ρgA h − h 2 4 2 1 - fisica.uniud.itpauletta/corso/esercizi/fluidi_risolti.pdf · Esercizi sui...

of 2 /2
Esercizi sui fluidi Es1 Es2 Es3 3 Es4 Es5 Es6 Risultati (a) 5,3.10 6 N’ (b) 2,8.10 5 N (c) 7,4.10 5 N (d) no ( ) 2 1 2 4 1 h h gA ρ 4,4 mm (a) 2,04.10 -2 m 3 (b) 1570N 57,3 cm (a) dove il Secondo termine e’generalmente trascurqabile gdA f a A F ρ + = (b) 103 N

Embed Size (px)

Transcript of ρgA h − h 2 4 2 1 - fisica.uniud.itpauletta/corso/esercizi/fluidi_risolti.pdf · Esercizi sui...

Page 1: ρgA h − h 2 4 2 1 - fisica.uniud.itpauletta/corso/esercizi/fluidi_risolti.pdf · Esercizi sui fluidi Es1 Es2 Es3 Es4 3 Es5 Es6 Risultati ... a bacchetta metallica di lunghezza

Esercizi sui fluidiEs1

Es2

Es3

3Es4

Es5

Es6

Risultati

(a) 5,3.106N’(b) 2,8.105N(c) 7,4.105N(d) no

( )21241 hhgA −ρ

4,4 mm

(a) 2,04.10-2 m3

(b) 1570N

57,3 cm

(a)

dove il Secondo terminee’generalmentetrascurqabile

gdAfaAF ρ+=

(b) 103 N

Page 2: ρgA h − h 2 4 2 1 - fisica.uniud.itpauletta/corso/esercizi/fluidi_risolti.pdf · Esercizi sui fluidi Es1 Es2 Es3 Es4 3 Es5 Es6 Risultati ... a bacchetta metallica di lunghezza

Es7

Es8

Es9

Es10

(a) 9.4 N(b) 1,6 N

(a) 74N(b) 150 m3

2

22 RHHh −±=

Es 10 (b) Si.Per determinato valore di R

(c) H=2h