Έκθεση διαφάνειας 2017 MOORE STEPHENS ΟΡΚΩΤΟΙ...

of 25/25
 • date post

  14-Aug-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Έκθεση διαφάνειας 2017 MOORE STEPHENS ΟΡΚΩΤΟΙ...

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
Γ. Εταιρικ ιακυβρνηση
ΣΤ. Πλρη στοιχεα οντοττων δηµοσου ενδιαφροντος και υποχρεωτικν ελγχων
Ζ. Ανεξαρτησα
Ι. Πληροφορες σχετικ µε την αµοιβ των ελεγκτν και µετχων
Κ. Πολιτικ σχετικ µε την εναλλαγ κριων ελεγκτικν εταρων και προσωπικο
Λ. ηλσεις
Εισαγωγ
Εκ µρους του ιοικητικο Συµβουλου σας παρουσιζω την κθεση διαφνειας για το τος
που ληξε 31 εκεµβρου 2017.
Παρ την παρατεταµνη οικονοµικ κρση η εταιρα µας συνεχζει την προσπθει της να
παρχει ποιοτικς υπηρεσες στους πελτες της αλλ και γενικτερα στην οικονοµα της
χρας αφο αναγνωρζουµε το βρος της ευθνης που φρει η εργασα µας στους γρω
µας.
Η προσπθεια αυτ εναι διαρκς και συνεχιζµενη, µρος του DNA µας και χι βρος απ
το κανονιστικ πλασιο. Επιδικουµε καθηµεριν να βελτιωνµαστε και να ξεπερνµε τους
εαυτος µας στε να παραµνουµε πντα επκαιροι, ενηµερωµνοι και συνεπς χρσιµοι
στους πελτες µας.
Ευχαριστ θερµ το προσωπικ µας που στηρζει µπρακτα το ραµα της διοκησης και
λους σους µας εµπιστεονται.
Σελδα 2
Α) Νοµικ µορφ & Μτοχοι
Η Moore Stephens Ορκωτο Ελεγκτς ΑΕ “Moore Stephens” ιδρθηκε το 1992
σµφωνα µε τις διατξεις του ρθρου 17 του Π.. 226/1992 και του Κ.Ν. 2190/1920
περ Ανωνµων Εταιριν µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 119 εναι η αδιλειπτος συνχεια της Moore
Stephens O.E. η οποα ιδρθηκε το 1963 απ τον κριο αµιαν Κωνσταντνου,
ορκωτ ελεγκτ Μεγλης Βρετανας, και ταν η πρτη διεθνς εταιρα παροχς
ελεγκτικν και συµβουλευτικν υπηρεσιν που δραστηριοποιθηκε στη χρα.
Στη Moore Stephens εργζονται 81 τοµα εκ των οποων 28 ορκωτο ελεγκτς, 46
µαθητευµενοι ελεγκτς και 7 διοικητικ προσωπικ. Ο κκλος εργασιν για το τος
2017 ταν 4,5 εκατοµµρια Ευρ περπου.
Η δρα της εταιρας εναι στον Πειραι µε διεθυνση:
Ακτ Μιαολη 93,
Πειραις 185 38
E-mail: [email protected]
Website: www.moorestephens.gr
Η εταιρα Moore Stephens Ορκωτο Ελεγκτς ΑΕ δε διαθτει υποκαταστµατα και δεν
εναι εγγεγραµµνη σε κποιο µητρο νµιµων ελεγκτν στο εξωτερικ.
Η κρια δραστηριτητα της εταιρας εναι η παροχ ελεγκτικν, φορολογικν και
συµβουλευτικν υπηρεσιν σε διφορους τοµες πως:
• Ναυτιλα
Α) Νοµικ µορφ & Μτοχοι (συν.)
Οι µετοχς της εταιρας εναι σµφωνα µε το νµο υποχρεωτικ ονοµαστικς. Οι
µτοχοι της Moore Stephens στις 31 εκεµβρου 2017 ταν:
Moore Richard του Hobart 6040901 *
Βαρελς Παναγιτης του Ιωννη, Α.Μ. 15611
Γαλνης ιονσης του Ηλα, Α.Μ. 17531
Κωνσταντνου Κωνσταντνος του αµιανο, Α.Μ. 33801
Χατζηαντνογλου Παναγιτης του Κωνσταντνου, Α.Μ. 15201
Ευλαµπδης Χαρλαµπος του Παλου, Α.Μ. 20571
Ιγνατδης Θεοδσιος του Ιγντιου, Α.Μ. 15881
Ορφανδης Μιχλης του Ευστθιου, Α.Μ. 20971
Τζαµουρνης Παρασκευς του Γεωργου, Α.Μ. 27561
* Αριθµς Μλους ICAEW
Η πλειοψηφα των µετχων εναι νµιµοι ελεγκτς, εγγεγραµµνοι στα µητρα του
ΣΟΕΛ πως ορζεται απ την νοµοθεσα.
Η εταιρα Moore Stephens Ορκωτο Ελεγκτς ΑΕ συνδεται µε την εταιρα MS
Λογιστικς Εργασες ΑΕ λγω του τι εναι και οι δο µλη του δικτου Moore
Stephens International.
Σελδα 4
Β) Σχσεις µε το δκτυο της Moore Stephens International
Η εταιρα Moore Stephens Ορκωτο Ελεγκτς ΑΕ εναι πλρες µλος του δικτου
Moore Stephens International Limited («κτυο»).
Η Moore Stephens International Limited (“MSIL”) χει την µορφ Εταιρας
Περιορισµνης Ευθνης εγκατεστηµνης στην Μεγλη Βρετανα, µε Αριθµ Μητρου
2215276.
150 Aldersgate Street,
London, EC1A 4AB,
Facsimile: 0044 (020) 7248 3408
E-mail: [email protected]
Website: www.moorestephens.com
Τις µετοχς της κατχουν οι εταιρες-µλη του ικτου που δραστηριοποιονται σε
διφορα κρτη της Υφηλου. Η “MSIL” δεν παρχει υπηρεσες σε οποιαδποτε χρα.
Ο ρλος της εναι ο συντονισµς της στρατηγικς των εταιριν µελν.
Για διαχειριστικος λγους, το δκτυο χωρζεται σε γεωγραφικς περιοχς. Για κθε
γεωγραφικ περιοχ χει ιδρυθε µα εταιρα («Regional Firm») η οποα χει την
ευθνη συντονισµο των εταιριν µελν και παροχς υπηρεσιν εκπαδευσης για τη
γεωγραφικ της περιοχ. Η κθε Regional Firm, διοικεται απ να διοικητικ
συµβολιο εκλεγµνο απ τις εταιρες µλη της γεωγραφικς περιοχς.
Η MSIL διοικεται απ το Policy Committee το οποο απαρτζεται απ τους προδρους
της κθε Regional Firm.
Β) Σχσεις µε το δκτυο της Moore Stephens International (συν.)
Η MSIL δεν χει καµα διοικητικ αρµοδιτητα στον τρπο λειτουργας της κθε
εταιρας-µλους. λες οι εταιρες-µλη καθς και οι συνεργαζµενες εταιρες εναι
ανεξρτητες ονττητες που κατχονται και διοικονται απ τους εντπιους εταρους
της χρας στην οποα δραστηριοποιονται. Η συµµετοχ τους στην MSIL δεν
σηµανει υποθτει τι υπρχει κποια εταιρικ σχση µεταξ τους.
Εταιρες-µλη της MSIL µπορον να θεωρηθον τι βρσκονται σε δκτυο (network)
ανλογα µε τον ορισµ που χει δσει η Εποπτικ Αρχ της εκστοτε χρας.
Η MSIL χει εγκαταστσει δοµς προσβσιµες σε λα τα µλη και συνεργαζµενες
εταιρες οι οποες εναι επαρκες στε να ικανοποισουν τις θεσµικς υποχρεσεις
σχετικ µε την ανεξαρτησα που τους επιβλλουν οι εποπτικς τους αρχς σε
περπτωση που θα θεωρηθον τι ανκουν σε δκτυο.
Οι 271 ανεξρτητες εταιρες-µλη της Moore Stephens International (Association)
Limited αποτελον τον ενδκατο µεγαλτερο Σνδεσµο παροχς Ελεγκτικν,
Λογιστικν και Συµβουλευτικν υπηρεσιν παγκοσµως, βσει του συνολικο κκλου
εργασιν τους. Οι εταιρες-µλη προσφρουν Ελεγκτικς, Λογιστικς, Φορολογικς και
να πλθος διαφρων Συµβουλευτικν υπηρεσιν σε 112 χρες µσα απ να
σνολο 614 γραφεων και 30,168 ειδικευµνου προσωπικο (Ιανουριος 2018).
Σελδα 6
Β) Σχσεις µε το δκτυο της Moore Stephens International (συν.)
Οι υποχρεσεις της εταιρας προς το δκτυο συνοψζονται στα ακλουθα:
Τρηση επαγγελµατικν προτπων και δεοντολογας: Απ τις εταιρες-µλη
απαιτεται να συµµορφνονται µε τους εκστοτε ισχοντες νοµικος και
επαγγελµατικος κανονισµος που συµπεριλαµβνουν αυτος που χει θεσπσει η
IFAC (International Federation of Accountants). Ειδικτερα στην παροχ ελεγκτικν
υπηρεσιν οι εταιρες-µλη εναι υποχρεωµνες να συµπληρνουν ερωτηµατολγια
συµµρφωσης και υπκεινται σε περιοδικ πργραµµα παρακολοθησης. Παρµοιες
διαδικασες ισχουν ταν εταιρες εναι υποψφιες για την νταξ τους στον
Σνδεσµο της MSIL. Συνεργαζµενες εταιρες (“Correspondent Firms”) που δεν εναι
πλρη µλη της MSIL, δεν χουν δικαωµα ψφου αντιπροσπευσης. Εταιρες
µπορον να χαρακτηριστον σαν συνεργαζµενες ταν αυτς δεν αντιπροσωπεουν
αποκλειστικ την MSIL, δεν τηρον λα τα κριτρια για την νταξ τους στον
Σνδεσµο ταν οι εταιρες αυτς εναι σε αρχικ στδιο ανπτυξης τους.
Αποδοχ ποιοτικν ελγχων απ το διεθνς δκτυο της Moore Stephens: Η
εταιρα εναι υποχρεωµνη να δχεται ποιοτικος ελγχους σε τακτ χρονικ
διαστµατα απ το διεθνς δκτυο (Network Review). Ο λεγχος αυτς γνεται
τουλχιστον µα φορ κθε τρα χρνια στε το δκτυο να εναι σε συνπεια µε τους
καννες της IFAC και του Forum of Firms.
παρξη επαγγελµατικς ασφλειας: Η εταιρα εναι υποχρεωµνη να εναι
ασφαλισµνη σε αξιπιστους ασφαλιστς ναντι ζηµιν απ επαγγελµατικ αµλεια.
Σωστ χρση του ονµατος και σµατος: Η εταιρα εναι υποχρεωµνη να
χρησιµοποιε το νοµα και τα λογτυπα του δικτου σµφωνα µε τους ρους του
δικτου.
Η εταιρα µας εναι πλρως εναρµονισµνη ως προς τις υποχρεσεις της µε το δκτυο.
Σελδα 7
Γ) Εταιρικ διακυβρνηση
Η Moore Stephens εναι µια αννυµη εταιρα και διοικεται σµφωνα µε τις διατξεις
του Nµου 2190/1920 και του Nµου 4449/2017.
Η εταιρα εφαρµζει διαδικασες εσωτερικς διακυβρνησης σµφωνα µε το ιεθνς
Πρτυπο ISQC1 στε να εξασφαλσει την ποιοτικ εκτλεση των εργασιν σµφωνα
µε τα ιεθν Ελεγκτικ Πρτυπα.
Η εταιρα διοικεται απ:
2. Το ιοικητικ Συµβολιο
Η Γενικ Συνλευση συνεδριζει τουλχιστον µα φορ το τος και αποφασζει µεταξ
λλων για τη σσταση του ιοικητικο Συµβουλου, την γκριση των οικονοµικν
καταστσεων και τη διθεση των κερδν.
Στις 31 εκεµβρου 2017, η σνθεση του ιοικητικο Συµβουλου ταν η ακλουθη:
• Κωνσταντνου Κωνσταντνος του αµιανο – Πρεδρος και ιευθνων
Σµβουλος
• Βαρελς Παναγιτης του Ιωννη – Μλος
• Γαλνης ιονσης του Ηλα – Μλος
• Ορφανδης Μιχλης του Ευστθιου - Μλος
• Χατζηαντνογλου Παναγιτης του Κωνσταντνου – Μλος
• Ιγνατδης Θεοδσιος του Ιγντιου - Μλος
• Ευλαµπδης Χαρλαµπος του Παλου – Μλος
• Τζαµουρνης Παρασκευς του Γεωργου - Μλος
Προς χριν της παρδοσης του επαγγλµατος ο ττλος που χουν οι µτοχοι-µλη
του ιοικητικο Συµβουλου εναι “Partners”.
Σελδα 8
Γ) Εταιρικ διακυβρνηση (συν.)
Σµφωνα µε το ISQC1 η εταιρα µας χει πολιτικς και διαδικασες για τις ακλουθες
δραστηριτητς της.
1. εοντολογα – Οι πολιτικς διασφαλζουν τι η εταιρα τηρε τον κδικα
δεοντολογας της IFAC καθς και διαδικασες για την διασφλιση της
ανεξαρτησας µας και της αποδοχς / διατρησης πελατν. Επιπρσθετα, η
εταιρα θα πρπει να τηρε και τις διατξεις του νµου 3691/2008 «Πρληψη και
καταστολ της νοµιµοποησης εσδων απ εγκληµατικς δραστηριτητες και της
χρηµατοδτησης της τροµοκρατας».
2. Ανθρπινο δυναµικ – Οι πολιτικς διασφαλζουν τι η εταιρα γνωρζει για τις
ικαντητες, γνσεις και προδο του προσωπικο της στε να µπορε να
χρησιµοποιε τους κατλληλους ανθρπους για την κθε εργασα. Οι πολιτικς
αυτς καλπτουν τους τοµες πρσληψης, προαγωγν και επαγγελµατικς
κατρτισης.
3. Ποιτητα εργασιν – Οι πολιτικς διασφαλζουν τι οι εργασες εκτελονται
σµφωνα µε επικαιροποιηµνα λογιστικ και ελεγκτικ πρτυπα και τι
συµµορφνονται µε τα ποιοτικ χαρακτηριστικ που ορζει η Moore Stephens
International.
4. Παρακολοθηση – Οι πολιτικς διασφαλζουν τι λες οι ανωτρω διαδικασες
τηρονται σµφωνα µε τους καταγεγραµµνους εσωτερικος κανονισµος.
Σελδα 9
Γ) Εταιρικ διακυβρνηση (συν.)
Το Σ της εταιρας µας αποφσισε να αναθσει την ευθνη εφαρµογς των
παραπνω κυκλωµτων σε συγκεκριµνα τοµα (Responsible Individuals – RIs) ως
ακολοθως:
ιαχεριση κινδνων – Κστας Κωνσταντνου
Ο κριος Κωνσταντνου εναι ο υπεθυνος για τη διαχεριση των κινδνων που
διπουν την εταιρα ο οποος σε συνεννηση µε τους λλους partners λαµβνει τα
κατλληλα µτρα για την ελαχιστοποησ τους. Οι κνδυνοι αυτο συµπεριλαµβνουν
επιχειρησιακος, χρηµατοοικονοµικος και επαγγελµατικος.
Επικεφαλς Ελγχου / Τεχνικ Γραφεο – Θεοδσιος Ιγνατδης
Ο κριος Ιγνατδης εναι ο επικεφαλς του ελεγκτικο τµµατος ο οποος χει την
ευθνη για την οµαλ του λειτουργα. Εναι υπεθυνος για την ελεγκτικ
µεθοδολογα καθς και για την ενηµρωση τεχνικν θεµτων του γραφεου.
εοντολογα και καταπολµηση µαρου χρµατος - Παναγιτης Βαρελς
Ο κριος Βαρελς εναι υπεθυνος για το σχεδιασµ λων των διαδικασιν που
χρειζονται στε η εταιρα να χει τη βεβαιτητα τι ο κδικας δεοντολογας της
IESBA τηρεται απ λο το προσωπικ. Ο κριος Βαρελς εναι ο υπεθυνος στον
οποο αναφρονται οι περιπτσεις που πιστεουµε τι κινδυνεει η ανεξαρτησα µας
που χουµε βρει περιπτσεις του νµου 3691/08.
Ανθρπινοι Προι – Παναγιτης Χατζηαντνογλου
Ο κριος Χατζηαντνογλου εναι υπεθυνος για το σχεδιασµ λων των διαδικασιν
που χρειζονται για να τηρηθον οι απαιτσεις του ISQC1 στον τοµα του
ανθρπινου δυναµικο. Ο κριος Χατζηαντνογλου επιβλπει τη διαδικασα
προσλψεων, αξιολγησης, το πργραµµα εκπαδευσης καθς και λα τα θµατα που
χουν σχση µε το προσωπικ της εταιρας.
Σελδα 10
Γ) Εταιρικ διακυβρνηση (συν.)
Ποιτητα Ελγχου – Παρασκευς Τζαµουρνης
Ο κριος Τζαµουρνης εναι υπεθυνος για το σχεδιασµ λων των διαδικασιν που
επιτρπουν στο γραφεο να ακολουθε τα εκστοτε επαγγελµατικ πρτυπα.
Παρακολοθηση Ποιτητας – ιονσης Γαλνης
Ο κριος Γαλνης εναι υπεθυνος για τον σχεδιασµ διαδικασιν εσωτερικο
ελγχου που διασφαλζουν την τρηση λων των διαδικασιν του εσωτερικο
κανονισµο. Εναι υπεθυνος για τους εσωτερικος ποιοτικος ελγχους.
Η εταιρα πλαισινεται και µε ιοικητικ προσωπικ επαρκς εκπαιδευµνο και
ενηµερωµνο για τις απαιτσεις του επαγγλµατος. Για την καλτερη κατανηση των
ανωτρω παραθτουµε σχετικ οργανγραµµα.
Ελεγκτικ Φορολογικ Τεχνικ ιοικητικς υπηρεσες Γραµµατεα
Λογιστριο (1)
Μηχανογρφηση (1)
Εξωτερικς εργασες
Responsible Individuals
Σελδα 12
) Εσωτερικ σστηµα διασφλισης ποιτητας
Η εταιρα απ την δρυσ της δνει πολ µεγλη σηµασα στον τοµα ποιτητα –
τσο για την ποιτητα της εργασας πως την ορζουν τα επαγγελµατικ και θεσµικ
πρτυπα αλλ σο και για την ποιτητα που αντιλαµβνονται και κατανοον οι
πελτες της. Η ηγετικ οµδα της εταιρας δεσµεεται για την ποιτητα. Η βοληση
αυτ της ηγεσας µεταφρεται µε πολλος τρπους – µε εισαγωγικ σεµινρια στους
νο-προσληφθντες, µε συνεχµενα σηµειµατα αλλ και µε το προσωπικ
παρδειγµα “Tone at the Top”. Η πρσβαση στη διοκηση εναι ανεµπδιστη και λο
το προσωπικ ενθαρρνεται να µεταφρει στη ιοκηση ποιο θµα το απασχολε. Η
εταιρα, ως µλος του δικτου της Moore Stephens International, εφαρµζει απ της
ιδρσεως της τα ποιοτικ πρτυπα που επιβλλει η ιδιτητ της ως µλους τις MSIL,
τα οποα εναι σµφωνα µε τα ιεθν Πρτυπα Ποιοτικο Ελγχου (ISQC1) και
αποδεκτ απ την ιεθν νωση Ελεγκτν Εταιριν – Forum of Firms.
Οµοως η εταιρα συµµορφνεται µε τις αντστοιχες απαιτσεις διασφλισης
ποιτητας που απορρουν απ την τοπικ και ευρωπακ νοµοθεσα (ενδεικτικ
Ν.4449/2017 και Κανονισµς Ε.Ε. 537/2014).
Τα ποιοτικ συστµατα της εταιρας εναι υπ συνεχ αναθερηση - δεν εναι
στατικ στε να εναι πντοτε επκαιρα και αποτελεσµατικ. Ειδικτερα, οι
διαδικασες µας διασφαλζουν τι:
• Οι πελτες πληρον τα κριτρια που χει θεσπσει η εταιρα (Client/
Engagement Acceptance and Continuance). Η εταιρα αξιολογε τους
υποψφιους πελτες προτο αναλβει κποια εργασα για αυτος. Τα κριτρια
για την αποδοχ κποιου ως πελτη της εταιρας χουν σχση τσο µε την
φερεγγυτητα και αξιοπιστα του πελτη αλλ και µε την ικαντητα της
εταιρας να ανταποκριθε στις απαιτσεις της εργασας καθς και µε την
ανεξαρτησα της. Η εταιρα προσαρµζει τις διαδικασες ανληψης νων
πελατν µε τις διατξεις του νµου 3691/2008 και χρησιµοποιε το σστηµα
“World Check” για αυτν το λγο. Η δια διαδικασα επαναλαµβνεται κθε τος
και στους υφιστµενους πελτες στε να επιβεβαισουµε τι ο πελτης
παραµνει αποδεκτς.
Σελδα 13
• Oι εργασες διεκπεραινονται σµφωνα µε τα ισχοντα πρτυπα.
(Engagement Performance). Η εταιρα µε την υποστριξη κατλληλων
µηχανογραφικν συστηµτων διασφαλζει τι οι εργασες της τηρον το
ελχιστο ποιοτικ πρτυπο σµφωνα µε την ελεγκτικ µεθοδολογα της MSIL η
οποα εναι σµφωνα µε τα ιεθν Ελεγκτικ Πρτυπα. Η µεθοδολογα της
MSIL ανανενεται διαρκς στε να εναι πντοτε επικαιροποιηµνη.
• Χρησιµοποιεται το κατλληλο προσωπικ για τη στελχωση των εργασιν (Fit
and Proper). Ο ιευθνων Σµβουλος, επιµερζει τις εργασες της εταιρας
στους Partners και την οµδα τους. Ο κθε Partner φροντζει στε η εργασα
αυτ να εναι επαγγελµατικ σωστ στελεχωµνη. Η εταιρα χρησιµοποιε βση
δεδοµνων στε να γνωρζει τα προσντα του προσωπικο της.
• Το προσωπικ εφαρµζει τους καννες δεοντολογας (Ethical Requirements)
της Moore Stephens International και της IFAC.
Υπρχει συνεχµενη διαβολευση µεταξ των Responsible Individual που
συζητονται λες οι δυσλειτουργες και αναπροσαρµζονται οι διαδικασες µας.
Σελδα 14
Ε) Ποιοτικο λεγχοι και αποτελσµατα
Για να διασφαλσει η ιοκηση τι οι πολιτικς της εφαρµζονται στις εργασες της
εταιρας, χει θεσπσει εσωτερικς ελεγκτικς διαδικασες ως εξς:
Α’ Εππεδο – Η εταιρα διενεργε ετσια αξιολγηση των ολοκληρωµνων εργασιν
που αντικεµενο του ελγχου αυτο εναι να διαπιστωθε, εκ των υστρων, εν οι
εργασες ολοκληρθηκαν σµφωνα µε τα απαιτοµενα πρτυπα (Cold reviews).
Υπ την αιγδα (υπευθυντητα) του Τεχνικο µας γραφεου, πραγµατοποιοµε
εκτεταµνους εσωτερικος ποιοτικος ελγχους, οι οποοι καλπτουν τσο το
συνολικ σστηµα διασφλισης ποιτητας της εταιρας, σο και συγκεκριµνα
ελεγκτικ ργα.
Β’ Εππεδο - Η εταιρα υπκεινται σε υποχρεωτικ λεγχο απ τα λλα µλη του
Ευρωπακο ικτου. Ο λεγχος αυτς γνεται µε τα πρτυπα της IFAC και του
Forum of Firms στο οποο το κτυο εναι µλος.
Ο τελευταος ποιοτικς λεγχος απ το ιεθνς κτυο γινε το 2016 (5 µε 8
εκεµβρου 2016). Αντικεµενο του ελγχου ταν τσο η επιβεβαωση της
εναρµνισης της εταιρας µε το ISQC1 σο και η επισκπηση των ελεγκτικν
φακλων απ κθε partner της εταιρας σµφωνα µε το πργραµµα ποιτητας του
δικτου. Τα ευρµατα τσο του Α’ σο και του Β’ επιπδου αντιµετωπζονται ως
εξς:
α. ιενεργεται εις βθος ανλυση των αιτιν (Root cause analysis) που οδγησαν σε
κθε ερηµα.
β. Συντσσεται τρπος δρσης (Action Plan) για την αντιµετπιση των αιτιν των
ευρηµτων.
γ. Παρουσιζονται τσο τα ευρµατα σο και οι αιτες και τρπος δρσης σε
σεµινρια σε λο το προσωπικ.
Σελδα 15
Ε) Ποιοτικο λεγχοι και αποτελσµατα (συν.)
Ο τελευταος ποιοτικς λεγχος απ το ΣΟΕΛ γινε το 2015 και η τελικ κθεση
εκδθηκε το 2016. Τα σηµαντικτερα ευρµατα του ποιοτικο ελγχου του ΣΟΕΛ
επικοινωνθηκαν γραπτς στο προσωπικ του ελεγκτικο µας τµµατος.
Η εταιρα επσης υπκεινται σε ελγχους απ την Επιτροπ Λογιστικς Τυποποησης
και Ελγχων («ΕΛΤΕ») σµφωνα µε την ισχουσα νοµοθεσα.
Η ΕΛΤΕ διενργησε ποιοτικ λεγχο επ φακλων ελγχου το Νοµβριο του 2013 σε
µα ονττητα δηµοσου ενδιαφροντος. Μχρι την ηµεροµηνα σνταξης αυτς της
κθεσης δεν µας χει κοινοποιηθε το τελικ πρισµα.
Η ΕΛΤΕ επσης διενργησε ποιοτικ λεγχο σχετικ µε την εφαρµογ του ιεθνος
Προτπου ικλεδων Ποιτητας (ΠΠ) 1 το 2015.
Ο ποιοτικς λεγχος κλυψε τις περιοχς στις οποες εχαν εντοπιστε αδυναµες απ
τον προηγοµενο αντστοιχο λεγχο του 2009 προκειµνου να επικαιροποισει τα
ευρµατα του ττε ποιοτικο ελγχου.
Το πρισµα της ΕΛΤΕ αναφρει τι το ελεγκτικ γραφεο χει βελτισει τις
διαδικασες του σχετικ µε το σστηµα ποιοτικο ελγχου µε βση τις απαιτσεις του
ΠΠ-1.
Σελδα 16
Η εταιρα δεν διενργησε υποχρεωτικος ελγχους σε ονττητες δηµοσου
συµφροντος κατ το προηγοµενο οικονοµικ τος (2017).
Ζ) Ανεξαρτησα
Η ανεξαρτησα εναι ο κυριτερος παργοντας που διασφαλζει την αµεροληψα και
αντικειµενικτητα του ελεγκτ. Η εταιρα µας χει ενσωµατσει στις διαδικασες της,
επαρκες δικλεδες ασφαλεας που διασφαλζουν τι και η εταιρα αλλ και τα µλη
της κθε οµδας εργασας παραµνουν ανεξρτητοι απ τον ελεγχµενο. Ενδεικτικ
αναφρουµε ορισµνες απ αυτς:
Επαγγλµατος ο οποος διδσ&kapp