Iσλάμ τον μεσαίωνα

of 30 /30
Ο κόσμος του Ισλάμ τον Μεσαίωνα

Embed Size (px)

Transcript of Iσλάμ τον μεσαίωνα

Page 1: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Ο κόσμος του Ισλάμ τονΜεσαίωνα

Page 2: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Τι είναι το Ισλάμ• : Μωάμεθ ιδρυτής Ισλάμ• Στηρίζεται στις αρχές της Χριστιανικής και

Ιουδαϊκής θρησκείας• 622: Εγίρα = π , διώχνεται α ό τη Μέκκα καταφεύγει

π π πστη Μεδίνα και α οκτά τους ρώτους ιστούς• 622 – 632: το Ισλάμ κυριαρχεί στην Αραβία• Κοράνι = , διήγηση το ιερό βιβλίο της θρησκείας• Τζιχάντ : π π π το κοράνι α αιτεί α ό τους ιστούς να

διαδώσουν με πιερό όλεμο τη θρησκεία τους• Μουσλίμ = π > ιστός μουσουλμάνος• π Ιερός όλεμος μεγάλη ορμή στους Άραβες

Page 3: Iσλάμ τον μεσαίωνα

: π Μέκκα η ιερή όλη των Μουσουλμάνων πιερό Κααμ ά

Page 4: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Επιτυχίες κατά του Βυζαντίου

• 636: νίκη κατά του Βυζαντινού στρατού (μάχη του Γιαρμούκ, Ιορδανία)

• Σε λίγα χρόνια κατακτούν: Παλαιστίνη, Συρία, Αίγυπτο, Μεσοποταμία, Περσία

• Συνεπώς: μάταιες οι στρατιωτικές επιτυχίες του Ηράκλειου επί των Περσών

Χάρτης: wikipedia

Page 5: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Οι αραβικές κατακτήσεις

Page 6: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Πηγή: Αβδελά, Ε. 2007. Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία. Αθήνα: ΕΚΠΑ

Page 7: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Πηγή: Αβδελά, Ε. 2007. Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία. Αθήνα: ΕΚΠΑ

• Ποιοι παράγοντες βοηθούν στην ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας από τους Άραβες;• Τι αποτελέσματα μπορεί να είχε η δραστηριότητα αυτή για τους Άραβες;

Page 8: Iσλάμ τον μεσαίωνα

π πΗ ανά τυξη του εμ ορίου

• 8Μέσα ου : αι Άραβες και Εβραίοι π μετα ράτες του π : ;διεθνούς εμ ορίου γιατί

• Εξαιρετική γεωγραφική θέση χαλιφάτου• , Δυτική Αφρική Σαχάρα ορυχεία χρυσού και

αργύρου τα εκμεταλλεύονται

Mικρογραφία από το Xρονικό του Iωάννη Σκυλίτζη, τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα.Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 34vb.© Biblioteca Nacional, Madrid

Page 9: Iσλάμ τον μεσαίωνα

π 9Εμ όριο ος – 10ος αι• 9Μέσα ου : π π :αι εμ ορικές α οικίες σε

– ακτές Ινδίας– ΝΑ Ασία– Κίνα

• π : π Εμ ορεύονται μ αχαρικά και π είδη ολυτελείας

• Μεγάλη ζήτηση στη Μεσόγειο αυτό καθορίζει τις τιμές τους

• π , 10Αίγυ τος ος : αι δυναστεία Φατμιδών π ενθαρρύνει εμ ορικές σχέσεις με Ινδία μέσω

Ερυθράς Θάλασσας

Page 10: Iσλάμ τον μεσαίωνα

καινοτομίες

• Συγκροτούνπ εμ ορικές εταιρείες

• π Ε ινοούν το τσεκ( π π )εμ ορική ε ιταγή

• π Ανα τύσσουνπ ιστωτικό σύστημα( αργυραμοιβοί και

π ) =>τρά εζες• Διευκολύνουν τιςσυναλλαγές

Page 11: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Γράμματα

• π π π : Ανα τύχθηκαν με ε ίκεντρο μεγάλες όλεις, Κόρδοβα Βαγδάτη

• π πΙδρύονται βιβλιοθήκες και ανε ιστήμια• π Ανα τύσσεται η αραβική λογοτεχνία γίνεται

πμόδα και στους χριστιανούς υ ηκόους• π Στις όλεις πβιβλιο ωλεία• π : Κά οιοι χαλίφες μανιώδεις συλλέκτες βιβλίων• , , Μεταφράζουν έργα Ινδών Περσών Ελλήνων• + π : π Αριστοτέλης Νεο λατωνικοί ε ιρροή στην

αραβική σκέψη

Page 12: Iσλάμ τον μεσαίωνα
Page 13: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Έμβλημα των Καθολικών μοναρχών, χαραγμένο μετά την επανάκτηση της Αλάμπρα, wikipedia.

Τι είναι τα αραβουργήματα;

Page 14: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Ισλαμική τέχνη

• Παρατηρήστε τα έργα ισλαμικής τέχνης που

ακολουθούν.

• Περιγράψτε τα διακοσμητικά τους μοτίβα.

Page 15: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Λάμπα από τέμενος.Πηγή: wikipedia

Page 16: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Δείγμα ισλαμικής τέχνης προς πώληση στο διαδίκτυο

Page 17: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Xειρόγραφο με φύλλα χρυσού από το διάσημο «Μπλε Κοράνι» του 9ου-10ου αιώναΠηγή:http://www.ethnos.gr

Page 18: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Ισλαμική τέχνη

• Στις διαφάνειες που ακολουθούν

παρατηρήστε και περιγράψτε τον τρόπο

διακόσμησης των ιερών χώρων του Ισλάμ.

• Εντοπίζετε διαφορές με τη βυζαντινή τέχνη;

• Εντοπίζετε χαρακτηριστικά στοιχεία της

διακοσμητικής των αραβικών ναών και

ανακτόρων;

Page 19: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Κόρδοβα

Page 20: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Βαγδάτη

Page 21: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Είσοδος στο τέμενος Sheykh Lotfollah, ΙσπαχάνΠηγή: wikipedia

Page 22: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Το τέμενος των Βράχων, Ιερουσαλήμ

Page 23: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Λεπτομέρεια από αραβούργημα, Αλάμπρα, Ισπανία.Πηγή: wikipedia

Page 24: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Εξωτερικό του τεμένους της Χεράτ, ΑφγανιστάνΠηγή: wikipedia

Page 25: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Ισλαμική τέχνη• , π Αρχικά δανείζεται τεχνικές τεχνίτες και υλικά α ό

το Βυζάντιο• πΑνεικονική τεχνοτρο ία ( )θρησκευτικοί λόγοι• Τεμένη = τζαμιά χαρακτηριστικάδημιουργήματα

• π , . .Έργα μικροτεχνίας α ό ελεφαντόδοντο κ α

Πυξίδα 9ος αι. Ισπανία, ΜET museum ~1000 ελεφαντοστούν, Σικελία

Λεπτομέρεια, τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν

Page 26: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Κόρδοβα, Ισπανία

Page 27: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Τζαμί Ummayad, Δαμασκός

Page 28: Iσλάμ τον μεσαίωνα

π Ε ίδραση αραβικούπολιτισμού

• π : πΕ ιστήμη Σημαντική ε ιρροή :στη Δύση1. : Μαθηματικά ινδική αρίθμηση2. : Γεωγραφία οργάνωσαν μακρινά ταξίδια3. : π – Αστρονομία υ ολόγισαν τροχιά ήλιου

πλανητών4. : – πΧημεία ανακάλυψαν θειϊκό οξύ οινό νευμα5. : , π π Ιατρική νέα φάρμακα ολύ λοκες εγχειρήσεις

Χάρτης από παγκόσμιο άτλαντατου 1154, wikipedia

Page 29: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Η εφεύρεση του χαρτιού

http://www.history-of-china.com

• :Εισήγαγαν στη Δύση1. ( )Χαρτί κινέζική εφεύρεση2. ( , , Πολλές καλλιέργειες βερίκκοκο αγκινάρα

, , , . .)βαμβάκι λεμόνι ζαχαροκάλαμο κ α3. Πολλές λέξεις τους π ευρω αϊκές γλώσσες

( , , , , π , , άλγεβρα αλχημεία ρύζι αλκοόλ σιρό ι τσεκ, , . .)ναδίρ ζενίθ κ α

Page 30: Iσλάμ τον μεσαίωνα

Materia medica

https://ispub.com/IJH/5/1/4908

Ibn SinaART ARCHIVE / UNIVERSITY LIBRARY, Κων/πολη