FIZIKA - pfri.uniri.hrbonato/predavanje_3.pdf · FIZIKA ELEKTRONIČKE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U...

of 19 /19
FIZIKA ELEKTRONIČKE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU FIZIKA ELEKTRONIČKE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU (EITP) POMORSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI PREDIPLOMSKI STUDIJ NOSITELJ: doc. dr. sc. SAŠA MIĆANOVIĆ ASISTENT/SURADNIK: doc. dr. sc. JASMINKA BONATO

Embed Size (px)

Transcript of FIZIKA - pfri.uniri.hrbonato/predavanje_3.pdf · FIZIKA ELEKTRONIČKE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U...

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  FIZIKA ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  (EITP)

  POMORSKI FAKULTET SVEUILITA U RIJECI PREDIPLOMSKI STUDIJ

  NOSITELJ: doc. dr. sc. SAA MIANOVI ASISTENT/SURADNIK: doc. dr. sc. JASMINKA BONATO

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Rad, energija i snaga

  Rad

  Pojam uveden 1826 Gaspard-Gustave Coriolis, definiran kao masa podignuta za odreenu visinu

  Izraava se u Newton-metrima (Nm) odnosno Joul (J)

  Sila prouzroi odreeni rad u sluaju da postoji pomak hvatita sile u smjeru sile.

  W=FsW=Fscos

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Rad, energija i snaga

  Energija energeia "aktivnost", Aristotel 4. stoljee pne

  Leibnitz vis viva umnoak mv2

  1807 Thomas Young, prvi upotrebljava energiju u dananjem znaenju

  1829 Gustave-Gaspard Coriolis kinetika energija

  1853 William Rankine potencijalna energija

  Svojstvo tijela da obavlja rad kada obavlja rad energija mu se smanjuje

  Toplinska, kemijska, elektrina, energija zraenja, nuklearna, magnetska, elastina, mehanika, svjetlosna, masa (E=mc2), tamna .

  Klasina mehanika potencijalna (ovisi o mjestu u nekom polju)

  kinetika ovisi o brzini odnosno kretanju

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Rad, energija i snaga

  Energija

  Kinetika

  W=F ds=mads=m dvdtds

  W= dsdtdv= v dv

  Ek=1

  2mv

  2

  W=EkfEki=1

  2m(vf

  2vi2)

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Rad, energija i snaga

  Energija

  Gravitacijska potencijalna

  W=F ds=madsW=m gd s

  W=mg jAB

  d r

  W=mg j( r Br A)W=mg j(( xBx A) i+( yB yA) j)

  W=mg ( yB y A)W=EpEp=mg y

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Rad, energija i snaga

  Energija

  Elastina potencijalna

  Sila Hookov zakon (1660 Robert Hooke, latinski anagram ije je znaenje

  objavio 1678 Ut tensio, sic vis; "Izduenje je proporcionalno sili".)

  W= Fd sF=kxF=kx

  W= kx dxW=

  1

  2kx

  2

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Rad, energija i snaga

  Energija

  KinetikaEk=

  1

  2mv

  2

  W=EkfEki=m(v f2 vi

  2)

  Potencijalna gravitacijska

  E p=mghW=E pfE pi=mg (h fhi)

  Potencijalna elastina

  E p=1

  2kx

  2

  W=E pfE pi=k (x f2 hi

  2)

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Rad, energija i snaga

  Zakon ouvanje energije There is a fact, or if you wish, a law, governing all natural phenomena that are known to

  date. There is no known exception to this lawit is exact so far as we know. The law is called the conservation of energy. It states that there is a certain quantity, which we call energy, that does not change in manifold changes which nature undergoes. That is a most abstract idea, because it is a mathematical principle; it says that there is a numerical quantity which does not change when something happens. It is not a description of a mechanism, or anything concrete; it is just a strange fact that we can calculate some number and when we finish watching nature go through her tricks and calculate the number again, it is the same. Feynman Lectures on Physics

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Rad, energija i snaga

  Snaga Rad u jednici vremena

  Mjeri se u Wattima W

  P=W

  t

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

  Rad, energija i snaga

  Snaga Korisnost

  =Piskoritena

  Puloena

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Podjela fizike

  Klasina mehanika

  Relativistika mehanika

  Kvantna mehanika

  Kvantnateorija polja

  Veli

  in

  a

  Brzina

  10-9 m

  108 m/s

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Dinamika

  Sile

  Jaka i slaba nuklearna, elektromagnetska, gravitacija

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Klasina mehanikaKlasina

  mehanikaRelativistika

  mehanika

  Kvantna mehanika

  Kvantnateorija poljaV

  eli

  in

  a

  Brzina

  10-9 m

  108 m/s

  Kinematika Dinamika

  Rad i energija

  Gravitacija

  Titranje

  Valovi

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  SI sustav jedinica

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Kinematika sve to trebate znati pravocrtno gibanje jednoliko ubrzano

  x=x0+v

  0t+

  1

  2at

  2

  v=v0+at

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Kinematika

  brzina trenutna prosjena

  - mrav 0.4 m/s

  v=ds

  dt

  v= s

  t

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Dinamika

  Sile

  Gravitacija, promatranje nebeskih tijela

  05.07.1687 objavljen opi zakon gravitacije, Newton

  F=G mMr

  2

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

  promjena stanja gibanja promjena stanja tijela

  sila -> vektorska veliina (uzrok promjene stanja gibanja) masa (troma, inercijska) -> svako tijelo se suprotstavlja djelovanju, odnosno promjeni stanja

  -> Mjera tromosti tijela jest MASA (takozvani 0. Newtonov zakon)

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Dinamika

  Impuls sile i koliina gibanja

  Zakon ouvanja koliine gibanja Newtonova kolijevka

  Leibnitz, Newton - diskusije oko znaenja sile prouavaju gravitaciju

  1

  2v

  2=g s

  1

  2mv

  2=mg s=F s

  v=g t

  mv=mg t=F t

  m v=F t

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Dinamika

  Impuls sile i koliina gibanja

  Problem koliina gibanja teniske loptice?

  Akceleracija je jednaka u oba referentna sustava sila je jednaka

  Newtonova relativnost ili Galileieva transformacija

  I=mv

  z=x+vt / tz

  t=x

  t+v

  v '=u+v / t

  a '=ut=a

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

  Dinamika

  Sile

  Gravitacija, promatranje nebeskih tijela

  05.07.1687 objavljen opi zakon gravitacije, Newton

  F=G mMr

  2

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

  Dinamika

  Lorentzove transformacije

  Dilatacija vremena

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

  Dinamika

  Lorentzove transformacije

  Princip ekvivalencije mase i energije

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15

 • !

  FIZIKA

  ELEKTRONIKE I INFORMATIKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

  Kinematika Znanost je izgraena od podataka, kao to je kua izgraena od cigala, ali kao to hrpa cigala ne ini kuu, tako hrpa podataka nije znanost.Jules Henri Poincare

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, 2014/15