®â€¯’¯â€ ®±®»®¯¯’®µ®¹¯â€...

download ®â€¯’¯â€ ®±®»®¯¯’®µ®¹¯â€ ®“®µ®±¯â€ ®µ¯¾¯’®¼®µ®½¯â€°®½

of 19

 • date post

  16-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ®â€¯’¯â€ ®±®»®¯¯’®µ®¹¯â€...

 • 1

  Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων Στοιχεία έτους 2019

  Η έρευνα Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη

  της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που

  δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων1, συνέχισε για μία

  ακόμη χρονιά την συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

  Στο πλαίσιο αυτό έχει διαμορφώσει σχετικό ερωτηματολόγιο, εστιάζοντας στον στατιστικό

  προσδιορισμό τόσο του ύψους του αναλαμβανόμενου κινδύνου συνολικά όσο και του

  πλήθους και του ποσού των δηλωθεισών ζημιών για το σύνολο των συμμετεχουσών

  επιχειρήσεων.

  Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο:

   Καταγράφει τα μεγέθη της κάλυψης (πλήθος συμβολαίων και ασφαλισμένα κεφάλαια)

  συνολικά καθώς και ανά κατηγορία ταξιδιού (εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, Ελλάδα τόπος

  αναχώρησης / προορισμού)

   Αναλύει το πλήθος των ζημιών και τις αποζημιώσεις (πληρωθείσες και εκκρεμείς) ανά

  κατηγορία ταξιδιού και ανά αιτία ζημιάς

   Καταγράφει την εξέλιξη των ζημιών σε πλήθος και σε ποσό, τα τελευταία 10 χρόνια

   Αναζητά την κατανομή της παραγωγής ανά κανάλι διαμεσολάβησης

  Στην έρευνα του 2019 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 18 ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών με

  καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 80% της συνολικής

  παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εκ των

  ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

  Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις όσων επιχειρήσεων

  ανταποκρίθηκαν στην έρευνα για το 2019. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν

  από το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ασφαλιστικές

  επιχειρήσεις - μέλη.

  1 Στα μεταφερόμενα εμπορεύματα περιλαμβάνονται όλα τα είδη μεταφερόμενων αγαθών,

  συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών. Ο κλάδος ασφαλίζει κάθε ζημιά που υφίστανται τα παραπάνω αγαθά,

  ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου

 • 2

  Το ερωτηματολόγιο ζητούσε πληροφόρηση για τα πλήθη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, για

  το σύνολο ασφαλισμένων κεφαλαίων καθώς και την ανάλυση του πλήθους των ζημιών και των

  αποζημιώσεων ανά κατηγορία ταξιδιού, ως ακολούθως:

   Ταξίδι εντός Ελλάδος αποκλειστικά

   Η Ελλάδα είναι τόπος αναχώρησης / προορισμού

   Η αναχώρηση / ο προορισμός βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Για την ανάγνωση και την κατανόηση των μεγεθών της παρούσας αναφοράς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτά έχουν αποτυπωθεί με βάση την πληροφόρηση που υπήρχε έως την 31/12/2019. Επομένως, για τον υπολογισμό του τελικού κόστους των αποζημιώσεων του έτους 2019, θα πρέπει να συνυπολογιστεί η μελλοντική εξέλιξη του πλήθους των ζημιών και του ποσού των αποζημιώσεων στο βάθος του χρόνου, πληροφόρηση που δεν ήταν γνωστή κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας αναφοράς.

 • 3

  1. Τα μεγέθη της ασφάλισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων

  1.1 Καταγραφή ασφαλισμένων κινδύνων

  Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών επί του σκέλους του

  ερωτηματολογίου που αναφέρεται στα πλήθος εκδοθέντων / ανανεωθέντων συμβολαίων

  (συμπεριλαμβάνονται οι Πρόσθετες Πράξεις που αφορούν φορτώσεις), καταγράφηκαν 59.730

  συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2019, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του

  2020.

  Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων των ανωτέρω συμβολαίων έφτασε τα 12,8 δισ. €. Τα

  συμβόλαια και τα ασφαλισμένα κεφάλαια κατανέμονται ως εξής:

  Πίνακας 1: Συμβόλαια / ασφαλισμένα κεφάλαια μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2019

  Πλήθος Συμβολαίων

  % Ασφαλισμένα κεφάλαια (€)

  %

  Εντός Ελλάδος αποκλειστικά 12.250 20,5% 4.595.005.661 35,9%

  Η Ελλάδα τόπος αναχώρησης /

  προορισμού 46.060 77,1% 7.062.755.401 55,2%

  Αναχώρηση / προορισμός

  εκτός Ελλάδος 1.420 2,4% 1.136.927.657 8,9%

  Σύνολο 59.730 100% 12.794.688.719 100%

  Γράφημα 1: Πλήθος συμβολαίων – ποσοστιαία συμμετοχή

 • 4

  Γράφημα 2: Ασφαλισμένα κεφάλαια – ποσοστιαία συμμετοχή

 • 5

  1.2. Κανάλια διαμεσολάβησης

  Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων

  συμβολαίων) έτους 2019 ανά κανάλι διαμεσολάβησης αναδιαρθρώθηκε, σε πλήρη

  εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

  Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος

  ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες

  αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων,

  συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω

  αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων),

  διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας (των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν

  είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων).

  Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων ήταν οι

  πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας (58,4% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων

  του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (17,9%

  αντίστοιχα).

  Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις

  απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα,

  εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

  Γράφημα 3: Κανάλια διαμ