Παρουσίαση του...

of 16 /16
Βιομηχανικοί Ελεγκτές Ενότητα #4: PLC Μέρος B΄ Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τ.Τ

Embed Size (px)

Transcript of Παρουσίαση του...

Page 1: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Βιομηχανικοί Ελεγκτές Ενότητα #4: PLC Μέρος B΄

Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τ.Τ

Page 2: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Άδειες Χρήσης

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

2

Page 3: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Χρηματοδότηση • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

3

Page 4: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Σκοποί Ενότητας

4

• Η έννοια του PLC • Κυκλική Επεξεργασία

Page 5: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Περιεχόμενα Ενότητας

• Εισαγωγή

• Κυκλική Επεξεργασία

5

Page 6: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Εισαγωγή - 1

• Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές • SCADA • Ελεγκτές PID

6

Page 7: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Εισαγωγή - 2

Σχ.1: Βιομηχανική Διεργασία

7

Page 8: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Εισαγωγή - 3

• RACK : Ράγα στήριξης • PS (Power Supply) : Τροφοδοτικό • CPU : Κεντρική Μονάδα (επεξεργαστής) • IM (Interface Module) : Κάρτα Διασύνδεσης • SM (Signal Module) : Κάρτα Σημάτων

Εισόδων : Ψηφιακών, Αναλογικών Εξόδων : Ψηφιακών, Αναλογικών

• CP (Communication Processor) : Κάρτα Επικοινωνίας • FM (Function Module) : Κάρτα για PID, Positioning, CAM, Counting, κλπ)

8

Page 9: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Εισαγωγή - 4

Σχ.2: Κυκλική Επεξεργασία (κύκλος προγράμματος PLC)

9

Page 10: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Κύκλος Επεξεργασίας - 1

• Βασικό χαρακτηριστικό ενός ελεγκτή είναι η συνεχής (κυκλική) επεξεργασία του προγράμματος που είναι γραμμένο από το χειριστή στη μνήμη

• Ένας υπολογιστής επεξεργάζεται τις εντολές του προγράμματος του, καταλήγει στα αποτελέσματα και μετά σταματά.

10

Page 11: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Κύκλος Επεξεργασίας - 2

• Ο μικροεπεξεργαστής διαβάζει την τρέχουσα κατάσταση των εισόδων και γράφει τις τιμές που αντιστοιχούν (0 ή 1) σε έναν πίνακα απεικόνισης καταστάσεων εισόδων (Process-Image Input Register) που βρίσκεται στην μνήμη του επεξεργαστή.

• Ο μικροεπεξεργαστής διαβάζει και ταυτόχρονα εκτελεί μία, μία τις εντολές που είναι γραμμένες στη μνήμη, αρχίζοντας από την πρώτη και τελειώνοντας στην τελευταία.

11

Page 12: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Κύκλος Επεξεργασίας - 3

• Μετά την εκτέλεση της τελευταίας εντολής, ο μικροεπεξεργαστής «οδηγεί» τις εξόδους ανάλογα με την τιμή (0 ή 1) που έχουν στον πίνακα απεικόνισης εξόδων (Process-Image Output Register).

• Ο ελεγκτής ξαναγυρνά στο πρώτο βήμα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς. Επομένως, σ’ έναν ελεγκτή έχουμε μια διαρκή σάρωση και εκτέλεση των εντολών του προγράμματος.

12

Page 13: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Κύκλος Επεξεργασίας - 4

• Σαν χρόνος κύκλου ορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία και εκτέλεση (μία φορά) των εντολών που είναι γραμμένες στην μνήμη, από την πρώτη μέχρι την τελευταία.

• Είναι αυτονόητο, ότι όσο πιο μεγάλο είναι το πρόγραμμα τόσο μεγαλύτερος είναι και ο χρόνος κύκλου.

13

Page 14: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Κύκλος Επεξεργασίας - 5

• Για να μπορούν να συγκριθούν διαφορετικοί τύποι ελεγκτών, οι κατασκευαστές δίνουν συνήθως τον μέσο χρόνο κύκλου για 1 Κ (= 1024) εντολές προγράμματος.

• Όσο μικρότερος είναι αυτός ο χρόνος, τόσο ταχύτερος είναι ο ελεγκτής.

• Η έννοια μέσος χρόνος κύκλου οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι εντολές δεν απαιτούν ίδιο χρόνο για την επεξεργασία τους.

14

Page 15: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Κύκλος Επεξεργασίας - 6

Σχ.3: Κυκλική επεξεργασία προγράμματος

15

Page 16: Παρουσίαση του PowerPointeclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/AUTO102/04 … · προγράμματος. 12. Κύκλος Επεξεργασίας -

Τέλος Ενότητας