Ετήσιος Απολογισμός 2006 - aia.gr · που κατέστησε το 2006...

of 126 /126
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. TΗΛ.: 210 353 1000, FAX: 210 353 0001, http://www.aia.gr διεθνής αερολιμένας αθηνών Ετήσιος Απολογισμός 2006 Ετήσιος Απολογισμός 2006 COVER_2006gr 6/29/07 11:33 AM Page 1

Embed Size (px)

Transcript of Ετήσιος Απολογισμός 2006 - aia.gr · που κατέστησε το 2006...

 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.TΗΛ.: 210 353 1000, FAX: 210 353 0001, http://www.aia.gr

  διεθνής αερολιμένας αθηνών

  Ετήσιος Απολογισμός 2006

  Ετ

  ήσ

  ιος

  Απ

  ολ

  ογ

  ισμ

  ός

  20

  06

  COVER_2006gr 6/29/07 11:33 AM Page 1

 • Κύρια Οικονομικά καιΣτατιστικά Στοιχεία του 2006 1

  1. Μήνυμα του Προέδρου 2

  2. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 6

  3. Η Εταιρεία Αεροδρομίου 10

  4. Επισκόπηση της Αγοράς 14

  5. Οικονομική Απόδοση 20

  6. Οι Επιχειρηματικές μας Μονάδες 24

  7. Εταιρική Υπευθυνότητα 32

  8. Μελλοντικές Προοπτικές 38

  9. Οικονομικές Καταστάσεις 40

  Στιγμές που ζήσαμε το 2006

  COVER_2006grnew 7/4/07 10:22 AM Page 2

 • 1

  Κύρια Οικονομικά και Στατιστικά Στοιχεία του 2006

  Κύκλος Εργασιών & Έσοδα από ΤΑΑ** 357,5 331,7 7,8%

  Έσοδα από Αεροπορικές Χρεώσεις &ΤΑΑ 214,3 201,1 6,6%

  Κύκλος Εργασιών & Έσοδα από ΤΑΑ ανά επιβάτη 23,7 23,2 2,1%

  Κέρδη προ Φόρων 96,3 57,7 67,0%

  Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα στη λήξη 124,8 99,3 25,6%της οικονομικής χρήσης

  Γενικό Σύνολο Ενεργητικού 1.523,4 1.561,0 -2,4%

  Προστιθέμενη Αξία επί των Παγίων (AVA)*** 31,9 4,3

  * Το 2005 έχει αναπροσαρμοστεί, για λόγους σύγκρισης, για τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ (Διεθνή ΠρότυπαΧρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

  ** ΤΑΑ:Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίου

  *** Προστιθέμενη Αξία επί των Παγίων (AVA) = Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη μετά Φόρων - Κόστος κεφαλαίου xΚαθαρή Αξία Παγίων

  Οικονομικά Στοιχεία 2006 ΔΠΧΠ 2005 ΔΠΧΠ* % Μεταβολή(εκατ.€) (εκατ.€)

  Συνολικός Αριθμός Επιβατών (εκατομμύρια) 15,1 14,3 5,6%Πτήσεων Εσωτερικού 5,5 5,2 5,8%

  Διεθνών Πτήσεων 9,6 9,1 5,5%

  Επιβάτες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους 34% 37%Επιβάτες με ανταπόκριση πτήσης 21% 20%

  Συνολικές κινήσεις αεροσκαφών (χιλιάδες) 191 181 5,5%Επιβατικά αεροσκάφη & Αεροσκάφη μικτής καμπίνας 164 157 4,1%

  Εμπορευματικά αεροσκάφη 9 8 21,4%

  Λοιπές κινήσεις αεροσκαφών 18 16 11,3%

  Συνολικά εμπορεύματα (χιλιάδες τόνοι) 120,2 115,9 3,6%Εμπορευματικά φορτία 108,7 105,1 3,4%

  Ταχυδρομείο 11,5 10,8 6,4%

  Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης 2006 2005 % Μεταβολή

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 1

 • 1. Mήνυμα του Προέδρου

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 2

 • Έτος ρεκόρ με διαρκή επιχειρηματική αριστεία

  Καταγράφοντας το 2006 κίνηση που ξεπέρασε τα δέκα πέντεεκατομμύρια επιβατών –επίδοση που ισοδυναμεί περίπου μεμιάμιση φορά τον πληθυσμό της Ελλάδας– ο Διεθνής ΑερολιμέναςΑθηνών (ΔΑΑ) εντάχθηκε στην «οικογένεια» των μεγαλύτερωνκαι πλέον επιτυχημένων αεροδρομίων της Ευρώπης. Κατά τηδιάρκεια της εξαετούς λειτουργίας του,ο ΔΑΑ εμφανίζει μια κατ’έτος συνεχή αύξηση δραστηριοτήτων,παραμένοντας παράλληλασυνεπής στη στρατηγική του για ισόρροπη διατήρηση τηςδιεθνώς αναγνωρισμένης επιχειρησιακής αριστείας του και τηςώριμης εταιρικής κουλτούρας του.

  Η συστηματική εφαρμογή διαρκώς εξελισσόμενων βέλτιστωνπρακτικών, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση και ανάπτυξη τουανθρώπινου κεφαλαίου και την αποτελεσματική χρήση τεχνογνωσίαςαιχμής, υπήρξαν οι βασικοί συντελεστές τής επιτυχημένης αυτήςπορείας.Παράλληλα,η οργανωτική δομή μας με βάση τη δημιουργίαοικονομικής και λειτουργικής αξίας, συνδυάζει την ανάπτυξηδιευρυμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επικεντρωμένωνστην παροχή πελατοκεντρικών υπηρεσιών, με τη βελτίωση τηςποιότητας και την τήρηση των αρχών εταιρικής υπευθυνότηταςαπέναντι στις πολύπλευρες σχέσεις με τους συμμετόχους μας.

  Η δυναμική διεύρυνση των αεροναυτιλιακών και άλλων μηαεροναυτιλιακών δραστηριοτήτων απεικονίζεται στο σταθεράθετικό απολογισμό όλων των κατηγοριών εσόδων. Είναιαξιοσημείωτο ότι τα έσοδα που προέρχονται από μηαεροναυτιλιακές δραστηριότητες ανήλθαν το 2006 σε 40% επί τουσυνόλου, ενώ αναμένεται και περαιτέρω απόλυτη και ποσοστιαίααύξησή τους κατά τα επόμενα χρόνια.Αυτή η συνολικά εξαιρετικάεπιτυχημένη επίδοση έχει εδραιώσει την εξελικτική μετάβασή μαςαπό ένα χωρίς προηγούμενο σύνθετο επενδυτικό έργο στην Ελλάδα,σε μία διαρκώς αναπτυσσόμενη και επιτυχημένη επιχείρηση.

  Για να αξιολογηθεί σωστά η οικονομική επίδοση του ΔΑΑ,οφείλουμε να λάβουμε υπ’ όψη τη συγκριτικά ιδιαίτερα υψηλήκεφαλαιουχική βάση των παραγωγικών δραστηριοτήτων του.Ως εκ τούτου, οι πάγιες δαπάνες αντιπροσωπεύουν μεγάλομέρος του συνολικού κόστους, κυρίως λόγωχρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων. Κατά συνέπειακαι σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη διαχείριση τωνλειτουργικών εξόδων, η αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιώνμεταφράζεται σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των περιθωρίωνκερδοφορίας. Έτσι, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν το 2006 κατά 8%και τα κέρδη προ φόρων,τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) κατά12%, τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν άνοδο της τάξεως του67%. Αντίστοιχα, τα οικονομικά αποτελέσματα και οισολογισμός του ΔΑΑ θέτουν τις βάσεις για μια υγιήχρηματοοικονομική κατάσταση.

  Η ισχυρή οικονομική απόδοση επέτρεψε φέτος να προτείνουμεαύξηση κατά 88% των μερισμάτων που διανέμονται στουςμετόχους μας. Αντίστοιχα, εγκρίθηκε ένα επιπλέον έκτακτοεπίδομα στο προσωπικό της εταιρείας, σε αναγνώριση της

  συμβολής των εργαζομένων στην ιδιαίτερα θετική οικονομικήεπίδοση του ΔΑΑ με τη βελτίωση της παραγωγικότητας.Αποφασίσαμε επίσης να διατηρήσουμε τις προσαρμογές τελώναεροδρομίου για το επόμενο έτος σε επίπεδα πολύχαμηλότερα του αναμενόμενου ρυθμού πληθωρισμού.

  Οι σημαντικότερες στιγμές στην πορεία του ΔΑΑ το 2006

  • Το διαρκώς επεκτεινόμενο διεθνές δίκτυο απευθείαςσυνδέσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ξεπέρασε τους110 προορισμούς σε 48 χώρες, ενώ τη χρονιά που πέρασε, οΔΑΑ υποδέχθηκε πέντε νέες αεροπορικές εταιρείες καισημείωσε σημαντική αύξηση στη διεθνή κίνηση. Το γεγονόςαυτό οφείλεται κυρίως στην επικεντρωμένη στρατηγικήπροσέλκυσης νέων αεροπορικών εταιρειών και επέκτασης τουδικτύου μας με το συνδυασμό προωθητικών ενεργειών,στοχευόμενων κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες καιεπιχειρησιακής αριστείας. Κατά τη διάρκεια του 2006, ηεπιβατική κίνηση εσωτερικού κινήθηκε επίσης θετικά, μερυθμό ελαφρώς υψηλότερο σε σύγκριση με την κίνησηεξωτερικού, καταγράφοντας ρεκόρ ανάπτυξης. Επιπλέον, μεστόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορευματικής κίνησης,ο ΔΑΑ υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τον ΟργανισμόΛιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) για συνδυασμένες μεταφορές«θαλάσσης-αέρος».

  • Με βασικές προτεραιότητες της λειτουργίας μας την ασφάλειακαι την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, εφαρμόσαμε έναολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αεροπορικής Ασφάλειας,που κατέστησε το 2006 υποδειγματική χρονιά από πλευράςασφάλειας. Επίσης, υλοποιώντας έναν ολοκληρωμένοεπιχειρησιακό και επικοινωνιακό σχεδιασμό, ο ΔΑΑ κατάφερενα εφαρμόσει έγκαιρα και με ομαλό τρόπο τα νέα μέτραασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, καθ’ όλη τηδιάρκεια του έτους, χειριστήκαμε αποτελεσματικά περιστατικάκαι γεγονότα που επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργίατου αεροδρομίου,όπως την απεργία των εργαζομένων σε τρίτεςεταιρείες στον τομέα της ασφάλειας και τη γρίπη των πτηνών.

  • Πιστοί στη δέσμευσή μας για την αξιοποίηση τηςτεχνογνωσίας μας βάσει των πλέον σύγχρονων τεχνολογικώνεξελίξεων, ο ΔΑΑ ήταν το 2006 το πρώτο αεροδρόμιο στονκόσμο που ανέπτυξε υπηρεσίες WiMax για επιχειρησιακέςεφαρμογές. Παράλληλα, ο ΔΑΑ επέκτεινε τις υπηρεσίεςσυστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς καιάλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας,εξάγοντας τεχνογνωσία σε άλλα διεθνή αεροδρόμια στηνΕυρώπη, την Αυστραλία, τη Μέση Ανατολή και σε άλλουςπελάτες του κλάδου των μεταφορών.

  • Συνεχίσαμε επίσης να αναπτύσσουμε και να διευρύνουμε τιςεμπορικές δραστηριότητες εντός των εγκαταστάσεων τουαεροσταθμού. Η Εταιρεία Αεροδρομίου, έχοντας διερευνήσειτις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και τα εμπορικά μοντέλα

  3

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 3

 • 4

  που ενδείκνυνται για αεροδρόμια υψηλού επιπέδου,πραγματοποίησε νέες επενδύσεις και εγκαινίασε νέεςεμπορικές μονάδες. Το Εμπορικό Πάρκο του ΔΑΑ εισήλθε το2006 στην τελική φάση,με την παρουσία δύο ακόμη σημαντικώνεμπορικών επιχειρήσεων.Επιπλέον,ολοκληρώθηκε η διαδικασίαδιαγωνισμού του ΔΑΑ για την κατασκευή υπερσύγχρονουΕκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου σε έκταση 50.000 μ2 εντόςτου χώρου επικαρπίας του αεροδρομίου.

  • Σε συνέχεια της μελέτης που ανατέθηκε σε ομάδαανεξάρτητων χρηματοοικονομικών οργανισμών, η ΕταιρείαΑεροδρομίου επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την αξία τηςεταιρείας για τους μετόχους,μειώνοντας το κόστος δανεισμούκαι διασφαλίζοντας την εύρωστη επιχειρηματική παρουσίατου ΔΑΑ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

  • Κατά τη διάρκεια του 2006 αναλάβαμε σειρά από σημαντικέςπρωτοβουλίες θεσμικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Οισημαντικότερες ήταν οι εξής:

  (i) Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη μετοχική σύνθεση και δομή τηςΕταιρείας Αεροδρομίου, καθώς η οικογένεια Δ. Κοπελούζουαπέκτησε την πλειονότητα των μετοχών που κατείχε πρωτύτεραη εταιρεία ABB στο ΔΑΑ.Επιπλέον,η Hochtief Airport αγόρασεέξι επιπλέον κοινές μετοχές,εξασφαλίζοντας,σε συνδυασμό μετην Hochtief Airport Capital και τη FASP, συμμετοχή πουυπερβαίνει το 40% του ιδίου κεφαλαίου του ΔΑΑ.

  (ii) Κατόπιν σχετικής απόφασης των μετόχων και σύμφωνα μετις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, η Εταιρεία Αεροδρομίουεισήγε εμπεριστατωμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Οισχετικές αναφορές θα γίνονται απευθείας στο ΔιοικητικόΣυμβούλιο της εταιρείας.

  (iii) Με στόχο την ενίσχυση του βαθμού υπευθυνότητας τωνστελεχών της εταιρείας, εφαρμόσθηκε ένα ολοκληρωμένομοντέλο διοίκησης με βάση τη δημιουργία αξίας (ValueBased Management), στο πλαίσιο της διαδικασίαςδιοικητικής αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε το 2005.

  • Ως εταιρεία του ιδιωτικού τομέα που αποδίδει εξέχουσα σημασίαστη στρατηγικής σημασίας παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,οΔΑΑ εξακολούθησε το 2006 να ενσωματώνει τις βέλτιστες ηθικές,κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές στις επιχειρηματικέςδραστηριότητές του. Οι πρακτικές αυτές αφορούν σε θέματαμείζονος σημασίας για τους συμμετόχους μας, όπως η εταιρικήυπευθυνότητα, οι πρακτικές απασχόλησης, η βιώσιμηπεριβαλλοντική διαχείριση και η επιχειρησιακή υπευθυνότητα.

  • Τα σημαντικά και με μεγάλο εύρος επιτεύγματα της εταιρείας μας θαήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν χωρίς την αφοσίωση και τηδέσμευση του προσωπικού μας, σε όλα τα επίπεδα. Θα θέλαμε ναεκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας τόσο για την ατομική,όσο καιγια τη συλλογική συμβολή των εργαζομένων στην επιτυχία του ΔΑΑ.

  Προοπτικές στον κλάδο των αερομεταφορών παγκοσμίως

  Σε γενικές γραμμές, το 2006 ήταν μία καλή χρονιά για την πολιτικήαεροπορία σε παγκόσμιο επίπεδο.Για πρώτη φορά μετά το 2000,οκλάδος των αεροπορικών εταιρειών συνολικά κατέγραψε θετικάοικονομικά αποτελέσματα. Επιπλέον, εκφράζεται συγκρατημένηαισιοδοξία ότι το 2007 θα εμφανίσει την ίδια θετική δυναμική τόσοαπό πλευράς αύξησης της κίνησης, όσο και από πλευράςχρηματοοικονομικής επίδοσης του κλάδου. Η συγκεκριμένηπερίοδος σχετικής ευημερίας είναι πιθανόν να επεκταθεί και πέραντου 2007, παρότι σχετικές εκτιμήσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπ’όψη την αστάθεια που χαρακτηρίζει τον τομέα των αερομεταφορών,υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο,δύο βασικοί δείκτες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

  Αρχικά, η ζήτηση για νέα εμπορικά επιβατικά αεροσκάφηαποτελεί ουσιαστικό δείκτη καταγραφής της τρέχουσαςανοδικής πορείας του κλάδου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τωνδύο μεγαλύτερων κατασκευαστών εμπορικών αεροσκαφών, οόγκος των πωλήσεων για τα επόμενα 20 χρόνια αναμένεται ναυπερβεί κατά δύο φορές το σημερινό συνολικό μέγεθος τουπαγκόσμιου στόλου, ακόμα και μετά την απόσυρση τωνπαλαιότερων αεροσκαφών που εξακολουθούν να βρίσκονταισήμερα σε λειτουργία. Παρόμοια αύξηση αναμένεται και στοναριθμό των πτήσεων, ενώ η επιβατική κίνηση προβλέπεται νασημειώνει ετήσια άνοδο 4% παγκοσμίως,με τις αγορές της Ασίαςκαι της Άπω Ανατολής να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις.

  Κατά δεύτερο λόγο, καθίσταται όλο και περισσότερο σαφές, ότι,όσον αφορά στα αεροσκάφη νέας γενιάς που θα πραγματοποιούνδιηπειρωτικά ταξίδια, μεγαλύτερη ζήτηση θα σημειωθεί γιααεροσκάφη μεσαίου μεγέθους (250-350 θέσεων) και όχι για πολύμεγάλα αεροσκάφη (450 ή και περισσότερων θέσεων). Αυτή είναιμια θετική εξέλιξη για τα εταιρικά συμφέροντα του ΔΑΑ.Αντανακλάτην αναμενόμενη ανοδική τάση της αγοράς που δεν αφορά στα ήδηκορεσμένα μεγάλα διεθνή κομβικά αεροδρόμια. Αντίθετα,εστιάζεται κυρίως στις απευθείας συνδέσεις μεταξύ λειτουργικώνκαι ποιοτικών αεροδρομίων,σε πόλεις όπως η Αθήνα,με αρκετούςσημαντικούς σταθμούς στη Βόρεια Αμερική, την Ασία και τηνΩκεανία. Η τάση αυτή αναμένεται να εκδηλωθεί σε σημαντικόβαθμό κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας και πέραν αυτής.

  Βραχυπρόθεσμα, όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι ηεπιβατική και κυρίως η εμπορευματική κίνηση θαεξακολουθήσουν να παρουσιάζουν υγιή αύξηση εργασιών σεόλη την Ευρώπη, με έμφαση στις αγορές της ΑνατολικήςΕυρώπης και της Ρωσίας.Η τελευταία ειδικότερα εμφανίζεται ωςπολλά υποσχόμενη διεθνής αγορά αεροπορικών εργασιών γιατην Ελλάδα, δεδομένων ορισμένων συνεργιών και με άλλεςεξελίξεις οικονομικής φύσης. Ανάλογοι ρυθμοί μεγέθυνσηςδραστηριοτήτων στις αερομεταφορές αναμένονται επίσης καιως προς τον αριθμό των πτήσεων. Στον τομέα αυτόν ο ΔΑΑδιαθέτει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,καθώς εξακολουθείνα έχει το λειτουργικό δυναμικό να εξυπηρετεί επιπλέον πτήσειςόλο το χρόνο,καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του 24ώρου.

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 4

 • 5

  Το 2006 επιβεβαιώθηκαν περαιτέρω οι προβλέψεις μας σεπροηγούμενους Ετήσιους Απολογισμούς σχετικά με τιςδιαρθρωτικές τάσεις του κλάδου. Συγκεκριμένα, η κίνηση τωναεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους συνεχίζει νααυξάνεται με ταχείς ρυθμούς σε πολλά μέρη του κόσμου. Ωςαποτέλεσμα, οι εν λόγω αερομεταφορείς εξετάζουν πλέον τοενδεχόμενο δραστηριοποίησής τους και σε αγορές πτήσεωνμακρινών αποστάσεων. Στο ΔΑΑ, το ποσοστό της κίνησης πουεξυπηρετείται από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστουςανήλθε το 2006 στο επίπεδο του 30% επί του συνόλου.

  Η ισχυρή παρουσία των εταιρειών χαμηλού κόστους στον κλάδοτων αερομεταφορών αναγκάζει τις «παραδοσιακές» εταιρείες νασυνυπολογίσουν περισσότερο από ποτέ άλλοτε τη σημασίαμείωσης του κόστους ως παράγοντα ανταγωνισμού.Οι οικονομίεςκλίμακας και τα πλεονεκτήματα του συντονισμού τακτικώνπτήσεων επιφέρουν δραματικές αλλαγές μέσω της ενοποίησηςτου κλάδου των αεροπορικών εταιρειών τόσο στην Ευρώπη,όσοκαι στη Βόρεια Αμερική.Ταυτόχρονα,συνεχείς πιέσεις ασκούνταιγια περαιτέρω μείωση του κόστους των αεροπορικών υποδομών(αεροδρόμια και έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας), διατηρώνταςτην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο.

  Με βάση τα παραπάνω,το 2006 σημειώθηκαν στην Ευρώπη εντάσειςμεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και των οργανισμών διαχείρισηςτων αεροδρομίων, οι οποίες κορυφώθηκαν με συναντήσεις με τηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αναμενόμενες πρωτοβουλίες, τις οποίεςπαρακολουθεί στενά ο ΔΑΑ, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τηθέσπιση αρχών διαφάνειας για τον καθορισμό των χρεώσεων,σύστημα διαβουλεύσεων και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύαεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων. Επίσης, περιλαμβάνουντην προτεινόμενη παρουσία ανεξάρτητης εθνικής ρυθμιστικήςαρχής, που θα μπορούσε ενδεχομένως να θεσπιστεί από καθένααπό τα 27 κράτη-μέλη,αποσκοπώντας στη δυνατότητα προσφυγήςγια τη διευθέτηση ενδεχόμενων διαφωνιών μεταξύ αεροδρομίων καιαεροπορικών εταιρειών κ.λπ.

  Οι προκλήσεις του μέλλοντος

  Με βάση τα ζητήματα που ήδη αναπτύχθηκαν,η διατήρηση τηςεπιτυχημένης και δυναμικής πορείας που έως τώρα έχουμεκαταγράψει και ο σχεδιασμός ενόψει των σημαντικώνεπικείμενων αλλαγών στον κλάδο, αποτελούν για το ΔΑΑ διττήστρατηγική πρόκληση. Οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μαςκαι οι δεσμεύσεις μας για προσεκτική στόχευση στη χρήσηπόρων οφείλουν να στραφούν προς καίρια ζητήματα, δίνονταςέμφαση στα εξής:

  • Η αυξητική τάση της κίνησης πρέπει να εξετασθεί συνυπολογίζονταςτις εκπεφρασμένες, περισσότερο διαφοροποιημένες, ανάγκες τωναεροπορικών εταιρειών και των ταξιδιωτών.Το γεγονός αυτό αυξάνειτις απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο Χωροταξικού Σχεδίου τωνυποδομών μας, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.Παράλληλα, απαιτούνται τολμηρές πρωτοβουλίες σε θέματαχάραξης εταιρικού σχεδιασμού και πολιτικής.

  • Οι περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως στο Ντουμπάι και σε άλλακράτη του Κόλπου καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης,φέρνουν στο προσκήνιο νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώπαράλληλα δεν παύουν να ενέχουν ορισμένους κινδύνους γιατο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

  • Οι νέες, πολλά υποσχόμενες, ευκαιρίες ανάπτυξης πουαφορούν σε μη αεροναυτιλιακές δραστηριότητες, απαιτούντην ισχυρή δέσμευσή μας για περαιτέρω διαφοροποίηση τωνπηγών εσόδων,ενισχύοντας τις εμπορικές δραστηριότητες καιτην ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας.

  • Το κόστος της ασφάλειας, καθώς και η αυξανόμενη ανάγκη γιαπροστασία του περιβάλλοντος, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξηβιώσιμων και πιο μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών στρατηγικώντόσο σε επίπεδο κλάδου,όσο και σε επίπεδο εταιρείας.

  • Η εδραίωση της εταιρικής κουλτούρας και οι εξελίξεις τηςδιακυβέρνησης στο ΔΑΑ αποτελούν απαραίτητες παραμέτρουςπροκειμένου η Εταιρεία Αεροδρομίου να ανταποκριθεί στιςσημαντικές μελλοντικές προκλήσεις, καθώς επίσης και στιςαπαιτήσεις του οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου εντός τουοποίου λειτουργεί το αεροδρόμιο.

  Υστερόγραφο

  Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, έπειτα από μια επιτυχημένηθητεία στο πηδάλιο του ΔΑΑ κατά τη διάρκεια των τελευταίωνπέντε ετών, ο κ.Alfred van der Meer αποχωρεί από τη θέση τουΓενικού Διευθυντή της Εταιρείας Αεροδρομίου στις αρχές του2007.Η συνεισφορά του στην εξαιρετική επίδοση της εταιρείαςκατά τη διάρκεια της θητείας του υπήρξε καίρια. Η ηγεσία τουαποδείχθηκε ουσιαστική όχι μόνο κατά την ιδιαίτερα απαιτητικήπερίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, αλλάεπεκτάθηκε και σε άλλους βασικούς τομείς, όπως ηεπιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του αεροδρομίου, ηδημιουργία εταιρικής κουλτούρας και η επιχειρηματική αριστεία.Η σφραγίδα του κ. van der Meer στην πορεία ανάπτυξης τηςΕταιρείας Αεροδρομίου θα παραμείνει ανεξίτηλη.

  Τη θέση του Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει πλέον οΑναπληρωτής Γενικός Διευθυντής,Δρ Ιωάννης Παράσχης. Απότην ίδρυση του ΔΑΑ το 1996, ο Δρ Παράσχης υπήρξε βασικόςσυντελεστής στην ανάπτυξη και τη συνεχή επιτυχία τηςεταιρείας μας. Ο ρόλος του υπήρξε καθοριστικός για τηδημιουργία της αποτελεσματικής επιχειρηματικής στρατηγικήςτου ΔΑΑ, τη διασφάλιση της επιτυχημένης επιχειρηματικήςανάπτυξής του και τη θέσπιση γερών θεμελίων με στόχο τηβιώσιμη ανάπτυξη. Η διεθνής φήμη του ως διακεκριμένουΕυρωπαίου ηγέτη στη διοίκηση σύγχρονων αεροδρομίων πουτον συνοδεύει επάξια, αποτελεί εγγύηση για την απρόσκοπτηεπιτυχία του ΔΑΑ και στο μέλλον.

  Καθηγητής K.Βαΐτσος

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 5

 • 2. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 6

 • Στις 28 Μαρτίου 2006, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)γιόρτασε τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας του αεροδρομίου«Ελευθέριος Βενιζέλος».Μέσα από μια αλληλουχία σημαντικώνγεγονότων και μοναδικών προκλήσεων που χαρακτήρισαν τηνπρώτη του πενταετία, το νέο αεροδρόμιό μας ωρίμασε με πολύγοργούς ρυθμούς.

  Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία, που η «νεαρή» τότε εταιρεία μαςαντιμετώπισε με αξιοσημείωτη επιτυχία, ήταν το άνοιγμα τουαεροδρομίου. Μόλις έξι μήνες αργότερα, στις 11 Σεπτεμβρίου2001, ολόκληρος ο κόσμος, η παγκόσμια αεροπορικήκοινότητα και, φυσικά, και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών,συγκλονίσθηκαν από την τραγωδία των Δίδυμων Πύργων καιβρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα στιςαερομεταφορές. Το Μάρτιο του 2003, περάσαμε την πρώτησημαντική δοκιμασία του μηχανισμού αντιμετώπισης έκτακτωνπεριστατικών: ένα αεροσκάφος των Τουρκικών Αερογραμμών,στο οποίο είχε εκδηλωθεί αεροπειρατεία, προσγειώθηκε στοΔΑΑ. Το περιστατικό είχε αίσια κατάληξη, χωρίς επίπτωση στηλειτουργία του αεροδρομίου. Το Φεβρουάριο της επόμενηςχρονιάς, πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε την Αττική, μεσφοδρότατες χιονοπτώσεις και σημαντικές επιπτώσεις στηλειτουργία του ΔΑΑ. Τα διδάγματα της εμπειρίας αυτήςαποδείχθηκαν πολύτιμα για το αεροδρόμιο, ιδιαίτερα εν όψειτης πρόκλησης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Ηαυξημένη ετοιμότητα και ο λεπτομερέστατος σχεδιασμός ήτανοι καθοριστικοί παράγοντες της κατά γενική ομολογία πολύεπιτυχημένης διαχείρισης της κίνησης αεροσκαφών, επιβατώνκαι αποσκευών,που σημείωσαν επίπεδα ρεκόρ κατά τη διάρκειατόσο των Ολυμπιακών,όσο και των Παραολυμπιακών Αγώνων.

  Η επόμενη πρόκληση ήρθε το Νοέμβριο του 2004 με τηναπεργία των ελεγκτών επιβατών και χειραποσκευών, πουεπηρέασε σημαντικά τη λειτουργία του αεροσταθμού.Παρόμοιααπεργιακή κινητοποίηση έγινε και δύο χρόνια αργότερα, όμως,παρά τους αυξημένους χρόνους αναμονής στον έλεγχο επιβατώνκαι χειραποσκευών, χάρη στην καλύτερη προετοιμασία και τηναποτελεσματική οργάνωση,ο ΔΑΑ κατάφερε να ελαχιστοποιήσειτις επιπτώσεις. Επιπλέον, το 2005, o ΔΑΑ αντιμετώπισε μεεπιτυχία αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους τύπου ATR72των Ολυμπιακών Αερογραμμών με 47 επιβαίνοντες. Τοαεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια σε στρώμα ειδικούαφρού,στον ανατολικό διάδρομο του αεροδρομίου.

  Στις 15 Αυγούστου του 2005,μια αεροπορική τραγωδία:Το Boeing737 της Helios Airways με 121 επιβαίνοντες συντρίβεται σεαπόσταση 12 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο,χωρίς επιζώντες.ΟΔΑΑ συμμετείχε στη διαχείριση της κατάστασης, συμβάλλονταςσημαντικά στη φροντίδα των συγγενών και φίλων των θυμάτων.

  Έχοντας διαγράψει μια πορεία 5 ετών πλούσια σε εμπειρίες,ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών απέκτησε σημαντικήεπιχειρησιακή τεχνογνωσία. Αξιοποιώντας τη συσσωρευμένηεμπειρία του, ο ΔΑΑ είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη εταιρεία,

  που επιτυγχάνει παράλληλα επιχειρηματική αριστεία στιςαεροναυτιλιακές και μη δραστηριότητές της. Η εταιρεία εισήγεστην οργανωτική δομή της τις Επιχειρηματικές Μονάδες(Business Units), με βασική αρχή τον κάθετο επιμερισμόαρμοδιοτήτων οικονομικής απόδοσης. Η αυξημένηανεξαρτησία που συνεπάγεται μια τέτοια δομή απαιτείεπιχειρηματικό έλεγχο. Έτσι, υιοθετηθήκαν συστήματαδιαχείρισης ρίσκου και δημιουργίας αξίας, που αλλάζουν τοντρόπο στοχοθέτησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Ηδιαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων,για πρώτη φοράσύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που διέπονται από τα ΔιεθνήΠρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και η έκδοσηετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας καταδεικνύουντη φιλοδοξία του ΔΑΑ να συγκαταλέγεται ανάμεσα στιςκορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα.

  Στα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ο Διεθνής ΑερολιμέναςΑθηνών αναδείχθηκε σε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενααεροδρόμια και εταιρείες αεροδρομίων στην Ευρώπη,σημειώνοντας εντυπωσιακή ετήσια αύξηση της επιβατικήςκίνησης, της τάξεως του 6% κατά μέσο όρο. Ο βασικός αυτόςδείκτης,σε συνδυασμό με την εξαιρετική επίδοση των εμπορικώνδραστηριοτήτων του ΔΑΑ, οδήγησε σε αύξηση των εσόδων καισε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κερδών και μερισμάτων. Ηεντυπωσιακή δημιουργία οικονομικής αξίας και η αδιαμφισβήτητηεμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων του ΔΑΑ αποτελούν ταθεμέλια για την υγιή πορεία της εταιρείας στο μέλλον.

  Τα αποτελέσματα του 2006 επιβεβαιώνουν αυτή τη θετικήεξέλιξη. Υπό το πρίσμα των ευνοϊκών συνθηκών που επικρατούνστον παγκόσμιο κλάδο των αερομεταφορών και χάρη στη συνεπήεφαρμογή της πολιτικής μας για διαρκή ανάπτυξη της κίνησης, οΔιεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατόρθωσε το 2006 να σημειώσεισημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης,υπερβαίνοντας τους 15εκατομμύρια επιβάτες. Το 2006 προστέθηκαν απευθείαςσυνδέσεις με 10 νέους προορισμούς, ενώ 5 νέες αεροπορικέςεταιρείες ξεκίνησαν πτήσεις από και προς το αεροδρόμιό μας,χάρη στη δυναμική στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία μας γιατις αεροπορικές εταιρείες που αρχίζουν να δραστηριοποιούνταιστο αεροδρόμιο και για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου τουΔΑΑ.Η εξέλιξη αυτή,σε συνδυασμό με την επιτυχημένη ανάπτυξητων μη αεροναυτιλιακών δραστηριοτήτων του ΔΑΑ, απέφερεθετικά οικονομικά αποτελέσματα και κέρδη προ φόρων ύψους€96,3 εκατ.

  Το 2006 ήταν για το ΔΑΑ μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά, πουχαρακτηρίσθηκε από ρεκόρ κίνησης, ασφαλή, αποτελεσματικήκαι ομαλή λειτουργία και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.Ως προςτην ασφάλεια του αεροδρομίου, που αποτελεί πάντα τηνπρώτη προτεραιότητα των επιχειρησιακών μας λειτουργιών,το 2006 αποτέλεσε μια υποδειγματική χρονιά. Η καθιέρωσηολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης ΑεροπορικήςΑσφάλειας είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση τωνπεριστατικών στο ΔΑΑ κατά 25%.Διαχειρισθήκαμε με επιτυχία

  7

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 7

 • 8

  συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων και περιστατικάέκτακτης ανάγκης, ενώ οι εκπαιδευτικές ασκήσεις πουοργανώσαμε με αντικείμενο την αντιμετώπιση τέτοιωνκαταστάσεων,χαρακτηρίσθηκαν από τον άρτιο συντονισμό τωνμελών της αεροδρομιακής κοινότητας.

  Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας όλων των αεροδρομίωντης Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη σωστή και ομαλήεφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τιςχειραποσκευές, επιτύχαμε, μέσα από τον ολοκληρωμένοεπιχειρησιακό και επικοινωνιακό σχεδιασμό μας,μια εξαιρετικάομαλή μετάβαση στις νέες συνθήκες, διατηρώντας το υψηλόεπίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Καθοριστική ήτανκαι αυτή τη φορά η συμβολή των «Χρυσών Εθελοντών» τουΔΑΑ,οι οποίοι υποστήριξαν την προσπάθεια του αεροδρομίουμε μεγάλο ενθουσιασμό και ευαισθησία προς τους ταξιδιώτες.

  Δεδομένης της σημαντικής συνεισφοράς των εσόδωναπό μη αεροναυτιλιακές δραστηριότητες, συνεχίσαμε νααναπτύσσουμε και να αξιοποιούμε εμπορικές ευκαιρίες εντόςκαι εκτός του αεροδρομίου. Το 2006, πραγματοποιήθηκεανακαίνιση του 20% των εμπορικών χώρων του κύριουαεροσταθμού και επιπλέον αναπτύχθηκαν 3 νέες εμπορικέςμονάδες, εμπλουτίζοντας τις επιλογές του αγοραστικού κοινού.Στο πλαίσιο της ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας, το ΕμπορικόΠάρκο του ΔΑΑ εισήλθε στην τελική φάση με τα δύο τελευταίακαταστήματά του, ενώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία τουδιαγωνισμού για την ανάπτυξη Εκθεσιακού & ΣυνεδριακούΚέντρου. Στον τομέα Συστημάτων Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών, ο ΔΑΑ επέκτεινε τις επιχειρηματικέςδραστηριότητές του,προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίεςσε διεθνή αεροδρόμια του εξωτερικού.

  Σύμφωνα με το στρατηγικό μας σχεδιασμό, προχωρήσαμε σετρεις βασικές ενέργειες:

  i. Στο πλαίσιο του Χωροταξικού Σχεδίου που αναθεωρήθηκε το2005, αναπτύξαμε ένα Σχέδιο Επέκτασης του Αεροσταθμούμε σκοπό την επίλυση των αναγκών για την περαιτέρωβελτίωση της λειτουργίας του αεροσταθμού και την επέκτασητων εμπορικών χώρων.

  ii.Τον Ιούνιο του 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑΑενέκρινε το Επιχειρηματικό Σχέδιο του 2006, πουπεριλαμβάνει σημαντικές αναθεωρήσεις των μεσοπρόθεσμωνεπιχειρηματικών προβλέψεων της εταιρείας,συμπεριλαμβανομένηςτης επικαιροποίησης τόσο της επιχειρηματικής στρατηγικής,όσο και των επενδυτικών και χρηματοοικονομικώνστρατηγικών του ΔΑΑ. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο του 2006προβλέπει υγιή ανάπτυξη των αεροναυτιλιακών και μηαεροναυτιλιακών δραστηριοτήτων του ΔΑΑ, ισόρροπηκεφαλαιακή διάρθρωση εναρμονισμένη με τα μελλοντικάεπενδυτικά σχέδια και δημιουργία βιώσιμης αξίας για τουςμετόχους της εταιρείας.

  iii.Η υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης κινδύνων τουΔΑΑ συνεχίσθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2006. Ηανάπτυξη του προγράμματος προβλέπει τη συμμόρφωση μετους σχετικούς κανονισμούς και πρόκειται να εξελιχθείπεραιτέρω ως εργαλείο Value Based Management (Διοίκησηςμε βάση τη δημιουργία αξίας).

  Ανατρέχοντας στη χρονιά που πέρασε, διαπιστώνουμε μεικανοποίηση ότι η συνεχής προσπάθειά μας να λειτουργούμε μευψηλή επιχειρησιακή υπευθυνότητα, αντανακλάται στηνωριμότητα και τη συνοχή της αεροδρομιακής κοινότητας, πουχαρακτηρίζεται από την αρμονική συνεργασία των μελών της στηναντιμετώπιση των προκλήσεων και των έκτακτων καταστάσεων.Επιπλέον, στο πλαίσιο της κοινωνικής μας υπευθυνότητας,συνεργασθήκαμε στενά με τους γείτονές μας στα Μεσόγεια,υλοποιώντας ένα δομημένο σχέδιο δράσης, που περιλάμβανεδιάφορες μορφές συνεισφοράς προς τις τοπικές κοινότητες.

  Το ετήσιο πρόγραμμά μας Τέχνη & Πολιτισμός γνώρισε πολύθετική αποδοχή από τους ταξιδιώτες και τους επισκέπτες τουαεροδρομίου,καθιερώνοντας το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ωςέναν ξεχωριστό πολιτιστικό χώρο στην Αθήνα. Μια σημαντικήπρωτοβουλία του 2006, η χορηγία και η φιλοξενία της WorldPress Photo, της μεγαλύτερης έκθεσης δημοσιογραφικήςφωτογραφίας στον κόσμο, μας έκανε ιδιαίτερα υπερήφανους,καθώς είμαστε το πρώτο αεροδρόμιο παγκοσμίως πουπαρουσίασε τη σημαντική αυτή έκθεση. Η ανθρωπιστική αξίατης World Press Photo και η μεγάλη απήχησή της στο κοινό μάςοδήγησε στην ανάληψη της χορηγίας της έκθεσης και για τα 3επόμενα χρόνια.

  Η δέσμευσή μας για περιβαλλοντική υπευθυνότητα δενπεριορίζεται στις συμβατικές υποχρεώσεις μας. Στο πλαίσιοαυτό, το 2006 αναλάβαμε σχετικές δράσεις, όπως ηεγκατάσταση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για το ΔίκτυοΠαρακολούθησης Ποιότητας του Αέρα. Δημιουργήσαμεεπίσης νέους χώρους αστικού πρασίνου στις γειτονικέςκοινότητες, υλοποιήσαμε έργα για τη διαφύλαξη του φυσικούπεριβάλλοντος των τοπικών κοινοτήτων και αναπτύξαμεπρογράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με έμφασηστην ανακύκλωση.

  Η αριστεία του ΔΑΑ σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας,παροχής υπηρεσιών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,έτυχε για μία ακόμη χρονιά διεθνούς αναγνώρισης. Για δεύτερησυνεχή χρονιά, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών τιμήθηκε με τοβραβείο OAG Airport Marketing Award στην κατηγορία των10–25 εκατ. επιβατών, στο 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο ΑνάπτυξηςΑεροπορικών Δρομολογίων (12th World Route Development).Επίσης,για τα επιτυχημένα προγράμματά του και τη συμβολή τουστην ανάπτυξη της εμπορευματικής κίνησης από την έναρξηλειτουργίας του, ο ΔΑΑ τιμήθηκε από το περιοδικό «Air CargoNews» και το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI) με το «1οΒραβείο Εμπορευματικών Αερομεταφορών 2006» (Best Cargo

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 8

 • 9

  Airport 2006) στην κατηγορία των 100–500.000 τόνων.Επιπλέον,η Air Transport Research Society (ATRS) απένειμε στο ΔΑΑ το«2ο Βραβείο Αποτελεσματικότητας στην Ευρώπη»,σύμφωνα μετο ATRS Global Annual Benchmarking Report για το 2006.

  Με την ευκαιρία των 5ων γενεθλίων από την έναρξη λειτουργίας τούΔιεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της 10ης επετείου από την ίδρυσητης Εταιρείας Αεροδρομίου,τον Ιούνιο του 2006,φιλοξενήσαμε μειδιαίτερη χαρά την Ετήσια Συνέλευση, το Συνέδριο & την Έκθεσητου Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe).Ήταν η πρώτη φορά που η κορυφαία αυτή συνάντηση τηςαεροπορικής κοινότητας πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα.

  Τα σχέδια της εταιρείας μας για το 2007 συμπεριλαμβάνουν τηνολοκλήρωση του σχεδιασμού προκειμένου να αξιοποιηθείπλήρως ο Δορυφορικός Αεροσταθμός για την εξυπηρέτησητων πτήσεων προς/από χώρες εκτός της Συνθήκης Σένγκεν, τοξεκίνημα ενός μακρόπνοου προγράμματος για την αναβάθμισητης ατμόσφαιρας των χώρων των αεροσταθμών,την έναρξη τωνεργασιών κατασκευής του Εκθεσιακού και ΣυνεδριακούKέντρου έκτασης 50.000 μ2 και τη διεξαγωγή μελέτηςεμπορικής σκοπιμότητας για τη δημιουργία φωτοβολταϊκούπάρκου μεγάλης κλίμακας στο αεροδρόμιο.

  Έπειτα από 6 χρόνια επιχειρησιακής αριστείας,έχοντας υπερβείτoυς 15 εκατ. επιβάτες και με το περιθώριο κέρδους ναπροσεγγίζει το 30%, το 2006, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνώνέχει εδραιώσει τη θέση του ανάμεσα στα πλέον επιτυχημένααεροδρόμια της Ευρώπης με υψηλό επίπεδο ωριμότητας καιτεχνογνωσίας. Παράλληλα, η εταιρεία μας εξελίχθηκε σε μιαδυναμική επιχείρηση που εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές, μιαεταιρεία με ισχυρή εταιρική κουλτούρα, που συνδυάζειαρμονικά την κοινωνική υπευθυνότητα, την προσήλωση στονπελάτη και την επιχειρηματική αριστεία. Με εφαλτήριο τοαναθεωρημένο Επιχειρηματικό Σχέδιο της εταιρείας, ο ΔιεθνήςΑερολιμένας Αθηνών χαράσσει την πορεία του για τηνεπέκταση του αεροδρομίου, αποσκοπώντας να αξιοποιήσει τιςνέες προοπτικές και να επιταχύνει τη μελλοντική του ανάπτυξη.

  Προλογίζοντας ακόμη έναν ετήσιο απολογισμό μετά από 5υπέροχα χρόνια στο αεροδρόμιό μας, και με την επιτυχήδιαχείριση των Ολυμπιακών Αγώνων να αποτελεί την κορωνίδατης επαγγελματικής σταδιοδρομίας μου, έφθασε η στιγμή ναγυρίσω σελίδα. Σας ευχαριστώ όλους για τη μοναδική τιμή νααποτελέσω μέλος αυτής της νεανικής και πρωτοπόρουοικογένειας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,για τις χαρούμενεςαλλά και τις στενάχωρες στιγμές, για τις πολλές επιτυχίες καιαγωνίες,για το κέφι και τα χαμόγελα που μοιραστήκαμε.

  Μείνετε για πάντα νέοι, κρατήστε τα όνειρά σας ζωντανά καιδημιουργήστε αναμνήσεις που θα σας συνοδεύουν για πάντα.

  Fred van der Meer

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 9

 • 3. Η Εταιρεία Αεροδρομίου

  Από αριστερά:κ. A.van der Meer,Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Τσαμπούλας,

  Dr jur.H.Peipers,Dr rer.pol.P.Noé,Καθηγητής Κ.Β.Βαΐτσος,

  κ. Λ.Παπάζογλου,Dr hc.J.F.Poos,Dr –Ing.R.Kalenda,κ.Ι.Σιδηρόπουλος,

  κα Τ.Στέα (Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας του

  Διοικητικού Συμβουλίου),Dr rer.pol.H.G.Vater

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 10

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο

  Διορίστηκε στη θέση του Προέδρου το 2001.

  Πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας

  Πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής

  Τράπεζας

  Διορίστηκε στη θέση του Αντιπροέδρου το 1996.

  Εταίρος στη δικηγορική εταιρεία “Horlitz,von Menges,Keith & Partner”

  Πρώην Μέλος του Συμβουλίου Γενικών Διευθυντών της

  Hochtief AG

  Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ το 1996.

  Γενικός Διευθυντής της Hochtief Airport GmbH

  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Flughafen Düsseldorf

  GmbH

  Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ το 2004.

  Διευθυντής της Leighton Holding Ltd, Australia

  Μέλος του Συμβουλίου Γενικών Διευθυντών της Hochtief AG

  Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ το 2005.

  Ειδικός Γραμματέας Ιδιωτικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης

  Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της B&B A.Ε.

  Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ το 2005.

  Πρώην μέλος του Σώματος των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού

  Κοινοβουλίου

  Πρώην Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών

  του Λουξεμβούργου

  Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ το 2002.

  Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικών

  Ασφαλιστικών Εταιρειών

  Πρώην Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής

  Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

  Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ το 2004.

  Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

  Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Μεταφορών και

  Συγκοινωνιακής Υποδομής

  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ από το 1996 έως

  το 1999,διορίστηκε εκ νέου το 2000.

  Πρώην μέλος του Συμβουλίου Γενικών Διευθυντών της Hochtief AG

  Πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου Γενικών Διευθυντών της

  MAN Gutehoffnungshütte AG

  Dr rer. pol.Hans-Georg Vater (1942)Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

  Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Τσαμπούλας (1950)Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

  Ιωάννης Σιδηρόπουλος (1943)Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

  Dr hc. Jacques F.Poos (1935) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

  Λουκάς Παπάζογλου (1971)Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

  Dr rer. pol. Peter Noé (1957)Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

  Dr –Ing.Reinhard Kalenda (1952)Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

  Dr jur.Harald Peipers (1928)Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

  Καθηγητής Κωστής Β.Βαΐτσος (1942)Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

  11

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 11

 • 12

  Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου,

  σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που

  ελήφθη την 27η Απριλίου 2006, με εξαίρεση τον

  εξωτερικό εμπειρογνώμονα της Επιτροπής Ελέγχου, κ.

  Λορεντζιάδη,ο οποίος διορίστηκε σύμφωνα με απόφαση

  του Διοικητικού Συμβουλίου,που ελήφθη την 27η Ιουλίου

  2006.

  Επιτροπή Ελέγχου:

  Λ.Παπάζογλου (Πρόεδρος)

  Dr H.G.Vater (Μέλος)

  Σ. Λορεντζιάδης (Μέλος / Εξωτερικός Εμπειρογνώμων)

  Επιτροπή Εταιρικού Σχεδιασμού:

  Καθ.K.Βαΐτσος (Πρόεδρος)

  Dr R.Kalenda (Μέλος)

  Dr P.Noé (Μέλος)

  Αναπλ.Καθ. Δ.Τσαμπούλας (Μέλος)

  Επιτροπή Οικονομικών:

  Dr H.G.Vater (Πρόεδρος)

  Dr P.Noé (Μέλος)

  Λ.Παπάζογλου (Μέλος)

  Dr J. Poos (Μέλος)

  I. Σιδηρόπουλος (Μέλος)

  Καθ.K.Βαΐτσος (Μέλος)

  Επιτροπή Επενδύσεων:

  Αναπλ.Καθ. Δ.Τσαμπούλας (Πρόεδρος)

  Dr R.Kalenda (Μέλος)

  I. Σιδηρόπουλος (Μέλος)

  Dr H.G.Vater (Μέλος)

  Επιτροπή Προσωπικού:

  Καθ.K.Βαΐτσος (Πρόεδρος)

  Dr H.Peipers (Μέλος)

  Dr J. Poos (Μέλος)

  Νέα Μετοχική Σύνθεση

  Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Hochtief AirPort,της ABB

  και των μελών της oικογένειας Κοπελούζου, το 5% του

  μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ που ανήκε στην ΑΒΒ

  μεταβιβάστηκε στο Δημήτριο Κοπελούζο (599.997

  μετοχές), στο Χρήστο Κοπελούζο (299.999 μετοχές),

  στην Κυριακή Κοπελούζου (299.999 μετοχές), στην

  Ελένη-Ασημίνα Κοπελούζου (299.999 μετοχές) και στη

  Hochtief AirPort (6 μετοχές). Οι μετοχές αυτές

  καταχωρίσθηκαν ονομαστικά στα Βιβλία Μετοχών και

  Μετόχων του ΔΑΑ στις 21.12.2006, και η μετοχική

  σύνθεση του ΔΑΑ έχει πλέον ως εξής:

  Πίνακας 3.1Mετοχική Σύνθεση

  Mέτοχος Aριθμός Mετοχών %

  Eλληνικό Kράτος 16.500.000 55%

  Hochtief AirPort GmbH 7.962.506 26,542 %

  Hochtief AirPort Capital GmbH 4.000.000 13,333%

  Kοπελούζος Δημήτριος 599.997 2%

  Kοπελούζου Kυριακή 299.999 1%

  Kοπελούζος Xρήστος 299.999 1%

  Kοπελούζου Eλένη - Aσημίνα 299.999 1%

  Flughafen Athen Spata

  Projektgesellschaft mbH 37.500 0,125%

  Σύνολο 30.000.000 100%

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 12

 • 13

  Συμβούλιο Γενικών Διευθυντών

  Alfred A.van der Meer (1948)

  Γενικός Διευθυντής

  Δρ Ιωάννης Ν.Παράσχης (1960)

  Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

  Βασίλειος Η.Φοντριέ (1946)

  Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

  Ιωάννης Κ.Τσάπαλας (1947)

  Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Υπηρεσιών

  Από αριστερά:κ. Βασίλειος Η. Φοντριέ, κ. Ιωάννης Κ. Τσάπαλας, κ.Alfred Α. van der Meer, Δρ Ιωάννης Ν. Παράσχης

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 13

 • 4. Επισκόπηση της Αγοράς

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 14

 • Βασικές Εξελίξεις 2006

  Το 2006 αποτέλεσε έτος καμπή για την κίνηση του ΔιεθνούςΑερολιμένα Αθηνών, η οποία κατέρριψε τα προηγούμενα ρεκόρ,υπερβαίνοντας τους 15 εκατ. επιβάτες. Ειδικότερα, ο ΔΑΑυποδέχθηκε συνολικά 15,08 εκατ. επιβάτες, καταγράφονταςάνοδο 5,6%. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνησηπαρουσίασαν παρόμοια επίπεδα αύξησης, με την κίνηση τουεσωτερικού να ανέρχεται σε 5,47 εκατ. και τη διεθνή κίνηση ναφθάνει τα 9,61 εκατ.επιβάτες (βλ. Διάγραμμα 4.1).

  Ο αριθμός των πτήσεων παρουσίασε επίσης σημαντική αύξηση(+5,5%), φθάνοντας τις 191 χιλιάδες, με τις διεθνείς πτήσεις νααναπτύσσονται ταχύτερα από τις πτήσεις εσωτερικού (βλ.Διάγραμμα4.2).Επίδοση ρεκόρ καταγράφηκε και στην εμπορευματική κίνηση,μετο συνολικό όγκο του διακινηθέντος φορτίου & ταχυδρομείου ναξεπερνά τους 120.000 τόνους (+3,6% σε σχέση με το 2005),φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί από τηνέναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου (βλ. Διάγραμμα 4.3).

  Το 2006, 60 συνολικά αερομεταφορείς προσέφεραν στουςταξιδιώτες του ΔΑΑ τακτικές απευθείας συνδέσεις με 110προορισμούς σε 48 χώρες. Το δίκτυο προορισμών του ΔΑΑδιευρύνθηκε σημαντικά,καθώς προστέθηκαν 10 νέοι προορισμοί και5 νέες αεροπορικές εταιρείες (βλ. Πίνακα 4.1), αντικατοπτρίζονταςτην επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής που ακολουθεί μεσυνέπεια η Εταιρεία Αεροδρομίου για την προσέλκυση νέωναεροπορικών εταιρειών και την εξυπηρέτηση νέων προορισμών.

  Επιβατική Κίνηση

  Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ο ΔΑΑ παρουσίασε μειωμένηεπιβατική κίνηση. Ωστόσο,η τάση αυτή ανατράπηκε τον Απρίλιο και,κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, σημειώθηκε εύρωστηανάπτυξη κίνησης,η οποία επιταχύνθηκε προς το τέλος του έτους.Ας σημειωθεί ότι για πρώτη φορά το 2006,η επιβατική κίνηση πουκαταγράφηκε τον Ιούλιο ξεπέρασε ακόμα και την κίνηση τουΑυγούστου.Η κίνηση εσωτερικού,έπειτα από μια μικρή άνοδο έωςτον Αύγουστο, παρουσίασε δυναμική εξέλιξη κατά τους 4τελευταίους μήνες του έτους, με τον Οκτώβριο να σημειώνειεντυπωσιακή αύξηση (+15%).Αναφορικά με τη διεθνή αγορά,μετά το

  15

  Διάγραμμα 4.1Eξέλιξη Eπιβατικής Kίνησης 2005–2006

  Kίνηση Eσωτερικού Kίνηση Eξωτερικού Συνολική Kίνηση

  05 06 05 06 05 06

  2.000.000

  4.000.000

  6.000.000

  8.000.000

  10.000.000

  12.000.000

  14.000.000

  16.000.000

  0

  +5,6%

  +5,5%

  +5,8%

  Διάγραμμα 4.2Eξέλιξη Kινήσεων Aεροσκαφών 2005–2006

  Kίνηση Eσωτερικού Kίνηση Eξωτερικού Συνολική Kίνηση

  05 06 05 06 05 060

  50.000

  100.000

  150.000

  200.000

  +4,9%+6,1%

  +5,5%

  Διάγραμμα 4.3Eξέλιξη Eμπορευματικής Kίνησης 2005–2006

  0

  20.000

  40.000

  60.000

  80.000

  100.000

  120.000

  140.000

  Kίνηση Eσωτερικού Kίνηση Eξωτερικού Συνολική Kίνηση

  05 06 05 06 05 06

  +3,6%

  +4,5%

  0,0%

  Πίνακας 4.1Nέες Aεροπορικές Eταιρείες & Προορισμοί 2006

  Nέες Aεροπορικές Eταιρείες Nέοι Προορισμοί

  Air One Aτλάντα

  Blue1 Mπιλούντ

  Flyglobespan Tσέρνοβτσι

  Norwegian Iσλαμαμπάντ

  Pakistan International Kάλυμνος

  Kαράτσι

  Kρακοβία

  Λαχόρι

  Nάπολη

  Tορίνο

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 15

 • 16

  πρώτο τρίμηνο, που παρουσίασε σημαντική πτώση, η επιβατικήκίνηση ανέκαμψε –ενισχυμένη από το θερινό πρόγραμμα πτήσεων–και το έτος έκλεισε με την αξιοσημείωτη άνοδο του Δεκεμβρίου(+17%) (βλ. Διάγραμμα 4.4).

  Η Μέση Ανατολή και η Αμερική ήταν οι γεωγραφικές περιοχέςπου παρουσίασαν την ταχύτερη ανάπτυξη, με αύξηση τωνεπιβατών κατά 16,8% και 12,9% αντίστοιχα. Η κίνηση από/προςτη Μέση Ανατολή ενισχύθηκε από την εντυπωσιακή ανάπτυξηστην Ντόχα και το Ντουμπάι, ενώ η Βόρεια Αμερική σημείωσεσημαντική άνοδο χάρη στη νέα σύνδεση της Αθήνας με τηνΑτλάντα και τις επιπλέον τακτικές πτήσεις για Καναδά.Η κίνησητης Ασίας παρουσίασε επίσης αξιόλογη άνοδο,κυρίως λόγω τηςθετικής εξέλιξης της κίνησης από/προς Μπανγκόκ και τηναποκατάσταση της σύνδεσης με το Πακιστάν. Διψήφια αύξησησημειώθηκε και στους ευρωπαϊκούς προορισμούς εκτός ΕΕ,που οφείλεται στην επιτυχημένη πορεία των αεροπορικώνεταιρειών που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη περιοχή (βλ.Διαγράμματα 4.5, 4.6).

  Όσον αφορά στην κατάταξη των Ευρωπαϊκών προορισμώνκατά το 2006, το Λονδίνο, η Λάρνακα και το Παρίσι παρέμεινανστις 3 πρώτες θέσεις, ενώ το Μιλάνο, που παρουσίασε αύξησητης τάξεως του 15,4%, ανέβηκε 2 θέσεις, κερδίζοντας την 4ηθέση από τη Φρανκφούρτη (βλ. Διάγραμμα 4.7). Άλλοικορυφαίοι προορισμοί με εντυπωσιακή εξέλιξη κατά το 2006ήταν το Άμστερνταμ (+13,9%) και η Ζυρίχη (+39,1%).

  Στην κατάταξη των μη ευρωπαϊκών προορισμών, το 2006παρατηρήθηκαν σημαντικές διακυμάνσεις συγκριτικά με το2005. Η Νέα Υόρκη παρέμεινε στην πρώτη θέση, ενώ τοΝτουμπάι,με εντυπωσιακή άνοδο 50,8%,κατέκτησε τη δεύτερηθέση, αφήνοντας τρίτο το Κάιρο. Η Μπανγκόκ και το Τορόντοπαρουσίασαν σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης(+24,5% και +18,8% αντίστοιχα), ενώ η Ατλάντα –με πεντάμηνηλειτουργία της γραμμής– κατάφερε να καταλάβει την 11η θέση(βλ. Διάγραμμα 4.8).

  ξησ

  η 2

  006/

  2005

  Διάγραμμα 4.4Mηνιαία Eξέλιξη Eπιβατικής Kίνησης 2006

  Kίνηση EξωτερικούKίνηση Eσωτερικού Συνολική Kίνηση

  IAN ΦEB MAP AΠP MAΪ IOYN IOYΛ AYΓ ΣEΠ OKT NOE ∆EK-10%

  -5%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  Διάγραμμα 4.5Eξέλιξη Διεθνούς Eπιβατικής Kίνησηςανά Γεωγραφική Περιοχή 2006

  ξησ

  η 2

  006/

  2005

  -5%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  +3,2%

  +12,9%

  -0.4

  %

  +11,6%

  +16,8%

  +12,0%

  Eυρω

  παϊκ

  ήΈ

  νωση

  Yπόλ

  οιπη

  Eυρώ

  πη

  Aμερ

  ική

  Mέσ

  ηAν

  ατολ

  ή

  Yπόλ

  οιπη

  Aσία

  Aφρι

  κή

  Διάγραμμα 4.6Kατανομή Διεθνούς Eπιβατικής Kίνησηςανά Γεωγραφική Περιοχή

  AMEPIKH 4,6%

  YΠOΛOIΠHEYPΩΠH

  12,5%

  YΠOΛOIΠHAΣIA1,6%

  EYPΩΠAΪKHENΩΣH 73,0%

  MEΣHANATOΛH5,4%

  AΦPIKH 2,9%

  Διάγραμμα 4.7Oι 10 Πρώτοι Eυρωπαϊκοί Προορισμοί Tακτικής Kίνησης

  ΛOΠOIΠPOOPIΣMOI

  30,5%

  AMΣTEPNTAM4,7%

  BPYΞEΛΛEΣ 3,5%

  MONAXO 5,7%

  PΩMH 7,2%

  ΠAPIΣI 8,1%

  ΛON∆INO 12,5%

  ΦPANKΦOYPTH7,1%

  MIΛANO 7,5%

  ΛAPNAKA 9,8%

  ZYPIXH 3,4%

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 16

 • 17

  Πέρα από τη σημαντική αύξηση των συχνοτήτων,οι πληρότητεςαεροσκαφών ανήλθαν σε υψηλά επίπεδα της τάξεως του 70%κατά μέσο όρο, αντανακλώντας τη δυναμική της αγοράς τηςΑθήνας. Στην αγορά εσωτερικού, οι πληρότητες κυμάνθηκανστο επίπεδο του 68%, ενώ οι διεθνείς πληρότητες παρέμεινανσταθερά πάνω από το 70% (70,8%).

  Οι ξένοι αερομεταφορείς εξυπηρέτησαν, το 2006, το 42%της συνολικής επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου,αυξάνοντας συνεχώς το μερίδιο αγοράς τους.Οι ΟλυμπιακέςΑερογραμμές, η Aegean Airlines, η Lufthansa και η Alitaliaεξακολουθούν να κατέχουν τις πρώτες 4 θέσεις στηνκατάταξη των σημαντικότερων αερομεταφορέων, ενώ η AirFrance κατέκτησε την 5η θέση, ανεβαίνοντας 2 θέσεις καιαφήνοντας πίσω τη Cyprus Airways και την British Airways(βλ.Διάγραμμα 4.9).

  Οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους διέγραψαν επίσηςεπιτυχημένη πορεία κατά το 2006, με την επιβατική τουςκίνηση να αυξάνεται συνολικά κατά 30%, με μία άνοδο

  υψηλότερη εκείνης των «παραδοσιακών» αεροπορικώνεταιρειών. Ως αποτέλεσμα, οι 13 αερομεταφορείς χαμηλούκόστους μετέφεραν, στη διάρκεια του 2006, το 10% τηςδιεθνούς τακτικής επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου (βλ.Διάγραμμα 4.10).

  Κινήσεις Αεροσκαφών

  Το 2006, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποδέχθηκεσυνολικά 190.872 πτήσεις, πλησιάζοντας το «Ολυμπιακό»ρεκόρ του 2004. Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά4,9%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από τον Απρίλιο καιμετά, ενώ η υψηλότερη άνοδος καταγράφηκε το Νοέμβριοφθάνοντας στο επίπεδο του 10%. Οι διεθνείς πτήσειςπαρουσίασαν συνολικά αύξηση της τάξεως του 6,1%, μεδιψήφιο ρυθμό ανάπτυξης κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιοκαι Αύγουστο,καθώς επίσης και τους δύο τελευταίους μήνεςτου έτους, με το Δεκέμβριο να καταγράφει την υψηλότερηάνοδο στον αριθμό των πτήσεων, σε ποσοστό 15% (βλ.Διάγραμμα 4.11).

  Διάγραμμα 4.8Oι 10 Πρώτοι Mη Eυρωπαϊκοί Προορισμοί Tακτικής Kίνησης

  ΛOIΠOIΠPOOPIΣMOI

  19,3%

  ΓIOXANNEΣMΠOYPΓK4,7%

  NTOXA 4,2%

  TOPONTO 5,4%

  MΠAXPEΪN 5,9%

  KAΪPO 11,5%

  NEA YOPKH 19,4%

  MΠANΓKOK 5,9%

  TEΛ ABIB 8,0%

  NTOYMΠAΪ 11,5%

  ΣIΓKAΠOYPH 4,1% Διάγραμμα 4.10Διεθνής Tακτική Eπιβατική Kίνηση – ΠαραδοσιακοίAερομεταφορείς έναντι Eταιρειών Xαμηλού Kόστους

  ETAIPEIEΣXAMHΛOYKOΣTOYΣ

  9,5%

  ΠAPA∆OΣIAKOIAEPOMETAΦOPEIΣ90,5%

  Διάγραμμα 4.11Mηνιαία Eξέλιξη Kινήσεων Aεροσκαφών 2005–2006

  Kίνηση Eσωτερικού Kίνηση Eξωτερικού Συνολική Kίνηση

  -10%

  -5%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  IAN ΦEB MAP AΠP MAΪ IOYN IOYΛ AYΓ ΣEΠ OKT NOE ∆EK

  Διάγραμμα 4.9Oι 10 Πρώτες Aεροπορικές Eταιρείεςβάσει Eπιβατικής Kίνησης

  ΛOIΠEΣETAIPEIEΣ

  18,9%

  BRITISH AIRWAYS 2,6% SWISS 2,3%

  EASYJET 2,6%AIR FRANCE 2,7%

  LUFTHANSA 5,0%

  OΛYMΠIAKEΣAEPOΓPAMMEΣ

  35,2%

  CYPRUS AIRWAYS 2,6% ALITALIA 3,8%

  AEGEANAIRLINES 22,3%

  KLM 1,9%

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 17

 • 18

  Διακίνηση Εμπορευμάτων

  Το 2006 υπήρξε εξαιρετικό έτος για τη συνολική διακίνησηεμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα που διακινήθηκαν στοαεροδρόμιο ανήλθαν στους 120.175 τόνους, σημειώνονταςρεκόρ και παρουσιάζοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2005.Πιο συγκεκριμένα, η συνολική διακίνηση φορτίου (90% τηςαγοράς) αυξήθηκε κατά 3,4%, ενώ η συνολική διακίνησηταχυδρομείου (10% της αγοράς) αυξήθηκε κατά 6,4%.

  Μολονότι η εγχώρια αγορά (19% της συνολικής αγοράς) διατηρήθηκεστα επίπεδα του 2005, οι εμπορευματικές πτήσεις εσωτερικούαυξήθηκαν κατά περίπου 38%. Έτσι, το σύνολο των εμπορευμάτωνπου διακινήθηκε με εμπορευματικές πτήσεις αυξήθηκε κατά 33%,φθάνοντας στο 18% της αγοράς.Το 2006,η νέα ελληνική αεροπορικήεταιρεία Aeroland εισήλθε δυναμικά στην αγορά εσωτερικού,ως η 5ηαεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί εμπορευματικές πτήσειςεσωτερικού στο ΔΑΑ, μαζί με τη Swiftair Hellas, τη Veravia, τιςΟλυμπιακές Αερογραμμές και την Aegean Airlines.

  Η διεθνής αγορά (81% της συνολικής αγοράς) σημείωσε ρεκόρ,φθάνοντας τους 97.588 τόνους, καταγράφοντας αύξηση 4,5% σεσύγκριση με το 2005, κυρίως χάρη στην άνοδο της εξερχόμενηςκίνησης κατά 8%. Επιπλέον, το σύνολο των εμπορευμάτων πουμεταφέρθηκαν με εμπορευματικές πτήσεις έφθασε σε 31% περίπουτης αγοράς (+5% συγκριτικά με το 2005), επιβεβαιώνοντας τηδυναμική ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα της αγοράς.

  Συνολικά 12 αεροπορικές εταιρείες πραγματοποίησαν διεθνείςεμπορευματικές πτήσεις κατά τη διάρκεια του 2006 με την AlitaliaCargo και τη Sky Express να εγκαινιάζουν νέα δρομολόγια. ΗAlitalia Cargo εγκαινίασε μια νέα τακτική εμπορευματική πτήσηπροκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στην εισερχόμενηζήτηση. Στα τέλη του 2006, ξεκίνησε τη λειτουργία της η SkyExpress, μια νέα ελληνική εταιρεία εμπορευματικών πτήσεων, μεσκοπό να χρησιμοποιεί την Αθήνα ως ενδιάμεσο σταθμό για τιςπτήσεις της μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και Άπω Ανατολής.

  Το Προφίλ των Επιβατών

  Το 2006 παρουσίασε σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά στοδημογραφικό και ταξιδιωτικό προφίλ των επιβατών.Οι κάτοικοιεξωτερικού ξεπέρασαν για πρώτη φορά σε αριθμό τουςεπιβάτες που διαμένουν στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας το51% της συνολικής κίνησης. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν γιαεπαγγελματικούς λόγους συνιστούν μια σταθερή βάση για τηνκίνηση του ΔΑΑ· το 2006 ανήλθαν σε περίπου 5 εκατ.,παραμένοντας σε παρόμοια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.Από την άλλη πλευρά, οι επιβάτες που ταξιδεύουν γιαπροσωπικούς λόγους παρουσίασαν σημαντική αύξηση,αντιπροσωπεύοντας το 66% της συνολικής κίνησης τουαεροδρομίου (έναντι 63% το 2005) (βλ. Διάγραμμα 4.13).

  Τουριστική Εξέλιξη

  Οι εξελίξεις στο προφίλ των επιβατών οφείλονται σε μεγάλοβαθμό στην αξιοσημείωτη αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού.Η κίνηση από αλλοδαπούς επιβάτες ανήλθε το 2006 σε 3,1 εκατ.,που αντιστοιχεί σε άνοδο 8%, ενώ οι αλλοδαποί επιβάτες πουεπισκέπτονται την Αθήνα για διακοπές έφθασαν τα 2 εκατ.,παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο της τάξεως του 20% (βλ.Διάγραμμα 4.14). Η αύξηση του αριθμού των επιβατών πουεπισκέπτονται την Αθήνα για τουρισμό οφείλεται κυρίως στουςαλλοδαπούς τουρίστες που προέρχονται από μακρινούςπροορισμούς, όπως η Βόρεια Αμερική και η περιοχή τηςΑσίας/Ειρηνικού.

  Ωστόσο, το 2006 δεν σημειώθηκε αύξηση μόνο σε ό,τι αφοράτο συνολικό αριθμό των εισερχόμενων τουριστών.Η παράτασητης τουριστικής περιόδου είναι εμφανής και από τη μηνιαίαεξέλιξη των αφίξεων (βλ. Διάγραμμα 4.15). Με εξαίρεση τονΙανουάριο και το Φεβρουάριο, όπου παρατηρήθηκε πτώση, οιυπόλοιποι μήνες χαρακτηρίσθηκαν από σημαντική άνοδο,ακόμα και εκτός θερινής περιόδου.

  Φο

  ρτί

  ο (

  τόνο

  ι)

  χυδ

  ρο

  μεί

  ο (

  τόνο

  ι)

  Διάγραμμα 4.12Mηνιαία Διαχείριση Φορτίου & Tαχυδρομείου2005–2006

  Tαχυδρομείο 2006 Tαχυδρομείο 2005Φορτίο 2006 Φορτίο 2005

  5.000

  6.000

  7.000

  8.000

  9.000

  10.000

  11.000

  700

  900

  1.100

  1.300

  Διάγραμμα 4.13Σκοπός Tαξιδιού

  EΠAΓΓEΛMATIKOIΛOΓOI

  34%

  ΠPOΣΩΠIKOIΛOΓOI 66%

  annual_2006_gr 6/29/07 11:29 AM Page 18

 • 19

  ιβά

  τες

  Διάγραμμα 4.15Eποχικότητα Aφίξεων Eισερχόμενου Tουρισμού

  2005 2006

  IAN ΦEB MAP AΠP MAΪ IOYN IOYΛ AYΓ ΣEΠ OKT NOE ∆EK0

  50.000

  100.000

  150.000

  200.000

  250.000

  300.000

  350.000

  400.000

  -42%-35%

  +18%

  +42%

  +21%+27%

  +10%+16%

  +6%

  +74%

  +24%

  +164%

  Διάγραμμα 4.14Eξέλιξη Eισερχόμενης Kίνησης

  Αλλοδαποί Eπιβάτες Αλλοδαποί Eπιβάτες για Tουρισμό0