H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

of 25 /25
Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Embed Size (px)

Transcript of H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Page 1: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Page 2: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Για περισσότερους από είκοσι αιώνες, η Θεσσαλονίκη στάθηκε το

καταφύγιο των καταδιωγμένων Εβραίων της Ευρώπης. Ιστορικά

κέντρα της διασποράς μετακινούμενα αδιάκοπα στο χώρο

και στο χρόνο, μεταφυτεύτηκαν και ρίζωσαν σ' αυτή την πόλη,

δημιουργώντας μία μεγάλη Εβραϊκή Κοινότητα, από τις σημαντικότερες

ίσως σ' ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1492 -

1943.

Page 3: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Η Θεσσαλονίκη ήταν υπό Οθωμανική κυριαρχία από το 1430 ω ς το 1911.

Στην πόλη υπήρχε εβραϊκή κοινότητα ήδη από την ίδρυσή της το δεύτερο αιώνα π.Χ. Τα μέλη της κοινότητας αυτής ήταν εβραίοι που μιλούσαν ελληνικά. Αργότερα μεταφέρθηκαν από τους Οθωμανούς στην Κωνσταντινούπολη. Σε όλη την ιστορία της, η Θεσσαλονίκη αποτελούσε πόλο έλξης για εβραίους από διάφορες περιοχές, λόγω της γεωγραφικής (και επομένως και οικονομικής) της θέσης. Ωστόσο, η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης διαμορφώθηκε οριστικά ως αποτέλεσμα της μαζικής εγκατάστασης εβραίων που είχαν εκδιωχθεί από την Ισπανία το 1492.

Ο σουλτάνος καλωσόρισε τους εβραίους θεωρώντας ότι η εγκατάστασή τους στη Θεσσαλονίκη θα ήταν ιδιαίτερα επικερδής για τους εξής λόγους: α) αποτελούσαν μια τεράστια δεξαμενή εργατικού δυναμικού. β) Κάποιοι από αυτούς ήταν ήδη έμπειροι έμποροι με διεθνείς επαφές. γ) Πολλοί από αυτούς ήταν τεχνίτες.

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Page 4: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Εβραίοι ψαράδες αποβιβάζουν

βάζα στη Θεσσαλονίκη.

Page 5: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Η συνεχής άφιξη Εβραίων από διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές εξαιτίας των διωγμών οδήγησε σε αύξηση του εβραϊκού πληθυσμού, μέχρι που το 1519 αποτελούσε την πλειονότητα των κατοίκων της πόλεως.

Κατά το 1650 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Σαμπετάι Ζεβί, ένας Εβραίος από τη Σμύρνη, που ισχυριζόταν ότι ήταν ο μεσσίας. Ο Ζεβί απέκτησε αρκετούς ειλικρινείς πιστούς στην πόλη, επωφελούμενος από ένα κύμα αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τον μυστικισμό και τον καββαλισμό. Μετά την αναγκαστική μεταστροφή τού Ζεβί στο Ισλάμ, τριακόσιες οικογένειες από τους ακολούθους του έγιναν Ντονμέ, διατηρώντας μια μορφή μεσσιανικού κρυπτο-Ιουδαϊσμού παρά τη μεταστροφή τους. Τα γεγονότα συνετέλεσαν στη διαπίστωση ότι υπήρχε ανάγκη για μεγαλύτερη κεντρική οργάνωση και ηγεσία στην εβραϊκή κοινότητα. Η ηγεσία αυτή κατόρθωσε να επωφεληθεί δύο αιώνες αργότερα από την προοδευτική φιλελευθεροποίηση των οθωμανικών νόμων.

Περίοδος 1519-1896

Page 6: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Προς το μέσον του 19ου αι., όμως, επήλθαν νέες αλλαγές στη ζωή των Ελλήνων Εβραίων. Tο σώμα των γενιτσάρων είχε διαλυθεί το 1826 και τις παραδοσιακές εμπορικές οδούς εκμεταλλεύονταν πλέον οι Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης. Ο σεφαρδίτικος(πρόγονοι των εβραίων που είχαν εκδιωχθεί από την Ισπανία το 1492) πληθυσμός τής Θεσσαλονίκης είχε αυξηθεί σε περίπου 25.000-30.000 μέλη και αυτό είχε οδηγήσει σε έλλειψη πόρων, προβλήματα υγιεινής και πυρκαγιές. Προς το τέλος τού αιώνα(1896), όμως, η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς οι εμπορικές πρωτοβουλίες τής σεφαραδίτικης κοινότητας, κυρίως εκ μέρους τής οικογένειας Αλλατίνη, αξιοποίησαν τις νέες δυνατότητες εμπορίου με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο ιστορικός Misha Glenny υπογραμμίζει ότι η Θεσσαλονίκη ήταν «η μόνη πόλη στην αυτοκρατορία, όπου οι Εβραίοι άσκησαν βία κατά του χριστιανικού πληθυσμού ως μέσον παγιώσεως της πολιτικής και οικονομικής τους ισχύος»

Page 7: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Από ημερολόγιο της Θεσσαλονίκης του 1896:

κείμενο στην Τουρκική, Αρμενική,Λαντίνο (Ισπανοεβραϊκη),Ελληνική, Βουλγαρική και Γαλλική. Εμφανίζει την ημερομηνία κατά το Ισλαμικό (πάνω αριστερά), το Εβραϊκό(πάνω δεξιά), το Ιουλιανό(κάτω αριστερά) και το Γρηγοριανό(κάτω δεξιά) ημερολόγιο.

Page 8: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Στην πραγματικότητα, ώς τις αρχές τού 20ού αιώνα οι Εβραίοι αποτελούσαν πάνω από το μισό τού πληθυσμού τής πόλεως. Ως αποτέλεσμα της εβραϊκής επιρροής, ακόμη και αρκετοί μη Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη μιλούσαν την Ισπανοεβραϊκή (Λαντίνο), τη γλώσσα των Σεφαρδιτών, και η πόλη ουσιαστικά έκλεινε κατά το εβραϊκό Σάββατο. Ταξιδιώτες που περνούσαν από το λιμάνι τής πόλης εκείνη την εποχή έλεγαν, χιουμοριστικά, ότι η Θεσσαλονίκη ήταν η πόλη στην οποία οι εργάσιμες ημέρες ήταν στην ουσία τέσσερις και ακολουθούσαν τρεις ημέρες αργίας, Παρασκευή για τους Μουσουλμάνους, Σάββατο για τους Εβραίους και Κυριακή για τους Χριστιανούς.

Ως τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, οι εβραίοι της Θεσσαλονίκης αποτελούσαν τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα στην πόλη. Από μια απογραφή του 1913 προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία: σε σύνολο πληθυσμού 157.889 ανθρώπων, περίπου 45.867 αναφέρονται ως «Οθωμανοί», δηλαδή κυρίως μουσουλμάνοι. Οι εβραίοι ήταν 61.439, ενώ ως έλληνες αναφέρονται λιγότεροι από 40.000. Οι αριθμοί αυτοί μεταβλήθηκαν δραματικά, καθώς πρόσφυγες από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία συνέρρευσαν στην πόλη κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας. Η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις εβραϊκές συνοικίες και συνέβαλε στην πληθυσμιακή μεταβολή.

Εβραίοι στον 20ο αιώνα

Page 9: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

• Η οθωμανική κυριαρχία στη Θεσσαλονίκη έληξε το 1912, όταν οι έλληνες στρατιώτες εισήλθαν στην πόλη τις τελευταίες ημέρες του Α΄ βαλκανικού πολέμου. Το καθεστώς της Θεσσαλονίκης δεν είχε αποφασιστεί από τη βαλκανική συμμαχία πριν από τον πόλεμο. Μολονότι υπήρχαν φωνές στην εβραϊκή κοινότητα που ισχυρίζονταν ότι Η βουλγαρική κυριαρχία θα κρατούσε την πόλη σε θέση προφυλακής στο διεθνές εμπόριο, η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο κέρδισε την υποστήριξη της κοινότητας και η χώρα ήταν από τις πρώτες που αποδεχτήκαν τη δήλωση μπαλφουρ. Συντομα μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος, ο αρχιραββινος της Θεσσαλονίκης δήλωνε απόλυτα ικανοποιημένος από το πνεύμα δικαιοσύνης και ευμένειας των ελληνικών αρχών.

ΣΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ Α’ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Page 10: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης αποτελούσε το νοτιοανατολικό όριο της εβραϊκής συνοικίας της πόλεως.

Εβραίοι πυροσβέστες στη Θεσσαλονίκη τού 19ου αιώνα

Page 11: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα κυριεύθηκε από τη Ναζιστική Γερμανία και βρέθηκε υπό κατοχή από τις δυνάμεις τού Άξονα. Υπολογίζεται ότι 12.898 Έλληνες Εβραίοι πολέμησαν στον ελληνικό στρατό. Ένας από τους πλέον γνωστούς ήταν ο συνταγματάρχης  Μαρδεχαί(Μαρδοχαίος) Φριζής, ο οποίος πρώτος απώθησε επιτυχώς τους Ιταλούς, αλλά αργότερα σκοτώθηκε από πυρά της ιταλικής αεροπορίας. Συνολικά, το 86% των Ελλήνων Εβραίων, κυρίως στις περιοχές υπό γερμανική και βουλγαρική κατοχή, δολοφονήθηκαν παρά τις προσπάθειες της ιεραρχίας της Ελληνικής Ορθόδοξης εκκλησίας και αρκετών Ελλήνων Χριστιανών να τους παράσχουν καταφύγιο. Εντούτοις, ορισμένοι κατόρθωσαν να κρυφτούν με τη βοήθεια των Ελλήνων γειτόνων τους.

O B ́Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα

Page 12: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Ο Ισραηλίτης στρατιώτης Δ. Αλχανάτης (δεξια) στο μετωπο

ο οποίος πολέμησε στο πλευρό του ελληνικού στρατού εναντίων των Ιταλών.

Page 13: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Στις 11 Ιουλίου 1942 οι Γερμανοί, καθοδηγούμενοι από τον Αλόις Μπρούνερ περικύκλωσαν τους Εβραίους τής Θεσσαλονίκης με σκοπό να τους εκτοπίσουν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Η κοινότητα πλήρωσε το ποσόν των 2,5 δισεκατομμυρίων δραχμών για την ελευθερία της, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να καθυστερήσει η εκτόπιση ώς τον επόμενο Μάρτιο. Το 96% των μελών της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, δηλαδή 46.091 άνθρωποι, εστάλησαν στο Άουσβιτς. Μόνο 1950 επέστρεψαν και βρήκαν τις περισσότερες από τις εξήντα συναγωγές τους κατεστραμμένες, το νεκροταφείο τους συλημένο και τα σχολεία τους ερειπωμένα. Αρκετοί επιζώντες μετανάστευσαν στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης αριθμεί σήμερα περίπου 1.000 μέλη και διατηρεί τέσσερις συναγωγές.

Page 14: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Συγκέντρωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στην πλατεία Ελευθερίας βάσει γερμανικής διαταγής με σκοπό την καταγραφή τους.

Page 15: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Ένας από τους θρησκευτικούς ηγέτες που αντιστάθηκαν στις εκτοπίσεις των Εβραίων προς τα στρατόπεδα ήταν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, ο οποίος επανειλημμένα ανέλαβε πρωτοβουλίες για την παρεμπόδισή τους. Ο Γεννάδιος κατέβαλε προσπάθειες να διασωθούν οι εκχριστιανισθέντες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης και όσοι διέθεταν πλαστές βεβαιώσεις βάπτισης. Αξιομνημόνευτη υπήρξε, κατ΄ εξοχήν, η επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας που υπεγράφη στην Αθήνα στις 23 Μαρτίου 1943 από τον αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό και 27 ηγετικά μέλη πολιτιστικών, ακαδημαϊκών και επαγγελματικών οργανώσεων. Το κείμενο ήταν γραμμένο σε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα και τόνιζε τους αδιάρρηκτους δεσμούς μεταξύ Χριστιανών και Εβραίων, αποκαλώντας τους από κοινού «Έλληνες» χωρίς διάκριση. Το εν λόγω κείμενο είναι μοναδικό στο είδος του σε ολόκληρη την υπό κατοχή Ευρώπη ως προς τον χαρακτήρα, το περιεχόμενο και τον σκοπό.

Page 16: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Σημαντική, επίσης, ήταν η συνεισφορά του Γενικού Προξένου της Ιταλίας Γκουέλφο Ζαμπόνι (Guelfo Zamboni), ο οποίος εφοδίασε με πλαστά πιστοποιητικά ιθαγένειας περίπου 300 Εβραίους της Θεσσαλονίκης, επιτρέποντάς τους έτσι να καταφύγουν στην ιταλική ζώνη κατοχής στην Αθήνα.

Δυστυχώς, όπως και σε άλλες χώρες, η εσφαλμένη πληροφόρηση και ο εφησυχασμός έδωσαν στις εβραϊκές κοινότητες των αρχών το 1940 μια ψευδαίσθηση ασφαλείας. Στην Θεσσαλονίκη, μία από τις κοινότητες με το μεγαλύτερο εβραϊκό στοιχείο, οι κάτοικοί της επέδειξαν παθητική και αδιάφορη στάση έναντι της εφαρμογής της Τελικής Λύσης. Ως αποτέλεσμα, ο κίνδυνος της εκτόπισης και της γενοκτονίας στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως αρχικώς αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία από τους Εβραίους στην Ελλάδα — ακόμη και από τα ηγετικά μέλη τής κοινότητας.

Page 17: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

 Στις 6 Απριλίου 1941, ο Χίτλερ κήρυξε πόλεμο κατά της Ελλάδας και την κατέκτησε. Η Ελλάδα διαιρέθηκε σε τρία μέρη: στο πρώτο (στο οποίο περιλαμβανόταν και η Αθήνα) διοικούσαν οι ιταλοί, το δεύτερο δόθηκε στη Βουλγαρία, ενώ το τρίτο, που περιλάμβανε μεγάλο μέρος της βόρειας Ελλάδας και τη Θεσσαλονίκη, ήταν υπό Γερμανική διοίκηση.

 Στις 11 Ιουλίου 1942, οι Γερμανοί συγκέντρωσαν στην Πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη εννιά χιλιάδες άρρενες εβραίους, τους οποίους υπέβαλαν σε δημόσιο εξευτελισμό. Πολλοί από αυτούς στάλθηκαν για καταναγκαστική εργασία. Κάποιοι από τους τελευταίους απελευθερώθηκαν με αντάλλαγμα λύτρα που πλήρωσε η εβραϊκή κοινότητα της πόλης.

 Στα τέλη του 1942, καταστράφηκε το εβραϊκό νεκροταφείο με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 Το 1943, οι εβραίοι της Θεσσαλονίκης περιορίστηκαν σε γκέτο.  Η πρώτη απέλαση εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Άουσβιτς

έγινε στις 15 Μαρτίου 1943. Ως τα μέσα Μαΐου, 17 τρένα είχαν ήδη φύγει για το Άουσβιτς, ενώ άλλα δύο έφυγαν τον Αύγουστο.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Page 18: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

ΤΟ «ΜΑΥΡΟ ΣΑΒΒΑΤΟ»11/4/1942

Page 19: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Κατά την καταγραφή τους οι Γερμανοί και Έλληνες συνεργάτες τους προέβησαν σε βασανιστήρια και εξευτελισμό των Εβραίων.

Page 20: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Επιγραφή σε παράθυρο που απαγορεύει την είσοδο των Εβραίων στο κατάστημα

Page 21: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Σκηνές από τον εκτοπισμό των Εβραίων των Ιωαννίνων στις 25 Μαρτίου 1944. Σχεδόν όλοι θα εξοντωθούν μόλις οδηγηθούν στο στρατόπεδο Άουσβιτς-Μπιρκενάου.

Page 22: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ζουν περίπου 900 εβραίοι, μέλη μιας πολύ δραστήριας κοινότητας. Το 1997, η ελληνική κυβέρνηση ανήγειρε ένα Μνημείο Ολοκαυτώματος, έργο των αδελφών Γκλιντ. Σήμερα το μνημείο βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας. Περισσότερα για τους τρόπους με τους οποίους σήμερα στην Ελλάδα τιμάται η μνήμη των ελλήνων εβραίων της Θεσσαλονίκης, καθώς και για το Ολοκαύτωμα στη χώρα, μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο «Το Ολοκαύτωμα των ελλήνων εβραίων – Μνημεία και Μνήμες» που εκδόθηκε από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ

Page 23: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ(1842-2000)

Έτος Συνολικός Πληθυσμός Εβραϊκός Πληθυσμός Ποσοστό Εβραίων

1842 70,000 36,000 51%

1870 90,000 50,000 56%

1882/1884

85,000 48,000 56%

1902 126,000 62,000 49%

1913 157,889 61,439 39%

1943 53,000

2000 363,987 1,000 0.3%

Page 24: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

http://users.sch.gr/symfo/sholio/istoria/kimena/1943.yad-vashem.htm

el.wikipidia.org

Google Εικόνες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Page 25: H εβραϊκη κοινοτητα της θεσσαλονικης

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΝΤΖΗ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΣΙΩΤΗ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΝΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΛΑΘΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ!!!!