HP Officejet All-in-One σειρές J4500/J4660/J4680welcome.hp-ww.com/ctg/Manual/c01770375.pdf ·...

of 230/230
OK # # - * 0 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz 5 jkl 4 ghi 6 mno HP Officejet All-in-One σειρές J4500/J4660/J4680 Οδηγός χρήσης
 • date post

  19-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HP Officejet All-in-One σειρές J4500/J4660/J4680welcome.hp-ww.com/ctg/Manual/c01770375.pdf ·...

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - ELWW5 jkl4 ghi
6 mno
Podrcznik uytkownika
Πληροφορες για τα πνευματικ δικαιματα © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Προειδοποισεις της Hewlett-Packard Company Οι πληροφορες που περιχονται στο παρν ντυπο ενδχεται να αλλξουν χωρς προειδοποηση. Με επιφλαξη παντς δικαιματος. Απαγορεεται η αναπαραγωγ, η προσαρμογ η μετφραση του παρντος υλικο, χωρς την προηγομενη γραπτ δεια της Hewlett-Packard, με εξαρεση τα σα επιτρπονται απ τους νμους περ πνευματικν δικαιωμτων. Οι μνες εγγυσεις για προντα και υπηρεσες της HP αναφρονται στις ρητς δηλσεις εγγησης που συνοδεουν τα εν λγω προντα και υπηρεσες. Καννα στοιχεο στο παρν δεν πρπει να εκληφθε ως πρσθετη εγγηση. Η HP δεν θα εναι υπεθυνη για τυχν τεχνικ σφλματα, συντακτικ σφλματα παραλεψεις στο παρν.
Εμπορικς ονομασες Οι ονομασες Windows, Windows XP και Windows Vista εναι σματα κατατεθντα στις Η.Π.Α. της Microsoft Corporation. Η ονομασα ENERGY STAR® και το σμα ENERGY STAR εναι σματα κατατεθντα στις ΗΠΑ.
Πληροφορες ασφαλεας
Ακολουθετε πντα τα βασικ προληπτικ μτρα ασφαλεας ταν χρησιμοποιετε το προν, προκειμνου να μεισετε τον κνδυνο τραυματισμο απ φωτι ηλεκτροπληξα. 1. Διαβστε και κατανοστε λες τις οδηγες στην τεκμηρωση που συνοδεουν τη συσκευ. 2. Χρησιμοποιετε μνο καλ γειωμνη πρζα ταν συνδετε αυτ το προν στην πηγ τροφοδοσας. Σε περπτωση που δεν γνωρζετε αν η πρζα εναι γειωμνη, ρωτστε ναν ειδικευμνο ηλεκτρολγο. 3. Να λαμβνετε υπψη τις προειδοποισεις και τις οδηγες που συνοδεουν το προν. 4. Αποσυνδστε το προν απ την πρζα πριν τον καθαρισμ. 5. Μην εγκαθισττε χρησιμοποιετε αυτ το προν κοντ σε νερ ταν τα χρια σας εναι υγρ.
6. Εγκαταστστε το προν με ασφλεια σε μια σταθερ επιφνεια. 7. Τοποθετστε το προν σε προστατευμνη θση, που το καλδιο δεν αποτελε εμπδιο και δε μπορε να πθει βλβη. 8. Αν το προν δε λειτουργε σωστ, δετε την εντητα Συντρηση και αντιμετπιση προβλημτων. 9. Δεν υπρχει καννα τμμα στο εσωτερικ του εκτυπωτ που να μπορε να επισκευαστε απ το χρστη. Αναθσετε τη συντρηση και την επισκευ σε ειδικευμνο προσωπικ τεχνικς υποστριξης.
τομα με ειδικς ανγκες Η συσκευ παρχει διφορες λειτουργες πρσβασης για τομα με ειδικς ανγκες. Προβλματα ρασης Η πρσβαση στο λογισμικ της συσκευς για τομα με προβλματα ρασης εναι δυνατ μσω των επιλογν και λειτουργιν για τομα με ειδικς ανγκες του λειτουργικο σας συστματος'. Επιπλον, υποστηρζει τεχνολογα, πως ανγνωση οθνης, σστημα ανγνωσης Μπριγ και εφαρμογς υπαγρευσης. Για τους χρστες με αχρωματοψα, τα γχρωμα κουμπι και οι καρτλες που χρησιμοποιονται στο λογισμικ και στον πνακα ελγχου της συσκευς, διαθτουν απλ κεμενο ετικτες με εικονδια που αποδδουν την κατλληλη ενργεια. Κινητικ προβλματα Για τους χρστε με κινητικ προβλματα, οι λειτουργες του λογισμικο της συσκευς μπορον να εκτελεστον με εντολς στο πληκτρολγιο. Το λογισμικ υποστηρζει και επιλογς των Windows για τομα με ειδικς ανγκες, πως ασγχρονα πλκτρα, εναλλαγ πλκτρων, φλτρο πλκτρων και πλκτρα ποντικο. Η χρση των θυρν, των κουμπιν, των δσκων και των οδηγν χαρτιο της συσκευς μπορε να γνει απ χρστες με δυναττητες περιορισμνης πρσβασης. Υποστριξη Για περισστερες πληροφορες σχετικ με τις λειτυοργες προσβασιμτητας αυτο του προντος και τη δσμευση της HP για τη δημιουργα προντων με προσβασιμτητα, επισκεφθετε την τοποθεσα της HP στο Web στη διεθυνση www.hp.com/accessibility. Για πληροφορες σχετικ με τη χρση του προντος απ τομα με ειδικς ανγκες σε λειτουργικ συστματα Mac OS, επισκεφθετε την τοποθεσα
web της Apple στη διεθυνση www.apple.com/accessibility.
Πρσοψη ..........................................................................................................................10 Περιοχ αναλωσμων εκτπωσης .....................................................................................10 Πσω ψη ..........................................................................................................................11 Κουμπι και φωτεινς ενδεξεις του πνακα ελγχου της συσκευς ..................................11 Κουμπι και φωτεινς ενδεξεις του πνακα ελγχου της συσκευς ..................................13 Πληροφορες σνδεσης ....................................................................................................14
Μηνματα κατστασης .....................................................................................................17 Προειδοποιητικ μηνματα ...............................................................................................17 Μηνματα σφαλμτων ......................................................................................................17 Μηνματα για κρσιμα σφλματα ......................................................................................17
Επιλογ μσων εκτπωσης ....................................................................................................22 Συμβουλς για την επιλογ και χρση των μσων εκτπωσης .........................................22 Κατανηση προδιαγραφν υποστηριζμενων μσων ......................................................24
Εκτπωση και προβολ λστας καταχωρσεων γργορης κλσης ...................................33 Προβολ λστας καταχωρσεων γργορης κλσης ....................................................34
1
Αλλαγ ρυθμσεων για τις τρχουσες εργασες απ μια εφαρμογ (Windows) .................35 Για να αλλξετε τις προεπιλεγμνες ρυθμσεις για λες τις επμενες εργασες (Windows) .........................................................................................................................36 Αλλαγ ρυθμσεων (Mac OS) ...........................................................................................36
Ακρωση εργασας εκτπωσης ..............................................................................................36
5 Σρωση Σρωση πρωττυπου .............................................................................................................46
Σρωση πρωτοτπου (απευθεας σνδεση) ..................................................................... 47 Σρωση απ πργραμμα συμβατ με TWAIN WIA .............................................................47
Σρωση απ πργραμμα συμβατ με TWAIN .................................................................48 Σρωση απ πργραμμα συμβατ με WIA ......................................................................48
Επεξεργασα σαρωμνου πρωτοτπου ..................................................................................48 Επεξεργασα σαρωμνης φωτογραφας γραφικο .........................................................48 Επεξεργασα σαρωμνου εγγρφου απ το λογισμικ οπτικς αναγνρισης χαρακτρων (OCR) ..........................................................................................................48
6 Φαξ Αποστολ φαξ ........................................................................................................................50
Αλλαγ ανλυσης φαξ ................................................................................................57 Αλλξτε τη ρθμιση Ανοιχτχρ/σκουρ. .....................................................................58 Ορισμς νων προεπιλεγμνων ρυθμσεων ...............................................................59
2
Λψη φαξ στον υπολογιστ ..............................................................................................67 Ενεργοποηση λψης φαξ σε υπολογιστ ..................................................................68 Τροποποηση ρυθμσεων λψης φαξ σε υπολογιστ .................................................68
Παρακολοθηση συσκευς ...............................................................................................79 Διαχεριση συσκευς .........................................................................................................80
HP Printer Utility (Mac OS) ...............................................................................................84 νοιγμα του HP Printer Utility .....................................................................................84 Καρτλες του HP Printer Utility ...................................................................................84
Περιεχμενα
3
Ρθμιση φαξ σειριακο τπου ........................................................................................113 Διαμρφωση συσκευς (Windows) .......................................................................................114
Διαμρφωση συσκευς (Mac OS) ........................................................................................116 Για να εγκαταστσετε το λογισμικ .................................................................................116 Κοιν χρση συσκευς σε τοπικ κοινχρηστο δκτυο ...................................................117
Για να προσθσετε διευθνσεις υλικο σε να σημεο ασρματης πρσβασης (WAP) .......................................................................................................................123 λλες οδηγες ...........................................................................................................123
Κατργηση εγκατστασης και επανεγκατσταση λογισμικο ...............................................124
4
8 Συντρηση και αντιμετπιση προβλημτων Εργασα με τα δοχεα μελνης ..............................................................................................127
Υποστηριζμενα δοχεα μελνης ....................................................................................127 Χειρισμς δοχεων μελνης ............................................................................................128 Αντικατσταση των δοχεων μελνης .............................................................................128 Ευθυγρμμιση των δοχεων μελνης .............................................................................. 132 Καθαρισμς των δοχεων μελνης .................................................................................. 135 Καθαρισμς των επαφν δοχεων μελνης .................................................................... 136 Καθαρισμς της περιοχς γρω απ τα ακροφσια μελνης .........................................137 Αποθκευση αναλωσμων εκτπωσης ...........................................................................139
Καθαρισμς της συσκευς ....................................................................................................140 Καθαρισμς της γυλινης επιφνειας .............................................................................141 Καθαρισμς εξωτερικς επιφνειας ................................................................................141 Καθαρισμς του αυτματου τροφοδτη εγγρφων .........................................................142
Κακ ποιτητα εκτπωσης και μη αναμενμενες εκτυπσεις ..............................................149 Συνηθισμνα προβλματα εκτπωσης κακς ποιτητας ................................................149 Εκτπωση ακατανητων χαρακτρων ............................................................................150 Το μελνι απλνεται .......................................................................................................151 Το μελνι δεν γεμζει πλρως το κεμενο τα γραφικ ...................................................151 Η εκτπωση εναι αχν με θαμπ χρματα ................................................................. 152 Τα χρματα εκτυπνονται σαν ασπρμαυρα ................................................................152 Εκτυπνονται λθος χρματα .......................................................................................152 Στην εκτπωση τα χρματα εναι ανακατεμνα ..............................................................153 Τα χρματα δεν εναι σωστ ευθυγραμμισμνα .............................................................153 Γραμμς κουκδες λεπουν απ κεμενο γραφικ ......................................................153
Επλυση προβλημτων τροφοδοσας χαρτιο ......................................................................154 Επλυση προβλημτων αντιγραφς ......................................................................................155
Επλυση προβλημτων σρωσης ......................................................................................... 163 Ο λεγχος φαξ απτυχε ................................................................................................... 164
Επλυση προβλημτων ασρματης λειτουργας (HP Officejet J4680 μνο) .........................178 Αντιμετπιση προβλημτων ζητημτων εγκατστασης .......................................................180
Συμβουλς εγκατστασης υλικο ....................................................................................181 Συμβουλς εγκατστασης λογισμικο .............................................................................182
Μσα εκτπωσης HP ......................................................................................................186
Exposure to radio frequency radiation ............................................................................207 Notice to users in Brazil ..................................................................................................207 Notice to users in Canada ..............................................................................................207 Notice to users in Taiwan ...............................................................................................208 European Union regulatory notice ..................................................................................209
Περιεχμενα
7
1 Τα πρτα βματα Σε αυτν τον οδηγ παρχονται λεπτομρειες για τον τρπο χρσης της συσκευς και την επλυση προβλημτων.
• Ερεση λλων πηγν για το προν • Κατανηση εξαρτημτων συσκευς
Ερεση λλων πηγν για το προν Μπορετε να λβετε πληροφορες σχετικ με το προν και επιπλον πληροφορες αντιμετπισης προβλημτων που δεν περιλαμβνονται σε αυτν τον οδηγ απ τις παρακτω πηγς:
Πηγ Περιγραφ Θση
Παρχει εικονογραφημνες πληροφορες για την εγκατσταση και τη ρθμιση.
Μαζ με τη συσκευ παρχεται και μια ντυπη κδοση του εγγρφου.
Αρχεο readme και σημεισεις κδοσης
Παρχουν τις πιο πρσφατες πληροφορες και συμβουλς αντιμετπισης προβλημτων.
Περιλαμβνεται στο Starter CD.
Windows®) Παρχει πρσβαση για υπηρεσες συντρησης. Για περισστερες πληροφορες δετε Εργαλειοθκη (Windows).
Η Εργαλειοθκη εγκαθσταται τυπικ με το λογισμικ της συσκευς ως διαθσιμη επιλογ εγκατστασης.
HP Printer Utility (Mac OS) Περιχει εργαλεα για τη διαμρφωση των ρυθμσεων εκτπωσης, τη βαθμονμηση της συσκευς, τον καθαρισμ των κεφαλν εκτπωσης, την εκτπωση της σελδας διαμρφωσης, την online παραγγελα αναλωσμων και την ερεση πληροφοριν υποστριξης στην τοποθεσα Web. Για περισστερες πληροφορες δετε HP Printer Utility (Mac OS).
Η εγκατσταση του HP Printer Utility γνεται με το λογισμικ της συσκευς.
Πνακας ελγχου συσκευς Παρχει πληροφορες κατστασης, σφαλμτων και προειδοποισεων σχετικ με λειτουργες.
Για περισστερες πληροφορες δετε Κουμπι και φωτεινς ενδεξεις του πνακα ελγχου της συσκευς.
Αρχεα καταγραφς και αναφορς
Για περισστερες πληροφορες δετε Παρακολοθηση συσκευς.
8 Τα πρτα βματα
firmware • Αριθμς σελδων που
• Εππεδα μελανιν • Κατσταση δοχεων
Για περισστερες πληροφορες δετε Κατανηση της αναφορς ελγχου λειτουργας.
Τοποθεσες Web της HP Παρχουν τις τελευταες πληροφορες σχετικ με το λογισμικ του εκτυπωτ, τα προντα και την υποστριξη.
www.hp.com/support www.hp.com
Τηλεφωνικ υποστριξη της HP
Παρχει πληροφορες για επικοινωνα με την HP. Κατ τη διρκεια της περιδου εγγησης, αυτ η υποστριξη παρχεται συχν χωρς χρωση.
Για περισστερες πληροφορες, ανατρξτε στην εντητα Λψη τηλεφωνικς υποστριξης απ την HP.
Βοθεια λογισμικο φωτογραφιν και απεικνισης HP
Παρχει πληροφορες για τη χρση του λογισμικο.
Για περισστερες πληροφορες δετε Χρση του λογισμικο φωτογραφιν και απεικνισης HP.
Οδηγς πνακα ελγχου Οδηγες πνακα ελγχου συσκευς
Διαθσιμες απ το Κντρο λειτουργιν και την Εργαλειοθκη (Windows).
Κατανηση εξαρτημτων συσκευς • Πρσοψη • Περιοχ αναλωσμων εκτπωσης • Πσω ψη • Κουμπι και φωτεινς ενδεξεις του πνακα ελγχου της συσκευς • Κουμπι και φωτεινς ενδεξεις του πνακα ελγχου της συσκευς • Πληροφορες σνδεσης
(συνχεια)
2 Υποδοχ τροφοδοσας
3 1-LINE (φαξ)
4 2-EXT (τηλφωνο)
Κουμπι και φωτεινς ενδεξεις του πνακα ελγχου της συσκευς
Το παρακτω διγραμμα και ο σχετικς πνακας παρχουν μια σντομη αναφορ στις λειτουργες του πνακα ελγχου της συσκευς.
Ετικτα νομα και περιγραφ
1 Πληκτρολγιο: Εισαγγει τιμς.
2 Λυχνα προσοχς: Υποδεικνει κατσταση σφλματος.
3 Κουμπ "Πσω": Επαναφορ στην προηγομενη ρθμιση μενο αντερου επιπδου.
4 Κουμπ αριστερο βλους: Μετακνηση μπροστ στις ρυθμσεις των μενο.
5 Κουμπ OK: Επιλογ του τρχοντος μενο ρθμισης.
6 Κουμπ δεξιο βλους: Αντστροφη πλογηση στις ρυθμσεις των μενο.
Κατανηση εξαρτημτων συσκευς 11
Ετικτα νομα και περιγραφ
7 Ρθμιση: Εμφνιση του μενο "Ρθμιση" για δημιουργα αναφορν και λλες ρυθμσεις συντρησης και για πρσβαση στο μενο "Βοθεια". Το θμα που επιλγετε απ το μενο "Βοθεια" ανογει ως παρθυρο βοθειας στην οθνη του υπολογιστ.
8 ναρξη: Εκκνηση μιας εργασας αντιγραφς, φαξ σρωσης. Πατντας ναρξη γνεται επεξεργασα της εργασας ανλογα με την επιλεγμνη λειτουργα.
9 κυρο: Διακπτει της εργασα, πραγματοποιε ξοδο απ μενο ρυθμσεις.
10 νδειξη λειτουργας σρωσης
11 νδειξη λειτουργας γχρωμης αντιγραφς
12 νδειξη λειτουργας ασπρμαυρης αντιγραφς
13 νδειξη λειτουργας γχρωμου φαξ
14 νδειξη λειτουργας ασπρμαυρου φαξ
15 Τροφοδοσα: Ενεργοποιε απενεργοποιε τη συσκευ. Το κουμπ "Ενεργοποηση" εναι αναμμνο ταν η συσκευ εναι ενεργοποιημνη. Η λυχνα αναβοσβνει κατ την εκτλεση εργασας. ταν η συσκευ εναι απενεργοποιημνη, συνεχζει να τροφοδοτεται με ελχιστη ποστητα ενργειας. Για να διακψετε τελεως την τροφοδοσα της συσκευς, απενεργοποιστε την και πειτα αποσυνδστε το καλδιο τροφοδοσας.
16 νδειξη χαμηλς στθμης μελνης
17 νδειξη τοποθτησης πρωττυπου
18 νδειξη εμπλοκς χαρτιο
Ετικτα νομα και περιγραφ
1 Πληκτρολγιο: Εισαγγει τιμς.
2 Λυχνα προσοχς: Υποδεικνει κατσταση σφλματος.
3 Κουμπ "Πσω": Επαναφορ στην προηγομενη ρθμιση μενο αντερου επιπδου.
4 Κουμπ αριστερο βλους: Μετακνηση μπροστ στις ρυθμσεις των μενο.
5 Κουμπ OK: Επιλογ του τρχοντος μενο ρθμισης.
6 Κουμπ δεξιο βλους: Αντστροφη πλογηση στις ρυθμσεις των μενο.
7 Ρθμιση: Εμφνιση του μενο "Ρθμιση" για δημιουργα αναφορν και λλες ρυθμσεις συντρησης και για πρσβαση στο μενο "Βοθεια". Το θμα που επιλγετε απ το μενο "Βοθεια" ανογει ως παρθυρο βοθειας στην οθνη του υπολογιστ.
8 ναρξη: Εκκνηση μιας εργασας αντιγραφς, φαξ σρωσης. Πατντας ναρξη γνεται επεξεργασα της εργασας ανλογα με την επιλεγμνη λειτουργα.
9 κυρο: Διακπτει της εργασα, πραγματοποιε ξοδο απ μενο ρυθμσεις.
Εικνα 1-1 Πνακας ελγχου συσκευς μοντλου J4660
Εικνα 1-2 Πναικας ελγχου συσκευς μοντλου J4680
Κατανηση εξαρτημτων συσκευς 13
Ετικτα νομα και περιγραφ
10 νδειξη λειτουργας σρωσης
11 νδειξη λειτουργας γχρωμης αντιγραφς
12 νδειξη λειτουργας ασπρμαυρης αντιγραφς
13 νδειξη λειτουργας γχρωμου φαξ
14 νδειξη λειτουργας ασπρμαυρου φαξ
15 Τροφοδοσα: Ενεργοποιε απενεργοποιε τη συσκευ. Το κουμπ "Ενεργοποηση" εναι αναμμνο ταν η συσκευ εναι ενεργοποιημνη. Η λυχνα αναβοσβνει κατ την εκτλεση εργασας. ταν η συσκευ εναι απενεργοποιημνη, συνεχζει να τροφοδοτεται με ελχιστη ποστητα ενργειας. Για να διακψετε τελεως την τροφοδοσα της συσκευς, απενεργοποιστε την και πειτα αποσυνδστε το καλδιο τροφοδοσας.
16 Κουμπ επανκλησης (μοντλο J4660): Εμφανζει τον τελευταο κληθντα αριθμ.
17 Κουμπ γργορης κλσης (μοντλο J4660): Επιλγει την πρτη καταχριση στη λστα προγραμματισμνων καταχωρσεων γργορων κλσεων.
18 Κουμπ ασρματης λειτουργας (μοντλο J4680): Ενεργοποιε και απενεργοποιε την ασρματη λειτουργα 802.11g. Το κουμπ εναι αναμμνο ταν εναι ενεργοποιημνη η ασρματη λειτουργα.
19 νδειξη χαμηλς στθμης μελνης
20 νδειξη τοποθτησης πρωττυπου
21 νδειξη εμπλοκς χαρτιο
Υποστηριζμενες λειτουργες λογισμικο
Οδηγες ρθμισης
Σνδεση USB νας υπολογιστς συνδεδεμνος μσω καλωδου USB στην πσω θρα USB 2.0 υψηλς ταχτητας της συσκευς.
Υποστηρζονται λες οι λειτουργες.
Ακολουθστε την αφσα του οδηγο εγκατστασης για αναλυτικς οδηγες.
Κοιν χρση εκτυπωτ Μχρι και πντε υπολογιστς. Ο κεντρικς υπολογιστς πρπει να βρσκεται πντα σε λειτουργα, διαφορετικ οι υπλοιποι υπολογιστς δεν θα μπορον να εκτυπσουν στη συσκευ.
Υποστηρζονται λες οι λειτουργες που διαθτει ο κεντρικς υπολογιστς. Απ λλους υπολογιστς υποστηρζεται μνο η λειτουργα εκτπωσης.
Ακολουθστε τις οδηγες της εντητας Κοιν χρση της συσκευς σε τοπικ κοινχρηστο δκτυο.
Κεφλαιο 1 (συνχεια)
Υποστηριζμενες λειτουργες λογισμικο
ασρματη λειτουργα 802.11 (HP Officejet J4680 μνο)
Μχρι και πντε υπολογιστς συνδεδεμνοι σε συσκευ μσω διανομα δρομολογητ.
Υποστηρζονται λες οι λειτουργες, συμπεριλαμβανομνης της Σρωσης Web.
Ακολουθστε τις οδηγες της εντητας Ρθμιση της συσκευς για ασρματη επικοινωνα (HP Officejet J4680 μνο).
(συνχεια)
Κατανηση εξαρτημτων συσκευς 15
2 Χρση της συσκευς Αυτ η εντητα περιλαμβνει τα παρακτω θματα:
• Χρση των μενο του πνακα ελγχου της συσκευς • Τποι μηνυμτων πνακα ελγχου συσκευς • Αλλαγ ρυθμσεων συσκευς • Χρση του Κντρου λειτουργιν HP (Windows) • Χρση του λογισμικο φωτογραφιν και απεικνισης HP • Τοποθτηση πρωτοτπων • Επιλογ μσων εκτπωσης • Τοποθτηση μσων • Εκτπωση σε ειδικ μσο και μσο προσαρμοσμνου μεγθους • Εκτπωση χωρς περιθρια • Ρθμιση καταχωρσεων γργορης κλσης
Χρση των μενο του πνακα ελγχου της συσκευς Οι παρακτω εντητες παρχουν μια σντομη αναφορ στα βασικ μενο που εμφανζονται στην γχρωμη οθνη του πνακα ελγχου. Για να εμφανσετε να μενο, πατστε το κουμπ του μενο για τη λειτουργα που θλετε να χρησιμοποισετε.
• Μενο "Σρωση": Εμφανζει μια λστα προορισμν. Μερικο προορισμο απαιτον φρτωση του λογισμικο HP Photosmart.
• Μενο "Αντιγραφ": Στις επιλογς μενο περιλαμβνονται: Επιλογ ποσοττων αντιγραφς Σμκρυνση/μεγθυνση Επιλογ τπου και μεγθους μσου εκτπωσης
• Μενο "Φαξ": Σας επιτρπει να εισαγγετε ναν αριθμ φαξ γργορης κλσης να εμφανσετε το μενο "Φαξ". Στις επιλογς μενο περιλαμβνονται: Τροποποηση ανλυσης Ανοικτχρωμο/σκουρχρωμο Αποστολ φαξ με καθυστρηση Ορισμς νων προεπιλογν
Τποι μηνυμτων πνακα ελγχου συσκευς Αυτ η εντητα περιλαμβνει τα παρακτω θματα:
• Μηνματα κατστασης • Προειδοποιητικ μηνματα • Μηνματα σφαλμτων • Μηνματα για κρσιμα σφλματα
16 Χρση της συσκευς
Μηνματα κατστασης Τα μηνματα κατστασης απεικονζουν την τρχουσα κατσταση της συσκευς. Σας ενημερνουν για την κανονικ λειτουργα του εκτυπωτ και δεν απαιτον καμα ενργεια απ σας για τη διαγραφ τους. Τα μηνματα κατστασης αλλζουν, καθς αλλζει η κατσταση της συσκευς. ποτε η συσκευ εναι τοιμη, δεν εναι απασχολημνη και δεν εκκρεμον προειδοποιητικ μηνματα, εμφανζεται η ημερομηνα και η ρα ταν γνει ενεργοποηση της συσκευς.
Προειδοποιητικ μηνματα Τα προειδοποιητικ μηνματα σας πληροφορον για συμβντα που απαιτον την προσοχ σας, αλλ δεν εμποδζουν τη λειτουργα της συσκευς. να παρδειγμα προειδοποιητικο μηνματος εναι το Low On Ink (Χαμηλ στθμη μελνης).
Μηνματα σφαλμτων Τα μηνματα σφλματος προειδοποιον τι πρπει να εκτελσετε κποια ενργεια, πως προσθκη μσου διρθωση εμπλοκς μσου. Αυτ τα μηνματα συνοδε&o