Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση...

of 44 /44
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Ανάλυση Περιφερειακών Επιδόσεων Καινοτομίας Σωτήρης Ζυγιάρης Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ. 30/11/2007

Embed Size (px)

Transcript of Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση...

Page 1: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

«ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

Ανάλυση Περιφερειακών Επιδόσεων Καινοτοµίας

Σωτήρης Ζυγιάρης

Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ.

30/11/2007

Page 2: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Το ερευνητικό πεδίο της µελέτης είναι ηανάλυση της απόδοσης των συστηµάτων

καινοτοµίας µέσα από ένα πρίσµαανάλυσης συµπεριφορών που βασίζονται

στη ανάλυση του κόστους και τηςαπόδοσης των συνθετικών στοιχείων τωνπεριφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας

συστηµάτων.

Page 3: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Στάδιο 3ο

Στάδιο 2ο

Στάδιο 1ο

1η Ενότητα µελετών - Μέθοδοι µέτρησηςκαι στατιστικής ανάλυσης της

καινοτοµίας σε επίπεδο περιφέρειας η και χώρας

2η ενότητα µελετών - Μέθοδοι συστηµικής ανάλυσης των συστηµάτωνκαινοτοµίας µε βάση τη εξέλιξη τους και τη ποιότητα των ενδοστοιχείων τους

Βιβλιογραφική έρευνα –“State of the Art”

Συνεισφορά στη έρευνα Σύνθεση της µεθοδολογίας ανάλυση των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας µε βάση τη

συστηµική προσέγγιση (2η ενότητα µελετών) εφαρµόζοντας δείκτες µέτρησης (1η ενότητα µελετών) και παράγοντας δείκτες έντασης διασύνδεσης, κόστους και απόδοσης των

περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας

Επιλογή των δεικτών προς ανάλυση µε βάση την χρησιµότητα τους στην ανάλυση των

περιφερειακών συστηµάτων και τη δυνατότητα αντιστοίχησης των µε διασυνδέσεις και διεργασίες του συστήµατος καινοτοµίας.

Επιλογή πρότυπου συστήµατος καινοτοµίας µε βάση το γενικευµένο µοντέλο που ακολουθεί και τη γενίκευση των διασυνδέσεων και διεργασιών του.

Μελέτη κριτηρίων ανάλυσης έντασης διασυνδέσεων, κόστους και απόδοσης των καινοτοµίας απόδοσης περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας

Ανάλυση της έντασης διασυνδέσεων

Ανάλυση του κόστους των διεργασιών των συστηµάτων

καινοτοµίας

Ανάλυση της απόδοσης των διεργασιών των συστηµάτων

καινοτοµίας

Μελέτη εφαρµογής των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας

Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση την ένταση των διασυνδέσεων

Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση το κόστος των διεργασιών

Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση την απόδοση των διεργασιών

Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση σύνθεση της έντασης των διασυνδέσεων, κόστος των διεργασιών και της

απόδοσης των διεργασιών

Κατηγοριοποίηση των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας

Στάδιο 4ο Συµπεράσµατα ∆ιεύρυνση της έρευνας

Χρησιµότητα της έρευνας

Μεθοδολογία

Υλοποίησης

Page 4: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Στάδιο 1ο

1 η Ενότητα µελετών - Μέθοδοι µέτρησης και στατιστικής ανάλυσης της

καινοτοµίας σε επίπεδο περιφέρειας η και χώρας

2η ενότητα µελετών - Μέθοδοι συστηµικής ανάλυσης των συστηµάτων καινοτοµίας µε βάση τη εξέλιξη τους και τη ποιότητα των ενδοστοιχείων τους

Βιβλιογραφική έρευνα – “State of the Art”

Page 5: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

1η ενότητα συστήµατα µετρήσεων

Page 6: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας
Page 7: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας
Page 8: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας
Page 9: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

2η ενότητα µελετών – συστηµική ανάλυση των Σ.Κ.

Oslo manual

OOΣΑ

1997

Page 10: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

- A system consists of two kinds of entities: Thereare firstly, some kinds of components and secondly, there are relations between these.

- There should be reasons why a certain array ofcomponents and relations has been chosen toconstitute the system; they form a whole.

- It must be possible to discriminate the system inrelation to the rest of the world; i.e. It must bepossible to identify the boundaries of the system.

Edquist, 2001

Page 11: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Οι αλληλοεπιδράσεις των συστηµάτων καινοτοµίαςNelson, Fernández de Lucio

Page 12: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Porter, 2002

Page 13: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Κοµνηνός, 2003

∆ιεργασίεςτων

συστηµάτων καινοτοµίας

Page 14: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Holbrook, The Use Of National Systems Of Innovation Models To Develop indicators, 2003

Page 15: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Συνεισφορά στη έρευνα Σύνθεση της µεθοδολογίας ανάλυση των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας µε βάση τη

συστηµική προσέγγιση (2 η ενότητα µελετών) εφαρµόζοντας δείκτες µέτρησης (1 η ενότητα µελετών) και παράγοντας δείκτες έντασης διασύνδεσης, κ όστους και απόδοσης των

περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας

Επιλογή των δεικτών προς ανάλυση µε βάση την χρησιµότητα τους στην ανάλυση των

περιφερειακών συστηµάτων και τη δυνατότητα αντιστοίχησης των µε διασυνδέσεις και διεργασίες του συστήµατος καιν οτοµίας.

Επιλογή πρότυπου συστήµατος καινοτοµίας µε βάση το γενικευµένο µοντέλο που ακολουθεί και τη γενίκευση των διασυνδέσεων και διεργασιών του.

Page 16: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Επιλογή δεικτών µέτρησης

περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας

European

Innovation

Scoreboard

∆είκτες EISΑπόφοιτοι S&E ανά 1000 κάτοικους ηλικίας 20-29

Πληθυσµός µε τριτοβάθµια εκπαίδευση ανά 1000 κάτοικους ηλικίας 25-64

∆ιείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών – αριθµός ευρυζωνικών γραµµών ανά 1000 κάτοικους

Συµµετοχή σε δια βίου εκπαίδευση ανά 100 κατοίκους ηλικίας 25-64

Εκπαιδευτικό επίπεδο των νέων - % το πληθυσµού ηλικίας 20-24 που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον λυκειακή εκπαίδευση∆ηµόσια δαπάνη για Ε&Α (% του ΑΕΠ)

Ιδιωτική δαπάνη για Ε&Α (% του ΑΕΠ)

Μερίδιο δαπανών για Ε&Α από τις µεσαίες και µεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις (% των βιοµηχανικών Ε&Α δαπανών)

Μερίδιο των επιχειρήσεων που λαµβάνουν χρηµατοδότηση για καινοτοµία

Μερίδιο των επιστηµονικών δαπανών Ε&Α που χρηµατοδοτούνται από τον ιδιωτικό τοµέα

MME που καινοτοµούν εσωτερικά (% όλων των ΜΜΕs)

Καινοτόµες ΜΜΕ που συνεργάζονται µε άλλες (% όλων των ΜΜΕ)

∆απάνη για την καινοτοµία (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών)

Εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ως µερίδιο των συνολικών εξαγωγών

Πωλήσεις νέων προϊόντων στην αγορά (% του κύκλου εργασιών)

Πωλήσεις νέων στην επιχείρηση αλλά όχι νέων στην αγορά προϊόντων (% του κύκλου εργασιών)

Απασχόληση σε παραγωγικές επιχειρήσεις µεσαίας και υψηλής τεχνολογίας (% του συνόλου των εργαζόµενων)

EPO (European Patent Office) πατέντες ανά εκατοµµύριο κατοίκων

USPTO (United States Patent and Trademark Ofiice) πατέντες ανά εκατοµµύριο κατοίκων

Τριαδικές οικογένειες πατέντών ανά εκατοµµύριο πληθυσµού

Νέα εµπορικά σήµατα ανά εκατοµµύριο κατοίκους

Νέα σχέδια ανά εκατοµµύριο κατοίκους

Page 17: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Ανθρώπινοι πόροι

Χάραξη πολιτικών ∆ηµόσιοι Εθνικοί &,

Περιφερειακοί Οργανισµοί

Παραγωγή έρευναςΕρευνητικά εργαστήρια,

ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί

Παραγωγή καινοτοµίαςΕνδιάµεσοι φορείς

Επιχειρήσεις

Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs

Ιδιωτική χρηµατοδότησηΕπενδυτικοί οργανισµοί - Venture

Capital

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση της Έρευνας

ΠατέντεςΣχέδια

Νέες τεχνολογίες

Συνέργιες για την καινοτοµία

Clusters

∆ηµιουργία Γνώσης

Οργανισµοί Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες

Χρηµατοδότηση

Επιλογή συστήµατος καινοτοµίας

Page 18: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

∆είκτης διασύνδεσης ∆είκτης EIS Πηγή 1. ∆ιασύνδεση των δηµόσιων οργανισµών

και της έρευνας

2.1 ∆ηµόσια δαπάνη για Ε&Α (% του ΑΕΠ), Eurostat , OECD

1.1 Απόφοιτοι S&E ανά 1000 κάτοικους ηλικίας 20-29

Eurostat

1.2 Πληθυσµός µε τριτοβάθµια εκπαίδευση ανά 1000 κάτοικους ηλικίας 25-64

Eurostat , ΟΟΣΑ

1.5 Εκπαιδευτικό επίπεδο των νέων - % το πληθυσµού ηλικίας 20-24 που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον λυκειακή εκπαίδευση

Eurostat

2. ∆ιασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας

1.4 Συµµετοχή σε δια βίου εκπαίδευση ανά 100 κάτοικους ηλικίας 25-64

Eurostat

5.1 EPO (European Patent Office) πατέντες ανά εκατοµµύριο κατοίκων

Eurostat

5.2 USPTO (United States Patent and Trademark Office) πατέντες ανά εκατοµµύριο κατοίκων

Eurostat

5.3 Τριαδικές οικογένειες πατέντών ανά εκατοµµύριο πληθυσµού

Eurostat, OECD

5.4 Νέα εµπορικά σήµατα ανά εκατοµµύριο κατοίκους

OHIM

3. ∆ιασύνδεση της έρευνας και της καινοτοµίας

5.5 Νέα σχέδια ανά εκατοµµύριο κατοίκους OHIM 3 4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης

τρίτων και της καινοτοµίας 3.4 Κεφαλαία κινδύνου έναρξης (% επί του ΑΕΠ)

Eurostat

5. ∆ιασύνδεση των δηµοσίων οργανισµών και της καινοτοµίας

2.4 Μερίδιο των επιχειρήσεων που λαµβάνουν χρηµατοδότηση για καινοτοµία

Eurostat ( CIS)

6. ∆ιασύνδεση µεταξύ των επιχειρήσεων 3.2 Καινοτόµες ΜΜΕ που συνεργάζονται µε άλλες (% όλων των ΜΜΕ)

Eurostat ( CIS)

2.5 Μερίδιο των επιστηµονικών δαπανών Ε&Α που χρηµατοδοτούνται από τον ιδιωτικό τοµέα

Eurostat , OECD

7. ∆ιασύνδεση µεταξύ ιδιωτικών χρηµατοδοτικών πόρων και της ερευνάς

2.2 Ιδιωτική δαπάνη για Ε&Α (% του ΑΕΠ) Eurostat , OECD

4.2 Εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ως µερίδιο των συνολικών εξαγωγών

Eurostat

4.3 Πωλήσεις νέων προϊόντων στην αγορά (% του κύκλου εργασιών)

Eurostat ( CIS)

8. ∆ιασύνδεση της καινοτοµίας και των αγορών

4.4 Πωλήσεις νέων στην επιχείρηση αλλά όχι νέων στην αγορά προϊόντων (% του κύκλου εργασιών)

Eurostat ( CIS)

3.1 MME που καινοτοµούν εσωτερικά (% όλων των ΜΜΕs)

Eurostat ( CIS)

9. Ιδιωτική χρηµατοδότηση της καινοτοµίας

3.3 ∆απάνη για την καινοτοµία (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών)

Eurostat ( CIS)

2.3 Μερίδιο δαπανών για Ε&Α από τις µεσαίες και µεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις (% των βιοµηχανικών Ε&Α δαπανών)

Eurostat , OECD

3.6 ΜΜΕ που χρησιµοποιούν µη τεχνολογική αλλαγή (% όλων των ΜΜΕ)

Eurostat ( CIS)

4.1 Απασχόληση σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας (% όλων των εργαζοµένων)

Eurostat

10. ∆ιασύνδεση των φορέων µεταφοράς τεχνολογίας και της καινοτοµίας

4.5 Απασχόληση σε παραγωγικές επιχειρήσεις µεσαίας και υψηλής τεχνολογίας (% του συνόλου των εργαζόµενων)

Eurostat

Η αντιστοίχηση δεικτών και διασυνδέσεων

Page 19: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Στάδιο 2ο

Μελέτη κριτηρίων ανάλυσης έντασης διασυνδέσεων, κόστους και απόδοσης των καινοτοµίας απόδοσης περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας

Ανάλυση της έντασης διασυνδέσεων

Ανάλυση του κόστους των διεργασιών των συστηµάτων

καινοτοµίας

Ανάλυση της απόδοσης των διεργασιών των συστηµάτων

καινοτοµίας

Page 20: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Ανθρώπινοι πόροι

Χάραξη πολιτικών∆ηµόσιοι Εθνικοί &,

Περιφερειακοί Οργανισµοί

Παραγωγή έρευναςΕρευνητικά εργαστήρια,

ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί

Παραγωγή καινοτοµίαςΕνδιάµεσοι φορείς

Επιχειρήσεις

Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs

Ιδιωτική χρηµατοδότησηΕπενδυτικοί οργανισµοί - Venture

Capital

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση της Έρευνας

ΠατέντεςΣχέδια

Νέες τεχνολογίες

1 4 5 7

8

10

Συνέργιες για την καινοτοµία

Clusters

3

∆ηµιουργία Γνώσης

Οργανισµοί Εκπαίδευσης

2

6

Ανάπτυξη τηςκαινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες

9

Χρηµατοδότηση

Ανάλυση διασυνδέσεων

∆είκτης διασύνδεσης

1. ∆ιασύνδεση των δηµόσιων οργανισµών και της έρευνας

4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας5. ∆ιασύνδεση των δηµοσίων οργανισµών και της καινοτοµίας

6. ∆ιασύνδεση µεταξύ των επιχειρήσεων

8. ∆ιασύνδεση της καινοτοµίας και των αγορών

9. Ιδιωτική χρηµατοδότηση της καινοτοµίας

10. ∆ιασύνδεση των φορέων µεταφοράς τεχνολογίας και της καινοτοµίας

2. ∆ιασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας

3. ∆ιασύνδεση της έρευνας και της καινοτοµίας

7. ∆ιασύνδεση µεταξύ ιδιωτικών χρηµατοδοτικών πόρων και της ερευνάς

Page 21: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Α Τ

Αρχή

Ε

Κ

Ι

Σ

0,19

0,3 1

0,19

0,03

0,44

0,17

0,24

0,09

Τέλος

Χκι Χκτ Χει

0,42

0,23

Ανάλυση κόστους

Τρις δείκτες κόστουςΑπώλειες κόµβου έρευνας Α(Ε) = Κ(ΕΚ) – ( Κ(∆Ε)+Κ(ΑΕ)+Κ(ΧειΕ))Απώλειες κόµβου καινοτοµίας Α(Κ) = Κ(ΚΙ) – (Κ(∆Κ)+Κ(ΕΚ)+Κ(ΧκιΚ)+Κ(ΧκτΚ)+Κ(ΣΚ)+Κ(ΤΚ))Κόστος συστήµατος καινοτοµίας Κ(Σ) =Κ(∆Ε)+Κ(ΑΕ)+Κ(ΧειΕ)+(-Κ(ΕΚ))+Κ(∆Κ)+Κ(ΧκιΚ)+ Κ(ΧκτΚ)+Κ(ΤΚ)+Κ(ΣΚ)+(-Κ(ΚΙ))

∆ιεργασίες του συστήµατος καινοτοµίας

Συντόµευση

Χάραξη πολιτικών-∆ηµόσιοι και

περιφερειακοί οργανισµοί

Παραγωγή γνώσης - Εκπαίδευση ακαδηµαϊκά

ιδρύµατα

Α

Παραγωγή έρευνας – ερευνητικοί οργανισµοί

Ε

Χρηµατοδότηση καινοτοµίας τρίτων –

venture capital

Xκτ

Χρηµατοδότηση καινοτοµίας ιδιωτικοί

πόροι

Xκι

Χρηµατοδότηση έρευνας ιδιωτικοί πόροι

Xει

Επιχειρηµατικές συνεργίες - Clusters

Σ

Μεταφορά τεχνολογίας – Τεχνολογικά Πάρκα,

IRCs

Τ

Παραγωγή καινοτοµίας – Ενδιάµεσοι φορείς,

επιχειρήσεις

Κ

Ανάπτυξη καινοτοµίας - Αγορές για νέα προϊόντα

και υπηρεσίες

Ι

Page 22: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Ανθρώπινοι πόροι

Χάραξη πολιτικών∆ηµόσιοι Εθνικοί &,

Περιφερειακοί Οργανισµοί

Παραγωγή έρευναςΕρευνητικά εργαστήρια,

ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί

Παραγωγή καινοτοµίαςΕνδιάµεσοι φορείς

Επιχειρήσεις

Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs

Ιδιωτική χρηµατοδότησηΕπενδυτικοί οργανισµοί - Venture

Capital

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση της Έρευνας

ΠατέντεςΣχέδια

Νέες τεχνολογίες

1 4 5 7

8

10

Συνέργιες για την καινοτοµία

Clusters

3

∆ηµιουργία Γνώσης

Οργανισµοί Εκπαίδευσης

2

6

Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες

9

Χρηµατοδότηση

Ανάλυση απόδοσης

Προτεινόµενοι ∆είκτες απόδοσης Συντοµογραφία

Εισροές Εκροές

∆είκτης απόδοσης χρηµατοδότησης για την ερευνά ∆ΑΧΕ 1,7 3

∆είκτης απόδοσης ερευνητικού δυναµικού ∆ΑΕ∆ 2 3∆είκτης απόδοσης ερευνάς σε σχέση µε την καινοτοµία

∆ΑΕΚ 3 8

∆είκτης απόδοσης χρηµατοδότησης για την καινοτοµία

∆ΑΧΚ 5,4,9 8

6 8∆ΑΣ∆Κ

∆Α∆Τ 10 8

∆είκτης απόδοσης συνεργίας επιχειρήσεων για την καινοτοµία (clustering)

∆είκτης απόδοσης µεταφοράς τεχνολογίας για την καινοτοµία

Εισροή Εκροή

Εισροή Εκροή

3

83∆είκτες απόδοσηςκαινοτοµίας (∆ΑΚ)

∆είκτες απόδοσης έρευνας(∆ΑΕ)

1, 2,7

Page 23: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Στάδιο 3ο Μελέτη εφαρµογής των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας

Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση την ένταση των διασυνδέσεων

Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση το κόστος των διεργασιών

Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση την απόδοση των διεργασιών

Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση σύνθεση της έντασης των διασυνδέσεων, κόστος των διεργασιών και της

απόδοσης των διεργασιών

Κατηγοριοποίηση των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας

Page 24: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Ανάπτυξη µελετητικού υποβάθρου µετρήσεων

255 περιφέρειες της Ε.Ε. και 36 χωρώνCOUNTRY REGION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Α. ΕΡ. Α. ΚAI. Κ.ΣΥΣΤ

BE Région de Bruxelles-Capitale 0,42 0,76 0,39 0,26 0,36 0,30 0,30 0,16 0,57 0,40 0,15 0,25 0,11 0,00 0,02 0,17 0,21 0,10 0,05 0,55 0,54 0,57BE Vlaams Gewest 0,31 0,64 0,47 0,31 0,42 0,36 0,87 0,19 0,67 0,56 0,12 0,36 0,16 0,00 0,02 0,13 0,22 0,09 0,05 0,62 0,68 0,73BE Région Wallonne 0,36 0,52 0,28 0,25 0,34 0,29 0,76 0,16 0,54 0,38 0,08 0,27 0,12 0,00 0,02 0,16 0,15 0,11 0,06 0,62 0,49 0,54CZ Praha 0,66 0,98 0,07 0,15 0,23 0,36 0,24 0,56 0,71 0,62 0,02 0,03 0,01 0,87 0,10 0,45 0,03 0,77 0,80 0,99 0,24 0,27CZ Strední Cechy 0,18 0,19 0,01 0,09 0,14 0,22 0,80 0,34 0,43 0,60 0,00 0,04 0,02 0,84 0,10 0,25 0,01 0,60 0,30 0,77 0,21 0,26CZ Jihozápad 0,20 0,19 0,02 0,07 0,11 0,17 0,15 0,27 0,34 0,53 0,01 0,05 0,02 0,85 0,20 0,22 0,03 0,56 0,60 0,22 0,18 0,22CZ Severozápad 0,26 0,28 0,00 0,02 0,03 0,06 0,10 0,09 0,11 0,34 0,01 0,00 0,00 0,94 0,30 0,08 0,01 0,34 0,17 0,11 0,09 0,11CZ Severovýchod 0,07 0,19 0,05 0,07 0,11 0,17 0,30 0,27 0,34 0,55 0,04 0,13 0,06 0,87 0,23 0,21 0,07 0,53 0,50 0,19 0,19 0,23CZ Jihovýchod 0,34 0,43 0,04 0,09 0,14 0,22 0,21 0,34 0,43 0,56 0,02 0,05 0,02 0,88 0,22 0,28 0,03 0,62 0,50 0,46 0,20 0,24CZ Strední Morava 0,15 0,23 0,02 0,06 0,10 0,16 0,30 0,25 0,31 0,47 0,01 0,05 0,02 0,86 0,23 0,23 0,03 0,57 0,60 0,27 0,15 0,18CZ Moravskoslezko 0,07 0,23 0,02 0,05 0,07 0,12 0,19 0,19 0,23 0,39 0,02 0,04 0,02 0,85 0,24 0,21 0,03 0,55 0,70 0,17 0,11 0,13DE Baden-Württemberg 0,51 0,54 0,90 0,29 0,37 0,28 0,97 0,32 0,71 0,89 0,23 0,95 0,70 0,21 0,07 0,13 0,51 0,14 0,07 0,56 0,91 0,76DE Stuttgart 0,29 0,56 0,90 0,43 0,55 0,41 0,98 0,56 0,70 1,00 0,24 0,98 0,82 0,21 0,07 0,19 0,55 0,18 0,09 0,56 0,97 0,98DE Karlsruhe 0,94 0,59 0,80 0,43 0,55 0,42 0,84 0,55 0,70 0,96 0,20 0,93 0,53 0,21 0,07 0,21 0,44 0,21 0,10 0,70 0,93 0,96DE Freiburg 0,44 0,45 0,80 0,35 0,45 0,34 0,70 0,38 0,70 0,71 0,34 0,99 0,70 0,21 0,07 0,24 0,93 0,21 0,10 0,18 0,85 0,73DE Tübingen 0,47 0,52 0,80 0,40 0,51 0,39 0,98 0,55 0,70 0,77 0,18 0,95 0,60 0,21 0,07 0,25 0,41 0,22 0,11 0,70 0,92 0,82DE Bayern 0,38 0,47 0,80 0,29 0,37 0,28 0,99 0,32 0,71 0,72 0,28 0,98 0,71 0,21 0,07 0,18 0,59 0,17 0,09 0,34 0,81 0,66DE Oberbayern 0,64 0,62 1,00 0,44 0,57 0,43 0,99 0,56 0,80 0,81 0,27 1,00 1,00 0,21 0,07 0,27 0,61 0,19 0,09 0,54 0,93 0,89DE Niederbayern 0,33 0,31 0,50 0,23 0,29 0,22 0,17 0,25 0,55 0,60 0,24 0,79 0,36 0,21 0,07 0,16 0,45 0,21 0,10 0,18 0,52 0,52

Περιφερειακή απόδοση συστηµάτων καινοτοµίας

COUNTRY COUNTRY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Α. ΕΡ. Α. ΚAI. Κ.ΣΥΣΤ

EU25 E.U. members - 25 0,42 0,43 0,34 0,30 0,41 0,31 0,41 0,39 0,47 0,49 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45EU15 E.U. members - 15 0,43 0,44 0,42 0,30 0,41 0,32 0,42 0,45 0,52 0,56 0,10 0,45 0,03 0,39 0,03 0,40 0,23 0,36 0,23 0,46 0,51 0,48BE Belgium 0,31 0,53 0,38 0,34 0,58 0,33 0,62 0,26 0,71 0,58 0,09 0,34 0,01 0,13 0,02 0,19 0,18 0,14 0,14 0,56 0,69 0,71CZ Czech Republic 0,26 0,31 0,05 0,01 0,16 0,11 0,14 0,21 0,34 0,50 0,02 0,06 0,15 0,45 0,04 0,17 0,04 0,37 0,08 0,35 0,16 0,19DK Denmark 0,52 0,69 0,62 0,77 0,13 0,47 0,44 0,64 0,59 0,57 0,14 0,43 0,03 0,47 0,03 0,59 0,27 0,42 0,28 0,53 0,64 0,57DE Germany 0,49 0,38 0,68 0,25 0,61 0,31 0,67 0,44 0,83 0,75 0,12 0,87 0,01 0,26 0,03 0,27 0,31 0,24 0,27 0,45 0,79 0,73EE Estonia 0,29 0,50 0,03 0,10 0,09 0,40 0,26 0,20 0,44 0,30 0,01 0,02 0,20 0,34 0,01 0,32 0,02 0,29 0,05 0,53 0,23 0,28EL Greece 0,19 0,31 0,03 0,09 0,44 0,19 0,23 0,17 0,42 0,24 0,01 0,04 0,16 0,15 0,02 0,33 0,03 0,21 0,03 0,36 0,26 0,31ES Spain 0,25 0,37 0,24 0,13 0,44 0,08 0,33 0,20 0,35 0,35 0,09 0,30 0,02 0,19 0,06 0,25 0,18 0,23 0,16 0,37 0,30 0,29

Εθνική απόδοση συστηµάτων καινοτοµίας

Τα στοιχεία έχουν οµογενοποιηθεί µε τιµές από 0.0 έως 1.0 µε βάση τη µέθοδο re-scaling

Page 25: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

∆ιασύνδεση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Μέσος όρος 0,34 0,44 0,26 0,23 0,33 0,29 0,33 0,31 0,44 0,41

Τυπική απόκλιση 0,23 0,26 0,27 0,16 0,20 0,15 0,29 0,17 0,22 0,20

Μέσος όρος και τυπική απόκλιση έντασης διασυνδέσεων στο σύνολο των 255 Ευρωπαϊκώνπεριφερειών

Μελέτη τιµών διασυνδέσεων

Ανθρώπινοι πόροι

Χάραξη πολιτικών∆ηµόσιοι Εθνικοί &,

Περιφερειακοί Οργανισµοί

Παραγωγή έρευναςΕρευνητικά εργαστήρια,

ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί

Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς

Επιχειρήσεις

Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs

Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture

Capital

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση της Έρευνας

ΠατέντεςΣχέδια

Νέες τεχνολογίες

1 4 5 7

8

10

Συνέργιες για την καινοτοµία

Clusters

3

∆ηµιουργία Γνώσης

Οργανισµοί Εκπαίδευσης

2

6

Ανάπτυξη τηςκαινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες

9

Χρηµατοδότηση

Page 26: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

∆είκτης

1 Midi-Pyrénées(FR), Flevoland(NL), Braunschweig(DE), Berlin(DE), Languedoc-Roussillon(FR)

2 Stockholm(SE), Noord-Holland(NL), Etelä-Suomi(FL) London(UK), Praha(SZ),ulterch(NL)

3 Oberbayern(DE), Unterfranken(DE), Västsverige(SE), Düsseldorf(DE), Vorarlberg(AT)

4 Stockholm(SE), Västsverige(SE), Etelä-Suomi(FL), Manner-Suomi(FL)

5 Wien(AT), Steiermark(AT), Lisboa(PT), Etelä-Suomi(FL), Utrecht(NL), Continente (PT)

6 Közép-Magyarország(HU), Észak-Alföld(HU), Dél-Dunántúl(HU), Etelä-Suomi(FL)

7 Braunschweig(DE), Bayern(DE), Oberbayern(DE), Noord-Brabant(NL), Stuttgart(DE)

8 Comunidad de Madrid(ES), Manner-Suomi(FL), Île de France(FR), Southern and Eastern(IE)

9 Wien(AT), Berlin(DE), Ostösterreich(AT), Südösterreich(AT), Niederösterreich(AT)

10 Stuttgart(DE), Karlsruhe(DE), Baden-Württemberg(DE), Stockholm(SE), Darmstadt(DE)

Οι περιφέρειες µε τις υψηλότερες τιµές διασυνδέσεων

Page 27: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

∆ιασύνδεση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Μέσος όροςΕ.Ε.

0,33 0,43 0,27 0,24 0,35 0,28 0,35 0,30 0,45 0,41

Η.Π.Α. 0,57 0,42 0,41 0,60 0,13 0,60 0,47 0,58 0,38 0,34

Ιαπωνία 0,59 0,45 0,46 0,60 0,13 0,60 0,53 0,53 0,38 0,47

Σύγκριση σε επίπεδο συστηµάτων καινοτοµίας χωρών

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Μ.O. Eυρώπης

Η.Π.Α.Ιαπωνία

Ε.U.

Η.Π.Α.

Ιαπωνία

Ανθρώπινοι πόροι

Χάραξη πολιτικών ∆ηµόσιοι Εθνικοί &,

Περιφερειακοί Οργανισµοί

Παραγωγή έρευναςΕρευνητικά εργαστήρια,

ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί

Παραγωγή καινοτοµίαςΕνδιάµεσοι φορείς

Επιχειρήσεις

Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs

Ιδιωτική χρηµατοδότησηΕπενδυτικοί οργανισµοί - Venture

Capital

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση της Έρευνας

Πατέντες Σχέδια

Νέες τεχνολογίες

1 4 5 7

8

10

Συνέργιες για την καινοτοµία

Clusters

3

∆ηµιουργία Γνώσης

Οργανισµοί Εκπαίδευσης

2

6

Ανάπτυξη τηςκαινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες

9

Χρηµατοδότηση

Page 28: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Οι δείκτες έντασης κάθε περιφέρειας θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν σε 5 κατηγορίες ώστε ναµπορούν να χρησιµοποιηθούν διακριτά διαστήµατα αριθµών έναντι των δεκαδικών αριθµών.

Τιµές Κατηγορία

Έντασηδιασύνδεσης

0,0 - 0,09 0 ΠΟΛΥΧΑΜΗΛΗ

0,1- 0,29 1 ΧΑΜΗΛΗ

0,3 – 0,59 2 ΜΕΣΑΙΑ

0,6 – 0,89 3 ΥΨΗΛΗ

0,9 – 1.0 4 ΠΟΛΥΥΨΗΛΗ

COUNTRY REGION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BE Région de Bru 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2EL Dytiki Makedon 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0EL Attiki 2 1 0 2 3 2 1 2 3 1EL Anatoliki Make 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0EL Kentriki Maked 2 1 0 2 2 2 0 1 2 1EL Kriti 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0DE Oberbayern 3 3 4 2 2 2 4 2 3 3FL Manner-Suomi 2 4 3 3 3 3 3 4 2 2SE Stockholm 3 4 3 4 2 2 4 2 3 3PT Lisboa 2 2 0 2 3 2 0 2 2 2HU Közép-Magyar 2 2 1 0 2 4 1 3 2 2

Page 29: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

COUNTRY REGION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Str Bal

BE Région de Bru 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 19 0,57

EL Dytiki Makedon 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0,48

EL Attiki 2 1 0 2 3 2 1 2 3 1 17 0,95

EL Anatoliki Make 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 6 0,52

EL Kentriki Maked 2 1 0 2 2 2 0 1 2 1 13 0,82

EL Kriti 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 10 0,82

DE Oberbayern 3 3 4 2 2 2 4 2 3 3 28 0,79

FL Manner-Suomi 2 4 3 3 3 3 3 4 2 2 29 0,74

SE Stockholm 3 4 3 4 2 2 4 2 3 3 30 0,82

PT Lisboa 2 2 0 2 3 2 0 2 2 2 17 0,95

HU Közép-Magyar 2 2 1 0 2 4 1 3 2 2 19 1,1

Εκτός των δέκα κατηγοριών έντασης διασύνδεσης θαχρησιµοποιηθούν στη µελέτη των συµπεριφορών δύο

άλλοι σηµαντικοί δείκτες :

H ένταση του συστήµατος καινοτοµίας (Str), όπου είναιτο σύνολο των εντάσεων

Η ισορροπία (Bal) ανάµεσα στις εντάσεις τουσυστήµατος, η οποία ερµηνεύεται από την τυπική

απόκλιση

Page 30: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Μελέτη κόστους περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας

Κόστος Απώλειες κόµβου έρευνας Απώλειες κόµβου καινοτοµίας Κόστος συστήµατος

Μέσος όρος 0,41 0,4 0,42Τυπ ική

απόκλιση 0,28 0,24 0,23

∆είκτης κόστους Απώλειες κόµβου έρευνας Απώλειες κόµβου καινοτοµίας Κόστος συστήµατος

Μέσος όρος Ε.Ε. 0,44 0,4 0,4

Η.Π.Α. 0,55 0,44 0,4Ιαπωνία 0,57 0,52 0,47

Μεσοί όροι περιφερειών και χωρών

Page 31: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

∆είκτης Υψηλότερο Χαµηλότερο

Απώλειες κόµβου έρευνας

Απώλειες κόµβου

καινοτοµίας

Κόστος συστήµατος

Wien(AT), Stuttgart(DE), Karlsruhe(DE),Etelä-Suomi(FL), Västsverige(SE)

Canarias(ES), Podlaskie(PL),Severozápad(CZ), Peloponnisos(EL), Valled'Aosta/Vallée d'Aoste(IT)

Västsverige(SE), Berlin(DE),Braunschweig(DE), Dresden(DE), Midi-Pyrénées(FR)

Peloponnisos(EL), Sterea Ellada(EL), Valled'Aosta/Vallée d'Aoste(IT)

Stockholm(SE), Stuttgart(DE),Västsverige(SE), Wien(AT)

Canarias(ES), Podlaskie(PL),Severozápad(CZ)

Περιφέρειες µε τα υψηλότερα και τα χαµηλότερα κόστη

Page 32: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

COUNTRY REGION Α.. ΕΡ. Α.. ΚAI. Κ. .ΣΥΣΤ

DE Stuttgart 3 4 4DE Karlsruhe 3 4 4EL Voreia Ellada 1 1 1EL Anatoliki Makedonia, Thraki 1 1 1EL Kentriki Makedonia 1 1 2EL Dytiki Makedonia 0 0 0EL Sterea Ellada 0 1 1EL Peloponnisos 0 0 1EL Attiki 2 3 3EL Kriti 1 2 2FR Île de France 3 3 3IT Emilia-Romagna 1 2 2NL Utrecht 4 3 3PL Slaskie 1 1 2PT Lisboa 2 2 3FL Manner-Suomi 4 3 3SE Stockholm 4 4 4UK East Midlands 3 2 2UK Scotland 3 1 2

Παραδείγµατα ανάλυσης κόστους περιφερειών

Page 33: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

∆είκτης απόδοσης ∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ

Μέσος όρος 0,11 0,29 0,14 0,34 0,09 0,38 0,18 0,35 0,21Τυπική

απόκλιση 0,13 0,29 0,17 0,24 0,11 0,23 0,19 0,18 0,18

Μελέτη απόδοσης περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας

Προτεινόµενοι ∆είκτες απόδοσης Συντοµογραφία

Εισροές Εκροές

∆είκτης απόδοσης χρηµατοδότησης για την ερευνά ∆ΑΧΕ 1,7 3

∆είκτης απόδοσης ερευνητικού δυναµικού ∆ΑΕ∆ 2 3∆είκτης απόδοσης ερευνάς σε σχέση µε την καινοτοµία

∆ΑΕΚ 3 8

∆είκτης απόδοσης χρηµατοδότησης για την καινοτοµία

∆ΑΧΚ 5,4,9 8

6 8∆ΑΣ∆Κ

∆Α∆Τ 10 8

∆είκτης απόδοσης συνεργίας επιχειρήσεων για την καινοτοµία (clustering)

∆είκτης απόδοσης µεταφοράς τεχνολογίας για την καινοτοµία

Εισροή Εκροή

Εισροή Εκροή

3

83∆είκτες απόδοσηςκαινοτοµίας (∆ΑΚ)

∆είκτες απόδοσης έρευνας(∆ΑΕ)

1, 2,7

Page 34: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

∆είκτης

∆ΑΧΕ Åland(FL), Vorarlberg(AT), Lüneburg(DE), Burgenland(AT), Noord-Brabant(NL)

∆ΑΕ∆ Oberbayern(DE), Freiburg(DE), Oberpfalz(DE), Noord-Brabant(NL)

∆ΑΕΚ Oberbayern(DE), Stuttgart(DE), Oberpfalz(DE), Baden-Württemberg(DE)

∆ΑΧΚ Észak-Magyarország(HU), Dél-Alföld(HU), Severozápad(CZ), Podkarpackie(PL)

∆ΑΣ∆Κ Região Autónoma da Madeira (PT), Comunidad Foral de Navarra,(ES), Severozápad(CZ)

∆Α∆Τ Andalucia(ES), Algarve(PT), Kriti(EL), Extremadura(ES)

∆ΑΕ Vorarlberg (AT), Freiburg(DE), Lüneburg(DE), Noord-Brabant(NL)

∆ΑΕ Extremadura(ES), Región de Murcia(ES), Praha(CZ), Southern and Eastern(IE)

∆ΑΣΚ Extremadura(ES), Castilla y León(ES), Praha(CZ), Aragón(ES)

Οι περιφέρειες µε τις υψηλότερες τιµές στους δείκτες απόδοσης

Page 35: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

∆είκτης απόδοσης ∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ

Μέσος όρος Ε.Ε. 0,11 0,3 0,14 0,35 0,08 0,38 0,18 0,33 0,19Η.Π.Α. 0,08 0,46 0,04 0,59 0,02 0,93 0,2 0,5 0,24Ιαπωνία 0,09 0,5 0,03 0,54 0,02 0,59 0,21 0,42 0,23

Προτεινόµενοι ∆είκτες απόδοσης Συντοµογραφία

Εισροές Εκροές

∆είκτης απόδοσης χρηµατοδότησης για την ερευνά ∆ΑΧΕ 1,7 3

∆είκτης απόδοσης ερευνητικού δυναµικού ∆ΑΕ∆ 2 3∆είκτης απόδοσης ερευνάς σε σχέση µε την καινοτοµία

∆ΑΕΚ 3 8

∆είκτης απόδοσης χρηµατοδότησης για την καινοτοµία

∆ΑΧΚ 5,4,9 8

6 8∆ΑΣ∆Κ

∆Α∆Τ 10 8

∆είκτης απόδοσης συνεργίας επιχειρήσεων για την καινοτοµία (clustering)

∆είκτης απόδοσης µεταφοράς τεχνολογίας για την καινοτοµία

0,000,100,200,300,400,500,600,700,800,901,00

∆ΑΧΕ ∆ΑΕΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆ΑΕ ∆ΑΣΚ

Μέσος όρος Ε.Ε.

Η.Π.Α.

Ιαπωνία

Εισροή Εκροή

Εισροή Εκροή

3

83∆είκτες απόδοσηςκαινοτοµίας (∆ΑΚ)

∆είκτες απόδοσης έρευνας(∆ΑΕ)

1, 2,7

Σύγκριση δεικτών απόδοσης σε επίπεδο χωρών

Page 36: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Παραδείγµατα δεικτών απόδοσης περιφερειών

COUNTRY REGION ∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ

CZ Praha 0 0 0 3 1 2 0 3 3DE Baden-Württemberg 1 4 3 1 0 1 2 1 0EL Anatoliki Makedonia, Thraki 0 0 0 0 0 3 0 1 1EL Kentriki Makedonia 0 0 0 0 0 3 0 1 1EL Dytiki Makedonia 0 0 0 0 0 2 0 1 1EL Thessalia 0 0 0 0 0 3 0 1 1EL Attiki 0 0 0 0 0 3 0 1 1EL Kriti 0 0 0 0 0 3 0 2 1

ES Comunidad Foral de Navarra 0 1 0 3 4 2 1 3 3IT Umbria 0 1 0 1 0 1 0 1 1HU Közép-Magyarország 0 1 0 4 0 2 0 2 1NL Limburg (NL) 1 1 1 1 0 2 1 2 1AT Wien 0 1 1 0 0 2 1 1 1

Page 37: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Χάραξη πολιτικών∆ηµόσιοι Εθνικοί &,

Περιφερειακοί Οργανισµοί

Παραγωγή έρευναςΕρευνητικά εργαστήρια,

ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί

Παραγωγή καινοτοµίαςΕνδιάµεσοι φορείς

Επιχειρήσεις

Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs

Ιδιωτική χρηµατοδότησηΕπενδυτικοί οργανισµοί - Venture

Capital

1 , 0,19 EU25, O,42

4, 0,07 EU25, 0,30

5, 0,44 EU25, 0,41

7, 0,23 EU25,

8, 0,14 EU25, 0,39

10, O,33 EU25, 0,62

Συνέργιες για την καινοτοµία

Clusters

3, 0,03 EU25 0, 34

∆ηµιουργία Γνώσης

Οργανισµοί Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες

6, 0,19 EU25, 0,33

9, 0,43 EU25, 0,46

2. 0,35 EU25, 43

Πάνω από τον µέσο όρο EU-25 Κάτω από τον µέσο όρο EU-25 Προσεγγίζει τον µέσο όρο EU-25

Παράδειγµα Εθνικού συστήµατοςΕλλάδα

COUNTRY COUNTRY ∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

EU25 E.U. members 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45EL Greece 0,01 0,04 0,16 0,15 0,02 0,33 0,03 0,21 0,03 0,36 0,26 0,31

00,05

0,10,15

0,20,25

0,30,35

0,4

0,450,5

∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ. kAI. Κ.ΣΥΣΤ

E.U. members - 25Greece

Page 38: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Χάραξη πολιτικών ∆ηµόσιοι Εθνικοί &,

Περιφερειακοί Οργανισµοί

Παραγωγή έρευναςΕρευνητικά εργαστήρια,

ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί

Παραγωγή καινοτοµίαςΕνδιάµεσοι φορείς

Επιχειρήσεις

Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs

Ιδιωτική χρηµατοδότησηΕπενδυτικοί οργανισµοί - Venture

Capital

1 , 0,32 EU25, O,42

4, 0,30 EU25, 0,30

5, 0,45 EU25, 0,41

7, 0,05 EU25,

8, 0,23 EU25, 0,39

10, O,44 EU25, 0,62

Συνέργιες για την καινοτοµία

Clusters

3, 0,02 EU25 0, 34

∆ηµιουργία Γνώσης

Οργανισµοί Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες

6, 0,30 EU25, 0,33

9, 0,44 EU25, 0,46

2. 0,10 EU25, 43

Πάνω από τον µέσο όρο EU-25 Κάτω από τον µέσο όρο EU-25 Προσεγγίζει τον µέσο όρο EU-25

COUNTRY Region ∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

EU25 E.U. members 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45EL C. Macedonia 0,01 0,07 0,03 0,06 0,04 0,88 0,03 0,28 0,14 0,25 0,36 0,44

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

E.U. members - 25

C. Macedonia

Παράδειγµα περιφερειακού συστήµατος καινοτοµίαςΚεντρική Μακεδονία

Page 39: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Παράδειγµα περιφερειακού συστήµατος καινοτοµίας

Αττική

Χάραξη πολιτικών ∆ηµόσιοι Εθνικοί &,

Περιφερειακοί Οργανισµοί

Παραγωγή έρευναςΕρευνητικά εργαστήρια,

ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί

Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς

Επιχειρήσεις

Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs

Ιδιωτική χρηµατοδότησηΕπενδυτικοί οργανισµοί - Venture

Capital

1 , 0,52 EU25, O,42

4, 0,52 EU25, 0,30

5, 0,78 EU25, 0,41

7, 0,19 EU25, 0,41

8, 0,40 EU25, 0,39

10, O,27 EU25, 0,62

Συνέργιες για την καινοτοµία

Clusters

3, 0,05 EU25 0, 34

∆ηµιουργία Γνώσης

Οργανισµοί Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες

6, 0,52 EU25, 0,33

9, 0,77 EU25, 0,46

2. 0,25 EU25, 43

Πάνω από τον µέσο όρο EU-25 Κάτω από τον µέσο όρο EU-25 Προσεγγίζει τον µέσο όρο EU-25

COUNTRY Region ∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

EU25 E.U. members 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45EL Attiki 0,01 0,08 0,04 0,06 0,04 0,75 0,03 0,27 0,14 0,5 0,69 0,83

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

E.U. members - 25

Attiki

Page 40: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Χάραξη πολιτικών ∆ηµόσιοι Εθνικοί &,

Περιφερειακοί Οργανισµοί

Παραγωγή έρευναςΕρευνητικά εργαστήρια,

ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί

Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς

Επιχειρήσεις

Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs

Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture

Capital

1 , 0,51 EU25, O,42

4, 0,29 EU25, 0,30

5, 0,37 EU25, 0,41

7, 097 EU25, 0,41

8, 0,32 EU25, 0,39

10, O,89 EU25, 0,62

Συνέργιες για την καινοτοµία

Clusters

3, 0,9 EU25 0, 34

∆ηµιουργία Γνώσης

Οργανισµοί Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες

6, 0,28 EU25, 0,33

9, 0,71 EU25, 0,46

2. 0,54 EU25, 43

Πάνω από τον µέσο όρο EU-25 Κάτω από τον µέσο όρο EU-25 Προσεγγίζει τον µέσο όρο EU-25

Παράδειγµα περιφερειακού συστήµατος καινοτοµίας

Baden-Württemberg(DE)

COUNTRY Region ∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

EU25 E.U. members 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45DE Baden-Württem 0,01 0,08 0,04 0,06 0,04 0,75 0,03 0,27 0,14 0,5 0,69 0,83

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

E.U. members - 25

Baden-Wόrttemberg

Page 41: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Χάραξη πολιτικών ∆ηµόσιοι Εθνικοί &,

Περιφερειακοί Οργανισµοί

Παραγωγή έρευνας Ερευνητικά εργαστήρια,

ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί

Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς

Επιχειρήσεις

Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs

Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture

Capital

1 , 0,70 EU25, O,42

4, 0,74 EU25, 0,30

5, 0,87 EU25, 0,41

7, 086 EU25, 0,41

8, 0,99 EU25, 0,39

10, O,66 EU25, 0,62

Συνέργιες για την καινοτοµία

Clusters

3, 0,8 EU25 0, 34

∆ηµιουργία Γνώσης

Οργανισµοί Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες

6, 0,83 EU25, 0,33

9, 0,47 EU25, 0,46

2. 0,99 EU25, 43

Πάνω από τον µέσο όρο EU-25 Κάτω από τον µέσο όρο EU-25 Προσεγγίζει τον µέσο όρο EU-25

COUNTRY Region ∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

EU25 E.U. members 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45FL Etelä-Suomi 0,17 0,4 0,18 0,28 0,04 0,52 0,28 0,34 0,17 0,91 0,9 0,96

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

E.U. members - 25

Etelδ-SuomiΠαράδειγµα περιφερειακού συστήµατος καινοτοµίας

Etelä-Suomi(FL)

Page 42: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Χάραξη πολιτικών ∆ηµόσιοι Εθνικοί &,

Περιφερειακοί Οργανισµοί

Παραγωγή έρευνας Ερευνητικά εργαστήρια,

ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί

Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς

Επιχειρήσεις

Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs

Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture

Capital

1 , 0,27 EU25, O,42

4, 0,31 EU25, 0,30

5, 0,1 EU25, 0,41

7, 0,21 EU25, 0,41

8, 0,29 EU25, 0,39

10, O,43 EU25, 0,62

Συνέργιες για την καινοτοµία

Clusters

3, 0,28 EU25 0, 34

∆ηµιουργία Γνώσης

Οργανισµοί Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες

6, 0,19 EU25, 0,33

9, 0,32 EU25, 0,46

2. 0,92 EU25 0, 43

Πάνω από τον µέσο όρο EU-25 Κάτω από τον µέσο όρο EU-25 Προσεγγίζει τον µέσο όρο EU-25

COUNTRY Region ∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

EU25 E.U. members 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45UK Yorkshire an 0,17 0,4 0,18 0,28 0,04 0,52 0,28 0,34 0,17 0,91 0,9 0,96

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

E.U. members - 25

Yorkshire and the HumberΠαράδειγµα περιφερειακού συστήµατος καινοτοµίαςYorkShire and Humber(UK)

Page 43: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Χάραξη πολιτικών ∆ηµόσιοι Εθνικοί &,

Περιφερειακοί Οργανισµοί

Παραγωγή έρευνας Ερευνητικά εργαστήρια,

ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί

Παραγωγή καινοτοµίαςΕνδιάµεσοι φορείς

Επιχειρήσεις

Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs

Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture

Capital

1 , 0,24 EU25, O,42

4, 0,27 EU25, 0,30

5, 0,40 EU25, 0,41

7, 032 EU25, 0,41

8, 0,60 EU25, 0,39

10, O,49 EU25, 0,62

Συνέργιες για την καινοτοµία

Clusters

3, 0,15 EU25 0, 34

∆ηµιουργία Γνώσης

Οργανισµοί Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες

6, 0,22 EU25, 0,33

9, 0,47 EU25, 0,46

2. 0,34 EU25, 43

Πάνω από τον µέσο όρο EU-25 Κάτω από τον µέσο όρο EU-25 Προσεγγίζει τον µέσο όρο EU-25

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

E.U. members - 25

Catalonia

COUNTRY Region ∆ΑΧΕ ∆ΑΕ∆ ∆ΑΕΚ ∆ΑΧΚ ∆ΑΣ∆Κ ∆Α∆Τ ∆ΑΕ ∆ΑΚ ∆ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

EU25 E.U. members 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45ES Catalonia 0,17 0,4 0,18 0,28 0,04 0,52 0,28 0,34 0,17 0,91 0,9 0,96

Παράδειγµα περιφερειακού συστήµατος καινοτοµίας

Catalonia(ES)

Page 44: Intelligent Cities - Smart Cities - Innovation Εcosystems ......4. ∆ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας

Επόµενο βήµα της µελέτης

Κατηγοριοποίηση περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας Πχ.

1. Ισορροπηµένα συστήµατα µε χαµηλή απόδοση και υψηλό κόστος

2. Ισορροπηµένα συστήµατα µε υψηλή απόδοση και χαµηλό κόστος

3. Μη ισορροπηµένα συστήµατα µε υψηλή απόδοση σε ορισµένους δείκτες (πχ. Venture capital, clusters, IPR, technology transfer)