H CH MINH - ch trng vn ci to cc th¼nh phn kinh t khc theo h−ng i ln ch...

download H CH MINH -  ch trng vn ci to cc th¼nh phn kinh t khc theo h−ng i ln ch ngha x hi. i vi th th cng,

of 340

 • date post

  11-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of H CH MINH - ch trng vn ci to cc th¼nh phn kinh t khc theo h−ng i ln ch...

 • -8 -7 h ch Minh ton tp

  HI NG XUT BN

  O DUY TNG Ch tch Hi ng

  NGUYN C BNH Ph Ch tch Hi ng

  H NG U vin Hi ng

  NG XUN K "

  TRN TRNG TN "

  NGUYN DUY QU "

  NGUYN PHNG "

  HONG MINH THO "

  TRN NHM "

  BAN CH O XY DNG BN THO

  NG XUN K

  SONG THNH

  NHM XY DNG BN THO TP 9

  PHm Mai Hng (Ch bin)

  Ng Vn Tuyn

  L Trung kin

  H CH MINH TON TP

  9 1958 - 1959

  Xut bn ln th hai

  NH XUT BN CHNH TR QUC GIA H NI - 2000

 • -6 -5 h ch Minh ton tp

  LI GiI THIU TP 9

  Tp 9 ca b sch H Ch Minh Ton tp, xut bn ln th hai, bao

  gm nhng tc phm, bi ni, bi vit, nhng in vn, th t, ... ca Ch

  tch H Ch Minh t u nm 1958 n ht nm 1959. Cc vn kin in

  trong tp sch ny th hin su sc nhng quan im, ng li v ch

  trng ca Ch tch H Ch Minh trong vic lnh o nhn dn ta thc

  hin nhng nhim v trc mt ca thi k lch s mi "l ra sc xy dng

  v cng c min Bc, a min Bc tin dn ln ch ngha x hi, ng

  thi u tranh thc hin thng nht nc nh, nhm xy dng mt nc

  Vit Nam ho bnh, thng nht, c lp, dn ch v giu mnh" (tr.156).

  Bc sang nm 1958, min Bc kt thc thi k khi phc kinh t

  kt thc v m u thi k pht trin kinh t mt cch c k hoch.

  Chng ta bt u thc hin k hoch 3 nm (1958-1960) m trng tm l

  ci to nn kinh t quc dn v bc u xy dng c s vt cht - k

  thut ca ch ngha x hi min Bc, l hu thun cho cuc u tranh

  ca ng bo min Nam i ho bnh thng nht T quc. cng l ni

  dung ch yu c cp n trong cc bi vit, bi ni ca Ch tch H

  Ch Minh tp sch ny.

  V nhim v ci to x hi ch ngha min Bc, Ch tch H Ch

  Minh xc nh l phi "y mnh cuc ci to x hi ch ngha i vi

  nng nghip, th cng nghip v cng thng nghip t bn ch ngha,

  ng thi ra sc cng c v pht trin thnh phn kinh t quc doanh, lc

  lng lnh o ca nn kinh t quc dn (tr.319), trong "Hp tc ho

  nng nghip l khu chnh thc y cng cuc ci to x hi ch ngha

  min Bc (tr. 589).

  VII

 • -4 -3 h ch Minh ton tp

  nng dn pht huy c vai tr tch cc v to ln trong cch mng

  x hi ch ngha, Ch tch H Ch Minh v ng Cng sn Vit Nam ch

  trng tng bc a nng dn vo con ng hp tc ho nng nghip

  bng nhng hnh thc, bc i thch hp vi trnh pht trin ca lc

  lng sn xut, trnh t chc v qun l ca cn b cng nh s nhn

  thc v gic ng ca nng dn.

  Trong nhiu bi ni ca Ngi vi cn b v x vin hp tc x nng

  nghip cc a phng, Ch tch H Ch Minh thng nhn mnh mc ch

  ca vic hp tc ho "L ci thin i sng nng dn, lm cho nng dn

  c no m, mnh kho, c hc tp, lm cho dn giu, nc mnh" (tr.537),

  mun vy, vic xy dng hp tc x phi lm t nh n ln, "phi theo

  nguyn tc t nguyn t gic, khng g p" (tr.245), "phi t chc, qun l hp

  tc x cho tt" (tr.537), "Phi lm th no cho x vin trong hp tc x thu

  nhp nhiu hn thu nhp ca nng dn trong t i cng v t vin trong t

  i cng thu nhp nhiu hn thu nhp ca nng dn cn lm n ring l"

  (tr.410), "phi ch phn phi cho cng bng... cn b phi ch cng v t,...

  phi dn ch, trnh quan liu mnh lnh,... cn ch trng n cht lng,

  khng nn chy theo s lng" (tr.537, 538), phi "ra sc thc hin khu hiu

  cn kim xy dng hp tc x" (tr.539). Nhn mnh quan im hp tc ho nng nghip l khu chnh thc

  y cng cuc ci to x hi ch ngha, Ch tch H Ch Minh ng thi

  rt ch trng vn ci to cc thnh phn kinh t khc theo hng i ln

  ch ngha x hi. i vi th th cng, ngi bun bn nh v nhng ngi

  lao ng ring l khc, Ngi ch trng "bo h quyn s hu v t liu

  sn xut ca h, ra sc hng dn v gip h ci tin cch lm n,

  khuyn khch h t chc hp tc x sn xut theo nguyn tc t nguyn"

  (tr. 589). Vi cc thnh phn kinh t cng thng nghip t bn t doanh

  v i vi t sn dn tc, cn c vo s phn tch khoa hc nhng c

  im kinh t t bn ch ngha v thi chnh tr ca giai cp t sn

  dn tc min Bc nc ta trong iu kin chnh quyn dn ch nhn

  dn ngy mt cng c v khng ngng ln mnh, Ch tch H Ch Minh

  ch trng dng phng php ho bnh ci to: "khng xo b quyn s

  hu v t liu sn xut v ca ci khc ca h; m ra sc hng dn h

  hot ng nhm lm li cho quc k dn sinh, ph hp vi k hoch kinh

  t ca Nh nc. ng thi Nh nc khuyn khch v gip h ci to

  theo ch ngha x hi bng hnh thc cng t hp doanh v nhng hnh

  thc ci to khc." (tr.589).

  Nhng ch trng thu tnh t l va th hin t tng nhn vn

  H Ch Minh, va cng c c Mt trn dn tc thng nht, pht huy

  tinh thn yu nc ca tt c cc tng lp, cc giai cp trong cch mng

  dn tc dn ch nhn dn cng nh trong cch mng x hi ch ngha.

  Trong nhiu bi vit v bi ni ca mnh, Ch tch H Ch Minh ch ra

  rng: ci to v xy dng l hai mt c quan h cht ch v phi c tin

  hnh ng thi, trong xy dng "l nhim v ch cht v lu di".

  Ngi ch r, cch mng x hi ch ngha min Bc nc ta phi tin

  hnh ng thi vic ci to v xy dng trn tt c cc mt: lc lng sn

  xut v quan h sn xut, khoa hc - k thut v t tng - vn ho nhm

  gii phng lc lng sn xut, xy dng v cng c quan h sn xut mi;

  phi c bit coi trng vic "pht trin thnh phn kinh t quc doanh",

  bo m vai tr lnh o ca n trong nn kinh t quc dn; phi gn cht

  nhim v pht trin cng nghip vi pht trin nng nghip;

  Trong qu trnh tng bc xy dng mt nn cng nghip hin i,

  Ngi ch trng phi ch trng c cng nghip nng v cng nghip nh,

  c cng nghip trung ng v cng nghip a phng theo phng chm

  "t lc cnh sinh", "Nh nc v nhn dn cng lm".

  Ngi cn ch r rng khu then cht y mnh pht trin cng

  nghip l phi gn cht vic ci tin qun l, ci tin k thut v ci tin

  t chc. Theo Ngi, qun l tt x nghip, "Tt c cn b lnh o phi

  tht s tham gia lao ng chn tay. Tt c cng nhn phi tham gia cng

  vic qun l cc t sn xut, di s lnh o ca cn b cc phn xng.

  Sa i nhng ch v quy tc khng hp l." (tr.230).

  ng thi vi vic lnh o ci to xy dng nn kinh t nc ta,

  Ch tch H Ch Minh rt quan tm chm lo cng c b my nh nc

  khi cch mng Vit Nam chuyn sang giai on mi. Nhng t tng

  IX VIII

 • -2 -1 h ch Minh ton tp

  ca Ngi v tnh cht v t chc ca mt Nh nc kiu mi "ca dn, do

  dn v v dn" v s la chn con ng i ln ch ngha x hi ca nhn

  dn ta, c khng nh trong Bo co v D tho Hin php sa i...:

  "Nh nc ca ta l Nh nc dn ch nhn dn da trn nn tng lin

  minh cng nng do giai cp cng nhn lnh o." (tr.586). " xy dng

  ch ngha x hi v u tranh thc hin thng nht nc nh, chng ta

  cn phi tng cng khng ngng s lnh o ca giai cp cng nhn i

  vi Nh nc dn ch nhn dn." (tr.586).

  Ch tch H Ch Minh dnh s quan tm c bit i vi vic xy

  dng cc lc lng v trang nhn dn. Ngi xc nh nhim v quan

  trng cho ton ng, ton dn v ton qun l "phi xy dng qun i

  ngy cng hng mnh v sn sng chin u gi gn ho bnh, bo v

  t nc, bo v cng cuc xy dng ch ngha x hi min Bc v lm

  hu thun cho cuc u tranh thng nht nc nh." (tr.140). Ngi giao

  cho qun i ta mt nhim v ht sc nng n v mi m l phi va sn

  xut, gp phn xy dng ch ngha x hi, va tng bc xy dng qun

  i tin ln chnh quy, hin i.

  Trong nhiu bi ni, bi vit ca mnh, Ch tch H Ch Minh nu

  ln nhiu quan im su sc, th hin ng li ng n v lp trng

  ca nhn dn ta kin quyt u tranh n cng cho s nghip ho bnh

  thng nht t nc. Ngi khng nh: "Nc Vit Nam l mt, t Nam

  ch Bc chung mt ting ni, mt lch s, mt nn vn ho v mt nn kinh

  t. Nhn dn Vit Nam hy sinh nhiu xng mu u tranh cho t do

  c lp, quyt khng mt lc lng no ngn cn c s nghip thng

  nht T quc ca mnh. " (tr.40). "Nguyn vng tha thit v ch st

  ca ton dn Vit Nam l thc hin thng nht t nc bng phng

  php ho bnh. u tranh cho thng nht l con ng sng ca nhn dn

  Vit Nam". (tr.53). Ngi cn ch r phng chm v phng php ca cch

  mng Vit Nam trong thi k ny l phi y mnh cuc u tranh bng

  phng php ho bnh trn c s php l c quc t tha nhn, i hip

  thng tng tuyn c thng nht T quc nh Hip nh Ginev quy nh, v

  ginh thng li trong cuc u tranh th mi ngi phi "ra sc xy

  dng min Bc tin dn ln ch ngha x hi"..., phi "lm cho chnh tr,

  kinh t, vn ho, x hi min Bc u hn hn min Nam, lm c s vng

  mnh cho cuc u tranh ca ng bo min Nam v ca c ton dn."

  (tr.25).

  Mt ni dung ht sc quan trng ca tp sch ny l nhng quan

  im ca Ch tch H Ch Minh v gii phng ph n, v xy dng con

  ngi mi, v rn luyn o c cch mng cho i ng cn b ng vin.

  Ngi dy: "Mun tin ln ch ngha x hi th phi c con ngi x hi

  ch ngha, mun c con ngi x hi ch ngha phi c t tng x hi

  ch ngha, mun c t tng x hi ch ngha phi gt ra t tng c

  nhn ch ngha" (tr. 303).

  Trong bi o c cch mng, Ch tch H Ch Minh ch r tm

  quan trng ca vic rn luyn o c cch mng: "Sc c mnh mi gnh

  c nng v i c xa. Ngi cch mng phi c o c cch mng

  lm nn tng, mi hon thnh c nhim v v vang". (tr.283). Ngi ni:

  "o c cch mng khng phi trn tri sa xung. N do u tranh, rn

  luyn bn b hng ngy m pht trin v cng c. Cng nh ngc cng mi

  cng sng, vng cng luyn cng trong." (tr.293).

  Ngoi ra, trong tp ny cn c nhng bi ni, bi vit, tr li phng

  vn ... ca Ch tch H Ch Minh trong nhng chuyn i thm hu ngh

  cc nc hoc n tip cc nguyn th, chnh khch nc ngoi n thm

  nc ta. Nhng bi th hin r nhng quan im ca ng v Nh

  nc ta v nhng vn quc t, v ng li i ngoi ho bnh, hu ngh

  v hp tc trn c s tn trng c lp, bnh ng v cng c li.

  *

  * *

  So vi ln xut bn th nht, Tp 9 ca b sch H Ch Minh Ton tp

  xut bn ln th hai b sung thm c trn 50 u ti liu.

  Tp k Tnh ngha anh em Vit - n - Min do Ngi vit di bt danh L.T., ng trn bo Nhn dn t s 1447 (26-2-1958) n s 1474

  (25-3-1958), sau khi xc minh, c chnh thc a vo tp sch ny.

  X IX

 • 0 1 h ch Minh ton tp

  Trong phn Ph lc, ngoi nhng Sc lnh v Quyt nh do Ch tch

  H Ch Minh k, chng ti cn a vo mt s vn kin nh Tuyn b

  chung, Thng co chung... ca Ngi vi nguyn th mt s nc bn

  c tin tham kho v tra cu.

  Mc d c nhiu c gng, song do hn ch v thi gia