Genesis of cosmic equation part 1 first edition

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Geneza Kozmičke Formule Knjiga je koja objašnjava prostor/vrijeme i donosi nove formule i proračune u svijet nauke. Objedinjuje specijalnu teoriju relativnosti sa Teslinom dinamičkom teorijom gravitacije i potvrđuje gravitacijske valove.

Transcript of Genesis of cosmic equation part 1 first edition

 • GNESIS OF COSMIC EQUATION Part 1

  Autor knjige : Goran enanovi Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

  Page 1

  GENEZA KOZMIKE FORMULE

  E= m*c ={(c*2)*} *(4*r) =kg*m*s=V*C

 • GNESIS OF COSMIC EQUATION Part 1

  Autor knjige : Goran enanovi Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

  Page 2

  SADRAJ

  O autoru _____________________________________________________________________3

  Uvod ________________________________________________________________________4

  Senzacionalno otkrie: Kozmika formula ___________________________________________6

  Objanjenje I nastanak kozmike formule ___________________________________________7

  Pitagorin pouak put ka rjeenju _______________________________________________ 9

  Definicija EM vala ____________________________________________________________ 10

  Obrnuti ininjering enegije bez mase______________________________________________ 11

  Fotoelektrini efekt i fotoelektrini uinak _________________________________________ 11

  Elektron elementarni naboj I lociranje greke ______________________________________ 15

  Definicija fotona u formuli vala __________________________________________________ 16

  Modificirane konstante ________________________________________________________ 19

  Masa elektrona ____________________________________________________________ 21

  Senzacionalno otkrie: Planckova formula koja nedostaje ____________________________ 23

  Konstanta fine strukture _______________________________________________________ 24

  Senzacionalno otkrie: Nova formula i iznos unificirane mase atoma ____________________ 26

  Provjere rezultata kroz formule __________________________________________________ 28

  Pozivanje na dokumentaciju ____________________________________________________ 31

  Sva autorska prava pridrana ___________________________________________________ 33

 • GNESIS OF COSMIC EQUATION Part 1

  Autor knjige : Goran enanovi Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

  Page 3

  O autoru knjige

  Goran enanovi roen 28.04.1972. godine u Zagrebu; Republika Hrvatska je samouk znanstvenik I

  istraiva.

  Svoje sklonosti I interesovanja prema prirodnim znanostima pokazuje jo u svojem ranom djetinstvu

  kada ga poinju zaokupljati pitanja o postanku Svijeta I veliini Svemira . Isto tako pokuava nai

  odgovore na pitanja tko su bile drevne civilizacije na Zemlji , zato su nestale , koja je bila svrha I potreba

  da grade velike piramide , da li postoje I vanzemaljski svjetovi ?

  Odrastanjem poinje traiti odgovore u literaturama I televizijskim emisijama koje su mu bile dostupne.

  Tada se prvi put susree sa Nikolom Teslom I njegovim velianstvenim likom I djelom te mu postaje idol I

  inspiracija za njegov daljnji napredak u koli tako I u ivotu do danas.

  Nakon odlino zavrene osnovne kole upisuje srednju strukovnu kolu u Zagrebu I zavrava kolovanje

  kao struni elektromehaniar za kuanske aparate. U tom period kolovanja Goran se poinje baviti

  elektronikom kao hobijem I sklapa svoje prve radio odailjae, radio prijemnike I razne elektronike

  sklopove te postaje radioamater.

  Inspiriran radom I naprednim idejama Nikole Tesle, Goran prouava dubinu same prirode EM radio

  valova na svim frekventnim opsezima.

  Kronologija:

  Devedesetih godina prolog stoljea bavi se montaom I servisom satelitskih antenna I stjee ogromna

  iskustva I postie odline rezultate u tom poslu.

  Poetkom ovog stoljea bavi se I GSM komunikacijskim ureajima koji su se tek poeli pojavljivati u

  Hrvatskoj tada.

  Zapolajva se kao glavni serviser u jedenoj privatnoj firmi I tu postie ogromne uspjehe ( bez prethodnih

  srtunih seminara I edukacija) na podruju treeg I etvrtog stupnja servisiranja mobitela.

  Krajem 2005. godine pa sve do danas Goran se intenzivno posveuje znanstvenom redokazivanju

  mogunosti Beinog prijenosa energije kroz prirodne medije .

  2013. godine proraunava I konstruira ureaje za beian prijenos energije po Teslinom principu I

  uspjeno izvodi eksperiment sa ostvarenim ciljem- beian prijenos energije kroz Zemlju.

  29.04.2013 dolazi do senzacionalnog otkria kozmike formule.

 • GNESIS OF COSMIC EQUATION Part 1

  Autor knjige : Goran enanovi Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

  Page 4

  UVOD

  E= m*c c=299792458m/s

  Dul jedinica energije J

  Gdje kg predstavlja kilogram, m je metar, s je sekunda, N je newton, Pa je pascal, W je watt, C je

  coulomb, i V je volt. A.Einsteinova formula E je energija , m je masa, c je brzina svjetlosti.

  Ovako je do danas postavljena paradigma zasnovana na brzini svjetlosti kao nepromjenjivoj konstanti u

  itavom svemiru i ini nam se da je sve kako treba biti no ipak neto fali i nije uredu.

  Kada je 1905. godine A. Einstein predstavio svijetu svoju formulu I izloio teoriju, nauka je krenula u

  pravo prouavanje atoma I atomske energije i usljedila su mnoga velika otkria.

  No ipak emo se zadrati upravo tu na toj teoriji I formuli te pronai kjuan odgovor na pitanje to se

  rezultatski ne slae a teoretski bi se trebalo slagati u gornjim jednakostima.

  Krenimo od samog poetka I pogledajmo dva osnovna naela relativnosti:

  1.Naelo relativnosti

  Zakoni fizike su isti u svim inercijalnim referentnim sustavima.

  2.Konstantnost brzine svjetlosti u vakuumu

  Brzina svjetlosti u vakuumu ima istu vrijednost c u svim inercijalnim referentnim sustavima.

  Brzina svjetlosti u vakuumu c (299792458 m/s) je toliko ogromna da mi ne bismo primijetiti kanjenje

  izmeu prijenosa i prijema elektromagnetskih valova pod normalnim okolnostima.

  Brzina svjetlosti u vakuumu je zapravo jedina brzina koja je apsolutna i ista za sve promatrae kako je

  navedeno u drugom postulatu.

  Prouavao sam ove postulate i doao do zakljuka da u njima ustvari nema problema kako ih neki uporno

  ele nai I napraviti.

  Upotpunit u ovo sa definicijom fotona:

  Foton je elementarna estica, kvant elektromagnetskog zraenja, koji se u vakumu giba brzinom

  svjetlosti c. Nema masu mirovanja, a sadri energiju I informaciju. Prema prvom I drugom postulatu

  STR-a ovdje nailazimo na prvi problem : Foton nije (klasino pojmljiva) estica I ima samo valna

  svojstva. Ako shvatimo to tako uvidjet emo da fotoni stalno putuju vakuumom i kako kae definicija

 • GNESIS OF COSMIC EQUATION Part 1

  Autor knjige : Goran enanovi Rocky 328mic001@gmail.com +38598803843 tel Viber WhatsApp Rocky_Rokel skype

  Page 5

  nemaju masu mirovanja. to je razumljivo i podrava oba postulata . Iz drugog aspekta pogledajmo

  Einsteinovu formulu i zakljuit emo da umnoak mase ne moe biti nikako umnoak dviju masa koje bi

  rezultirale energijom . to je ustvari c na kvadrat u toj formuli ? Masu definiramo u kilogramima ,

  c definiramo kao kretanje m/s. Iz ovoga moemo zakljuiti da masa u formuli E=m*c ima energiju

  mirovanja ali i energiju u kretanju, energija mirovanja mase proizlazi dakle umnokom elektrona u masi i

  fotona koji nemaju masu I isto tako stanje mirovanja. Kada kaemo energija mase u kretanju tu

  podrazumjevamo jo jednu vektorsku vanjsku ili unutarnju silu koja djeluje na masu.

  Namee se pitanje ustvari kako se gibaju ti fotoni prema drugom postulatu STR-a?

  Desetljeima se namee pitanje da li je foton estica ili val i konano moramo tu dvojbu rjeiti kako treba .

  estice imaju dualnu prirodu kao to je na primjer elektron kojem je to dokazano 1929 godine od Louis de

  Broglie francuskog fiziara za to je dobio i Nobelovu nagradu. Moderna istraivanja u CERNU dokazali su

  da dualnu prirodu imaju svi bozoni kako i najnovije otkriven Higgsov bozon koji se raspada na dva fotona

  za to su Peter Higgs i Francois Englert 2013 godine dobili takoer Nobelovu nagradu I naravno za

  otkrie samog bozona.

  Na kraju svega foton se ne ponaa kao estica nema dualnu prirodu. Nastavimo dalje sa tom

  pretpostavkom i vratimo se na pitanje to je onda c na kvadrat u Einsteinovoj formuli . Poto nema

  estina svojstva razumljivo je da bi odgovor bio u domeni ElektroMagnetnog. No prije nego pojasnim

  EM svojstvo kvadrata brzine svjetlosti c, napomenut u da je neophodno c na kvadrat smatrati i kao

  prostor/vrijeme (m/ s ) u kojem se nalazi estica mase m . Prema Pitagorinom pouku kvadrat nad

  duinom izraenoj u metrima jednak je c m, isto tako kvadrat nad vremenom s jednak je c s. Iz ovoga

  zakljuujem da je vrijeme okomito na prostor odnosno da je nerazdvojivo jedno od drugog I da se radi u

  stvari o polju fotona koji je uvijek u pokretu. Albert Einstein se posluio tom logikom i u svojoj formuli I

  time praktino definirao bilo koju esticu trodimenzionalnom (masom) u odnosu na foton odnosno