Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. ·...

of 13 /13
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 30/11/2010 Ηλιάδης Ανδρέας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικό Ηλιάδης Ανδρέας και Ηλιάδη Αθηνά Πώληση ΧΑ 80.846 225,560 30/11/2010 Ιακωβίδης Ανδρέας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη Εκτελεστικό Ιακωβίδης Ανδρέας Πώληση ΧΑΚ 11.000 29,920 30/11/2010 Κώστας Σεβέρης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη Εκτελεστικό D. Severis & Sons Ltd Πώληση ΧΑΚ 34.400 98,040 29/11/2010 Πεχλιβανίδης Ιωάννης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη Εκτελεστικό Πεχλιβανίδης Ιωάννης Αγορά ΧΑ 3.000 8,545 29/11/2010 Ιακωβίδης Ανδρέας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη Εκτελεστικό Ιακωβίδης Ανδρέας Αγορά ΧΑΚ 10.979 30,851 29/11/2010 Ηλιάδης Ανδρέας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικό Ηλιάδης Ανδρέας και Ηλιάδη Αθηνά Πώληση ΧΑΚ/ΧΑ 7.154/3.817 20.532/10.955 26/11/2010 Ηλιάδης Ανδρέας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικό Ηλιάδης Ανδρέας και Ηλιάδη Αθηνά Πώληση ΧΑΚ/ΧΑ 55.000/53.183 156.750/151.572 25/11/2010 Χριστοφίδης Χριστάκης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη Εκτελεστικό C.G. Christofides Industrial Ltd Πώληση ΧΑΚ 15.000 44,400 24/11/2010 Γιάννης Κυπρή Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Τράπεζα Κύπρου Αγορά - Μετατρ. Χρεογράφων ΧΑΚ 40.634 32,914 Στοιχεία Συναλλαγής Στοιχεία Προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα και συναλλασόμενου Λόγος υποχρέωσης δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€) Ονοματεπώνυμο προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα Ημερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια Χρηματιστηριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)/ Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) Συναλλασόμενος

Embed Size (px)

Transcript of Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. ·...

Page 1: Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. · Ιωάννου Σοφία Πώληη ΧΑ 3.831 15,247 12/10/2010 Ιωάννου Σοφία

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010

30/11/2010 Ηλιάδης ΑνδρέαςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου -

Εκτελεστικό

Ηλιάδης Ανδρέας και

Ηλιάδη ΑθηνάΠώληση ΧΑ 80.846 225,560

30/11/2010 Ιακωβίδης ΑνδρέαςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΙακωβίδης Ανδρέας Πώληση ΧΑΚ 11.000 29,920

30/11/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόD. Severis & Sons Ltd Πώληση ΧΑΚ 34.400 98,040

29/11/2010 Πεχλιβανίδης ΙωάννηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΠεχλιβανίδης Ιωάννης Αγορά ΧΑ 3.000 8,545

29/11/2010 Ιακωβίδης ΑνδρέαςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΙακωβίδης Ανδρέας Αγορά ΧΑΚ 10.979 30,851

29/11/2010 Ηλιάδης ΑνδρέαςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου -

Εκτελεστικό

Ηλιάδης Ανδρέας και

Ηλιάδη ΑθηνάΠώληση ΧΑΚ/ΧΑ 7.154/3.817 20.532/10.955

26/11/2010 Ηλιάδης ΑνδρέαςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου -

Εκτελεστικό

Ηλιάδης Ανδρέας και

Ηλιάδη ΑθηνάΠώληση ΧΑΚ/ΧΑ 55.000/53.183 156.750/151.572

25/11/2010 Χριστοφίδης ΧριστάκηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

Εκτελεστικό

C.G. Christofides Industrial

LtdΠώληση ΧΑΚ 15.000 44,400

24/11/2010 Γιάννης Κυπρή Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Τράπεζα ΚύπρουΑγορά - Μετατρ.

Χρεογράφων ΧΑΚ 40.634 32,914

Στοιχεία ΣυναλλαγήςΣτοιχεία Προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα και συναλλασόμενου

Λόγος υποχρέωσης

δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο προσώπου που

ασκεί διευθυντικά καθήκονταΗμερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια

Χρηματιστηριο

Αξιών Κύπρου

(ΧΑΚ)/

Χρηματιστήριο

Αθηνών (ΧΑ)Συναλλασόμενος

Page 2: Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. · Ιωάννου Σοφία Πώληη ΧΑ 3.831 15,247 12/10/2010 Ιωάννου Σοφία

Λόγος υποχρέωσης

δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο προσώπου που

ασκεί διευθυντικά καθήκονταΗμερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια

Χρηματιστηριο

Αξιών Κύπρου

(ΧΑΚ)/

Χρηματιστήριο

Αθηνών (ΧΑ)Συναλλασόμενος

25/11/2010 Χριστοφίδης ΧριστάκηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΧριστοφίδης Χριστάκης Πώληση ΧΑΚ 5.000 14,800

19/11/2010 Γιάννης Κυπρή Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Τράπεζα ΚύπρουΑγορά - Μετατρ.

Αξιογράφων ΧΑ 1.446.000 1,409,850

22/11/2010Κώστας Σεβέρης & Χριστοφίδης

Χριστάκης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόEurolife Ltd Πώληση ΧΑΚ 19.850 59,749

22/11/2010Κώστας Σεβέρης & Χριστοφίδης

Χριστάκης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόEurolife Ltd Πώληση ΧΑ 60.000 180,000

19/11/2010Κώστας Σεβέρης & Χριστοφίδης

Χριστάκης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόEurolife Ltd Πώληση ΧΑ 66.593 200,445

15/11/2010Κώστας Σεβέρης & Χριστοφίδης

Χριστάκης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόEurolife Ltd Πώληση ΧΑΚ 50.150 162,486

15/11/2010Κώστας Σεβέρης & Χριστοφίδης

Χριστάκης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόEurolife Ltd Πώληση ΧΑ 43.407 138,902

12/11/2010Κώστας Σεβέρης & Χριστοφίδης

Χριστάκης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόEurolife Ltd Πώληση ΧΑ 141.536 454,331

11/11/2010 Κωνσταντινίδης ΣταύροςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΚωνσταντινίδης Σταύρος Αγορά ΧΑ 10.000 31,400

10/11/2010Κώστας Σεβέρης & Χριστοφίδης

Χριστάκης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόEurolife Ltd Πώληση ΧΑ 48.464 156,054

Page 3: Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. · Ιωάννου Σοφία Πώληη ΧΑ 3.831 15,247 12/10/2010 Ιωάννου Σοφία

Λόγος υποχρέωσης

δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο προσώπου που

ασκεί διευθυντικά καθήκονταΗμερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια

Χρηματιστηριο

Αξιών Κύπρου

(ΧΑΚ)/

Χρηματιστήριο

Αθηνών (ΧΑ)Συναλλασόμενος

10/11/2010Κώστας Σεβέρης & Χριστοφίδης

Χριστάκης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόEurolife Ltd Πώληση ΧΑΚ 70.000 224,700

10/11/2010 Κωνσταντινίδης ΣταύροςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΚωνσταντινίδης Σταύρος Αγορά ΧΑ 15.000 47,250

21/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόD. Severis & Sons Ltd Πώληση ΧΑΚ 2.136 8,629

20/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΚώστας Σεβέρης Πώληση ΧΑΚ 5.000 20,250

20/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόD. Severis & Sons Ltd Πώληση ΧΑΚ 20.000 80,800

18/10/2010 Ιωάννου ΣοφίαΠροϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης

ΜετοχώνΙωάννου Σοφία Πώληση ΧΑ 3.831 15,247

12/10/2010 Ιωάννου ΣοφίαΠροϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης

ΜετοχώνΙωάννου Σάββας Πώληση ΧΑ 2.700 10,314

19/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόZ & A Severis (Estate) Ltd Πώληση ΧΑΚ 3.000 11,970

19/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόD. Severis & Sons Ltd Πώληση ΧΑΚ 30.000 120,300

15/10/2010 Συνδεόμενο Νομικό ΠρόσωποΤαμείο Προνοίας

Προσωπικό EurolifeΠώληση ΧΑ 25.000 100,000

Page 4: Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. · Ιωάννου Σοφία Πώληη ΧΑ 3.831 15,247 12/10/2010 Ιωάννου Σοφία

Λόγος υποχρέωσης

δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο προσώπου που

ασκεί διευθυντικά καθήκονταΗμερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια

Χρηματιστηριο

Αξιών Κύπρου

(ΧΑΚ)/

Χρηματιστήριο

Αθηνών (ΧΑ)Συναλλασόμενος

14/10/2010 Γιάννης Κυπρή Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ανδριανή Κυπρή Πώληση ΧΑ 5.261 21,412

14/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόD. Severis & Sons Ltd Πώληση ΧΑΚ 10.000 40,400

14/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΚώστας Σεβέρης Πώληση ΧΑΚ 8.000 32,240

14/10/2010 Γιώργος ΓεωργιάδηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόChr. Georgiades Ltd

Πώληση - Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 52.047 29,667

13/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΚώστας Σεβέρης Πώληση ΧΑΚ 3.000 11,850

13/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόD. Severis & Sons Ltd Πώληση ΧΑΚ 5.000 19,750

13/10/2010 Γιώργος ΓεωργιάδηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόChr. Georgiades Ltd

Πώληση - Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 150.000 81,000

13/10/2010 Διογένους ΆνναΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΠυλαίωνες Ελλάς

Πώληση - Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑ 16.293 8,798

13/10/2010Κώστας Σεβέρης & Χριστοφίδης

Χριστάκης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόEurolife Ltd Πώληση ΧΑ 400.000 1,576,000

13/10/2010Κώστας Σεβέρης & Χριστοφίδης

Χριστάκης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόEurolife Ltd

Αγορά - Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑ 280.000 154,000

Page 5: Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. · Ιωάννου Σοφία Πώληη ΧΑ 3.831 15,247 12/10/2010 Ιωάννου Σοφία

Λόγος υποχρέωσης

δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο προσώπου που

ασκεί διευθυντικά καθήκονταΗμερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια

Χρηματιστηριο

Αξιών Κύπρου

(ΧΑΚ)/

Χρηματιστήριο

Αθηνών (ΧΑ)Συναλλασόμενος

13/10/2010 Γιάννης Κυπρή Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Σωτήρης Κυπρή Πώληση ΧΑΚ 10.000 38,800

13/10/2010Κώστας Σεβέρης & Χριστοφίδης

Χριστάκης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόEurolife Ltd

Αγορά - Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 1.120.000 604,800

13/10/2010 Γιάννης Κυπρή Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ανδριανή ΚυπρήΠώληση - Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑ 5.261 3,051

13/10/2010 Γιάννης Κυπρή Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Σωτήρης ΚυπρήΠώληση - Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 2.500 1,350

12/10/2010Κώστας Σεβέρης & Χριστοφίδης

Χριστάκης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόEurolife Ltd Πώληση ΧΑ 160.000 612,800

12/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΔημοσθένης Σεβέρης Πώληση ΧΑΚ 7.830 29,049

11/10/2010 Κωνσταντινίδης ΣταύροςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΚωνσταντινίδης Σταύρος

Αγορά - Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 84.000 39,480

11/10/2010 Βασίλης ΡολόγηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΓεώργιος Ρολόγης

Πώληση - Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 3.002 1,501

11/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΔημοσθένης Σεβέρης Πώληση ΧΑΚ 15.000 55,500

11/10/2010 Χριστοφίδης ΧριστάκηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΧριστοφίδης Στέλιος

Αγορά - Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑ 35.000 16,100

Page 6: Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. · Ιωάννου Σοφία Πώληη ΧΑ 3.831 15,247 12/10/2010 Ιωάννου Σοφία

Λόγος υποχρέωσης

δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο προσώπου που

ασκεί διευθυντικά καθήκονταΗμερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια

Χρηματιστηριο

Αξιών Κύπρου

(ΧΑΚ)/

Χρηματιστήριο

Αθηνών (ΧΑ)Συναλλασόμενος

11/10/2010 Χριστοφίδης ΧριστάκηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΧριστοφίδης Στέλιος Πώληση ΧΑ 10.000 36,900

11/10/2010 Δ/ΥΑρ. 18(8) Νόμος 116(Ι)/2005 Πράξεων

Χειραγώγησης ΑγοράςOdella Resources Ltd

Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑ 1.150.000 529,000

11/10/2010 Δ/ΥΑρ. 18(8) Νόμος 116(Ι)/2005 Πράξεων

Χειραγώγησης ΑγοράςOdella Resources Ltd

Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 725.796 333,866

8/10/2010 Κωνσταντινίδης ΣταύροςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΚωνσταντινίδης Σταύρος Αγορά ΧΑΚ 1.000 3,700

8/10/2010 Βασίλης ΡολόγηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΓεώργιος Ρολόγης

Πώληση - Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 71.998 34,559

8/10/2010 Νικόλας Καρυδάς Γενικός ΔιευθυντήςThe Chartered Bank

Cyprus Staff Pension Fund

Αγορά- Μετατρέψιμα

ΑξιόγραφαΧΑΚ 1.006 966

7/10/2010 Διογένους ΆνναΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΔιογένους Αλέξανδρος

Πώληση - Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 39.503 19,752

7/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΔημοσθένης Σεβέρης

Πώληση- Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 25.000 12,500

7/10/2010 Ανδρέας ΑρτέμηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

Εκτελεστικό

Ανδρέας, Χριστόδουλος

και Πέτρος Αρτέμη

Πώληση- Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 2.212 1,106

7/10/2010 Ανδρέας ΑρτέμηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΝίκη- Άννα Αρτέμη

Πώληση- Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 734 367

Page 7: Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. · Ιωάννου Σοφία Πώληη ΧΑ 3.831 15,247 12/10/2010 Ιωάννου Σοφία

Λόγος υποχρέωσης

δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο προσώπου που

ασκεί διευθυντικά καθήκονταΗμερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια

Χρηματιστηριο

Αξιών Κύπρου

(ΧΑΚ)/

Χρηματιστήριο

Αθηνών (ΧΑ)Συναλλασόμενος

7/10/2010 Ανδρέας ΑρτέμηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΑνδρέας Αρτέμης

Πώληση- Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 37.976 18,988

6/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΔημοσθένης Σεβέρης

Πώληση- Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 75.000 36,750

5/10/2010 Δ/ΥΑρ. 18(8) Νόμος 116(Ι)/2005 Πράξεων

Χειραγώγησης ΑγοράςOdella Resources Ltd

Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑ 273.752 128,663

5/10/2010 Δ/ΥΑρ. 18(8) Νόμος 116(Ι)/2005 Πράξεων

Χειραγώγησης ΑγοράςOdella Resources Ltd

Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 621.947 286,096

5/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΔημοσθένης Σεβέρης

Πώληση- Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 150.000 69,000

5/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

Εκτελεστικό

Αντιγόνη Ζήνων Σεβέρη

Λτδ

Πώληση- Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 27.470 12,636

4/10/2010 Βασίλης ΡολόγηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΓεώργιος Ρολόγης

Πώληση - Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 42.500 18,700

4/10/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΔημοσθένης Σεβέρης

Πώληση- Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 200.000 90,000

4/10/2010 Δ/ΥΑρ. 18(8) Νόμος 116(Ι)/2005 Πράξεων

Χειραγώγησης ΑγοράςOdella Resources Ltd

Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ/ΧΑ 2.123.192 934,204

1/10/2010 Δ/ΥΑρ. 18(8) Νόμος 116(Ι)/2005 Πράξεων

Χειραγώγησης ΑγοράςOdella Resources Ltd

Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ/ΧΑ 1.200.615 540,277

Page 8: Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. · Ιωάννου Σοφία Πώληη ΧΑ 3.831 15,247 12/10/2010 Ιωάννου Σοφία

Λόγος υποχρέωσης

δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο προσώπου που

ασκεί διευθυντικά καθήκονταΗμερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια

Χρηματιστηριο

Αξιών Κύπρου

(ΧΑΚ)/

Χρηματιστήριο

Αθηνών (ΧΑ)Συναλλασόμενος

30/9/2010 Δ/ΥΑρ. 18(8) Νόμος 116(Ι)/2005 Πράξεων

Χειραγώγησης ΑγοράςOdella Resources Ltd

Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ/ΧΑ 1.585.000 936,000

30/09/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΔημοσθένης Σεβέρης

Πώληση- Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ 147.446 67,825

28/9/2010 Δ/ΥΑρ. 18(8) Νόμος 116(Ι)/2005 Πράξεων

Χειραγώγησης ΑγοράςOdella Resources Ltd

Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ/ΧΑ 2.753.780 1,294,276

27/9/2010 Δ/ΥΑρ. 18(8) Νόμος 116(Ι)/2005 Πράξεων

Χειραγώγησης ΑγοράςOdella Resources Ltd

Δικαιώματα

ΠροτίμησηςΧΑΚ/ΧΑ 2.248.000 1,044,543

27/9/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόC & R Severis Estates Ltd Πώληση ΧΑΚ 3.000 12,210

27/9/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόD. Severis & Sons Ltd Πώληση ΧΑΚ 5.000 20,300

27/9/2010 Δ/ΥΑρ. 18(8) Νόμος 116(Ι)/2005 Πράξεων

Χειραγώγησης ΑγοράςOdella Resources Ltd Αγορά ΧΑΚ/ΧΑ 126.000 505,020

24/9/2010 Δ/ΥΑρ. 18(8) Νόμος 116(Ι)/2005 Πράξεων

Χειραγώγησης ΑγοράςOdella Resources Ltd Αγορά ΧΑΚ/ΧΑ 74.450 298,152

23/9/2010 Δ/ΥΑρ. 18(8) Νόμος 116(Ι)/2005 Πράξεων

Χειραγώγησης ΑγοράςOdella Resources Ltd Αγορά ΧΑΚ/ΧΑ 86.000 346,601

22/9/2010 Δ/ΥΑρ. 18(8) Νόμος 116(Ι)/2005 Πράξεων

Χειραγώγησης ΑγοράςOdella Resources Ltd Αγορά ΧΑΚ/ΧΑ 92.000 376,060

Page 9: Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. · Ιωάννου Σοφία Πώληη ΧΑ 3.831 15,247 12/10/2010 Ιωάννου Σοφία

Λόγος υποχρέωσης

δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο προσώπου που

ασκεί διευθυντικά καθήκονταΗμερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια

Χρηματιστηριο

Αξιών Κύπρου

(ΧΑΚ)/

Χρηματιστήριο

Αθηνών (ΧΑ)Συναλλασόμενος

22/9/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόD. Severis & Sons Ltd Πώληση ΧΑΚ 12.000 49,080

22/9/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΖ&Α Severis Estate Ltd Πώληση ΧΑΚ 20.000 82,000

22/9/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόC & R Severis Estates Ltd Πώληση ΧΑΚ 4.000 16,440

22/9/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

Εκτελεστικό

Antigone Severis Holdings

LtdΠώληση ΧΑΚ 16.250 66,463

21/9/2010 Γιάννης Κυπρή Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό

Ταμείο Προνοίας

Προσωπικό Τράπεζας

Κύπρου

Πώληση ΧΑΚ 33.500.000 164,150,000

21/9/2010 Νικόλας Καρυδάς Γενικός ΔιευθυντήςThe Chartered Bank

Cyprus Staff Pension FundΠώληση ΧΑΚ 11.800.000 57,820,000

21/9/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΚώστας Σεβέρης Πώληση ΧΑΚ 16.000 65,120

21/9/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόC & R Severis Estates Ltd Πώληση ΧΑΚ 5.000 20,350

21/9/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΖ&Α Severis Estate Ltd Πώληση ΧΑΚ 2.000 8,160

21/9/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόD. Severis & Sons Ltd Πώληση ΧΑΚ 20.000 81,600

Page 10: Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. · Ιωάννου Σοφία Πώληη ΧΑ 3.831 15,247 12/10/2010 Ιωάννου Σοφία

Λόγος υποχρέωσης

δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο προσώπου που

ασκεί διευθυντικά καθήκονταΗμερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια

Χρηματιστηριο

Αξιών Κύπρου

(ΧΑΚ)/

Χρηματιστήριο

Αθηνών (ΧΑ)Συναλλασόμενος

21/9/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

Εκτελεστικό

Antigone Severis Holdings

LtdΠώληση ΧΑΚ 9.000 36,720

17/9/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

Εκτελεστικό

Antigone Severis Holdings

LtdΠώληση ΧΑΚ 34.290 138,189

17/9/2010 Κώστας ΣεβέρηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΖ&Α Severis Estate Ltd Πώληση ΧΑΚ 4.000 16,200

17/09/2010 Χριστοφίδης ΧριστάκηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΧριστοφίδης Στέλιος Πώληση ΧΑΚ 10.000 40,400

17/09/2010 Χριστοφίδης ΧριστάκηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΧριστοφίδης Στέλιος Πώληση ΧΑ 20.000 81,000

13/09/2010 Χριστοφίδης ΧριστάκηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΧριστοφίδης Στέλιος Πώληση ΧΑΚ 5.000 20,500

13/09/2010 Χριστοφίδης ΧριστάκηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΧριστοφίδης Στέλιος Πώληση ΧΑ 5.000 20,500

8/9/2010 Σειραδάκης Ιωάννης Γενικός Διευθυντής Σειραδάκης ΙωάννηςΜεταβίβαση λόγω

δωρεάςΧΑ 7.664 -

8/9/2010 Σειραδάκης Ιωάννης Γενικός Διευθυντής Μπρουμίδου Πολύμνια Απόκτηση λόγω δωρεάς ΧΑ 7.664 -

03/09/10 Χριστοφίδης ΧριστάκηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΧριστοφίδης Στέλιος

Μεταβίβαση λόγω

δωρεάςΧΑΚ 100.000 -

Page 11: Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. · Ιωάννου Σοφία Πώληη ΧΑ 3.831 15,247 12/10/2010 Ιωάννου Σοφία

Λόγος υποχρέωσης

δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο προσώπου που

ασκεί διευθυντικά καθήκονταΗμερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια

Χρηματιστηριο

Αξιών Κύπρου

(ΧΑΚ)/

Χρηματιστήριο

Αθηνών (ΧΑ)Συναλλασόμενος

02/09/10 Χριστοφίδης ΧριστάκηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΧριστοφίδης Χριστάκης Πώληση ΧΑΚ 2.500 10,925

02/07/10 Μουσκής ΧρίστοςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη

ΕκτελεστικόΜουσκής Χρίστος

Απόκτηση από

μεταβίβαση περιουσίας

από διαχειριστή

ΧΑΚ 6.436 -

31/05/10 Αριστοδήμου Θεόδωρος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αριστοδήμου Χριστίνα Αγορά ΧΑΚ 1.350 5,157

31/5/2010 Ιωάννου ΣοφίαΠροϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης

ΜετοχώνΙωάννου Σοφία Πώληση ΧΑ 2.000 7,520

31/5/2010 Αριστοδήμου Θεόδωρος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αριστοδήμου ΘεόδωροςΠώληση Μετατρ.

Αξιογράφων ΧΑΚ 29.187 29,216

31/5/2010 Αριστοδήμου Θεόδωρος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αριστοδήμου Θεόδωρος Αγορά ΧΑ 7.700 29,106

27/5/2010 Αριστοδήμου Θεόδωρος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αριστοδήμου Θεόδωρος Αγορά ΧΑ 13.750 53,034

27/5/2010 Αριστοδήμου Θεόδωρος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αριστοδήμου ΘεόδωροςΠώληση Μετατρ.

Αξιογράφων ΧΑΚ 50.000 49,795

27/5/2010 Αριστοδήμου Θεόδωρος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αριστοδήμου ΘεόδωροςΠώληση Μετατρ.

Αξιογράφων ΧΑ 3.000 2,988

27/05/10 Αριστοδήμου Θεόδωρος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αριστοδήμου Χριστίνα Αγορά ΧΑΚ 20.450 79,919

Page 12: Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. · Ιωάννου Σοφία Πώληη ΧΑ 3.831 15,247 12/10/2010 Ιωάννου Σοφία

Λόγος υποχρέωσης

δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο προσώπου που

ασκεί διευθυντικά καθήκονταΗμερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια

Χρηματιστηριο

Αξιών Κύπρου

(ΧΑΚ)/

Χρηματιστήριο

Αθηνών (ΧΑ)Συναλλασόμενος

19/5/2010 Ηλιάδης ΑνδρέαςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου -

Εκτελεστικό

Ηλιάδης Ανδρέας και

Ηλιάδη Αθηνά

Πώληση Μετατρ.

Αξιογράφων ΧΑΚ 1.000.000 1,005,000

18/5/2010 Ηλιάδης ΑνδρέαςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου -

ΕκτελεστικόΗλιάδης Ανδρέας Αγορά ΧΑ 776 2,996

18/5/2010 Κυπρή ΓιάννηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου -

ΕκτελεστικόΚυπρή Γιάννης Αγορά ΧΑ 444 1,714

18/5/2010 Χρίστης Χατζημιτσής Γενικός Διευθυντής Χρίστης Χατζημιτσής Αγορά ΧΑ 215 830

18/5/2010 Σιαρλή Βάσος Γενικός Διευθυντής Σιαρλή Βάσος Αγορά ΧΑ 221 853

18/5/2010 Καρυδάς Νικόλας Γενικός Διευθυντής Καρυδάς Νικόλας Αγορά ΧΑ 215 830

18/5/2010 Τσολάκης Κωνσταντίνος Εσωτερικός Ελεκτής Τσολάκης Κωνσταντίνος Αγορά ΧΑ 120 463

17/5/2010 Ηλιάδης ΑνδρέαςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου -

ΕκτελεστικόΗλιάδης Ανδρέας Αγορά ΧΑ 29.833 110,448

17/5/2010 Κυπρή ΓιάννηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου -

ΕκτελεστικόΚυπρή Γιάννης Αγορά ΧΑ 17.067 63,185

17/5/2010 Χρίστης Χατζημιτσής Γενικός Διευθυντής Χρίστης Χατζημιτσής Αγορά ΧΑ 8.247 30,532

Page 13: Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2010 Στοιχεία ... · 2016. 7. 4. · Ιωάννου Σοφία Πώληη ΧΑ 3.831 15,247 12/10/2010 Ιωάννου Σοφία

Λόγος υποχρέωσης

δημοσιοποίησης Ολική Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο προσώπου που

ασκεί διευθυντικά καθήκονταΗμερομηνία Είδος συναλλαγής Τεμάχια

Χρηματιστηριο

Αξιών Κύπρου

(ΧΑΚ)/

Χρηματιστήριο

Αθηνών (ΧΑ)Συναλλασόμενος

17/5/2010 Σιαρλή Βάσος Γενικός Διευθυντής Σιαρλή Βάσος Αγορά ΧΑ 8.502 31,476

17/5/2010 Καρυδάς Νικόλας Γενικός Διευθυντής Καρυδάς Νικόλας Αγορά ΧΑ 8.247 30,532

17/5/2010 Τσολάκης Κωνσταντίνος Εσωτερικός Ελεγκτής Τσολάκης Κωνσταντίνος Αγορά ΧΑ 4.601 17,034