fek 551 fly ash

of 32 /32
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 551 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ. 281/Φ200 Έγκριση Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ». O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 21 «Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων» του ν. 1418/1984, περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ’ αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 754/2004) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλ− λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί Ανά− θεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κωδικοποιητικού διατάγματος π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) Κυβέρνηση και Κυ− βερνητικά Όργανα και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από τις διατάξεις της παρούσας, αφού είδαμε: 1. Το σχέδιο της Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής για τις Ελληνικές ιπτάμενες τέφρες που υπεβλήθη με το υπ’ αριθμ. 32201/11.12.2006 έγγραφο του Τεχνικού Επι− μελητηρίου της Ελλάδος. 2. Την Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑ− ΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ» όπως τελικά διαμορφώθηκε σε συνερ− γασία με την ομάδα εργασίας του ΤΕΕ, και επειδή: 1. Παράγονται μεγάλες ποσότητες ιπτάμενης τέφρας στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της χώρας. 2. Είναι σκόπιμη η εκμετάλλευση του προϊόντος για χρήση στο σκυρόδεμα και τα προϊόντα αυτού ως πρό− σμικτο. 3. Η χρήση των ιπτάμενων τεφρών υπαγορεύεται από λόγους τόσο οικονομικούς όσο και περιβαλλοντικούς, αφού είναι σύμφωνη με τις αρχές της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. 4.Υπάρχει υπερπεντηκονταετής ερευνητική εμπειρία χρήσης των ελληνικών τεφρών στο σκυρόδεμα και έχουν γίνει επιτυχείς πιλοτικές εφαρμογές στην κατασκευή οδοστρωμάτων και προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος. 5. Η προγραμματισμένη κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής στην επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα είναι δυνατόν να αποτελέσει ευρύ πεδίο εφαρμογής 6. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα− λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή «ΕΛ− ΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ» με σκοπό την αξιοποί− ηση της ελληνικής τέφρας υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο και με αποκλειστικό πεδίο εφαρμογής της στα κονιάματα, στα ενέματα και στα άοπλα στοιχεία κατασκευών, όπως αυτά ορίζονται και εξειδικεύονται στο πεδίο εφαρμογής της προδιαγραφής αυτής. 2. Η προδιαγραφή αυτή τίθεται σε ισχύ 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Η απόφαση αυτή και η Εθνική Τεχνική προδιαγραφή «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ» υψηλής περιεκτικό− τητας σε ασβέστιο, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Απριλίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΜ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 10711

Embed Size (px)

description

Greek National Standard for use of Fly Ash in Concrete

Transcript of fek 551 fly ash

 • . 55118 2007

  . /. 281/200

  .

  O Y,

  :1. 21

  . 1418/1984, .

  2. . 4881/19.5.2004 ( 754/2004) , , , .

  3. 90 .. 63/2005 ( 98) , :

  1. . 32201/11.12.2006 .

  2. , :

  1. .

  2. .

  3. , .

  4. .

  5.

  6. , :

  1. , , .

  2. 6 .

  3. , .

  , 2 2007

  .

  10711

 • 10712 ( )

  ellenic National Specification

  Greek fly ashes

  , 2007

  -

  0. 0.1 0.2 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 (CR =

  customers risk): )3.12 3.13 3.14 k4. /Types

  of Greek calcareous fly ashes5. / Specifications5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 (Cl)5.2.4 ( SO3)5.2.5 (CaOf)5.2.6 (SiO2),

  (AI2O3) (Fe2O3)5.2.7 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 Le Chatelier5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 (chemical admixtures)6. 7. 7.1 7.2

  7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3

  1:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1:

  1. 2. 2.1 2.2 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2

  7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 8. 9. 2:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3: 3:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 • ( ) 10713

  8. 9. 3:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2

  7.3 7.4 7.5 8. 4:

  (CaO) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4:

  Ca(O2)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8. 9. 5:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 7.4

  7.5 8.

  5: Al, Ca, Fe, Mg, K, Na Si

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.37.4 7.4.1 7.4.2

  7.4.3 7.4.4 7.5 7.5.1 7.5.2

  7.5.3 7.5.4 7.6 7.6.1 7.6.2

  7.6.3 7.6.4 7.7 7.7.1 7.7.2

  7.7.3 8. 9. 6:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

 • 10714 ( )

  7: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 8:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

  , .

  , .

  :

  .

  (RCC), 80% 20% CEM I 42.5.

  .

  round robin test / (/ ....).

  , Portland blended type . 1971, 2002.

  / .

  ( )

  (sustainable development).

  0. 01. (mineral

  additions)1 ( ) .

  2061 (2000) ConcretePart 1 Specification, Performance Production and Conformity. , , , , o , 2061, . 5.2.5. .

  , 2061, (European Technical Approval) ( ).

  ( low calcium fly ash) ( high calcium fly ash calcareous fly ash) / .

  .

  2061 4501.

  , 2061.

  ( ( 4501) (processing) , , , .

  02. ()

  . , . IT . IT 11x106 . :1 ( 2061 3.1.23) , . : ( )

  ( )

 • ( ) 10715

  ,

  .

  , , /.

  . 45 m 45 60%.

  , , 40%, .

  1. 1.1

  II ( 2061, 2000 3.1.23 5.2.5) ( ), (E 9981), Portland 2061 .

  kvalue equivalent performance 2061, 5.2.5.

  , , IT .

  .

  I 2061, 5.1.6 Portland .

  1.2

  , , o .

  , :

  .. , , .

  .

  New Jersey, .

  , , , , , .

  .

  .

  .

  , .

  2.

  , (UNE 83420), , ASTM .

  4512 .

 • 10716 ( )

 • ( ) 10717

  3. / Definitions

  . .

  3.1 II , (latent)

  , (. 2061)

  3.2

  , , .

  , / , . .

  3.2.1

  / . CaO, SiO2 Al2O3, Fe2O3 . SiO2, 1971, 25% ..

 • 10718 ( )

  3.2.2 ,

  , .

  3.2.3 , (

  ) , , .

  3.3 CEM ,

  42,5 , 1971. 5.3.2 5.3.3 .

  , :

  (Blaine): 300 m2/kg. (C3A): 6% 12% (Na2O .): 0,5% 1,2%3.4 ,

  .

  3.5 (%)

  75% 25% , , ( 1961).

  3.6

  , / .

  3.7

  .

  3.8 ,

  Pk .

  3.9 ,

  , , .

  3.10 ,

  , , , .

  3.11 (CR = customers risk: )

  , (APA = admissible probability acceptance) , .

  3.12 / /

  / , Pk, CR.

  3.13 ,

  , . ( 1967).

  3.14 k k (kvalue),

  () ( ) (equivalent performance), ( k=1). , , .

  4. /Types of Greek calcareous fly ashes

  :) IT CaO (1015%), (.. IT

  )

  ) CaO (>20%), (.. IT ).

  , , :

  1 () 2 ()

  1

  R45 SO3 CaOf

  1 45% 7%

  2 30% 5% 3%

  : SO3 5,0 7,0% , IT , CAN/CSAA23.5M86 , , IT .

  1, IT ( ) , .

  , .. IT .

 • : , .

  2 ( ) IT CEM I . , / . (max or min). H IT .

  2061 ( kvalue equivalent performance).

  5. / Specifications5.1.

  . , 8 4501.

  . .

  IT , .

  5.2. 5.2.1

  IT. .

  . 18 IT.

  5.2.2.

  1962, 1 h. ( 1).

  . 5% ( 4501).

  , , ASTM D6316(2000) ( 1.)

  5.2.3 (Cl) Cl

  1962 ( 2) 0,10% .

  5.2.4 ( SO3) SO3

  3, 5,0% .

  : SO3 5,0 7,0% , IT , CAN/CSAA23.5M86 , ,, IT .

  5.2.5. (CaOf)

  2 4 ( 4511) 3% . , CaOf :

  CaOf = CaOf ( 4511) CaO ( Ca(OH)2)

  To CaO Ca(OH)2 4 [ Ca(OH)2 ].

  5.2.6 (SiO2), (Al2O3) (Fe2O3)

  5 5. 5 5 Ca, Fe, Mg, K, Na Si .

  . 5.2 5.3, 1962 ( 6) 20%. Si2 1971 ( 7) 25% .. 1962 ( 6) 20%.

  5.2.7.

  5 5 a2. 5% .

  5.3. 5.3.1 %

  45 m 196.6. 4512 . (IT1, 2) 45 m, 1, 45% 30% , 10% .

  5.3.2

  1961. 28 . 90 . 75% 85% .

  551 ( ) 10719

 • 10720 ( )

  2 , , 1961, CEM I, . .

  5.3.3 Le Chatelier 30% + 70%

  , 1963. 10mm.

  : 50% +50% . ( 1963) (ASTM C15105).

  5.3.4 1966

  150 kg/m3 .

  5.3.5.

 • ( ) 10721

  a 10 12 1 .

  b 196 451, .

  c 1967.d .e .f ,

  .h (. :

  SO3)1

  7.2 7.2.1

  :)

  , 5.2 5.3

  ) k 10%

  ) CR (customers risk = ) 5%

  , 7.2.2 7.2.3 2.

  12 .7.2.2 ,

  . (1) (2):

  _x kA.s L (1)

  _x + kA.s U (2)

  :x:

  S:

  k. (acceptability)L: , 4U: , 4

  k k , CR n . kA 3.

 • 10722 ( )

  3 kA (Pk = 10%) CR=5%

  kA

  a

  20 21 1,91

  21 23 1,89

  24 25 1,85

  26 27 1,82

  28 29 1,80

  30 34 1,78

  35 39 1,73

  40 44 1,70

  45 49 1,67

  50 59 1,65

  60 69 1,61

  70 79 1,58

  80 89 1,56

  90 99 1,54

  100 149 1,53

  150 199 1,48

  200 299 1,45

  300 399 1,42

  400 1,40

  a kA n

  7.2.3 cD

  cA n k 3.

  (3):

  cD cA (3) cA k

  , cR . cA 4.

  4 cA (Pk = 10%) CR=5%

  na cA

  20 39 0

  40 54 1

  55 69 2

  70 84 3

  85 99 4

  100 109 5

  110 0,075 (n 30)

  a n

 • ( ) 10723

  1:

  1.

  , 975 25 C ( ).

  2.

  975 25 C .

  3. 196 2 7 (

  ) EN 4501, 5.2.2 (

  )4.

  .

  5.

  0,1 mg. ,

  1000 C.

  , (Mg(ClO4)2), .

  , 20 25 mL, .

  6. 975

  25 C, (*) ( g). ,

  . 1g + 0,05 g (B g)

  ( ).

  , 975 25 C.

  20 , 40 .

  , ( ).

  ( ( g).

  ( 15 min 975 25 C), , (*).

  8. , %

  . . , :

  [% ] = 100 [( )/] x 100:: , g,: ,

  g : +

  , g. : 0.04% : 0.08%9. &

  , ( ) :

  S2 + 2O2 SO42 ,

  7 , (% S2), :

  4 x 15,999 / 32,06 x (%S2) = 1,996 x (%S2)

  7 1,996 x (% S2):

  = [% ] + 1,996 x (% S2)

  :

  (SO4

  2), .

  % . . SO3 (% SO3)

  ; ( 975 25 ) (SO4

  2), .

  % . . SO3 (% SO3)

  (SO42),

  , :

  () = (% SO3) ] (% SO3) ] % . . SO3

  (% S2), :

  (% S2) = () x 32,06/80,0622 = 0,4 x ().: =[% ] + 1,996 x 0,4 x () = [%

  ] + 0,8 x ()

  .10. (*) :

 • 10724 ( )

  , , , 0,0005 g.

  , , .

  11. EN 4501/2001, (

  ), 5.2.2, 196 2 & 7 ( ), 1 .

  1 h , 196 2 (12).

  1:

  1.

  , , (CO2) (IR).

  2. 2.1

  ( ), .

  , , .

  ( ).

  , .

  . , , . .

  . .

  .

  2.2

  .

  , , 2.1

  3. ASTM D 631600 (ASTM D 501600)4.

  .

  5.

  , .

  , , , .

  , .

  (CRMs), .

  : .

  ( IR, ).

  6.

  :

  , .

  99,5 % min. , 10%.7. 7.1

  .7.2

  .

  , , . ( ), . .

  , .

 • ( ) 10725

  7.3

  (CRMs) .

  , , , , .

  7.4 .

  , . , , .

  .

  7.5 7.5.1

  .

  .

  ( ), .

  , .

  , , .

  7.5.2 100 500 mg

  , 0,1 mg.

  10%, , , .

  .

  , , (< 150C) , .

  , , 7.5.1

  8.

  , :

  % C ( ) = ( ) ( )

  9.

  , , , EDTA ( C: 1,07 %), CaCO3 ( C: 12,00 %), (NIST 1632b) ( C: 6,86 % 0,26 %).

  .

  (CaO) , , .

  .

  , , .

  2:

  1.

  .

  2.

  , , , , 25C, ,

  3. 1962 44.

  5.

  0,1 mg 10 mL 0,1 mL

  (Mg(ClO4)2)

  ( , 0,45 m)

  5 mL 250 mL 500 mL

 • 10726 ( )

  6.

  :

  (HNO3) 1+2 1 + 100 (AgNO3)

  150C 0,05 mol/ L 8,494 g

  1000 mL .

  (NH4SCN) 0,05 mol /L 3,8 g

  1000 mL .

  (III) (NH4Fe(SO4)2.12H2O 100 mL

  , 10 mL 1+2.

  7. 5g 0,05 g

  250 mL

  50 mL 1+2 (

  ) 1

  , 5 mL 0,05 mol / L 1

  1 + 100 500 mL , 1 + 100. 200 mL

  5mL .

  , .

  V1

  , V2

  8.

  % . :

  Cl = 1,773/1000 x (V2 V1) x 100/ m1 = 0,1773 x (V2 V1)/ m1:m1: V1:

  V2: .

  : 0,005%. :

  0,010%.9. &

  .

  10.

  0,01%.

  3: .

  . ,

  , SO3.

  , , .

  3:

  1.

  , .

  2.

  . , pH 1 1,5, . .

  3. 1962, 8. (

  )4.

  , , .

  5.

  0,1 mg. ,

  1000 C.

  (Mg(ClO4)2) ( ).

  , 20 25 mL, .

  6.

  .

  *02005511804070032*

 • (HCl), 1,19 g/cm3.

  (HCl) (1+11). 10 mL

  110 mL . (1+16). 10 mL

  ( 0,90 g/cm3) 160 mL

  . 12 g

  (BaCl2.2H2O) 100 mL.

  (AgNO3). 0,5 g

  (AgNO3) , 10 mL 100 mL.

  7. 1 g 0,05 g (B g)

  .

  250 mL 90 ml .

  , 10 mL

  , 15 .

  , ( 0,45 m).

  , (*).

  , 250 ml ( ).

  pH , 1 1,5, (1+11) (1+16).

  5 .

  .

  10 mL . (BaSO4).

  15 ( ).

  12 24 , 60C .

  , .

  , (*).

  ( g) , (**).

  .

  , .

  975 25 C, (**).

  , ( ).

  (BaSO4). ( g).

  : 15 min .

  8. (BaSO4),

  : (BaSO4) =

  :: , g, :

  , g.

  (SO3) ( ), % . . SO3 , :

  % SO3 = [() x 0,343 / ] x 100T : 0,07%.T : 0,08%.9. (*)

  : , . (AgNO3).

  , (AgCl), .

  , (AgNO3), .

  (**) : , , 0,0005 g.

  3:

  1.

  , , (S2) (IR).

  2.

  ( ), .

  551 ( ) 10727

 • 10728 ( )

  , , 1350 C .

  ( ).

  , .

  . , , .

  .

  . .

  . , .

  3. ASTMD 5016984.

  .

  5.

  , .

  , , 1350C . .

  (CRMs), .

  6.

  :

  , .

  99,5 % min.7. 7.1

  .7.2

  (CRMs) , .

  ( ), (CRMs) . .

  (CRMs) .

  7.3

  (CRMs) .

  , , .

  7.4

  , . (CRMs), , .

  .

  7.5 1350C

  , .

  5% SO3 300 mg , 0,1 mg.

  5% SO3 140 mg , 0,1 mg.

  .

  ( ), .

  , .

  , , SO3.

  8.

  S SO3.

  4: (CaO)

  1.

  (CaO) .

 • ( ) 10729

  2.

  2, , .

  , (CaO), (HCl) .

  3. 45114.

  .

  5.

  0,1 mg . , 0,063 mm

  ( ISO 565). ,

  silica gel ( ).

  . , 250 mL.

  (NaOH) , (CO2) .

  (.. ), ( 0,007 mm)

  0,05 mL.6.

  .

  , 3 (Butanoic acid, 3 oxoethyl ester (= ethyl acetoacetate)

  2 (Butane2ol) 2 (Propane2ol) (bromophenol blue). (

  0,1 g 100 mL ).

  (HCl), 0,100 .

  7.

  , 100 g ( 0,063 mm). , , .

  1,0 1,5 g (m g) 250 mL.

  , 12 mL , 3 80 mL 2.

  (NaOH).

  1 . ,

  .

  2, 50 mL.

  : .

  (HCl) (C: 0,100 mol/L), ( ).

  (HCl) (V mL).

  CaO.

  , .

  .

  8.

  , % . . , :

  %CaO] = [(28,04xCxV)/(mx1000)]x100

  C: (HCl), mol/1

  V: (HCl), , ml

  m: , g.

  .

  : 0,02%. : 0,04%.9.

  , (CaO) (Ca(OH)2).

  4: Ca(OH)2 .

  1.

  . ,

  Ca(OH)2 > CaO + 22.

  ( 2, , ) , ( 380450C)

 • 10730 ( )

  3. ASTM E 186897ASTM 195398ASTM E 113198ASTM E 47300, 1142974.

  .

  Ca(OH)2 CaO 4

  5. ,

  :

  : mg m

  :

  25C 1000C 5C/min,

  : ( 2 Ar) 50 100 mL/min 5mL/min

  0.1 C 251000C

  : 0,1 min

  : .

  N26.

  :

  Ca(OH)2. 99,5 %.7. 7.1

  : : 20C / min :

  : 600C

  : 2 : 50 mL/min : .

  7.2

  Ca(OH)2 .

  7.3

  Ca(OH)2, , Ca(OH)2, % (380450C).

  CaO% = 3.11 [1 + 2]:1: %

  2: % Ca(OH)2

  8.

  1 (1) (2) (differential thermogravimetry DTG ) .

  Ca(OH)2 :

  1.

  2. 0 (1) (2)

  = 1 2

  :. DTG

  .

  .

  .

  .

  (1) . Ca(OH)2 CaO :

  CaO = 3.11 1 M1 g

  .

 • ( ) 10731

  9. TG,

  , , , . , , 2 Ar, (10C / min).

  . , , . % %min. . ASTM 1582 1C/min .

  1.

  5:

  1.

  / .

  2.

  (Li2B4O7). To

  (HCl).

  / .

  3. ASTM E 886 94, 1 10.ASTM D 3682 96, 8.3.4.

  .

  5.

  0,1 mg.

  1000C 1200C.

  , 35 85 mL. ,

  200C. .6.

  () .

  (Li2B4O7), ( ).

  (HCl), 1,19 g/cm3.

  (HCl), (5+95). 50mL

  1000 mL .7. 7.1 (

  ), 200 (74m).

  7.2. 0,1 g 0,0001 g ,

  , .

  0,5 g (Li2B4O7).

  (Li2B4O7). 0,5 g Li2B4O7,

  .

  , 1000C.

  15 min 1000C .

  ( ).

  7.3.

  , .

  , 250 400 mL.

 • 10732 ( )

  ( ), , .

  150 mL (5+95) .

  30 min .

  .

  : , . .

  .

  200 mL.

  (5+95). ( 200 mL), (5+95).

  7.4

  1 g (Li2B4O7) .

  , 1000 C.

  , 7.2 7.3.

  7.5

  ( ) (, ) .

  . : (Si), (Al), (Fe), (Ca),

  (Mg), (K), (Na), (Ti) (Mn).

  II. : (Ba), (Cr), (Cu), (Ni)

  (Co), (Zn), (Mo) (V).

  : (.. , , ., ).

  8.

  (200 mL).

  , (5+95).

  5: AI, Ca, Fe, Mg, , Na Si

  1.

  (), (Ca), (Fe), (Mg), (). (Na) (Si) , (AAS) (AAS ):

  2.

  (AAS) , . , , , . , . , .

  , 5

  3. ASTM 88588 (reapproved 1996)ASTM D 368296ASTM D 1193

  2 Annual book of ASTM standards Vol.11.014.

  (AAS). H , , , . ( 5)

  5. :

  , , , , 190800 nm .

  : . .

  : , . , .

 • ( ) 10733

  :

  , . , .

  : 250 mL .

  : , , Teflon , , 1:1 HNO3 , 1: l HCl .

  6.

  . American Chemical Society, .

  : , II D 1193.

  : .

  , .

  (): , 1 .

  1: , .

  (1:1): 1:1 .

  (1:1): HCl 1:1,

  : .

  : .

  : . , . > 99.5%

  7.

  . :

  15 min ( ).

  , , .

  , , % , .

  . , . .

  . , . , , 0 80%. . :

  = log (100%) = 2 log (%T),: % = 100 % ,

  , .

  5

  1 g (Li2B4O7)

  .

  , 1000C.

  , 7.2 7.3 5.

  . , , , , .

  , , . .

  .

 • 10734 ( )

  , . , . 1.

  :

  .

  .

  7.1 7.1.1 : 5 50 mg/L

  309,3 nm (. 2 3).

  : : : : 1 mg/L : 0,1 mg/L 2:

  308,2 nm 1 396,2 nm 2 394,4 nm 2,5 3:

  0,3 mg/L .

  7.1.2 : 1,000 g

  ( ) . 15 mL HCl , . , 1L . 1 mL = 1 mg AI (1000mg/L)

  KCI: 95 g (KCl) 1L.

  7.1.3

  . . 100 mL , , 2,0 mL KCl.

  7.1.4 .

  . (, 1000 g/mL) , .

  7.2 7.2.1 : 0,2 7 mg/L

  422,7nm (. 4 )

  : : : 0,08 mg/L 0,01 mg/L 4: 239,9nm

  120.7.2.2 : 1,250 g

  CaCO3 ( ) 180C 1h, . 1000 mL . 1 mL = 0,5 mg Ca (500 mg/L)

  : 29 g La2O3 , 250 mL HCl ( ). 500 mL .

  7.2.3

  . .

  10 mL 1,0 mL , . 20 mL + 2mL LaCl3 = 22 mL.

  7.2.4 , ,

  . (La) . Ca pH >7, . Mg>1000 mg/L Ca. 500 mg/L Na, K NO3 .

  2 5 .

  7.3 7.3.1 : 0,3 5 mg/L

  248,3nm (. 5 6)

  0,12 mg/L 0,03 mg/L: : : 5:

  : 248,8 nm 2 271,9 nm 4 302,1 nm 5 252,7 nm 6 372,0 nm 10 6:

  0,05 mg/L .

 • 7.3.2 : 1,000 g

  ( ) 5 mL HNO3 , . , 1 L . ImL = 1mg Fe (1000 mg/L).

  7.3.3.

  . .

  7.4 7.4.1 : 0,02 0,5 mg/L

  285,2 nm (. 7) 0,007 mg/L 0,001 mg/L: : : 7:

  202,5 nm 25.7.4.2

  : 0,829 g MgO (

  ) 10 mL HNO3 1 L . 1 mL = 0,50 mg MgO (500 mg/L).

  : 29 g La2O3 , 250mL HCl ( ). 500 mL .

  7.4.3

  . , .

  10 mL 1,0 mL , . 20 mL + 2 mL LaCl3 = 22 mL.

  7.4.4

  2mg/L La. Na, K Ca 400mg/L.

  7.5 7.5.1 : 0,1 2 mg/L

  766,5nm (. 8)

  : 0.04mg/L : 0.01 mg/L

  : : : 8:

  404,4. 500.

  7.5.2

  : 0,1907g KCl ( ), 110C, 1L. 1mL=0,10 mg K (100 mg/L).

  7.5.3

  . .

  7.5.4

  (>2800C), .

  . Na Na / 10. Na Na (1000g/mL) . , (Cs).

  .

  7.6 7.6.1 : 0,03 1 mg/L,

  589,6 nm (. 9)

  0,015 mg/L 0,002 mg/L: : : 9: 330,2 nm

  , 185, Na.

  7.6.2

  : 2,542 g NaCl ( ), 140C, 1L. 1 mL = 1mg (1000 mg/L).

  7.6.3

  .

  551 ( ) 10735

 • 10736 ( )

  .

  7.6.4

  . (1000 mg/L) , .

  7.7 7.7.1 : 5 50 mg/L

  251,6 nm.: : : 7.7.2

  :

  , . 0.1070 g SiO2 1g , HCl HNO3 250 mL . 200 ppm.

  .

  : 50 mL HCl (. . 1.19 g/mL) 50 mL HNO3 (. 1.42 g/mL) 1000 mL.

  7.7.3 .

  Si, 1 mL AI (1000 ppm) 100 mL

  Si mL ppmSi % SiO2 25 50 53.5 20 40 42.8 15 30 32.1 10 20 21.4

  : 2g / Li2B4O7 .

  : .

  % :%SiO2 = [(CB) / (B) x x 1.07

  =

  C = C =

  = ppm Si 8. mg/L

  . :

  mg/L = A [(C+B)/C]:= mg/L

  = mL

  C = mL :

  mg /kg = A x V/D: = mg/L

  V= mLD = IT g

  %

  E = [(CB)/(AB)]x(N/M)xFx100:= = C= = ppm = ppm F = %

  : %

 • ( ) 10737

  9. . ,

  , , .

  . : , , .

  . :

  . , , . .

  Scientific Apparatus Makers Association (SAMA) : , , .

  , . .

  mg L

  1%.. ,

  AAS .

  , , , Mg, , , , .

  Mg, Ca Ba. , Si n Ca.

  , , , . .

  , , , . , . .

  , , . , , , , .

  , , , , . , , . , . , .

  . ASTM D 368292, AI, Fe, Ca, Mg, Na, HCl. .

 • 10738 ( )

  6:

  1.

  .

  2.

  .

  . , , .

  3. 196 2, 10.4.

  .

  5.

  0,1 mg. ,

  1000 C.

  (Mg(ClO4)2 ).

  , 20 25 ml, .

  . , 250 ml. (.. ),

  ( 0,007 mm)

  6.

  .

  (HC1), 1,19 g/cm3.

  (HCl) (1+3). 10 mL

  30 mL . (HCl) (1+9). 10 mL

  90 mL . . 250 g

  1000 mL.

  (AgNO3). 0,5 g

  (AgNO3) , 10 mL 100 mL.

  7. 1 g 0,05 g (B g)

  .

  200 mL.

  25 mL .

  , 40 mL HCl ,

  . .

  20 mL .

  100 mL 1+3 .

  , ( 0,45 m).

  , , (*).

  250 mL 100 mL .

  16 .

  4 . ,

  .

  , 100 mL 1+9 (*).

  ( g) , (**).

  .

  , .

  975 25 C, (**).

  , ( ).

  : 30

  .8. ,

  : = / x 100 (%):: , g,:

  , g : : 0,15% : 0.18%9. (*):

  : ,

 • ( ) 10739

  . (AgNO3).

  , (AgCl), .

  , (AgNO3), .

  (**): : , 0,0005 g.

  7: 1.

  . 197.1 3.2 , (HCl) ().

  , SiO2 , 5 , SiO2 , 6.

  2.

  HCl (Li2B4O7).

  (HCl).

  / .

  3. ASTM E 88694, 110.ASTM D 3682 96, 8.3ASTM E 88588 (reapproved 1996)ASTM D 3682924.

  .

  5. 5 5,

  5 5, 6 56.

  56, 5 6 Si 66 () .

  7. ) SiO2:

  5 7

  5 7.7 .

  ) :

  67.

  ) SiO2 :

  5 7 ( ) (Si) 5 7.7.

  8. Si2 : Si2 = Si2 AY/100 x (Si2)AY: Si2= % Si2

  ( 5 5 7.7) = % HCl

  ( 6)(Si2)AY= % Si2

  ( )9.

  HCl (200 mL).

  , (5+95).

  8:

  1.

  , 105 110C.

  2.

  105 110C, .3. ASTM C 31198b, 11,12 EN 4501/2001, 7.4.

  .

  5.

  0,1 mg. ,

  110 5C 6. 7. 105 110C, ,

  (*)

 • 10740 ( )

  ( g). ,

  . ( g)

  ( ). ,

  105 110C. 105 110C. ,

  ( ).

  ( g). ,

  , (*).

  8. , % . .

  , :% =100 [( )/] x 100 :

  : , g,:

  , g : +

  , g.9. (*) :

  , 0,0005 g.

 • ( ) 10741

 • 10742 ( )

  34 * 104 32 * . 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

  : http://www.et.gr e-mail: [email protected]*02005511804070032*

  ... . 227 23104 23956 2410 597449 63 210 4135228 13 26610 89122 327 2610 638109 2 2810 300781 26510 87215 . 1 22510 46654 1 25310 22858

  ... 1 16 1 , 0,20 . ... 0,15 . DVD/CD

  150 40 15 ... 110 30

  300 80 30 ... 100

  50 ... 5

  .... 50 ... 200 20

  110 30 .. ... ... 100

  ... cdrom 100 , 5 1 50 . cdrom/dvd, ..... ... 5 . ...: : 210 4071010 fax: 210 4071010 internet: http://www.et.gr

  ...

  225 190 ... 10

  320 225 .. ... ... 2.250 645

  65 ... 225 95

  .... 65 .... 70

  160 80 ...

  ... 160 80 + + + ... 450

  ... 65 33

  .... ( ) , 70 , . ... : ) , , , ..., ... ..., ,

  2007, 40 ) ..... & ..., 60 .

  * (...). ( . . 9067/28.2.2005 2 ) , ( 34,.. 104 32 ).

  * , , .* , , ,

  , ....., (50%) ( + ).

  * ..... [5% ( + )], (... 3512) .* .... .

  ... .: 210 5279000. ...: 8 .: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

  .... ..., (www.et.gr).

  08:00 13:00

  2007-04-23T12:15:48+0200Athens, Ethniko TypografioTheodoros MoumourisSigned PDF (embedded)