intestinal fatty acid binding protein I-FABP

of 27 /27
ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ( ΟΞΕΩΝ ( I I - - FABP FABP ) ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ) ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ Μπριάνα Δ Μπριάνα Δ . . ¹, Λιόση Σ.¹, Γουργιώτης Δ.², Μπούτσικου Μ.¹, ¹, Λιόση Σ.¹, Γουργιώτης Δ.², Μπούτσικου Μ.¹, Μπάκα Στ.¹, Μπάκα Στ.¹, M M πούτσικου πούτσικου Θ. Θ. ¹ ¹ , , Μαρμαρινός Α.², Χασιάκος Δ.¹, Μαρμαρινός Α.², Χασιάκος Δ.¹, Μαλαμίτση-Πούχνερ Α.¹ Μαλαμίτση-Πούχνερ Α.¹ Τμήμα Νεογεννήτων, Β΄Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Τμήμα Νεογεννήτων, Β΄Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αθηνών Ερευνητικά Εργαστήρια, Β΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ερευνητικά Εργαστήρια, Β΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Embed Size (px)

Transcript of intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Page 1: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΟΞΕΩΝ ( II --FABPFABP ) ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ) ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ

ΜΕ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

Μπριάνα ΔΜπριάνα Δ..¹, Λιόση Σ.¹, Γουργιώτης Δ.², Μπούτσικου Μ.¹, ¹, Λιόση Σ.¹, Γουργιώτης Δ.², Μπούτσικου Μ.¹, Μπάκα Στ.¹,Μπάκα Στ.¹, M Mπούτσικουπούτσικου Θ.Θ.¹¹,, Μαρμαρινός Α.², Χασιάκος Δ.¹, Μαρμαρινός Α.², Χασιάκος Δ.¹,

Μαλαμίτση-Πούχνερ Α.¹Μαλαμίτση-Πούχνερ Α.¹

Τμήμα Νεογεννήτων, Β΄Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Τμήμα Νεογεννήτων, Β΄Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου ΑθηνώνΑθηνών

Ερευνητικά Εργαστήρια, Β΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου ΑθηνώνΕρευνητικά Εργαστήρια, Β΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Page 2: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Εντερική πρωτεΐνη σύνδεσης Εντερική πρωτεΐνη σύνδεσης των λιπαρών οξέωντων λιπαρών οξέων

IIntestinal fatty acidntestinal fatty acid--binding proteinbinding protein ((II--FABP)FABP)

Μέλος της ομάδας των πρωτεΐνών σύνδεσης Μέλος της ομάδας των πρωτεΐνών σύνδεσης των λιπαρών οξέων των λιπαρών οξέων (FABPs)(FABPs)

Αποκλειστική παρουσία τηςΑποκλειστική παρουσία της στον στον βλεννογόνο του εντερικού επιθηλίου, βλεννογόνο του εντερικού επιθηλίου,

ιδίως του λεπτού εντέρουιδίως του λεπτού εντέρου

Page 3: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

I-FABPI-FABP

Χρήσιμος δείκτης Χρήσιμος δείκτης

στην πρώιμη ανίχνευση στην πρώιμη ανίχνευση

νεκρωτικής εντεροκολίτιδας (ΝΕΚ)νεκρωτικής εντεροκολίτιδας (ΝΕΚ)

Page 4: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Ενδομήτρια υπολειπόμενη Ενδομήτρια υπολειπόμενη αύξηση αύξηση ((ΕΥΑΕΥΑ ))

Αδυναμία του εμβρύου να φτάσει το Αδυναμία του εμβρύου να φτάσει το προκαθορισμένο (αναμενόμενο) προκαθορισμένο (αναμενόμενο) ενδογενές δυναμικό αύξησης ενδογενές δυναμικό αύξησης

Συνέπεια ανατομικών ανωμαλιών ή/και Συνέπεια ανατομικών ανωμαλιών ή/και λειτουργικών διαταραχών της λειτουργικών διαταραχών της μητρο-πλακουντο-εμβρυϊκής μονάδας μητρο-πλακουντο-εμβρυϊκής μονάδας

Σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και Σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα στην ενδομήτρια και εξωμήτρια θνησιμότητα στην ενδομήτρια και εξωμήτρια ζωήζωή

Page 5: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

ΝΕΚ σε τελειόμηνα νεογνάΝΕΚ σε τελειόμηνα νεογνά

Εμφανίζεται στην πρώτη εβδομάδα ζωήςΕμφανίζεται στην πρώτη εβδομάδα ζωής

Σχετίζεται συνήθως με ισχαιμία λόγω περιγεννητικών Σχετίζεται συνήθως με ισχαιμία λόγω περιγεννητικών στρεσσογόνων παραγόντωνστρεσσογόνων παραγόντων

όπωςόπως

ενδομήτρια υπολειπόμενη αύξηση (ΕΥΑ)ενδομήτρια υπολειπόμενη αύξηση (ΕΥΑ)

λόγω πλακουντιακής ανεπάρκειαςλόγω πλακουντιακής ανεπάρκειας

Page 6: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

ΕΥΑ και ΝΕΚ (Ι)ΕΥΑ και ΝΕΚ (Ι)

Η μειωμένη παροχή αίματος στο Η μειωμένη παροχή αίματος στο γαστρεντερικό σύστημα γαστρεντερικό σύστημα προδιαθέτει σε ΝΕΚ, προδιαθέτει σε ΝΕΚ, ανεξαρτήτως ηλικίας κύησηςανεξαρτήτως ηλικίας κύησης

Martinez-Tallo et al, Biol Neonate 1997;71:292-298.Martinez-Tallo et al, Biol Neonate 1997;71:292-298. Gilbert et al, Am J Obstet Gynecol 2003;188:1596-1601.Gilbert et al, Am J Obstet Gynecol 2003;188:1596-1601. Bernstein et al, Am J Obstet Gynecol 2000;182:198Bernstein et al, Am J Obstet Gynecol 2000;182:198--206.206.

Page 7: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

ΕΥΑ και ΝΕΚ (ΙΙ)ΕΥΑ και ΝΕΚ (ΙΙ)

Τελειόμηνα πειραματόζωα με ΕΥΑ Τελειόμηνα πειραματόζωα με ΕΥΑ παρουσιάζουν δομική ατροφία του παρουσιάζουν δομική ατροφία του γαστρεντερικού προδιαθέτοντας σε γαστρεντερικού προδιαθέτοντας σε μειωμένη ανοχή στην σίτιση και ΝΕΚμειωμένη ανοχή στην σίτιση και ΝΕΚ

D’Inca D’Inca et al,et al, Neonatology 2011;99:208-216. Neonatology 2011;99:208-216.

D’Inca D’Inca et al,et al, J Nutr 2010;140:925-931. J Nutr 2010;140:925-931.

Baserga et al, Early Hum Dev 2004;79:93-105.Baserga et al, Early Hum Dev 2004;79:93-105.

Page 8: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

ΕΥΑ και ΝΕΚ (ΙΙΙ)ΕΥΑ και ΝΕΚ (ΙΙΙ)

Τελειόμηνα πειραματόζωα με ΕΥΑ Τελειόμηνα πειραματόζωα με ΕΥΑ

δεν έχουν αυξημένη πιθανότητα δεν έχουν αυξημένη πιθανότητα

για ΝΕΚγια ΝΕΚ

Che et al, Pediatr Res 2010;67:54-59Che et al, Pediatr Res 2010;67:54-59

Page 9: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Τελειόμηνα νεογνά με ΕΥΑΤελειόμηνα νεογνά με ΕΥΑ

Προβληματισμός σχετικά με την σίτισηΠροβληματισμός σχετικά με την σίτιση

ειδικά σε περιπτώσεις ειδικά σε περιπτώσεις

με επηρεασμένα με επηρεασμένα DopplerDoppler

Page 10: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Σκοπός (Ι)Σκοπός (Ι)

Διερεύνηση επιπέδωνΔιερεύνηση επιπέδων I-FABP I-FABP ομφαλίου λώρου ομφαλίου λώρου

σε τελειόμηνα νεογνάσε τελειόμηνα νεογνά

με ΕΥΑ καιμε ΕΥΑ και με κανονικό βάρος γέννησης για τηνμε κανονικό βάρος γέννησης για την

ηλικία κύησηςηλικία κύησης (ΚΒΓ)(ΚΒΓ)

Page 11: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Σκοπός (ΙΙ)Σκοπός (ΙΙ)

Διερεύνηση επιπέδων Διερεύνηση επιπέδων I-FABPI-FABP ομφαλίου λώρου ομφαλίου λώρου

σε νεογνά με ΕΥΑ καισε νεογνά με ΕΥΑ και

οριακά παθολογικών έναντι επηρεασμένων οριακά παθολογικών έναντι επηρεασμένων ενδομήτριων ενδομήτριων DopplerDoppler. .

Page 12: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Σκοπός (ΙΙΙ)Σκοπός (ΙΙΙ)

Καθορισμός πιθανής συσχέτισης Καθορισμός πιθανής συσχέτισης

επιπέδων επιπέδων I-FABPI-FABP

με την επίπτωση με την επίπτωση

- μειωμένης ανοχής στη σίτιση - μειωμένης ανοχής στη σίτιση

- ΝΕΚ- ΝΕΚ

Page 13: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

ΥλικόΥλικό

1154 υγιείς, μονήρεις, τελειόμηνες κυήσεις54 υγιείς, μονήρεις, τελειόμηνες κυήσεις

- - 104 ΚΒΓ (βάρος πλακούντα104 ΚΒΓ (βάρος πλακούντα: : 480-621γρ.)480-621γρ.)- - 5050 ΕΥΑ ΕΥΑ ((ασύμμετρη – βάρος πλακούνταασύμμετρη – βάρος πλακούντα

310-450310-450γρ.γρ.))

Apgar scores:Apgar scores:>>8 8 στο 1στο 1οο και 5 και 5οο λεπτό λεπτό

EYA:EYA: ≤5≤5ηη Ε.Θ. σύμφωνα με πρόγραμμα Ε.Θ. σύμφωνα με πρόγραμμα GROW GROW

Page 14: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Gestation Related Optimal Weight Gestation Related Optimal Weight

(GROW)(GROW) computer-generated computer-generated programmeprogramme

www.gestation.net

Custom baseDaysBirthweight (g)Gestation: WeeksBooking weight (kg)Maternal height (cm)SexEthnic groupParity at booking56Customised centile =

Page 15: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

ΥλικόΥλικό

154154 θηλάζοντα νεογνά θηλάζοντα νεογνά

Δεν εμφάνισανΔεν εμφάνισαν

- σημεία περιγεννητικής ασφυξίας- σημεία περιγεννητικής ασφυξίας

- σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας- σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας

- υποθερμία- υποθερμία

- υπογλυκαιμία- υπογλυκαιμία

- πολυκυτταραιμία- πολυκυτταραιμία

Page 16: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Αίτια ΕΥΑΑίτια ΕΥΑ

ΠροεκλαμψίαΠροεκλαμψία ( ( n=6 )n=6 ) Υπέρταση κυήσεωςΥπέρταση κυήσεως (n=5 (n=5 )) Διάφορες παθήσειςΔιάφορες παθήσεις: :

-ΣΔ τύπου I (-ΣΔ τύπου I (n=5)n=5)

-σιδηροπενική αναιμία-σιδηροπενική αναιμία(n=3)(n=3)

-υποθυρεοειδισμός -υποθυρεοειδισμός (n=7)(n=7) Μητέρα καπνίστριαΜητέρα καπνίστρια ( n=24 ) ( n=24 )

Page 17: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Δημογραφικά στοιχείαΔημογραφικά στοιχεία

ΕΥΑΕΥΑ ΚΒΓΚΒΓ

Ηλικία κυήσεωςΗλικία κυήσεως ( (εβδεβδ.).) 3838.36.36±1±1.27* .27* 338.988.98±±1.07*1.07*

Βάρος γέννησηςΒάρος γέννησης ( (γρ.γρ.)) 25250707±±264.5* 264.5* 33310310±±310.5310.5**

Προτυποποιημένη Ε.Θ.Προτυποποιημένη Ε.Θ. 33.0 (0-5) .0 (0-5) 44.5 (20-99) 44.5 (20-99)

ΦύλοΦύλο ( (άρρενάρρεν//θήλυθήλυ)) 21/29 66/4421/29 66/44

Είδος τοκετούΕίδος τοκετού ( (ΚΤΚΤ/E/EΚΤΚΤ)**)** 22/28 77/3322/28 77/33

ΤόκοςΤόκος ( (ΙοςΙος / /άλλοςάλλος)) 3131//19 76/3419 76/34

**Μέσες τιμέςΜέσες τιμές ±± σταθερές αποκλίσειςσταθερές αποκλίσεις

****ΚΤΚΤ: : κολπικός τοκετόςκολπικός τοκετός/ E/ EΚΤΚΤ: : εκλεκτική καισαρική τομήεκλεκτική καισαρική τομή

Page 18: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Αποτελέσματα Αποτελέσματα DopplerDoppler σε ΕΥΑ σε ΕΥΑ

30 οριακά παθολογικά30 οριακά παθολογικά 12 επηρεασμένα 12 επηρεασμένα 8 χωρίς στοιχεία8 χωρίς στοιχεία

Σε κανένα δεν παρατηρήθηκε απουσία ή Σε κανένα δεν παρατηρήθηκε απουσία ή ανάστροφη τελοδιαστολική ροή στις ανάστροφη τελοδιαστολική ροή στις ομφαλικές αρτηρίες ομφαλικές αρτηρίες

Page 19: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Μέθοδοι Μέθοδοι

Συλλογή αίματος από διπλά απολινωμένο Συλλογή αίματος από διπλά απολινωμένο

ομφάλιο λώροομφάλιο λώρο ( (μικτό αρτηριοφλεβικόμικτό αρτηριοφλεβικό) )

Προσδιορισμός συγκεντρώσεων Προσδιορισμός συγκεντρώσεων

I-FABP I-FABP με ανοσοενζυμική μέθοδομε ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA ELISA (Hycult Biotechnology, The Netherlands)(Hycult Biotechnology, The Netherlands)

Στατιστική ανάλυσηΣτατιστική ανάλυση – παραμετρικές μέθοδοι– παραμετρικές μέθοδοι

Page 20: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Αποτελέσματα (Ι)Αποτελέσματα (Ι)

Απουσία σημαντικών Απουσία σημαντικών διαφορών στα διαφορών στα επίπεδα επίπεδα II--FABP FABP ομφάλιου λώρου ομφάλιου λώρου

μεταξύ των ομάδων μεταξύ των ομάδων με ΕΥΑ και ΚΒΓμε ΕΥΑ και ΚΒΓ

AGA CASES IUGR CASES

I-F

AB

P C

ON

CE

NT

RA

TIO

NS

(n

g/m

l)

(ng

/ml)

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Page 21: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Αποτελέσματα (ΙΙ)Αποτελέσματα (ΙΙ)

Απουσία σημαντικών διαφορών στα επίπεδα Απουσία σημαντικών διαφορών στα επίπεδα II--FABP FABP ομφάλιου λώρου ομφάλιου λώρου

μεταξύ νεογνών με ΕΥΑ και επηρεασμένα μεταξύ νεογνών με ΕΥΑ και επηρεασμένα έναντι οριακά παθολογικών έναντι οριακά παθολογικών DopplerDoppler

Page 22: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Αποτελέσματα (ΙΙΙ)Αποτελέσματα (ΙΙΙ)

Οι προτυποποιημένες εκατοστιαίες θέσεις Οι προτυποποιημένες εκατοστιαίες θέσεις ήταν χαμηλότερες στα νεογνά με ΕΥΑ ήταν χαμηλότερες στα νεογνά με ΕΥΑ

και επηρεασμένα έναντι οριακά και επηρεασμένα έναντι οριακά παθολογικών παθολογικών Doppler Doppler ((pp<0.001).<0.001).

Page 23: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Αποτελέσματα (ΙΑποτελέσματα (ΙVV))

Η επίδρασηΗ επίδραση::

-- ηλικίας μητέρας ηλικίας μητέρας - - αριθμού προηγηθεισών κυήσεωναριθμού προηγηθεισών κυήσεων - - ηλικίας κύησηςηλικίας κύησης - φύλου- φύλου- βάρους γέννησης- βάρους γέννησης- - προτυποποιημένης προτυποποιημένης E.E.Θ.Θ.

στα επίπεδα ομφαλίου λώρου στα επίπεδα ομφαλίου λώρου I-FABP I-FABP δεν ήταν σημαντικήδεν ήταν σημαντική

Page 24: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Συμπεράσματα (Ι)Συμπεράσματα (Ι)

Τελειόμηνα νεογνά με ΕΥΑ Τελειόμηνα νεογνά με ΕΥΑ παρουσιάζουν φυσιολογικές παρουσιάζουν φυσιολογικές συγκεντρώσεις συγκεντρώσεις II--FABPFABP

ομφαλίου λώρου ομφαλίου λώρου

Page 25: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα (ΙΙ) (ΙΙ)

Τελειόμηνα νεογνά με ΕΥΑ Τελειόμηνα νεογνά με ΕΥΑ

δε φαίνεται να διατρέχουν αυξημένο δε φαίνεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μειωμένης ανοχής κίνδυνο εμφάνισης μειωμένης ανοχής στη σίτιση ή ΝΕΚ, στη σίτιση ή ΝΕΚ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με συμπεριλαμβανομένων εκείνων με επηρεασμένα επηρεασμένα DopplerDoppler

Page 26: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Συμπεράσματα (ΙΣυμπεράσματα (ΙII)II)

- Ενδεχομένως δεν χρειάζονται ειδικά- Ενδεχομένως δεν χρειάζονται ειδικά

πρωτόκολλα σίτισηςπρωτόκολλα σίτισης

- Όμως επιβεβαίωση με μεγαλύτερες - Όμως επιβεβαίωση με μεγαλύτερες

μελέτεςμελέτες

Page 27: intestinal fatty acid binding protein I-FABP

Ευχαριστώ !!!Ευχαριστώ !!!