Προγραμματισμός,και,Τ.Π.Ε.,στημάθηση,...

of 1 /1
Προγραμματισμός και Τ.Π.Ε. στη μάθηση Προγραμματισμός και Γραμματισμοί Μαρία Μιχαήλ Κολλύφα Δημοτικό Σχολείο Έγκωμη Α’ (ΚΑ), Λευκωσία Κίνητρο για την εφαρμογή: Με την αξιοποίηση του προγραμματισμού και των ΤΠΕ στη μάθηση οι μαθητές φαίνεται να ενδυναμώνουν τις ανώτερες νοητικές τους λειτουργίες. Σύντομη περιγραφή ενότητας: Το διδακτικό σενάριο υποστηρίζει βασικές δεξιότητες του 21 ου αιώνα όπως ομαδοσυνεργατική μάθηση, οικοδόμηση της γνώσης, λύση προβλήματος, χρήση ΤΠΕ για τη μάθηση, αυτοκαθοριζόμενη μάθηση, δια βίου μάθηση, ξένες γλώσσες και πληροφορική μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος της Β΄ τάξης. Προσέγγιση: ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ (Γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) – κατευθυντικός λόγος: οδηγίες, Μαθηματικά – γεωμετρία: μήκος, ορθή γωνία, ιδιότητες ορθογωνίων, περίμετρος, Αγωγή Ζωής – Κυκλοφορώ με ασφάλεια: σήματα τροχαίας, Περιβαλλοντική Αγωγή – διαχείριση σκουπιδιών, Εικαστική Αγωγή – αφηρημένη τέχνη, Πληροφορική – προγραμματισμός με τη χρήση προγραμμάτων Logolike). Γενικοί στόχοι: Οι μαθητές να συνδυάζουν γνώσεις από διάφορα γνωστικά αντικείμενα αλλά και από την πραγματική ζωή. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται οι μαθητές να γνωρίσουν βασικές έννοιες γεωμετρίας και βασικές οδηγίες και αρχές προγραμματισμού, να εξοικειωθούν με τον κατευθυντικό λόγο τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα και να αποκτήσουν δεξιότητες ζωής εκτιμώντας παράλληλα τη μοντέρνα τέχνη (αφηρημένη τέχνη κυβισμός). Πρόσθετη αξία των Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου: Με τη χρήση των ΤΠΕ ο μαθητής έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με πολλαπλές αναπαραστάσεις. Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά (βιωματική μάθηση) στις δραστηριότητες μάθησης στις οποίες αξιοποιούνται οι ΤΠΕ γεγονός που τον βοηθά στην οικοδόμηση της γνώσης. Οι τεχνολογίες που σχετίζονται με τη ρομποτική είναι αναγκαίες για την οικοδόμηση της γνώσης όσον αφορά στην επίλυση προβλήματος αφού βοηθά στην ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης. Οι ΤΠΕ που σχετίζονται με την αναζήτηση της πληροφορίας (μηχανές αναζήτησης, web quest) καλλιεργούν την έρευνα, την αναζήτηση πληροφοριών, την πρωτοβουλία, την αυτομόρφωση και την κριτική σκέψη. Η χρήση της πλατφόρμας EDMODO προωθεί κοινωνικές δεξιότητες όπως υπευθυνότητα και κοινωνική ευθύνη.

Embed Size (px)

Transcript of Προγραμματισμός,και,Τ.Π.Ε.,στημάθηση,...

Page 1: Προγραμματισμός,και,Τ.Π.Ε.,στημάθηση, Προγραμματισμός,και ... · Προγραμματισμός,και,Τ.Π.Ε.,στημάθηση,

 

Προγραμματισμός  και  Τ.Π.Ε.  στη  μάθηση    Προγραμματισμός  και  Γραμματισμοί    

Μαρία  Μιχαήλ  Κολλύφα  Δημοτικό  Σχολείο  Έγκωμη  Α’  (ΚΑ),  Λευκωσία  

 Κίνητρο  για   την  εφαρμογή:    Με  την  αξιοποίηση  του  προγραμματισμού  και   των    ΤΠΕ  στη  μάθηση  οι  μαθητές  φαίνεται  να  ενδυναμώνουν  τις  ανώτερες  νοητικές  τους  λειτουργίες.  

Σύντομη   περιγραφή   ενότητας:     Το   διδακτικό   σενάριο   υποστηρίζει   βασικές  δεξιότητες  του  21ου  αιώνα  όπως  ομαδοσυνεργατική  μάθηση,  οικοδόμηση  της  γνώσης,   λύση   προβλήματος,   χρήση   ΤΠΕ   για   τη   μάθηση,   αυτοκαθοριζόμενη  μάθηση,  δια  βίου  μάθηση,  ξένες  γλώσσες  και  πληροφορική  μέσα  από  διάφορα  γνωστικά  αντικείμενα  του  αναλυτικού  προγράμματος  της  Β΄  τάξης.  

Προσέγγιση:     ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ   (Γνωστικά   αντικείμενα:   Γλώσσες   (Ελληνικά   και  Αγγλικά)   –   κατευθυντικός   λόγος:   οδηγίες,   Μαθηματικά   –   γεωμετρία:   μήκος,  ορθή  γωνία,  ιδιότητες  ορθογωνίων,  περίμετρος,  Αγωγή  Ζωής  –  Κυκλοφορώ  με  ασφάλεια:  σήματα  τροχαίας,  Περιβαλλοντική  Αγωγή  –  διαχείριση  σκουπιδιών,  Εικαστική  Αγωγή  –  αφηρημένη  τέχνη,  Πληροφορική  –  προγραμματισμός  με  τη  χρήση  προγραμμάτων  Logolike).  

Γενικοί   στόχοι:  Οι   μαθητές   να   συνδυάζουν   γνώσεις   από   διάφορα   γνωστικά  αντικείμενα  αλλά  και  από  την  πραγματική  ζωή.  Συγκεκριμένα,  επιδιώκεται  οι  μαθητές   να   γνωρίσουν   βασικές   έννοιες   γεωμετρίας   και   βασικές   οδηγίες   και  αρχές   προγραμματισμού,   να   εξοικειωθούν   με   τον   κατευθυντικό   λόγο   τόσο  στην   ελληνική   όσο   και   στην   αγγλική   γλώσσα   και   να   αποκτήσουν   δεξιότητες  ζωής   εκτιμώντας   παράλληλα   τη   μοντέρνα   τέχνη   (αφηρημένη   τέχνη   -­‐  κυβισμός).  

Πρόσθετη  αξία  των  Τ.Π.Ε.  για  τη  διδασκαλία  του  συγκεκριμένου  διδακτικού  σεναρίου:  • Με   τη   χρήση   των   ΤΠΕ   ο   μαθητής   έχει   την   ευκαιρία   να   έρθει   σε   επαφή   με   πολλαπλές  

αναπαραστάσεις.  • Ο   μαθητής   συμμετέχει   ενεργά   (βιωματική   μάθηση)   στις   δραστηριότητες   μάθησης   στις   οποίες  

αξιοποιούνται  οι  ΤΠΕ  γεγονός  που  τον  βοηθά  στην  οικοδόμηση  της  γνώσης.  • Οι   τεχνολογίες   που   σχετίζονται   με   τη   ρομποτική   είναι   αναγκαίες   για   την   οικοδόμηση   της   γνώσης  

όσον   αφορά   στην   επίλυση   προβλήματος   αφού   βοηθά   στην   ανάπτυξη   της   αναλυτικής   και  συνθετικής  σκέψης.  

• Οι   ΤΠΕ   που   σχετίζονται   με   την   αναζήτηση   της   πληροφορίας   (μηχανές  αναζήτησης,   web   quest)   καλλιεργούν   την   έρευνα,   την   αναζήτηση  πληροφοριών,   την   πρωτοβουλία,   την   αυτομόρφωση   και   την   κριτική  σκέψη.  

• Η   χρήση   της   πλατφόρμας   EDMODO   προωθεί   κοινωνικές   δεξιότητες   όπως  υπευθυνότητα  και  κοινωνική  ευθύνη.