Εισαγωγή - European Commission · Web view...

Click here to load reader

 • date post

  28-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Εισαγωγή - European Commission · Web view...

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ NATURA 2000 στη/στο [ονομασία του κράτους μέλους ή της/των περιφέρειας/-ών]

σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας («οδηγία για τους οικοτόπους»)

για την περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021–2027

Στοιχεία επικοινωνίας: [Ονομασία της αρμόδιας αρχής για την κατάρτιση του πλαισίου δράσης προτεραιότητας]

[Ταχυδρομική διεύθυνση + διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]

1. Εισαγωγή Α.1 Γενική εισαγωγή

Τα πλαίσια δράσης προτεραιότητας αποτελούν εργαλεία στρατηγικού πολυετούς σχεδιασμού τα οποία έχουν ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένης επισκόπησης των μέτρων που απαιτούνται για την υλοποίηση του πανευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 και της συνδεόμενης με αυτό πράσινης υποδομής, τον προσδιορισμό των χρηματοδοτικών αναγκών για τα εν λόγω μέτρα και τη σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους[footnoteRef:1], στην οποία βασίζεται το δίκτυο Natura 2000, τα μέτρα που πρέπει να προσδιορίζονται στα πλαίσια δράσης προτεραιότητας σχεδιάζονται με κύριο σκοπό «τη διασφάλιση της διατήρησης, ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των ειδών ενωσιακής σημασίας, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών απαιτήσεων, καθώς και των περιφερειακών και τοπικών ιδιομορφιών». [1: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701.]

Η νομική βάση του πλαισίου δράσης προτεραιότητας είναι το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας για τους οικοτόπους[footnoteRef:2], το οποίο επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να αποστέλλουν, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τα ποσά που κρίνουν αναγκαία στο πλαίσιο της ενωσιακής συγχρηματοδότησης προκειμένου να τηρήσουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις τους σε σχέση με το Natura 2000: [2: Άρθρο 8 παράγραφος 1: «Παράλληλα με τις προτάσεις τους για τους τόπους οι οποίοι μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ειδικές ζώνες προστασίας που φιλοξενούν τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή/και είδη προτεραιότητας, τα κράτη μέλη αποστέλλουν, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τα ποσά που κρίνουν αναγκαία στα πλαίσια της κοινοτικής συγχρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το άρθρο 6 παράγραφος 1.»]

· καθορισμός των αναγκαίων μέτρων διατήρησης που ενδεχομένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης ή ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης,

· καθορισμός δεόντων κανονιστικών, διοικητικών ή συμβατικών μέτρων που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I και των ειδών του παραρτήματος II, τα οποία απαντώνται στους τόπους.

Ως εκ τούτου, τα πλαίσια δράσης προτεραιότητας επικεντρώνονται στον προσδιορισμό των χρηματοδοτικών αναγκών και προτεραιοτήτων που συνδέονται άμεσα με τα ειδικά μέτρα διατήρησης που καθορίζονται για τους τόπους Natura 2000, με σκοπό την επίτευξη των στόχων διατήρησης σε επίπεδο τόπων για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων για τους οποίους έχουν οριστεί οι τόποι (όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας για τους οικοτόπους). Δεδομένου ότι στο δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνονται επίσης οι ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) που έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2009/147/ΕΚ[footnoteRef:3] της ΕΕ για τα πτηνά, εν προκειμένω λαμβάνονται, συνεπώς, εξίσου υπόψη οι χρηματοδοτικές ανάγκες και τα μέτρα προτεραιότητας που συνδέονται με είδη πτηνών σε ΖΕΠ. [3: Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών,http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147.]

Τα κράτη μέλη καλούνται να παρουσιάσουν επίσης στα οικεία πλαίσια δράσης προτεραιότητας πρόσθετα μέτρα, καθώς και τις σχετικές χρηματοδοτικές ανάγκες που συνδέονται με την ευρύτερη πράσινη υποδομή (ΠΥ)[footnoteRef:4]. Τα εν λόγω μέτρα πράσινης υποδομής πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο δράσης προτεραιότητας, εάν συμβάλλουν στην οικολογική συνοχή του δικτύου Natura 2000, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό πλαίσιο, καθώς και στην επίτευξη του στόχου της διατήρησης ή αποκατάστασης των στοχευόμενων ειδών και οικοτόπων σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. [4: Η πράσινη υποδομή ορίζεται ως «ένα στρατηγικά προγραμματισμένο δίκτυο φυσικών και ημιφυσικών περιοχών, καθώς και άλλων χαρακτηριστικών στοιχείων του περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός και η διαχείριση του οποίου αποσκοπούν στην παροχή ευρέος φάσματος οικοσυστημικών υπηρεσιών».]

Στην ειδική του έκθεση αριθ. 1/2017 για το δίκτυο Natura 2000[footnoteRef:5], το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πρώτα ολοκληρωμένα πλαίσια δράσης προτεραιότητας (για την περίοδο ΠΔΠ 2014-2020) δεν παρουσίαζαν αξιόπιστη εικόνα των πραγματικών δαπανών του δικτύου Natura 2000. Ως εκ τούτου, στην έκθεση επισημάνθηκε η ανάγκη να επικαιροποιηθεί το έντυπο του πλαισίου δράσης προτεραιότητας και να παρασχεθεί περαιτέρω καθοδήγηση για τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη στα οικεία πλαίσια δράσης προτεραιότητας. Το πρόσφατο σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία[footnoteRef:6] επικεντρώνεται ειδικά στη διαδικασία αυτή, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη παρέχουν περισσότερο αξιόπιστες και εναρμ