FM GROUP TURKEY

of 12 /12
www.fmgroup-turkey.com www.fmgroup-turkiye.com

Embed Size (px)

Transcript of FM GROUP TURKEY

Page 1: FM GROUP TURKEY

www.fmgroup-turkey.com www.fmgroup-turkiye.com

Page 2: FM GROUP TURKEY

Çok kaliteli parfümler

www.fmgroup-turkey.com www.fmgroup-turkiye.com

Page 3: FM GROUP TURKEY

Mineralli makyaj ürünleri

Page 4: FM GROUP TURKEY

FM Group parfümlerinin markalı parfümlerden avantajlar

FM Diğer markalı parfüm

Parfum

% 20 % 18-20

30 - 72 TL 150 - 350 TL

Eau de Parfum

16% 8 - 15%

30 - 59,80 TL 120 - 300 TL

Eau de Toilette

12% 3 - 8%

20 - 30 TL 100 - 170 TL

www.fmgroup-turkey.com www.fmgroup-turkiye.com

Page 5: FM GROUP TURKEY

Tüketim

• Kişisel ihtiyaçlar

• Aile ihtiyaçlrı

• Hediyeler

…distribütör fiyatlarla!

Yüksek ürünleri starak

%30 kar!

www.fmgroup-turkey.com www.fmgroup-turkiye.com

Page 6: FM GROUP TURKEY

FM Group’ ta 3 tane faaliyet alanları

Sözleşme imzalayıp Starter aldığında distribütör/toptan fiyatlara hakkı kazanıyorsunuz.

1. Kendi ihtiyaçları için distribütör fiyatla satın alma hakkına sahip oluyorsunuz.

2. Distribütör fiyatla alıp %30 payınla satma hakkına sahip oluyorsunuz.

Satın alma 30 TL Satın alma 43,95 TLSatış 40 TL Satış 56,95 TL

3. Bir ağa oluşturma ve prim kazanma hakkına sahip oluyorsunuz.

Lüks Parfüm-Kar

13 TL

41 puan

Klasik Parfüm-Kar

10 TL

30 puan

www.fmgroup-turkey.com www.fmgroup-turkiye.com

Page 7: FM GROUP TURKEY

(A) ÜRETĠCĠ

(BANA DAĞITICI

(C) BÖLGESEL

DAĞITICI(D) MAĞAZA

MÜġTERĠ

MALĠYET

Kira, sigorta, ofisler, maaĢlar, kar,

transport, reklam v.b.

Klasik ticarette ürünler %100-200 üretici fiyatından

daha pahalıdır

KLASİK PAZARLAMA

www.fmgroup-turkey.com www.fmgroup-turkiye.com

Page 8: FM GROUP TURKEY

FM GROUP Network Marketing

(B) Ana Bayii

(C) Bölgesel Bayii

X

X

(D) MağazaMüĢteri

XBağımsız distribütör

FM GROUP Çok Katlı Pazarlama sistemini

ile ürünlerinin pazarlamasını yapmaktadır.

Ürünlerimiz bağımsız distribütörler kanalıyla

müĢterilere ulaĢmaktadır.

Bu Ģekilde ekstra maliyetlerin önüne

geçilmekte ve buradan kazanılan para

distribütörlerimize bonus olarak

dağıtılmaktadır

FM Group

(A Üretici

X

www.fmgroup-turkey.com www.fmgroup-turkiye.com

Page 9: FM GROUP TURKEY

Manolya KulübüDistribütör ve onun ağından gelen sipariĢten kazanılan prim

Orkide KulübüLider olarak kazanılan ekstra primler

FM GROUP Pazarlama Planı2 aĢamadan oluĢuyor:

Marketing Plan

www.fmgroup-turkey.com www.fmgroup-turkiye.com

Page 10: FM GROUP TURKEY

MANOLYA Kulübüpasif kazanç

Manolya Kulübü

www.fmgroup-turkey.com www.fmgroup-turkiye.com

Page 11: FM GROUP TURKEY

Sen 50 puan

Toplam=300

puan

100 puan

50 puan

100 puan

300 puan = 3% = 5,22 TL

www.fmgroup-turkey.com www.fmgroup-turkiye.com

Page 12: FM GROUP TURKEY

Örnek…

Toplam- 296,49 TL

www.fmgroup-turkey.com www.fmgroup-turkiye.com