Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων · 2020. 10. 6. · Βάσεις...

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων · 2020. 10. 6. · Βάσεις...

 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

  Δημοσθένης Ακουμιανάκης

 • Δεδομένα και πληροφορία

 • ❖Για να κατανοήσουμε την έννοια της βάσης δεδομένων πρέπει να εξετάσουμε πρώτα τι είναι δεδομένο και συγκεκριμένα

  ▪ Τι μορφή έχει;

  ▪ Που εμφανίζεται ή που υπάρχει;

  ▪ Πως αξιολογείται;

  ▪ Πως συνδέεται με την πληροφορία

  Ο όρος ‘δεδομένα’ …

 • ❖Τα δεδομένα είναι μια συλλογή από ακατέργαστα υλικά ή πρώτη ύλη που αφορούν ένα οργανισμό και τις επιχειρησιακές του συναλλαγές

  ▪ Τα ακατέργαστα αυτά υλικά έχουν πολύ μικρή σημασία από μόνα τους αλλά χρησιμοποιούνται για να παραχθούν χρήσιμες πληροφορίες

  Δεδομένα – ορισμοί

 • ❖Παρατηρήστε την εικόνα και τεκμηριώστε τι είδους δεδομένα θεωρείτε ότι αποτυπώνει;

  ❖Απάντηση (ενδεικτική)

  ▪ Αποτυπώνει ένα σύνολο κόμβων / σημείων με κάθε σημείο / κόμβο να χαρακτηρίζεται (δυνητικά) από

  ✓Συντεταγμένες (Χ,Υ)

  ✓ΧρώμαΣημείωση: Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε επιπλέον ιδιότητες όπως εμβαδόν, όγκος, είδος, κλπ

  Παράδειγμα

 • ❖Παρατηρήστε την εικόνα και τεκμηριώστε τι είδους δεδομένα θεωρείτε ότι αποτυπώνει;

  ❖Απάντηση (ενδεικτική)

  ▪ Αποτυπώνει ένα σύνολο κόμβων / σημείων με κάθε σημείο / κόμβο να χαρακτηρίζεται (δυνητικά) από

  ✓Συντεταγμένες (Χ,Υ)

  ✓Χρώμα

  ❖Συνδέστε τους κόμβους και δείτε τι προκύπτει;

  Παράδειγμα (συν.)

 • ❖Τρόποι σύνδεσης κόμβων

  ▪ Συνδέω μόνο πράσινους κόμβους με καμπύλη γραμμή

  Παράδειγμα (συν.)

 • ❖Τρόποι σύνδεσης κόμβων

  ▪ Συνδέω μόνο πράσινους κόμβους με καμπύλη γραμμή

  ▪ Συνδέω μόνο μπλε κόμβους με καμπύλη γραμμή

  Παράδειγμα (συν.)

  ▪ Συνδέω κόμβους με καμπύλη γραμμή

 • ❖Επιπλέον συνδεσμολογίες μεταξύ κόμβων

  Παράδειγμα (συν.)

 • Παράδειγμα (συν.)

  ❖Σημαντική παρατήρηση

  ▪ Ανάλογα με το πως συνδέονται οι κόμβοι προκύπτει διαφορετική πληροφορία

 • ❖Τα δεδομένα είναι ένα σύνολο ακατέργαστωνπεριστατικών ή γεγονότων που αφορούν / περιγράφουν ένα φαινόμενο

  ❖Τα δεδομένα ερμηνεύονται και αυτή η ερμηνεία έχει ενδιαφέρον για κάποιο χρήστη ή φορέα

  ❖Τα δεδομένα δεν συνιστούν πληροφορία παρά μόνο αφού τύχουν κατάλληλης ερμηνείας / επεξεργασίας

  Επομένως

 • ❖Τα δεδομένα δεν είναι απτά

  ▪ Δεν γίνονται αντιληπτά δια τη αφής, οσμής ή όρασης

  ❖Μπορούμε να τα

  ▪ Αντιγράψουμε (δηλαδή να δημιουργήσουμε κλώνους)

  ▪ Μετατρέψουμε (δηλαδή να τροποποιήσουμε την τιμή τους ή να αλλάξουμε τη μορφή τους)

  ▪ Επεξεργαστούμε (δηλαδή να αποτελέσουν είσοδο σε μια υπολογιστική διαδικασία)

  ▪ … και διάφορα άλλα που ακόμα δεν έχουν πλήρως αποκωδικοποιηθεί

  Χαρακτηριστικά – ιδιότητες δεδομένων

 • ❖Συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε τα δεδομένα ως προς τον τύπο τους

  ▪ Κείμενο (π.χ. Όνομα πελάτη, Όνομα προϊόντος)

  ▪ Αριθμός (π.χ. Τραπεζικός λογαριασμός, Αριθμός τηλεφώνου)

  ▪ Σύμβολο (π.χ. Σήμα κυκλοφορίας, Σημαία)

  ❖Επίσης, συχνά διακρίνουμε δεδομένα ως προς τη δομή τους

  ▪ Απλά (π.χ. αριθμοί, κείμενο)

  ▪ Σύνθετα (π.χ. εικόνα, ημερομηνία)

  Τύποι δεδομένων

 • Πληροφορία & επεξεργασία δεδομένων

 • ❖Η πληροφορία είναι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων που γίνεται με σκοπό να τα καταστήσει [τα δεδομένα] χρήσιμα σε κάποιον▪ Π.χ. ο συνδυασμός (ως ένα είδος επεξεργασίας) ενός

  ονόματος και μιας διεύθυνσης προσφέρει αξία σε ένα επισκέπτη μιας πόλης που επιθυμεί να συναντήσει κάποιον

  ✓Από μόνα τους τα δύο δεδομένα δεν έχουν αξία για τον επισκέπτη

  Πληροφορία – Ορισμός

 • ❖Η επεξεργασία των δεδομένων

  ▪ Αφορά τη διαδικασία μέσω της οποίας τα δεδομένα, συνδυάζονται, μεταφράζονται και μετατρέπονται σε χρήσιμη πληροφορία

  ▪ Γίνεται είτε από τον ανθρώπινο νου ή από προγράμματα Η/Υ που βαθμιαία παράγουν πληροφορία

  Επεξεργασία δεδομένων

 • ❖Μια πληροφορία πρέπει να έχει αξία, αλλιώς εξακολουθεί να είναι απλά δεδομένο ▪ Αξία θεωρούμε ότι έχει κάτι όταν ενημερώνονται οι

  παραλήπτες τους για κάτι που αγνοούσαν ή τους επιβεβαιώνουν κάτι που υποψιάζονταν

  ❖Η πληροφορία έχει ημερομηνία λήξης σε αντίθεση µε τα δεδομένα που δεν έχουν

  Χαρακτηριστικά πληροφορίας

 • ❖Τι θα χαρακτηρίζατε ως δεδομένα και τι ως πληροφορία στην εικόνα;

  ❖Τι συμπέρασμα βγαίνει για τη σχέση

  ▪ Δεδομένων & πληροφορίας

  ▪ Πληροφορίας & απόφασης

  Παράδειγμα

 • ❖Θα μπορούσαν τα ίδια δεδομένα να παράγουν διαφορετικές πληροφορίες;

  ▪ Ναι, αν αλλάξει η μέθοδος ή ο τρόπος επεξεργασίας τους

  Σχόλιο - Προβληματισμός

 • Βάση δεδομένων & συστήματα βάσεων δεδομένων

 • ❖Μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα ή πληροφορίες▪ Τα δεδομένα μιας βάσης δεδομένων έχουν αξία όταν μπορούν να

  συσχετιστούν π.χ. όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και να αποκτήσουν συγκεκριμένο νόημα (π.χ. ταυτοποίηση προσώπου) προκειμένου μα παραχθεί χρήσιμη πληροφορία

  ❖Μια βάση δεδομένων σχεδιάζεται, υλοποιείται και αποθηκεύει πληροφορίες για ένα ειδικό τμήμα του κόσμου ή σκοπό, όπως:▪ Μαθητολόγιο / Πελατολόγιο

  ▪ Φορολογία εισοδήματος

  ▪ Τραπεζικές συναλλαγές, κλπ

  Τι είναι μια βάση δεδομένων

 • Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

 • Λογισμικό ΣΔΒΔ - Λειτουργικότητα

  Αναζήτηση

  Ταξινόμηση

  Ασφάλεια

  Ενημέρωση

  Επεξεργασία

  Βάση

  Δεδομένων

  Βάση

  Δεδομένων

  Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων

  Χρήστης

  ……..

  ……..

  Βάση

  Δεδομένων

 • ❖PostgreSQL

  ▪ https://www.postgresql.org/download/

  Στο μάθημα

  https://www.postgresql.org/download/

 • Πτυχές γνωστικού αντικειμένου και εφαρμογές

 • ❖Αναπαράσταση δεδομένων▪ Διάκριση σε κατηγορίες / μορφές

  ▪ Χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε κατηγορίας / μορφής

  ❖Οργάνωση δεδομένων▪ Ταξινόμηση, ομαδοποίηση και δόμηση των δεδομένων

  ▪ Εντοπισμός και χρήση συσχετίσεων μεταξύ των δεδομένων

  ▪ Θεωρητική θεμελίωση των παραπάνω

  ❖Αποθήκευση δεδομένων▪ Καταγραφή τους σε ηλεκτρονικά μέσα

  ▪ Διαδικασίες πρόσβασης και ανάκτησης

  ▪ Βελτιστοποίηση των επιδόσεων

  Πτυχές του γνωστικού αντικειμένου

 • ❖Γιατί τα δεδομένα σήμερα είναι:▪ Πολλά (σε ποσότητα)

  ✓Επομένως η καταγραφή τους είναι απαραίτητη έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν

  ▪ Σύνθετα (σε μορφή & περιεχόμενο)

  ✓Επομένως η επεξεργασία τους με ηλεκτρονικά μέσα είναι προϋπόθεση για την αξιοποίηση τους

  ▪ Πολύτιμα αφού αποτελούν ένα από τα κύρια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης

  ✓Επομένως στρατηγικής σημασίας

  Γιατί απασχολεί το γνωστικό αντικείμενο

 • ❖Γιατί τα δεδομένα σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν την ποιότητα της πληροφορίας που παράγεται ▪ Επομένως την ποιότητα των αποφάσεων που

  λαμβάνονται

  ❖Τα δεδομένα και η επεξεργασία τους αποτελούν κύρια συστατικά της διαδικασίας παραγωγής νέας γνώσης

  Γιατί απασχολεί το γνωστικό αντικείμενο

 • ❖Τραπεζικά συστήματα πληροφοριών

  ▪ Βάσεις δεδομένων αποτελούν τον κορμό

  ▪ Πλήθος εφαρμογών & υπηρεσιών (και συναλλαγών)

  ▪ Κεντρικό θέμα η ασφάλεια των συναλλαγών

  Εφαρμογές βάσεων δεδομένων

 • ❖Τουριστικές εφαρμογές

  ▪ Συστήματα κράτησης εισιτηρίων

  ▪ Πλήθος δεδομένων

  ✓Εταιρίες

  ✓Δρομολόγια

  ✓Κόμιστρα

  ✓κλπ.

  Εφαρμογές (συν.)

 • ❖Συστήματα υγείας σε νοσοκομεία

  ❖Απαιτείται διαχείριση δεδομένων για▪ Ασθενείς

  ▪ Προσωπικό

  ▪ Εξετάσεις

  ▪ Ραντεβού

  ▪ κλπ

  Εφαρμογές (συν.)

 • ❖Δεδομένο

  ▪ Κάθε αναπαράσταση ή περιγραφή περιστατικού, που παρατηρείται, καταγράφεται και είναι δυνατό να του αποδοθεί ερμηνεία (μέσω επεξεργασίας)

  ❖Πληροφορία

  ▪ Αυτό που εξάγεται από τα δεδομένα, ενδεχομένως συνδυάζοντας τα, και που έχει αξία

  ❖Επεξεργασία

  ▪ Τεχνικές – διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων για την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας

  Συμπέρασμα

 • Τέλος για σήμερα - Ερωτήσεις