Hatvani István Fizikaverseny 2016/17 2. forduló...

of 10/10
Hatvani István fizikaverseny 2016-17. 2. forduló megoldások 1 1. kategória 1.2.1. Adatok: h = 15 cm = 0,15 m , A = 50 m 2 , ρ = 60 3 Megoldás: a) A hó tömege = ∙=∙∙ℎ = 0, 15 m·50 m 2 ·60 kg m 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege í = m = 450 kg, í = 450 dm 3 = 0,45 m 3 í = ℎ∙ ℎ= í ℎ= 0,45 m 3 50 m 2 = 0,009 m = 9 mm A tetőn 9 mm víz lenne. 1.2.2. Adatok: ρ = 60 3 , ρ jég = 900 3 Megoldás: 1 m 3 hóból 60 kg jég, ezért 1 m 3 hónak 60 3 900 3 = 1 15 része jég, 14 15 része levegő. 1.2.3. Adatok: m = 30 kg, G = 300 N = 30°, l = 20 m Megoldás: a) Ha a hógömböt 20m hosszú lejtőn juttatjuk fel h magasba, akkor ugyanannyi munkát kell végeznünk, mintha közvetlenül emeltük volna fel h magasba. A lejtő magasságának kiszámításához tükrözzük az ABC háromszöget az AB oldalára! A BCD háromszögből a lejtő magassága: h = 10 m. Az emelési munka =∙ℎ = 300N ∙ 10m = 3000J . Róbert Gida 3000J munkát végzett. b) A felgörgetéshez szükséges erő = = 300N ∙ 10m 20m = 150N . Robert Gidának 150N erővel kellett görgetnie a hógömböt. 1.2.4. Adatok: v Mici = 4 , v hógömb = 10 , s= 18 m Megoldás: ∙+ = ℎóö 4 ∙ + 18 m = 10
 • date post

  13-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hatvani István Fizikaverseny 2016/17 2. forduló...

 • Hatvani István fizikaverseny 2016-17. 2. forduló megoldások

  1

  1. kategória

  1.2.1. Adatok:

  h = 15 cm = 0,15 m , A = 50 m2, ρ = 60 𝑘𝑔

  𝑚3

  Megoldás:

  a) A hó tömege 𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 = 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ ℎ 𝑚 = 0,15 m·50 m2·60 kg

  m3 = 450 kg.

  b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt.

  c) A víz tömege 𝑚𝑣í𝑧 = m = 450 kg, 𝑉𝑣í𝑧 = 450 dm3 = 0,45 m3

  𝑉𝑣í𝑧 = ℎ ∙ 𝐴 ℎ =𝑉𝑣í𝑧

  𝐴 ℎ =

  0,45 m3

  50 m2= 0,009 m = 9 mm

  A tetőn 9 mm víz lenne.

  1.2.2. Adatok:

  ρhó = 60 𝑘𝑔

  𝑚3, ρjég = 900

  𝑘𝑔

  𝑚3

  Megoldás:

  1 m3 hóból 60 kg jég, ezért 1 m3 hónak 60

  𝑘𝑔

  𝑚3

  900 𝑘𝑔

  𝑚3

  = 1

  15 része jég,

  14

  15 része levegő.

  1.2.3. Adatok:

  m = 30 kg, G = 300 N 𝛼 = 30°, l = 20 m

  Megoldás:

  a) Ha a hógömböt 20m hosszú lejtőn juttatjuk fel h magasba, akkor ugyanannyi munkát

  kell végeznünk, mintha közvetlenül emeltük volna fel h magasba. A lejtő

  magasságának kiszámításához tükrözzük az ABC háromszöget az AB oldalára!

  A BCD háromszögből a lejtő magassága: h = 10 m.

  Az emelési munka 𝑊 = 𝐺 ∙ ℎ 𝑊 = 300N ∙ 10m = 3000J.

  Róbert Gida 3000J munkát végzett.

  b) A felgörgetéshez szükséges erő 𝐹 = 𝐺ℎ

  𝑙 𝐹 = 300N ∙

  10m

  20m= 150N .

  Robert Gidának 150N erővel kellett görgetnie a hógömböt.

  1.2.4. Adatok:

  vMici = 4 𝑚

  𝑠, vhógömb = 10

  𝑚

  𝑠, s= 18 m

  Megoldás:

  𝑣𝑀𝑖𝑐𝑖 ∙ 𝑡 + 𝑠 = 𝑣ℎó𝑔ö𝑚𝑏 ∙ 𝑡

  4 𝑚

  𝑠∙ 𝑡 + 18 m = 10

  𝑚

  𝑠∙ 𝑡

 • Hatvani István fizikaverseny 2016-17. 2. forduló megoldások

  2

  𝑡 = 3 s

  s= 4 m

  s∙ 3 s = 12 m -t futott, amikor utolérte a hógömb.

  A hógömb 3 s múlva érte utol Micimackót, és indulási helyétől 12 m-re.

  1.2.5.

  Adatok:

  Vhó = 640 cm3, mméz = 18 g, ρméz = 1,4

  g

  cm3, mvíz= 52 g, ρvíz = 1 g/cm

  3

  Megoldás:

  Ha mvíz= 52 g, akkor Vvíz = 52 cm3.

  A méz térfogata Vméz =𝑚𝑚é𝑧

  𝜌𝑚é𝑧 Vméz =

  18 g

  1,4 g

  cm3= 12,857 cm3

  VVíz + Vméz = 52 cm3 + 12,857 cm3 = 64, 857 cm3.

  VVíz + Vméz + Vhóból-víz = 150 cm3.

  A megolvadt hó (víz) térfogata 150 cm3 64, 857 cm3 = 85,143 cm3.

  A megolvadt hó (víz) tömege 85,143 g, ezért a hó tömege is 85,143 g.

  mhó = 85,143 g, Vhó = 640 cm3,

  A hó sűrűsége 𝜌 =𝑚ℎó

  𝑉ℎó, 𝜌 =

  85,143 g

  640 cm3= 0,133

  g

  cm3.

  A hó sűrűsége 𝟎,𝟏𝟑𝟑𝐠

  𝐜𝐦𝟑.

  1.2.6. Adatok:

  Vmézes-víz =150 cm3, T1 = 90℃, mpohár = 100g, T2 = 20℃,

  cmézes-víz = 4200J

  kg℃; cüveg = 850

  J

  kg℃; ρméz = 1,4 g/cm

  3; ρvíz = 1 g/cm3

  Megoldás:

  mvíz= 52 g, mméz = 18 g, mhó = 85,143 g,

  mmézes-víz = mvíz + mméz + mhó = 52 g + 18 g + 85,143 g = 155,143 g ≈ 0,155 kg

  mmézes-víz cmézes-víz (T1 T) = mpohár cüveg (T T2)

  0,155 kg 4200 J

  kg℃ (90℃ T) = 0,1 kg 850

  J

  kg℃ (T 20℃)

  T = 81,9 ℃

  A pohár és a tea közös hőmérséklete 81,9 ℃.

 • Hatvani István fizikaverseny 2016-17. 2. forduló megoldások

  3

  2. kategória

  2.2.1. Adatok:

  A téglatest élei: a = 32 cm b = 50 cm c = 25 cm

  A lyuk méretei: a1 = 20 cm b1 = 31 cm c1 = c =25 cm

  ρ = 2,7 g

  cm3

  1. megoldás:

  A lyukas téglatest térfogata: V= a·b·c a1· b1·c1

  A lyukas téglatest tömege: m = ρ·V

  m= 2,7 g

  cm3·(32 cm·50 cm·25 cm 20 cm·31 cm·25 cm) =2,7

  g

  cm3 21000 cm3

  m= 56700 g.

  Az asztalra kifejtett nyomóerő Fny = 567 N.

  A nyomott felületek:

  A1 = 25cm·32cm = 800 cm2 = 0,08 m2

  A2 = 25cm·50 cm = 1250 cm2 = 0,125 m2

  A3 = 32cm·50 cm 38 cm·20 cm = 840cm2 = 0,084 m2

  Legkisebb nyomás: p3 = 567 N : 0,125 m2 = 4536 Pa.

  Legnagyobb nyomás: p1 = 567 N : 0,08 m2 = 7087,5 Pa.

  Arányuk: p3 : p1 = 675 Pa:7087,5 Pa =16 : 25.

  A legkisebb és legnagyobb nyomás aránya 16:25.

  2. megoldás:

  A téglatestnél a nyomóerő nagysága (Fny) független attól, hogy melyik lapjára

  fektetjük. A nyomás nagysága csak a felület nagyságától függ. Legkisebb a nyomás,

  ha a nyomott felület 0,125 m2, legnagyobb a nyomás, ha a nyomott felület 0,08 m2.

  Így p2 : p1 = 𝐹

  0,125 m2 :

  𝐹

  0,08𝑚2=

  0,08

  0,125=

  16

  25.

  2.2.2. A gravitációs mező energiája a mozgási energia növelésére és a közegellenállási erő

  munkájára fordítódik. Ha nem lenne közegellenállás 2s alatt 20 m–t tenne meg. A

  közegellenállás 4 m-rel csökkentette az utat. Így a közegellenállási erő

  (mg4) : (mg20) = 0,2-szerese, (20%-a) a gravitációs erőnek.

  2.2.3.a) 2900 mAh = 2,9 Ah = 2,9A·3600 s = 10440 C.

  A 2900 mAh töltésmennyiség 10440 C töltésnek felel meg.

  b) I = 200 mA = 0,2 A Q = 10440 C

  t= Q : I t = 10440C : 0,2 A = 52200 s = 14,5 h

  Az akkumulátor 200 mA-es árammal 14,5 óráig használható.

  c) t = 15 min = 900 s I = 0,2 A

  Q = I·t Q = 0,2 A·900 s = 180 C töltést használok el 15 perc alatt.

  Az akkumulátorban 10440 C 180 C = 10260 C töltés marad.

 • Hatvani István fizikaverseny 2016-17. 2. forduló megoldások

  4

  2.2.4.a)

  A szigeteléssel a töltések vezetőn kívülre jutását akadályozzuk meg. A műanyag

  azért jó szigetelő, mert nem vezeti az áramot, mert nincsenek benne szabad

  töltéshordozók.

  b) Megoldás: Elektron, proton, neutron.

  A proton, a neutron és az elektron tömege pontos mérések alapján a következő:

  𝑚𝑝 = 1,672658 ⋅ 10−27 kg

  𝑚𝑛 = 1,674953 ⋅ 10−27 kg

  𝑚𝑒 = 9,10953 ⋅ 10−31 kg

  Az adatokból kiszámítható, hogy a neutron tömege körülbelül két elektrontömeggel

  nagyobb, mint a proton tömege.

  http://tudasbazis.sulinet.hu/HU/termeszettudomanyok/fizika

  2.2.5.a) A kör alakú homogén vezető ellenállása 10 Ω, a kisebb körív ellenállása

  R ABkisebb = 4 Ω, a hosszabb körív ellenállása R ABhosszabb = 6 Ω.

  Az A és a B pontok között a két körív párhuzamosan van kapcsolva, így az eredő

  ellenállás R = 12/5 Ω = 2,4 Ω és az I = 5 A.

  Az AB pontok közötti feszültség U = R·I, azaz U = 2,4 Ω·5 A = 12 V.

  Az AB pontok közötti feszültség 12 V.

  b) A nagyobb köríven Ihosszabb = U/ R AB hosszabb ,

  Ihosszabb = 12 V: 6 Ω = 2 A erősségű áram folyik.

  Az AC és AD pontok közötti ellenállás RAC = 2 Ω, RAD = 4 Ω.

  Ezért,

  UAC = RAC∙Ihosszabb UAC = 2 Ω·2 A = 4 V;

  UAD = RAD∙Ihosszabb UAD = 4 Ω·2 A = 8 V.

  Az A és a C pontok közötti feszültség 4 V,

  az A és a D pontok közötti feszültség 8 V.

  c) A hosszabb köríven 2 A erősségű áram folyik.

  d) A rövidebb köríven Irövid = U/ R ABkisebb

  Irövid = 12V:4Ω = 3 A erősségű áram folyik.

  A mérőműszeren 1 skálarész (5 A : 50 = )0,1 A-nek felel meg, akkor a 3 A erősségű

  áram 30 skálarésznek.

  A rövidebb áramkörben az ampermérő mutatója a 30. skálarészre mutat.

 • Hatvani István fizikaverseny 2016-17. 2. forduló megoldások

  5

  2.2.6.

 • Hatvani István fizikaverseny 2016-17. 2. forduló megoldások

  6

  3. kategória

  3.2.1 A Galilei- féle úttörvény alapján 1,5 s

  alatt 𝑠

  4 utat tesz meg a kő, a következő

  1,5 s alatt 3𝑠

  4 utat. Tehát az esési idő

  3 s. A kút mélysége ℎ =1

  2𝑔𝑡2 =

  𝟒𝟓 m.

  𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 =ℎ

  𝑣ℎ=

  45

  340= 0,13 s ⟹

  𝒕𝟎 = 𝟑,𝟏𝟑 s

  3.2.2 Két busz közötti távolság 𝑑 = 𝑣𝑏 ⋅ 0,5. Ezt a távolságot teszik meg ketten együtt (busz

  és kerékpáros).

  a) Ha szemben haladnak 𝑑 = (𝑣𝑏 + 𝑣𝑘) ⋅ 𝑡1

  𝑣𝑏 ⋅ 0,5 = (𝑣𝑏 + 𝑣𝑘)22,5

  60⟶ 𝑣𝑏 ⋅ 30 = 𝑣𝑏 ⋅ 22,5 + 𝑣𝑘 ⋅ 22,5

  𝑣𝑏 = 𝑣𝑘22,5

  7,5⟶ 𝒗𝒃 = 𝟔𝟎

  km

  h

  b) Ha egyirányban haladnak 𝑑 = (𝑣𝑏 − 𝑣𝑘)𝑡2

  𝑣𝑏 ⋅ 30 = (𝑣𝑏 − 𝑣𝑘)𝑡2 ⟶ 𝒕𝟐 =60 ⋅ 30

  40= 𝟒𝟓 perc

  3.2.3

  a) Hogy ne emelkedjen el ⟹ csak a gravitációs erő hat rá.

  𝑚𝑔 = 𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥

  2

  𝑟⟶ 𝒗𝒎𝒂𝒙 = √𝑟 ⋅ 𝑔 = 𝟐𝟓

  m

  s

  b) 𝑣 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 ⋅ 0,75 = 18,75m

  s. Ekkor van közöttük nyomóerő.

  𝑚𝑔 − 𝐹𝑛𝑦 = 𝑚𝑣2

  𝑟⟶ 𝐹𝑛𝑦 = 𝑚 (𝑔 −

  𝑣2

  𝑟)

  𝐹𝑠í𝑘 = 𝜇0𝑚𝑔 𝐹𝑘ö𝑟 = 𝜇0𝐹𝑛𝑦

  𝐹𝑘ö𝑟

  𝐹𝑠í𝑘=

  𝜇0 𝑚(𝑔−𝑣2

  𝑟)

  𝜇0𝑚𝑔= 1 −

  𝑣2

  𝑟𝑔= 1 −

  18,752

  252= 0,43

  𝑚𝑔

  𝑣

  𝑡 1,5 s 1,5 s

 • Hatvani István fizikaverseny 2016-17. 2. forduló megoldások

  7

  3.2.4

  𝑡 = √2ℎ

  𝑔= √2 s 𝝎 =

  Δ𝛼

  Δ𝑡=

  5𝜋

  √2= 𝟏𝟏,𝟏

  1

  s

  3.2.5

  𝑣02 + (𝑔 ⋅ 𝑡)2 = 𝑣1

  2 ⟶ 𝑣02 + 152 = 𝑣1

  2

  𝑣02 + (𝑔 ⋅ 2𝑡)2 = (1,5𝑣1)

  2 ⟶ 𝑣02 + 302 = 2,25𝑣1

  2} ⟹

  2,25𝑣02 + 506,25 = 𝑣0

  2 + 900 ⟹ 𝒗𝟎 = 𝟏𝟕,𝟕𝟓m

  s

  𝑣𝑦2 = 2𝑔ℎ = 1000

  𝑣2 = 𝑣02 + 𝑣𝑦

  2 ⟹ 𝑣 = √1315

  A talajra érkezéskor: 𝒗 = 𝟑𝟔,𝟐𝟔 m

  s

  3.2.6

  a) A szánkóra ható csúszási súrlódási erő: 𝐹𝑠 = 𝜇 ⋅ 𝑚𝑔 ⋅ cos 𝛼 = 𝟑𝟖,𝟔𝟒 N.

  b) Addig gyorsulhat, míg a rá ható erők eredője 0 nem lesz.

  𝑚𝑔 sin 𝛼 − 𝜇𝑚𝑔 cos 𝛼 − 𝑘𝑣2 = 0 ahol 𝑘 =𝐹

  𝑣2= 0,2

  Ns2

  m2

  𝑉 = 𝟐𝟗 m

  s⟶ 𝐹𝑘 = 168,2 N

  c) Ennél a sebességnél lép fel a legnagyobb mechanikai energiaveszteség 1 s alatt. (tkp.:

  teljesítményveszteség)

  𝑷 = (𝐹𝑠 + 𝐹𝑘)𝑉 = (38,64 + 168,2) ⋅ 29 ≃ 𝟔 kJ

  s

  𝑣0

  𝑣0

  𝑣0

  𝑣1

  𝑣𝑦

  𝑔𝑡

  𝑔 ⋅ 2𝑡

 • Hatvani István fizikaverseny 2016-17. 2. forduló megoldások

  8

  4. kategória

  4.2.1

  Tegyük az 𝑚1 tömegű testet az ábrán jelölt helyre! Ekkor 𝑚1𝑔 = 𝐹1 + 𝐹2 és 𝐹2 𝑥2 =

  𝐹1 𝑥1, amiből 𝐹1 = 𝑚1𝑔𝑥2

  𝑥1+𝑥2 és 𝐹2 = 𝑚1𝑔

  𝑥1

  𝑥1+𝑥2.

  A karok arányából 𝐹3 =𝐹1

  5.

  A felső vízszintes karra: 𝑚2𝑔 ⋅ 2 = 𝐹2 ⋅1

  5+ 𝐹3 ⋅ 1

  𝑚2𝑔 ⋅ 2 = 𝑚1𝑔𝑥1

  𝑥1+𝑥2⋅

  1

  5+ 𝑚1𝑔

  𝑥2

  𝑥1+𝑥2⋅

  1

  5⟹ 𝒎𝟏 = 𝟏𝟎𝒎𝟐

  4.2.2 Fel: 𝐹1 = 𝑚𝑔 sin 𝛼 + 𝜇𝑚𝑔 cos 𝛼 𝑃 = 𝐹1 ⋅ 𝑣1

  Le: 𝐹2 = 𝜇𝑚𝑔 cos 𝛼 − 𝑚𝑔 sin 𝛼 𝑃 = 𝐹2 ⋅ 𝑣2

  Vízszintes: 𝐹3 = 𝜇𝑚𝑔 𝑃 = 𝐹3 ⋅ 𝑣3

  (𝑚𝑔 sin 𝛼 + 𝜇𝑚𝑔 cos 𝛼)6 = (𝜇𝑚𝑔 cos 𝛼 − 𝑚𝑔 sin 𝛼)8 ⟹ 𝜇 = 7 tg 𝛼

  (𝑚𝑔 sin 𝛼 + 𝜇𝑚𝑔 cos 𝛼)6 = 𝜇𝑚𝑔 ⋅ 𝑣3

  6 sin 𝛼 + 42 sin 𝛼 = 7 tan 𝛼 ⋅ 𝑣3

  𝒗𝟑 = 𝟔,𝟖𝟔m

  s⁄

  !

  sin 𝛼 ~ tg 𝛼

  Ha 𝛼 kicsi,

  4.2.3 𝐺 = 0,2N 𝐹𝑘 = 0,1N ⟹ 𝐹𝑓 = 0,1N

  𝐹𝑓 = 𝑉𝑔 ⋅ 𝜚𝑎𝑙𝑘 ⋅ 𝑔 → 𝑉𝑔 =0,1

  8000m3 = 𝟏𝟐,𝟓 cm3a golyó térfogata.

  𝐺 = 𝑚 ⋅ 𝑔 = 𝑉 ⋅ 𝜚𝑔𝑜𝑙𝑦ó ⋅ 𝑔 → 𝑉 =0,2

  25000m3 = 𝟖 cm3 a golyó anyagának térfogata.

  a) A golyó nem tömör, mert a golyó térfogata nagyobb mint a golyó anyagának térfogata.

  b) Az üreg térfogata 𝟒,𝟓 cm3 .

  𝑚2𝑔

  𝐹2

  𝐹2

  𝑚1

  𝑥2 𝑥1

  1

  𝑚1𝑔

  1

  5

  2 1

  𝐹1

 • Hatvani István fizikaverseny 2016-17. 2. forduló megoldások

  9

  4.2.4

  A mozgás 𝑣 − 𝑡 grafikonja alapján a test 𝑣0

  2

  sebességgel érkezik a lejtő aljára.

  Munkatétel az egész útra:

  1

  2𝑚𝑣0

  2 −1

  2𝑚 (

  𝑣02

  )2

  = 𝜇𝑚𝑔 cos 𝛼 ⋅ 2𝑠

  Munkatétel felfelé:

  1

  2𝑚𝑣0

  2 − 𝑚𝑔ℎ = 𝜇𝑚𝑔 cos 𝛼 ⋅ 𝑠

  1

  2𝑚𝑣0

  2 −1

  2𝑚

  𝑣02

  4= 𝑚𝑣0

  2 − 2𝑚𝑔ℎ ⟹ ℎ =5𝑣0

  2

  16𝑔

  Ezt visszahelyettesítve a 2. egyenletbe

  1

  2𝑚𝑣0

  2 − 𝑚𝑔5𝑣0

  2

  16𝑔= 𝜇𝑚𝑔 cos 𝛼 ⋅

  sin 𝛼

  1

  2𝑣0

  2 −5

  16𝑣0

  2 = 𝜇cos𝛼

  sin 𝛼

  5𝑣02

  16⟹ 𝜇 =

  3

  5⋅ tg 𝛼

  𝝁 = 𝟎, 𝟑𝟓

  4.2.5 Ha egymáshoz képest nyugalomban

  vannak, az ék is, a test is 𝑎

  gyorsulással mozog.

  𝑚𝑎 = 𝑚𝑔 ⋅ tg 𝛼 ⟹ 𝑎 = 𝑔 ⋅ tg 𝛼

  a) 𝐹 = (𝑀 + 𝑚)𝑎 ⟹ 𝑓 = (𝑀 + 𝑚)𝑔 ⋅ tan 𝛼 = 130 ⋅ tan 30° = 75N

  b) 𝐹𝑛𝑦 =𝑚𝑔

  cos 𝛼=

  30

  cos30°= 34,64N

  c) 𝑁 = (𝑀 + 𝑚)𝑔 = 130N

  𝑣 𝑣0

  𝑣02

  𝑠 𝑠

  𝑡 2𝑡 𝑡

  𝐹

  𝑚

  𝐹𝑛𝑦

  𝑚𝑔

  𝛼

  𝑀 𝑁

  𝑎

 • Hatvani István fizikaverseny 2016-17. 2. forduló megoldások

  10

  4.2.6

  A kérdésre a választ akkor kaphatjuk

  meg a legkönnyebben, ha a 𝑉 − 𝑇

  síkon megadott ábrát 𝑝 − 𝑉 síkon

  adjuk meg.

  a) A legnagyobb nyomás a 𝐷 állapotban van, mert ekkor legkisebb a térfogat.

  b) A gázon végzett munka az 𝐴𝐷 folyamatnál a legnagyobb.

  c) A Δ𝐸𝐵 mindegyik folyamatnál egyforma, mert Δ𝑇 állandó.

  d) Az 𝐴𝐵 folyamatnál, mert 𝑄𝐴𝐵 = Δ𝐸𝑏 + 𝑝Δ𝑉.

  𝑝

  𝑉

  𝐴 𝐵

  𝐶

  𝐷

  𝑇1

  𝑇2