Ανοσία & HPV - BioBran · Ανοσία & HPV . Από τους 180 τύπους του ιού...

of 4 /4
Ανοσία & HPV

Embed Size (px)

Transcript of Ανοσία & HPV - BioBran · Ανοσία & HPV . Από τους 180 τύπους του ιού...

Page 1: Ανοσία & HPV - BioBran · Ανοσία & HPV . Από τους 180 τύπους του ιού HPV (Human Papilloma Virus) ή Ιού Ανθρω- ... Ενισχύει τη φυσική

Ανοσία &

HPV

Page 2: Ανοσία & HPV - BioBran · Ανοσία & HPV . Από τους 180 τύπους του ιού HPV (Human Papilloma Virus) ή Ιού Ανθρω- ... Ενισχύει τη φυσική

Από τους 180 τύπους του ιού HPV (Human Papilloma Virus) ή Ιού Ανθρω-πίνων Θηλωμάτων, οι 120 μπορούν να προσβάλουν τον άνθρωπο, ενώ περίπου οι 40 από αυτούς είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενοι. Οι τύποι HPV χωρίζονται σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου. Όπου οι χαμηλού κινδύ-νου προκαλούν κονδυλώματα μη καρκινογόνα, ενώ οι υψηλού μπορεί να καταλήξουν σε καρκίνους. Το Biobran, μπορεί να χορηγηθεί παράλ-ληλα με την όποια συμβατική αγωγή ως συμπληρωματική βοήθεια προς τον οργανισμό, ώστε να επαναφέρει ένα εξασθενημένο ή απορυθμισμένο ανοσοποιητικό σύστημα στα φυσιολογικά του επίπεδα. Κυκλοφορεί σε δύο μορφές:

Biobran 250: Δισκία των 250 mgr σε blister.

Biobran 1000: Σκόνη των 1000 mgr σε φακελάκια.

Ενισχύει τη φυσική άμυνα του οργανισμού. Βελτιώνει τη συμβατική θεραπεία. Τονώνει το αίσθημα ευεξίας. Ανεβάζει την ποιότητα ζωής.

Χρήση και δοσολογία (για ενήλικα σωματικού βάρους ~75 Kg)

1. Καταστάσεις Λοίμωξης HPV σταδίου I ή πρόληψης και συντήρησης της φυσικής άμυνας. Χορηγούμενη ελάχιστη δόση: 2-4 ταμπλέτες Bio-bran 250 (ή ½-1 φακελάκι Biobran 1000) την ημέρα. Ελάχιστος χρόνος χορήγησης 2-3 μήνες. Πέραν του χρονικού διαστήματος αυτού, μπορεί να συνεχισθεί χορήγηση συντήρησης, με ή χωρίς διακοπή, για χρονικό διάστημα έως και μεγαλύτερο του ενός έτους.

2. Καταστάσεις σταδίων ΙΙ & IΙI όπου ο ιός έχει εξελιχθεί σε νεοπλασία. Χορηγούμενη δόση: 3 φακελάκια Biobran1000 (ή ανάλογα 12 δισκία Biobran250) την ημέρα. Χρόνος χορήγησης: Ο χρόνος που απαιτείται ξεκινά από λίγες βδομάδες πριν την έναρξη της συμβατικής θεραπείας, συνεχίζεται καθ όλη την διάρκειά της, και ολοκληρώνεται 4-6 μήνες με-τά από αυτή. Κατόπιν, η χορήγηση αυτή μπορεί να συνεχιστεί ως συντή-ρηση για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Page 3: Ανοσία & HPV - BioBran · Ανοσία & HPV . Από τους 180 τύπους του ιού HPV (Human Papilloma Virus) ή Ιού Ανθρω- ... Ενισχύει τη φυσική

3. Καταστάσεις σταδίου IV (ή Μετάστασης) Σε μια τέτοια σοβαρή κατά-στασης της υγείας του ασθενούς, οι δόσεις είναι υψηλότερες, καθώς επίσης ο απαιτούμενος χρόνος χορήγησης είναι μεγαλύτερος, αλλά μη ακριβώς προσδιορίσιμος. Χορηγούμενη ημερήσια δόση: 5 φακελάκια Biobran 1000, επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα. Δηλαδή αφήνουμε 2 ημέρες την εβδομάδα (συνήθως Σαββατοκύριακο) χωρίς να χορηγήσου-με οποιαδήποτε ποσότητα Biobran. Χρόνος χορήγησης: Χορηγούμε για ένα αρχικό χρονικό διάστημα 3-6 μηνών, συνεχίζοντας μέχρι να ολοκλη-ρωθεί η συμβατική θεραπεία. Μετά από την ολοκλήρωσή της, η χορήγη-ση μπορεί να συνεχιστεί με δόση συντήρησης για ένα διάστημα 6-12 πε-ρίπου μηνών.

Γενικοί περιορισμοί και αντενδείξεις

Δεν υπάρχει περιορισμός, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών (παράλληλη ανοσοκαταστολή όπως σε μεταμο-σχεύσεις κλπ). Το BioBran είναι μη-τοξικό για να ανησυχούμε για υπερ-δοσολογία. Έτσι οι χρόνοι χορήγησης είναι οι ανωτέρω, ενώ οι δώσεις διαφοροποιούνται κυρίως από την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Περιορισμοί στα αυτοάνοσα: Τα αυτοάνοσα απαιτούν ήπιους χειρι-σμούς. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο αυτοάνοσο σύνδρομο, όταν παράλληλα απαιτούνται πολύ υψηλές δόσεις (άνω των 1000mgr Biobran την ημέρα), τότε, μια ξαφνική υψηλή δόση, ενδέχεται πρόσκαιρα να επιδεινώσει τα συμπτώματα του αυτοάνοσου, για μια περίοδο 30 περί-που ημερών πριν αρχίσουν να υφίενται. Ο λόγος είναι ότι οι ασθενείς με αυτοάνοσο έχουν χαμηλή δράση nk-κυττάρων. Σε αυτές τις συνθήκες το Biobran ενισχύει το ανοσοποιητικό μέχρι να επέλθει ισορροπία και έτσι, εμφανίζει τα συμπτώματα της ασθένειας για περίπου 30 ημέρες αφ’ ότου αρχίσει η λήψη του. Αν παρόλα αυτά απαιτείται, οφείλουμε να ξε-κινήσουμε ήπια από χαμηλά, με μια χορήγηση περιορισμένη αρχικά στο μισό της ημερήσιας δόσης, ενώ η αύξησή της να γίνει σταδιακά.

Εγκυμοσύνη: Δεν υπάρχουν ενδείξεις για παρενέργειες, παρόλα αυτά θα συνιστούσαμε την αποφυγή χορήγησης (υψηλών δόσεων) Biobran, κυρίως στους αρχικούς μήνες της κύησης.

(Δείτε επίσης το γενικό φυλλάδιο οδηγιών του Biobran).

Page 4: Ανοσία & HPV - BioBran · Ανοσία & HPV . Από τους 180 τύπους του ιού HPV (Human Papilloma Virus) ή Ιού Ανθρω- ... Ενισχύει τη φυσική

www.azakidis.gr | www.biobran.gr

694 8351082 | 210 3617967

Ανοσοποιητικό & Biobran Το Biobran είναι μια απλή φυσική διατροφική σύνθεση, διαιτητικής ίνας αραβινοξυλάνης πίτουρου ρυζιού, διασπασμένης από ένζυμα μανιταριού Shiitake.

Βασίζεται σε μια παραδοσιακή δια-τροφική συνήθεια εκατοντάδων ετών των Ιαπώνων, η οποία χωρίς τεχνητή ενίσχυση του οργανισμού, βοηθά το σώμα να επανεργοποιήσει την ανοσία του, ρυθμίζοντας με φυσικό τρόπο το ανοσοποιητικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, μπορεί να λαμβάνεται από τον καθένα που ενδιαφέρεται για την αποτελεσματική δημιουργία ανοσίας μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής.

Δράση του Biobran Η δράση του εστιάζεται στην ενεργο-ποίηση των ειδικών αμυντικών κυττά-ρων–nk (natural killer ή αλλιώς κύτ-ταρα φυσικοί φονείς) του οργανισμού μας, τα οποία αντιδρούν αστραπιαία ενάντια οποιουδήποτε ξένου εισβολέα του οργανισμού μας.

Ως φυσικό διατροφικό συμπλήρωμα, είναι επιτυχημένο επιπρόσθετο αρκε-τών θεραπειών, παρέχοντας σε όσους το λαμβάνουν επιπλέον πλεονεκτήμα-τα αντιοξειδωτικής & αντιφλεγμονώ-δους δράσης, εξισορρόπησης της γλυκόζης, και βελτίωσης της παγκρε-ατικής και ηπατικής λειτουργίας.

Επιστήμονες προτείνουν τη συμπλη-ρωματική χρήση του, ώστε να βοηθή-σει το ίδιο το σώμα να κρατήσει το ανοσοποιητικό ρυθμισμένο και ακέ-ραιο.

Στις περιπτώσεις μόλυνσης από HPV, χορηγείται παράλληλα με τις συμβατι-κές θεραπείες, συμπληρώνοντας μέ-σω της διατροφής, τη φυσική ενδυνά-μωση του οργανισμού, για ένα ρυθμι-σμένο ανοσοποιητικό.