Faza · PDF file 2015-02-02 · 5 9 1 0 6 0 5 0 0 8 0 5 5 5 7 0 0 5 0 5 LEGENDĂ:...

Click here to load reader

 • date post

  25-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Faza · PDF file 2015-02-02 · 5 9 1 0 6 0 5 0 0 8 0 5 5 5 7 0 0 5 0 5 LEGENDĂ:...

 • BILANT TERITORIAL : Ac=55,10 mp Acd=55,10 mp Au = 42,21 mp St = 484 mp POTexistent = 11.38 % CUTexistent = 0.113 Acd/mp

  Categoria D de importanţă redusă Clasa de importanţă IV,γ=0,8 scara

  1 : 200

  Desenat

  Sef Proiect

  SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

  data

  VERIFICATORI EXPERTI Referat Nr./Data:

  arh. M. Mihăilescu

  2014

  DORU BANTUS BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 710099 BOTOSANI ROMANIA ALEEA RAPSODIEI NR. 2

  Proiect:

  Proiectat

  Beneficiar:

  PLAN DE SITUAȚIE ÎNAINTE DE DEMOLARE

  Faza

  PR. NR.

  P.U.D.

  Plansa nr. A00

  45 / 2014

  ing. D. Pinghireac

  BEJINARIU IOAN și BEJINARIU MIHAELA

  CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXA P+M, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI

  jud. Botoșani, mun. Botoșani, str. Popăuți nr.52

  arh. D. Bantuș

  Investitor: PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

  N

  CORP C1

  limită proprietate construcție demolată

 • scara 1 : 2000

  Desenat

  Sef Proiect

  SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

  data

  VERIFICATORI EXPERTI Referat Nr./Data:

  arh. M. Mihăilescu

  2014

  DORU BANTUS BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 710099 BOTOSANI ROMANIA ALEEA RAPSODIEI NR. 2

  Proiect:

  Proiectat

  Beneficiar:

  PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

  Faza

  PR. NR.

  P.U.D.

  Plansa nr. A01

  45 / 2014

  ing. D. Pinghireac

  BEJINARIU IOAN și BEJINARIU MIHAELA

  CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXA P+M, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI

  jud. Botoșani, mun. Botoșani, str. Popăuți nr.52

  arh. D. Bantuș

  Investitor: PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

  CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXA P+M, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI , UTR nr.43 proprietate Bejinariu Ioan și Bejinariu Mihaela STEREN = 484 mp, CAD 6820, CF 61351

  Legendă limita zonei studiate acces la parcelă

 • 13.95

  37 .0

  9

  13.91

  38 .4

  1

  6.8 5

  2.0 0

  12.70

  3.06

  86

  30

  2. 50

  3.00

  4.78

  scara 1 : 200

  Desenat

  Sef Proiect

  SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

  data

  VERIFICATORI EXPERTI Referat Nr./Data:

  arh. M. Mihăilescu

  2014

  DORU BANTUS BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 710099 BOTOSANI ROMANIA ALEEA RAPSODIEI NR. 2

  Beneficiar:

  Proiect:

  Proiectat

  Beneficiar:

  Faza

  PR. NR.

  P.U.D.

  Plansa nr. A02

  45 / 2014

  ing. D. Pinghireac

  BEJINARIU IOAN si BEJINARIU MIHAELA

  SITUAȚIA EXISTENTĂ

  CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXA P+M, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI

  jud. Botoșani, mun. Botoșani, str. Popăuți nr.52

  arh. D. Bantuș

  PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI Investitor:

  207.10

  207.06

  207.08 207.04

  207.02

  207.17

  207.13

  207.10

  206.98

  207.08

  207.17

  207.42

  207.42

  207.43

  207.39

  206.81

  207.05

  207.04

  206.94

  206.93

  206.90

  206.74

  206.62

  206.46

  206.75

  206.24

  206.47

  207.32

  207.73

  209.49

  206.59

  206.72

  206.37

  206.38

  206.06

  206.01

  206.09 206.07

  206.17

  206.18

  206.24

  205.88 206.10

  207.64

  207.05

  C

  C C

  Str. Popauti pietris

  pr op

  r. Be

  jin ar

  iu L

  uc a

  propr. Bejinariu Cornel

  Locuinta Parter

  propr. Bejinariu Luca

  Zona C.F.R.

  207.00

  206.00

  LEGENDĂ: ● SITUAȚIE EXISTENTĂ :

  limita zonei studiate limita de proprietate Bejinariu Ioan și Bejinariu Mihaela limita de proprietate persoane fizice sau juridice împrejmuire construcții existente spații verzi alei pietonale alei carosabile accese ● STRUCTURA CLĂDIRILOR : durabilă-zidărie cărămidă, piatra, beton semidurabile ● STAREA CLĂDIRILOR : bună mediocră

  P.U.D. Plan Urbanistic de Detaliu

  BILANȚ TERITORIAL EXISTENT %m.p.

  suprafață procente

  teren construcții

  spații verzi aleii,platforme,terase circulații pietonale

  circulații carosabile P.O.T. C.U.T.

  regim de înălțime

  m.p. Ac Acd

  484 - 100

  0.00 %

  -

  100

  696625 696625

  696650 696650

  62 28 75

  62 2 90 0

  Locuinta Parter

  propr. Lucan Vasile

  pr op

  r. Lu

  ca n

  Va sil

  e

  accelerația terenului pentru proiectare ag =0,20g Normativ P100-1/2013 perioada de colț Tc=0,7(s) Normativ P100-1/2013 zona climatică III ,Θe = -18º(C) SR 1907-1 încărcarea dată de zăpadă pe sol Sk = 2,5 KN/m2 CR 1-1-3-2012 adâncimea maximă de îngheț 1,00 -1,10 m STAS 6054-77 val. de ref. a presiunii dinamice a vântului qb =0,70 KPa CR 1-1-4-2012 Categoria de importanţă - D - redusă Normativ P100-1/2013 Clasa de importanţă IV, γl,e=0,8 HGR nr. 766/1997

  propr. Horodincă Cornel

  CAD 6820 CF 61351

  Al ee

  a cc

  es

  pr op

  r. M

  un ici

  pi ul

  B O

  TO ȘA

  NI (p

  ie tri

  s)

  - 0.00

  0.00 - - - - - -

  484 0.00 0.00

  0.00 0.00

  -

  0.00

  0.00

  50

  52

  54

  N

  S

  w E

  nw ne

  sw se

  An ex

  a Pa

  rte r

  pr op

  r. Be

  jin ar

  iu L

  uc a

 • 13.95

  37 .0

  9

  13.91

  6.8 5

  2.0 0

  12.70

  3.06

  30

  3. 50

  4.78

  2. 50

  5. 65

  3.35

  1.25

  3.17

  3.30

  2.80

  17.07

  75 3.5

  0

  3.5 0

  75

  LEGENDĂ: limita zonei studiate limita de proprietate Bejinariu Ioan și Bejinariu Mihaela limita de proprietate persoane fizice sau juridice împrejmuire propusă construcții existente construcții propuse spații verzi alei pietonale alei carosabile terase, platforme bazin vidanjabil acces pietonal la parcelă acces auto la parcelă acces principal la construcții accese secundare la construcții fațade cu ferestre numărul poștal al proprietății

  P.U.D. Plan Urbanistic de Detaliu

  Investitor: PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

  arh. D. Bantuș

  CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXA P+M, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI

  jud. Botoșani, mun. Botoșani, str. Popăuți nr.52

  REGLEMENTĂRI URBANISTICE

  BEJINARIU IOAN si BEJINARIU MIHAELA

  ing. D. Pinghireac A03 Plansa nr.

  P.U.D.

  PR. NR.

  Faza

  Beneficiar:

  Proiectat

  Proiect:

  Beneficiar:

  ALEEA RAPSODIEI NR. 2 710099 BOTOSANI ROMANIA

  BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DORU BANTUS

  2014

  arh. M. Mihăilescu

  Referat Nr./Data:EXPERTI VERIFICATORI

  data

  SEMNATURANUMESPECIFICATIE

  Sef Proiect

  Desenat

  1 : 200 scara

  207.10

  207.06

  207.08 207.04

  207.02

  207.17

  207.13

  207.10

  206.98

  207.08

  207.17

  207.42

  207.42

  207.43

  207.39

  206.81

  207.05

  207.04

  206.94

  206.93

  206.90

  206.74

  206.62

  206.46

  206.75

  206.24

  206.47

  207.73

  209.49

  206.59

  206.72

  206.37

  206.38

  206.01

  206.09 206.07

  206.17

  206.18

  206.24

  205.88 206.10

  207.64

  207.05

  C

  C C

  Str. Popauti

  pr op

  r. Be

  jin ar

  iu L

  uc a

  propr. Bejinariu Cornel

  Locuinta Parter

  propr. Bejinariu Luca

  Zona C.F.R.

  207.00

  206.00

  206.06

  696625 696625

  696650 696650

  62 28 75

  62 2 90 0

  Locuinta Parter

  propr. Lucan Vasile

  pr op

  r. Lu

  ca n

  Va sil

  e

  propr. Horodincă Cornel

  Al ee

  a cc

  es

  pr op

  r. M

  un ici

  pi ul

  B O

  TO ȘA

  NI

  BILANȚ TERITORIAL PROPUS %m.p.

  suprafață procente

  teren construcții

  spații verzi aleii,platforme,terase,circulații pietonale

  circulații carosabile P.O.T. C.U.T.

  regim de înălțime

  m.p. Ac Acd

  484 100

  22.97 % (max. cf. R.L.U.B. - 45%)

  P+M

  38.87

  accelerația terenului pentru proiectare ag =0,20g Normativ P100-1/2013 perioada de colț Tc=0,7(s) Normativ P100-1/2013 zona climatică III ,Θe = -18º(C) SR 1907-1 încărcarea dată de zăpadă pe sol Sk = 2,5 KN/m2 CR 1-1-3-2012 adâncimea maximă de îngheț 1,00 -1,10 m