Filter banks

download Filter banks

of 38

 • date post

  29-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  83
 • download

  1

Embed Size (px)

description

H. G. Filter banks. ψ a (x) = (1/√a) ψ (x/a) ψ a (x) = ψ * a ( - x) = (1/√a) ψ *(-x/a) pak CWT = f * ψ a (x). násobení ve FT. Subband coding. h H. F(s). f(i Δ t). H(s). h(i Δ t). f(i Δ t)*h(i Δ t). F(s).H(s). F(s).H(s). f(i Δ t)*h(i Δ t). B(s). b(i Δ t). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Filter banks

 • Filter banksa(x) = (1/a) (x/a)a(x) = *a(-x) = (1/a) *(-x/a)

  pak CWT = f * a(x)

  nsoben ve FT

 • Subband codingf(it)F(s)h(it)H(s)f(it)*h(it)F(s).H(s)h H

 • f(it)*h(it)F(s).H(s)b(it)B(s)b(it)[ f(it)*h(it)]

  B(s)*[F(s).H(s)]

 • f(it)F(s)g(it)G(s)f(it)*g(it)F(s).G(s)g G

 • f(it)*g(it)F(s).G(s)b(it)B(s)b(it)[ f(it)*h(it)]

  B(s)*[F(s).H(s)]Aliasing

 • - eliminace redundantn a mn dleit informace- WT - provd dekorelaci dat Komprese prostorov redundance: sousedn hodnoty korelovanfrekvenn redundance: frekvenn hodnoty ze stejnho pixlu jsou korelovan asov redundance: frames mal zmny v sekvenci- sniuje as a cenu penosu

 • wavelety - lokln charakter - lokaln vliv koeficient

  hladk data - nulov nebo mal koeficienty- poet chybcch moment u wavelet Z vlastnost DWTnekorelovanost koeficientkoeficienty - amplituda wavelety v danm mst, rozlien a posunuchyba na koeficientech - mal vliv na dan pixel - vliv na mal okol (velikost filtru)

 • DWT v kdovnDCT - kad koeficient reprezentuje - plochu - frekvenn rozsah - stejn pro vechny k. - nkdy nezbyde dost bit na anomlie - hrany - blok efektyDWT - lpe zachyceny anomlie - zachycen pozic koeficient - nron

 • asto - ortogonln waveletybiortogonln symetrick waveletywavelet packetsjednotliv subbandy kdovny separtnmodern metody - zvislost mezi klami Komprese

 • Kompresekdovn signlu(DFT, DCT, DWT)kvantizace(SQ, VQ, uniform)Entropick kdovn (Huffman, aritmetick, RLE)Vstupn signlKomprimovan signlprahovn

 • ztrtov komprese - vynulovn koeficient men ne prhPrahovn

 • Prahovnpo prahovn - bitmapa,

  0 = vynulovan koeficienty

  1 = nevynulovan koeficienty

 • 2-bit rozlien3-bit rozlien4 rovov digitln reprezentace8 rovov digitlnireprezentaceKvantizace

 • Kvantizace- uniformn x adaptivn- chyby - vizuln- RMSE- rzn pro jednotliv bandy- alokace bit - vizuln- statistika koeficient - kvantizan intervaly- skalrn x vektorov

 • Laplaceovo rozdlen0.5 exp ( - | x | )Kvantizace

 • nD vektor Rn do konen mnoiny Y = {yi: i = 1, 2, ..., N}. yi - codewordY - codebook. NP pln problm nalezen codebook nejlpe reprezentujc danou mnoinu vektorVektorov kvantizace

 • Linde-Buzo-Gray algoritmus ( LBG ) - podobn jako k-mean clustering

 • umstn - RLE (run length coding) kdovn - sta jen zmny a prvn hodnotanejdel souvisl bhy - spirla od steduamplitudy koeficient - Huffmanovo kdovnKdovnRLE kd - Huffmanovo kdovn

 • Huffmanovo kdovnMou bt i jin - aritmetick kdovn, Lempel-Ziv

 • klovateln kvalita embedded kvantizace

 • klovateln rozlien wavelety

 • Nhodn pstup (prostorov klovatelnost)

 • Significance refinement metodapouit bit- planes

  pro kadou bit-plane:

  nalzt nov vznamn koeficientyzakdovat znamnko

  penst doplujc bity znmch vznamnch koef.

 • - modelovn zvislost mezi koeficienty

  - deterministick struktura do hloubky

  Komprese - nov

  Zero trees

 • Embedded Zerotree Wavelet EncodingJ.M. Shapiro, 1993 EZWnevznamn vzhledem k T

 • Embedded Zerotree Wavelet Encoding

 • T0 = 32[32, 64), sted 48dominant

 • subordinate ( 63, 49, 34, 47)2. dominant T1 = 16, jen ty koeficienty, kter v minulm nesignifikantnty minul - jako 0tento seznam ( 63, 49, 34, 47) se dopln o novkdovn- mono zastavit na poadovanm bit-rate

 • EZWnevhody : obtn dekdovn pouh sti obrzku patn vzpamatovn se z chyb

  - nsledujc pstupySet Partitioning in Hierarchical Trees (SPIHT)

  Embedded Block Coding with Optimized Truncation (EBCOT) - v JPEG2000

 • Embedded Block Coding with Optimized Truncation (EBCOT)Taubman, JPEG 2000

  vhodn pro vzdlen prohlen velkch soubor

  klovateln komprese obrzk (embedded)

  - kvalita- rozlien

  nhodn pstup (rzn sti signlu - rzn sti obrzku)

  kdovn ROI

 • EBCOT - bloky dl kad sub-band na code bloky (32x32)ty separtn kduje

  vechny bloky v sub-bandu stejn velikostkad blok kdovn zvl

  paraleln zpracovn

  vyuit loklnch informac

  omezen dopad chyb

  monost nhodnho pstupu

 • EBCOT vrstvy

 • EBCOT - kdovn3 typy prchod, rzn typy kdovn

  - significant (nevznamn s vzn. sousedy) 2x- magnitude refinement (vznamn z minula)- cleanup (vechny zbvajc)

  zero coding, RLE, sign coding, magnitude refinement

 • informace o 1 bloku rzn dlky kdu + rozdly

  post-processing po komprimaci vech blok uren oezn pro kad blokpost-Compression Rate-Distortion (PCRD) Optimization

  clov bit-rate nemus bt znm v dob komprese

  quality layers kd pro blok je optimln oezn pro vrstvydanou vrstvu,

  efektivn komprese nezvisl optimln oezn blok

  EBCOT optimln oznut

 • Mra rozmazn

 • Mra rozmaznhw( f )- high pass bandy d - hloubka DWTm - dilatan faktorWw = || hw( f ) ||Ww = || hw( f ) || / [ N (1- 1/ md)]2