ΦυσικήΑʹΛυκείου...

Click here to load reader

 • date post

  20-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΦυσικήΑʹΛυκείου...

 • Φυσική Αʹ Λυκείου Ασκήσεις - Προβλήματα

  m1 m2

  m

  Παπαδημητρίου X. Γιώργος « Ναύπακτος 2016

  Made with LATEX and TikZ Public Domain

 • Περιεχόμενα

  1 Κινήσεις 1 1.1 Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  1.1.1 Μετατόπιση - ταχύτητα - διαγράμματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.2 Ασκήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  1.2 Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.1 Επιταχυνόμενη Κίνηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.2 Επιβραδυνόμενη Κίνηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.3 Εφαρμογές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2.4 Διαγράμματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.2.5 Εφαρμογές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  1.3 Προβλήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.3.1 Ασκήσεις στα διαγράμματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  1.4 Τυπολόγιο Κινήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  2 Δυναμική σε μία διάσταση 21 2.1 1ος Νόμος του Νεύτωνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.2 Σύνθεση Δυνάμεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.3 2ος Νόμος του Νεύτωνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.4 Ασκήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  2.4.1 1ος - 2ος Νόμος Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.4.2 Βάρος, Μάζα, Ελεύθερη πτώση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  2.5 Προβλήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  3 Δυναμική στο επίπεδο 31 3.1 Δυναμική στο επίπεδο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  3.1.1 3ος Νόμος Νεύτωνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.1.2 Νόμος του Hooke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.1.3 Δυνάμεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.1.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.1.5 Σύνθεση πολλών δυνάμεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.1.6 Στατική Τριβή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.1.7 Τριβή ολίσθησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  3.2 Νόμοι Νεύτωνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.2.1 Ερωτήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  3.3 Λυμένες Ασκήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.4 Προβλήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

 • iv Γ. Χ. Παπαδημητρίου

  4 Έργο - Ενέργεια 51 4.1 Έργο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  4.1.1 Έργο σταθερής δύναμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4.1.2 Ασκήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  4.2 Αρχή Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 4.2.1 Ασκήσεις-προβλήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  4.3 Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.3.1 Ασκήσεις-Προβλήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  4.4 Ισχύς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.4.1 Ρυθμοί μεταβολής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.4.2 Ασκήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  4.5 Έργο-Ενέργεια, Ασκήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4.5.1 Α'-Β' Θέματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4.5.2 Γ'-Δ' Θέματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  5 Γενικές Ασκήσεις - Προβλήματα 67 5.1 Προβλήματα Επανάληψης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  5.1.1 Επανάληψη, Θέματα Α'-Β' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 5.1.2 Επανάληψη, Θέμα Γ'-Δ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  6 Διαγωνίσματα - Τεστ 85 6.1 Τεστ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 6.2 Τεστ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6.3 Διαγωνίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 6.4 Διαγωνίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

  Κινήσεις

  Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση

 • Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση 3

  1.1 Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση 1.1.1 Μετατόπιση - ταχύτητα - διαγράμματα 1. Να βρείτε τη μετατόπιση και το διάστημα που διένυσε το σώμα στα παρακάτω σχήματα. Το σώμα

  πηγαίνει από το σημείο Α στο Β, στο Γ, ...

  x(m) -4 -2 0 2 4 6

  A B

  xA = xB = ∆x =

  x(m) -4 -2 0 2 4 6

  A BΓ

  xA = xB = xB =

  ∆x1 = ∆x1 =

  ∆xολ = Διάστημα S =

  x(m) -4 -2 0 2 4 6

  A B

  xA = xB = ∆x =

  x(m) -4 -2 0 2 4 6

  ΑΒ

  xA = xB = ∆x =

  2. Ένα παιδικό αυτοκινητάκι κινείται σε ευθύγραμμη τροχιά και οι θέσεις του τις διάφορες χρονικές στιγμές δίνονται από το παρακάτω διάγραμμα x-t. Να σχεδιάσετε στον άξονα τις θέσεις του, τις χρονικές στιγμές t = 2, 4, 8 s, και να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου (v − t).

  2 4 8

  4 6 8

  A B

  Γ

  t (s)

  x (m)

  0 2 4 8 t (s)

  v (m/s)

  0

  x -4 -2 0 2 4 6

  3. Ένα μικρό σώμα κινείται σε ευθύγραμμη τροχιά, ξεκινώντας από τη θέση x = 0, και η αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς του του τις διάφορες χρονικές στιγμές φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα v−t. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα θέσης-χρόνου (x− t).

 • 4 Γ. Χ. Παπαδημητρίου

  5 6 8

  −4

  8

  t (s)

  v (m/s)

  0

  5 6 8 t (s)

  x (m)

  0

  (αʹ) Σε ποια θέση βρίσκεται το σώμα τις χρονικές στιγμές t = 5, t = 6 και t = 8 s; (βʹ) Τι είδους κίνηση κάνει από t = 6 έως t = 8 s; (γʹ) Ποια η συνολική του μετατόπιση, ποιο το διάστημα που διένυσε και ποια η μέση ταχύτητά

  του;

  4. Μικρό σώμα κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα μέτρου v1 = 10 m/s για χρόνο 5 s. Αμέσως μετά κινείται με αντίθετη φορά με ταχύτητα μέτρου v2 = 5 m/s για χρόνο 4 s. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου και θέσης-χρόνου γι' αυτή την κίνηση.

  2 4 6 8

  −5

  5

  10

  t (s)

  v (m/s)

  0

  2 4 6 8 t (s)

  x (m)

  0

  5. Ένα παιδικό αυτοκινητάκι κινείται σε ευθύγραμμη τροχιά και οι θέσεις του τις διάφορες χρονικές στιγμές δίνονται από το παρακάτω διάγραμμα x− t.

  0 2 5

  2

  4

  t (s)

  x (m)

  0

  2 5 8 t (s)

  v (m/s)

  0

  (αʹ) Σε ποια θέση βρίσκεται το σώμα τη χρονική στιγμή