Άμεση και Έμμεση Coombs...Coombs Test H Η δοκιμασία...

48
Άμεση και Έμμεση Coombs Παπέ Μαγδαληνή Βιοπαθολόγος-Επιμελήτρια A΄ Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ

Transcript of Άμεση και Έμμεση Coombs...Coombs Test H Η δοκιμασία...

 • Άμεση και Έμμεση Coombs

  Παπέ ΜαγδαληνήΒιοπαθολόγος-Επιμελήτρια A΄Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ

 • Η Ανοσοαιματολογία μελετάτα ερυθροκυτταρικά αντιγόνακαι τα αντιερυθροκυτταρικάαντισώματα καθώς και τιςμεταξύ τους αντιδράσεις.

  ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΠρόληψηΑνεπιθύμητων Αντιδράσεων / HDN

  Βασική Ανοσοαιματολογία

 • Αντιγόνο: οποιαδήποτε ουσία μπορεί ναπροκαλέσει τη δημιουργία αντισώματος:

  ▪ Πρωτεΐνες

  ▪ Υδατάνθρακες

  ▪ Γλυκοπρωτεΐνες

  ▪ Λιπίδια

  ▪ Λιποπρωτεΐνες

  Βασικές έννοιες - ερυθροκυτταρικά αντιγόνα

  Η αντιγονική ή ανοσογόνα δράση των ερυθροκυτταρικώναντιγόνων αποτελεί λειτουργική ιδιότητα, η παρουσία τηςοποίας εξαρτάται τόσο από το ίδιο το αντιγόνο όσο και από τιςγενικότερες συνθήκες του βιολογικού συστήματος, που έρχεταισε επαφή:Ιδιότητα του ξένουΧημική δομή - Μοριακό μέγεθοςΣτερεοχημική διαμόρφωσηΦορτίο - ΔιαλυτότηταΔόση χορήγησηςΓενετικοί παράγοντες

 • Βασική Ανοσοαιματολογία

  «Φυσικά» αντισώματα (πχ. ABO)

  Ευαισθητοποίηση μέσω της επαφής με αντιγόνα του περιβάλλοντος (βακτήρια, μύκητες, κτλ) που προσομοιάζουν στη χημική δομή αντιγόνων των ερυθρών αιμοσφαιρίων

  Εστιάζουμε στην ανίχνευση «μη αναμενόμενων» αντισωμάτων

  Ευαισθητοποίηση μέσω:

  Μετάγγισης

  Εγκυμοσύνης

  Μεταμόσχευσης

  Παθητική μεταφορά αντισωμάτων μέσω ενδοφλέβιας χορήγησης παραγώγων αίματος που περιέχουν πλάσμα ή μέσω του πλακούντα από τη μητέρα στο έμβρυο

  Αντίσωμα: χημική ουσία που παράγεται από τα Βλεμφοκύτταρα και συμμετέχει στο ανοσιακό σύστηματου οργανισμού αναγνωρίζοντας μόρια «ξένα» προςτον οργανισμό με σκοπό την καταστροφή τους

 • Βασικές έννοιες - αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα

  ΘΕΡΜΑ ΨΥΧΡΑ

  Αντιδρούν σε 37◦C Αντιδρούν < 37◦C

  IgG IgM

  Μετά από έκθεση Φυσικά

  Συγκολλούν ερυθρά παρουσία AHG Συγκολλούν ερυθρά σε διάλυμα φυσ. ορού

  Προκαλούν αιμολυτική νόσο εμβρύου-νεογνού ΔΕΝ προκαλούν αιμολυτική νόσο εμβρύου-

  νεογνού*

  Προκαλούν αιμολυτική αντίδραση μετά από

  μετάγγιση

  ΔΕΝ προκαλούν αιμολυτική αντίδραση μετά

  από μετάγγιση*

  Διαπερνούν τον πλακούντα Δεν διαπερνούν τον πλακούντα

  Κλινικά σημαντικά Κλινικά ΜΗ σημαντικά*

  * εξαιρέσεις, πχ: ABO

 • Αντίδραση αντιγόνου αντισώματος

  ▪είδος ανοσοσφαιρίνης▪αναλογία αντιγόνου αντισώματος▪φυγοκέντρηση▪θερμοκρασία-pH▪ενισχυτικά μέσα

  1

  2

  https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK2-r--NTaAhWJmLQKHUQ5AMMQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fgr.dreamstime.com%2F%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BC%25CF%258C%25CE%25BB%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C-%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BA%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25BF-%25CE%25BA%25CF%258D%25CF%2584%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25BF-%25CE%25B1%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582-spherocyte-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CF%2581%25CE%25AE%25CE%25BE%25CE%25B7-%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%25B5-image111739314&psig=AOvVaw1p1jxs1tQanwKVu-zhXup3&ust=1524729169290500

 • Ανοσοσφαιρίνες ΙgM / IgG

  IgG➢Διαθέτουν μόνο δύο θέσεις σύνδεσης με τοαντίστοιχο αντιγόνο, με συνέπεια να έχουν τηδυνατότητα απλώς να ευαισθητοποιούν τα ερυθράσυγκολλώντας πάνω τους, χωρίς όμως να μπορούννα προκαλέσουν τη συγκόλληση τους.➢Καλούνται ΄΄ατελή΄΄ (incomplete), διότι ησυγκόλληση των ευαισθητοποιημένων με ΙgGερυθρών, επιτυγχάνεται μόνο μετά από επώασηστους 37°C παρουσία ΄΄ενισχυτικού μέσου΄΄ καιπροσθήκη αντιδραστηρίου που περιέχει αντισώματαέναντι των ΙgG και/ή έναντι του C3d.

  ΙgM➢Πενταμερές μόριο➢Διαθέτουν 10 θέσεις σύνδεσης➢Το μεγάλο μέγεθος διευκολύνει να συλλαμβάνουνδύο ή περισσότερα ερυθρά και να τα συγκολλούν.➢Μεγάλο εύρος θερμικής δράσης, αφού μπορούν ναδράσουν σε θερμοκρασία 4°C (γι΄ αυτό το λόγοονομάζονται ψυχροσυγκολλητίνες), σε θερμοκρασία20°C, αλλά και σε θερμοκρασία 37°C.➢Καλούνται πλήρη (complete), αφού μπορούν ναπροκαλούν συγκόλληση των ερυθρών χωρίς ναχρειάζεται αντισφαιρινικός ορός.

 • Aναλογία αντιγόνου αντισώματος

  Ιδανικές συνθήκες αντίδρασηςαντιγόνου/αντισώματος απαιτούνισοδύναμες συγκεντρώσεις αυτών.

  Περίσσεια αντισώματος οδηγείστο φαινόμενο της προζώνης ενώτο αντίθετο στο φαινόμενο τηςμεταζώνης.

  Ασθενής έκφραση αντιγόνων▪ Ετερόζυγη έκφραση αντιγόνων Μ και

  Kiddς

  Ψευδώς αρνητικές ή ασθενώς θετικές αντιδράσεις

 • Φυγοκέντρηση – θερμοκρασία - pH

  Η φυγοκέντρηση μέσω των δυνάμεων που αναπτύσσονται, επιτρέπει τη μείωση τωναπωθητικών δυνάμεων μεταξύ των ευαισθητοποιημένων με αντίσωμαερυθροκυττάρων και την επακόλουθη συγκόλληση αυτών

  Ιδανικό pH αντίδρασης είναι 6.5-7.5, το οποίο είναι όμοιο με το pH τουπλάσματος.

  Αναλόγως των κλινικών και εργαστηριακών ενδείξεων, οι αντιδράσειςαντιγόνου/αντισώματος πρέπει να εκτελούνται στις κατάλληλες θερμοκρασίες.

  ΙgM

  IgG

 • Eνισχυτικά μέσα

  Ως ενισχυτικά μέσα (potentiators) για μείωση του δυναμικού ζήτα τωνερυθρών (zeta potential) και επομένως ελάττωση της μεταξύ τους απόστασης,ώστε να συμπλησιάζουν ευκολότερα και να συγκολλώνται, μπορούν ναχρησιμοποιηθούν:

  ▪διάλυμα ιοντικής ισχύς (LISS) αλβουμίνη 22%▪πρωτεολυτικά ένζυμα (όπως παπαΐνη, θρυψίνη, βρωμελίνη, φυσίνη κ.α.)▪ PEG▪φυσιολογικός ορός▪αντισφαιρινικός ορός

 • Συμπλήρωμα και καταστροφή των ερυθρών

  http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAttSmxZnaAhWIiaYKHYV0CRQQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.gr%2Fslide%2F2007879%2F&psig=AOvVaw0m-QhMvajVFRqSppyhRlws&ust=1522688087110955

 • Συμπλήρωμα και καταστροφή των ερυθρών

  ▪Ένα πενταμερές μόριο IgM μπορεί να ενεργοποιήσει το C1 καιεπομένως τον καταρράκτη του συμπληρώματος, διότι προσφέρειεπάρκεια κοντινών ενεργοποιημένων περιοχών CH3.

  ▪Όσον αφορά τις ανοσοσφαιρίνες IgG, απαιτούνται δύο τουλάχιστοναντισώματα για να αντιδράσουν με δύο γειτονικά αντιγόνα ώστε ναενεργοποιηθεί το συμπλήρωμα.

  Επομένως, παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο στην ενεργοποίησητου C1 είναι η συγκέντρωση και η χημική συγγένεια του Ab και ητοπογραφία του Ag.

  Υπάρχει και διαφορά ως προς τον τρόπο σύνδεσηςτου C με τις ανοσοσφαιρίνες IgG και IgM.

  C1

  http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQgpWox5naAhULVSwKHVItBwUQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fmainebiotechnology.com%2Figg-function%2F&psig=AOvVaw0Rig2T7pJWTz4ckMN8cKcn&ust=1522688379019626https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvi_a6yJnaAhWLDywKHZBlBNwQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fsushma93%2Fthe-complement-system-56017526&psig=AOvVaw0h9Kf9OLYjD1OHIaaPcye9&ust=1522688813553123

 • Επίδραση του συμπληρώματος στην καταστροφή των ερυθρών

  Το συμπλήρωμα μπορεί να επηρεάσει την επιβίωση των ερυθρών μέσω δύο μηχανισμών, την ενδοαγγειακή και εξωαγγειακή αιμόλυση.

  ενδοαγγειακή αιμόλυση εξωαγγειακή αιμόλυση

  Η ενεργοποίηση του καταρράκτη τουσυμπληρώματος φτάνει στο τελικό στάδιο,δηλαδή μέχρι το C9, προκαλώντας τελικάλύση της συνέχειας της ερυθροκυτταρικήςμεμβράνης και απελευθέρωση τηςαιμοσφαιρίνης στο πλάσμα.

  Οι αναστολείς του συμπληρώματος σταματούντην ενεργοποίηση του καταρράκτη, αφήνονταςC3b πάνω στα ερυθρά.Τα επενδυμένα με C3b ερυθρά προσκολλώνταιστα φαγοκύτταρα μέσω υποδοχέων, χωρίς όμωςνα είναι ΄΄ικανά΄΄ να ενεργοποιήσουν τηνφαγοκυττάρωση.

  Σοβαρή αιμολυτική αντίδραση λαμβάνει χώρα, όταν ταμεταγγιζόμενα ερυθρά αντιδράσουν με ήδη υπάρχοντααντισώματα στον λήπτη (μείζονα ασυμβατότητα),χωρίς όμως να αποκλείεται και η σπάνια περίπτωσηαιμόλυσης ερυθρών του λήπτη από αντισώματα τουδότη, εξαιτίας υψηλού τίτλου αντι-Α και αντι-Β στοδότη (ελάσσονα ασυμβατότητα).

  Ένζυμα μπορούν να διασπάσουν το συνδεδεμένοC3b, αφήνοντας ένα μικρότερο κλάσμα, τοC3dg πάνω στο ερυθρό. Ερυθρά με το C3dεπιβιώνουν φυσιολογικά, διότι τα φαγοκύτταραδεν διαθέτουν υποδοχείς για το C3d. Το C3dστην επιφάνεια των ερυθρών αποτελεί τον μόνομάρτυρα προηγούμενης ευαισθητοποίησης τωνερυθρών και γι΄αυτό το λόγο απαιτείται ηχρήση αντισφαιρινικού ορού με αντι-C3dειδικότητα.

 • Συνήθως Μερικές φορές Σπάνια

  ΑΒΟ Xga D

  Lea, Leb LKE P1

  Jka, Jkb Lan Lua, Lub

  Ii Kell

  P Fya, Fyb

  Sc1 Coa, Cob

  Co3 Dia

  Ge2, Ge3 Ss

  PP1Pk Yta

  Vel

  Ο ρόλος του αντιγόνου στην αιμολυτική αντίδραση μετά από μετάγγιση (HTR) με συμμετοχή του συμπληρώματος

 • Δοκιμασία συμβατότητας- έμμεση Coombs

  4°C

  x

  Η δράση του συμπληρώματος στο εργαστήριο

  Για να διαπιστωθεί η αιμόλυση στο εργαστήριο χρειάζεται η χρήση βιοχημικού σωληναρίου, διότιόταν υπάρχει αντιπηκτικό αυτό δεσμεύει τα κατιόντα Ca και Na, που είναι απαραίτητα για τηνενεργοποίηση του συμπληρώματος.

  Άμεση Coombs

 • Δοκιμασία Αντισφαιρινικού ορού – Coombs Test

  H

  Η δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού (AHG) χρησιμοποιείται για την ανάδειξητων ατελών IgG αντισωμάτων, είτε είναι ελεύθερα στον ορό ήπροσκολλημένα στα ερυθρά και για την ανίχνευση του προσκολλημένου σταερυθρά συμπληρώματος.

  1945 - Coombs, Mourant & RaceΑντιανθρώπινες σφαιρίνες που παραχθεί απόανοσοποιημένα ζώα αντιδρούν με ανθρώπινες σφαιρίνεςελεύθερες στον ορό ή προσκολλημένες σταερυθροκύτταρα.Πολυδύναμος AHGΜονοδύναμος AHG

 • Άμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού - Άμεση CoombsDirect Antiglobulin Test (DAT)

  Εξετάζει την παρουσία αντισωμάτων ή πρωτεϊνών τουσυμπληρώματος που βρίσκονται συνδεδεμένα στην επιφάνειατων ερυθρών αιμοσφαιρίων του ασθενούς.IgG ή/και C3d

  Τα ερυθρά (αφού πλυθούν για νααπομακρυνθούν μη συνδεδεμένα αντισώματα)αναμιγνύονται με AHG (αντιανθρώπειοσφαιρίνη = αντίσωμα έναντι των ανθρώπινωναντισωμάτων), και μετά τη φυγοκέντρησηπαρατηρούνται συγκολλήσεις

  (επί θετικού αποτελέσματος)

  Θετική άμεση Coombs υποδηλώνει αν τα ερυθρά είναι καλυμμένα in vivo μεανοσοσφαιρίνες, ή συμπλήρωμα ή και τα δύο. Με τη DAT επομένως γίνεται ανίχνευση invitro της ευαισθητοποίησης των ερυθρών με αντι-IgG ± αντι- C3d.

  https://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.labpedia.net%2Fstatic%2Fmedia%2Fuploads%2Fcoombs%2520direct-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.labpedia.net%2Ftest%2F47&docid=MSIhzC9swTP_sM&tbnid=sidNbTLECu3GYM%3A&vet=1&w=5550&h=3318&bih=855&biw=1280&ved=0ahUKEwiVu5Xrz5naAhVQiaYKHUEbCYYQMwiQASgAMAA&iact=c&ictx=1https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje1_SN0JnaAhWBPSwKHX8oA20QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F223209725262163168%2F&psig=AOvVaw2glyEh28zZOTaqObOU4CNE&ust=1522690917900966https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_prC10pnaAhUBESwKHYg0BmYQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.videoblocks.com%2Fvideo%2Fstep-1-2-3-process-system-procedure-thinker-3d-animation-sgpugi8mioqbtt0r&psig=AOvVaw1kLzKGPTj3Ph5E0D05QU3g&ust=1522691574309873

 • Το ενδεχόμενο αυτό το διευκρινίζουμεβασιζόμενοι στο:ιστορικό του ασθενήκαι στα εργαστηριακά ευρήματα, (Ht, Hb,

  LDH, ΔΕΚ, χολερυθρίνη, απτοσφαιρίνη).

  Δε μας πληροφορεί για το αν υπάρχει αιμόλυση ή όχι.

  Άμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού - Άμεση CoombsDirect Antiglobulin Test (DAT)

  http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYq5Gy1ZnaAhUNKywKHa2gA2gQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fqueensimcr.wixsite.com%2Fblog%2Fsingle-post%2F2016%2F10%2F18%2FMorning-Report-Pearls-Approach-to-Hemolysis&psig=AOvVaw12fbt3mBacLhZLMsI9ZlEW&ust=1522692401436029

 • DAT - Direct Agglutination Test

  DAT (+)

  ▪Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

  ▪Μετάγγιση

  ▪Αιμολυτική νόσος του νεογνού

  ▪Λήψη φαρμάκων

  ➢Χορήγηση υψηλής δόσης ενδοφλέβιας γάμμα-

  σφαιρίνης και υπεργαμμασφαιριναιμία

  ➢Μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών

  κυττάρων

  ➢Μεταμόσχευση ABO-ασύμβατων οργάνων

  ➢Αιματολογικές νεοπλασίες

  ➢Αυτοάνοσα νοσήματα

  ➢Φυσιολογικός πληθυσμός

 • Στη νόσο των ψυχροσυγκολλητινών.

  ➢Τα IgM αντισώματα προσκολλούνται στα ερυθρά σεπεριφερικά σημεία του σώματος. Με την κυκλοφορία τοσύμπλεγμα έρχεται σε κεντρικότερα και θερμότερασημεία του σώματος, όπου τα αντίσωμα αποσυνδέεταιαπό το ερυθρό και στην επιφάνεια του παραμένει τοενεργοποιημένο συμπλήρωμα ως ένδειξη παρουσίας τουψυχρού αντισώματος.

  ➢Επίσης, η δυσκολία ανίχνευσης των IgM οφείλεται στογεγονός ότι αποσυνδέονται εύκολα από το ερυθρό κατάτο πλύσιμο και ο αντισφαιρινικός ορός περιέχει ελάχιστηποσότητες αντι- IgM.

  Στο 10-20% ασθενών με θερμού τύπουΑΑΑ.

  ➢Ανιχνεύονται μόνο το C3 λόγω ύπαρξης χαμηλού αριθμούμορίων IgG. Τα C3 ανιχνεύονται γιατί είναι πολύπερισσότερα, καθώς για κάθε ένα μόριο IgG ενεργοποιούνταιπολύ περισσότερα C3.

  Το συμπλήρωμα ως μοναδικό εύρημα στη DAT

  https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_m-if2ZnaAhWIlSwKHRVQDmYQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pathlabtalk.com%2Fforum%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F8484-anti-complement-controls%2F&psig=AOvVaw1hOa5DC7F3DRkM6G1RGZbF&ust=1522693401735698

 • Ενδεχομένως, ο αριθμός των προσκολλημένωνμορίων των ανοσοσφαιρινών να είναι μικρότεροςαπό την ευαισθησία της μεθόδου, η ισχύς τουςόμως να είναι μεγάλη και να προκαλείταιαιμόλυση.

  Αρνητική Άμεση Coombs

  Δεν αποκλείεται η άνοση αιμόλυση

  https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjErKCL3JnaAhWKjSwKHa3eCJoQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FNegative-and-positive-direct-antiglobulin-test-DAT-reactions-The-DAT-detects_fig1_224918681&psig=AOvVaw3YqPi-EEXz7tVJHpAZHakG&ust=1522694141768485

 • Σε περίπτωση θετικής DAT με AHG πρέπει να γίνει:

  Έλεγχος και διερεύνηση της θετικής DAT

  2. έλεγχος με έκλουμα (elution)

  1. έλεγχος με μονοδύναμους αντιορούς

  3. έλεγχος ορού για κλινικά σημαντικά αντισώματα

  http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2-aKv35naAhXFfiwKHdllCVYQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.bio-rad.com%2Fen-ch%2Fproduct%2Fdc-screening-i%3FID%3DLO3452D57&psig=AOvVaw2oFJ7x2d3IiF5TBC6flpsG&ust=1522693812249635https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQtqyl47nXAhWoFJoKHfgcC8IQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FAhmadQudah4%2Fcross-transfusion-and-compatibility&psig=AOvVaw2xKU_BuvetA-i9_koQ0Rzs&ust=1510601414358226http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5qubv4pnaAhUGCCwKHWcoCdUQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.gr%2Fslide%2F2844514%2F&psig=AOvVaw1UZFHTMkl3zHEj8a4Az9P2&ust=1522695860132709

 • Κλινικά σημαντικά αντιερυθροκυτταρικά αντισώματαΤι πρέπει να ξέρουμε ;

  Κλινικά σημαντικά είναι τα αντιερυθροκυτταρικά αντισώματαπου προσθέτουν νοσηρότητα στον ασθενή λόγω βράχυνσης τηςεπιβίωσης σημαντικού αριθμού των αλλογενών ερυθρών.

  British Committee for Standards in Haematology.Chapman et al.,2004

  Αν εμφανίζονται φυσικά ή μετά από αλλοανοσοποίηση(μετάγγιση, κύηση)Την κλάση της ανοσοσφαιρίνης (IgM,IgG τα οποία

  περνούν τον πλακούντα)Θερμικό εύρος (ψυχρά 4-22°C ή θερμά 37°C)Φάση δράσης:άμεση φυγοκέντρηση, αντισφαιρινικός ορός

  (AHG)Ενεργοποίηση του συμπληρώματος

  Αιμολυτική αντίδραση (HTR), αιμολυτική νόσο νεογνού(HDN)

 • Έμμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού - Έμμεση CoombsIndirect Antiglobulin Test (IAT)

  ▪Ένα αρχικό στάδιο επώασης στους 37°C,κατά το οποίο αναμιγνύονται ερυθρά μεδείγμα ορού, ώστε αν υπάρχουν ατελήαντισώματα έναντι ερυθροκυτταρικώναντιγόνων, να συμβεί ευαισθητοποίηση invitro των ερυθρών.

  ▪Στη συνέχεια προστίθεται αντιανθρώπειοςαντισφαιρινικός ορός για να προκληθείορατό αποτέλεσμα, δηλαδή συγκόλλησηκαι/ή αιμόλυση.

  https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgsoXH5JnaAhWBjSwKHbV_AhkQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKRpmFhKxvxM&psig=AOvVaw28shF7kM71c6iYRaHpy9hV&ust=1522696446778841

 • Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι των προς μετάγγιση ερυθρών του

  δότη (Δοκιμασία συμβατότητας-Διασταύρωση)

  Ανίχνευση αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων στον ορό των

  ασθενών, χρησιμοποιώντας ερυθρά γνωστού φαινότυπου

  (Screening test)

  Ταυτοποίηση αντισώματος

  Τιτλοποίηση αντισώματος

  Ερυθροκυτταρικός φαινότυπος

  ▪Κλασσική μέθοδος▪Τεχνική μικροσωληναρίων γέλης

  ▪Τεχνική μικροσφαιριδίων

  Βαθμονόμηση Αντιδράσεων

  Χρησιμότητα της Έμμεσης Coombs

  H έμμεση Coombs αποτελεί τη βάση των ανοσοαιματολογικών δοκιμασιών

 • Τεχνικές για την ανίχνευση αντιδράσεων αντιγόνου-αντισώματος

  Δοκιμασία σωληναρίων (tube testing)

  Εξέταση για συγκολλήσεις μακροσκοπικά ή στο μικροσκόπιο

  Δοκιμασίες στερεάς φάσης (solid phase testing)

  Μικροπλάκες (microplates)

  Δοκιμασίες μικροστήλης

  Gel και σφαιρίδια

  http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiosDJiJvaAhUH1RQKHbiJCxkQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Femedicine.medscape.com%2Farticle%2F1731198-overview&psig=AOvVaw1sikcSseqKH9fxzY_XL8Dg&ust=1522740427091022https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBvv_7iJvaAhXJxxQKHSUTB5AQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.diagast.com%2Fpage%2F1209%2F1210%2FCrossmatch&psig=AOvVaw0ZfsUI22MtI8HGp2_gfdsg&ust=1522740580767084

 • Δοκιμασία σωληναρίων (tube testing)

  3 φάσεις

  Άμεση φυγοκέντρηση:

  ψυχρά αντισώματα

  Επώαση σε 37°C:

  ψυχρά & θερμά αντισώματα

  Επώαση με AHG:

  θερμά αντισώματα

  Εξέταση για συγκολλήσεις ή/και αιμόλυση μακροσκοπικά ή στο μικροσκόπιο

 • Δοκιμασίες μικροστήλης

  ➢Πλαστική κάρτα με 6 μικροσωληνάρια

  ➢Θάλαμος για την αντίδραση στην κορυφή

  ➢Σωληνάριο γεμάτο με σωματίδια από gel ή γυαλί και anti-IgG

  ➢Δρα σαν «φίλτρο» επιτρέποντας τη διέλευση σε σωματίδια

  ➢μικρού μεγέθους

  ➢Ανάμειξη ορού και ερυθρών στο θάλαμο, επώαση για 15-60

  ➢min σε 37 °C

  ➢Φυγοκέντρηση για 10 min

  Τα ευαισθητοποιημένα ερυθρά(συνδεδεμένα με αντίσωμα)σχηματίζουν συγκολλήσεις καιπαραμένουν στην κορυφή

  Απουσία αντισωμάτων ταερυθρά καθιζάνουν στονπυθμένα

  Βαθμονόμηση αντιδράσεων

  https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjistq9jJvaAhXMIlAKHR0wAzIQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.gograph.com%2Fstock-illustration%2F3d-red-plus-sign.html&psig=AOvVaw2rmAtBNZ4LVL-AvFHAyFQt&ust=1522741532298241http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGhpGrjZvaAhVCYlAKHQ0mBDAQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.chemoquip.com%2Fmatrixgel.php&psig=AOvVaw1E16ZNz02nCEdl9ojt7kE6&ust=1522741781082142https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG693DjZvaAhVOKlAKHdHKDTIQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fappyakshay%2Fgel-tech&psig=AOvVaw1E16ZNz02nCEdl9ojt7kE6&ust=1522741781082142

 • Δοκιμασίες στερεάς φάσης-microplate

  Άμεση δοκιμασίαΑντίσωμα κινητοποιημένο στον πυθμένα, προσθήκη τωνερυθρών του εξεταζόμενου

  Έμμεση δοκιμασίαΠηγαδάκια που έχουν στον πυθμένα τους ακινητοποιημένοτο αντιγόνο (μεμβράνες ερυθρών αιμοσφαιρίων)Προστίθεται ο ορός του ασθενούς (που περιέχει τοαναζητούμενο αντίσωμα) μαζί με LISSΕπώαση στους 37 °CΑντίδραση αντιγόνου-αντισώματος (εφόσον υπάρχει)Ξέπλυμα των πηγαδιών και προσθήκη ερυθρώνΑιμοσφαιρίων «δεικτών» επενδυμένων με anti-IgGΦυγοκέντρηση

  ▪Ανίχνευση αντισωμάτων▪Ταυτοποίηση αντισωμάτων▪Τυποποίηση κατά ABO, Rh κλπ▪Διασταύρωση (συμπλήρωμα ?)

  Δυνατότητες αυτοματοποίησης μεχρήση barcode

  Ανάγνωση αποτελέσματος

  Θετικό αποτέλεσμα: τα ερυθρά καλύπτουν όλοτον πυθμένα του πηγαδιού

  Αρνητικό αποτέλεσμα: τα ερυθρά συσσωρεύονταιστο κέντρο

  http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6vNGTlZvaAhXIVRQKHcjvCzYQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fintranet.tdmu.edu.ua%2Fdata%2Fkafedra%2Finternal%2Fmicbio%2Fclasses_stud%2Fen%2Fmed%2Fmedprof%2Fptn%2FMicrobiology%2C%2520virology%2520and%2520immunology%2F2%2F07_The%2520usage%2520of%2520immunological%2520reactions%2520in%2520diagnostics%2520of%2520infectious%2520diseases.files%2F&psig=AOvVaw2KadFBDkmfpwQHces3pg-z&ust=1522743866760130

 • Διασταύρωση -crossmatching

  Όλες οι τεχνικές πρέπει νααναδεικνύουν την ΑΒΟασυμβατότητα

  Η δοκιμασία συμβατότητας αποσκοπεί στην αποφυγή άμεσηςενδαγγειακής αιμόλυσης, λόγω ΑΒΟ ασυμβατότητας καιβραδύτερης εμφάνισης εξωαγγειακής ή και ενδαγγειακήςαιμόλυσης από αντιερυθροκυτταρικά αλλοαντισώματα έναντιαντιγόνων άλλων συστημάτων.

  Στη δοκιμασία λοιπόν ανιχνεύονται τυχόν αντισώματα του λήπτηέναντι ερυθρών του δότη (μείζονα διασταύρωση).

  Η αρχή της τεχνικής στηρίζεται στην αποκάλυψη πλήρων ήατελών αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων στον ορό του ασθενήσε διαφορετικές θερμοκρασίες, με χρήση ενισχυτικών μέσων(π.χ. λευκωματίνη κ.α.) και τέλος με την προσθήκηαντισφαιρινικού ορού.

  Τυχόν εμφάνιση συγκόλλησης και/ή αιμόλυσης μαρτυρεί τηνπαρουσία των αντισωμάτων.

 • Μπορούμε να καθορίσουμε τον αντιγονικό φαινότυποερυθροκυττάρων σε διάφορα συστήματαερυθροκυτταρικών αντιγόνων.Χρησιμοποιούμε μεμονωμένα ή παράλληλα γνωστήςειδικότητας αντιορούς (π.χ. αντι-Kell, αντι-Fyaκλπ) για επώαση με τα αγνώστου φαινοτύπουερυθρά.Ως θετικό μάρτυρα χρησιμοποιούμε ερυθράετερόζυγα ως προς το ερευνώμενο αντιγόνο.

  Ανίχνευση αντιγόνων των ερυθρών

  http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXhdCIqp3aAhUGvBQKHcglD5AQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.bio-rad.com%2Fen-ch%2Fproduct%2Fcomplete-crossmatch%3FID%3DLO33KG84&psig=AOvVaw0IUOyd3LONI8DWd5e_XTW4&ust=1522818207530637http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiksrO5q53aAhWDb1AKHRwfDLMQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.bio-rad.com%2Fen-fr%2Fproduct%2Fdiaclon-rh-subgroups-cw-k%3FID%3DLO34WKP7A&psig=AOvVaw1xUWUVGWfdx49RCs0lu2UQ&ust=1522818584280810http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu1uvXq53aAhVLvxQKHUzIDeYQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.frismed.com%2Fconsumables-reagents%3Flightbox%3DdataItem-iyv7a7d03&psig=AOvVaw3E2kz-Kq7jZXsbHFhClvGh&ust=1522818632589168https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik1bykrJ3aAhUHthQKHVQYACwQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bioscience.pk%2Ftopics%2Fhemotology%2Fitem%2F787-microplate-technique-for-rh-d-grouping&psig=AOvVaw3m3Ez6f_nunWjCIX7tnn97&ust=1522818803907835

 • Επι (+) έμμεσης Coombs μπορεί να υπολογιστεί η ποσότητα τωναντισωμάτων στον ορό (ή στο αμνιακό υγρό εμβρύου με αιμολυτική νόσο)κάνοντας τιτλοποίηση.

  Γίνονται διαδοχικές αραιώσεις του δείγματος (1/2, 1/4, 1/8, 1/16,1/32, 1/64, 1/128, 1/256 κλπ) που εξετάζονται με τον ίδιο τύπουερυθρού.

  Ο τίτλος είναι το αντίστροφο της τελευταίας αραίωσης που έδωσεθετικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα αν το αποτέλεσμα αρνητικοποιείταιμετά την αραίωση 1/4, ο τίτλος είναι 4.

  Με την τιτλοποίηση μπορεί να αποκαλυφθεί φαινόμενο προζώνης, λόγωμεγάλης συγκέντρωσης αντισωμάτων. Η τιτλοποίηση με διαφορετικούςτύπους ερυθρών είναι πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις μείγματοςαλλοαντισωμάτων διαφόρων ειδικοτήτων.

  Η παρακολούθηση του τίτλου αντισωμάτων στον ορό της μητέρας είναιπολύ χρήσιμη για την πρόβλεψη αιμολυτικής νόσου εμβρύου-νεογνού καιλήψη απαραίτητων θεραπευτικών αποφάσεων.

  Τιτλοποίηση

  https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fdoctorrao%2Fsexually-transmitted-infections-basics-in-diagnosis&psig=AOvVaw1gKOtjIbj1elCePJKUnADI&ust=1522818362935869https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwityObxrZ3aAhVGIlAKHSewDG4QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fhemolyticdiseasenewborn.blogspot.com%2F2017%2F02%2Frhesus.html&psig=AOvVaw3OU0dXxtoo2ASoEhEpQ1t9&ust=1522819227603919

 • Κλινικά σημαντικά αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα

  Συχνότερα αντισώματα: anti-Kell, anti-c,anti-E, anti-D.Ασθενείς με ένα αντίσωμα συχνά αναπτύσσουνκαι δεύτερο.

  Έλεγχος Πριν από τη διενέργεια συμβατότητας

  Μετά από ανεύρεση ασυμβατότητας

  Μετά από αιμολυτική αντίδραση που συμβαίνειμετά από χορήγηση συμβατού αίματος.

  DAT +

  Στις έγκυες για την πρόληψη HDN

  Screening test - αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων

 • Screening test - αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων

  Διαδικασία ανίχνευσης κλινικώς σημαντικών αντισωμάτωνO ορός του ασθενή ελέγχεται συνήθως με 3 δείγματα ερυθρών ομάδας Οπου έχουν ισχυρή έκφραση των εξής αντιγόνων:D, C, E, c, e, M, N, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, Lea, Leb, P1

  Αν το Screening test είναι θετικό, πραγματοποιείται panel 11 ήπερισσότερων ερυθρών (φαινοτυπημένων, επεξεργασμένων και μη) για τηντυποποίηση σε διάφορες φάσεις (θερμοκρασίας / ενζύμου) του/τωναντισωμάτων.

 • 1+ 1+ -

  - - -

  3+ 3+ -

  - - -

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

  ΜΟ

  ΑΡΙΘΜΟΣ

  ΜΗΤΡΩΟΥ

  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

  ΜΔΣ / 80 χρ

  Α (-) ccee K(-

  )

  DATpoly: (-)

  02/02/2018

  Συνιστάται να υπάρχουν οι ακόλουθοι φαινότυποι:R1R1ή RIWR1, Jk(a+b-), Jk (a-b+), S+s-, S-s+, Fy(a+b-), Fy(a-b+)

 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

  ΚΛΙΝΙΚΗΔΙΑΓΝΩΣΗ / ΗΛΙΚΙΑ

  ΟΜΑΔΑ ΑΒΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS/KELL

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ DAT

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

  Συλλογή από 11-20 διαφορετικές σειρές ερυθρώναιμοσφαιρίων τυποποιημένων ως προς τα αντιγόνατους σε κάποια από τα πιο κύρια και σημαντικάσυστήματα ομάδων αίματος.

  Ένας πίνακας συνοδεύει κάθε παρτίδα (lot)ερυθρών, υποδεικνύοντας τα αντιγόνα πουπεριέχονται και μη σε καθεμιά, με χώρο για τηνκαταγραφή των αντιδράσεων

  Ο ορός του ασθενούς αναμιγνύεται με κάθε σειράερυθρών ξεχωριστά ώστε το αντίσωμα που περιέχεινα αντιδράσει με το αντίστοιχο αντιγόνα (σε όσαερυθρά το φέρουν)

  Ανάλογα με την τεχνική που χρησιμοποιείται και ταχαρακτηριστικά των αντισωμάτων, οι αντιδράσειςμπορεί να γίνουν σε διάφορες φάσεις.

  Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων τωναντιδράσεων μας κατευθύνει στη σωστήταυτοποίηση.

 • Πρόταση βαθμονόμησης

  Παλιά Νέα

  4 4

  4/3 4w

  3/4 3s

  3 3

  3/2 3w

  2/3 2s

  2 2

  2/1 2w

  1/2 1s

  1 1

  W 1w

  vW +/-

  0 0

  4 • 4• 4w (4/3)

  3• 3s (3/4)

  • 3

  • 3w (3/2)

  2• 2s (2/3)

  • 2

  • 2w (2/1)

  1• 1s (1/2)

  • 1

  • 1w (W)

  • +/- (vW)

  0 • Αρνητική (-)

  Βαθμονόμηση αντιδράσεων

 • Βασικές οδηγίες

  ▪ Έλεγχος ιστορικού & τυποποίησης κατά ABO (ευθεία & ανάστροφη)▪ Κλινικές πληροφορίες, αναντιστοιχία αποτελεσμάτων

  ▪ Έλεγχος αυτόλογου μάρτυρα (autocontrol)▪ Πρόσφατη μετάγγιση (4 μήνες)/αυτοαντίσωμα

  ▪ Παρατήρηση γενικού μοτίβου αντιδράσεων▪ Ομοιόμορφες/ποικιλόμορφες

  ▪ Ένα ή πολλαπλά αντισώματα

  ▪ Αποκλεισμός των αντιγόνων που απουσιάζουν από τις αντιδράσεις▪ Αντιγόνα (ομόζυγα) παρόντα στα κύτταρα που δεν εμφάνισαν αντίδραση

  ▪ Παρατήρηση των αντιγόνων που είναι παρόντα▪ Αντιγόνα παρόντα στα κύτταρα που εμφάνισαν αντίδραση

  ▪ Χρησιμοποίηση επιπλέον ειδικών τεχνικών εάν είναι απαραίτητο▪ Φάση ενζύμου, ψυχρή φάση, φαινότυπος, έκλουση, προσρόφηση, τιτλοποίηση

  Διασφάλιση στατιστικής σημασίαςΚανόνας των 3: τουλάχιστον 3 θετικές και 3αρνητικές αντιδράσεις με το υπεύθυνοαντιγόνο (p=0,05)

 • Αυτόλογος μάρτυρας - Autocontrol

  ▪Screening(+)/AC(-)= αλλοαντίσωμα

  ▪Screening(+)/AC(+) = αυτοαντίσωμα= αυτοαντίσωμα+αλλοαντίσωμα

  Προαιρετική διαδικασία/

  Περιπτώσεις Ασυμβατότητας

 • Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα

  Ψευδώς θετικάαποτελέσματα

  ▪Κακή αναλογία αντιγόνου-αντισώματος

  ▪Ανεπαρκές πλύσιμο ερυθρών

  ▪Καθυστέρηση στην προσθήκη▪αντισφαιρινικού ορού

  ▪Κακή επιλογη παραμέτρων φυγοκέντρησης

  ▪Παρουσία θρόμβων ινικής ανάμεσα σταερυθροκύτταρα

  ▪Κακώς συντηρημένο ή ληγμένο αντιδραστήριοCoombs

  ▪Ακατάλληλο δείγμα

  ▪Αυτόματη συγκόλληση, όπως όταν υπάρχειάφθονο αντίσωμα IgM στην επιφάνεια τωνερυθρών

  ▪μη ειδική συγκόλληση

  ▪χρήση πολυδύναμου αντιδραστηρίου, ενώ έχειχρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό μέσο PEG

  Επισημάνσεις

  https://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimage.sciencenet.cn%2Falbum%2F201608%2F06%2F172240h4474qi550hi07lj.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fblog.sciencenet.cn%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D420554%26do%3Dblog%26id%3D1000292&docid=f3P-VWSDZ-eDQM&tbnid=9dA9e1e4r0cxVM%3A&vet=1&w=494&h=522&bih=855&biw=1280&ved=0ahUKEwie94nPsJ7aAhUnYJoKHWPpA-oQMwgnKAAwAA&iact=c&ictx=1

 • DAT (Direct Agglutination Test) / ΙΑΤ (Indirect Agglutination Test)

  Άμεση Coombs (DAT):Ανιχνεύει ευαισθητοποίησητων ερυθρών αιμοσφαιρίωνin vivo. (επικάλυψη μεαντισώματα)

  Έμμεση Coombs (IAT):Ανιχνεύει αντιδράσεις invitro μεταξύ ερυθρών καιαντισωμάτων που ταευαισθητοποιούν αλλά δενπροκαλούν συγκόλληση.

 • DAT IAT

  Ανιχνεύει ερυθρά συνδεδεμένα με IgG

  και συμπλήρωμα.

  Ανιχνεύει ερυθρά συνδεδεμένα με IgG

  και συμπλήρωμα.

  Η σύνδεση IgG και ερυθρών έχει

  συμβεί στον οργανισμό του ασθενούς.

  Η σύνδεση IgG και ερυθρών συμβαίνει

  κατά τη διάρκεια της επώασης.

  DAT (Direct Agglutination Test) / ΙΑΤ (Indirect Agglutination Test)

  Μια θετική DAT δε σημαίνει απαραίτητα αιμόλυση άνοσης αιτιολογίας, ούτεμια αρνητική DATαποκλείει την παρουσία άνοσης αιμόλυσης

 • Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ΑΑΑΠαρουσία αυτοαντισωμάτων στον ορό του ασθενούς που προκαλούνμειωμένη επιβίωση των ερυθρώνΠρώτη ένδειξη DAT(+)➢DAT(+) Ανιχνεύεται και σε υγιή πληθυσμό

  Η διάγνωση προκύπτει από συνδυασμό κλινικών και εργαστηρικών ευρημάτων

  Η διερεύνηση της ΑΑΑ είναι όμοια με τη διερεύνηση της DAT(+)

  ▪Πολυδύναμος AHG▪Μονοδύναμος AHG▪Διενέργεια ΙΑΤ▪Δοκιμασία έκλουσης

  ▪Ιστορικό μεταγγίσεων και κυήσεωνΑλλοαντίσωμα μπορεί να καλύπτεται απόαπό την παρουσία αυτοαντισώματος ▪Χρήση φαρμάκων

 • Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία θερμού τύπου

  ▪Πρωτοπαθής▪Δευτεροπαθής➢Λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα➢ΧΛΛ➢Νοσήματα κολλαγόνου (ΣΕ/RΑ)➢Καρκίνοι➢HIV➢N.Hodgkin’s➢NHL➢Πολλαπλούν μυέλωμα➢Κύηση➢Συνδρομα ανοσοανεπάρκειας➢Θύμωμα➢Ιογενείς λοιμώξεις

  εξωαγγειακή αιμόλυσηLDHΑπτοσφαιρίνεςδικτυοερυθροκυττάρωση

  ▪Η πιο κοινή μορφή της ΑΑΑ (70%)

  ▪DAT (+) – πολυδύναμο ορό

  ▪IgG αντίσωμα (20%), IgG +C3d (70%)C3d (13%)

  ▪Εικόνα πανσυγκόλλησης με ενίσχυση στη φάση τουενζύμου.

  ▪Το eluate (+) με εικόνα πανσυγκολλητίνης

  ▪Ειδικότητα αυτοαντισώματος: κυρίως έναντι τωναντιγόνων του συστήματος Rhesus (συχνότερα αντι-e).

  ▪Η ειδικότητα του αυτοαντισώματος συνήθως είναι ηίδια στον ορό και στο έκλουμα.

  ▪Αν τα ερυθρά καλύπτονται με συμπλήρωμα , τοέκλουμα είναι (-).

 • Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ψυχρού τύπου –νόσος ψυχροσυγκολλητινών

  Ψυχρό αυτοαντίσωμα (IgM), δρα σε

 • Ταυτοποίηση ασθενούς και λοιπά βασικά σημείακατά την παραγγελία των παραγώγων

  ▪Αναγνώριση-Σωστή ταυτοποίηση ασθενή▪Σωστή λήψη του δείγματος▪Αναγραφή των στοιχείων του ασθενούς στην ετικέτα του σωληναρίου αμέσως μετάτη δειγματοληψία δίπλα στο κρεβάτι νοσηλείας➢ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό μητρώουκλινική, καθώς και υπογραφή του ιατρού/λήπτη)▪Σωστή συμπλήρωση παραπεμπτικού➢διάγνωση, ιστορικό προηγούμενων μεταγγίσεων και κυήσεων, ιστορικόαλλοανοσοποίησης, εξετάσεις που τεκμηριώνουν την ανάγκη για μετάγγιση π.χ. Htή χρόνος προθρομβίνης ή αριθμός αιμοπεταλίων▪Προσδιορισμός του παραγώγου αίματος και η ποσότητά του➢ΣΕ (πλυμένα/λευκαφαιρεμένα/ακτινοβολημένα), FFP, Αιμοπετάλια αφαίρεσης,άλλο▪Αποστολή δείγματος και παραπεμπτικού στην Αιμοδοσία

 • Ηλικία Δείγματος Προμεταγγισιακού Ελέγχου (ΠΜΕ)

  Διάστημα από την

  τελευταία μετάγγιση

  Χρονικό διάστημα

  λήψης του δείγματος

  3-14 μέρες 24 πριν τη μετάγγιση

  15-28 μέρες 72 πριν τη μετάγγιση

  29 μέρες-3 μήνες 1 βδομάδα πριν τη

  μετάγγιση

  Τα δείγματα πρέπει να κρατούνται τουλάχιστον 7 μέρες μετά τη μετάγγιση, ώστε ναείναι εφικτή η διενέργεια συμπληρωματικών εξετάσεων σε περίπτωση αντίδρασης κατάτη μετάγγιση

 • https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fanxiety-stress-depression-fears-management-atlanta.com%2Fwhat-really-happens-in-the-mind-during-hypnosis%2F&psig=AOvVaw2OA2mFSbW4hEaXT0g8hFFu&ust=1517633575127707http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj4gMDsuIbZAhWLkCwKHWEXB5cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkckollel.org%2Fbig-thanks-in-little-packages&psig=AOvVaw2Sa2-1INJ3MZoXA7Gm6TM7&ust=1517633840857375