Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

of 25 /25
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Αλήθειες και Μύθοι Γιάννης Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου twitter @yannisc

Embed Size (px)

Transcript of Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Page 1: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Αλήθειες και Μύθοι

Γιάννης Χαραλαμπίδης, Επίκουρος ΚαθηγητήςΥπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίουtwitter @yannisc

Page 2: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Από πού είμαι …

https://www.youtube.com/watch?v=7EyVPMQHxuU

Page 3: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Επιχειρηματικότητα – Τι είναι ?

Ως «επιχειρηματικότητα» –«entrepreneurship» - εννοούμε ένα

σύνολο δραστηριοτήτων που οδηγεί στη σύλληψη και αρχική προδιαγραφή, στη

δημιουργία και σύσταση, και τελικά στην επιτυχημένη λειτουργία μια επιχείρησης

Page 4: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Η καινοτομία που χρειάζεται ?Γιατί, υπάρχουν τρεις τύποι επιχειρηματικότητας:

• Επιχειρηματικότητα ανάγκης (necessity-driven entrepreneurship): ανάληψη επιχειρηματικής δράσης λόγω έλλειψης άλλων ικανοποιητικών ευκαιριών απασχόλησης

• Επιχειρηματικότητας ευκαιρίας (opportunity-driven entrepreneurship): ίδρυση και ανάπτυξη νέας επιχείρησης με στόχο την αξιοποίηση πραγματικής επιχειρηματικής ευκαιρίας (κενά της αγοράς, προοπτικές αύξησης ζήτησης κ.τ.λ.)

• Καινοτόμος επιχειρηματικότητα (innovation-driven entrepreneurship): οι έννοιες της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας είναι αλληλένδετες . Τόσο η ριζική (radical) όσο και η οριακή (incremental) καινοτομίαμπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Page 5: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

“Καινοτομία σημαίνει έμπνευση και φαντασία. Και αυτό, ή το έχεις ή δεν το έχεις”• Πίσω από τις περισσότερες καινοτομικές προσεγγίσεις και νέες ιδέες,

βρίσκεται τουλάχιστον ένα «σύστημα παραγωγής ιδεών» το οποίο πρέπει να ανακαλύψετε

• Ένα τέτοιο «σύστημα» συνήθως περιλαμβάνει ανθρώπους, εμπειρίες και ανάλυσή τους, τρόπους σκέψης (μικρά «πρότυπα» - «patterns»)

Διαβάστε σχετικά:

“Goedel, Escher, Bach” –D.Hofstaedter

(η φαντασία είναι patterns…)

Μύθος:

Page 6: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Παράδειγμα «γεννήτριας καινοτομίας» για εφαρμογές σε κινητά

Α. Επέκταση: Σκεφτείτε μία οποιαδήποτε επιτυχημένη εφαρμογή για σταθερούς υπολογιστές. Υπάρχει για κινητά ? Αν όχι, να μια πιθανή.

Β. Ανακάλυψη ανάγκης: «Ζήστε» μία μέρα σας (ή μία μέρα της μητέρας σας ή μία μέρα της ανηψιάς σας) και σκεφτείτε τι νέα εφαρμογή θα θέλατε για κάθε τι που κάνετε.

Γ. Αντιγραφή: βρείτε τις πιο επιτυχημένες εφαρμογές στην Ιαπωνία ή στις ΗΠΑ. Σκεφτείτε αν θα είχαν επιτυχία στην Ελλάδα.

Δ. Επέκταση με νέες δυνατότητες: Σκεφτείτε μία οποιαδήποτε επιτυχημένη εφαρμογή για σταθερούς υπολογιστές. Τι θα μπορούσατε να πετύχετε αν της βάζατε επιπλέον γεω-χωρική πληροφορία ?

Για κάθε τύπο και κλάδο, υπάρχουν ανάλογες μικρές «γεννήτριες»

Βρείτε τις, και θα σας γεννήσουν πολλές ιδέες !

Page 7: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

“H αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Και στην επιχειρηματικότητα.”

• Η αρχική σύλληψη και περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας είναι πολύ σημαντική.

• Στη φάση αυτή δημιουργείται ένα “concept paper” ή “concept presentation” με 5-10 σελίδες το πολύ, το οποίο να μπορεί να παρουσιαστεί σε 10 λεπτά.

• Πριν προχωρήσουμε σε επόμενο στάδιο, ζητάμε τη γνώμη όσον το δυνατόν περισσότερων «ειδικών» αλλά και απλών γνωστών (χωριστά το κάθε group) που εμπιστευόμαστε για τη γνώμη και την εχεμύθειά τους.

• Με τις απόψεις και τις ιδέες των άλλων, επαυξάνουμε την αρχική σύλληψη.

• Η αρχική σύλληψη μπορεί να είναι δουλειά ενός, αλλά η επαύξηση και η περαιτέρω ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι…

Αλήθεια:

Page 8: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

The concept - Περιεχόμενα1. Τίτλος / Επωνυμία της επιχείρησης ή/και του βασικού προϊόντος. Logo

2. Το Όραμα (τι θέλει να πετύχει η επιχείρηση στα 3 πρώτα της χρόνια)

3. Το κύριο προϊόν / υπηρεσία – την ανάγκη που καλύπτει και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του (USP’s)

4. Την αγορά στην οποία απευθύνεται και το τι είναι διατεθημένοι να πληρώσουν οι αυριανοί πελάτες ανά τμήμα αγοράς

5. Τον βασικό ανταγωνισμό (επιχειρήσεις και προϊόντα / υπηρεσίες σε Ελλάδα και εξωτερικό)

6. Το πώς η εταιρεία θα δημιουργεί έσοδα (revenue model)

7. Τη «μαγεία» (καινοτομική προσέγγιση της εταιρείας) και που ακριβώς εντοπίζεται

8. Τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που θα χρειαστεί (και ποιους έχει ήδη)

9. Βασικά ορόσημα (milestones) για την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα, το πρώτο τρίμηνο, το πρώτο έτος και ανάλογα οικονομικά στοιχεία (έσοδα, κέρδη, απαιτούμενα κεφάλαια)

10. Τις παραδοχές που έχουν γίνει και τις πηγές πληροφορίας. Πράγματα που δεν καλύπτονται

Page 9: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

“Το σημαντικότερο και δυσκολότερο πράγμα για μια νέα επιχείρηση είναι να βρεις

τα χρήματα που χρειάζονται»

• Σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και στην Ελλάδα υπάρχουν διαθέσιμα πολύ περισσότερα χρήματα από όσα μπορούν κάθε στιγμή να επενδυθούν

• Την ώρα που μία ιδέα δεν βρίσκει τα χρήματα που χρειάζονται για να χρηματοδοτηθεί, μια ανάλογη ιδέα παρουσιάζεται και κερδίζει χρηματοδότηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

• Ακόμη και στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά από τα 3 f’s διπλα σας:

– Family

– Friends

– Fools …

• Αντίθετα, το σημαντικότερο και δυσκολότερο πράγμα για μία startup είναι …

Μύθος:

Page 10: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

The Traditional Start-Up Model

Have an Idea

Get Idea Validation

Develop a business plan

Source Funding/ Resources

Launch Business

Valley of Death- See if anyone will

buy my product.

Get Set-Up Guidelines

Post- StartPre-Start

Page 11: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

The successful Start-up Model

Tο σημαντικότερο και δυσκολότερο πράγμα για μία startup είναι … οι ΠΕΛΑΤΕΣ

Page 12: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

“H επιχειρηματικότητα πρέπει να ξεκινά αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο. Πριν είναι πολύ

νωρίς, μετά είναι πολύ αργά …»

• Η ενασχόληση με την επιχείρηση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες πρέπει και μπορεί να ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία.

• Μέχρι τα 7-8 χρόνια έχουν ήδη εντυπωθεί στο παιδί τα πρότυπα από την ενασχόληση των γονιών του

• Μέχρι τα 14 χρόνια το παιδί πρέπει να έχει βάλει την επιχειρηματικότητα στο «οπτικό του πεδίο», σαν προοπτική

• Από τα 14 έως τα 17 είναι τα πρώτα «χρυσά χρόνια» όπου υπάρχει χρόνος και όρεξη για ασκήσεις επιχειρηματικότητας

• Στα πρώτα χρόνια του Πανεπιστημίου ή γύρω στα 19-20, με την κατάλληλη ειδική εκπαίδευση, τα προηγούμενα βήματα θα οδηγήσουν στη πρώτη startup (αποτυχία, το πιθανότερο)

• Οι προσπάθειες μπορούν αν συνεχίζονται μέχρι τα βαθιά γεράματα …

Μύθος:

Page 13: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς – ποτέ δεν είναι πολύ αργά - Το δικό μου «παράδειγμα» σε 10 bullets

1. Από τα 11 χρόνια μου, δούλευα όσο επέτρεπε το σχολείο στο κατάστημα (κάβα ποτών, χονδρική και λιανική πώληση) του πατέρα μου. Δεν πήρα ποτέ μου «χαρτζιλίκι» αλλά είχα πάντα τα περισσότερα χρήματα στην παρέα.

2. Στα 18 μου μπήκα στο ΕΜΠ – ΗΜ&ΜΥ και μέχρι τα 24 συνέχισα να δουλεύω στην κάβα. Όλο και περισσότερο.

3. Στα 24, ξεκίνησα ως ελεύθερος επαγγελματίας να δουλεύω στο ΕΜΠ, σε δουλειά που μου πρόσφερε το εργαστήριο όπου έκανα (όσο πιο καλά μπορούσα) τη διπλωματική μου εργασία. Στα 5 χρόνια που έμεινα, ταξίδεψα σε 30 χώρες (οικονομική θέση)

4. Στα 29 μου, και αφού είχα μόλις πάρει το διδακτορικό μου και τελειώσει με το στρατό, μου πρόσφερε δουλειά η μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στην Ελλάδα.

5. Στα 35 μου ήμουν διευθύνων σύμβουλος της ανάπτυξης λογισμικού, διοικώντας 300 άτομα – τη μεγαλύτερη γραμμή παραγωγής προϊόντων στην Ελλάδα, με γραφεία σε Ολλανδία και Πολωνία. Έκανα πολλά λάθη, έμαθα πολλά, ταξίδευα μόνο business class, αλλά με κούρασε ο ανταγωνισμός και άρχισα να … βαριέμαι …

Page 14: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς – ποτέ δεν είναι πολύ αργά - Το δικό μου «παράδειγμα» σε 10 bullets

6. Στα 38 μου, έφυγα από τη Singular και ξεκίνησα να δουλεύω πάλι σαν ελεύθερος επαγγελματίας – ερευνητής στο ΕΜΠ, στον νέο τότε τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Το 2008 ξεκίνησα να συνεργάζομαι με το Παν. Αιγαίου όπου το 2011 εκλέχτηκα επίκουρος καθηγητής.

8. Σήμερα, στα 48 μου, ασχολούμαι με την επιχειρηματικότητα και σχεδιάζω συνεχώς νέες επιχειρήσεις με τους φοιτητές μου. Τα τελευταία 10 χρόνια ταξιδεύω μόνο οικονομική θέση. Δεν έχω γραμματέα, αλλά διευθύνω το εργαστήριο πληροφοριακών συστημάτων και τη ΜΟΚΕ, που δίνουν δουλειά σε 20 άτομα. Και μου λείπει, λίγο, ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων …

9. Ποτέ δεν ξέχασα ότι είδα το πρώτο μου τιμολόγιο στα 10. Ούτε ότι πούλησα το πρώτο μου προϊόν και «έβαλα τα χρήματα στο συρτάρι» στα 12.

10.Η κόρη μου είναι 17. Και της έχω πει να ετοιμάζεται για την πρώτη της επιχείρηση …

Page 15: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

“ Μία νέα επιχειρηματική ιδέα είναι ενδιαφέρουσα μόνο όταν είναι πολύ

προηγμένη τεχνολογικά»

• Η επιτυχημένη επιχείρηση είναι αυτή που απαντά σε μία ανάγκη

• Η τεχνολογία δεν είναι απαραίτητη. Απλά, μπορεί:

– Να δημιουργήσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα (τρόπους να δημιουργούμε έσοδα)

– Να κάνει πολλά νέα πράγματα δυνατά (κάλυψη αναγκών)

– Να δημιουργήσει ανάγκες καθώς εξελίσσεται

• Οπότε, παράλληλα με τη γνώση της τεχνολογίας, παράλληλα με τη γνώση των επιχειρηματικών εργαλείων και τεχνικών (eg. MVP, 4P, BreakEven, κλπ) πρέπει να φροντίζετε για την παρακολούθηση αναγκών γύρω σας. Συνεχώς.

• Επιχειρηματικότητα με βάση τις ανάγκες ..

Μύθος:

Page 16: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Aegean Startups – Demand Driven Entrepreneurship

Provide the Background / Story

Market structure and statistics,

Research, Studies,

Underlying Information

Set the Needs

Targets, objectives, ideas as expressed

by the local players

Launch the Call

International call for new entrepreneurial

ideas, tackling the needs

Find the Best

3 top ideas, getting seed financing and

market support for establishment and

operation

Local Business Chambers

Municipality and District Officials

Individual Companies

Business Mentors, Financing and VC,

from Greece and abroad

International,

multi-disciplinary teams

Aegean Startups team

Go to Market

Connect with business communities,

start working with customers

Page 17: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

What are the top offerings of the Aegean ?

• Tourism and culture– Aegean islands (like Santorini, Myconos, Rhodes, Crete) are top touristic

destinations worldwide, attracting more than 10M tourists per year

– Pythagoras, Homer, Sappho, Epicure, Hippocrates are just a few of the philosophers that marked the Aegean Islands with their presence

• Agriculture, food and beverage industry– Lesvos: The Ouzo capital of the world

– Chios: The only Mastiha producing island

– Samos and Lemnos: The sweet wine champions

• Energy generation potential– Wind, sun, sea waves offer great potential for energy generation

• An environment for advanced maritime transport and sealifepreservation

• The Aegean quality of life, able to attract people from all over the world, doing business “on or for” the islands

Page 18: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Aegean Startups – Tι περιλαμβάνουν

Σύστημα Υποβολής και Αξιολόγησης Ιδεών από την

ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία

Δημοσιότητα

Πλατφόρμες Crowdlike, Collaboration, Crowdfunding

Incubation σε εσωτερικές υποδομές και υποδομές

υποστηρικτών

Εκπαιδευτικό Υλικό,

Μentoring

Aegean Startups

Page 19: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Example: The Tourism «Round» in 2016

The Story

The Needs

The Call

The Winners

Market information on Rhodes, studies and operational data, with the support of the local

Union of Hotels and local municipalities

New forms of tourism: medical, conference, cultural, wedding, cruise

New means of tourism marketing and sales: digital, multi-lingual, multi-cultural issues

Technology in Tourism: Mobile apps, IoT, collaborative models

International Call for Proposals (electronic, two step process)

Three teams/proposals getting 15K EUR each, progressively.

Full collaboration with Business Chamber and interested local businesses for fast market traction.

Page 20: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Υποστηρικτές - Incubators

• Κοιτίδες επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε 6 νησιά (Λέσβος, Λήμνος, Ρόδος, Σάμος, Σύρος, Χίος) – μικροί incubators σε υπάρχουσες υποδομές του Πανεπιστημίου

• 5 συνεργαζόμενοι εξωτερικοί φορείς στην Αθήνα – θα υποδεχθούν νικήτριες ομάδες

Page 21: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Mentoring• Περισσότεροι από 60 μέντορες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα

των Aegean Startups: 40 στελέχη επιχειρήσεων και 20 πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ασχολούμενοι με την επιχειρηματικότητα

• Οι μέντορες θα αναλάβουν από μία ομάδα και θα την υποστηρίξουν ηλεκτρονικά στο 2ο στάδιο

• Συμμετοχή συλλογικών φορέων

Page 22: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Βραβεία - Χορηγοί

• Οι νικήτριες ομάδες κερδίζουν mentoring, μετέπειτα υποστήριξη / θέσεις σε incubators, δημοσιότητα, υποτροφίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιχειρηματικότητας

• Φορείς και επιχειρήσεις έχουν προσφέρει βραβεία, χρηματικά και σε είδος, για τις νικήτριες ομάδες

Page 23: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Εκπαίδευση• Στην πλατφόρμα των Aegean Startups υπάρχει πλήρες υλικό

ανάπτυξης business plan / διοίκησης καινοτομίας / επιχειρηματικότητας

• Ετήσια Θερινά σχολεία «Επιχειρηματικότητας» και «Ηλεκτρονικού Επιχειρείν»

• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» - μοναδικό στην Ελλάδα, σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια

• Συχνά σεμινάρια και startup-café σε νέους επιχειρηματίες στα νησιά του Αιγαίου

Page 24: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Επόμενα Βήματα – Ιδέες• Αναζήτηση συνεργασιών στον τομέα της χρηματοδότησης νέων

επιχειρήσεων (private funding, crowdfunding)

• Πρακτική άσκηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε startups / incubators

• Ανάπτυξη πλατφόρμας για την αύξηση της συνεργασίας / εξεύρεση στελεχών και συνεταίρων, με ταυτόχρονη αποτίμηση των επιχειρήσεων

• Συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία κοινών υποδομών στο Αιγαίο

• Εντοπισμένοι διαγωνισμοί ιδεών για συγκεκριμένες περιοχές ή επιχειρηματικούς φορείς

• Διεκδίκηση ανταγωνιστικών έργων στον τομέα της υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με άλλους φορείς σε Ελλάδα και ΕΕ

• Ανοικτοί στη δική σας ιδέα !

Page 25: Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα αλήθειες και μύθοι

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Αλήθειες και Μύθοι

Γιάννης Χαραλαμπίδης, Επίκουρος ΚαθηγητήςΥπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίουtwitter @yannisc