°NHALER STERO°D/ UZUN ETK°L° b 2 AGON°ST KOMB°NASYONUN OSTEOPOROZA...

Click here to load reader

download °NHALER STERO°D/ UZUN ETK°L° b 2 AGON°ST KOMB°NASYONUN OSTEOPOROZA ETK°S°

of 19

 • date post

  28-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  67
 • download

  0

Embed Size (px)

description

İNHALER STEROİD/ UZUN ETKİLİ b 2 AGONİST KOMBİNASYONUN OSTEOPOROZA ETKİSİ. Gülden Paşaoğlu Karakış*, Dilşad Mungan*, Haydar Gök**, Birkan Sonel**, Peyman Yalçın**, Zeynep Mısırlıgil* * AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar BD **AÜTF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of °NHALER STERO°D/ UZUN ETK°L° b 2 AGON°ST KOMB°NASYONUN OSTEOPOROZA...

 • NHALER STEROD/ UZUN ETKL b2 AGONST KOMBNASYONUN OSTEOPOROZA ETKSGlden Paaolu Karak*, Dilad Mungan*, Haydar Gk**, Birkan Sonel**, Peyman Yaln**, Zeynep Msrlgil* * ATF Gs Hastalklar ABD, Allerjik Hastalklar BD **ATF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

 • Kronik astmda basamak tedavisiSemptom giderici: Gereinde hzl etkili inhaler 2-agonistKontrol Edici:nhaler steroid veyaTeofilinKromonLTRAKontrol Edici:nh. steroid + uzun etkili inh. 2-agonist veyanh. steroid + Teofilinnh. steroid + oral b2 agonistnh. steroid + LTRAYksek doz inh. steroidKontrol Edici:nhaler steroidUzun etkili inhaler 2-agonistArt (gereinde)

  Kontrol salannca bir basamak aa

  zlemHafif IntermitanHafif persistanOrta persistanAr persistanBasamak aaKontrol Edici:Yok -Teofilin (yava salnml) -LTRA -Uzun etkili oral 2- agonist -Oral steroidGINA, 2003LTRA

 • GRAstm tedavisinde ilk seenek olan kortikosteroidlerin uzun sreli sistemik kullanmda OSTEOPOROZ gibi istenmeyen yan etkileri olduu bilinmektedir. Ancak inhaler yolla alndnda da bu etkinin olup olmadna dair birok alma olmasna ramen yeterince netlik kazanmamtr. Son zamanlarda sk tercih edilen kombinasyon tedavisi ise bu adan henz deerlendirilmemitir.

 • AMABu almada astml hastalarda tek bana inhaler steroid ile inhaler steroid/b2 agonist kombinasyonunun osteoporoz zerindeki etkilerinin aratrlmas planlanmtr.

 • ALIMA PLANI

 • Kemik metabolizmasn etkileyen hastalklarn varlSistemikMetabolikRenalHepatikKemik hast.( Paget)OsteomalaziOsteoporozMalabsorbsiyonKemik metabolizmasn etkileyen ila kullanmCalsiyumFloridBifosfonatD vitCalsitriolTiroid hormonlarLityumAntiepileptiklerAndrojenler

  ALIMA DII BIRAKMA KRTERLER Gebelik yada laktasyon Postmenapozal durum Oral kontraseptif kullanm Alkolizm

 • ALIMA PLANI

 • BULGULAR

  Dk doz Sn=20Yksek doz Sn=23Sn=23Kombine n=20Ya ort (SD) yl39,7 11,544,7 8,943,5 8,342,6 13,5Cins; E:K2:183:204:191:19Astm sresi, yl14,0 8,06,8 6,68,4 7,310,5 8,9Bazal lumbar KMY (g/cm2) 1,06 0,11,06 0,131,01 0,11,03 0,1 Bazal femoral boyun KMY (g/cm2) 0,90 0,1 0,87 0,10,88 0,10,85 0,2 Ortalama gnlk S dozu, g*483,0 2401076,7 597920,0657542,823Ortalama gnlk nazal steroid dozu, g*, n93,7 17,7n=857,7 63,0n=325,050,0n=335,047,4n=4

 • gGruplarn ortalama S dozlar

 • S dozuna grelumber KMY'da grlen ortalama deiim yzdesig/cm3p>0,05Dk doz S kullanan grupta deiim yzdesi ile hastalk sresi arasnda anlaml korelasyon saptand (p
 • g/cm3p>0,05lalara grelumber KMY'da grlen ortalama deiim yzdesi

 • S dozuna gre femurboynu KMY'da grlen ortalama deiim yzdesip>0.05g/cm3Dk doz S kullanan grupta deiim yzdesi ile hastalk sresi arasnda anlaml korelasyon saptand (p
 • lalara gre femurboynu KMY'da grlen ortalama deiim yzdesip>0.05g/cm3

 • Alkalen fostataz deerleriU/Lp>0.05

 • Osteokalsin deerlering/mlp>0,05

 • Deoksipridinolin deerlerinMDPD/mMCp>0,05

 • YORUMBirka prospektif almada dk doz beklametazon (ort 326-462 g/d) kullanm ile kemik mineral younluunun etkilenmedii, ancak ksa sreli sk oral alnmla etkilenebilecei belirtilmitir.Matsuomoto H et al.Chest 2001;120:1468-1473. Medici TC et al. Thorax 2000;55:375-382 Tattersfield AE, et al. Thorax 2001;56:272-278

  Boulet ve ark. ortalama 34 ay sreyle yksek doz beklametazon veya budesonid (ort. 1140 g/d) kullanmnda herhangi bir yan etkiye rastlamamlardr.Boulet LP, et al. J Allergy Clin Immunol 1994;54:223-229.

  Ip ve ark. ortalama 40 ay yksek doz (ort. 1100 g/d) S kullanmnda doz arttka KMYda azalmaya eilim olduunu belirtmilerdir. Ip M, Lam K, et al. Chest 1994;105:1722-1727.

 • Uzun sreli S tedavisinin KMY zerine etkileri: Meta analiz sonular p>0.05%Halpern et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2004;92:201-7.

 • SONUBir yllk izlem sonular inhaler steroidlerin kemik mineral younluunda anlaml dzeyde deiiklie neden olmadna ancak kullanm sresi uzadka kemik mineral younluunu etkileyebileceine iaret etmektedir.Ayrca elde edilen veriler uzun etkili b2-agonistlerle kombine edilerek kullanldnda inhaler steroidlere ait bu etkinin azaltlabileceini dndrmektedir.Kombine ilalar astm kontrol altna almakla kalmayp steroide bal kemik kaybn da azaltmaktadr.