Εκπαίδευσης Νοέμβριος 2013)...

of 56 /56
Το περιοδικό-εφημερίδα του 2ου Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Έτος 8-Αριθ. φύλλου 1 ( Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013) τιμή 0€ φύλλου 1 ( Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013) τιμή 0€ σ σ α α υ υ τ τ ό ό τ τ ο ο τ τ ε ε ύ ύ χ χ ο ο ς ς Κ Κ ύ ύ ρ ρ ι ι ο ο Θ Θ έ έ μ μ α α : : σ σ ε ε λ λ . . 2 2 Λογοτεχνία Α Α ν ν τ τ ι ι π π α α ρ ρ α α θ θ έ έ σ σ ε ε ι ι ς ς : : σ σ ε ε λ λ . . 3 3 4 4 Αφιέρωμα : Π Π α α λ λ ι ι ο ο ί ί Μ Μ α α θ θ η η τ τ έ έ ς ς : : σ σ ε ε λ λ . . 4 Σχέδια για το μέλλον4 3 3 Αναμνήσεις από το παρελθόνΑ Α π π ό ό ψ ψ ε ε ι ι ς ς : : σ σ ε ε λ λ . . 4 4 4 4 E E n n c c y y c c l l o o : : σ σ ε ε λ λ . . 4 4 6 6 C C o o m m i i c c s s ! ! σ σ ε ε λ λ . . 4 4 7 7 F F u u n n n n y y p p a a g g s: e es: σ σ ε ε λ λ . . 5 5 4 4 σ σ ε ε λ λ . . 6 6 - - 3 3 3 3

Embed Size (px)

Transcript of Εκπαίδευσης Νοέμβριος 2013)...

Page 1: Εκπαίδευσης Νοέμβριος 2013) 0€2lyk-diap-ellin.att.sch.gr/efimerida/horis_synora.8.1.pdf · γίνεται και στο σχολείο μου, το Διαπολιτισμικό

Το περιοδικό-εφημερίδα του 2ου Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Έτος 8-Αριθφύλλου 1 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013) τιμή 0euro

φύλλου 1 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013) τιμή 0euro

σσ rsquorsquo ααυυ ττ όό ττ οο ττ εε ύύχχοο ςς

ΚΚύύρρ ιι οο ΘΘέέμμαα σσ εελλ 22

Λογοτεχνία ΑΑνν ττ ιιππααρρααθθέέ σσ εε ιι ςς σσ εελλ 3344 Αφιέρωμα

ΠΠααλλ ιι οο ίί ΜΜααθθηη ττ έέ ςς σσ εελλ 4 Σχέδια για το μέλλονhellip 433

Αναμνήσεις από το παρελθόνhellip ΑΑππόόψψ εε ιι ςς σσ εελλ 4444

EEnn cc yy cc ll oo σσ εελλ 44 66

CCoommii cc ss σσ εελλ 4477

FFuunnnnyyppaagg s ees σσ εελλ 5544

σσεελλ 66 -- 3333

Διαπολιτισμικό Σχολείο

παλεύουμε για το αυτονόητοhellip Το παρακάτω κείμενο διαβάστηκε από το 15μελές του σχολείου μας στη συνέλευση των καθηγητών της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας

Τον τελευταίο καιρό σχεδόν όλοι συζητάνε ένα θέμα σημαντικό για μας ndash την σωστή εκπαίδευση Πολλοί μαθητές και καθηγητές είναι απογοητευμένοι με την κατάσταση στην εκπαίδευση θεωρούν τα μαθήματα περιττά και τις δομές πολύ συντηρητικέςhellip Έτσι είναι όμως όλοι εδώ μέσα προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα ndash ομαδικά Συνεργασία λοιπόν είναι η πρώτη λέξη Αυτό γίνεται και στο σχολείο μου το Διαπολιτισμικό Λύκειο Ελληνικού Είμαστε περίπου 42 διαφορετικές κουλτούρες και όμωςhellip κάνουμε εργασίες μαζί αποφασίζουμε μαζί γινόμαστε ενεργοί μαθητές σε μια εκπαιδευτική κοινότητα που δυστυχώς δεν είναι και πολύ φιλική για μας Και όμως έχουμε πολλές ιδέες για ένα καινούργιο σχολείο ένα δημοκρατικό και ελεύθερο σχολείο Θέλουμε να μας ακούτε και να μας υποστηρίζετε Μπείτε στην θέση μας και θα καταλάβετε Μας λένε πως θα μπούμε σε τάξεις όπως τα συμβατικά σχολεία δηλαδή είτε ξέρουμε είτε όχι τα ελληνικά όλοι θα είμαστε σε μια τάξη αλφαβητικά Σας ρωτώ εσάς λοιπόν πώς μπορεί κάποιος να κάνει μάθημα στο λύκειο όταν οι μισοί καταλαβαίνουν και οι άλλοι μισοί δεν ξέρουν ούτε το καλημέρα Πώς μπορούν οι μαθητές να αισθάνονται δικαιοσύνη και ασφάλεια όταν δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα Πώς δεν θα αναπτύξουν βία και αντίδραση όταν νιώσουν πως όλοι είναι εναντίον τους Το σχολείο μου έχει μικρές τάξεις ndash είναι η πρώην στρατιωτική βάση μοιάζουν με φυλακές και προσπαθούμε να δώσουμε αέρα ελευθερίας Το σχολείο δεν έχει τίποτα ούτε σκηνή για τα θεατρικά που ανεβάζουμε ούτε σωστό φωτοτυπικό για την εφημερίδα που βγάζουμε και όμως συνεχίζουμε να παίζουμε θέατρο και να βγάζουμε την εφημερίδα Αισθανόμαστε μεγάλη ανασφάλεια με όλη αυτή την κατάσταση Σας παρακαλούμε βοηθήστε μας

Χωρίς Σύνορα εκδίδεται από μαθητές παλιούς μαθητές και καθηγητές του 2ου Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Χρήσιμες (e-)διευθύνσεις

webpage παλιά τεύχη http2lyk-diap-ellinattschgrnewspaperhtml (μπορείτε να δείτε ή να ldquoκατεβάσετεrdquo οποιοδήποτε παλιό τεύχος του Χωρίς Σύνορα για τη συλλογή σας)

e-mail του laquoΧωρίς Σύνοραraquo xwrissynoragmailcom (για συνεργασίες σχόλια παρατηρήσειςhellip)

το blog του σχολείου httpblogsschgr2lykdiap (το ldquoάλλοrdquo μέσο επικοινωνίας του σχολείου μαςhellip για να διαβάσετε και να προβληματιστείτε)

το e-mail του blog του σχολείου lykdiapolgmailcom (για να τους στείλετε τις συνεργασίες σας)

η ιστοσελίδα του σχολείου μας http2lyk-diap-ellinattschgr (χρήσιμες πληροφορίεςhellip για να ξέρετε πού βρίσκεστεhellip)

2

Αγαπητοί κύριοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Νέα Σμύρνη

Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που εσείς θέλετε τα παιδιά να μπουν στις τάξεις με αλφαβητική σειρά Επειδή το σχολείο μας είναι διαπολιτισμικό και υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν ελληνικά και αν τους βάλετε στο ίδιο τμήμα που υπάρχουν παιδιά που ξέρουν ελληνικά πώς θα προχωρήσουν Αναγκαστικά θα μείνουν στην ίδια τάξη Και άμα είναι έτσι γιατί να υπάρχει τότε το διαπολιτισμικό σχολείο

Εδώ βοηθάνε τα παιδιά και σε αυτό το σχολείο δεν υπάρχει τόσο μεγάλος ρατσισμός όπως σε άλλα ελληνικά σχολεία Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να καταφέρετε με αυτό Φανταστείτε πως αν η ζωή θα σας έκανε να πάτε να ζήσετε στο εξωτερικό και να μεγαλώσετε τα παιδιά σας καλά να μορφωθούν και να μην πεινάνε και το παιδί σας δεν θα ήξερε την γλώσσα και θα το πηγαίνατε σε τέτοιο σχολείο και εκεί να έκαναν αυτό που θέλετε να κάνετε σε εμάς εσείς πώς θα ήταν και πώς θα ένιωθε το παιδί σας Και για να ξέρετε σε αυτό το σχολείο υπάρχουν παιδιά που πεινάνε που κρυώνουν και οι δάσκαλοι τα βοηθάνε και κάνουν ότι μπορούν και αν συνεχίσετε έτσι και γίνει αυτό που θέλετε όλοι ή οι περισσότεροι μαθητές θα μείνουν στη ίδια τάξη και δεν νομίζω να είστε ευτυχισμένοι με αυτό και μακάρι με αυτό το γράμμα να καταφέρω να σας αλλάξω τη γνώμη και θέλω να το σκεφτείτε καλά

Μαριάμι Μοτσονελίτζε

Οι δυσκολίες του σχολείου μας Το σχολείο μας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα πολλά χρόνια Όμως τόσος καιρός που περνάει τα προβλήματα μόνο αυξάνονται Κάνουμε ότι μπορούμε για να μην κλείσουν το σχολείο μας όμως αυτό δεν είναι αρκετό Το κράτος μας τρελαίνει κάθε μέρα κάθε στιγμή ακούμε κάτι καινούριες εντολές και νόμους Μα είναι κανονικό αυτό Το να μας αλλάζουν καθημερινά όλα μας δυσκολεύουν με αυτό το τρόπο Αυτό το κράτος προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα άλλωστε και το πόσα και ποια τμήματα έχουμε θέλουν να κανονίζουν αυτοί Θέλουν να είμαστε σαν τα ελληνικά σχολεία όμως δεν είμαστε Είμαστε ξένοι όμως και εμείς άνθρωποι είμαστε και έχουμε δικαιώματα όπως και οι έλληνες Μήπως είναι ρατσισμός δεν ξέρουμε Αλλά έτσι φαίνεται Αν και προσπαθώ να σκεφτώ σαν το κράτος δεν μπορώ να τους καταλάβω Ας πούμε για παράδειγμα πως τα παιδιά που μόλις ήρθαν στην Ελλάδα πρέπει να κάνουν τα μαθήματα όπως ακριβώς τα κάνουν οι έλληνες Πάνε καλά αυτοί

Αυτοί αν πάνε σε μια ξένη χώρα θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν κανονικά και αμέσως Όχι βέβαια Τότε τι μας κάνουν Τελικά αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι μόνο να προσπαθούμε καθημερινά να δείχνουμε ότι το αξίζουμε να κάνουμε ότι μπορούμε να μην κλείσουν το σχολείο μας ∆ιότι αυτό το σχολείο βοήθησε πολλά παιδιά να πετύχουν κάτι στην ζωή τους να περάσουν σε πανεπιστήμιο Μετά από μας θα υπάρχουν πολλά παιδιά που θέλουν βοήθεια στην γλώσσα και πρέπει να κρατήσουμε αυτό το σχολείο για αυτούς αν και το κράτος θα προσπαθεί καθημερινά να μας κλείσει ∆εν θα τους αφήσουμε να το κάνουν Χρειαζόμαστε αυτό το σχολείο

Ντάρια Τσιβιλίδη

3

Όχι στις γκρίζες ζώνες της Ναταλί Χαλάουι

laquoΜέσα σε μια πόλη από τσιμέντο και άσφαλτο ο Μαρκοβάλντο αναζητά τη φύση Μα υπάρχει ακόμα η φύση Η φύση που βρίσκει είναι περιφρονητική παραμορφωμένη έχει συμβιβαστεί με την τεχνητή ζωήraquo

Όπως ο Μαρκοβάλντο ο ήρωας του Ίταλο Καλβίνο στο βιβλίο του Μαρκοβάλντο οι εποχές στη πόλη ψάχνει απεγνωσμένα να βρει τη φύση έτσι και τα παιδία του 2ου Γενικού Διαπολιτισμικού Λυκείου του Ελληνικού παλεύουν ουσιαστικά να βρουν το δίκιο τους μέσα σε ένα χάος γραφειοκρατίας και αλλοπρόσαλλης εξουσίας Συνολικά στην Αττική λειτουργούν έξι διαπολιτισμικά σχολεία Εγώ αποφοίτησα από το λύκειο του Ελληνικού και συμμετέχω στην υπεράσπιση των σχολείων αυτών Στις 1‐04‐2012 δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή ένα άρθρο με τίτλο laquoΓκρίζες Ζώνεςraquo των Διαπολιτισμικών Ο υπότιτλος γράφει με έντονα μαύρα γράμματα Σχολεία χρησιμοποιούνται για παράνομη χορήγηση αδειών παραμονής σε ενήλικους Θέλω να απαντήσω σε αυτό τονίζοντας πως οι μαθητές ΔΕΝ είναι μόνο ενήλικοι διότι υπάρχουν παιδιά από τα Δημοτικά Γυμνάσια και τα Λύκεια που ζουν μόνα τους σε ξενώνες δίχως ιατρική περίθαλψη Δίχως χρήματα και επίβλεψη κάποιου κηδεμόνα Το σχολείο τους παρέχει ΜΑΘΗΣΗ ώστε να μπορέσουν να ζήσουν να μεγαλώσουν και ίσως κάποια στιγμή να φύγουν με την θέλησή τους από την χώρα Να βρουν την ευκαιρία καλύτερης επιβίωσης κάπου άλλου Στα σχολεία αυτά διδάσκονται παιδιά τα οποία έχουν ζήσει υπό αντίξοες συνθήκες έχουν χάσει γονείς και αδέλφια Επίσης αναφέρεται στο κείμενο πως τα σχολεία είναι laquoγκέτοraquo και laquoπροστατεύουνraquo λαθρομετανάστες Τα σχολεία δεν είναι αυτά που επέτρεψαν στους λαθρομετανάστες να εισχωρήσουν στη χώρα Εφόσον το μέγιστο πρόβλημα της υπόθεσης είναι η λαθρομετανάστευση τότε γιατί δεν απευθύνεστε στην υπεύθυνη ηγεσία Το εύκολο είναι να αντιμετωπίζεις και να laquoστριμώχνειςraquo τον απροστάτευτο Τα παιδιά αυτά να ξέρετε όμως ΔΕΝ είναι απροστάτευτα στο σχολείο τους γιατί υπάρχουν άνθρωποι πολιτισμένοι και μορφωμένοι που τα στηρίζουν και έχουν χύσει αίμα για να κρατήσουν τα σχολεία Όσον αφορά το σχολείο στην πλατεία Βάθης υπάρχουν λόγοι που τα παιδιά προτιμούν το σχολείο του Ελληνικού από αυτό Το θέμα δεν είναι να κοιτάμε την θέα από μακριά αλλά να ερχόμαστε όσο το δυνατό πιο κοντά στα γεγονότα Το σχολείο του Ελληνικού είναι κοντά στους μαθητές και τους στηρίζει επίσης βρίσκεται σε μια ασφαλή περιοχή και τα παιδιά σαφώς και προτιμούν να διδάσκονται σε αυτό Επίσης στο άρθρο αναφέρεται πως μαθητές διαπολιτισμικού σχολείου συνέβαλαν σε βανδαλισμούς στο κέντρο την Αθήνας Δεν υπάρχουν κάποια απόδειξη για το θέμα ούτε και για την έκρηξη από γκαζάκια όπως αναφέρεται στο άρθρο της Καθημερινής Ο Πρόεδρος την Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νότιας Αθήνας κ Βασίλης Τζαφάς αναφέρει για τα διαπολιτισμικά σχολεία laquoΒοηθούν τους αλλοδαπούς να προσαρμοστούν αρμονικά στην Ελληνική κοινωνίαraquo Με όλο το θάρρος ρωτώ γιατί δεν βγαίνουν κάποια μέτρα που να απαγορεύουν εξολοκλήρου τους αλλοδαπούς από την Ελλάδα ούτως ώστε να μην υπάρχουν

4

περαιτέρω προβλήματα και εντάσεις σε σχολεία Γιατί δεν αλλάζει η Ελλάδα καθεστώς και από Δημοκρατία να γίνει κράτος άλλου τύπου ―να κλειστεί τελείως η χώρα στην εθνικότητά της Με το να πηγαίνουν στο σχολείο τα αλλοδαπά παιδιά και να εντάσσονται λοιπόν στο laquoσύστημαraquo της χώρας μαθαίνουν να γίνουν πολιτισμένοι και μορφωμένοι πολίτες και όχι θυμωμένοι πρόσφυγες ή laquoγκέτοraquo ή ακόμα και εγκληματίες Ένας τρόπος αποτροπής της εγκληματικότητας και του βανδαλισμού είναι αυτό το laquoχέριraquo που απλώνεται σε αυτά τα παιδιά Ποια είναι η ουσία η δική σας γιατί φτάσαμε ως εδώ Γιατί τόση έχθρα Πού ακριβώς εμφανίζεται η παιδεία σε αυτό το laquoσύστημαraquo Στην δική σας πλευρά ―ή στην πλευρά των παιδιών που την αναζητάνε Είναι σημαντικό να διαλυθεί επιτέλους αυτό το τείχος Να υπάρξει για τα παιδιά αυτά μια αλληλεγγύη Δείτε το σαν μια ήπια δραστηριότητα και όχι σαν μια λακκούβα στο δρόμο σας Θα περιμένω μαζί με τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου τα δικά σας αιτήματα και επιχειρήματα πάνω στο θέμα του laquoλουκέτουraquo αυτής της εκπαίδευσης Ας μην το επεκτείνουμε όμως περαιτέρω το θέμα Κάνετε μια σωστή διαχείριση αλλά μην εμπλέκετε αβοήθητα και απροστάτευτα παιδιά σε ιστορίες δίχως αρχή και τέλος Χτυπήστε το laquoκόκκινο σημείοraquo της υπόθεσης Τη διαχείριση της κατάστασης με πολιτισμένους και αποτελεσματικούς τρόπους Τους οποίους δεν μπορώ να σας τους πω ή να σας προτείνω κάτι άλλο γιατί και εγώ όπως και εκατομμύρια άλλοι νέοι άνθρωποι στη χώρα προσπαθώ να επιβιώσω όχι μόνο από την οικονομική αλλά και την οινωνική κρίση κ

Πρώτες μέρεςhellip Είναι πάντα δύσκολο να είσαι το καινούριο παιδί στο σχολείο και να αρχίζεις πάλι από την αρχή να κανείς φίλους Αλλά δεν μου πήρε πολύ καιρό μέχρι να βρω μερικούς πολύ καλούς νέους φίλους Ήμουν πολύ αγχωμένη την πρώτη μέρα στο σχολείο Αλλά η μαμά μου με έκανε να νιώθω καλύτερα και ως συνήθως είχε δίκιο Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να είμαι ο εαυτός μου Αυτό το Λύκειο το διαπολιτισμικό είναι ένα σχολείο που δουλεύει ομαδικά Τα παιδιά στην ομάδα είναι φίλοι μου εντός κι εκτός σχολείου

Γιούλια Μαστίκας

5

λλοογγοοττεεχχννίίαα

Αφ ι έρωμα Σχέδια για το μέλλονhellip

Αναμνήσεις από το παρελθόνhellip

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΈΡΟΣ 1)

Θα μου λείψειςhellip Μικρό αφιέρωμα στους μαθητές της περσινής Γ΄ Λυκείουhellip

6

Ήταν η τάξη που κυνηγήθηκε περισσότερο (όχι από μας φυσικά)hellip και αγωνίστηκε ακόμα περισσότεροhellip Φεύγοντας αποχαιρετούν το σχολείο μαςhellip

Λίγα λόγια για τον αποχαιρετισμό Σχολικά έτη 2010‐2013 αυτές ήταν οι χρονιές που γνώρισα κάτι άτομα που μου έχουν αλλάξει την ζωή και πιο συγκεκριμένα δύο κορίτσια από Πολωνία Η πρώτη μας γνωριμία ήταν στο μάθημα της επιλογής‐ ψυχολογία βασικά στο διάλειμμα πριν μπούμε στο μάθημα τέλος πάντων Η παρέα μου και εγώ για να τραβήξουμε την προσοχή τους φωνάζαμε κάτι ονόματα άστα να πάνε Τελικά γνωριστήκαμε μέσω facebook Από τότε που μιλάμε στο ίντερνετ ανοίχτηκε λωλή συζήτηση για την ζωή τα προβλήματα τις αγάπες και ότι άλλο φανταστείτε και έτσι και εγώ τις έχω σαν τις αδερφές μου κολλητές φίλες Για μένα αυτές οι χρόνιες θα μου είναι αξέχαστες και ελπίζω να μην κλείσει το σχολείο τούτο Make love not war peace

Φρανκ Σιμπαγιάν

3 χρόνια πριν για πρώτη φορά ήρθα στο σχολείο αυτό Ήταν το πιο καλύτερο που μπορούσα να κάνω Γνώρισα ανθρώπους από διάφορες χώρες Όλοι κάνουν παρέα με όλους δεν υπάρχει καθόλου ρατσισμός όπως σε αλλά σχολεία Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει Στο σχολείο είναι όλα τέλεια και οι καθηγητές μας βοηθάνε μας αγαπάνε και θέλουν να μας βοηθήσουν σε όλα ακόμα και να περάσουμε στις σχολές που θέλουμε Τα μαθήματα γίνονται με τον πιο εύκολο τρόπο Υπάρχουν και μερικοί καθηγητές που μπορούμε να μιλήσουμε για όλα μαζί τους και μας δίνουν υποστήριξη Τα παιδιά είναι τα καλύτερα που γνώρισα Όλοι είναι καλοί Και στο σχολείο πέρασα και τις καλές και τις κακές στιγμές μου όμως όλα τα θυμάμαι και δεν τα μετανιώνω Τώρα που φεύγω απ το σχολείο όλα θα μου λείψουν παρά πολύ Όλοι και όλα Ήταν τα καλύτερα χρόνια που έζησα Ούτε στο πολωνικό σχόλιο δεν ήταν τόσο καλά Έμαθα πολλά πράγματα από αυτό το σχολείο το πιο σημαντικό είναι να αγαπάμε τους ανθρώπους έτσι όπως είναι και να έχουμε σεβασμό σε αυτούς από οποία χώρα και να είναι Γνώρισα και τέτοιους ανθρώπους που μου άλλαξαν την ζωή Έμαθα και πιο καλά τα ελληνικά μου Θα μου λείψει το σχολείο όμως κάποια μέρα θα έρθω να δω τους καθηγητές και μακάρι να μην κλείσει το σχολείο γιατί δίνει στα παιδιά ελπίδα για τα καλύτερα

Ντομινικα Σόβα

7

Στο σχολείο μουhellip στην παρέα μουhellip

Στην αρχή δεν ήξερα τι γίνεται

Στο σχολείο δεν είχα ζωή

Φοβόμουν να ξυπνήσω το πρωί

Γνώρισα μερικούς ανθρώπους

Αλλά ακόμα δεν έβρισκα τρόπουςhellip

Τρόπους να νιώσω ελευθερία

Μετά κάτι αρχίζει και αλλάζει

Η ζωή από μόνη συμπέρασμα βγάζει

Βρήκα την χαρά και την τρέλα

Ξαφνικά η καθημερινότητα έγινε καραμέλα

Μια παρέα- ένα σχολείο

Όλοι ήταν για μένα σαν νοσοκομείο

Σαν φάρμακο που βοηθάει

Στο μέρος του σώματος που πονάει

Κάθε φάτσα μου έφτιαχνε την μέρα

Μου έδινε δύναμη να προχωρήσω πιο πέρα

Και τώρα

Τελειώνουν όλα

Ξαφνικά χάνω αυτό που κέρδισα

Σαν να αφήνω την καρδιά μου πίσω

Μα δεν μπορώ έτσι να τα αφήσω

Τόσες στιγμές τόσες αναμνήσεις

Με τίποτα δεν μπορείς να τα σβήσεις

Όλα θα μείνουν μέσα στο μυαλό

Και σίγουρα στην καρδιά

Για να με ζεστάνουν σαν αγκαλιά

Μπάρτος Ρογκάλα

Τα τρία χρόνια στο σχολείο αυτό ήταν τα τρία καλύτερα μου χρόνια Τόσες υπέροχες αναμνήσειςhellip Πριν βρεθώ εκεί άλλαζα συνεχώς σχολεία και τόπους που έμενα αλλά πουθενά δεν ένιωθα τόσο ωραία όσο ένιωσα εκεί Τους φίλους μου από το σχολείο τους έχω σαν την οικογένειά μου Τώρα ήρθε η στιγμή να αλλάξω πάλι χώρα σχολείο Θα μου λείψουν πολύ τα παιδιά που γνώρισα εκεί οι καθηγητές και η διευθύντρια Ξέρω πως πουθενά δεν θα με δεχτούν τόσο θερμά όσο σε αυτό το σχολείο Κανείς και πουθενά δεν κάνει τόσα πράγματα να νιώσει κανείς τόσο άνετα Το καλύτερο πάντως είναι ότι στο σχολείο υπάρχουν παιδιά από σχεδόν όλο τον κόσμο και δεν υπάρχει Κ Α Θ Ο Λ Ο Υ ρατσισμός οι καθηγητές κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους να μας βοηθήσουν στα μαθήματα αλλά και σε ότι άλλο χρειάζεται κανείς Ο καθένας μας έμαθε πολλά πράγματα από τους καθηγητές και δεν εννοώ μόνο τα

8

μαθήματα υπάρχουν και καθηγητές οι όποιοι μας δίνουν και συμβουλές Θέλω όταν ξαναέρθω στην Ελλάδα να έρθω στο σχολείο να δω ίδιους καθηγητές και την ίδια διευθύντρια δεν θέλω να κλείσει το σχολείο για κανέναν λόγο γιατί το σχολείο είναι η μόνη ελπίδα για τα παιδιά που μόλις ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα και χωρίς να έχουν φίλους το σχολείο είναι η μόνη ελπίδα για το καλύτερο αύριο

Λάουρα Νικόλ Πασιβιάτ

Οι αναμνήσεις από το λύκειο είναι πάρα πολλές Μέσα σε αυτές τις αναμνήσεις υπάρχουν οι φιλίες οι παρέες οι καθηγητές η κύρια Σιούτη η ευχαρίστηση στο μάθημα η βαρεμάρα στα κενά μαθήματα όλα πάνε πακέτο σε αυτή την ζωή Χαίρομαι πολύ που είχα την ευκαιρία να φοιτώ σε αυτό το σχολείο Όπως όλα τα πράγματα στην ζωή υπάρχει το καλό και το κακό Το σχολείο σου προσφέρει μόρφωση ενώ από την άλλη για πολύ καιρό δεν είχε σχολικά και καθηγητές για κάποια μαθήματα Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία και λογικήhellip Όλα γίνονται αρκεί να το θέλεις Φέτος πέρασα μια ωραία χρονιά υπήρχε μερικές φορές αναστάτωση μερικές φορές ησυχία Η εκδρομή με χαλάρωσε πολύ ξεφύγαμε για τρείς ημέρες μακριά από την Αθήνα ήταν σαν καλοκαιρινές διακοπές είχε όλα τα καλά πράγματα Εύχομαι σε όλους τους καθηγητές και την κυρία Σιούτη να είναι καλά και να μας θυμούνται εμάς τους απόφοιτους μαθητές επίσης καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που συνεχίζουν

Ρομίνα Μπαζαΐτη

Πώς να σrsquo ευχαριστήσω

Όσα και να πω για αυτό το σχολείο θα τα θεωρώ λίγα και είναι πραγματικά λίγα γι΄ αυτό δεν ξερά πώς να σrsquo ευχαριστήσωhellip

Να σε ευχαριστήσω που με έμαθες τα ελληνικά ή να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να περάσω πολλά χρόνια ευχάριστα και ωραίαhellip

Να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να μάθω πράγματα για όλο τον κόσμο και για την Ελληνική κοινωνία Να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να έχω φίλους που δεν θα τους

είχα γνωρίσει ποτέhellip Αυτό το σχολείο με υποστήριζε ως ξένο μαθητής σε μια ξένη χώρα που δεν ήξερα ούτε τα γράμματά της και όπως με υποστήριζε τόσα χρόνια θα το υποστηρίξω και εγώ

μέχρι και την τελευταία μου στιγμή σ΄ αυτή τη χώρα Ευχαριστώ για το σχολείο μου Ευχαριστώ για τους καθηγητές μου Ευχαριστώ

για όσους μαθητές και όσους καθηγητές βοήθησαν και υποστήριξαν να υπάρχει αυτό το σχολείο

ΜΑΡΙΟΣ ΝΑΣΡΑΛΛΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ Όταν ήμουν τρίτη λυκείου πήγαμε μια τριήμερη στην Άνδρο Εκεί περάσαμε πολύ ωραία με τα παιδιά και τους καθηγητές που ήταν μαζί μας

Το βράδυ πήγαμε παραλία και ανάψαμε φωτιά Πήγαμε σε μουσεία σε σπηλιά και σε άλλα μέρη Έχω φωτογραφίες από όλα αυτά και τώρα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όταν βλέπω όλα αυτά μου θυμίζουν τα παιδιά που τώρα δεν τους βλέπω και τα μέρη στα οποία έχω πάει Επίσης και αυτά που έχουμε κάνει εκεί Ελπίζω τα παιδιά που ήμασταν μαζί τότε να είστε καλά και ακόμα σας αγαπάω

Νιλοφάρ Ραχματολλαχί

9

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΈΡΟΣ 2)

Καινούργια αρχήhellip Μικρό αφιέρωμα στους μαθητές της περσινής Γ΄ Γυμνασίουhellip

Τους είδαμε για πρώτη φορά στο σχολείο κάποια μέρα της άνοιξηςhellip μας είχαν επισκεφτεί για να μάθουν για μαςhellip κάποιοι φύγανε κάποιοι βρίσκονται και τώρα εδώhellip έγραψαν τότε και κάποια πράγματα για τις σκέψεις και τις εντυπώσεις τουςhellip το μέλλον του στο σχολείο είναι ακόμα μπροστά τουςhellip η περσινή Τρίτη γυμνασίουhellip

Αρχή στο Διαπολιτισμικό σχολείο

της Μαρίας Μπαχίτ Θα μιλήσω για το σχολείο μας το διαπολιτισμικό Όταν ήρθα εδώ στην Ελλάδα νόμιζα ότι το σχολείο είναι πολύ δύσκολο και όταν μου είπαν ότι έχει σχολείο που βοηθάει τους ξένους ή αυτούς που δεν ξέρουν ελληνικά καλά και δυσκολεύονται στη γλώσσα πήγα Στο σχολείο λίγο φοβήθηκα από τα παιδιά και από τις δασκάλες μήπως είναι λίγο αυστηρές Αλλά είδα εκεί ότι τα παιδιά είναι καλά και οι δάσκαλοι μαθαίνουν καλά και σιγά - σιγά Υπάρχουν τμήματα αυτός που ξέρει ελληνικά πάει σε μεγάλο τμήμα και αυτοί που δεν ξέρουν πάνε με τα παιδιά που δεν ξέρουν καλά και μαθαίνουν μια χαρά εκεί

School is Boringhellip της Ντάρια Τσιβιλίδη

Το σχολείο είναι πολύ βαρετό πράγμα Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να πάει σχολείο αλλά είναι η υποχρέωσή μας Οι δάσκαλοί μας είναι πολύ καλοί όμως όταν ξεκινάνε να μιλάνε για το μάθημα βαριόμαστε και θέλουμε να κοιμηθούμε Έχουμε πολλά μαθήματα τα οποία δεν μας χρειάζονται στην ζωή μας όπως τα αρχαία Μερικά μαθήματα απλά δεν θέλουμε να τα μάθουμε λόγω του ότι δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά Βέβαια δεν υπάρχει τέλειο σχολείο αλλά όσα και να έχει το σχολείο μας μειονεκτήματα μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο Προσέχοντας στα μαθήματα προσέχοντας το περιβάλλον στην αυλή και υπολογίζοντας τους ανθρώπους που είναι γύρω μας Αν οι μαθητές και οι δάσκαλοι δώσουν σημασία σε αυτά τα τρία πράγματα τότε το σχολείο μας θα γίνει λίγο πιο καλύτερο Το σημαντικότερο για μας τους μαθητές είναι να νιώθουμε την βοήθεια από τους καθηγητές μας και να καταλαβαίνουμε αυτά που προσπαθούν να μας μάθουν Όμως αν σε κάποιο μάθημα έχουμε τον καθηγητή που συνέχεια μας φωνάζει και δεν μπορεί να μας εξηγήσει καλά τότε και εμείς δεν καταλαβαίνουμε και δεν μαθαίνουμε τίποτα Δεν φταίμε εμείς αυτοί που μας μαθαίνουν φταίνε και βέβαια τα παιδιά που βρίσκονται στην τάξη απλά περνώντας την ώρα και ενοχλώντας το μάθημα Όμως κάποιοι θέλουν να μάθουν και δεν μας δίνεται την ευκαιρία να το κάνουμε Σκεφτείτε το αγαπητοί μας καθηγητές και προσπαθήστε να κάνετε κάτι για να είναι το μάθημά σας ενδιαφέρον και να μην χρειάζεται να φωνάζετε κάθε πέντε λεπτά στο ένα η στο άλλο ενοχλητικό άτομο Θέλουμε να μας μάθετε αυτά που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε

10

ΨΕΜΑΤΑ της Στεφανί Πετκόβα

Διάλεξα να γράψω για τα ψέματα Νομίζω πώς δεν υπάρχει άνθρωπος που να του αρέσουν Επίσης δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην τα λέει μικρά ή μεγάλα Στις διαφορετικές περιπτώσεις οι άνθρωποι αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο Η μια είναι όταν ξέρουν πια την αλήθεια και ακούνε τι θα τους πουν Η αντίδραση που θεωρώ καλύτερη είναι να τα πάρεις ειρωνικά και ο ψεύτης τελικά να βγει γελοίος Όμως αν είναι ας πούμε η αδελφή μου μπορεί να θυμώσει μπροστά στα ψέμα εΕίναι και αυτό φυσικόhellip έτσι

Το συμπεράσματα είναι ότι τα ψέματα δεν μας κάνουν καλό (όπως μας μαθαίνουν ακόμα στο δημοτικό χάχα) Δεν μας βοηθάνε και ο μόνος που χάνει είναι ο ψεύτης

Respect the truth

hellipand smile D

ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ της Σαλόμε Ναβγκουραΐντζε

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια κοπέλα Η κοπέλα δεν είχε κανένα και περίμενε τη μάνα της να την πάρει από τη χώρα της Στην ξένη χώρα πράγμα παράξενο για την κοπέλα αυτή βρήκε φίλους Με διάφορα χρώματα με διάφορες κουλτούρες και τρόπους ζωής Ήταν ενδιαφέρον ότι στη χώρα της κανείς δεν τη καταλάβαινε και εκεί που καν δεν μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα όλοι ήταν δίπλα τηςhellip Η κοπέλα έζησε καλά και εμείς καλύτερα

(μετάφραση Σαλόμε Αμπνταλάντζε)

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

του Μοχάμεντ Μπίλο Μπαρι Στο σχολείο μας υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες Μου αρέσουν τα μαθήματα και τα παιδιά Έχει λίγο ρατσισμό αλλά δεν είναι πολύ Υπάρχουν καλές δασκάλες που τους αρέσουν τα παιδιά ξέρουν πώς να μιλήσουν με τα παιδιά πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά που δεν ξέρουν πολύ καλά ελληνικά Τα παιδιά στο σχολείο μας είναι διαφορετικά με τις χώρες τις γλώσσες τον πολιτισμό Εδώ θέλουμε πιο πολύ βοήθεια για τη γλώσσα όπως εγώ μιλάω αγγλικά και γαλλικά αλλά τα ελληνικά είναι πολύ δύσκολα για μένα

11

Σχέδια για το μέλλονhellip Αναμνήσεις από το παρελθόνhellip

ΜΕΛΛΟΝ του Αρτιόμ Πετράσκου

Εδώ όλα είναι διαφορετικά το πιο περίεργο είναι πως μετά την βροχή ανατέλλει ο ήλιος ξαφνικά Έτσι είδα πράγματα που δεν είχα ξαναδεί στο σπίτι μου Σε καμία περίπτωση δεν μου αρέσουν τα απρογραμμάτιστα πράγματα ακόμα και αν στο δωμάτιό μου υπάρχει πάντα αταξία Με δυσκολία βρήκα ένα στυλό και άρχισα να γράφω Ο Σαράφ μου είπε να γράψω για το μέλλον μου μα δεν ξέρει πως κάνεις δεν γνωρίζει το μέλλον του Αυτό με ρωτάνε όλοι τον τελευταίο καιρό αλλά δεν έχω κάποια απάντηση Ένα παράξενο πράγμα είναι πως πριν λίγο καιρό ήμουν αποφασισμένος πως θα έπαιρνα την κιθάρα μου και θα πήγαινα σπίτι θα τραγουδούσα όλη μέρα σε γάμους και θα ξεκουραζόμουν γιατί είμαι λίγο τεμπέλης Αλλά πιο πολύ απrsquo όλα ήθελα να ξεφύγω από τον απαίσιο θόρυβο της πόλης τον οποίο δεν συνήθισα και σίγουρα να βρεθώ σε κοντινά μου πρόσωπα Πριν 2 χρόνια ήταν ένα τέλειο μέλλον για μέναhellip Αλλά τώρα πια δεν είμαι σίγουρος πως θέλω να τραγουδάω τα βράδια σε γάμους να αγοράσω ένα επάγγελμα όπως όλοι να τρώω και να πίνω όλη μέρα ακόμα και αν το δικό μας μολδαβικό κρασί είναι πολύ ωραίο Βλέπω το μέλλον μου σε ομίχλη και δεν είμαι σίγουρος πια για τίποτα Αλλά αν παρrsquo όλα αυτά είμαι εδώ θα ζητήσω να μου στείλουν δύο λίτρα κρασί από το σπίτι μου και θα περιμένω να ανατείλει ο ήλιος ο ήλιος μετά την βροχήhellip

ΠΑΡΟΝ - ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΜΕΛΛΟΝ

της Λίκα Κουχιανίτζε Πριν ένα μήνα ήταν πριν ένα μήνα πριν δύο μήνες ήταν πριν δύο μήνες πριν τρεις μήνες ήταν πριν τρεις μήνες Και άμα θα συνεχίσω έτσι θα καταλάβω ότι πριν την ζωή μου ήταν πάλι η ζωή μου και το βασικό ούτε καν θυμάμαι τι πού και πώς Πάντα γίνονται διαφορετικά πράγματα στην ζωή μας κάποια θέλουμε να τα θυμόμαστε και κάποια να τα ξεχάσουμε αλλά ο πόνος υπάρχει εκεί επειδή η μνήμη δεν είναι όπως την θέλουμε εμείς Απλά υπάρχουν τρία πράγματαhellip το παρελθόν που ποτέ δεν μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε το μέλλον το μέλλον που ποτέ δεν μας βοηθάει για να ξεχάσουμε το παρελθόν και το και το παρόν που είναι η στιγμή που δεν θυμόμαστε ούτε παρελθόν ούτε μέλλον

12

Πονάει η καρδιά της Γιουλιάνα Δάμη

Πονάει η καρδιά αλλά πάλι σε κοιτάνε περίεργα γιατί με βλέπουν κάνω τη ζωή μου τι θα με περιμένει αν πάω εκεί η καρδιά θέλει να μείνει δεν θέλει να βγει Μήπως δεν είμαι εγώ είναι αυτή η γυναίκα που η ζωή της είναι μαρτύριο φρικτό βλέπει μόνο τα φοβισμένα πράγματα λες και είναι σωστό Δεν μπορεί να μιλήσει την βλέπει και την αγγίζει σε μία νύχτα που δεν τελειώνει αυτή η σιωπή σε σκοτώνει Ένα όνειρο του Πέτρου Αλεξαντροβ Είχα ένα όνειρο Σαν εσύ να με κοιτούσες Και ήσουνα με άλλον Και για μένα δεν ενδιαφέρεσαι

Αλλά όταν ξύπνησα Δίπλα μου σε είδα Κοιμόσουν στο στήθος μου Σαν ένας άγγελος στο ουρανό σου

Όταν ξύπνησες Σου διηγήθηκα το όνειρό μου Με κοίταξες και χαμογέλασες Και με χαμηλή φωνή μου ψιθύρισες

Μου είπες ότι είμαι ζωή σου Και δεν θα με προδώσεις ποτέ Όλη τη ζωή θα με αγαπάς Και θα είσαι δίπλα μου για πάνταhellip

13

Ένας Εφιάλτης της Μαριάννας Φελφέλ Μια μέρα γύριζα από το σχολείο και ήμουνα παρά πολύ κουρασμένη Και δεν ήθελα ούτε να φάω ούτε να αλλάξω τα ρούχα μου από τη πολύ κούραση Δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα Το μόνο που ήθελα να κάνω είναι να κοιμηθώ τίποτα άλλο δεν ήθελα Βασικά ήταν πρώτη φορά να θέλω τόσο πολύ να κοιμηθώ Ύστερα πέταξα την τσάντα μου κάτω και μπήκα στο δωμάτιο μου χωρίς να βγάλω άχνα Ούτε να βγάλω κάποια λέξη Ξάπλωσα μετά από μια πολύ κουραστική μέρα στο σχολείο και με το που έβαλα το κεφάλι μου πάνω στο μαξιλάρι κοιμήθηκα λες και πρώτη φορά κοιμάμαι ή πρώτη φορά βλέπω ένα μαξιλάρι Είχα όνειρο πως κάποιος με ψάχνει κάποιος που δεν τον ξέρω άλλα με θέλει θέλει κάτι από έμενα Για αυτό άρχισε να με κυνηγάει Εγώ όμως μόλις ξέρω ότι κάποιος άγνωστος με κυνηγάει αρχίζω να φοβάμαι Και να σκέφτομαι πού να κρυφτώ για να μην με βρει αυτός ο άγνωστος Άρχισα λοιπόν να τρέχω χωρίς να ξέρω πού πάω Το μόνο που ήθελα είναι να ξεφύγω από αυτόν που με κυνηγούσε με οποιοδήποτε τρόπο γι αυτό έφυγα από το σπίτι μου και πήγα να μείνω στο σπίτι μιας φίλης μου Μετά με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο και μου είπε ότι αυτός ο άγνωστος ρώτησε για έμενα και γι αυτό το λόγο έπρεπε να φύγω από το σπίτι της φίλης μου γιατί μπορεί να έρθει (ο άγνωστος) εκεί Πέρασαν οι μέρες και κατάλαβα ότι αυτός ο άγνωστος ήθελε να με σκοτώσει και δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελε να το κάνει αυτό Και εγώ τελικά άρχισα να τρέχω από χώρα σε χώρα για να ξεφύγω από αυτόν ώστε να μη με βρει

Στα όνειρά μου της Καμέλια Χρίστοβα

Κάθε βράδυ καθένας από εμάς όταν ξαπλώνει στο κρεβάτι του στο μυαλό του αμέσως έρχεται ένας άνθρωπος τον οποίον αγαπάμε ή αγαπούσαμε κάποτε Τις περισσότερες φορές ονειρευόμαστε αυτόν τον οποίον δεν θα είμαστε ξανά μαζί του Που κάποτε ήταν το άλλο μου μισό και κάθε πρωί που ξύπναγα μου έλεγε laquoσε αγαπάωraquo Ένιωθα στο κόσμο μαζί του μια σιγουριά Όταν κλείνεις τα μάτια σου νιώθεις το φιλί του Μα τώρα έχεις χαθεί και δεν υπάρχεις πουθενά και δεν θα είμαστε μαζί όπως ήμασταν παλιά Όλα αυτά που νιώθω θέλω να σου τα χαρίσω Μα σε θέλω ακόμαhellip Σου εύχομαι να είσαι πάντα ευτυχισμένος Θα ήταν ένα ψέμα που εσύ δεν θες εμένα ούτε εγώ εσένα Στα όνειρά μου ψάχνω να σε βρω και κοιτάω στον ουρανό τα αστέρια βλέπω κοντά μα εσύ δεν είσαι πια εδώ

14

ΝΕΡΟ της Λίκα Κουχιανιτζε

Σηκώθηκα και έφυγα Ούτε καν ξέρω πού είμαι πότε ήταν όταν το παιδί είχε μάθει να κολυμπάει στο νερό που είναι μέχρι τον αστράγαλοhellip Μήπως κάπου εδώ είναι τα δικά σου πράσινα μάτια θα τα έδινα όλα για να τα ακουμπήσω μία φορά Πάλι και πάλι πάω κάπου με χαιρετάει μόνο η γνωστή μου βροχή πάλι και πάλι σκέφτομαι για σένα και τα μαλλιά σου για τη θάλασσα Μήπως κάπου εδώ είναι τα δικά σου πράσινα μάτια γύρνα νιώθω μυρίζω τον βλέπωhellip Πεθαίνωhellip Με το ζόρι μου κλείσανε τα ανοιχτά πράσινα μάτιαhellipσκέφτηκε ∆εν θα ξαναβρέξει ποτέ Γέλα

Θάλασσα του Τζόσουα Κρούελ

Ένα θαλασσινό πουλί και ωραία παραλία μέσα σε καλοκαιρινό καιρό Αλλά σε άλλη πλευρά μού έρχεται στο μυαλό φουρτούνα στο νερό μαύρος ουρανός καταιγίδες απόλυτο χάος Αλλά όταν τελειώνει η νύχτα στη θάλασσα έρχεται η αυγή με το νερό ακίνητο με χρώμα χρυσό από τον ήλιο

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΕΡΟΣ

του Μιχάλη Τυμπούρσκι Ένα μέρος ξεχωριστό από τα άλλα ένα πάρκο με παιδική χαρά Εμφάνιση σαν του παγκόσμιου πολέμου με την μυρωδιά των δέντρων να λένε πως ο πόλεμος πια τέλειωσε τα δέντρα πήρανε μορφή ζώων και κάποιων πραγμάτων πέτρινα καθίσματα συγκρίνουν τον παλιό αιώνα με τον καινούριο Μαζί με την παρέα μου το ονομάσαμε ldquoΖέαςrdquo ήταν το όνομα της πιτσαρίας στην απέναντι πλευρά του πάρκου το όνομα αυτό σήμαινε για μας τη δύναμη εμπιστοσύνη φιλία οικογένεια και πολλά άλλαhellip

15

Νοσταλγία της Σαλόμε Αμπνταλάντζε

Νοσταλγία και πάλι θα πω Εμένα οι φωτογραφίες μου φέρνουν νοσταλγία Κάποιες φορές δε θέλω να χω ούτε τη μνήμη ούτε τις φωτογραφίες Κάποιες φορές μισώ το χρόνο που περνάει τόσο γρήγορα αφήνοντάς μου τα χαρτιά με τις στιγμές της χαράς Γιατί Γιατί δεν θα ξανανιώσω αυτή τη χαρά δεύτερη φορά Έμεινε εκεί πάγωσε για πάντα στο χρόνο

Θα ήθελα για τις φωτογραφίες της μνήμης να μην υπάρχουν Να εξαφανιστούνε με τα χαρτιά Μετά δεν θα σκεφτόμαστε για το παρελθόν και θα βρούμε τη χαρά ξανά και ξανά Πιο δυνατή από αυτήν που είχαμε πριν Πιο όμορφη από αυτήν που είχαμε ποτέ

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Νεγκάρ Καρίμι

Οι φωτογραφίες για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό Μου αρέσει να βγάζω και να με βγάζουν Οι φωτογραφίες για μένα σημαίνουν χαρά αγάπη λύπη χαμόγελο Μrsquo αρέσει όπου κι αν πάω δεν μrsquo ενδιαφέρει πού θα πάω απλά να περνάω ωραία Οι φωτογραφίες μου θυμίζουν αυτούς που αγαπάω τους φίλους που είναι για μένα μια οικογένεια Μου θυμίζουν τους αγαπημένους μου που είναι μακριά και δε μπορώ να τους βλέπω ή να τους έχω δίπλα μου ή έχω χάσει μαζί τους την επικοινωνία Θέλω να έχω πολλές φωτογραφίες με διάφορα πρόσωπα για να τους ξεχωρίζω Κάθε άτομο πρέπει να έχει φωτογραφίες Ποτέ δεν χάνω τις φωτογραφίες μου και τις προσέχω να τις έχω όπου κι αν πάω

SURPRISE της Τζένιφερ Άντζη

hellipumlSurpriseuml φώναζαν όλοι Ήταν τα γενέθλια μου πέρασαν 25 χρόνια τώρα Έχω γίνει μια μεγάλη γυναίκα πια αλλά όχι στα μάτια των δικών μου γιrsquo αυτούς είμαι πάντα το μικρό κοριτσάκι τους Ήταν και οι φίλοι μου και άλλοι από την οικογένεια Χάρηκα πολύ που τους είδα Ήρθαν όλοι να γιορτάσουν τα γενέθλιά μου είχα τους ανθρώπους που αγαπάω δίπλα μου Περνάγαμε τέλεια Γελάσαμε φάγαμε ήπιαμε χορεύαμε και μου έφεραν πολλά δώρα που ήταν ωραία και χαριτωμένα αλλά το καλύτερο ήταν από τους δικούς μου ήταν απλό και φθηνό αλλά για μένα ήταν το πανάκριβο δώρο Γιατί Χμμμ γιατί ήταν ένα άλμπουμ που μου έφερε τις αναμνήσεις μου πίσω Έζησα πάλι τις στιγμές χαρές και λύπες Ήταν ένα οικογενειακό άλμπουμ γεμάτο με φωτογραφίες με διάφορα γεγονότα της ζωής μου αλλά και άσχετες και αστείες φωτογραφίες από όταν ήμουν μικρή Σήμαινε πολλά για μένα καθώς μου θύμισε κάποιες στιγμές ωραίες στιγμές που τις είχα ξεχάσει ανθρώπους και τόπους Δάκρυα κυλάνε στο πρόσωπο μου Με αγκάλιασε η μάνα μου Είχε ένα τρυφερό χαμόγελο στο γλυκό πρόσωπό της και μου είπε laquoωραίες αναμνήσεις έτσιraquo και απάντησα laquoναι μαμάraquo Τελικά είναι ωραίο να έχεις αναμνήσεις ειδικά για τα σημαντικά πράγματα πρέπει να θυμηθούμε τέτοια γεγονότα και χωρίς φωτογραφίες ή κάτι άλλο γιατί αυτά είναι που μας κάνουν να είμαστε χαρούμενοι ευτυχισμένοι και δυνατοί Εύχομαι πραγματικά να μη ξεχάσουμε τις ωραίες στιγμές τους ανθρώπους που αγαπάμε και τους ανθρώπους που περνάγαμε μαζί καλά έστω αν είναι για μια μέρα απλά πάντα να ζούμε και να θυμόμαστε κάθε μα κάθε στιγμή γιατί η ζωή είναι μικρή και δεν αξίζει να μη περνάμε καλά

16

Συλλογή από φωτογραφίες του Τόκο Μπεριασβίλι

Σε microια φωτογραφία που είmicroαι περίπου πέντε ετών κάθοmicroαι πάνω από ένα καρπούζι και στην άκρη της φωτογραφίας ένας φίλος microου Τον θυmicroήθηκα που ντρεπότανε να βγάλει φωτογραφία για αυτό κάθονταν microακριά από microένα αλλά η microητέρα microου microας έβαλε microέσα στη φωτογραφία και τους δυο

Σε microια άλλη φωτογραφία είmicroαστε εγώ και ο πατέρας microου στο ζωολογικό κήπο Κάτι περίεργο εγώ κλαίω και ο πατέρας microου γελάει πίσω microας είναι ένας microεγάλος ελέφαντας Δεν είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί κλαίω φοβόmicroουνα που έβλεπα ένα τεράστιο ζώο και τον πατέρα microου να microε κοροϊδεύει

Και ακόmicroα άλλη microια φωτογραφία εγώ και η γιαγιά microου που δεν την θυmicroάmicroαι καν (πέθανε όταν ήmicroουνα τεσσάρων ετών) Είmicroαστε στο δικό microας microπαλκόνι εγώ κρατάω τη microπάλα και από πίσω microας φαίνεται microία λίmicroνη που τώρα δεν υπάρχει Πήγα στο microπαλκόνι και κοιτώ Στη θέση της λίmicroνης έχει γήπεδο που παίζουν microικρά παιδάκια

Άλμπουμ με φωτογραφίες του Μάριου Νασράλλα

Ποτέ δεν ήξερα τι σημασία έχουν οι φωτογραφίες στην ζωή μου και αναρωτιόμουν πολλές φορές γιατί να έχω φωτογραφίες και να θυμάμαι τα παλιά

Τώρα όμως που ένα άλμπουμ με κάποιες δικές μου φωτογραφίες από μικρός και η κάθε μία από αυτές τις φωτογραφίες μου θύμισε πολλά πράγματα και πολλά άτομα τα οποία τα είχα ξεχάσει Με αυτές τις φωτογραφίες μπορούσα να θυμηθώ πολλούς από τους φίλους μου που φύγανε και μου θύμισαν τον παππού μου που τον έχασα αλλά μου θυμίζουν και πολλές άλλες χαρούμενες στιγμές στα γενέθλιά μου και άλλες πιο ευχάριστες στιγμές σε κάποιες γιορτές και πολλά άλλα γεγονότα

Στα αλήθεια όταν το ανοίγω αυτό το άλμπουμ λέω laquoθέλω να γυρίσω στα παλιάraquo και σκέφτομαι αν δεν θα τις είχα αυτές τις φωτογραφίες τι θα έκανα Και πόσα πολλά πράγματα θα έχανα Τώρα σκέφτομαι και λέω μακάρι να είχα μία φωτογραφία για κάθε στιγμή της ζωής μου γιατί μόνο αυτές οι φωτογραφίες μου μείνανε από το παρελθόν και αυτές θα μου μείνουν για πάντα

17

ΠΑΡΑΜΥΘΙ του Τζόσουα Κρούελ

Μια φορά και έναν καιρό ένα κορίτσι περπατάει σε ένα σκοτεινό δρόμο ∆εν βλέπει πού θα πάει δεν έχει φως και έχει πολλά δέντρα Φτάνει σε ένα μικρό σπιτάκι εκείνο το σπίτι είναι φτιαγμένο από πέτρα αλλά γεμάτο μαξιλάρια μέσα Το κορίτσι εκεί κοιμήθηκε για πρώτη φορά απόκτησε ηρεμία και ασφάλεια σκέφτηκε laquoΤι έννοια έχει να περπατήσω το σκοτεινό δρόμο αφού μπορώ ναrsquo μαι εδώ μια χαράraquo Αλλά μπήκε μια μαύρη μάγισσα και δεν ήξερε ότι το κορίτσι είναι εκεί Το πέτρινο σπίτι είναι της μάγισσας Θύμωσε η μάγισσα laquoγιατί είσαι εδώ Ποια είσαι εσύraquo Όταν την είδε το κορίτσι είπε laquo∆εν ξέρω ποια είμαι είμαι μια άγνωστη σε μένα όνομα δεν ξέρω ήρθα για να έχω ασφάλεια και προστασία γιατί είμαι κουρασμένη raquo Όμως η μάγισσα δεν έχει καρδιά για ανθρώπους επειδή αυτή έζησε στη laquoλαμπερή πόληraquoumlαλλά την εξορίσανε στο σκοτάδι laquo∆εν με νοιάζει εξαφανίσουraquo Με ένταση της είπε laquoκατάρα σου δίνω όλη την ζωή σου θα είναι σκοτάδιraquo Τα μάτια του κοριτσιού έγιναν άσπρα τυφλώθηκεhellip Και κλαίγοντας φεύγει την κορίτσι αφού το μόνο που ήθελε είναι να έχει ασφάλεια και ηρεμία Πέρασε μέρα και μέρα κλαίει και βασανίζεται για την ασφάλεια και την ηρεμία Ζητιανεύει στο σκοτεινό δρόμο αλλά έμαθε ότι δεν είναι η μόνη που είναι εκεί Και το νιώθει ότι ο αριθμό τους αυξάνει κάθε μέρα Κατά τύχη συνάντησε έναν από αυτούς Τον ρώτησε laquoΠοιος είσαι Γιατί είσαι εδώ Έχεις κάτι να μου δώσειςraquo και απάντησε ο άνθρωπος laquoδεν έχω να σου δώσω και εγώ ζητιανεύω είμαι άγνωστος και σε μένα όνομα δεν ξέρω τυφλός έγινα όταν προσπάθησα να διατηρήσω ηρεμία και ασφάλειαraquo Έσπασε η καρδιά του κοριτσιού Είναι ίδιοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι Έγιναν τυφλοί γιατί η μαύρη μάγισσα τους έδωσε κατάρα Μέρα παρά μέρα αυξάνονται οι αριθμοί Μια φορά ένας βασιλιάς περπάταγε στο σκοτεινό δρόμο και συναντήθηκε με τη μαύρη μάγισσα laquoΤι σου απασχολεί και ποια είναι η μοίρα σουraquo ρωτάει ο βασιλιάς laquoΑχά Εσένα σε ξέρω Γιατί θέλεις να μάθεις τι κάνω Εσύ είσαι το φως και εγώ είμαι το σκοτάδι η μοίρα που έχω δεν σε νοιάζειraquo απάντησε η μαύρη μάγισσα laquoΝαι δεν με νοιάζει για σένα αλλά γι αυτούς που είναι δικοί μου θα τους πάρω σου δίνω διαταγή και αυτό θα το κάνω Μην τους πειράξεις ειδαλλιώς το σπαθί μου θα κόψει τη σκέψη σου με τη πράξη σουraquo Γρήγορα - γρήγορα ο βασιλιάς φεύγει από το σπίτι της μάγισσας και πήγε στο σκοτεινό δρόμο Ενόσω γίνονταν αυτά έτσι το κορίτσι πήρε όλο τον πόνο και το βάρος της ζωής των ανθρώπων που βασανίζονταν εκείνη τη στιγμή Όλους αυτούς τους έκρυψε στην καρδιά της και έμεινε μόνη της Όταν έφτασε ο βασιλιάς δεν βλέπει τους ανθρώπους αλλά ένα σκοτάδι σε μια άκρη του δρόμου Ο βασιλιάς αναρωτιέται τι είναι αυτό και κοντά - κοντά έβλεπε το κορίτσι φυλακισμένο σε πόνο Με το σπαθί προσπάθησε να καταστρέψει το σκοτάδι γύρω της και κατάφερε να δημιουργήσει ένα τρόπο που να μπορεί να τη σώσει Τότε το κορίτσι νοιώθει μια αγκαλιά στο σκοτάδι Και ο βασιλιάς κατάργησε την κατάρα και παίρνει μαζί του το κορίτσι και έτσι γύρισε ο βασιλιάς στη πόλη του και το κορίτσι έγινε τη βασίλισσα του και εδώ τελειώνει η ιστορία

18

ΑΝΑΜΟΝΗ

της Μαριάννας Φέλφελ

Η ώρα περνούσε και περίμενε με πολύ αγωνία τη στιγμή που θα ξαναζήσει τη ζωή της που θα νιώθει τη χαρά και την ευτυχία Επιτέλους θα έρθει η ώρα που θα γίνει το όνειρό της πραγματικότητα που περίμενε τόσα χρόνια για να γίνει που έκανε τόσα όνειρα γιrsquo αυτή τη ώρα

Πολύ δύσκολη η λέξη laquoΑναμονήraquo για κάποια που θέλει να γίνει κάτι με όλη την ψυχή της και πιο δύσκολη είναι όταν έχει την αγωνία για το τι θα γίνει δηλαδή το αν τελικά θα γίνει αυτό πράγμα Όμως μερικές φορές ανάμεσα στη Αναμονή και την αγωνία έχει Πάντα μια ελπίδα μια ακτίνα φωτός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο Και στο τέλος πάντα θα μένει η Αναμονή

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ της Σαλόμε Αμπνταλάντζε

-Είσαι έτοιμη Ένα χαμόγελο με λάμψη ζωής στα μάτια -Ναι είμαι αγαπημένε μου Γιατί ρωτάς -Ανησυχώ Πάλι χαμόγελο στα χείλη της -Εγώ τα είχα όλα τα είδα όλα Δεν φοβάμαι Ησυχία -Απλά σας έχω συνηθίσει Όμως φαντάζομαι ότι σε λίγο και εγώ θα έρθω μαζί σαςhellipεκεί -Αhellip λέει η κυρία της -Εσύ φοβάσαι Δεν έχεις δει πολλά όμωςhellip -Ξέρεις ότι σrsquo αγαπάμε έτσι Η Μόνα χαμογελάει αυτή την φορά -Μου δώσατε την ελευθερία όταν δεν το άξιζα -Η ελευθερία είναι πιο τρομακτική από το θάνατοhellipκαι εσείς θα είστε εκείhellip Η κυρία της δεν χαμογελάει πια όμως έχει ανεβάσει τα φρύδια της με ενδιαφέρον -Μμ η ελευθερία είναι τρομακτική Η Μόνα γυρνάει να της δώσει το βιβλίο Όχι βιβλίο ndash την ιστορία της ζωής της Το τετράδιο αυτό ήταν το πρώτο δώρο που πήρε από τότε που ήταν στην σκλαβιά -ΝαιhellipΌλη μου τη ζωή με έλεγαν τι πρέπει να κάνω και τι όχιhellip Ξαφνικά πρέπει να τα αποφασίζω όλα εγώ hellip Όμως εσείς κυρία μου ήσασταν εκεί Για μένα Και εγώ ήμουν ένα τίποτα Η γυναίκα καθώς καθόταν ανοίγει το βιβλίο και πάλι χαμογελάει -Ήσουν -Ναι ήμουν Χαμογελά και η μάνα Τώρα έχω τους ανθρώπους που μrsquo αγαπάνε και τους αγαπώ Δεν είμαι πια ένα τίποτα Και αν και δεν έχω δει πολλά αυτά που έχω μου έδωσαν την χαρά Δεν φοβάμαι Η κυρία κλείνει το βιβλίο Την κοιτάει στα μάτια και της λέει - Είναι η ώρα Βοήθησέ με να σηκωθώ Η Μόνα την βοηθάει να ξαπλώσει κλείνοντας τα μάτια ης κυρίας Η κυρία συνεχίζει να χαμογελά Η Μόνα κάθεται εκεί περιμένοντας την δική της σειρά

19

Η δική της ζωήhellip της Άννας Παρτσβάνια

Ένα κοριτσάκι πολύ γλυκό Πήγε στο κόσμο πολύ βρόμικο Αυτή η κοπέλα γεννήθηκε εδώ Σε αυτό το μικρό χωριό Πολλούς ανθρώπους αγαπούσε Αλλά κάποιους και μισούσε Δεν μπορώ να πω πώς είναι ακριβώς Επειδή δεν την ξέρω και πολύ καλώς Τι άλλο να πω Πρέπει να σκεφτώ Έκανε χορό και χορωδία και όταν την άκουγαν παθαίναν ταχυκαρδία Τώρα κάθεται εδώ και με κοιτάει Και σαν να θέλει να με μελετάει Μη προσπαθείς κορίτσι άσε με Ούτε εγώ ξέρω ποια είμαι

hellip Και η δική τηςhellip της Νάνα Ρουσσάτζε

Ήταν μια κοπέλα που γεννήθηκε στην Γεωργία πριν 17 χρόνια Μέχρι που έγινε 17 χρόνων ζούσε στην Γεωργία τη χώρα της αλλά μετά αυτή η κοπέλα εμφανίστηκε στην Ελλάδα με την μάνα της Πέρασαν λοιπόν δυο μήνες περίπου και κοπέλα πήγε στο σχολείο που συνάντησε πολλές δυσκολίες αφού δεν ήξερε την γλώσσα και δεν καταλάβαινε τι γινόταν γύρω της Για αυτό ήθελε να γυρίσει πίσω στην χώρα της αλλά η μάνα της βρήκε ένα σχολείο το οποίο ήταν για ξένους και αποφάσισε να πάει εκεί Πήγε λοιπόν σε εκείνο το σχολείο και τα προβλήματα αμέσως λύθηκαν Άρχισε να μαθαίνει την γλώσσα με την βοήθεια των καθηγητών βρήκε και πολλούς φίλους και τώρα μένει στην Ελλάδα χωρίς να έχει προβλήματα με την προφορά της και περνάει πολύ καλά σε αυτό το σχολείο και ετοιμάζεται για τις εξετάσεις για να περάσει στο πανεπιστήμιο

20

Τέλος Οκτώβρη 1999 και το φίδι που δεν είδαμε της Ειρήνης Αντωναράκου

Εκείνος ο Οκτώβρης ήταν πάρα πολύ ζεστός και υγρός Τότε έμενα φιλοξενούμενη σε ένα διαμέρισμα στην Πλ Κολιάτσου γιατί μόλις είχα επιστρέψει από σπουδές στην Αγγλία Είχε γίνει και ο μεγάλος σεισμός και δε μπορούσα με τίποτε να νοικιάσω σπίτι φθηνό Αλλού είχα τα βιβλία μου αλλού τα ρούχα μου και η ταλαιπωρία μεγάλη

Θα δούλευα πάνω στους laquoξένουςraquohellipείχα και το μάστερ στα χέρια μουhellipτην ευαισθησία τα ακούσματα τη συνείδησηhelliphellipκλασσικό ελληνάκι που θέλει να αλλάξει τον κόσμο χωρίς να τον δει πρώταhelliphellip laquoΈνταξηraquo έλεγα μέσα μου και ονειρευόμουν ισότητα και δικαιοσύνη και αγώνες και το βράδυ έβγαινα με φίλους και γυρνούσα στο διαμερισματάκι της Πατησίων νευριάζοντας για τις φωνές που έβγαιναν από τα υπόγεια τρομοκρατημένη από τις άγνωστες φάτσες τη αθλιότητα την πολυχρωμία που με ξένιζεhellip

Χαχα hellipείχα όμως ένα μοντέλο στο μυαλό μου όπως όλοι σrsquo αυτή τη χώρα που ήταν φιλόδοξο αλλά δεν άγγιζε τις ψυχές μόνο το μυαλόhelliphellipώσπου ένα βράδυ εκεί γύρω στις 20 Οκτώβρη του 1999 μεγάλη ανησυχία και ουρλιαχτά ακουγόντουσταν απrsquo έξω θυμωμένες φωνέςhellipκάτι είχε γίνει αλλά δεν τόλμησα να ξεκλειδώσω να βγω να δω

Εκείνο το βράδυ και το άλλο και το επόμενο ο ΠΚ βγήκε και σκότωσε laquoξένουςraquo και τραυμάτισε ανεπανόρθωτα κάποιους άλλουςhellipΣΟΚhelliphellip

Η ελληνική κοινωνία παρακολουθούσε βαθιά συγκλονισμένη τον laquoτρελλόraquo που βγήκε και έκανε μια μαζική ρατσιστική δολοφονία Τότε πολλές στρογγυλές τράπεζες κατανάλωναν χρόνο και σάλιο για να ανακαλύψουν τα πραγματικά αίτια που laquoόπλισαν το χέρι του δολοφόνουraquohellipχμμ στερεοτυπική έκφρασηhellip laquoήταν άραγε ψυχοπαθήςraquo laquoήταν ψυχοπαθής και ρατσιστήςraquo laquoήταν παιδί χωρισμένων γονιώνraquo laquoχρήστηςraquohellipΌτι και να ήταν η ελληνική κοινωνία laquoδεν μπορούσε να ανεχτεί κάτι τέτοιο γιατί ήταν βαθιά δημοκρατική και τέτοια φαινόμενα ήταν μεμονωμέναraquo έγραφαν οι εφημερίδες

Από τότε μέχρι σήμερα πέρασε αρκετός καιρός και καθώς φαίνεται η ελληνική κοινωνία ανέχτηκε πολλές παρόμοιες δολοφονίες έστρεψε αλλού το βλέμμα σε βασανισμούς σε εκφοβισμούς σε εκβιασμούς hellipμόνιμη επωδός το χρήμα που άλλοτε υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει Ε

Εγώ πάλι βρήκα τη δουλειά που μου έδωσαν οι laquoξένοιraquo Δίχως αυτούς θα ήμουν ακόμη στην ανεργία ή θα σερνόμουνα σε διάφορες δουλειές Άλλαξα χαμήλωσα τους τόνους για να πλησιάσω όταν μπορούσα και άντεχα αυτόν που πονούσε και έφτιαξα την ωραιότερη μάσκα της ζωής μου αυτήν που πάντα χαμογελάει

Έγινα όμως πλουσιότερη σε συναισθήματα σε ιδέες σε δημοκρατικά πιστεύω Ευχαριστώ λοιπόν τους laquoξένουςraquo τους δικούς μου ανθρώπους που με βοήθησαν να κατανοήσω πού ζω Τώρα πια δεν δουλεύω για τους laquoξένουςraquo δουλεύω για την κοινωνία που ζω

Είμαι δάσκαλος σε διαπολιτισμικό σχολείο

21

Μια μέρα με πολύ στεναχώριαhellip

της Ντομίνικα Σόβα Μια μέρα με πολύ στεναχώρια κάθισα κοντά στο παράθυρο με το άλμπουμ που είχε μέσα όλες τις αναμνήσεις μου Κάθισα και άρχισα να βλέπω τις φωτογραφίες Πρώτα είδα τις φωτογραφίες που ήμουνα μικρή παρά πολύ μικρή κοίταγα και δεν τα πίστευα Με κλάματα γέλαγα Καθόμουνα και τα έβλεπα όλα Όλα τα πρόσωπα που δεν τα θυμόμουν ποτέ Κάποιους αγνώστους που έφυγαν πια από αυτή τη ζωή μου για κάποιους λόγους Μετά άρχισα να βλέπω φωτογραφίες με τις οποίες θυμήθηκα την πρώτη φόρα που πήγα στο σχολείο Μετά που έπαιρνα τρίτο όνομα και όλα τα άλλα σημαντικά για έμενα Καλοκαίρια που πάντα ήταν οι καλύτερες Και το πρώτο μου καλοκαίρι στην Πολωνία που δεν ήμουνα εκεί ποτέ όμως αυτή τη στιγμή ήμουνα πιο ευχαριστημένη Πρώτη φόρα είδα όλη μου την οικογένεια και τον παππού μου όλα αυτά στις φωτογραφίες έχω που τον χαιρετάω και όλα τα άλλα Έχω και τις φωτογραφίες απrsquo τα γενέθλιά μουhellip κάθε χρόνο ήταν αλλιώς φαίνεται πολύ πως αλλάζω και πώς ήμουνα και πώς είμαι Έχω και τα σημαντικά γενέθλιά μου για τα δεκαοχτώ μου χρόνια που ήταν υπέροχα Όλη η οικογένεια μαζί και όλοι οι φίλοι μου που τους χρειαζόμουνα Τώρα που κάθομαι μόνη μου στο δωμάτιο και τα κοιτάω είμαι πολύ χαρούμενη που τα έχω Που μπορώ να τα δω Αφού και αυτούς που πέθαναν μπορώ τουλάχιστον να δω στις φωτογραφίες και να τους θυμάμαι πολύ και να τους θυμάμαι όπως ήταν Πάντα που τα βλέπω κλαίω στεναχωριέμαι και είμαι χαρούμενη Μrsquo αρέσει πολύ να τα κοιτάω και να έχω τέτοιες αναμνήσεις στο κεφάλι Μπορώ να κάνω αυτό ακριβώς που κάνω τώρα Και μετά από χρόνια πάλι να τα δω Και να δω άμα αλήθεια άλλαζα ή όχι Οι φωτογραφίες είναι το καλύτερο πράγμα Μπορώ τώρα να τις δω με την οικογένειά μου με την ησυχία μας και να μιλάμε για αυτά έτσι όπως ήτανε Επειδή όλες αναμνήσεις για μας είναι πολύ σημαντικές και ποτέ δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε Γι αυτό ο καθένας θα έπρεπε να έχει ένα δικό του άλμπουμ με τέτοια πράγματα

Τα μόνα που θυμάμαι από την περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετάhellip

της Αιμιλίας Ζλάτκοβα

laquoΤα μόνα που θυμάμαιraquohellip περιμένεις να πεις δυο ή τρία πραγματάκια Η σωστή φράση όμως είναι αυτά που θυμάμαι Γιατί τα θυμάσαι όλα Όσο μικρός και να ήσουν τα θυμάσαι σαν να έχουν γίνει χτες Τι έχει γίνει Κάτι πολύ κακό πάντως Μόνο κάτι πάρα πολύ κακό μπορεί να μείνει στη μνήμη σου και να αλλάξει την ζωή για πάντα να αλλάξει τις σκέψεις σου να αλλάξει εσένα Νιώθεις φοβισμένος ανίκανος να αντιμετωπίσεις την σκληρή πραγματικότητα φτιάχνοντας έναν δικό σου κόσμο στον οποίο μένεις μόνος σου για να είσαι μακριά από αυτούς που laquoτο κάνουν για το καλόraquo σου Θα έπρεπε να ξεχνάμε τα άσχημα γεγονότα στο παρελθόν μας και να προχωράμε χωρίς να κοιτάμε πίσω Είναι ο μόνος τρόπος για να σωθούμε

22

ΕΓΩ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ

της Ζάλχα Καράκας

Όπου και να πηγαίνω τη σκιά τη βλέπω όπου και να κοιτάξω

το πρόσωπο της βλέπω σε όλα τα μέρη σε όλο μου το σώμα τη μυρωδιά της μυρίζω

Στις χαρές μουhellip Στις λύπες μου εκείνη βρίσκω Τη νύχτα όλος ο κόσμος μου γελάει Στο κρεβάτι ξαπλώνω

και το όνειρό μου αρχίζει με τα φιλιά της πεθαίνω με τα χάδια της πεθαίνω με το παραμικρό που μου κάνειhellip νιώθω τον

κόσμο όλο δικό μου νιώθω τα πάντα ευχάριστα χαρούμενα

και εγώ μαζί της για πάντα θα μείνω

Εγώ και αυτή είμαστε ένα

23

ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ του Γιάννη Λάβνερ

Πριν αρκετούς μήνες είχα ξεκινήσει να παρουσιάζω πολύ ελαφρά ldquoσυμπτώματαrdquo που με τον καιρό αυξάνονταν με πολύ υψηλό βαθμό και αυτό συνέβαινε τόσο γρήγορα που δεν προλάβαινα καν να το καταλάβω Αρχικά απλώς αργούσα κάθε τόσο σε ότι είχα κανονίσει και όχι και πολύ ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο Στην συνεχεία η αργοπορία μου δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο πια αλλά είχε γίνει συνηθισμένο για μένα Και όσο πήγαινε ο χρόνος που αργούσα αυξανόταν Άρχισα να ξεχνάω πράγματα που είχα υποσχεθεί σε άλλους κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο για μένα και δεν μπορούσα να το συνηθίσω όπως την αργοπορία μου και με ανησυχούσε παρόλα αυτά δεν μπορούσα να εμποδίζω τον εαυτό μου το έκανε αυτόματα Ξεκίνησα πραγματικά να ανησυχώ όταν έκανα ή μάλλον να πω έκανε (ο εαυτός μου) κάτι το οποίο δεν μπορώ να το συγχωρέσω στον εαυτό μου δεν τηρούσα τις υποσχέσεις που έδινα στον εαυτό μου Για να σταματήσω όλα αυτά έπρεπε να καταλάβω ότι κάτι μου έλειπε κάτι το οποίο είχα αφήσει στην άκρη δοκιμάζοντας να ζήσω χωρίς αυτό με τραγικά αποτελέσματα

Η ΜΝΗΜΗ Του Αρτεόμ Πετράσκου

Πάντα τα πράγματα που βλέπω γύρω μου κάτι μου θυμίζουν καλό είναι ότι μπορώ να τα θυμηθώ ακόμα και κάτι που ξέχασα εδώ και πολύ χρόνο πριν Όταν ακούω μουσική μου θυμίζει τους φίλους που δεν τους έχω δει καιρό επίσης μου θυμίζει τα κορίτσια που αγαπούσα τα αισθήματα που ένιωθα Ακόμα και όταν είμαι στο λεωφορείο μου θυμίζει τον δρόμο που πήγαινα στο σχολείο όταν ήμουν μαθητής Το να θυμάσαι κάτι είναι και ένας τρόπος να νιώθεις καλύτερα όταν είσαι στεναχωρημένος Όταν χάνεις ανθρώπους που τους αγαπάς τους έχεις μετά στην μνήμη Η μνήμη παίζει μεγάλο ρόλο στην ζωή μας

Σώμα ndash γέφυρα της Λία Κουχιανίτζε

Έλα μαζί μου Ροζ λαμπερά μάτια όπου μόνο φωτίζει η αγάπη Χείλια που μόνο αληθινά τραγουδάνε αφτιά τα οποία μόνο το μυστικό ακούνε Τα χέρια που δίνουνε μόνο βοήθεια πόδια που μόνο περπατάνε Σώμα που είναι γέφυρα Και τα μαλλιά τα οποία περπατάνε από πάνω του Εκδικητικές που ανεβαίνουνε στα μαλλιά κρατάνε δυνατά και περνάνε όπου θέλουνε Γρήγορα γρήγορα άνοιξε τα μάτια σήκω σήκω έλα μαζί μου γρήγορα γρήγορα αυτό τον κόσμο τον έχεις περάσει σήκω σήκω έλα μαζί μου αυτός ο κόσμος είναι μέσα μου αναγνώριζε

24

ΣΚΕΨΗ του Μπάρτεκ Ρογκάλα Το ξέχασα Κάπου μου χάθηκε Πώς πότε εκεί έφτασα Μια στιγμή σε βλέπω Σαν φάντασμα σκέτο Την άλλη χάνεσαι και δεν γυρνάς Ούτε εγώ ξέρω πού πας Είναι σημαντικό να μείνεις Να μην φύγεις Να είσαι εδώ και να μου φέρνεις Να μου φέρνεις χαμόγελο που κάποτε στέλνεις Κάποτε κλαίω Εσύ φταις Μου κάνεις ότι θες Αλλά έτσι και αλλιώς σε χρειάζομαι Και όπως το φαντάζομαι Αν θα μείνεις Δεν θα είμαι σαν άλλοι Εγώ θα έχω κεφάλι

25

Αλήθειες και Ψέματα της Πέτια Ζαγκόρτσεβα

Από μικρός είχα την δύναμη να ελέγχω όλους γύρω μου Και όταν μιλούσα όλοι με ακούσανε προσεκτικά και με πιστεύανε Δεν έλεγα πάντα την αλήθεια με τον καιρό συνήθισα να λέω περισσότερα ψέματα επειδή ήτανε πιο εύκολο Όταν μεγάλωσα είχα φτάσει ακριβώς εκεί που έπρεπε Δεν αναρωτιόμουν αν το ήθελα στrsquo αλήθεια με είχανε μάθει από μικρό ότι το ldquoπρέπειrdquo είναι πιο σημαντικό από το ldquoθέλωrdquo Μετά έκανα οικογένεια και με τα παιδιά μου είχα την ίδια συμπεριφορά όπως και στη δουλειά Τις περισσότερες φορές τους έλεγα ψέματα για να ξεφύγω από το θέμα umlΈτσι έκανε και ο πατέρας μου μαζί μου όμως είχα ξεχάσει πώς ένιωθα τότε Έτσι πέρασαν τα χρόνια Τα παιδιά μου μεγάλωσαν και εγώ γερνούσα Με την γυναίκα μου αποφασίσαμε να μείνουμε σε ένα χωριό και αφήσαμε το σπίτι μας στον μεγάλο γιο μας Αυτός ήτανε το αγαπημένο μου παιδί μάλλον γιατί μου θύμιζε εμένα όταν ήμουνα νέος umlΌλα στη ζωή του φαίνονταν ιδανικά γιrsquo αυτό του άφησα όλα όσα είχα Μια ημέρα αυτός ήρθε στο σπίτι και φαινότανε πολύ στεναχωρημένος Μου μίλησε και κατάλαβα ότι είχε χάσει την περιουσία και το σπίτι που του είχα αφήσει Όταν τον ρώτησα laquoπώςraquo αυτός μου είπε από laquoαρρώστιαraquo Και άρχισε να μου μιλάει Τότε κατάλαβα πως η περηφάνια που ένιωθα για εκείνον ήτανε ψεύτικη Αυτός ακόμα από φοιτητής συνήθιζε να παίζει χαρτιά Το αγαπημένο του παιχνίδι ήτανε το Πόκερ Μετά όταν άρχισε να δουλεύει τα περισσότερα λεφτά του τα έχασε στο Πόκερ Έτσι σιγά σιγά έχασε τα πάντα Δεν ήξερα τι να του πω Κατάλαβα ότι με αυτό το παιδί είμαστε ξένοι Αν είχα ενδιαφερθεί για την προσωπική του ζωή και όχι μόνο για την δουλειά μάλλον θα το προστάτευα Επιτέλους πήρα τις συνέπειες μου και το χειρότερο είναι ότι είχα χαλάσει και την ζωή του παιδιού μου Από μικρό του έλεγα πολλά ψέματα και δεν ήμουν ο πατέρας που έπρεπε

Μικρή κοπέλα της Αιμιλίας Ζλάτκοβα

Η κοπέλα ήταν 6 ή 7 χρονών Ήταν πανέμορφη σαν μικρό αγγελούδι Όλοι την αγαπούσαν Όταν χαμογελούσε έβγαινε ο ήλιος Μια μέρα όμως το χαμόγελό της έσβησε Έμοιαζε με σκιά με φάντασμα Έτσι μεγάλωσε χωρίς να χαμογελάει χωρίς ευτυχία Η μητέρα της όλα αυτά τα χρόνια την πήγαινε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο από γιατρό σε γιατρό Κανείς όμως δεν κατάλαβε τι είχε πάθει το παιδίhellip μέχρι που μια μέρα η μητέρα βρήκε την κόρη της νεκρή και δίπλα της ένα μπουκαλάκι με χάπια άδειο Ήταν 17 χρονών Είχε αφήσει ένα γράμμα δίπλα της τα εξηγούσε όλα εκεί Όλα αυτά τα χρόνια την βίαζε και την κακοποιούσε ο ίδιος ο πατέρας της πως δεν μπορούσε να πει τίποτα σε κανέναν επειδή φοβόταν και πως δεν αντέχει άλλοhellip laquoΣε αγαπάω μαμά μακάρι να σε δω κάποια μέραraquo τέλειωνε το γράμμα της κοπέλας Την ίδια μέρα η μαμά πήγε στην κόρη της Πήδηξε από τον τέταρτο όροφο του σπιτιού τους Αυτό δεν άλλαξε την ζωή ενός ή δύο ατόμωνhellip Άλλαξε την ζωή όλων

26

Το Μόνο που Θυμάμαιhellip του Αμπντάλλα Αζκόρ

Το μόνο πράγμα που θυμάμαι από την περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετά ήταν ότι στην αρχή άνοιξα τα μάτια σηκώθηκα και δεν ένιωθα τίποτα δεν άκουγα τίποτα ήταν σιωπή σκοτάδι και δεν έβλεπα καν Έβαλα το χέρι μου στην καρδιά μουhellip Όχι Λες και έχει σταματήσει δεν χτυπάει καθόλου Κοκκίνισα και άρχισα να τρέμω Προσπάθησα να φωνάξω και δεν μπορούσα ούτε καν να μιλήσω είχε φύγει εντελώς η φωνή μου Ίδρωσα και άρχισα να κλαίω Βγήκα από το δωμάτιό μου και έψαχνα τους γονείς μου μα δεν τους βρήκαhellip δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι

Άρχισα να τρέχω σε όλο το σπίτι και προσπάθησα να ανάψω τα φώτα μα ήταν κομμένο το ρεύμα Στο τέλος έμεινα στη μέση του δωματίου μου κλαίγοντας Σε μια στιγμή άκουσα μια φωνή να με φωνάζει με το όνομά μου Σηκώθηκα όρθιος και κοίταξα τριγύρω μου μετά άρχισα να ζαλίζομαι και πονούσε το κεφάλι μου ξαφνικά έπεσα κάτω και λιποθύμησα

Ξέρετε κάτι Τελικά ήταν απλά ένα όνειρο εκείνη η φωνή ήταν η φωνή της μητέρας μου που με ξύπναγε Αχχhellip μου κάνει εντύπωση όμως δεν ξέρωhellip πάλι καλά που ήταν ένα απλό όνειρο

Επιθυμίες

της Σαλόμε Αμπνταλάτζε Θέλω να θυμηθώ Όμως στο μυαλό μου βλέπω μόνο μαύρο Πού ήμουνα χτες Αααναιή όχιhellipΤι ήθελα να φάω πάλι μμμμhellip εκείνο ή εκείνο Δεν ξέρω θα αποφασίσω μετά Αυτά τα πράγματα πάντα τα ξεχνάω Και πάντα αναρωτιέμαι πού είμαι ή γιατί είμαι Θα πάω να ψάξω φωτογραφίες τα μοναδικά χαρτιά που μου λένε ότι έχω παρελθόν Ότι κάποτε ήμουν κάποιος για κάποιον Ανοίγοντας το άλμπουμ βλέπω τον εαυτό μου με μια κοπέλαhellip η κοπέλα είναι όμορφη και χαμογελάει Εγώ κάπως προσπαθώ να κάνω το ίδιο Μπορεί να ήμουν πολύ χαρούμενος για να το κάνω αυτό Ααα να θυμήθηκα το χαρακτηριστικό μου χαμόγελο Στην δεύτερη φωτογραφία είμαι με τον φίλο μουhellip ή έτσι νομίζω Έχουμε σοβαρά πρόσωπα σαν να μην θέλουμε να βγάλουμε τη φωτογραφία απλά μας κάνουν να τοhellip Η πόρτα του δωματίου ανοίγει -Ωωω κύριε τι κάνετε εκεί Σας έψαχνα παντού Γυρνώντας βλέπω μια γυναίκα με άσπρη φόρμα Νοσοκόμα Τι θέλεις εδώ ρώτησα Με κοιτάει λίγο φοβισμένη λίγο κουρασμένη Σιγά - σιγά έρχεται κοντά μου και ξαφνικά θέλω να κρύψω το άλμπουμ μου Δεν θέλω να το δει Είναι δικό μου Όμως κοιτώντας τα χέρια μου δεν βλέπω κανένα άλμπουμ Πού πήγε Αρχίζω να ουρλιάζω με πόνο ότι μου πήρανε κάτι ξεχωριστό και μοναδικό Η γυναίκα τώρα φοβάται και θέλει να με ηρεμήσει Εμένα δεν με νοιάζει συνεχίζω να ουρλιάζω Δεν μrsquo αρέσει το δωμάτιο είναι όλο άσπρο με ένα κρεβάτι και μία καρέκλα Γιατί δεν υπάρχει παράθυρο Τώρα κλαίω κλαίω ασταμάτητα Εκείνη τη στιγμή ήθελα εκείνη την όμορφη κοπέλα και τον φίλο μου Θέλω κάποιος να μου πει ότι η ζωή μου δεν είναι μαύρο όνειρο Δεν μπορώ να αναπνεύσω και προσπαθώ να πάρω αέρα ανάμεσα στις λέξεις που φωνάζωhellip laquoΔεν ξέρω Δεν ξέρωraquo Ξαφνικά πίσω εκεί στο μυαλό μου βλέπω το παιδί μικρό και την όμορφη κοπέλαhellip Τώρα φωνάζω με όλη μου τη φωνή laquoπαιδίraquo laquoπαιδίraquo Μέσα τελειώνει το όνειρό μου με την τελευταία λέξη που βγαίνει από το στόμα μου και από μέσα μουhellip

27

Αυτά που Θέλουμε του Τζόσουα Κρούελ

Όλα τα πράγματα που θέλουμε αγωνιζόμαστε για αυτά Το κάνουμε όσο πιο δυνατό μπορούμε ώστε να τα κρατάμε αυτά στα χέρια μας ∆εν σταματάμε και με το αίμα το σώμα και την ψυχή Τρέχουμε στην κορυφή για να κερδίσουμε το laquoβραβείοraquo Αλλά η ζωή είναι σκληρή και δεν γίνονται πάντα αυτά που θέλουμε Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα τα αποκτήσουμε Εννοώ τα πράγματα που δουλέψαμε να τα έχουμε Στα χέρια μας γέρα θα το κρατάμε Όμως αυτά έχουν κρύψει ένα μυστικό που θα καίει όλες τις προσπάθειές μας στη ζωή όπου βασανιζόμαστε Αυτά δεν σου ανήκουν πραγματικά Η ζωή αυτή επίσης δεν είναι δική μας Κάποιος ψηλός και δυνατός πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης Με το συμπέρασμα ότι εγώ που μιλάω και αναπνέω όλες τις λέξεις που έδωσα και είπα είναι από αυτόν που με έχει Ρωτάω ποιος είναι αυτός που σε έχει Σε ποια πλευρά ανήκεις Τότε θα ξέρεις πως αυτά που θα αποκτήσεις για το δικό σου καλό δεν ανήκουν πραγματικά σε εσένα

Η δύσκολη ζωή μου της Νάτια Κικναβελίτζε

Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω μια ιστορία για τον εαυτό μου Θέλω να γράψω αυτό που δεν μπόρεσα να πω δυνατά επειδή ήξερα ότι θα με κατηγορήσουν οι άλλοι άνθρωποι Θα ήμουνα κακιά και είχα πολύ φόβο Πέντε χρόνια ήμουνα έτσι σαν να μην υπήρχα σε αυτήν την ζωή σαν να μην ζούσα Πριν 6 χρόνια οι γονείς μου με πάντρεψαν με έναν άντρα δεν τον γνώριζα ποτέ Απλά οι γονείς μου τον ήθελαν επειδή είχε λεφτά και δικό του σπίτι Ούτε καν με ρώτησαν ήμουνα πολύ αγχωμένη ήθελα να πεθάνω επειδή μέχρι αυτήν την στιγμή ήμουνα ευτυχισμένη διότι ήμουνα ερωτευμένη με κάποιον άλλον Όταν μου είπαν ότι πρέπει να παντρευτώ δεν μπορούσα να πω τίποτα ούτε μια λέξη για τον γάμο Τελικά παντρεύτηκα επειδή δεν είχα άλλη λύση Από εκεί και πέρα που μου πήραν την ελευθερία μουhellip ξεκίνησε η κόλαση για μένα διότι σε λίγο καιρό ο άντρας μου έχασε δουλειά και λεφτά και έγινε αλκοολικός Δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι ποτέ ούτε φίλους δεν είχα κανένας δεν ήταν μαζί μου Μόνο ο άντρας μου και αυτός με χτύπαγε κάθε μέρα έτσι απλά Με κατηγορούσε επειδή έχασε τη δουλειά του Έτσι με χτυπήματα πέρασα 5 χρόνια αυτά που μου έχουν συμβεί τα είπα στην μητέρα μου διότι είχα την ελπίδα ότι θα με σώσει Όμως αυτή μου γύρισε την πλάτη και μου έλεγε ότι είμαι γυναίκα και πρέπει να αντέξω με τον άντρα μου επειδή αν θα τον χώριζα θα ήταν ντροπή Όμως μετά από λίγο καιρό κατάλαβα ότι εγώ φταίω για τα πάντα που έχουν συμβεί Όμως όταν μεγάλωσα μου έφυγε ο φόβος Επειδή τόσα χρόνια ζούσα σε αυτήν την κατάσταση και τον χώρισα Δεν με ενδιέφερε τι θα πει ο κόσμος και οι γονείς μου Διότι όταν ήμουνα χάλια αυτοί ήταν ευτυχισμένοι Τώρα είμαι ελεύθερη και καταλαβαίνω την ζωή και την ευτυχίαhellip Ποτέ πια δεν θα αφήσω κανέναν να μου πάρει πάλι την ελευθερία μου καλύτερα θα είναι να αυτοκτονήσω

28

δεν αντέχω την ψεύτικη ελευθερία που ζούμεhellip

2 κείμενα του Στας Σαμοχβάλοβ

1

Ελευθερίαhellip Ελευθερία ΧΑΧΑ πού είναι χαμένη Ζούμε σε εποχή που σε μια στιγμή μπορείς να χάσεις τα πάντα Γεννήθηκες σπούδασες δουλεύεις παντρεύεσαι και δουλεύεις μέχρι να πάρεις σύνταξη αν θα ζεις μέχρι τότε Στον κόσμο που σχεδόν όλοι κάνουν σαν ρομπότ Λεφτά λεφτά λεφτά ποτέ δεν μας φτάνουν Λεφτάhellip δεν έχεις αυτά τα χαρτάκια δεν είσαι πλέον κανονικός άνθρωπος σαν όλους Χαμένος μονάχος στο δρόμο Μόνος το κράτος λέει ότι ζούμε στη Δημοκρατία Αυτό και βλέπουμε στη ζωή μας σήμερα Δεν είμαστε ελεύθεροι από λεφτάhellip 2

Μιλάμε για την ελευθερία Αλλά δεν είναι ότι είμαστε ελεύθεροι Επιβάλλουν κανόνες και νόμους για μας υπαγορεύουν τι είναι καλό και τι κακό Μας κάνουν πλύση εγκεφάλου τι είναι το καλό και το κακό όλα κλειδωμένα μέσα στα όριά τους και να πω εδώ ότι έτσι μας υπονομεύουν Αλλά ένας άνθρωπος δεν έχει πολλές ζωές και γι αυτό δεν μπορεί να φτάσει εκεί που θέλει απλά πρέπει να εργαστεί για να ζει Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε ένα επάγγελμαhellip Γιατί λοιπόν επιμένουμε ότι είμαστε ελεύθεροιhellip Μπορεί ένα άτομο να κάνει μια ελεύθερη επιλογή και να ζήσει σε αρμονία με αυτήν Μιλάω για ένα άτομο που μπορεί να φέρει στον εαυτό του και στην κοινωνία περισσότερο καλό αντί να είναι σκλάβος

Δύο Φορές Φυλακήhellip της Μαριάμι Μαλβενισβίλι

Όλοι κάνουμε λάθη στην ζωή μας και εγώ έκανα Πριν πολλά χρόνια Με έβαλαν στην φυλακή Ήμουν μόνη απολύτως Ανυποφορούσα εκεί μέσα σε τέσσερις τείχους και ένα κρεβάτι Κλεισμένη στον εαυτό μου είχα πολύ χρόνο για σκέψεις Κάθε μέρα ήταν βάσανο εκεί μέσα Μια μέρα καθόμουν σε μία γωνία και σκεφτόμουν όπως πάντα Ξαφνικά στο μυαλό μου μου είπε κάποια φωνήhelliplaquoΕίσαι ελεύθερηraquohellip όχι δεν με άφησαν από τη φυλακή αλλά ο εαυτός μου πίστευε ότι αληθινά το σώμα μου δεν ήταν ελεύθερο αλλά η ψυχή και το μυαλό μου ήταν ελεύθερα Ήταν πολύ περίεργο πράγμα αυτό Επειδή όλοι θέλουν να ελευθερωθούν από τη φυλακή και να συνεχίσουν την ζωή τους αλλά εκεί σκέφτηκα ότι πριν τη φυλακή δεν είχα τίποτα Και εδώ βρήκα τουλάχιστον τον εαυτό μου Όλες τις μέρες σκεφτόμουν τι έκανα στην ζωή μου και τι ήθελα να κάνω αλλά αυτά μόνο και μόνο στην φυλακή τα κατάλαβα Μετά από πέντε χρόνια με άφησαν από την φυλακή και σε έναν χρόνο παντρεύτηκα Νόμιζα ότι βρήκα την ελευθερία μου αλλά λάθος Πιο φυλακισμένη δεν ήμουν ποτέ μου και ούτε καν στην φυλακή Η ελευθερία μου χάθηκε μετά από τον γάμο Στο σπίτι με τις γυναικείες δουλειές ήμουν μόνη Δεν ένιωσα ότι είχα δίπλα μου έναν άντρα Στην φυλακή τουλάχιστον το ήξερα ότι στην ζωή ήμουν μόνη αλλά τώρα έχω έναν άνθρωπο αλλά και ταυτόχρονα δεν έχω Τώρα έχασα πραγματικά την ελευθερία μου και την αναζητώ Μάλλον δεν επέλεξα αυτήν την ελεύθερη ζωή που ήθελα μέσα μου Σήμερα έχω χωρίσει και ψάχνω την ελευθερία και την ζωή που θα με κάνει ελεύθερη και ευτυχισμένη

29

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗhellip

της Ντρίτα Μεζίνι

Και να που βρίσκομαι τώρα καθισμένη κάτω από ένα δέντροhellip σκεφτόμουν την ζωή μου κοιτώντας αυτό το μικρό περιστεράκι Σκεφτόμουν αυτά που είχα κάνει στο παρελθόν και το τι πρέπει να κάνω στο μέλλον Μα πώς μπόρεσα Τι έγινε και κατάντησα έτσι Θυμάμαι πριν δύο χρόνια εγώ η αρχηγός της επανάστασης εναντίον του βασιλιά Εγώ ήμουν αυτή που έμπνεα όλους τους άλλους για να σηκωθούν να επαναστατήσουν Και πού βρίσκομαι εγώ τώρα Προφανώς πουθενά hellip Χαμένη σε αυτό τον ατελείωτο λαβύρινθο Μα πού πήγαν όλες αυτές οι ελπίδες και τα όνειρα για ένα καλύτερο κόσμο Για μία καλύτερη και ελεύθερη ζωή Πνίγηκαν όλαhellip Από ότι φαίνεται ήταν απλά παιδικά όνειρα βασισμένα σε φαντασίες Όμως εδώ ζούμε στον αληθινό κόσμο και εγώ δεν είμαι πλέον παιδί Γιατί ξύπνησα τόσο αργά ndashΤι με κοιτάς και εσύ περιστεράκι Σου είπα πως δεν φταίω εγώ Τον πόλεμο πλέον τον έχω χάσει Τώρα είναι αδύνατον να γυρίσω πίσω Τι πρέπει να κάνω Άμα συνεχίσω να επαναστατώ θα με σκοτώσουν πολύ σύντομα όμως άμα παραδοθώ από τώρα ο βασιλιάς θα με συχωρέσει Αν και δεν θα είμαι ελεύθερη θα είμαι ζωντανή Αυτός ο κόσμος είναι φτιαγμένος για δειλούςhellip Όχι ∆εν θα το δεχτώ αυτόhellip Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα Αυτήν την φορά ίσως να μην μπορέσω να σώσω τον κόσμο τουλάχιστον θα γίνω ο ήρωας του εαυτού μου Και άμα η ζωή μου τελειώσει σήμερα θα μείνω πιστή σε αυτό που πίστευα μέχρι τώρα Θα συνεχίσω να ζω στο όνειρό μου μέχρι την τελευταία στιγμή Θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο ως επαναστάτης

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗhellip

του Τάκη Ισάμ Σας

Κάποτε ζούσαμε σε μια χώρα Αυτή η χώρα ήταν σε ένα περιβάλλον γεμάτο με ελευθερία Εγώ ήμουν κάτοικος σε μια περιφέρεια από την χώρα αυτήhellip είχα τα δικαιώματά μου μπορούσα όποτε θέλω να εκφράζω και να λέω τη δικιά μου άποψη υπήρχε δημοκρατικό σύστημα και στη βουλή υπήρχαν πολλά κόμματα Μια μέρα ξαφνικά τσακώθηκαν μέσα στη βουλή μεταξύ τους τα κόμματα μέχρι που έγινε μπάχαλο και έτσι ο Ηγέτης κατέβηκε στους δρόμους με τα τανκ και έκλεισε τη βουλή Ο Ηγέτης μάζεψε όλα τα μέλη της βουλής και τα πήγε στη φυλακή και κυριάρχησε έτσι στη χώρα Έτσι έγινε αυτή η χώρα κατακτημένη από τη δικτατορία όπου δεν είχαμε δικαιώματα και απαγορεύονταν τα πάντα Μετά από τρία χρόνια πιο μαύρα από ποτέ στη χώρα μου ξέσπασαν διαδηλώσεις στους δρόμους κατά του δικτάτορα για τα δικαιώματα μας και εγώ συμμετείχα σε μια πορεία αλλά δυστυχώς η αστυνομία ήταν με τον δικτάτορα και άρχισε να πυροβολεί τους διαδηλωτές Πέθαναν πολλοί από αυτούς που ζητούσανε την ελευθερία και εγώ πυροβολήθηκα και με πήγαν στο νοσοκομείο ∆υστυχώς δεν έζησα ως ελεύθερος και ούτε ελεύθερος πέθανα Και έτσι δεν ξέρω αν η χώρα είναι ελεύθερη ή όχι από τα χέρια του δικτάτορα

30

Περιμένονταςhellip

της Μάια Ουτρουγκασβίλι Με πήρε αγκαλιάhellip μου χαμογέλασε και μου είπε πώς ήμουν δικιά τουhellip Με φίλησε στο μάγουλοhellip μου κράτησε το χέριhellip Και εγώ του είπα laquoΆμα κάποτε εμείς οι δυο γίνουμε παρελθόνhellip Μην με ξεχάσεις να με θυμηθείςhellip Να με έχεις στην καρδιά και στο μυαλό σουraquo Έφυγεhellip Δεν μπορούσα να πάρω ανάσαhellip Ήταν σαν να είχα πεθάνειhellip Δεν ζούσα πια Το κορμί μου εδώ κάτω στην γη όμως η ψύχη μου είχε φύγει Είχε πάει μαζί τουhellip Με άφησε είπα Πήρε και την καρδιά μου μαζί του Του ήταν πολύ δύσκολο το ξέρω όμως είχε φύγειhellip Κρατούσα τις φωτογραφίες στο χέρι αυτόν τον είχα μέσα στην καρδιά στο μυαλόhellip Πονάωhellip Πονάω πολύhellip Τόσο πολύ που δεν ένιωθα την καρδιά μου πια Έλεγαν πως όταν η αγάπη φεύγει αγγίζει Και πονάει η καρδιάhellip όμως όχι εμένα με πόναγαν όλαhellip Πραγματικά μέσα μου είχα καρχαρίεςhellip Και οι πεταλούδες είχαν πάει μαζί τουhellip Είναι το τέλος μου είπα Ξαφνικά ανάγει την πόρτα η μητέρα μου και μου λέει laquoσου λείπει έτσιraquo Ναι μου λείπει πολύ της είπαhellip Με κάθε ανάσα που παίρνω laquoΚαι τι θα κανείς για αυτόraquo με ρώτησε Εγώ θα περιμένω είπα Ζω αναπνέω όμως μέσα μου έχω πεθάνειhellip Εγώ θα περιμένωhellip

Αναμνήσεις και φόβοι της Σιμόνα Χρίστοβα

Οι αναμνήσεις είναι το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου αλλά μερικές φόρες και το πιο άσχημο Όλα εξαρτώνται από το τι έχεις περάσει στη ζωή σου Συνήθως κρατάμε τις όμορφες στιγμές όμως άμα σου έχει συμβεί κάτι κακό είναι δύσκολο να το ξεχάσεις Ο φόβος είναι πολύ ισχυρό αίσθημα

Οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται από κάτι είναι συνεχεία σε ένταση Αυτό προφανώς αλλάζει τα σχήματα των αναμνήσεών τους για το μέλλον Δεν πρέπει να αφήσεις τους φόβους να κυριαρχούν το μυαλό σου Έτσι δεν νιώθεις ελεύθερος δεν εκφράζεις την γνώμη σου Συνεχεία έχεις άγχος και αυτό σε κάνει να νιώθεις άσχημα

31

ε ί μ α ιhellip hellip δ ε ν ε ί μ α ιhellip

Δεν είμαι η Μαριάννα σημαίνει θαρραλέα σημαίνει αυστηρή σημαίνει είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου Δεν είμαι σημαίνει δεν φοβάμαι το αποχωρισμό Δεν είμαι σημαίνει δεν φοβάμαι το θάνατο ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

Μαριάννα Φελφέλ

Δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει Δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει δεν υπάρχω Ένα άδειο ποτήρι που περιμένει να γεμίσει Μακάρι να μην σκεφτώ laquoδεν υπάρχωraquo όμως ακόμα ζω Τότε δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει είμαι χρυσάφι ldquoCruelrdquo το επίθετο του Τζόσουα άραγε έτσι είναι αυτός Δεν ξέρω ακόμα δεν ξέρω όλα που βλέπω είναι ακόμα άγνωστα Με συμπέρασμα τελικά δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει laquoξέρω τον Τζόσουαraquo

Τζόσουα Κρούελ

Αυτός είμαι εγώ Αυτός είμαι εγώ που έπεφτα Αυτός είμαι εγώ που όμως σηκωνόμουνα πιο δυνατός από ποτέ Υπήρχαν στιγμές που δεν ένιωθα την γη κάτω από τα πόδια Μου και γκρεμιζόταν όλος Μου ο κόσμος Αλλά ήξερα Η ελπίδα ήταν κάπου Εκεί μέσα μου και προχωρούσα Υπήρχε περίοδος που έχω κλειστεί στον εαυτό μου Χωρίς να το καταλάβω αλλά Μια μέρα ξύπνησα και Κατάλαβα ότι η ζωή είναι Ωραία και πρέπει να την ζήσουμε είτε με τις καλές είτε με τις κακές στιγμές Άμα αγαπάς την ζωή Κι αυτή αγαπάει εσένανε )

Βεσελίν Νέικοβ

32

Πριν ένα μήναhellip ξανάhellip της Λία Κουχιανίτζε

Πριν ένα μήνα ήταν πριν ένα μήνα πριν δύο μήνες ήταν πριν δύο μήνες πριν τρεις μήνες ήταν πριν τρεις μήνες Και άμα θα συνεχίσουμε έτσι θα καταλάβουμε ότι πριν από εμένα ήταν πριν από εμένα και εντελώς διαφορετική ζωή σκατά και μυρίζουν άσχημα φαινομενική πραγματικότητα καλός διάβολος και απόστολός του μάντης που βλέπει στην κάθε δική μας μελλοντική ώρα Και άντρας που δεν έχει δουλειά και κατά διαταγή του διαβόλου παίζει με τα χαρτιά για να μου πει για την κατασκευή του μέλλοντος Πιστεύω τα ίδια με σας απλά εγώ μετά τον ένα μήνα πάλι θα πω laquoπριν ένα μήναraquo

33

Τα κορίτσια και τα αγόρια του Γ1 γράφουν ιστορίες και κείμενα προσπαθώντας να έρθουν στη θέση του άλλου φύλουhellip αλλά για στάσουhellip κάποια δεν προσπαθούν και τόσοhellip

Εμείς οι άντρες

Εμείς οι άντρες είμαστε δυνατοί Κάνουμε αρκετή δουλειά στη ζωή Οι περισσότεροι από μας δεν ασχολούνται με μόδα όμως υπάρχουν άντρες που βάζουν αυτό το κόλλημα σε πρώτη θέση Βέβαια μπορούμε όλοι να κάνουμε τις δουλειές στη ζωή (απολύτως όλα) αλλά οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν τις γυναίκες Επίσης υπάρχουν τέτοιοι laquoντροπαλοίraquo που λένε ότι δεν θα κάνουν αυτή τη δουλειά πχ οικιακά που είναι συνηθισμένα για μία γυναίκα Οι άντρες κουτσομπολεύουν όπως και οι γυναίκες όμως το λένε laquoσυνέλευσηraquo laquoαντρική παρέαraquo και άλλα παρόμοια πράγματα Εμείς οι άντρες έχουμε μέσα αυτό το εγωιστικό πράγμα και σκεφτόμαστε πως ότι έχουμε ανήκει μόνο σε μας Πολλοί από μας το παίζουν μάγκες ενώ 40 κρύβουν μέσα τους ότι είναι γκέι ΄Όλοι εμείς τρέχουμε και ακούμε τη γυναίκα όμως δεν το προσέχουμε ενώ αν κάποιος φίλος μας τα κάνει αυτά εμείς αμέσως τον κρίνουμε ότι είναι laquoκάτω από τη γυναίκαraquo ∆εν κοιτάμε ποτέ το εαυτό μας με αυτή την έννοια Σε κάποια πράγματα ψυχολογικά είμαστε κατώτεροι από τις γυναίκες Επίσης είμαστε στην κατηγορία laquoγουρούνιraquo γιατί έχουμε συνηθίσει από μικροί να μας φροντίζει η μάνα μας μετά η κοπέλα μας και στο τέλος αν τύχει η γυναίκα μας

Τατιάνα Κουζμινίχ

Εμείς οι γυναίκες

Εμείς οι γυναίκες δεν είμαστε δυνατές Δεν δουλεύουμε δύσκολα και σκληρά στη ζωή μας Έχουμε πολλούς στόχους στη ζωή μας ndash να μην κάνουμε δύσκολη δουλειά να κάνουμε παιδιά να τα φροντίσουμε και να τα προσέχουμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι να καθαρίζουμε και να κουτσομπολεύουμε μεταξύ μας Αυτά είναι τα πράγματα που μας αρέσουν πιο πολύ από όλα Ααααhellip ναι επίσης εμείς οι γυναίκες γουστάρουμε μαγαζιά ρούχα make up και άλλα Τη μισή ζωή μας την περνάμε καθισμένες μπροστά στον καθρέφτη Εμείς οι γυναίκες θέλουμε πολλά λεφτά πλούσιους άντρες και να μη ξεχνάμε ndash κούκλος να είναι

Αντρέι Κοτσίλο

34

Ολόκληρη η ζωή μου της Ζουαλίσα Μαλίκ

Ήρθα σήμερα στη ζωή έγινα ένας ολόκληρος άνθρωπος ένα αγόρι αυτό που περίμεναν εδώ και χρόνια οι γονείς μου όλοι είναι μαζεμένοι να με δουν ένα φυτό που όλοι περιμένουν να ανθίσει να διατηρήσει το όνομα τους μου έχουνε αγοράσει πολλά δώρα μόνο εξαιτίας της χαράς τους ακούω φωνές laquoΑγόρι είναιraquo Αγόρι γεννήθηκε Οι αδελφές μου περιμένουν να με δουν στο σπίτι Σήμερα τσακώθηκα με την αδελφή μου την πιο μεγάλη ξέρω ότι είχε δίκιο ξέρω ότι αν φωνάξω και κλάψω λίγο η γιαγιά μου πάντα με υποστηρίζει αφού με αγαπά πολύ Είμαι ο αγαπημένος της Μου λέει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα για μένα Μου δίνει να φάω τα περισσότερα γλυκά με αφήνει να παίζω όσο θέλω ενώ οι αδελφές μου πρέπει να κάνουν τις δουλειές μου Πρώτη μέρα στο σχολείο αλλά ήθελα να πάω στο δημόσιο σχολείο μαζί με την αδελφή μου μου είπαν πως Όχι Χρειάζεσαι καλύτερη μόρφωση γιατί στο μέλλον εσύ θα δουλεύεις Όχι Τότε γιατί η αδελφούλα μου δεν είναι μαζί μου Λένε πως εκείνη τι τα χρειάζεται αφού μια μέρα θα φύγει στο δικό της σπίτι Την Παρασκευή έχουμε εκδρομή του σχολείου ευτυχώς που με άφησαν γιατί ότι είχε γίνει με την αδελφούλα μου το θυμάμαι η καημένη δεν μπόρεσε με τίποτα να βγει με τις φίλες της όμως είναι και γυναίκα ενώ laquoεγώ άντρας είμαιraquo Μπορώ να πάω όπου θέλω και να κάνω ότι θέλω Τελειώνω σήμερα το σχολείο εκτός από την μόρφωση έχω καταφέρει να μάθω να τα πάντα κάνω μπάφο κάνω laquoόλα τα καλά της εποχήςraquo όσες κοπέλες θέλω μπορώ να τις πάρω Οι γονείς μου είναι περήφανοι αφού ο γιος τους πάει να αρχίσει την καινούργια ζωή Μα όμως δεν ξέρω πώς να τους πω ότι μέσα σε τόσα χρόνια τίποτα δεν έμαθα έχω ένα απολυτήριο με άδειο το μυαλό Η αδερφή μου έχει τελειώσει το λύκειο και στο σπίτι ράβει ρούχα ώστε να βοηθήσει την οικογένεια Ψάχνω δουλειά με όλη μου την δύναμη αφού θέλω και εγώ να κάνω κάτι να βοηθήσω τους γονείς μου η αδελφούλα μου η αγαπητή μου παντρεύτηκε δεν έχουμε να φάμε τι μπορώ να κάνω Σκέφτομαι πώς πέρασα όλη μου την ζωή αφού είμαι άντρας γιατί δεν μπορώ Μήπως δεν έχω ικανότητες και δυνατότητες ή μήπως έχοντάς τα όλα δεν νοιάστηκα για αυτές δεν τις χρησιμοποίησα Θέλω να γυρίσω πίσω τον χρόνο

35

Νυχτερινή Αγωνία του Γιώργου Μοτόκι Ζεύκη

Μια νύχτα ένας άντρας με πλήρωσε και με πήγε στο σπίτι του πήγαμε στο δωμάτιό του και όταν κάθισα έβγαλε το κεφάλι του στα πόδια μου και άρχισε να κλαίει φωνάζοντας Τρόμαξα αλλά φαινόταν σαν να έκανε κάτι που δεν διορθωνόταν ή σαν να έχασε κάτι που το είχε σαν τον εαυτό του δεν ήξερα τι να κάνω μόνο να βάλω το χέρι μου πάνω στο κεφάλι του Μετά ήρθαν οι γείτονες που τον άκουσαν σπάζοντας την πόρτα και τον έδιωξαν με τις κλοτσιές χωρίς να τον ρωτήσουν γιατί κλαίει Μάλλον έπρεπε να ρωτήσω εγώ αλλά δεν μπορούσα και το μετάνιωσα πόσο λυπάμαι

Γουρούνιαhellip

Μας πέταξε ο κύριος μία συζήτηση για τους άνδρες και τις γυναίκες Ξαφνικά ακούω τα κορίτσια όλες με μία φωνή να λένε laquoοι άνδρες είναι γουρούνιαraquo Μα δεν νιώθω ότι είμαι γουρούνι Γιατί μας βλέπουν έτσι Ξέρω ότι κάνουμε πολλά λάθη και πολλές βλακείες αλλά και αυτές δεν είναι το πιο καλό που υπάρχει στο κόσμο Γιατί δεν σκέφτονται ότι αυτοί που γίνονται άχρηστοι δεν γίνονται έτσι από τον αέρα Κανείς από εμάς δεν διαλέγει να γίνει με εμφάνιση ανθρώπων και με συμπεριφορές ζωών Αλλά υπάρχει κάποιο γεγονός για να φτάσουμε εκεί Αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί μας κρίνουν και δεν σκέφτονται λίγο αυτές για τα λάθη που κάνουνhellip

Μάυσα Μπαντρ

Τα 2 φύλα στη σημερινή εποχή Σήμερα εμείς οι άντρες θέλουμε όπως στα παλιά χρόνια να είμαστε πάνω από τις γυναίκες σε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ μας Στην οικογένεια στη δουλειά στην καθημερινότητά μας προσπαθούμε εμείς να παίρνουμε τις πιο σημαντικές αποφάσεις γιατί πιστεύουμε πως μια γυναίκα δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες σαν εμάς οπότε δεν θα διαλέξει σωστά Κατά την γνώμη μου η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι και η δουλειά της νοικοκυρά και να φροντίζει τα παιδιά Εμείς οι άντρες πρέπει να αντιμετωπίζουμε την σκληρή καθημερινότητα και όχι οι γυναίκες Πρέπει να δίνουμε και όχι να παίρνουμε διαταγές Όμως η στατιστική δείχνει πως οι γυναίκες έχουν γίνει πιο ελεύθερες στην γνώμη τους με τα χρόνια έχουν αποκτήσει πολλά και έχουν βελτιωθεί γενικότερα στις δουλειές που κάνουν Αυτό αλλάζει τη στάση τους απέναντί μας γιατί ψάχνουν τα δικαιώματα τους Παρrsquo όλα αυτά η γνώμη μου δεν αλλάζει Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα Δύο διαφορετικά φύλα με διαφορετικές δυνατότητες

Σιμόνα Χρίστοβα

36

Είμαι ΑΝΤΡΑΣ Eίμαι άνδρας και είμαι εξαρτημένος από τις γυναίκες Δεν ξέρω γιατί Απλά είμαι εξαρτημένος Από μικρός Oι γυναίκες είναι σαν ναρκωτικό για μένα Είμαι παντρεμένος

τριάντα χρόνια Αγαπάω την γυναίκα μου δεν λέω είμαστε μαζί μια ζωή έχουμε περίπουμεγαλώσει δυο παιδιάhellip Αλλά Οι γυναίκες είναι το θαύμα τις φύσης Όταν βλέπω μια όμορφη γυναίκα μου σηκώνεται η hellip τρίχα Δεν αντέχει η καρδιά μου Με κάθε ευκαιρία που μου δίνεται απατάω την γυναίκα μου Γιατί Επειδή ήξερα ότι είναι δικιά μου κάτι που στην ουσία μου ανήκει Είναι αφοσιωμένη στον άνδρα της Ξέρει καλά ότι την απατάω και παρόλα αυτά δεν μου έχει πει ποτέ τίποτα Ίσως να μην

ά ααντέχει άλλο από μέσα της να τρελαίνεται που είναι υποχρεωμένη να με μοιρ ζετ ι με τις εικοσάχρονες που γνωρίζω στα μπαράκια κάθε βράδυ Όμως αυτή δεν μπορεί να με απατήσει Όχι Δεν θα τολμήσει να χτυπήσει τον ανδρικό εγωισμό μου Ναι εντάξει είμαι άνεργος βρωμίζω το σπίτι το κάνω μπάχαλο δεν μπορώ να κάνω τίποτα και ότι πιάσω στα χέρια μου το σπάω άσε που δεν φέρνω λεφτά στο σπίτι και δεν την βοήθησα ποτέ με τίποτα

κό όμως είναι ότι Εγώ Είμαι ΑΝΤΡΑΣ Με κεφαλαία γράμματα Γιατί δεν με αι να έχω όλα δεδομένα

Το πιο σημαντινοιάζει τίποτα κΕίμαι ΑΝΤΡΑΣ

Αιμιλία Ζλάτκοβα

ΕΓΩ Ο ΑΝΤΡΑΣ

της Πάολα Μποντούρι

Καλά δεν την καταλαβαίνωhellip τι ανάγκη έχει αυτή να δουλέψει αφού ο μισθός μου είναι πολύ καλός στα παιδιά και σε αυτήν δεν λείπει τίποτα Ποιος θα προσέχει το σπίτι αν αυτή δουλεύει ποιος θα καθαρίζει μαγειρεύει και όλα αυτά Τι βλακείες είναι αυτές που μου λέει ότι χρειάζεται να δουλέψει όχι για τα λεφτά αλλά για τον εαυτό της Δηλαδή πώς να καταλάβω εγώ όταν μου λέει ότι θέλει να προσφέρει και αυτή κάτι στην οικογένεια μας ότι θέλει να κάνει κάτι για την ζωή της Δεν της έχει λείψει τίποτα και μου το έχει πει αυτό τότε τώρα πως της ήρθε αυτή η ιδέα Μα δεν μπορώ να την αφήσω Το σπίτι χρειάζεται γυναίκα άσε που μπορεί να βρει κανένα άλλο εκεί πέρα Ε όχι κοπελιά μου δεν θα δουλέψεις πουθενά Δεν θα έρθω στο σπίτι να πλύνω τα πιάτα επειδή έτσι γουστάρεις εσύ Δεν θα κάτσω εγώ σαν το μαλάκα να μου πούμε laquoνα η γυναίκα σου λείπει όλη την μέρα από το σπίτιraquo Τέλος αυτή η συζήτηση αγάπη μου Αυτή σπίτι εγώ δουλειά Άντε να μην γίνουμε κώλος εδώ μέσα

Σχέσειςhellip Πως θέλω να είναι η σχέση μου με μία κοπέλα Σαν αγόρι λοιπόν θέλω να έχω μια κοπέλα πολύ όμορφη εσωτερικά και εξωτερικά Έτσι ήταν και μια κοπέλα που γνώρισα πρόσφατα Πολύ όμορφη Την έβλεπες και ξέχναγες το όνομά σου Τίποτα δεν είχε άσχημο πάνω της Αρχίσαμε και κάναμε παρέα Ήταν άνθρωπος εσωστρεφής δεν ήθελε να δείξει τον εαυτό της από την αρχή της γνωριμίας μας Όσο περνούσε ο καιρός δεν μπορούσα να την καταλάβω Την μία ήταν καλή την άλλη γινόταν κακιά Είχα ldquoτυφλωθείrdquo από την ομορφιά της τόσο πολύ που δεν με ένοιαζε καν τι χαρακτήρας είναι Να σημειώσω εδώ ότι προσωπικά δεν έβλεπα ποτέ μία κοπέλα από την ομορφιά της πάντα με τραβούσε ο χαρακτήρας Έτσι λοιπόν όσο περνούσε ο καιρός εγώ την ερωτευόμουν χωρίς να με νοιάζει τίποτα Μία μέρα έγινε ένα μπέρδεμα και εκεί κατάλαβα τι χαρακτήρας είναι πραγματικά Όσο όμορφη κι αν ήταν εξωτερικά τον χαρακτήρα της δεν τον κάλυπτε Τι να την κάνεις την ομορφιά αν είσαι πουτάνα στην ψυχή και στην καρδιά )

Χριστίνα Πολοβίνα

37

Το Δράμα Ενός Άντρα

της Άννας Ρότσι

Τον τελευταίο καιρό είχα άσχημα πρωινά αλλά το αποτελειωτικό ήταν όταν χώρισα τελικά Μετά από 5 χρόνια γάμου όπου στην αρχή όλα ήταν τέλεια και ωραία Κάποια στιγμή όμως θα ερχότανε και η στιγμή που όλα θα χάλαγαν σωστά Σωστά Εκεί που ήθελα να χαλαρώνω να πίνω τον καφέ μου και να βλέπω τηλεόραση μπαίνει μέσα και μου φωνάζει η κ Η γυναίκα μου Αρχίζει και μου λέει laquoΠώς κατάντησες έτσι τι είναι αυτά τα χάλιαraquo Και κάποιες άλλες βλακείες laquoΕγώ σκοτώνομαι στην δουλειά για να φέρω λεφτά στο σπίτι και εσύ κά8εσαι και βρομίζεις εδώ Δεν σε αντέχω άλλο σήκω και βρες δουλειάraquo Εγώ βέβαια δεν της έδινα και πολύ σημασία laquoπού να βρω δουλειά με αυτούς τους καιρούςraquo είπα από μέσα μου Συνέχισα να κάνω την δουλειά που έκανα Τώρα να πω τι Δεν λέει Ύστερα από τα νεύρα της κατέβασε την ασφάλεια Μου πήρε την εφημερίδα από τα χέρια και την πέταξε από το παράθυρο Μετά μου είπε οργισμένη laquoΉ θα βρεις δουλειά ή θα ξεκουμπιστείς από εδώ και θα πας στην μαμάκα σουraquo Εγώ επειδή δεν είμαι τόσο χαζός μάζεψα τα μπογαλάκια μου και γύρισα στην μαμάκα μου Η οποία μητέρα μου ήξερα πως με αγαπούσε πολύ και δεν θα με έδιωχνε ποτέ Αλλά έλα που άρχισε να μου την λέει και εκείνηhellip laquoΕγώ σου τα έλεγα μην την παντρευτείς αλλά εσύ εκεί πεισματάρης την θέλω και θα την πάρωraquo Ε καλά τα βρήκα με την μητέρα μου στο τέλος Το πρόβλημα ήταν ο πατέρας μου μου πήρε τις βαλίτσες και μου της πέταξε στον δρόμο Μου είπε να γυρνούσα στην γυναίκα μου και να άρχιζα και καμιά δουλειά της προκοπής Σιγά που θα τον άκουγα πήγα σε έναν φραγκάτο φίλο μου του εξήγησα πώς είχαν τα πράγματα και μου είπε πως οι γυναίκες είναι για τα μπάζα και με φιλοξένησε σπίτι του Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά δεν άργησε όμως να έρθει ο καιρός που με πέταξε και αυτός έξω Παράξενο όμως που με διώχνουν από παντού είπα Μάλλον έπρεπε να αρχίσω δουλειά Έτσι και έγινε βρήκα με έδιωξαν όμως και από εκεί γιατί πείραζα την κόρη του διευθυντή Δεν πήγαινε άλλο θα γύρναγα στην μητέρα μου και θα την παρακάλαγα για να έμενα εκεί Όσο για να γύρναγα στην πρώην γυναίκα μου δεν το συζήταγα καν Δεν θα καθόμουν να την άκουγα να μου έλεγε συνέχεια το πόσο άχρηστος είμαι

38

Γυναίκες της Ελντα Ζαβαλανι

Πέρασαν τα χρόνια και πλέον δεν είμαι πια αγόρι αλλά ένας άντρας Κοιτάζω γύρω μου και δεν βλέπω τίποτα εκτός από θηλυκές σάρκες οι οποίες άλλοτε δίνουν χαρά σε κοινούς άντρες και άλλοτε πουλάνε την σάρκα τους σε τιμή ldquoευκαιρίαςrdquo για την αγορά αλλά αρκετά επιβλητική για να την ldquoκερδίσειrdquo Ψάχνω για συντροφιά και αληθινή αγάπη αλλά δεν βρίσκω και μάλλον είναι αλήθεια αυτό που μας είπε μια δασκάλα laquoόταν θα μεγαλώσετε θα δείτε ότι όλα λογαριάζονται με χαρτί και μολύβιraquo Τελικά αυτό το αίσθημα μοναξιάς με πνίγει όλο και πιο πολύ Για να ξεχαστώ θα βγω πάλι με τον Νίκο για να ψωνίσω σε ldquoτιμή ευκαιρίαςrdquo Παρφουμαρίζομαι και φτιάχνομαι γεμίζω το πορτοφόλι και βγαίνω Οδηγώντας βάζω μουσική ή κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος μεταδίδει αθλητικές ειδήσεις όμως διάφορες σκέψεις περνάνε από το μυαλό μου όπως το lsquoprojectrsquo με την διαφημιστική και επειδή με αγχώνει μόνο η ιδέα λέω να το αφήσω στην άκρη και να απολαύσω την βραδιά Συναντώ τον Νίκο στο μπαρ ο οποίος ο κακομοίρης δεν έχει δουλεία τελευταία και τον κερνάω εγώ ποτά εδώ και κάτι μήνες Τον ρωτάω τι κάνει κτλ και όπως μιλάμε αρχίζουμε το κυνήγι Απέναντι μου κάτι ανήλικες ντυμένες σαν από ταινία lsquoΜουλέν Ρουζrsquo παραπέρα κάτι σαραντάρες που το παίζουν εικοσάρες και πιο πέρα κάτι αιθέριες υπάρξεις χωρίς ταυτότητα Σε μια φάση όταν έπαιζε η μουσική και όλοι λικνίζονταν στον ρυθμό της ζαλισμένος από το ποτό παρασύρομαι καιhellip Το άλλο πρωί ξυπνάω αλλού και με μια άγνωστη Με την μάσκα της μισοχαλασμένη εννοώ το make up και με ένα βλέμμα που ούτε να το χαρακτηρίσω δεν μπορώ και ζαλισμένος hellip Ο Νίκος ο κακομοίρης είχε φύγει Άνεργος χωρίς λεφτά ντυμένος αλλά όχι με φιρμάτα ρούχα δεν αποτελούσε καλό αγοραστήhellip Καιρός να πάω σπίτι Η Μαρία θα με περιμένει η καημένη ποιος την ακούειhellip Κρίμα όμως που την βασανίζω έτσι Όταν γυρνώ στο σπίτι βλέπω την Μαρία με τον Νίκοhelliphellip Δίδαγμα Μπορεί σήμερα η γυναίκες να είναι είδος προς πώληση υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις οι οποίες δεν μένουν ανεκμετάλλευτες από αυτούς που ξέρουν πραγματικά να τις εκτιμούν Τα λεφτά και τα φιρμάτα ρούχα Αποτελούν ένα make up που Καλυτερεύει το είναι μας αλλά δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ζωή μας Μαρία συγνώμη που δεν σε αγάπησα όπως το άξιζες και αποδείχτηκα γουρούνι Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις τουhellip

(προς την Μαρία σε ένα εξομολογητήριο γράμμα του)

39

Η Ποίηση είναι ένας Τυφλός που Περιγράφει μια Εικόνα

(Τζόσουα Κρούελ) Οι μαθητές του Β1 σχολιάζουν με τα κείμενά τους μια φράση του συμμαθητή τουςhellip

Τελικά οι εικόνες δεν βγαίνουν από τα μάτια μας αλλά από την ψυχή μας Είναι συναισθήματα βαθιά μέσα μας παρόλο που πιστεύουμε ότι τα βλέπουμε με τα μάτια Ο καθένας έχει διαφορετικά συναισθήματα γιrsquo αυτό και μια συγκριμένη εικόνα δεν αρέσει σε όλους Μια εικόνα ή μια φωτογραφία άλλες φορές μας γεμίζουν χαρά άλλες φορές λύπη και στενοχώρια και άλλες φορές μελαγχολία Είναι επίσης και όπως τα χρώματα Τα σκούρα χρώματα σου προκαλούν ένα συναίσθημα λύπης ενώ τα φωτεινά χαρά μια παιδικότητα Μια παιδικότητα που δεν την βλέπεις με τα μάτια αλλά με την ψυχή Συνήθως τα μικρά παιδιά όταν ζωγραφίζουν χρησιμοποιούν ανοιχτά χρώματα Όπως το ροζ το κίτρινο το μπλε που αναδεικνύουν την καθαρή ψυχή τους Ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα ένας άνθρωπος ο όποιος παρόλο που δεν βλέπει περιγράφει την εικόνα όπως αυτός την φαντάζεται Με τα χρώματα που αυτουνού του αρέσουν Τα όποια πλημμυρίζουν από τα συναισθήματά του

Οριάντα Μπαϊράμι

Ένα αγοράκι που ήταν πολύ καλός στη ζωγραφική και είχε το ταλέντο αυτόhellip Είχε πολλά όνειρα για το μέλλον και πάντα του άρεσε να ζωγραφίζει την οικογένειά του Ζωγράφιζε συνέχεια τη μαμά του και το μπαμπά του μαζί και τον εαυτό του Του άρεσε πολύ αυτή η ζωγραφιά έτσι ώστε την κρέμασε πάνω στον τοίχο του δωματίου του Είχε όνειρο να κάνει αυτός τη δική του οικογένεια και να τη ζωγραφίσει όπως έκανε με την εικόνα για την οικογένειά του Το αγοράκι άρχισε να μεγαλώνει και γνώρισε επιτέλους την κοπέλα που αγάπησε και που θα παντρευτεί και τελικά παντρεύτηκαν Όμως μια μέρα καθώς περνάει το δρόμο είχε ένα ατύχημα που τον έκανε τυφλό Έτσι δεν κατάφερε να φτιάξει την εικόνα που ήθελε να κάνει με την οικογένειά του όπως ονειρευόταν όταν ήταν μικρός Την εικόνα δεν την ζωγράφισε σε χαρτί όπως παλιά τη ζωγράφισε χαραγμένη στην καρδιά του

Μαριάννα Φελφέλ

Ένα πρωί πήγα να βγάλω βόλτα το σκύλο μου τον Ρόκι Φτάνοντας στο πάρκο έκατσα σε ένα παγκάκι και μετά από λίγο ήρθε ένας τύπος με μαύρα γυαλιά και έκατσε και αυτός δίπλα μου Ξαφνικά άρχισε να μου μιλάει Άρχισε και μου περιέγραψε το πάρκο αυτό με τα πιο όμορφα λόγια του κόσμου Για τα λουλούδια για τα πουλάκια που τραγουδάνε πάνω στο δέντρο όταν είναι μόνα τους Και ξαφνικά άρχισα και εγώ να βλέπω αυτή τη ομορφιά που βρισκότανε μπροστά στα μάτια μου Πέρασαν πάνω από 20 λεπτά και ήρθε μια γρια γυναίκα και τον πήρε από το χέρι και τον ρώτησε laquoπώς πέρασες πήγες βόλταraquo Αυτός απάντησε Ναι μακάρι όμως να μπορούσα να βλέπω εκεί που πάω Και τότε κατάλαβα ότι είναι τυφλος Θεέ μου είναι δυνατόν ένας τυφλός να περιγράψει μια τόσο ωραία εικόνα που δεν την βλέπει Κι εμείς που μπορούμε να την δούμε απλά περνάμε κάθε μέρα δίπλα της για να βγάλουμε ο σκύλο μας βόλτα

Γιολιτα Πέντσεβα

40

Ποίηση για μένα είναι ένας τρόπος για να εκφράζω τα συναισθήματά μου Είναι ένας τρόπος να πω τις σκέψεις με λόγια να πω αυτά που μέσα στον καθημερινό διάλογο δεν θα τα έλεγα Να εκφράζω τις επιθυμίες και τα ldquoθέλωrdquo μου πιο ελευθέρα με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά Είναι ένα τρόπος να ξεφύγω από τη ρουτίνα της καθημερινότητας Να ξεφύγω έστω και για λίγο όταν γράφω ή διαβάζω ποίηση από αυτό και να είμαι έστω και για λίγο πιο κοντά στα όνειρα και σε αυτό που πραγματικά θέλω Να πω όλα αυτά που δεν θα τα έλεγα δυνατά να ζω τα συναισθήματα με τον τρόπο που στην πραγματικότητα δεν θα το έκανα Όπως ο τυφλός θα περιέγραφε μια εικόνα που δεν την έχει δει ποτέ έτσι και εγώ με την ποίηση ζω αυτά που δεν θα ζήσω ποτέ στην πραγματικότηταhellip επειδή ακόμα και τα όνειρα έχουν τα όριά τους

Ντανιέλα Μπουλγκακ Η ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα αυτός ο τυφλός είναι ο ποιητής ή όποιος προσπαθεί να γράψει ένα ποίημα και αυτή η εικόνα βασικά είναι τα συναισθήματα που θέλει να περιγράψει Η εικόνα αυτή είναι μπερδεμένη και ο ποιητής δεν μπορεί να βλέπει ολόκληρη αυτή την εικόνα και έτσι περιγράφει από αυτήν μόνο αυτά που βλέπει και γίνεται τυφλός για τα άλλα κομμάτια όσο και να προσπαθεί δεν μπορεί να τα δει Στην ποίηση δεν είναι μόνο ο ποιητής τυφλός αλλά και αυτοί που το διαβάζουν γιατί αντί από την εικόνα που βλέπει ο ποιητής προσπαθούν να ερμηνεύσουν τι εννοούσε ο ποιητής όταν έγραψε και ποιο κομμάτι της εικόνας είδε

Για αυτό στη ποίηση όλοι είναι τυφλοί που προσπαθούν να περιγράψουν την εικόνα

Ράντα Μοχάμεντ

Είναι ένας άνθρωπος που κάθεται σε ένα παγκάκι και μπροστά του έχει

την θάλασσα και τα πουλιά που πετάνε ψηλά στον ουρανό κι αυτός

κάθεται και τα κοιτάει Επίσης ενώ τα κοίταγε κράταγε ένα βιβλίο στο

χέρι του προσπαθώντας να συγκεντρωθεί για να διαβάσει το βιβλίο αλλά

δεν μπορεί γιατί κοιτάζει τα πουλιά στον ουρανό που κελαηδούν και

κάνουν διάφορα πράγματα Ο τυφλός παρατηρεί έτσι όπως περιγράφει την

εικόνα ότι δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος στην εικόνα αλλά άλλοι δύο που

και αυτοί κοιτάνε τα πουλιά και τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να

διαβάσει το βιβλίο αλλά δεν μπορεί να συγκεντρωθείhellip

Ριχάμπ Ελσαγιέντ

41

Ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα ένας πάγος που σε ζεσταίνει όμως είναι και το τραπέζι που επάνω του στέκεται ο κόσμος Ένα σπαθί που σε κόβει μέσαhellip περίμενε οι λέξεις της ποίησης με κόβουν Όχι τα λόγια τα γράμματα και το ύφος με στηρίζει μέσα Μερικές φορές οι λέξεις και τα λόγια που ακούς σε πονάνε σαν να ξέρουν τι είσαι Είναι τυφλός αλλά σε πιάνει στο λαιμό με ακρίβεια Είναι κουφός όμως όλα τα μυστικά του τα ακούει τέλεια - Μα είναι ο θεός ή ο διάβολος που έχει τόση σοφία ώστε να με ξέρει όσο είμαι - Δεν ξέρεις ποτέ μην συγκρίνεις Δεν ξέρεις τίποτα από όλα Σκέψου τι εικόνα βλέπει ο τυφλός Το σκοτάδι έτσι δεν είναι Τότε εμείς που ζούμε οι συγγραφείς που γράψανε τα ποιήματα είμαστε όλοι στο σκοτάδι ακόμα δεν έχουμε ως άνθρωποι τη δυνατότητα να δείχνουμε ποιος είμαστε με τις γνώσεις που έχουμε Είμαστε ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα και τα διηγήματα τα ποιήματα ―εφόσον και η ιστορία είναι το διήγημα ενός τυφλού Άραγε ποιος βλέπει Ποιος ακούει Ποιος μιλάει Ποιοι είναι ζωντανοί Εσύ Εγώ Δεν ξέρεις Ή είναι εκεί μέσα σου

Τζόσουα Κρούελ

Ποίηση Είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα Μια εικόνα στο τοίχο του δωματίου είναι γεμάτη φως την έπιασε και δεν μπορούσε να τη δει γιατί ήταν τυφλός Περνάγανε μέρες και στην αγωνία Βρίσκονταν μια εικόνα ήθελε να σκεφτεί αλλά δεν ήξερε αν γίνονταν Άρχισε να βάζει χρώματα και διαδρομές που έκανε παλιά ζωγράφισε και έναν άνθρωπο που τουλάχιστον είχε γυαλιά Σιγά‐σιγά μια ωραία εικόνα άρχισε να περιγράφει άλλα όχι στον τοίχο στο μυαλό να το γράφει

Γιουλιάνα Δάμη

42

Παλιοί μαθητές από το σχολείο μας μιλάνε για τη ζωή τους τώραhellip

Σε αυτούς που δεν με πίστεψαν της Ρεζάν Ζάζα

Θυμάμαι πως κάποιοι καθηγητές μου λέγανε πως δεν πρόκειται να γίνω πιλότος ποτέ Θα ήθελα να μάθουν τώρα πως σπουδάζω πιλότος και είμαι και πολύ καλή σε αυτόhellipτο όνειρό μου Με ρωτάνε εάν έχω ξαναπετάξει γιατί τα καταφέρνω πολύ καλά στο πιλοτήριο πιο καλά και από αυτά τα παιδιά που έχουν κάποιο γονιό πιλότο Άλλωστε είμαι η μόνη κοπέλα στη σχολή Με λίγα λόγια πίστευα στον εαυτό μου και ήξερα ότι μπορούσα και δεν έδινα σημασία σε ότι έλεγαν οι άλλοι είτε ήταν καθηγητές είτε ήταν μαθητές είτε όποιος κι αν ήταν μόνο με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα να πετύχω αυτό που ήθελα με επιμονή και υπομονή

43

ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ Φαίνονται τόσο ειρηνικά Ακόμα κι όταν άνθρωποι ατενίζουν την απειλή ότι μπορεί να χάσουν την δουλειά τους και την οικία τους πολλοί από αυτούς ακόμα βασανίζονται να έχουν οτιδήποτε που μπορούν να αγοράσουν με τα λεφτά Οι διαφημιστές χρησιμοποιούν τη δελεαστική διαφήμιση για να τους λένε ότι πρέπει να έχεις μεγάλο σπίτι καινούργια ρούχα μοντέλο κινητό και σύγχρονο αυτοκίνητο Δεν υπάρχουν μετρητά Αγόρασε με τα δάνεια Ο σκοπός τους είναι να φαίνονται μια χαρά από τους άλλους χωρίς να τους νοιάζουν τίποτα άλλο Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε με όσα πολλά χρήματα κι αν έχουμε Το πρώτο είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σήμερα πολλοί γονείς δίνουν πάρα πολύ σημασία για την δουλειά τους και τα λεφτά που τους δίνει αυτή αντί για τα παιδιά τους Δουλεύουν περισσότερες ώρες για να έχουν πολλά λεφτά αντί να ξοδεύουνε χρόνο με τα παιδιά τους Συνήθως τα παιδιά είναι μόνα τους Τις περισσότερες φορές όταν τα παιδιά έχουν προβλήματα προσπαθούν να τα λύνουν μόνα τους όμως αν οι γονείς έχουν λίγο χρόνο ειδικά για τα παιδί μπορεί να βοηθήσουν την κατάσταση Οι γονείς που δαπανούν περισσότερες ώρες μαζί είναι πάρα πολύ δύσκολο τα ποδιά τους να τα επηρεάζουν κακές παρέες Όταν ένα παιδί επηρεάζεται κακώς όσα χρήματα και να υπάρχουν δεν αλλάζει η κατάσταση Το δεύτερο είναι Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σε κάποιες καταστάσεις πολλές μαμάδες λένε στις κόρες τους να παντρευτούν με πλούσιους για να έχουν οικονομική αξιοπιστία για το μέλλον τους Υπάρχει πιο ασφαλές μέλλον από την παρακαταθήκη των χρημάτων Μπορεί να τα κλέψουν Δεν μπορούμε να θεραπεύουμε όλες τις αρρώστιες και να προλαμβάνουμε τον θάνατο με αυτά Η αληθινή ασφάλεια είναι να γνωρίσεις το θεό και τις προθέσεις του Το τελευταίο είναι Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Οι γονείς μου με ανυψώνουν να ζήσω απλά λέει η 24 χρονών Μαρία Η αδελφή μου και εγώ μεγαλώνουμε πολύ ευτυχισμένες Ακόμα πολλές φορές έχουμε αρκετά να ζούμε Για να έχεις συντήρηση και σκεπάσματα είναι αρκετό Υπάρχουν πολλά περισσότερα για να ζήσουμε από τα λεφτά και τα υλικά πράγματα που μπορούμε να αγοράσουμε Ρεγκινα Οσει Χαμσον

44

∆ΕΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ∆ΕΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

της Ιολίτα Πέντσεβα

Στην άγρια εποχή που ζούμε το τελευταίο που μας απασχολεί είναι τα ζώα Κάποιοι λένε laquoΜα τα ζώα είναι για να τα τρώμε ο άνθρωπος είναι σαρκοβόρο και είναι νόμος της φύσης δηλαδή του Θεούraquo Προσωπικά έχω διαφωνήσει μ αυτή την εντολή και έχω εξασφαλίσει την κόλαση Πιστεύω ότι τα ζώα και ιδιαίτερα αυτά που ζούμε μαζί τους σκυλιά και γάτες είναι πολύτιμοι σύντροφοι γεμάτα από αρετές που από πολύ παλιά έχουν εγκαταλείψει τους ανθρώπους Τα ευγενικά αυτά ζώα δίνουν απεριόριστη αγάπη και δεν θέλουν ανταπόδοση Οι άνθρωποι που συνδέονται με ζώα είναι αδύνατον να τα αποχωριστούν και τα πενθούν περισσότερο και από έναν άνθρωπο Εκείνοι που αγαπούν τα ζώα και όχι τους ανθρώπους είναι τρομακτικά πληγωμένα άτομα από το περιβάλλον τους και τους ανθρώπουςhellip αυτό που δεν βρίσκουν στους συνανθρώπους τους το βρίσκουν στα ζώα Πιστεύω ότι όσοι δεν αγαπούν τα ζώα είναι προβληματικά άτομα Εάν θέλουν να μην έχουμε τόσα αδέσποτα μπορούμε να στειρώσουμε πολλά σκυλιά Σε 2 - 3 χρόνια θα έχει μειωθεί ο αριθμός τους χωρίς να χρειάζεται να τα δολοφονούνε Η προστασία των ζώων είναι πολιτισμός Είναι χρέος μας να τα αγαπάμε διότι μόνο αυτά δικαιούνται τον παράδεισο

45

Η Πολιτική στην Αφρική

του Αμαντού Καμάρα Η Προεδρική πολιτική έπαιξε καταστροφικό ρόλο στις χώρες τις Αφρικής για παράδειγμα σε μια χώρα της δυτικής Αφρικής τη Γουινέα Η Γουινέα είχε την ανεξαρτησία της από τις 2 Οκτωβρίου 1958 ο πρώτος πρόεδρος της ήταν ο Σαϊκ Αχμάντ Σεκού Τουρέ ο οποίος είχε κάνει 24 χρόνια στην εξουσία Ήταν από την εθνότητα Μαλινκε στην Γουινέα υπάρχουν διάφορες εθνοτικές ομάδες αλλά αυτή που έχει δύναμη είναι οι Μαλινκε οι ΣουΣου και οι Φουλανι και μερικές άλλες Στην διάρκεια της εξουσίας του ο Τουρέ έδωσε δύναμη στους Μαλινκε επειδή ήταν από αυτούς και πείραξαν πολύ τις άλλες εθνότητες επειδή αυτές δεν είχαν δύναμη ήταν σαν νόμος της ζούγκλας Και έκανε 24 χρόνια στην εξουσία πέθανε το 1983 Και μετά ήρθε καινούριος πρόεδρος που τον λέγανε Λανσανα Κοντε ο οποίος ήταν στρατιωτικός και της εθνότητας ΣουΣου αυτός πάλι έκανε το ίδιο όπως ο προηγούμενος έδωσε εξουσία στους ΣουΣου και συνεχεία μάλωναν οι δυο εθνότητες Μαλινκε και ΣουΣου όμως αυτός οργάνωσε τις εκλογές αλλά δεν ήταν εκλογές δημοκρατικές ήταν εκλογές εθνοτικές επειδή όλες οι εθνότητες τον ψηφίσαν για αρχηγό και έκανε 26 χρόνια στην εξουσία και πέθανε τον Δεκέμβριο του 2009 Και οι αρχηγοί κομμάτων συνέχισαν να χωρίζουν της εθνότητες Το 2010 η Γουινέα είχε πάλι ένα στρατηγό ο οποίος δεν ήταν ούτε Μαλινκε ούτε ΣουΣου ήταν από μια άλλη εθνότητα και αυτός οργάνωσε εκλογές χωρίς να είναι πρόεδρος Στην προεκλογική καμπάνια υπήρχαν πολλές φασαρίες ανάμεσα στις εθνότητες επειδή οι Φουλάνι από τους οποίους δεν είχε γίνει ποτέ πρόεδρος λέγανε ότι είναι η σειρά τους να κυβερνήσουν Και η χώρα ήταν χωρισμένη και αν δεν ήσουν από την εθνότητα που ζούσε σε ένα χωριό καίγανε το σπίτι σου Στην πρωτεύουσα ήταν λίγο διαφορετικά Εγώ έμενα στην πρωτεύουσα και είχα πρόβλημα επειδή έπαιζα μπάλα με άλλα παιδιά και ένα από αυτά με χτύπησε στο πόδι χωρίς να έχω τη μπάλα και τότε τον χτύπησα και εγώ και έγινε μεγάλη φασαρία ανάμεσα στους γονείς μας και ο μεγάλος αδερφός του είπε ότι θα με σκοτώσει γι αυτό ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγω από τη χώρα μου Όταν ήμουνα πια στην Ελλάδα άκουσα ότι ένας φίλος μου πέθανε για αυτό ακριβώς το πρόβλημα Στην Αφρικανική πολιτική ένα πολιτικό χάος βασιλεύει

46

ΤΟ MANGA ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑhellip

του Γιώργου ndash Μοτοκι Ζεύκη (hellipπάντα από τα δεξιά στα Αριστεράhellip)

κΑΚΗ τυΧΗ

47

το ποδοσφαιρο συνεχιζεταιhellip

48

Το καλοκαιρι του βρικολακα

49

ΑΣΚΗΣΗhellip

50

51

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟhellip 1

52

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟhellip 2

53

Funny Pages

ΑΣΠΡΟ―hellip ―ΜΑΥΡΟhellip τα σχόλια των Αστείων Σελίδων μαςhellip γράφει η Οι ζωγραφιές Ε μα πια έλεοςhellip Άσε τα άλλα που γίνονται στο σχολείο μας τώρα ούτε να χέσεις δεν μπορείς με την ησυχία σου Όχι δεν μιλάω για την Μπέλλα η οποία ανεβαίνει πάνω στις τουαλέτες και βλέπει τα άλλα κορίτσια ή κλειδώνει την καημένη την Ντρίτα στην τουαλέτα Μιλάω για τις ζωγραφιές που είναι πίσω από την πόρτα της τουαλέταςhellip Μα καλά ποιος ηλίθιος τα έκανε δηλαδή έλεοςhellip Μπαίνω μέσα στην τουαλέτα να κατουρήσω με την ηρεμία μου και στην πόρτα διαβάζω laquoξετσίπωτη δεν ντρέπεσαι να χέσεις μπροστά μου Γυμνό τέραςraquorsquo Καλά με αυτό το τελευταίο ξεχείλισε το ποτήρι Τελικά ξέχασα να κατουρήσω και απλά έφυγα νευριασμένηhellip Ντάξει τώρα σας είπα λίγο ψέματα γιατί στα αλήθεια εγώ τα ζωγράφισα όμως είμαι σίγουρη πως οι άλλες σοβαρές κοπέλες δεν το έχουν διασκεδάσει καθόλουhellip Πάλι καλά δηλαδή που δεν έχουμε τέτοιες κοπέλες στο σχολείοhellip Τα μαλλιά Μπλε πράσινο γαλάζιο ροζ μοβhellip και όμωςhellip ∆εν είναι ουράνιο τόξο Είναι η χ κοπέλα από το σχολείο μας ∆εν χρειάζεται να πω το όνομά της όλοι έχουν καταλάβει για ποια μιλάω Όλοι πεθαίνουν από την περιέργεια ποιο θα είναι το επόμενο χρώμα που θα βάλει στο κεφάλι της Κοπελιά σε παρακαλώ πες μας για να ηρεμίσουν επιτέλους και οι κουτσομπόλες του σχολείου μας γιατί έχεις γίνει το νέο θέμα τουςhellip Όχι λάθος βασικά είσαι το δεύτερο σημαντικό θέμα γιατί το πρώτο είναι το σκισμένο καλσόν της Άνναςhellip ∆εν θα πω πού είχε σκιστείhellip Οι κουτσομπόλες του σχολείου Και μιας που αναφέραμε της κουτσομπόλες του σχολείου μας ας κουτσομπολεύουμε λίγο και για αυτέςhellip Τι γίνεται αυτό το χρόνο ρε παιδιά σαν τις μύγες τις βλέπω παντού σε όλο το σχολείο ειδικά στην τουαλέταhellip Λίγο οι ζωγραφιές λίγο η Μπέλλα τώρα και οι κουτσομπόλες έλεοςhellip Μπαίνω στην τουαλέτα και αντί να κατουρήσω βάζω το αφτί μου στην πόρτα και ακούω την συζήτησηhellip Όχι πάλι ψέματα είπα γιατί εγώ βασικά ακούω την συζήτηση από πρώτο χέρι όμως οι άλλες που μπαίνουν στην τουαλέτα αυτό παίζει να κάνουνhellip Το θέμα είναι ότι αυτό το χρόνο κανείς δεν μπορεί να κάνει την ανάγκη του με την ηρεμία τουhellip Ο ζωολογικός κήπος Ο ζωολογικός κήπος του σχολείου μας ή αλλιώς το αγαπητό δεκαπενταμελές με πρόεδρό τους την μεγάλη Έμιλι η αλλιώς το γαμάτο κουτσό στραβό λιοντάρι Γαϊδούρι θα της ταίριαζε πιο πολύ αλλά αφού έχουμε τον Λεωνίδα θα τον αφήσουμε σε αυτόν τον τίτλοhellip Τώρα ντάξει δεν θέλω να συνεχίσω περισσότερο την συζήτηση αυή για να μην γίνομαι πολύ κακιάhellip Στο κάτω - κάτω και εσείς που γελάτε ή κοροϊδεύετε τώρα χειρότεροι από γαϊδουριά είστεhellip Η Αντωναράκου Εεε ρε γλέντια Τρεις φορές την έχω δει στο όνειρο την Αντωναράκου αυτή την χρονιά και κάθε μέρα που την βλέπω στο σχολείο εφιάλτης μου έχει γίνει και όχι μόνο εμένα φαντάζομαι Είναι η μόνη καθηγήτρια η οποία έχει αυτό το μοναδικό της τρόπο να με τρελαίνει Αυτό που θα πω τώρα μπορεί να μου κοστίζει την ζωή μου όμως δεν με νοιάζειhellip Αντωναρακουhellip Σε προκαλώ σε μάχη σώμα με σώμα Η καλύτερη ας κερδίζει Με αγάπη ξέρεις εσύ ποιαhellip Χαχαχαχχα Ο μυστικός συγγραφέας Ρε παιδιά αλήθεια μέχρι τώρα δεν αναρωτηθήκατε ποτέ ποιος είναι αυτός ο ηλίθιος που γραφεί αυτό τα παράξενα πράγματα Καλά αφού τώρα σίγουρα αναρωτιέστε θα σας πω εγώ hellipΕίναι μια ξανθιά γαλανομάτα κοπέλα από την τρίτη Λυκείου Ωραία φαίνομαι έτσι όπως με περιγράφω όμως μην ξεγελαστείτε από κοντά δεν είμαι ωραία για αυτό το λόγο καλύτερα να μην σας πω το όνομα και να σας αφήσω να φανταστείτε ελεύθερα hellipΚαλά αρκετά σκεφτήκατε στο Γ2 βρίσκομαι και είμαι η μοναδική ξανθιά με μπλε ή πράσινα ότι ναrsquo ναι μάτια Ελάτε να με επισκεφτείτεhellip

54

Οι Αστείες Σελίδες συμμετέχουν και αυτές στο αφιέρωμα για το Παρελθόν και το Μέλλονhellip μάλλον για το Παρελθόνhellip

Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλαhellip

της Ντρίτα Μεζίνι Γεια σας είμαι η ΝΤΡΙΤΑ και είμαι άγριος άνθρωπος και επιπλέον laquoούγκα - ούγκαraquo Τώρα θα ήθελα να σας πω την ιστορία μουhellip Λοιπόνhellip Ζω σε μία σπηλιά μαζί με 30 άλλα άτομα ακόμα πιο άγρια από εμένα είμαι ο μόνος άνθρωπος που μιλάει μία γλώσσα Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό όμως δεν έχει και πολύ σημασία Μία μέρα καθόμουν στην σπηλιά και πεινούσα πάρα πολύ Είχα μέρες να φάω κάτι και το μυαλό μου είχε πάει άσχημα σε ψητό ταύρο laquoΓια περίμενε νομίζω ότι η φωτιά δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμαraquo Μα είναι κάτι παράξενα πράγματα που περνάνε από το μυαλό μου καμία φοράhellip σοβαρά νιώθω ότι έχω γεννηθεί στην λάθος εποχή Δεν είναι αυτός ο κόσμος για εμένα Εγώ είμαι κάτι ξεχωριστό Τέλος πάντων πίσω στο θέμα μαςhellip Πεινούσα πολύhellip Σηκώνομαι για να πάω να κατουρήσω λίγο πιο πέρα και εκείνη την στιγμή σκοντάφτω και το χέρι μου λερώνεται με σκατά και όταν το ακουμπάω πάνω στον τοίχο το χέρι μου μένει εκείhellip φαινόταν σαν αληθινό Εκείνη την στιγμή μου έρχεται η ιδέα να κάνω έναν αληθινό ταύρο Δυστυχώς αυτός ο ταύρος δεν τρωγόταν Όμως τα δόντια μου μία χαρά έπεσαν Παρόλο όμως που ο ταύρος αυτός δεν τρώγονταν ήταν κάτι ξεχωριστό πολύ ωραίο ένοιωθα κάτι υπέροχο όταν το έβλεπα παρόλο που πεινούσα πάντα

55

Χωρίς Σύνορα έτος 8ο αριθμός τεύχους 1 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 Για το τεύχος συνεργάστηκαν

Κείμενα Αμπντάλλα Αζκόρ Πέτρος Αλεξαντρόβ Σαλόμε Αμπνταλάντζε Τζένιφερ Άντζη Ειρήνη

Αντωναράκου Γιούλη Δάμη Ριχάμπ Ελσαγιέντ Έλντα Ζαβαλάνι Πέτια Ζαγκόρτσεβα Ρεζάν Ζάζα

Γιώργος Μοτόκι Ζεύκης Αιμιλία Ζλάτκοβα Αμαντού Καμάρα Ζάλχα Καράκας Νεγκάρ Καρίμι Νάτια

Κικναβελίτζε Αντρέι Κοτσύλο Τατιάνα Κουζμινίχ Λίκα Κουχιανίτζε Τζόσουα Κρούελ Γιάννης Λάβνερ

Μαρία Μαλβενισβίλι Ζουαλίσα Μαλίκ Γιούλια Μαστίκας Ντρίτα Μεζίνι Μαρία Μοτσονελίτζε Ράντα

Μοχάμεντ Ρομίνα Μπαζαϊτι Οριάντα Μπαϊράμι Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Τόκο Μπεριασβίλι

Μοχάμεντ Μπίλο Πάολα Μποντούρι Ντανιέλα Μπούλγκακ Σαλόμε Ναβγκουραΐντζε Μάριος Νασράλλα

Μάια Ουτρουγκασβίλι Άννα Παρτσβάνια Λάουρα Πασυβιάτ Γιολίτα Πέντσεβα Στέφανι Πέτκοβα Αρτιόμ

Πετράσκου Χριστίνα Πολοβίνα Ρεγκίνα Οσέι Χάμσον Νιλοφάρ Ραχματολλαχί Μπάρτεκ Ρογκάλα Άννα

Ρότσι Νάνα Ρουσσάντζε Στας Σαμοχβάλοβ Τάκης Ισάμ Σας Φρανκ Σιμπαγιάν Ντομίνικα Σόβα Ντάρια

Τσιβιλίδη Μιχάλης Τυμπούρσκι Μαριάνα Φελφέλ Ναταλί Χαλάουι Καμέλια Χρίστοβα Σιμόνα Χρίστοβα

Εικονογράφηση Πέτρος Αλεξαντρόβ Νίνι Βατσαρίτζε Γιώργος Μοτόκι Ζεύκης Γιολίτα Πέντσεβα Τζων

Έρικ Ρικοχερμόζο Μιχαέλα Τσιόρα Εξώφυλλο Τζων Έρικ Ρικοχερμόζο (εικόνα) Πέτρος Αλεξαντρόβ

(τίτλος) Για να φτιαχτεί αυτή τη φορά το τεύχος βοήθησαν Πέτρος Αλεξαντρόβ Ούμε Αμμάρα Ουσάμα

Αχμέντ Νίνι Βατσαρίτζε Αθηνά Γιάχεια Έλντα Ζαβαλάνι Αιμιλία Ζλάτκοβα Αμαντού Καμάρα Ζάκο

Κικναβελίτζε Τατιάνα Κουζμινίχ Μπογκνάν Κούντιν Αθηνά Κούσπιελ Ρομάν Κρίβιι Μίρνα Μακκάρυ

Ντρίτα Μεζίνι Μαρία Μοτσονελίτζε Μουτέμπα Μουμπάνγκα Σάνφο Μοχαμαντί Ράντα Μοχάμεντ

Αμπντάλλα Μπαντρ Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Λεονίντ Μπογκντάν Πάολα Μποντούρι Ντανιέλα

Μπούλγκακ Μόνα Μουρατουλαΐν Στέφανι Πέτκοβα Χριστίνα Πολοβίνα Ελίας Ρατζαμπί Αμπάς Ρεζκ

Τζων Έρικ Ρικοχερμόζο Αλεξάνδρα Ροσίνσκα Άννα Ρότσι Γιώργος Σαραφιανός Τάκης Ισάμ Σας

Ντάρια Σιμονένκο Ιλόνα Σοκόλοβα Ντάρια Τσιβιλίδη Αχμέντ Χουσεΐν Άνι Χουρσουντιάν Μπέλλα

Χουσεμπέλιου Σιμόνα Χρίστοβα

Συντακτική ομάδα Αθηνά Γιάχεια Αιμιλία Ζλάτκοβα Σιλβάνα Λαπάνι Ντρίτα Μεζίνι Σάνφο Μοχαμαντί

Ράντα Μοχάμεντ Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Αμπάς Ρεζκ Άννα Ρότσι Συνεργάτες καθηγητές Ειρήνη Αντωναράκου Διονύσης Μητρόπουλος Γιώργος Σαραφιανός

56

Page 2: Εκπαίδευσης Νοέμβριος 2013) 0€2lyk-diap-ellin.att.sch.gr/efimerida/horis_synora.8.1.pdf · γίνεται και στο σχολείο μου, το Διαπολιτισμικό

Διαπολιτισμικό Σχολείο

παλεύουμε για το αυτονόητοhellip Το παρακάτω κείμενο διαβάστηκε από το 15μελές του σχολείου μας στη συνέλευση των καθηγητών της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας

Τον τελευταίο καιρό σχεδόν όλοι συζητάνε ένα θέμα σημαντικό για μας ndash την σωστή εκπαίδευση Πολλοί μαθητές και καθηγητές είναι απογοητευμένοι με την κατάσταση στην εκπαίδευση θεωρούν τα μαθήματα περιττά και τις δομές πολύ συντηρητικέςhellip Έτσι είναι όμως όλοι εδώ μέσα προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα ndash ομαδικά Συνεργασία λοιπόν είναι η πρώτη λέξη Αυτό γίνεται και στο σχολείο μου το Διαπολιτισμικό Λύκειο Ελληνικού Είμαστε περίπου 42 διαφορετικές κουλτούρες και όμωςhellip κάνουμε εργασίες μαζί αποφασίζουμε μαζί γινόμαστε ενεργοί μαθητές σε μια εκπαιδευτική κοινότητα που δυστυχώς δεν είναι και πολύ φιλική για μας Και όμως έχουμε πολλές ιδέες για ένα καινούργιο σχολείο ένα δημοκρατικό και ελεύθερο σχολείο Θέλουμε να μας ακούτε και να μας υποστηρίζετε Μπείτε στην θέση μας και θα καταλάβετε Μας λένε πως θα μπούμε σε τάξεις όπως τα συμβατικά σχολεία δηλαδή είτε ξέρουμε είτε όχι τα ελληνικά όλοι θα είμαστε σε μια τάξη αλφαβητικά Σας ρωτώ εσάς λοιπόν πώς μπορεί κάποιος να κάνει μάθημα στο λύκειο όταν οι μισοί καταλαβαίνουν και οι άλλοι μισοί δεν ξέρουν ούτε το καλημέρα Πώς μπορούν οι μαθητές να αισθάνονται δικαιοσύνη και ασφάλεια όταν δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα Πώς δεν θα αναπτύξουν βία και αντίδραση όταν νιώσουν πως όλοι είναι εναντίον τους Το σχολείο μου έχει μικρές τάξεις ndash είναι η πρώην στρατιωτική βάση μοιάζουν με φυλακές και προσπαθούμε να δώσουμε αέρα ελευθερίας Το σχολείο δεν έχει τίποτα ούτε σκηνή για τα θεατρικά που ανεβάζουμε ούτε σωστό φωτοτυπικό για την εφημερίδα που βγάζουμε και όμως συνεχίζουμε να παίζουμε θέατρο και να βγάζουμε την εφημερίδα Αισθανόμαστε μεγάλη ανασφάλεια με όλη αυτή την κατάσταση Σας παρακαλούμε βοηθήστε μας

Χωρίς Σύνορα εκδίδεται από μαθητές παλιούς μαθητές και καθηγητές του 2ου Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Χρήσιμες (e-)διευθύνσεις

webpage παλιά τεύχη http2lyk-diap-ellinattschgrnewspaperhtml (μπορείτε να δείτε ή να ldquoκατεβάσετεrdquo οποιοδήποτε παλιό τεύχος του Χωρίς Σύνορα για τη συλλογή σας)

e-mail του laquoΧωρίς Σύνοραraquo xwrissynoragmailcom (για συνεργασίες σχόλια παρατηρήσειςhellip)

το blog του σχολείου httpblogsschgr2lykdiap (το ldquoάλλοrdquo μέσο επικοινωνίας του σχολείου μαςhellip για να διαβάσετε και να προβληματιστείτε)

το e-mail του blog του σχολείου lykdiapolgmailcom (για να τους στείλετε τις συνεργασίες σας)

η ιστοσελίδα του σχολείου μας http2lyk-diap-ellinattschgr (χρήσιμες πληροφορίεςhellip για να ξέρετε πού βρίσκεστεhellip)

2

Αγαπητοί κύριοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Νέα Σμύρνη

Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που εσείς θέλετε τα παιδιά να μπουν στις τάξεις με αλφαβητική σειρά Επειδή το σχολείο μας είναι διαπολιτισμικό και υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν ελληνικά και αν τους βάλετε στο ίδιο τμήμα που υπάρχουν παιδιά που ξέρουν ελληνικά πώς θα προχωρήσουν Αναγκαστικά θα μείνουν στην ίδια τάξη Και άμα είναι έτσι γιατί να υπάρχει τότε το διαπολιτισμικό σχολείο

Εδώ βοηθάνε τα παιδιά και σε αυτό το σχολείο δεν υπάρχει τόσο μεγάλος ρατσισμός όπως σε άλλα ελληνικά σχολεία Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να καταφέρετε με αυτό Φανταστείτε πως αν η ζωή θα σας έκανε να πάτε να ζήσετε στο εξωτερικό και να μεγαλώσετε τα παιδιά σας καλά να μορφωθούν και να μην πεινάνε και το παιδί σας δεν θα ήξερε την γλώσσα και θα το πηγαίνατε σε τέτοιο σχολείο και εκεί να έκαναν αυτό που θέλετε να κάνετε σε εμάς εσείς πώς θα ήταν και πώς θα ένιωθε το παιδί σας Και για να ξέρετε σε αυτό το σχολείο υπάρχουν παιδιά που πεινάνε που κρυώνουν και οι δάσκαλοι τα βοηθάνε και κάνουν ότι μπορούν και αν συνεχίσετε έτσι και γίνει αυτό που θέλετε όλοι ή οι περισσότεροι μαθητές θα μείνουν στη ίδια τάξη και δεν νομίζω να είστε ευτυχισμένοι με αυτό και μακάρι με αυτό το γράμμα να καταφέρω να σας αλλάξω τη γνώμη και θέλω να το σκεφτείτε καλά

Μαριάμι Μοτσονελίτζε

Οι δυσκολίες του σχολείου μας Το σχολείο μας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα πολλά χρόνια Όμως τόσος καιρός που περνάει τα προβλήματα μόνο αυξάνονται Κάνουμε ότι μπορούμε για να μην κλείσουν το σχολείο μας όμως αυτό δεν είναι αρκετό Το κράτος μας τρελαίνει κάθε μέρα κάθε στιγμή ακούμε κάτι καινούριες εντολές και νόμους Μα είναι κανονικό αυτό Το να μας αλλάζουν καθημερινά όλα μας δυσκολεύουν με αυτό το τρόπο Αυτό το κράτος προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα άλλωστε και το πόσα και ποια τμήματα έχουμε θέλουν να κανονίζουν αυτοί Θέλουν να είμαστε σαν τα ελληνικά σχολεία όμως δεν είμαστε Είμαστε ξένοι όμως και εμείς άνθρωποι είμαστε και έχουμε δικαιώματα όπως και οι έλληνες Μήπως είναι ρατσισμός δεν ξέρουμε Αλλά έτσι φαίνεται Αν και προσπαθώ να σκεφτώ σαν το κράτος δεν μπορώ να τους καταλάβω Ας πούμε για παράδειγμα πως τα παιδιά που μόλις ήρθαν στην Ελλάδα πρέπει να κάνουν τα μαθήματα όπως ακριβώς τα κάνουν οι έλληνες Πάνε καλά αυτοί

Αυτοί αν πάνε σε μια ξένη χώρα θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν κανονικά και αμέσως Όχι βέβαια Τότε τι μας κάνουν Τελικά αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι μόνο να προσπαθούμε καθημερινά να δείχνουμε ότι το αξίζουμε να κάνουμε ότι μπορούμε να μην κλείσουν το σχολείο μας ∆ιότι αυτό το σχολείο βοήθησε πολλά παιδιά να πετύχουν κάτι στην ζωή τους να περάσουν σε πανεπιστήμιο Μετά από μας θα υπάρχουν πολλά παιδιά που θέλουν βοήθεια στην γλώσσα και πρέπει να κρατήσουμε αυτό το σχολείο για αυτούς αν και το κράτος θα προσπαθεί καθημερινά να μας κλείσει ∆εν θα τους αφήσουμε να το κάνουν Χρειαζόμαστε αυτό το σχολείο

Ντάρια Τσιβιλίδη

3

Όχι στις γκρίζες ζώνες της Ναταλί Χαλάουι

laquoΜέσα σε μια πόλη από τσιμέντο και άσφαλτο ο Μαρκοβάλντο αναζητά τη φύση Μα υπάρχει ακόμα η φύση Η φύση που βρίσκει είναι περιφρονητική παραμορφωμένη έχει συμβιβαστεί με την τεχνητή ζωήraquo

Όπως ο Μαρκοβάλντο ο ήρωας του Ίταλο Καλβίνο στο βιβλίο του Μαρκοβάλντο οι εποχές στη πόλη ψάχνει απεγνωσμένα να βρει τη φύση έτσι και τα παιδία του 2ου Γενικού Διαπολιτισμικού Λυκείου του Ελληνικού παλεύουν ουσιαστικά να βρουν το δίκιο τους μέσα σε ένα χάος γραφειοκρατίας και αλλοπρόσαλλης εξουσίας Συνολικά στην Αττική λειτουργούν έξι διαπολιτισμικά σχολεία Εγώ αποφοίτησα από το λύκειο του Ελληνικού και συμμετέχω στην υπεράσπιση των σχολείων αυτών Στις 1‐04‐2012 δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή ένα άρθρο με τίτλο laquoΓκρίζες Ζώνεςraquo των Διαπολιτισμικών Ο υπότιτλος γράφει με έντονα μαύρα γράμματα Σχολεία χρησιμοποιούνται για παράνομη χορήγηση αδειών παραμονής σε ενήλικους Θέλω να απαντήσω σε αυτό τονίζοντας πως οι μαθητές ΔΕΝ είναι μόνο ενήλικοι διότι υπάρχουν παιδιά από τα Δημοτικά Γυμνάσια και τα Λύκεια που ζουν μόνα τους σε ξενώνες δίχως ιατρική περίθαλψη Δίχως χρήματα και επίβλεψη κάποιου κηδεμόνα Το σχολείο τους παρέχει ΜΑΘΗΣΗ ώστε να μπορέσουν να ζήσουν να μεγαλώσουν και ίσως κάποια στιγμή να φύγουν με την θέλησή τους από την χώρα Να βρουν την ευκαιρία καλύτερης επιβίωσης κάπου άλλου Στα σχολεία αυτά διδάσκονται παιδιά τα οποία έχουν ζήσει υπό αντίξοες συνθήκες έχουν χάσει γονείς και αδέλφια Επίσης αναφέρεται στο κείμενο πως τα σχολεία είναι laquoγκέτοraquo και laquoπροστατεύουνraquo λαθρομετανάστες Τα σχολεία δεν είναι αυτά που επέτρεψαν στους λαθρομετανάστες να εισχωρήσουν στη χώρα Εφόσον το μέγιστο πρόβλημα της υπόθεσης είναι η λαθρομετανάστευση τότε γιατί δεν απευθύνεστε στην υπεύθυνη ηγεσία Το εύκολο είναι να αντιμετωπίζεις και να laquoστριμώχνειςraquo τον απροστάτευτο Τα παιδιά αυτά να ξέρετε όμως ΔΕΝ είναι απροστάτευτα στο σχολείο τους γιατί υπάρχουν άνθρωποι πολιτισμένοι και μορφωμένοι που τα στηρίζουν και έχουν χύσει αίμα για να κρατήσουν τα σχολεία Όσον αφορά το σχολείο στην πλατεία Βάθης υπάρχουν λόγοι που τα παιδιά προτιμούν το σχολείο του Ελληνικού από αυτό Το θέμα δεν είναι να κοιτάμε την θέα από μακριά αλλά να ερχόμαστε όσο το δυνατό πιο κοντά στα γεγονότα Το σχολείο του Ελληνικού είναι κοντά στους μαθητές και τους στηρίζει επίσης βρίσκεται σε μια ασφαλή περιοχή και τα παιδιά σαφώς και προτιμούν να διδάσκονται σε αυτό Επίσης στο άρθρο αναφέρεται πως μαθητές διαπολιτισμικού σχολείου συνέβαλαν σε βανδαλισμούς στο κέντρο την Αθήνας Δεν υπάρχουν κάποια απόδειξη για το θέμα ούτε και για την έκρηξη από γκαζάκια όπως αναφέρεται στο άρθρο της Καθημερινής Ο Πρόεδρος την Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νότιας Αθήνας κ Βασίλης Τζαφάς αναφέρει για τα διαπολιτισμικά σχολεία laquoΒοηθούν τους αλλοδαπούς να προσαρμοστούν αρμονικά στην Ελληνική κοινωνίαraquo Με όλο το θάρρος ρωτώ γιατί δεν βγαίνουν κάποια μέτρα που να απαγορεύουν εξολοκλήρου τους αλλοδαπούς από την Ελλάδα ούτως ώστε να μην υπάρχουν

4

περαιτέρω προβλήματα και εντάσεις σε σχολεία Γιατί δεν αλλάζει η Ελλάδα καθεστώς και από Δημοκρατία να γίνει κράτος άλλου τύπου ―να κλειστεί τελείως η χώρα στην εθνικότητά της Με το να πηγαίνουν στο σχολείο τα αλλοδαπά παιδιά και να εντάσσονται λοιπόν στο laquoσύστημαraquo της χώρας μαθαίνουν να γίνουν πολιτισμένοι και μορφωμένοι πολίτες και όχι θυμωμένοι πρόσφυγες ή laquoγκέτοraquo ή ακόμα και εγκληματίες Ένας τρόπος αποτροπής της εγκληματικότητας και του βανδαλισμού είναι αυτό το laquoχέριraquo που απλώνεται σε αυτά τα παιδιά Ποια είναι η ουσία η δική σας γιατί φτάσαμε ως εδώ Γιατί τόση έχθρα Πού ακριβώς εμφανίζεται η παιδεία σε αυτό το laquoσύστημαraquo Στην δική σας πλευρά ―ή στην πλευρά των παιδιών που την αναζητάνε Είναι σημαντικό να διαλυθεί επιτέλους αυτό το τείχος Να υπάρξει για τα παιδιά αυτά μια αλληλεγγύη Δείτε το σαν μια ήπια δραστηριότητα και όχι σαν μια λακκούβα στο δρόμο σας Θα περιμένω μαζί με τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου τα δικά σας αιτήματα και επιχειρήματα πάνω στο θέμα του laquoλουκέτουraquo αυτής της εκπαίδευσης Ας μην το επεκτείνουμε όμως περαιτέρω το θέμα Κάνετε μια σωστή διαχείριση αλλά μην εμπλέκετε αβοήθητα και απροστάτευτα παιδιά σε ιστορίες δίχως αρχή και τέλος Χτυπήστε το laquoκόκκινο σημείοraquo της υπόθεσης Τη διαχείριση της κατάστασης με πολιτισμένους και αποτελεσματικούς τρόπους Τους οποίους δεν μπορώ να σας τους πω ή να σας προτείνω κάτι άλλο γιατί και εγώ όπως και εκατομμύρια άλλοι νέοι άνθρωποι στη χώρα προσπαθώ να επιβιώσω όχι μόνο από την οικονομική αλλά και την οινωνική κρίση κ

Πρώτες μέρεςhellip Είναι πάντα δύσκολο να είσαι το καινούριο παιδί στο σχολείο και να αρχίζεις πάλι από την αρχή να κανείς φίλους Αλλά δεν μου πήρε πολύ καιρό μέχρι να βρω μερικούς πολύ καλούς νέους φίλους Ήμουν πολύ αγχωμένη την πρώτη μέρα στο σχολείο Αλλά η μαμά μου με έκανε να νιώθω καλύτερα και ως συνήθως είχε δίκιο Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να είμαι ο εαυτός μου Αυτό το Λύκειο το διαπολιτισμικό είναι ένα σχολείο που δουλεύει ομαδικά Τα παιδιά στην ομάδα είναι φίλοι μου εντός κι εκτός σχολείου

Γιούλια Μαστίκας

5

λλοογγοοττεεχχννίίαα

Αφ ι έρωμα Σχέδια για το μέλλονhellip

Αναμνήσεις από το παρελθόνhellip

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΈΡΟΣ 1)

Θα μου λείψειςhellip Μικρό αφιέρωμα στους μαθητές της περσινής Γ΄ Λυκείουhellip

6

Ήταν η τάξη που κυνηγήθηκε περισσότερο (όχι από μας φυσικά)hellip και αγωνίστηκε ακόμα περισσότεροhellip Φεύγοντας αποχαιρετούν το σχολείο μαςhellip

Λίγα λόγια για τον αποχαιρετισμό Σχολικά έτη 2010‐2013 αυτές ήταν οι χρονιές που γνώρισα κάτι άτομα που μου έχουν αλλάξει την ζωή και πιο συγκεκριμένα δύο κορίτσια από Πολωνία Η πρώτη μας γνωριμία ήταν στο μάθημα της επιλογής‐ ψυχολογία βασικά στο διάλειμμα πριν μπούμε στο μάθημα τέλος πάντων Η παρέα μου και εγώ για να τραβήξουμε την προσοχή τους φωνάζαμε κάτι ονόματα άστα να πάνε Τελικά γνωριστήκαμε μέσω facebook Από τότε που μιλάμε στο ίντερνετ ανοίχτηκε λωλή συζήτηση για την ζωή τα προβλήματα τις αγάπες και ότι άλλο φανταστείτε και έτσι και εγώ τις έχω σαν τις αδερφές μου κολλητές φίλες Για μένα αυτές οι χρόνιες θα μου είναι αξέχαστες και ελπίζω να μην κλείσει το σχολείο τούτο Make love not war peace

Φρανκ Σιμπαγιάν

3 χρόνια πριν για πρώτη φορά ήρθα στο σχολείο αυτό Ήταν το πιο καλύτερο που μπορούσα να κάνω Γνώρισα ανθρώπους από διάφορες χώρες Όλοι κάνουν παρέα με όλους δεν υπάρχει καθόλου ρατσισμός όπως σε αλλά σχολεία Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει Στο σχολείο είναι όλα τέλεια και οι καθηγητές μας βοηθάνε μας αγαπάνε και θέλουν να μας βοηθήσουν σε όλα ακόμα και να περάσουμε στις σχολές που θέλουμε Τα μαθήματα γίνονται με τον πιο εύκολο τρόπο Υπάρχουν και μερικοί καθηγητές που μπορούμε να μιλήσουμε για όλα μαζί τους και μας δίνουν υποστήριξη Τα παιδιά είναι τα καλύτερα που γνώρισα Όλοι είναι καλοί Και στο σχολείο πέρασα και τις καλές και τις κακές στιγμές μου όμως όλα τα θυμάμαι και δεν τα μετανιώνω Τώρα που φεύγω απ το σχολείο όλα θα μου λείψουν παρά πολύ Όλοι και όλα Ήταν τα καλύτερα χρόνια που έζησα Ούτε στο πολωνικό σχόλιο δεν ήταν τόσο καλά Έμαθα πολλά πράγματα από αυτό το σχολείο το πιο σημαντικό είναι να αγαπάμε τους ανθρώπους έτσι όπως είναι και να έχουμε σεβασμό σε αυτούς από οποία χώρα και να είναι Γνώρισα και τέτοιους ανθρώπους που μου άλλαξαν την ζωή Έμαθα και πιο καλά τα ελληνικά μου Θα μου λείψει το σχολείο όμως κάποια μέρα θα έρθω να δω τους καθηγητές και μακάρι να μην κλείσει το σχολείο γιατί δίνει στα παιδιά ελπίδα για τα καλύτερα

Ντομινικα Σόβα

7

Στο σχολείο μουhellip στην παρέα μουhellip

Στην αρχή δεν ήξερα τι γίνεται

Στο σχολείο δεν είχα ζωή

Φοβόμουν να ξυπνήσω το πρωί

Γνώρισα μερικούς ανθρώπους

Αλλά ακόμα δεν έβρισκα τρόπουςhellip

Τρόπους να νιώσω ελευθερία

Μετά κάτι αρχίζει και αλλάζει

Η ζωή από μόνη συμπέρασμα βγάζει

Βρήκα την χαρά και την τρέλα

Ξαφνικά η καθημερινότητα έγινε καραμέλα

Μια παρέα- ένα σχολείο

Όλοι ήταν για μένα σαν νοσοκομείο

Σαν φάρμακο που βοηθάει

Στο μέρος του σώματος που πονάει

Κάθε φάτσα μου έφτιαχνε την μέρα

Μου έδινε δύναμη να προχωρήσω πιο πέρα

Και τώρα

Τελειώνουν όλα

Ξαφνικά χάνω αυτό που κέρδισα

Σαν να αφήνω την καρδιά μου πίσω

Μα δεν μπορώ έτσι να τα αφήσω

Τόσες στιγμές τόσες αναμνήσεις

Με τίποτα δεν μπορείς να τα σβήσεις

Όλα θα μείνουν μέσα στο μυαλό

Και σίγουρα στην καρδιά

Για να με ζεστάνουν σαν αγκαλιά

Μπάρτος Ρογκάλα

Τα τρία χρόνια στο σχολείο αυτό ήταν τα τρία καλύτερα μου χρόνια Τόσες υπέροχες αναμνήσειςhellip Πριν βρεθώ εκεί άλλαζα συνεχώς σχολεία και τόπους που έμενα αλλά πουθενά δεν ένιωθα τόσο ωραία όσο ένιωσα εκεί Τους φίλους μου από το σχολείο τους έχω σαν την οικογένειά μου Τώρα ήρθε η στιγμή να αλλάξω πάλι χώρα σχολείο Θα μου λείψουν πολύ τα παιδιά που γνώρισα εκεί οι καθηγητές και η διευθύντρια Ξέρω πως πουθενά δεν θα με δεχτούν τόσο θερμά όσο σε αυτό το σχολείο Κανείς και πουθενά δεν κάνει τόσα πράγματα να νιώσει κανείς τόσο άνετα Το καλύτερο πάντως είναι ότι στο σχολείο υπάρχουν παιδιά από σχεδόν όλο τον κόσμο και δεν υπάρχει Κ Α Θ Ο Λ Ο Υ ρατσισμός οι καθηγητές κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους να μας βοηθήσουν στα μαθήματα αλλά και σε ότι άλλο χρειάζεται κανείς Ο καθένας μας έμαθε πολλά πράγματα από τους καθηγητές και δεν εννοώ μόνο τα

8

μαθήματα υπάρχουν και καθηγητές οι όποιοι μας δίνουν και συμβουλές Θέλω όταν ξαναέρθω στην Ελλάδα να έρθω στο σχολείο να δω ίδιους καθηγητές και την ίδια διευθύντρια δεν θέλω να κλείσει το σχολείο για κανέναν λόγο γιατί το σχολείο είναι η μόνη ελπίδα για τα παιδιά που μόλις ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα και χωρίς να έχουν φίλους το σχολείο είναι η μόνη ελπίδα για το καλύτερο αύριο

Λάουρα Νικόλ Πασιβιάτ

Οι αναμνήσεις από το λύκειο είναι πάρα πολλές Μέσα σε αυτές τις αναμνήσεις υπάρχουν οι φιλίες οι παρέες οι καθηγητές η κύρια Σιούτη η ευχαρίστηση στο μάθημα η βαρεμάρα στα κενά μαθήματα όλα πάνε πακέτο σε αυτή την ζωή Χαίρομαι πολύ που είχα την ευκαιρία να φοιτώ σε αυτό το σχολείο Όπως όλα τα πράγματα στην ζωή υπάρχει το καλό και το κακό Το σχολείο σου προσφέρει μόρφωση ενώ από την άλλη για πολύ καιρό δεν είχε σχολικά και καθηγητές για κάποια μαθήματα Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία και λογικήhellip Όλα γίνονται αρκεί να το θέλεις Φέτος πέρασα μια ωραία χρονιά υπήρχε μερικές φορές αναστάτωση μερικές φορές ησυχία Η εκδρομή με χαλάρωσε πολύ ξεφύγαμε για τρείς ημέρες μακριά από την Αθήνα ήταν σαν καλοκαιρινές διακοπές είχε όλα τα καλά πράγματα Εύχομαι σε όλους τους καθηγητές και την κυρία Σιούτη να είναι καλά και να μας θυμούνται εμάς τους απόφοιτους μαθητές επίσης καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που συνεχίζουν

Ρομίνα Μπαζαΐτη

Πώς να σrsquo ευχαριστήσω

Όσα και να πω για αυτό το σχολείο θα τα θεωρώ λίγα και είναι πραγματικά λίγα γι΄ αυτό δεν ξερά πώς να σrsquo ευχαριστήσωhellip

Να σε ευχαριστήσω που με έμαθες τα ελληνικά ή να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να περάσω πολλά χρόνια ευχάριστα και ωραίαhellip

Να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να μάθω πράγματα για όλο τον κόσμο και για την Ελληνική κοινωνία Να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να έχω φίλους που δεν θα τους

είχα γνωρίσει ποτέhellip Αυτό το σχολείο με υποστήριζε ως ξένο μαθητής σε μια ξένη χώρα που δεν ήξερα ούτε τα γράμματά της και όπως με υποστήριζε τόσα χρόνια θα το υποστηρίξω και εγώ

μέχρι και την τελευταία μου στιγμή σ΄ αυτή τη χώρα Ευχαριστώ για το σχολείο μου Ευχαριστώ για τους καθηγητές μου Ευχαριστώ

για όσους μαθητές και όσους καθηγητές βοήθησαν και υποστήριξαν να υπάρχει αυτό το σχολείο

ΜΑΡΙΟΣ ΝΑΣΡΑΛΛΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ Όταν ήμουν τρίτη λυκείου πήγαμε μια τριήμερη στην Άνδρο Εκεί περάσαμε πολύ ωραία με τα παιδιά και τους καθηγητές που ήταν μαζί μας

Το βράδυ πήγαμε παραλία και ανάψαμε φωτιά Πήγαμε σε μουσεία σε σπηλιά και σε άλλα μέρη Έχω φωτογραφίες από όλα αυτά και τώρα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όταν βλέπω όλα αυτά μου θυμίζουν τα παιδιά που τώρα δεν τους βλέπω και τα μέρη στα οποία έχω πάει Επίσης και αυτά που έχουμε κάνει εκεί Ελπίζω τα παιδιά που ήμασταν μαζί τότε να είστε καλά και ακόμα σας αγαπάω

Νιλοφάρ Ραχματολλαχί

9

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΈΡΟΣ 2)

Καινούργια αρχήhellip Μικρό αφιέρωμα στους μαθητές της περσινής Γ΄ Γυμνασίουhellip

Τους είδαμε για πρώτη φορά στο σχολείο κάποια μέρα της άνοιξηςhellip μας είχαν επισκεφτεί για να μάθουν για μαςhellip κάποιοι φύγανε κάποιοι βρίσκονται και τώρα εδώhellip έγραψαν τότε και κάποια πράγματα για τις σκέψεις και τις εντυπώσεις τουςhellip το μέλλον του στο σχολείο είναι ακόμα μπροστά τουςhellip η περσινή Τρίτη γυμνασίουhellip

Αρχή στο Διαπολιτισμικό σχολείο

της Μαρίας Μπαχίτ Θα μιλήσω για το σχολείο μας το διαπολιτισμικό Όταν ήρθα εδώ στην Ελλάδα νόμιζα ότι το σχολείο είναι πολύ δύσκολο και όταν μου είπαν ότι έχει σχολείο που βοηθάει τους ξένους ή αυτούς που δεν ξέρουν ελληνικά καλά και δυσκολεύονται στη γλώσσα πήγα Στο σχολείο λίγο φοβήθηκα από τα παιδιά και από τις δασκάλες μήπως είναι λίγο αυστηρές Αλλά είδα εκεί ότι τα παιδιά είναι καλά και οι δάσκαλοι μαθαίνουν καλά και σιγά - σιγά Υπάρχουν τμήματα αυτός που ξέρει ελληνικά πάει σε μεγάλο τμήμα και αυτοί που δεν ξέρουν πάνε με τα παιδιά που δεν ξέρουν καλά και μαθαίνουν μια χαρά εκεί

School is Boringhellip της Ντάρια Τσιβιλίδη

Το σχολείο είναι πολύ βαρετό πράγμα Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να πάει σχολείο αλλά είναι η υποχρέωσή μας Οι δάσκαλοί μας είναι πολύ καλοί όμως όταν ξεκινάνε να μιλάνε για το μάθημα βαριόμαστε και θέλουμε να κοιμηθούμε Έχουμε πολλά μαθήματα τα οποία δεν μας χρειάζονται στην ζωή μας όπως τα αρχαία Μερικά μαθήματα απλά δεν θέλουμε να τα μάθουμε λόγω του ότι δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά Βέβαια δεν υπάρχει τέλειο σχολείο αλλά όσα και να έχει το σχολείο μας μειονεκτήματα μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο Προσέχοντας στα μαθήματα προσέχοντας το περιβάλλον στην αυλή και υπολογίζοντας τους ανθρώπους που είναι γύρω μας Αν οι μαθητές και οι δάσκαλοι δώσουν σημασία σε αυτά τα τρία πράγματα τότε το σχολείο μας θα γίνει λίγο πιο καλύτερο Το σημαντικότερο για μας τους μαθητές είναι να νιώθουμε την βοήθεια από τους καθηγητές μας και να καταλαβαίνουμε αυτά που προσπαθούν να μας μάθουν Όμως αν σε κάποιο μάθημα έχουμε τον καθηγητή που συνέχεια μας φωνάζει και δεν μπορεί να μας εξηγήσει καλά τότε και εμείς δεν καταλαβαίνουμε και δεν μαθαίνουμε τίποτα Δεν φταίμε εμείς αυτοί που μας μαθαίνουν φταίνε και βέβαια τα παιδιά που βρίσκονται στην τάξη απλά περνώντας την ώρα και ενοχλώντας το μάθημα Όμως κάποιοι θέλουν να μάθουν και δεν μας δίνεται την ευκαιρία να το κάνουμε Σκεφτείτε το αγαπητοί μας καθηγητές και προσπαθήστε να κάνετε κάτι για να είναι το μάθημά σας ενδιαφέρον και να μην χρειάζεται να φωνάζετε κάθε πέντε λεπτά στο ένα η στο άλλο ενοχλητικό άτομο Θέλουμε να μας μάθετε αυτά που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε

10

ΨΕΜΑΤΑ της Στεφανί Πετκόβα

Διάλεξα να γράψω για τα ψέματα Νομίζω πώς δεν υπάρχει άνθρωπος που να του αρέσουν Επίσης δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην τα λέει μικρά ή μεγάλα Στις διαφορετικές περιπτώσεις οι άνθρωποι αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο Η μια είναι όταν ξέρουν πια την αλήθεια και ακούνε τι θα τους πουν Η αντίδραση που θεωρώ καλύτερη είναι να τα πάρεις ειρωνικά και ο ψεύτης τελικά να βγει γελοίος Όμως αν είναι ας πούμε η αδελφή μου μπορεί να θυμώσει μπροστά στα ψέμα εΕίναι και αυτό φυσικόhellip έτσι

Το συμπεράσματα είναι ότι τα ψέματα δεν μας κάνουν καλό (όπως μας μαθαίνουν ακόμα στο δημοτικό χάχα) Δεν μας βοηθάνε και ο μόνος που χάνει είναι ο ψεύτης

Respect the truth

hellipand smile D

ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ της Σαλόμε Ναβγκουραΐντζε

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια κοπέλα Η κοπέλα δεν είχε κανένα και περίμενε τη μάνα της να την πάρει από τη χώρα της Στην ξένη χώρα πράγμα παράξενο για την κοπέλα αυτή βρήκε φίλους Με διάφορα χρώματα με διάφορες κουλτούρες και τρόπους ζωής Ήταν ενδιαφέρον ότι στη χώρα της κανείς δεν τη καταλάβαινε και εκεί που καν δεν μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα όλοι ήταν δίπλα τηςhellip Η κοπέλα έζησε καλά και εμείς καλύτερα

(μετάφραση Σαλόμε Αμπνταλάντζε)

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

του Μοχάμεντ Μπίλο Μπαρι Στο σχολείο μας υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες Μου αρέσουν τα μαθήματα και τα παιδιά Έχει λίγο ρατσισμό αλλά δεν είναι πολύ Υπάρχουν καλές δασκάλες που τους αρέσουν τα παιδιά ξέρουν πώς να μιλήσουν με τα παιδιά πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά που δεν ξέρουν πολύ καλά ελληνικά Τα παιδιά στο σχολείο μας είναι διαφορετικά με τις χώρες τις γλώσσες τον πολιτισμό Εδώ θέλουμε πιο πολύ βοήθεια για τη γλώσσα όπως εγώ μιλάω αγγλικά και γαλλικά αλλά τα ελληνικά είναι πολύ δύσκολα για μένα

11

Σχέδια για το μέλλονhellip Αναμνήσεις από το παρελθόνhellip

ΜΕΛΛΟΝ του Αρτιόμ Πετράσκου

Εδώ όλα είναι διαφορετικά το πιο περίεργο είναι πως μετά την βροχή ανατέλλει ο ήλιος ξαφνικά Έτσι είδα πράγματα που δεν είχα ξαναδεί στο σπίτι μου Σε καμία περίπτωση δεν μου αρέσουν τα απρογραμμάτιστα πράγματα ακόμα και αν στο δωμάτιό μου υπάρχει πάντα αταξία Με δυσκολία βρήκα ένα στυλό και άρχισα να γράφω Ο Σαράφ μου είπε να γράψω για το μέλλον μου μα δεν ξέρει πως κάνεις δεν γνωρίζει το μέλλον του Αυτό με ρωτάνε όλοι τον τελευταίο καιρό αλλά δεν έχω κάποια απάντηση Ένα παράξενο πράγμα είναι πως πριν λίγο καιρό ήμουν αποφασισμένος πως θα έπαιρνα την κιθάρα μου και θα πήγαινα σπίτι θα τραγουδούσα όλη μέρα σε γάμους και θα ξεκουραζόμουν γιατί είμαι λίγο τεμπέλης Αλλά πιο πολύ απrsquo όλα ήθελα να ξεφύγω από τον απαίσιο θόρυβο της πόλης τον οποίο δεν συνήθισα και σίγουρα να βρεθώ σε κοντινά μου πρόσωπα Πριν 2 χρόνια ήταν ένα τέλειο μέλλον για μέναhellip Αλλά τώρα πια δεν είμαι σίγουρος πως θέλω να τραγουδάω τα βράδια σε γάμους να αγοράσω ένα επάγγελμα όπως όλοι να τρώω και να πίνω όλη μέρα ακόμα και αν το δικό μας μολδαβικό κρασί είναι πολύ ωραίο Βλέπω το μέλλον μου σε ομίχλη και δεν είμαι σίγουρος πια για τίποτα Αλλά αν παρrsquo όλα αυτά είμαι εδώ θα ζητήσω να μου στείλουν δύο λίτρα κρασί από το σπίτι μου και θα περιμένω να ανατείλει ο ήλιος ο ήλιος μετά την βροχήhellip

ΠΑΡΟΝ - ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΜΕΛΛΟΝ

της Λίκα Κουχιανίτζε Πριν ένα μήνα ήταν πριν ένα μήνα πριν δύο μήνες ήταν πριν δύο μήνες πριν τρεις μήνες ήταν πριν τρεις μήνες Και άμα θα συνεχίσω έτσι θα καταλάβω ότι πριν την ζωή μου ήταν πάλι η ζωή μου και το βασικό ούτε καν θυμάμαι τι πού και πώς Πάντα γίνονται διαφορετικά πράγματα στην ζωή μας κάποια θέλουμε να τα θυμόμαστε και κάποια να τα ξεχάσουμε αλλά ο πόνος υπάρχει εκεί επειδή η μνήμη δεν είναι όπως την θέλουμε εμείς Απλά υπάρχουν τρία πράγματαhellip το παρελθόν που ποτέ δεν μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε το μέλλον το μέλλον που ποτέ δεν μας βοηθάει για να ξεχάσουμε το παρελθόν και το και το παρόν που είναι η στιγμή που δεν θυμόμαστε ούτε παρελθόν ούτε μέλλον

12

Πονάει η καρδιά της Γιουλιάνα Δάμη

Πονάει η καρδιά αλλά πάλι σε κοιτάνε περίεργα γιατί με βλέπουν κάνω τη ζωή μου τι θα με περιμένει αν πάω εκεί η καρδιά θέλει να μείνει δεν θέλει να βγει Μήπως δεν είμαι εγώ είναι αυτή η γυναίκα που η ζωή της είναι μαρτύριο φρικτό βλέπει μόνο τα φοβισμένα πράγματα λες και είναι σωστό Δεν μπορεί να μιλήσει την βλέπει και την αγγίζει σε μία νύχτα που δεν τελειώνει αυτή η σιωπή σε σκοτώνει Ένα όνειρο του Πέτρου Αλεξαντροβ Είχα ένα όνειρο Σαν εσύ να με κοιτούσες Και ήσουνα με άλλον Και για μένα δεν ενδιαφέρεσαι

Αλλά όταν ξύπνησα Δίπλα μου σε είδα Κοιμόσουν στο στήθος μου Σαν ένας άγγελος στο ουρανό σου

Όταν ξύπνησες Σου διηγήθηκα το όνειρό μου Με κοίταξες και χαμογέλασες Και με χαμηλή φωνή μου ψιθύρισες

Μου είπες ότι είμαι ζωή σου Και δεν θα με προδώσεις ποτέ Όλη τη ζωή θα με αγαπάς Και θα είσαι δίπλα μου για πάνταhellip

13

Ένας Εφιάλτης της Μαριάννας Φελφέλ Μια μέρα γύριζα από το σχολείο και ήμουνα παρά πολύ κουρασμένη Και δεν ήθελα ούτε να φάω ούτε να αλλάξω τα ρούχα μου από τη πολύ κούραση Δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα Το μόνο που ήθελα να κάνω είναι να κοιμηθώ τίποτα άλλο δεν ήθελα Βασικά ήταν πρώτη φορά να θέλω τόσο πολύ να κοιμηθώ Ύστερα πέταξα την τσάντα μου κάτω και μπήκα στο δωμάτιο μου χωρίς να βγάλω άχνα Ούτε να βγάλω κάποια λέξη Ξάπλωσα μετά από μια πολύ κουραστική μέρα στο σχολείο και με το που έβαλα το κεφάλι μου πάνω στο μαξιλάρι κοιμήθηκα λες και πρώτη φορά κοιμάμαι ή πρώτη φορά βλέπω ένα μαξιλάρι Είχα όνειρο πως κάποιος με ψάχνει κάποιος που δεν τον ξέρω άλλα με θέλει θέλει κάτι από έμενα Για αυτό άρχισε να με κυνηγάει Εγώ όμως μόλις ξέρω ότι κάποιος άγνωστος με κυνηγάει αρχίζω να φοβάμαι Και να σκέφτομαι πού να κρυφτώ για να μην με βρει αυτός ο άγνωστος Άρχισα λοιπόν να τρέχω χωρίς να ξέρω πού πάω Το μόνο που ήθελα είναι να ξεφύγω από αυτόν που με κυνηγούσε με οποιοδήποτε τρόπο γι αυτό έφυγα από το σπίτι μου και πήγα να μείνω στο σπίτι μιας φίλης μου Μετά με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο και μου είπε ότι αυτός ο άγνωστος ρώτησε για έμενα και γι αυτό το λόγο έπρεπε να φύγω από το σπίτι της φίλης μου γιατί μπορεί να έρθει (ο άγνωστος) εκεί Πέρασαν οι μέρες και κατάλαβα ότι αυτός ο άγνωστος ήθελε να με σκοτώσει και δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελε να το κάνει αυτό Και εγώ τελικά άρχισα να τρέχω από χώρα σε χώρα για να ξεφύγω από αυτόν ώστε να μη με βρει

Στα όνειρά μου της Καμέλια Χρίστοβα

Κάθε βράδυ καθένας από εμάς όταν ξαπλώνει στο κρεβάτι του στο μυαλό του αμέσως έρχεται ένας άνθρωπος τον οποίον αγαπάμε ή αγαπούσαμε κάποτε Τις περισσότερες φορές ονειρευόμαστε αυτόν τον οποίον δεν θα είμαστε ξανά μαζί του Που κάποτε ήταν το άλλο μου μισό και κάθε πρωί που ξύπναγα μου έλεγε laquoσε αγαπάωraquo Ένιωθα στο κόσμο μαζί του μια σιγουριά Όταν κλείνεις τα μάτια σου νιώθεις το φιλί του Μα τώρα έχεις χαθεί και δεν υπάρχεις πουθενά και δεν θα είμαστε μαζί όπως ήμασταν παλιά Όλα αυτά που νιώθω θέλω να σου τα χαρίσω Μα σε θέλω ακόμαhellip Σου εύχομαι να είσαι πάντα ευτυχισμένος Θα ήταν ένα ψέμα που εσύ δεν θες εμένα ούτε εγώ εσένα Στα όνειρά μου ψάχνω να σε βρω και κοιτάω στον ουρανό τα αστέρια βλέπω κοντά μα εσύ δεν είσαι πια εδώ

14

ΝΕΡΟ της Λίκα Κουχιανιτζε

Σηκώθηκα και έφυγα Ούτε καν ξέρω πού είμαι πότε ήταν όταν το παιδί είχε μάθει να κολυμπάει στο νερό που είναι μέχρι τον αστράγαλοhellip Μήπως κάπου εδώ είναι τα δικά σου πράσινα μάτια θα τα έδινα όλα για να τα ακουμπήσω μία φορά Πάλι και πάλι πάω κάπου με χαιρετάει μόνο η γνωστή μου βροχή πάλι και πάλι σκέφτομαι για σένα και τα μαλλιά σου για τη θάλασσα Μήπως κάπου εδώ είναι τα δικά σου πράσινα μάτια γύρνα νιώθω μυρίζω τον βλέπωhellip Πεθαίνωhellip Με το ζόρι μου κλείσανε τα ανοιχτά πράσινα μάτιαhellipσκέφτηκε ∆εν θα ξαναβρέξει ποτέ Γέλα

Θάλασσα του Τζόσουα Κρούελ

Ένα θαλασσινό πουλί και ωραία παραλία μέσα σε καλοκαιρινό καιρό Αλλά σε άλλη πλευρά μού έρχεται στο μυαλό φουρτούνα στο νερό μαύρος ουρανός καταιγίδες απόλυτο χάος Αλλά όταν τελειώνει η νύχτα στη θάλασσα έρχεται η αυγή με το νερό ακίνητο με χρώμα χρυσό από τον ήλιο

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΕΡΟΣ

του Μιχάλη Τυμπούρσκι Ένα μέρος ξεχωριστό από τα άλλα ένα πάρκο με παιδική χαρά Εμφάνιση σαν του παγκόσμιου πολέμου με την μυρωδιά των δέντρων να λένε πως ο πόλεμος πια τέλειωσε τα δέντρα πήρανε μορφή ζώων και κάποιων πραγμάτων πέτρινα καθίσματα συγκρίνουν τον παλιό αιώνα με τον καινούριο Μαζί με την παρέα μου το ονομάσαμε ldquoΖέαςrdquo ήταν το όνομα της πιτσαρίας στην απέναντι πλευρά του πάρκου το όνομα αυτό σήμαινε για μας τη δύναμη εμπιστοσύνη φιλία οικογένεια και πολλά άλλαhellip

15

Νοσταλγία της Σαλόμε Αμπνταλάντζε

Νοσταλγία και πάλι θα πω Εμένα οι φωτογραφίες μου φέρνουν νοσταλγία Κάποιες φορές δε θέλω να χω ούτε τη μνήμη ούτε τις φωτογραφίες Κάποιες φορές μισώ το χρόνο που περνάει τόσο γρήγορα αφήνοντάς μου τα χαρτιά με τις στιγμές της χαράς Γιατί Γιατί δεν θα ξανανιώσω αυτή τη χαρά δεύτερη φορά Έμεινε εκεί πάγωσε για πάντα στο χρόνο

Θα ήθελα για τις φωτογραφίες της μνήμης να μην υπάρχουν Να εξαφανιστούνε με τα χαρτιά Μετά δεν θα σκεφτόμαστε για το παρελθόν και θα βρούμε τη χαρά ξανά και ξανά Πιο δυνατή από αυτήν που είχαμε πριν Πιο όμορφη από αυτήν που είχαμε ποτέ

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Νεγκάρ Καρίμι

Οι φωτογραφίες για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό Μου αρέσει να βγάζω και να με βγάζουν Οι φωτογραφίες για μένα σημαίνουν χαρά αγάπη λύπη χαμόγελο Μrsquo αρέσει όπου κι αν πάω δεν μrsquo ενδιαφέρει πού θα πάω απλά να περνάω ωραία Οι φωτογραφίες μου θυμίζουν αυτούς που αγαπάω τους φίλους που είναι για μένα μια οικογένεια Μου θυμίζουν τους αγαπημένους μου που είναι μακριά και δε μπορώ να τους βλέπω ή να τους έχω δίπλα μου ή έχω χάσει μαζί τους την επικοινωνία Θέλω να έχω πολλές φωτογραφίες με διάφορα πρόσωπα για να τους ξεχωρίζω Κάθε άτομο πρέπει να έχει φωτογραφίες Ποτέ δεν χάνω τις φωτογραφίες μου και τις προσέχω να τις έχω όπου κι αν πάω

SURPRISE της Τζένιφερ Άντζη

hellipumlSurpriseuml φώναζαν όλοι Ήταν τα γενέθλια μου πέρασαν 25 χρόνια τώρα Έχω γίνει μια μεγάλη γυναίκα πια αλλά όχι στα μάτια των δικών μου γιrsquo αυτούς είμαι πάντα το μικρό κοριτσάκι τους Ήταν και οι φίλοι μου και άλλοι από την οικογένεια Χάρηκα πολύ που τους είδα Ήρθαν όλοι να γιορτάσουν τα γενέθλιά μου είχα τους ανθρώπους που αγαπάω δίπλα μου Περνάγαμε τέλεια Γελάσαμε φάγαμε ήπιαμε χορεύαμε και μου έφεραν πολλά δώρα που ήταν ωραία και χαριτωμένα αλλά το καλύτερο ήταν από τους δικούς μου ήταν απλό και φθηνό αλλά για μένα ήταν το πανάκριβο δώρο Γιατί Χμμμ γιατί ήταν ένα άλμπουμ που μου έφερε τις αναμνήσεις μου πίσω Έζησα πάλι τις στιγμές χαρές και λύπες Ήταν ένα οικογενειακό άλμπουμ γεμάτο με φωτογραφίες με διάφορα γεγονότα της ζωής μου αλλά και άσχετες και αστείες φωτογραφίες από όταν ήμουν μικρή Σήμαινε πολλά για μένα καθώς μου θύμισε κάποιες στιγμές ωραίες στιγμές που τις είχα ξεχάσει ανθρώπους και τόπους Δάκρυα κυλάνε στο πρόσωπο μου Με αγκάλιασε η μάνα μου Είχε ένα τρυφερό χαμόγελο στο γλυκό πρόσωπό της και μου είπε laquoωραίες αναμνήσεις έτσιraquo και απάντησα laquoναι μαμάraquo Τελικά είναι ωραίο να έχεις αναμνήσεις ειδικά για τα σημαντικά πράγματα πρέπει να θυμηθούμε τέτοια γεγονότα και χωρίς φωτογραφίες ή κάτι άλλο γιατί αυτά είναι που μας κάνουν να είμαστε χαρούμενοι ευτυχισμένοι και δυνατοί Εύχομαι πραγματικά να μη ξεχάσουμε τις ωραίες στιγμές τους ανθρώπους που αγαπάμε και τους ανθρώπους που περνάγαμε μαζί καλά έστω αν είναι για μια μέρα απλά πάντα να ζούμε και να θυμόμαστε κάθε μα κάθε στιγμή γιατί η ζωή είναι μικρή και δεν αξίζει να μη περνάμε καλά

16

Συλλογή από φωτογραφίες του Τόκο Μπεριασβίλι

Σε microια φωτογραφία που είmicroαι περίπου πέντε ετών κάθοmicroαι πάνω από ένα καρπούζι και στην άκρη της φωτογραφίας ένας φίλος microου Τον θυmicroήθηκα που ντρεπότανε να βγάλει φωτογραφία για αυτό κάθονταν microακριά από microένα αλλά η microητέρα microου microας έβαλε microέσα στη φωτογραφία και τους δυο

Σε microια άλλη φωτογραφία είmicroαστε εγώ και ο πατέρας microου στο ζωολογικό κήπο Κάτι περίεργο εγώ κλαίω και ο πατέρας microου γελάει πίσω microας είναι ένας microεγάλος ελέφαντας Δεν είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί κλαίω φοβόmicroουνα που έβλεπα ένα τεράστιο ζώο και τον πατέρα microου να microε κοροϊδεύει

Και ακόmicroα άλλη microια φωτογραφία εγώ και η γιαγιά microου που δεν την θυmicroάmicroαι καν (πέθανε όταν ήmicroουνα τεσσάρων ετών) Είmicroαστε στο δικό microας microπαλκόνι εγώ κρατάω τη microπάλα και από πίσω microας φαίνεται microία λίmicroνη που τώρα δεν υπάρχει Πήγα στο microπαλκόνι και κοιτώ Στη θέση της λίmicroνης έχει γήπεδο που παίζουν microικρά παιδάκια

Άλμπουμ με φωτογραφίες του Μάριου Νασράλλα

Ποτέ δεν ήξερα τι σημασία έχουν οι φωτογραφίες στην ζωή μου και αναρωτιόμουν πολλές φορές γιατί να έχω φωτογραφίες και να θυμάμαι τα παλιά

Τώρα όμως που ένα άλμπουμ με κάποιες δικές μου φωτογραφίες από μικρός και η κάθε μία από αυτές τις φωτογραφίες μου θύμισε πολλά πράγματα και πολλά άτομα τα οποία τα είχα ξεχάσει Με αυτές τις φωτογραφίες μπορούσα να θυμηθώ πολλούς από τους φίλους μου που φύγανε και μου θύμισαν τον παππού μου που τον έχασα αλλά μου θυμίζουν και πολλές άλλες χαρούμενες στιγμές στα γενέθλιά μου και άλλες πιο ευχάριστες στιγμές σε κάποιες γιορτές και πολλά άλλα γεγονότα

Στα αλήθεια όταν το ανοίγω αυτό το άλμπουμ λέω laquoθέλω να γυρίσω στα παλιάraquo και σκέφτομαι αν δεν θα τις είχα αυτές τις φωτογραφίες τι θα έκανα Και πόσα πολλά πράγματα θα έχανα Τώρα σκέφτομαι και λέω μακάρι να είχα μία φωτογραφία για κάθε στιγμή της ζωής μου γιατί μόνο αυτές οι φωτογραφίες μου μείνανε από το παρελθόν και αυτές θα μου μείνουν για πάντα

17

ΠΑΡΑΜΥΘΙ του Τζόσουα Κρούελ

Μια φορά και έναν καιρό ένα κορίτσι περπατάει σε ένα σκοτεινό δρόμο ∆εν βλέπει πού θα πάει δεν έχει φως και έχει πολλά δέντρα Φτάνει σε ένα μικρό σπιτάκι εκείνο το σπίτι είναι φτιαγμένο από πέτρα αλλά γεμάτο μαξιλάρια μέσα Το κορίτσι εκεί κοιμήθηκε για πρώτη φορά απόκτησε ηρεμία και ασφάλεια σκέφτηκε laquoΤι έννοια έχει να περπατήσω το σκοτεινό δρόμο αφού μπορώ ναrsquo μαι εδώ μια χαράraquo Αλλά μπήκε μια μαύρη μάγισσα και δεν ήξερε ότι το κορίτσι είναι εκεί Το πέτρινο σπίτι είναι της μάγισσας Θύμωσε η μάγισσα laquoγιατί είσαι εδώ Ποια είσαι εσύraquo Όταν την είδε το κορίτσι είπε laquo∆εν ξέρω ποια είμαι είμαι μια άγνωστη σε μένα όνομα δεν ξέρω ήρθα για να έχω ασφάλεια και προστασία γιατί είμαι κουρασμένη raquo Όμως η μάγισσα δεν έχει καρδιά για ανθρώπους επειδή αυτή έζησε στη laquoλαμπερή πόληraquoumlαλλά την εξορίσανε στο σκοτάδι laquo∆εν με νοιάζει εξαφανίσουraquo Με ένταση της είπε laquoκατάρα σου δίνω όλη την ζωή σου θα είναι σκοτάδιraquo Τα μάτια του κοριτσιού έγιναν άσπρα τυφλώθηκεhellip Και κλαίγοντας φεύγει την κορίτσι αφού το μόνο που ήθελε είναι να έχει ασφάλεια και ηρεμία Πέρασε μέρα και μέρα κλαίει και βασανίζεται για την ασφάλεια και την ηρεμία Ζητιανεύει στο σκοτεινό δρόμο αλλά έμαθε ότι δεν είναι η μόνη που είναι εκεί Και το νιώθει ότι ο αριθμό τους αυξάνει κάθε μέρα Κατά τύχη συνάντησε έναν από αυτούς Τον ρώτησε laquoΠοιος είσαι Γιατί είσαι εδώ Έχεις κάτι να μου δώσειςraquo και απάντησε ο άνθρωπος laquoδεν έχω να σου δώσω και εγώ ζητιανεύω είμαι άγνωστος και σε μένα όνομα δεν ξέρω τυφλός έγινα όταν προσπάθησα να διατηρήσω ηρεμία και ασφάλειαraquo Έσπασε η καρδιά του κοριτσιού Είναι ίδιοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι Έγιναν τυφλοί γιατί η μαύρη μάγισσα τους έδωσε κατάρα Μέρα παρά μέρα αυξάνονται οι αριθμοί Μια φορά ένας βασιλιάς περπάταγε στο σκοτεινό δρόμο και συναντήθηκε με τη μαύρη μάγισσα laquoΤι σου απασχολεί και ποια είναι η μοίρα σουraquo ρωτάει ο βασιλιάς laquoΑχά Εσένα σε ξέρω Γιατί θέλεις να μάθεις τι κάνω Εσύ είσαι το φως και εγώ είμαι το σκοτάδι η μοίρα που έχω δεν σε νοιάζειraquo απάντησε η μαύρη μάγισσα laquoΝαι δεν με νοιάζει για σένα αλλά γι αυτούς που είναι δικοί μου θα τους πάρω σου δίνω διαταγή και αυτό θα το κάνω Μην τους πειράξεις ειδαλλιώς το σπαθί μου θα κόψει τη σκέψη σου με τη πράξη σουraquo Γρήγορα - γρήγορα ο βασιλιάς φεύγει από το σπίτι της μάγισσας και πήγε στο σκοτεινό δρόμο Ενόσω γίνονταν αυτά έτσι το κορίτσι πήρε όλο τον πόνο και το βάρος της ζωής των ανθρώπων που βασανίζονταν εκείνη τη στιγμή Όλους αυτούς τους έκρυψε στην καρδιά της και έμεινε μόνη της Όταν έφτασε ο βασιλιάς δεν βλέπει τους ανθρώπους αλλά ένα σκοτάδι σε μια άκρη του δρόμου Ο βασιλιάς αναρωτιέται τι είναι αυτό και κοντά - κοντά έβλεπε το κορίτσι φυλακισμένο σε πόνο Με το σπαθί προσπάθησε να καταστρέψει το σκοτάδι γύρω της και κατάφερε να δημιουργήσει ένα τρόπο που να μπορεί να τη σώσει Τότε το κορίτσι νοιώθει μια αγκαλιά στο σκοτάδι Και ο βασιλιάς κατάργησε την κατάρα και παίρνει μαζί του το κορίτσι και έτσι γύρισε ο βασιλιάς στη πόλη του και το κορίτσι έγινε τη βασίλισσα του και εδώ τελειώνει η ιστορία

18

ΑΝΑΜΟΝΗ

της Μαριάννας Φέλφελ

Η ώρα περνούσε και περίμενε με πολύ αγωνία τη στιγμή που θα ξαναζήσει τη ζωή της που θα νιώθει τη χαρά και την ευτυχία Επιτέλους θα έρθει η ώρα που θα γίνει το όνειρό της πραγματικότητα που περίμενε τόσα χρόνια για να γίνει που έκανε τόσα όνειρα γιrsquo αυτή τη ώρα

Πολύ δύσκολη η λέξη laquoΑναμονήraquo για κάποια που θέλει να γίνει κάτι με όλη την ψυχή της και πιο δύσκολη είναι όταν έχει την αγωνία για το τι θα γίνει δηλαδή το αν τελικά θα γίνει αυτό πράγμα Όμως μερικές φορές ανάμεσα στη Αναμονή και την αγωνία έχει Πάντα μια ελπίδα μια ακτίνα φωτός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο Και στο τέλος πάντα θα μένει η Αναμονή

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ της Σαλόμε Αμπνταλάντζε

-Είσαι έτοιμη Ένα χαμόγελο με λάμψη ζωής στα μάτια -Ναι είμαι αγαπημένε μου Γιατί ρωτάς -Ανησυχώ Πάλι χαμόγελο στα χείλη της -Εγώ τα είχα όλα τα είδα όλα Δεν φοβάμαι Ησυχία -Απλά σας έχω συνηθίσει Όμως φαντάζομαι ότι σε λίγο και εγώ θα έρθω μαζί σαςhellipεκεί -Αhellip λέει η κυρία της -Εσύ φοβάσαι Δεν έχεις δει πολλά όμωςhellip -Ξέρεις ότι σrsquo αγαπάμε έτσι Η Μόνα χαμογελάει αυτή την φορά -Μου δώσατε την ελευθερία όταν δεν το άξιζα -Η ελευθερία είναι πιο τρομακτική από το θάνατοhellipκαι εσείς θα είστε εκείhellip Η κυρία της δεν χαμογελάει πια όμως έχει ανεβάσει τα φρύδια της με ενδιαφέρον -Μμ η ελευθερία είναι τρομακτική Η Μόνα γυρνάει να της δώσει το βιβλίο Όχι βιβλίο ndash την ιστορία της ζωής της Το τετράδιο αυτό ήταν το πρώτο δώρο που πήρε από τότε που ήταν στην σκλαβιά -ΝαιhellipΌλη μου τη ζωή με έλεγαν τι πρέπει να κάνω και τι όχιhellip Ξαφνικά πρέπει να τα αποφασίζω όλα εγώ hellip Όμως εσείς κυρία μου ήσασταν εκεί Για μένα Και εγώ ήμουν ένα τίποτα Η γυναίκα καθώς καθόταν ανοίγει το βιβλίο και πάλι χαμογελάει -Ήσουν -Ναι ήμουν Χαμογελά και η μάνα Τώρα έχω τους ανθρώπους που μrsquo αγαπάνε και τους αγαπώ Δεν είμαι πια ένα τίποτα Και αν και δεν έχω δει πολλά αυτά που έχω μου έδωσαν την χαρά Δεν φοβάμαι Η κυρία κλείνει το βιβλίο Την κοιτάει στα μάτια και της λέει - Είναι η ώρα Βοήθησέ με να σηκωθώ Η Μόνα την βοηθάει να ξαπλώσει κλείνοντας τα μάτια ης κυρίας Η κυρία συνεχίζει να χαμογελά Η Μόνα κάθεται εκεί περιμένοντας την δική της σειρά

19

Η δική της ζωήhellip της Άννας Παρτσβάνια

Ένα κοριτσάκι πολύ γλυκό Πήγε στο κόσμο πολύ βρόμικο Αυτή η κοπέλα γεννήθηκε εδώ Σε αυτό το μικρό χωριό Πολλούς ανθρώπους αγαπούσε Αλλά κάποιους και μισούσε Δεν μπορώ να πω πώς είναι ακριβώς Επειδή δεν την ξέρω και πολύ καλώς Τι άλλο να πω Πρέπει να σκεφτώ Έκανε χορό και χορωδία και όταν την άκουγαν παθαίναν ταχυκαρδία Τώρα κάθεται εδώ και με κοιτάει Και σαν να θέλει να με μελετάει Μη προσπαθείς κορίτσι άσε με Ούτε εγώ ξέρω ποια είμαι

hellip Και η δική τηςhellip της Νάνα Ρουσσάτζε

Ήταν μια κοπέλα που γεννήθηκε στην Γεωργία πριν 17 χρόνια Μέχρι που έγινε 17 χρόνων ζούσε στην Γεωργία τη χώρα της αλλά μετά αυτή η κοπέλα εμφανίστηκε στην Ελλάδα με την μάνα της Πέρασαν λοιπόν δυο μήνες περίπου και κοπέλα πήγε στο σχολείο που συνάντησε πολλές δυσκολίες αφού δεν ήξερε την γλώσσα και δεν καταλάβαινε τι γινόταν γύρω της Για αυτό ήθελε να γυρίσει πίσω στην χώρα της αλλά η μάνα της βρήκε ένα σχολείο το οποίο ήταν για ξένους και αποφάσισε να πάει εκεί Πήγε λοιπόν σε εκείνο το σχολείο και τα προβλήματα αμέσως λύθηκαν Άρχισε να μαθαίνει την γλώσσα με την βοήθεια των καθηγητών βρήκε και πολλούς φίλους και τώρα μένει στην Ελλάδα χωρίς να έχει προβλήματα με την προφορά της και περνάει πολύ καλά σε αυτό το σχολείο και ετοιμάζεται για τις εξετάσεις για να περάσει στο πανεπιστήμιο

20

Τέλος Οκτώβρη 1999 και το φίδι που δεν είδαμε της Ειρήνης Αντωναράκου

Εκείνος ο Οκτώβρης ήταν πάρα πολύ ζεστός και υγρός Τότε έμενα φιλοξενούμενη σε ένα διαμέρισμα στην Πλ Κολιάτσου γιατί μόλις είχα επιστρέψει από σπουδές στην Αγγλία Είχε γίνει και ο μεγάλος σεισμός και δε μπορούσα με τίποτε να νοικιάσω σπίτι φθηνό Αλλού είχα τα βιβλία μου αλλού τα ρούχα μου και η ταλαιπωρία μεγάλη

Θα δούλευα πάνω στους laquoξένουςraquohellipείχα και το μάστερ στα χέρια μουhellipτην ευαισθησία τα ακούσματα τη συνείδησηhelliphellipκλασσικό ελληνάκι που θέλει να αλλάξει τον κόσμο χωρίς να τον δει πρώταhelliphellip laquoΈνταξηraquo έλεγα μέσα μου και ονειρευόμουν ισότητα και δικαιοσύνη και αγώνες και το βράδυ έβγαινα με φίλους και γυρνούσα στο διαμερισματάκι της Πατησίων νευριάζοντας για τις φωνές που έβγαιναν από τα υπόγεια τρομοκρατημένη από τις άγνωστες φάτσες τη αθλιότητα την πολυχρωμία που με ξένιζεhellip

Χαχα hellipείχα όμως ένα μοντέλο στο μυαλό μου όπως όλοι σrsquo αυτή τη χώρα που ήταν φιλόδοξο αλλά δεν άγγιζε τις ψυχές μόνο το μυαλόhelliphellipώσπου ένα βράδυ εκεί γύρω στις 20 Οκτώβρη του 1999 μεγάλη ανησυχία και ουρλιαχτά ακουγόντουσταν απrsquo έξω θυμωμένες φωνέςhellipκάτι είχε γίνει αλλά δεν τόλμησα να ξεκλειδώσω να βγω να δω

Εκείνο το βράδυ και το άλλο και το επόμενο ο ΠΚ βγήκε και σκότωσε laquoξένουςraquo και τραυμάτισε ανεπανόρθωτα κάποιους άλλουςhellipΣΟΚhelliphellip

Η ελληνική κοινωνία παρακολουθούσε βαθιά συγκλονισμένη τον laquoτρελλόraquo που βγήκε και έκανε μια μαζική ρατσιστική δολοφονία Τότε πολλές στρογγυλές τράπεζες κατανάλωναν χρόνο και σάλιο για να ανακαλύψουν τα πραγματικά αίτια που laquoόπλισαν το χέρι του δολοφόνουraquohellipχμμ στερεοτυπική έκφρασηhellip laquoήταν άραγε ψυχοπαθήςraquo laquoήταν ψυχοπαθής και ρατσιστήςraquo laquoήταν παιδί χωρισμένων γονιώνraquo laquoχρήστηςraquohellipΌτι και να ήταν η ελληνική κοινωνία laquoδεν μπορούσε να ανεχτεί κάτι τέτοιο γιατί ήταν βαθιά δημοκρατική και τέτοια φαινόμενα ήταν μεμονωμέναraquo έγραφαν οι εφημερίδες

Από τότε μέχρι σήμερα πέρασε αρκετός καιρός και καθώς φαίνεται η ελληνική κοινωνία ανέχτηκε πολλές παρόμοιες δολοφονίες έστρεψε αλλού το βλέμμα σε βασανισμούς σε εκφοβισμούς σε εκβιασμούς hellipμόνιμη επωδός το χρήμα που άλλοτε υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει Ε

Εγώ πάλι βρήκα τη δουλειά που μου έδωσαν οι laquoξένοιraquo Δίχως αυτούς θα ήμουν ακόμη στην ανεργία ή θα σερνόμουνα σε διάφορες δουλειές Άλλαξα χαμήλωσα τους τόνους για να πλησιάσω όταν μπορούσα και άντεχα αυτόν που πονούσε και έφτιαξα την ωραιότερη μάσκα της ζωής μου αυτήν που πάντα χαμογελάει

Έγινα όμως πλουσιότερη σε συναισθήματα σε ιδέες σε δημοκρατικά πιστεύω Ευχαριστώ λοιπόν τους laquoξένουςraquo τους δικούς μου ανθρώπους που με βοήθησαν να κατανοήσω πού ζω Τώρα πια δεν δουλεύω για τους laquoξένουςraquo δουλεύω για την κοινωνία που ζω

Είμαι δάσκαλος σε διαπολιτισμικό σχολείο

21

Μια μέρα με πολύ στεναχώριαhellip

της Ντομίνικα Σόβα Μια μέρα με πολύ στεναχώρια κάθισα κοντά στο παράθυρο με το άλμπουμ που είχε μέσα όλες τις αναμνήσεις μου Κάθισα και άρχισα να βλέπω τις φωτογραφίες Πρώτα είδα τις φωτογραφίες που ήμουνα μικρή παρά πολύ μικρή κοίταγα και δεν τα πίστευα Με κλάματα γέλαγα Καθόμουνα και τα έβλεπα όλα Όλα τα πρόσωπα που δεν τα θυμόμουν ποτέ Κάποιους αγνώστους που έφυγαν πια από αυτή τη ζωή μου για κάποιους λόγους Μετά άρχισα να βλέπω φωτογραφίες με τις οποίες θυμήθηκα την πρώτη φόρα που πήγα στο σχολείο Μετά που έπαιρνα τρίτο όνομα και όλα τα άλλα σημαντικά για έμενα Καλοκαίρια που πάντα ήταν οι καλύτερες Και το πρώτο μου καλοκαίρι στην Πολωνία που δεν ήμουνα εκεί ποτέ όμως αυτή τη στιγμή ήμουνα πιο ευχαριστημένη Πρώτη φόρα είδα όλη μου την οικογένεια και τον παππού μου όλα αυτά στις φωτογραφίες έχω που τον χαιρετάω και όλα τα άλλα Έχω και τις φωτογραφίες απrsquo τα γενέθλιά μουhellip κάθε χρόνο ήταν αλλιώς φαίνεται πολύ πως αλλάζω και πώς ήμουνα και πώς είμαι Έχω και τα σημαντικά γενέθλιά μου για τα δεκαοχτώ μου χρόνια που ήταν υπέροχα Όλη η οικογένεια μαζί και όλοι οι φίλοι μου που τους χρειαζόμουνα Τώρα που κάθομαι μόνη μου στο δωμάτιο και τα κοιτάω είμαι πολύ χαρούμενη που τα έχω Που μπορώ να τα δω Αφού και αυτούς που πέθαναν μπορώ τουλάχιστον να δω στις φωτογραφίες και να τους θυμάμαι πολύ και να τους θυμάμαι όπως ήταν Πάντα που τα βλέπω κλαίω στεναχωριέμαι και είμαι χαρούμενη Μrsquo αρέσει πολύ να τα κοιτάω και να έχω τέτοιες αναμνήσεις στο κεφάλι Μπορώ να κάνω αυτό ακριβώς που κάνω τώρα Και μετά από χρόνια πάλι να τα δω Και να δω άμα αλήθεια άλλαζα ή όχι Οι φωτογραφίες είναι το καλύτερο πράγμα Μπορώ τώρα να τις δω με την οικογένειά μου με την ησυχία μας και να μιλάμε για αυτά έτσι όπως ήτανε Επειδή όλες αναμνήσεις για μας είναι πολύ σημαντικές και ποτέ δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε Γι αυτό ο καθένας θα έπρεπε να έχει ένα δικό του άλμπουμ με τέτοια πράγματα

Τα μόνα που θυμάμαι από την περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετάhellip

της Αιμιλίας Ζλάτκοβα

laquoΤα μόνα που θυμάμαιraquohellip περιμένεις να πεις δυο ή τρία πραγματάκια Η σωστή φράση όμως είναι αυτά που θυμάμαι Γιατί τα θυμάσαι όλα Όσο μικρός και να ήσουν τα θυμάσαι σαν να έχουν γίνει χτες Τι έχει γίνει Κάτι πολύ κακό πάντως Μόνο κάτι πάρα πολύ κακό μπορεί να μείνει στη μνήμη σου και να αλλάξει την ζωή για πάντα να αλλάξει τις σκέψεις σου να αλλάξει εσένα Νιώθεις φοβισμένος ανίκανος να αντιμετωπίσεις την σκληρή πραγματικότητα φτιάχνοντας έναν δικό σου κόσμο στον οποίο μένεις μόνος σου για να είσαι μακριά από αυτούς που laquoτο κάνουν για το καλόraquo σου Θα έπρεπε να ξεχνάμε τα άσχημα γεγονότα στο παρελθόν μας και να προχωράμε χωρίς να κοιτάμε πίσω Είναι ο μόνος τρόπος για να σωθούμε

22

ΕΓΩ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ

της Ζάλχα Καράκας

Όπου και να πηγαίνω τη σκιά τη βλέπω όπου και να κοιτάξω

το πρόσωπο της βλέπω σε όλα τα μέρη σε όλο μου το σώμα τη μυρωδιά της μυρίζω

Στις χαρές μουhellip Στις λύπες μου εκείνη βρίσκω Τη νύχτα όλος ο κόσμος μου γελάει Στο κρεβάτι ξαπλώνω

και το όνειρό μου αρχίζει με τα φιλιά της πεθαίνω με τα χάδια της πεθαίνω με το παραμικρό που μου κάνειhellip νιώθω τον

κόσμο όλο δικό μου νιώθω τα πάντα ευχάριστα χαρούμενα

και εγώ μαζί της για πάντα θα μείνω

Εγώ και αυτή είμαστε ένα

23

ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ του Γιάννη Λάβνερ

Πριν αρκετούς μήνες είχα ξεκινήσει να παρουσιάζω πολύ ελαφρά ldquoσυμπτώματαrdquo που με τον καιρό αυξάνονταν με πολύ υψηλό βαθμό και αυτό συνέβαινε τόσο γρήγορα που δεν προλάβαινα καν να το καταλάβω Αρχικά απλώς αργούσα κάθε τόσο σε ότι είχα κανονίσει και όχι και πολύ ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο Στην συνεχεία η αργοπορία μου δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο πια αλλά είχε γίνει συνηθισμένο για μένα Και όσο πήγαινε ο χρόνος που αργούσα αυξανόταν Άρχισα να ξεχνάω πράγματα που είχα υποσχεθεί σε άλλους κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο για μένα και δεν μπορούσα να το συνηθίσω όπως την αργοπορία μου και με ανησυχούσε παρόλα αυτά δεν μπορούσα να εμποδίζω τον εαυτό μου το έκανε αυτόματα Ξεκίνησα πραγματικά να ανησυχώ όταν έκανα ή μάλλον να πω έκανε (ο εαυτός μου) κάτι το οποίο δεν μπορώ να το συγχωρέσω στον εαυτό μου δεν τηρούσα τις υποσχέσεις που έδινα στον εαυτό μου Για να σταματήσω όλα αυτά έπρεπε να καταλάβω ότι κάτι μου έλειπε κάτι το οποίο είχα αφήσει στην άκρη δοκιμάζοντας να ζήσω χωρίς αυτό με τραγικά αποτελέσματα

Η ΜΝΗΜΗ Του Αρτεόμ Πετράσκου

Πάντα τα πράγματα που βλέπω γύρω μου κάτι μου θυμίζουν καλό είναι ότι μπορώ να τα θυμηθώ ακόμα και κάτι που ξέχασα εδώ και πολύ χρόνο πριν Όταν ακούω μουσική μου θυμίζει τους φίλους που δεν τους έχω δει καιρό επίσης μου θυμίζει τα κορίτσια που αγαπούσα τα αισθήματα που ένιωθα Ακόμα και όταν είμαι στο λεωφορείο μου θυμίζει τον δρόμο που πήγαινα στο σχολείο όταν ήμουν μαθητής Το να θυμάσαι κάτι είναι και ένας τρόπος να νιώθεις καλύτερα όταν είσαι στεναχωρημένος Όταν χάνεις ανθρώπους που τους αγαπάς τους έχεις μετά στην μνήμη Η μνήμη παίζει μεγάλο ρόλο στην ζωή μας

Σώμα ndash γέφυρα της Λία Κουχιανίτζε

Έλα μαζί μου Ροζ λαμπερά μάτια όπου μόνο φωτίζει η αγάπη Χείλια που μόνο αληθινά τραγουδάνε αφτιά τα οποία μόνο το μυστικό ακούνε Τα χέρια που δίνουνε μόνο βοήθεια πόδια που μόνο περπατάνε Σώμα που είναι γέφυρα Και τα μαλλιά τα οποία περπατάνε από πάνω του Εκδικητικές που ανεβαίνουνε στα μαλλιά κρατάνε δυνατά και περνάνε όπου θέλουνε Γρήγορα γρήγορα άνοιξε τα μάτια σήκω σήκω έλα μαζί μου γρήγορα γρήγορα αυτό τον κόσμο τον έχεις περάσει σήκω σήκω έλα μαζί μου αυτός ο κόσμος είναι μέσα μου αναγνώριζε

24

ΣΚΕΨΗ του Μπάρτεκ Ρογκάλα Το ξέχασα Κάπου μου χάθηκε Πώς πότε εκεί έφτασα Μια στιγμή σε βλέπω Σαν φάντασμα σκέτο Την άλλη χάνεσαι και δεν γυρνάς Ούτε εγώ ξέρω πού πας Είναι σημαντικό να μείνεις Να μην φύγεις Να είσαι εδώ και να μου φέρνεις Να μου φέρνεις χαμόγελο που κάποτε στέλνεις Κάποτε κλαίω Εσύ φταις Μου κάνεις ότι θες Αλλά έτσι και αλλιώς σε χρειάζομαι Και όπως το φαντάζομαι Αν θα μείνεις Δεν θα είμαι σαν άλλοι Εγώ θα έχω κεφάλι

25

Αλήθειες και Ψέματα της Πέτια Ζαγκόρτσεβα

Από μικρός είχα την δύναμη να ελέγχω όλους γύρω μου Και όταν μιλούσα όλοι με ακούσανε προσεκτικά και με πιστεύανε Δεν έλεγα πάντα την αλήθεια με τον καιρό συνήθισα να λέω περισσότερα ψέματα επειδή ήτανε πιο εύκολο Όταν μεγάλωσα είχα φτάσει ακριβώς εκεί που έπρεπε Δεν αναρωτιόμουν αν το ήθελα στrsquo αλήθεια με είχανε μάθει από μικρό ότι το ldquoπρέπειrdquo είναι πιο σημαντικό από το ldquoθέλωrdquo Μετά έκανα οικογένεια και με τα παιδιά μου είχα την ίδια συμπεριφορά όπως και στη δουλειά Τις περισσότερες φορές τους έλεγα ψέματα για να ξεφύγω από το θέμα umlΈτσι έκανε και ο πατέρας μου μαζί μου όμως είχα ξεχάσει πώς ένιωθα τότε Έτσι πέρασαν τα χρόνια Τα παιδιά μου μεγάλωσαν και εγώ γερνούσα Με την γυναίκα μου αποφασίσαμε να μείνουμε σε ένα χωριό και αφήσαμε το σπίτι μας στον μεγάλο γιο μας Αυτός ήτανε το αγαπημένο μου παιδί μάλλον γιατί μου θύμιζε εμένα όταν ήμουνα νέος umlΌλα στη ζωή του φαίνονταν ιδανικά γιrsquo αυτό του άφησα όλα όσα είχα Μια ημέρα αυτός ήρθε στο σπίτι και φαινότανε πολύ στεναχωρημένος Μου μίλησε και κατάλαβα ότι είχε χάσει την περιουσία και το σπίτι που του είχα αφήσει Όταν τον ρώτησα laquoπώςraquo αυτός μου είπε από laquoαρρώστιαraquo Και άρχισε να μου μιλάει Τότε κατάλαβα πως η περηφάνια που ένιωθα για εκείνον ήτανε ψεύτικη Αυτός ακόμα από φοιτητής συνήθιζε να παίζει χαρτιά Το αγαπημένο του παιχνίδι ήτανε το Πόκερ Μετά όταν άρχισε να δουλεύει τα περισσότερα λεφτά του τα έχασε στο Πόκερ Έτσι σιγά σιγά έχασε τα πάντα Δεν ήξερα τι να του πω Κατάλαβα ότι με αυτό το παιδί είμαστε ξένοι Αν είχα ενδιαφερθεί για την προσωπική του ζωή και όχι μόνο για την δουλειά μάλλον θα το προστάτευα Επιτέλους πήρα τις συνέπειες μου και το χειρότερο είναι ότι είχα χαλάσει και την ζωή του παιδιού μου Από μικρό του έλεγα πολλά ψέματα και δεν ήμουν ο πατέρας που έπρεπε

Μικρή κοπέλα της Αιμιλίας Ζλάτκοβα

Η κοπέλα ήταν 6 ή 7 χρονών Ήταν πανέμορφη σαν μικρό αγγελούδι Όλοι την αγαπούσαν Όταν χαμογελούσε έβγαινε ο ήλιος Μια μέρα όμως το χαμόγελό της έσβησε Έμοιαζε με σκιά με φάντασμα Έτσι μεγάλωσε χωρίς να χαμογελάει χωρίς ευτυχία Η μητέρα της όλα αυτά τα χρόνια την πήγαινε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο από γιατρό σε γιατρό Κανείς όμως δεν κατάλαβε τι είχε πάθει το παιδίhellip μέχρι που μια μέρα η μητέρα βρήκε την κόρη της νεκρή και δίπλα της ένα μπουκαλάκι με χάπια άδειο Ήταν 17 χρονών Είχε αφήσει ένα γράμμα δίπλα της τα εξηγούσε όλα εκεί Όλα αυτά τα χρόνια την βίαζε και την κακοποιούσε ο ίδιος ο πατέρας της πως δεν μπορούσε να πει τίποτα σε κανέναν επειδή φοβόταν και πως δεν αντέχει άλλοhellip laquoΣε αγαπάω μαμά μακάρι να σε δω κάποια μέραraquo τέλειωνε το γράμμα της κοπέλας Την ίδια μέρα η μαμά πήγε στην κόρη της Πήδηξε από τον τέταρτο όροφο του σπιτιού τους Αυτό δεν άλλαξε την ζωή ενός ή δύο ατόμωνhellip Άλλαξε την ζωή όλων

26

Το Μόνο που Θυμάμαιhellip του Αμπντάλλα Αζκόρ

Το μόνο πράγμα που θυμάμαι από την περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετά ήταν ότι στην αρχή άνοιξα τα μάτια σηκώθηκα και δεν ένιωθα τίποτα δεν άκουγα τίποτα ήταν σιωπή σκοτάδι και δεν έβλεπα καν Έβαλα το χέρι μου στην καρδιά μουhellip Όχι Λες και έχει σταματήσει δεν χτυπάει καθόλου Κοκκίνισα και άρχισα να τρέμω Προσπάθησα να φωνάξω και δεν μπορούσα ούτε καν να μιλήσω είχε φύγει εντελώς η φωνή μου Ίδρωσα και άρχισα να κλαίω Βγήκα από το δωμάτιό μου και έψαχνα τους γονείς μου μα δεν τους βρήκαhellip δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι

Άρχισα να τρέχω σε όλο το σπίτι και προσπάθησα να ανάψω τα φώτα μα ήταν κομμένο το ρεύμα Στο τέλος έμεινα στη μέση του δωματίου μου κλαίγοντας Σε μια στιγμή άκουσα μια φωνή να με φωνάζει με το όνομά μου Σηκώθηκα όρθιος και κοίταξα τριγύρω μου μετά άρχισα να ζαλίζομαι και πονούσε το κεφάλι μου ξαφνικά έπεσα κάτω και λιποθύμησα

Ξέρετε κάτι Τελικά ήταν απλά ένα όνειρο εκείνη η φωνή ήταν η φωνή της μητέρας μου που με ξύπναγε Αχχhellip μου κάνει εντύπωση όμως δεν ξέρωhellip πάλι καλά που ήταν ένα απλό όνειρο

Επιθυμίες

της Σαλόμε Αμπνταλάτζε Θέλω να θυμηθώ Όμως στο μυαλό μου βλέπω μόνο μαύρο Πού ήμουνα χτες Αααναιή όχιhellipΤι ήθελα να φάω πάλι μμμμhellip εκείνο ή εκείνο Δεν ξέρω θα αποφασίσω μετά Αυτά τα πράγματα πάντα τα ξεχνάω Και πάντα αναρωτιέμαι πού είμαι ή γιατί είμαι Θα πάω να ψάξω φωτογραφίες τα μοναδικά χαρτιά που μου λένε ότι έχω παρελθόν Ότι κάποτε ήμουν κάποιος για κάποιον Ανοίγοντας το άλμπουμ βλέπω τον εαυτό μου με μια κοπέλαhellip η κοπέλα είναι όμορφη και χαμογελάει Εγώ κάπως προσπαθώ να κάνω το ίδιο Μπορεί να ήμουν πολύ χαρούμενος για να το κάνω αυτό Ααα να θυμήθηκα το χαρακτηριστικό μου χαμόγελο Στην δεύτερη φωτογραφία είμαι με τον φίλο μουhellip ή έτσι νομίζω Έχουμε σοβαρά πρόσωπα σαν να μην θέλουμε να βγάλουμε τη φωτογραφία απλά μας κάνουν να τοhellip Η πόρτα του δωματίου ανοίγει -Ωωω κύριε τι κάνετε εκεί Σας έψαχνα παντού Γυρνώντας βλέπω μια γυναίκα με άσπρη φόρμα Νοσοκόμα Τι θέλεις εδώ ρώτησα Με κοιτάει λίγο φοβισμένη λίγο κουρασμένη Σιγά - σιγά έρχεται κοντά μου και ξαφνικά θέλω να κρύψω το άλμπουμ μου Δεν θέλω να το δει Είναι δικό μου Όμως κοιτώντας τα χέρια μου δεν βλέπω κανένα άλμπουμ Πού πήγε Αρχίζω να ουρλιάζω με πόνο ότι μου πήρανε κάτι ξεχωριστό και μοναδικό Η γυναίκα τώρα φοβάται και θέλει να με ηρεμήσει Εμένα δεν με νοιάζει συνεχίζω να ουρλιάζω Δεν μrsquo αρέσει το δωμάτιο είναι όλο άσπρο με ένα κρεβάτι και μία καρέκλα Γιατί δεν υπάρχει παράθυρο Τώρα κλαίω κλαίω ασταμάτητα Εκείνη τη στιγμή ήθελα εκείνη την όμορφη κοπέλα και τον φίλο μου Θέλω κάποιος να μου πει ότι η ζωή μου δεν είναι μαύρο όνειρο Δεν μπορώ να αναπνεύσω και προσπαθώ να πάρω αέρα ανάμεσα στις λέξεις που φωνάζωhellip laquoΔεν ξέρω Δεν ξέρωraquo Ξαφνικά πίσω εκεί στο μυαλό μου βλέπω το παιδί μικρό και την όμορφη κοπέλαhellip Τώρα φωνάζω με όλη μου τη φωνή laquoπαιδίraquo laquoπαιδίraquo Μέσα τελειώνει το όνειρό μου με την τελευταία λέξη που βγαίνει από το στόμα μου και από μέσα μουhellip

27

Αυτά που Θέλουμε του Τζόσουα Κρούελ

Όλα τα πράγματα που θέλουμε αγωνιζόμαστε για αυτά Το κάνουμε όσο πιο δυνατό μπορούμε ώστε να τα κρατάμε αυτά στα χέρια μας ∆εν σταματάμε και με το αίμα το σώμα και την ψυχή Τρέχουμε στην κορυφή για να κερδίσουμε το laquoβραβείοraquo Αλλά η ζωή είναι σκληρή και δεν γίνονται πάντα αυτά που θέλουμε Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα τα αποκτήσουμε Εννοώ τα πράγματα που δουλέψαμε να τα έχουμε Στα χέρια μας γέρα θα το κρατάμε Όμως αυτά έχουν κρύψει ένα μυστικό που θα καίει όλες τις προσπάθειές μας στη ζωή όπου βασανιζόμαστε Αυτά δεν σου ανήκουν πραγματικά Η ζωή αυτή επίσης δεν είναι δική μας Κάποιος ψηλός και δυνατός πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης Με το συμπέρασμα ότι εγώ που μιλάω και αναπνέω όλες τις λέξεις που έδωσα και είπα είναι από αυτόν που με έχει Ρωτάω ποιος είναι αυτός που σε έχει Σε ποια πλευρά ανήκεις Τότε θα ξέρεις πως αυτά που θα αποκτήσεις για το δικό σου καλό δεν ανήκουν πραγματικά σε εσένα

Η δύσκολη ζωή μου της Νάτια Κικναβελίτζε

Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω μια ιστορία για τον εαυτό μου Θέλω να γράψω αυτό που δεν μπόρεσα να πω δυνατά επειδή ήξερα ότι θα με κατηγορήσουν οι άλλοι άνθρωποι Θα ήμουνα κακιά και είχα πολύ φόβο Πέντε χρόνια ήμουνα έτσι σαν να μην υπήρχα σε αυτήν την ζωή σαν να μην ζούσα Πριν 6 χρόνια οι γονείς μου με πάντρεψαν με έναν άντρα δεν τον γνώριζα ποτέ Απλά οι γονείς μου τον ήθελαν επειδή είχε λεφτά και δικό του σπίτι Ούτε καν με ρώτησαν ήμουνα πολύ αγχωμένη ήθελα να πεθάνω επειδή μέχρι αυτήν την στιγμή ήμουνα ευτυχισμένη διότι ήμουνα ερωτευμένη με κάποιον άλλον Όταν μου είπαν ότι πρέπει να παντρευτώ δεν μπορούσα να πω τίποτα ούτε μια λέξη για τον γάμο Τελικά παντρεύτηκα επειδή δεν είχα άλλη λύση Από εκεί και πέρα που μου πήραν την ελευθερία μουhellip ξεκίνησε η κόλαση για μένα διότι σε λίγο καιρό ο άντρας μου έχασε δουλειά και λεφτά και έγινε αλκοολικός Δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι ποτέ ούτε φίλους δεν είχα κανένας δεν ήταν μαζί μου Μόνο ο άντρας μου και αυτός με χτύπαγε κάθε μέρα έτσι απλά Με κατηγορούσε επειδή έχασε τη δουλειά του Έτσι με χτυπήματα πέρασα 5 χρόνια αυτά που μου έχουν συμβεί τα είπα στην μητέρα μου διότι είχα την ελπίδα ότι θα με σώσει Όμως αυτή μου γύρισε την πλάτη και μου έλεγε ότι είμαι γυναίκα και πρέπει να αντέξω με τον άντρα μου επειδή αν θα τον χώριζα θα ήταν ντροπή Όμως μετά από λίγο καιρό κατάλαβα ότι εγώ φταίω για τα πάντα που έχουν συμβεί Όμως όταν μεγάλωσα μου έφυγε ο φόβος Επειδή τόσα χρόνια ζούσα σε αυτήν την κατάσταση και τον χώρισα Δεν με ενδιέφερε τι θα πει ο κόσμος και οι γονείς μου Διότι όταν ήμουνα χάλια αυτοί ήταν ευτυχισμένοι Τώρα είμαι ελεύθερη και καταλαβαίνω την ζωή και την ευτυχίαhellip Ποτέ πια δεν θα αφήσω κανέναν να μου πάρει πάλι την ελευθερία μου καλύτερα θα είναι να αυτοκτονήσω

28

δεν αντέχω την ψεύτικη ελευθερία που ζούμεhellip

2 κείμενα του Στας Σαμοχβάλοβ

1

Ελευθερίαhellip Ελευθερία ΧΑΧΑ πού είναι χαμένη Ζούμε σε εποχή που σε μια στιγμή μπορείς να χάσεις τα πάντα Γεννήθηκες σπούδασες δουλεύεις παντρεύεσαι και δουλεύεις μέχρι να πάρεις σύνταξη αν θα ζεις μέχρι τότε Στον κόσμο που σχεδόν όλοι κάνουν σαν ρομπότ Λεφτά λεφτά λεφτά ποτέ δεν μας φτάνουν Λεφτάhellip δεν έχεις αυτά τα χαρτάκια δεν είσαι πλέον κανονικός άνθρωπος σαν όλους Χαμένος μονάχος στο δρόμο Μόνος το κράτος λέει ότι ζούμε στη Δημοκρατία Αυτό και βλέπουμε στη ζωή μας σήμερα Δεν είμαστε ελεύθεροι από λεφτάhellip 2

Μιλάμε για την ελευθερία Αλλά δεν είναι ότι είμαστε ελεύθεροι Επιβάλλουν κανόνες και νόμους για μας υπαγορεύουν τι είναι καλό και τι κακό Μας κάνουν πλύση εγκεφάλου τι είναι το καλό και το κακό όλα κλειδωμένα μέσα στα όριά τους και να πω εδώ ότι έτσι μας υπονομεύουν Αλλά ένας άνθρωπος δεν έχει πολλές ζωές και γι αυτό δεν μπορεί να φτάσει εκεί που θέλει απλά πρέπει να εργαστεί για να ζει Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε ένα επάγγελμαhellip Γιατί λοιπόν επιμένουμε ότι είμαστε ελεύθεροιhellip Μπορεί ένα άτομο να κάνει μια ελεύθερη επιλογή και να ζήσει σε αρμονία με αυτήν Μιλάω για ένα άτομο που μπορεί να φέρει στον εαυτό του και στην κοινωνία περισσότερο καλό αντί να είναι σκλάβος

Δύο Φορές Φυλακήhellip της Μαριάμι Μαλβενισβίλι

Όλοι κάνουμε λάθη στην ζωή μας και εγώ έκανα Πριν πολλά χρόνια Με έβαλαν στην φυλακή Ήμουν μόνη απολύτως Ανυποφορούσα εκεί μέσα σε τέσσερις τείχους και ένα κρεβάτι Κλεισμένη στον εαυτό μου είχα πολύ χρόνο για σκέψεις Κάθε μέρα ήταν βάσανο εκεί μέσα Μια μέρα καθόμουν σε μία γωνία και σκεφτόμουν όπως πάντα Ξαφνικά στο μυαλό μου μου είπε κάποια φωνήhelliplaquoΕίσαι ελεύθερηraquohellip όχι δεν με άφησαν από τη φυλακή αλλά ο εαυτός μου πίστευε ότι αληθινά το σώμα μου δεν ήταν ελεύθερο αλλά η ψυχή και το μυαλό μου ήταν ελεύθερα Ήταν πολύ περίεργο πράγμα αυτό Επειδή όλοι θέλουν να ελευθερωθούν από τη φυλακή και να συνεχίσουν την ζωή τους αλλά εκεί σκέφτηκα ότι πριν τη φυλακή δεν είχα τίποτα Και εδώ βρήκα τουλάχιστον τον εαυτό μου Όλες τις μέρες σκεφτόμουν τι έκανα στην ζωή μου και τι ήθελα να κάνω αλλά αυτά μόνο και μόνο στην φυλακή τα κατάλαβα Μετά από πέντε χρόνια με άφησαν από την φυλακή και σε έναν χρόνο παντρεύτηκα Νόμιζα ότι βρήκα την ελευθερία μου αλλά λάθος Πιο φυλακισμένη δεν ήμουν ποτέ μου και ούτε καν στην φυλακή Η ελευθερία μου χάθηκε μετά από τον γάμο Στο σπίτι με τις γυναικείες δουλειές ήμουν μόνη Δεν ένιωσα ότι είχα δίπλα μου έναν άντρα Στην φυλακή τουλάχιστον το ήξερα ότι στην ζωή ήμουν μόνη αλλά τώρα έχω έναν άνθρωπο αλλά και ταυτόχρονα δεν έχω Τώρα έχασα πραγματικά την ελευθερία μου και την αναζητώ Μάλλον δεν επέλεξα αυτήν την ελεύθερη ζωή που ήθελα μέσα μου Σήμερα έχω χωρίσει και ψάχνω την ελευθερία και την ζωή που θα με κάνει ελεύθερη και ευτυχισμένη

29

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗhellip

της Ντρίτα Μεζίνι

Και να που βρίσκομαι τώρα καθισμένη κάτω από ένα δέντροhellip σκεφτόμουν την ζωή μου κοιτώντας αυτό το μικρό περιστεράκι Σκεφτόμουν αυτά που είχα κάνει στο παρελθόν και το τι πρέπει να κάνω στο μέλλον Μα πώς μπόρεσα Τι έγινε και κατάντησα έτσι Θυμάμαι πριν δύο χρόνια εγώ η αρχηγός της επανάστασης εναντίον του βασιλιά Εγώ ήμουν αυτή που έμπνεα όλους τους άλλους για να σηκωθούν να επαναστατήσουν Και πού βρίσκομαι εγώ τώρα Προφανώς πουθενά hellip Χαμένη σε αυτό τον ατελείωτο λαβύρινθο Μα πού πήγαν όλες αυτές οι ελπίδες και τα όνειρα για ένα καλύτερο κόσμο Για μία καλύτερη και ελεύθερη ζωή Πνίγηκαν όλαhellip Από ότι φαίνεται ήταν απλά παιδικά όνειρα βασισμένα σε φαντασίες Όμως εδώ ζούμε στον αληθινό κόσμο και εγώ δεν είμαι πλέον παιδί Γιατί ξύπνησα τόσο αργά ndashΤι με κοιτάς και εσύ περιστεράκι Σου είπα πως δεν φταίω εγώ Τον πόλεμο πλέον τον έχω χάσει Τώρα είναι αδύνατον να γυρίσω πίσω Τι πρέπει να κάνω Άμα συνεχίσω να επαναστατώ θα με σκοτώσουν πολύ σύντομα όμως άμα παραδοθώ από τώρα ο βασιλιάς θα με συχωρέσει Αν και δεν θα είμαι ελεύθερη θα είμαι ζωντανή Αυτός ο κόσμος είναι φτιαγμένος για δειλούςhellip Όχι ∆εν θα το δεχτώ αυτόhellip Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα Αυτήν την φορά ίσως να μην μπορέσω να σώσω τον κόσμο τουλάχιστον θα γίνω ο ήρωας του εαυτού μου Και άμα η ζωή μου τελειώσει σήμερα θα μείνω πιστή σε αυτό που πίστευα μέχρι τώρα Θα συνεχίσω να ζω στο όνειρό μου μέχρι την τελευταία στιγμή Θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο ως επαναστάτης

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗhellip

του Τάκη Ισάμ Σας

Κάποτε ζούσαμε σε μια χώρα Αυτή η χώρα ήταν σε ένα περιβάλλον γεμάτο με ελευθερία Εγώ ήμουν κάτοικος σε μια περιφέρεια από την χώρα αυτήhellip είχα τα δικαιώματά μου μπορούσα όποτε θέλω να εκφράζω και να λέω τη δικιά μου άποψη υπήρχε δημοκρατικό σύστημα και στη βουλή υπήρχαν πολλά κόμματα Μια μέρα ξαφνικά τσακώθηκαν μέσα στη βουλή μεταξύ τους τα κόμματα μέχρι που έγινε μπάχαλο και έτσι ο Ηγέτης κατέβηκε στους δρόμους με τα τανκ και έκλεισε τη βουλή Ο Ηγέτης μάζεψε όλα τα μέλη της βουλής και τα πήγε στη φυλακή και κυριάρχησε έτσι στη χώρα Έτσι έγινε αυτή η χώρα κατακτημένη από τη δικτατορία όπου δεν είχαμε δικαιώματα και απαγορεύονταν τα πάντα Μετά από τρία χρόνια πιο μαύρα από ποτέ στη χώρα μου ξέσπασαν διαδηλώσεις στους δρόμους κατά του δικτάτορα για τα δικαιώματα μας και εγώ συμμετείχα σε μια πορεία αλλά δυστυχώς η αστυνομία ήταν με τον δικτάτορα και άρχισε να πυροβολεί τους διαδηλωτές Πέθαναν πολλοί από αυτούς που ζητούσανε την ελευθερία και εγώ πυροβολήθηκα και με πήγαν στο νοσοκομείο ∆υστυχώς δεν έζησα ως ελεύθερος και ούτε ελεύθερος πέθανα Και έτσι δεν ξέρω αν η χώρα είναι ελεύθερη ή όχι από τα χέρια του δικτάτορα

30

Περιμένονταςhellip

της Μάια Ουτρουγκασβίλι Με πήρε αγκαλιάhellip μου χαμογέλασε και μου είπε πώς ήμουν δικιά τουhellip Με φίλησε στο μάγουλοhellip μου κράτησε το χέριhellip Και εγώ του είπα laquoΆμα κάποτε εμείς οι δυο γίνουμε παρελθόνhellip Μην με ξεχάσεις να με θυμηθείςhellip Να με έχεις στην καρδιά και στο μυαλό σουraquo Έφυγεhellip Δεν μπορούσα να πάρω ανάσαhellip Ήταν σαν να είχα πεθάνειhellip Δεν ζούσα πια Το κορμί μου εδώ κάτω στην γη όμως η ψύχη μου είχε φύγει Είχε πάει μαζί τουhellip Με άφησε είπα Πήρε και την καρδιά μου μαζί του Του ήταν πολύ δύσκολο το ξέρω όμως είχε φύγειhellip Κρατούσα τις φωτογραφίες στο χέρι αυτόν τον είχα μέσα στην καρδιά στο μυαλόhellip Πονάωhellip Πονάω πολύhellip Τόσο πολύ που δεν ένιωθα την καρδιά μου πια Έλεγαν πως όταν η αγάπη φεύγει αγγίζει Και πονάει η καρδιάhellip όμως όχι εμένα με πόναγαν όλαhellip Πραγματικά μέσα μου είχα καρχαρίεςhellip Και οι πεταλούδες είχαν πάει μαζί τουhellip Είναι το τέλος μου είπα Ξαφνικά ανάγει την πόρτα η μητέρα μου και μου λέει laquoσου λείπει έτσιraquo Ναι μου λείπει πολύ της είπαhellip Με κάθε ανάσα που παίρνω laquoΚαι τι θα κανείς για αυτόraquo με ρώτησε Εγώ θα περιμένω είπα Ζω αναπνέω όμως μέσα μου έχω πεθάνειhellip Εγώ θα περιμένωhellip

Αναμνήσεις και φόβοι της Σιμόνα Χρίστοβα

Οι αναμνήσεις είναι το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου αλλά μερικές φόρες και το πιο άσχημο Όλα εξαρτώνται από το τι έχεις περάσει στη ζωή σου Συνήθως κρατάμε τις όμορφες στιγμές όμως άμα σου έχει συμβεί κάτι κακό είναι δύσκολο να το ξεχάσεις Ο φόβος είναι πολύ ισχυρό αίσθημα

Οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται από κάτι είναι συνεχεία σε ένταση Αυτό προφανώς αλλάζει τα σχήματα των αναμνήσεών τους για το μέλλον Δεν πρέπει να αφήσεις τους φόβους να κυριαρχούν το μυαλό σου Έτσι δεν νιώθεις ελεύθερος δεν εκφράζεις την γνώμη σου Συνεχεία έχεις άγχος και αυτό σε κάνει να νιώθεις άσχημα

31

ε ί μ α ιhellip hellip δ ε ν ε ί μ α ιhellip

Δεν είμαι η Μαριάννα σημαίνει θαρραλέα σημαίνει αυστηρή σημαίνει είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου Δεν είμαι σημαίνει δεν φοβάμαι το αποχωρισμό Δεν είμαι σημαίνει δεν φοβάμαι το θάνατο ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

Μαριάννα Φελφέλ

Δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει Δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει δεν υπάρχω Ένα άδειο ποτήρι που περιμένει να γεμίσει Μακάρι να μην σκεφτώ laquoδεν υπάρχωraquo όμως ακόμα ζω Τότε δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει είμαι χρυσάφι ldquoCruelrdquo το επίθετο του Τζόσουα άραγε έτσι είναι αυτός Δεν ξέρω ακόμα δεν ξέρω όλα που βλέπω είναι ακόμα άγνωστα Με συμπέρασμα τελικά δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει laquoξέρω τον Τζόσουαraquo

Τζόσουα Κρούελ

Αυτός είμαι εγώ Αυτός είμαι εγώ που έπεφτα Αυτός είμαι εγώ που όμως σηκωνόμουνα πιο δυνατός από ποτέ Υπήρχαν στιγμές που δεν ένιωθα την γη κάτω από τα πόδια Μου και γκρεμιζόταν όλος Μου ο κόσμος Αλλά ήξερα Η ελπίδα ήταν κάπου Εκεί μέσα μου και προχωρούσα Υπήρχε περίοδος που έχω κλειστεί στον εαυτό μου Χωρίς να το καταλάβω αλλά Μια μέρα ξύπνησα και Κατάλαβα ότι η ζωή είναι Ωραία και πρέπει να την ζήσουμε είτε με τις καλές είτε με τις κακές στιγμές Άμα αγαπάς την ζωή Κι αυτή αγαπάει εσένανε )

Βεσελίν Νέικοβ

32

Πριν ένα μήναhellip ξανάhellip της Λία Κουχιανίτζε

Πριν ένα μήνα ήταν πριν ένα μήνα πριν δύο μήνες ήταν πριν δύο μήνες πριν τρεις μήνες ήταν πριν τρεις μήνες Και άμα θα συνεχίσουμε έτσι θα καταλάβουμε ότι πριν από εμένα ήταν πριν από εμένα και εντελώς διαφορετική ζωή σκατά και μυρίζουν άσχημα φαινομενική πραγματικότητα καλός διάβολος και απόστολός του μάντης που βλέπει στην κάθε δική μας μελλοντική ώρα Και άντρας που δεν έχει δουλειά και κατά διαταγή του διαβόλου παίζει με τα χαρτιά για να μου πει για την κατασκευή του μέλλοντος Πιστεύω τα ίδια με σας απλά εγώ μετά τον ένα μήνα πάλι θα πω laquoπριν ένα μήναraquo

33

Τα κορίτσια και τα αγόρια του Γ1 γράφουν ιστορίες και κείμενα προσπαθώντας να έρθουν στη θέση του άλλου φύλουhellip αλλά για στάσουhellip κάποια δεν προσπαθούν και τόσοhellip

Εμείς οι άντρες

Εμείς οι άντρες είμαστε δυνατοί Κάνουμε αρκετή δουλειά στη ζωή Οι περισσότεροι από μας δεν ασχολούνται με μόδα όμως υπάρχουν άντρες που βάζουν αυτό το κόλλημα σε πρώτη θέση Βέβαια μπορούμε όλοι να κάνουμε τις δουλειές στη ζωή (απολύτως όλα) αλλά οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν τις γυναίκες Επίσης υπάρχουν τέτοιοι laquoντροπαλοίraquo που λένε ότι δεν θα κάνουν αυτή τη δουλειά πχ οικιακά που είναι συνηθισμένα για μία γυναίκα Οι άντρες κουτσομπολεύουν όπως και οι γυναίκες όμως το λένε laquoσυνέλευσηraquo laquoαντρική παρέαraquo και άλλα παρόμοια πράγματα Εμείς οι άντρες έχουμε μέσα αυτό το εγωιστικό πράγμα και σκεφτόμαστε πως ότι έχουμε ανήκει μόνο σε μας Πολλοί από μας το παίζουν μάγκες ενώ 40 κρύβουν μέσα τους ότι είναι γκέι ΄Όλοι εμείς τρέχουμε και ακούμε τη γυναίκα όμως δεν το προσέχουμε ενώ αν κάποιος φίλος μας τα κάνει αυτά εμείς αμέσως τον κρίνουμε ότι είναι laquoκάτω από τη γυναίκαraquo ∆εν κοιτάμε ποτέ το εαυτό μας με αυτή την έννοια Σε κάποια πράγματα ψυχολογικά είμαστε κατώτεροι από τις γυναίκες Επίσης είμαστε στην κατηγορία laquoγουρούνιraquo γιατί έχουμε συνηθίσει από μικροί να μας φροντίζει η μάνα μας μετά η κοπέλα μας και στο τέλος αν τύχει η γυναίκα μας

Τατιάνα Κουζμινίχ

Εμείς οι γυναίκες

Εμείς οι γυναίκες δεν είμαστε δυνατές Δεν δουλεύουμε δύσκολα και σκληρά στη ζωή μας Έχουμε πολλούς στόχους στη ζωή μας ndash να μην κάνουμε δύσκολη δουλειά να κάνουμε παιδιά να τα φροντίσουμε και να τα προσέχουμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι να καθαρίζουμε και να κουτσομπολεύουμε μεταξύ μας Αυτά είναι τα πράγματα που μας αρέσουν πιο πολύ από όλα Ααααhellip ναι επίσης εμείς οι γυναίκες γουστάρουμε μαγαζιά ρούχα make up και άλλα Τη μισή ζωή μας την περνάμε καθισμένες μπροστά στον καθρέφτη Εμείς οι γυναίκες θέλουμε πολλά λεφτά πλούσιους άντρες και να μη ξεχνάμε ndash κούκλος να είναι

Αντρέι Κοτσίλο

34

Ολόκληρη η ζωή μου της Ζουαλίσα Μαλίκ

Ήρθα σήμερα στη ζωή έγινα ένας ολόκληρος άνθρωπος ένα αγόρι αυτό που περίμεναν εδώ και χρόνια οι γονείς μου όλοι είναι μαζεμένοι να με δουν ένα φυτό που όλοι περιμένουν να ανθίσει να διατηρήσει το όνομα τους μου έχουνε αγοράσει πολλά δώρα μόνο εξαιτίας της χαράς τους ακούω φωνές laquoΑγόρι είναιraquo Αγόρι γεννήθηκε Οι αδελφές μου περιμένουν να με δουν στο σπίτι Σήμερα τσακώθηκα με την αδελφή μου την πιο μεγάλη ξέρω ότι είχε δίκιο ξέρω ότι αν φωνάξω και κλάψω λίγο η γιαγιά μου πάντα με υποστηρίζει αφού με αγαπά πολύ Είμαι ο αγαπημένος της Μου λέει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα για μένα Μου δίνει να φάω τα περισσότερα γλυκά με αφήνει να παίζω όσο θέλω ενώ οι αδελφές μου πρέπει να κάνουν τις δουλειές μου Πρώτη μέρα στο σχολείο αλλά ήθελα να πάω στο δημόσιο σχολείο μαζί με την αδελφή μου μου είπαν πως Όχι Χρειάζεσαι καλύτερη μόρφωση γιατί στο μέλλον εσύ θα δουλεύεις Όχι Τότε γιατί η αδελφούλα μου δεν είναι μαζί μου Λένε πως εκείνη τι τα χρειάζεται αφού μια μέρα θα φύγει στο δικό της σπίτι Την Παρασκευή έχουμε εκδρομή του σχολείου ευτυχώς που με άφησαν γιατί ότι είχε γίνει με την αδελφούλα μου το θυμάμαι η καημένη δεν μπόρεσε με τίποτα να βγει με τις φίλες της όμως είναι και γυναίκα ενώ laquoεγώ άντρας είμαιraquo Μπορώ να πάω όπου θέλω και να κάνω ότι θέλω Τελειώνω σήμερα το σχολείο εκτός από την μόρφωση έχω καταφέρει να μάθω να τα πάντα κάνω μπάφο κάνω laquoόλα τα καλά της εποχήςraquo όσες κοπέλες θέλω μπορώ να τις πάρω Οι γονείς μου είναι περήφανοι αφού ο γιος τους πάει να αρχίσει την καινούργια ζωή Μα όμως δεν ξέρω πώς να τους πω ότι μέσα σε τόσα χρόνια τίποτα δεν έμαθα έχω ένα απολυτήριο με άδειο το μυαλό Η αδερφή μου έχει τελειώσει το λύκειο και στο σπίτι ράβει ρούχα ώστε να βοηθήσει την οικογένεια Ψάχνω δουλειά με όλη μου την δύναμη αφού θέλω και εγώ να κάνω κάτι να βοηθήσω τους γονείς μου η αδελφούλα μου η αγαπητή μου παντρεύτηκε δεν έχουμε να φάμε τι μπορώ να κάνω Σκέφτομαι πώς πέρασα όλη μου την ζωή αφού είμαι άντρας γιατί δεν μπορώ Μήπως δεν έχω ικανότητες και δυνατότητες ή μήπως έχοντάς τα όλα δεν νοιάστηκα για αυτές δεν τις χρησιμοποίησα Θέλω να γυρίσω πίσω τον χρόνο

35

Νυχτερινή Αγωνία του Γιώργου Μοτόκι Ζεύκη

Μια νύχτα ένας άντρας με πλήρωσε και με πήγε στο σπίτι του πήγαμε στο δωμάτιό του και όταν κάθισα έβγαλε το κεφάλι του στα πόδια μου και άρχισε να κλαίει φωνάζοντας Τρόμαξα αλλά φαινόταν σαν να έκανε κάτι που δεν διορθωνόταν ή σαν να έχασε κάτι που το είχε σαν τον εαυτό του δεν ήξερα τι να κάνω μόνο να βάλω το χέρι μου πάνω στο κεφάλι του Μετά ήρθαν οι γείτονες που τον άκουσαν σπάζοντας την πόρτα και τον έδιωξαν με τις κλοτσιές χωρίς να τον ρωτήσουν γιατί κλαίει Μάλλον έπρεπε να ρωτήσω εγώ αλλά δεν μπορούσα και το μετάνιωσα πόσο λυπάμαι

Γουρούνιαhellip

Μας πέταξε ο κύριος μία συζήτηση για τους άνδρες και τις γυναίκες Ξαφνικά ακούω τα κορίτσια όλες με μία φωνή να λένε laquoοι άνδρες είναι γουρούνιαraquo Μα δεν νιώθω ότι είμαι γουρούνι Γιατί μας βλέπουν έτσι Ξέρω ότι κάνουμε πολλά λάθη και πολλές βλακείες αλλά και αυτές δεν είναι το πιο καλό που υπάρχει στο κόσμο Γιατί δεν σκέφτονται ότι αυτοί που γίνονται άχρηστοι δεν γίνονται έτσι από τον αέρα Κανείς από εμάς δεν διαλέγει να γίνει με εμφάνιση ανθρώπων και με συμπεριφορές ζωών Αλλά υπάρχει κάποιο γεγονός για να φτάσουμε εκεί Αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί μας κρίνουν και δεν σκέφτονται λίγο αυτές για τα λάθη που κάνουνhellip

Μάυσα Μπαντρ

Τα 2 φύλα στη σημερινή εποχή Σήμερα εμείς οι άντρες θέλουμε όπως στα παλιά χρόνια να είμαστε πάνω από τις γυναίκες σε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ μας Στην οικογένεια στη δουλειά στην καθημερινότητά μας προσπαθούμε εμείς να παίρνουμε τις πιο σημαντικές αποφάσεις γιατί πιστεύουμε πως μια γυναίκα δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες σαν εμάς οπότε δεν θα διαλέξει σωστά Κατά την γνώμη μου η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι και η δουλειά της νοικοκυρά και να φροντίζει τα παιδιά Εμείς οι άντρες πρέπει να αντιμετωπίζουμε την σκληρή καθημερινότητα και όχι οι γυναίκες Πρέπει να δίνουμε και όχι να παίρνουμε διαταγές Όμως η στατιστική δείχνει πως οι γυναίκες έχουν γίνει πιο ελεύθερες στην γνώμη τους με τα χρόνια έχουν αποκτήσει πολλά και έχουν βελτιωθεί γενικότερα στις δουλειές που κάνουν Αυτό αλλάζει τη στάση τους απέναντί μας γιατί ψάχνουν τα δικαιώματα τους Παρrsquo όλα αυτά η γνώμη μου δεν αλλάζει Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα Δύο διαφορετικά φύλα με διαφορετικές δυνατότητες

Σιμόνα Χρίστοβα

36

Είμαι ΑΝΤΡΑΣ Eίμαι άνδρας και είμαι εξαρτημένος από τις γυναίκες Δεν ξέρω γιατί Απλά είμαι εξαρτημένος Από μικρός Oι γυναίκες είναι σαν ναρκωτικό για μένα Είμαι παντρεμένος

τριάντα χρόνια Αγαπάω την γυναίκα μου δεν λέω είμαστε μαζί μια ζωή έχουμε περίπουμεγαλώσει δυο παιδιάhellip Αλλά Οι γυναίκες είναι το θαύμα τις φύσης Όταν βλέπω μια όμορφη γυναίκα μου σηκώνεται η hellip τρίχα Δεν αντέχει η καρδιά μου Με κάθε ευκαιρία που μου δίνεται απατάω την γυναίκα μου Γιατί Επειδή ήξερα ότι είναι δικιά μου κάτι που στην ουσία μου ανήκει Είναι αφοσιωμένη στον άνδρα της Ξέρει καλά ότι την απατάω και παρόλα αυτά δεν μου έχει πει ποτέ τίποτα Ίσως να μην

ά ααντέχει άλλο από μέσα της να τρελαίνεται που είναι υποχρεωμένη να με μοιρ ζετ ι με τις εικοσάχρονες που γνωρίζω στα μπαράκια κάθε βράδυ Όμως αυτή δεν μπορεί να με απατήσει Όχι Δεν θα τολμήσει να χτυπήσει τον ανδρικό εγωισμό μου Ναι εντάξει είμαι άνεργος βρωμίζω το σπίτι το κάνω μπάχαλο δεν μπορώ να κάνω τίποτα και ότι πιάσω στα χέρια μου το σπάω άσε που δεν φέρνω λεφτά στο σπίτι και δεν την βοήθησα ποτέ με τίποτα

κό όμως είναι ότι Εγώ Είμαι ΑΝΤΡΑΣ Με κεφαλαία γράμματα Γιατί δεν με αι να έχω όλα δεδομένα

Το πιο σημαντινοιάζει τίποτα κΕίμαι ΑΝΤΡΑΣ

Αιμιλία Ζλάτκοβα

ΕΓΩ Ο ΑΝΤΡΑΣ

της Πάολα Μποντούρι

Καλά δεν την καταλαβαίνωhellip τι ανάγκη έχει αυτή να δουλέψει αφού ο μισθός μου είναι πολύ καλός στα παιδιά και σε αυτήν δεν λείπει τίποτα Ποιος θα προσέχει το σπίτι αν αυτή δουλεύει ποιος θα καθαρίζει μαγειρεύει και όλα αυτά Τι βλακείες είναι αυτές που μου λέει ότι χρειάζεται να δουλέψει όχι για τα λεφτά αλλά για τον εαυτό της Δηλαδή πώς να καταλάβω εγώ όταν μου λέει ότι θέλει να προσφέρει και αυτή κάτι στην οικογένεια μας ότι θέλει να κάνει κάτι για την ζωή της Δεν της έχει λείψει τίποτα και μου το έχει πει αυτό τότε τώρα πως της ήρθε αυτή η ιδέα Μα δεν μπορώ να την αφήσω Το σπίτι χρειάζεται γυναίκα άσε που μπορεί να βρει κανένα άλλο εκεί πέρα Ε όχι κοπελιά μου δεν θα δουλέψεις πουθενά Δεν θα έρθω στο σπίτι να πλύνω τα πιάτα επειδή έτσι γουστάρεις εσύ Δεν θα κάτσω εγώ σαν το μαλάκα να μου πούμε laquoνα η γυναίκα σου λείπει όλη την μέρα από το σπίτιraquo Τέλος αυτή η συζήτηση αγάπη μου Αυτή σπίτι εγώ δουλειά Άντε να μην γίνουμε κώλος εδώ μέσα

Σχέσειςhellip Πως θέλω να είναι η σχέση μου με μία κοπέλα Σαν αγόρι λοιπόν θέλω να έχω μια κοπέλα πολύ όμορφη εσωτερικά και εξωτερικά Έτσι ήταν και μια κοπέλα που γνώρισα πρόσφατα Πολύ όμορφη Την έβλεπες και ξέχναγες το όνομά σου Τίποτα δεν είχε άσχημο πάνω της Αρχίσαμε και κάναμε παρέα Ήταν άνθρωπος εσωστρεφής δεν ήθελε να δείξει τον εαυτό της από την αρχή της γνωριμίας μας Όσο περνούσε ο καιρός δεν μπορούσα να την καταλάβω Την μία ήταν καλή την άλλη γινόταν κακιά Είχα ldquoτυφλωθείrdquo από την ομορφιά της τόσο πολύ που δεν με ένοιαζε καν τι χαρακτήρας είναι Να σημειώσω εδώ ότι προσωπικά δεν έβλεπα ποτέ μία κοπέλα από την ομορφιά της πάντα με τραβούσε ο χαρακτήρας Έτσι λοιπόν όσο περνούσε ο καιρός εγώ την ερωτευόμουν χωρίς να με νοιάζει τίποτα Μία μέρα έγινε ένα μπέρδεμα και εκεί κατάλαβα τι χαρακτήρας είναι πραγματικά Όσο όμορφη κι αν ήταν εξωτερικά τον χαρακτήρα της δεν τον κάλυπτε Τι να την κάνεις την ομορφιά αν είσαι πουτάνα στην ψυχή και στην καρδιά )

Χριστίνα Πολοβίνα

37

Το Δράμα Ενός Άντρα

της Άννας Ρότσι

Τον τελευταίο καιρό είχα άσχημα πρωινά αλλά το αποτελειωτικό ήταν όταν χώρισα τελικά Μετά από 5 χρόνια γάμου όπου στην αρχή όλα ήταν τέλεια και ωραία Κάποια στιγμή όμως θα ερχότανε και η στιγμή που όλα θα χάλαγαν σωστά Σωστά Εκεί που ήθελα να χαλαρώνω να πίνω τον καφέ μου και να βλέπω τηλεόραση μπαίνει μέσα και μου φωνάζει η κ Η γυναίκα μου Αρχίζει και μου λέει laquoΠώς κατάντησες έτσι τι είναι αυτά τα χάλιαraquo Και κάποιες άλλες βλακείες laquoΕγώ σκοτώνομαι στην δουλειά για να φέρω λεφτά στο σπίτι και εσύ κά8εσαι και βρομίζεις εδώ Δεν σε αντέχω άλλο σήκω και βρες δουλειάraquo Εγώ βέβαια δεν της έδινα και πολύ σημασία laquoπού να βρω δουλειά με αυτούς τους καιρούςraquo είπα από μέσα μου Συνέχισα να κάνω την δουλειά που έκανα Τώρα να πω τι Δεν λέει Ύστερα από τα νεύρα της κατέβασε την ασφάλεια Μου πήρε την εφημερίδα από τα χέρια και την πέταξε από το παράθυρο Μετά μου είπε οργισμένη laquoΉ θα βρεις δουλειά ή θα ξεκουμπιστείς από εδώ και θα πας στην μαμάκα σουraquo Εγώ επειδή δεν είμαι τόσο χαζός μάζεψα τα μπογαλάκια μου και γύρισα στην μαμάκα μου Η οποία μητέρα μου ήξερα πως με αγαπούσε πολύ και δεν θα με έδιωχνε ποτέ Αλλά έλα που άρχισε να μου την λέει και εκείνηhellip laquoΕγώ σου τα έλεγα μην την παντρευτείς αλλά εσύ εκεί πεισματάρης την θέλω και θα την πάρωraquo Ε καλά τα βρήκα με την μητέρα μου στο τέλος Το πρόβλημα ήταν ο πατέρας μου μου πήρε τις βαλίτσες και μου της πέταξε στον δρόμο Μου είπε να γυρνούσα στην γυναίκα μου και να άρχιζα και καμιά δουλειά της προκοπής Σιγά που θα τον άκουγα πήγα σε έναν φραγκάτο φίλο μου του εξήγησα πώς είχαν τα πράγματα και μου είπε πως οι γυναίκες είναι για τα μπάζα και με φιλοξένησε σπίτι του Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά δεν άργησε όμως να έρθει ο καιρός που με πέταξε και αυτός έξω Παράξενο όμως που με διώχνουν από παντού είπα Μάλλον έπρεπε να αρχίσω δουλειά Έτσι και έγινε βρήκα με έδιωξαν όμως και από εκεί γιατί πείραζα την κόρη του διευθυντή Δεν πήγαινε άλλο θα γύρναγα στην μητέρα μου και θα την παρακάλαγα για να έμενα εκεί Όσο για να γύρναγα στην πρώην γυναίκα μου δεν το συζήταγα καν Δεν θα καθόμουν να την άκουγα να μου έλεγε συνέχεια το πόσο άχρηστος είμαι

38

Γυναίκες της Ελντα Ζαβαλανι

Πέρασαν τα χρόνια και πλέον δεν είμαι πια αγόρι αλλά ένας άντρας Κοιτάζω γύρω μου και δεν βλέπω τίποτα εκτός από θηλυκές σάρκες οι οποίες άλλοτε δίνουν χαρά σε κοινούς άντρες και άλλοτε πουλάνε την σάρκα τους σε τιμή ldquoευκαιρίαςrdquo για την αγορά αλλά αρκετά επιβλητική για να την ldquoκερδίσειrdquo Ψάχνω για συντροφιά και αληθινή αγάπη αλλά δεν βρίσκω και μάλλον είναι αλήθεια αυτό που μας είπε μια δασκάλα laquoόταν θα μεγαλώσετε θα δείτε ότι όλα λογαριάζονται με χαρτί και μολύβιraquo Τελικά αυτό το αίσθημα μοναξιάς με πνίγει όλο και πιο πολύ Για να ξεχαστώ θα βγω πάλι με τον Νίκο για να ψωνίσω σε ldquoτιμή ευκαιρίαςrdquo Παρφουμαρίζομαι και φτιάχνομαι γεμίζω το πορτοφόλι και βγαίνω Οδηγώντας βάζω μουσική ή κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος μεταδίδει αθλητικές ειδήσεις όμως διάφορες σκέψεις περνάνε από το μυαλό μου όπως το lsquoprojectrsquo με την διαφημιστική και επειδή με αγχώνει μόνο η ιδέα λέω να το αφήσω στην άκρη και να απολαύσω την βραδιά Συναντώ τον Νίκο στο μπαρ ο οποίος ο κακομοίρης δεν έχει δουλεία τελευταία και τον κερνάω εγώ ποτά εδώ και κάτι μήνες Τον ρωτάω τι κάνει κτλ και όπως μιλάμε αρχίζουμε το κυνήγι Απέναντι μου κάτι ανήλικες ντυμένες σαν από ταινία lsquoΜουλέν Ρουζrsquo παραπέρα κάτι σαραντάρες που το παίζουν εικοσάρες και πιο πέρα κάτι αιθέριες υπάρξεις χωρίς ταυτότητα Σε μια φάση όταν έπαιζε η μουσική και όλοι λικνίζονταν στον ρυθμό της ζαλισμένος από το ποτό παρασύρομαι καιhellip Το άλλο πρωί ξυπνάω αλλού και με μια άγνωστη Με την μάσκα της μισοχαλασμένη εννοώ το make up και με ένα βλέμμα που ούτε να το χαρακτηρίσω δεν μπορώ και ζαλισμένος hellip Ο Νίκος ο κακομοίρης είχε φύγει Άνεργος χωρίς λεφτά ντυμένος αλλά όχι με φιρμάτα ρούχα δεν αποτελούσε καλό αγοραστήhellip Καιρός να πάω σπίτι Η Μαρία θα με περιμένει η καημένη ποιος την ακούειhellip Κρίμα όμως που την βασανίζω έτσι Όταν γυρνώ στο σπίτι βλέπω την Μαρία με τον Νίκοhelliphellip Δίδαγμα Μπορεί σήμερα η γυναίκες να είναι είδος προς πώληση υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις οι οποίες δεν μένουν ανεκμετάλλευτες από αυτούς που ξέρουν πραγματικά να τις εκτιμούν Τα λεφτά και τα φιρμάτα ρούχα Αποτελούν ένα make up που Καλυτερεύει το είναι μας αλλά δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ζωή μας Μαρία συγνώμη που δεν σε αγάπησα όπως το άξιζες και αποδείχτηκα γουρούνι Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις τουhellip

(προς την Μαρία σε ένα εξομολογητήριο γράμμα του)

39

Η Ποίηση είναι ένας Τυφλός που Περιγράφει μια Εικόνα

(Τζόσουα Κρούελ) Οι μαθητές του Β1 σχολιάζουν με τα κείμενά τους μια φράση του συμμαθητή τουςhellip

Τελικά οι εικόνες δεν βγαίνουν από τα μάτια μας αλλά από την ψυχή μας Είναι συναισθήματα βαθιά μέσα μας παρόλο που πιστεύουμε ότι τα βλέπουμε με τα μάτια Ο καθένας έχει διαφορετικά συναισθήματα γιrsquo αυτό και μια συγκριμένη εικόνα δεν αρέσει σε όλους Μια εικόνα ή μια φωτογραφία άλλες φορές μας γεμίζουν χαρά άλλες φορές λύπη και στενοχώρια και άλλες φορές μελαγχολία Είναι επίσης και όπως τα χρώματα Τα σκούρα χρώματα σου προκαλούν ένα συναίσθημα λύπης ενώ τα φωτεινά χαρά μια παιδικότητα Μια παιδικότητα που δεν την βλέπεις με τα μάτια αλλά με την ψυχή Συνήθως τα μικρά παιδιά όταν ζωγραφίζουν χρησιμοποιούν ανοιχτά χρώματα Όπως το ροζ το κίτρινο το μπλε που αναδεικνύουν την καθαρή ψυχή τους Ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα ένας άνθρωπος ο όποιος παρόλο που δεν βλέπει περιγράφει την εικόνα όπως αυτός την φαντάζεται Με τα χρώματα που αυτουνού του αρέσουν Τα όποια πλημμυρίζουν από τα συναισθήματά του

Οριάντα Μπαϊράμι

Ένα αγοράκι που ήταν πολύ καλός στη ζωγραφική και είχε το ταλέντο αυτόhellip Είχε πολλά όνειρα για το μέλλον και πάντα του άρεσε να ζωγραφίζει την οικογένειά του Ζωγράφιζε συνέχεια τη μαμά του και το μπαμπά του μαζί και τον εαυτό του Του άρεσε πολύ αυτή η ζωγραφιά έτσι ώστε την κρέμασε πάνω στον τοίχο του δωματίου του Είχε όνειρο να κάνει αυτός τη δική του οικογένεια και να τη ζωγραφίσει όπως έκανε με την εικόνα για την οικογένειά του Το αγοράκι άρχισε να μεγαλώνει και γνώρισε επιτέλους την κοπέλα που αγάπησε και που θα παντρευτεί και τελικά παντρεύτηκαν Όμως μια μέρα καθώς περνάει το δρόμο είχε ένα ατύχημα που τον έκανε τυφλό Έτσι δεν κατάφερε να φτιάξει την εικόνα που ήθελε να κάνει με την οικογένειά του όπως ονειρευόταν όταν ήταν μικρός Την εικόνα δεν την ζωγράφισε σε χαρτί όπως παλιά τη ζωγράφισε χαραγμένη στην καρδιά του

Μαριάννα Φελφέλ

Ένα πρωί πήγα να βγάλω βόλτα το σκύλο μου τον Ρόκι Φτάνοντας στο πάρκο έκατσα σε ένα παγκάκι και μετά από λίγο ήρθε ένας τύπος με μαύρα γυαλιά και έκατσε και αυτός δίπλα μου Ξαφνικά άρχισε να μου μιλάει Άρχισε και μου περιέγραψε το πάρκο αυτό με τα πιο όμορφα λόγια του κόσμου Για τα λουλούδια για τα πουλάκια που τραγουδάνε πάνω στο δέντρο όταν είναι μόνα τους Και ξαφνικά άρχισα και εγώ να βλέπω αυτή τη ομορφιά που βρισκότανε μπροστά στα μάτια μου Πέρασαν πάνω από 20 λεπτά και ήρθε μια γρια γυναίκα και τον πήρε από το χέρι και τον ρώτησε laquoπώς πέρασες πήγες βόλταraquo Αυτός απάντησε Ναι μακάρι όμως να μπορούσα να βλέπω εκεί που πάω Και τότε κατάλαβα ότι είναι τυφλος Θεέ μου είναι δυνατόν ένας τυφλός να περιγράψει μια τόσο ωραία εικόνα που δεν την βλέπει Κι εμείς που μπορούμε να την δούμε απλά περνάμε κάθε μέρα δίπλα της για να βγάλουμε ο σκύλο μας βόλτα

Γιολιτα Πέντσεβα

40

Ποίηση για μένα είναι ένας τρόπος για να εκφράζω τα συναισθήματά μου Είναι ένας τρόπος να πω τις σκέψεις με λόγια να πω αυτά που μέσα στον καθημερινό διάλογο δεν θα τα έλεγα Να εκφράζω τις επιθυμίες και τα ldquoθέλωrdquo μου πιο ελευθέρα με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά Είναι ένα τρόπος να ξεφύγω από τη ρουτίνα της καθημερινότητας Να ξεφύγω έστω και για λίγο όταν γράφω ή διαβάζω ποίηση από αυτό και να είμαι έστω και για λίγο πιο κοντά στα όνειρα και σε αυτό που πραγματικά θέλω Να πω όλα αυτά που δεν θα τα έλεγα δυνατά να ζω τα συναισθήματα με τον τρόπο που στην πραγματικότητα δεν θα το έκανα Όπως ο τυφλός θα περιέγραφε μια εικόνα που δεν την έχει δει ποτέ έτσι και εγώ με την ποίηση ζω αυτά που δεν θα ζήσω ποτέ στην πραγματικότηταhellip επειδή ακόμα και τα όνειρα έχουν τα όριά τους

Ντανιέλα Μπουλγκακ Η ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα αυτός ο τυφλός είναι ο ποιητής ή όποιος προσπαθεί να γράψει ένα ποίημα και αυτή η εικόνα βασικά είναι τα συναισθήματα που θέλει να περιγράψει Η εικόνα αυτή είναι μπερδεμένη και ο ποιητής δεν μπορεί να βλέπει ολόκληρη αυτή την εικόνα και έτσι περιγράφει από αυτήν μόνο αυτά που βλέπει και γίνεται τυφλός για τα άλλα κομμάτια όσο και να προσπαθεί δεν μπορεί να τα δει Στην ποίηση δεν είναι μόνο ο ποιητής τυφλός αλλά και αυτοί που το διαβάζουν γιατί αντί από την εικόνα που βλέπει ο ποιητής προσπαθούν να ερμηνεύσουν τι εννοούσε ο ποιητής όταν έγραψε και ποιο κομμάτι της εικόνας είδε

Για αυτό στη ποίηση όλοι είναι τυφλοί που προσπαθούν να περιγράψουν την εικόνα

Ράντα Μοχάμεντ

Είναι ένας άνθρωπος που κάθεται σε ένα παγκάκι και μπροστά του έχει

την θάλασσα και τα πουλιά που πετάνε ψηλά στον ουρανό κι αυτός

κάθεται και τα κοιτάει Επίσης ενώ τα κοίταγε κράταγε ένα βιβλίο στο

χέρι του προσπαθώντας να συγκεντρωθεί για να διαβάσει το βιβλίο αλλά

δεν μπορεί γιατί κοιτάζει τα πουλιά στον ουρανό που κελαηδούν και

κάνουν διάφορα πράγματα Ο τυφλός παρατηρεί έτσι όπως περιγράφει την

εικόνα ότι δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος στην εικόνα αλλά άλλοι δύο που

και αυτοί κοιτάνε τα πουλιά και τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να

διαβάσει το βιβλίο αλλά δεν μπορεί να συγκεντρωθείhellip

Ριχάμπ Ελσαγιέντ

41

Ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα ένας πάγος που σε ζεσταίνει όμως είναι και το τραπέζι που επάνω του στέκεται ο κόσμος Ένα σπαθί που σε κόβει μέσαhellip περίμενε οι λέξεις της ποίησης με κόβουν Όχι τα λόγια τα γράμματα και το ύφος με στηρίζει μέσα Μερικές φορές οι λέξεις και τα λόγια που ακούς σε πονάνε σαν να ξέρουν τι είσαι Είναι τυφλός αλλά σε πιάνει στο λαιμό με ακρίβεια Είναι κουφός όμως όλα τα μυστικά του τα ακούει τέλεια - Μα είναι ο θεός ή ο διάβολος που έχει τόση σοφία ώστε να με ξέρει όσο είμαι - Δεν ξέρεις ποτέ μην συγκρίνεις Δεν ξέρεις τίποτα από όλα Σκέψου τι εικόνα βλέπει ο τυφλός Το σκοτάδι έτσι δεν είναι Τότε εμείς που ζούμε οι συγγραφείς που γράψανε τα ποιήματα είμαστε όλοι στο σκοτάδι ακόμα δεν έχουμε ως άνθρωποι τη δυνατότητα να δείχνουμε ποιος είμαστε με τις γνώσεις που έχουμε Είμαστε ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα και τα διηγήματα τα ποιήματα ―εφόσον και η ιστορία είναι το διήγημα ενός τυφλού Άραγε ποιος βλέπει Ποιος ακούει Ποιος μιλάει Ποιοι είναι ζωντανοί Εσύ Εγώ Δεν ξέρεις Ή είναι εκεί μέσα σου

Τζόσουα Κρούελ

Ποίηση Είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα Μια εικόνα στο τοίχο του δωματίου είναι γεμάτη φως την έπιασε και δεν μπορούσε να τη δει γιατί ήταν τυφλός Περνάγανε μέρες και στην αγωνία Βρίσκονταν μια εικόνα ήθελε να σκεφτεί αλλά δεν ήξερε αν γίνονταν Άρχισε να βάζει χρώματα και διαδρομές που έκανε παλιά ζωγράφισε και έναν άνθρωπο που τουλάχιστον είχε γυαλιά Σιγά‐σιγά μια ωραία εικόνα άρχισε να περιγράφει άλλα όχι στον τοίχο στο μυαλό να το γράφει

Γιουλιάνα Δάμη

42

Παλιοί μαθητές από το σχολείο μας μιλάνε για τη ζωή τους τώραhellip

Σε αυτούς που δεν με πίστεψαν της Ρεζάν Ζάζα

Θυμάμαι πως κάποιοι καθηγητές μου λέγανε πως δεν πρόκειται να γίνω πιλότος ποτέ Θα ήθελα να μάθουν τώρα πως σπουδάζω πιλότος και είμαι και πολύ καλή σε αυτόhellipτο όνειρό μου Με ρωτάνε εάν έχω ξαναπετάξει γιατί τα καταφέρνω πολύ καλά στο πιλοτήριο πιο καλά και από αυτά τα παιδιά που έχουν κάποιο γονιό πιλότο Άλλωστε είμαι η μόνη κοπέλα στη σχολή Με λίγα λόγια πίστευα στον εαυτό μου και ήξερα ότι μπορούσα και δεν έδινα σημασία σε ότι έλεγαν οι άλλοι είτε ήταν καθηγητές είτε ήταν μαθητές είτε όποιος κι αν ήταν μόνο με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα να πετύχω αυτό που ήθελα με επιμονή και υπομονή

43

ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ Φαίνονται τόσο ειρηνικά Ακόμα κι όταν άνθρωποι ατενίζουν την απειλή ότι μπορεί να χάσουν την δουλειά τους και την οικία τους πολλοί από αυτούς ακόμα βασανίζονται να έχουν οτιδήποτε που μπορούν να αγοράσουν με τα λεφτά Οι διαφημιστές χρησιμοποιούν τη δελεαστική διαφήμιση για να τους λένε ότι πρέπει να έχεις μεγάλο σπίτι καινούργια ρούχα μοντέλο κινητό και σύγχρονο αυτοκίνητο Δεν υπάρχουν μετρητά Αγόρασε με τα δάνεια Ο σκοπός τους είναι να φαίνονται μια χαρά από τους άλλους χωρίς να τους νοιάζουν τίποτα άλλο Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε με όσα πολλά χρήματα κι αν έχουμε Το πρώτο είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σήμερα πολλοί γονείς δίνουν πάρα πολύ σημασία για την δουλειά τους και τα λεφτά που τους δίνει αυτή αντί για τα παιδιά τους Δουλεύουν περισσότερες ώρες για να έχουν πολλά λεφτά αντί να ξοδεύουνε χρόνο με τα παιδιά τους Συνήθως τα παιδιά είναι μόνα τους Τις περισσότερες φορές όταν τα παιδιά έχουν προβλήματα προσπαθούν να τα λύνουν μόνα τους όμως αν οι γονείς έχουν λίγο χρόνο ειδικά για τα παιδί μπορεί να βοηθήσουν την κατάσταση Οι γονείς που δαπανούν περισσότερες ώρες μαζί είναι πάρα πολύ δύσκολο τα ποδιά τους να τα επηρεάζουν κακές παρέες Όταν ένα παιδί επηρεάζεται κακώς όσα χρήματα και να υπάρχουν δεν αλλάζει η κατάσταση Το δεύτερο είναι Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σε κάποιες καταστάσεις πολλές μαμάδες λένε στις κόρες τους να παντρευτούν με πλούσιους για να έχουν οικονομική αξιοπιστία για το μέλλον τους Υπάρχει πιο ασφαλές μέλλον από την παρακαταθήκη των χρημάτων Μπορεί να τα κλέψουν Δεν μπορούμε να θεραπεύουμε όλες τις αρρώστιες και να προλαμβάνουμε τον θάνατο με αυτά Η αληθινή ασφάλεια είναι να γνωρίσεις το θεό και τις προθέσεις του Το τελευταίο είναι Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Οι γονείς μου με ανυψώνουν να ζήσω απλά λέει η 24 χρονών Μαρία Η αδελφή μου και εγώ μεγαλώνουμε πολύ ευτυχισμένες Ακόμα πολλές φορές έχουμε αρκετά να ζούμε Για να έχεις συντήρηση και σκεπάσματα είναι αρκετό Υπάρχουν πολλά περισσότερα για να ζήσουμε από τα λεφτά και τα υλικά πράγματα που μπορούμε να αγοράσουμε Ρεγκινα Οσει Χαμσον

44

∆ΕΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ∆ΕΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

της Ιολίτα Πέντσεβα

Στην άγρια εποχή που ζούμε το τελευταίο που μας απασχολεί είναι τα ζώα Κάποιοι λένε laquoΜα τα ζώα είναι για να τα τρώμε ο άνθρωπος είναι σαρκοβόρο και είναι νόμος της φύσης δηλαδή του Θεούraquo Προσωπικά έχω διαφωνήσει μ αυτή την εντολή και έχω εξασφαλίσει την κόλαση Πιστεύω ότι τα ζώα και ιδιαίτερα αυτά που ζούμε μαζί τους σκυλιά και γάτες είναι πολύτιμοι σύντροφοι γεμάτα από αρετές που από πολύ παλιά έχουν εγκαταλείψει τους ανθρώπους Τα ευγενικά αυτά ζώα δίνουν απεριόριστη αγάπη και δεν θέλουν ανταπόδοση Οι άνθρωποι που συνδέονται με ζώα είναι αδύνατον να τα αποχωριστούν και τα πενθούν περισσότερο και από έναν άνθρωπο Εκείνοι που αγαπούν τα ζώα και όχι τους ανθρώπους είναι τρομακτικά πληγωμένα άτομα από το περιβάλλον τους και τους ανθρώπουςhellip αυτό που δεν βρίσκουν στους συνανθρώπους τους το βρίσκουν στα ζώα Πιστεύω ότι όσοι δεν αγαπούν τα ζώα είναι προβληματικά άτομα Εάν θέλουν να μην έχουμε τόσα αδέσποτα μπορούμε να στειρώσουμε πολλά σκυλιά Σε 2 - 3 χρόνια θα έχει μειωθεί ο αριθμός τους χωρίς να χρειάζεται να τα δολοφονούνε Η προστασία των ζώων είναι πολιτισμός Είναι χρέος μας να τα αγαπάμε διότι μόνο αυτά δικαιούνται τον παράδεισο

45

Η Πολιτική στην Αφρική

του Αμαντού Καμάρα Η Προεδρική πολιτική έπαιξε καταστροφικό ρόλο στις χώρες τις Αφρικής για παράδειγμα σε μια χώρα της δυτικής Αφρικής τη Γουινέα Η Γουινέα είχε την ανεξαρτησία της από τις 2 Οκτωβρίου 1958 ο πρώτος πρόεδρος της ήταν ο Σαϊκ Αχμάντ Σεκού Τουρέ ο οποίος είχε κάνει 24 χρόνια στην εξουσία Ήταν από την εθνότητα Μαλινκε στην Γουινέα υπάρχουν διάφορες εθνοτικές ομάδες αλλά αυτή που έχει δύναμη είναι οι Μαλινκε οι ΣουΣου και οι Φουλανι και μερικές άλλες Στην διάρκεια της εξουσίας του ο Τουρέ έδωσε δύναμη στους Μαλινκε επειδή ήταν από αυτούς και πείραξαν πολύ τις άλλες εθνότητες επειδή αυτές δεν είχαν δύναμη ήταν σαν νόμος της ζούγκλας Και έκανε 24 χρόνια στην εξουσία πέθανε το 1983 Και μετά ήρθε καινούριος πρόεδρος που τον λέγανε Λανσανα Κοντε ο οποίος ήταν στρατιωτικός και της εθνότητας ΣουΣου αυτός πάλι έκανε το ίδιο όπως ο προηγούμενος έδωσε εξουσία στους ΣουΣου και συνεχεία μάλωναν οι δυο εθνότητες Μαλινκε και ΣουΣου όμως αυτός οργάνωσε τις εκλογές αλλά δεν ήταν εκλογές δημοκρατικές ήταν εκλογές εθνοτικές επειδή όλες οι εθνότητες τον ψηφίσαν για αρχηγό και έκανε 26 χρόνια στην εξουσία και πέθανε τον Δεκέμβριο του 2009 Και οι αρχηγοί κομμάτων συνέχισαν να χωρίζουν της εθνότητες Το 2010 η Γουινέα είχε πάλι ένα στρατηγό ο οποίος δεν ήταν ούτε Μαλινκε ούτε ΣουΣου ήταν από μια άλλη εθνότητα και αυτός οργάνωσε εκλογές χωρίς να είναι πρόεδρος Στην προεκλογική καμπάνια υπήρχαν πολλές φασαρίες ανάμεσα στις εθνότητες επειδή οι Φουλάνι από τους οποίους δεν είχε γίνει ποτέ πρόεδρος λέγανε ότι είναι η σειρά τους να κυβερνήσουν Και η χώρα ήταν χωρισμένη και αν δεν ήσουν από την εθνότητα που ζούσε σε ένα χωριό καίγανε το σπίτι σου Στην πρωτεύουσα ήταν λίγο διαφορετικά Εγώ έμενα στην πρωτεύουσα και είχα πρόβλημα επειδή έπαιζα μπάλα με άλλα παιδιά και ένα από αυτά με χτύπησε στο πόδι χωρίς να έχω τη μπάλα και τότε τον χτύπησα και εγώ και έγινε μεγάλη φασαρία ανάμεσα στους γονείς μας και ο μεγάλος αδερφός του είπε ότι θα με σκοτώσει γι αυτό ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγω από τη χώρα μου Όταν ήμουνα πια στην Ελλάδα άκουσα ότι ένας φίλος μου πέθανε για αυτό ακριβώς το πρόβλημα Στην Αφρικανική πολιτική ένα πολιτικό χάος βασιλεύει

46

ΤΟ MANGA ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑhellip

του Γιώργου ndash Μοτοκι Ζεύκη (hellipπάντα από τα δεξιά στα Αριστεράhellip)

κΑΚΗ τυΧΗ

47

το ποδοσφαιρο συνεχιζεταιhellip

48

Το καλοκαιρι του βρικολακα

49

ΑΣΚΗΣΗhellip

50

51

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟhellip 1

52

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟhellip 2

53

Funny Pages

ΑΣΠΡΟ―hellip ―ΜΑΥΡΟhellip τα σχόλια των Αστείων Σελίδων μαςhellip γράφει η Οι ζωγραφιές Ε μα πια έλεοςhellip Άσε τα άλλα που γίνονται στο σχολείο μας τώρα ούτε να χέσεις δεν μπορείς με την ησυχία σου Όχι δεν μιλάω για την Μπέλλα η οποία ανεβαίνει πάνω στις τουαλέτες και βλέπει τα άλλα κορίτσια ή κλειδώνει την καημένη την Ντρίτα στην τουαλέτα Μιλάω για τις ζωγραφιές που είναι πίσω από την πόρτα της τουαλέταςhellip Μα καλά ποιος ηλίθιος τα έκανε δηλαδή έλεοςhellip Μπαίνω μέσα στην τουαλέτα να κατουρήσω με την ηρεμία μου και στην πόρτα διαβάζω laquoξετσίπωτη δεν ντρέπεσαι να χέσεις μπροστά μου Γυμνό τέραςraquorsquo Καλά με αυτό το τελευταίο ξεχείλισε το ποτήρι Τελικά ξέχασα να κατουρήσω και απλά έφυγα νευριασμένηhellip Ντάξει τώρα σας είπα λίγο ψέματα γιατί στα αλήθεια εγώ τα ζωγράφισα όμως είμαι σίγουρη πως οι άλλες σοβαρές κοπέλες δεν το έχουν διασκεδάσει καθόλουhellip Πάλι καλά δηλαδή που δεν έχουμε τέτοιες κοπέλες στο σχολείοhellip Τα μαλλιά Μπλε πράσινο γαλάζιο ροζ μοβhellip και όμωςhellip ∆εν είναι ουράνιο τόξο Είναι η χ κοπέλα από το σχολείο μας ∆εν χρειάζεται να πω το όνομά της όλοι έχουν καταλάβει για ποια μιλάω Όλοι πεθαίνουν από την περιέργεια ποιο θα είναι το επόμενο χρώμα που θα βάλει στο κεφάλι της Κοπελιά σε παρακαλώ πες μας για να ηρεμίσουν επιτέλους και οι κουτσομπόλες του σχολείου μας γιατί έχεις γίνει το νέο θέμα τουςhellip Όχι λάθος βασικά είσαι το δεύτερο σημαντικό θέμα γιατί το πρώτο είναι το σκισμένο καλσόν της Άνναςhellip ∆εν θα πω πού είχε σκιστείhellip Οι κουτσομπόλες του σχολείου Και μιας που αναφέραμε της κουτσομπόλες του σχολείου μας ας κουτσομπολεύουμε λίγο και για αυτέςhellip Τι γίνεται αυτό το χρόνο ρε παιδιά σαν τις μύγες τις βλέπω παντού σε όλο το σχολείο ειδικά στην τουαλέταhellip Λίγο οι ζωγραφιές λίγο η Μπέλλα τώρα και οι κουτσομπόλες έλεοςhellip Μπαίνω στην τουαλέτα και αντί να κατουρήσω βάζω το αφτί μου στην πόρτα και ακούω την συζήτησηhellip Όχι πάλι ψέματα είπα γιατί εγώ βασικά ακούω την συζήτηση από πρώτο χέρι όμως οι άλλες που μπαίνουν στην τουαλέτα αυτό παίζει να κάνουνhellip Το θέμα είναι ότι αυτό το χρόνο κανείς δεν μπορεί να κάνει την ανάγκη του με την ηρεμία τουhellip Ο ζωολογικός κήπος Ο ζωολογικός κήπος του σχολείου μας ή αλλιώς το αγαπητό δεκαπενταμελές με πρόεδρό τους την μεγάλη Έμιλι η αλλιώς το γαμάτο κουτσό στραβό λιοντάρι Γαϊδούρι θα της ταίριαζε πιο πολύ αλλά αφού έχουμε τον Λεωνίδα θα τον αφήσουμε σε αυτόν τον τίτλοhellip Τώρα ντάξει δεν θέλω να συνεχίσω περισσότερο την συζήτηση αυή για να μην γίνομαι πολύ κακιάhellip Στο κάτω - κάτω και εσείς που γελάτε ή κοροϊδεύετε τώρα χειρότεροι από γαϊδουριά είστεhellip Η Αντωναράκου Εεε ρε γλέντια Τρεις φορές την έχω δει στο όνειρο την Αντωναράκου αυτή την χρονιά και κάθε μέρα που την βλέπω στο σχολείο εφιάλτης μου έχει γίνει και όχι μόνο εμένα φαντάζομαι Είναι η μόνη καθηγήτρια η οποία έχει αυτό το μοναδικό της τρόπο να με τρελαίνει Αυτό που θα πω τώρα μπορεί να μου κοστίζει την ζωή μου όμως δεν με νοιάζειhellip Αντωναρακουhellip Σε προκαλώ σε μάχη σώμα με σώμα Η καλύτερη ας κερδίζει Με αγάπη ξέρεις εσύ ποιαhellip Χαχαχαχχα Ο μυστικός συγγραφέας Ρε παιδιά αλήθεια μέχρι τώρα δεν αναρωτηθήκατε ποτέ ποιος είναι αυτός ο ηλίθιος που γραφεί αυτό τα παράξενα πράγματα Καλά αφού τώρα σίγουρα αναρωτιέστε θα σας πω εγώ hellipΕίναι μια ξανθιά γαλανομάτα κοπέλα από την τρίτη Λυκείου Ωραία φαίνομαι έτσι όπως με περιγράφω όμως μην ξεγελαστείτε από κοντά δεν είμαι ωραία για αυτό το λόγο καλύτερα να μην σας πω το όνομα και να σας αφήσω να φανταστείτε ελεύθερα hellipΚαλά αρκετά σκεφτήκατε στο Γ2 βρίσκομαι και είμαι η μοναδική ξανθιά με μπλε ή πράσινα ότι ναrsquo ναι μάτια Ελάτε να με επισκεφτείτεhellip

54

Οι Αστείες Σελίδες συμμετέχουν και αυτές στο αφιέρωμα για το Παρελθόν και το Μέλλονhellip μάλλον για το Παρελθόνhellip

Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλαhellip

της Ντρίτα Μεζίνι Γεια σας είμαι η ΝΤΡΙΤΑ και είμαι άγριος άνθρωπος και επιπλέον laquoούγκα - ούγκαraquo Τώρα θα ήθελα να σας πω την ιστορία μουhellip Λοιπόνhellip Ζω σε μία σπηλιά μαζί με 30 άλλα άτομα ακόμα πιο άγρια από εμένα είμαι ο μόνος άνθρωπος που μιλάει μία γλώσσα Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό όμως δεν έχει και πολύ σημασία Μία μέρα καθόμουν στην σπηλιά και πεινούσα πάρα πολύ Είχα μέρες να φάω κάτι και το μυαλό μου είχε πάει άσχημα σε ψητό ταύρο laquoΓια περίμενε νομίζω ότι η φωτιά δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμαraquo Μα είναι κάτι παράξενα πράγματα που περνάνε από το μυαλό μου καμία φοράhellip σοβαρά νιώθω ότι έχω γεννηθεί στην λάθος εποχή Δεν είναι αυτός ο κόσμος για εμένα Εγώ είμαι κάτι ξεχωριστό Τέλος πάντων πίσω στο θέμα μαςhellip Πεινούσα πολύhellip Σηκώνομαι για να πάω να κατουρήσω λίγο πιο πέρα και εκείνη την στιγμή σκοντάφτω και το χέρι μου λερώνεται με σκατά και όταν το ακουμπάω πάνω στον τοίχο το χέρι μου μένει εκείhellip φαινόταν σαν αληθινό Εκείνη την στιγμή μου έρχεται η ιδέα να κάνω έναν αληθινό ταύρο Δυστυχώς αυτός ο ταύρος δεν τρωγόταν Όμως τα δόντια μου μία χαρά έπεσαν Παρόλο όμως που ο ταύρος αυτός δεν τρώγονταν ήταν κάτι ξεχωριστό πολύ ωραίο ένοιωθα κάτι υπέροχο όταν το έβλεπα παρόλο που πεινούσα πάντα

55

Χωρίς Σύνορα έτος 8ο αριθμός τεύχους 1 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 Για το τεύχος συνεργάστηκαν

Κείμενα Αμπντάλλα Αζκόρ Πέτρος Αλεξαντρόβ Σαλόμε Αμπνταλάντζε Τζένιφερ Άντζη Ειρήνη

Αντωναράκου Γιούλη Δάμη Ριχάμπ Ελσαγιέντ Έλντα Ζαβαλάνι Πέτια Ζαγκόρτσεβα Ρεζάν Ζάζα

Γιώργος Μοτόκι Ζεύκης Αιμιλία Ζλάτκοβα Αμαντού Καμάρα Ζάλχα Καράκας Νεγκάρ Καρίμι Νάτια

Κικναβελίτζε Αντρέι Κοτσύλο Τατιάνα Κουζμινίχ Λίκα Κουχιανίτζε Τζόσουα Κρούελ Γιάννης Λάβνερ

Μαρία Μαλβενισβίλι Ζουαλίσα Μαλίκ Γιούλια Μαστίκας Ντρίτα Μεζίνι Μαρία Μοτσονελίτζε Ράντα

Μοχάμεντ Ρομίνα Μπαζαϊτι Οριάντα Μπαϊράμι Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Τόκο Μπεριασβίλι

Μοχάμεντ Μπίλο Πάολα Μποντούρι Ντανιέλα Μπούλγκακ Σαλόμε Ναβγκουραΐντζε Μάριος Νασράλλα

Μάια Ουτρουγκασβίλι Άννα Παρτσβάνια Λάουρα Πασυβιάτ Γιολίτα Πέντσεβα Στέφανι Πέτκοβα Αρτιόμ

Πετράσκου Χριστίνα Πολοβίνα Ρεγκίνα Οσέι Χάμσον Νιλοφάρ Ραχματολλαχί Μπάρτεκ Ρογκάλα Άννα

Ρότσι Νάνα Ρουσσάντζε Στας Σαμοχβάλοβ Τάκης Ισάμ Σας Φρανκ Σιμπαγιάν Ντομίνικα Σόβα Ντάρια

Τσιβιλίδη Μιχάλης Τυμπούρσκι Μαριάνα Φελφέλ Ναταλί Χαλάουι Καμέλια Χρίστοβα Σιμόνα Χρίστοβα

Εικονογράφηση Πέτρος Αλεξαντρόβ Νίνι Βατσαρίτζε Γιώργος Μοτόκι Ζεύκης Γιολίτα Πέντσεβα Τζων

Έρικ Ρικοχερμόζο Μιχαέλα Τσιόρα Εξώφυλλο Τζων Έρικ Ρικοχερμόζο (εικόνα) Πέτρος Αλεξαντρόβ

(τίτλος) Για να φτιαχτεί αυτή τη φορά το τεύχος βοήθησαν Πέτρος Αλεξαντρόβ Ούμε Αμμάρα Ουσάμα

Αχμέντ Νίνι Βατσαρίτζε Αθηνά Γιάχεια Έλντα Ζαβαλάνι Αιμιλία Ζλάτκοβα Αμαντού Καμάρα Ζάκο

Κικναβελίτζε Τατιάνα Κουζμινίχ Μπογκνάν Κούντιν Αθηνά Κούσπιελ Ρομάν Κρίβιι Μίρνα Μακκάρυ

Ντρίτα Μεζίνι Μαρία Μοτσονελίτζε Μουτέμπα Μουμπάνγκα Σάνφο Μοχαμαντί Ράντα Μοχάμεντ

Αμπντάλλα Μπαντρ Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Λεονίντ Μπογκντάν Πάολα Μποντούρι Ντανιέλα

Μπούλγκακ Μόνα Μουρατουλαΐν Στέφανι Πέτκοβα Χριστίνα Πολοβίνα Ελίας Ρατζαμπί Αμπάς Ρεζκ

Τζων Έρικ Ρικοχερμόζο Αλεξάνδρα Ροσίνσκα Άννα Ρότσι Γιώργος Σαραφιανός Τάκης Ισάμ Σας

Ντάρια Σιμονένκο Ιλόνα Σοκόλοβα Ντάρια Τσιβιλίδη Αχμέντ Χουσεΐν Άνι Χουρσουντιάν Μπέλλα

Χουσεμπέλιου Σιμόνα Χρίστοβα

Συντακτική ομάδα Αθηνά Γιάχεια Αιμιλία Ζλάτκοβα Σιλβάνα Λαπάνι Ντρίτα Μεζίνι Σάνφο Μοχαμαντί

Ράντα Μοχάμεντ Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Αμπάς Ρεζκ Άννα Ρότσι Συνεργάτες καθηγητές Ειρήνη Αντωναράκου Διονύσης Μητρόπουλος Γιώργος Σαραφιανός

56

Page 3: Εκπαίδευσης Νοέμβριος 2013) 0€2lyk-diap-ellin.att.sch.gr/efimerida/horis_synora.8.1.pdf · γίνεται και στο σχολείο μου, το Διαπολιτισμικό

Αγαπητοί κύριοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Νέα Σμύρνη

Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που εσείς θέλετε τα παιδιά να μπουν στις τάξεις με αλφαβητική σειρά Επειδή το σχολείο μας είναι διαπολιτισμικό και υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν ελληνικά και αν τους βάλετε στο ίδιο τμήμα που υπάρχουν παιδιά που ξέρουν ελληνικά πώς θα προχωρήσουν Αναγκαστικά θα μείνουν στην ίδια τάξη Και άμα είναι έτσι γιατί να υπάρχει τότε το διαπολιτισμικό σχολείο

Εδώ βοηθάνε τα παιδιά και σε αυτό το σχολείο δεν υπάρχει τόσο μεγάλος ρατσισμός όπως σε άλλα ελληνικά σχολεία Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να καταφέρετε με αυτό Φανταστείτε πως αν η ζωή θα σας έκανε να πάτε να ζήσετε στο εξωτερικό και να μεγαλώσετε τα παιδιά σας καλά να μορφωθούν και να μην πεινάνε και το παιδί σας δεν θα ήξερε την γλώσσα και θα το πηγαίνατε σε τέτοιο σχολείο και εκεί να έκαναν αυτό που θέλετε να κάνετε σε εμάς εσείς πώς θα ήταν και πώς θα ένιωθε το παιδί σας Και για να ξέρετε σε αυτό το σχολείο υπάρχουν παιδιά που πεινάνε που κρυώνουν και οι δάσκαλοι τα βοηθάνε και κάνουν ότι μπορούν και αν συνεχίσετε έτσι και γίνει αυτό που θέλετε όλοι ή οι περισσότεροι μαθητές θα μείνουν στη ίδια τάξη και δεν νομίζω να είστε ευτυχισμένοι με αυτό και μακάρι με αυτό το γράμμα να καταφέρω να σας αλλάξω τη γνώμη και θέλω να το σκεφτείτε καλά

Μαριάμι Μοτσονελίτζε

Οι δυσκολίες του σχολείου μας Το σχολείο μας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα πολλά χρόνια Όμως τόσος καιρός που περνάει τα προβλήματα μόνο αυξάνονται Κάνουμε ότι μπορούμε για να μην κλείσουν το σχολείο μας όμως αυτό δεν είναι αρκετό Το κράτος μας τρελαίνει κάθε μέρα κάθε στιγμή ακούμε κάτι καινούριες εντολές και νόμους Μα είναι κανονικό αυτό Το να μας αλλάζουν καθημερινά όλα μας δυσκολεύουν με αυτό το τρόπο Αυτό το κράτος προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα άλλωστε και το πόσα και ποια τμήματα έχουμε θέλουν να κανονίζουν αυτοί Θέλουν να είμαστε σαν τα ελληνικά σχολεία όμως δεν είμαστε Είμαστε ξένοι όμως και εμείς άνθρωποι είμαστε και έχουμε δικαιώματα όπως και οι έλληνες Μήπως είναι ρατσισμός δεν ξέρουμε Αλλά έτσι φαίνεται Αν και προσπαθώ να σκεφτώ σαν το κράτος δεν μπορώ να τους καταλάβω Ας πούμε για παράδειγμα πως τα παιδιά που μόλις ήρθαν στην Ελλάδα πρέπει να κάνουν τα μαθήματα όπως ακριβώς τα κάνουν οι έλληνες Πάνε καλά αυτοί

Αυτοί αν πάνε σε μια ξένη χώρα θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν κανονικά και αμέσως Όχι βέβαια Τότε τι μας κάνουν Τελικά αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι μόνο να προσπαθούμε καθημερινά να δείχνουμε ότι το αξίζουμε να κάνουμε ότι μπορούμε να μην κλείσουν το σχολείο μας ∆ιότι αυτό το σχολείο βοήθησε πολλά παιδιά να πετύχουν κάτι στην ζωή τους να περάσουν σε πανεπιστήμιο Μετά από μας θα υπάρχουν πολλά παιδιά που θέλουν βοήθεια στην γλώσσα και πρέπει να κρατήσουμε αυτό το σχολείο για αυτούς αν και το κράτος θα προσπαθεί καθημερινά να μας κλείσει ∆εν θα τους αφήσουμε να το κάνουν Χρειαζόμαστε αυτό το σχολείο

Ντάρια Τσιβιλίδη

3

Όχι στις γκρίζες ζώνες της Ναταλί Χαλάουι

laquoΜέσα σε μια πόλη από τσιμέντο και άσφαλτο ο Μαρκοβάλντο αναζητά τη φύση Μα υπάρχει ακόμα η φύση Η φύση που βρίσκει είναι περιφρονητική παραμορφωμένη έχει συμβιβαστεί με την τεχνητή ζωήraquo

Όπως ο Μαρκοβάλντο ο ήρωας του Ίταλο Καλβίνο στο βιβλίο του Μαρκοβάλντο οι εποχές στη πόλη ψάχνει απεγνωσμένα να βρει τη φύση έτσι και τα παιδία του 2ου Γενικού Διαπολιτισμικού Λυκείου του Ελληνικού παλεύουν ουσιαστικά να βρουν το δίκιο τους μέσα σε ένα χάος γραφειοκρατίας και αλλοπρόσαλλης εξουσίας Συνολικά στην Αττική λειτουργούν έξι διαπολιτισμικά σχολεία Εγώ αποφοίτησα από το λύκειο του Ελληνικού και συμμετέχω στην υπεράσπιση των σχολείων αυτών Στις 1‐04‐2012 δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή ένα άρθρο με τίτλο laquoΓκρίζες Ζώνεςraquo των Διαπολιτισμικών Ο υπότιτλος γράφει με έντονα μαύρα γράμματα Σχολεία χρησιμοποιούνται για παράνομη χορήγηση αδειών παραμονής σε ενήλικους Θέλω να απαντήσω σε αυτό τονίζοντας πως οι μαθητές ΔΕΝ είναι μόνο ενήλικοι διότι υπάρχουν παιδιά από τα Δημοτικά Γυμνάσια και τα Λύκεια που ζουν μόνα τους σε ξενώνες δίχως ιατρική περίθαλψη Δίχως χρήματα και επίβλεψη κάποιου κηδεμόνα Το σχολείο τους παρέχει ΜΑΘΗΣΗ ώστε να μπορέσουν να ζήσουν να μεγαλώσουν και ίσως κάποια στιγμή να φύγουν με την θέλησή τους από την χώρα Να βρουν την ευκαιρία καλύτερης επιβίωσης κάπου άλλου Στα σχολεία αυτά διδάσκονται παιδιά τα οποία έχουν ζήσει υπό αντίξοες συνθήκες έχουν χάσει γονείς και αδέλφια Επίσης αναφέρεται στο κείμενο πως τα σχολεία είναι laquoγκέτοraquo και laquoπροστατεύουνraquo λαθρομετανάστες Τα σχολεία δεν είναι αυτά που επέτρεψαν στους λαθρομετανάστες να εισχωρήσουν στη χώρα Εφόσον το μέγιστο πρόβλημα της υπόθεσης είναι η λαθρομετανάστευση τότε γιατί δεν απευθύνεστε στην υπεύθυνη ηγεσία Το εύκολο είναι να αντιμετωπίζεις και να laquoστριμώχνειςraquo τον απροστάτευτο Τα παιδιά αυτά να ξέρετε όμως ΔΕΝ είναι απροστάτευτα στο σχολείο τους γιατί υπάρχουν άνθρωποι πολιτισμένοι και μορφωμένοι που τα στηρίζουν και έχουν χύσει αίμα για να κρατήσουν τα σχολεία Όσον αφορά το σχολείο στην πλατεία Βάθης υπάρχουν λόγοι που τα παιδιά προτιμούν το σχολείο του Ελληνικού από αυτό Το θέμα δεν είναι να κοιτάμε την θέα από μακριά αλλά να ερχόμαστε όσο το δυνατό πιο κοντά στα γεγονότα Το σχολείο του Ελληνικού είναι κοντά στους μαθητές και τους στηρίζει επίσης βρίσκεται σε μια ασφαλή περιοχή και τα παιδιά σαφώς και προτιμούν να διδάσκονται σε αυτό Επίσης στο άρθρο αναφέρεται πως μαθητές διαπολιτισμικού σχολείου συνέβαλαν σε βανδαλισμούς στο κέντρο την Αθήνας Δεν υπάρχουν κάποια απόδειξη για το θέμα ούτε και για την έκρηξη από γκαζάκια όπως αναφέρεται στο άρθρο της Καθημερινής Ο Πρόεδρος την Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νότιας Αθήνας κ Βασίλης Τζαφάς αναφέρει για τα διαπολιτισμικά σχολεία laquoΒοηθούν τους αλλοδαπούς να προσαρμοστούν αρμονικά στην Ελληνική κοινωνίαraquo Με όλο το θάρρος ρωτώ γιατί δεν βγαίνουν κάποια μέτρα που να απαγορεύουν εξολοκλήρου τους αλλοδαπούς από την Ελλάδα ούτως ώστε να μην υπάρχουν

4

περαιτέρω προβλήματα και εντάσεις σε σχολεία Γιατί δεν αλλάζει η Ελλάδα καθεστώς και από Δημοκρατία να γίνει κράτος άλλου τύπου ―να κλειστεί τελείως η χώρα στην εθνικότητά της Με το να πηγαίνουν στο σχολείο τα αλλοδαπά παιδιά και να εντάσσονται λοιπόν στο laquoσύστημαraquo της χώρας μαθαίνουν να γίνουν πολιτισμένοι και μορφωμένοι πολίτες και όχι θυμωμένοι πρόσφυγες ή laquoγκέτοraquo ή ακόμα και εγκληματίες Ένας τρόπος αποτροπής της εγκληματικότητας και του βανδαλισμού είναι αυτό το laquoχέριraquo που απλώνεται σε αυτά τα παιδιά Ποια είναι η ουσία η δική σας γιατί φτάσαμε ως εδώ Γιατί τόση έχθρα Πού ακριβώς εμφανίζεται η παιδεία σε αυτό το laquoσύστημαraquo Στην δική σας πλευρά ―ή στην πλευρά των παιδιών που την αναζητάνε Είναι σημαντικό να διαλυθεί επιτέλους αυτό το τείχος Να υπάρξει για τα παιδιά αυτά μια αλληλεγγύη Δείτε το σαν μια ήπια δραστηριότητα και όχι σαν μια λακκούβα στο δρόμο σας Θα περιμένω μαζί με τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου τα δικά σας αιτήματα και επιχειρήματα πάνω στο θέμα του laquoλουκέτουraquo αυτής της εκπαίδευσης Ας μην το επεκτείνουμε όμως περαιτέρω το θέμα Κάνετε μια σωστή διαχείριση αλλά μην εμπλέκετε αβοήθητα και απροστάτευτα παιδιά σε ιστορίες δίχως αρχή και τέλος Χτυπήστε το laquoκόκκινο σημείοraquo της υπόθεσης Τη διαχείριση της κατάστασης με πολιτισμένους και αποτελεσματικούς τρόπους Τους οποίους δεν μπορώ να σας τους πω ή να σας προτείνω κάτι άλλο γιατί και εγώ όπως και εκατομμύρια άλλοι νέοι άνθρωποι στη χώρα προσπαθώ να επιβιώσω όχι μόνο από την οικονομική αλλά και την οινωνική κρίση κ

Πρώτες μέρεςhellip Είναι πάντα δύσκολο να είσαι το καινούριο παιδί στο σχολείο και να αρχίζεις πάλι από την αρχή να κανείς φίλους Αλλά δεν μου πήρε πολύ καιρό μέχρι να βρω μερικούς πολύ καλούς νέους φίλους Ήμουν πολύ αγχωμένη την πρώτη μέρα στο σχολείο Αλλά η μαμά μου με έκανε να νιώθω καλύτερα και ως συνήθως είχε δίκιο Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να είμαι ο εαυτός μου Αυτό το Λύκειο το διαπολιτισμικό είναι ένα σχολείο που δουλεύει ομαδικά Τα παιδιά στην ομάδα είναι φίλοι μου εντός κι εκτός σχολείου

Γιούλια Μαστίκας

5

λλοογγοοττεεχχννίίαα

Αφ ι έρωμα Σχέδια για το μέλλονhellip

Αναμνήσεις από το παρελθόνhellip

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΈΡΟΣ 1)

Θα μου λείψειςhellip Μικρό αφιέρωμα στους μαθητές της περσινής Γ΄ Λυκείουhellip

6

Ήταν η τάξη που κυνηγήθηκε περισσότερο (όχι από μας φυσικά)hellip και αγωνίστηκε ακόμα περισσότεροhellip Φεύγοντας αποχαιρετούν το σχολείο μαςhellip

Λίγα λόγια για τον αποχαιρετισμό Σχολικά έτη 2010‐2013 αυτές ήταν οι χρονιές που γνώρισα κάτι άτομα που μου έχουν αλλάξει την ζωή και πιο συγκεκριμένα δύο κορίτσια από Πολωνία Η πρώτη μας γνωριμία ήταν στο μάθημα της επιλογής‐ ψυχολογία βασικά στο διάλειμμα πριν μπούμε στο μάθημα τέλος πάντων Η παρέα μου και εγώ για να τραβήξουμε την προσοχή τους φωνάζαμε κάτι ονόματα άστα να πάνε Τελικά γνωριστήκαμε μέσω facebook Από τότε που μιλάμε στο ίντερνετ ανοίχτηκε λωλή συζήτηση για την ζωή τα προβλήματα τις αγάπες και ότι άλλο φανταστείτε και έτσι και εγώ τις έχω σαν τις αδερφές μου κολλητές φίλες Για μένα αυτές οι χρόνιες θα μου είναι αξέχαστες και ελπίζω να μην κλείσει το σχολείο τούτο Make love not war peace

Φρανκ Σιμπαγιάν

3 χρόνια πριν για πρώτη φορά ήρθα στο σχολείο αυτό Ήταν το πιο καλύτερο που μπορούσα να κάνω Γνώρισα ανθρώπους από διάφορες χώρες Όλοι κάνουν παρέα με όλους δεν υπάρχει καθόλου ρατσισμός όπως σε αλλά σχολεία Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει Στο σχολείο είναι όλα τέλεια και οι καθηγητές μας βοηθάνε μας αγαπάνε και θέλουν να μας βοηθήσουν σε όλα ακόμα και να περάσουμε στις σχολές που θέλουμε Τα μαθήματα γίνονται με τον πιο εύκολο τρόπο Υπάρχουν και μερικοί καθηγητές που μπορούμε να μιλήσουμε για όλα μαζί τους και μας δίνουν υποστήριξη Τα παιδιά είναι τα καλύτερα που γνώρισα Όλοι είναι καλοί Και στο σχολείο πέρασα και τις καλές και τις κακές στιγμές μου όμως όλα τα θυμάμαι και δεν τα μετανιώνω Τώρα που φεύγω απ το σχολείο όλα θα μου λείψουν παρά πολύ Όλοι και όλα Ήταν τα καλύτερα χρόνια που έζησα Ούτε στο πολωνικό σχόλιο δεν ήταν τόσο καλά Έμαθα πολλά πράγματα από αυτό το σχολείο το πιο σημαντικό είναι να αγαπάμε τους ανθρώπους έτσι όπως είναι και να έχουμε σεβασμό σε αυτούς από οποία χώρα και να είναι Γνώρισα και τέτοιους ανθρώπους που μου άλλαξαν την ζωή Έμαθα και πιο καλά τα ελληνικά μου Θα μου λείψει το σχολείο όμως κάποια μέρα θα έρθω να δω τους καθηγητές και μακάρι να μην κλείσει το σχολείο γιατί δίνει στα παιδιά ελπίδα για τα καλύτερα

Ντομινικα Σόβα

7

Στο σχολείο μουhellip στην παρέα μουhellip

Στην αρχή δεν ήξερα τι γίνεται

Στο σχολείο δεν είχα ζωή

Φοβόμουν να ξυπνήσω το πρωί

Γνώρισα μερικούς ανθρώπους

Αλλά ακόμα δεν έβρισκα τρόπουςhellip

Τρόπους να νιώσω ελευθερία

Μετά κάτι αρχίζει και αλλάζει

Η ζωή από μόνη συμπέρασμα βγάζει

Βρήκα την χαρά και την τρέλα

Ξαφνικά η καθημερινότητα έγινε καραμέλα

Μια παρέα- ένα σχολείο

Όλοι ήταν για μένα σαν νοσοκομείο

Σαν φάρμακο που βοηθάει

Στο μέρος του σώματος που πονάει

Κάθε φάτσα μου έφτιαχνε την μέρα

Μου έδινε δύναμη να προχωρήσω πιο πέρα

Και τώρα

Τελειώνουν όλα

Ξαφνικά χάνω αυτό που κέρδισα

Σαν να αφήνω την καρδιά μου πίσω

Μα δεν μπορώ έτσι να τα αφήσω

Τόσες στιγμές τόσες αναμνήσεις

Με τίποτα δεν μπορείς να τα σβήσεις

Όλα θα μείνουν μέσα στο μυαλό

Και σίγουρα στην καρδιά

Για να με ζεστάνουν σαν αγκαλιά

Μπάρτος Ρογκάλα

Τα τρία χρόνια στο σχολείο αυτό ήταν τα τρία καλύτερα μου χρόνια Τόσες υπέροχες αναμνήσειςhellip Πριν βρεθώ εκεί άλλαζα συνεχώς σχολεία και τόπους που έμενα αλλά πουθενά δεν ένιωθα τόσο ωραία όσο ένιωσα εκεί Τους φίλους μου από το σχολείο τους έχω σαν την οικογένειά μου Τώρα ήρθε η στιγμή να αλλάξω πάλι χώρα σχολείο Θα μου λείψουν πολύ τα παιδιά που γνώρισα εκεί οι καθηγητές και η διευθύντρια Ξέρω πως πουθενά δεν θα με δεχτούν τόσο θερμά όσο σε αυτό το σχολείο Κανείς και πουθενά δεν κάνει τόσα πράγματα να νιώσει κανείς τόσο άνετα Το καλύτερο πάντως είναι ότι στο σχολείο υπάρχουν παιδιά από σχεδόν όλο τον κόσμο και δεν υπάρχει Κ Α Θ Ο Λ Ο Υ ρατσισμός οι καθηγητές κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους να μας βοηθήσουν στα μαθήματα αλλά και σε ότι άλλο χρειάζεται κανείς Ο καθένας μας έμαθε πολλά πράγματα από τους καθηγητές και δεν εννοώ μόνο τα

8

μαθήματα υπάρχουν και καθηγητές οι όποιοι μας δίνουν και συμβουλές Θέλω όταν ξαναέρθω στην Ελλάδα να έρθω στο σχολείο να δω ίδιους καθηγητές και την ίδια διευθύντρια δεν θέλω να κλείσει το σχολείο για κανέναν λόγο γιατί το σχολείο είναι η μόνη ελπίδα για τα παιδιά που μόλις ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα και χωρίς να έχουν φίλους το σχολείο είναι η μόνη ελπίδα για το καλύτερο αύριο

Λάουρα Νικόλ Πασιβιάτ

Οι αναμνήσεις από το λύκειο είναι πάρα πολλές Μέσα σε αυτές τις αναμνήσεις υπάρχουν οι φιλίες οι παρέες οι καθηγητές η κύρια Σιούτη η ευχαρίστηση στο μάθημα η βαρεμάρα στα κενά μαθήματα όλα πάνε πακέτο σε αυτή την ζωή Χαίρομαι πολύ που είχα την ευκαιρία να φοιτώ σε αυτό το σχολείο Όπως όλα τα πράγματα στην ζωή υπάρχει το καλό και το κακό Το σχολείο σου προσφέρει μόρφωση ενώ από την άλλη για πολύ καιρό δεν είχε σχολικά και καθηγητές για κάποια μαθήματα Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία και λογικήhellip Όλα γίνονται αρκεί να το θέλεις Φέτος πέρασα μια ωραία χρονιά υπήρχε μερικές φορές αναστάτωση μερικές φορές ησυχία Η εκδρομή με χαλάρωσε πολύ ξεφύγαμε για τρείς ημέρες μακριά από την Αθήνα ήταν σαν καλοκαιρινές διακοπές είχε όλα τα καλά πράγματα Εύχομαι σε όλους τους καθηγητές και την κυρία Σιούτη να είναι καλά και να μας θυμούνται εμάς τους απόφοιτους μαθητές επίσης καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που συνεχίζουν

Ρομίνα Μπαζαΐτη

Πώς να σrsquo ευχαριστήσω

Όσα και να πω για αυτό το σχολείο θα τα θεωρώ λίγα και είναι πραγματικά λίγα γι΄ αυτό δεν ξερά πώς να σrsquo ευχαριστήσωhellip

Να σε ευχαριστήσω που με έμαθες τα ελληνικά ή να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να περάσω πολλά χρόνια ευχάριστα και ωραίαhellip

Να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να μάθω πράγματα για όλο τον κόσμο και για την Ελληνική κοινωνία Να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να έχω φίλους που δεν θα τους

είχα γνωρίσει ποτέhellip Αυτό το σχολείο με υποστήριζε ως ξένο μαθητής σε μια ξένη χώρα που δεν ήξερα ούτε τα γράμματά της και όπως με υποστήριζε τόσα χρόνια θα το υποστηρίξω και εγώ

μέχρι και την τελευταία μου στιγμή σ΄ αυτή τη χώρα Ευχαριστώ για το σχολείο μου Ευχαριστώ για τους καθηγητές μου Ευχαριστώ

για όσους μαθητές και όσους καθηγητές βοήθησαν και υποστήριξαν να υπάρχει αυτό το σχολείο

ΜΑΡΙΟΣ ΝΑΣΡΑΛΛΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ Όταν ήμουν τρίτη λυκείου πήγαμε μια τριήμερη στην Άνδρο Εκεί περάσαμε πολύ ωραία με τα παιδιά και τους καθηγητές που ήταν μαζί μας

Το βράδυ πήγαμε παραλία και ανάψαμε φωτιά Πήγαμε σε μουσεία σε σπηλιά και σε άλλα μέρη Έχω φωτογραφίες από όλα αυτά και τώρα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όταν βλέπω όλα αυτά μου θυμίζουν τα παιδιά που τώρα δεν τους βλέπω και τα μέρη στα οποία έχω πάει Επίσης και αυτά που έχουμε κάνει εκεί Ελπίζω τα παιδιά που ήμασταν μαζί τότε να είστε καλά και ακόμα σας αγαπάω

Νιλοφάρ Ραχματολλαχί

9

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΈΡΟΣ 2)

Καινούργια αρχήhellip Μικρό αφιέρωμα στους μαθητές της περσινής Γ΄ Γυμνασίουhellip

Τους είδαμε για πρώτη φορά στο σχολείο κάποια μέρα της άνοιξηςhellip μας είχαν επισκεφτεί για να μάθουν για μαςhellip κάποιοι φύγανε κάποιοι βρίσκονται και τώρα εδώhellip έγραψαν τότε και κάποια πράγματα για τις σκέψεις και τις εντυπώσεις τουςhellip το μέλλον του στο σχολείο είναι ακόμα μπροστά τουςhellip η περσινή Τρίτη γυμνασίουhellip

Αρχή στο Διαπολιτισμικό σχολείο

της Μαρίας Μπαχίτ Θα μιλήσω για το σχολείο μας το διαπολιτισμικό Όταν ήρθα εδώ στην Ελλάδα νόμιζα ότι το σχολείο είναι πολύ δύσκολο και όταν μου είπαν ότι έχει σχολείο που βοηθάει τους ξένους ή αυτούς που δεν ξέρουν ελληνικά καλά και δυσκολεύονται στη γλώσσα πήγα Στο σχολείο λίγο φοβήθηκα από τα παιδιά και από τις δασκάλες μήπως είναι λίγο αυστηρές Αλλά είδα εκεί ότι τα παιδιά είναι καλά και οι δάσκαλοι μαθαίνουν καλά και σιγά - σιγά Υπάρχουν τμήματα αυτός που ξέρει ελληνικά πάει σε μεγάλο τμήμα και αυτοί που δεν ξέρουν πάνε με τα παιδιά που δεν ξέρουν καλά και μαθαίνουν μια χαρά εκεί

School is Boringhellip της Ντάρια Τσιβιλίδη

Το σχολείο είναι πολύ βαρετό πράγμα Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να πάει σχολείο αλλά είναι η υποχρέωσή μας Οι δάσκαλοί μας είναι πολύ καλοί όμως όταν ξεκινάνε να μιλάνε για το μάθημα βαριόμαστε και θέλουμε να κοιμηθούμε Έχουμε πολλά μαθήματα τα οποία δεν μας χρειάζονται στην ζωή μας όπως τα αρχαία Μερικά μαθήματα απλά δεν θέλουμε να τα μάθουμε λόγω του ότι δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά Βέβαια δεν υπάρχει τέλειο σχολείο αλλά όσα και να έχει το σχολείο μας μειονεκτήματα μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο Προσέχοντας στα μαθήματα προσέχοντας το περιβάλλον στην αυλή και υπολογίζοντας τους ανθρώπους που είναι γύρω μας Αν οι μαθητές και οι δάσκαλοι δώσουν σημασία σε αυτά τα τρία πράγματα τότε το σχολείο μας θα γίνει λίγο πιο καλύτερο Το σημαντικότερο για μας τους μαθητές είναι να νιώθουμε την βοήθεια από τους καθηγητές μας και να καταλαβαίνουμε αυτά που προσπαθούν να μας μάθουν Όμως αν σε κάποιο μάθημα έχουμε τον καθηγητή που συνέχεια μας φωνάζει και δεν μπορεί να μας εξηγήσει καλά τότε και εμείς δεν καταλαβαίνουμε και δεν μαθαίνουμε τίποτα Δεν φταίμε εμείς αυτοί που μας μαθαίνουν φταίνε και βέβαια τα παιδιά που βρίσκονται στην τάξη απλά περνώντας την ώρα και ενοχλώντας το μάθημα Όμως κάποιοι θέλουν να μάθουν και δεν μας δίνεται την ευκαιρία να το κάνουμε Σκεφτείτε το αγαπητοί μας καθηγητές και προσπαθήστε να κάνετε κάτι για να είναι το μάθημά σας ενδιαφέρον και να μην χρειάζεται να φωνάζετε κάθε πέντε λεπτά στο ένα η στο άλλο ενοχλητικό άτομο Θέλουμε να μας μάθετε αυτά που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε

10

ΨΕΜΑΤΑ της Στεφανί Πετκόβα

Διάλεξα να γράψω για τα ψέματα Νομίζω πώς δεν υπάρχει άνθρωπος που να του αρέσουν Επίσης δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην τα λέει μικρά ή μεγάλα Στις διαφορετικές περιπτώσεις οι άνθρωποι αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο Η μια είναι όταν ξέρουν πια την αλήθεια και ακούνε τι θα τους πουν Η αντίδραση που θεωρώ καλύτερη είναι να τα πάρεις ειρωνικά και ο ψεύτης τελικά να βγει γελοίος Όμως αν είναι ας πούμε η αδελφή μου μπορεί να θυμώσει μπροστά στα ψέμα εΕίναι και αυτό φυσικόhellip έτσι

Το συμπεράσματα είναι ότι τα ψέματα δεν μας κάνουν καλό (όπως μας μαθαίνουν ακόμα στο δημοτικό χάχα) Δεν μας βοηθάνε και ο μόνος που χάνει είναι ο ψεύτης

Respect the truth

hellipand smile D

ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ της Σαλόμε Ναβγκουραΐντζε

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια κοπέλα Η κοπέλα δεν είχε κανένα και περίμενε τη μάνα της να την πάρει από τη χώρα της Στην ξένη χώρα πράγμα παράξενο για την κοπέλα αυτή βρήκε φίλους Με διάφορα χρώματα με διάφορες κουλτούρες και τρόπους ζωής Ήταν ενδιαφέρον ότι στη χώρα της κανείς δεν τη καταλάβαινε και εκεί που καν δεν μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα όλοι ήταν δίπλα τηςhellip Η κοπέλα έζησε καλά και εμείς καλύτερα

(μετάφραση Σαλόμε Αμπνταλάντζε)

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

του Μοχάμεντ Μπίλο Μπαρι Στο σχολείο μας υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες Μου αρέσουν τα μαθήματα και τα παιδιά Έχει λίγο ρατσισμό αλλά δεν είναι πολύ Υπάρχουν καλές δασκάλες που τους αρέσουν τα παιδιά ξέρουν πώς να μιλήσουν με τα παιδιά πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά που δεν ξέρουν πολύ καλά ελληνικά Τα παιδιά στο σχολείο μας είναι διαφορετικά με τις χώρες τις γλώσσες τον πολιτισμό Εδώ θέλουμε πιο πολύ βοήθεια για τη γλώσσα όπως εγώ μιλάω αγγλικά και γαλλικά αλλά τα ελληνικά είναι πολύ δύσκολα για μένα

11

Σχέδια για το μέλλονhellip Αναμνήσεις από το παρελθόνhellip

ΜΕΛΛΟΝ του Αρτιόμ Πετράσκου

Εδώ όλα είναι διαφορετικά το πιο περίεργο είναι πως μετά την βροχή ανατέλλει ο ήλιος ξαφνικά Έτσι είδα πράγματα που δεν είχα ξαναδεί στο σπίτι μου Σε καμία περίπτωση δεν μου αρέσουν τα απρογραμμάτιστα πράγματα ακόμα και αν στο δωμάτιό μου υπάρχει πάντα αταξία Με δυσκολία βρήκα ένα στυλό και άρχισα να γράφω Ο Σαράφ μου είπε να γράψω για το μέλλον μου μα δεν ξέρει πως κάνεις δεν γνωρίζει το μέλλον του Αυτό με ρωτάνε όλοι τον τελευταίο καιρό αλλά δεν έχω κάποια απάντηση Ένα παράξενο πράγμα είναι πως πριν λίγο καιρό ήμουν αποφασισμένος πως θα έπαιρνα την κιθάρα μου και θα πήγαινα σπίτι θα τραγουδούσα όλη μέρα σε γάμους και θα ξεκουραζόμουν γιατί είμαι λίγο τεμπέλης Αλλά πιο πολύ απrsquo όλα ήθελα να ξεφύγω από τον απαίσιο θόρυβο της πόλης τον οποίο δεν συνήθισα και σίγουρα να βρεθώ σε κοντινά μου πρόσωπα Πριν 2 χρόνια ήταν ένα τέλειο μέλλον για μέναhellip Αλλά τώρα πια δεν είμαι σίγουρος πως θέλω να τραγουδάω τα βράδια σε γάμους να αγοράσω ένα επάγγελμα όπως όλοι να τρώω και να πίνω όλη μέρα ακόμα και αν το δικό μας μολδαβικό κρασί είναι πολύ ωραίο Βλέπω το μέλλον μου σε ομίχλη και δεν είμαι σίγουρος πια για τίποτα Αλλά αν παρrsquo όλα αυτά είμαι εδώ θα ζητήσω να μου στείλουν δύο λίτρα κρασί από το σπίτι μου και θα περιμένω να ανατείλει ο ήλιος ο ήλιος μετά την βροχήhellip

ΠΑΡΟΝ - ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΜΕΛΛΟΝ

της Λίκα Κουχιανίτζε Πριν ένα μήνα ήταν πριν ένα μήνα πριν δύο μήνες ήταν πριν δύο μήνες πριν τρεις μήνες ήταν πριν τρεις μήνες Και άμα θα συνεχίσω έτσι θα καταλάβω ότι πριν την ζωή μου ήταν πάλι η ζωή μου και το βασικό ούτε καν θυμάμαι τι πού και πώς Πάντα γίνονται διαφορετικά πράγματα στην ζωή μας κάποια θέλουμε να τα θυμόμαστε και κάποια να τα ξεχάσουμε αλλά ο πόνος υπάρχει εκεί επειδή η μνήμη δεν είναι όπως την θέλουμε εμείς Απλά υπάρχουν τρία πράγματαhellip το παρελθόν που ποτέ δεν μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε το μέλλον το μέλλον που ποτέ δεν μας βοηθάει για να ξεχάσουμε το παρελθόν και το και το παρόν που είναι η στιγμή που δεν θυμόμαστε ούτε παρελθόν ούτε μέλλον

12

Πονάει η καρδιά της Γιουλιάνα Δάμη

Πονάει η καρδιά αλλά πάλι σε κοιτάνε περίεργα γιατί με βλέπουν κάνω τη ζωή μου τι θα με περιμένει αν πάω εκεί η καρδιά θέλει να μείνει δεν θέλει να βγει Μήπως δεν είμαι εγώ είναι αυτή η γυναίκα που η ζωή της είναι μαρτύριο φρικτό βλέπει μόνο τα φοβισμένα πράγματα λες και είναι σωστό Δεν μπορεί να μιλήσει την βλέπει και την αγγίζει σε μία νύχτα που δεν τελειώνει αυτή η σιωπή σε σκοτώνει Ένα όνειρο του Πέτρου Αλεξαντροβ Είχα ένα όνειρο Σαν εσύ να με κοιτούσες Και ήσουνα με άλλον Και για μένα δεν ενδιαφέρεσαι

Αλλά όταν ξύπνησα Δίπλα μου σε είδα Κοιμόσουν στο στήθος μου Σαν ένας άγγελος στο ουρανό σου

Όταν ξύπνησες Σου διηγήθηκα το όνειρό μου Με κοίταξες και χαμογέλασες Και με χαμηλή φωνή μου ψιθύρισες

Μου είπες ότι είμαι ζωή σου Και δεν θα με προδώσεις ποτέ Όλη τη ζωή θα με αγαπάς Και θα είσαι δίπλα μου για πάνταhellip

13

Ένας Εφιάλτης της Μαριάννας Φελφέλ Μια μέρα γύριζα από το σχολείο και ήμουνα παρά πολύ κουρασμένη Και δεν ήθελα ούτε να φάω ούτε να αλλάξω τα ρούχα μου από τη πολύ κούραση Δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα Το μόνο που ήθελα να κάνω είναι να κοιμηθώ τίποτα άλλο δεν ήθελα Βασικά ήταν πρώτη φορά να θέλω τόσο πολύ να κοιμηθώ Ύστερα πέταξα την τσάντα μου κάτω και μπήκα στο δωμάτιο μου χωρίς να βγάλω άχνα Ούτε να βγάλω κάποια λέξη Ξάπλωσα μετά από μια πολύ κουραστική μέρα στο σχολείο και με το που έβαλα το κεφάλι μου πάνω στο μαξιλάρι κοιμήθηκα λες και πρώτη φορά κοιμάμαι ή πρώτη φορά βλέπω ένα μαξιλάρι Είχα όνειρο πως κάποιος με ψάχνει κάποιος που δεν τον ξέρω άλλα με θέλει θέλει κάτι από έμενα Για αυτό άρχισε να με κυνηγάει Εγώ όμως μόλις ξέρω ότι κάποιος άγνωστος με κυνηγάει αρχίζω να φοβάμαι Και να σκέφτομαι πού να κρυφτώ για να μην με βρει αυτός ο άγνωστος Άρχισα λοιπόν να τρέχω χωρίς να ξέρω πού πάω Το μόνο που ήθελα είναι να ξεφύγω από αυτόν που με κυνηγούσε με οποιοδήποτε τρόπο γι αυτό έφυγα από το σπίτι μου και πήγα να μείνω στο σπίτι μιας φίλης μου Μετά με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο και μου είπε ότι αυτός ο άγνωστος ρώτησε για έμενα και γι αυτό το λόγο έπρεπε να φύγω από το σπίτι της φίλης μου γιατί μπορεί να έρθει (ο άγνωστος) εκεί Πέρασαν οι μέρες και κατάλαβα ότι αυτός ο άγνωστος ήθελε να με σκοτώσει και δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελε να το κάνει αυτό Και εγώ τελικά άρχισα να τρέχω από χώρα σε χώρα για να ξεφύγω από αυτόν ώστε να μη με βρει

Στα όνειρά μου της Καμέλια Χρίστοβα

Κάθε βράδυ καθένας από εμάς όταν ξαπλώνει στο κρεβάτι του στο μυαλό του αμέσως έρχεται ένας άνθρωπος τον οποίον αγαπάμε ή αγαπούσαμε κάποτε Τις περισσότερες φορές ονειρευόμαστε αυτόν τον οποίον δεν θα είμαστε ξανά μαζί του Που κάποτε ήταν το άλλο μου μισό και κάθε πρωί που ξύπναγα μου έλεγε laquoσε αγαπάωraquo Ένιωθα στο κόσμο μαζί του μια σιγουριά Όταν κλείνεις τα μάτια σου νιώθεις το φιλί του Μα τώρα έχεις χαθεί και δεν υπάρχεις πουθενά και δεν θα είμαστε μαζί όπως ήμασταν παλιά Όλα αυτά που νιώθω θέλω να σου τα χαρίσω Μα σε θέλω ακόμαhellip Σου εύχομαι να είσαι πάντα ευτυχισμένος Θα ήταν ένα ψέμα που εσύ δεν θες εμένα ούτε εγώ εσένα Στα όνειρά μου ψάχνω να σε βρω και κοιτάω στον ουρανό τα αστέρια βλέπω κοντά μα εσύ δεν είσαι πια εδώ

14

ΝΕΡΟ της Λίκα Κουχιανιτζε

Σηκώθηκα και έφυγα Ούτε καν ξέρω πού είμαι πότε ήταν όταν το παιδί είχε μάθει να κολυμπάει στο νερό που είναι μέχρι τον αστράγαλοhellip Μήπως κάπου εδώ είναι τα δικά σου πράσινα μάτια θα τα έδινα όλα για να τα ακουμπήσω μία φορά Πάλι και πάλι πάω κάπου με χαιρετάει μόνο η γνωστή μου βροχή πάλι και πάλι σκέφτομαι για σένα και τα μαλλιά σου για τη θάλασσα Μήπως κάπου εδώ είναι τα δικά σου πράσινα μάτια γύρνα νιώθω μυρίζω τον βλέπωhellip Πεθαίνωhellip Με το ζόρι μου κλείσανε τα ανοιχτά πράσινα μάτιαhellipσκέφτηκε ∆εν θα ξαναβρέξει ποτέ Γέλα

Θάλασσα του Τζόσουα Κρούελ

Ένα θαλασσινό πουλί και ωραία παραλία μέσα σε καλοκαιρινό καιρό Αλλά σε άλλη πλευρά μού έρχεται στο μυαλό φουρτούνα στο νερό μαύρος ουρανός καταιγίδες απόλυτο χάος Αλλά όταν τελειώνει η νύχτα στη θάλασσα έρχεται η αυγή με το νερό ακίνητο με χρώμα χρυσό από τον ήλιο

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΕΡΟΣ

του Μιχάλη Τυμπούρσκι Ένα μέρος ξεχωριστό από τα άλλα ένα πάρκο με παιδική χαρά Εμφάνιση σαν του παγκόσμιου πολέμου με την μυρωδιά των δέντρων να λένε πως ο πόλεμος πια τέλειωσε τα δέντρα πήρανε μορφή ζώων και κάποιων πραγμάτων πέτρινα καθίσματα συγκρίνουν τον παλιό αιώνα με τον καινούριο Μαζί με την παρέα μου το ονομάσαμε ldquoΖέαςrdquo ήταν το όνομα της πιτσαρίας στην απέναντι πλευρά του πάρκου το όνομα αυτό σήμαινε για μας τη δύναμη εμπιστοσύνη φιλία οικογένεια και πολλά άλλαhellip

15

Νοσταλγία της Σαλόμε Αμπνταλάντζε

Νοσταλγία και πάλι θα πω Εμένα οι φωτογραφίες μου φέρνουν νοσταλγία Κάποιες φορές δε θέλω να χω ούτε τη μνήμη ούτε τις φωτογραφίες Κάποιες φορές μισώ το χρόνο που περνάει τόσο γρήγορα αφήνοντάς μου τα χαρτιά με τις στιγμές της χαράς Γιατί Γιατί δεν θα ξανανιώσω αυτή τη χαρά δεύτερη φορά Έμεινε εκεί πάγωσε για πάντα στο χρόνο

Θα ήθελα για τις φωτογραφίες της μνήμης να μην υπάρχουν Να εξαφανιστούνε με τα χαρτιά Μετά δεν θα σκεφτόμαστε για το παρελθόν και θα βρούμε τη χαρά ξανά και ξανά Πιο δυνατή από αυτήν που είχαμε πριν Πιο όμορφη από αυτήν που είχαμε ποτέ

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Νεγκάρ Καρίμι

Οι φωτογραφίες για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό Μου αρέσει να βγάζω και να με βγάζουν Οι φωτογραφίες για μένα σημαίνουν χαρά αγάπη λύπη χαμόγελο Μrsquo αρέσει όπου κι αν πάω δεν μrsquo ενδιαφέρει πού θα πάω απλά να περνάω ωραία Οι φωτογραφίες μου θυμίζουν αυτούς που αγαπάω τους φίλους που είναι για μένα μια οικογένεια Μου θυμίζουν τους αγαπημένους μου που είναι μακριά και δε μπορώ να τους βλέπω ή να τους έχω δίπλα μου ή έχω χάσει μαζί τους την επικοινωνία Θέλω να έχω πολλές φωτογραφίες με διάφορα πρόσωπα για να τους ξεχωρίζω Κάθε άτομο πρέπει να έχει φωτογραφίες Ποτέ δεν χάνω τις φωτογραφίες μου και τις προσέχω να τις έχω όπου κι αν πάω

SURPRISE της Τζένιφερ Άντζη

hellipumlSurpriseuml φώναζαν όλοι Ήταν τα γενέθλια μου πέρασαν 25 χρόνια τώρα Έχω γίνει μια μεγάλη γυναίκα πια αλλά όχι στα μάτια των δικών μου γιrsquo αυτούς είμαι πάντα το μικρό κοριτσάκι τους Ήταν και οι φίλοι μου και άλλοι από την οικογένεια Χάρηκα πολύ που τους είδα Ήρθαν όλοι να γιορτάσουν τα γενέθλιά μου είχα τους ανθρώπους που αγαπάω δίπλα μου Περνάγαμε τέλεια Γελάσαμε φάγαμε ήπιαμε χορεύαμε και μου έφεραν πολλά δώρα που ήταν ωραία και χαριτωμένα αλλά το καλύτερο ήταν από τους δικούς μου ήταν απλό και φθηνό αλλά για μένα ήταν το πανάκριβο δώρο Γιατί Χμμμ γιατί ήταν ένα άλμπουμ που μου έφερε τις αναμνήσεις μου πίσω Έζησα πάλι τις στιγμές χαρές και λύπες Ήταν ένα οικογενειακό άλμπουμ γεμάτο με φωτογραφίες με διάφορα γεγονότα της ζωής μου αλλά και άσχετες και αστείες φωτογραφίες από όταν ήμουν μικρή Σήμαινε πολλά για μένα καθώς μου θύμισε κάποιες στιγμές ωραίες στιγμές που τις είχα ξεχάσει ανθρώπους και τόπους Δάκρυα κυλάνε στο πρόσωπο μου Με αγκάλιασε η μάνα μου Είχε ένα τρυφερό χαμόγελο στο γλυκό πρόσωπό της και μου είπε laquoωραίες αναμνήσεις έτσιraquo και απάντησα laquoναι μαμάraquo Τελικά είναι ωραίο να έχεις αναμνήσεις ειδικά για τα σημαντικά πράγματα πρέπει να θυμηθούμε τέτοια γεγονότα και χωρίς φωτογραφίες ή κάτι άλλο γιατί αυτά είναι που μας κάνουν να είμαστε χαρούμενοι ευτυχισμένοι και δυνατοί Εύχομαι πραγματικά να μη ξεχάσουμε τις ωραίες στιγμές τους ανθρώπους που αγαπάμε και τους ανθρώπους που περνάγαμε μαζί καλά έστω αν είναι για μια μέρα απλά πάντα να ζούμε και να θυμόμαστε κάθε μα κάθε στιγμή γιατί η ζωή είναι μικρή και δεν αξίζει να μη περνάμε καλά

16

Συλλογή από φωτογραφίες του Τόκο Μπεριασβίλι

Σε microια φωτογραφία που είmicroαι περίπου πέντε ετών κάθοmicroαι πάνω από ένα καρπούζι και στην άκρη της φωτογραφίας ένας φίλος microου Τον θυmicroήθηκα που ντρεπότανε να βγάλει φωτογραφία για αυτό κάθονταν microακριά από microένα αλλά η microητέρα microου microας έβαλε microέσα στη φωτογραφία και τους δυο

Σε microια άλλη φωτογραφία είmicroαστε εγώ και ο πατέρας microου στο ζωολογικό κήπο Κάτι περίεργο εγώ κλαίω και ο πατέρας microου γελάει πίσω microας είναι ένας microεγάλος ελέφαντας Δεν είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί κλαίω φοβόmicroουνα που έβλεπα ένα τεράστιο ζώο και τον πατέρα microου να microε κοροϊδεύει

Και ακόmicroα άλλη microια φωτογραφία εγώ και η γιαγιά microου που δεν την θυmicroάmicroαι καν (πέθανε όταν ήmicroουνα τεσσάρων ετών) Είmicroαστε στο δικό microας microπαλκόνι εγώ κρατάω τη microπάλα και από πίσω microας φαίνεται microία λίmicroνη που τώρα δεν υπάρχει Πήγα στο microπαλκόνι και κοιτώ Στη θέση της λίmicroνης έχει γήπεδο που παίζουν microικρά παιδάκια

Άλμπουμ με φωτογραφίες του Μάριου Νασράλλα

Ποτέ δεν ήξερα τι σημασία έχουν οι φωτογραφίες στην ζωή μου και αναρωτιόμουν πολλές φορές γιατί να έχω φωτογραφίες και να θυμάμαι τα παλιά

Τώρα όμως που ένα άλμπουμ με κάποιες δικές μου φωτογραφίες από μικρός και η κάθε μία από αυτές τις φωτογραφίες μου θύμισε πολλά πράγματα και πολλά άτομα τα οποία τα είχα ξεχάσει Με αυτές τις φωτογραφίες μπορούσα να θυμηθώ πολλούς από τους φίλους μου που φύγανε και μου θύμισαν τον παππού μου που τον έχασα αλλά μου θυμίζουν και πολλές άλλες χαρούμενες στιγμές στα γενέθλιά μου και άλλες πιο ευχάριστες στιγμές σε κάποιες γιορτές και πολλά άλλα γεγονότα

Στα αλήθεια όταν το ανοίγω αυτό το άλμπουμ λέω laquoθέλω να γυρίσω στα παλιάraquo και σκέφτομαι αν δεν θα τις είχα αυτές τις φωτογραφίες τι θα έκανα Και πόσα πολλά πράγματα θα έχανα Τώρα σκέφτομαι και λέω μακάρι να είχα μία φωτογραφία για κάθε στιγμή της ζωής μου γιατί μόνο αυτές οι φωτογραφίες μου μείνανε από το παρελθόν και αυτές θα μου μείνουν για πάντα

17

ΠΑΡΑΜΥΘΙ του Τζόσουα Κρούελ

Μια φορά και έναν καιρό ένα κορίτσι περπατάει σε ένα σκοτεινό δρόμο ∆εν βλέπει πού θα πάει δεν έχει φως και έχει πολλά δέντρα Φτάνει σε ένα μικρό σπιτάκι εκείνο το σπίτι είναι φτιαγμένο από πέτρα αλλά γεμάτο μαξιλάρια μέσα Το κορίτσι εκεί κοιμήθηκε για πρώτη φορά απόκτησε ηρεμία και ασφάλεια σκέφτηκε laquoΤι έννοια έχει να περπατήσω το σκοτεινό δρόμο αφού μπορώ ναrsquo μαι εδώ μια χαράraquo Αλλά μπήκε μια μαύρη μάγισσα και δεν ήξερε ότι το κορίτσι είναι εκεί Το πέτρινο σπίτι είναι της μάγισσας Θύμωσε η μάγισσα laquoγιατί είσαι εδώ Ποια είσαι εσύraquo Όταν την είδε το κορίτσι είπε laquo∆εν ξέρω ποια είμαι είμαι μια άγνωστη σε μένα όνομα δεν ξέρω ήρθα για να έχω ασφάλεια και προστασία γιατί είμαι κουρασμένη raquo Όμως η μάγισσα δεν έχει καρδιά για ανθρώπους επειδή αυτή έζησε στη laquoλαμπερή πόληraquoumlαλλά την εξορίσανε στο σκοτάδι laquo∆εν με νοιάζει εξαφανίσουraquo Με ένταση της είπε laquoκατάρα σου δίνω όλη την ζωή σου θα είναι σκοτάδιraquo Τα μάτια του κοριτσιού έγιναν άσπρα τυφλώθηκεhellip Και κλαίγοντας φεύγει την κορίτσι αφού το μόνο που ήθελε είναι να έχει ασφάλεια και ηρεμία Πέρασε μέρα και μέρα κλαίει και βασανίζεται για την ασφάλεια και την ηρεμία Ζητιανεύει στο σκοτεινό δρόμο αλλά έμαθε ότι δεν είναι η μόνη που είναι εκεί Και το νιώθει ότι ο αριθμό τους αυξάνει κάθε μέρα Κατά τύχη συνάντησε έναν από αυτούς Τον ρώτησε laquoΠοιος είσαι Γιατί είσαι εδώ Έχεις κάτι να μου δώσειςraquo και απάντησε ο άνθρωπος laquoδεν έχω να σου δώσω και εγώ ζητιανεύω είμαι άγνωστος και σε μένα όνομα δεν ξέρω τυφλός έγινα όταν προσπάθησα να διατηρήσω ηρεμία και ασφάλειαraquo Έσπασε η καρδιά του κοριτσιού Είναι ίδιοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι Έγιναν τυφλοί γιατί η μαύρη μάγισσα τους έδωσε κατάρα Μέρα παρά μέρα αυξάνονται οι αριθμοί Μια φορά ένας βασιλιάς περπάταγε στο σκοτεινό δρόμο και συναντήθηκε με τη μαύρη μάγισσα laquoΤι σου απασχολεί και ποια είναι η μοίρα σουraquo ρωτάει ο βασιλιάς laquoΑχά Εσένα σε ξέρω Γιατί θέλεις να μάθεις τι κάνω Εσύ είσαι το φως και εγώ είμαι το σκοτάδι η μοίρα που έχω δεν σε νοιάζειraquo απάντησε η μαύρη μάγισσα laquoΝαι δεν με νοιάζει για σένα αλλά γι αυτούς που είναι δικοί μου θα τους πάρω σου δίνω διαταγή και αυτό θα το κάνω Μην τους πειράξεις ειδαλλιώς το σπαθί μου θα κόψει τη σκέψη σου με τη πράξη σουraquo Γρήγορα - γρήγορα ο βασιλιάς φεύγει από το σπίτι της μάγισσας και πήγε στο σκοτεινό δρόμο Ενόσω γίνονταν αυτά έτσι το κορίτσι πήρε όλο τον πόνο και το βάρος της ζωής των ανθρώπων που βασανίζονταν εκείνη τη στιγμή Όλους αυτούς τους έκρυψε στην καρδιά της και έμεινε μόνη της Όταν έφτασε ο βασιλιάς δεν βλέπει τους ανθρώπους αλλά ένα σκοτάδι σε μια άκρη του δρόμου Ο βασιλιάς αναρωτιέται τι είναι αυτό και κοντά - κοντά έβλεπε το κορίτσι φυλακισμένο σε πόνο Με το σπαθί προσπάθησε να καταστρέψει το σκοτάδι γύρω της και κατάφερε να δημιουργήσει ένα τρόπο που να μπορεί να τη σώσει Τότε το κορίτσι νοιώθει μια αγκαλιά στο σκοτάδι Και ο βασιλιάς κατάργησε την κατάρα και παίρνει μαζί του το κορίτσι και έτσι γύρισε ο βασιλιάς στη πόλη του και το κορίτσι έγινε τη βασίλισσα του και εδώ τελειώνει η ιστορία

18

ΑΝΑΜΟΝΗ

της Μαριάννας Φέλφελ

Η ώρα περνούσε και περίμενε με πολύ αγωνία τη στιγμή που θα ξαναζήσει τη ζωή της που θα νιώθει τη χαρά και την ευτυχία Επιτέλους θα έρθει η ώρα που θα γίνει το όνειρό της πραγματικότητα που περίμενε τόσα χρόνια για να γίνει που έκανε τόσα όνειρα γιrsquo αυτή τη ώρα

Πολύ δύσκολη η λέξη laquoΑναμονήraquo για κάποια που θέλει να γίνει κάτι με όλη την ψυχή της και πιο δύσκολη είναι όταν έχει την αγωνία για το τι θα γίνει δηλαδή το αν τελικά θα γίνει αυτό πράγμα Όμως μερικές φορές ανάμεσα στη Αναμονή και την αγωνία έχει Πάντα μια ελπίδα μια ακτίνα φωτός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο Και στο τέλος πάντα θα μένει η Αναμονή

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ της Σαλόμε Αμπνταλάντζε

-Είσαι έτοιμη Ένα χαμόγελο με λάμψη ζωής στα μάτια -Ναι είμαι αγαπημένε μου Γιατί ρωτάς -Ανησυχώ Πάλι χαμόγελο στα χείλη της -Εγώ τα είχα όλα τα είδα όλα Δεν φοβάμαι Ησυχία -Απλά σας έχω συνηθίσει Όμως φαντάζομαι ότι σε λίγο και εγώ θα έρθω μαζί σαςhellipεκεί -Αhellip λέει η κυρία της -Εσύ φοβάσαι Δεν έχεις δει πολλά όμωςhellip -Ξέρεις ότι σrsquo αγαπάμε έτσι Η Μόνα χαμογελάει αυτή την φορά -Μου δώσατε την ελευθερία όταν δεν το άξιζα -Η ελευθερία είναι πιο τρομακτική από το θάνατοhellipκαι εσείς θα είστε εκείhellip Η κυρία της δεν χαμογελάει πια όμως έχει ανεβάσει τα φρύδια της με ενδιαφέρον -Μμ η ελευθερία είναι τρομακτική Η Μόνα γυρνάει να της δώσει το βιβλίο Όχι βιβλίο ndash την ιστορία της ζωής της Το τετράδιο αυτό ήταν το πρώτο δώρο που πήρε από τότε που ήταν στην σκλαβιά -ΝαιhellipΌλη μου τη ζωή με έλεγαν τι πρέπει να κάνω και τι όχιhellip Ξαφνικά πρέπει να τα αποφασίζω όλα εγώ hellip Όμως εσείς κυρία μου ήσασταν εκεί Για μένα Και εγώ ήμουν ένα τίποτα Η γυναίκα καθώς καθόταν ανοίγει το βιβλίο και πάλι χαμογελάει -Ήσουν -Ναι ήμουν Χαμογελά και η μάνα Τώρα έχω τους ανθρώπους που μrsquo αγαπάνε και τους αγαπώ Δεν είμαι πια ένα τίποτα Και αν και δεν έχω δει πολλά αυτά που έχω μου έδωσαν την χαρά Δεν φοβάμαι Η κυρία κλείνει το βιβλίο Την κοιτάει στα μάτια και της λέει - Είναι η ώρα Βοήθησέ με να σηκωθώ Η Μόνα την βοηθάει να ξαπλώσει κλείνοντας τα μάτια ης κυρίας Η κυρία συνεχίζει να χαμογελά Η Μόνα κάθεται εκεί περιμένοντας την δική της σειρά

19

Η δική της ζωήhellip της Άννας Παρτσβάνια

Ένα κοριτσάκι πολύ γλυκό Πήγε στο κόσμο πολύ βρόμικο Αυτή η κοπέλα γεννήθηκε εδώ Σε αυτό το μικρό χωριό Πολλούς ανθρώπους αγαπούσε Αλλά κάποιους και μισούσε Δεν μπορώ να πω πώς είναι ακριβώς Επειδή δεν την ξέρω και πολύ καλώς Τι άλλο να πω Πρέπει να σκεφτώ Έκανε χορό και χορωδία και όταν την άκουγαν παθαίναν ταχυκαρδία Τώρα κάθεται εδώ και με κοιτάει Και σαν να θέλει να με μελετάει Μη προσπαθείς κορίτσι άσε με Ούτε εγώ ξέρω ποια είμαι

hellip Και η δική τηςhellip της Νάνα Ρουσσάτζε

Ήταν μια κοπέλα που γεννήθηκε στην Γεωργία πριν 17 χρόνια Μέχρι που έγινε 17 χρόνων ζούσε στην Γεωργία τη χώρα της αλλά μετά αυτή η κοπέλα εμφανίστηκε στην Ελλάδα με την μάνα της Πέρασαν λοιπόν δυο μήνες περίπου και κοπέλα πήγε στο σχολείο που συνάντησε πολλές δυσκολίες αφού δεν ήξερε την γλώσσα και δεν καταλάβαινε τι γινόταν γύρω της Για αυτό ήθελε να γυρίσει πίσω στην χώρα της αλλά η μάνα της βρήκε ένα σχολείο το οποίο ήταν για ξένους και αποφάσισε να πάει εκεί Πήγε λοιπόν σε εκείνο το σχολείο και τα προβλήματα αμέσως λύθηκαν Άρχισε να μαθαίνει την γλώσσα με την βοήθεια των καθηγητών βρήκε και πολλούς φίλους και τώρα μένει στην Ελλάδα χωρίς να έχει προβλήματα με την προφορά της και περνάει πολύ καλά σε αυτό το σχολείο και ετοιμάζεται για τις εξετάσεις για να περάσει στο πανεπιστήμιο

20

Τέλος Οκτώβρη 1999 και το φίδι που δεν είδαμε της Ειρήνης Αντωναράκου

Εκείνος ο Οκτώβρης ήταν πάρα πολύ ζεστός και υγρός Τότε έμενα φιλοξενούμενη σε ένα διαμέρισμα στην Πλ Κολιάτσου γιατί μόλις είχα επιστρέψει από σπουδές στην Αγγλία Είχε γίνει και ο μεγάλος σεισμός και δε μπορούσα με τίποτε να νοικιάσω σπίτι φθηνό Αλλού είχα τα βιβλία μου αλλού τα ρούχα μου και η ταλαιπωρία μεγάλη

Θα δούλευα πάνω στους laquoξένουςraquohellipείχα και το μάστερ στα χέρια μουhellipτην ευαισθησία τα ακούσματα τη συνείδησηhelliphellipκλασσικό ελληνάκι που θέλει να αλλάξει τον κόσμο χωρίς να τον δει πρώταhelliphellip laquoΈνταξηraquo έλεγα μέσα μου και ονειρευόμουν ισότητα και δικαιοσύνη και αγώνες και το βράδυ έβγαινα με φίλους και γυρνούσα στο διαμερισματάκι της Πατησίων νευριάζοντας για τις φωνές που έβγαιναν από τα υπόγεια τρομοκρατημένη από τις άγνωστες φάτσες τη αθλιότητα την πολυχρωμία που με ξένιζεhellip

Χαχα hellipείχα όμως ένα μοντέλο στο μυαλό μου όπως όλοι σrsquo αυτή τη χώρα που ήταν φιλόδοξο αλλά δεν άγγιζε τις ψυχές μόνο το μυαλόhelliphellipώσπου ένα βράδυ εκεί γύρω στις 20 Οκτώβρη του 1999 μεγάλη ανησυχία και ουρλιαχτά ακουγόντουσταν απrsquo έξω θυμωμένες φωνέςhellipκάτι είχε γίνει αλλά δεν τόλμησα να ξεκλειδώσω να βγω να δω

Εκείνο το βράδυ και το άλλο και το επόμενο ο ΠΚ βγήκε και σκότωσε laquoξένουςraquo και τραυμάτισε ανεπανόρθωτα κάποιους άλλουςhellipΣΟΚhelliphellip

Η ελληνική κοινωνία παρακολουθούσε βαθιά συγκλονισμένη τον laquoτρελλόraquo που βγήκε και έκανε μια μαζική ρατσιστική δολοφονία Τότε πολλές στρογγυλές τράπεζες κατανάλωναν χρόνο και σάλιο για να ανακαλύψουν τα πραγματικά αίτια που laquoόπλισαν το χέρι του δολοφόνουraquohellipχμμ στερεοτυπική έκφρασηhellip laquoήταν άραγε ψυχοπαθήςraquo laquoήταν ψυχοπαθής και ρατσιστήςraquo laquoήταν παιδί χωρισμένων γονιώνraquo laquoχρήστηςraquohellipΌτι και να ήταν η ελληνική κοινωνία laquoδεν μπορούσε να ανεχτεί κάτι τέτοιο γιατί ήταν βαθιά δημοκρατική και τέτοια φαινόμενα ήταν μεμονωμέναraquo έγραφαν οι εφημερίδες

Από τότε μέχρι σήμερα πέρασε αρκετός καιρός και καθώς φαίνεται η ελληνική κοινωνία ανέχτηκε πολλές παρόμοιες δολοφονίες έστρεψε αλλού το βλέμμα σε βασανισμούς σε εκφοβισμούς σε εκβιασμούς hellipμόνιμη επωδός το χρήμα που άλλοτε υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει Ε

Εγώ πάλι βρήκα τη δουλειά που μου έδωσαν οι laquoξένοιraquo Δίχως αυτούς θα ήμουν ακόμη στην ανεργία ή θα σερνόμουνα σε διάφορες δουλειές Άλλαξα χαμήλωσα τους τόνους για να πλησιάσω όταν μπορούσα και άντεχα αυτόν που πονούσε και έφτιαξα την ωραιότερη μάσκα της ζωής μου αυτήν που πάντα χαμογελάει

Έγινα όμως πλουσιότερη σε συναισθήματα σε ιδέες σε δημοκρατικά πιστεύω Ευχαριστώ λοιπόν τους laquoξένουςraquo τους δικούς μου ανθρώπους που με βοήθησαν να κατανοήσω πού ζω Τώρα πια δεν δουλεύω για τους laquoξένουςraquo δουλεύω για την κοινωνία που ζω

Είμαι δάσκαλος σε διαπολιτισμικό σχολείο

21

Μια μέρα με πολύ στεναχώριαhellip

της Ντομίνικα Σόβα Μια μέρα με πολύ στεναχώρια κάθισα κοντά στο παράθυρο με το άλμπουμ που είχε μέσα όλες τις αναμνήσεις μου Κάθισα και άρχισα να βλέπω τις φωτογραφίες Πρώτα είδα τις φωτογραφίες που ήμουνα μικρή παρά πολύ μικρή κοίταγα και δεν τα πίστευα Με κλάματα γέλαγα Καθόμουνα και τα έβλεπα όλα Όλα τα πρόσωπα που δεν τα θυμόμουν ποτέ Κάποιους αγνώστους που έφυγαν πια από αυτή τη ζωή μου για κάποιους λόγους Μετά άρχισα να βλέπω φωτογραφίες με τις οποίες θυμήθηκα την πρώτη φόρα που πήγα στο σχολείο Μετά που έπαιρνα τρίτο όνομα και όλα τα άλλα σημαντικά για έμενα Καλοκαίρια που πάντα ήταν οι καλύτερες Και το πρώτο μου καλοκαίρι στην Πολωνία που δεν ήμουνα εκεί ποτέ όμως αυτή τη στιγμή ήμουνα πιο ευχαριστημένη Πρώτη φόρα είδα όλη μου την οικογένεια και τον παππού μου όλα αυτά στις φωτογραφίες έχω που τον χαιρετάω και όλα τα άλλα Έχω και τις φωτογραφίες απrsquo τα γενέθλιά μουhellip κάθε χρόνο ήταν αλλιώς φαίνεται πολύ πως αλλάζω και πώς ήμουνα και πώς είμαι Έχω και τα σημαντικά γενέθλιά μου για τα δεκαοχτώ μου χρόνια που ήταν υπέροχα Όλη η οικογένεια μαζί και όλοι οι φίλοι μου που τους χρειαζόμουνα Τώρα που κάθομαι μόνη μου στο δωμάτιο και τα κοιτάω είμαι πολύ χαρούμενη που τα έχω Που μπορώ να τα δω Αφού και αυτούς που πέθαναν μπορώ τουλάχιστον να δω στις φωτογραφίες και να τους θυμάμαι πολύ και να τους θυμάμαι όπως ήταν Πάντα που τα βλέπω κλαίω στεναχωριέμαι και είμαι χαρούμενη Μrsquo αρέσει πολύ να τα κοιτάω και να έχω τέτοιες αναμνήσεις στο κεφάλι Μπορώ να κάνω αυτό ακριβώς που κάνω τώρα Και μετά από χρόνια πάλι να τα δω Και να δω άμα αλήθεια άλλαζα ή όχι Οι φωτογραφίες είναι το καλύτερο πράγμα Μπορώ τώρα να τις δω με την οικογένειά μου με την ησυχία μας και να μιλάμε για αυτά έτσι όπως ήτανε Επειδή όλες αναμνήσεις για μας είναι πολύ σημαντικές και ποτέ δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε Γι αυτό ο καθένας θα έπρεπε να έχει ένα δικό του άλμπουμ με τέτοια πράγματα

Τα μόνα που θυμάμαι από την περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετάhellip

της Αιμιλίας Ζλάτκοβα

laquoΤα μόνα που θυμάμαιraquohellip περιμένεις να πεις δυο ή τρία πραγματάκια Η σωστή φράση όμως είναι αυτά που θυμάμαι Γιατί τα θυμάσαι όλα Όσο μικρός και να ήσουν τα θυμάσαι σαν να έχουν γίνει χτες Τι έχει γίνει Κάτι πολύ κακό πάντως Μόνο κάτι πάρα πολύ κακό μπορεί να μείνει στη μνήμη σου και να αλλάξει την ζωή για πάντα να αλλάξει τις σκέψεις σου να αλλάξει εσένα Νιώθεις φοβισμένος ανίκανος να αντιμετωπίσεις την σκληρή πραγματικότητα φτιάχνοντας έναν δικό σου κόσμο στον οποίο μένεις μόνος σου για να είσαι μακριά από αυτούς που laquoτο κάνουν για το καλόraquo σου Θα έπρεπε να ξεχνάμε τα άσχημα γεγονότα στο παρελθόν μας και να προχωράμε χωρίς να κοιτάμε πίσω Είναι ο μόνος τρόπος για να σωθούμε

22

ΕΓΩ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ

της Ζάλχα Καράκας

Όπου και να πηγαίνω τη σκιά τη βλέπω όπου και να κοιτάξω

το πρόσωπο της βλέπω σε όλα τα μέρη σε όλο μου το σώμα τη μυρωδιά της μυρίζω

Στις χαρές μουhellip Στις λύπες μου εκείνη βρίσκω Τη νύχτα όλος ο κόσμος μου γελάει Στο κρεβάτι ξαπλώνω

και το όνειρό μου αρχίζει με τα φιλιά της πεθαίνω με τα χάδια της πεθαίνω με το παραμικρό που μου κάνειhellip νιώθω τον

κόσμο όλο δικό μου νιώθω τα πάντα ευχάριστα χαρούμενα

και εγώ μαζί της για πάντα θα μείνω

Εγώ και αυτή είμαστε ένα

23

ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ του Γιάννη Λάβνερ

Πριν αρκετούς μήνες είχα ξεκινήσει να παρουσιάζω πολύ ελαφρά ldquoσυμπτώματαrdquo που με τον καιρό αυξάνονταν με πολύ υψηλό βαθμό και αυτό συνέβαινε τόσο γρήγορα που δεν προλάβαινα καν να το καταλάβω Αρχικά απλώς αργούσα κάθε τόσο σε ότι είχα κανονίσει και όχι και πολύ ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο Στην συνεχεία η αργοπορία μου δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο πια αλλά είχε γίνει συνηθισμένο για μένα Και όσο πήγαινε ο χρόνος που αργούσα αυξανόταν Άρχισα να ξεχνάω πράγματα που είχα υποσχεθεί σε άλλους κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο για μένα και δεν μπορούσα να το συνηθίσω όπως την αργοπορία μου και με ανησυχούσε παρόλα αυτά δεν μπορούσα να εμποδίζω τον εαυτό μου το έκανε αυτόματα Ξεκίνησα πραγματικά να ανησυχώ όταν έκανα ή μάλλον να πω έκανε (ο εαυτός μου) κάτι το οποίο δεν μπορώ να το συγχωρέσω στον εαυτό μου δεν τηρούσα τις υποσχέσεις που έδινα στον εαυτό μου Για να σταματήσω όλα αυτά έπρεπε να καταλάβω ότι κάτι μου έλειπε κάτι το οποίο είχα αφήσει στην άκρη δοκιμάζοντας να ζήσω χωρίς αυτό με τραγικά αποτελέσματα

Η ΜΝΗΜΗ Του Αρτεόμ Πετράσκου

Πάντα τα πράγματα που βλέπω γύρω μου κάτι μου θυμίζουν καλό είναι ότι μπορώ να τα θυμηθώ ακόμα και κάτι που ξέχασα εδώ και πολύ χρόνο πριν Όταν ακούω μουσική μου θυμίζει τους φίλους που δεν τους έχω δει καιρό επίσης μου θυμίζει τα κορίτσια που αγαπούσα τα αισθήματα που ένιωθα Ακόμα και όταν είμαι στο λεωφορείο μου θυμίζει τον δρόμο που πήγαινα στο σχολείο όταν ήμουν μαθητής Το να θυμάσαι κάτι είναι και ένας τρόπος να νιώθεις καλύτερα όταν είσαι στεναχωρημένος Όταν χάνεις ανθρώπους που τους αγαπάς τους έχεις μετά στην μνήμη Η μνήμη παίζει μεγάλο ρόλο στην ζωή μας

Σώμα ndash γέφυρα της Λία Κουχιανίτζε

Έλα μαζί μου Ροζ λαμπερά μάτια όπου μόνο φωτίζει η αγάπη Χείλια που μόνο αληθινά τραγουδάνε αφτιά τα οποία μόνο το μυστικό ακούνε Τα χέρια που δίνουνε μόνο βοήθεια πόδια που μόνο περπατάνε Σώμα που είναι γέφυρα Και τα μαλλιά τα οποία περπατάνε από πάνω του Εκδικητικές που ανεβαίνουνε στα μαλλιά κρατάνε δυνατά και περνάνε όπου θέλουνε Γρήγορα γρήγορα άνοιξε τα μάτια σήκω σήκω έλα μαζί μου γρήγορα γρήγορα αυτό τον κόσμο τον έχεις περάσει σήκω σήκω έλα μαζί μου αυτός ο κόσμος είναι μέσα μου αναγνώριζε

24

ΣΚΕΨΗ του Μπάρτεκ Ρογκάλα Το ξέχασα Κάπου μου χάθηκε Πώς πότε εκεί έφτασα Μια στιγμή σε βλέπω Σαν φάντασμα σκέτο Την άλλη χάνεσαι και δεν γυρνάς Ούτε εγώ ξέρω πού πας Είναι σημαντικό να μείνεις Να μην φύγεις Να είσαι εδώ και να μου φέρνεις Να μου φέρνεις χαμόγελο που κάποτε στέλνεις Κάποτε κλαίω Εσύ φταις Μου κάνεις ότι θες Αλλά έτσι και αλλιώς σε χρειάζομαι Και όπως το φαντάζομαι Αν θα μείνεις Δεν θα είμαι σαν άλλοι Εγώ θα έχω κεφάλι

25

Αλήθειες και Ψέματα της Πέτια Ζαγκόρτσεβα

Από μικρός είχα την δύναμη να ελέγχω όλους γύρω μου Και όταν μιλούσα όλοι με ακούσανε προσεκτικά και με πιστεύανε Δεν έλεγα πάντα την αλήθεια με τον καιρό συνήθισα να λέω περισσότερα ψέματα επειδή ήτανε πιο εύκολο Όταν μεγάλωσα είχα φτάσει ακριβώς εκεί που έπρεπε Δεν αναρωτιόμουν αν το ήθελα στrsquo αλήθεια με είχανε μάθει από μικρό ότι το ldquoπρέπειrdquo είναι πιο σημαντικό από το ldquoθέλωrdquo Μετά έκανα οικογένεια και με τα παιδιά μου είχα την ίδια συμπεριφορά όπως και στη δουλειά Τις περισσότερες φορές τους έλεγα ψέματα για να ξεφύγω από το θέμα umlΈτσι έκανε και ο πατέρας μου μαζί μου όμως είχα ξεχάσει πώς ένιωθα τότε Έτσι πέρασαν τα χρόνια Τα παιδιά μου μεγάλωσαν και εγώ γερνούσα Με την γυναίκα μου αποφασίσαμε να μείνουμε σε ένα χωριό και αφήσαμε το σπίτι μας στον μεγάλο γιο μας Αυτός ήτανε το αγαπημένο μου παιδί μάλλον γιατί μου θύμιζε εμένα όταν ήμουνα νέος umlΌλα στη ζωή του φαίνονταν ιδανικά γιrsquo αυτό του άφησα όλα όσα είχα Μια ημέρα αυτός ήρθε στο σπίτι και φαινότανε πολύ στεναχωρημένος Μου μίλησε και κατάλαβα ότι είχε χάσει την περιουσία και το σπίτι που του είχα αφήσει Όταν τον ρώτησα laquoπώςraquo αυτός μου είπε από laquoαρρώστιαraquo Και άρχισε να μου μιλάει Τότε κατάλαβα πως η περηφάνια που ένιωθα για εκείνον ήτανε ψεύτικη Αυτός ακόμα από φοιτητής συνήθιζε να παίζει χαρτιά Το αγαπημένο του παιχνίδι ήτανε το Πόκερ Μετά όταν άρχισε να δουλεύει τα περισσότερα λεφτά του τα έχασε στο Πόκερ Έτσι σιγά σιγά έχασε τα πάντα Δεν ήξερα τι να του πω Κατάλαβα ότι με αυτό το παιδί είμαστε ξένοι Αν είχα ενδιαφερθεί για την προσωπική του ζωή και όχι μόνο για την δουλειά μάλλον θα το προστάτευα Επιτέλους πήρα τις συνέπειες μου και το χειρότερο είναι ότι είχα χαλάσει και την ζωή του παιδιού μου Από μικρό του έλεγα πολλά ψέματα και δεν ήμουν ο πατέρας που έπρεπε

Μικρή κοπέλα της Αιμιλίας Ζλάτκοβα

Η κοπέλα ήταν 6 ή 7 χρονών Ήταν πανέμορφη σαν μικρό αγγελούδι Όλοι την αγαπούσαν Όταν χαμογελούσε έβγαινε ο ήλιος Μια μέρα όμως το χαμόγελό της έσβησε Έμοιαζε με σκιά με φάντασμα Έτσι μεγάλωσε χωρίς να χαμογελάει χωρίς ευτυχία Η μητέρα της όλα αυτά τα χρόνια την πήγαινε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο από γιατρό σε γιατρό Κανείς όμως δεν κατάλαβε τι είχε πάθει το παιδίhellip μέχρι που μια μέρα η μητέρα βρήκε την κόρη της νεκρή και δίπλα της ένα μπουκαλάκι με χάπια άδειο Ήταν 17 χρονών Είχε αφήσει ένα γράμμα δίπλα της τα εξηγούσε όλα εκεί Όλα αυτά τα χρόνια την βίαζε και την κακοποιούσε ο ίδιος ο πατέρας της πως δεν μπορούσε να πει τίποτα σε κανέναν επειδή φοβόταν και πως δεν αντέχει άλλοhellip laquoΣε αγαπάω μαμά μακάρι να σε δω κάποια μέραraquo τέλειωνε το γράμμα της κοπέλας Την ίδια μέρα η μαμά πήγε στην κόρη της Πήδηξε από τον τέταρτο όροφο του σπιτιού τους Αυτό δεν άλλαξε την ζωή ενός ή δύο ατόμωνhellip Άλλαξε την ζωή όλων

26

Το Μόνο που Θυμάμαιhellip του Αμπντάλλα Αζκόρ

Το μόνο πράγμα που θυμάμαι από την περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετά ήταν ότι στην αρχή άνοιξα τα μάτια σηκώθηκα και δεν ένιωθα τίποτα δεν άκουγα τίποτα ήταν σιωπή σκοτάδι και δεν έβλεπα καν Έβαλα το χέρι μου στην καρδιά μουhellip Όχι Λες και έχει σταματήσει δεν χτυπάει καθόλου Κοκκίνισα και άρχισα να τρέμω Προσπάθησα να φωνάξω και δεν μπορούσα ούτε καν να μιλήσω είχε φύγει εντελώς η φωνή μου Ίδρωσα και άρχισα να κλαίω Βγήκα από το δωμάτιό μου και έψαχνα τους γονείς μου μα δεν τους βρήκαhellip δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι

Άρχισα να τρέχω σε όλο το σπίτι και προσπάθησα να ανάψω τα φώτα μα ήταν κομμένο το ρεύμα Στο τέλος έμεινα στη μέση του δωματίου μου κλαίγοντας Σε μια στιγμή άκουσα μια φωνή να με φωνάζει με το όνομά μου Σηκώθηκα όρθιος και κοίταξα τριγύρω μου μετά άρχισα να ζαλίζομαι και πονούσε το κεφάλι μου ξαφνικά έπεσα κάτω και λιποθύμησα

Ξέρετε κάτι Τελικά ήταν απλά ένα όνειρο εκείνη η φωνή ήταν η φωνή της μητέρας μου που με ξύπναγε Αχχhellip μου κάνει εντύπωση όμως δεν ξέρωhellip πάλι καλά που ήταν ένα απλό όνειρο

Επιθυμίες

της Σαλόμε Αμπνταλάτζε Θέλω να θυμηθώ Όμως στο μυαλό μου βλέπω μόνο μαύρο Πού ήμουνα χτες Αααναιή όχιhellipΤι ήθελα να φάω πάλι μμμμhellip εκείνο ή εκείνο Δεν ξέρω θα αποφασίσω μετά Αυτά τα πράγματα πάντα τα ξεχνάω Και πάντα αναρωτιέμαι πού είμαι ή γιατί είμαι Θα πάω να ψάξω φωτογραφίες τα μοναδικά χαρτιά που μου λένε ότι έχω παρελθόν Ότι κάποτε ήμουν κάποιος για κάποιον Ανοίγοντας το άλμπουμ βλέπω τον εαυτό μου με μια κοπέλαhellip η κοπέλα είναι όμορφη και χαμογελάει Εγώ κάπως προσπαθώ να κάνω το ίδιο Μπορεί να ήμουν πολύ χαρούμενος για να το κάνω αυτό Ααα να θυμήθηκα το χαρακτηριστικό μου χαμόγελο Στην δεύτερη φωτογραφία είμαι με τον φίλο μουhellip ή έτσι νομίζω Έχουμε σοβαρά πρόσωπα σαν να μην θέλουμε να βγάλουμε τη φωτογραφία απλά μας κάνουν να τοhellip Η πόρτα του δωματίου ανοίγει -Ωωω κύριε τι κάνετε εκεί Σας έψαχνα παντού Γυρνώντας βλέπω μια γυναίκα με άσπρη φόρμα Νοσοκόμα Τι θέλεις εδώ ρώτησα Με κοιτάει λίγο φοβισμένη λίγο κουρασμένη Σιγά - σιγά έρχεται κοντά μου και ξαφνικά θέλω να κρύψω το άλμπουμ μου Δεν θέλω να το δει Είναι δικό μου Όμως κοιτώντας τα χέρια μου δεν βλέπω κανένα άλμπουμ Πού πήγε Αρχίζω να ουρλιάζω με πόνο ότι μου πήρανε κάτι ξεχωριστό και μοναδικό Η γυναίκα τώρα φοβάται και θέλει να με ηρεμήσει Εμένα δεν με νοιάζει συνεχίζω να ουρλιάζω Δεν μrsquo αρέσει το δωμάτιο είναι όλο άσπρο με ένα κρεβάτι και μία καρέκλα Γιατί δεν υπάρχει παράθυρο Τώρα κλαίω κλαίω ασταμάτητα Εκείνη τη στιγμή ήθελα εκείνη την όμορφη κοπέλα και τον φίλο μου Θέλω κάποιος να μου πει ότι η ζωή μου δεν είναι μαύρο όνειρο Δεν μπορώ να αναπνεύσω και προσπαθώ να πάρω αέρα ανάμεσα στις λέξεις που φωνάζωhellip laquoΔεν ξέρω Δεν ξέρωraquo Ξαφνικά πίσω εκεί στο μυαλό μου βλέπω το παιδί μικρό και την όμορφη κοπέλαhellip Τώρα φωνάζω με όλη μου τη φωνή laquoπαιδίraquo laquoπαιδίraquo Μέσα τελειώνει το όνειρό μου με την τελευταία λέξη που βγαίνει από το στόμα μου και από μέσα μουhellip

27

Αυτά που Θέλουμε του Τζόσουα Κρούελ

Όλα τα πράγματα που θέλουμε αγωνιζόμαστε για αυτά Το κάνουμε όσο πιο δυνατό μπορούμε ώστε να τα κρατάμε αυτά στα χέρια μας ∆εν σταματάμε και με το αίμα το σώμα και την ψυχή Τρέχουμε στην κορυφή για να κερδίσουμε το laquoβραβείοraquo Αλλά η ζωή είναι σκληρή και δεν γίνονται πάντα αυτά που θέλουμε Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα τα αποκτήσουμε Εννοώ τα πράγματα που δουλέψαμε να τα έχουμε Στα χέρια μας γέρα θα το κρατάμε Όμως αυτά έχουν κρύψει ένα μυστικό που θα καίει όλες τις προσπάθειές μας στη ζωή όπου βασανιζόμαστε Αυτά δεν σου ανήκουν πραγματικά Η ζωή αυτή επίσης δεν είναι δική μας Κάποιος ψηλός και δυνατός πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης Με το συμπέρασμα ότι εγώ που μιλάω και αναπνέω όλες τις λέξεις που έδωσα και είπα είναι από αυτόν που με έχει Ρωτάω ποιος είναι αυτός που σε έχει Σε ποια πλευρά ανήκεις Τότε θα ξέρεις πως αυτά που θα αποκτήσεις για το δικό σου καλό δεν ανήκουν πραγματικά σε εσένα

Η δύσκολη ζωή μου της Νάτια Κικναβελίτζε

Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω μια ιστορία για τον εαυτό μου Θέλω να γράψω αυτό που δεν μπόρεσα να πω δυνατά επειδή ήξερα ότι θα με κατηγορήσουν οι άλλοι άνθρωποι Θα ήμουνα κακιά και είχα πολύ φόβο Πέντε χρόνια ήμουνα έτσι σαν να μην υπήρχα σε αυτήν την ζωή σαν να μην ζούσα Πριν 6 χρόνια οι γονείς μου με πάντρεψαν με έναν άντρα δεν τον γνώριζα ποτέ Απλά οι γονείς μου τον ήθελαν επειδή είχε λεφτά και δικό του σπίτι Ούτε καν με ρώτησαν ήμουνα πολύ αγχωμένη ήθελα να πεθάνω επειδή μέχρι αυτήν την στιγμή ήμουνα ευτυχισμένη διότι ήμουνα ερωτευμένη με κάποιον άλλον Όταν μου είπαν ότι πρέπει να παντρευτώ δεν μπορούσα να πω τίποτα ούτε μια λέξη για τον γάμο Τελικά παντρεύτηκα επειδή δεν είχα άλλη λύση Από εκεί και πέρα που μου πήραν την ελευθερία μουhellip ξεκίνησε η κόλαση για μένα διότι σε λίγο καιρό ο άντρας μου έχασε δουλειά και λεφτά και έγινε αλκοολικός Δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι ποτέ ούτε φίλους δεν είχα κανένας δεν ήταν μαζί μου Μόνο ο άντρας μου και αυτός με χτύπαγε κάθε μέρα έτσι απλά Με κατηγορούσε επειδή έχασε τη δουλειά του Έτσι με χτυπήματα πέρασα 5 χρόνια αυτά που μου έχουν συμβεί τα είπα στην μητέρα μου διότι είχα την ελπίδα ότι θα με σώσει Όμως αυτή μου γύρισε την πλάτη και μου έλεγε ότι είμαι γυναίκα και πρέπει να αντέξω με τον άντρα μου επειδή αν θα τον χώριζα θα ήταν ντροπή Όμως μετά από λίγο καιρό κατάλαβα ότι εγώ φταίω για τα πάντα που έχουν συμβεί Όμως όταν μεγάλωσα μου έφυγε ο φόβος Επειδή τόσα χρόνια ζούσα σε αυτήν την κατάσταση και τον χώρισα Δεν με ενδιέφερε τι θα πει ο κόσμος και οι γονείς μου Διότι όταν ήμουνα χάλια αυτοί ήταν ευτυχισμένοι Τώρα είμαι ελεύθερη και καταλαβαίνω την ζωή και την ευτυχίαhellip Ποτέ πια δεν θα αφήσω κανέναν να μου πάρει πάλι την ελευθερία μου καλύτερα θα είναι να αυτοκτονήσω

28

δεν αντέχω την ψεύτικη ελευθερία που ζούμεhellip

2 κείμενα του Στας Σαμοχβάλοβ

1

Ελευθερίαhellip Ελευθερία ΧΑΧΑ πού είναι χαμένη Ζούμε σε εποχή που σε μια στιγμή μπορείς να χάσεις τα πάντα Γεννήθηκες σπούδασες δουλεύεις παντρεύεσαι και δουλεύεις μέχρι να πάρεις σύνταξη αν θα ζεις μέχρι τότε Στον κόσμο που σχεδόν όλοι κάνουν σαν ρομπότ Λεφτά λεφτά λεφτά ποτέ δεν μας φτάνουν Λεφτάhellip δεν έχεις αυτά τα χαρτάκια δεν είσαι πλέον κανονικός άνθρωπος σαν όλους Χαμένος μονάχος στο δρόμο Μόνος το κράτος λέει ότι ζούμε στη Δημοκρατία Αυτό και βλέπουμε στη ζωή μας σήμερα Δεν είμαστε ελεύθεροι από λεφτάhellip 2

Μιλάμε για την ελευθερία Αλλά δεν είναι ότι είμαστε ελεύθεροι Επιβάλλουν κανόνες και νόμους για μας υπαγορεύουν τι είναι καλό και τι κακό Μας κάνουν πλύση εγκεφάλου τι είναι το καλό και το κακό όλα κλειδωμένα μέσα στα όριά τους και να πω εδώ ότι έτσι μας υπονομεύουν Αλλά ένας άνθρωπος δεν έχει πολλές ζωές και γι αυτό δεν μπορεί να φτάσει εκεί που θέλει απλά πρέπει να εργαστεί για να ζει Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε ένα επάγγελμαhellip Γιατί λοιπόν επιμένουμε ότι είμαστε ελεύθεροιhellip Μπορεί ένα άτομο να κάνει μια ελεύθερη επιλογή και να ζήσει σε αρμονία με αυτήν Μιλάω για ένα άτομο που μπορεί να φέρει στον εαυτό του και στην κοινωνία περισσότερο καλό αντί να είναι σκλάβος

Δύο Φορές Φυλακήhellip της Μαριάμι Μαλβενισβίλι

Όλοι κάνουμε λάθη στην ζωή μας και εγώ έκανα Πριν πολλά χρόνια Με έβαλαν στην φυλακή Ήμουν μόνη απολύτως Ανυποφορούσα εκεί μέσα σε τέσσερις τείχους και ένα κρεβάτι Κλεισμένη στον εαυτό μου είχα πολύ χρόνο για σκέψεις Κάθε μέρα ήταν βάσανο εκεί μέσα Μια μέρα καθόμουν σε μία γωνία και σκεφτόμουν όπως πάντα Ξαφνικά στο μυαλό μου μου είπε κάποια φωνήhelliplaquoΕίσαι ελεύθερηraquohellip όχι δεν με άφησαν από τη φυλακή αλλά ο εαυτός μου πίστευε ότι αληθινά το σώμα μου δεν ήταν ελεύθερο αλλά η ψυχή και το μυαλό μου ήταν ελεύθερα Ήταν πολύ περίεργο πράγμα αυτό Επειδή όλοι θέλουν να ελευθερωθούν από τη φυλακή και να συνεχίσουν την ζωή τους αλλά εκεί σκέφτηκα ότι πριν τη φυλακή δεν είχα τίποτα Και εδώ βρήκα τουλάχιστον τον εαυτό μου Όλες τις μέρες σκεφτόμουν τι έκανα στην ζωή μου και τι ήθελα να κάνω αλλά αυτά μόνο και μόνο στην φυλακή τα κατάλαβα Μετά από πέντε χρόνια με άφησαν από την φυλακή και σε έναν χρόνο παντρεύτηκα Νόμιζα ότι βρήκα την ελευθερία μου αλλά λάθος Πιο φυλακισμένη δεν ήμουν ποτέ μου και ούτε καν στην φυλακή Η ελευθερία μου χάθηκε μετά από τον γάμο Στο σπίτι με τις γυναικείες δουλειές ήμουν μόνη Δεν ένιωσα ότι είχα δίπλα μου έναν άντρα Στην φυλακή τουλάχιστον το ήξερα ότι στην ζωή ήμουν μόνη αλλά τώρα έχω έναν άνθρωπο αλλά και ταυτόχρονα δεν έχω Τώρα έχασα πραγματικά την ελευθερία μου και την αναζητώ Μάλλον δεν επέλεξα αυτήν την ελεύθερη ζωή που ήθελα μέσα μου Σήμερα έχω χωρίσει και ψάχνω την ελευθερία και την ζωή που θα με κάνει ελεύθερη και ευτυχισμένη

29

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗhellip

της Ντρίτα Μεζίνι

Και να που βρίσκομαι τώρα καθισμένη κάτω από ένα δέντροhellip σκεφτόμουν την ζωή μου κοιτώντας αυτό το μικρό περιστεράκι Σκεφτόμουν αυτά που είχα κάνει στο παρελθόν και το τι πρέπει να κάνω στο μέλλον Μα πώς μπόρεσα Τι έγινε και κατάντησα έτσι Θυμάμαι πριν δύο χρόνια εγώ η αρχηγός της επανάστασης εναντίον του βασιλιά Εγώ ήμουν αυτή που έμπνεα όλους τους άλλους για να σηκωθούν να επαναστατήσουν Και πού βρίσκομαι εγώ τώρα Προφανώς πουθενά hellip Χαμένη σε αυτό τον ατελείωτο λαβύρινθο Μα πού πήγαν όλες αυτές οι ελπίδες και τα όνειρα για ένα καλύτερο κόσμο Για μία καλύτερη και ελεύθερη ζωή Πνίγηκαν όλαhellip Από ότι φαίνεται ήταν απλά παιδικά όνειρα βασισμένα σε φαντασίες Όμως εδώ ζούμε στον αληθινό κόσμο και εγώ δεν είμαι πλέον παιδί Γιατί ξύπνησα τόσο αργά ndashΤι με κοιτάς και εσύ περιστεράκι Σου είπα πως δεν φταίω εγώ Τον πόλεμο πλέον τον έχω χάσει Τώρα είναι αδύνατον να γυρίσω πίσω Τι πρέπει να κάνω Άμα συνεχίσω να επαναστατώ θα με σκοτώσουν πολύ σύντομα όμως άμα παραδοθώ από τώρα ο βασιλιάς θα με συχωρέσει Αν και δεν θα είμαι ελεύθερη θα είμαι ζωντανή Αυτός ο κόσμος είναι φτιαγμένος για δειλούςhellip Όχι ∆εν θα το δεχτώ αυτόhellip Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα Αυτήν την φορά ίσως να μην μπορέσω να σώσω τον κόσμο τουλάχιστον θα γίνω ο ήρωας του εαυτού μου Και άμα η ζωή μου τελειώσει σήμερα θα μείνω πιστή σε αυτό που πίστευα μέχρι τώρα Θα συνεχίσω να ζω στο όνειρό μου μέχρι την τελευταία στιγμή Θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο ως επαναστάτης

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗhellip

του Τάκη Ισάμ Σας

Κάποτε ζούσαμε σε μια χώρα Αυτή η χώρα ήταν σε ένα περιβάλλον γεμάτο με ελευθερία Εγώ ήμουν κάτοικος σε μια περιφέρεια από την χώρα αυτήhellip είχα τα δικαιώματά μου μπορούσα όποτε θέλω να εκφράζω και να λέω τη δικιά μου άποψη υπήρχε δημοκρατικό σύστημα και στη βουλή υπήρχαν πολλά κόμματα Μια μέρα ξαφνικά τσακώθηκαν μέσα στη βουλή μεταξύ τους τα κόμματα μέχρι που έγινε μπάχαλο και έτσι ο Ηγέτης κατέβηκε στους δρόμους με τα τανκ και έκλεισε τη βουλή Ο Ηγέτης μάζεψε όλα τα μέλη της βουλής και τα πήγε στη φυλακή και κυριάρχησε έτσι στη χώρα Έτσι έγινε αυτή η χώρα κατακτημένη από τη δικτατορία όπου δεν είχαμε δικαιώματα και απαγορεύονταν τα πάντα Μετά από τρία χρόνια πιο μαύρα από ποτέ στη χώρα μου ξέσπασαν διαδηλώσεις στους δρόμους κατά του δικτάτορα για τα δικαιώματα μας και εγώ συμμετείχα σε μια πορεία αλλά δυστυχώς η αστυνομία ήταν με τον δικτάτορα και άρχισε να πυροβολεί τους διαδηλωτές Πέθαναν πολλοί από αυτούς που ζητούσανε την ελευθερία και εγώ πυροβολήθηκα και με πήγαν στο νοσοκομείο ∆υστυχώς δεν έζησα ως ελεύθερος και ούτε ελεύθερος πέθανα Και έτσι δεν ξέρω αν η χώρα είναι ελεύθερη ή όχι από τα χέρια του δικτάτορα

30

Περιμένονταςhellip

της Μάια Ουτρουγκασβίλι Με πήρε αγκαλιάhellip μου χαμογέλασε και μου είπε πώς ήμουν δικιά τουhellip Με φίλησε στο μάγουλοhellip μου κράτησε το χέριhellip Και εγώ του είπα laquoΆμα κάποτε εμείς οι δυο γίνουμε παρελθόνhellip Μην με ξεχάσεις να με θυμηθείςhellip Να με έχεις στην καρδιά και στο μυαλό σουraquo Έφυγεhellip Δεν μπορούσα να πάρω ανάσαhellip Ήταν σαν να είχα πεθάνειhellip Δεν ζούσα πια Το κορμί μου εδώ κάτω στην γη όμως η ψύχη μου είχε φύγει Είχε πάει μαζί τουhellip Με άφησε είπα Πήρε και την καρδιά μου μαζί του Του ήταν πολύ δύσκολο το ξέρω όμως είχε φύγειhellip Κρατούσα τις φωτογραφίες στο χέρι αυτόν τον είχα μέσα στην καρδιά στο μυαλόhellip Πονάωhellip Πονάω πολύhellip Τόσο πολύ που δεν ένιωθα την καρδιά μου πια Έλεγαν πως όταν η αγάπη φεύγει αγγίζει Και πονάει η καρδιάhellip όμως όχι εμένα με πόναγαν όλαhellip Πραγματικά μέσα μου είχα καρχαρίεςhellip Και οι πεταλούδες είχαν πάει μαζί τουhellip Είναι το τέλος μου είπα Ξαφνικά ανάγει την πόρτα η μητέρα μου και μου λέει laquoσου λείπει έτσιraquo Ναι μου λείπει πολύ της είπαhellip Με κάθε ανάσα που παίρνω laquoΚαι τι θα κανείς για αυτόraquo με ρώτησε Εγώ θα περιμένω είπα Ζω αναπνέω όμως μέσα μου έχω πεθάνειhellip Εγώ θα περιμένωhellip

Αναμνήσεις και φόβοι της Σιμόνα Χρίστοβα

Οι αναμνήσεις είναι το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου αλλά μερικές φόρες και το πιο άσχημο Όλα εξαρτώνται από το τι έχεις περάσει στη ζωή σου Συνήθως κρατάμε τις όμορφες στιγμές όμως άμα σου έχει συμβεί κάτι κακό είναι δύσκολο να το ξεχάσεις Ο φόβος είναι πολύ ισχυρό αίσθημα

Οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται από κάτι είναι συνεχεία σε ένταση Αυτό προφανώς αλλάζει τα σχήματα των αναμνήσεών τους για το μέλλον Δεν πρέπει να αφήσεις τους φόβους να κυριαρχούν το μυαλό σου Έτσι δεν νιώθεις ελεύθερος δεν εκφράζεις την γνώμη σου Συνεχεία έχεις άγχος και αυτό σε κάνει να νιώθεις άσχημα

31

ε ί μ α ιhellip hellip δ ε ν ε ί μ α ιhellip

Δεν είμαι η Μαριάννα σημαίνει θαρραλέα σημαίνει αυστηρή σημαίνει είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου Δεν είμαι σημαίνει δεν φοβάμαι το αποχωρισμό Δεν είμαι σημαίνει δεν φοβάμαι το θάνατο ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

Μαριάννα Φελφέλ

Δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει Δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει δεν υπάρχω Ένα άδειο ποτήρι που περιμένει να γεμίσει Μακάρι να μην σκεφτώ laquoδεν υπάρχωraquo όμως ακόμα ζω Τότε δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει είμαι χρυσάφι ldquoCruelrdquo το επίθετο του Τζόσουα άραγε έτσι είναι αυτός Δεν ξέρω ακόμα δεν ξέρω όλα που βλέπω είναι ακόμα άγνωστα Με συμπέρασμα τελικά δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει laquoξέρω τον Τζόσουαraquo

Τζόσουα Κρούελ

Αυτός είμαι εγώ Αυτός είμαι εγώ που έπεφτα Αυτός είμαι εγώ που όμως σηκωνόμουνα πιο δυνατός από ποτέ Υπήρχαν στιγμές που δεν ένιωθα την γη κάτω από τα πόδια Μου και γκρεμιζόταν όλος Μου ο κόσμος Αλλά ήξερα Η ελπίδα ήταν κάπου Εκεί μέσα μου και προχωρούσα Υπήρχε περίοδος που έχω κλειστεί στον εαυτό μου Χωρίς να το καταλάβω αλλά Μια μέρα ξύπνησα και Κατάλαβα ότι η ζωή είναι Ωραία και πρέπει να την ζήσουμε είτε με τις καλές είτε με τις κακές στιγμές Άμα αγαπάς την ζωή Κι αυτή αγαπάει εσένανε )

Βεσελίν Νέικοβ

32

Πριν ένα μήναhellip ξανάhellip της Λία Κουχιανίτζε

Πριν ένα μήνα ήταν πριν ένα μήνα πριν δύο μήνες ήταν πριν δύο μήνες πριν τρεις μήνες ήταν πριν τρεις μήνες Και άμα θα συνεχίσουμε έτσι θα καταλάβουμε ότι πριν από εμένα ήταν πριν από εμένα και εντελώς διαφορετική ζωή σκατά και μυρίζουν άσχημα φαινομενική πραγματικότητα καλός διάβολος και απόστολός του μάντης που βλέπει στην κάθε δική μας μελλοντική ώρα Και άντρας που δεν έχει δουλειά και κατά διαταγή του διαβόλου παίζει με τα χαρτιά για να μου πει για την κατασκευή του μέλλοντος Πιστεύω τα ίδια με σας απλά εγώ μετά τον ένα μήνα πάλι θα πω laquoπριν ένα μήναraquo

33

Τα κορίτσια και τα αγόρια του Γ1 γράφουν ιστορίες και κείμενα προσπαθώντας να έρθουν στη θέση του άλλου φύλουhellip αλλά για στάσουhellip κάποια δεν προσπαθούν και τόσοhellip

Εμείς οι άντρες

Εμείς οι άντρες είμαστε δυνατοί Κάνουμε αρκετή δουλειά στη ζωή Οι περισσότεροι από μας δεν ασχολούνται με μόδα όμως υπάρχουν άντρες που βάζουν αυτό το κόλλημα σε πρώτη θέση Βέβαια μπορούμε όλοι να κάνουμε τις δουλειές στη ζωή (απολύτως όλα) αλλά οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν τις γυναίκες Επίσης υπάρχουν τέτοιοι laquoντροπαλοίraquo που λένε ότι δεν θα κάνουν αυτή τη δουλειά πχ οικιακά που είναι συνηθισμένα για μία γυναίκα Οι άντρες κουτσομπολεύουν όπως και οι γυναίκες όμως το λένε laquoσυνέλευσηraquo laquoαντρική παρέαraquo και άλλα παρόμοια πράγματα Εμείς οι άντρες έχουμε μέσα αυτό το εγωιστικό πράγμα και σκεφτόμαστε πως ότι έχουμε ανήκει μόνο σε μας Πολλοί από μας το παίζουν μάγκες ενώ 40 κρύβουν μέσα τους ότι είναι γκέι ΄Όλοι εμείς τρέχουμε και ακούμε τη γυναίκα όμως δεν το προσέχουμε ενώ αν κάποιος φίλος μας τα κάνει αυτά εμείς αμέσως τον κρίνουμε ότι είναι laquoκάτω από τη γυναίκαraquo ∆εν κοιτάμε ποτέ το εαυτό μας με αυτή την έννοια Σε κάποια πράγματα ψυχολογικά είμαστε κατώτεροι από τις γυναίκες Επίσης είμαστε στην κατηγορία laquoγουρούνιraquo γιατί έχουμε συνηθίσει από μικροί να μας φροντίζει η μάνα μας μετά η κοπέλα μας και στο τέλος αν τύχει η γυναίκα μας

Τατιάνα Κουζμινίχ

Εμείς οι γυναίκες

Εμείς οι γυναίκες δεν είμαστε δυνατές Δεν δουλεύουμε δύσκολα και σκληρά στη ζωή μας Έχουμε πολλούς στόχους στη ζωή μας ndash να μην κάνουμε δύσκολη δουλειά να κάνουμε παιδιά να τα φροντίσουμε και να τα προσέχουμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι να καθαρίζουμε και να κουτσομπολεύουμε μεταξύ μας Αυτά είναι τα πράγματα που μας αρέσουν πιο πολύ από όλα Ααααhellip ναι επίσης εμείς οι γυναίκες γουστάρουμε μαγαζιά ρούχα make up και άλλα Τη μισή ζωή μας την περνάμε καθισμένες μπροστά στον καθρέφτη Εμείς οι γυναίκες θέλουμε πολλά λεφτά πλούσιους άντρες και να μη ξεχνάμε ndash κούκλος να είναι

Αντρέι Κοτσίλο

34

Ολόκληρη η ζωή μου της Ζουαλίσα Μαλίκ

Ήρθα σήμερα στη ζωή έγινα ένας ολόκληρος άνθρωπος ένα αγόρι αυτό που περίμεναν εδώ και χρόνια οι γονείς μου όλοι είναι μαζεμένοι να με δουν ένα φυτό που όλοι περιμένουν να ανθίσει να διατηρήσει το όνομα τους μου έχουνε αγοράσει πολλά δώρα μόνο εξαιτίας της χαράς τους ακούω φωνές laquoΑγόρι είναιraquo Αγόρι γεννήθηκε Οι αδελφές μου περιμένουν να με δουν στο σπίτι Σήμερα τσακώθηκα με την αδελφή μου την πιο μεγάλη ξέρω ότι είχε δίκιο ξέρω ότι αν φωνάξω και κλάψω λίγο η γιαγιά μου πάντα με υποστηρίζει αφού με αγαπά πολύ Είμαι ο αγαπημένος της Μου λέει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα για μένα Μου δίνει να φάω τα περισσότερα γλυκά με αφήνει να παίζω όσο θέλω ενώ οι αδελφές μου πρέπει να κάνουν τις δουλειές μου Πρώτη μέρα στο σχολείο αλλά ήθελα να πάω στο δημόσιο σχολείο μαζί με την αδελφή μου μου είπαν πως Όχι Χρειάζεσαι καλύτερη μόρφωση γιατί στο μέλλον εσύ θα δουλεύεις Όχι Τότε γιατί η αδελφούλα μου δεν είναι μαζί μου Λένε πως εκείνη τι τα χρειάζεται αφού μια μέρα θα φύγει στο δικό της σπίτι Την Παρασκευή έχουμε εκδρομή του σχολείου ευτυχώς που με άφησαν γιατί ότι είχε γίνει με την αδελφούλα μου το θυμάμαι η καημένη δεν μπόρεσε με τίποτα να βγει με τις φίλες της όμως είναι και γυναίκα ενώ laquoεγώ άντρας είμαιraquo Μπορώ να πάω όπου θέλω και να κάνω ότι θέλω Τελειώνω σήμερα το σχολείο εκτός από την μόρφωση έχω καταφέρει να μάθω να τα πάντα κάνω μπάφο κάνω laquoόλα τα καλά της εποχήςraquo όσες κοπέλες θέλω μπορώ να τις πάρω Οι γονείς μου είναι περήφανοι αφού ο γιος τους πάει να αρχίσει την καινούργια ζωή Μα όμως δεν ξέρω πώς να τους πω ότι μέσα σε τόσα χρόνια τίποτα δεν έμαθα έχω ένα απολυτήριο με άδειο το μυαλό Η αδερφή μου έχει τελειώσει το λύκειο και στο σπίτι ράβει ρούχα ώστε να βοηθήσει την οικογένεια Ψάχνω δουλειά με όλη μου την δύναμη αφού θέλω και εγώ να κάνω κάτι να βοηθήσω τους γονείς μου η αδελφούλα μου η αγαπητή μου παντρεύτηκε δεν έχουμε να φάμε τι μπορώ να κάνω Σκέφτομαι πώς πέρασα όλη μου την ζωή αφού είμαι άντρας γιατί δεν μπορώ Μήπως δεν έχω ικανότητες και δυνατότητες ή μήπως έχοντάς τα όλα δεν νοιάστηκα για αυτές δεν τις χρησιμοποίησα Θέλω να γυρίσω πίσω τον χρόνο

35

Νυχτερινή Αγωνία του Γιώργου Μοτόκι Ζεύκη

Μια νύχτα ένας άντρας με πλήρωσε και με πήγε στο σπίτι του πήγαμε στο δωμάτιό του και όταν κάθισα έβγαλε το κεφάλι του στα πόδια μου και άρχισε να κλαίει φωνάζοντας Τρόμαξα αλλά φαινόταν σαν να έκανε κάτι που δεν διορθωνόταν ή σαν να έχασε κάτι που το είχε σαν τον εαυτό του δεν ήξερα τι να κάνω μόνο να βάλω το χέρι μου πάνω στο κεφάλι του Μετά ήρθαν οι γείτονες που τον άκουσαν σπάζοντας την πόρτα και τον έδιωξαν με τις κλοτσιές χωρίς να τον ρωτήσουν γιατί κλαίει Μάλλον έπρεπε να ρωτήσω εγώ αλλά δεν μπορούσα και το μετάνιωσα πόσο λυπάμαι

Γουρούνιαhellip

Μας πέταξε ο κύριος μία συζήτηση για τους άνδρες και τις γυναίκες Ξαφνικά ακούω τα κορίτσια όλες με μία φωνή να λένε laquoοι άνδρες είναι γουρούνιαraquo Μα δεν νιώθω ότι είμαι γουρούνι Γιατί μας βλέπουν έτσι Ξέρω ότι κάνουμε πολλά λάθη και πολλές βλακείες αλλά και αυτές δεν είναι το πιο καλό που υπάρχει στο κόσμο Γιατί δεν σκέφτονται ότι αυτοί που γίνονται άχρηστοι δεν γίνονται έτσι από τον αέρα Κανείς από εμάς δεν διαλέγει να γίνει με εμφάνιση ανθρώπων και με συμπεριφορές ζωών Αλλά υπάρχει κάποιο γεγονός για να φτάσουμε εκεί Αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί μας κρίνουν και δεν σκέφτονται λίγο αυτές για τα λάθη που κάνουνhellip

Μάυσα Μπαντρ

Τα 2 φύλα στη σημερινή εποχή Σήμερα εμείς οι άντρες θέλουμε όπως στα παλιά χρόνια να είμαστε πάνω από τις γυναίκες σε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ μας Στην οικογένεια στη δουλειά στην καθημερινότητά μας προσπαθούμε εμείς να παίρνουμε τις πιο σημαντικές αποφάσεις γιατί πιστεύουμε πως μια γυναίκα δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες σαν εμάς οπότε δεν θα διαλέξει σωστά Κατά την γνώμη μου η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι και η δουλειά της νοικοκυρά και να φροντίζει τα παιδιά Εμείς οι άντρες πρέπει να αντιμετωπίζουμε την σκληρή καθημερινότητα και όχι οι γυναίκες Πρέπει να δίνουμε και όχι να παίρνουμε διαταγές Όμως η στατιστική δείχνει πως οι γυναίκες έχουν γίνει πιο ελεύθερες στην γνώμη τους με τα χρόνια έχουν αποκτήσει πολλά και έχουν βελτιωθεί γενικότερα στις δουλειές που κάνουν Αυτό αλλάζει τη στάση τους απέναντί μας γιατί ψάχνουν τα δικαιώματα τους Παρrsquo όλα αυτά η γνώμη μου δεν αλλάζει Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα Δύο διαφορετικά φύλα με διαφορετικές δυνατότητες

Σιμόνα Χρίστοβα

36

Είμαι ΑΝΤΡΑΣ Eίμαι άνδρας και είμαι εξαρτημένος από τις γυναίκες Δεν ξέρω γιατί Απλά είμαι εξαρτημένος Από μικρός Oι γυναίκες είναι σαν ναρκωτικό για μένα Είμαι παντρεμένος

τριάντα χρόνια Αγαπάω την γυναίκα μου δεν λέω είμαστε μαζί μια ζωή έχουμε περίπουμεγαλώσει δυο παιδιάhellip Αλλά Οι γυναίκες είναι το θαύμα τις φύσης Όταν βλέπω μια όμορφη γυναίκα μου σηκώνεται η hellip τρίχα Δεν αντέχει η καρδιά μου Με κάθε ευκαιρία που μου δίνεται απατάω την γυναίκα μου Γιατί Επειδή ήξερα ότι είναι δικιά μου κάτι που στην ουσία μου ανήκει Είναι αφοσιωμένη στον άνδρα της Ξέρει καλά ότι την απατάω και παρόλα αυτά δεν μου έχει πει ποτέ τίποτα Ίσως να μην

ά ααντέχει άλλο από μέσα της να τρελαίνεται που είναι υποχρεωμένη να με μοιρ ζετ ι με τις εικοσάχρονες που γνωρίζω στα μπαράκια κάθε βράδυ Όμως αυτή δεν μπορεί να με απατήσει Όχι Δεν θα τολμήσει να χτυπήσει τον ανδρικό εγωισμό μου Ναι εντάξει είμαι άνεργος βρωμίζω το σπίτι το κάνω μπάχαλο δεν μπορώ να κάνω τίποτα και ότι πιάσω στα χέρια μου το σπάω άσε που δεν φέρνω λεφτά στο σπίτι και δεν την βοήθησα ποτέ με τίποτα

κό όμως είναι ότι Εγώ Είμαι ΑΝΤΡΑΣ Με κεφαλαία γράμματα Γιατί δεν με αι να έχω όλα δεδομένα

Το πιο σημαντινοιάζει τίποτα κΕίμαι ΑΝΤΡΑΣ

Αιμιλία Ζλάτκοβα

ΕΓΩ Ο ΑΝΤΡΑΣ

της Πάολα Μποντούρι

Καλά δεν την καταλαβαίνωhellip τι ανάγκη έχει αυτή να δουλέψει αφού ο μισθός μου είναι πολύ καλός στα παιδιά και σε αυτήν δεν λείπει τίποτα Ποιος θα προσέχει το σπίτι αν αυτή δουλεύει ποιος θα καθαρίζει μαγειρεύει και όλα αυτά Τι βλακείες είναι αυτές που μου λέει ότι χρειάζεται να δουλέψει όχι για τα λεφτά αλλά για τον εαυτό της Δηλαδή πώς να καταλάβω εγώ όταν μου λέει ότι θέλει να προσφέρει και αυτή κάτι στην οικογένεια μας ότι θέλει να κάνει κάτι για την ζωή της Δεν της έχει λείψει τίποτα και μου το έχει πει αυτό τότε τώρα πως της ήρθε αυτή η ιδέα Μα δεν μπορώ να την αφήσω Το σπίτι χρειάζεται γυναίκα άσε που μπορεί να βρει κανένα άλλο εκεί πέρα Ε όχι κοπελιά μου δεν θα δουλέψεις πουθενά Δεν θα έρθω στο σπίτι να πλύνω τα πιάτα επειδή έτσι γουστάρεις εσύ Δεν θα κάτσω εγώ σαν το μαλάκα να μου πούμε laquoνα η γυναίκα σου λείπει όλη την μέρα από το σπίτιraquo Τέλος αυτή η συζήτηση αγάπη μου Αυτή σπίτι εγώ δουλειά Άντε να μην γίνουμε κώλος εδώ μέσα

Σχέσειςhellip Πως θέλω να είναι η σχέση μου με μία κοπέλα Σαν αγόρι λοιπόν θέλω να έχω μια κοπέλα πολύ όμορφη εσωτερικά και εξωτερικά Έτσι ήταν και μια κοπέλα που γνώρισα πρόσφατα Πολύ όμορφη Την έβλεπες και ξέχναγες το όνομά σου Τίποτα δεν είχε άσχημο πάνω της Αρχίσαμε και κάναμε παρέα Ήταν άνθρωπος εσωστρεφής δεν ήθελε να δείξει τον εαυτό της από την αρχή της γνωριμίας μας Όσο περνούσε ο καιρός δεν μπορούσα να την καταλάβω Την μία ήταν καλή την άλλη γινόταν κακιά Είχα ldquoτυφλωθείrdquo από την ομορφιά της τόσο πολύ που δεν με ένοιαζε καν τι χαρακτήρας είναι Να σημειώσω εδώ ότι προσωπικά δεν έβλεπα ποτέ μία κοπέλα από την ομορφιά της πάντα με τραβούσε ο χαρακτήρας Έτσι λοιπόν όσο περνούσε ο καιρός εγώ την ερωτευόμουν χωρίς να με νοιάζει τίποτα Μία μέρα έγινε ένα μπέρδεμα και εκεί κατάλαβα τι χαρακτήρας είναι πραγματικά Όσο όμορφη κι αν ήταν εξωτερικά τον χαρακτήρα της δεν τον κάλυπτε Τι να την κάνεις την ομορφιά αν είσαι πουτάνα στην ψυχή και στην καρδιά )

Χριστίνα Πολοβίνα

37

Το Δράμα Ενός Άντρα

της Άννας Ρότσι

Τον τελευταίο καιρό είχα άσχημα πρωινά αλλά το αποτελειωτικό ήταν όταν χώρισα τελικά Μετά από 5 χρόνια γάμου όπου στην αρχή όλα ήταν τέλεια και ωραία Κάποια στιγμή όμως θα ερχότανε και η στιγμή που όλα θα χάλαγαν σωστά Σωστά Εκεί που ήθελα να χαλαρώνω να πίνω τον καφέ μου και να βλέπω τηλεόραση μπαίνει μέσα και μου φωνάζει η κ Η γυναίκα μου Αρχίζει και μου λέει laquoΠώς κατάντησες έτσι τι είναι αυτά τα χάλιαraquo Και κάποιες άλλες βλακείες laquoΕγώ σκοτώνομαι στην δουλειά για να φέρω λεφτά στο σπίτι και εσύ κά8εσαι και βρομίζεις εδώ Δεν σε αντέχω άλλο σήκω και βρες δουλειάraquo Εγώ βέβαια δεν της έδινα και πολύ σημασία laquoπού να βρω δουλειά με αυτούς τους καιρούςraquo είπα από μέσα μου Συνέχισα να κάνω την δουλειά που έκανα Τώρα να πω τι Δεν λέει Ύστερα από τα νεύρα της κατέβασε την ασφάλεια Μου πήρε την εφημερίδα από τα χέρια και την πέταξε από το παράθυρο Μετά μου είπε οργισμένη laquoΉ θα βρεις δουλειά ή θα ξεκουμπιστείς από εδώ και θα πας στην μαμάκα σουraquo Εγώ επειδή δεν είμαι τόσο χαζός μάζεψα τα μπογαλάκια μου και γύρισα στην μαμάκα μου Η οποία μητέρα μου ήξερα πως με αγαπούσε πολύ και δεν θα με έδιωχνε ποτέ Αλλά έλα που άρχισε να μου την λέει και εκείνηhellip laquoΕγώ σου τα έλεγα μην την παντρευτείς αλλά εσύ εκεί πεισματάρης την θέλω και θα την πάρωraquo Ε καλά τα βρήκα με την μητέρα μου στο τέλος Το πρόβλημα ήταν ο πατέρας μου μου πήρε τις βαλίτσες και μου της πέταξε στον δρόμο Μου είπε να γυρνούσα στην γυναίκα μου και να άρχιζα και καμιά δουλειά της προκοπής Σιγά που θα τον άκουγα πήγα σε έναν φραγκάτο φίλο μου του εξήγησα πώς είχαν τα πράγματα και μου είπε πως οι γυναίκες είναι για τα μπάζα και με φιλοξένησε σπίτι του Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά δεν άργησε όμως να έρθει ο καιρός που με πέταξε και αυτός έξω Παράξενο όμως που με διώχνουν από παντού είπα Μάλλον έπρεπε να αρχίσω δουλειά Έτσι και έγινε βρήκα με έδιωξαν όμως και από εκεί γιατί πείραζα την κόρη του διευθυντή Δεν πήγαινε άλλο θα γύρναγα στην μητέρα μου και θα την παρακάλαγα για να έμενα εκεί Όσο για να γύρναγα στην πρώην γυναίκα μου δεν το συζήταγα καν Δεν θα καθόμουν να την άκουγα να μου έλεγε συνέχεια το πόσο άχρηστος είμαι

38

Γυναίκες της Ελντα Ζαβαλανι

Πέρασαν τα χρόνια και πλέον δεν είμαι πια αγόρι αλλά ένας άντρας Κοιτάζω γύρω μου και δεν βλέπω τίποτα εκτός από θηλυκές σάρκες οι οποίες άλλοτε δίνουν χαρά σε κοινούς άντρες και άλλοτε πουλάνε την σάρκα τους σε τιμή ldquoευκαιρίαςrdquo για την αγορά αλλά αρκετά επιβλητική για να την ldquoκερδίσειrdquo Ψάχνω για συντροφιά και αληθινή αγάπη αλλά δεν βρίσκω και μάλλον είναι αλήθεια αυτό που μας είπε μια δασκάλα laquoόταν θα μεγαλώσετε θα δείτε ότι όλα λογαριάζονται με χαρτί και μολύβιraquo Τελικά αυτό το αίσθημα μοναξιάς με πνίγει όλο και πιο πολύ Για να ξεχαστώ θα βγω πάλι με τον Νίκο για να ψωνίσω σε ldquoτιμή ευκαιρίαςrdquo Παρφουμαρίζομαι και φτιάχνομαι γεμίζω το πορτοφόλι και βγαίνω Οδηγώντας βάζω μουσική ή κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος μεταδίδει αθλητικές ειδήσεις όμως διάφορες σκέψεις περνάνε από το μυαλό μου όπως το lsquoprojectrsquo με την διαφημιστική και επειδή με αγχώνει μόνο η ιδέα λέω να το αφήσω στην άκρη και να απολαύσω την βραδιά Συναντώ τον Νίκο στο μπαρ ο οποίος ο κακομοίρης δεν έχει δουλεία τελευταία και τον κερνάω εγώ ποτά εδώ και κάτι μήνες Τον ρωτάω τι κάνει κτλ και όπως μιλάμε αρχίζουμε το κυνήγι Απέναντι μου κάτι ανήλικες ντυμένες σαν από ταινία lsquoΜουλέν Ρουζrsquo παραπέρα κάτι σαραντάρες που το παίζουν εικοσάρες και πιο πέρα κάτι αιθέριες υπάρξεις χωρίς ταυτότητα Σε μια φάση όταν έπαιζε η μουσική και όλοι λικνίζονταν στον ρυθμό της ζαλισμένος από το ποτό παρασύρομαι καιhellip Το άλλο πρωί ξυπνάω αλλού και με μια άγνωστη Με την μάσκα της μισοχαλασμένη εννοώ το make up και με ένα βλέμμα που ούτε να το χαρακτηρίσω δεν μπορώ και ζαλισμένος hellip Ο Νίκος ο κακομοίρης είχε φύγει Άνεργος χωρίς λεφτά ντυμένος αλλά όχι με φιρμάτα ρούχα δεν αποτελούσε καλό αγοραστήhellip Καιρός να πάω σπίτι Η Μαρία θα με περιμένει η καημένη ποιος την ακούειhellip Κρίμα όμως που την βασανίζω έτσι Όταν γυρνώ στο σπίτι βλέπω την Μαρία με τον Νίκοhelliphellip Δίδαγμα Μπορεί σήμερα η γυναίκες να είναι είδος προς πώληση υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις οι οποίες δεν μένουν ανεκμετάλλευτες από αυτούς που ξέρουν πραγματικά να τις εκτιμούν Τα λεφτά και τα φιρμάτα ρούχα Αποτελούν ένα make up που Καλυτερεύει το είναι μας αλλά δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ζωή μας Μαρία συγνώμη που δεν σε αγάπησα όπως το άξιζες και αποδείχτηκα γουρούνι Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις τουhellip

(προς την Μαρία σε ένα εξομολογητήριο γράμμα του)

39

Η Ποίηση είναι ένας Τυφλός που Περιγράφει μια Εικόνα

(Τζόσουα Κρούελ) Οι μαθητές του Β1 σχολιάζουν με τα κείμενά τους μια φράση του συμμαθητή τουςhellip

Τελικά οι εικόνες δεν βγαίνουν από τα μάτια μας αλλά από την ψυχή μας Είναι συναισθήματα βαθιά μέσα μας παρόλο που πιστεύουμε ότι τα βλέπουμε με τα μάτια Ο καθένας έχει διαφορετικά συναισθήματα γιrsquo αυτό και μια συγκριμένη εικόνα δεν αρέσει σε όλους Μια εικόνα ή μια φωτογραφία άλλες φορές μας γεμίζουν χαρά άλλες φορές λύπη και στενοχώρια και άλλες φορές μελαγχολία Είναι επίσης και όπως τα χρώματα Τα σκούρα χρώματα σου προκαλούν ένα συναίσθημα λύπης ενώ τα φωτεινά χαρά μια παιδικότητα Μια παιδικότητα που δεν την βλέπεις με τα μάτια αλλά με την ψυχή Συνήθως τα μικρά παιδιά όταν ζωγραφίζουν χρησιμοποιούν ανοιχτά χρώματα Όπως το ροζ το κίτρινο το μπλε που αναδεικνύουν την καθαρή ψυχή τους Ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα ένας άνθρωπος ο όποιος παρόλο που δεν βλέπει περιγράφει την εικόνα όπως αυτός την φαντάζεται Με τα χρώματα που αυτουνού του αρέσουν Τα όποια πλημμυρίζουν από τα συναισθήματά του

Οριάντα Μπαϊράμι

Ένα αγοράκι που ήταν πολύ καλός στη ζωγραφική και είχε το ταλέντο αυτόhellip Είχε πολλά όνειρα για το μέλλον και πάντα του άρεσε να ζωγραφίζει την οικογένειά του Ζωγράφιζε συνέχεια τη μαμά του και το μπαμπά του μαζί και τον εαυτό του Του άρεσε πολύ αυτή η ζωγραφιά έτσι ώστε την κρέμασε πάνω στον τοίχο του δωματίου του Είχε όνειρο να κάνει αυτός τη δική του οικογένεια και να τη ζωγραφίσει όπως έκανε με την εικόνα για την οικογένειά του Το αγοράκι άρχισε να μεγαλώνει και γνώρισε επιτέλους την κοπέλα που αγάπησε και που θα παντρευτεί και τελικά παντρεύτηκαν Όμως μια μέρα καθώς περνάει το δρόμο είχε ένα ατύχημα που τον έκανε τυφλό Έτσι δεν κατάφερε να φτιάξει την εικόνα που ήθελε να κάνει με την οικογένειά του όπως ονειρευόταν όταν ήταν μικρός Την εικόνα δεν την ζωγράφισε σε χαρτί όπως παλιά τη ζωγράφισε χαραγμένη στην καρδιά του

Μαριάννα Φελφέλ

Ένα πρωί πήγα να βγάλω βόλτα το σκύλο μου τον Ρόκι Φτάνοντας στο πάρκο έκατσα σε ένα παγκάκι και μετά από λίγο ήρθε ένας τύπος με μαύρα γυαλιά και έκατσε και αυτός δίπλα μου Ξαφνικά άρχισε να μου μιλάει Άρχισε και μου περιέγραψε το πάρκο αυτό με τα πιο όμορφα λόγια του κόσμου Για τα λουλούδια για τα πουλάκια που τραγουδάνε πάνω στο δέντρο όταν είναι μόνα τους Και ξαφνικά άρχισα και εγώ να βλέπω αυτή τη ομορφιά που βρισκότανε μπροστά στα μάτια μου Πέρασαν πάνω από 20 λεπτά και ήρθε μια γρια γυναίκα και τον πήρε από το χέρι και τον ρώτησε laquoπώς πέρασες πήγες βόλταraquo Αυτός απάντησε Ναι μακάρι όμως να μπορούσα να βλέπω εκεί που πάω Και τότε κατάλαβα ότι είναι τυφλος Θεέ μου είναι δυνατόν ένας τυφλός να περιγράψει μια τόσο ωραία εικόνα που δεν την βλέπει Κι εμείς που μπορούμε να την δούμε απλά περνάμε κάθε μέρα δίπλα της για να βγάλουμε ο σκύλο μας βόλτα

Γιολιτα Πέντσεβα

40

Ποίηση για μένα είναι ένας τρόπος για να εκφράζω τα συναισθήματά μου Είναι ένας τρόπος να πω τις σκέψεις με λόγια να πω αυτά που μέσα στον καθημερινό διάλογο δεν θα τα έλεγα Να εκφράζω τις επιθυμίες και τα ldquoθέλωrdquo μου πιο ελευθέρα με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά Είναι ένα τρόπος να ξεφύγω από τη ρουτίνα της καθημερινότητας Να ξεφύγω έστω και για λίγο όταν γράφω ή διαβάζω ποίηση από αυτό και να είμαι έστω και για λίγο πιο κοντά στα όνειρα και σε αυτό που πραγματικά θέλω Να πω όλα αυτά που δεν θα τα έλεγα δυνατά να ζω τα συναισθήματα με τον τρόπο που στην πραγματικότητα δεν θα το έκανα Όπως ο τυφλός θα περιέγραφε μια εικόνα που δεν την έχει δει ποτέ έτσι και εγώ με την ποίηση ζω αυτά που δεν θα ζήσω ποτέ στην πραγματικότηταhellip επειδή ακόμα και τα όνειρα έχουν τα όριά τους

Ντανιέλα Μπουλγκακ Η ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα αυτός ο τυφλός είναι ο ποιητής ή όποιος προσπαθεί να γράψει ένα ποίημα και αυτή η εικόνα βασικά είναι τα συναισθήματα που θέλει να περιγράψει Η εικόνα αυτή είναι μπερδεμένη και ο ποιητής δεν μπορεί να βλέπει ολόκληρη αυτή την εικόνα και έτσι περιγράφει από αυτήν μόνο αυτά που βλέπει και γίνεται τυφλός για τα άλλα κομμάτια όσο και να προσπαθεί δεν μπορεί να τα δει Στην ποίηση δεν είναι μόνο ο ποιητής τυφλός αλλά και αυτοί που το διαβάζουν γιατί αντί από την εικόνα που βλέπει ο ποιητής προσπαθούν να ερμηνεύσουν τι εννοούσε ο ποιητής όταν έγραψε και ποιο κομμάτι της εικόνας είδε

Για αυτό στη ποίηση όλοι είναι τυφλοί που προσπαθούν να περιγράψουν την εικόνα

Ράντα Μοχάμεντ

Είναι ένας άνθρωπος που κάθεται σε ένα παγκάκι και μπροστά του έχει

την θάλασσα και τα πουλιά που πετάνε ψηλά στον ουρανό κι αυτός

κάθεται και τα κοιτάει Επίσης ενώ τα κοίταγε κράταγε ένα βιβλίο στο

χέρι του προσπαθώντας να συγκεντρωθεί για να διαβάσει το βιβλίο αλλά

δεν μπορεί γιατί κοιτάζει τα πουλιά στον ουρανό που κελαηδούν και

κάνουν διάφορα πράγματα Ο τυφλός παρατηρεί έτσι όπως περιγράφει την

εικόνα ότι δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος στην εικόνα αλλά άλλοι δύο που

και αυτοί κοιτάνε τα πουλιά και τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να

διαβάσει το βιβλίο αλλά δεν μπορεί να συγκεντρωθείhellip

Ριχάμπ Ελσαγιέντ

41

Ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα ένας πάγος που σε ζεσταίνει όμως είναι και το τραπέζι που επάνω του στέκεται ο κόσμος Ένα σπαθί που σε κόβει μέσαhellip περίμενε οι λέξεις της ποίησης με κόβουν Όχι τα λόγια τα γράμματα και το ύφος με στηρίζει μέσα Μερικές φορές οι λέξεις και τα λόγια που ακούς σε πονάνε σαν να ξέρουν τι είσαι Είναι τυφλός αλλά σε πιάνει στο λαιμό με ακρίβεια Είναι κουφός όμως όλα τα μυστικά του τα ακούει τέλεια - Μα είναι ο θεός ή ο διάβολος που έχει τόση σοφία ώστε να με ξέρει όσο είμαι - Δεν ξέρεις ποτέ μην συγκρίνεις Δεν ξέρεις τίποτα από όλα Σκέψου τι εικόνα βλέπει ο τυφλός Το σκοτάδι έτσι δεν είναι Τότε εμείς που ζούμε οι συγγραφείς που γράψανε τα ποιήματα είμαστε όλοι στο σκοτάδι ακόμα δεν έχουμε ως άνθρωποι τη δυνατότητα να δείχνουμε ποιος είμαστε με τις γνώσεις που έχουμε Είμαστε ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα και τα διηγήματα τα ποιήματα ―εφόσον και η ιστορία είναι το διήγημα ενός τυφλού Άραγε ποιος βλέπει Ποιος ακούει Ποιος μιλάει Ποιοι είναι ζωντανοί Εσύ Εγώ Δεν ξέρεις Ή είναι εκεί μέσα σου

Τζόσουα Κρούελ

Ποίηση Είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα Μια εικόνα στο τοίχο του δωματίου είναι γεμάτη φως την έπιασε και δεν μπορούσε να τη δει γιατί ήταν τυφλός Περνάγανε μέρες και στην αγωνία Βρίσκονταν μια εικόνα ήθελε να σκεφτεί αλλά δεν ήξερε αν γίνονταν Άρχισε να βάζει χρώματα και διαδρομές που έκανε παλιά ζωγράφισε και έναν άνθρωπο που τουλάχιστον είχε γυαλιά Σιγά‐σιγά μια ωραία εικόνα άρχισε να περιγράφει άλλα όχι στον τοίχο στο μυαλό να το γράφει

Γιουλιάνα Δάμη

42

Παλιοί μαθητές από το σχολείο μας μιλάνε για τη ζωή τους τώραhellip

Σε αυτούς που δεν με πίστεψαν της Ρεζάν Ζάζα

Θυμάμαι πως κάποιοι καθηγητές μου λέγανε πως δεν πρόκειται να γίνω πιλότος ποτέ Θα ήθελα να μάθουν τώρα πως σπουδάζω πιλότος και είμαι και πολύ καλή σε αυτόhellipτο όνειρό μου Με ρωτάνε εάν έχω ξαναπετάξει γιατί τα καταφέρνω πολύ καλά στο πιλοτήριο πιο καλά και από αυτά τα παιδιά που έχουν κάποιο γονιό πιλότο Άλλωστε είμαι η μόνη κοπέλα στη σχολή Με λίγα λόγια πίστευα στον εαυτό μου και ήξερα ότι μπορούσα και δεν έδινα σημασία σε ότι έλεγαν οι άλλοι είτε ήταν καθηγητές είτε ήταν μαθητές είτε όποιος κι αν ήταν μόνο με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα να πετύχω αυτό που ήθελα με επιμονή και υπομονή

43

ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ Φαίνονται τόσο ειρηνικά Ακόμα κι όταν άνθρωποι ατενίζουν την απειλή ότι μπορεί να χάσουν την δουλειά τους και την οικία τους πολλοί από αυτούς ακόμα βασανίζονται να έχουν οτιδήποτε που μπορούν να αγοράσουν με τα λεφτά Οι διαφημιστές χρησιμοποιούν τη δελεαστική διαφήμιση για να τους λένε ότι πρέπει να έχεις μεγάλο σπίτι καινούργια ρούχα μοντέλο κινητό και σύγχρονο αυτοκίνητο Δεν υπάρχουν μετρητά Αγόρασε με τα δάνεια Ο σκοπός τους είναι να φαίνονται μια χαρά από τους άλλους χωρίς να τους νοιάζουν τίποτα άλλο Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε με όσα πολλά χρήματα κι αν έχουμε Το πρώτο είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σήμερα πολλοί γονείς δίνουν πάρα πολύ σημασία για την δουλειά τους και τα λεφτά που τους δίνει αυτή αντί για τα παιδιά τους Δουλεύουν περισσότερες ώρες για να έχουν πολλά λεφτά αντί να ξοδεύουνε χρόνο με τα παιδιά τους Συνήθως τα παιδιά είναι μόνα τους Τις περισσότερες φορές όταν τα παιδιά έχουν προβλήματα προσπαθούν να τα λύνουν μόνα τους όμως αν οι γονείς έχουν λίγο χρόνο ειδικά για τα παιδί μπορεί να βοηθήσουν την κατάσταση Οι γονείς που δαπανούν περισσότερες ώρες μαζί είναι πάρα πολύ δύσκολο τα ποδιά τους να τα επηρεάζουν κακές παρέες Όταν ένα παιδί επηρεάζεται κακώς όσα χρήματα και να υπάρχουν δεν αλλάζει η κατάσταση Το δεύτερο είναι Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σε κάποιες καταστάσεις πολλές μαμάδες λένε στις κόρες τους να παντρευτούν με πλούσιους για να έχουν οικονομική αξιοπιστία για το μέλλον τους Υπάρχει πιο ασφαλές μέλλον από την παρακαταθήκη των χρημάτων Μπορεί να τα κλέψουν Δεν μπορούμε να θεραπεύουμε όλες τις αρρώστιες και να προλαμβάνουμε τον θάνατο με αυτά Η αληθινή ασφάλεια είναι να γνωρίσεις το θεό και τις προθέσεις του Το τελευταίο είναι Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Οι γονείς μου με ανυψώνουν να ζήσω απλά λέει η 24 χρονών Μαρία Η αδελφή μου και εγώ μεγαλώνουμε πολύ ευτυχισμένες Ακόμα πολλές φορές έχουμε αρκετά να ζούμε Για να έχεις συντήρηση και σκεπάσματα είναι αρκετό Υπάρχουν πολλά περισσότερα για να ζήσουμε από τα λεφτά και τα υλικά πράγματα που μπορούμε να αγοράσουμε Ρεγκινα Οσει Χαμσον

44

∆ΕΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ∆ΕΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

της Ιολίτα Πέντσεβα

Στην άγρια εποχή που ζούμε το τελευταίο που μας απασχολεί είναι τα ζώα Κάποιοι λένε laquoΜα τα ζώα είναι για να τα τρώμε ο άνθρωπος είναι σαρκοβόρο και είναι νόμος της φύσης δηλαδή του Θεούraquo Προσωπικά έχω διαφωνήσει μ αυτή την εντολή και έχω εξασφαλίσει την κόλαση Πιστεύω ότι τα ζώα και ιδιαίτερα αυτά που ζούμε μαζί τους σκυλιά και γάτες είναι πολύτιμοι σύντροφοι γεμάτα από αρετές που από πολύ παλιά έχουν εγκαταλείψει τους ανθρώπους Τα ευγενικά αυτά ζώα δίνουν απεριόριστη αγάπη και δεν θέλουν ανταπόδοση Οι άνθρωποι που συνδέονται με ζώα είναι αδύνατον να τα αποχωριστούν και τα πενθούν περισσότερο και από έναν άνθρωπο Εκείνοι που αγαπούν τα ζώα και όχι τους ανθρώπους είναι τρομακτικά πληγωμένα άτομα από το περιβάλλον τους και τους ανθρώπουςhellip αυτό που δεν βρίσκουν στους συνανθρώπους τους το βρίσκουν στα ζώα Πιστεύω ότι όσοι δεν αγαπούν τα ζώα είναι προβληματικά άτομα Εάν θέλουν να μην έχουμε τόσα αδέσποτα μπορούμε να στειρώσουμε πολλά σκυλιά Σε 2 - 3 χρόνια θα έχει μειωθεί ο αριθμός τους χωρίς να χρειάζεται να τα δολοφονούνε Η προστασία των ζώων είναι πολιτισμός Είναι χρέος μας να τα αγαπάμε διότι μόνο αυτά δικαιούνται τον παράδεισο

45

Η Πολιτική στην Αφρική

του Αμαντού Καμάρα Η Προεδρική πολιτική έπαιξε καταστροφικό ρόλο στις χώρες τις Αφρικής για παράδειγμα σε μια χώρα της δυτικής Αφρικής τη Γουινέα Η Γουινέα είχε την ανεξαρτησία της από τις 2 Οκτωβρίου 1958 ο πρώτος πρόεδρος της ήταν ο Σαϊκ Αχμάντ Σεκού Τουρέ ο οποίος είχε κάνει 24 χρόνια στην εξουσία Ήταν από την εθνότητα Μαλινκε στην Γουινέα υπάρχουν διάφορες εθνοτικές ομάδες αλλά αυτή που έχει δύναμη είναι οι Μαλινκε οι ΣουΣου και οι Φουλανι και μερικές άλλες Στην διάρκεια της εξουσίας του ο Τουρέ έδωσε δύναμη στους Μαλινκε επειδή ήταν από αυτούς και πείραξαν πολύ τις άλλες εθνότητες επειδή αυτές δεν είχαν δύναμη ήταν σαν νόμος της ζούγκλας Και έκανε 24 χρόνια στην εξουσία πέθανε το 1983 Και μετά ήρθε καινούριος πρόεδρος που τον λέγανε Λανσανα Κοντε ο οποίος ήταν στρατιωτικός και της εθνότητας ΣουΣου αυτός πάλι έκανε το ίδιο όπως ο προηγούμενος έδωσε εξουσία στους ΣουΣου και συνεχεία μάλωναν οι δυο εθνότητες Μαλινκε και ΣουΣου όμως αυτός οργάνωσε τις εκλογές αλλά δεν ήταν εκλογές δημοκρατικές ήταν εκλογές εθνοτικές επειδή όλες οι εθνότητες τον ψηφίσαν για αρχηγό και έκανε 26 χρόνια στην εξουσία και πέθανε τον Δεκέμβριο του 2009 Και οι αρχηγοί κομμάτων συνέχισαν να χωρίζουν της εθνότητες Το 2010 η Γουινέα είχε πάλι ένα στρατηγό ο οποίος δεν ήταν ούτε Μαλινκε ούτε ΣουΣου ήταν από μια άλλη εθνότητα και αυτός οργάνωσε εκλογές χωρίς να είναι πρόεδρος Στην προεκλογική καμπάνια υπήρχαν πολλές φασαρίες ανάμεσα στις εθνότητες επειδή οι Φουλάνι από τους οποίους δεν είχε γίνει ποτέ πρόεδρος λέγανε ότι είναι η σειρά τους να κυβερνήσουν Και η χώρα ήταν χωρισμένη και αν δεν ήσουν από την εθνότητα που ζούσε σε ένα χωριό καίγανε το σπίτι σου Στην πρωτεύουσα ήταν λίγο διαφορετικά Εγώ έμενα στην πρωτεύουσα και είχα πρόβλημα επειδή έπαιζα μπάλα με άλλα παιδιά και ένα από αυτά με χτύπησε στο πόδι χωρίς να έχω τη μπάλα και τότε τον χτύπησα και εγώ και έγινε μεγάλη φασαρία ανάμεσα στους γονείς μας και ο μεγάλος αδερφός του είπε ότι θα με σκοτώσει γι αυτό ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγω από τη χώρα μου Όταν ήμουνα πια στην Ελλάδα άκουσα ότι ένας φίλος μου πέθανε για αυτό ακριβώς το πρόβλημα Στην Αφρικανική πολιτική ένα πολιτικό χάος βασιλεύει

46

ΤΟ MANGA ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑhellip

του Γιώργου ndash Μοτοκι Ζεύκη (hellipπάντα από τα δεξιά στα Αριστεράhellip)

κΑΚΗ τυΧΗ

47

το ποδοσφαιρο συνεχιζεταιhellip

48

Το καλοκαιρι του βρικολακα

49

ΑΣΚΗΣΗhellip

50

51

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟhellip 1

52

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟhellip 2

53

Funny Pages

ΑΣΠΡΟ―hellip ―ΜΑΥΡΟhellip τα σχόλια των Αστείων Σελίδων μαςhellip γράφει η Οι ζωγραφιές Ε μα πια έλεοςhellip Άσε τα άλλα που γίνονται στο σχολείο μας τώρα ούτε να χέσεις δεν μπορείς με την ησυχία σου Όχι δεν μιλάω για την Μπέλλα η οποία ανεβαίνει πάνω στις τουαλέτες και βλέπει τα άλλα κορίτσια ή κλειδώνει την καημένη την Ντρίτα στην τουαλέτα Μιλάω για τις ζωγραφιές που είναι πίσω από την πόρτα της τουαλέταςhellip Μα καλά ποιος ηλίθιος τα έκανε δηλαδή έλεοςhellip Μπαίνω μέσα στην τουαλέτα να κατουρήσω με την ηρεμία μου και στην πόρτα διαβάζω laquoξετσίπωτη δεν ντρέπεσαι να χέσεις μπροστά μου Γυμνό τέραςraquorsquo Καλά με αυτό το τελευταίο ξεχείλισε το ποτήρι Τελικά ξέχασα να κατουρήσω και απλά έφυγα νευριασμένηhellip Ντάξει τώρα σας είπα λίγο ψέματα γιατί στα αλήθεια εγώ τα ζωγράφισα όμως είμαι σίγουρη πως οι άλλες σοβαρές κοπέλες δεν το έχουν διασκεδάσει καθόλουhellip Πάλι καλά δηλαδή που δεν έχουμε τέτοιες κοπέλες στο σχολείοhellip Τα μαλλιά Μπλε πράσινο γαλάζιο ροζ μοβhellip και όμωςhellip ∆εν είναι ουράνιο τόξο Είναι η χ κοπέλα από το σχολείο μας ∆εν χρειάζεται να πω το όνομά της όλοι έχουν καταλάβει για ποια μιλάω Όλοι πεθαίνουν από την περιέργεια ποιο θα είναι το επόμενο χρώμα που θα βάλει στο κεφάλι της Κοπελιά σε παρακαλώ πες μας για να ηρεμίσουν επιτέλους και οι κουτσομπόλες του σχολείου μας γιατί έχεις γίνει το νέο θέμα τουςhellip Όχι λάθος βασικά είσαι το δεύτερο σημαντικό θέμα γιατί το πρώτο είναι το σκισμένο καλσόν της Άνναςhellip ∆εν θα πω πού είχε σκιστείhellip Οι κουτσομπόλες του σχολείου Και μιας που αναφέραμε της κουτσομπόλες του σχολείου μας ας κουτσομπολεύουμε λίγο και για αυτέςhellip Τι γίνεται αυτό το χρόνο ρε παιδιά σαν τις μύγες τις βλέπω παντού σε όλο το σχολείο ειδικά στην τουαλέταhellip Λίγο οι ζωγραφιές λίγο η Μπέλλα τώρα και οι κουτσομπόλες έλεοςhellip Μπαίνω στην τουαλέτα και αντί να κατουρήσω βάζω το αφτί μου στην πόρτα και ακούω την συζήτησηhellip Όχι πάλι ψέματα είπα γιατί εγώ βασικά ακούω την συζήτηση από πρώτο χέρι όμως οι άλλες που μπαίνουν στην τουαλέτα αυτό παίζει να κάνουνhellip Το θέμα είναι ότι αυτό το χρόνο κανείς δεν μπορεί να κάνει την ανάγκη του με την ηρεμία τουhellip Ο ζωολογικός κήπος Ο ζωολογικός κήπος του σχολείου μας ή αλλιώς το αγαπητό δεκαπενταμελές με πρόεδρό τους την μεγάλη Έμιλι η αλλιώς το γαμάτο κουτσό στραβό λιοντάρι Γαϊδούρι θα της ταίριαζε πιο πολύ αλλά αφού έχουμε τον Λεωνίδα θα τον αφήσουμε σε αυτόν τον τίτλοhellip Τώρα ντάξει δεν θέλω να συνεχίσω περισσότερο την συζήτηση αυή για να μην γίνομαι πολύ κακιάhellip Στο κάτω - κάτω και εσείς που γελάτε ή κοροϊδεύετε τώρα χειρότεροι από γαϊδουριά είστεhellip Η Αντωναράκου Εεε ρε γλέντια Τρεις φορές την έχω δει στο όνειρο την Αντωναράκου αυτή την χρονιά και κάθε μέρα που την βλέπω στο σχολείο εφιάλτης μου έχει γίνει και όχι μόνο εμένα φαντάζομαι Είναι η μόνη καθηγήτρια η οποία έχει αυτό το μοναδικό της τρόπο να με τρελαίνει Αυτό που θα πω τώρα μπορεί να μου κοστίζει την ζωή μου όμως δεν με νοιάζειhellip Αντωναρακουhellip Σε προκαλώ σε μάχη σώμα με σώμα Η καλύτερη ας κερδίζει Με αγάπη ξέρεις εσύ ποιαhellip Χαχαχαχχα Ο μυστικός συγγραφέας Ρε παιδιά αλήθεια μέχρι τώρα δεν αναρωτηθήκατε ποτέ ποιος είναι αυτός ο ηλίθιος που γραφεί αυτό τα παράξενα πράγματα Καλά αφού τώρα σίγουρα αναρωτιέστε θα σας πω εγώ hellipΕίναι μια ξανθιά γαλανομάτα κοπέλα από την τρίτη Λυκείου Ωραία φαίνομαι έτσι όπως με περιγράφω όμως μην ξεγελαστείτε από κοντά δεν είμαι ωραία για αυτό το λόγο καλύτερα να μην σας πω το όνομα και να σας αφήσω να φανταστείτε ελεύθερα hellipΚαλά αρκετά σκεφτήκατε στο Γ2 βρίσκομαι και είμαι η μοναδική ξανθιά με μπλε ή πράσινα ότι ναrsquo ναι μάτια Ελάτε να με επισκεφτείτεhellip

54

Οι Αστείες Σελίδες συμμετέχουν και αυτές στο αφιέρωμα για το Παρελθόν και το Μέλλονhellip μάλλον για το Παρελθόνhellip

Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλαhellip

της Ντρίτα Μεζίνι Γεια σας είμαι η ΝΤΡΙΤΑ και είμαι άγριος άνθρωπος και επιπλέον laquoούγκα - ούγκαraquo Τώρα θα ήθελα να σας πω την ιστορία μουhellip Λοιπόνhellip Ζω σε μία σπηλιά μαζί με 30 άλλα άτομα ακόμα πιο άγρια από εμένα είμαι ο μόνος άνθρωπος που μιλάει μία γλώσσα Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό όμως δεν έχει και πολύ σημασία Μία μέρα καθόμουν στην σπηλιά και πεινούσα πάρα πολύ Είχα μέρες να φάω κάτι και το μυαλό μου είχε πάει άσχημα σε ψητό ταύρο laquoΓια περίμενε νομίζω ότι η φωτιά δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμαraquo Μα είναι κάτι παράξενα πράγματα που περνάνε από το μυαλό μου καμία φοράhellip σοβαρά νιώθω ότι έχω γεννηθεί στην λάθος εποχή Δεν είναι αυτός ο κόσμος για εμένα Εγώ είμαι κάτι ξεχωριστό Τέλος πάντων πίσω στο θέμα μαςhellip Πεινούσα πολύhellip Σηκώνομαι για να πάω να κατουρήσω λίγο πιο πέρα και εκείνη την στιγμή σκοντάφτω και το χέρι μου λερώνεται με σκατά και όταν το ακουμπάω πάνω στον τοίχο το χέρι μου μένει εκείhellip φαινόταν σαν αληθινό Εκείνη την στιγμή μου έρχεται η ιδέα να κάνω έναν αληθινό ταύρο Δυστυχώς αυτός ο ταύρος δεν τρωγόταν Όμως τα δόντια μου μία χαρά έπεσαν Παρόλο όμως που ο ταύρος αυτός δεν τρώγονταν ήταν κάτι ξεχωριστό πολύ ωραίο ένοιωθα κάτι υπέροχο όταν το έβλεπα παρόλο που πεινούσα πάντα

55

Χωρίς Σύνορα έτος 8ο αριθμός τεύχους 1 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 Για το τεύχος συνεργάστηκαν

Κείμενα Αμπντάλλα Αζκόρ Πέτρος Αλεξαντρόβ Σαλόμε Αμπνταλάντζε Τζένιφερ Άντζη Ειρήνη

Αντωναράκου Γιούλη Δάμη Ριχάμπ Ελσαγιέντ Έλντα Ζαβαλάνι Πέτια Ζαγκόρτσεβα Ρεζάν Ζάζα

Γιώργος Μοτόκι Ζεύκης Αιμιλία Ζλάτκοβα Αμαντού Καμάρα Ζάλχα Καράκας Νεγκάρ Καρίμι Νάτια

Κικναβελίτζε Αντρέι Κοτσύλο Τατιάνα Κουζμινίχ Λίκα Κουχιανίτζε Τζόσουα Κρούελ Γιάννης Λάβνερ

Μαρία Μαλβενισβίλι Ζουαλίσα Μαλίκ Γιούλια Μαστίκας Ντρίτα Μεζίνι Μαρία Μοτσονελίτζε Ράντα

Μοχάμεντ Ρομίνα Μπαζαϊτι Οριάντα Μπαϊράμι Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Τόκο Μπεριασβίλι

Μοχάμεντ Μπίλο Πάολα Μποντούρι Ντανιέλα Μπούλγκακ Σαλόμε Ναβγκουραΐντζε Μάριος Νασράλλα

Μάια Ουτρουγκασβίλι Άννα Παρτσβάνια Λάουρα Πασυβιάτ Γιολίτα Πέντσεβα Στέφανι Πέτκοβα Αρτιόμ

Πετράσκου Χριστίνα Πολοβίνα Ρεγκίνα Οσέι Χάμσον Νιλοφάρ Ραχματολλαχί Μπάρτεκ Ρογκάλα Άννα

Ρότσι Νάνα Ρουσσάντζε Στας Σαμοχβάλοβ Τάκης Ισάμ Σας Φρανκ Σιμπαγιάν Ντομίνικα Σόβα Ντάρια

Τσιβιλίδη Μιχάλης Τυμπούρσκι Μαριάνα Φελφέλ Ναταλί Χαλάουι Καμέλια Χρίστοβα Σιμόνα Χρίστοβα

Εικονογράφηση Πέτρος Αλεξαντρόβ Νίνι Βατσαρίτζε Γιώργος Μοτόκι Ζεύκης Γιολίτα Πέντσεβα Τζων

Έρικ Ρικοχερμόζο Μιχαέλα Τσιόρα Εξώφυλλο Τζων Έρικ Ρικοχερμόζο (εικόνα) Πέτρος Αλεξαντρόβ

(τίτλος) Για να φτιαχτεί αυτή τη φορά το τεύχος βοήθησαν Πέτρος Αλεξαντρόβ Ούμε Αμμάρα Ουσάμα

Αχμέντ Νίνι Βατσαρίτζε Αθηνά Γιάχεια Έλντα Ζαβαλάνι Αιμιλία Ζλάτκοβα Αμαντού Καμάρα Ζάκο

Κικναβελίτζε Τατιάνα Κουζμινίχ Μπογκνάν Κούντιν Αθηνά Κούσπιελ Ρομάν Κρίβιι Μίρνα Μακκάρυ

Ντρίτα Μεζίνι Μαρία Μοτσονελίτζε Μουτέμπα Μουμπάνγκα Σάνφο Μοχαμαντί Ράντα Μοχάμεντ

Αμπντάλλα Μπαντρ Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Λεονίντ Μπογκντάν Πάολα Μποντούρι Ντανιέλα

Μπούλγκακ Μόνα Μουρατουλαΐν Στέφανι Πέτκοβα Χριστίνα Πολοβίνα Ελίας Ρατζαμπί Αμπάς Ρεζκ

Τζων Έρικ Ρικοχερμόζο Αλεξάνδρα Ροσίνσκα Άννα Ρότσι Γιώργος Σαραφιανός Τάκης Ισάμ Σας

Ντάρια Σιμονένκο Ιλόνα Σοκόλοβα Ντάρια Τσιβιλίδη Αχμέντ Χουσεΐν Άνι Χουρσουντιάν Μπέλλα

Χουσεμπέλιου Σιμόνα Χρίστοβα

Συντακτική ομάδα Αθηνά Γιάχεια Αιμιλία Ζλάτκοβα Σιλβάνα Λαπάνι Ντρίτα Μεζίνι Σάνφο Μοχαμαντί

Ράντα Μοχάμεντ Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Αμπάς Ρεζκ Άννα Ρότσι Συνεργάτες καθηγητές Ειρήνη Αντωναράκου Διονύσης Μητρόπουλος Γιώργος Σαραφιανός

56

Page 4: Εκπαίδευσης Νοέμβριος 2013) 0€2lyk-diap-ellin.att.sch.gr/efimerida/horis_synora.8.1.pdf · γίνεται και στο σχολείο μου, το Διαπολιτισμικό

Όχι στις γκρίζες ζώνες της Ναταλί Χαλάουι

laquoΜέσα σε μια πόλη από τσιμέντο και άσφαλτο ο Μαρκοβάλντο αναζητά τη φύση Μα υπάρχει ακόμα η φύση Η φύση που βρίσκει είναι περιφρονητική παραμορφωμένη έχει συμβιβαστεί με την τεχνητή ζωήraquo

Όπως ο Μαρκοβάλντο ο ήρωας του Ίταλο Καλβίνο στο βιβλίο του Μαρκοβάλντο οι εποχές στη πόλη ψάχνει απεγνωσμένα να βρει τη φύση έτσι και τα παιδία του 2ου Γενικού Διαπολιτισμικού Λυκείου του Ελληνικού παλεύουν ουσιαστικά να βρουν το δίκιο τους μέσα σε ένα χάος γραφειοκρατίας και αλλοπρόσαλλης εξουσίας Συνολικά στην Αττική λειτουργούν έξι διαπολιτισμικά σχολεία Εγώ αποφοίτησα από το λύκειο του Ελληνικού και συμμετέχω στην υπεράσπιση των σχολείων αυτών Στις 1‐04‐2012 δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή ένα άρθρο με τίτλο laquoΓκρίζες Ζώνεςraquo των Διαπολιτισμικών Ο υπότιτλος γράφει με έντονα μαύρα γράμματα Σχολεία χρησιμοποιούνται για παράνομη χορήγηση αδειών παραμονής σε ενήλικους Θέλω να απαντήσω σε αυτό τονίζοντας πως οι μαθητές ΔΕΝ είναι μόνο ενήλικοι διότι υπάρχουν παιδιά από τα Δημοτικά Γυμνάσια και τα Λύκεια που ζουν μόνα τους σε ξενώνες δίχως ιατρική περίθαλψη Δίχως χρήματα και επίβλεψη κάποιου κηδεμόνα Το σχολείο τους παρέχει ΜΑΘΗΣΗ ώστε να μπορέσουν να ζήσουν να μεγαλώσουν και ίσως κάποια στιγμή να φύγουν με την θέλησή τους από την χώρα Να βρουν την ευκαιρία καλύτερης επιβίωσης κάπου άλλου Στα σχολεία αυτά διδάσκονται παιδιά τα οποία έχουν ζήσει υπό αντίξοες συνθήκες έχουν χάσει γονείς και αδέλφια Επίσης αναφέρεται στο κείμενο πως τα σχολεία είναι laquoγκέτοraquo και laquoπροστατεύουνraquo λαθρομετανάστες Τα σχολεία δεν είναι αυτά που επέτρεψαν στους λαθρομετανάστες να εισχωρήσουν στη χώρα Εφόσον το μέγιστο πρόβλημα της υπόθεσης είναι η λαθρομετανάστευση τότε γιατί δεν απευθύνεστε στην υπεύθυνη ηγεσία Το εύκολο είναι να αντιμετωπίζεις και να laquoστριμώχνειςraquo τον απροστάτευτο Τα παιδιά αυτά να ξέρετε όμως ΔΕΝ είναι απροστάτευτα στο σχολείο τους γιατί υπάρχουν άνθρωποι πολιτισμένοι και μορφωμένοι που τα στηρίζουν και έχουν χύσει αίμα για να κρατήσουν τα σχολεία Όσον αφορά το σχολείο στην πλατεία Βάθης υπάρχουν λόγοι που τα παιδιά προτιμούν το σχολείο του Ελληνικού από αυτό Το θέμα δεν είναι να κοιτάμε την θέα από μακριά αλλά να ερχόμαστε όσο το δυνατό πιο κοντά στα γεγονότα Το σχολείο του Ελληνικού είναι κοντά στους μαθητές και τους στηρίζει επίσης βρίσκεται σε μια ασφαλή περιοχή και τα παιδιά σαφώς και προτιμούν να διδάσκονται σε αυτό Επίσης στο άρθρο αναφέρεται πως μαθητές διαπολιτισμικού σχολείου συνέβαλαν σε βανδαλισμούς στο κέντρο την Αθήνας Δεν υπάρχουν κάποια απόδειξη για το θέμα ούτε και για την έκρηξη από γκαζάκια όπως αναφέρεται στο άρθρο της Καθημερινής Ο Πρόεδρος την Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νότιας Αθήνας κ Βασίλης Τζαφάς αναφέρει για τα διαπολιτισμικά σχολεία laquoΒοηθούν τους αλλοδαπούς να προσαρμοστούν αρμονικά στην Ελληνική κοινωνίαraquo Με όλο το θάρρος ρωτώ γιατί δεν βγαίνουν κάποια μέτρα που να απαγορεύουν εξολοκλήρου τους αλλοδαπούς από την Ελλάδα ούτως ώστε να μην υπάρχουν

4

περαιτέρω προβλήματα και εντάσεις σε σχολεία Γιατί δεν αλλάζει η Ελλάδα καθεστώς και από Δημοκρατία να γίνει κράτος άλλου τύπου ―να κλειστεί τελείως η χώρα στην εθνικότητά της Με το να πηγαίνουν στο σχολείο τα αλλοδαπά παιδιά και να εντάσσονται λοιπόν στο laquoσύστημαraquo της χώρας μαθαίνουν να γίνουν πολιτισμένοι και μορφωμένοι πολίτες και όχι θυμωμένοι πρόσφυγες ή laquoγκέτοraquo ή ακόμα και εγκληματίες Ένας τρόπος αποτροπής της εγκληματικότητας και του βανδαλισμού είναι αυτό το laquoχέριraquo που απλώνεται σε αυτά τα παιδιά Ποια είναι η ουσία η δική σας γιατί φτάσαμε ως εδώ Γιατί τόση έχθρα Πού ακριβώς εμφανίζεται η παιδεία σε αυτό το laquoσύστημαraquo Στην δική σας πλευρά ―ή στην πλευρά των παιδιών που την αναζητάνε Είναι σημαντικό να διαλυθεί επιτέλους αυτό το τείχος Να υπάρξει για τα παιδιά αυτά μια αλληλεγγύη Δείτε το σαν μια ήπια δραστηριότητα και όχι σαν μια λακκούβα στο δρόμο σας Θα περιμένω μαζί με τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου τα δικά σας αιτήματα και επιχειρήματα πάνω στο θέμα του laquoλουκέτουraquo αυτής της εκπαίδευσης Ας μην το επεκτείνουμε όμως περαιτέρω το θέμα Κάνετε μια σωστή διαχείριση αλλά μην εμπλέκετε αβοήθητα και απροστάτευτα παιδιά σε ιστορίες δίχως αρχή και τέλος Χτυπήστε το laquoκόκκινο σημείοraquo της υπόθεσης Τη διαχείριση της κατάστασης με πολιτισμένους και αποτελεσματικούς τρόπους Τους οποίους δεν μπορώ να σας τους πω ή να σας προτείνω κάτι άλλο γιατί και εγώ όπως και εκατομμύρια άλλοι νέοι άνθρωποι στη χώρα προσπαθώ να επιβιώσω όχι μόνο από την οικονομική αλλά και την οινωνική κρίση κ

Πρώτες μέρεςhellip Είναι πάντα δύσκολο να είσαι το καινούριο παιδί στο σχολείο και να αρχίζεις πάλι από την αρχή να κανείς φίλους Αλλά δεν μου πήρε πολύ καιρό μέχρι να βρω μερικούς πολύ καλούς νέους φίλους Ήμουν πολύ αγχωμένη την πρώτη μέρα στο σχολείο Αλλά η μαμά μου με έκανε να νιώθω καλύτερα και ως συνήθως είχε δίκιο Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να είμαι ο εαυτός μου Αυτό το Λύκειο το διαπολιτισμικό είναι ένα σχολείο που δουλεύει ομαδικά Τα παιδιά στην ομάδα είναι φίλοι μου εντός κι εκτός σχολείου

Γιούλια Μαστίκας

5

λλοογγοοττεεχχννίίαα

Αφ ι έρωμα Σχέδια για το μέλλονhellip

Αναμνήσεις από το παρελθόνhellip

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΈΡΟΣ 1)

Θα μου λείψειςhellip Μικρό αφιέρωμα στους μαθητές της περσινής Γ΄ Λυκείουhellip

6

Ήταν η τάξη που κυνηγήθηκε περισσότερο (όχι από μας φυσικά)hellip και αγωνίστηκε ακόμα περισσότεροhellip Φεύγοντας αποχαιρετούν το σχολείο μαςhellip

Λίγα λόγια για τον αποχαιρετισμό Σχολικά έτη 2010‐2013 αυτές ήταν οι χρονιές που γνώρισα κάτι άτομα που μου έχουν αλλάξει την ζωή και πιο συγκεκριμένα δύο κορίτσια από Πολωνία Η πρώτη μας γνωριμία ήταν στο μάθημα της επιλογής‐ ψυχολογία βασικά στο διάλειμμα πριν μπούμε στο μάθημα τέλος πάντων Η παρέα μου και εγώ για να τραβήξουμε την προσοχή τους φωνάζαμε κάτι ονόματα άστα να πάνε Τελικά γνωριστήκαμε μέσω facebook Από τότε που μιλάμε στο ίντερνετ ανοίχτηκε λωλή συζήτηση για την ζωή τα προβλήματα τις αγάπες και ότι άλλο φανταστείτε και έτσι και εγώ τις έχω σαν τις αδερφές μου κολλητές φίλες Για μένα αυτές οι χρόνιες θα μου είναι αξέχαστες και ελπίζω να μην κλείσει το σχολείο τούτο Make love not war peace

Φρανκ Σιμπαγιάν

3 χρόνια πριν για πρώτη φορά ήρθα στο σχολείο αυτό Ήταν το πιο καλύτερο που μπορούσα να κάνω Γνώρισα ανθρώπους από διάφορες χώρες Όλοι κάνουν παρέα με όλους δεν υπάρχει καθόλου ρατσισμός όπως σε αλλά σχολεία Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει Στο σχολείο είναι όλα τέλεια και οι καθηγητές μας βοηθάνε μας αγαπάνε και θέλουν να μας βοηθήσουν σε όλα ακόμα και να περάσουμε στις σχολές που θέλουμε Τα μαθήματα γίνονται με τον πιο εύκολο τρόπο Υπάρχουν και μερικοί καθηγητές που μπορούμε να μιλήσουμε για όλα μαζί τους και μας δίνουν υποστήριξη Τα παιδιά είναι τα καλύτερα που γνώρισα Όλοι είναι καλοί Και στο σχολείο πέρασα και τις καλές και τις κακές στιγμές μου όμως όλα τα θυμάμαι και δεν τα μετανιώνω Τώρα που φεύγω απ το σχολείο όλα θα μου λείψουν παρά πολύ Όλοι και όλα Ήταν τα καλύτερα χρόνια που έζησα Ούτε στο πολωνικό σχόλιο δεν ήταν τόσο καλά Έμαθα πολλά πράγματα από αυτό το σχολείο το πιο σημαντικό είναι να αγαπάμε τους ανθρώπους έτσι όπως είναι και να έχουμε σεβασμό σε αυτούς από οποία χώρα και να είναι Γνώρισα και τέτοιους ανθρώπους που μου άλλαξαν την ζωή Έμαθα και πιο καλά τα ελληνικά μου Θα μου λείψει το σχολείο όμως κάποια μέρα θα έρθω να δω τους καθηγητές και μακάρι να μην κλείσει το σχολείο γιατί δίνει στα παιδιά ελπίδα για τα καλύτερα

Ντομινικα Σόβα

7

Στο σχολείο μουhellip στην παρέα μουhellip

Στην αρχή δεν ήξερα τι γίνεται

Στο σχολείο δεν είχα ζωή

Φοβόμουν να ξυπνήσω το πρωί

Γνώρισα μερικούς ανθρώπους

Αλλά ακόμα δεν έβρισκα τρόπουςhellip

Τρόπους να νιώσω ελευθερία

Μετά κάτι αρχίζει και αλλάζει

Η ζωή από μόνη συμπέρασμα βγάζει

Βρήκα την χαρά και την τρέλα

Ξαφνικά η καθημερινότητα έγινε καραμέλα

Μια παρέα- ένα σχολείο

Όλοι ήταν για μένα σαν νοσοκομείο

Σαν φάρμακο που βοηθάει

Στο μέρος του σώματος που πονάει

Κάθε φάτσα μου έφτιαχνε την μέρα

Μου έδινε δύναμη να προχωρήσω πιο πέρα

Και τώρα

Τελειώνουν όλα

Ξαφνικά χάνω αυτό που κέρδισα

Σαν να αφήνω την καρδιά μου πίσω

Μα δεν μπορώ έτσι να τα αφήσω

Τόσες στιγμές τόσες αναμνήσεις

Με τίποτα δεν μπορείς να τα σβήσεις

Όλα θα μείνουν μέσα στο μυαλό

Και σίγουρα στην καρδιά

Για να με ζεστάνουν σαν αγκαλιά

Μπάρτος Ρογκάλα

Τα τρία χρόνια στο σχολείο αυτό ήταν τα τρία καλύτερα μου χρόνια Τόσες υπέροχες αναμνήσειςhellip Πριν βρεθώ εκεί άλλαζα συνεχώς σχολεία και τόπους που έμενα αλλά πουθενά δεν ένιωθα τόσο ωραία όσο ένιωσα εκεί Τους φίλους μου από το σχολείο τους έχω σαν την οικογένειά μου Τώρα ήρθε η στιγμή να αλλάξω πάλι χώρα σχολείο Θα μου λείψουν πολύ τα παιδιά που γνώρισα εκεί οι καθηγητές και η διευθύντρια Ξέρω πως πουθενά δεν θα με δεχτούν τόσο θερμά όσο σε αυτό το σχολείο Κανείς και πουθενά δεν κάνει τόσα πράγματα να νιώσει κανείς τόσο άνετα Το καλύτερο πάντως είναι ότι στο σχολείο υπάρχουν παιδιά από σχεδόν όλο τον κόσμο και δεν υπάρχει Κ Α Θ Ο Λ Ο Υ ρατσισμός οι καθηγητές κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους να μας βοηθήσουν στα μαθήματα αλλά και σε ότι άλλο χρειάζεται κανείς Ο καθένας μας έμαθε πολλά πράγματα από τους καθηγητές και δεν εννοώ μόνο τα

8

μαθήματα υπάρχουν και καθηγητές οι όποιοι μας δίνουν και συμβουλές Θέλω όταν ξαναέρθω στην Ελλάδα να έρθω στο σχολείο να δω ίδιους καθηγητές και την ίδια διευθύντρια δεν θέλω να κλείσει το σχολείο για κανέναν λόγο γιατί το σχολείο είναι η μόνη ελπίδα για τα παιδιά που μόλις ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα και χωρίς να έχουν φίλους το σχολείο είναι η μόνη ελπίδα για το καλύτερο αύριο

Λάουρα Νικόλ Πασιβιάτ

Οι αναμνήσεις από το λύκειο είναι πάρα πολλές Μέσα σε αυτές τις αναμνήσεις υπάρχουν οι φιλίες οι παρέες οι καθηγητές η κύρια Σιούτη η ευχαρίστηση στο μάθημα η βαρεμάρα στα κενά μαθήματα όλα πάνε πακέτο σε αυτή την ζωή Χαίρομαι πολύ που είχα την ευκαιρία να φοιτώ σε αυτό το σχολείο Όπως όλα τα πράγματα στην ζωή υπάρχει το καλό και το κακό Το σχολείο σου προσφέρει μόρφωση ενώ από την άλλη για πολύ καιρό δεν είχε σχολικά και καθηγητές για κάποια μαθήματα Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία και λογικήhellip Όλα γίνονται αρκεί να το θέλεις Φέτος πέρασα μια ωραία χρονιά υπήρχε μερικές φορές αναστάτωση μερικές φορές ησυχία Η εκδρομή με χαλάρωσε πολύ ξεφύγαμε για τρείς ημέρες μακριά από την Αθήνα ήταν σαν καλοκαιρινές διακοπές είχε όλα τα καλά πράγματα Εύχομαι σε όλους τους καθηγητές και την κυρία Σιούτη να είναι καλά και να μας θυμούνται εμάς τους απόφοιτους μαθητές επίσης καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που συνεχίζουν

Ρομίνα Μπαζαΐτη

Πώς να σrsquo ευχαριστήσω

Όσα και να πω για αυτό το σχολείο θα τα θεωρώ λίγα και είναι πραγματικά λίγα γι΄ αυτό δεν ξερά πώς να σrsquo ευχαριστήσωhellip

Να σε ευχαριστήσω που με έμαθες τα ελληνικά ή να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να περάσω πολλά χρόνια ευχάριστα και ωραίαhellip

Να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να μάθω πράγματα για όλο τον κόσμο και για την Ελληνική κοινωνία Να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να έχω φίλους που δεν θα τους

είχα γνωρίσει ποτέhellip Αυτό το σχολείο με υποστήριζε ως ξένο μαθητής σε μια ξένη χώρα που δεν ήξερα ούτε τα γράμματά της και όπως με υποστήριζε τόσα χρόνια θα το υποστηρίξω και εγώ

μέχρι και την τελευταία μου στιγμή σ΄ αυτή τη χώρα Ευχαριστώ για το σχολείο μου Ευχαριστώ για τους καθηγητές μου Ευχαριστώ

για όσους μαθητές και όσους καθηγητές βοήθησαν και υποστήριξαν να υπάρχει αυτό το σχολείο

ΜΑΡΙΟΣ ΝΑΣΡΑΛΛΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ Όταν ήμουν τρίτη λυκείου πήγαμε μια τριήμερη στην Άνδρο Εκεί περάσαμε πολύ ωραία με τα παιδιά και τους καθηγητές που ήταν μαζί μας

Το βράδυ πήγαμε παραλία και ανάψαμε φωτιά Πήγαμε σε μουσεία σε σπηλιά και σε άλλα μέρη Έχω φωτογραφίες από όλα αυτά και τώρα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όταν βλέπω όλα αυτά μου θυμίζουν τα παιδιά που τώρα δεν τους βλέπω και τα μέρη στα οποία έχω πάει Επίσης και αυτά που έχουμε κάνει εκεί Ελπίζω τα παιδιά που ήμασταν μαζί τότε να είστε καλά και ακόμα σας αγαπάω

Νιλοφάρ Ραχματολλαχί

9

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΈΡΟΣ 2)

Καινούργια αρχήhellip Μικρό αφιέρωμα στους μαθητές της περσινής Γ΄ Γυμνασίουhellip

Τους είδαμε για πρώτη φορά στο σχολείο κάποια μέρα της άνοιξηςhellip μας είχαν επισκεφτεί για να μάθουν για μαςhellip κάποιοι φύγανε κάποιοι βρίσκονται και τώρα εδώhellip έγραψαν τότε και κάποια πράγματα για τις σκέψεις και τις εντυπώσεις τουςhellip το μέλλον του στο σχολείο είναι ακόμα μπροστά τουςhellip η περσινή Τρίτη γυμνασίουhellip

Αρχή στο Διαπολιτισμικό σχολείο

της Μαρίας Μπαχίτ Θα μιλήσω για το σχολείο μας το διαπολιτισμικό Όταν ήρθα εδώ στην Ελλάδα νόμιζα ότι το σχολείο είναι πολύ δύσκολο και όταν μου είπαν ότι έχει σχολείο που βοηθάει τους ξένους ή αυτούς που δεν ξέρουν ελληνικά καλά και δυσκολεύονται στη γλώσσα πήγα Στο σχολείο λίγο φοβήθηκα από τα παιδιά και από τις δασκάλες μήπως είναι λίγο αυστηρές Αλλά είδα εκεί ότι τα παιδιά είναι καλά και οι δάσκαλοι μαθαίνουν καλά και σιγά - σιγά Υπάρχουν τμήματα αυτός που ξέρει ελληνικά πάει σε μεγάλο τμήμα και αυτοί που δεν ξέρουν πάνε με τα παιδιά που δεν ξέρουν καλά και μαθαίνουν μια χαρά εκεί

School is Boringhellip της Ντάρια Τσιβιλίδη

Το σχολείο είναι πολύ βαρετό πράγμα Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να πάει σχολείο αλλά είναι η υποχρέωσή μας Οι δάσκαλοί μας είναι πολύ καλοί όμως όταν ξεκινάνε να μιλάνε για το μάθημα βαριόμαστε και θέλουμε να κοιμηθούμε Έχουμε πολλά μαθήματα τα οποία δεν μας χρειάζονται στην ζωή μας όπως τα αρχαία Μερικά μαθήματα απλά δεν θέλουμε να τα μάθουμε λόγω του ότι δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά Βέβαια δεν υπάρχει τέλειο σχολείο αλλά όσα και να έχει το σχολείο μας μειονεκτήματα μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο Προσέχοντας στα μαθήματα προσέχοντας το περιβάλλον στην αυλή και υπολογίζοντας τους ανθρώπους που είναι γύρω μας Αν οι μαθητές και οι δάσκαλοι δώσουν σημασία σε αυτά τα τρία πράγματα τότε το σχολείο μας θα γίνει λίγο πιο καλύτερο Το σημαντικότερο για μας τους μαθητές είναι να νιώθουμε την βοήθεια από τους καθηγητές μας και να καταλαβαίνουμε αυτά που προσπαθούν να μας μάθουν Όμως αν σε κάποιο μάθημα έχουμε τον καθηγητή που συνέχεια μας φωνάζει και δεν μπορεί να μας εξηγήσει καλά τότε και εμείς δεν καταλαβαίνουμε και δεν μαθαίνουμε τίποτα Δεν φταίμε εμείς αυτοί που μας μαθαίνουν φταίνε και βέβαια τα παιδιά που βρίσκονται στην τάξη απλά περνώντας την ώρα και ενοχλώντας το μάθημα Όμως κάποιοι θέλουν να μάθουν και δεν μας δίνεται την ευκαιρία να το κάνουμε Σκεφτείτε το αγαπητοί μας καθηγητές και προσπαθήστε να κάνετε κάτι για να είναι το μάθημά σας ενδιαφέρον και να μην χρειάζεται να φωνάζετε κάθε πέντε λεπτά στο ένα η στο άλλο ενοχλητικό άτομο Θέλουμε να μας μάθετε αυτά που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε

10

ΨΕΜΑΤΑ της Στεφανί Πετκόβα

Διάλεξα να γράψω για τα ψέματα Νομίζω πώς δεν υπάρχει άνθρωπος που να του αρέσουν Επίσης δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην τα λέει μικρά ή μεγάλα Στις διαφορετικές περιπτώσεις οι άνθρωποι αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο Η μια είναι όταν ξέρουν πια την αλήθεια και ακούνε τι θα τους πουν Η αντίδραση που θεωρώ καλύτερη είναι να τα πάρεις ειρωνικά και ο ψεύτης τελικά να βγει γελοίος Όμως αν είναι ας πούμε η αδελφή μου μπορεί να θυμώσει μπροστά στα ψέμα εΕίναι και αυτό φυσικόhellip έτσι

Το συμπεράσματα είναι ότι τα ψέματα δεν μας κάνουν καλό (όπως μας μαθαίνουν ακόμα στο δημοτικό χάχα) Δεν μας βοηθάνε και ο μόνος που χάνει είναι ο ψεύτης

Respect the truth

hellipand smile D

ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ της Σαλόμε Ναβγκουραΐντζε

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια κοπέλα Η κοπέλα δεν είχε κανένα και περίμενε τη μάνα της να την πάρει από τη χώρα της Στην ξένη χώρα πράγμα παράξενο για την κοπέλα αυτή βρήκε φίλους Με διάφορα χρώματα με διάφορες κουλτούρες και τρόπους ζωής Ήταν ενδιαφέρον ότι στη χώρα της κανείς δεν τη καταλάβαινε και εκεί που καν δεν μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα όλοι ήταν δίπλα τηςhellip Η κοπέλα έζησε καλά και εμείς καλύτερα

(μετάφραση Σαλόμε Αμπνταλάντζε)

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

του Μοχάμεντ Μπίλο Μπαρι Στο σχολείο μας υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες Μου αρέσουν τα μαθήματα και τα παιδιά Έχει λίγο ρατσισμό αλλά δεν είναι πολύ Υπάρχουν καλές δασκάλες που τους αρέσουν τα παιδιά ξέρουν πώς να μιλήσουν με τα παιδιά πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά που δεν ξέρουν πολύ καλά ελληνικά Τα παιδιά στο σχολείο μας είναι διαφορετικά με τις χώρες τις γλώσσες τον πολιτισμό Εδώ θέλουμε πιο πολύ βοήθεια για τη γλώσσα όπως εγώ μιλάω αγγλικά και γαλλικά αλλά τα ελληνικά είναι πολύ δύσκολα για μένα

11

Σχέδια για το μέλλονhellip Αναμνήσεις από το παρελθόνhellip

ΜΕΛΛΟΝ του Αρτιόμ Πετράσκου

Εδώ όλα είναι διαφορετικά το πιο περίεργο είναι πως μετά την βροχή ανατέλλει ο ήλιος ξαφνικά Έτσι είδα πράγματα που δεν είχα ξαναδεί στο σπίτι μου Σε καμία περίπτωση δεν μου αρέσουν τα απρογραμμάτιστα πράγματα ακόμα και αν στο δωμάτιό μου υπάρχει πάντα αταξία Με δυσκολία βρήκα ένα στυλό και άρχισα να γράφω Ο Σαράφ μου είπε να γράψω για το μέλλον μου μα δεν ξέρει πως κάνεις δεν γνωρίζει το μέλλον του Αυτό με ρωτάνε όλοι τον τελευταίο καιρό αλλά δεν έχω κάποια απάντηση Ένα παράξενο πράγμα είναι πως πριν λίγο καιρό ήμουν αποφασισμένος πως θα έπαιρνα την κιθάρα μου και θα πήγαινα σπίτι θα τραγουδούσα όλη μέρα σε γάμους και θα ξεκουραζόμουν γιατί είμαι λίγο τεμπέλης Αλλά πιο πολύ απrsquo όλα ήθελα να ξεφύγω από τον απαίσιο θόρυβο της πόλης τον οποίο δεν συνήθισα και σίγουρα να βρεθώ σε κοντινά μου πρόσωπα Πριν 2 χρόνια ήταν ένα τέλειο μέλλον για μέναhellip Αλλά τώρα πια δεν είμαι σίγουρος πως θέλω να τραγουδάω τα βράδια σε γάμους να αγοράσω ένα επάγγελμα όπως όλοι να τρώω και να πίνω όλη μέρα ακόμα και αν το δικό μας μολδαβικό κρασί είναι πολύ ωραίο Βλέπω το μέλλον μου σε ομίχλη και δεν είμαι σίγουρος πια για τίποτα Αλλά αν παρrsquo όλα αυτά είμαι εδώ θα ζητήσω να μου στείλουν δύο λίτρα κρασί από το σπίτι μου και θα περιμένω να ανατείλει ο ήλιος ο ήλιος μετά την βροχήhellip

ΠΑΡΟΝ - ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΜΕΛΛΟΝ

της Λίκα Κουχιανίτζε Πριν ένα μήνα ήταν πριν ένα μήνα πριν δύο μήνες ήταν πριν δύο μήνες πριν τρεις μήνες ήταν πριν τρεις μήνες Και άμα θα συνεχίσω έτσι θα καταλάβω ότι πριν την ζωή μου ήταν πάλι η ζωή μου και το βασικό ούτε καν θυμάμαι τι πού και πώς Πάντα γίνονται διαφορετικά πράγματα στην ζωή μας κάποια θέλουμε να τα θυμόμαστε και κάποια να τα ξεχάσουμε αλλά ο πόνος υπάρχει εκεί επειδή η μνήμη δεν είναι όπως την θέλουμε εμείς Απλά υπάρχουν τρία πράγματαhellip το παρελθόν που ποτέ δεν μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε το μέλλον το μέλλον που ποτέ δεν μας βοηθάει για να ξεχάσουμε το παρελθόν και το και το παρόν που είναι η στιγμή που δεν θυμόμαστε ούτε παρελθόν ούτε μέλλον

12

Πονάει η καρδιά της Γιουλιάνα Δάμη

Πονάει η καρδιά αλλά πάλι σε κοιτάνε περίεργα γιατί με βλέπουν κάνω τη ζωή μου τι θα με περιμένει αν πάω εκεί η καρδιά θέλει να μείνει δεν θέλει να βγει Μήπως δεν είμαι εγώ είναι αυτή η γυναίκα που η ζωή της είναι μαρτύριο φρικτό βλέπει μόνο τα φοβισμένα πράγματα λες και είναι σωστό Δεν μπορεί να μιλήσει την βλέπει και την αγγίζει σε μία νύχτα που δεν τελειώνει αυτή η σιωπή σε σκοτώνει Ένα όνειρο του Πέτρου Αλεξαντροβ Είχα ένα όνειρο Σαν εσύ να με κοιτούσες Και ήσουνα με άλλον Και για μένα δεν ενδιαφέρεσαι

Αλλά όταν ξύπνησα Δίπλα μου σε είδα Κοιμόσουν στο στήθος μου Σαν ένας άγγελος στο ουρανό σου

Όταν ξύπνησες Σου διηγήθηκα το όνειρό μου Με κοίταξες και χαμογέλασες Και με χαμηλή φωνή μου ψιθύρισες

Μου είπες ότι είμαι ζωή σου Και δεν θα με προδώσεις ποτέ Όλη τη ζωή θα με αγαπάς Και θα είσαι δίπλα μου για πάνταhellip

13

Ένας Εφιάλτης της Μαριάννας Φελφέλ Μια μέρα γύριζα από το σχολείο και ήμουνα παρά πολύ κουρασμένη Και δεν ήθελα ούτε να φάω ούτε να αλλάξω τα ρούχα μου από τη πολύ κούραση Δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα Το μόνο που ήθελα να κάνω είναι να κοιμηθώ τίποτα άλλο δεν ήθελα Βασικά ήταν πρώτη φορά να θέλω τόσο πολύ να κοιμηθώ Ύστερα πέταξα την τσάντα μου κάτω και μπήκα στο δωμάτιο μου χωρίς να βγάλω άχνα Ούτε να βγάλω κάποια λέξη Ξάπλωσα μετά από μια πολύ κουραστική μέρα στο σχολείο και με το που έβαλα το κεφάλι μου πάνω στο μαξιλάρι κοιμήθηκα λες και πρώτη φορά κοιμάμαι ή πρώτη φορά βλέπω ένα μαξιλάρι Είχα όνειρο πως κάποιος με ψάχνει κάποιος που δεν τον ξέρω άλλα με θέλει θέλει κάτι από έμενα Για αυτό άρχισε να με κυνηγάει Εγώ όμως μόλις ξέρω ότι κάποιος άγνωστος με κυνηγάει αρχίζω να φοβάμαι Και να σκέφτομαι πού να κρυφτώ για να μην με βρει αυτός ο άγνωστος Άρχισα λοιπόν να τρέχω χωρίς να ξέρω πού πάω Το μόνο που ήθελα είναι να ξεφύγω από αυτόν που με κυνηγούσε με οποιοδήποτε τρόπο γι αυτό έφυγα από το σπίτι μου και πήγα να μείνω στο σπίτι μιας φίλης μου Μετά με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο και μου είπε ότι αυτός ο άγνωστος ρώτησε για έμενα και γι αυτό το λόγο έπρεπε να φύγω από το σπίτι της φίλης μου γιατί μπορεί να έρθει (ο άγνωστος) εκεί Πέρασαν οι μέρες και κατάλαβα ότι αυτός ο άγνωστος ήθελε να με σκοτώσει και δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελε να το κάνει αυτό Και εγώ τελικά άρχισα να τρέχω από χώρα σε χώρα για να ξεφύγω από αυτόν ώστε να μη με βρει

Στα όνειρά μου της Καμέλια Χρίστοβα

Κάθε βράδυ καθένας από εμάς όταν ξαπλώνει στο κρεβάτι του στο μυαλό του αμέσως έρχεται ένας άνθρωπος τον οποίον αγαπάμε ή αγαπούσαμε κάποτε Τις περισσότερες φορές ονειρευόμαστε αυτόν τον οποίον δεν θα είμαστε ξανά μαζί του Που κάποτε ήταν το άλλο μου μισό και κάθε πρωί που ξύπναγα μου έλεγε laquoσε αγαπάωraquo Ένιωθα στο κόσμο μαζί του μια σιγουριά Όταν κλείνεις τα μάτια σου νιώθεις το φιλί του Μα τώρα έχεις χαθεί και δεν υπάρχεις πουθενά και δεν θα είμαστε μαζί όπως ήμασταν παλιά Όλα αυτά που νιώθω θέλω να σου τα χαρίσω Μα σε θέλω ακόμαhellip Σου εύχομαι να είσαι πάντα ευτυχισμένος Θα ήταν ένα ψέμα που εσύ δεν θες εμένα ούτε εγώ εσένα Στα όνειρά μου ψάχνω να σε βρω και κοιτάω στον ουρανό τα αστέρια βλέπω κοντά μα εσύ δεν είσαι πια εδώ

14

ΝΕΡΟ της Λίκα Κουχιανιτζε

Σηκώθηκα και έφυγα Ούτε καν ξέρω πού είμαι πότε ήταν όταν το παιδί είχε μάθει να κολυμπάει στο νερό που είναι μέχρι τον αστράγαλοhellip Μήπως κάπου εδώ είναι τα δικά σου πράσινα μάτια θα τα έδινα όλα για να τα ακουμπήσω μία φορά Πάλι και πάλι πάω κάπου με χαιρετάει μόνο η γνωστή μου βροχή πάλι και πάλι σκέφτομαι για σένα και τα μαλλιά σου για τη θάλασσα Μήπως κάπου εδώ είναι τα δικά σου πράσινα μάτια γύρνα νιώθω μυρίζω τον βλέπωhellip Πεθαίνωhellip Με το ζόρι μου κλείσανε τα ανοιχτά πράσινα μάτιαhellipσκέφτηκε ∆εν θα ξαναβρέξει ποτέ Γέλα

Θάλασσα του Τζόσουα Κρούελ

Ένα θαλασσινό πουλί και ωραία παραλία μέσα σε καλοκαιρινό καιρό Αλλά σε άλλη πλευρά μού έρχεται στο μυαλό φουρτούνα στο νερό μαύρος ουρανός καταιγίδες απόλυτο χάος Αλλά όταν τελειώνει η νύχτα στη θάλασσα έρχεται η αυγή με το νερό ακίνητο με χρώμα χρυσό από τον ήλιο

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΕΡΟΣ

του Μιχάλη Τυμπούρσκι Ένα μέρος ξεχωριστό από τα άλλα ένα πάρκο με παιδική χαρά Εμφάνιση σαν του παγκόσμιου πολέμου με την μυρωδιά των δέντρων να λένε πως ο πόλεμος πια τέλειωσε τα δέντρα πήρανε μορφή ζώων και κάποιων πραγμάτων πέτρινα καθίσματα συγκρίνουν τον παλιό αιώνα με τον καινούριο Μαζί με την παρέα μου το ονομάσαμε ldquoΖέαςrdquo ήταν το όνομα της πιτσαρίας στην απέναντι πλευρά του πάρκου το όνομα αυτό σήμαινε για μας τη δύναμη εμπιστοσύνη φιλία οικογένεια και πολλά άλλαhellip

15

Νοσταλγία της Σαλόμε Αμπνταλάντζε

Νοσταλγία και πάλι θα πω Εμένα οι φωτογραφίες μου φέρνουν νοσταλγία Κάποιες φορές δε θέλω να χω ούτε τη μνήμη ούτε τις φωτογραφίες Κάποιες φορές μισώ το χρόνο που περνάει τόσο γρήγορα αφήνοντάς μου τα χαρτιά με τις στιγμές της χαράς Γιατί Γιατί δεν θα ξανανιώσω αυτή τη χαρά δεύτερη φορά Έμεινε εκεί πάγωσε για πάντα στο χρόνο

Θα ήθελα για τις φωτογραφίες της μνήμης να μην υπάρχουν Να εξαφανιστούνε με τα χαρτιά Μετά δεν θα σκεφτόμαστε για το παρελθόν και θα βρούμε τη χαρά ξανά και ξανά Πιο δυνατή από αυτήν που είχαμε πριν Πιο όμορφη από αυτήν που είχαμε ποτέ

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Νεγκάρ Καρίμι

Οι φωτογραφίες για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό Μου αρέσει να βγάζω και να με βγάζουν Οι φωτογραφίες για μένα σημαίνουν χαρά αγάπη λύπη χαμόγελο Μrsquo αρέσει όπου κι αν πάω δεν μrsquo ενδιαφέρει πού θα πάω απλά να περνάω ωραία Οι φωτογραφίες μου θυμίζουν αυτούς που αγαπάω τους φίλους που είναι για μένα μια οικογένεια Μου θυμίζουν τους αγαπημένους μου που είναι μακριά και δε μπορώ να τους βλέπω ή να τους έχω δίπλα μου ή έχω χάσει μαζί τους την επικοινωνία Θέλω να έχω πολλές φωτογραφίες με διάφορα πρόσωπα για να τους ξεχωρίζω Κάθε άτομο πρέπει να έχει φωτογραφίες Ποτέ δεν χάνω τις φωτογραφίες μου και τις προσέχω να τις έχω όπου κι αν πάω

SURPRISE της Τζένιφερ Άντζη

hellipumlSurpriseuml φώναζαν όλοι Ήταν τα γενέθλια μου πέρασαν 25 χρόνια τώρα Έχω γίνει μια μεγάλη γυναίκα πια αλλά όχι στα μάτια των δικών μου γιrsquo αυτούς είμαι πάντα το μικρό κοριτσάκι τους Ήταν και οι φίλοι μου και άλλοι από την οικογένεια Χάρηκα πολύ που τους είδα Ήρθαν όλοι να γιορτάσουν τα γενέθλιά μου είχα τους ανθρώπους που αγαπάω δίπλα μου Περνάγαμε τέλεια Γελάσαμε φάγαμε ήπιαμε χορεύαμε και μου έφεραν πολλά δώρα που ήταν ωραία και χαριτωμένα αλλά το καλύτερο ήταν από τους δικούς μου ήταν απλό και φθηνό αλλά για μένα ήταν το πανάκριβο δώρο Γιατί Χμμμ γιατί ήταν ένα άλμπουμ που μου έφερε τις αναμνήσεις μου πίσω Έζησα πάλι τις στιγμές χαρές και λύπες Ήταν ένα οικογενειακό άλμπουμ γεμάτο με φωτογραφίες με διάφορα γεγονότα της ζωής μου αλλά και άσχετες και αστείες φωτογραφίες από όταν ήμουν μικρή Σήμαινε πολλά για μένα καθώς μου θύμισε κάποιες στιγμές ωραίες στιγμές που τις είχα ξεχάσει ανθρώπους και τόπους Δάκρυα κυλάνε στο πρόσωπο μου Με αγκάλιασε η μάνα μου Είχε ένα τρυφερό χαμόγελο στο γλυκό πρόσωπό της και μου είπε laquoωραίες αναμνήσεις έτσιraquo και απάντησα laquoναι μαμάraquo Τελικά είναι ωραίο να έχεις αναμνήσεις ειδικά για τα σημαντικά πράγματα πρέπει να θυμηθούμε τέτοια γεγονότα και χωρίς φωτογραφίες ή κάτι άλλο γιατί αυτά είναι που μας κάνουν να είμαστε χαρούμενοι ευτυχισμένοι και δυνατοί Εύχομαι πραγματικά να μη ξεχάσουμε τις ωραίες στιγμές τους ανθρώπους που αγαπάμε και τους ανθρώπους που περνάγαμε μαζί καλά έστω αν είναι για μια μέρα απλά πάντα να ζούμε και να θυμόμαστε κάθε μα κάθε στιγμή γιατί η ζωή είναι μικρή και δεν αξίζει να μη περνάμε καλά

16

Συλλογή από φωτογραφίες του Τόκο Μπεριασβίλι

Σε microια φωτογραφία που είmicroαι περίπου πέντε ετών κάθοmicroαι πάνω από ένα καρπούζι και στην άκρη της φωτογραφίας ένας φίλος microου Τον θυmicroήθηκα που ντρεπότανε να βγάλει φωτογραφία για αυτό κάθονταν microακριά από microένα αλλά η microητέρα microου microας έβαλε microέσα στη φωτογραφία και τους δυο

Σε microια άλλη φωτογραφία είmicroαστε εγώ και ο πατέρας microου στο ζωολογικό κήπο Κάτι περίεργο εγώ κλαίω και ο πατέρας microου γελάει πίσω microας είναι ένας microεγάλος ελέφαντας Δεν είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί κλαίω φοβόmicroουνα που έβλεπα ένα τεράστιο ζώο και τον πατέρα microου να microε κοροϊδεύει

Και ακόmicroα άλλη microια φωτογραφία εγώ και η γιαγιά microου που δεν την θυmicroάmicroαι καν (πέθανε όταν ήmicroουνα τεσσάρων ετών) Είmicroαστε στο δικό microας microπαλκόνι εγώ κρατάω τη microπάλα και από πίσω microας φαίνεται microία λίmicroνη που τώρα δεν υπάρχει Πήγα στο microπαλκόνι και κοιτώ Στη θέση της λίmicroνης έχει γήπεδο που παίζουν microικρά παιδάκια

Άλμπουμ με φωτογραφίες του Μάριου Νασράλλα

Ποτέ δεν ήξερα τι σημασία έχουν οι φωτογραφίες στην ζωή μου και αναρωτιόμουν πολλές φορές γιατί να έχω φωτογραφίες και να θυμάμαι τα παλιά

Τώρα όμως που ένα άλμπουμ με κάποιες δικές μου φωτογραφίες από μικρός και η κάθε μία από αυτές τις φωτογραφίες μου θύμισε πολλά πράγματα και πολλά άτομα τα οποία τα είχα ξεχάσει Με αυτές τις φωτογραφίες μπορούσα να θυμηθώ πολλούς από τους φίλους μου που φύγανε και μου θύμισαν τον παππού μου που τον έχασα αλλά μου θυμίζουν και πολλές άλλες χαρούμενες στιγμές στα γενέθλιά μου και άλλες πιο ευχάριστες στιγμές σε κάποιες γιορτές και πολλά άλλα γεγονότα

Στα αλήθεια όταν το ανοίγω αυτό το άλμπουμ λέω laquoθέλω να γυρίσω στα παλιάraquo και σκέφτομαι αν δεν θα τις είχα αυτές τις φωτογραφίες τι θα έκανα Και πόσα πολλά πράγματα θα έχανα Τώρα σκέφτομαι και λέω μακάρι να είχα μία φωτογραφία για κάθε στιγμή της ζωής μου γιατί μόνο αυτές οι φωτογραφίες μου μείνανε από το παρελθόν και αυτές θα μου μείνουν για πάντα

17

ΠΑΡΑΜΥΘΙ του Τζόσουα Κρούελ

Μια φορά και έναν καιρό ένα κορίτσι περπατάει σε ένα σκοτεινό δρόμο ∆εν βλέπει πού θα πάει δεν έχει φως και έχει πολλά δέντρα Φτάνει σε ένα μικρό σπιτάκι εκείνο το σπίτι είναι φτιαγμένο από πέτρα αλλά γεμάτο μαξιλάρια μέσα Το κορίτσι εκεί κοιμήθηκε για πρώτη φορά απόκτησε ηρεμία και ασφάλεια σκέφτηκε laquoΤι έννοια έχει να περπατήσω το σκοτεινό δρόμο αφού μπορώ ναrsquo μαι εδώ μια χαράraquo Αλλά μπήκε μια μαύρη μάγισσα και δεν ήξερε ότι το κορίτσι είναι εκεί Το πέτρινο σπίτι είναι της μάγισσας Θύμωσε η μάγισσα laquoγιατί είσαι εδώ Ποια είσαι εσύraquo Όταν την είδε το κορίτσι είπε laquo∆εν ξέρω ποια είμαι είμαι μια άγνωστη σε μένα όνομα δεν ξέρω ήρθα για να έχω ασφάλεια και προστασία γιατί είμαι κουρασμένη raquo Όμως η μάγισσα δεν έχει καρδιά για ανθρώπους επειδή αυτή έζησε στη laquoλαμπερή πόληraquoumlαλλά την εξορίσανε στο σκοτάδι laquo∆εν με νοιάζει εξαφανίσουraquo Με ένταση της είπε laquoκατάρα σου δίνω όλη την ζωή σου θα είναι σκοτάδιraquo Τα μάτια του κοριτσιού έγιναν άσπρα τυφλώθηκεhellip Και κλαίγοντας φεύγει την κορίτσι αφού το μόνο που ήθελε είναι να έχει ασφάλεια και ηρεμία Πέρασε μέρα και μέρα κλαίει και βασανίζεται για την ασφάλεια και την ηρεμία Ζητιανεύει στο σκοτεινό δρόμο αλλά έμαθε ότι δεν είναι η μόνη που είναι εκεί Και το νιώθει ότι ο αριθμό τους αυξάνει κάθε μέρα Κατά τύχη συνάντησε έναν από αυτούς Τον ρώτησε laquoΠοιος είσαι Γιατί είσαι εδώ Έχεις κάτι να μου δώσειςraquo και απάντησε ο άνθρωπος laquoδεν έχω να σου δώσω και εγώ ζητιανεύω είμαι άγνωστος και σε μένα όνομα δεν ξέρω τυφλός έγινα όταν προσπάθησα να διατηρήσω ηρεμία και ασφάλειαraquo Έσπασε η καρδιά του κοριτσιού Είναι ίδιοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι Έγιναν τυφλοί γιατί η μαύρη μάγισσα τους έδωσε κατάρα Μέρα παρά μέρα αυξάνονται οι αριθμοί Μια φορά ένας βασιλιάς περπάταγε στο σκοτεινό δρόμο και συναντήθηκε με τη μαύρη μάγισσα laquoΤι σου απασχολεί και ποια είναι η μοίρα σουraquo ρωτάει ο βασιλιάς laquoΑχά Εσένα σε ξέρω Γιατί θέλεις να μάθεις τι κάνω Εσύ είσαι το φως και εγώ είμαι το σκοτάδι η μοίρα που έχω δεν σε νοιάζειraquo απάντησε η μαύρη μάγισσα laquoΝαι δεν με νοιάζει για σένα αλλά γι αυτούς που είναι δικοί μου θα τους πάρω σου δίνω διαταγή και αυτό θα το κάνω Μην τους πειράξεις ειδαλλιώς το σπαθί μου θα κόψει τη σκέψη σου με τη πράξη σουraquo Γρήγορα - γρήγορα ο βασιλιάς φεύγει από το σπίτι της μάγισσας και πήγε στο σκοτεινό δρόμο Ενόσω γίνονταν αυτά έτσι το κορίτσι πήρε όλο τον πόνο και το βάρος της ζωής των ανθρώπων που βασανίζονταν εκείνη τη στιγμή Όλους αυτούς τους έκρυψε στην καρδιά της και έμεινε μόνη της Όταν έφτασε ο βασιλιάς δεν βλέπει τους ανθρώπους αλλά ένα σκοτάδι σε μια άκρη του δρόμου Ο βασιλιάς αναρωτιέται τι είναι αυτό και κοντά - κοντά έβλεπε το κορίτσι φυλακισμένο σε πόνο Με το σπαθί προσπάθησε να καταστρέψει το σκοτάδι γύρω της και κατάφερε να δημιουργήσει ένα τρόπο που να μπορεί να τη σώσει Τότε το κορίτσι νοιώθει μια αγκαλιά στο σκοτάδι Και ο βασιλιάς κατάργησε την κατάρα και παίρνει μαζί του το κορίτσι και έτσι γύρισε ο βασιλιάς στη πόλη του και το κορίτσι έγινε τη βασίλισσα του και εδώ τελειώνει η ιστορία

18

ΑΝΑΜΟΝΗ

της Μαριάννας Φέλφελ

Η ώρα περνούσε και περίμενε με πολύ αγωνία τη στιγμή που θα ξαναζήσει τη ζωή της που θα νιώθει τη χαρά και την ευτυχία Επιτέλους θα έρθει η ώρα που θα γίνει το όνειρό της πραγματικότητα που περίμενε τόσα χρόνια για να γίνει που έκανε τόσα όνειρα γιrsquo αυτή τη ώρα

Πολύ δύσκολη η λέξη laquoΑναμονήraquo για κάποια που θέλει να γίνει κάτι με όλη την ψυχή της και πιο δύσκολη είναι όταν έχει την αγωνία για το τι θα γίνει δηλαδή το αν τελικά θα γίνει αυτό πράγμα Όμως μερικές φορές ανάμεσα στη Αναμονή και την αγωνία έχει Πάντα μια ελπίδα μια ακτίνα φωτός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο Και στο τέλος πάντα θα μένει η Αναμονή

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ της Σαλόμε Αμπνταλάντζε

-Είσαι έτοιμη Ένα χαμόγελο με λάμψη ζωής στα μάτια -Ναι είμαι αγαπημένε μου Γιατί ρωτάς -Ανησυχώ Πάλι χαμόγελο στα χείλη της -Εγώ τα είχα όλα τα είδα όλα Δεν φοβάμαι Ησυχία -Απλά σας έχω συνηθίσει Όμως φαντάζομαι ότι σε λίγο και εγώ θα έρθω μαζί σαςhellipεκεί -Αhellip λέει η κυρία της -Εσύ φοβάσαι Δεν έχεις δει πολλά όμωςhellip -Ξέρεις ότι σrsquo αγαπάμε έτσι Η Μόνα χαμογελάει αυτή την φορά -Μου δώσατε την ελευθερία όταν δεν το άξιζα -Η ελευθερία είναι πιο τρομακτική από το θάνατοhellipκαι εσείς θα είστε εκείhellip Η κυρία της δεν χαμογελάει πια όμως έχει ανεβάσει τα φρύδια της με ενδιαφέρον -Μμ η ελευθερία είναι τρομακτική Η Μόνα γυρνάει να της δώσει το βιβλίο Όχι βιβλίο ndash την ιστορία της ζωής της Το τετράδιο αυτό ήταν το πρώτο δώρο που πήρε από τότε που ήταν στην σκλαβιά -ΝαιhellipΌλη μου τη ζωή με έλεγαν τι πρέπει να κάνω και τι όχιhellip Ξαφνικά πρέπει να τα αποφασίζω όλα εγώ hellip Όμως εσείς κυρία μου ήσασταν εκεί Για μένα Και εγώ ήμουν ένα τίποτα Η γυναίκα καθώς καθόταν ανοίγει το βιβλίο και πάλι χαμογελάει -Ήσουν -Ναι ήμουν Χαμογελά και η μάνα Τώρα έχω τους ανθρώπους που μrsquo αγαπάνε και τους αγαπώ Δεν είμαι πια ένα τίποτα Και αν και δεν έχω δει πολλά αυτά που έχω μου έδωσαν την χαρά Δεν φοβάμαι Η κυρία κλείνει το βιβλίο Την κοιτάει στα μάτια και της λέει - Είναι η ώρα Βοήθησέ με να σηκωθώ Η Μόνα την βοηθάει να ξαπλώσει κλείνοντας τα μάτια ης κυρίας Η κυρία συνεχίζει να χαμογελά Η Μόνα κάθεται εκεί περιμένοντας την δική της σειρά

19

Η δική της ζωήhellip της Άννας Παρτσβάνια

Ένα κοριτσάκι πολύ γλυκό Πήγε στο κόσμο πολύ βρόμικο Αυτή η κοπέλα γεννήθηκε εδώ Σε αυτό το μικρό χωριό Πολλούς ανθρώπους αγαπούσε Αλλά κάποιους και μισούσε Δεν μπορώ να πω πώς είναι ακριβώς Επειδή δεν την ξέρω και πολύ καλώς Τι άλλο να πω Πρέπει να σκεφτώ Έκανε χορό και χορωδία και όταν την άκουγαν παθαίναν ταχυκαρδία Τώρα κάθεται εδώ και με κοιτάει Και σαν να θέλει να με μελετάει Μη προσπαθείς κορίτσι άσε με Ούτε εγώ ξέρω ποια είμαι

hellip Και η δική τηςhellip της Νάνα Ρουσσάτζε

Ήταν μια κοπέλα που γεννήθηκε στην Γεωργία πριν 17 χρόνια Μέχρι που έγινε 17 χρόνων ζούσε στην Γεωργία τη χώρα της αλλά μετά αυτή η κοπέλα εμφανίστηκε στην Ελλάδα με την μάνα της Πέρασαν λοιπόν δυο μήνες περίπου και κοπέλα πήγε στο σχολείο που συνάντησε πολλές δυσκολίες αφού δεν ήξερε την γλώσσα και δεν καταλάβαινε τι γινόταν γύρω της Για αυτό ήθελε να γυρίσει πίσω στην χώρα της αλλά η μάνα της βρήκε ένα σχολείο το οποίο ήταν για ξένους και αποφάσισε να πάει εκεί Πήγε λοιπόν σε εκείνο το σχολείο και τα προβλήματα αμέσως λύθηκαν Άρχισε να μαθαίνει την γλώσσα με την βοήθεια των καθηγητών βρήκε και πολλούς φίλους και τώρα μένει στην Ελλάδα χωρίς να έχει προβλήματα με την προφορά της και περνάει πολύ καλά σε αυτό το σχολείο και ετοιμάζεται για τις εξετάσεις για να περάσει στο πανεπιστήμιο

20

Τέλος Οκτώβρη 1999 και το φίδι που δεν είδαμε της Ειρήνης Αντωναράκου

Εκείνος ο Οκτώβρης ήταν πάρα πολύ ζεστός και υγρός Τότε έμενα φιλοξενούμενη σε ένα διαμέρισμα στην Πλ Κολιάτσου γιατί μόλις είχα επιστρέψει από σπουδές στην Αγγλία Είχε γίνει και ο μεγάλος σεισμός και δε μπορούσα με τίποτε να νοικιάσω σπίτι φθηνό Αλλού είχα τα βιβλία μου αλλού τα ρούχα μου και η ταλαιπωρία μεγάλη

Θα δούλευα πάνω στους laquoξένουςraquohellipείχα και το μάστερ στα χέρια μουhellipτην ευαισθησία τα ακούσματα τη συνείδησηhelliphellipκλασσικό ελληνάκι που θέλει να αλλάξει τον κόσμο χωρίς να τον δει πρώταhelliphellip laquoΈνταξηraquo έλεγα μέσα μου και ονειρευόμουν ισότητα και δικαιοσύνη και αγώνες και το βράδυ έβγαινα με φίλους και γυρνούσα στο διαμερισματάκι της Πατησίων νευριάζοντας για τις φωνές που έβγαιναν από τα υπόγεια τρομοκρατημένη από τις άγνωστες φάτσες τη αθλιότητα την πολυχρωμία που με ξένιζεhellip

Χαχα hellipείχα όμως ένα μοντέλο στο μυαλό μου όπως όλοι σrsquo αυτή τη χώρα που ήταν φιλόδοξο αλλά δεν άγγιζε τις ψυχές μόνο το μυαλόhelliphellipώσπου ένα βράδυ εκεί γύρω στις 20 Οκτώβρη του 1999 μεγάλη ανησυχία και ουρλιαχτά ακουγόντουσταν απrsquo έξω θυμωμένες φωνέςhellipκάτι είχε γίνει αλλά δεν τόλμησα να ξεκλειδώσω να βγω να δω

Εκείνο το βράδυ και το άλλο και το επόμενο ο ΠΚ βγήκε και σκότωσε laquoξένουςraquo και τραυμάτισε ανεπανόρθωτα κάποιους άλλουςhellipΣΟΚhelliphellip

Η ελληνική κοινωνία παρακολουθούσε βαθιά συγκλονισμένη τον laquoτρελλόraquo που βγήκε και έκανε μια μαζική ρατσιστική δολοφονία Τότε πολλές στρογγυλές τράπεζες κατανάλωναν χρόνο και σάλιο για να ανακαλύψουν τα πραγματικά αίτια που laquoόπλισαν το χέρι του δολοφόνουraquohellipχμμ στερεοτυπική έκφρασηhellip laquoήταν άραγε ψυχοπαθήςraquo laquoήταν ψυχοπαθής και ρατσιστήςraquo laquoήταν παιδί χωρισμένων γονιώνraquo laquoχρήστηςraquohellipΌτι και να ήταν η ελληνική κοινωνία laquoδεν μπορούσε να ανεχτεί κάτι τέτοιο γιατί ήταν βαθιά δημοκρατική και τέτοια φαινόμενα ήταν μεμονωμέναraquo έγραφαν οι εφημερίδες

Από τότε μέχρι σήμερα πέρασε αρκετός καιρός και καθώς φαίνεται η ελληνική κοινωνία ανέχτηκε πολλές παρόμοιες δολοφονίες έστρεψε αλλού το βλέμμα σε βασανισμούς σε εκφοβισμούς σε εκβιασμούς hellipμόνιμη επωδός το χρήμα που άλλοτε υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει Ε

Εγώ πάλι βρήκα τη δουλειά που μου έδωσαν οι laquoξένοιraquo Δίχως αυτούς θα ήμουν ακόμη στην ανεργία ή θα σερνόμουνα σε διάφορες δουλειές Άλλαξα χαμήλωσα τους τόνους για να πλησιάσω όταν μπορούσα και άντεχα αυτόν που πονούσε και έφτιαξα την ωραιότερη μάσκα της ζωής μου αυτήν που πάντα χαμογελάει

Έγινα όμως πλουσιότερη σε συναισθήματα σε ιδέες σε δημοκρατικά πιστεύω Ευχαριστώ λοιπόν τους laquoξένουςraquo τους δικούς μου ανθρώπους που με βοήθησαν να κατανοήσω πού ζω Τώρα πια δεν δουλεύω για τους laquoξένουςraquo δουλεύω για την κοινωνία που ζω

Είμαι δάσκαλος σε διαπολιτισμικό σχολείο

21

Μια μέρα με πολύ στεναχώριαhellip

της Ντομίνικα Σόβα Μια μέρα με πολύ στεναχώρια κάθισα κοντά στο παράθυρο με το άλμπουμ που είχε μέσα όλες τις αναμνήσεις μου Κάθισα και άρχισα να βλέπω τις φωτογραφίες Πρώτα είδα τις φωτογραφίες που ήμουνα μικρή παρά πολύ μικρή κοίταγα και δεν τα πίστευα Με κλάματα γέλαγα Καθόμουνα και τα έβλεπα όλα Όλα τα πρόσωπα που δεν τα θυμόμουν ποτέ Κάποιους αγνώστους που έφυγαν πια από αυτή τη ζωή μου για κάποιους λόγους Μετά άρχισα να βλέπω φωτογραφίες με τις οποίες θυμήθηκα την πρώτη φόρα που πήγα στο σχολείο Μετά που έπαιρνα τρίτο όνομα και όλα τα άλλα σημαντικά για έμενα Καλοκαίρια που πάντα ήταν οι καλύτερες Και το πρώτο μου καλοκαίρι στην Πολωνία που δεν ήμουνα εκεί ποτέ όμως αυτή τη στιγμή ήμουνα πιο ευχαριστημένη Πρώτη φόρα είδα όλη μου την οικογένεια και τον παππού μου όλα αυτά στις φωτογραφίες έχω που τον χαιρετάω και όλα τα άλλα Έχω και τις φωτογραφίες απrsquo τα γενέθλιά μουhellip κάθε χρόνο ήταν αλλιώς φαίνεται πολύ πως αλλάζω και πώς ήμουνα και πώς είμαι Έχω και τα σημαντικά γενέθλιά μου για τα δεκαοχτώ μου χρόνια που ήταν υπέροχα Όλη η οικογένεια μαζί και όλοι οι φίλοι μου που τους χρειαζόμουνα Τώρα που κάθομαι μόνη μου στο δωμάτιο και τα κοιτάω είμαι πολύ χαρούμενη που τα έχω Που μπορώ να τα δω Αφού και αυτούς που πέθαναν μπορώ τουλάχιστον να δω στις φωτογραφίες και να τους θυμάμαι πολύ και να τους θυμάμαι όπως ήταν Πάντα που τα βλέπω κλαίω στεναχωριέμαι και είμαι χαρούμενη Μrsquo αρέσει πολύ να τα κοιτάω και να έχω τέτοιες αναμνήσεις στο κεφάλι Μπορώ να κάνω αυτό ακριβώς που κάνω τώρα Και μετά από χρόνια πάλι να τα δω Και να δω άμα αλήθεια άλλαζα ή όχι Οι φωτογραφίες είναι το καλύτερο πράγμα Μπορώ τώρα να τις δω με την οικογένειά μου με την ησυχία μας και να μιλάμε για αυτά έτσι όπως ήτανε Επειδή όλες αναμνήσεις για μας είναι πολύ σημαντικές και ποτέ δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε Γι αυτό ο καθένας θα έπρεπε να έχει ένα δικό του άλμπουμ με τέτοια πράγματα

Τα μόνα που θυμάμαι από την περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετάhellip

της Αιμιλίας Ζλάτκοβα

laquoΤα μόνα που θυμάμαιraquohellip περιμένεις να πεις δυο ή τρία πραγματάκια Η σωστή φράση όμως είναι αυτά που θυμάμαι Γιατί τα θυμάσαι όλα Όσο μικρός και να ήσουν τα θυμάσαι σαν να έχουν γίνει χτες Τι έχει γίνει Κάτι πολύ κακό πάντως Μόνο κάτι πάρα πολύ κακό μπορεί να μείνει στη μνήμη σου και να αλλάξει την ζωή για πάντα να αλλάξει τις σκέψεις σου να αλλάξει εσένα Νιώθεις φοβισμένος ανίκανος να αντιμετωπίσεις την σκληρή πραγματικότητα φτιάχνοντας έναν δικό σου κόσμο στον οποίο μένεις μόνος σου για να είσαι μακριά από αυτούς που laquoτο κάνουν για το καλόraquo σου Θα έπρεπε να ξεχνάμε τα άσχημα γεγονότα στο παρελθόν μας και να προχωράμε χωρίς να κοιτάμε πίσω Είναι ο μόνος τρόπος για να σωθούμε

22

ΕΓΩ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ

της Ζάλχα Καράκας

Όπου και να πηγαίνω τη σκιά τη βλέπω όπου και να κοιτάξω

το πρόσωπο της βλέπω σε όλα τα μέρη σε όλο μου το σώμα τη μυρωδιά της μυρίζω

Στις χαρές μουhellip Στις λύπες μου εκείνη βρίσκω Τη νύχτα όλος ο κόσμος μου γελάει Στο κρεβάτι ξαπλώνω

και το όνειρό μου αρχίζει με τα φιλιά της πεθαίνω με τα χάδια της πεθαίνω με το παραμικρό που μου κάνειhellip νιώθω τον

κόσμο όλο δικό μου νιώθω τα πάντα ευχάριστα χαρούμενα

και εγώ μαζί της για πάντα θα μείνω

Εγώ και αυτή είμαστε ένα

23

ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ του Γιάννη Λάβνερ

Πριν αρκετούς μήνες είχα ξεκινήσει να παρουσιάζω πολύ ελαφρά ldquoσυμπτώματαrdquo που με τον καιρό αυξάνονταν με πολύ υψηλό βαθμό και αυτό συνέβαινε τόσο γρήγορα που δεν προλάβαινα καν να το καταλάβω Αρχικά απλώς αργούσα κάθε τόσο σε ότι είχα κανονίσει και όχι και πολύ ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο Στην συνεχεία η αργοπορία μου δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο πια αλλά είχε γίνει συνηθισμένο για μένα Και όσο πήγαινε ο χρόνος που αργούσα αυξανόταν Άρχισα να ξεχνάω πράγματα που είχα υποσχεθεί σε άλλους κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο για μένα και δεν μπορούσα να το συνηθίσω όπως την αργοπορία μου και με ανησυχούσε παρόλα αυτά δεν μπορούσα να εμποδίζω τον εαυτό μου το έκανε αυτόματα Ξεκίνησα πραγματικά να ανησυχώ όταν έκανα ή μάλλον να πω έκανε (ο εαυτός μου) κάτι το οποίο δεν μπορώ να το συγχωρέσω στον εαυτό μου δεν τηρούσα τις υποσχέσεις που έδινα στον εαυτό μου Για να σταματήσω όλα αυτά έπρεπε να καταλάβω ότι κάτι μου έλειπε κάτι το οποίο είχα αφήσει στην άκρη δοκιμάζοντας να ζήσω χωρίς αυτό με τραγικά αποτελέσματα

Η ΜΝΗΜΗ Του Αρτεόμ Πετράσκου

Πάντα τα πράγματα που βλέπω γύρω μου κάτι μου θυμίζουν καλό είναι ότι μπορώ να τα θυμηθώ ακόμα και κάτι που ξέχασα εδώ και πολύ χρόνο πριν Όταν ακούω μουσική μου θυμίζει τους φίλους που δεν τους έχω δει καιρό επίσης μου θυμίζει τα κορίτσια που αγαπούσα τα αισθήματα που ένιωθα Ακόμα και όταν είμαι στο λεωφορείο μου θυμίζει τον δρόμο που πήγαινα στο σχολείο όταν ήμουν μαθητής Το να θυμάσαι κάτι είναι και ένας τρόπος να νιώθεις καλύτερα όταν είσαι στεναχωρημένος Όταν χάνεις ανθρώπους που τους αγαπάς τους έχεις μετά στην μνήμη Η μνήμη παίζει μεγάλο ρόλο στην ζωή μας

Σώμα ndash γέφυρα της Λία Κουχιανίτζε

Έλα μαζί μου Ροζ λαμπερά μάτια όπου μόνο φωτίζει η αγάπη Χείλια που μόνο αληθινά τραγουδάνε αφτιά τα οποία μόνο το μυστικό ακούνε Τα χέρια που δίνουνε μόνο βοήθεια πόδια που μόνο περπατάνε Σώμα που είναι γέφυρα Και τα μαλλιά τα οποία περπατάνε από πάνω του Εκδικητικές που ανεβαίνουνε στα μαλλιά κρατάνε δυνατά και περνάνε όπου θέλουνε Γρήγορα γρήγορα άνοιξε τα μάτια σήκω σήκω έλα μαζί μου γρήγορα γρήγορα αυτό τον κόσμο τον έχεις περάσει σήκω σήκω έλα μαζί μου αυτός ο κόσμος είναι μέσα μου αναγνώριζε

24

ΣΚΕΨΗ του Μπάρτεκ Ρογκάλα Το ξέχασα Κάπου μου χάθηκε Πώς πότε εκεί έφτασα Μια στιγμή σε βλέπω Σαν φάντασμα σκέτο Την άλλη χάνεσαι και δεν γυρνάς Ούτε εγώ ξέρω πού πας Είναι σημαντικό να μείνεις Να μην φύγεις Να είσαι εδώ και να μου φέρνεις Να μου φέρνεις χαμόγελο που κάποτε στέλνεις Κάποτε κλαίω Εσύ φταις Μου κάνεις ότι θες Αλλά έτσι και αλλιώς σε χρειάζομαι Και όπως το φαντάζομαι Αν θα μείνεις Δεν θα είμαι σαν άλλοι Εγώ θα έχω κεφάλι

25

Αλήθειες και Ψέματα της Πέτια Ζαγκόρτσεβα

Από μικρός είχα την δύναμη να ελέγχω όλους γύρω μου Και όταν μιλούσα όλοι με ακούσανε προσεκτικά και με πιστεύανε Δεν έλεγα πάντα την αλήθεια με τον καιρό συνήθισα να λέω περισσότερα ψέματα επειδή ήτανε πιο εύκολο Όταν μεγάλωσα είχα φτάσει ακριβώς εκεί που έπρεπε Δεν αναρωτιόμουν αν το ήθελα στrsquo αλήθεια με είχανε μάθει από μικρό ότι το ldquoπρέπειrdquo είναι πιο σημαντικό από το ldquoθέλωrdquo Μετά έκανα οικογένεια και με τα παιδιά μου είχα την ίδια συμπεριφορά όπως και στη δουλειά Τις περισσότερες φορές τους έλεγα ψέματα για να ξεφύγω από το θέμα umlΈτσι έκανε και ο πατέρας μου μαζί μου όμως είχα ξεχάσει πώς ένιωθα τότε Έτσι πέρασαν τα χρόνια Τα παιδιά μου μεγάλωσαν και εγώ γερνούσα Με την γυναίκα μου αποφασίσαμε να μείνουμε σε ένα χωριό και αφήσαμε το σπίτι μας στον μεγάλο γιο μας Αυτός ήτανε το αγαπημένο μου παιδί μάλλον γιατί μου θύμιζε εμένα όταν ήμουνα νέος umlΌλα στη ζωή του φαίνονταν ιδανικά γιrsquo αυτό του άφησα όλα όσα είχα Μια ημέρα αυτός ήρθε στο σπίτι και φαινότανε πολύ στεναχωρημένος Μου μίλησε και κατάλαβα ότι είχε χάσει την περιουσία και το σπίτι που του είχα αφήσει Όταν τον ρώτησα laquoπώςraquo αυτός μου είπε από laquoαρρώστιαraquo Και άρχισε να μου μιλάει Τότε κατάλαβα πως η περηφάνια που ένιωθα για εκείνον ήτανε ψεύτικη Αυτός ακόμα από φοιτητής συνήθιζε να παίζει χαρτιά Το αγαπημένο του παιχνίδι ήτανε το Πόκερ Μετά όταν άρχισε να δουλεύει τα περισσότερα λεφτά του τα έχασε στο Πόκερ Έτσι σιγά σιγά έχασε τα πάντα Δεν ήξερα τι να του πω Κατάλαβα ότι με αυτό το παιδί είμαστε ξένοι Αν είχα ενδιαφερθεί για την προσωπική του ζωή και όχι μόνο για την δουλειά μάλλον θα το προστάτευα Επιτέλους πήρα τις συνέπειες μου και το χειρότερο είναι ότι είχα χαλάσει και την ζωή του παιδιού μου Από μικρό του έλεγα πολλά ψέματα και δεν ήμουν ο πατέρας που έπρεπε

Μικρή κοπέλα της Αιμιλίας Ζλάτκοβα

Η κοπέλα ήταν 6 ή 7 χρονών Ήταν πανέμορφη σαν μικρό αγγελούδι Όλοι την αγαπούσαν Όταν χαμογελούσε έβγαινε ο ήλιος Μια μέρα όμως το χαμόγελό της έσβησε Έμοιαζε με σκιά με φάντασμα Έτσι μεγάλωσε χωρίς να χαμογελάει χωρίς ευτυχία Η μητέρα της όλα αυτά τα χρόνια την πήγαινε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο από γιατρό σε γιατρό Κανείς όμως δεν κατάλαβε τι είχε πάθει το παιδίhellip μέχρι που μια μέρα η μητέρα βρήκε την κόρη της νεκρή και δίπλα της ένα μπουκαλάκι με χάπια άδειο Ήταν 17 χρονών Είχε αφήσει ένα γράμμα δίπλα της τα εξηγούσε όλα εκεί Όλα αυτά τα χρόνια την βίαζε και την κακοποιούσε ο ίδιος ο πατέρας της πως δεν μπορούσε να πει τίποτα σε κανέναν επειδή φοβόταν και πως δεν αντέχει άλλοhellip laquoΣε αγαπάω μαμά μακάρι να σε δω κάποια μέραraquo τέλειωνε το γράμμα της κοπέλας Την ίδια μέρα η μαμά πήγε στην κόρη της Πήδηξε από τον τέταρτο όροφο του σπιτιού τους Αυτό δεν άλλαξε την ζωή ενός ή δύο ατόμωνhellip Άλλαξε την ζωή όλων

26

Το Μόνο που Θυμάμαιhellip του Αμπντάλλα Αζκόρ

Το μόνο πράγμα που θυμάμαι από την περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετά ήταν ότι στην αρχή άνοιξα τα μάτια σηκώθηκα και δεν ένιωθα τίποτα δεν άκουγα τίποτα ήταν σιωπή σκοτάδι και δεν έβλεπα καν Έβαλα το χέρι μου στην καρδιά μουhellip Όχι Λες και έχει σταματήσει δεν χτυπάει καθόλου Κοκκίνισα και άρχισα να τρέμω Προσπάθησα να φωνάξω και δεν μπορούσα ούτε καν να μιλήσω είχε φύγει εντελώς η φωνή μου Ίδρωσα και άρχισα να κλαίω Βγήκα από το δωμάτιό μου και έψαχνα τους γονείς μου μα δεν τους βρήκαhellip δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι

Άρχισα να τρέχω σε όλο το σπίτι και προσπάθησα να ανάψω τα φώτα μα ήταν κομμένο το ρεύμα Στο τέλος έμεινα στη μέση του δωματίου μου κλαίγοντας Σε μια στιγμή άκουσα μια φωνή να με φωνάζει με το όνομά μου Σηκώθηκα όρθιος και κοίταξα τριγύρω μου μετά άρχισα να ζαλίζομαι και πονούσε το κεφάλι μου ξαφνικά έπεσα κάτω και λιποθύμησα

Ξέρετε κάτι Τελικά ήταν απλά ένα όνειρο εκείνη η φωνή ήταν η φωνή της μητέρας μου που με ξύπναγε Αχχhellip μου κάνει εντύπωση όμως δεν ξέρωhellip πάλι καλά που ήταν ένα απλό όνειρο

Επιθυμίες

της Σαλόμε Αμπνταλάτζε Θέλω να θυμηθώ Όμως στο μυαλό μου βλέπω μόνο μαύρο Πού ήμουνα χτες Αααναιή όχιhellipΤι ήθελα να φάω πάλι μμμμhellip εκείνο ή εκείνο Δεν ξέρω θα αποφασίσω μετά Αυτά τα πράγματα πάντα τα ξεχνάω Και πάντα αναρωτιέμαι πού είμαι ή γιατί είμαι Θα πάω να ψάξω φωτογραφίες τα μοναδικά χαρτιά που μου λένε ότι έχω παρελθόν Ότι κάποτε ήμουν κάποιος για κάποιον Ανοίγοντας το άλμπουμ βλέπω τον εαυτό μου με μια κοπέλαhellip η κοπέλα είναι όμορφη και χαμογελάει Εγώ κάπως προσπαθώ να κάνω το ίδιο Μπορεί να ήμουν πολύ χαρούμενος για να το κάνω αυτό Ααα να θυμήθηκα το χαρακτηριστικό μου χαμόγελο Στην δεύτερη φωτογραφία είμαι με τον φίλο μουhellip ή έτσι νομίζω Έχουμε σοβαρά πρόσωπα σαν να μην θέλουμε να βγάλουμε τη φωτογραφία απλά μας κάνουν να τοhellip Η πόρτα του δωματίου ανοίγει -Ωωω κύριε τι κάνετε εκεί Σας έψαχνα παντού Γυρνώντας βλέπω μια γυναίκα με άσπρη φόρμα Νοσοκόμα Τι θέλεις εδώ ρώτησα Με κοιτάει λίγο φοβισμένη λίγο κουρασμένη Σιγά - σιγά έρχεται κοντά μου και ξαφνικά θέλω να κρύψω το άλμπουμ μου Δεν θέλω να το δει Είναι δικό μου Όμως κοιτώντας τα χέρια μου δεν βλέπω κανένα άλμπουμ Πού πήγε Αρχίζω να ουρλιάζω με πόνο ότι μου πήρανε κάτι ξεχωριστό και μοναδικό Η γυναίκα τώρα φοβάται και θέλει να με ηρεμήσει Εμένα δεν με νοιάζει συνεχίζω να ουρλιάζω Δεν μrsquo αρέσει το δωμάτιο είναι όλο άσπρο με ένα κρεβάτι και μία καρέκλα Γιατί δεν υπάρχει παράθυρο Τώρα κλαίω κλαίω ασταμάτητα Εκείνη τη στιγμή ήθελα εκείνη την όμορφη κοπέλα και τον φίλο μου Θέλω κάποιος να μου πει ότι η ζωή μου δεν είναι μαύρο όνειρο Δεν μπορώ να αναπνεύσω και προσπαθώ να πάρω αέρα ανάμεσα στις λέξεις που φωνάζωhellip laquoΔεν ξέρω Δεν ξέρωraquo Ξαφνικά πίσω εκεί στο μυαλό μου βλέπω το παιδί μικρό και την όμορφη κοπέλαhellip Τώρα φωνάζω με όλη μου τη φωνή laquoπαιδίraquo laquoπαιδίraquo Μέσα τελειώνει το όνειρό μου με την τελευταία λέξη που βγαίνει από το στόμα μου και από μέσα μουhellip

27

Αυτά που Θέλουμε του Τζόσουα Κρούελ

Όλα τα πράγματα που θέλουμε αγωνιζόμαστε για αυτά Το κάνουμε όσο πιο δυνατό μπορούμε ώστε να τα κρατάμε αυτά στα χέρια μας ∆εν σταματάμε και με το αίμα το σώμα και την ψυχή Τρέχουμε στην κορυφή για να κερδίσουμε το laquoβραβείοraquo Αλλά η ζωή είναι σκληρή και δεν γίνονται πάντα αυτά που θέλουμε Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα τα αποκτήσουμε Εννοώ τα πράγματα που δουλέψαμε να τα έχουμε Στα χέρια μας γέρα θα το κρατάμε Όμως αυτά έχουν κρύψει ένα μυστικό που θα καίει όλες τις προσπάθειές μας στη ζωή όπου βασανιζόμαστε Αυτά δεν σου ανήκουν πραγματικά Η ζωή αυτή επίσης δεν είναι δική μας Κάποιος ψηλός και δυνατός πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης Με το συμπέρασμα ότι εγώ που μιλάω και αναπνέω όλες τις λέξεις που έδωσα και είπα είναι από αυτόν που με έχει Ρωτάω ποιος είναι αυτός που σε έχει Σε ποια πλευρά ανήκεις Τότε θα ξέρεις πως αυτά που θα αποκτήσεις για το δικό σου καλό δεν ανήκουν πραγματικά σε εσένα

Η δύσκολη ζωή μου της Νάτια Κικναβελίτζε

Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω μια ιστορία για τον εαυτό μου Θέλω να γράψω αυτό που δεν μπόρεσα να πω δυνατά επειδή ήξερα ότι θα με κατηγορήσουν οι άλλοι άνθρωποι Θα ήμουνα κακιά και είχα πολύ φόβο Πέντε χρόνια ήμουνα έτσι σαν να μην υπήρχα σε αυτήν την ζωή σαν να μην ζούσα Πριν 6 χρόνια οι γονείς μου με πάντρεψαν με έναν άντρα δεν τον γνώριζα ποτέ Απλά οι γονείς μου τον ήθελαν επειδή είχε λεφτά και δικό του σπίτι Ούτε καν με ρώτησαν ήμουνα πολύ αγχωμένη ήθελα να πεθάνω επειδή μέχρι αυτήν την στιγμή ήμουνα ευτυχισμένη διότι ήμουνα ερωτευμένη με κάποιον άλλον Όταν μου είπαν ότι πρέπει να παντρευτώ δεν μπορούσα να πω τίποτα ούτε μια λέξη για τον γάμο Τελικά παντρεύτηκα επειδή δεν είχα άλλη λύση Από εκεί και πέρα που μου πήραν την ελευθερία μουhellip ξεκίνησε η κόλαση για μένα διότι σε λίγο καιρό ο άντρας μου έχασε δουλειά και λεφτά και έγινε αλκοολικός Δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι ποτέ ούτε φίλους δεν είχα κανένας δεν ήταν μαζί μου Μόνο ο άντρας μου και αυτός με χτύπαγε κάθε μέρα έτσι απλά Με κατηγορούσε επειδή έχασε τη δουλειά του Έτσι με χτυπήματα πέρασα 5 χρόνια αυτά που μου έχουν συμβεί τα είπα στην μητέρα μου διότι είχα την ελπίδα ότι θα με σώσει Όμως αυτή μου γύρισε την πλάτη και μου έλεγε ότι είμαι γυναίκα και πρέπει να αντέξω με τον άντρα μου επειδή αν θα τον χώριζα θα ήταν ντροπή Όμως μετά από λίγο καιρό κατάλαβα ότι εγώ φταίω για τα πάντα που έχουν συμβεί Όμως όταν μεγάλωσα μου έφυγε ο φόβος Επειδή τόσα χρόνια ζούσα σε αυτήν την κατάσταση και τον χώρισα Δεν με ενδιέφερε τι θα πει ο κόσμος και οι γονείς μου Διότι όταν ήμουνα χάλια αυτοί ήταν ευτυχισμένοι Τώρα είμαι ελεύθερη και καταλαβαίνω την ζωή και την ευτυχίαhellip Ποτέ πια δεν θα αφήσω κανέναν να μου πάρει πάλι την ελευθερία μου καλύτερα θα είναι να αυτοκτονήσω

28

δεν αντέχω την ψεύτικη ελευθερία που ζούμεhellip

2 κείμενα του Στας Σαμοχβάλοβ

1

Ελευθερίαhellip Ελευθερία ΧΑΧΑ πού είναι χαμένη Ζούμε σε εποχή που σε μια στιγμή μπορείς να χάσεις τα πάντα Γεννήθηκες σπούδασες δουλεύεις παντρεύεσαι και δουλεύεις μέχρι να πάρεις σύνταξη αν θα ζεις μέχρι τότε Στον κόσμο που σχεδόν όλοι κάνουν σαν ρομπότ Λεφτά λεφτά λεφτά ποτέ δεν μας φτάνουν Λεφτάhellip δεν έχεις αυτά τα χαρτάκια δεν είσαι πλέον κανονικός άνθρωπος σαν όλους Χαμένος μονάχος στο δρόμο Μόνος το κράτος λέει ότι ζούμε στη Δημοκρατία Αυτό και βλέπουμε στη ζωή μας σήμερα Δεν είμαστε ελεύθεροι από λεφτάhellip 2

Μιλάμε για την ελευθερία Αλλά δεν είναι ότι είμαστε ελεύθεροι Επιβάλλουν κανόνες και νόμους για μας υπαγορεύουν τι είναι καλό και τι κακό Μας κάνουν πλύση εγκεφάλου τι είναι το καλό και το κακό όλα κλειδωμένα μέσα στα όριά τους και να πω εδώ ότι έτσι μας υπονομεύουν Αλλά ένας άνθρωπος δεν έχει πολλές ζωές και γι αυτό δεν μπορεί να φτάσει εκεί που θέλει απλά πρέπει να εργαστεί για να ζει Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε ένα επάγγελμαhellip Γιατί λοιπόν επιμένουμε ότι είμαστε ελεύθεροιhellip Μπορεί ένα άτομο να κάνει μια ελεύθερη επιλογή και να ζήσει σε αρμονία με αυτήν Μιλάω για ένα άτομο που μπορεί να φέρει στον εαυτό του και στην κοινωνία περισσότερο καλό αντί να είναι σκλάβος

Δύο Φορές Φυλακήhellip της Μαριάμι Μαλβενισβίλι

Όλοι κάνουμε λάθη στην ζωή μας και εγώ έκανα Πριν πολλά χρόνια Με έβαλαν στην φυλακή Ήμουν μόνη απολύτως Ανυποφορούσα εκεί μέσα σε τέσσερις τείχους και ένα κρεβάτι Κλεισμένη στον εαυτό μου είχα πολύ χρόνο για σκέψεις Κάθε μέρα ήταν βάσανο εκεί μέσα Μια μέρα καθόμουν σε μία γωνία και σκεφτόμουν όπως πάντα Ξαφνικά στο μυαλό μου μου είπε κάποια φωνήhelliplaquoΕίσαι ελεύθερηraquohellip όχι δεν με άφησαν από τη φυλακή αλλά ο εαυτός μου πίστευε ότι αληθινά το σώμα μου δεν ήταν ελεύθερο αλλά η ψυχή και το μυαλό μου ήταν ελεύθερα Ήταν πολύ περίεργο πράγμα αυτό Επειδή όλοι θέλουν να ελευθερωθούν από τη φυλακή και να συνεχίσουν την ζωή τους αλλά εκεί σκέφτηκα ότι πριν τη φυλακή δεν είχα τίποτα Και εδώ βρήκα τουλάχιστον τον εαυτό μου Όλες τις μέρες σκεφτόμουν τι έκανα στην ζωή μου και τι ήθελα να κάνω αλλά αυτά μόνο και μόνο στην φυλακή τα κατάλαβα Μετά από πέντε χρόνια με άφησαν από την φυλακή και σε έναν χρόνο παντρεύτηκα Νόμιζα ότι βρήκα την ελευθερία μου αλλά λάθος Πιο φυλακισμένη δεν ήμουν ποτέ μου και ούτε καν στην φυλακή Η ελευθερία μου χάθηκε μετά από τον γάμο Στο σπίτι με τις γυναικείες δουλειές ήμουν μόνη Δεν ένιωσα ότι είχα δίπλα μου έναν άντρα Στην φυλακή τουλάχιστον το ήξερα ότι στην ζωή ήμουν μόνη αλλά τώρα έχω έναν άνθρωπο αλλά και ταυτόχρονα δεν έχω Τώρα έχασα πραγματικά την ελευθερία μου και την αναζητώ Μάλλον δεν επέλεξα αυτήν την ελεύθερη ζωή που ήθελα μέσα μου Σήμερα έχω χωρίσει και ψάχνω την ελευθερία και την ζωή που θα με κάνει ελεύθερη και ευτυχισμένη

29

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗhellip

της Ντρίτα Μεζίνι

Και να που βρίσκομαι τώρα καθισμένη κάτω από ένα δέντροhellip σκεφτόμουν την ζωή μου κοιτώντας αυτό το μικρό περιστεράκι Σκεφτόμουν αυτά που είχα κάνει στο παρελθόν και το τι πρέπει να κάνω στο μέλλον Μα πώς μπόρεσα Τι έγινε και κατάντησα έτσι Θυμάμαι πριν δύο χρόνια εγώ η αρχηγός της επανάστασης εναντίον του βασιλιά Εγώ ήμουν αυτή που έμπνεα όλους τους άλλους για να σηκωθούν να επαναστατήσουν Και πού βρίσκομαι εγώ τώρα Προφανώς πουθενά hellip Χαμένη σε αυτό τον ατελείωτο λαβύρινθο Μα πού πήγαν όλες αυτές οι ελπίδες και τα όνειρα για ένα καλύτερο κόσμο Για μία καλύτερη και ελεύθερη ζωή Πνίγηκαν όλαhellip Από ότι φαίνεται ήταν απλά παιδικά όνειρα βασισμένα σε φαντασίες Όμως εδώ ζούμε στον αληθινό κόσμο και εγώ δεν είμαι πλέον παιδί Γιατί ξύπνησα τόσο αργά ndashΤι με κοιτάς και εσύ περιστεράκι Σου είπα πως δεν φταίω εγώ Τον πόλεμο πλέον τον έχω χάσει Τώρα είναι αδύνατον να γυρίσω πίσω Τι πρέπει να κάνω Άμα συνεχίσω να επαναστατώ θα με σκοτώσουν πολύ σύντομα όμως άμα παραδοθώ από τώρα ο βασιλιάς θα με συχωρέσει Αν και δεν θα είμαι ελεύθερη θα είμαι ζωντανή Αυτός ο κόσμος είναι φτιαγμένος για δειλούςhellip Όχι ∆εν θα το δεχτώ αυτόhellip Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα Αυτήν την φορά ίσως να μην μπορέσω να σώσω τον κόσμο τουλάχιστον θα γίνω ο ήρωας του εαυτού μου Και άμα η ζωή μου τελειώσει σήμερα θα μείνω πιστή σε αυτό που πίστευα μέχρι τώρα Θα συνεχίσω να ζω στο όνειρό μου μέχρι την τελευταία στιγμή Θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο ως επαναστάτης

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗhellip

του Τάκη Ισάμ Σας

Κάποτε ζούσαμε σε μια χώρα Αυτή η χώρα ήταν σε ένα περιβάλλον γεμάτο με ελευθερία Εγώ ήμουν κάτοικος σε μια περιφέρεια από την χώρα αυτήhellip είχα τα δικαιώματά μου μπορούσα όποτε θέλω να εκφράζω και να λέω τη δικιά μου άποψη υπήρχε δημοκρατικό σύστημα και στη βουλή υπήρχαν πολλά κόμματα Μια μέρα ξαφνικά τσακώθηκαν μέσα στη βουλή μεταξύ τους τα κόμματα μέχρι που έγινε μπάχαλο και έτσι ο Ηγέτης κατέβηκε στους δρόμους με τα τανκ και έκλεισε τη βουλή Ο Ηγέτης μάζεψε όλα τα μέλη της βουλής και τα πήγε στη φυλακή και κυριάρχησε έτσι στη χώρα Έτσι έγινε αυτή η χώρα κατακτημένη από τη δικτατορία όπου δεν είχαμε δικαιώματα και απαγορεύονταν τα πάντα Μετά από τρία χρόνια πιο μαύρα από ποτέ στη χώρα μου ξέσπασαν διαδηλώσεις στους δρόμους κατά του δικτάτορα για τα δικαιώματα μας και εγώ συμμετείχα σε μια πορεία αλλά δυστυχώς η αστυνομία ήταν με τον δικτάτορα και άρχισε να πυροβολεί τους διαδηλωτές Πέθαναν πολλοί από αυτούς που ζητούσανε την ελευθερία και εγώ πυροβολήθηκα και με πήγαν στο νοσοκομείο ∆υστυχώς δεν έζησα ως ελεύθερος και ούτε ελεύθερος πέθανα Και έτσι δεν ξέρω αν η χώρα είναι ελεύθερη ή όχι από τα χέρια του δικτάτορα

30

Περιμένονταςhellip

της Μάια Ουτρουγκασβίλι Με πήρε αγκαλιάhellip μου χαμογέλασε και μου είπε πώς ήμουν δικιά τουhellip Με φίλησε στο μάγουλοhellip μου κράτησε το χέριhellip Και εγώ του είπα laquoΆμα κάποτε εμείς οι δυο γίνουμε παρελθόνhellip Μην με ξεχάσεις να με θυμηθείςhellip Να με έχεις στην καρδιά και στο μυαλό σουraquo Έφυγεhellip Δεν μπορούσα να πάρω ανάσαhellip Ήταν σαν να είχα πεθάνειhellip Δεν ζούσα πια Το κορμί μου εδώ κάτω στην γη όμως η ψύχη μου είχε φύγει Είχε πάει μαζί τουhellip Με άφησε είπα Πήρε και την καρδιά μου μαζί του Του ήταν πολύ δύσκολο το ξέρω όμως είχε φύγειhellip Κρατούσα τις φωτογραφίες στο χέρι αυτόν τον είχα μέσα στην καρδιά στο μυαλόhellip Πονάωhellip Πονάω πολύhellip Τόσο πολύ που δεν ένιωθα την καρδιά μου πια Έλεγαν πως όταν η αγάπη φεύγει αγγίζει Και πονάει η καρδιάhellip όμως όχι εμένα με πόναγαν όλαhellip Πραγματικά μέσα μου είχα καρχαρίεςhellip Και οι πεταλούδες είχαν πάει μαζί τουhellip Είναι το τέλος μου είπα Ξαφνικά ανάγει την πόρτα η μητέρα μου και μου λέει laquoσου λείπει έτσιraquo Ναι μου λείπει πολύ της είπαhellip Με κάθε ανάσα που παίρνω laquoΚαι τι θα κανείς για αυτόraquo με ρώτησε Εγώ θα περιμένω είπα Ζω αναπνέω όμως μέσα μου έχω πεθάνειhellip Εγώ θα περιμένωhellip

Αναμνήσεις και φόβοι της Σιμόνα Χρίστοβα

Οι αναμνήσεις είναι το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου αλλά μερικές φόρες και το πιο άσχημο Όλα εξαρτώνται από το τι έχεις περάσει στη ζωή σου Συνήθως κρατάμε τις όμορφες στιγμές όμως άμα σου έχει συμβεί κάτι κακό είναι δύσκολο να το ξεχάσεις Ο φόβος είναι πολύ ισχυρό αίσθημα

Οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται από κάτι είναι συνεχεία σε ένταση Αυτό προφανώς αλλάζει τα σχήματα των αναμνήσεών τους για το μέλλον Δεν πρέπει να αφήσεις τους φόβους να κυριαρχούν το μυαλό σου Έτσι δεν νιώθεις ελεύθερος δεν εκφράζεις την γνώμη σου Συνεχεία έχεις άγχος και αυτό σε κάνει να νιώθεις άσχημα

31

ε ί μ α ιhellip hellip δ ε ν ε ί μ α ιhellip

Δεν είμαι η Μαριάννα σημαίνει θαρραλέα σημαίνει αυστηρή σημαίνει είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου Δεν είμαι σημαίνει δεν φοβάμαι το αποχωρισμό Δεν είμαι σημαίνει δεν φοβάμαι το θάνατο ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

Μαριάννα Φελφέλ

Δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει Δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει δεν υπάρχω Ένα άδειο ποτήρι που περιμένει να γεμίσει Μακάρι να μην σκεφτώ laquoδεν υπάρχωraquo όμως ακόμα ζω Τότε δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει είμαι χρυσάφι ldquoCruelrdquo το επίθετο του Τζόσουα άραγε έτσι είναι αυτός Δεν ξέρω ακόμα δεν ξέρω όλα που βλέπω είναι ακόμα άγνωστα Με συμπέρασμα τελικά δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει laquoξέρω τον Τζόσουαraquo

Τζόσουα Κρούελ

Αυτός είμαι εγώ Αυτός είμαι εγώ που έπεφτα Αυτός είμαι εγώ που όμως σηκωνόμουνα πιο δυνατός από ποτέ Υπήρχαν στιγμές που δεν ένιωθα την γη κάτω από τα πόδια Μου και γκρεμιζόταν όλος Μου ο κόσμος Αλλά ήξερα Η ελπίδα ήταν κάπου Εκεί μέσα μου και προχωρούσα Υπήρχε περίοδος που έχω κλειστεί στον εαυτό μου Χωρίς να το καταλάβω αλλά Μια μέρα ξύπνησα και Κατάλαβα ότι η ζωή είναι Ωραία και πρέπει να την ζήσουμε είτε με τις καλές είτε με τις κακές στιγμές Άμα αγαπάς την ζωή Κι αυτή αγαπάει εσένανε )

Βεσελίν Νέικοβ

32

Πριν ένα μήναhellip ξανάhellip της Λία Κουχιανίτζε

Πριν ένα μήνα ήταν πριν ένα μήνα πριν δύο μήνες ήταν πριν δύο μήνες πριν τρεις μήνες ήταν πριν τρεις μήνες Και άμα θα συνεχίσουμε έτσι θα καταλάβουμε ότι πριν από εμένα ήταν πριν από εμένα και εντελώς διαφορετική ζωή σκατά και μυρίζουν άσχημα φαινομενική πραγματικότητα καλός διάβολος και απόστολός του μάντης που βλέπει στην κάθε δική μας μελλοντική ώρα Και άντρας που δεν έχει δουλειά και κατά διαταγή του διαβόλου παίζει με τα χαρτιά για να μου πει για την κατασκευή του μέλλοντος Πιστεύω τα ίδια με σας απλά εγώ μετά τον ένα μήνα πάλι θα πω laquoπριν ένα μήναraquo

33

Τα κορίτσια και τα αγόρια του Γ1 γράφουν ιστορίες και κείμενα προσπαθώντας να έρθουν στη θέση του άλλου φύλουhellip αλλά για στάσουhellip κάποια δεν προσπαθούν και τόσοhellip

Εμείς οι άντρες

Εμείς οι άντρες είμαστε δυνατοί Κάνουμε αρκετή δουλειά στη ζωή Οι περισσότεροι από μας δεν ασχολούνται με μόδα όμως υπάρχουν άντρες που βάζουν αυτό το κόλλημα σε πρώτη θέση Βέβαια μπορούμε όλοι να κάνουμε τις δουλειές στη ζωή (απολύτως όλα) αλλά οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν τις γυναίκες Επίσης υπάρχουν τέτοιοι laquoντροπαλοίraquo που λένε ότι δεν θα κάνουν αυτή τη δουλειά πχ οικιακά που είναι συνηθισμένα για μία γυναίκα Οι άντρες κουτσομπολεύουν όπως και οι γυναίκες όμως το λένε laquoσυνέλευσηraquo laquoαντρική παρέαraquo και άλλα παρόμοια πράγματα Εμείς οι άντρες έχουμε μέσα αυτό το εγωιστικό πράγμα και σκεφτόμαστε πως ότι έχουμε ανήκει μόνο σε μας Πολλοί από μας το παίζουν μάγκες ενώ 40 κρύβουν μέσα τους ότι είναι γκέι ΄Όλοι εμείς τρέχουμε και ακούμε τη γυναίκα όμως δεν το προσέχουμε ενώ αν κάποιος φίλος μας τα κάνει αυτά εμείς αμέσως τον κρίνουμε ότι είναι laquoκάτω από τη γυναίκαraquo ∆εν κοιτάμε ποτέ το εαυτό μας με αυτή την έννοια Σε κάποια πράγματα ψυχολογικά είμαστε κατώτεροι από τις γυναίκες Επίσης είμαστε στην κατηγορία laquoγουρούνιraquo γιατί έχουμε συνηθίσει από μικροί να μας φροντίζει η μάνα μας μετά η κοπέλα μας και στο τέλος αν τύχει η γυναίκα μας

Τατιάνα Κουζμινίχ

Εμείς οι γυναίκες

Εμείς οι γυναίκες δεν είμαστε δυνατές Δεν δουλεύουμε δύσκολα και σκληρά στη ζωή μας Έχουμε πολλούς στόχους στη ζωή μας ndash να μην κάνουμε δύσκολη δουλειά να κάνουμε παιδιά να τα φροντίσουμε και να τα προσέχουμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι να καθαρίζουμε και να κουτσομπολεύουμε μεταξύ μας Αυτά είναι τα πράγματα που μας αρέσουν πιο πολύ από όλα Ααααhellip ναι επίσης εμείς οι γυναίκες γουστάρουμε μαγαζιά ρούχα make up και άλλα Τη μισή ζωή μας την περνάμε καθισμένες μπροστά στον καθρέφτη Εμείς οι γυναίκες θέλουμε πολλά λεφτά πλούσιους άντρες και να μη ξεχνάμε ndash κούκλος να είναι

Αντρέι Κοτσίλο

34

Ολόκληρη η ζωή μου της Ζουαλίσα Μαλίκ

Ήρθα σήμερα στη ζωή έγινα ένας ολόκληρος άνθρωπος ένα αγόρι αυτό που περίμεναν εδώ και χρόνια οι γονείς μου όλοι είναι μαζεμένοι να με δουν ένα φυτό που όλοι περιμένουν να ανθίσει να διατηρήσει το όνομα τους μου έχουνε αγοράσει πολλά δώρα μόνο εξαιτίας της χαράς τους ακούω φωνές laquoΑγόρι είναιraquo Αγόρι γεννήθηκε Οι αδελφές μου περιμένουν να με δουν στο σπίτι Σήμερα τσακώθηκα με την αδελφή μου την πιο μεγάλη ξέρω ότι είχε δίκιο ξέρω ότι αν φωνάξω και κλάψω λίγο η γιαγιά μου πάντα με υποστηρίζει αφού με αγαπά πολύ Είμαι ο αγαπημένος της Μου λέει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα για μένα Μου δίνει να φάω τα περισσότερα γλυκά με αφήνει να παίζω όσο θέλω ενώ οι αδελφές μου πρέπει να κάνουν τις δουλειές μου Πρώτη μέρα στο σχολείο αλλά ήθελα να πάω στο δημόσιο σχολείο μαζί με την αδελφή μου μου είπαν πως Όχι Χρειάζεσαι καλύτερη μόρφωση γιατί στο μέλλον εσύ θα δουλεύεις Όχι Τότε γιατί η αδελφούλα μου δεν είναι μαζί μου Λένε πως εκείνη τι τα χρειάζεται αφού μια μέρα θα φύγει στο δικό της σπίτι Την Παρασκευή έχουμε εκδρομή του σχολείου ευτυχώς που με άφησαν γιατί ότι είχε γίνει με την αδελφούλα μου το θυμάμαι η καημένη δεν μπόρεσε με τίποτα να βγει με τις φίλες της όμως είναι και γυναίκα ενώ laquoεγώ άντρας είμαιraquo Μπορώ να πάω όπου θέλω και να κάνω ότι θέλω Τελειώνω σήμερα το σχολείο εκτός από την μόρφωση έχω καταφέρει να μάθω να τα πάντα κάνω μπάφο κάνω laquoόλα τα καλά της εποχήςraquo όσες κοπέλες θέλω μπορώ να τις πάρω Οι γονείς μου είναι περήφανοι αφού ο γιος τους πάει να αρχίσει την καινούργια ζωή Μα όμως δεν ξέρω πώς να τους πω ότι μέσα σε τόσα χρόνια τίποτα δεν έμαθα έχω ένα απολυτήριο με άδειο το μυαλό Η αδερφή μου έχει τελειώσει το λύκειο και στο σπίτι ράβει ρούχα ώστε να βοηθήσει την οικογένεια Ψάχνω δουλειά με όλη μου την δύναμη αφού θέλω και εγώ να κάνω κάτι να βοηθήσω τους γονείς μου η αδελφούλα μου η αγαπητή μου παντρεύτηκε δεν έχουμε να φάμε τι μπορώ να κάνω Σκέφτομαι πώς πέρασα όλη μου την ζωή αφού είμαι άντρας γιατί δεν μπορώ Μήπως δεν έχω ικανότητες και δυνατότητες ή μήπως έχοντάς τα όλα δεν νοιάστηκα για αυτές δεν τις χρησιμοποίησα Θέλω να γυρίσω πίσω τον χρόνο

35

Νυχτερινή Αγωνία του Γιώργου Μοτόκι Ζεύκη

Μια νύχτα ένας άντρας με πλήρωσε και με πήγε στο σπίτι του πήγαμε στο δωμάτιό του και όταν κάθισα έβγαλε το κεφάλι του στα πόδια μου και άρχισε να κλαίει φωνάζοντας Τρόμαξα αλλά φαινόταν σαν να έκανε κάτι που δεν διορθωνόταν ή σαν να έχασε κάτι που το είχε σαν τον εαυτό του δεν ήξερα τι να κάνω μόνο να βάλω το χέρι μου πάνω στο κεφάλι του Μετά ήρθαν οι γείτονες που τον άκουσαν σπάζοντας την πόρτα και τον έδιωξαν με τις κλοτσιές χωρίς να τον ρωτήσουν γιατί κλαίει Μάλλον έπρεπε να ρωτήσω εγώ αλλά δεν μπορούσα και το μετάνιωσα πόσο λυπάμαι

Γουρούνιαhellip

Μας πέταξε ο κύριος μία συζήτηση για τους άνδρες και τις γυναίκες Ξαφνικά ακούω τα κορίτσια όλες με μία φωνή να λένε laquoοι άνδρες είναι γουρούνιαraquo Μα δεν νιώθω ότι είμαι γουρούνι Γιατί μας βλέπουν έτσι Ξέρω ότι κάνουμε πολλά λάθη και πολλές βλακείες αλλά και αυτές δεν είναι το πιο καλό που υπάρχει στο κόσμο Γιατί δεν σκέφτονται ότι αυτοί που γίνονται άχρηστοι δεν γίνονται έτσι από τον αέρα Κανείς από εμάς δεν διαλέγει να γίνει με εμφάνιση ανθρώπων και με συμπεριφορές ζωών Αλλά υπάρχει κάποιο γεγονός για να φτάσουμε εκεί Αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί μας κρίνουν και δεν σκέφτονται λίγο αυτές για τα λάθη που κάνουνhellip

Μάυσα Μπαντρ

Τα 2 φύλα στη σημερινή εποχή Σήμερα εμείς οι άντρες θέλουμε όπως στα παλιά χρόνια να είμαστε πάνω από τις γυναίκες σε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ μας Στην οικογένεια στη δουλειά στην καθημερινότητά μας προσπαθούμε εμείς να παίρνουμε τις πιο σημαντικές αποφάσεις γιατί πιστεύουμε πως μια γυναίκα δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες σαν εμάς οπότε δεν θα διαλέξει σωστά Κατά την γνώμη μου η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι και η δουλειά της νοικοκυρά και να φροντίζει τα παιδιά Εμείς οι άντρες πρέπει να αντιμετωπίζουμε την σκληρή καθημερινότητα και όχι οι γυναίκες Πρέπει να δίνουμε και όχι να παίρνουμε διαταγές Όμως η στατιστική δείχνει πως οι γυναίκες έχουν γίνει πιο ελεύθερες στην γνώμη τους με τα χρόνια έχουν αποκτήσει πολλά και έχουν βελτιωθεί γενικότερα στις δουλειές που κάνουν Αυτό αλλάζει τη στάση τους απέναντί μας γιατί ψάχνουν τα δικαιώματα τους Παρrsquo όλα αυτά η γνώμη μου δεν αλλάζει Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα Δύο διαφορετικά φύλα με διαφορετικές δυνατότητες

Σιμόνα Χρίστοβα

36

Είμαι ΑΝΤΡΑΣ Eίμαι άνδρας και είμαι εξαρτημένος από τις γυναίκες Δεν ξέρω γιατί Απλά είμαι εξαρτημένος Από μικρός Oι γυναίκες είναι σαν ναρκωτικό για μένα Είμαι παντρεμένος

τριάντα χρόνια Αγαπάω την γυναίκα μου δεν λέω είμαστε μαζί μια ζωή έχουμε περίπουμεγαλώσει δυο παιδιάhellip Αλλά Οι γυναίκες είναι το θαύμα τις φύσης Όταν βλέπω μια όμορφη γυναίκα μου σηκώνεται η hellip τρίχα Δεν αντέχει η καρδιά μου Με κάθε ευκαιρία που μου δίνεται απατάω την γυναίκα μου Γιατί Επειδή ήξερα ότι είναι δικιά μου κάτι που στην ουσία μου ανήκει Είναι αφοσιωμένη στον άνδρα της Ξέρει καλά ότι την απατάω και παρόλα αυτά δεν μου έχει πει ποτέ τίποτα Ίσως να μην

ά ααντέχει άλλο από μέσα της να τρελαίνεται που είναι υποχρεωμένη να με μοιρ ζετ ι με τις εικοσάχρονες που γνωρίζω στα μπαράκια κάθε βράδυ Όμως αυτή δεν μπορεί να με απατήσει Όχι Δεν θα τολμήσει να χτυπήσει τον ανδρικό εγωισμό μου Ναι εντάξει είμαι άνεργος βρωμίζω το σπίτι το κάνω μπάχαλο δεν μπορώ να κάνω τίποτα και ότι πιάσω στα χέρια μου το σπάω άσε που δεν φέρνω λεφτά στο σπίτι και δεν την βοήθησα ποτέ με τίποτα

κό όμως είναι ότι Εγώ Είμαι ΑΝΤΡΑΣ Με κεφαλαία γράμματα Γιατί δεν με αι να έχω όλα δεδομένα

Το πιο σημαντινοιάζει τίποτα κΕίμαι ΑΝΤΡΑΣ

Αιμιλία Ζλάτκοβα

ΕΓΩ Ο ΑΝΤΡΑΣ

της Πάολα Μποντούρι

Καλά δεν την καταλαβαίνωhellip τι ανάγκη έχει αυτή να δουλέψει αφού ο μισθός μου είναι πολύ καλός στα παιδιά και σε αυτήν δεν λείπει τίποτα Ποιος θα προσέχει το σπίτι αν αυτή δουλεύει ποιος θα καθαρίζει μαγειρεύει και όλα αυτά Τι βλακείες είναι αυτές που μου λέει ότι χρειάζεται να δουλέψει όχι για τα λεφτά αλλά για τον εαυτό της Δηλαδή πώς να καταλάβω εγώ όταν μου λέει ότι θέλει να προσφέρει και αυτή κάτι στην οικογένεια μας ότι θέλει να κάνει κάτι για την ζωή της Δεν της έχει λείψει τίποτα και μου το έχει πει αυτό τότε τώρα πως της ήρθε αυτή η ιδέα Μα δεν μπορώ να την αφήσω Το σπίτι χρειάζεται γυναίκα άσε που μπορεί να βρει κανένα άλλο εκεί πέρα Ε όχι κοπελιά μου δεν θα δουλέψεις πουθενά Δεν θα έρθω στο σπίτι να πλύνω τα πιάτα επειδή έτσι γουστάρεις εσύ Δεν θα κάτσω εγώ σαν το μαλάκα να μου πούμε laquoνα η γυναίκα σου λείπει όλη την μέρα από το σπίτιraquo Τέλος αυτή η συζήτηση αγάπη μου Αυτή σπίτι εγώ δουλειά Άντε να μην γίνουμε κώλος εδώ μέσα

Σχέσειςhellip Πως θέλω να είναι η σχέση μου με μία κοπέλα Σαν αγόρι λοιπόν θέλω να έχω μια κοπέλα πολύ όμορφη εσωτερικά και εξωτερικά Έτσι ήταν και μια κοπέλα που γνώρισα πρόσφατα Πολύ όμορφη Την έβλεπες και ξέχναγες το όνομά σου Τίποτα δεν είχε άσχημο πάνω της Αρχίσαμε και κάναμε παρέα Ήταν άνθρωπος εσωστρεφής δεν ήθελε να δείξει τον εαυτό της από την αρχή της γνωριμίας μας Όσο περνούσε ο καιρός δεν μπορούσα να την καταλάβω Την μία ήταν καλή την άλλη γινόταν κακιά Είχα ldquoτυφλωθείrdquo από την ομορφιά της τόσο πολύ που δεν με ένοιαζε καν τι χαρακτήρας είναι Να σημειώσω εδώ ότι προσωπικά δεν έβλεπα ποτέ μία κοπέλα από την ομορφιά της πάντα με τραβούσε ο χαρακτήρας Έτσι λοιπόν όσο περνούσε ο καιρός εγώ την ερωτευόμουν χωρίς να με νοιάζει τίποτα Μία μέρα έγινε ένα μπέρδεμα και εκεί κατάλαβα τι χαρακτήρας είναι πραγματικά Όσο όμορφη κι αν ήταν εξωτερικά τον χαρακτήρα της δεν τον κάλυπτε Τι να την κάνεις την ομορφιά αν είσαι πουτάνα στην ψυχή και στην καρδιά )

Χριστίνα Πολοβίνα

37

Το Δράμα Ενός Άντρα

της Άννας Ρότσι

Τον τελευταίο καιρό είχα άσχημα πρωινά αλλά το αποτελειωτικό ήταν όταν χώρισα τελικά Μετά από 5 χρόνια γάμου όπου στην αρχή όλα ήταν τέλεια και ωραία Κάποια στιγμή όμως θα ερχότανε και η στιγμή που όλα θα χάλαγαν σωστά Σωστά Εκεί που ήθελα να χαλαρώνω να πίνω τον καφέ μου και να βλέπω τηλεόραση μπαίνει μέσα και μου φωνάζει η κ Η γυναίκα μου Αρχίζει και μου λέει laquoΠώς κατάντησες έτσι τι είναι αυτά τα χάλιαraquo Και κάποιες άλλες βλακείες laquoΕγώ σκοτώνομαι στην δουλειά για να φέρω λεφτά στο σπίτι και εσύ κά8εσαι και βρομίζεις εδώ Δεν σε αντέχω άλλο σήκω και βρες δουλειάraquo Εγώ βέβαια δεν της έδινα και πολύ σημασία laquoπού να βρω δουλειά με αυτούς τους καιρούςraquo είπα από μέσα μου Συνέχισα να κάνω την δουλειά που έκανα Τώρα να πω τι Δεν λέει Ύστερα από τα νεύρα της κατέβασε την ασφάλεια Μου πήρε την εφημερίδα από τα χέρια και την πέταξε από το παράθυρο Μετά μου είπε οργισμένη laquoΉ θα βρεις δουλειά ή θα ξεκουμπιστείς από εδώ και θα πας στην μαμάκα σουraquo Εγώ επειδή δεν είμαι τόσο χαζός μάζεψα τα μπογαλάκια μου και γύρισα στην μαμάκα μου Η οποία μητέρα μου ήξερα πως με αγαπούσε πολύ και δεν θα με έδιωχνε ποτέ Αλλά έλα που άρχισε να μου την λέει και εκείνηhellip laquoΕγώ σου τα έλεγα μην την παντρευτείς αλλά εσύ εκεί πεισματάρης την θέλω και θα την πάρωraquo Ε καλά τα βρήκα με την μητέρα μου στο τέλος Το πρόβλημα ήταν ο πατέρας μου μου πήρε τις βαλίτσες και μου της πέταξε στον δρόμο Μου είπε να γυρνούσα στην γυναίκα μου και να άρχιζα και καμιά δουλειά της προκοπής Σιγά που θα τον άκουγα πήγα σε έναν φραγκάτο φίλο μου του εξήγησα πώς είχαν τα πράγματα και μου είπε πως οι γυναίκες είναι για τα μπάζα και με φιλοξένησε σπίτι του Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά δεν άργησε όμως να έρθει ο καιρός που με πέταξε και αυτός έξω Παράξενο όμως που με διώχνουν από παντού είπα Μάλλον έπρεπε να αρχίσω δουλειά Έτσι και έγινε βρήκα με έδιωξαν όμως και από εκεί γιατί πείραζα την κόρη του διευθυντή Δεν πήγαινε άλλο θα γύρναγα στην μητέρα μου και θα την παρακάλαγα για να έμενα εκεί Όσο για να γύρναγα στην πρώην γυναίκα μου δεν το συζήταγα καν Δεν θα καθόμουν να την άκουγα να μου έλεγε συνέχεια το πόσο άχρηστος είμαι

38

Γυναίκες της Ελντα Ζαβαλανι

Πέρασαν τα χρόνια και πλέον δεν είμαι πια αγόρι αλλά ένας άντρας Κοιτάζω γύρω μου και δεν βλέπω τίποτα εκτός από θηλυκές σάρκες οι οποίες άλλοτε δίνουν χαρά σε κοινούς άντρες και άλλοτε πουλάνε την σάρκα τους σε τιμή ldquoευκαιρίαςrdquo για την αγορά αλλά αρκετά επιβλητική για να την ldquoκερδίσειrdquo Ψάχνω για συντροφιά και αληθινή αγάπη αλλά δεν βρίσκω και μάλλον είναι αλήθεια αυτό που μας είπε μια δασκάλα laquoόταν θα μεγαλώσετε θα δείτε ότι όλα λογαριάζονται με χαρτί και μολύβιraquo Τελικά αυτό το αίσθημα μοναξιάς με πνίγει όλο και πιο πολύ Για να ξεχαστώ θα βγω πάλι με τον Νίκο για να ψωνίσω σε ldquoτιμή ευκαιρίαςrdquo Παρφουμαρίζομαι και φτιάχνομαι γεμίζω το πορτοφόλι και βγαίνω Οδηγώντας βάζω μουσική ή κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος μεταδίδει αθλητικές ειδήσεις όμως διάφορες σκέψεις περνάνε από το μυαλό μου όπως το lsquoprojectrsquo με την διαφημιστική και επειδή με αγχώνει μόνο η ιδέα λέω να το αφήσω στην άκρη και να απολαύσω την βραδιά Συναντώ τον Νίκο στο μπαρ ο οποίος ο κακομοίρης δεν έχει δουλεία τελευταία και τον κερνάω εγώ ποτά εδώ και κάτι μήνες Τον ρωτάω τι κάνει κτλ και όπως μιλάμε αρχίζουμε το κυνήγι Απέναντι μου κάτι ανήλικες ντυμένες σαν από ταινία lsquoΜουλέν Ρουζrsquo παραπέρα κάτι σαραντάρες που το παίζουν εικοσάρες και πιο πέρα κάτι αιθέριες υπάρξεις χωρίς ταυτότητα Σε μια φάση όταν έπαιζε η μουσική και όλοι λικνίζονταν στον ρυθμό της ζαλισμένος από το ποτό παρασύρομαι καιhellip Το άλλο πρωί ξυπνάω αλλού και με μια άγνωστη Με την μάσκα της μισοχαλασμένη εννοώ το make up και με ένα βλέμμα που ούτε να το χαρακτηρίσω δεν μπορώ και ζαλισμένος hellip Ο Νίκος ο κακομοίρης είχε φύγει Άνεργος χωρίς λεφτά ντυμένος αλλά όχι με φιρμάτα ρούχα δεν αποτελούσε καλό αγοραστήhellip Καιρός να πάω σπίτι Η Μαρία θα με περιμένει η καημένη ποιος την ακούειhellip Κρίμα όμως που την βασανίζω έτσι Όταν γυρνώ στο σπίτι βλέπω την Μαρία με τον Νίκοhelliphellip Δίδαγμα Μπορεί σήμερα η γυναίκες να είναι είδος προς πώληση υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις οι οποίες δεν μένουν ανεκμετάλλευτες από αυτούς που ξέρουν πραγματικά να τις εκτιμούν Τα λεφτά και τα φιρμάτα ρούχα Αποτελούν ένα make up που Καλυτερεύει το είναι μας αλλά δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ζωή μας Μαρία συγνώμη που δεν σε αγάπησα όπως το άξιζες και αποδείχτηκα γουρούνι Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις τουhellip

(προς την Μαρία σε ένα εξομολογητήριο γράμμα του)

39

Η Ποίηση είναι ένας Τυφλός που Περιγράφει μια Εικόνα

(Τζόσουα Κρούελ) Οι μαθητές του Β1 σχολιάζουν με τα κείμενά τους μια φράση του συμμαθητή τουςhellip

Τελικά οι εικόνες δεν βγαίνουν από τα μάτια μας αλλά από την ψυχή μας Είναι συναισθήματα βαθιά μέσα μας παρόλο που πιστεύουμε ότι τα βλέπουμε με τα μάτια Ο καθένας έχει διαφορετικά συναισθήματα γιrsquo αυτό και μια συγκριμένη εικόνα δεν αρέσει σε όλους Μια εικόνα ή μια φωτογραφία άλλες φορές μας γεμίζουν χαρά άλλες φορές λύπη και στενοχώρια και άλλες φορές μελαγχολία Είναι επίσης και όπως τα χρώματα Τα σκούρα χρώματα σου προκαλούν ένα συναίσθημα λύπης ενώ τα φωτεινά χαρά μια παιδικότητα Μια παιδικότητα που δεν την βλέπεις με τα μάτια αλλά με την ψυχή Συνήθως τα μικρά παιδιά όταν ζωγραφίζουν χρησιμοποιούν ανοιχτά χρώματα Όπως το ροζ το κίτρινο το μπλε που αναδεικνύουν την καθαρή ψυχή τους Ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα ένας άνθρωπος ο όποιος παρόλο που δεν βλέπει περιγράφει την εικόνα όπως αυτός την φαντάζεται Με τα χρώματα που αυτουνού του αρέσουν Τα όποια πλημμυρίζουν από τα συναισθήματά του

Οριάντα Μπαϊράμι

Ένα αγοράκι που ήταν πολύ καλός στη ζωγραφική και είχε το ταλέντο αυτόhellip Είχε πολλά όνειρα για το μέλλον και πάντα του άρεσε να ζωγραφίζει την οικογένειά του Ζωγράφιζε συνέχεια τη μαμά του και το μπαμπά του μαζί και τον εαυτό του Του άρεσε πολύ αυτή η ζωγραφιά έτσι ώστε την κρέμασε πάνω στον τοίχο του δωματίου του Είχε όνειρο να κάνει αυτός τη δική του οικογένεια και να τη ζωγραφίσει όπως έκανε με την εικόνα για την οικογένειά του Το αγοράκι άρχισε να μεγαλώνει και γνώρισε επιτέλους την κοπέλα που αγάπησε και που θα παντρευτεί και τελικά παντρεύτηκαν Όμως μια μέρα καθώς περνάει το δρόμο είχε ένα ατύχημα που τον έκανε τυφλό Έτσι δεν κατάφερε να φτιάξει την εικόνα που ήθελε να κάνει με την οικογένειά του όπως ονειρευόταν όταν ήταν μικρός Την εικόνα δεν την ζωγράφισε σε χαρτί όπως παλιά τη ζωγράφισε χαραγμένη στην καρδιά του

Μαριάννα Φελφέλ

Ένα πρωί πήγα να βγάλω βόλτα το σκύλο μου τον Ρόκι Φτάνοντας στο πάρκο έκατσα σε ένα παγκάκι και μετά από λίγο ήρθε ένας τύπος με μαύρα γυαλιά και έκατσε και αυτός δίπλα μου Ξαφνικά άρχισε να μου μιλάει Άρχισε και μου περιέγραψε το πάρκο αυτό με τα πιο όμορφα λόγια του κόσμου Για τα λουλούδια για τα πουλάκια που τραγουδάνε πάνω στο δέντρο όταν είναι μόνα τους Και ξαφνικά άρχισα και εγώ να βλέπω αυτή τη ομορφιά που βρισκότανε μπροστά στα μάτια μου Πέρασαν πάνω από 20 λεπτά και ήρθε μια γρια γυναίκα και τον πήρε από το χέρι και τον ρώτησε laquoπώς πέρασες πήγες βόλταraquo Αυτός απάντησε Ναι μακάρι όμως να μπορούσα να βλέπω εκεί που πάω Και τότε κατάλαβα ότι είναι τυφλος Θεέ μου είναι δυνατόν ένας τυφλός να περιγράψει μια τόσο ωραία εικόνα που δεν την βλέπει Κι εμείς που μπορούμε να την δούμε απλά περνάμε κάθε μέρα δίπλα της για να βγάλουμε ο σκύλο μας βόλτα

Γιολιτα Πέντσεβα

40

Ποίηση για μένα είναι ένας τρόπος για να εκφράζω τα συναισθήματά μου Είναι ένας τρόπος να πω τις σκέψεις με λόγια να πω αυτά που μέσα στον καθημερινό διάλογο δεν θα τα έλεγα Να εκφράζω τις επιθυμίες και τα ldquoθέλωrdquo μου πιο ελευθέρα με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά Είναι ένα τρόπος να ξεφύγω από τη ρουτίνα της καθημερινότητας Να ξεφύγω έστω και για λίγο όταν γράφω ή διαβάζω ποίηση από αυτό και να είμαι έστω και για λίγο πιο κοντά στα όνειρα και σε αυτό που πραγματικά θέλω Να πω όλα αυτά που δεν θα τα έλεγα δυνατά να ζω τα συναισθήματα με τον τρόπο που στην πραγματικότητα δεν θα το έκανα Όπως ο τυφλός θα περιέγραφε μια εικόνα που δεν την έχει δει ποτέ έτσι και εγώ με την ποίηση ζω αυτά που δεν θα ζήσω ποτέ στην πραγματικότηταhellip επειδή ακόμα και τα όνειρα έχουν τα όριά τους

Ντανιέλα Μπουλγκακ Η ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα αυτός ο τυφλός είναι ο ποιητής ή όποιος προσπαθεί να γράψει ένα ποίημα και αυτή η εικόνα βασικά είναι τα συναισθήματα που θέλει να περιγράψει Η εικόνα αυτή είναι μπερδεμένη και ο ποιητής δεν μπορεί να βλέπει ολόκληρη αυτή την εικόνα και έτσι περιγράφει από αυτήν μόνο αυτά που βλέπει και γίνεται τυφλός για τα άλλα κομμάτια όσο και να προσπαθεί δεν μπορεί να τα δει Στην ποίηση δεν είναι μόνο ο ποιητής τυφλός αλλά και αυτοί που το διαβάζουν γιατί αντί από την εικόνα που βλέπει ο ποιητής προσπαθούν να ερμηνεύσουν τι εννοούσε ο ποιητής όταν έγραψε και ποιο κομμάτι της εικόνας είδε

Για αυτό στη ποίηση όλοι είναι τυφλοί που προσπαθούν να περιγράψουν την εικόνα

Ράντα Μοχάμεντ

Είναι ένας άνθρωπος που κάθεται σε ένα παγκάκι και μπροστά του έχει

την θάλασσα και τα πουλιά που πετάνε ψηλά στον ουρανό κι αυτός

κάθεται και τα κοιτάει Επίσης ενώ τα κοίταγε κράταγε ένα βιβλίο στο

χέρι του προσπαθώντας να συγκεντρωθεί για να διαβάσει το βιβλίο αλλά

δεν μπορεί γιατί κοιτάζει τα πουλιά στον ουρανό που κελαηδούν και

κάνουν διάφορα πράγματα Ο τυφλός παρατηρεί έτσι όπως περιγράφει την

εικόνα ότι δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος στην εικόνα αλλά άλλοι δύο που

και αυτοί κοιτάνε τα πουλιά και τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να

διαβάσει το βιβλίο αλλά δεν μπορεί να συγκεντρωθείhellip

Ριχάμπ Ελσαγιέντ

41

Ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα ένας πάγος που σε ζεσταίνει όμως είναι και το τραπέζι που επάνω του στέκεται ο κόσμος Ένα σπαθί που σε κόβει μέσαhellip περίμενε οι λέξεις της ποίησης με κόβουν Όχι τα λόγια τα γράμματα και το ύφος με στηρίζει μέσα Μερικές φορές οι λέξεις και τα λόγια που ακούς σε πονάνε σαν να ξέρουν τι είσαι Είναι τυφλός αλλά σε πιάνει στο λαιμό με ακρίβεια Είναι κουφός όμως όλα τα μυστικά του τα ακούει τέλεια - Μα είναι ο θεός ή ο διάβολος που έχει τόση σοφία ώστε να με ξέρει όσο είμαι - Δεν ξέρεις ποτέ μην συγκρίνεις Δεν ξέρεις τίποτα από όλα Σκέψου τι εικόνα βλέπει ο τυφλός Το σκοτάδι έτσι δεν είναι Τότε εμείς που ζούμε οι συγγραφείς που γράψανε τα ποιήματα είμαστε όλοι στο σκοτάδι ακόμα δεν έχουμε ως άνθρωποι τη δυνατότητα να δείχνουμε ποιος είμαστε με τις γνώσεις που έχουμε Είμαστε ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα και τα διηγήματα τα ποιήματα ―εφόσον και η ιστορία είναι το διήγημα ενός τυφλού Άραγε ποιος βλέπει Ποιος ακούει Ποιος μιλάει Ποιοι είναι ζωντανοί Εσύ Εγώ Δεν ξέρεις Ή είναι εκεί μέσα σου

Τζόσουα Κρούελ

Ποίηση Είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα Μια εικόνα στο τοίχο του δωματίου είναι γεμάτη φως την έπιασε και δεν μπορούσε να τη δει γιατί ήταν τυφλός Περνάγανε μέρες και στην αγωνία Βρίσκονταν μια εικόνα ήθελε να σκεφτεί αλλά δεν ήξερε αν γίνονταν Άρχισε να βάζει χρώματα και διαδρομές που έκανε παλιά ζωγράφισε και έναν άνθρωπο που τουλάχιστον είχε γυαλιά Σιγά‐σιγά μια ωραία εικόνα άρχισε να περιγράφει άλλα όχι στον τοίχο στο μυαλό να το γράφει

Γιουλιάνα Δάμη

42

Παλιοί μαθητές από το σχολείο μας μιλάνε για τη ζωή τους τώραhellip

Σε αυτούς που δεν με πίστεψαν της Ρεζάν Ζάζα

Θυμάμαι πως κάποιοι καθηγητές μου λέγανε πως δεν πρόκειται να γίνω πιλότος ποτέ Θα ήθελα να μάθουν τώρα πως σπουδάζω πιλότος και είμαι και πολύ καλή σε αυτόhellipτο όνειρό μου Με ρωτάνε εάν έχω ξαναπετάξει γιατί τα καταφέρνω πολύ καλά στο πιλοτήριο πιο καλά και από αυτά τα παιδιά που έχουν κάποιο γονιό πιλότο Άλλωστε είμαι η μόνη κοπέλα στη σχολή Με λίγα λόγια πίστευα στον εαυτό μου και ήξερα ότι μπορούσα και δεν έδινα σημασία σε ότι έλεγαν οι άλλοι είτε ήταν καθηγητές είτε ήταν μαθητές είτε όποιος κι αν ήταν μόνο με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα να πετύχω αυτό που ήθελα με επιμονή και υπομονή

43

ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ Φαίνονται τόσο ειρηνικά Ακόμα κι όταν άνθρωποι ατενίζουν την απειλή ότι μπορεί να χάσουν την δουλειά τους και την οικία τους πολλοί από αυτούς ακόμα βασανίζονται να έχουν οτιδήποτε που μπορούν να αγοράσουν με τα λεφτά Οι διαφημιστές χρησιμοποιούν τη δελεαστική διαφήμιση για να τους λένε ότι πρέπει να έχεις μεγάλο σπίτι καινούργια ρούχα μοντέλο κινητό και σύγχρονο αυτοκίνητο Δεν υπάρχουν μετρητά Αγόρασε με τα δάνεια Ο σκοπός τους είναι να φαίνονται μια χαρά από τους άλλους χωρίς να τους νοιάζουν τίποτα άλλο Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε με όσα πολλά χρήματα κι αν έχουμε Το πρώτο είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σήμερα πολλοί γονείς δίνουν πάρα πολύ σημασία για την δουλειά τους και τα λεφτά που τους δίνει αυτή αντί για τα παιδιά τους Δουλεύουν περισσότερες ώρες για να έχουν πολλά λεφτά αντί να ξοδεύουνε χρόνο με τα παιδιά τους Συνήθως τα παιδιά είναι μόνα τους Τις περισσότερες φορές όταν τα παιδιά έχουν προβλήματα προσπαθούν να τα λύνουν μόνα τους όμως αν οι γονείς έχουν λίγο χρόνο ειδικά για τα παιδί μπορεί να βοηθήσουν την κατάσταση Οι γονείς που δαπανούν περισσότερες ώρες μαζί είναι πάρα πολύ δύσκολο τα ποδιά τους να τα επηρεάζουν κακές παρέες Όταν ένα παιδί επηρεάζεται κακώς όσα χρήματα και να υπάρχουν δεν αλλάζει η κατάσταση Το δεύτερο είναι Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σε κάποιες καταστάσεις πολλές μαμάδες λένε στις κόρες τους να παντρευτούν με πλούσιους για να έχουν οικονομική αξιοπιστία για το μέλλον τους Υπάρχει πιο ασφαλές μέλλον από την παρακαταθήκη των χρημάτων Μπορεί να τα κλέψουν Δεν μπορούμε να θεραπεύουμε όλες τις αρρώστιες και να προλαμβάνουμε τον θάνατο με αυτά Η αληθινή ασφάλεια είναι να γνωρίσεις το θεό και τις προθέσεις του Το τελευταίο είναι Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Οι γονείς μου με ανυψώνουν να ζήσω απλά λέει η 24 χρονών Μαρία Η αδελφή μου και εγώ μεγαλώνουμε πολύ ευτυχισμένες Ακόμα πολλές φορές έχουμε αρκετά να ζούμε Για να έχεις συντήρηση και σκεπάσματα είναι αρκετό Υπάρχουν πολλά περισσότερα για να ζήσουμε από τα λεφτά και τα υλικά πράγματα που μπορούμε να αγοράσουμε Ρεγκινα Οσει Χαμσον

44

∆ΕΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ∆ΕΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

της Ιολίτα Πέντσεβα

Στην άγρια εποχή που ζούμε το τελευταίο που μας απασχολεί είναι τα ζώα Κάποιοι λένε laquoΜα τα ζώα είναι για να τα τρώμε ο άνθρωπος είναι σαρκοβόρο και είναι νόμος της φύσης δηλαδή του Θεούraquo Προσωπικά έχω διαφωνήσει μ αυτή την εντολή και έχω εξασφαλίσει την κόλαση Πιστεύω ότι τα ζώα και ιδιαίτερα αυτά που ζούμε μαζί τους σκυλιά και γάτες είναι πολύτιμοι σύντροφοι γεμάτα από αρετές που από πολύ παλιά έχουν εγκαταλείψει τους ανθρώπους Τα ευγενικά αυτά ζώα δίνουν απεριόριστη αγάπη και δεν θέλουν ανταπόδοση Οι άνθρωποι που συνδέονται με ζώα είναι αδύνατον να τα αποχωριστούν και τα πενθούν περισσότερο και από έναν άνθρωπο Εκείνοι που αγαπούν τα ζώα και όχι τους ανθρώπους είναι τρομακτικά πληγωμένα άτομα από το περιβάλλον τους και τους ανθρώπουςhellip αυτό που δεν βρίσκουν στους συνανθρώπους τους το βρίσκουν στα ζώα Πιστεύω ότι όσοι δεν αγαπούν τα ζώα είναι προβληματικά άτομα Εάν θέλουν να μην έχουμε τόσα αδέσποτα μπορούμε να στειρώσουμε πολλά σκυλιά Σε 2 - 3 χρόνια θα έχει μειωθεί ο αριθμός τους χωρίς να χρειάζεται να τα δολοφονούνε Η προστασία των ζώων είναι πολιτισμός Είναι χρέος μας να τα αγαπάμε διότι μόνο αυτά δικαιούνται τον παράδεισο

45

Η Πολιτική στην Αφρική

του Αμαντού Καμάρα Η Προεδρική πολιτική έπαιξε καταστροφικό ρόλο στις χώρες τις Αφρικής για παράδειγμα σε μια χώρα της δυτικής Αφρικής τη Γουινέα Η Γουινέα είχε την ανεξαρτησία της από τις 2 Οκτωβρίου 1958 ο πρώτος πρόεδρος της ήταν ο Σαϊκ Αχμάντ Σεκού Τουρέ ο οποίος είχε κάνει 24 χρόνια στην εξουσία Ήταν από την εθνότητα Μαλινκε στην Γουινέα υπάρχουν διάφορες εθνοτικές ομάδες αλλά αυτή που έχει δύναμη είναι οι Μαλινκε οι ΣουΣου και οι Φουλανι και μερικές άλλες Στην διάρκεια της εξουσίας του ο Τουρέ έδωσε δύναμη στους Μαλινκε επειδή ήταν από αυτούς και πείραξαν πολύ τις άλλες εθνότητες επειδή αυτές δεν είχαν δύναμη ήταν σαν νόμος της ζούγκλας Και έκανε 24 χρόνια στην εξουσία πέθανε το 1983 Και μετά ήρθε καινούριος πρόεδρος που τον λέγανε Λανσανα Κοντε ο οποίος ήταν στρατιωτικός και της εθνότητας ΣουΣου αυτός πάλι έκανε το ίδιο όπως ο προηγούμενος έδωσε εξουσία στους ΣουΣου και συνεχεία μάλωναν οι δυο εθνότητες Μαλινκε και ΣουΣου όμως αυτός οργάνωσε τις εκλογές αλλά δεν ήταν εκλογές δημοκρατικές ήταν εκλογές εθνοτικές επειδή όλες οι εθνότητες τον ψηφίσαν για αρχηγό και έκανε 26 χρόνια στην εξουσία και πέθανε τον Δεκέμβριο του 2009 Και οι αρχηγοί κομμάτων συνέχισαν να χωρίζουν της εθνότητες Το 2010 η Γουινέα είχε πάλι ένα στρατηγό ο οποίος δεν ήταν ούτε Μαλινκε ούτε ΣουΣου ήταν από μια άλλη εθνότητα και αυτός οργάνωσε εκλογές χωρίς να είναι πρόεδρος Στην προεκλογική καμπάνια υπήρχαν πολλές φασαρίες ανάμεσα στις εθνότητες επειδή οι Φουλάνι από τους οποίους δεν είχε γίνει ποτέ πρόεδρος λέγανε ότι είναι η σειρά τους να κυβερνήσουν Και η χώρα ήταν χωρισμένη και αν δεν ήσουν από την εθνότητα που ζούσε σε ένα χωριό καίγανε το σπίτι σου Στην πρωτεύουσα ήταν λίγο διαφορετικά Εγώ έμενα στην πρωτεύουσα και είχα πρόβλημα επειδή έπαιζα μπάλα με άλλα παιδιά και ένα από αυτά με χτύπησε στο πόδι χωρίς να έχω τη μπάλα και τότε τον χτύπησα και εγώ και έγινε μεγάλη φασαρία ανάμεσα στους γονείς μας και ο μεγάλος αδερφός του είπε ότι θα με σκοτώσει γι αυτό ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγω από τη χώρα μου Όταν ήμουνα πια στην Ελλάδα άκουσα ότι ένας φίλος μου πέθανε για αυτό ακριβώς το πρόβλημα Στην Αφρικανική πολιτική ένα πολιτικό χάος βασιλεύει

46

ΤΟ MANGA ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑhellip

του Γιώργου ndash Μοτοκι Ζεύκη (hellipπάντα από τα δεξιά στα Αριστεράhellip)

κΑΚΗ τυΧΗ

47

το ποδοσφαιρο συνεχιζεταιhellip

48

Το καλοκαιρι του βρικολακα

49

ΑΣΚΗΣΗhellip

50

51

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟhellip 1

52

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟhellip 2

53

Funny Pages

ΑΣΠΡΟ―hellip ―ΜΑΥΡΟhellip τα σχόλια των Αστείων Σελίδων μαςhellip γράφει η Οι ζωγραφιές Ε μα πια έλεοςhellip Άσε τα άλλα που γίνονται στο σχολείο μας τώρα ούτε να χέσεις δεν μπορείς με την ησυχία σου Όχι δεν μιλάω για την Μπέλλα η οποία ανεβαίνει πάνω στις τουαλέτες και βλέπει τα άλλα κορίτσια ή κλειδώνει την καημένη την Ντρίτα στην τουαλέτα Μιλάω για τις ζωγραφιές που είναι πίσω από την πόρτα της τουαλέταςhellip Μα καλά ποιος ηλίθιος τα έκανε δηλαδή έλεοςhellip Μπαίνω μέσα στην τουαλέτα να κατουρήσω με την ηρεμία μου και στην πόρτα διαβάζω laquoξετσίπωτη δεν ντρέπεσαι να χέσεις μπροστά μου Γυμνό τέραςraquorsquo Καλά με αυτό το τελευταίο ξεχείλισε το ποτήρι Τελικά ξέχασα να κατουρήσω και απλά έφυγα νευριασμένηhellip Ντάξει τώρα σας είπα λίγο ψέματα γιατί στα αλήθεια εγώ τα ζωγράφισα όμως είμαι σίγουρη πως οι άλλες σοβαρές κοπέλες δεν το έχουν διασκεδάσει καθόλουhellip Πάλι καλά δηλαδή που δεν έχουμε τέτοιες κοπέλες στο σχολείοhellip Τα μαλλιά Μπλε πράσινο γαλάζιο ροζ μοβhellip και όμωςhellip ∆εν είναι ουράνιο τόξο Είναι η χ κοπέλα από το σχολείο μας ∆εν χρειάζεται να πω το όνομά της όλοι έχουν καταλάβει για ποια μιλάω Όλοι πεθαίνουν από την περιέργεια ποιο θα είναι το επόμενο χρώμα που θα βάλει στο κεφάλι της Κοπελιά σε παρακαλώ πες μας για να ηρεμίσουν επιτέλους και οι κουτσομπόλες του σχολείου μας γιατί έχεις γίνει το νέο θέμα τουςhellip Όχι λάθος βασικά είσαι το δεύτερο σημαντικό θέμα γιατί το πρώτο είναι το σκισμένο καλσόν της Άνναςhellip ∆εν θα πω πού είχε σκιστείhellip Οι κουτσομπόλες του σχολείου Και μιας που αναφέραμε της κουτσομπόλες του σχολείου μας ας κουτσομπολεύουμε λίγο και για αυτέςhellip Τι γίνεται αυτό το χρόνο ρε παιδιά σαν τις μύγες τις βλέπω παντού σε όλο το σχολείο ειδικά στην τουαλέταhellip Λίγο οι ζωγραφιές λίγο η Μπέλλα τώρα και οι κουτσομπόλες έλεοςhellip Μπαίνω στην τουαλέτα και αντί να κατουρήσω βάζω το αφτί μου στην πόρτα και ακούω την συζήτησηhellip Όχι πάλι ψέματα είπα γιατί εγώ βασικά ακούω την συζήτηση από πρώτο χέρι όμως οι άλλες που μπαίνουν στην τουαλέτα αυτό παίζει να κάνουνhellip Το θέμα είναι ότι αυτό το χρόνο κανείς δεν μπορεί να κάνει την ανάγκη του με την ηρεμία τουhellip Ο ζωολογικός κήπος Ο ζωολογικός κήπος του σχολείου μας ή αλλιώς το αγαπητό δεκαπενταμελές με πρόεδρό τους την μεγάλη Έμιλι η αλλιώς το γαμάτο κουτσό στραβό λιοντάρι Γαϊδούρι θα της ταίριαζε πιο πολύ αλλά αφού έχουμε τον Λεωνίδα θα τον αφήσουμε σε αυτόν τον τίτλοhellip Τώρα ντάξει δεν θέλω να συνεχίσω περισσότερο την συζήτηση αυή για να μην γίνομαι πολύ κακιάhellip Στο κάτω - κάτω και εσείς που γελάτε ή κοροϊδεύετε τώρα χειρότεροι από γαϊδουριά είστεhellip Η Αντωναράκου Εεε ρε γλέντια Τρεις φορές την έχω δει στο όνειρο την Αντωναράκου αυτή την χρονιά και κάθε μέρα που την βλέπω στο σχολείο εφιάλτης μου έχει γίνει και όχι μόνο εμένα φαντάζομαι Είναι η μόνη καθηγήτρια η οποία έχει αυτό το μοναδικό της τρόπο να με τρελαίνει Αυτό που θα πω τώρα μπορεί να μου κοστίζει την ζωή μου όμως δεν με νοιάζειhellip Αντωναρακουhellip Σε προκαλώ σε μάχη σώμα με σώμα Η καλύτερη ας κερδίζει Με αγάπη ξέρεις εσύ ποιαhellip Χαχαχαχχα Ο μυστικός συγγραφέας Ρε παιδιά αλήθεια μέχρι τώρα δεν αναρωτηθήκατε ποτέ ποιος είναι αυτός ο ηλίθιος που γραφεί αυτό τα παράξενα πράγματα Καλά αφού τώρα σίγουρα αναρωτιέστε θα σας πω εγώ hellipΕίναι μια ξανθιά γαλανομάτα κοπέλα από την τρίτη Λυκείου Ωραία φαίνομαι έτσι όπως με περιγράφω όμως μην ξεγελαστείτε από κοντά δεν είμαι ωραία για αυτό το λόγο καλύτερα να μην σας πω το όνομα και να σας αφήσω να φανταστείτε ελεύθερα hellipΚαλά αρκετά σκεφτήκατε στο Γ2 βρίσκομαι και είμαι η μοναδική ξανθιά με μπλε ή πράσινα ότι ναrsquo ναι μάτια Ελάτε να με επισκεφτείτεhellip

54

Οι Αστείες Σελίδες συμμετέχουν και αυτές στο αφιέρωμα για το Παρελθόν και το Μέλλονhellip μάλλον για το Παρελθόνhellip

Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλαhellip

της Ντρίτα Μεζίνι Γεια σας είμαι η ΝΤΡΙΤΑ και είμαι άγριος άνθρωπος και επιπλέον laquoούγκα - ούγκαraquo Τώρα θα ήθελα να σας πω την ιστορία μουhellip Λοιπόνhellip Ζω σε μία σπηλιά μαζί με 30 άλλα άτομα ακόμα πιο άγρια από εμένα είμαι ο μόνος άνθρωπος που μιλάει μία γλώσσα Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό όμως δεν έχει και πολύ σημασία Μία μέρα καθόμουν στην σπηλιά και πεινούσα πάρα πολύ Είχα μέρες να φάω κάτι και το μυαλό μου είχε πάει άσχημα σε ψητό ταύρο laquoΓια περίμενε νομίζω ότι η φωτιά δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμαraquo Μα είναι κάτι παράξενα πράγματα που περνάνε από το μυαλό μου καμία φοράhellip σοβαρά νιώθω ότι έχω γεννηθεί στην λάθος εποχή Δεν είναι αυτός ο κόσμος για εμένα Εγώ είμαι κάτι ξεχωριστό Τέλος πάντων πίσω στο θέμα μαςhellip Πεινούσα πολύhellip Σηκώνομαι για να πάω να κατουρήσω λίγο πιο πέρα και εκείνη την στιγμή σκοντάφτω και το χέρι μου λερώνεται με σκατά και όταν το ακουμπάω πάνω στον τοίχο το χέρι μου μένει εκείhellip φαινόταν σαν αληθινό Εκείνη την στιγμή μου έρχεται η ιδέα να κάνω έναν αληθινό ταύρο Δυστυχώς αυτός ο ταύρος δεν τρωγόταν Όμως τα δόντια μου μία χαρά έπεσαν Παρόλο όμως που ο ταύρος αυτός δεν τρώγονταν ήταν κάτι ξεχωριστό πολύ ωραίο ένοιωθα κάτι υπέροχο όταν το έβλεπα παρόλο που πεινούσα πάντα

55

Χωρίς Σύνορα έτος 8ο αριθμός τεύχους 1 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 Για το τεύχος συνεργάστηκαν

Κείμενα Αμπντάλλα Αζκόρ Πέτρος Αλεξαντρόβ Σαλόμε Αμπνταλάντζε Τζένιφερ Άντζη Ειρήνη

Αντωναράκου Γιούλη Δάμη Ριχάμπ Ελσαγιέντ Έλντα Ζαβαλάνι Πέτια Ζαγκόρτσεβα Ρεζάν Ζάζα

Γιώργος Μοτόκι Ζεύκης Αιμιλία Ζλάτκοβα Αμαντού Καμάρα Ζάλχα Καράκας Νεγκάρ Καρίμι Νάτια

Κικναβελίτζε Αντρέι Κοτσύλο Τατιάνα Κουζμινίχ Λίκα Κουχιανίτζε Τζόσουα Κρούελ Γιάννης Λάβνερ

Μαρία Μαλβενισβίλι Ζουαλίσα Μαλίκ Γιούλια Μαστίκας Ντρίτα Μεζίνι Μαρία Μοτσονελίτζε Ράντα

Μοχάμεντ Ρομίνα Μπαζαϊτι Οριάντα Μπαϊράμι Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Τόκο Μπεριασβίλι

Μοχάμεντ Μπίλο Πάολα Μποντούρι Ντανιέλα Μπούλγκακ Σαλόμε Ναβγκουραΐντζε Μάριος Νασράλλα

Μάια Ουτρουγκασβίλι Άννα Παρτσβάνια Λάουρα Πασυβιάτ Γιολίτα Πέντσεβα Στέφανι Πέτκοβα Αρτιόμ

Πετράσκου Χριστίνα Πολοβίνα Ρεγκίνα Οσέι Χάμσον Νιλοφάρ Ραχματολλαχί Μπάρτεκ Ρογκάλα Άννα

Ρότσι Νάνα Ρουσσάντζε Στας Σαμοχβάλοβ Τάκης Ισάμ Σας Φρανκ Σιμπαγιάν Ντομίνικα Σόβα Ντάρια

Τσιβιλίδη Μιχάλης Τυμπούρσκι Μαριάνα Φελφέλ Ναταλί Χαλάουι Καμέλια Χρίστοβα Σιμόνα Χρίστοβα

Εικονογράφηση Πέτρος Αλεξαντρόβ Νίνι Βατσαρίτζε Γιώργος Μοτόκι Ζεύκης Γιολίτα Πέντσεβα Τζων

Έρικ Ρικοχερμόζο Μιχαέλα Τσιόρα Εξώφυλλο Τζων Έρικ Ρικοχερμόζο (εικόνα) Πέτρος Αλεξαντρόβ

(τίτλος) Για να φτιαχτεί αυτή τη φορά το τεύχος βοήθησαν Πέτρος Αλεξαντρόβ Ούμε Αμμάρα Ουσάμα

Αχμέντ Νίνι Βατσαρίτζε Αθηνά Γιάχεια Έλντα Ζαβαλάνι Αιμιλία Ζλάτκοβα Αμαντού Καμάρα Ζάκο

Κικναβελίτζε Τατιάνα Κουζμινίχ Μπογκνάν Κούντιν Αθηνά Κούσπιελ Ρομάν Κρίβιι Μίρνα Μακκάρυ

Ντρίτα Μεζίνι Μαρία Μοτσονελίτζε Μουτέμπα Μουμπάνγκα Σάνφο Μοχαμαντί Ράντα Μοχάμεντ

Αμπντάλλα Μπαντρ Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Λεονίντ Μπογκντάν Πάολα Μποντούρι Ντανιέλα

Μπούλγκακ Μόνα Μουρατουλαΐν Στέφανι Πέτκοβα Χριστίνα Πολοβίνα Ελίας Ρατζαμπί Αμπάς Ρεζκ

Τζων Έρικ Ρικοχερμόζο Αλεξάνδρα Ροσίνσκα Άννα Ρότσι Γιώργος Σαραφιανός Τάκης Ισάμ Σας

Ντάρια Σιμονένκο Ιλόνα Σοκόλοβα Ντάρια Τσιβιλίδη Αχμέντ Χουσεΐν Άνι Χουρσουντιάν Μπέλλα

Χουσεμπέλιου Σιμόνα Χρίστοβα

Συντακτική ομάδα Αθηνά Γιάχεια Αιμιλία Ζλάτκοβα Σιλβάνα Λαπάνι Ντρίτα Μεζίνι Σάνφο Μοχαμαντί

Ράντα Μοχάμεντ Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Αμπάς Ρεζκ Άννα Ρότσι Συνεργάτες καθηγητές Ειρήνη Αντωναράκου Διονύσης Μητρόπουλος Γιώργος Σαραφιανός

56

Page 5: Εκπαίδευσης Νοέμβριος 2013) 0€2lyk-diap-ellin.att.sch.gr/efimerida/horis_synora.8.1.pdf · γίνεται και στο σχολείο μου, το Διαπολιτισμικό

περαιτέρω προβλήματα και εντάσεις σε σχολεία Γιατί δεν αλλάζει η Ελλάδα καθεστώς και από Δημοκρατία να γίνει κράτος άλλου τύπου ―να κλειστεί τελείως η χώρα στην εθνικότητά της Με το να πηγαίνουν στο σχολείο τα αλλοδαπά παιδιά και να εντάσσονται λοιπόν στο laquoσύστημαraquo της χώρας μαθαίνουν να γίνουν πολιτισμένοι και μορφωμένοι πολίτες και όχι θυμωμένοι πρόσφυγες ή laquoγκέτοraquo ή ακόμα και εγκληματίες Ένας τρόπος αποτροπής της εγκληματικότητας και του βανδαλισμού είναι αυτό το laquoχέριraquo που απλώνεται σε αυτά τα παιδιά Ποια είναι η ουσία η δική σας γιατί φτάσαμε ως εδώ Γιατί τόση έχθρα Πού ακριβώς εμφανίζεται η παιδεία σε αυτό το laquoσύστημαraquo Στην δική σας πλευρά ―ή στην πλευρά των παιδιών που την αναζητάνε Είναι σημαντικό να διαλυθεί επιτέλους αυτό το τείχος Να υπάρξει για τα παιδιά αυτά μια αλληλεγγύη Δείτε το σαν μια ήπια δραστηριότητα και όχι σαν μια λακκούβα στο δρόμο σας Θα περιμένω μαζί με τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου τα δικά σας αιτήματα και επιχειρήματα πάνω στο θέμα του laquoλουκέτουraquo αυτής της εκπαίδευσης Ας μην το επεκτείνουμε όμως περαιτέρω το θέμα Κάνετε μια σωστή διαχείριση αλλά μην εμπλέκετε αβοήθητα και απροστάτευτα παιδιά σε ιστορίες δίχως αρχή και τέλος Χτυπήστε το laquoκόκκινο σημείοraquo της υπόθεσης Τη διαχείριση της κατάστασης με πολιτισμένους και αποτελεσματικούς τρόπους Τους οποίους δεν μπορώ να σας τους πω ή να σας προτείνω κάτι άλλο γιατί και εγώ όπως και εκατομμύρια άλλοι νέοι άνθρωποι στη χώρα προσπαθώ να επιβιώσω όχι μόνο από την οικονομική αλλά και την οινωνική κρίση κ

Πρώτες μέρεςhellip Είναι πάντα δύσκολο να είσαι το καινούριο παιδί στο σχολείο και να αρχίζεις πάλι από την αρχή να κανείς φίλους Αλλά δεν μου πήρε πολύ καιρό μέχρι να βρω μερικούς πολύ καλούς νέους φίλους Ήμουν πολύ αγχωμένη την πρώτη μέρα στο σχολείο Αλλά η μαμά μου με έκανε να νιώθω καλύτερα και ως συνήθως είχε δίκιο Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να είμαι ο εαυτός μου Αυτό το Λύκειο το διαπολιτισμικό είναι ένα σχολείο που δουλεύει ομαδικά Τα παιδιά στην ομάδα είναι φίλοι μου εντός κι εκτός σχολείου

Γιούλια Μαστίκας

5

λλοογγοοττεεχχννίίαα

Αφ ι έρωμα Σχέδια για το μέλλονhellip

Αναμνήσεις από το παρελθόνhellip

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΈΡΟΣ 1)

Θα μου λείψειςhellip Μικρό αφιέρωμα στους μαθητές της περσινής Γ΄ Λυκείουhellip

6

Ήταν η τάξη που κυνηγήθηκε περισσότερο (όχι από μας φυσικά)hellip και αγωνίστηκε ακόμα περισσότεροhellip Φεύγοντας αποχαιρετούν το σχολείο μαςhellip

Λίγα λόγια για τον αποχαιρετισμό Σχολικά έτη 2010‐2013 αυτές ήταν οι χρονιές που γνώρισα κάτι άτομα που μου έχουν αλλάξει την ζωή και πιο συγκεκριμένα δύο κορίτσια από Πολωνία Η πρώτη μας γνωριμία ήταν στο μάθημα της επιλογής‐ ψυχολογία βασικά στο διάλειμμα πριν μπούμε στο μάθημα τέλος πάντων Η παρέα μου και εγώ για να τραβήξουμε την προσοχή τους φωνάζαμε κάτι ονόματα άστα να πάνε Τελικά γνωριστήκαμε μέσω facebook Από τότε που μιλάμε στο ίντερνετ ανοίχτηκε λωλή συζήτηση για την ζωή τα προβλήματα τις αγάπες και ότι άλλο φανταστείτε και έτσι και εγώ τις έχω σαν τις αδερφές μου κολλητές φίλες Για μένα αυτές οι χρόνιες θα μου είναι αξέχαστες και ελπίζω να μην κλείσει το σχολείο τούτο Make love not war peace

Φρανκ Σιμπαγιάν

3 χρόνια πριν για πρώτη φορά ήρθα στο σχολείο αυτό Ήταν το πιο καλύτερο που μπορούσα να κάνω Γνώρισα ανθρώπους από διάφορες χώρες Όλοι κάνουν παρέα με όλους δεν υπάρχει καθόλου ρατσισμός όπως σε αλλά σχολεία Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει Στο σχολείο είναι όλα τέλεια και οι καθηγητές μας βοηθάνε μας αγαπάνε και θέλουν να μας βοηθήσουν σε όλα ακόμα και να περάσουμε στις σχολές που θέλουμε Τα μαθήματα γίνονται με τον πιο εύκολο τρόπο Υπάρχουν και μερικοί καθηγητές που μπορούμε να μιλήσουμε για όλα μαζί τους και μας δίνουν υποστήριξη Τα παιδιά είναι τα καλύτερα που γνώρισα Όλοι είναι καλοί Και στο σχολείο πέρασα και τις καλές και τις κακές στιγμές μου όμως όλα τα θυμάμαι και δεν τα μετανιώνω Τώρα που φεύγω απ το σχολείο όλα θα μου λείψουν παρά πολύ Όλοι και όλα Ήταν τα καλύτερα χρόνια που έζησα Ούτε στο πολωνικό σχόλιο δεν ήταν τόσο καλά Έμαθα πολλά πράγματα από αυτό το σχολείο το πιο σημαντικό είναι να αγαπάμε τους ανθρώπους έτσι όπως είναι και να έχουμε σεβασμό σε αυτούς από οποία χώρα και να είναι Γνώρισα και τέτοιους ανθρώπους που μου άλλαξαν την ζωή Έμαθα και πιο καλά τα ελληνικά μου Θα μου λείψει το σχολείο όμως κάποια μέρα θα έρθω να δω τους καθηγητές και μακάρι να μην κλείσει το σχολείο γιατί δίνει στα παιδιά ελπίδα για τα καλύτερα

Ντομινικα Σόβα

7

Στο σχολείο μουhellip στην παρέα μουhellip

Στην αρχή δεν ήξερα τι γίνεται

Στο σχολείο δεν είχα ζωή

Φοβόμουν να ξυπνήσω το πρωί

Γνώρισα μερικούς ανθρώπους

Αλλά ακόμα δεν έβρισκα τρόπουςhellip

Τρόπους να νιώσω ελευθερία

Μετά κάτι αρχίζει και αλλάζει

Η ζωή από μόνη συμπέρασμα βγάζει

Βρήκα την χαρά και την τρέλα

Ξαφνικά η καθημερινότητα έγινε καραμέλα

Μια παρέα- ένα σχολείο

Όλοι ήταν για μένα σαν νοσοκομείο

Σαν φάρμακο που βοηθάει

Στο μέρος του σώματος που πονάει

Κάθε φάτσα μου έφτιαχνε την μέρα

Μου έδινε δύναμη να προχωρήσω πιο πέρα

Και τώρα

Τελειώνουν όλα

Ξαφνικά χάνω αυτό που κέρδισα

Σαν να αφήνω την καρδιά μου πίσω

Μα δεν μπορώ έτσι να τα αφήσω

Τόσες στιγμές τόσες αναμνήσεις

Με τίποτα δεν μπορείς να τα σβήσεις

Όλα θα μείνουν μέσα στο μυαλό

Και σίγουρα στην καρδιά

Για να με ζεστάνουν σαν αγκαλιά

Μπάρτος Ρογκάλα

Τα τρία χρόνια στο σχολείο αυτό ήταν τα τρία καλύτερα μου χρόνια Τόσες υπέροχες αναμνήσειςhellip Πριν βρεθώ εκεί άλλαζα συνεχώς σχολεία και τόπους που έμενα αλλά πουθενά δεν ένιωθα τόσο ωραία όσο ένιωσα εκεί Τους φίλους μου από το σχολείο τους έχω σαν την οικογένειά μου Τώρα ήρθε η στιγμή να αλλάξω πάλι χώρα σχολείο Θα μου λείψουν πολύ τα παιδιά που γνώρισα εκεί οι καθηγητές και η διευθύντρια Ξέρω πως πουθενά δεν θα με δεχτούν τόσο θερμά όσο σε αυτό το σχολείο Κανείς και πουθενά δεν κάνει τόσα πράγματα να νιώσει κανείς τόσο άνετα Το καλύτερο πάντως είναι ότι στο σχολείο υπάρχουν παιδιά από σχεδόν όλο τον κόσμο και δεν υπάρχει Κ Α Θ Ο Λ Ο Υ ρατσισμός οι καθηγητές κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους να μας βοηθήσουν στα μαθήματα αλλά και σε ότι άλλο χρειάζεται κανείς Ο καθένας μας έμαθε πολλά πράγματα από τους καθηγητές και δεν εννοώ μόνο τα

8

μαθήματα υπάρχουν και καθηγητές οι όποιοι μας δίνουν και συμβουλές Θέλω όταν ξαναέρθω στην Ελλάδα να έρθω στο σχολείο να δω ίδιους καθηγητές και την ίδια διευθύντρια δεν θέλω να κλείσει το σχολείο για κανέναν λόγο γιατί το σχολείο είναι η μόνη ελπίδα για τα παιδιά που μόλις ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα και χωρίς να έχουν φίλους το σχολείο είναι η μόνη ελπίδα για το καλύτερο αύριο

Λάουρα Νικόλ Πασιβιάτ

Οι αναμνήσεις από το λύκειο είναι πάρα πολλές Μέσα σε αυτές τις αναμνήσεις υπάρχουν οι φιλίες οι παρέες οι καθηγητές η κύρια Σιούτη η ευχαρίστηση στο μάθημα η βαρεμάρα στα κενά μαθήματα όλα πάνε πακέτο σε αυτή την ζωή Χαίρομαι πολύ που είχα την ευκαιρία να φοιτώ σε αυτό το σχολείο Όπως όλα τα πράγματα στην ζωή υπάρχει το καλό και το κακό Το σχολείο σου προσφέρει μόρφωση ενώ από την άλλη για πολύ καιρό δεν είχε σχολικά και καθηγητές για κάποια μαθήματα Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία και λογικήhellip Όλα γίνονται αρκεί να το θέλεις Φέτος πέρασα μια ωραία χρονιά υπήρχε μερικές φορές αναστάτωση μερικές φορές ησυχία Η εκδρομή με χαλάρωσε πολύ ξεφύγαμε για τρείς ημέρες μακριά από την Αθήνα ήταν σαν καλοκαιρινές διακοπές είχε όλα τα καλά πράγματα Εύχομαι σε όλους τους καθηγητές και την κυρία Σιούτη να είναι καλά και να μας θυμούνται εμάς τους απόφοιτους μαθητές επίσης καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που συνεχίζουν

Ρομίνα Μπαζαΐτη

Πώς να σrsquo ευχαριστήσω

Όσα και να πω για αυτό το σχολείο θα τα θεωρώ λίγα και είναι πραγματικά λίγα γι΄ αυτό δεν ξερά πώς να σrsquo ευχαριστήσωhellip

Να σε ευχαριστήσω που με έμαθες τα ελληνικά ή να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να περάσω πολλά χρόνια ευχάριστα και ωραίαhellip

Να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να μάθω πράγματα για όλο τον κόσμο και για την Ελληνική κοινωνία Να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να έχω φίλους που δεν θα τους

είχα γνωρίσει ποτέhellip Αυτό το σχολείο με υποστήριζε ως ξένο μαθητής σε μια ξένη χώρα που δεν ήξερα ούτε τα γράμματά της και όπως με υποστήριζε τόσα χρόνια θα το υποστηρίξω και εγώ

μέχρι και την τελευταία μου στιγμή σ΄ αυτή τη χώρα Ευχαριστώ για το σχολείο μου Ευχαριστώ για τους καθηγητές μου Ευχαριστώ

για όσους μαθητές και όσους καθηγητές βοήθησαν και υποστήριξαν να υπάρχει αυτό το σχολείο

ΜΑΡΙΟΣ ΝΑΣΡΑΛΛΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ Όταν ήμουν τρίτη λυκείου πήγαμε μια τριήμερη στην Άνδρο Εκεί περάσαμε πολύ ωραία με τα παιδιά και τους καθηγητές που ήταν μαζί μας

Το βράδυ πήγαμε παραλία και ανάψαμε φωτιά Πήγαμε σε μουσεία σε σπηλιά και σε άλλα μέρη Έχω φωτογραφίες από όλα αυτά και τώρα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όταν βλέπω όλα αυτά μου θυμίζουν τα παιδιά που τώρα δεν τους βλέπω και τα μέρη στα οποία έχω πάει Επίσης και αυτά που έχουμε κάνει εκεί Ελπίζω τα παιδιά που ήμασταν μαζί τότε να είστε καλά και ακόμα σας αγαπάω

Νιλοφάρ Ραχματολλαχί

9

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΈΡΟΣ 2)

Καινούργια αρχήhellip Μικρό αφιέρωμα στους μαθητές της περσινής Γ΄ Γυμνασίουhellip

Τους είδαμε για πρώτη φορά στο σχολείο κάποια μέρα της άνοιξηςhellip μας είχαν επισκεφτεί για να μάθουν για μαςhellip κάποιοι φύγανε κάποιοι βρίσκονται και τώρα εδώhellip έγραψαν τότε και κάποια πράγματα για τις σκέψεις και τις εντυπώσεις τουςhellip το μέλλον του στο σχολείο είναι ακόμα μπροστά τουςhellip η περσινή Τρίτη γυμνασίουhellip

Αρχή στο Διαπολιτισμικό σχολείο

της Μαρίας Μπαχίτ Θα μιλήσω για το σχολείο μας το διαπολιτισμικό Όταν ήρθα εδώ στην Ελλάδα νόμιζα ότι το σχολείο είναι πολύ δύσκολο και όταν μου είπαν ότι έχει σχολείο που βοηθάει τους ξένους ή αυτούς που δεν ξέρουν ελληνικά καλά και δυσκολεύονται στη γλώσσα πήγα Στο σχολείο λίγο φοβήθηκα από τα παιδιά και από τις δασκάλες μήπως είναι λίγο αυστηρές Αλλά είδα εκεί ότι τα παιδιά είναι καλά και οι δάσκαλοι μαθαίνουν καλά και σιγά - σιγά Υπάρχουν τμήματα αυτός που ξέρει ελληνικά πάει σε μεγάλο τμήμα και αυτοί που δεν ξέρουν πάνε με τα παιδιά που δεν ξέρουν καλά και μαθαίνουν μια χαρά εκεί

School is Boringhellip της Ντάρια Τσιβιλίδη

Το σχολείο είναι πολύ βαρετό πράγμα Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να πάει σχολείο αλλά είναι η υποχρέωσή μας Οι δάσκαλοί μας είναι πολύ καλοί όμως όταν ξεκινάνε να μιλάνε για το μάθημα βαριόμαστε και θέλουμε να κοιμηθούμε Έχουμε πολλά μαθήματα τα οποία δεν μας χρειάζονται στην ζωή μας όπως τα αρχαία Μερικά μαθήματα απλά δεν θέλουμε να τα μάθουμε λόγω του ότι δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά Βέβαια δεν υπάρχει τέλειο σχολείο αλλά όσα και να έχει το σχολείο μας μειονεκτήματα μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο Προσέχοντας στα μαθήματα προσέχοντας το περιβάλλον στην αυλή και υπολογίζοντας τους ανθρώπους που είναι γύρω μας Αν οι μαθητές και οι δάσκαλοι δώσουν σημασία σε αυτά τα τρία πράγματα τότε το σχολείο μας θα γίνει λίγο πιο καλύτερο Το σημαντικότερο για μας τους μαθητές είναι να νιώθουμε την βοήθεια από τους καθηγητές μας και να καταλαβαίνουμε αυτά που προσπαθούν να μας μάθουν Όμως αν σε κάποιο μάθημα έχουμε τον καθηγητή που συνέχεια μας φωνάζει και δεν μπορεί να μας εξηγήσει καλά τότε και εμείς δεν καταλαβαίνουμε και δεν μαθαίνουμε τίποτα Δεν φταίμε εμείς αυτοί που μας μαθαίνουν φταίνε και βέβαια τα παιδιά που βρίσκονται στην τάξη απλά περνώντας την ώρα και ενοχλώντας το μάθημα Όμως κάποιοι θέλουν να μάθουν και δεν μας δίνεται την ευκαιρία να το κάνουμε Σκεφτείτε το αγαπητοί μας καθηγητές και προσπαθήστε να κάνετε κάτι για να είναι το μάθημά σας ενδιαφέρον και να μην χρειάζεται να φωνάζετε κάθε πέντε λεπτά στο ένα η στο άλλο ενοχλητικό άτομο Θέλουμε να μας μάθετε αυτά που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε

10

ΨΕΜΑΤΑ της Στεφανί Πετκόβα

Διάλεξα να γράψω για τα ψέματα Νομίζω πώς δεν υπάρχει άνθρωπος που να του αρέσουν Επίσης δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην τα λέει μικρά ή μεγάλα Στις διαφορετικές περιπτώσεις οι άνθρωποι αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο Η μια είναι όταν ξέρουν πια την αλήθεια και ακούνε τι θα τους πουν Η αντίδραση που θεωρώ καλύτερη είναι να τα πάρεις ειρωνικά και ο ψεύτης τελικά να βγει γελοίος Όμως αν είναι ας πούμε η αδελφή μου μπορεί να θυμώσει μπροστά στα ψέμα εΕίναι και αυτό φυσικόhellip έτσι

Το συμπεράσματα είναι ότι τα ψέματα δεν μας κάνουν καλό (όπως μας μαθαίνουν ακόμα στο δημοτικό χάχα) Δεν μας βοηθάνε και ο μόνος που χάνει είναι ο ψεύτης

Respect the truth

hellipand smile D

ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ της Σαλόμε Ναβγκουραΐντζε

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια κοπέλα Η κοπέλα δεν είχε κανένα και περίμενε τη μάνα της να την πάρει από τη χώρα της Στην ξένη χώρα πράγμα παράξενο για την κοπέλα αυτή βρήκε φίλους Με διάφορα χρώματα με διάφορες κουλτούρες και τρόπους ζωής Ήταν ενδιαφέρον ότι στη χώρα της κανείς δεν τη καταλάβαινε και εκεί που καν δεν μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα όλοι ήταν δίπλα τηςhellip Η κοπέλα έζησε καλά και εμείς καλύτερα

(μετάφραση Σαλόμε Αμπνταλάντζε)

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

του Μοχάμεντ Μπίλο Μπαρι Στο σχολείο μας υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες Μου αρέσουν τα μαθήματα και τα παιδιά Έχει λίγο ρατσισμό αλλά δεν είναι πολύ Υπάρχουν καλές δασκάλες που τους αρέσουν τα παιδιά ξέρουν πώς να μιλήσουν με τα παιδιά πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά που δεν ξέρουν πολύ καλά ελληνικά Τα παιδιά στο σχολείο μας είναι διαφορετικά με τις χώρες τις γλώσσες τον πολιτισμό Εδώ θέλουμε πιο πολύ βοήθεια για τη γλώσσα όπως εγώ μιλάω αγγλικά και γαλλικά αλλά τα ελληνικά είναι πολύ δύσκολα για μένα

11

Σχέδια για το μέλλονhellip Αναμνήσεις από το παρελθόνhellip

ΜΕΛΛΟΝ του Αρτιόμ Πετράσκου

Εδώ όλα είναι διαφορετικά το πιο περίεργο είναι πως μετά την βροχή ανατέλλει ο ήλιος ξαφνικά Έτσι είδα πράγματα που δεν είχα ξαναδεί στο σπίτι μου Σε καμία περίπτωση δεν μου αρέσουν τα απρογραμμάτιστα πράγματα ακόμα και αν στο δωμάτιό μου υπάρχει πάντα αταξία Με δυσκολία βρήκα ένα στυλό και άρχισα να γράφω Ο Σαράφ μου είπε να γράψω για το μέλλον μου μα δεν ξέρει πως κάνεις δεν γνωρίζει το μέλλον του Αυτό με ρωτάνε όλοι τον τελευταίο καιρό αλλά δεν έχω κάποια απάντηση Ένα παράξενο πράγμα είναι πως πριν λίγο καιρό ήμουν αποφασισμένος πως θα έπαιρνα την κιθάρα μου και θα πήγαινα σπίτι θα τραγουδούσα όλη μέρα σε γάμους και θα ξεκουραζόμουν γιατί είμαι λίγο τεμπέλης Αλλά πιο πολύ απrsquo όλα ήθελα να ξεφύγω από τον απαίσιο θόρυβο της πόλης τον οποίο δεν συνήθισα και σίγουρα να βρεθώ σε κοντινά μου πρόσωπα Πριν 2 χρόνια ήταν ένα τέλειο μέλλον για μέναhellip Αλλά τώρα πια δεν είμαι σίγουρος πως θέλω να τραγουδάω τα βράδια σε γάμους να αγοράσω ένα επάγγελμα όπως όλοι να τρώω και να πίνω όλη μέρα ακόμα και αν το δικό μας μολδαβικό κρασί είναι πολύ ωραίο Βλέπω το μέλλον μου σε ομίχλη και δεν είμαι σίγουρος πια για τίποτα Αλλά αν παρrsquo όλα αυτά είμαι εδώ θα ζητήσω να μου στείλουν δύο λίτρα κρασί από το σπίτι μου και θα περιμένω να ανατείλει ο ήλιος ο ήλιος μετά την βροχήhellip

ΠΑΡΟΝ - ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΜΕΛΛΟΝ

της Λίκα Κουχιανίτζε Πριν ένα μήνα ήταν πριν ένα μήνα πριν δύο μήνες ήταν πριν δύο μήνες πριν τρεις μήνες ήταν πριν τρεις μήνες Και άμα θα συνεχίσω έτσι θα καταλάβω ότι πριν την ζωή μου ήταν πάλι η ζωή μου και το βασικό ούτε καν θυμάμαι τι πού και πώς Πάντα γίνονται διαφορετικά πράγματα στην ζωή μας κάποια θέλουμε να τα θυμόμαστε και κάποια να τα ξεχάσουμε αλλά ο πόνος υπάρχει εκεί επειδή η μνήμη δεν είναι όπως την θέλουμε εμείς Απλά υπάρχουν τρία πράγματαhellip το παρελθόν που ποτέ δεν μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε το μέλλον το μέλλον που ποτέ δεν μας βοηθάει για να ξεχάσουμε το παρελθόν και το και το παρόν που είναι η στιγμή που δεν θυμόμαστε ούτε παρελθόν ούτε μέλλον

12

Πονάει η καρδιά της Γιουλιάνα Δάμη

Πονάει η καρδιά αλλά πάλι σε κοιτάνε περίεργα γιατί με βλέπουν κάνω τη ζωή μου τι θα με περιμένει αν πάω εκεί η καρδιά θέλει να μείνει δεν θέλει να βγει Μήπως δεν είμαι εγώ είναι αυτή η γυναίκα που η ζωή της είναι μαρτύριο φρικτό βλέπει μόνο τα φοβισμένα πράγματα λες και είναι σωστό Δεν μπορεί να μιλήσει την βλέπει και την αγγίζει σε μία νύχτα που δεν τελειώνει αυτή η σιωπή σε σκοτώνει Ένα όνειρο του Πέτρου Αλεξαντροβ Είχα ένα όνειρο Σαν εσύ να με κοιτούσες Και ήσουνα με άλλον Και για μένα δεν ενδιαφέρεσαι

Αλλά όταν ξύπνησα Δίπλα μου σε είδα Κοιμόσουν στο στήθος μου Σαν ένας άγγελος στο ουρανό σου

Όταν ξύπνησες Σου διηγήθηκα το όνειρό μου Με κοίταξες και χαμογέλασες Και με χαμηλή φωνή μου ψιθύρισες

Μου είπες ότι είμαι ζωή σου Και δεν θα με προδώσεις ποτέ Όλη τη ζωή θα με αγαπάς Και θα είσαι δίπλα μου για πάνταhellip

13

Ένας Εφιάλτης της Μαριάννας Φελφέλ Μια μέρα γύριζα από το σχολείο και ήμουνα παρά πολύ κουρασμένη Και δεν ήθελα ούτε να φάω ούτε να αλλάξω τα ρούχα μου από τη πολύ κούραση Δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα Το μόνο που ήθελα να κάνω είναι να κοιμηθώ τίποτα άλλο δεν ήθελα Βασικά ήταν πρώτη φορά να θέλω τόσο πολύ να κοιμηθώ Ύστερα πέταξα την τσάντα μου κάτω και μπήκα στο δωμάτιο μου χωρίς να βγάλω άχνα Ούτε να βγάλω κάποια λέξη Ξάπλωσα μετά από μια πολύ κουραστική μέρα στο σχολείο και με το που έβαλα το κεφάλι μου πάνω στο μαξιλάρι κοιμήθηκα λες και πρώτη φορά κοιμάμαι ή πρώτη φορά βλέπω ένα μαξιλάρι Είχα όνειρο πως κάποιος με ψάχνει κάποιος που δεν τον ξέρω άλλα με θέλει θέλει κάτι από έμενα Για αυτό άρχισε να με κυνηγάει Εγώ όμως μόλις ξέρω ότι κάποιος άγνωστος με κυνηγάει αρχίζω να φοβάμαι Και να σκέφτομαι πού να κρυφτώ για να μην με βρει αυτός ο άγνωστος Άρχισα λοιπόν να τρέχω χωρίς να ξέρω πού πάω Το μόνο που ήθελα είναι να ξεφύγω από αυτόν που με κυνηγούσε με οποιοδήποτε τρόπο γι αυτό έφυγα από το σπίτι μου και πήγα να μείνω στο σπίτι μιας φίλης μου Μετά με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο και μου είπε ότι αυτός ο άγνωστος ρώτησε για έμενα και γι αυτό το λόγο έπρεπε να φύγω από το σπίτι της φίλης μου γιατί μπορεί να έρθει (ο άγνωστος) εκεί Πέρασαν οι μέρες και κατάλαβα ότι αυτός ο άγνωστος ήθελε να με σκοτώσει και δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελε να το κάνει αυτό Και εγώ τελικά άρχισα να τρέχω από χώρα σε χώρα για να ξεφύγω από αυτόν ώστε να μη με βρει

Στα όνειρά μου της Καμέλια Χρίστοβα

Κάθε βράδυ καθένας από εμάς όταν ξαπλώνει στο κρεβάτι του στο μυαλό του αμέσως έρχεται ένας άνθρωπος τον οποίον αγαπάμε ή αγαπούσαμε κάποτε Τις περισσότερες φορές ονειρευόμαστε αυτόν τον οποίον δεν θα είμαστε ξανά μαζί του Που κάποτε ήταν το άλλο μου μισό και κάθε πρωί που ξύπναγα μου έλεγε laquoσε αγαπάωraquo Ένιωθα στο κόσμο μαζί του μια σιγουριά Όταν κλείνεις τα μάτια σου νιώθεις το φιλί του Μα τώρα έχεις χαθεί και δεν υπάρχεις πουθενά και δεν θα είμαστε μαζί όπως ήμασταν παλιά Όλα αυτά που νιώθω θέλω να σου τα χαρίσω Μα σε θέλω ακόμαhellip Σου εύχομαι να είσαι πάντα ευτυχισμένος Θα ήταν ένα ψέμα που εσύ δεν θες εμένα ούτε εγώ εσένα Στα όνειρά μου ψάχνω να σε βρω και κοιτάω στον ουρανό τα αστέρια βλέπω κοντά μα εσύ δεν είσαι πια εδώ

14

ΝΕΡΟ της Λίκα Κουχιανιτζε

Σηκώθηκα και έφυγα Ούτε καν ξέρω πού είμαι πότε ήταν όταν το παιδί είχε μάθει να κολυμπάει στο νερό που είναι μέχρι τον αστράγαλοhellip Μήπως κάπου εδώ είναι τα δικά σου πράσινα μάτια θα τα έδινα όλα για να τα ακουμπήσω μία φορά Πάλι και πάλι πάω κάπου με χαιρετάει μόνο η γνωστή μου βροχή πάλι και πάλι σκέφτομαι για σένα και τα μαλλιά σου για τη θάλασσα Μήπως κάπου εδώ είναι τα δικά σου πράσινα μάτια γύρνα νιώθω μυρίζω τον βλέπωhellip Πεθαίνωhellip Με το ζόρι μου κλείσανε τα ανοιχτά πράσινα μάτιαhellipσκέφτηκε ∆εν θα ξαναβρέξει ποτέ Γέλα

Θάλασσα του Τζόσουα Κρούελ

Ένα θαλασσινό πουλί και ωραία παραλία μέσα σε καλοκαιρινό καιρό Αλλά σε άλλη πλευρά μού έρχεται στο μυαλό φουρτούνα στο νερό μαύρος ουρανός καταιγίδες απόλυτο χάος Αλλά όταν τελειώνει η νύχτα στη θάλασσα έρχεται η αυγή με το νερό ακίνητο με χρώμα χρυσό από τον ήλιο

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΕΡΟΣ

του Μιχάλη Τυμπούρσκι Ένα μέρος ξεχωριστό από τα άλλα ένα πάρκο με παιδική χαρά Εμφάνιση σαν του παγκόσμιου πολέμου με την μυρωδιά των δέντρων να λένε πως ο πόλεμος πια τέλειωσε τα δέντρα πήρανε μορφή ζώων και κάποιων πραγμάτων πέτρινα καθίσματα συγκρίνουν τον παλιό αιώνα με τον καινούριο Μαζί με την παρέα μου το ονομάσαμε ldquoΖέαςrdquo ήταν το όνομα της πιτσαρίας στην απέναντι πλευρά του πάρκου το όνομα αυτό σήμαινε για μας τη δύναμη εμπιστοσύνη φιλία οικογένεια και πολλά άλλαhellip

15

Νοσταλγία της Σαλόμε Αμπνταλάντζε

Νοσταλγία και πάλι θα πω Εμένα οι φωτογραφίες μου φέρνουν νοσταλγία Κάποιες φορές δε θέλω να χω ούτε τη μνήμη ούτε τις φωτογραφίες Κάποιες φορές μισώ το χρόνο που περνάει τόσο γρήγορα αφήνοντάς μου τα χαρτιά με τις στιγμές της χαράς Γιατί Γιατί δεν θα ξανανιώσω αυτή τη χαρά δεύτερη φορά Έμεινε εκεί πάγωσε για πάντα στο χρόνο

Θα ήθελα για τις φωτογραφίες της μνήμης να μην υπάρχουν Να εξαφανιστούνε με τα χαρτιά Μετά δεν θα σκεφτόμαστε για το παρελθόν και θα βρούμε τη χαρά ξανά και ξανά Πιο δυνατή από αυτήν που είχαμε πριν Πιο όμορφη από αυτήν που είχαμε ποτέ

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Νεγκάρ Καρίμι

Οι φωτογραφίες για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό Μου αρέσει να βγάζω και να με βγάζουν Οι φωτογραφίες για μένα σημαίνουν χαρά αγάπη λύπη χαμόγελο Μrsquo αρέσει όπου κι αν πάω δεν μrsquo ενδιαφέρει πού θα πάω απλά να περνάω ωραία Οι φωτογραφίες μου θυμίζουν αυτούς που αγαπάω τους φίλους που είναι για μένα μια οικογένεια Μου θυμίζουν τους αγαπημένους μου που είναι μακριά και δε μπορώ να τους βλέπω ή να τους έχω δίπλα μου ή έχω χάσει μαζί τους την επικοινωνία Θέλω να έχω πολλές φωτογραφίες με διάφορα πρόσωπα για να τους ξεχωρίζω Κάθε άτομο πρέπει να έχει φωτογραφίες Ποτέ δεν χάνω τις φωτογραφίες μου και τις προσέχω να τις έχω όπου κι αν πάω

SURPRISE της Τζένιφερ Άντζη

hellipumlSurpriseuml φώναζαν όλοι Ήταν τα γενέθλια μου πέρασαν 25 χρόνια τώρα Έχω γίνει μια μεγάλη γυναίκα πια αλλά όχι στα μάτια των δικών μου γιrsquo αυτούς είμαι πάντα το μικρό κοριτσάκι τους Ήταν και οι φίλοι μου και άλλοι από την οικογένεια Χάρηκα πολύ που τους είδα Ήρθαν όλοι να γιορτάσουν τα γενέθλιά μου είχα τους ανθρώπους που αγαπάω δίπλα μου Περνάγαμε τέλεια Γελάσαμε φάγαμε ήπιαμε χορεύαμε και μου έφεραν πολλά δώρα που ήταν ωραία και χαριτωμένα αλλά το καλύτερο ήταν από τους δικούς μου ήταν απλό και φθηνό αλλά για μένα ήταν το πανάκριβο δώρο Γιατί Χμμμ γιατί ήταν ένα άλμπουμ που μου έφερε τις αναμνήσεις μου πίσω Έζησα πάλι τις στιγμές χαρές και λύπες Ήταν ένα οικογενειακό άλμπουμ γεμάτο με φωτογραφίες με διάφορα γεγονότα της ζωής μου αλλά και άσχετες και αστείες φωτογραφίες από όταν ήμουν μικρή Σήμαινε πολλά για μένα καθώς μου θύμισε κάποιες στιγμές ωραίες στιγμές που τις είχα ξεχάσει ανθρώπους και τόπους Δάκρυα κυλάνε στο πρόσωπο μου Με αγκάλιασε η μάνα μου Είχε ένα τρυφερό χαμόγελο στο γλυκό πρόσωπό της και μου είπε laquoωραίες αναμνήσεις έτσιraquo και απάντησα laquoναι μαμάraquo Τελικά είναι ωραίο να έχεις αναμνήσεις ειδικά για τα σημαντικά πράγματα πρέπει να θυμηθούμε τέτοια γεγονότα και χωρίς φωτογραφίες ή κάτι άλλο γιατί αυτά είναι που μας κάνουν να είμαστε χαρούμενοι ευτυχισμένοι και δυνατοί Εύχομαι πραγματικά να μη ξεχάσουμε τις ωραίες στιγμές τους ανθρώπους που αγαπάμε και τους ανθρώπους που περνάγαμε μαζί καλά έστω αν είναι για μια μέρα απλά πάντα να ζούμε και να θυμόμαστε κάθε μα κάθε στιγμή γιατί η ζωή είναι μικρή και δεν αξίζει να μη περνάμε καλά

16

Συλλογή από φωτογραφίες του Τόκο Μπεριασβίλι

Σε microια φωτογραφία που είmicroαι περίπου πέντε ετών κάθοmicroαι πάνω από ένα καρπούζι και στην άκρη της φωτογραφίας ένας φίλος microου Τον θυmicroήθηκα που ντρεπότανε να βγάλει φωτογραφία για αυτό κάθονταν microακριά από microένα αλλά η microητέρα microου microας έβαλε microέσα στη φωτογραφία και τους δυο

Σε microια άλλη φωτογραφία είmicroαστε εγώ και ο πατέρας microου στο ζωολογικό κήπο Κάτι περίεργο εγώ κλαίω και ο πατέρας microου γελάει πίσω microας είναι ένας microεγάλος ελέφαντας Δεν είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί κλαίω φοβόmicroουνα που έβλεπα ένα τεράστιο ζώο και τον πατέρα microου να microε κοροϊδεύει

Και ακόmicroα άλλη microια φωτογραφία εγώ και η γιαγιά microου που δεν την θυmicroάmicroαι καν (πέθανε όταν ήmicroουνα τεσσάρων ετών) Είmicroαστε στο δικό microας microπαλκόνι εγώ κρατάω τη microπάλα και από πίσω microας φαίνεται microία λίmicroνη που τώρα δεν υπάρχει Πήγα στο microπαλκόνι και κοιτώ Στη θέση της λίmicroνης έχει γήπεδο που παίζουν microικρά παιδάκια

Άλμπουμ με φωτογραφίες του Μάριου Νασράλλα

Ποτέ δεν ήξερα τι σημασία έχουν οι φωτογραφίες στην ζωή μου και αναρωτιόμουν πολλές φορές γιατί να έχω φωτογραφίες και να θυμάμαι τα παλιά

Τώρα όμως που ένα άλμπουμ με κάποιες δικές μου φωτογραφίες από μικρός και η κάθε μία από αυτές τις φωτογραφίες μου θύμισε πολλά πράγματα και πολλά άτομα τα οποία τα είχα ξεχάσει Με αυτές τις φωτογραφίες μπορούσα να θυμηθώ πολλούς από τους φίλους μου που φύγανε και μου θύμισαν τον παππού μου που τον έχασα αλλά μου θυμίζουν και πολλές άλλες χαρούμενες στιγμές στα γενέθλιά μου και άλλες πιο ευχάριστες στιγμές σε κάποιες γιορτές και πολλά άλλα γεγονότα

Στα αλήθεια όταν το ανοίγω αυτό το άλμπουμ λέω laquoθέλω να γυρίσω στα παλιάraquo και σκέφτομαι αν δεν θα τις είχα αυτές τις φωτογραφίες τι θα έκανα Και πόσα πολλά πράγματα θα έχανα Τώρα σκέφτομαι και λέω μακάρι να είχα μία φωτογραφία για κάθε στιγμή της ζωής μου γιατί μόνο αυτές οι φωτογραφίες μου μείνανε από το παρελθόν και αυτές θα μου μείνουν για πάντα

17

ΠΑΡΑΜΥΘΙ του Τζόσουα Κρούελ

Μια φορά και έναν καιρό ένα κορίτσι περπατάει σε ένα σκοτεινό δρόμο ∆εν βλέπει πού θα πάει δεν έχει φως και έχει πολλά δέντρα Φτάνει σε ένα μικρό σπιτάκι εκείνο το σπίτι είναι φτιαγμένο από πέτρα αλλά γεμάτο μαξιλάρια μέσα Το κορίτσι εκεί κοιμήθηκε για πρώτη φορά απόκτησε ηρεμία και ασφάλεια σκέφτηκε laquoΤι έννοια έχει να περπατήσω το σκοτεινό δρόμο αφού μπορώ ναrsquo μαι εδώ μια χαράraquo Αλλά μπήκε μια μαύρη μάγισσα και δεν ήξερε ότι το κορίτσι είναι εκεί Το πέτρινο σπίτι είναι της μάγισσας Θύμωσε η μάγισσα laquoγιατί είσαι εδώ Ποια είσαι εσύraquo Όταν την είδε το κορίτσι είπε laquo∆εν ξέρω ποια είμαι είμαι μια άγνωστη σε μένα όνομα δεν ξέρω ήρθα για να έχω ασφάλεια και προστασία γιατί είμαι κουρασμένη raquo Όμως η μάγισσα δεν έχει καρδιά για ανθρώπους επειδή αυτή έζησε στη laquoλαμπερή πόληraquoumlαλλά την εξορίσανε στο σκοτάδι laquo∆εν με νοιάζει εξαφανίσουraquo Με ένταση της είπε laquoκατάρα σου δίνω όλη την ζωή σου θα είναι σκοτάδιraquo Τα μάτια του κοριτσιού έγιναν άσπρα τυφλώθηκεhellip Και κλαίγοντας φεύγει την κορίτσι αφού το μόνο που ήθελε είναι να έχει ασφάλεια και ηρεμία Πέρασε μέρα και μέρα κλαίει και βασανίζεται για την ασφάλεια και την ηρεμία Ζητιανεύει στο σκοτεινό δρόμο αλλά έμαθε ότι δεν είναι η μόνη που είναι εκεί Και το νιώθει ότι ο αριθμό τους αυξάνει κάθε μέρα Κατά τύχη συνάντησε έναν από αυτούς Τον ρώτησε laquoΠοιος είσαι Γιατί είσαι εδώ Έχεις κάτι να μου δώσειςraquo και απάντησε ο άνθρωπος laquoδεν έχω να σου δώσω και εγώ ζητιανεύω είμαι άγνωστος και σε μένα όνομα δεν ξέρω τυφλός έγινα όταν προσπάθησα να διατηρήσω ηρεμία και ασφάλειαraquo Έσπασε η καρδιά του κοριτσιού Είναι ίδιοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι Έγιναν τυφλοί γιατί η μαύρη μάγισσα τους έδωσε κατάρα Μέρα παρά μέρα αυξάνονται οι αριθμοί Μια φορά ένας βασιλιάς περπάταγε στο σκοτεινό δρόμο και συναντήθηκε με τη μαύρη μάγισσα laquoΤι σου απασχολεί και ποια είναι η μοίρα σουraquo ρωτάει ο βασιλιάς laquoΑχά Εσένα σε ξέρω Γιατί θέλεις να μάθεις τι κάνω Εσύ είσαι το φως και εγώ είμαι το σκοτάδι η μοίρα που έχω δεν σε νοιάζειraquo απάντησε η μαύρη μάγισσα laquoΝαι δεν με νοιάζει για σένα αλλά γι αυτούς που είναι δικοί μου θα τους πάρω σου δίνω διαταγή και αυτό θα το κάνω Μην τους πειράξεις ειδαλλιώς το σπαθί μου θα κόψει τη σκέψη σου με τη πράξη σουraquo Γρήγορα - γρήγορα ο βασιλιάς φεύγει από το σπίτι της μάγισσας και πήγε στο σκοτεινό δρόμο Ενόσω γίνονταν αυτά έτσι το κορίτσι πήρε όλο τον πόνο και το βάρος της ζωής των ανθρώπων που βασανίζονταν εκείνη τη στιγμή Όλους αυτούς τους έκρυψε στην καρδιά της και έμεινε μόνη της Όταν έφτασε ο βασιλιάς δεν βλέπει τους ανθρώπους αλλά ένα σκοτάδι σε μια άκρη του δρόμου Ο βασιλιάς αναρωτιέται τι είναι αυτό και κοντά - κοντά έβλεπε το κορίτσι φυλακισμένο σε πόνο Με το σπαθί προσπάθησε να καταστρέψει το σκοτάδι γύρω της και κατάφερε να δημιουργήσει ένα τρόπο που να μπορεί να τη σώσει Τότε το κορίτσι νοιώθει μια αγκαλιά στο σκοτάδι Και ο βασιλιάς κατάργησε την κατάρα και παίρνει μαζί του το κορίτσι και έτσι γύρισε ο βασιλιάς στη πόλη του και το κορίτσι έγινε τη βασίλισσα του και εδώ τελειώνει η ιστορία

18

ΑΝΑΜΟΝΗ

της Μαριάννας Φέλφελ

Η ώρα περνούσε και περίμενε με πολύ αγωνία τη στιγμή που θα ξαναζήσει τη ζωή της που θα νιώθει τη χαρά και την ευτυχία Επιτέλους θα έρθει η ώρα που θα γίνει το όνειρό της πραγματικότητα που περίμενε τόσα χρόνια για να γίνει που έκανε τόσα όνειρα γιrsquo αυτή τη ώρα

Πολύ δύσκολη η λέξη laquoΑναμονήraquo για κάποια που θέλει να γίνει κάτι με όλη την ψυχή της και πιο δύσκολη είναι όταν έχει την αγωνία για το τι θα γίνει δηλαδή το αν τελικά θα γίνει αυτό πράγμα Όμως μερικές φορές ανάμεσα στη Αναμονή και την αγωνία έχει Πάντα μια ελπίδα μια ακτίνα φωτός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο Και στο τέλος πάντα θα μένει η Αναμονή

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ της Σαλόμε Αμπνταλάντζε

-Είσαι έτοιμη Ένα χαμόγελο με λάμψη ζωής στα μάτια -Ναι είμαι αγαπημένε μου Γιατί ρωτάς -Ανησυχώ Πάλι χαμόγελο στα χείλη της -Εγώ τα είχα όλα τα είδα όλα Δεν φοβάμαι Ησυχία -Απλά σας έχω συνηθίσει Όμως φαντάζομαι ότι σε λίγο και εγώ θα έρθω μαζί σαςhellipεκεί -Αhellip λέει η κυρία της -Εσύ φοβάσαι Δεν έχεις δει πολλά όμωςhellip -Ξέρεις ότι σrsquo αγαπάμε έτσι Η Μόνα χαμογελάει αυτή την φορά -Μου δώσατε την ελευθερία όταν δεν το άξιζα -Η ελευθερία είναι πιο τρομακτική από το θάνατοhellipκαι εσείς θα είστε εκείhellip Η κυρία της δεν χαμογελάει πια όμως έχει ανεβάσει τα φρύδια της με ενδιαφέρον -Μμ η ελευθερία είναι τρομακτική Η Μόνα γυρνάει να της δώσει το βιβλίο Όχι βιβλίο ndash την ιστορία της ζωής της Το τετράδιο αυτό ήταν το πρώτο δώρο που πήρε από τότε που ήταν στην σκλαβιά -ΝαιhellipΌλη μου τη ζωή με έλεγαν τι πρέπει να κάνω και τι όχιhellip Ξαφνικά πρέπει να τα αποφασίζω όλα εγώ hellip Όμως εσείς κυρία μου ήσασταν εκεί Για μένα Και εγώ ήμουν ένα τίποτα Η γυναίκα καθώς καθόταν ανοίγει το βιβλίο και πάλι χαμογελάει -Ήσουν -Ναι ήμουν Χαμογελά και η μάνα Τώρα έχω τους ανθρώπους που μrsquo αγαπάνε και τους αγαπώ Δεν είμαι πια ένα τίποτα Και αν και δεν έχω δει πολλά αυτά που έχω μου έδωσαν την χαρά Δεν φοβάμαι Η κυρία κλείνει το βιβλίο Την κοιτάει στα μάτια και της λέει - Είναι η ώρα Βοήθησέ με να σηκωθώ Η Μόνα την βοηθάει να ξαπλώσει κλείνοντας τα μάτια ης κυρίας Η κυρία συνεχίζει να χαμογελά Η Μόνα κάθεται εκεί περιμένοντας την δική της σειρά

19

Η δική της ζωήhellip της Άννας Παρτσβάνια

Ένα κοριτσάκι πολύ γλυκό Πήγε στο κόσμο πολύ βρόμικο Αυτή η κοπέλα γεννήθηκε εδώ Σε αυτό το μικρό χωριό Πολλούς ανθρώπους αγαπούσε Αλλά κάποιους και μισούσε Δεν μπορώ να πω πώς είναι ακριβώς Επειδή δεν την ξέρω και πολύ καλώς Τι άλλο να πω Πρέπει να σκεφτώ Έκανε χορό και χορωδία και όταν την άκουγαν παθαίναν ταχυκαρδία Τώρα κάθεται εδώ και με κοιτάει Και σαν να θέλει να με μελετάει Μη προσπαθείς κορίτσι άσε με Ούτε εγώ ξέρω ποια είμαι

hellip Και η δική τηςhellip της Νάνα Ρουσσάτζε

Ήταν μια κοπέλα που γεννήθηκε στην Γεωργία πριν 17 χρόνια Μέχρι που έγινε 17 χρόνων ζούσε στην Γεωργία τη χώρα της αλλά μετά αυτή η κοπέλα εμφανίστηκε στην Ελλάδα με την μάνα της Πέρασαν λοιπόν δυο μήνες περίπου και κοπέλα πήγε στο σχολείο που συνάντησε πολλές δυσκολίες αφού δεν ήξερε την γλώσσα και δεν καταλάβαινε τι γινόταν γύρω της Για αυτό ήθελε να γυρίσει πίσω στην χώρα της αλλά η μάνα της βρήκε ένα σχολείο το οποίο ήταν για ξένους και αποφάσισε να πάει εκεί Πήγε λοιπόν σε εκείνο το σχολείο και τα προβλήματα αμέσως λύθηκαν Άρχισε να μαθαίνει την γλώσσα με την βοήθεια των καθηγητών βρήκε και πολλούς φίλους και τώρα μένει στην Ελλάδα χωρίς να έχει προβλήματα με την προφορά της και περνάει πολύ καλά σε αυτό το σχολείο και ετοιμάζεται για τις εξετάσεις για να περάσει στο πανεπιστήμιο

20

Τέλος Οκτώβρη 1999 και το φίδι που δεν είδαμε της Ειρήνης Αντωναράκου

Εκείνος ο Οκτώβρης ήταν πάρα πολύ ζεστός και υγρός Τότε έμενα φιλοξενούμενη σε ένα διαμέρισμα στην Πλ Κολιάτσου γιατί μόλις είχα επιστρέψει από σπουδές στην Αγγλία Είχε γίνει και ο μεγάλος σεισμός και δε μπορούσα με τίποτε να νοικιάσω σπίτι φθηνό Αλλού είχα τα βιβλία μου αλλού τα ρούχα μου και η ταλαιπωρία μεγάλη

Θα δούλευα πάνω στους laquoξένουςraquohellipείχα και το μάστερ στα χέρια μουhellipτην ευαισθησία τα ακούσματα τη συνείδησηhelliphellipκλασσικό ελληνάκι που θέλει να αλλάξει τον κόσμο χωρίς να τον δει πρώταhelliphellip laquoΈνταξηraquo έλεγα μέσα μου και ονειρευόμουν ισότητα και δικαιοσύνη και αγώνες και το βράδυ έβγαινα με φίλους και γυρνούσα στο διαμερισματάκι της Πατησίων νευριάζοντας για τις φωνές που έβγαιναν από τα υπόγεια τρομοκρατημένη από τις άγνωστες φάτσες τη αθλιότητα την πολυχρωμία που με ξένιζεhellip

Χαχα hellipείχα όμως ένα μοντέλο στο μυαλό μου όπως όλοι σrsquo αυτή τη χώρα που ήταν φιλόδοξο αλλά δεν άγγιζε τις ψυχές μόνο το μυαλόhelliphellipώσπου ένα βράδυ εκεί γύρω στις 20 Οκτώβρη του 1999 μεγάλη ανησυχία και ουρλιαχτά ακουγόντουσταν απrsquo έξω θυμωμένες φωνέςhellipκάτι είχε γίνει αλλά δεν τόλμησα να ξεκλειδώσω να βγω να δω

Εκείνο το βράδυ και το άλλο και το επόμενο ο ΠΚ βγήκε και σκότωσε laquoξένουςraquo και τραυμάτισε ανεπανόρθωτα κάποιους άλλουςhellipΣΟΚhelliphellip

Η ελληνική κοινωνία παρακολουθούσε βαθιά συγκλονισμένη τον laquoτρελλόraquo που βγήκε και έκανε μια μαζική ρατσιστική δολοφονία Τότε πολλές στρογγυλές τράπεζες κατανάλωναν χρόνο και σάλιο για να ανακαλύψουν τα πραγματικά αίτια που laquoόπλισαν το χέρι του δολοφόνουraquohellipχμμ στερεοτυπική έκφρασηhellip laquoήταν άραγε ψυχοπαθήςraquo laquoήταν ψυχοπαθής και ρατσιστήςraquo laquoήταν παιδί χωρισμένων γονιώνraquo laquoχρήστηςraquohellipΌτι και να ήταν η ελληνική κοινωνία laquoδεν μπορούσε να ανεχτεί κάτι τέτοιο γιατί ήταν βαθιά δημοκρατική και τέτοια φαινόμενα ήταν μεμονωμέναraquo έγραφαν οι εφημερίδες

Από τότε μέχρι σήμερα πέρασε αρκετός καιρός και καθώς φαίνεται η ελληνική κοινωνία ανέχτηκε πολλές παρόμοιες δολοφονίες έστρεψε αλλού το βλέμμα σε βασανισμούς σε εκφοβισμούς σε εκβιασμούς hellipμόνιμη επωδός το χρήμα που άλλοτε υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει Ε

Εγώ πάλι βρήκα τη δουλειά που μου έδωσαν οι laquoξένοιraquo Δίχως αυτούς θα ήμουν ακόμη στην ανεργία ή θα σερνόμουνα σε διάφορες δουλειές Άλλαξα χαμήλωσα τους τόνους για να πλησιάσω όταν μπορούσα και άντεχα αυτόν που πονούσε και έφτιαξα την ωραιότερη μάσκα της ζωής μου αυτήν που πάντα χαμογελάει

Έγινα όμως πλουσιότερη σε συναισθήματα σε ιδέες σε δημοκρατικά πιστεύω Ευχαριστώ λοιπόν τους laquoξένουςraquo τους δικούς μου ανθρώπους που με βοήθησαν να κατανοήσω πού ζω Τώρα πια δεν δουλεύω για τους laquoξένουςraquo δουλεύω για την κοινωνία που ζω

Είμαι δάσκαλος σε διαπολιτισμικό σχολείο

21

Μια μέρα με πολύ στεναχώριαhellip

της Ντομίνικα Σόβα Μια μέρα με πολύ στεναχώρια κάθισα κοντά στο παράθυρο με το άλμπουμ που είχε μέσα όλες τις αναμνήσεις μου Κάθισα και άρχισα να βλέπω τις φωτογραφίες Πρώτα είδα τις φωτογραφίες που ήμουνα μικρή παρά πολύ μικρή κοίταγα και δεν τα πίστευα Με κλάματα γέλαγα Καθόμουνα και τα έβλεπα όλα Όλα τα πρόσωπα που δεν τα θυμόμουν ποτέ Κάποιους αγνώστους που έφυγαν πια από αυτή τη ζωή μου για κάποιους λόγους Μετά άρχισα να βλέπω φωτογραφίες με τις οποίες θυμήθηκα την πρώτη φόρα που πήγα στο σχολείο Μετά που έπαιρνα τρίτο όνομα και όλα τα άλλα σημαντικά για έμενα Καλοκαίρια που πάντα ήταν οι καλύτερες Και το πρώτο μου καλοκαίρι στην Πολωνία που δεν ήμουνα εκεί ποτέ όμως αυτή τη στιγμή ήμουνα πιο ευχαριστημένη Πρώτη φόρα είδα όλη μου την οικογένεια και τον παππού μου όλα αυτά στις φωτογραφίες έχω που τον χαιρετάω και όλα τα άλλα Έχω και τις φωτογραφίες απrsquo τα γενέθλιά μουhellip κάθε χρόνο ήταν αλλιώς φαίνεται πολύ πως αλλάζω και πώς ήμουνα και πώς είμαι Έχω και τα σημαντικά γενέθλιά μου για τα δεκαοχτώ μου χρόνια που ήταν υπέροχα Όλη η οικογένεια μαζί και όλοι οι φίλοι μου που τους χρειαζόμουνα Τώρα που κάθομαι μόνη μου στο δωμάτιο και τα κοιτάω είμαι πολύ χαρούμενη που τα έχω Που μπορώ να τα δω Αφού και αυτούς που πέθαναν μπορώ τουλάχιστον να δω στις φωτογραφίες και να τους θυμάμαι πολύ και να τους θυμάμαι όπως ήταν Πάντα που τα βλέπω κλαίω στεναχωριέμαι και είμαι χαρούμενη Μrsquo αρέσει πολύ να τα κοιτάω και να έχω τέτοιες αναμνήσεις στο κεφάλι Μπορώ να κάνω αυτό ακριβώς που κάνω τώρα Και μετά από χρόνια πάλι να τα δω Και να δω άμα αλήθεια άλλαζα ή όχι Οι φωτογραφίες είναι το καλύτερο πράγμα Μπορώ τώρα να τις δω με την οικογένειά μου με την ησυχία μας και να μιλάμε για αυτά έτσι όπως ήτανε Επειδή όλες αναμνήσεις για μας είναι πολύ σημαντικές και ποτέ δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε Γι αυτό ο καθένας θα έπρεπε να έχει ένα δικό του άλμπουμ με τέτοια πράγματα

Τα μόνα που θυμάμαι από την περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετάhellip

της Αιμιλίας Ζλάτκοβα

laquoΤα μόνα που θυμάμαιraquohellip περιμένεις να πεις δυο ή τρία πραγματάκια Η σωστή φράση όμως είναι αυτά που θυμάμαι Γιατί τα θυμάσαι όλα Όσο μικρός και να ήσουν τα θυμάσαι σαν να έχουν γίνει χτες Τι έχει γίνει Κάτι πολύ κακό πάντως Μόνο κάτι πάρα πολύ κακό μπορεί να μείνει στη μνήμη σου και να αλλάξει την ζωή για πάντα να αλλάξει τις σκέψεις σου να αλλάξει εσένα Νιώθεις φοβισμένος ανίκανος να αντιμετωπίσεις την σκληρή πραγματικότητα φτιάχνοντας έναν δικό σου κόσμο στον οποίο μένεις μόνος σου για να είσαι μακριά από αυτούς που laquoτο κάνουν για το καλόraquo σου Θα έπρεπε να ξεχνάμε τα άσχημα γεγονότα στο παρελθόν μας και να προχωράμε χωρίς να κοιτάμε πίσω Είναι ο μόνος τρόπος για να σωθούμε

22

ΕΓΩ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ

της Ζάλχα Καράκας

Όπου και να πηγαίνω τη σκιά τη βλέπω όπου και να κοιτάξω

το πρόσωπο της βλέπω σε όλα τα μέρη σε όλο μου το σώμα τη μυρωδιά της μυρίζω

Στις χαρές μουhellip Στις λύπες μου εκείνη βρίσκω Τη νύχτα όλος ο κόσμος μου γελάει Στο κρεβάτι ξαπλώνω

και το όνειρό μου αρχίζει με τα φιλιά της πεθαίνω με τα χάδια της πεθαίνω με το παραμικρό που μου κάνειhellip νιώθω τον

κόσμο όλο δικό μου νιώθω τα πάντα ευχάριστα χαρούμενα

και εγώ μαζί της για πάντα θα μείνω

Εγώ και αυτή είμαστε ένα

23

ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ του Γιάννη Λάβνερ

Πριν αρκετούς μήνες είχα ξεκινήσει να παρουσιάζω πολύ ελαφρά ldquoσυμπτώματαrdquo που με τον καιρό αυξάνονταν με πολύ υψηλό βαθμό και αυτό συνέβαινε τόσο γρήγορα που δεν προλάβαινα καν να το καταλάβω Αρχικά απλώς αργούσα κάθε τόσο σε ότι είχα κανονίσει και όχι και πολύ ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο Στην συνεχεία η αργοπορία μου δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο πια αλλά είχε γίνει συνηθισμένο για μένα Και όσο πήγαινε ο χρόνος που αργούσα αυξανόταν Άρχισα να ξεχνάω πράγματα που είχα υποσχεθεί σε άλλους κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο για μένα και δεν μπορούσα να το συνηθίσω όπως την αργοπορία μου και με ανησυχούσε παρόλα αυτά δεν μπορούσα να εμποδίζω τον εαυτό μου το έκανε αυτόματα Ξεκίνησα πραγματικά να ανησυχώ όταν έκανα ή μάλλον να πω έκανε (ο εαυτός μου) κάτι το οποίο δεν μπορώ να το συγχωρέσω στον εαυτό μου δεν τηρούσα τις υποσχέσεις που έδινα στον εαυτό μου Για να σταματήσω όλα αυτά έπρεπε να καταλάβω ότι κάτι μου έλειπε κάτι το οποίο είχα αφήσει στην άκρη δοκιμάζοντας να ζήσω χωρίς αυτό με τραγικά αποτελέσματα

Η ΜΝΗΜΗ Του Αρτεόμ Πετράσκου

Πάντα τα πράγματα που βλέπω γύρω μου κάτι μου θυμίζουν καλό είναι ότι μπορώ να τα θυμηθώ ακόμα και κάτι που ξέχασα εδώ και πολύ χρόνο πριν Όταν ακούω μουσική μου θυμίζει τους φίλους που δεν τους έχω δει καιρό επίσης μου θυμίζει τα κορίτσια που αγαπούσα τα αισθήματα που ένιωθα Ακόμα και όταν είμαι στο λεωφορείο μου θυμίζει τον δρόμο που πήγαινα στο σχολείο όταν ήμουν μαθητής Το να θυμάσαι κάτι είναι και ένας τρόπος να νιώθεις καλύτερα όταν είσαι στεναχωρημένος Όταν χάνεις ανθρώπους που τους αγαπάς τους έχεις μετά στην μνήμη Η μνήμη παίζει μεγάλο ρόλο στην ζωή μας

Σώμα ndash γέφυρα της Λία Κουχιανίτζε

Έλα μαζί μου Ροζ λαμπερά μάτια όπου μόνο φωτίζει η αγάπη Χείλια που μόνο αληθινά τραγουδάνε αφτιά τα οποία μόνο το μυστικό ακούνε Τα χέρια που δίνουνε μόνο βοήθεια πόδια που μόνο περπατάνε Σώμα που είναι γέφυρα Και τα μαλλιά τα οποία περπατάνε από πάνω του Εκδικητικές που ανεβαίνουνε στα μαλλιά κρατάνε δυνατά και περνάνε όπου θέλουνε Γρήγορα γρήγορα άνοιξε τα μάτια σήκω σήκω έλα μαζί μου γρήγορα γρήγορα αυτό τον κόσμο τον έχεις περάσει σήκω σήκω έλα μαζί μου αυτός ο κόσμος είναι μέσα μου αναγνώριζε

24

ΣΚΕΨΗ του Μπάρτεκ Ρογκάλα Το ξέχασα Κάπου μου χάθηκε Πώς πότε εκεί έφτασα Μια στιγμή σε βλέπω Σαν φάντασμα σκέτο Την άλλη χάνεσαι και δεν γυρνάς Ούτε εγώ ξέρω πού πας Είναι σημαντικό να μείνεις Να μην φύγεις Να είσαι εδώ και να μου φέρνεις Να μου φέρνεις χαμόγελο που κάποτε στέλνεις Κάποτε κλαίω Εσύ φταις Μου κάνεις ότι θες Αλλά έτσι και αλλιώς σε χρειάζομαι Και όπως το φαντάζομαι Αν θα μείνεις Δεν θα είμαι σαν άλλοι Εγώ θα έχω κεφάλι

25

Αλήθειες και Ψέματα της Πέτια Ζαγκόρτσεβα

Από μικρός είχα την δύναμη να ελέγχω όλους γύρω μου Και όταν μιλούσα όλοι με ακούσανε προσεκτικά και με πιστεύανε Δεν έλεγα πάντα την αλήθεια με τον καιρό συνήθισα να λέω περισσότερα ψέματα επειδή ήτανε πιο εύκολο Όταν μεγάλωσα είχα φτάσει ακριβώς εκεί που έπρεπε Δεν αναρωτιόμουν αν το ήθελα στrsquo αλήθεια με είχανε μάθει από μικρό ότι το ldquoπρέπειrdquo είναι πιο σημαντικό από το ldquoθέλωrdquo Μετά έκανα οικογένεια και με τα παιδιά μου είχα την ίδια συμπεριφορά όπως και στη δουλειά Τις περισσότερες φορές τους έλεγα ψέματα για να ξεφύγω από το θέμα umlΈτσι έκανε και ο πατέρας μου μαζί μου όμως είχα ξεχάσει πώς ένιωθα τότε Έτσι πέρασαν τα χρόνια Τα παιδιά μου μεγάλωσαν και εγώ γερνούσα Με την γυναίκα μου αποφασίσαμε να μείνουμε σε ένα χωριό και αφήσαμε το σπίτι μας στον μεγάλο γιο μας Αυτός ήτανε το αγαπημένο μου παιδί μάλλον γιατί μου θύμιζε εμένα όταν ήμουνα νέος umlΌλα στη ζωή του φαίνονταν ιδανικά γιrsquo αυτό του άφησα όλα όσα είχα Μια ημέρα αυτός ήρθε στο σπίτι και φαινότανε πολύ στεναχωρημένος Μου μίλησε και κατάλαβα ότι είχε χάσει την περιουσία και το σπίτι που του είχα αφήσει Όταν τον ρώτησα laquoπώςraquo αυτός μου είπε από laquoαρρώστιαraquo Και άρχισε να μου μιλάει Τότε κατάλαβα πως η περηφάνια που ένιωθα για εκείνον ήτανε ψεύτικη Αυτός ακόμα από φοιτητής συνήθιζε να παίζει χαρτιά Το αγαπημένο του παιχνίδι ήτανε το Πόκερ Μετά όταν άρχισε να δουλεύει τα περισσότερα λεφτά του τα έχασε στο Πόκερ Έτσι σιγά σιγά έχασε τα πάντα Δεν ήξερα τι να του πω Κατάλαβα ότι με αυτό το παιδί είμαστε ξένοι Αν είχα ενδιαφερθεί για την προσωπική του ζωή και όχι μόνο για την δουλειά μάλλον θα το προστάτευα Επιτέλους πήρα τις συνέπειες μου και το χειρότερο είναι ότι είχα χαλάσει και την ζωή του παιδιού μου Από μικρό του έλεγα πολλά ψέματα και δεν ήμουν ο πατέρας που έπρεπε

Μικρή κοπέλα της Αιμιλίας Ζλάτκοβα

Η κοπέλα ήταν 6 ή 7 χρονών Ήταν πανέμορφη σαν μικρό αγγελούδι Όλοι την αγαπούσαν Όταν χαμογελούσε έβγαινε ο ήλιος Μια μέρα όμως το χαμόγελό της έσβησε Έμοιαζε με σκιά με φάντασμα Έτσι μεγάλωσε χωρίς να χαμογελάει χωρίς ευτυχία Η μητέρα της όλα αυτά τα χρόνια την πήγαινε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο από γιατρό σε γιατρό Κανείς όμως δεν κατάλαβε τι είχε πάθει το παιδίhellip μέχρι που μια μέρα η μητέρα βρήκε την κόρη της νεκρή και δίπλα της ένα μπουκαλάκι με χάπια άδειο Ήταν 17 χρονών Είχε αφήσει ένα γράμμα δίπλα της τα εξηγούσε όλα εκεί Όλα αυτά τα χρόνια την βίαζε και την κακοποιούσε ο ίδιος ο πατέρας της πως δεν μπορούσε να πει τίποτα σε κανέναν επειδή φοβόταν και πως δεν αντέχει άλλοhellip laquoΣε αγαπάω μαμά μακάρι να σε δω κάποια μέραraquo τέλειωνε το γράμμα της κοπέλας Την ίδια μέρα η μαμά πήγε στην κόρη της Πήδηξε από τον τέταρτο όροφο του σπιτιού τους Αυτό δεν άλλαξε την ζωή ενός ή δύο ατόμωνhellip Άλλαξε την ζωή όλων

26

Το Μόνο που Θυμάμαιhellip του Αμπντάλλα Αζκόρ

Το μόνο πράγμα που θυμάμαι από την περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετά ήταν ότι στην αρχή άνοιξα τα μάτια σηκώθηκα και δεν ένιωθα τίποτα δεν άκουγα τίποτα ήταν σιωπή σκοτάδι και δεν έβλεπα καν Έβαλα το χέρι μου στην καρδιά μουhellip Όχι Λες και έχει σταματήσει δεν χτυπάει καθόλου Κοκκίνισα και άρχισα να τρέμω Προσπάθησα να φωνάξω και δεν μπορούσα ούτε καν να μιλήσω είχε φύγει εντελώς η φωνή μου Ίδρωσα και άρχισα να κλαίω Βγήκα από το δωμάτιό μου και έψαχνα τους γονείς μου μα δεν τους βρήκαhellip δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι

Άρχισα να τρέχω σε όλο το σπίτι και προσπάθησα να ανάψω τα φώτα μα ήταν κομμένο το ρεύμα Στο τέλος έμεινα στη μέση του δωματίου μου κλαίγοντας Σε μια στιγμή άκουσα μια φωνή να με φωνάζει με το όνομά μου Σηκώθηκα όρθιος και κοίταξα τριγύρω μου μετά άρχισα να ζαλίζομαι και πονούσε το κεφάλι μου ξαφνικά έπεσα κάτω και λιποθύμησα

Ξέρετε κάτι Τελικά ήταν απλά ένα όνειρο εκείνη η φωνή ήταν η φωνή της μητέρας μου που με ξύπναγε Αχχhellip μου κάνει εντύπωση όμως δεν ξέρωhellip πάλι καλά που ήταν ένα απλό όνειρο

Επιθυμίες

της Σαλόμε Αμπνταλάτζε Θέλω να θυμηθώ Όμως στο μυαλό μου βλέπω μόνο μαύρο Πού ήμουνα χτες Αααναιή όχιhellipΤι ήθελα να φάω πάλι μμμμhellip εκείνο ή εκείνο Δεν ξέρω θα αποφασίσω μετά Αυτά τα πράγματα πάντα τα ξεχνάω Και πάντα αναρωτιέμαι πού είμαι ή γιατί είμαι Θα πάω να ψάξω φωτογραφίες τα μοναδικά χαρτιά που μου λένε ότι έχω παρελθόν Ότι κάποτε ήμουν κάποιος για κάποιον Ανοίγοντας το άλμπουμ βλέπω τον εαυτό μου με μια κοπέλαhellip η κοπέλα είναι όμορφη και χαμογελάει Εγώ κάπως προσπαθώ να κάνω το ίδιο Μπορεί να ήμουν πολύ χαρούμενος για να το κάνω αυτό Ααα να θυμήθηκα το χαρακτηριστικό μου χαμόγελο Στην δεύτερη φωτογραφία είμαι με τον φίλο μουhellip ή έτσι νομίζω Έχουμε σοβαρά πρόσωπα σαν να μην θέλουμε να βγάλουμε τη φωτογραφία απλά μας κάνουν να τοhellip Η πόρτα του δωματίου ανοίγει -Ωωω κύριε τι κάνετε εκεί Σας έψαχνα παντού Γυρνώντας βλέπω μια γυναίκα με άσπρη φόρμα Νοσοκόμα Τι θέλεις εδώ ρώτησα Με κοιτάει λίγο φοβισμένη λίγο κουρασμένη Σιγά - σιγά έρχεται κοντά μου και ξαφνικά θέλω να κρύψω το άλμπουμ μου Δεν θέλω να το δει Είναι δικό μου Όμως κοιτώντας τα χέρια μου δεν βλέπω κανένα άλμπουμ Πού πήγε Αρχίζω να ουρλιάζω με πόνο ότι μου πήρανε κάτι ξεχωριστό και μοναδικό Η γυναίκα τώρα φοβάται και θέλει να με ηρεμήσει Εμένα δεν με νοιάζει συνεχίζω να ουρλιάζω Δεν μrsquo αρέσει το δωμάτιο είναι όλο άσπρο με ένα κρεβάτι και μία καρέκλα Γιατί δεν υπάρχει παράθυρο Τώρα κλαίω κλαίω ασταμάτητα Εκείνη τη στιγμή ήθελα εκείνη την όμορφη κοπέλα και τον φίλο μου Θέλω κάποιος να μου πει ότι η ζωή μου δεν είναι μαύρο όνειρο Δεν μπορώ να αναπνεύσω και προσπαθώ να πάρω αέρα ανάμεσα στις λέξεις που φωνάζωhellip laquoΔεν ξέρω Δεν ξέρωraquo Ξαφνικά πίσω εκεί στο μυαλό μου βλέπω το παιδί μικρό και την όμορφη κοπέλαhellip Τώρα φωνάζω με όλη μου τη φωνή laquoπαιδίraquo laquoπαιδίraquo Μέσα τελειώνει το όνειρό μου με την τελευταία λέξη που βγαίνει από το στόμα μου και από μέσα μουhellip

27

Αυτά που Θέλουμε του Τζόσουα Κρούελ

Όλα τα πράγματα που θέλουμε αγωνιζόμαστε για αυτά Το κάνουμε όσο πιο δυνατό μπορούμε ώστε να τα κρατάμε αυτά στα χέρια μας ∆εν σταματάμε και με το αίμα το σώμα και την ψυχή Τρέχουμε στην κορυφή για να κερδίσουμε το laquoβραβείοraquo Αλλά η ζωή είναι σκληρή και δεν γίνονται πάντα αυτά που θέλουμε Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα τα αποκτήσουμε Εννοώ τα πράγματα που δουλέψαμε να τα έχουμε Στα χέρια μας γέρα θα το κρατάμε Όμως αυτά έχουν κρύψει ένα μυστικό που θα καίει όλες τις προσπάθειές μας στη ζωή όπου βασανιζόμαστε Αυτά δεν σου ανήκουν πραγματικά Η ζωή αυτή επίσης δεν είναι δική μας Κάποιος ψηλός και δυνατός πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης Με το συμπέρασμα ότι εγώ που μιλάω και αναπνέω όλες τις λέξεις που έδωσα και είπα είναι από αυτόν που με έχει Ρωτάω ποιος είναι αυτός που σε έχει Σε ποια πλευρά ανήκεις Τότε θα ξέρεις πως αυτά που θα αποκτήσεις για το δικό σου καλό δεν ανήκουν πραγματικά σε εσένα

Η δύσκολη ζωή μου της Νάτια Κικναβελίτζε

Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω μια ιστορία για τον εαυτό μου Θέλω να γράψω αυτό που δεν μπόρεσα να πω δυνατά επειδή ήξερα ότι θα με κατηγορήσουν οι άλλοι άνθρωποι Θα ήμουνα κακιά και είχα πολύ φόβο Πέντε χρόνια ήμουνα έτσι σαν να μην υπήρχα σε αυτήν την ζωή σαν να μην ζούσα Πριν 6 χρόνια οι γονείς μου με πάντρεψαν με έναν άντρα δεν τον γνώριζα ποτέ Απλά οι γονείς μου τον ήθελαν επειδή είχε λεφτά και δικό του σπίτι Ούτε καν με ρώτησαν ήμουνα πολύ αγχωμένη ήθελα να πεθάνω επειδή μέχρι αυτήν την στιγμή ήμουνα ευτυχισμένη διότι ήμουνα ερωτευμένη με κάποιον άλλον Όταν μου είπαν ότι πρέπει να παντρευτώ δεν μπορούσα να πω τίποτα ούτε μια λέξη για τον γάμο Τελικά παντρεύτηκα επειδή δεν είχα άλλη λύση Από εκεί και πέρα που μου πήραν την ελευθερία μουhellip ξεκίνησε η κόλαση για μένα διότι σε λίγο καιρό ο άντρας μου έχασε δουλειά και λεφτά και έγινε αλκοολικός Δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι ποτέ ούτε φίλους δεν είχα κανένας δεν ήταν μαζί μου Μόνο ο άντρας μου και αυτός με χτύπαγε κάθε μέρα έτσι απλά Με κατηγορούσε επειδή έχασε τη δουλειά του Έτσι με χτυπήματα πέρασα 5 χρόνια αυτά που μου έχουν συμβεί τα είπα στην μητέρα μου διότι είχα την ελπίδα ότι θα με σώσει Όμως αυτή μου γύρισε την πλάτη και μου έλεγε ότι είμαι γυναίκα και πρέπει να αντέξω με τον άντρα μου επειδή αν θα τον χώριζα θα ήταν ντροπή Όμως μετά από λίγο καιρό κατάλαβα ότι εγώ φταίω για τα πάντα που έχουν συμβεί Όμως όταν μεγάλωσα μου έφυγε ο φόβος Επειδή τόσα χρόνια ζούσα σε αυτήν την κατάσταση και τον χώρισα Δεν με ενδιέφερε τι θα πει ο κόσμος και οι γονείς μου Διότι όταν ήμουνα χάλια αυτοί ήταν ευτυχισμένοι Τώρα είμαι ελεύθερη και καταλαβαίνω την ζωή και την ευτυχίαhellip Ποτέ πια δεν θα αφήσω κανέναν να μου πάρει πάλι την ελευθερία μου καλύτερα θα είναι να αυτοκτονήσω

28

δεν αντέχω την ψεύτικη ελευθερία που ζούμεhellip

2 κείμενα του Στας Σαμοχβάλοβ

1

Ελευθερίαhellip Ελευθερία ΧΑΧΑ πού είναι χαμένη Ζούμε σε εποχή που σε μια στιγμή μπορείς να χάσεις τα πάντα Γεννήθηκες σπούδασες δουλεύεις παντρεύεσαι και δουλεύεις μέχρι να πάρεις σύνταξη αν θα ζεις μέχρι τότε Στον κόσμο που σχεδόν όλοι κάνουν σαν ρομπότ Λεφτά λεφτά λεφτά ποτέ δεν μας φτάνουν Λεφτάhellip δεν έχεις αυτά τα χαρτάκια δεν είσαι πλέον κανονικός άνθρωπος σαν όλους Χαμένος μονάχος στο δρόμο Μόνος το κράτος λέει ότι ζούμε στη Δημοκρατία Αυτό και βλέπουμε στη ζωή μας σήμερα Δεν είμαστε ελεύθεροι από λεφτάhellip 2

Μιλάμε για την ελευθερία Αλλά δεν είναι ότι είμαστε ελεύθεροι Επιβάλλουν κανόνες και νόμους για μας υπαγορεύουν τι είναι καλό και τι κακό Μας κάνουν πλύση εγκεφάλου τι είναι το καλό και το κακό όλα κλειδωμένα μέσα στα όριά τους και να πω εδώ ότι έτσι μας υπονομεύουν Αλλά ένας άνθρωπος δεν έχει πολλές ζωές και γι αυτό δεν μπορεί να φτάσει εκεί που θέλει απλά πρέπει να εργαστεί για να ζει Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε ένα επάγγελμαhellip Γιατί λοιπόν επιμένουμε ότι είμαστε ελεύθεροιhellip Μπορεί ένα άτομο να κάνει μια ελεύθερη επιλογή και να ζήσει σε αρμονία με αυτήν Μιλάω για ένα άτομο που μπορεί να φέρει στον εαυτό του και στην κοινωνία περισσότερο καλό αντί να είναι σκλάβος

Δύο Φορές Φυλακήhellip της Μαριάμι Μαλβενισβίλι

Όλοι κάνουμε λάθη στην ζωή μας και εγώ έκανα Πριν πολλά χρόνια Με έβαλαν στην φυλακή Ήμουν μόνη απολύτως Ανυποφορούσα εκεί μέσα σε τέσσερις τείχους και ένα κρεβάτι Κλεισμένη στον εαυτό μου είχα πολύ χρόνο για σκέψεις Κάθε μέρα ήταν βάσανο εκεί μέσα Μια μέρα καθόμουν σε μία γωνία και σκεφτόμουν όπως πάντα Ξαφνικά στο μυαλό μου μου είπε κάποια φωνήhelliplaquoΕίσαι ελεύθερηraquohellip όχι δεν με άφησαν από τη φυλακή αλλά ο εαυτός μου πίστευε ότι αληθινά το σώμα μου δεν ήταν ελεύθερο αλλά η ψυχή και το μυαλό μου ήταν ελεύθερα Ήταν πολύ περίεργο πράγμα αυτό Επειδή όλοι θέλουν να ελευθερωθούν από τη φυλακή και να συνεχίσουν την ζωή τους αλλά εκεί σκέφτηκα ότι πριν τη φυλακή δεν είχα τίποτα Και εδώ βρήκα τουλάχιστον τον εαυτό μου Όλες τις μέρες σκεφτόμουν τι έκανα στην ζωή μου και τι ήθελα να κάνω αλλά αυτά μόνο και μόνο στην φυλακή τα κατάλαβα Μετά από πέντε χρόνια με άφησαν από την φυλακή και σε έναν χρόνο παντρεύτηκα Νόμιζα ότι βρήκα την ελευθερία μου αλλά λάθος Πιο φυλακισμένη δεν ήμουν ποτέ μου και ούτε καν στην φυλακή Η ελευθερία μου χάθηκε μετά από τον γάμο Στο σπίτι με τις γυναικείες δουλειές ήμουν μόνη Δεν ένιωσα ότι είχα δίπλα μου έναν άντρα Στην φυλακή τουλάχιστον το ήξερα ότι στην ζωή ήμουν μόνη αλλά τώρα έχω έναν άνθρωπο αλλά και ταυτόχρονα δεν έχω Τώρα έχασα πραγματικά την ελευθερία μου και την αναζητώ Μάλλον δεν επέλεξα αυτήν την ελεύθερη ζωή που ήθελα μέσα μου Σήμερα έχω χωρίσει και ψάχνω την ελευθερία και την ζωή που θα με κάνει ελεύθερη και ευτυχισμένη

29

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗhellip

της Ντρίτα Μεζίνι

Και να που βρίσκομαι τώρα καθισμένη κάτω από ένα δέντροhellip σκεφτόμουν την ζωή μου κοιτώντας αυτό το μικρό περιστεράκι Σκεφτόμουν αυτά που είχα κάνει στο παρελθόν και το τι πρέπει να κάνω στο μέλλον Μα πώς μπόρεσα Τι έγινε και κατάντησα έτσι Θυμάμαι πριν δύο χρόνια εγώ η αρχηγός της επανάστασης εναντίον του βασιλιά Εγώ ήμουν αυτή που έμπνεα όλους τους άλλους για να σηκωθούν να επαναστατήσουν Και πού βρίσκομαι εγώ τώρα Προφανώς πουθενά hellip Χαμένη σε αυτό τον ατελείωτο λαβύρινθο Μα πού πήγαν όλες αυτές οι ελπίδες και τα όνειρα για ένα καλύτερο κόσμο Για μία καλύτερη και ελεύθερη ζωή Πνίγηκαν όλαhellip Από ότι φαίνεται ήταν απλά παιδικά όνειρα βασισμένα σε φαντασίες Όμως εδώ ζούμε στον αληθινό κόσμο και εγώ δεν είμαι πλέον παιδί Γιατί ξύπνησα τόσο αργά ndashΤι με κοιτάς και εσύ περιστεράκι Σου είπα πως δεν φταίω εγώ Τον πόλεμο πλέον τον έχω χάσει Τώρα είναι αδύνατον να γυρίσω πίσω Τι πρέπει να κάνω Άμα συνεχίσω να επαναστατώ θα με σκοτώσουν πολύ σύντομα όμως άμα παραδοθώ από τώρα ο βασιλιάς θα με συχωρέσει Αν και δεν θα είμαι ελεύθερη θα είμαι ζωντανή Αυτός ο κόσμος είναι φτιαγμένος για δειλούςhellip Όχι ∆εν θα το δεχτώ αυτόhellip Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα Αυτήν την φορά ίσως να μην μπορέσω να σώσω τον κόσμο τουλάχιστον θα γίνω ο ήρωας του εαυτού μου Και άμα η ζωή μου τελειώσει σήμερα θα μείνω πιστή σε αυτό που πίστευα μέχρι τώρα Θα συνεχίσω να ζω στο όνειρό μου μέχρι την τελευταία στιγμή Θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο ως επαναστάτης

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗhellip

του Τάκη Ισάμ Σας

Κάποτε ζούσαμε σε μια χώρα Αυτή η χώρα ήταν σε ένα περιβάλλον γεμάτο με ελευθερία Εγώ ήμουν κάτοικος σε μια περιφέρεια από την χώρα αυτήhellip είχα τα δικαιώματά μου μπορούσα όποτε θέλω να εκφράζω και να λέω τη δικιά μου άποψη υπήρχε δημοκρατικό σύστημα και στη βουλή υπήρχαν πολλά κόμματα Μια μέρα ξαφνικά τσακώθηκαν μέσα στη βουλή μεταξύ τους τα κόμματα μέχρι που έγινε μπάχαλο και έτσι ο Ηγέτης κατέβηκε στους δρόμους με τα τανκ και έκλεισε τη βουλή Ο Ηγέτης μάζεψε όλα τα μέλη της βουλής και τα πήγε στη φυλακή και κυριάρχησε έτσι στη χώρα Έτσι έγινε αυτή η χώρα κατακτημένη από τη δικτατορία όπου δεν είχαμε δικαιώματα και απαγορεύονταν τα πάντα Μετά από τρία χρόνια πιο μαύρα από ποτέ στη χώρα μου ξέσπασαν διαδηλώσεις στους δρόμους κατά του δικτάτορα για τα δικαιώματα μας και εγώ συμμετείχα σε μια πορεία αλλά δυστυχώς η αστυνομία ήταν με τον δικτάτορα και άρχισε να πυροβολεί τους διαδηλωτές Πέθαναν πολλοί από αυτούς που ζητούσανε την ελευθερία και εγώ πυροβολήθηκα και με πήγαν στο νοσοκομείο ∆υστυχώς δεν έζησα ως ελεύθερος και ούτε ελεύθερος πέθανα Και έτσι δεν ξέρω αν η χώρα είναι ελεύθερη ή όχι από τα χέρια του δικτάτορα

30

Περιμένονταςhellip

της Μάια Ουτρουγκασβίλι Με πήρε αγκαλιάhellip μου χαμογέλασε και μου είπε πώς ήμουν δικιά τουhellip Με φίλησε στο μάγουλοhellip μου κράτησε το χέριhellip Και εγώ του είπα laquoΆμα κάποτε εμείς οι δυο γίνουμε παρελθόνhellip Μην με ξεχάσεις να με θυμηθείςhellip Να με έχεις στην καρδιά και στο μυαλό σουraquo Έφυγεhellip Δεν μπορούσα να πάρω ανάσαhellip Ήταν σαν να είχα πεθάνειhellip Δεν ζούσα πια Το κορμί μου εδώ κάτω στην γη όμως η ψύχη μου είχε φύγει Είχε πάει μαζί τουhellip Με άφησε είπα Πήρε και την καρδιά μου μαζί του Του ήταν πολύ δύσκολο το ξέρω όμως είχε φύγειhellip Κρατούσα τις φωτογραφίες στο χέρι αυτόν τον είχα μέσα στην καρδιά στο μυαλόhellip Πονάωhellip Πονάω πολύhellip Τόσο πολύ που δεν ένιωθα την καρδιά μου πια Έλεγαν πως όταν η αγάπη φεύγει αγγίζει Και πονάει η καρδιάhellip όμως όχι εμένα με πόναγαν όλαhellip Πραγματικά μέσα μου είχα καρχαρίεςhellip Και οι πεταλούδες είχαν πάει μαζί τουhellip Είναι το τέλος μου είπα Ξαφνικά ανάγει την πόρτα η μητέρα μου και μου λέει laquoσου λείπει έτσιraquo Ναι μου λείπει πολύ της είπαhellip Με κάθε ανάσα που παίρνω laquoΚαι τι θα κανείς για αυτόraquo με ρώτησε Εγώ θα περιμένω είπα Ζω αναπνέω όμως μέσα μου έχω πεθάνειhellip Εγώ θα περιμένωhellip

Αναμνήσεις και φόβοι της Σιμόνα Χρίστοβα

Οι αναμνήσεις είναι το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου αλλά μερικές φόρες και το πιο άσχημο Όλα εξαρτώνται από το τι έχεις περάσει στη ζωή σου Συνήθως κρατάμε τις όμορφες στιγμές όμως άμα σου έχει συμβεί κάτι κακό είναι δύσκολο να το ξεχάσεις Ο φόβος είναι πολύ ισχυρό αίσθημα

Οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται από κάτι είναι συνεχεία σε ένταση Αυτό προφανώς αλλάζει τα σχήματα των αναμνήσεών τους για το μέλλον Δεν πρέπει να αφήσεις τους φόβους να κυριαρχούν το μυαλό σου Έτσι δεν νιώθεις ελεύθερος δεν εκφράζεις την γνώμη σου Συνεχεία έχεις άγχος και αυτό σε κάνει να νιώθεις άσχημα

31

ε ί μ α ιhellip hellip δ ε ν ε ί μ α ιhellip

Δεν είμαι η Μαριάννα σημαίνει θαρραλέα σημαίνει αυστηρή σημαίνει είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου Δεν είμαι σημαίνει δεν φοβάμαι το αποχωρισμό Δεν είμαι σημαίνει δεν φοβάμαι το θάνατο ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

Μαριάννα Φελφέλ

Δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει Δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει δεν υπάρχω Ένα άδειο ποτήρι που περιμένει να γεμίσει Μακάρι να μην σκεφτώ laquoδεν υπάρχωraquo όμως ακόμα ζω Τότε δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει είμαι χρυσάφι ldquoCruelrdquo το επίθετο του Τζόσουα άραγε έτσι είναι αυτός Δεν ξέρω ακόμα δεν ξέρω όλα που βλέπω είναι ακόμα άγνωστα Με συμπέρασμα τελικά δεν είμαι Τζόσουα σημαίνει laquoξέρω τον Τζόσουαraquo

Τζόσουα Κρούελ

Αυτός είμαι εγώ Αυτός είμαι εγώ που έπεφτα Αυτός είμαι εγώ που όμως σηκωνόμουνα πιο δυνατός από ποτέ Υπήρχαν στιγμές που δεν ένιωθα την γη κάτω από τα πόδια Μου και γκρεμιζόταν όλος Μου ο κόσμος Αλλά ήξερα Η ελπίδα ήταν κάπου Εκεί μέσα μου και προχωρούσα Υπήρχε περίοδος που έχω κλειστεί στον εαυτό μου Χωρίς να το καταλάβω αλλά Μια μέρα ξύπνησα και Κατάλαβα ότι η ζωή είναι Ωραία και πρέπει να την ζήσουμε είτε με τις καλές είτε με τις κακές στιγμές Άμα αγαπάς την ζωή Κι αυτή αγαπάει εσένανε )

Βεσελίν Νέικοβ

32

Πριν ένα μήναhellip ξανάhellip της Λία Κουχιανίτζε

Πριν ένα μήνα ήταν πριν ένα μήνα πριν δύο μήνες ήταν πριν δύο μήνες πριν τρεις μήνες ήταν πριν τρεις μήνες Και άμα θα συνεχίσουμε έτσι θα καταλάβουμε ότι πριν από εμένα ήταν πριν από εμένα και εντελώς διαφορετική ζωή σκατά και μυρίζουν άσχημα φαινομενική πραγματικότητα καλός διάβολος και απόστολός του μάντης που βλέπει στην κάθε δική μας μελλοντική ώρα Και άντρας που δεν έχει δουλειά και κατά διαταγή του διαβόλου παίζει με τα χαρτιά για να μου πει για την κατασκευή του μέλλοντος Πιστεύω τα ίδια με σας απλά εγώ μετά τον ένα μήνα πάλι θα πω laquoπριν ένα μήναraquo

33

Τα κορίτσια και τα αγόρια του Γ1 γράφουν ιστορίες και κείμενα προσπαθώντας να έρθουν στη θέση του άλλου φύλουhellip αλλά για στάσουhellip κάποια δεν προσπαθούν και τόσοhellip

Εμείς οι άντρες

Εμείς οι άντρες είμαστε δυνατοί Κάνουμε αρκετή δουλειά στη ζωή Οι περισσότεροι από μας δεν ασχολούνται με μόδα όμως υπάρχουν άντρες που βάζουν αυτό το κόλλημα σε πρώτη θέση Βέβαια μπορούμε όλοι να κάνουμε τις δουλειές στη ζωή (απολύτως όλα) αλλά οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν τις γυναίκες Επίσης υπάρχουν τέτοιοι laquoντροπαλοίraquo που λένε ότι δεν θα κάνουν αυτή τη δουλειά πχ οικιακά που είναι συνηθισμένα για μία γυναίκα Οι άντρες κουτσομπολεύουν όπως και οι γυναίκες όμως το λένε laquoσυνέλευσηraquo laquoαντρική παρέαraquo και άλλα παρόμοια πράγματα Εμείς οι άντρες έχουμε μέσα αυτό το εγωιστικό πράγμα και σκεφτόμαστε πως ότι έχουμε ανήκει μόνο σε μας Πολλοί από μας το παίζουν μάγκες ενώ 40 κρύβουν μέσα τους ότι είναι γκέι ΄Όλοι εμείς τρέχουμε και ακούμε τη γυναίκα όμως δεν το προσέχουμε ενώ αν κάποιος φίλος μας τα κάνει αυτά εμείς αμέσως τον κρίνουμε ότι είναι laquoκάτω από τη γυναίκαraquo ∆εν κοιτάμε ποτέ το εαυτό μας με αυτή την έννοια Σε κάποια πράγματα ψυχολογικά είμαστε κατώτεροι από τις γυναίκες Επίσης είμαστε στην κατηγορία laquoγουρούνιraquo γιατί έχουμε συνηθίσει από μικροί να μας φροντίζει η μάνα μας μετά η κοπέλα μας και στο τέλος αν τύχει η γυναίκα μας

Τατιάνα Κουζμινίχ

Εμείς οι γυναίκες

Εμείς οι γυναίκες δεν είμαστε δυνατές Δεν δουλεύουμε δύσκολα και σκληρά στη ζωή μας Έχουμε πολλούς στόχους στη ζωή μας ndash να μην κάνουμε δύσκολη δουλειά να κάνουμε παιδιά να τα φροντίσουμε και να τα προσέχουμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι να καθαρίζουμε και να κουτσομπολεύουμε μεταξύ μας Αυτά είναι τα πράγματα που μας αρέσουν πιο πολύ από όλα Ααααhellip ναι επίσης εμείς οι γυναίκες γουστάρουμε μαγαζιά ρούχα make up και άλλα Τη μισή ζωή μας την περνάμε καθισμένες μπροστά στον καθρέφτη Εμείς οι γυναίκες θέλουμε πολλά λεφτά πλούσιους άντρες και να μη ξεχνάμε ndash κούκλος να είναι

Αντρέι Κοτσίλο

34

Ολόκληρη η ζωή μου της Ζουαλίσα Μαλίκ

Ήρθα σήμερα στη ζωή έγινα ένας ολόκληρος άνθρωπος ένα αγόρι αυτό που περίμεναν εδώ και χρόνια οι γονείς μου όλοι είναι μαζεμένοι να με δουν ένα φυτό που όλοι περιμένουν να ανθίσει να διατηρήσει το όνομα τους μου έχουνε αγοράσει πολλά δώρα μόνο εξαιτίας της χαράς τους ακούω φωνές laquoΑγόρι είναιraquo Αγόρι γεννήθηκε Οι αδελφές μου περιμένουν να με δουν στο σπίτι Σήμερα τσακώθηκα με την αδελφή μου την πιο μεγάλη ξέρω ότι είχε δίκιο ξέρω ότι αν φωνάξω και κλάψω λίγο η γιαγιά μου πάντα με υποστηρίζει αφού με αγαπά πολύ Είμαι ο αγαπημένος της Μου λέει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα για μένα Μου δίνει να φάω τα περισσότερα γλυκά με αφήνει να παίζω όσο θέλω ενώ οι αδελφές μου πρέπει να κάνουν τις δουλειές μου Πρώτη μέρα στο σχολείο αλλά ήθελα να πάω στο δημόσιο σχολείο μαζί με την αδελφή μου μου είπαν πως Όχι Χρειάζεσαι καλύτερη μόρφωση γιατί στο μέλλον εσύ θα δουλεύεις Όχι Τότε γιατί η αδελφούλα μου δεν είναι μαζί μου Λένε πως εκείνη τι τα χρειάζεται αφού μια μέρα θα φύγει στο δικό της σπίτι Την Παρασκευή έχουμε εκδρομή του σχολείου ευτυχώς που με άφησαν γιατί ότι είχε γίνει με την αδελφούλα μου το θυμάμαι η καημένη δεν μπόρεσε με τίποτα να βγει με τις φίλες της όμως είναι και γυναίκα ενώ laquoεγώ άντρας είμαιraquo Μπορώ να πάω όπου θέλω και να κάνω ότι θέλω Τελειώνω σήμερα το σχολείο εκτός από την μόρφωση έχω καταφέρει να μάθω να τα πάντα κάνω μπάφο κάνω laquoόλα τα καλά της εποχήςraquo όσες κοπέλες θέλω μπορώ να τις πάρω Οι γονείς μου είναι περήφανοι αφού ο γιος τους πάει να αρχίσει την καινούργια ζωή Μα όμως δεν ξέρω πώς να τους πω ότι μέσα σε τόσα χρόνια τίποτα δεν έμαθα έχω ένα απολυτήριο με άδειο το μυαλό Η αδερφή μου έχει τελειώσει το λύκειο και στο σπίτι ράβει ρούχα ώστε να βοηθήσει την οικογένεια Ψάχνω δουλειά με όλη μου την δύναμη αφού θέλω και εγώ να κάνω κάτι να βοηθήσω τους γονείς μου η αδελφούλα μου η αγαπητή μου παντρεύτηκε δεν έχουμε να φάμε τι μπορώ να κάνω Σκέφτομαι πώς πέρασα όλη μου την ζωή αφού είμαι άντρας γιατί δεν μπορώ Μήπως δεν έχω ικανότητες και δυνατότητες ή μήπως έχοντάς τα όλα δεν νοιάστηκα για αυτές δεν τις χρησιμοποίησα Θέλω να γυρίσω πίσω τον χρόνο

35

Νυχτερινή Αγωνία του Γιώργου Μοτόκι Ζεύκη

Μια νύχτα ένας άντρας με πλήρωσε και με πήγε στο σπίτι του πήγαμε στο δωμάτιό του και όταν κάθισα έβγαλε το κεφάλι του στα πόδια μου και άρχισε να κλαίει φωνάζοντας Τρόμαξα αλλά φαινόταν σαν να έκανε κάτι που δεν διορθωνόταν ή σαν να έχασε κάτι που το είχε σαν τον εαυτό του δεν ήξερα τι να κάνω μόνο να βάλω το χέρι μου πάνω στο κεφάλι του Μετά ήρθαν οι γείτονες που τον άκουσαν σπάζοντας την πόρτα και τον έδιωξαν με τις κλοτσιές χωρίς να τον ρωτήσουν γιατί κλαίει Μάλλον έπρεπε να ρωτήσω εγώ αλλά δεν μπορούσα και το μετάνιωσα πόσο λυπάμαι

Γουρούνιαhellip

Μας πέταξε ο κύριος μία συζήτηση για τους άνδρες και τις γυναίκες Ξαφνικά ακούω τα κορίτσια όλες με μία φωνή να λένε laquoοι άνδρες είναι γουρούνιαraquo Μα δεν νιώθω ότι είμαι γουρούνι Γιατί μας βλέπουν έτσι Ξέρω ότι κάνουμε πολλά λάθη και πολλές βλακείες αλλά και αυτές δεν είναι το πιο καλό που υπάρχει στο κόσμο Γιατί δεν σκέφτονται ότι αυτοί που γίνονται άχρηστοι δεν γίνονται έτσι από τον αέρα Κανείς από εμάς δεν διαλέγει να γίνει με εμφάνιση ανθρώπων και με συμπεριφορές ζωών Αλλά υπάρχει κάποιο γεγονός για να φτάσουμε εκεί Αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί μας κρίνουν και δεν σκέφτονται λίγο αυτές για τα λάθη που κάνουνhellip

Μάυσα Μπαντρ

Τα 2 φύλα στη σημερινή εποχή Σήμερα εμείς οι άντρες θέλουμε όπως στα παλιά χρόνια να είμαστε πάνω από τις γυναίκες σε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ μας Στην οικογένεια στη δουλειά στην καθημερινότητά μας προσπαθούμε εμείς να παίρνουμε τις πιο σημαντικές αποφάσεις γιατί πιστεύουμε πως μια γυναίκα δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες σαν εμάς οπότε δεν θα διαλέξει σωστά Κατά την γνώμη μου η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι και η δουλειά της νοικοκυρά και να φροντίζει τα παιδιά Εμείς οι άντρες πρέπει να αντιμετωπίζουμε την σκληρή καθημερινότητα και όχι οι γυναίκες Πρέπει να δίνουμε και όχι να παίρνουμε διαταγές Όμως η στατιστική δείχνει πως οι γυναίκες έχουν γίνει πιο ελεύθερες στην γνώμη τους με τα χρόνια έχουν αποκτήσει πολλά και έχουν βελτιωθεί γενικότερα στις δουλειές που κάνουν Αυτό αλλάζει τη στάση τους απέναντί μας γιατί ψάχνουν τα δικαιώματα τους Παρrsquo όλα αυτά η γνώμη μου δεν αλλάζει Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα Δύο διαφορετικά φύλα με διαφορετικές δυνατότητες

Σιμόνα Χρίστοβα

36

Είμαι ΑΝΤΡΑΣ Eίμαι άνδρας και είμαι εξαρτημένος από τις γυναίκες Δεν ξέρω γιατί Απλά είμαι εξαρτημένος Από μικρός Oι γυναίκες είναι σαν ναρκωτικό για μένα Είμαι παντρεμένος

τριάντα χρόνια Αγαπάω την γυναίκα μου δεν λέω είμαστε μαζί μια ζωή έχουμε περίπουμεγαλώσει δυο παιδιάhellip Αλλά Οι γυναίκες είναι το θαύμα τις φύσης Όταν βλέπω μια όμορφη γυναίκα μου σηκώνεται η hellip τρίχα Δεν αντέχει η καρδιά μου Με κάθε ευκαιρία που μου δίνεται απατάω την γυναίκα μου Γιατί Επειδή ήξερα ότι είναι δικιά μου κάτι που στην ουσία μου ανήκει Είναι αφοσιωμένη στον άνδρα της Ξέρει καλά ότι την απατάω και παρόλα αυτά δεν μου έχει πει ποτέ τίποτα Ίσως να μην

ά ααντέχει άλλο από μέσα της να τρελαίνεται που είναι υποχρεωμένη να με μοιρ ζετ ι με τις εικοσάχρονες που γνωρίζω στα μπαράκια κάθε βράδυ Όμως αυτή δεν μπορεί να με απατήσει Όχι Δεν θα τολμήσει να χτυπήσει τον ανδρικό εγωισμό μου Ναι εντάξει είμαι άνεργος βρωμίζω το σπίτι το κάνω μπάχαλο δεν μπορώ να κάνω τίποτα και ότι πιάσω στα χέρια μου το σπάω άσε που δεν φέρνω λεφτά στο σπίτι και δεν την βοήθησα ποτέ με τίποτα

κό όμως είναι ότι Εγώ Είμαι ΑΝΤΡΑΣ Με κεφαλαία γράμματα Γιατί δεν με αι να έχω όλα δεδομένα

Το πιο σημαντινοιάζει τίποτα κΕίμαι ΑΝΤΡΑΣ

Αιμιλία Ζλάτκοβα

ΕΓΩ Ο ΑΝΤΡΑΣ

της Πάολα Μποντούρι

Καλά δεν την καταλαβαίνωhellip τι ανάγκη έχει αυτή να δουλέψει αφού ο μισθός μου είναι πολύ καλός στα παιδιά και σε αυτήν δεν λείπει τίποτα Ποιος θα προσέχει το σπίτι αν αυτή δουλεύει ποιος θα καθαρίζει μαγειρεύει και όλα αυτά Τι βλακείες είναι αυτές που μου λέει ότι χρειάζεται να δουλέψει όχι για τα λεφτά αλλά για τον εαυτό της Δηλαδή πώς να καταλάβω εγώ όταν μου λέει ότι θέλει να προσφέρει και αυτή κάτι στην οικογένεια μας ότι θέλει να κάνει κάτι για την ζωή της Δεν της έχει λείψει τίποτα και μου το έχει πει αυτό τότε τώρα πως της ήρθε αυτή η ιδέα Μα δεν μπορώ να την αφήσω Το σπίτι χρειάζεται γυναίκα άσε που μπορεί να βρει κανένα άλλο εκεί πέρα Ε όχι κοπελιά μου δεν θα δουλέψεις πουθενά Δεν θα έρθω στο σπίτι να πλύνω τα πιάτα επειδή έτσι γουστάρεις εσύ Δεν θα κάτσω εγώ σαν το μαλάκα να μου πούμε laquoνα η γυναίκα σου λείπει όλη την μέρα από το σπίτιraquo Τέλος αυτή η συζήτηση αγάπη μου Αυτή σπίτι εγώ δουλειά Άντε να μην γίνουμε κώλος εδώ μέσα

Σχέσειςhellip Πως θέλω να είναι η σχέση μου με μία κοπέλα Σαν αγόρι λοιπόν θέλω να έχω μια κοπέλα πολύ όμορφη εσωτερικά και εξωτερικά Έτσι ήταν και μια κοπέλα που γνώρισα πρόσφατα Πολύ όμορφη Την έβλεπες και ξέχναγες το όνομά σου Τίποτα δεν είχε άσχημο πάνω της Αρχίσαμε και κάναμε παρέα Ήταν άνθρωπος εσωστρεφής δεν ήθελε να δείξει τον εαυτό της από την αρχή της γνωριμίας μας Όσο περνούσε ο καιρός δεν μπορούσα να την καταλάβω Την μία ήταν καλή την άλλη γινόταν κακιά Είχα ldquoτυφλωθείrdquo από την ομορφιά της τόσο πολύ που δεν με ένοιαζε καν τι χαρακτήρας είναι Να σημειώσω εδώ ότι προσωπικά δεν έβλεπα ποτέ μία κοπέλα από την ομορφιά της πάντα με τραβούσε ο χαρακτήρας Έτσι λοιπόν όσο περνούσε ο καιρός εγώ την ερωτευόμουν χωρίς να με νοιάζει τίποτα Μία μέρα έγινε ένα μπέρδεμα και εκεί κατάλαβα τι χαρακτήρας είναι πραγματικά Όσο όμορφη κι αν ήταν εξωτερικά τον χαρακτήρα της δεν τον κάλυπτε Τι να την κάνεις την ομορφιά αν είσαι πουτάνα στην ψυχή και στην καρδιά )

Χριστίνα Πολοβίνα

37

Το Δράμα Ενός Άντρα

της Άννας Ρότσι

Τον τελευταίο καιρό είχα άσχημα πρωινά αλλά το αποτελειωτικό ήταν όταν χώρισα τελικά Μετά από 5 χρόνια γάμου όπου στην αρχή όλα ήταν τέλεια και ωραία Κάποια στιγμή όμως θα ερχότανε και η στιγμή που όλα θα χάλαγαν σωστά Σωστά Εκεί που ήθελα να χαλαρώνω να πίνω τον καφέ μου και να βλέπω τηλεόραση μπαίνει μέσα και μου φωνάζει η κ Η γυναίκα μου Αρχίζει και μου λέει laquoΠώς κατάντησες έτσι τι είναι αυτά τα χάλιαraquo Και κάποιες άλλες βλακείες laquoΕγώ σκοτώνομαι στην δουλειά για να φέρω λεφτά στο σπίτι και εσύ κά8εσαι και βρομίζεις εδώ Δεν σε αντέχω άλλο σήκω και βρες δουλειάraquo Εγώ βέβαια δεν της έδινα και πολύ σημασία laquoπού να βρω δουλειά με αυτούς τους καιρούςraquo είπα από μέσα μου Συνέχισα να κάνω την δουλειά που έκανα Τώρα να πω τι Δεν λέει Ύστερα από τα νεύρα της κατέβασε την ασφάλεια Μου πήρε την εφημερίδα από τα χέρια και την πέταξε από το παράθυρο Μετά μου είπε οργισμένη laquoΉ θα βρεις δουλειά ή θα ξεκουμπιστείς από εδώ και θα πας στην μαμάκα σουraquo Εγώ επειδή δεν είμαι τόσο χαζός μάζεψα τα μπογαλάκια μου και γύρισα στην μαμάκα μου Η οποία μητέρα μου ήξερα πως με αγαπούσε πολύ και δεν θα με έδιωχνε ποτέ Αλλά έλα που άρχισε να μου την λέει και εκείνηhellip laquoΕγώ σου τα έλεγα μην την παντρευτείς αλλά εσύ εκεί πεισματάρης την θέλω και θα την πάρωraquo Ε καλά τα βρήκα με την μητέρα μου στο τέλος Το πρόβλημα ήταν ο πατέρας μου μου πήρε τις βαλίτσες και μου της πέταξε στον δρόμο Μου είπε να γυρνούσα στην γυναίκα μου και να άρχιζα και καμιά δουλειά της προκοπής Σιγά που θα τον άκουγα πήγα σε έναν φραγκάτο φίλο μου του εξήγησα πώς είχαν τα πράγματα και μου είπε πως οι γυναίκες είναι για τα μπάζα και με φιλοξένησε σπίτι του Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά δεν άργησε όμως να έρθει ο καιρός που με πέταξε και αυτός έξω Παράξενο όμως που με διώχνουν από παντού είπα Μάλλον έπρεπε να αρχίσω δουλειά Έτσι και έγινε βρήκα με έδιωξαν όμως και από εκεί γιατί πείραζα την κόρη του διευθυντή Δεν πήγαινε άλλο θα γύρναγα στην μητέρα μου και θα την παρακάλαγα για να έμενα εκεί Όσο για να γύρναγα στην πρώην γυναίκα μου δεν το συζήταγα καν Δεν θα καθόμουν να την άκουγα να μου έλεγε συνέχεια το πόσο άχρηστος είμαι

38

Γυναίκες της Ελντα Ζαβαλανι

Πέρασαν τα χρόνια και πλέον δεν είμαι πια αγόρι αλλά ένας άντρας Κοιτάζω γύρω μου και δεν βλέπω τίποτα εκτός από θηλυκές σάρκες οι οποίες άλλοτε δίνουν χαρά σε κοινούς άντρες και άλλοτε πουλάνε την σάρκα τους σε τιμή ldquoευκαιρίαςrdquo για την αγορά αλλά αρκετά επιβλητική για να την ldquoκερδίσειrdquo Ψάχνω για συντροφιά και αληθινή αγάπη αλλά δεν βρίσκω και μάλλον είναι αλήθεια αυτό που μας είπε μια δασκάλα laquoόταν θα μεγαλώσετε θα δείτε ότι όλα λογαριάζονται με χαρτί και μολύβιraquo Τελικά αυτό το αίσθημα μοναξιάς με πνίγει όλο και πιο πολύ Για να ξεχαστώ θα βγω πάλι με τον Νίκο για να ψωνίσω σε ldquoτιμή ευκαιρίαςrdquo Παρφουμαρίζομαι και φτιάχνομαι γεμίζω το πορτοφόλι και βγαίνω Οδηγώντας βάζω μουσική ή κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος μεταδίδει αθλητικές ειδήσεις όμως διάφορες σκέψεις περνάνε από το μυαλό μου όπως το lsquoprojectrsquo με την διαφημιστική και επειδή με αγχώνει μόνο η ιδέα λέω να το αφήσω στην άκρη και να απολαύσω την βραδιά Συναντώ τον Νίκο στο μπαρ ο οποίος ο κακομοίρης δεν έχει δουλεία τελευταία και τον κερνάω εγώ ποτά εδώ και κάτι μήνες Τον ρωτάω τι κάνει κτλ και όπως μιλάμε αρχίζουμε το κυνήγι Απέναντι μου κάτι ανήλικες ντυμένες σαν από ταινία lsquoΜουλέν Ρουζrsquo παραπέρα κάτι σαραντάρες που το παίζουν εικοσάρες και πιο πέρα κάτι αιθέριες υπάρξεις χωρίς ταυτότητα Σε μια φάση όταν έπαιζε η μουσική και όλοι λικνίζονταν στον ρυθμό της ζαλισμένος από το ποτό παρασύρομαι καιhellip Το άλλο πρωί ξυπνάω αλλού και με μια άγνωστη Με την μάσκα της μισοχαλασμένη εννοώ το make up και με ένα βλέμμα που ούτε να το χαρακτηρίσω δεν μπορώ και ζαλισμένος hellip Ο Νίκος ο κακομοίρης είχε φύγει Άνεργος χωρίς λεφτά ντυμένος αλλά όχι με φιρμάτα ρούχα δεν αποτελούσε καλό αγοραστήhellip Καιρός να πάω σπίτι Η Μαρία θα με περιμένει η καημένη ποιος την ακούειhellip Κρίμα όμως που την βασανίζω έτσι Όταν γυρνώ στο σπίτι βλέπω την Μαρία με τον Νίκοhelliphellip Δίδαγμα Μπορεί σήμερα η γυναίκες να είναι είδος προς πώληση υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις οι οποίες δεν μένουν ανεκμετάλλευτες από αυτούς που ξέρουν πραγματικά να τις εκτιμούν Τα λεφτά και τα φιρμάτα ρούχα Αποτελούν ένα make up που Καλυτερεύει το είναι μας αλλά δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ζωή μας Μαρία συγνώμη που δεν σε αγάπησα όπως το άξιζες και αποδείχτηκα γουρούνι Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις τουhellip

(προς την Μαρία σε ένα εξομολογητήριο γράμμα του)

39

Η Ποίηση είναι ένας Τυφλός που Περιγράφει μια Εικόνα

(Τζόσουα Κρούελ) Οι μαθητές του Β1 σχολιάζουν με τα κείμενά τους μια φράση του συμμαθητή τουςhellip

Τελικά οι εικόνες δεν βγαίνουν από τα μάτια μας αλλά από την ψυχή μας Είναι συναισθήματα βαθιά μέσα μας παρόλο που πιστεύουμε ότι τα βλέπουμε με τα μάτια Ο καθένας έχει διαφορετικά συναισθήματα γιrsquo αυτό και μια συγκριμένη εικόνα δεν αρέσει σε όλους Μια εικόνα ή μια φωτογραφία άλλες φορές μας γεμίζουν χαρά άλλες φορές λύπη και στενοχώρια και άλλες φορές μελαγχολία Είναι επίσης και όπως τα χρώματα Τα σκούρα χρώματα σου προκαλούν ένα συναίσθημα λύπης ενώ τα φωτεινά χαρά μια παιδικότητα Μια παιδικότητα που δεν την βλέπεις με τα μάτια αλλά με την ψυχή Συνήθως τα μικρά παιδιά όταν ζωγραφίζουν χρησιμοποιούν ανοιχτά χρώματα Όπως το ροζ το κίτρινο το μπλε που αναδεικνύουν την καθαρή ψυχή τους Ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα ένας άνθρωπος ο όποιος παρόλο που δεν βλέπει περιγράφει την εικόνα όπως αυτός την φαντάζεται Με τα χρώματα που αυτουνού του αρέσουν Τα όποια πλημμυρίζουν από τα συναισθήματά του

Οριάντα Μπαϊράμι

Ένα αγοράκι που ήταν πολύ καλός στη ζωγραφική και είχε το ταλέντο αυτόhellip Είχε πολλά όνειρα για το μέλλον και πάντα του άρεσε να ζωγραφίζει την οικογένειά του Ζωγράφιζε συνέχεια τη μαμά του και το μπαμπά του μαζί και τον εαυτό του Του άρεσε πολύ αυτή η ζωγραφιά έτσι ώστε την κρέμασε πάνω στον τοίχο του δωματίου του Είχε όνειρο να κάνει αυτός τη δική του οικογένεια και να τη ζωγραφίσει όπως έκανε με την εικόνα για την οικογένειά του Το αγοράκι άρχισε να μεγαλώνει και γνώρισε επιτέλους την κοπέλα που αγάπησε και που θα παντρευτεί και τελικά παντρεύτηκαν Όμως μια μέρα καθώς περνάει το δρόμο είχε ένα ατύχημα που τον έκανε τυφλό Έτσι δεν κατάφερε να φτιάξει την εικόνα που ήθελε να κάνει με την οικογένειά του όπως ονειρευόταν όταν ήταν μικρός Την εικόνα δεν την ζωγράφισε σε χαρτί όπως παλιά τη ζωγράφισε χαραγμένη στην καρδιά του

Μαριάννα Φελφέλ

Ένα πρωί πήγα να βγάλω βόλτα το σκύλο μου τον Ρόκι Φτάνοντας στο πάρκο έκατσα σε ένα παγκάκι και μετά από λίγο ήρθε ένας τύπος με μαύρα γυαλιά και έκατσε και αυτός δίπλα μου Ξαφνικά άρχισε να μου μιλάει Άρχισε και μου περιέγραψε το πάρκο αυτό με τα πιο όμορφα λόγια του κόσμου Για τα λουλούδια για τα πουλάκια που τραγουδάνε πάνω στο δέντρο όταν είναι μόνα τους Και ξαφνικά άρχισα και εγώ να βλέπω αυτή τη ομορφιά που βρισκότανε μπροστά στα μάτια μου Πέρασαν πάνω από 20 λεπτά και ήρθε μια γρια γυναίκα και τον πήρε από το χέρι και τον ρώτησε laquoπώς πέρασες πήγες βόλταraquo Αυτός απάντησε Ναι μακάρι όμως να μπορούσα να βλέπω εκεί που πάω Και τότε κατάλαβα ότι είναι τυφλος Θεέ μου είναι δυνατόν ένας τυφλός να περιγράψει μια τόσο ωραία εικόνα που δεν την βλέπει Κι εμείς που μπορούμε να την δούμε απλά περνάμε κάθε μέρα δίπλα της για να βγάλουμε ο σκύλο μας βόλτα

Γιολιτα Πέντσεβα

40

Ποίηση για μένα είναι ένας τρόπος για να εκφράζω τα συναισθήματά μου Είναι ένας τρόπος να πω τις σκέψεις με λόγια να πω αυτά που μέσα στον καθημερινό διάλογο δεν θα τα έλεγα Να εκφράζω τις επιθυμίες και τα ldquoθέλωrdquo μου πιο ελευθέρα με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά Είναι ένα τρόπος να ξεφύγω από τη ρουτίνα της καθημερινότητας Να ξεφύγω έστω και για λίγο όταν γράφω ή διαβάζω ποίηση από αυτό και να είμαι έστω και για λίγο πιο κοντά στα όνειρα και σε αυτό που πραγματικά θέλω Να πω όλα αυτά που δεν θα τα έλεγα δυνατά να ζω τα συναισθήματα με τον τρόπο που στην πραγματικότητα δεν θα το έκανα Όπως ο τυφλός θα περιέγραφε μια εικόνα που δεν την έχει δει ποτέ έτσι και εγώ με την ποίηση ζω αυτά που δεν θα ζήσω ποτέ στην πραγματικότηταhellip επειδή ακόμα και τα όνειρα έχουν τα όριά τους

Ντανιέλα Μπουλγκακ Η ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα αυτός ο τυφλός είναι ο ποιητής ή όποιος προσπαθεί να γράψει ένα ποίημα και αυτή η εικόνα βασικά είναι τα συναισθήματα που θέλει να περιγράψει Η εικόνα αυτή είναι μπερδεμένη και ο ποιητής δεν μπορεί να βλέπει ολόκληρη αυτή την εικόνα και έτσι περιγράφει από αυτήν μόνο αυτά που βλέπει και γίνεται τυφλός για τα άλλα κομμάτια όσο και να προσπαθεί δεν μπορεί να τα δει Στην ποίηση δεν είναι μόνο ο ποιητής τυφλός αλλά και αυτοί που το διαβάζουν γιατί αντί από την εικόνα που βλέπει ο ποιητής προσπαθούν να ερμηνεύσουν τι εννοούσε ο ποιητής όταν έγραψε και ποιο κομμάτι της εικόνας είδε

Για αυτό στη ποίηση όλοι είναι τυφλοί που προσπαθούν να περιγράψουν την εικόνα

Ράντα Μοχάμεντ

Είναι ένας άνθρωπος που κάθεται σε ένα παγκάκι και μπροστά του έχει

την θάλασσα και τα πουλιά που πετάνε ψηλά στον ουρανό κι αυτός

κάθεται και τα κοιτάει Επίσης ενώ τα κοίταγε κράταγε ένα βιβλίο στο

χέρι του προσπαθώντας να συγκεντρωθεί για να διαβάσει το βιβλίο αλλά

δεν μπορεί γιατί κοιτάζει τα πουλιά στον ουρανό που κελαηδούν και

κάνουν διάφορα πράγματα Ο τυφλός παρατηρεί έτσι όπως περιγράφει την

εικόνα ότι δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος στην εικόνα αλλά άλλοι δύο που

και αυτοί κοιτάνε τα πουλιά και τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να

διαβάσει το βιβλίο αλλά δεν μπορεί να συγκεντρωθείhellip

Ριχάμπ Ελσαγιέντ

41

Ποίηση είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα ένας πάγος που σε ζεσταίνει όμως είναι και το τραπέζι που επάνω του στέκεται ο κόσμος Ένα σπαθί που σε κόβει μέσαhellip περίμενε οι λέξεις της ποίησης με κόβουν Όχι τα λόγια τα γράμματα και το ύφος με στηρίζει μέσα Μερικές φορές οι λέξεις και τα λόγια που ακούς σε πονάνε σαν να ξέρουν τι είσαι Είναι τυφλός αλλά σε πιάνει στο λαιμό με ακρίβεια Είναι κουφός όμως όλα τα μυστικά του τα ακούει τέλεια - Μα είναι ο θεός ή ο διάβολος που έχει τόση σοφία ώστε να με ξέρει όσο είμαι - Δεν ξέρεις ποτέ μην συγκρίνεις Δεν ξέρεις τίποτα από όλα Σκέψου τι εικόνα βλέπει ο τυφλός Το σκοτάδι έτσι δεν είναι Τότε εμείς που ζούμε οι συγγραφείς που γράψανε τα ποιήματα είμαστε όλοι στο σκοτάδι ακόμα δεν έχουμε ως άνθρωποι τη δυνατότητα να δείχνουμε ποιος είμαστε με τις γνώσεις που έχουμε Είμαστε ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα και τα διηγήματα τα ποιήματα ―εφόσον και η ιστορία είναι το διήγημα ενός τυφλού Άραγε ποιος βλέπει Ποιος ακούει Ποιος μιλάει Ποιοι είναι ζωντανοί Εσύ Εγώ Δεν ξέρεις Ή είναι εκεί μέσα σου

Τζόσουα Κρούελ

Ποίηση Είναι ένας τυφλός που περιγράφει μια εικόνα Μια εικόνα στο τοίχο του δωματίου είναι γεμάτη φως την έπιασε και δεν μπορούσε να τη δει γιατί ήταν τυφλός Περνάγανε μέρες και στην αγωνία Βρίσκονταν μια εικόνα ήθελε να σκεφτεί αλλά δεν ήξερε αν γίνονταν Άρχισε να βάζει χρώματα και διαδρομές που έκανε παλιά ζωγράφισε και έναν άνθρωπο που τουλάχιστον είχε γυαλιά Σιγά‐σιγά μια ωραία εικόνα άρχισε να περιγράφει άλλα όχι στον τοίχο στο μυαλό να το γράφει

Γιουλιάνα Δάμη

42

Παλιοί μαθητές από το σχολείο μας μιλάνε για τη ζωή τους τώραhellip

Σε αυτούς που δεν με πίστεψαν της Ρεζάν Ζάζα

Θυμάμαι πως κάποιοι καθηγητές μου λέγανε πως δεν πρόκειται να γίνω πιλότος ποτέ Θα ήθελα να μάθουν τώρα πως σπουδάζω πιλότος και είμαι και πολύ καλή σε αυτόhellipτο όνειρό μου Με ρωτάνε εάν έχω ξαναπετάξει γιατί τα καταφέρνω πολύ καλά στο πιλοτήριο πιο καλά και από αυτά τα παιδιά που έχουν κάποιο γονιό πιλότο Άλλωστε είμαι η μόνη κοπέλα στη σχολή Με λίγα λόγια πίστευα στον εαυτό μου και ήξερα ότι μπορούσα και δεν έδινα σημασία σε ότι έλεγαν οι άλλοι είτε ήταν καθηγητές είτε ήταν μαθητές είτε όποιος κι αν ήταν μόνο με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα να πετύχω αυτό που ήθελα με επιμονή και υπομονή

43

ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ Φαίνονται τόσο ειρηνικά Ακόμα κι όταν άνθρωποι ατενίζουν την απειλή ότι μπορεί να χάσουν την δουλειά τους και την οικία τους πολλοί από αυτούς ακόμα βασανίζονται να έχουν οτιδήποτε που μπορούν να αγοράσουν με τα λεφτά Οι διαφημιστές χρησιμοποιούν τη δελεαστική διαφήμιση για να τους λένε ότι πρέπει να έχεις μεγάλο σπίτι καινούργια ρούχα μοντέλο κινητό και σύγχρονο αυτοκίνητο Δεν υπάρχουν μετρητά Αγόρασε με τα δάνεια Ο σκοπός τους είναι να φαίνονται μια χαρά από τους άλλους χωρίς να τους νοιάζουν τίποτα άλλο Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε με όσα πολλά χρήματα κι αν έχουμε Το πρώτο είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σήμερα πολλοί γονείς δίνουν πάρα πολύ σημασία για την δουλειά τους και τα λεφτά που τους δίνει αυτή αντί για τα παιδιά τους Δουλεύουν περισσότερες ώρες για να έχουν πολλά λεφτά αντί να ξοδεύουνε χρόνο με τα παιδιά τους Συνήθως τα παιδιά είναι μόνα τους Τις περισσότερες φορές όταν τα παιδιά έχουν προβλήματα προσπαθούν να τα λύνουν μόνα τους όμως αν οι γονείς έχουν λίγο χρόνο ειδικά για τα παιδί μπορεί να βοηθήσουν την κατάσταση Οι γονείς που δαπανούν περισσότερες ώρες μαζί είναι πάρα πολύ δύσκολο τα ποδιά τους να τα επηρεάζουν κακές παρέες Όταν ένα παιδί επηρεάζεται κακώς όσα χρήματα και να υπάρχουν δεν αλλάζει η κατάσταση Το δεύτερο είναι Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σε κάποιες καταστάσεις πολλές μαμάδες λένε στις κόρες τους να παντρευτούν με πλούσιους για να έχουν οικονομική αξιοπιστία για το μέλλον τους Υπάρχει πιο ασφαλές μέλλον από την παρακαταθήκη των χρημάτων Μπορεί να τα κλέψουν Δεν μπορούμε να θεραπεύουμε όλες τις αρρώστιες και να προλαμβάνουμε τον θάνατο με αυτά Η αληθινή ασφάλεια είναι να γνωρίσεις το θεό και τις προθέσεις του Το τελευταίο είναι Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Οι γονείς μου με ανυψώνουν να ζήσω απλά λέει η 24 χρονών Μαρία Η αδελφή μου και εγώ μεγαλώνουμε πολύ ευτυχισμένες Ακόμα πολλές φορές έχουμε αρκετά να ζούμε Για να έχεις συντήρηση και σκεπάσματα είναι αρκετό Υπάρχουν πολλά περισσότερα για να ζήσουμε από τα λεφτά και τα υλικά πράγματα που μπορούμε να αγοράσουμε Ρεγκινα Οσει Χαμσον

44

∆ΕΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ∆ΕΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

της Ιολίτα Πέντσεβα

Στην άγρια εποχή που ζούμε το τελευταίο που μας απασχολεί είναι τα ζώα Κάποιοι λένε laquoΜα τα ζώα είναι για να τα τρώμε ο άνθρωπος είναι σαρκοβόρο και είναι νόμος της φύσης δηλαδή του Θεούraquo Προσωπικά έχω διαφωνήσει μ αυτή την εντολή και έχω εξασφαλίσει την κόλαση Πιστεύω ότι τα ζώα και ιδιαίτερα αυτά που ζούμε μαζί τους σκυλιά και γάτες είναι πολύτιμοι σύντροφοι γεμάτα από αρετές που από πολύ παλιά έχουν εγκαταλείψει τους ανθρώπους Τα ευγενικά αυτά ζώα δίνουν απεριόριστη αγάπη και δεν θέλουν ανταπόδοση Οι άνθρωποι που συνδέονται με ζώα είναι αδύνατον να τα αποχωριστούν και τα πενθούν περισσότερο και από έναν άνθρωπο Εκείνοι που αγαπούν τα ζώα και όχι τους ανθρώπους είναι τρομακτικά πληγωμένα άτομα από το περιβάλλον τους και τους ανθρώπουςhellip αυτό που δεν βρίσκουν στους συνανθρώπους τους το βρίσκουν στα ζώα Πιστεύω ότι όσοι δεν αγαπούν τα ζώα είναι προβληματικά άτομα Εάν θέλουν να μην έχουμε τόσα αδέσποτα μπορούμε να στειρώσουμε πολλά σκυλιά Σε 2 - 3 χρόνια θα έχει μειωθεί ο αριθμός τους χωρίς να χρειάζεται να τα δολοφονούνε Η προστασία των ζώων είναι πολιτισμός Είναι χρέος μας να τα αγαπάμε διότι μόνο αυτά δικαιούνται τον παράδεισο

45

Η Πολιτική στην Αφρική

του Αμαντού Καμάρα Η Προεδρική πολιτική έπαιξε καταστροφικό ρόλο στις χώρες τις Αφρικής για παράδειγμα σε μια χώρα της δυτικής Αφρικής τη Γουινέα Η Γουινέα είχε την ανεξαρτησία της από τις 2 Οκτωβρίου 1958 ο πρώτος πρόεδρος της ήταν ο Σαϊκ Αχμάντ Σεκού Τουρέ ο οποίος είχε κάνει 24 χρόνια στην εξουσία Ήταν από την εθνότητα Μαλινκε στην Γουινέα υπάρχουν διάφορες εθνοτικές ομάδες αλλά αυτή που έχει δύναμη είναι οι Μαλινκε οι ΣουΣου και οι Φουλανι και μερικές άλλες Στην διάρκεια της εξουσίας του ο Τουρέ έδωσε δύναμη στους Μαλινκε επειδή ήταν από αυτούς και πείραξαν πολύ τις άλλες εθνότητες επειδή αυτές δεν είχαν δύναμη ήταν σαν νόμος της ζούγκλας Και έκανε 24 χρόνια στην εξουσία πέθανε το 1983 Και μετά ήρθε καινούριος πρόεδρος που τον λέγανε Λανσανα Κοντε ο οποίος ήταν στρατιωτικός και της εθνότητας ΣουΣου αυτός πάλι έκανε το ίδιο όπως ο προηγούμενος έδωσε εξουσία στους ΣουΣου και συνεχεία μάλωναν οι δυο εθνότητες Μαλινκε και ΣουΣου όμως αυτός οργάνωσε τις εκλογές αλλά δεν ήταν εκλογές δημοκρατικές ήταν εκλογές εθνοτικές επειδή όλες οι εθνότητες τον ψηφίσαν για αρχηγό και έκανε 26 χρόνια στην εξουσία και πέθανε τον Δεκέμβριο του 2009 Και οι αρχηγοί κομμάτων συνέχισαν να χωρίζουν της εθνότητες Το 2010 η Γουινέα είχε πάλι ένα στρατηγό ο οποίος δεν ήταν ούτε Μαλινκε ούτε ΣουΣου ήταν από μια άλλη εθνότητα και αυτός οργάνωσε εκλογές χωρίς να είναι πρόεδρος Στην προεκλογική καμπάνια υπήρχαν πολλές φασαρίες ανάμεσα στις εθνότητες επειδή οι Φουλάνι από τους οποίους δεν είχε γίνει ποτέ πρόεδρος λέγανε ότι είναι η σειρά τους να κυβερνήσουν Και η χώρα ήταν χωρισμένη και αν δεν ήσουν από την εθνότητα που ζούσε σε ένα χωριό καίγανε το σπίτι σου Στην πρωτεύουσα ήταν λίγο διαφορετικά Εγώ έμενα στην πρωτεύουσα και είχα πρόβλημα επειδή έπαιζα μπάλα με άλλα παιδιά και ένα από αυτά με χτύπησε στο πόδι χωρίς να έχω τη μπάλα και τότε τον χτύπησα και εγώ και έγινε μεγάλη φασαρία ανάμεσα στους γονείς μας και ο μεγάλος αδερφός του είπε ότι θα με σκοτώσει γι αυτό ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγω από τη χώρα μου Όταν ήμουνα πια στην Ελλάδα άκουσα ότι ένας φίλος μου πέθανε για αυτό ακριβώς το πρόβλημα Στην Αφρικανική πολιτική ένα πολιτικό χάος βασιλεύει

46

ΤΟ MANGA ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑhellip

του Γιώργου ndash Μοτοκι Ζεύκη (hellipπάντα από τα δεξιά στα Αριστεράhellip)

κΑΚΗ τυΧΗ

47

το ποδοσφαιρο συνεχιζεταιhellip

48

Το καλοκαιρι του βρικολακα

49

ΑΣΚΗΣΗhellip

50

51

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟhellip 1

52

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟhellip 2

53

Funny Pages

ΑΣΠΡΟ―hellip ―ΜΑΥΡΟhellip τα σχόλια των Αστείων Σελίδων μαςhellip γράφει η Οι ζωγραφιές Ε μα πια έλεοςhellip Άσε τα άλλα που γίνονται στο σχολείο μας τώρα ούτε να χέσεις δεν μπορείς με την ησυχία σου Όχι δεν μιλάω για την Μπέλλα η οποία ανεβαίνει πάνω στις τουαλέτες και βλέπει τα άλλα κορίτσια ή κλειδώνει την καημένη την Ντρίτα στην τουαλέτα Μιλάω για τις ζωγραφιές που είναι πίσω από την πόρτα της τουαλέταςhellip Μα καλά ποιος ηλίθιος τα έκανε δηλαδή έλεοςhellip Μπαίνω μέσα στην τουαλέτα να κατουρήσω με την ηρεμία μου και στην πόρτα διαβάζω laquoξετσίπωτη δεν ντρέπεσαι να χέσεις μπροστά μου Γυμνό τέραςraquorsquo Καλά με αυτό το τελευταίο ξεχείλισε το ποτήρι Τελικά ξέχασα να κατουρήσω και απλά έφυγα νευριασμένηhellip Ντάξει τώρα σας είπα λίγο ψέματα γιατί στα αλήθεια εγώ τα ζωγράφισα όμως είμαι σίγουρη πως οι άλλες σοβαρές κοπέλες δεν το έχουν διασκεδάσει καθόλουhellip Πάλι καλά δηλαδή που δεν έχουμε τέτοιες κοπέλες στο σχολείοhellip Τα μαλλιά Μπλε πράσινο γαλάζιο ροζ μοβhellip και όμωςhellip ∆εν είναι ουράνιο τόξο Είναι η χ κοπέλα από το σχολείο μας ∆εν χρειάζεται να πω το όνομά της όλοι έχουν καταλάβει για ποια μιλάω Όλοι πεθαίνουν από την περιέργεια ποιο θα είναι το επόμενο χρώμα που θα βάλει στο κεφάλι της Κοπελιά σε παρακαλώ πες μας για να ηρεμίσουν επιτέλους και οι κουτσομπόλες του σχολείου μας γιατί έχεις γίνει το νέο θέμα τουςhellip Όχι λάθος βασικά είσαι το δεύτερο σημαντικό θέμα γιατί το πρώτο είναι το σκισμένο καλσόν της Άνναςhellip ∆εν θα πω πού είχε σκιστείhellip Οι κουτσομπόλες του σχολείου Και μιας που αναφέραμε της κουτσομπόλες του σχολείου μας ας κουτσομπολεύουμε λίγο και για αυτέςhellip Τι γίνεται αυτό το χρόνο ρε παιδιά σαν τις μύγες τις βλέπω παντού σε όλο το σχολείο ειδικά στην τουαλέταhellip Λίγο οι ζωγραφιές λίγο η Μπέλλα τώρα και οι κουτσομπόλες έλεοςhellip Μπαίνω στην τουαλέτα και αντί να κατουρήσω βάζω το αφτί μου στην πόρτα και ακούω την συζήτησηhellip Όχι πάλι ψέματα είπα γιατί εγώ βασικά ακούω την συζήτηση από πρώτο χέρι όμως οι άλλες που μπαίνουν στην τουαλέτα αυτό παίζει να κάνουνhellip Το θέμα είναι ότι αυτό το χρόνο κανείς δεν μπορεί να κάνει την ανάγκη του με την ηρεμία τουhellip Ο ζωολογικός κήπος Ο ζωολογικός κήπος του σχολείου μας ή αλλιώς το αγαπητό δεκαπενταμελές με πρόεδρό τους την μεγάλη Έμιλι η αλλιώς το γαμάτο κουτσό στραβό λιοντάρι Γαϊδούρι θα της ταίριαζε πιο πολύ αλλά αφού έχουμε τον Λεωνίδα θα τον αφήσουμε σε αυτόν τον τίτλοhellip Τώρα ντάξει δεν θέλω να συνεχίσω περισσότερο την συζήτηση αυή για να μην γίνομαι πολύ κακιάhellip Στο κάτω - κάτω και εσείς που γελάτε ή κοροϊδεύετε τώρα χειρότεροι από γαϊδουριά είστεhellip Η Αντωναράκου Εεε ρε γλέντια Τρεις φορές την έχω δει στο όνειρο την Αντωναράκου αυτή την χρονιά και κάθε μέρα που την βλέπω στο σχολείο εφιάλτης μου έχει γίνει και όχι μόνο εμένα φαντάζομαι Είναι η μόνη καθηγήτρια η οποία έχει αυτό το μοναδικό της τρόπο να με τρελαίνει Αυτό που θα πω τώρα μπορεί να μου κοστίζει την ζωή μου όμως δεν με νοιάζειhellip Αντωναρακουhellip Σε προκαλώ σε μάχη σώμα με σώμα Η καλύτερη ας κερδίζει Με αγάπη ξέρεις εσύ ποιαhellip Χαχαχαχχα Ο μυστικός συγγραφέας Ρε παιδιά αλήθεια μέχρι τώρα δεν αναρωτηθήκατε ποτέ ποιος είναι αυτός ο ηλίθιος που γραφεί αυτό τα παράξενα πράγματα Καλά αφού τώρα σίγουρα αναρωτιέστε θα σας πω εγώ hellipΕίναι μια ξανθιά γαλανομάτα κοπέλα από την τρίτη Λυκείου Ωραία φαίνομαι έτσι όπως με περιγράφω όμως μην ξεγελαστείτε από κοντά δεν είμαι ωραία για αυτό το λόγο καλύτερα να μην σας πω το όνομα και να σας αφήσω να φανταστείτε ελεύθερα hellipΚαλά αρκετά σκεφτήκατε στο Γ2 βρίσκομαι και είμαι η μοναδική ξανθιά με μπλε ή πράσινα ότι ναrsquo ναι μάτια Ελάτε να με επισκεφτείτεhellip

54

Οι Αστείες Σελίδες συμμετέχουν και αυτές στο αφιέρωμα για το Παρελθόν και το Μέλλονhellip μάλλον για το Παρελθόνhellip

Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλαhellip

της Ντρίτα Μεζίνι Γεια σας είμαι η ΝΤΡΙΤΑ και είμαι άγριος άνθρωπος και επιπλέον laquoούγκα - ούγκαraquo Τώρα θα ήθελα να σας πω την ιστορία μουhellip Λοιπόνhellip Ζω σε μία σπηλιά μαζί με 30 άλλα άτομα ακόμα πιο άγρια από εμένα είμαι ο μόνος άνθρωπος που μιλάει μία γλώσσα Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό όμως δεν έχει και πολύ σημασία Μία μέρα καθόμουν στην σπηλιά και πεινούσα πάρα πολύ Είχα μέρες να φάω κάτι και το μυαλό μου είχε πάει άσχημα σε ψητό ταύρο laquoΓια περίμενε νομίζω ότι η φωτιά δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμαraquo Μα είναι κάτι παράξενα πράγματα που περνάνε από το μυαλό μου καμία φοράhellip σοβαρά νιώθω ότι έχω γεννηθεί στην λάθος εποχή Δεν είναι αυτός ο κόσμος για εμένα Εγώ είμαι κάτι ξεχωριστό Τέλος πάντων πίσω στο θέμα μαςhellip Πεινούσα πολύhellip Σηκώνομαι για να πάω να κατουρήσω λίγο πιο πέρα και εκείνη την στιγμή σκοντάφτω και το χέρι μου λερώνεται με σκατά και όταν το ακουμπάω πάνω στον τοίχο το χέρι μου μένει εκείhellip φαινόταν σαν αληθινό Εκείνη την στιγμή μου έρχεται η ιδέα να κάνω έναν αληθινό ταύρο Δυστυχώς αυτός ο ταύρος δεν τρωγόταν Όμως τα δόντια μου μία χαρά έπεσαν Παρόλο όμως που ο ταύρος αυτός δεν τρώγονταν ήταν κάτι ξεχωριστό πολύ ωραίο ένοιωθα κάτι υπέροχο όταν το έβλεπα παρόλο που πεινούσα πάντα

55

Χωρίς Σύνορα έτος 8ο αριθμός τεύχους 1 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 Για το τεύχος συνεργάστηκαν

Κείμενα Αμπντάλλα Αζκόρ Πέτρος Αλεξαντρόβ Σαλόμε Αμπνταλάντζε Τζένιφερ Άντζη Ειρήνη

Αντωναράκου Γιούλη Δάμη Ριχάμπ Ελσαγιέντ Έλντα Ζαβαλάνι Πέτια Ζαγκόρτσεβα Ρεζάν Ζάζα

Γιώργος Μοτόκι Ζεύκης Αιμιλία Ζλάτκοβα Αμαντού Καμάρα Ζάλχα Καράκας Νεγκάρ Καρίμι Νάτια

Κικναβελίτζε Αντρέι Κοτσύλο Τατιάνα Κουζμινίχ Λίκα Κουχιανίτζε Τζόσουα Κρούελ Γιάννης Λάβνερ

Μαρία Μαλβενισβίλι Ζουαλίσα Μαλίκ Γιούλια Μαστίκας Ντρίτα Μεζίνι Μαρία Μοτσονελίτζε Ράντα

Μοχάμεντ Ρομίνα Μπαζαϊτι Οριάντα Μπαϊράμι Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Τόκο Μπεριασβίλι

Μοχάμεντ Μπίλο Πάολα Μποντούρι Ντανιέλα Μπούλγκακ Σαλόμε Ναβγκουραΐντζε Μάριος Νασράλλα

Μάια Ουτρουγκασβίλι Άννα Παρτσβάνια Λάουρα Πασυβιάτ Γιολίτα Πέντσεβα Στέφανι Πέτκοβα Αρτιόμ

Πετράσκου Χριστίνα Πολοβίνα Ρεγκίνα Οσέι Χάμσον Νιλοφάρ Ραχματολλαχί Μπάρτεκ Ρογκάλα Άννα

Ρότσι Νάνα Ρουσσάντζε Στας Σαμοχβάλοβ Τάκης Ισάμ Σας Φρανκ Σιμπαγιάν Ντομίνικα Σόβα Ντάρια

Τσιβιλίδη Μιχάλης Τυμπούρσκι Μαριάνα Φελφέλ Ναταλί Χαλάουι Καμέλια Χρίστοβα Σιμόνα Χρίστοβα

Εικονογράφηση Πέτρος Αλεξαντρόβ Νίνι Βατσαρίτζε Γιώργος Μοτόκι Ζεύκης Γιολίτα Πέντσεβα Τζων

Έρικ Ρικοχερμόζο Μιχαέλα Τσιόρα Εξώφυλλο Τζων Έρικ Ρικοχερμόζο (εικόνα) Πέτρος Αλεξαντρόβ

(τίτλος) Για να φτιαχτεί αυτή τη φορά το τεύχος βοήθησαν Πέτρος Αλεξαντρόβ Ούμε Αμμάρα Ουσάμα

Αχμέντ Νίνι Βατσαρίτζε Αθηνά Γιάχεια Έλντα Ζαβαλάνι Αιμιλία Ζλάτκοβα Αμαντού Καμάρα Ζάκο

Κικναβελίτζε Τατιάνα Κουζμινίχ Μπογκνάν Κούντιν Αθηνά Κούσπιελ Ρομάν Κρίβιι Μίρνα Μακκάρυ

Ντρίτα Μεζίνι Μαρία Μοτσονελίτζε Μουτέμπα Μουμπάνγκα Σάνφο Μοχαμαντί Ράντα Μοχάμεντ

Αμπντάλλα Μπαντρ Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Λεονίντ Μπογκντάν Πάολα Μποντούρι Ντανιέλα

Μπούλγκακ Μόνα Μουρατουλαΐν Στέφανι Πέτκοβα Χριστίνα Πολοβίνα Ελίας Ρατζαμπί Αμπάς Ρεζκ

Τζων Έρικ Ρικοχερμόζο Αλεξάνδρα Ροσίνσκα Άννα Ρότσι Γιώργος Σαραφιανός Τάκης Ισάμ Σας

Ντάρια Σιμονένκο Ιλόνα Σοκόλοβα Ντάρια Τσιβιλίδη Αχμέντ Χουσεΐν Άνι Χουρσουντιάν Μπέλλα

Χουσεμπέλιου Σιμόνα Χρίστοβα

Συντακτική ομάδα Αθηνά Γιάχεια Αιμιλία Ζλάτκοβα Σιλβάνα Λαπάνι Ντρίτα Μεζίνι Σάνφο Μοχαμαντί

Ράντα Μοχάμεντ Μαΐσα Μπαντρ Μαρία Μπαχίτ Αμπάς Ρεζκ Άννα Ρότσι Συνεργάτες καθηγητές Ειρήνη Αντωναράκου Διονύσης Μητρόπουλος Γιώργος Σαραφιανός

56

Page 6: Εκπαίδευσης Νοέμβριος 2013) 0€2lyk-diap-ellin.att.sch.gr/efimerida/horis_synora.8.1.pdf · γίνεται και στο σχολείο μου, το Διαπολιτισμικό

λλοογγοοττεεχχννίίαα

Αφ ι έρωμα Σχέδια για το μέλλονhellip

Αναμνήσεις από το παρελθόνhellip

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΈΡΟΣ 1)

Θα μου λείψειςhellip Μικρό αφιέρωμα στους μαθητές της περσινής Γ΄ Λυκείουhellip

6

Ήταν η τάξη που κυνηγήθηκε περισσότερο (όχι από μας φυσικά)hellip και αγωνίστηκε ακόμα περισσότεροhellip Φεύγοντας αποχαιρετούν το σχολείο μαςhellip

Λίγα λόγια για τον αποχαιρετισμό Σχολικά έτη 2010‐2013 αυτές ήταν οι χρονιές που γνώρισα κάτι άτομα που μου έχουν αλλάξει την ζωή και πιο συγκεκριμένα δύο κορίτσια από Πολωνία Η πρώτη μας γνωριμία ήταν στο μάθημα της επιλογής‐ ψυχολογία βασικά στο διάλειμμα πριν μπούμε στο μάθημα τέλος πάντων Η παρέα μου και εγώ για να τραβήξουμε την προσοχή τους φωνάζαμε κάτι ονόματα άστα να πάνε Τελικά γνωριστήκαμε μέσω facebook Από τότε που μιλάμε στο ίντερνετ ανοίχτηκε λωλή συζήτηση για την ζωή τα προβλήματα τις αγάπες και ότι άλλο φανταστείτε και έτσι και εγώ τις έχω σαν τις αδερφές μου κολλητές φίλες Για μένα αυτές οι χρόνιες θα μου είναι αξέχαστες και ελπίζω να μην κλείσει το σχολείο τούτο Make love not war peace

Φρανκ Σιμπαγιάν

3 χρόνια πριν για πρώτη φορά ήρθα στο σχολείο αυτό Ήταν το πιο καλύτερο που μπορούσα να κάνω Γνώρισα ανθρώπους από διάφορες χώρες Όλοι κάνουν παρέα με όλους δεν υπάρχει καθόλου ρατσισμός όπως σε αλλά σχολεία Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει Στο σχολείο είναι όλα τέλεια και οι καθηγητές μας βοηθάνε μας αγαπάνε και θέλουν να μας βοηθήσουν σε όλα ακόμα και να περάσουμε στις σχολές που θέλουμε Τα μαθήματα γίνονται με τον πιο εύκολο τρόπο Υπάρχουν και μερικοί καθηγητές που μπορούμε να μιλήσουμε για όλα μαζί τους και μας δίνουν υποστήριξη Τα παιδιά είναι τα καλύτερα που γνώρισα Όλοι είναι καλοί Και στο σχολείο πέρασα και τις καλές και τις κακές στιγμές μου όμως όλα τα θυμάμαι και δεν τα μετανιώνω Τώρα που φεύγω απ το σχολείο όλα θα μου λείψουν παρά πολύ Όλοι και όλα Ήταν τα καλύτερα χρόνια που έζησα Ούτε στο πολωνικό σχόλιο δεν ήταν τόσο καλά Έμαθα πολλά πράγματα από αυτό το σχολείο το πιο σημαντικό είναι να αγαπάμε τους ανθρώπους έτσι όπως είναι και να έχουμε σεβασμό σε αυτούς από οποία χώρα και να είναι Γνώρισα και τέτοιους ανθρώπους που μου άλλαξαν την ζωή Έμαθα και πιο καλά τα ελληνικά μου Θα μου λείψει το σχολείο όμως κάποια μέρα θα έρθω να δω τους καθηγητές και μακάρι να μην κλείσει το σχολείο γιατί δίνει στα παιδιά ελπίδα για τα καλύτερα

Ντομινικα Σόβα

7

Στο σχολείο μουhellip στην παρέα μουhellip

Στην αρχή δεν ήξερα τι γίνεται

Στο σχολείο δεν είχα ζωή

Φοβόμουν να ξυπνήσω το πρωί

Γνώρισα μερικούς ανθρώπους

Αλλά ακόμα δεν έβρισκα τρόπουςhellip

Τρόπους να νιώσω ελευθερία

Μετά κάτι αρχίζει και αλλάζει

Η ζωή από μόνη συμπέρασμα βγάζει

Βρήκα την χαρά και την τρέλα

Ξαφνικά η καθημερινότητα έγινε καραμέλα

Μια παρέα- ένα σχολείο

Όλοι ήταν για μένα σαν νοσοκομείο

Σαν φάρμακο που βοηθάει

Στο μέρος του σώματος που πονάει

Κάθε φάτσα μου έφτιαχνε την μέρα

Μου έδινε δύναμη να προχωρήσω πιο πέρα

Και τώρα

Τελειώνουν όλα

Ξαφνικά χάνω αυτό που κέρδισα

Σαν να αφήνω την καρδιά μου πίσω

Μα δεν μπορώ έτσι να τα αφήσω

Τόσες στιγμές τόσες αναμνήσεις

Με τίποτα δεν μπορείς να τα σβήσεις

Όλα θα μείνουν μέσα στο μυαλό

Και σίγουρα στην καρδιά

Για να με ζεστάνουν σαν αγκαλιά

Μπάρτος Ρογκάλα

Τα τρία χρόνια στο σχολείο αυτό ήταν τα τρία καλύτερα μου χρόνια Τόσες υπέροχες αναμνήσειςhellip Πριν βρεθώ εκεί άλλαζα συνεχώς σχολεία και τόπους που έμενα αλλά πουθενά δεν ένιωθα τόσο ωραία όσο ένιωσα εκεί Τους φίλους μου από το σχολείο τους έχω σαν την οικογένειά μου Τώρα ήρθε η στιγμή να αλλάξω πάλι χώρα σχολείο Θα μου λείψουν πολύ τα παιδιά που γνώρισα εκεί οι καθηγητές και η διευθύντρια Ξέρω πως πουθενά δεν θα με δεχτούν τόσο θερμά όσο σε αυτό το σχολείο Κανείς και πουθενά δεν κάνει τόσα πράγματα να νιώσει κανείς τόσο άνετα Το καλύτερο πάντως είναι ότι στο σχολείο υπάρχουν παιδιά από σχεδόν όλο τον κόσμο και δεν υπάρχει Κ Α Θ Ο Λ Ο Υ ρατσισμός οι καθηγητές κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους να μας βοηθήσουν στα μαθήματα αλλά και σε ότι άλλο χρειάζεται κανείς Ο καθένας μας έμαθε πολλά πράγματα από τους καθηγητές και δεν εννοώ μόνο τα

8

μαθήματα υπάρχουν και καθηγητές οι όποιοι μας δίνουν και συμβουλές Θέλω όταν ξαναέρθω στην Ελλάδα να έρθω στο σχολείο να δω ίδιους καθηγητές και την ίδια διευθύντρια δεν θέλω να κλείσει το σχολείο για κανέναν λόγο γιατί το σχολείο είναι η μόνη ελπίδα για τα παιδιά που μόλις ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα και χωρίς να έχουν φίλους το σχολείο είναι η μόνη ελπίδα για το καλύτερο αύριο

Λάουρα Νικόλ Πασιβιάτ

Οι αναμνήσεις από το λύκειο είναι πάρα πολλές Μέσα σε αυτές τις αναμνήσεις υπάρχουν οι φιλίες οι παρέες οι καθηγητές η κύρια Σιούτη η ευχαρίστηση στο μάθημα η βαρεμάρα στα κενά μαθήματα όλα πάνε πακέτο σε αυτή την ζωή Χαίρομαι πολύ που είχα την ευκαιρία να φοιτώ σε αυτό το σχολείο Όπως όλα τα πράγματα στην ζωή υπάρχει το καλό και το κακό Το σχολείο σου προσφέρει μόρφωση ενώ από την άλλη για πολύ καιρό δεν είχε σχολικά και καθηγητές για κάποια μαθήματα Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία και λογικήhellip Όλα γίνονται αρκεί να το θέλεις Φέτος πέρασα μια ωραία χρονιά υπήρχε μερικές φορές αναστάτωση μερικές φορές ησυχία Η εκδρομή με χαλάρωσε πολύ ξεφύγαμε για τρείς ημέρες μακριά από την Αθήνα ήταν σαν καλοκαιρινές διακοπές είχε όλα τα καλά πράγματα Εύχομαι σε όλους τους καθηγητές και την κυρία Σιούτη να είναι καλά και να μας θυμούνται εμάς τους απόφοιτους μαθητές επίσης καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που συνεχίζουν

Ρομίνα Μπαζαΐτη

Πώς να σrsquo ευχαριστήσω

Όσα και να πω για αυτό το σχολείο θα τα θεωρώ λίγα και είναι πραγματικά λίγα γι΄ αυτό δεν ξερά πώς να σrsquo ευχαριστήσωhellip

Να σε ευχαριστήσω που με έμαθες τα ελληνικά ή να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να περάσω πολλά χρόνια ευχάριστα και ωραίαhellip

Να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να μάθω πράγματα για όλο τον κόσμο και για την Ελληνική κοινωνία Να σrsquo ευχαριστήσω που με έκανες να έχω φίλους που δεν θα τους

είχα γνωρίσει ποτέhellip Αυτό το σχολείο με υποστήριζε ως ξένο μαθητής σε μια ξένη χώρα που δεν ήξερα ούτε τα γράμματά της και όπως με υποστήριζε τόσα χρόνια θα το υποστηρίξω και εγώ

μέχρι και την τελευταία μου στιγμή σ΄ αυτή τη χώρα Ευχαριστώ για το σχολείο μου Ευχαριστώ για τους καθηγητές μου Ευχαριστώ

για όσους μαθητές και όσους καθηγητές βοήθησαν και υποστήριξαν να υπάρχει αυτό το σχολείο

ΜΑΡΙΟΣ ΝΑΣΡΑΛΛΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ Όταν ήμουν τρίτη λυκείου πήγαμε μια τριήμερη στην Άνδρο Εκεί περάσαμε πολύ ωραία με τα παιδιά και τους καθηγητές που ήταν μαζί μας

Το βράδυ πήγαμε παραλία και ανάψαμε φωτιά Πήγαμε σε μουσεία σε σπηλιά και σε άλλα μέρη Έχω φωτογραφίες από όλα αυτά και τώρα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όταν βλέπω όλα αυτά μου θυμίζουν τα παιδιά που τώρα δεν τους βλέπω και τα μέρη στα οποία έχω πάει Επίσης και αυτά που έχουμε κάνει εκεί Ελπίζω τα παιδιά που ήμασταν μαζί τότε να είστε καλά και ακόμα σας αγαπάω

Νιλοφάρ Ραχματολλαχί

9

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΈΡΟΣ 2)

Καινούργια αρχήhellip Μικρό αφιέρωμα στους μαθητές της περσινής Γ΄ Γυμνασίουhellip

Τους είδαμε για πρώτη φορά στο σχολείο κάποια μέρα της άνοιξηςhellip μας είχαν επισκεφτεί για να μάθουν για μαςhellip κάποιοι φύγανε κάποιοι βρίσκονται και τώρα εδώhellip έγραψαν τότε και κάποια πράγματα για τις σκέψεις και τις εντυπώσεις τουςhellip το μέλλον του στο σχολείο είναι ακόμα μπροστά τουςhellip η περσινή Τρίτη γυμνασίουhellip

Αρχή στο Διαπολιτισμικό σχολείο

της Μαρίας Μπαχίτ Θα μιλήσω για το σχολείο μας το διαπολιτισμικό Όταν ήρθα εδώ στην Ελλάδα νόμιζα ότι το σχολείο είναι πολύ δύσκολο και όταν μου είπαν ότι έχει σχολείο που βοηθάει τους ξένους ή αυτούς που δεν ξέρουν ελληνικά καλά και δυσκολεύονται στη γλώσσα πήγα Στο σχολείο λίγο φοβήθηκα από τα παιδιά και από τις δασκάλες μήπως είναι λίγο αυστηρές Αλλά είδα εκεί ότι τα παιδιά είναι καλά και οι δάσκαλοι μαθαίνουν καλά και σιγά - σιγά Υπάρχουν τμήματα αυτός που ξέρει ελληνικά πάει σε μεγάλο τμήμα και αυτοί που δεν ξέρουν πάνε με τα παιδιά που δεν ξέρουν καλά και μαθαίνουν μια χαρά εκεί

School is Boringhellip της Ντάρια Τσιβιλίδη

Το σχολείο είναι πολύ βαρετό πράγμα Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να πάει σχολείο αλλά είναι η υποχρέωσή μας Οι δάσκαλοί μας είναι πολύ καλοί όμως όταν ξεκινάνε να μιλάνε για το μάθημα βαριόμαστε και θέλουμε να κοιμηθούμε Έχουμε πολλά μαθήματα τα οποία δεν μας χρειάζονται στην ζωή μας όπως τα αρχαία Μερικά μαθήματα απλά δεν θέλουμε να τα μάθουμε λόγω του ότι δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά Βέβαια δεν υπάρχει τέλειο σχολείο αλλά όσα και να έχει το σχολείο μας μειονεκτήματα μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο Προσέχοντας στα μαθήματα προσέχοντας το περιβάλλον στην αυλή και υπολογίζοντας τους ανθρώπους που είναι γύρω μας Αν οι μαθητές και οι δάσκαλοι δώσουν σημασία σε αυτά τα τρία πράγματα τότε το σχολείο μας θα γίνει λίγο πιο καλύτερο Το σημαντικότερο για μας τους μαθητές είναι να νιώθουμε την βοήθεια από τους καθηγητές μας και να καταλαβαίνουμε αυτά που προσπαθούν να μας μάθουν Όμως αν σε κάποιο μάθημα έχουμε τον καθηγητή που συνέχεια μας φωνάζει και δεν μπορεί να μας εξηγήσει καλά τότε και εμείς δεν καταλαβαίνουμε και δεν μαθαίνουμε τίποτα Δεν φταίμε εμείς αυτοί που μας μαθαίνουν φταίνε και βέβαια τα παιδιά που βρίσκονται στην τάξη απλά περνώντας την ώρα και ενοχλώντας το μάθημα Όμως κάποιοι θέλουν να μάθουν και δεν μας δίνεται την ευκαιρία να το κάνουμε Σκεφτείτε το αγαπητοί μας καθηγητές και προσπαθήστε να κάνετε κάτι για να είναι το μάθημά σας ενδιαφέρον και να μην χρειάζεται να φωνάζετε κάθε πέντε λεπτά στο ένα η στο άλλο ενοχλητικό άτομο Θέλουμε να μας μάθετε αυτά που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε

10

ΨΕΜΑΤΑ της Στεφανί Πετκόβα

Διάλεξα να γράψω για τα ψέματα Νομίζω πώς δεν υπάρχει άνθρωπος που να του αρέσουν Επίσης δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην τα λέει μικρά ή μεγάλα Στις διαφορετικές περιπτώσεις οι άνθρωποι αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο Η μια είναι όταν ξέρουν πια την αλήθεια και ακούνε τι θα τους πουν Η αντίδραση που θεωρώ καλύτερη είναι να τα πάρεις ειρωνικά και ο ψεύτης τελικά να βγει γελοίος Όμως αν είναι ας πούμε η αδελφή μου μπορεί να θυμώσει μπροστά στα ψέμα εΕίναι και αυτό φυσικόhellip έτσι

Το συμπεράσματα είναι ότι τα ψέματα δεν μας κάνουν καλό (όπως μας μαθαίνουν ακόμα στο δημοτικό χάχα) Δεν μας βοηθάνε και ο μόνος που χάνει είναι ο ψεύτης

Respect the truth

hellipand smile D

ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ της Σαλόμε Ναβγκουραΐντζε

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια κοπέλα Η κοπέλα δεν είχε κανένα και περίμενε τη μάνα της να την πάρει από τη χώρα της Στην ξένη χώρα πράγμα παράξενο για την κοπέλα αυτή βρήκε φίλους Με διάφορα χρώματα με διάφορες κουλτούρες και τρόπους ζωής Ήταν ενδιαφέρον ότι στη χώρα της κανείς δεν τη καταλάβαινε και εκεί που καν δεν μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα όλοι ήταν δίπλα τηςhellip Η κοπέλα έζησε καλά και εμείς καλύτερα

(μετάφραση Σαλόμε Αμπνταλάντζε)

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

του Μοχάμεντ Μπίλο Μπαρι Στο σχολείο μας υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες Μου αρέσουν τα μαθήματα και τα παιδιά Έχει λίγο ρατσισμό αλλά δεν είναι πολύ Υπάρχουν καλές δασκάλες που τους αρέσουν τα παιδιά ξέρουν πώς να μιλήσουν με τα παιδιά πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά που δεν ξέρουν πολύ καλά ελληνικά Τα παιδιά στο σχολείο μας είναι διαφορετικά με τις χώρες τις γλώσσες τον πολιτισμό Εδώ θέλουμε πιο πολύ βοήθεια για τη γλώσσα όπως εγώ μιλάω αγγλικά και γαλλικά αλλά τα ελληνικά είναι πολύ δύσκολα για μένα

11

Σχέδια για το μέλλονhellip Αναμνήσεις από το παρελθόνhellip

ΜΕΛΛΟΝ του Αρτιόμ Πετράσκου

Εδώ όλα είναι διαφορετικά το πιο περίεργο είναι πως μετά την βροχή ανατέλλει ο ήλιος ξαφνικά Έτσι είδα πράγματα που δεν είχα ξαναδεί στο σπίτι μου Σε καμία περίπτωση δεν μου αρέσουν τα απρογραμμάτιστα πράγματα ακόμα και αν στο δωμάτιό μου υπάρχει πάντα αταξία Με δυσκολία βρήκα ένα στυλό και άρχισα να γράφω Ο Σαράφ μου είπε να γράψω για το μέλλον μου μα δεν ξέρει πως κάνεις δεν γνωρίζει το μέλλον του Αυτό με ρωτάνε όλοι τον τελευταίο καιρό αλλά δεν έχω κάποια απάντηση Ένα παράξενο πράγμα είναι πως πριν λίγο καιρό ήμουν αποφασισμένος πως θα έπαιρνα την κιθάρα μου και θα πήγαινα σπίτι θα τραγουδούσα όλη μέρα σε γάμους και θα ξεκουραζόμουν γιατί είμαι λίγο τεμπέλης Αλλά πιο πολύ απrsquo όλα ήθελα να ξεφύγω από τον απαίσιο θόρυβο της πόλης τον οποίο δεν συνήθισα και σίγουρα να βρεθώ σε κοντινά μου πρόσωπα Πριν 2 χρόνια ήταν ένα τέλειο μέλλον για μέναhellip Αλλά τώρα πια δεν είμαι σίγουρος πως θέλω να τραγουδάω τα βράδια σε γάμους να αγοράσω ένα επάγγελμα όπως όλοι να τρώω και να πίνω όλη μέρα ακόμα και αν το δικό μας μολδαβικό κρασί είναι πολύ ωραίο Βλέπω το μέλλον μου σε ομίχλη και δεν είμαι σίγουρος πια για τίποτα Αλλά αν παρrsquo όλα αυτά είμαι εδώ θα ζητήσω να μου στείλουν δύο λίτρα κρασί από το σπίτι μου και θα περιμένω να ανατείλει ο ήλιος ο ήλιος μετά την βροχήhellip

ΠΑΡΟΝ - ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΜΕΛΛΟΝ

της Λίκα Κουχιανίτζε Πριν ένα μήνα ήταν πριν ένα μήνα πριν δύο μήνες ήταν πριν δύο μήνες πριν τρεις μήνες ήταν πριν τρεις μήνες Και άμα θα συνεχίσω έτσι θα καταλάβω ότι πριν την ζωή μου ήταν πάλι η ζωή μου και το βασικό ούτε καν θυμάμαι τι πού και πώς Πάντα γίνονται διαφορετικά πράγματα στην ζωή μας κάποια θέλουμε να τα θυμόμαστε και κάποια να τα ξεχάσουμε αλλά ο πόνος υπάρχει εκεί επειδή η μνήμη δεν είναι όπως την θέλουμε εμείς Απλά υπάρχουν τρία πράγματαhellip το παρελθόν που ποτέ δεν μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε το μέλλον το μέλλον που ποτέ δεν μας βοηθάει για να ξεχάσουμε το παρελθόν και το και το παρόν που είναι η στιγμή που δεν θυμόμαστε ούτε παρελθόν ούτε μέλλον

12

Πονάει η καρδιά της Γιουλιάνα Δάμη

Πονάει η καρδιά αλλά πάλι σε κοιτάνε περίεργα γιατί με βλέπουν κάνω τη ζωή μου τι θα με περιμένει αν πάω εκεί η καρδιά θέλει να μείνει δεν θέλει να βγει Μήπως δεν είμαι εγώ είναι αυτή η γυναίκα που η ζωή της είναι μαρτύριο φρικτό βλέπει μόνο τα φοβισμένα πράγματα λες και είναι σωστό Δεν μπορεί να μιλήσει την βλέπει και την αγγίζει σε μία νύχτα που δεν τελειώνει αυτή η σιωπή σε σκοτώνει Ένα όνειρο του Πέτρου Αλεξαντροβ Είχα ένα όνειρο Σαν εσύ να με κοιτούσες Και ήσουνα με άλλον Και για μένα δεν ενδιαφέρεσαι

Αλλά όταν ξύπνησα Δίπλα μου σε είδα Κοιμόσουν στο στήθος μου Σαν ένας άγγελος στο ουρανό σου

Όταν ξύπνησες Σου διηγήθηκα το όνειρό μου Με κοίταξες και χαμογέλασες Και με χαμηλή φωνή μου ψιθύρισες

Μου είπες ότι είμαι ζωή σου Και δεν θα με προδώσεις ποτέ Όλη τη ζωή θα με αγαπάς Και θα είσαι δίπλα μου για πάνταhellip

13

Ένας Εφιάλτης της Μαριάννας Φελφέλ Μια μέρα γύριζα από το σχολείο και ήμουνα παρά πολύ κουρασμένη Και δεν ήθελα ούτε να φάω ούτε να αλλάξω τα ρούχα μου από τη πολύ κούραση Δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα Το μόνο που ήθελα να κάνω είναι να κοιμηθώ τίποτα άλλο δεν ήθελα Βασικά ήταν πρώτη φορά να θέλω τόσο πολύ να κοιμηθώ Ύστερα πέταξα την τσάντα μου κάτω και μπήκα στο δωμάτιο μου χωρίς να βγάλω άχνα Ούτε να βγάλω κάποια λέξη Ξάπλωσα μετά από μια πολύ κουραστική μέρα στο σχολείο και με το που έβαλα το κεφάλι μου πάνω στο μαξιλάρι κοιμήθηκα λες και πρώτη φορά κοιμάμαι ή πρώτη φορά βλέπω ένα μαξιλάρι Είχα όνειρο πως κάποιος με ψάχνει κάποιος που δεν τον ξέρω άλλα με θέλει θέλει κάτι από έμενα Για αυτό άρχισε να με κυνηγάει Εγώ όμως μόλις ξέρω ότι κάποιος άγνωστος με κυνηγάει αρχίζω να φοβάμαι Και να σκέφτομαι πού να κρυφτώ για να μην με βρει αυτός ο άγνωστος Άρχισα λοιπόν να τρέχω χωρίς να ξέρω πού πάω Το μόνο που ήθελα είναι να ξεφύγω από αυτόν που με κυνηγούσε με οποιοδήποτε τρόπο γι αυτό έφυγα από το σπίτι μου και πήγα να μείνω στο σπίτι μιας φίλης μου Μετά με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο και μου είπε ότι αυτός ο άγνωστος ρώτησε για έμενα και γι αυτό το λόγο έπρεπε να φύγω από το σπίτι της φίλης μου γιατί μπορεί να έρθει (ο άγνωστος) εκεί Πέρασαν οι μέρες και κατάλαβα ότι αυτός ο άγνωστος ήθελε να με σκοτώσει και δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελε να το κάνει αυτό Και εγώ τελικά άρχισα να τρέχω από χώρα σε χώρα για να ξεφύγω από αυτόν ώστε να μη με βρει

Στα όνειρά μου της Καμέλια Χρίστοβα

Κάθε βράδυ καθένας από εμάς όταν ξαπλώνει στο κρεβάτι του στο μυαλό του αμέσως έρχεται ένας άνθρωπος τον οποίον αγαπάμε ή αγαπούσαμε κάποτε Τις περισσότερες φορές ονειρευόμαστε αυτόν τον οποίον δεν θα είμαστε ξανά μαζί του Που κάποτε ήταν το άλλο μου μισό και κάθε πρωί που ξύπναγα μου έλεγε laquoσε αγαπάωraquo Ένιωθα στο κόσμο μαζί του μια σιγουριά Όταν κλείνεις τα μάτια σου νιώθεις το φιλί του Μα τώρα έχεις χαθεί και δεν υπάρχεις πουθενά και δεν θα είμαστε μαζί όπως ήμασταν παλιά Όλα αυτά που νιώθω θέλω να σου τα χαρίσω Μα σε θέλω ακόμαhellip Σου εύχομαι να είσαι πάντα ευτυχισμένος Θα ήταν ένα ψέμα που εσύ δεν θες εμένα ούτε εγώ εσένα Στα όνειρά μου ψάχνω να σε βρω και κοιτάω στον ουρανό τα αστέρια βλέπω κοντά μα εσύ δεν είσαι πια εδώ

14

ΝΕΡΟ της Λίκα Κουχιανιτζε

Σηκώθηκα και έφυγα Ούτε καν ξέρω πού είμαι πότε ήταν όταν το παιδί είχε μάθει να κολυμπάει στο νερό που είναι μέχρι τον αστράγαλοhellip Μήπως κάπου εδώ είναι τα δικά σου πράσινα μάτια θα τα έδινα όλα για να τα ακουμπήσω μία φορά Πάλι και πάλι πάω κάπου με χαιρετάει μόνο η γνωστή μου βροχή πάλι και πάλι σκέφτομαι για σένα και τα μαλλιά σου για τη θάλασσα Μήπως κάπου εδώ είναι τα δικά σου πράσινα μάτια γύρνα νιώθω μυρίζω τον βλέπωhellip Πεθαίνωhellip Με το ζόρι μου κλείσανε τα ανοιχτά πράσινα μάτιαhellipσκέφτηκε ∆εν θα ξαναβρέξει ποτέ Γέλα

Θάλασσα του Τζόσουα Κρούελ

Ένα θαλασσινό πουλί και ωραία παραλία μέσα σε καλοκαιρινό καιρό Αλλά σε άλλη πλευρά μού έρχεται στο μυαλό φουρτούνα στο νερό μαύρος ουρανός καταιγίδες απόλυτο χάος Αλλά όταν τελειώνει η νύχτα στη θάλασσα έρχεται η αυγή με το νερό ακίνητο με χρώμα χρυσό από τον ήλιο

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΕΡΟΣ

του Μιχάλη Τυμπούρσκι Ένα μέρος ξεχωριστό από τα άλλα ένα πάρκο με παιδική χαρά Εμφάνιση σαν του παγκόσμιου πολέμου με την μυρωδιά των δέντρων να λένε πως ο πόλεμος πια τέλειωσε τα δέντρα πήρανε μορφή ζώων και κάποιων πραγμάτων πέτρινα καθίσματα συγκρίνουν τον παλιό αιώνα με τον καινούριο Μαζί με την παρέα μου το ονομάσαμε ldquoΖέαςrdquo ήταν το όνομα της πιτσαρίας στην απέναντι πλευρά του πάρκου το όνομα αυτό σήμαινε για μας τη δύναμη εμπιστοσύνη φιλία οικογένεια και πολλά άλλαhellip

15

Νοσταλγία της Σαλόμε Αμπνταλάντζε

Νοσταλγία και πάλι θα πω Εμένα οι φωτογραφίες μου φέρνουν νοσταλγία Κάποιες φορές δε θέλω να χω ούτε τη μνήμη ούτε τις φωτογραφίες Κάποιες φορές μισώ το χρόνο που περνάει τόσο γρήγορα αφήνοντάς μου τα χαρτιά με τις στιγμές της χαράς Γιατί Γιατί δεν θα ξανανιώσω αυτή τη χαρά δεύτερη φορά Έμεινε εκεί πάγωσε για πάντα στο χρόνο

Θα ήθελα για τις φωτογραφίες της μνήμης να μην υπάρχουν Να εξαφανιστούνε με τα χαρτιά Μετά δεν θα σκεφτόμαστε για το παρελθόν και θα βρούμε τη χαρά ξανά και ξανά Πιο δυνατή από αυτήν που είχαμε πριν Πιο όμορφη από αυτήν που είχαμε ποτέ

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Νεγκάρ Καρίμι

Οι φωτογραφίες για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό Μου αρέσει να βγάζω και να με βγάζουν Οι φωτογραφίες για μένα σημαίνουν χαρά αγάπη λύπη χαμόγελο Μrsquo αρέσει όπου κι αν πάω δεν μrsquo ενδιαφέρει πού θα πάω απλά να περνάω ωραία Οι φωτογραφίες μου θυμίζουν αυτούς που αγαπάω τους φίλους που είναι για μένα μια οικογένεια Μου θυμίζουν τους αγαπημένους μου που είναι μακριά και δε μπορώ να τους βλέπω ή να τους έχω δίπλα μου ή έχω χάσει μαζί τους την επικοινωνία Θέλω να έχω πολλές φωτογραφίες με διάφορα πρόσωπα για να τους ξεχωρίζω Κάθε άτομο πρέπει να έχει φωτογραφίες Ποτέ δεν χάνω τις φωτογραφίες μου και τις προσέχω να τις έχω όπου κι αν πάω

SURPRISE της Τζένιφερ Άντζη

hellipumlSurpriseuml φώναζαν όλοι Ήταν τα γενέθλια μου πέρασαν 25 χρόνια τώρα Έχω γίνει μια μεγάλη γυναίκα πια αλλά όχι στα μάτια των δικών μου γιrsquo αυτούς είμαι πάντα το μικρό κοριτσάκι τους Ήταν και οι φίλοι μου και άλλοι από την οικογένεια Χάρηκα πολύ που τους είδα Ήρθαν όλοι να γιορτάσουν τα γενέθλιά μου είχα τους ανθρώπους που αγαπάω δίπλα μου Περνάγαμε τέλεια Γελάσαμε φάγαμε ήπιαμε χορεύαμε και μου έφεραν πολλά δώρα που ήταν ωραία και χαριτωμένα αλλά το καλύτερο ήταν από τους δικούς μου ήταν απλό και φθηνό αλλά για μένα ήταν το πανάκριβο δώρο Γιατί Χμμμ γιατί ήταν ένα άλμπουμ που μου έφερε τις αναμνήσεις μου πίσω Έζησα πάλι τις στιγμές χαρές και λύπες Ήταν ένα οικογενειακό άλμπουμ γεμάτο με φωτογραφίες με διάφορα γεγονότα της ζωής μου αλλά και άσχετες και αστείες φωτογραφίες από όταν ήμουν μικρή Σήμαινε πολλά για μένα καθώς μου θύμισε κάποιες στιγμές ωραίες στιγμές που τις είχα ξεχάσει ανθρώπους και τόπους Δάκρυα κυλάνε στο πρόσωπο μου Με αγκάλιασε η μάνα μου Είχε ένα τρυφερό χαμόγελο στο γλυκό πρόσωπό της και μου είπε laquoωραίες αναμνήσεις έτσιraquo και απάντησα laquoναι μαμάraquo Τελικά είναι ωραίο να έχεις αναμνήσεις ειδικά για τα σημαντικά πράγματα πρέπει να θυμηθούμε τέτοια γεγονότα και χωρίς φωτογραφίες ή κάτι άλλο γιατί αυτά είναι που μας κάνουν να είμαστε χαρούμενοι ευτυχισμένοι και δυνατοί Εύχομαι πραγματικά να μη ξεχάσουμε τις ωραίες στιγμές τους ανθρώπους που αγαπάμε και τους ανθρώπους που περνάγαμε μαζί καλά έστω αν είναι για μια μέρα απλά πάντα να ζούμε και να θυμόμαστε κάθε μα κάθε στιγμή γιατί η ζωή είναι μικρή και δεν αξίζει να μη περνάμε καλά

16

Συλλογή από φωτογραφίες του Τόκο Μπεριασβίλι

Σε microια φωτογραφία που είmicroαι περίπου πέντε ετών κάθοmicroαι πάνω από ένα καρπούζι και στην άκρη της φωτογραφίας ένας φίλος microου Τον θυmicroήθηκα που ντρεπότανε να βγάλει φωτογραφία για αυτό κάθονταν microακριά από microένα αλλά η microητέρα microου microας έβαλε microέσα στη φωτογραφία και τους δυο

Σε microια άλλη φωτογραφία είmicroαστε εγώ και ο πατέρας microου στο ζωολογικό κήπο Κάτι περίεργο εγώ κλαίω και ο πατέρας microου γελάει πίσω microας είναι ένας microεγάλος ελέφαντας Δεν είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί κλαίω φοβόmicroουνα που έβλεπα ένα τεράστιο ζώο και τον πατέρα microου να microε κοροϊδεύει

Και ακόmicroα άλλη microια φωτογραφία εγώ και η γιαγιά microου που δεν την θυmicroάmicroαι καν (πέθανε όταν ήmicroουνα τεσσάρων ετών) Είmicroαστε στο δικό microας microπαλκόνι εγώ κρατάω τη microπάλα και από πίσω microας φαίνεται microία λίmicroνη που τώρα δεν υπάρχει Πήγα στο microπαλκόνι και κοιτώ Στη θέση της λίmicroνης έχει γήπεδο που παίζουν microικρά παιδάκια

Άλμπουμ με φωτογραφίες του Μάριου Νασράλλα

Ποτέ δεν ήξερα τι σημασία έχουν οι φωτογραφίες στην ζωή μου και αναρωτιόμουν πολλές φορές γιατί να έχω φωτογραφίες και να θυμάμαι τα παλιά

Τώρα όμως που ένα άλμπουμ με κάποιες δικές μου φωτογραφίες από μικρός και η κάθε μία από αυτές τις φωτογραφίες μου θύμισε πολλά πράγματα και πολλά άτομα τα οποία τα είχα ξεχάσει Με αυτές τις φωτογραφίες μπορούσα να θυμηθώ πολλούς από τους φίλους μου που φύγανε και μου θύμισαν τον παππού μου που τον έχασα αλλά μου θυμίζουν και πολλές άλλες χαρούμενες στιγμές στα γενέθλιά μου και άλλες πιο ευχάριστες στιγμές σε κάποιες γιορτές και πολλά άλλα γεγονότα

Στα αλήθεια όταν το ανοίγω αυτό το άλμπουμ λέω laquoθέλω να γυρίσω στα παλιάraquo και σκέφτομαι αν δεν θα τις είχα αυτές τις φωτογραφίες τι θα έκανα Και πόσα πολλά πράγματα θα έχανα Τώρα σκέφτομαι και λέω μακάρι να είχα μία φωτογραφία για κάθε στιγμή της ζωής μου γιατί μόνο αυτές οι φωτογραφίες μου μείνανε από το παρελθόν και αυτές θα μου μείνουν για πάντα

17

ΠΑΡΑΜΥΘΙ του Τζόσουα Κρούελ

Μια φορά και έναν καιρό ένα κορίτσι περπατάει σε ένα σκοτεινό δρόμο ∆εν βλέπει πού θα πάει δεν έχει φως και έχει πολλά δέντρα Φτάνει σε ένα μικρό σπιτάκι εκείνο το σπίτι είναι φτιαγμένο από πέτρα αλλά γεμάτο μαξιλάρια μέσα Το κορίτσι εκεί κοιμήθηκε για πρώτη φορά απόκτησε ηρεμία και ασφάλεια σκέφτηκε laquoΤι έννοια έχει να περπατήσω το σκοτεινό δρόμο αφού μπορώ ναrsquo μαι εδώ μια χαράraquo Αλλά μπήκε μια μαύρη μάγισσα και δεν ήξερε ότι το κορίτσι είναι εκεί Το πέτρινο σπίτι είναι της μάγισσας Θύμωσε η μάγισσα laquoγιατί είσαι εδώ Ποια είσαι εσύraquo Όταν την είδε το κορίτσι είπε laquo∆εν ξέρω ποια είμαι είμαι μια άγνωστη σε μένα όνομα δεν ξέρω ήρθα για να έχω ασφάλεια και προστασία γιατί είμαι κουρασμένη raquo Όμως η μάγισσα δεν έχει καρδιά για ανθρώπους επειδή αυτή έζησε στη laquoλαμπερή πόληraquoumlαλλά την εξορίσανε στο σκοτάδι laquo∆εν με νοιάζει εξαφανίσουraquo Με ένταση της είπε laquoκατάρα σου δίνω όλη την ζωή σου θα είναι σκοτάδιraquo Τα μάτια του κοριτσιού έγιναν άσπρα τυφλώθηκεhellip Και κλαίγοντας φεύγει την κορίτσι αφού το μόνο που ήθελε είναι να έχει ασφάλεια και ηρεμία Πέρασε μέρα και μέρα κλαίει και βασανίζεται για την ασφάλεια και την ηρεμία Ζητιανεύει στο σκοτεινό δρόμο αλλά έμαθε ότι δεν είναι η μόνη που είναι εκεί Και το νιώθει ότι ο αριθμό τους αυξάνει κάθε μέρα Κατά τύχη συνάντησε έναν από αυτούς Τον ρώτησε laquoΠοιος είσαι Γιατί είσαι εδώ Έχεις κάτι να μου δώσειςraquo και απάντησε ο άνθρωπος laquoδεν έχω να σου δώσω και εγώ ζητιανεύω είμαι άγνωστος και σε μένα όνομα δεν ξέρω τυφλός έγινα όταν προσπάθησα να διατηρήσω ηρεμία και ασφάλειαraquo Έσπασε η καρδιά του κοριτσιού Είναι ίδιοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι Έγιναν τυφλοί γιατί η μαύρη μάγισσα τους έδωσε κατάρα Μέρα παρά μέρα αυξάνονται οι αριθμοί Μια φορά ένας βασιλιάς περπάταγε στο σκοτεινό δρόμο και συναντήθηκε με τη μαύρη μάγισσα laquoΤι σου απασχολεί και ποια είναι η μοίρα σουraquo ρωτάει ο βασιλιάς laquoΑχά Εσένα σε ξέρω Γιατί θέλεις να μάθεις τι κάνω Εσύ είσαι το φως και εγώ είμαι το σκοτάδι η μοίρα που έχω δεν σε νοιάζειraquo απάντησε η μαύρη μάγισσα laquoΝαι δεν με νοιάζει για σένα αλλά γι αυτούς που είναι δικοί μου θα τους πάρω σου δίνω διαταγή και αυτό θα το κάνω Μην τους πειράξεις ειδαλλιώς το σπαθί μου θα κόψει τη σκέψη σου με τη πράξη σουraquo Γρήγορα - γρήγορα ο βασιλιάς φεύγει από το σπίτι της μάγισσας και πήγε στο σκοτεινό δρόμο Ενόσω γίνονταν αυτά έτσι το κορίτσι πήρε όλο τον πόνο και το βάρος της ζωής των ανθρώπων που βασανίζονταν εκείνη τη στιγμή Όλους αυτούς τους έκρυψε στην καρδιά της και έμεινε μόνη της Όταν έφτασε ο βασιλιάς δεν βλέπει τους ανθρώπους αλλά ένα σκοτάδι σε μια άκρη του δρόμου Ο βασιλιάς αναρωτιέται τι είναι αυτό και κοντά - κοντά έβλεπε το κορίτσι φυλακισμένο σε πόνο Με το σπαθί προσπάθησε να καταστρέψει το σκοτάδι γύρω της και κατάφερε να δημιουργήσει ένα τρόπο που να μπορεί να τη σώσει Τότε το κορίτσι νοιώθει μια αγκαλιά στο σκοτάδι Και ο βασιλιάς κατάργησε την κατάρα και παίρνει μαζί του το κορίτσι και έτσι γύρισε ο βασιλιάς στη πόλη του και το κορίτσι