Χαιρετισμο ... Η...

Click here to load reader

 • date post

  10-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Χαιρετισμο ... Η...

 • Χαιρετισμοi

  ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΖΏΓΡΆΦΟΣ, Άναπληρωτής Πρύτανης ΕΚΠΆ

  Ά.Ε. πρώην Υπουργός, Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΚΕΝΕΒΕΖΟΣ

  Ά.Ε. Πρέσβης της Σερβικής Δημοκρατίας, κ. DUSAN SPASOJEVICĆ

  ΘΕΟΔΏΡΟΣ ΦΟΡΤΣΆΚΗΣ, Βουλευτής Επικρατείας, τέως Πρύτανης ΕΚΠΆ

  ΝΙΚΗ ΚΕΡΆΜΕΏΣ, Βουλευτής Επικρατείας

  ΙΏΆΝΝΗΣ ΜΟΥΖΆΛΆΣ, πρώην Υπουργός

  ΙΏΆΝΝΗΣ ΣΆΡΜΆΣ, Άντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  ΆΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΆΐΔΗΣ, Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Άθηνών, ΕΚΠΆ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΆΣ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  ΝΙΚΟΛΆΟΣ ΝΙΚΗΤΕΆΣ, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης, ΕΚΠΆ

  ΧΆΡΆΛΆΜΠΟΣ ΠΆΠΆΓΕΏΡΓΙΟΥ, Εργαστήριο Ψυχοφυσιολογίας, ΕΚΠΆ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΆΜΠΡΕΛΛΗΣ, Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

  ΓΙΏΡΓΟΣ ΆΡΆΜΠΆΤΖΗΣ, Εργαστήριο Μελέτης του Θεσμικού Λόγου, ΕΚΠΆ

  ΒΆΣΙΛΗΣ ΣΆΡΛΗΣ, Εμπορικός Διευθυντής Λάμδα Central

  ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΏΤΟΠΆΠΆΔΆΚΗΣ, Πρόεδρος του Ελληνικού Κλιμακίου της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO

  S O L I D A R I T Y

  C O O P E R A T I O N

  and

  Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής 2018

 • Πρωτη συνεδρια Προεδρείο: ΝΙΚΟΛΆΟΣ ΝΙΚΗΤΕΆΣ, ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΠΆΝΆΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΝΆΤΖΗ

  ΒΆΝΆ ΝΙΚΟΛΆΐΔΟΥ-ΚΥΡΙΆΝΙΔΟΥ, ΕΚΠΑ Η Αλληλεγγύη στην Hannah Arendt: Μια Απρόσμενη

  Συνάντηση της Πολιτικής Θεωρίας με την Βιοηθική

  ΆΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΆΤΖΗΣ, ΕΚΠΑ Το Δικαίωμα στην Αυτοκτησία

  ΝΙΚΟΣ ΨΆΡΡΟΣ, Univeristät Leipzig Koινές Πράξεις

  DEJAN DONEV, Ss. Cyril and Methodius University A Possible Bioethical Perspective on Dialogue,

  Solidarity and Cooperation

  ΤΆΚΗΣ ΒΙΔΆΛΗΣ, Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Έξυπνες Μηχανές: Η Βιοηθική πέρα από τη Βιολογία;

  Δευτερη συνεδρια Προεδρείο: ΜΥΡΤΏ ΔΡΆΓΏΝΆ-ΜΟΝΆΧΟΥ, ΧΆΡΆΛΆΜΠΟΣ ΠΆΠΆΓΕΏΡΓΙΟΥ

  RISTO SOLUNCHEV, Ss. Cyril and Methodius University Biopolitics and Governing of the Self

  ΜΆΡΙΆ ΧΏΡΙΆΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΚΠΑ Από τον Πόνο στην Αλληλεγγύη κι από την Εμπιστοσύνη

  στη Συνεργασία

  ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΣΆΛΆΜΟΥΡΆΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γενετική Βελτίωση: Υπόσχεση ή Χίμαιρα;

  ΛΥΔΙΆ ΤΣΙΆΚΙΡΗ, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παθητική Ευθανασία: Η Ευθύνη του Ελέγχου

  ΟΜΆΔΆ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 1ου ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ Με τη Ματιά των Εφήβων: Η Ώρα του Τέλους Μας-

  Ένα Δίλημμα χωρίς Τέλος Μαθήτριες: Νικολέτα Ζεπάτου, Βενετία Κατσίκα, Ευανθία Κουσιαφέ, Μαρία-

  Αγγελική Μαλλιοπούλου, Καθηγητές: Αλέξιος Μπαλαμάτσης, Παναγιώτα Σπυροπούλου, Μαρία Νάρρου, Αγγελική Παπαγεωργίου

  Παρασκευή 19 Οκτωβρίου

 • ΧΟΡΗΓΟΙ