Στατιστική Ανάλυση...

Click here to load reader

 • date post

  17-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Στατιστική Ανάλυση...

 • ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 19/3/2012

  ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1

  Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων II

  Γραμμική Παλινδρόμηση με το S.P.S.S.

  μέρος Α΄(απλή παλινδρόμηση)

  Νίκος Τσάντας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμ. Μαθηματικών

  “Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές” Ακαδημαϊκό έτος 2011-12

  Μοντέλο: Αναζητάμε το (μαθηματικό) μοντέλο, που περιγράφει, με τον καλύτερο

  δυνατό τρόπο, τις τιμές μιας μεταβλητής (εξαρτημένη/προβλεπόμενη) συναρ-

  τήσει των τιμών μιας ή περισσότερων άλλων μεταβλητών (ανεξάρτητη/προβλέ-

  πουσα).

  Γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης:

  ? Εύρεση b0, b1, …, bk

  2

  0 1 2

  k

  ky b b x b x b x    

  Υποθέστε ότι διαπιστώσατε την ύπαρξη (γραμμικής) σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών.

  Λογικά, στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσετε στην περιγραφή αυτής της σχέσης.

  Προϋποθέσεις εφαρμογής

   κλίμακα μέτρησης τουλάχιστον ordinal

   ύπαρξη γραμμικής σχέσης

   βλέπε υπόλοιπα

  Ευθεία (ελαχίστων τετραγώνων): y = b0 + b1x

   b1 →… ερμηνεία

   b0 →… ερμηνεία

 • ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 19/3/2012

  ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2

  A small example. SST uses the differences between the

  observed data and the mean value of Y.

  SSR uses the differences between the

  observed data and the regression line.

  SSM uses the differences between the

  mean value of Y and the regression line.

  A measure of how much the model has improved

  the prediction of the outcome compared to the

  level of inaccuracy of the model.

  The proportion of improvement due to the

  model.

 • ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 19/3/2012

  ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3

  (αρχείο world95.sav)

  Is the measure of the education level (literacy rate for females) useful for predicting

  life expectancy?

  ?? εμφάνιση γραμμής παλινδρόμησης

  Graphs  Scatter/Dot  Simple Scatter

  Ευθεία (ελαχίστων τετραγώνων):

  (female life expectancy) = b0 + b1(female literacy) + ε

  Analyze  Regression  Linear...

 • ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 19/3/2012

  ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 4

   Πόσο καλή είναι η προσαρμογή; (Pearson’s r)

   Πόσο ποσοστό της συνολικής μεταβλητότητας εξηγείται; (R2)

   Υπάρχει πράγματι μια σχέση ευθείας; (b1 = 0)

   Έχουμε στα χέρια μας το σωστό μοντέλο; (δεν ξέρουμε)

  χρόνια (

 • ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 19/3/2012

  ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 5

  (female life expectancy) = 47.17 + 0.307(female literacy)

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΟΣ

  για (female literacy) = 90 είναι (female life expectancy) = 74.8

   The t-statistics provide some clue regarding the relative importance of

  (each) variable in the model.

   The probabilities should not be used for a formal test regarding the

  importance of each variable.

   These probabilities are appropriate if you want to do one preselected test

  and not if you are looking, say, for the strongest/weakest variable.

   As a guide regarding useful predictors, look for t values well below

  -2 or above +2.

  ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (for the predicted means)

  (μέση τιμή δείγματος 67.26)

  Graphs  Scatter/Dot  Simple Scatter

  dependent= average female life expectancy independent= females who read

 • ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 19/3/2012

  ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 6

  ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (for individual cases)

  (μέση τιμή δείγματος 67.26)

  Graphs  Scatter/Dot  Simple Scatter

  dependent= average female life expectancy independent= females who read

  LAST, BUT NOT LEAST, CAUTIONS:

  Be careful about concluding “if literacy is increased, the population will live

  longer”.

  There is strong association between “literacy” and “life expectancy”, but

  association is not the same as causation.

   If an investigator observes the values of the independent and dependent

  variables for a set of subjects (cases), association does not establish

  causation.

   If an investigator does an experiment where he/she sets the values of

  the independent variable (for example, six specific doses of a drug) and

  watches the effect on the dependent variable, there may be little question

  that the results were caused by the independent variable.

 • ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 19/3/2012

  ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 7

  Η αποδοχή του μοντέλου της παλινδρόμησης εξασφαλίζεται από την

  αποδοχή ότι θα πρέπει

   τα υπόλοιπα να ακολουθούν την κανονική κατανομή,

   τα υπόλοιπα να έχουν διακύμανση ίδια για όλες τις τιμές της ανεξάρτητης

  μεταβλητής,

   διαδοχικά υπόλοιπα να είναι ανεξάρτητα.

  (αρχείο world95.sav)

  Is the measure of the education level (literacy rate for females) useful

  for predicting life expectancy?

  (female life expectancy) = 47.17 + 0.307(female literacy)

 • ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 19/3/2012

  ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 8

  (Statistics)

  (Plots)

  *ZPRED: standardized predicted values

  *SDRESID: Studentized deleted residuals

  *DEPENDNT

  If the distribution of residuals is approximtly

  normal, you know that about 95% of the

  standardized residuals should be between

  -2 and +2.

  Of course, even if the model fits well, you

  expect to see about 5% of the cases with

  standardized residuals greater than 2 in

  absolute value.

  Checking for Normality

  Standardized Residuals

  ???

 • ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 19/3/2012

  ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 9

  Άλλος τρόπος: στατιστικός έλεγχος

  (αφού πρώτα αποθηκευτούν / use

  the “save” dialog box)

  Checking for Normality

  Standardized Residuals

  Checking for Constant Variance

  Studentized (deleted) Residuals

  Ideally, the points should fall in a horizontal

  band across the plot, you should see no

  systematic trends, and you should be

  concerned if gross outliers are identified.

  ???

 • ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 19/3/2012

  ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 10

  Checking Independence

  (Durbin-Watson test)

  This statistic ranges in value from 0 to 4. If there is no

  correlation between successive residuals, the Durbin

  Watson statistic should be close to 2. Values close to 0

  indicate that successive residuals are positively correlated,

  while values close to 4 indicate strong negative correlation.

  Always

  check the fitting

  If the model fits each data value exactly, the observed and predicted values would

  coincide on a straight line extending from the lower left corner to the upper right.

   ? Zambia. Actually life expectancy for its females is among the lowest in this sample;

  yet its predicted value is close to the mean of all predicted values (0.0).

   ? Botswana.

  use the “save” dialog box.

 • ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 19/3/2012

  ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 11

  Βιβλιογραφία

  Andy Field (2009). Discovering statistics using SPSS, 3rd edition. SAGE Publications

  M.J. Norusis (2011). IBM SPSS Statistics 19 Guide to Data Analysis. Prentice Hall.