HP O O H C H H C C H Uk£Œzky z pracovn£­ch list¥¯ z listy z...

download HP O O H C H H C C H Uk£Œzky z pracovn£­ch list¥¯ z listy z prirodnich latek - ¢  vosky jsou:

of 11

 • date post

  09-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HP O O H C H H C C H Uk£Œzky z pracovn£­ch list¥¯ z listy z...

 • Ukázky z pracovních listů z organické chemie – sš

  1) Označ jednotlivé typy vazeb, které můžeme najít v molekule sacharidu.

  O

  H H

  H

  OH

  OH

  H OH

  H

  CH2

  O

  H

  H H

  O

  OH

  H OH

  O

  CH2 CH2 CH3 OH

  OHP

  1) Vyber správnou odpověď, jestli uvedená reakce proběhne.

  1) Co vznikne reakcí β – D – glukopyranosy s ethanolem?

  Využij neúplný vzorec a reakci zapiš. O jaký typ vazby se jedná?

  CH 3 CH

  2 OH

  O

  H

  HOH2C

  O

  H

  HOH2C

  2) Vytvoř k uvedeným monosacharidům jejich L – formy:

  CH2OH

  O

  HOH

  OHH

  HOH

  OHH

  H

  CH2OH

  O

  OH H

  H OH

  H OH

  H OH

  H

 • 1) Vyber správnou variantu:

  A: ribóza je: a) pentóza, aldóza b) hexóza, aldóza c) pentóza, ketóza

  B: fruktóza je: a) hexóza, aldóza b) hexóza, ketóza c) pentóza, ketóza

  C: galaktóza je: a) pentóza, aldóza b) hexóza, aldóza c) hexóza, ketóza

  3) Vyber pro uvedenou strukturu její správné označení:

  C

  C

  C

  C

  CH2OH

  OH CH2OH

  OH H

  H OH

  H

  O

  α – D – fruktofuranosa

  β – D – fruktofuranosa

  α – L – fruktofuranosa

  5) Mléko obsahuje disacharid laktosu, který má stejný molekulový vzorec jako disacharid sacharosa. Mikroorganismy, které se vyskytují v mléce nebo v ovzduší, přemění tuto laktosu na kyselinu mléčnou. Ta je příčinou „ zkysnutí“ mléka.

  Napiš vzorec této kyseliny, jestliže víš, že má molekulový vzorec C3H6O3 a že obsahuje jednu karboxylovou skupinu, jednu hydroxylovou a jednu skupinu methylovou.

  1) Rozděl uvedené polysacharidy podle původu na živočišné a rostlinné.

  7) Vyber z nabídky prostřednictvím obrázků, kde je uložen glykogen.

  škrob

  glykogen

  celulóza polysacharidy

  kyselina mléčná:

 • 1) Označ rámečkem skupinu, která je nositelem zásadité vlastnosti aminokyseliny:

  O

  NH2 OH

  OH

  1) Doplň jednotlivé produkty podle nabízeného prostředí:

  C

  CH

  O

  NH2

  SH

  CH2 OH

  H+OH-

  H 2 O

  1) Uveď, kterou žlázu s vnitřní sekrecí ovlivňuje daný hormon:

  1) Na základě uvedených vlastností urči, o jaký řídící hormon se jedná.

  zesvětluje kůži, odpovědný za přirozené střídání spánku a bdělého

  stavu, derivát indolu

  brzdí „diuresu“, podporuje zpětnou resorpci vody, zvyšuje

  koncentraci moči

  1) Který ze vzorců patří thyroxinu a který testosteronu?

  O

  OH

  I

  I

  I

  I

  NH2

  O

  OH

  O

  H

  H

  O

  CH3

  H H

  CH3

  CH3

  ACTH

  TSH FSH

 • 2) Onemocnění nazývané agromegálie na svědomí hormon:

  1) Dopiš do rámečků název žlázy s vnitřní sekrecí a název hormonu, který tato žláza produkuje.

  1) Vyber z nabídky atomů prvků ten, který je tzv. heteroatomem v příslušné

  heterocyklické sloučenině.

  1) Pojmenuj jednotlivé heterocyklické sloučeniny

  N H

  N

  N H

  O

  N H

  N N H

  O

  TSH MTH

  LPH STH

  hypothalamus

  mléčná žláza děloha

  MOZEK

 • 1) Vyber z nabídky heterocyklickou sloučeninu, na které probíhá nejlépe adice.

  1) Najdi, vybarvi a pojmenuj základní heterocyklus v molekule:

  vitamin B6

  N CH3

  CH2

  CH2

  OH

  OH

  OH

  theobromin CH3

  N

  N

  O

  NH

  O N

  CH3

  4) Doplň chybějící výchozí sloučeninu nebo produkt pro uvedenou reakci pyridinu.

  N N

  SO3H 3) Vyber z nabídky ty sloučeniny, která řadíme mezi alkaloidy.

  19) Dopiš chybějící části textu:

  a) Žlučové kyseliny jsou derivátem ………………….………..……………..

  b) Nejdůležitějším živočišným sterolem je ………………………..………….

  c) Všechny steroly musí obsahovat funkční skupinu ………………..………….

  ADICE

  thiofen furan

  pyrrol pyrolidin

  kodein

  chinolin

  atropin

  LSD

  indol

  kurare

  papaverin

  cytosin

 • 7) Vysvětli stručně uvedený pojem.

  7) Zakroužkuj správný název k nakreslenému vzorci terpenu.

  2) V osmisměrce vyhledej názvy 10 uhlovodíků a zakroužkuj ty, které by mohly polymerovat. (je jich 5).

  N P E N T A N X Y

  E P O J L W A O H

  I E R N K A X K E

  D T B O T R E T P

  A H C N P S H E T

  T Y M A Y Y J N A

  U L V N Z L L Q N

  B E B N A H T E M

  Z N N P R O P E N

  10) Popiš vyznačené části v makromolekule.

  CH3 CH2 CH CH2 CH CH3

  CH3 C N n

  11) S využitím nabídky zkratek polymerů přiřaď ke každému výrobku patřičný název polymeru. Nabídka: PE, PP, PS, PVC, PAN, PTFE, PMMA, kaučuk, karbon

  analgetikum

  sedativum

  anestetikum

  lykopen limonen

  kafr myrcen

  mentol skvalen

  kafr limonen

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

 • 17) Dopiš a pojmenuj monomer, jehož polymerací vzniká vybraná sloučenina.

  24) Uspořádání, které vidíš před sebou, označíš pojmem: SYNDIOTAKTICKÉ?

  ANO / NE

  25) Škrtni polymery, které nemohou sloužit pro výrobu vláken.

  3) Pokus naznačuje reakci různých monomerů, které mají každý dvě stejné uvedené funkční

  skupiny. Napiš, co vznikne jejich polykondenzací.

  9) Zkontroluj dvojice, které by měly k sobě patřit a v případě chybného údaje oprav.

  PVAC

  PMMA

  PAN PTFE

  PVC

  – COOH

  – OH

  – COOH

  – NH2

 • 12) AMINOPLASTY jsou tzv. pryskyřice:

  1) Dopiš chybějící údaje do schématu, které naznačuje třídění lipidů.

  12) Škrtni nesprávné odpovědi.

  14) Na obrázku je znázorněn model anionu, který vzniká disociací palmitanu draselného

  (tj. mýdla) ve vodě.

  Označ kroužkem polární část a nepolární část tohoto anionu dej do rámečku.

  CH3

  C

  O

  O -

  fenol formaldehydové

  fenol močovinové

  močovina formaldehyd

  lipidy

  vosky

  složené

  lipoproteiny

  sfingolipidy

  glyceridy jsou:

  estery vyšších mastných kyselin a butanolu

  soli vyšších mastných kyselin a glycerolu

  estery glycerolu a vyšších mastných kyselin

  estery nižších mastných kyselin a propantriolu

  vosky jsou:

  estery vyšších alkoholů a vyšších mastných kyselin

  soli vyšších mastných kyselin a alkoholu

  estery butanolu a nasycených mastných kyselin

  estery vyšších mastných kyselin a propanolu

 • 7) Dopiš chybějící údaje o vitamínu C do tabulky.

  11) Vyber správnou možnost, která označuje typ onemocnění z nedostatku daného vitamínu.

  4) S využitím obrázků napiš, v kterých potravinách jsou obsaženy vitamíny A, D, E, K.

  1) Rozhodni, které zápisy nepatří kyselině DNA:

  2) Škrtni špatný příklad komlementarity bází:

  A G C T U A

  U T G A T G

  vitamín B3

  křivice

  šeroslepost

  beri - beri

  pelagra

  vitamín C

  kurděje

  anemie

  křivice

  srážlivost

  vitamín B12

  šeroslepost

  obranyschopnost

  chudokrevnost

  srážlivost

  • ACCGTATUUCGAAGAACG A)

  • UTTATUUCGAAGGCGAUU B)

  • TTACGGARTUUTAAGGGC C)

  Vitamín C

  význam

  avitaminóza

  hypovitaminóza

  hypervitaminóza

 • 1) Na obrázku vidíš jeden z procesů, který se týká nukleových kyselin. Označ uvedený obrázek správným pojmem z výběru:

  4) Prohlédni si nabídku přírodních zdrojů a škrtni ty, které nepatří mezi bílkovinné zdroje.

  9) Mezi bílkovinami s uvedenou funkcí najdeš některé, které mezi ně nepatří. Škrtni je.

  13) Který obrázek by mohl znázorňovat průběh Xanthoproteinové reakce?

  2) V obrázku zaškrtni, pod kterým písmenem se schovává substrát (výchozí látka), který může být pomocí uvedeného enzymu k