Gr 9 Wiskunde: Inhoudsarea 3 & 4 Meetkunde & Meting (2D) ... Meetkunde & Meting (2D) ANTWOORDE...

download Gr 9 Wiskunde: Inhoudsarea 3 & 4 Meetkunde & Meting (2D) ... Meetkunde & Meting (2D) ANTWOORDE • Meetkunde

If you can't read please download the document

 • date post

  08-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Gr 9 Wiskunde: Inhoudsarea 3 & 4 Meetkunde & Meting (2D) ... Meetkunde & Meting (2D) ANTWOORDE...

 • Gr 9 Wiskunde: Inhoudsarea 3 & 4

  Meetkunde & Meting (2D)

  ANTWOORDE

  • Meetkunde van Reguitlyne

  • Driehoeke: Basiese feite

  • Kongruente Δ e

  • Gelykvormige Δ e

  • Vierhoeke

  • Veelhoeke

  Stelling van Pythagoras

  Oppervlakte en Omtrek van 2D vorms

  Saamgestel deur

  Anne Eadie & Gretel Lampe

  DIE ANTWOORD-REEKS

  tel: (021) 671 0837

  faks: (021) 671 2546

  faxtoemail: 088 021 671 2546

  www.theanswer.co.za

 • Antwoorde: Meetkunde van Reguitlyne

  Kopiereg © Die Antwoord A1

  MEETKUNDE VAN REGUITLYNE

  1.1 ˆa = 43º � . . . regoorstaande ø e

  ˆb = ˆa . . . ooreenkomstige ø e

  ; AB || CD

  = 43º �

  1.2 ˆc = 180º – (12º + 58º) . . .

  = 110º �

  1.3 ˆPQR = 112º . . . verwisselende ø e

  ; PQ || SRT

  â ˆd = 180º – 112º . . .

  = 68º �

  2. x – 9º + x – 6º + x + 15º = 360º . . .

  â 3x = 360º

  â x = 120º �

  â Die grootste hoek = x + 15° = 135° �

  3. komplementêre 3.2 360º �

  4.1 ˆD + ˆF = 90º � 4.2 180º �

  4.2 360º � 4.4 parallelle �

  4.5 gelyk �

  5. ˆ 1

  B (= ˆ 3

  B ) = 35º � . . . regoorstaande ø e

  ˆBCF = ˆ 1

  B . . . ooreenkomstige ø e

  ; BE || CF

  = 35º �

  6.

  ˆA = ˆ 2

  C . . . verwisselende ø e

  ; AB || TC

  = 43º �

  ˆ 1

  B = ˆ 1

  C . . . ooreenkomstige ø e

  ; AB || TC

  = 65º �

  ˆ 2

  B = 180º – ˆ 1

  B . . . ø e

  op 'n reguitlyn

  = 115º �

  7.

  7.1 2x + 3x + 4x = 180º . . . ø e

  op 'n reguitlyn

  â 9x = 180º

  â x = 20º �

  7.2 y (= ˆ 2

  Q ) = 3x . . . verwisselende ø e

  ; PQ || RS

  = 60º � . . . x = 20º in Vraag 7.1

  7.3 z (= ˆ 1

  Q ) = 2x � . . . ooreenkomstige ø e

  ; PQ || RS

  = 40º �

  8. (3x – 10º) + (x + 30º) = 180º . . .

  â 4x + 20º = 180º

  Trek 20º af : â 4x = 160º

  Deel deur 4: â x = 40º �

  9. ˆPUV = 180º – 76º . . . ø e

  op 'n reguitlyn

  = 104º

  â ˆRVW = ˆPUV

  â PQ || RS � . . . ooreenkomstige ø e

  gelyk

  ko-binne ø e

  supplementêr;

  PS || QR

  aangrensende ø e

  op

  'n reguitlyn is saam 180º

  ø e

  om 'n punt

  is saam 360º

  ko-binne ø e

  ;

  AB || CD

  A

  DC B

  3

  T

  2

  1 1 2

  43°

  65°

  35°

  A

  E

  C B 3

  F

  21

  T

  P Q

  R S y

  1

  2 3

  z

  2x

  3x 4x

  Bestudeer deeglik:

  'Meetkunde van Reguitlyne' (bladsy V2)

  - woordeskat en feite -

  en 'Nog Meetkunde van Reguitlyne' (bladsy V13)

  - woordeskat en feite -

 • Antwoorde: Meetkunde van Reguitlyne

  A2 Kopiereg © Die Antwoord

  10. ˆa = 60º � . . . regoorstaande hoeke

  ˆb = 35º � . . . verwisselende ø e

  ; || lyne

  ˆc = 35º � . . . basis ø e

  van gelykbenige Δ

  ˆd = 180º – ( ˆa + ˆc ) . . . som van ø e

  in Δ

  = 180º – (60º + 35º)

  = 85º �

  ˆe = ˆa – 35º . . .

  = 25º �

  ˆf = ( ˆb + ˆc ) . . . ooreenkomstige ø e

  ; || lyne

  = 70º �

  of ˆf = ˆc + 35º . . .

  = 70º �

  ˆg = ˆe . . . verwisselende ø e

  ; || lyne

  = 25º �

  11. x + (x + y) + y = 180º . . .

  â 2x + 2y = 180º

  d.w.s. â 2(x + y) = 180º

  Deel deur 2: â x + y = 90º �

  12. 120º + 110º + x = 2 % 180º . . .

  â 230º + x = 360º

  Trek 230º af : â x = 130º

  buite ø van 'n Δ = die som van

  die teenoorstaande binne ø e

  2 pare ko-binne ø e

  ;

  parallelle lyne

  ø e

  op 'n

  reguitlyn

  A

  C

  B

  120°

  110°

  x

  NOTAS

  buite ø van 'n Δ = die som van

  die teenoorstaande binne ø e

 • Antwoorde: Driehoeke

  Kopiereg © Die Antwoord A3

  DRIEHOEKE: BASIESE FEITE

  1.1 ˆ 1 T = 60º � . . . ø

  e

  van 'n gelyksydige Δ is almal = 60º

  â ˆ 2 T = 120º � . . .

  2. ˆ 2 E + ˆ

  1 W = 180º – 70º . . . som van ø

  e

  in Δ

  = 110º

  Maar ˆ 2 E = ˆ

  1 W . . .

  â ˆ 2 E (= ˆ

  1 W ) = 55º

  â x (= ˆ 2 E ) = 55º � . . . verwisselende ø

  e

  ; CS || HN

  3.1 ˆ 1 T = 25º � . . .

  3.2 ˆ 2

  M = ˆP + ˆ 1 T . . . buite ø van ΔMPT

  = 2(25º)

  = 50º �

  4. 4x + 5x = 180º � . . . ø e

  op 'n reguitlyn

  â 9x = 180º

  â x = 20º

  ˆEFC = ˆE + ˆD . . .

  â 5x = ˆE + 3x

  â ˆE = 2x

  = 40º �

  â Antwoord: A �

  5. ˆB (= ˆC ) = x . . .

  â ˆA = 180º – 2x � . . . som van ø e

  in Δ = 180º

  6. ˆA = 110º – 50º . . .

  = 60º �

  â Antwoord: B �

  7. In ΔABD: ˆa = ˆABD . . .

  â ˆa = 1

  2 (180º – 72º) . . . som van ø

  e

  in Δ

  = 1

  2 (108º)

  = 54º �

  ˆb = 72º + ˆa . . .

  = 126º �

  ˆc = ˆBDC . . .

  ˆc = 1

  2 (180º – ˆb )

  = 1

  2 (54º)

  = 27º �

  8.1 x = 106º – 44º . . .

  = 62º

  8.2 ˆa + 44º = 90º . . . som van ø e

  in Δ = 180º

  â ˆa = 90º – 44º

  = 46º �

  ˆb + 28º = 44º . . .

  â ˆb = 44º – 28º

  = 16º �

  ˆc = ˆb + 90º . . .

  = 16º + 90º

  = 106º �

  9. x̂ = 75º – 44º . . .

  = 31º �

  ŷ = x̂ . . . verwisselende ø e

  ; AD || BC

  = 31º �

  10. ˆE = 95º – 30º . . .

  = 65º �

  ˆA = 180º – ˆE . . .

  = 115º �

  LW:

  'n Binnehoek = die buiteø – die ander binneø

  LW: Sien kommentaar in Vraag 6.

  ø e

  op 'n reguitlyn is

  supplementêr

  AE = AW; ø e

  teenoor gelyke sye

  in 'n gelykbenige Δ

  ø e

  tenoor gelyke sye MT en MP

  in 'n gelykbenige driehoek

  buite ø van Δ

  is gelyk aan

  die som van die

  teenoorstaande

  binne ø e

  OF: ˆE = 5x – 3x

  = 2x

  ø e

  teenoor gelyke sye

  in 'n gelykbenige Δ

  buite ø van Δ = som van

  teenoorstaande binne ø e

  ø e

  teenoor gelyke sye in

  'n gelykbenige Δ

  buiteø van Δ = som van

  teenoorstaande binne ø e

  buiteø van ΔBDC = som van

  teenoorstaande binne ø e

  ko-binne ø e

  is supplementêr

  want AB || ED

  buiteø van ΔDEC = som van

  teenoorstaande binne ø e

  die basisø e

  van 'n

  gelykbenige Δ is gelyk

  buite ø van ΔABD = die som van

  die teenoorstaande binne ø e

  die basisø e

  van 'n

  gelykbenige Δ is gelyk

  buiteø van Δ = som van

  teenoorstaande binne ø e

  Dikwels, in meetkunde, is daar

  verskeie moontlike metodes.

 • Antwoorde: Kongruente Driehoeke

  A4 Kopiereg © Die Antwoord

  LW: Die letters moet in die korrekte volgorde

  wees sodat gelyke sye en hoeke ooreenstem.

  KONGRUENTE DRIEHOEKE

  (Simbool: ≡)

  1.1 ΔDEF � . . . SøS

  2. ΔSTV � . . . SøS

  3.1 SøS � â Antwoord: C �

  4. In ΔABD en ΔCDB

  (1) ˆ 2

  B = ˆ 1

  D = 90º . . . gegee

  (2) AD = CB . . . gegee

  (3) BD is gemeen

  â ΔABD h ΔCDB � . . . 90º, Sk, S(RHS)

  5.1 In ΔABD en ΔACD

  (1) AB = AC . . . gegee

  (2) BD = CD . . . gegee

  (3) AD is gemeen

  â ΔABD h ΔACD � . . . SSS

  5.2 â ˆ 1

  A = ˆ 2

  A