συγκοινωνούντα συστήματα προστασίας · Connected Threat Defense....

of 26 /26
Connected Threat Defense συγκοινωνούντα συστήματα προστασίας Χριστόφορος Χριστοφή Διευθύνων Σύμβουλος CHANNEL IT

Embed Size (px)

Transcript of συγκοινωνούντα συστήματα προστασίας · Connected Threat Defense....

 • Connected Threat Defenseσυγκοινωνούντα συστήματα προστασίας

  Χριστόφορος Χριστοφή – Διευθύνων Σύμβουλος CHANNEL IT

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.2

  Πριν πέντε χρόνια η ασφάλειατων επιχειρήσεων ήταν ήδη

  δύσκολη υπόθεση

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.3 3

  Ο μοντέρνος χώρος εργασίας δεν έχει σύνορα

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.4

  Η On-premise προστασία ή η περιμετρική προστασία

  δεν αρκεί πιά

  85%Υιοθετούν στρατηγική MULTI-CLOUD

  80%ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ95%

  Χρησιμοποιούν διάφορες εφαρμογές ή υπηρεσίες INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.5 5

  Το πεδίο απειλών εξελίσσεται

  Ransomware

  Macro Malware

  Point of SaleRAM Scrapers

  Targeted Attacks

  Flash Exploits

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.6

  Είναι δύσκολη η ορατότητα σε όλα

  αυτά τα διαφορετικά περιβάλλοντα

  Είναι και πολλά τα σημεία εισόδου των

  απειλών που πρέπει να προστατέψουμε

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.7

  Η διαχείριση όλων αυτών των κινδύνων προϋποθέτει μια δομημένη, πολύ-επίπεδη μέθοδο προστασίας

  Servers

  Προστατεύει τους server όπου και αν

  βρίσκονται – physical, virtual ή cloud

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.8

  Networks

  Servers

  Να εντοπίζει και να σταματά επιθέσεις στο data center και στους

  χρήστες αποτελεσματικά

  Η διαχείριση όλων αυτών των κινδύνων προϋποθέτει μια δομημένη, πολύ-επίπεδη μέθοδο προστασίας

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.9

  Users

  Networks

  Προστατεύει τους χρήστες όπου και να

  βρίσκονται, σε οποιναδήποτε

  συσκευή

  Η ανάγκη για δομημένη προστασία και ορατότητα σε όλο το δίκτυο αυξάνεται

  Servers

  Η διαχείριση όλων αυτών των κινδύνων προϋποθέτει μια δομημένη, πολύ-επίπεδη μέθοδο προστασίας

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.10

  Connected Threat Defense: Αμεση και ολοκληρωμενη Προστασία

  Αυξημένη Κεντρική Ορατότητα σε όλο το δίκτυο – ανάλυση και εκτίμηση επιπτώσεων

  Γρήγορη αντιμετώπιση μέσω ανταλλαγής

  πληροφοριών για απειλές και την έγκαιρη εφαρμογή

  των updates σε πραγματικό χρόνο

  Εντοπίζει περίεργες συμπεριφορές και προηγμένα malware –αόρατα σε συνηθισμένα συστήματα προστασίας

  Άμεση εκτίμηση πιθανών «αδυναμιών» για έγκαιρη αντιμετώπιση και προστασία endpoints, servers και εφαρμογών

  PROTECT

  DETECT

  RESPOND

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.11

  PROTECT

  DETECT

  RESPOND

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.12

  PROTECT

  Anti-Malware and Content Filtering

  Intrusion Prevention

  App Control

  Integrity Monitoring

  Encryption and Data Loss Prevention

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.13

  DETECT

  PROTECT

  RESPONDRESPOND PROTECT

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.14

  DETECT

  “The traditional defense-in-depth components are still necessary, but are no longer sufficient in protecting against advanced targeted attacks and advanced malware.”

  Network Content Inspection

  Custom Sandbox Analysis

  Behavioral Analysis

  Machine Learning

  Lateral Movement Detection

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.15

  RESPOND 1. Malware infects an endpoint

  2. Deep Discovery detects malware

  3. Real-time signature pushed to endpoints (logging or blocking)

  4. Endpoint Sensor can investigate whether threat had spread

  RAPID RESPONSE

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.16

  RESPOND

  CENTRALIZED THREAT SHARING AND VISIBILITY

  ENDPOINT PROTECTION

  CUSTOM SANDBOX

  Apex One URL, File, IPEDR IOC, SHA, IP, Domain

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.17

  RESPOND

  CENTRALIZED THREAT SHARING AND VISIBILITY

  ENDPOINT PROTECTION

  MAILSECURITY

  CUSTOM SANDBOX

  ScanMail for Exchange SHA-1InterScan Mail Security SHA, IP, DomainScanMail for Exchange Risk Level InterScan Mail Security Risk Level

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.18

  RESPOND

  CENTRALIZED THREAT SHARING AND VISIBILITY

  ENDPOINT PROTECTION

  MAILSECURITY

  WEBGATEWAY

  CUSTOM SANDBOX

  InterScan Web Security URL, File, IPInterScan Web Security Action

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.19

  RESPOND

  CENTRALIZED THREAT SHARING AND VISIBILITY

  ENDPOINT PROTECTION

  MAILSECURITY

  WEBGATEWAY

  CUSTOM SANDBOX

  HYBRID CLOUDSECURITY

  Deep Security URL, FileDeep Security Action

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.20

  RESPOND

  CENTRALIZED THREAT SHARING AND VISIBILITY

  ENDPOINT PROTECTION

  MAILSECURITY

  WEBGATEWAY

  CUSTOM SANDBOX

  HYBRID CLOUDSECURITY

  TippingPoint IPS URL, File, IP, Domain

  INTRUSION PREVENTION

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.21

  RESPOND

  CENTRALIZED THREAT SHARING AND VISIBILITY

  ENDPOINT PROTECTION

  MAILSECURITY

  WEBGATEWAY

  CUSTOM SANDBOX

  HYBRID CLOUDSECURITY

  Control Manager URL, File, IP,Domain, SHA

  INTRUSION PREVENTION

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.22

  RESPOND

  CENTRALIZED THREAT SHARING AND VISIBILITY

  ENDPOINT PROTECTION

  MAILSECURITY

  WEBGATEWAY

  CUSTOM SANDBOX

  HYBRID CLOUDSECURITY

  INTRUSION PREVENTION

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.23

  RESPONDThreat Information can be shared with third party applications such as SIEMs, Firewalls, IPS and other applications via Web API

  THIRD PARTY SHARING

  CUSTOM SANDBOX

  NETWORKDETECTION

  NEXT GENFIREWALL

  SIEM NETWORK IPSIBM Qradar

  HP ArcsightSplunkAlienVault

  IBMCheck PointPalo Alto NetworksBlue Coat

  API

  WEB API

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.24

  User-based visibility, investigation and management

  Connected Threat Defense: Καλύτερη και Γρηγορότερη Προστασία

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.25

  Strong Central VisibilitySingle dashboard with visibility across

  layers of protection

 • Copyright 2017 Trend Micro Inc.26

  Ευχαριστούμε!

  Connected Threat Defense�συγκοινωνούντα συστήματα προστασίας�Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Ευχαριστούμε!