guidelines summary

download guidelines summary

of 6

 • date post

  09-Jun-2015
 • Category

  Healthcare

 • view

  39
 • download

  1

Embed Size (px)

description

guidelines summary

Transcript of guidelines summary

 • 1. `_ 'D' -1BIIIIIIUIk=llIiPl!lllEIY='tgel- y rali Noiionul GuidelineI . l Cleuringhouse!,[ll n,I,l :`i!,l,l,Il,r:IA.,a ',ltiLl_l!l!7_4* ln llifiiil * illt:- Ellllniilllugliilillillllllllliv.il51Ii!1gIr;|i9ls'r1lIIe`Ji llrl tlll 0 -- o'" iiiqrlrz-il lllldll 'x l rlll ollr if Qiiln, grlrl III-slililg f Axi li lllllhl" lflnlingtlgat'..`r rlr-v oll-'l- Oll .^lli- ml . ` . . =I IIl01!l`'rgr.^v`I L. v 1u lc . . . 1,- a .T` ,i -.ili Kullllilll II lltllltinlmmhllllllgiurrllnlilrxlulilrhli lllllllillllll Clllilllii lvilllgllllllgli 'I lltllri !l'g(r1I',*`Q!lllrrInlJllllrlllltllliuivlillllll`lIrslilIlIIIw lnlililgpllllii lllilif*-lll G'lli!r!ll!1)$'9lIll.=.Il II4:.lli't-elllltrll le-:l:-v Ativtirlrrrl lltg

2. Biill ll-ll.,. ` . llllli 'a'nIil Illilivllll. lilllitglllllllllnlllqltr'lrriillllll lr ,lrIt=.IlI``vA'lil ilrllibfnfilllllt VIIILF-l`'D`i llritlll,lilrl 'llrlrgiitglll ucjrlliiillrigli`lIllr 'illi lr9i !l!!!l iiiJIP' 'A'rt`ii tl-Eirlitllb gir llrlrji t .DIlli'lIIEr` ml lili' 'A'rlIt-.`4!il` liitlitllr 1r`lIrJI-:iliItltr `llr1i'I-fil-:~l'I*:lIl,llIii,t,l rirliliit lriillrrlllllrllrtriL g]Llil!iI!t!llllI'I!illlsilill Rtivii Ilrgtlllrll llri illl-tllllplltgiltllillllll lllvn'Ill tihf tlit- ill.lIl1ls'le`irl!IK-l^i"n'iIil llllfl!l'i*l1l!!li*r`lllllllllllll*49uQlllo I 'A' ,I .allmazjatall' 'Ilrlr'^ l'.I`.llll.`l*El'.I'.l.llh."'l`llllllili lKIltil=.4CEllllrI llr!i'Il-$)ih!lliallrliris-ifklllllilr i ltlrqlil-s4'tl.!1lli=.I','lllrllsii l-rIrlir=,l-,`-lr"ltr`lllIt` rglilitlrh .!'(!l`l!l[llILIKIL*!LTl!QIIKIl'llll!7`lir-.`4L'lll!llill' I lilirlti ilrldirl t4IiJrl " llri lhllIIl,Qllril,l.l['si*qrllinqhll ^ e'*'A'rgII=.izisI Iig l rqlrm i ` qidrd Hi I gi RDF-il !l ^ Ill-rlldtl 'i't-*^ Iitli^i lul lli IILr:,rllgl`liOlIi I r'l'i' Islll gilllll ' r'IIIIOL ol l , l IM l l,K''L'r- clii llll ol I@L II o llie-l`l il 0lllZ9'~ rd r ra- L ll . r 1 iK'lIi`l' 's'nvr- , l LY tlll ll. ill Ii m Alllll ll ql! luritrlll I 'A'rI 411!!! 'r gll . .iilllljrIls'f!1litll!rltlllrIl'lli ililKI"!E`tlI!HB'5:'Tl:'5:'ill?!!lll31*lll`lllgllilIl'lll[! 'i't-,ltglillIgLA't!rrl1llllll iiul u qllllgl idirrllrwSlilrlllv-livlllttlllglgdirilliltill*irlsilllgiiiIirll'i'itllrt I iirlt-er-77"u'rlrbwrvit'u'riLrillIi 'tIlrIirrl illl Qurllli' IKJIIK-"0P'*lIIlIllI!li lilnlrii ili* lP!l BJr'rllIlvlli`lIlvlt!Irv 'llellrril: .'[Qlll!H0llnli trllli 'tt-rr lllhlrojlliizt"tl-FltgllrlillilIriollllrltrllrlltrl itill :H_: _vntlllt-liliinllrl i`r0llIl In'llll4l.`ti-rltgllllkirollililltrl rtll- 'A'[[ll rllrltJllIv_4ilItOllLIll-0_b: _vn =llll.I~ iiinllrl rllll 'u'rIll-lIliblIlllrl~lillii lr ilrvlllirllIlrI1iIt9;lrlti*,,, plliltil5l"iIJlll llrlrowirglll lllklllil Clr rllrrll glllllgiIll-Gi' I'ntlllK olrgIl i llll Iltinlltweafdu "r'ji'i,l srr 'A'iiilll ili'IIl'Ill!llL. irlllti`ri1llllllllt!lllir1ltli ez lflil AIlg',P!rll gllgtltd rl Ii- ulrt , lvtti, la.Jpnllllllrsil' rlapxlki llllllhj. .llrli lll-lIIlitliIl'. ,llt-llrti, ltle-illpllvl-t--iiriltr-3, Oll I=j,lrI1ii-.*r`Il":ql-li tllllllriili'. x'1t'g,illla'l !lsTiiIlQHllii'Il illi _'i'it'uI llt'g^ E(vIt'PojF'!l5illlirll L'4tt`tlrlriI'I sl; !'lIllrlitg':t-eivltlivr IillllIIIIKIL:[I!UI'liI'lllI! tltli ,tiil 'Jt-gl.Il!lleIlellllfrililllillit-lliirndttlllllllrllllitllie* 3: , rii Jlr1'llii'vligitll I i" u'Atiiillig`I ierl tin lilllillitliiii i('Et.K!lllIlIl'Ellll'l!lllE"`"*"i'[Ir*"!F. Illln. bllrv tlAll 'i- ` . ivnllltrnl' Ili IIIEI rilrll Ilra lltll 3, " rll=LlltIr=L I . . 3. 1 7 tl ll i]l` B . siji ll-'i ae ' iOhl'ivn llg ni.l'Ii:`L r l" !i!le`i... ll-:Ii'I:'lT:"`Eulllltlklli illtlivl-:ii-FP-'n'tiI-+li .llillllrrl llrcl liliilt-iillirri llrlirltlf. 'u'1lllIi lr=.vlt'A'rlILxitiiirlilP'Iriti[[lr"IIiiitlll llilllrill rlilr `E('svnI'Avl ritll l'ultliirililiFi[litiI[lr'I1[liltItlllui?-glil =t illti tininqll rI''.v _l oilllo '1l!lIi slJiiidilhsl'lIigtglIai glllglfl [ gll , . g lrL Ilgri-,' giii ll gI_lJlllv, L yisillisldtrlll fxll ls`ir . iiiii , sllrhr il ei, v lii, vlurrllnc .o'4'V I i I ufgllll"Ll!!lllllltlll!lli!lllE'*lrqlii- il' l'ltilIi!i-C.HJ.lJ. zllill tivIIl-.4Eor"rr!rlllIlli- rliilllin* Iahj Tqlrb-Itllllli iti iii-gb-Ilig'l il""i'li=jI!lI Itllllllllllllltllii"`lir'glIi11t91'A'i'illgI lllllIlllll!lIl'*lll )llll'l`t!llL`'lI'!ll`[ lllllI.r llrhrlliitlliilitlliiitgl't`itIlrrlC.l ulilb' Ekg `d,=vvv ii llrelal :HI il i-t ` OZI-L,`l*QJiI`l rllri ZE! 01.71 vr=,rItp`LiI"grliitllniillltl rllrllILgKrgl I:1rigiIll,Ll` r"li!+`ilrI^glllrI !] il -, s li rl, !lll*ll!- 'l !lll IlIljl'l Il liillr ill Il rdit),*.=l .' 0 Ill-*K=,t"'.`,llll`lli tllll'. '.It.` uifillnlgi 'A'nl I lnlhlli if ' ll0 ll'I. ll lI,l ll . li ,`,'iIllllli ll II li lll Illriillllllvli 'R Q H 'A llhlrd i-.`ie'` Itlll. . .s.`=!il`gll-.`lt= lli.Kt 't*llfl!ll!lll . _v,ru_ ivi gzli . . . _. lljl ql llrl l 'IWW*"ll[gV' . ihwolr ' IItl.IlI`lll-iIlJ!*4. lalmlll r- I [ril lill'g`lll Jbllfli rnll hfi Oll' i!- 1, 1_ , lmqimi nik-' =i!t llrllltii l _lrragllrllii 'A'rgllIrIlHrii'AvrrIll 21:! um 'a'rrlt llii el ljln' Irvziltgdcgj tlilti, li 'A'i I! lrvll :le CII' Qlriil Pl 'Il L'il O rlll 'i'lj*,llI ai ' lll ir- clri lli Irvr 4t`g" itlll 'A'iiiA 'A' ll:. le`i'- illtyflill Itlllvllli' ~-riilnlllc plulllittlt .. Olr licll IllIJltritld1itv4Ifnilclll ii.ul !.I iIlllll` _ lie lllv-TI! lit I ir:-I i11t9'i'i'il1g ll Irllll Ili':IlrtllIg'I'sl lril QIIILQJlL*lllL[lll Ill llntrllllllrlli tlliigitllil itp 'i'lt'gIlrr:vII Lllt'g'l'slI'I'JI 'Avi Iil r^" il "(0 I'll 'i I'AvrrItsI1i'sr- iti Ollf qi I . lr"alr ii' Irll - tlll' rllI rgril `liEli iIrlll[F!li llllllllll llllt^ sil flllh-llllflrll tl, Qllii lll, iirlr illlli III ril-^-i l lili 'A'liIts.'9-l llriiif rllitlli, .`il'l'Ell',` 1-Ztillllllillrtri il lll 'i'l!Jllllll 'A'lli lj.lli!lrlhllrllllillllrrlll iwvflilllg i'l]I ilrrl ll Illr xjpvv i',,.Ig|iIvILixj;1l il ll `torrl['I,`lIn P' "vll!li iIgrIl`lil9i'lll iplIllDlllgl l'lllQW` l! . ^l lllI,lrI'Iv4li'i!Jl g till Qi tt lrii ` rlrl lra, , llli.I,llI!, Q llr f'vlil rirllllilrl _. 'lil-sili11t''nlIl!t1Il1il`it1lll`L-Ill,-rrllilllrldiifDllIr!)li`rtlie1le'4IIlrl`rzslliilu1lit!llllLl'IIlI9b'- `Il*!ll.!`llL llrglullrlll Gi' NII ivilikl rhlinir `Yl*=lll lllD1!l,lli!ll `l!-`ie`Illl`i^ll rItJii` 'sl . llllill, vilii li.,lllIIi . . .lflrglt-gie~lI"lt'ii.tllit'r`ll: rntlllaiinlrii'Illl ili 'trilli llll"llulllL5IglllifilIIIllllklllllll dtll H,i' ,rnt-glllr-linllrgi irllll vvrllktlglllrlkrlliilllltri ill`vniilll!i Illrtlllltlrglitllilltb VR =lll.K'e~1l`Inliil frllll In'rlll-tlll-.`Illrrkliilli lr 'qio-'tlllrll 'lIl'g`'!ll`I!l!lil'g" plriirlii illlll llrlrinll llihrlllil !l rigttrli r-gllllgllui' vntlll iilllrrl rollll llll lili pvniju Or 'i'l,l!l! irl iliillrlllitlli irlllrit III4lF!lI[!!lllI!llll =.D:,IillI'I 3-tirltl llr, rlrrir. , , u, . , lrt rliriJ.l,ll. !J.IlIlItlllrs`-I"IrIa!lsltr^l l!ll!l'El~3 .lilllli olltiIIlitlill`D:!lltIllI=.i, tll!IVlF!lll 'II a!l!lii._`Lorr ziglli (!lllllllll'n !'riJ'~l!i' i('l.K!lllllIl'lIlllt!lllg'*!L'g'l1ll:`u - Itigllllllrllrliitllrf- lrkirilrl llgtolgrl llillllliilli ritllliltilvntllrgi.lt's'l.ll4 ` ttllllllllllriilitolli. lruillll lll-llllltlol o1r'lllJIi-iiilll rtlliltoilvntlllri.i'rIl - Rrqrlllllrllrltllli lrwirieil JIIII"!llr-!!llllll!l rlrl izqrli ojnlltlli 4. ,II llglil'glitigt91lllllrIl_i III*illf auuplliilllgl l'iill!N'4illiilQi illllxgllltli l rrlil I-irllllllriliilitlll -iv-ir "Liiaitl 'ttIlrolllllllllllIit!1lIP^' -,l lllliltllil alrivrrl llitirllinllgill llrIlrLlIlIrlli`iF`glrIlIIiIrNIjpiillrb-!iF`llrlll els luztlmlililllililtlilllza `IHlt'!l`lllI!)Z!lilIP-*di'l!IlIl!l'lll tri: `lIllWill!ldii vrvilihlllgrriiriilrliri-filFIrr9IrtllI.llllilllrillila 2 1 q . -.I ilil luurlli ilbtllt-k0ir"ltllitriitlrlirlIlJIr"liIiIlIIiu Iltlllgtlilllliitulit:plIulil'Il:tt#`ila'l!lll ` ii'I:vlv ,`. .,i-'s'lrllltgllvltllkrrrililgrvtrlllrlllrll lllriiai'nl Istlllllallisa` 'I-ghellillgl Olll L , Il Jll lrilttlllgt-Iltg Ollie-* lirllii il `, ,. iirs v II' III i fi, ii#` llil ahgu li-fh-s'i iu , , !i` lultd vIul!`rHir llr- l Ir-gi ,lil ll Ilfl Ii"'A'flll , , , , , , ,`l~Dll llklli 'IIQEI riialtyr It, lllr, g, llrl ligllltLI'sPR,, ` ilii, i, lll jpruiv' lrll ,ei `- :In:ii`1iiEiB:lHIiI I' I' Q I _ I lv _ .ll-erliitllill llllplillllilli!llleIfK[lvAll Illlpltlllrlliltllhiillitigii* 'i'e'i^Il! ,lvli[i. gillllilllllllllillll `ll!lL'4 Atrll `iIt'Ilt'q!J!llltIiiillrr ltltglll IlLgL!E1[i `IrIlI~lltlIIg~liitalli 'ztiallrgaalolIililllllellollIviilIlEll'l]`llll`llli$. etl Ii:I'Illf'l.7lll^gl~llPlllrlfrlnlllillrgqlllrrll`nllII9l!iIlli:tr'rIl!Itrr'Il illiildilllllvb.:-Em :1*`.i:L.lI:LtL-v` =.!1iL .L-J'--.L.Li. .A.iL'iaLi!ii`. I_ ,IOI ui II i-g rvI1iIt'gi'EiIllcslvlllgl Et-grilliiiillllllrnll Ellilivl-ell!-ei-:iagltllliaallillllllhjviitglrdii .llltgjillrl lll fp jgrao I iii rlrak lll- 'AlrilOJ,tl1t`t`I` ` - ` illlll lin' lliilulol A Il rlll Ol Qiiilt, grlr4~`gIlrl~, III-gltlloc ais . , . . I , ... ' . EIFIl IIIIIKL tdlhlllllti I9J!lltIiItI` ilirgiItlillllrs"'rI,='vlr llllir-gidi rllll rliiirlr llrrh. 5. 1998 Jun (revised 2013 Oct)Guideline Developer(s) American College of Obstetricians and Gynecologists - Medical Specialty SocietySource(s) of Funding American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)Guideline CommitteeAmerican College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Committee on Practice Bulletins-ObstetricsComposition of Group That Authored the GuidelineThis Practice Bulletin was developed by the Committee on Practice Bulletins-Obstetrics with the assistance of Robert Ehsanipoor, MD.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) committees are created or abolished and their overall function defined by the Executive Board. Appointments are made for one year, wlth the understanding that such appointment may be continued for a total of three years. The majority of committee members are Fellows, but Junior Fellows also are eligible for appointment. Some committees may have representatives from other organizations when this is particularly appropriate to committee activities. The president elect appoints committee members annually