Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... ·...

of 29 /29
Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 4.4: Μεθοδολογία Παράστασης Τομών Επιφανειών Στερεών Σωμάτων (Συμπαγών και μη Συμπαγών) Σταματίνα Γ. Μαλικούτη Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Embed Size (px)

Transcript of Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... ·...

Page 1: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 4.4: Μεθοδολογία Παράστασης Τομών

Επιφανειών Στερεών Σωμάτων (Συμπαγών και μη Συμπαγών)

Σταματίνα Γ. Μαλικούτη Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Page 2: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Άδειες Χρήσης

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

2

Page 3: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Χρηματοδότηση • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

3

Page 4: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Σκοποί ενότητας

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας επίλυσης τομών επιφανειών (επίπεδων και καμπύλων) στερεών σωμάτων.

• Εμπέδωση της έννοιας του επιπέδου τομής και της τεμνόμενης επιφάνειας.

• Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί και συντομογραφίες.

• Ακολουθία βημάτων σχεδίασης. Μερική χρήση γεωμετρικών κατασκευών κατά τις παραστάσεις.

4

Page 5: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Περιεχόμενα ενότητας

• Ανάπτυξη και επίλυση συνολικής εφαρμογής: – μεθοδολογία παράστασης συγκροτήματος

κτιρίων σε οικόπεδο /ακολουθία σχεδίων /ειδικοί συμβολισμοί

5

Page 6: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ανάπτυξη και Επίλυση Συνολικής Εφαρμογής

Page 7: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Φωτ.: Σταμ. Μαλικούτη, Ιούνιος 2014.

Μακέτα καθεδρικού ναού Παναγίας Παρισίων – Μουσείο Αρχιτεκτονικής, Παρίσι

Page 8: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Πηγή: Ρουσσάκος Νικ. – Φλαμπούρης Ιω. (2012), Ιστορικές Εγκαταστάσεις Λουτρών στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης: Κτίριο Ιαματικών Λουτρών στα Μέθανα, πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά, επιβλέπουσα Σταμ. Μαλικούτη.

Page 9: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Πηγή: Ρουσσάκος Νικ. – Φλαμπούρης Ιω. (2012), Ιστορικές Εγκαταστάσεις Λουτρών στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης: Κτίριο Ιαματικών Λουτρών στα Μέθανα, πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά, επιβλέπουσα Σταμ. Μαλικούτη.

Page 10: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί
Page 11: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί
Page 12: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Κατασκευή μακέτας εργασίας: Ευγενία Τούση, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Page 13: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Κατασκευή μακέτας εργασίας: Ευγενία Τούση, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Page 14: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου - 2014-15 /μακέτα εργασίας αποκλειστικά για τις ανάγκες του θέματος εξαμήνου

Κατασκευή μακέτας εργασίας: Ευγενία Τούση, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Page 15: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Σύνθεση Συγκροτήματος Κτισμάτων σε Οικόπεδο Επιλογής σας (με προσανατολισμό της επιλογής σας)

• Απλά γεωμετρικά στερεά με επίπεδες έδρες, γωνίες ορθές και τυχαίες

• Ποικιλία μορφών και μεγεθών • Ποικιλία οργάνωσης κατά τους άξονες Ox και Oy • Ποικιλία οργάνωσης κατά τον άξονα Oz • Στέγαση με δώματα και στέγες • Πρόβλεψη διαθέσιμου εμβαδού χαρτιού

Page 16: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου - 2014-15 /μακέτα εργασίας αποκλειστικά για τις ανάγκες του θέματος εξαμήνου

Κατασκευή μακέτας εργασίας: Ευγενία Τούση, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Page 17: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου - 2014-15 /μακέτα εργασίας αποκλειστικά για τις ανάγκες του θέματος εξαμήνου

Κατασκευή μακέτας εργασίας: Ευγενία Τούση, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Page 18: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου - 2014-15 /μακέτα εργασίας αποκλειστικά για τις ανάγκες του θέματος εξαμήνου

Κατασκευή μακέτας εργασίας: Ευγενία Τούση, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Page 19: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου - 2014-15 /μακέτα εργασίας αποκλειστικά για τις ανάγκες του θέματος εξαμήνου

Κατασκευή μακέτας εργασίας: Ευγενία Τούση, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Page 20: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Κατασκευή μακέτας εργασίας: Ευγενία Τούση, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου - 2014-15 /μακέτα εργασίας αποκλειστικά για τις ανάγκες του θέματος εξαμήνου

Page 21: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Κατασκευή μακέτας εργασίας: Ευγενία Τούση, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου - 2014-15 /μακέτα εργασίας αποκλειστικά για τις ανάγκες του θέματος εξαμήνου

Page 22: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου - 2014-15 /σκίτσα αποκλειστικά για τις ανάγκες του θέματος εξαμήνου

Page 23: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου - 2014-15 /σκίτσα αποκλειστικά για τις ανάγκες του θέματος εξαμήνου /δεν έχει εισαχθεί γραφική κλίμακα

Page 24: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου - 2014-15 /σκίτσα αποκλειστικά για τις ανάγκες του θέματος εξαμήνου /δεν έχει εισαχθεί γραφική κλίμακα

Page 25: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου - 2014-15 /σκίτσα αποκλειστικά για τις ανάγκες του θέματος εξαμήνου /δεν έχει εισαχθεί γραφική κλίμακα

2.10

Page 26: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου - 2014-15 /σκίτσα αποκλειστικά για τις ανάγκες του θέματος εξαμήνου /δεν έχει εισαχθεί γραφική κλίμακα

Page 27: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου - 2014-15 /σκίτσα αποκλειστικά για τις ανάγκες του θέματος εξαμήνου /δεν έχει εισαχθεί γραφική κλίμακα

Page 28: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

• ΦΑΣΗ Ι: πρόπλασμα εργασίας, κλίμακα 1:50

• ΦΑΣΗ ΙΙ: κατόψεις, τομές, όψεις, κλίμακα 1:50

• ΦΑΣΗ ΙΙΙ: αξονομετρικά (εξωτερικό περίβλημα – ογκομετρική αντίληψη, αξονομετρική κάτοψη και αξονομετρική τομή)

• ΦΑΣΗ IV: τελική οργάνωση εργασίας

Παραδοτέα

Page 29: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php... · 2015-07-30 · • Παρουσίαση τεχνικών παράστασης / συμβολισμοί

Τέλος Ενότητας