Ergasia teliki ola

of 52 /52
Δημιουργία διαφήμισης Η δημιουργία μιας επιτυχημένης στρατηγικής μάρκετινγκ, η αναζήτηση ευκαιριών για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς η αποτελεσματικότερη επαφή με τους τρέχοντες και τους μελλοντικούς πελάτες είναι μια απαιτητική εργασία.

Embed Size (px)

description

advertisements

Transcript of Ergasia teliki ola

Page 1: Ergasia teliki ola

Δημιουργία διαφήμισης

Η δημιουργία μιας επιτυχημένης στρατηγικής μάρκετινγκ, η αναζήτηση ευκαιριών για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς η αποτελεσματικότερη επαφή με τους τρέχοντες και τους μελλοντικούς πελάτες είναι μια απαιτητική εργασία.

Page 2: Ergasia teliki ola

Βήμα 1: Τοποθέτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών

Tα τέσσερα βασικά στοιχεία του μάρκετινγκ είναι το προϊόν, η τιμή, η προώθηση και η τοποθέτηση. Ο στόχος είναι να τοποθετηθεί το σωστό προϊόν ή υπηρεσία στη διάθεση των κατάλληλων πελατών, στη σωστή τιμή και στο σωστό χρόνο και τόπο. Σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι: σε ποιους απευθύνεται το προϊόν, ποιες είναι οι ανάγκες των συγκεκριμένων πελατών, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το προϊόν ή την υπηρεσία από τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, ποιες είναι οι κατάλληλες μέθοδοι μάρκετινγκ για την επιχείρηση.

Page 3: Ergasia teliki ola

Βήμα 2: Η συμμετοχή αξιόπιστων συμβούλων

Συναντήσεις με έμπιστους φίλους, προσωπικό, συμβούλους και ομότιμες επιχειρήσεις και συλλογή πληροφοριών που αφορούν τα προηγούμενα ερωτήματα, καθώς και πότε και πόσο συχνά χρειάζεται να εφαρμόζονται πολιτικές μάρκετινγκ και ποια θα είναι η θέση της εταιρείας τον επόμενο χρόνο.

Page 4: Ergasia teliki ola

Βήμα 3: Η συμμετοχή πελατών και μελλοντικών πελατών

Για την επιτυχή προώθηση στους πελάτες, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στους υπεύθυνους η άποψή τους για το προϊόν, την τιμολόγηση, την μάρκα ή την υπηρεσία.

Page 5: Ergasia teliki ola

Βήμα 4: Σύνταξη του πλάνου

Ένα τυπικό πλάνο μάρκετινγκ μπορεί να οργανωθεί ως εξής:

Page 6: Ergasia teliki ola

Βήμα 5: Παρακολούθηση αποτελεσμάτων και ενημέρωση του πλάνου

Η αναθεώρηση του πλάνου κάθε έξι μήνες βοηθά να προσδιορίζεται κατά πόσον τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι τα αναμενόμενα. Η σημειωμένη πρόοδος μπορεί να παρακολουθηθεί με τη βοήθεια ενός υπολογιστικού φύλλου, με το οποίο μπορεί επίσης να υπολογίζεται το κόστος μάρκετινγκ και να συγκρίνεται με τις πωλήσεις και άλλα στοιχεία μέτρησης. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται το πλάνο σε τακτική βάση προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Page 7: Ergasia teliki ola

Δημιουργία διαδικασιών πώλησης

Μια διαδικασία πώλησης αποτελείται από μια σειρά βημάτων με επίκεντρο τους πελάτες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ομάδα πωλήσεών προκειμένου να δημιουργήθεί μια σταθερή βάση πελατών, να επιτευχθούν επαναλαμβανόμενες αγορές και να αυξηθούν τα έσοδα.

Page 8: Ergasia teliki ola

Βήμα 1: Αναζήτηση πιθανών αγοραστών

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας πωλήσεων, ο πωλητής ενημερώνει για τις νέες ευκαιρίες, εντοπίζοντας τες μεταξύ της υφιστάμενης βάσης πελατών και διαφοροποιώντας την εταιρεία του από τον ανταγωνισμό. Η αναζήτηση πιθανών αγοραστών μπορεί να λάβει πολλές μορφές, όπως δικτύωση, παρακολούθηση σεμιναρίων και εμπορικών εκθέσεων, αποστολή υλικού προώθησης και πραγματοποίηση απλών τηλεφωνημάτων.

Page 9: Ergasia teliki ola

Βήμα 2: Αξιολόγηση

Υπολογίζονται τα πιθανά έσοδα και έξοδα από την εταιρεία ενώ ο πελάτης αξιολογεί εάν αυτή μπορεί να ανταποκριθεί στις επιχειρηματικές του ανάγκες. Οι επαγγελματίες πωλητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τον λεπτομερή εντοπισμό των πραγματικών αναγκών του πελάτη. Έπειτα, πρέπει να αναλύουν ξεκάθαρα και με σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της εταιρείας μπορούν να καλύψουν μοναδικά τις ανάγκες τους.

Page 10: Ergasia teliki ola

Βήμα 3: Πρόταση

Σε αυτό το στάδιο, ο πελάτης συνήθως περιορίζει τον αριθμό των εταιρειών τις οποίες λαμβάνει υπόψη του. Δημιουργείται ένα αμοιβαία συμφωνημένο πλάνο αξιολόγησης του προϊόντος/υπηρεσίας που επικεντρώνεται στα απαραίτητα βήματα προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ομαλή έκβαση τόσο για τον πελάτη όσο και για τον πωλητή. Αφού κάποιος πελάτης συμφωνήσει με το σχέδιο αξιολόγησης, ο πωλητής αναλαμβάνει τον έλεγχο της διαδικασίας πωλήσεων. Ο πελάτης στη συνέχεια ζητά από τον πωλητή μια οικονομική προσφορά.

Page 11: Ergasia teliki ola

Βήμα 4: Απόφαση

Αυτό το βήμα περιλαμβάνει το κλείσιμο της συμφωνίας. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις μπορεί κάποιος πωλητής να είναι υπερβολικά υποχωρητικός στις διαπραγματεύσεις, καθιστώντας έτσι τη συμφωνία ασύμφορη ή αντίθετα, κάποιος άλλος πωλητής μπορεί να εγκατέλειψε μια πώληση με καλές προοπτικές όταν συνειδητοποίησε ότι αυτή έκλεισε σε πολύ χαμηλή τιμή.

Page 12: Ergasia teliki ola

Βήμα 5: Επαναλαμβανόμενες αγορές

Αυτό το βήμα είναι κρίσιμο για τη διαδικασία πωλήσεων. Μετά την υπογραφή μιας σύμβασης ή την αποπληρωμή της προμήθειας για κάποια πώληση, το προϊόν ή η υπηρεσία πρέπει να παραδοθεί και να εκτελεστεί όπως συμφωνήθηκε. Ένας επαγγελματίας πωλητής αναλαμβάνει την κυριότητα και παρακολουθεί τον πελάτη προκειμένου να βεβαιωθεί ότι τα πάντα βαίνουν ομαλά. Οι ικανοποιημένοι πελάτες είναι πιθανότερο να υποβάλουν νέες παραγγελίες και να ενεργήσουν ως μεσάζοντες για νέους πελάτες.

Page 13: Ergasia teliki ola

Παραγωγής ραδιοφωνικής διαφήμισης

O επιμελητής της διαφήμισης παραδίδει στον κειμενογράφο όλα τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν το προϊόν, στη συνέχεια ο κειμενογράφος τοποθετεί τα ζητούμενα σε ένα σύντομο και ταυτόχρονα έξυπνο κείμενο.Γράφονται δύο με τρία σενάρια, τα οποία στέλνονται στον πελάτη και όταν η εταιρεία λάβει την έγκριση, η παραγωγή προχωρά. Επιλέγονται οι ανάλογες φωνές κι έπειτα η ηχογράφηση ξεκινά. Έπειτα γίνεται η μίξη της φωνής με την μουσική και τα ηχητικά εφέ και αφού λάβει έγκριση απ’ τον πελάτη, τότε είναι έτοιμο “να βγει στον αέρα”.

Page 14: Ergasia teliki ola

Διαδικασία παραγωγής τηλεοπτικής διαφήμισης

O επιμελητής της διαφήμισης παραδίδει στην δημιουργική ομάδα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να δημιουργήσουν το τηλεοπτικό σενάριο. Εδώ παίρνει μέρος η διαδικασία brainstorming,στην οποία η δημιουργική ομάδα συζητά για το σενάριο. Έπειτα ο σεναριογράφος γράφει το κείμενο και δημιουργείται το story-board από τον γραφίστα. Στη συνέχεια αυτά παρουσιάζονται στον πελάτη και καταλήγουν σε μια ιδέα που θα υλοποιηθεί. Πρώτα γίνεται η λήψη των πλάνων και έπειτα το μοντάζ της ταινίας, μαζί με ηχογραφήσεις, μουσική και εκφωνήσεις. Όταν η ταινία ολοκληρωθεί, γίνεται η πρώτη προβολή, παρουσία στούντιο, διαφημιστικής και πελάτη.

Page 15: Ergasia teliki ola

Χρόνος παραγωγής και διάρκεια σποτ

Ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα ραδιοφωνικό σποτ, είναι συνήθως δύο μέρες για να γραφούν τα κείμενα και άλλες δύο για να ολοκληρωθεί η παραγωγή. Για ένα τηλεοπτικό σποτ, απαιτούνται από μία εβδομάδα ως και δέκα μέρες για την ολοκλήρωσή του. Σχετικά με τη διάρκειά τους, ένα ραδιοφωνικό σποτ διαρκεί συνήθως από 20 εώς 50 δευτερόλεπτα και ένα τηλεοπτικό σποτ 20-30 δευτερόλεπτα.

Page 16: Ergasia teliki ola

Κόστος

Ένα ραδιοφωνικό σποτ μπορεί να κοστίσει από 50 ευρώ ως και 5000 ευρώ, αναλόγως του εκφωνητή και βέβαια αν η μουσική πρέπει να είναι μοναδική και γίνει ξεχωριστή παραγωγή, τότε το κόστος ανεβαίνει. Για την παραγωγή ενός τηλεοπτικού σποτ το κόστος ξεκινά από 400 ευρώ και μπορεί να εκτοξευτεί σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Page 17: Ergasia teliki ola

Εξοπλισμός για μια ραδιοφωνική διαφήμιση

Χρειάζονται: ψηφιακές κονσόλες ήχου(sound mixer)τελευταίας τεχνολογίας,compressors,εφέ ήχου( reverbators & multi effects),δυνατούς επεξεργαστές υπολογιστών, ηχεία(stereo & surround monitors),ακουστικά και πολλά είδη μικροφώνων. Κυρίως, όμως, ένας χώρος ειδικά κατασκευασμένος για ηχογραφήσεις και μονάδα επεξεργασίας και μίξης ήχου, με τα ανάλογα λογισμικά.

Page 18: Ergasia teliki ola

Εξοπλισμός για μια τηλεοπτική διαφήμιση

Χρειάζονται ψηφιακές κάμερες και σκληροί δίσκοι εγγραφής ήχου και εικόνας, ράγες σιδηροδρόμου και γερανός για την διευκόλυνση λήψης πλάνων, φώτα που ελέγχονται μέσα από ψηφιακές κονσόλες, μόνιτορ σκηνοθέτη και πολλά είδη μικροφώνων. Επίσης ένα green box πλατώ και ένα πλατώ γενικής χρήσης, μία σουίτα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας για μοντάζ, λογισμικά τρισδιάστατων εφέ και animation.

Page 19: Ergasia teliki ola

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Page 20: Ergasia teliki ola

ΕισαγωγήΕισαγωγή Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο

των σταθερών και κινητών των σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιών τα τελευταία τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια άλλαξαν ριζικά και χρόνια άλλαξαν ριζικά και διαρκώς μεταλλάσσουν τον διαρκώς μεταλλάσσουν τον τρόπο που ο μέσος άνθρωπος τρόπο που ο μέσος άνθρωπος επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με το κοινωνικό του περιβάλλον. το κοινωνικό του περιβάλλον. Το Διαδίκτυο προώθησε την Το Διαδίκτυο προώθησε την εύκολη, με ελάχιστο κόστος εύκολη, με ελάχιστο κόστος παγκόσμια επικοινωνία ενώ η παγκόσμια επικοινωνία ενώ η κινητή τηλεφωνία συμπληρώνει κινητή τηλεφωνία συμπληρώνει και επεκτείνει με τα και επεκτείνει με τα χαρακτηριστικά της 24ώρης και χαρακτηριστικά της 24ώρης και ανεξαρτήτου τοποθεσίας ανεξαρτήτου τοποθεσίας σύνδεσης. Ωστόσο, τα νέα αυτά σύνδεσης. Ωστόσο, τα νέα αυτά κανάλια πλέον δεν κανάλια πλέον δεν απευθύνονται αποκλειστικά απευθύνονται αποκλειστικά στις διαπροσωπικές επαφέςστις διαπροσωπικές επαφές..

Οι διαφημιστικές εταιρείες, Οι διαφημιστικές εταιρείες, ανυπόμονες να εφεύρουν ανυπόμονες να εφεύρουν καινοτόμες μεθόδους και κανάλια καινοτόμες μεθόδους και κανάλια προσέγγισης των καταναλωτών προσέγγισης των καταναλωτών διέγνωσαν γρήγορα την εμπορική διέγνωσαν γρήγορα την εμπορική δυναμική των μέσων αυτών, δυναμική των μέσων αυτών, γεγονός που έδωσε ώθηση σε γεγονός που έδωσε ώθηση σε εκστρατείες μάρκετινγκ μέσω εκστρατείες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακών εφαρμογών αλλά και διαδικτυακών εφαρμογών αλλά και SMS. Παρόλο που η διαδικτυακή SMS. Παρόλο που η διαδικτυακή διαφήμιση έχει ενταχθεί και διαφήμιση έχει ενταχθεί και αναγνωριστεί διεθνώς ως ένα αναγνωριστεί διεθνώς ως ένα αποτελεσματικό κανάλι αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας, στην Ελλάδα, επικοινωνίας, στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν έχει επικρατήσει αυτή ωστόσο, δεν έχει επικρατήσει αυτή η λογική. Παράλληλα, η εμφάνιση η λογική. Παράλληλα, η εμφάνιση της SMS εμπορικής επικοινωνίας της SMS εμπορικής επικοινωνίας είναι καινούργια και δείχνει είναι καινούργια και δείχνει αξιόλογα ποσοστά απόκρισης από αξιόλογα ποσοστά απόκρισης από τους καταναλωτές τους καταναλωτές

Page 21: Ergasia teliki ola

Η Ηλεκτρονική ΔιαφήμισηΗ Ηλεκτρονική Διαφήμιση Ως ηλεκτρονική διαφήμιση εννοούμε Ως ηλεκτρονική διαφήμιση εννοούμε

κάθε μορφή μη διαπροσωπικής κάθε μορφή μη διαπροσωπικής παρουσίασης και προώθησης ιδεών, παρουσίασης και προώθησης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών από έναν αγαθών ή υπηρεσιών από έναν αναγνωρίσιμο χορηγό σε ενσύρματα ή αναγνωρίσιμο χορηγό σε ενσύρματα ή κινητά μέσα επικοινωνίας. Οι κινητά μέσα επικοινωνίας. Οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο επιχειρήσεις όλο και περισσότερο κρίνουν ανεπαρκή τα παραδοσιακά κρίνουν ανεπαρκή τα παραδοσιακά κανάλια μάρκετινγκ (τηλεόραση, τύπος, κανάλια μάρκετινγκ (τηλεόραση, τύπος, ραδιόφωνο). Η αυξανόμενη διαφημιστική ραδιόφωνο). Η αυξανόμενη διαφημιστική κίνηση στα κανάλια αυτά έχει μειώσει κίνηση στα κανάλια αυτά έχει μειώσει την αποτελεσματικότητά τους με την αποτελεσματικότητά τους με συνέπεια να μην κατορθώνουν πάντοτε συνέπεια να μην κατορθώνουν πάντοτε να προσελκύουν το ενδιαφέρον των να προσελκύουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Η ενσύρματη διαφήμιση καταναλωτών. Η ενσύρματη διαφήμιση γίνεται μέσω του διαδικτύου που γίνεται μέσω του διαδικτύου που χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως μέσο χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως μέσο επικοινωνίας και προβολής το διαδίκτυο επικοινωνίας και προβολής το διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα το βασικό εργαλείο και πιο συγκεκριμένα το βασικό εργαλείο του διαδικτύου, τον Παγκόσμιο Ιστό του διαδικτύου, τον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών.). Το Ίντερνετ, όμως, σε Πληροφοριών.). Το Ίντερνετ, όμως, σε πολλές χώρες, δε συνιστά ακόμη μαζικό πολλές χώρες, δε συνιστά ακόμη μαζικό μέσο επικοινωνίας. Ακριβώς το αντίθετο μέσο επικοινωνίας. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση του κινητού συμβαίνει στην περίπτωση του κινητού τηλεφώνου. τηλεφώνου.

Λόγω του χαμηλού κόστους η διάθεση Λόγω του χαμηλού κόστους η διάθεση και διάδοση πληροφοριών απευθύνεται και διάδοση πληροφοριών απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο κοινό και παρέχει σε ένα πολύ μεγάλο κοινό και παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας με τους διαπροσωπικής επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Αυτή η δυνατότητα με τη καταναλωτές. Αυτή η δυνατότητα με τη χρήση του διαδικτύου οδήγησε σε ένα χρήση του διαδικτύου οδήγησε σε ένα κοινό που λειτουργεί «ενεργά» από την κοινό που λειτουργεί «ενεργά» από την αρχή και μέχρι το τέλος της έκθεσής του αρχή και μέχρι το τέλος της έκθεσής του στο διαφημιστικό μήνυμα. Επιπλέον, με στο διαφημιστικό μήνυμα. Επιπλέον, με τη χρήση του διαδικτύου και την τη χρήση του διαδικτύου και την τεχνολογία των πολυμέσων έχουμε τη τεχνολογία των πολυμέσων έχουμε τη δυνατότητα μετάδοσης μεγάλου όγκου δυνατότητα μετάδοσης μεγάλου όγκου πληροφοριών με ελάχιστο κόστος πληροφοριών με ελάχιστο κόστος παραγωγής και διάθεσης, αλλά και παραγωγής και διάθεσης, αλλά και σημαντικά χαμηλό κόστος σημαντικά χαμηλό κόστος αναπροσαρμογής του περιεχομένου των αναπροσαρμογής του περιεχομένου των μηνυμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες και μηνυμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη τα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη ξεχωριστά (εξατομικευμένα μηνύματαξεχωριστά (εξατομικευμένα μηνύματα

Page 22: Ergasia teliki ola

Τεχνικές Ενσύρματης Τεχνικές Ενσύρματης ΔιαφήμισηςΔιαφήμισης

Όταν το Internet ξεκίνησε να λειτουργεί Όταν το Internet ξεκίνησε να λειτουργεί σαν «εμπορικός διαμεσολαβητής», σαν «εμπορικός διαμεσολαβητής», πληθώρα νέων ιστοτόπων πληθώρα νέων ιστοτόπων δημιουργήθηκαν και δισεκατομμύρια δημιουργήθηκαν και δισεκατομμύρια κεφάλαια επενδύθηκαν σε αυτούς. κεφάλαια επενδύθηκαν σε αυτούς. Διακρίνονταν δύο κατηγορίες sites: E-Διακρίνονταν δύο κατηγορίες sites: E-commerce sites: στα συγκεκριμένα commerce sites: στα συγκεκριμένα γίνεται πώληση προϊόντων που αποτελεί γίνεται πώληση προϊόντων που αποτελεί και τη βασική πηγή εσόδων και σε και τη βασική πηγή εσόδων και σε Content sites: τα συγκεκριμένα Content sites: τα συγκεκριμένα δημιουργούν και συλλέγουν περιεχόμενο δημιουργούν και συλλέγουν περιεχόμενο για τους αναγνώστες και βασική πηγή για τους αναγνώστες και βασική πηγή εσόδων τους αποτελεί η διαφήμιση. Το εσόδων τους αποτελεί η διαφήμιση. Το Internet πλέον, είναι ένα μέσο που Internet πλέον, είναι ένα μέσο που προσφέρει αρκετά «όπλα» στη προσφέρει αρκετά «όπλα» στη διαδικασία της διαφήμισης για το διαδικασία της διαφήμισης για το σχεδιασμό αποτελεσματικότερων online σχεδιασμό αποτελεσματικότερων online εκστρατειών. Στη προσπάθεια εκστρατειών. Στη προσπάθεια προσέλκυσης υποψηφίων πελατών προσέλκυσης υποψηφίων πελατών αναπτύχθηκαν πλήθος τεχνικών αναπτύχθηκαν πλήθος τεχνικών διαφήμισης με διαφορετικές δυνατότητες διαφήμισης με διαφορετικές δυνατότητες η κάθε μία. Τα πάντα όμως ξεκίνησαν η κάθε μία. Τα πάντα όμως ξεκίνησαν από το bannerαπό το banner..

To Banner είναι η πιο παλιά και πιο To Banner είναι η πιο παλιά και πιο διαδεδομένη μορφή διαφήμισης όσον διαδεδομένη μορφή διαφήμισης όσον αφορά την online διαφήμιση. Δεν αφορά την online διαφήμιση. Δεν υπάρχει μόνο μια μορφή Banner αλλά υπάρχει μόνο μια μορφή Banner αλλά πολλές, οι οποίες διαφέρουν είτε στο πολλές, οι οποίες διαφέρουν είτε στο μέγεθος (format), είτε στις λειτουργίες. μέγεθος (format), είτε στις λειτουργίες. Το format περιγράφει τις εξωτερικές Το format περιγράφει τις εξωτερικές διαστάσεις ενός Banner σε Pixel. διαστάσεις ενός Banner σε Pixel. Ανάλογα με το format το Banner Ανάλογα με το format το Banner χωρίζεται σε standard-Banner (ή αλλιώς χωρίζεται σε standard-Banner (ή αλλιώς full-Banner), σε half-Banner και σε 1/3-full-Banner), σε half-Banner και σε 1/3-Banner. Όλες οι άλλες μορφές Banner. Όλες οι άλλες μορφές προέρχονται από το standard9 Banner προέρχονται από το standard9 Banner αλλάζοντας κάθε φορά το μάκρος. Για να αλλάζοντας κάθε φορά το μάκρος. Για να αυξήσουν τα click-through-rates μερικοί αυξήσουν τα click-through-rates μερικοί διαφημιστές χρησιμοποιούν τα λεγόμενα διαφημιστές χρησιμοποιούν τα λεγόμενα fake-Banners. Τα fake-Banners είναι fake-Banners. Τα fake-Banners είναι Banners τα οποία ο χρήστης είτε δεν τα Banners τα οποία ο χρήστης είτε δεν τα αναγνωρίζει ως διαφήμιση είτε τον αναγνωρίζει ως διαφήμιση είτε τον ξεγελούν με λειτουργίες που στην ξεγελούν με λειτουργίες που στην πραγματικότητα δεν παρέχουν. Στην πραγματικότητα δεν παρέχουν. Στην πρώτη περίπτωση ο χρήστης δελεάζεται πρώτη περίπτωση ο χρήστης δελεάζεται με μια κρυμμένη εικόνα και ένα scrollbar με μια κρυμμένη εικόνα και ένα scrollbar

Page 23: Ergasia teliki ola

Scratch-BannerScratch-Banner: Είναι μία μορφή : Είναι μία μορφή διαφήμισης η οποία προήρθε από τα διαφήμισης η οποία προήρθε από τα ξυστά λαχεία και απευθύνεται στην ξυστά λαχεία και απευθύνεται στην περιέργεια και «εξάρτηση» του χρήστη περιέργεια και «εξάρτηση» του χρήστη για παιχνίδι. Ένα μέρος μιας εικόνας για παιχνίδι. Ένα μέρος μιας εικόνας κρύβεται με μια γκρι επιφάνεια την οποία κρύβεται με μια γκρι επιφάνεια την οποία ο χρήστης μπορεί να ξύσει με το ποντίκι ο χρήστης μπορεί να ξύσει με το ποντίκι του για να δει την εικόνα. Έτσι παίζοντας του για να δει την εικόνα. Έτσι παίζοντας ο χρήστης προσέχει τη διαφήμιση.ο χρήστης προσέχει τη διαφήμιση.

Τα Skyscrapers είναι κάθετα banner με Τα Skyscrapers είναι κάθετα banner με μέγεθος μεγαλύτερο από τα κλασικά μέγεθος μεγαλύτερο από τα κλασικά banner.Επιτρέπουν την παρουσίαση banner.Επιτρέπουν την παρουσίαση περισσότερων πληροφοριών στον περισσότερων πληροφοριών στον χρήστη. Επιπλέον, λόγω του μεγέθους χρήστη. Επιπλέον, λόγω του μεγέθους τους είναι συνεχώς ορατά από τον τους είναι συνεχώς ορατά από τον χρήστη και προσελκύουν χρήστη και προσελκύουν αποτελεσματικότερα την προσοχή του.αποτελεσματικότερα την προσοχή του.

Μία άλλη τεχνική αποτελούν τα textlinks, Μία άλλη τεχνική αποτελούν τα textlinks, δηλαδή διαφημίσεις στις ιστοσελίδες, δηλαδή διαφημίσεις στις ιστοσελίδες, όπου συνήθως εμφανίζονται όταν ο όπου συνήθως εμφανίζονται όταν ο χρήστης έχει τελειώσει κάποια εργασία. χρήστης έχει τελειώσει κάποια εργασία. Έχουν τη μορφή λογότυπων ή Έχουν τη μορφή λογότυπων ή μικρότερων εικόνων, τα οποία μικρότερων εικόνων, τα οποία ενσωματώνονται στο κείμενο της ενσωματώνονται στο κείμενο της ιστοσελίδας. Είναι μία πολύ καλή τεχνική ιστοσελίδας. Είναι μία πολύ καλή τεχνική αφού παράγεται εύκολα και με την αφού παράγεται εύκολα και με την κατάλληλη μορφή μπορεί να κατάλληλη μορφή μπορεί να προσεγγίσει ένα ευρύ κοινό. Ένα προσεγγίσει ένα ευρύ κοινό. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας διαφήμισης.παράδειγμα μιας τέτοιας διαφήμισης.

H Content Ad είναι διαφήμιση που H Content Ad είναι διαφήμιση που τοποθετείται στη μέση της ιστοσελίδας, τοποθετείται στη μέση της ιστοσελίδας, μέσα στο συντακτικό περιβάλλον. Η μέσα στο συντακτικό περιβάλλον. Η διαφήμιση μπορεί να είναι στατική ή με διαφήμιση μπορεί να είναι στατική ή με κίνηση. Περιβάλλεται από το κείμενο της κίνηση. Περιβάλλεται από το κείμενο της ιστοσελίδας και καταγράφεται ιστοσελίδας και καταγράφεται τουλάχιστον σε δύο σελίδες. Πολλές τουλάχιστον σε δύο σελίδες. Πολλές φορές προσαρμόζεται οπτικά με το φορές προσαρμόζεται οπτικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και περιεχόμενο της ιστοσελίδας και εμφανίζεται μαζί με την ιστοσελίδα. εμφανίζεται μαζί με την ιστοσελίδα. Πάνω στο Content Ad υπάρχει ένα Πάνω στο Content Ad υπάρχει ένα κουμπί με το οποίο ο χρήστης μπορεί να κουμπί με το οποίο ο χρήστης μπορεί να κλείσει τη διαφήμιση. Το κουμπί, όμως, κλείσει τη διαφήμιση. Το κουμπί, όμως, αυτό παραμένει πάντα ορατό στην αυτό παραμένει πάντα ορατό στην ιστοσελίδα. Αν ο χρήστης ξαναπατήσει ιστοσελίδα. Αν ο χρήστης ξαναπατήσει το κουμπί εμφανίζεται πάλι η διαφήμιση. το κουμπί εμφανίζεται πάλι η διαφήμιση. Πλεονέκτημα αυτού του τρόπου Πλεονέκτημα αυτού του τρόπου διαφήμισης είναι ότι ο χρήστης με τη διαφήμισης είναι ότι ο χρήστης με τη πρώτη ματιά δεν καταλαβαίνει ότι είναι πρώτη ματιά δεν καταλαβαίνει ότι είναι διαφήμιση. Νομίζει ότι ανήκει στο διαφήμιση. Νομίζει ότι ανήκει στο κείμενο της ιστοσελίδας που τον κείμενο της ιστοσελίδας που τον ενδιαφέρει και έτσι η διαφήμιση δεν ενδιαφέρει και έτσι η διαφήμιση δεν περνάει απαρατήρητη. Επίσης μένει περνάει απαρατήρητη. Επίσης μένει πολλή ώρα στην οθόνη και τέλος ο πολλή ώρα στην οθόνη και τέλος ο συνδυασμός με το συντακτικό συνδυασμός με το συντακτικό περιεχόμενο, μπορεί να επιφέρει περιεχόμενο, μπορεί να επιφέρει υψηλότερα ποσοστά απόκρισης, λόγω υψηλότερα ποσοστά απόκρισης, λόγω συνάφειας.συνάφειας.

Page 24: Ergasia teliki ola

Tα cookieTα cookie

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία τοποθετούν οι τοποθεσίες Web στον υπολογιστή σας, τοποθετούν οι τοποθεσίες Web στον υπολογιστή σας, για να αποθηκεύσουν πληροφορίες σχετικά με εσάς για να αποθηκεύσουν πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις προτιμήσεις σας. Τα cookie μπορούν να και τις προτιμήσεις σας. Τα cookie μπορούν να εμπλουτίσουν την εμπειρία περιήγησης επιτρέποντας εμπλουτίσουν την εμπειρία περιήγησης επιτρέποντας σε τοποθεσίες να ενημερώνονται για τις προτιμήσεις σε τοποθεσίες να ενημερώνονται για τις προτιμήσεις σας ή δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφεύγετε τη σας ή δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφεύγετε τη σύνδεση κάθε φορά που επισκέπτεστε συγκεκριμένες σύνδεση κάθε φορά που επισκέπτεστε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Ωστόσο, ορισμένα cookie ενδέχεται να τοποθεσίες. Ωστόσο, ορισμένα cookie ενδέχεται να θέτουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε κίνδυνο με την θέτουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε κίνδυνο με την παρακολούθηση των τοποθεσιών που επισκέπτεστεπαρακολούθηση των τοποθεσιών που επισκέπτεστε..

Page 25: Ergasia teliki ola

Τεχνικές Διαφήμισης στο Κινητό Τεχνικές Διαφήμισης στο Κινητό ΤηλέφωνοΤηλέφωνο

Αυτή την στιγμή το mobile advertising Αυτή την στιγμή το mobile advertising ακόμη πραγματοποιεί τα πρώτα του ακόμη πραγματοποιεί τα πρώτα του βήματα στο διαφημιστικό στερέωμα. Οι βήματα στο διαφημιστικό στερέωμα. Οι πιο συνήθεις εκφάνσεις του είναι η πιο συνήθεις εκφάνσεις του είναι η χορηγία περιεχομένου προς τον χρήστη χορηγία περιεχομένου προς τον χρήστη του τηλεφώνου και οι push/pull sms του τηλεφώνου και οι push/pull sms καμπάνιες. Η κατάσταση όμως είναι καμπάνιες. Η κατάσταση όμως είναι βέβαιο καθώς και αναπόφευκτο να βέβαιο καθώς και αναπόφευκτο να αλλάξει και αυτό γιατί η τεχνολογία αλλάξει και αυτό γιατί η τεχνολογία επιτρέπει πλέον στους διαφημιστές να επιτρέπει πλέον στους διαφημιστές να εκμεταλλευτούν όλα τα πλεονεκτήματα εκμεταλλευτούν όλα τα πλεονεκτήματα που τους παρέχει αυτό το κανάλι. Φυσικά που τους παρέχει αυτό το κανάλι. Φυσικά αναφερόμαστε στην δυνατότητα αναφερόμαστε στην δυνατότητα παροχής Location Based παροχής Location Based Advertisements, που επιτρέπουν τον Advertisements, που επιτρέπουν τον εντοπισμό της γεωγραφικής τοποθεσίας εντοπισμό της γεωγραφικής τοποθεσίας ενός κινητού τηλεφώνου, αλλά και στην ενός κινητού τηλεφώνου, αλλά και στην αναβάθμιση των «text» διαφημίσεων σε αναβάθμιση των «text» διαφημίσεων σε δυναμικές, πολυμεσικές. Στη συνέχεια δυναμικές, πολυμεσικές. Στη συνέχεια καταγράφονται διάφορες τεχνικές που καταγράφονται διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται και επιτρέπουν την χρησιμοποιούνται και επιτρέπουν την μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος.μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος.

Την πιο απλή αλλά και συνηθισμένη Την πιο απλή αλλά και συνηθισμένη τεχνική αποτελεί η διαφήμιση μέσω τεχνική αποτελεί η διαφήμιση μέσω γραπτών μηνυμάτων, κοινώς γνωστή ως γραπτών μηνυμάτων, κοινώς γνωστή ως SMS. Το SMS (Short Message Service) SMS. Το SMS (Short Message Service) είναι η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας είναι η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν γραπτά μηνύματα να ανταλλάσσουν γραπτά μηνύματα (μεγέθους 160 χαρακτήρων) στις (μεγέθους 160 χαρακτήρων) στις ασύρματες συσκευές τους. Ενώ τα ασύρματες συσκευές τους. Ενώ τα γραπτά μηνύματα χρησιμοποιούνται γραπτά μηνύματα χρησιμοποιούνται ευρέως για διαπροσωπική επικοινωνία ευρέως για διαπροσωπική επικοινωνία δεν χρησιμοποιούνται σε τόσο μεγάλη δεν χρησιμοποιούνται σε τόσο μεγάλη κλίμακα και για διαφημιστικούς σκοπούς. κλίμακα και για διαφημιστικούς σκοπούς. Η κατάσταση, όμως, φαίνεται να αλλάζει Η κατάσταση, όμως, φαίνεται να αλλάζει καθώς πλέον τα γραπτά μηνύματα καθώς πλέον τα γραπτά μηνύματα αρχίζουν να αποτελούν μία πολύ καλή αρχίζουν να αποτελούν μία πολύ καλή διαφημιστική λύση για αρκετές εταιρίες. διαφημιστική λύση για αρκετές εταιρίες. Οι λόγοι που οδηγούν όλο και Οι λόγοι που οδηγούν όλο και περισσότερες εταιρίες να στραφούν σε περισσότερες εταιρίες να στραφούν σε αυτό το είδος διαφήμισης είναι: το αυτό το είδος διαφήμισης είναι: το χαμηλό κόστος, η μεγάλη του εμβέλεια χαμηλό κόστος, η μεγάλη του εμβέλεια αλλά και το γεγονός ότι είναι εύκολο να αλλά και το γεγονός ότι είναι εύκολο να απομνημονευθεί από τους χρήστες του απομνημονευθεί από τους χρήστες του κινητού τηλεφώνου αλλά και να υπάρξει κινητού τηλεφώνου αλλά και να υπάρξει διαδραστικότητα (να επικοινωνήσει ο διαδραστικότητα (να επικοινωνήσει ο παραλήπτης με τον αποστολέα άμεσαπαραλήπτης με τον αποστολέα άμεσα

Page 26: Ergasia teliki ola

Το Flash SMS αποτελεί ένα «χαρακτηριστικό» Το Flash SMS αποτελεί ένα «χαρακτηριστικό» του κλασικού SMS Ad, με τη διαφορά ότι του κλασικού SMS Ad, με τη διαφορά ότι εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του χρήστη, εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του χρήστη, παρά στο κατάλογο με τα μηνύματα (inbox).παρά στο κατάλογο με τα μηνύματα (inbox).

Η λειτουργικότητα των ΕΜS (Enhanced Η λειτουργικότητα των ΕΜS (Enhanced Messaging Service) που τα διαφοροποιεί με τα Messaging Service) που τα διαφοροποιεί με τα SMS είναι η δυνατότητα αποστολής αρκετών SMS είναι η δυνατότητα αποστολής αρκετών γραπτών μηνυμάτων κατά το ίδιο χρονικό γραπτών μηνυμάτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ώστε να αυξηθεί ο όγκος των διάστημα, ώστε να αυξηθεί ο όγκος των πληροφοριών που διακινούνται μεταξύ δύο πληροφοριών που διακινούνται μεταξύ δύο χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να αποσταλούν μαζί με το γραπτό δυνατότητα να αποσταλούν μαζί με το γραπτό μήνυμα και ring tones ή μαυρόασπρα γραφικά μήνυμα και ring tones ή μαυρόασπρα γραφικά και animation. Τα MMS, επιπλέον, επιτρέπουν και animation. Τα MMS, επιπλέον, επιτρέπουν στον χρήστη να «κατεβάζει» multimedia στον χρήστη να «κατεβάζει» multimedia δεδομένα από το Διαδίκτυο και προϋποθέτουν δεδομένα από το Διαδίκτυο και προϋποθέτουν ότι ο αποδέκτης έχει μία συσκευή που επιτρέπει ότι ο αποδέκτης έχει μία συσκευή που επιτρέπει την λήψη MMS. Σημαντικοί παράγοντες την λήψη MMS. Σημαντικοί παράγοντες υιοθέτησης αποτελούν το κόστος τους, αλλά και υιοθέτησης αποτελούν το κόστος τους, αλλά και οι απαιτήσεις που προϋποθέτει η χρήση τους, οι απαιτήσεις που προϋποθέτει η χρήση τους, όπως η αύξηση του bandwidth των όπως η αύξηση του bandwidth των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, και η κατοχή MMS τηλεπικοινωνιακών δικτύων, και η κατοχή MMS enabled κινητής συσκευής, αντιθέτως με τα SMS enabled κινητής συσκευής, αντιθέτως με τα SMS που έχουν ελάχιστες απαιτήσεις. που έχουν ελάχιστες απαιτήσεις.

Το είδος διαφήμισης Το είδος διαφήμισης Contextual Contextual AdvertisementsAdvertisements περιλαμβάνει την ενσωμάτωση περιλαμβάνει την ενσωμάτωση διαφημιστικών μηνυμάτων σε μια WAP σελίδα διαφημιστικών μηνυμάτων σε μια WAP σελίδα που ζήτησε ο χρήστης (όπως είναι τα banner που ζήτησε ο χρήστης (όπως είναι τα banner ενσωματωμένα μέσα σε ηλεκτρονικές σελίδες). ενσωματωμένα μέσα σε ηλεκτρονικές σελίδες). Αυτός ο τύπος διαφήμισης είναι ένας από τους Αυτός ο τύπος διαφήμισης είναι ένας από τους λιγότερο ενοχλητικούς, ενώ παρέχεται η λιγότερο ενοχλητικούς, ενώ παρέχεται η επιλογή απόκρισης στο διαφημιστικό μήνυμα.επιλογή απόκρισης στο διαφημιστικό μήνυμα.

Η παροχή υπηρεσιών/διαφημίσεων ανάλογα με Η παροχή υπηρεσιών/διαφημίσεων ανάλογα με την γεωγραφική θέση του χρήστη, αποτελεί την γεωγραφική θέση του χρήστη, αποτελεί πλέον πραγματικότητα, μέσω των συστημάτων πλέον πραγματικότητα, μέσω των συστημάτων GIS και των διαφόρων πρωτοκόλλων όπως GIS και των διαφόρων πρωτοκόλλων όπως GPRS και UMTS. Συνήθως χρησιμοποιούνται GPRS και UMTS. Συνήθως χρησιμοποιούνται είτε με την μορφή των mobile coupons (π.χ. είτε με την μορφή των mobile coupons (π.χ. προσφορές στο κινητό τηλέφωνο έξω ακριβώς προσφορές στο κινητό τηλέφωνο έξω ακριβώς από ένα εμπορικό κατάστημα) είτε για να από ένα εμπορικό κατάστημα) είτε για να κατευθύνουν τον καταναλωτή προς την κατευθύνουν τον καταναλωτή προς την πλησιέστερηπλησιέστερη

για αυτόν υπηρεσία της οποίας επιθυμεί να για αυτόν υπηρεσία της οποίας επιθυμεί να κάνει χρήση (π.χ. πλησιέστερο εστιατόριο). κάνει χρήση (π.χ. πλησιέστερο εστιατόριο). Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την λειτουργία αυτών των υπηρεσιών η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών η συγκατάθεση του χρήστη για την λήψη τέτοιων συγκατάθεση του χρήστη για την λήψη τέτοιων διαφημίσεων (opt-in).διαφημίσεων (opt-in).

Τα κουπόνια όταν γίνονται αποδεκτά από τον Τα κουπόνια όταν γίνονται αποδεκτά από τον χρήστη αυτομάτως αποθηκεύουν έναν κωδικό ή χρήστη αυτομάτως αποθηκεύουν έναν κωδικό ή ένα barcode στη συσκευή του, για μελλοντική ένα barcode στη συσκευή του, για μελλοντική αγορά ή επί τόπου αγορά σε έναν συγκεκριμένο αγορά ή επί τόπου αγορά σε έναν συγκεκριμένο λιανέμπορο με την επίδειξη του κουπονιού. λιανέμπορο με την επίδειξη του κουπονιού. Σίγουρα αυτή η διαφημιστική τεχνική δεδομένου Σίγουρα αυτή η διαφημιστική τεχνική δεδομένου ότι μειώνει το παραδοσιακό κόστος ότι μειώνει το παραδοσιακό κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς ενός κουπονού αποθήκευσης και μεταφοράς ενός κουπονού μπορεί να αποφέρει αρκετά υψηλά ποσοστά μπορεί να αποφέρει αρκετά υψηλά ποσοστά εξαργύρωσης.εξαργύρωσης.

Page 27: Ergasia teliki ola

Αλυσίδα αξίας και Ηλεκτρονική Αλυσίδα αξίας και Ηλεκτρονική ΔιαφήμισηΔιαφήμιση

O Michael Porter ανέπτυξε την αλυσίδα αξίας, ως ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να αξιολογεί κάθε βήμα που κάνει μια επιχείρηση, προκειμένου να δημιουργήσει και να παραδώσει αξία στους πελάτες της, μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει. Μέσα στην αλυσίδα αξίας υπάρχει η ροή αξίας που δεν είναι κάτι απόλυτα μετρήσιμο και ασχολείται με την πληροφορία, την αξία και την τεχνογνωσία που παρέχει κάθε παίκτης στον άλλον και η χρηματοροή που ασχολείται με τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των παικτών. Η ανάλυση αυτών των ροών είναι εξαιρετικά χρήσιμη στον προσδιορισμό του σημείου όπου μια επιχείρηση μπορεί να βελτιστοποιήσει τις προσπάθειές της, ώστε να αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα της. Επομένως είναι πολύ σημαντική και για την εδραίωση την ηλεκτρονικής διαφήμισης που απαιτεί ένα μίγμα τεχνολογιών, επιχειρησιακών δεξιοτήτων, και πείρας μάρκετινγκ. Η αλυσίδα αξίας βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του κόστους, στην καλύτερη διαχείριση των κεφαλαίων αλλά και στην εστίαση σε σημαντικές δραστηριότητες, ώστε η εκτέλεση τους να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Page 28: Ergasia teliki ola

Παράγοντες που επηρεάζουν την Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της αποτελεσματικότητα της

ηλεκτρονικής διαφήμισηςηλεκτρονικής διαφήμισης Α) ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣΑ) ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Μια διαφημιστική εκστρατεία, Μια διαφημιστική εκστρατεία,

προκειμένου να είναι επιτυχής, πρέπει προκειμένου να είναι επιτυχής, πρέπει να στοχεύσει σε συγκεκριμένες ομάδες, να στοχεύσει σε συγκεκριμένες ομάδες, με συγκεκριμένες ανάγκες και επιθυμίες με συγκεκριμένες ανάγκες και επιθυμίες που θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν που θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν από το διαφημιζόμενο προϊόν ή από το διαφημιζόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Γενικότερα, το πρώτο βήμα υπηρεσία. Γενικότερα, το πρώτο βήμα για στοχευμένο μάρκετινγκ αποτελεί η για στοχευμένο μάρκετινγκ αποτελεί η τμηματοποίηση Υπάρχουν δύο βάσεις τμηματοποίηση Υπάρχουν δύο βάσεις για την τμηματοποίηση: Τα για την τμηματοποίηση: Τα χαρακτηριστικά του καταναλωτή και η χαρακτηριστικά του καταναλωτή και η συμπεριφορά του. Γεωγραφικά (χώρα, συμπεριφορά του. Γεωγραφικά (χώρα, πόλη κ.τ.λ.), δημογραφικά (ηλικία, πόλη κ.τ.λ.), δημογραφικά (ηλικία, αριθμός μελών οικογενείας, φύλο, αριθμός μελών οικογενείας, φύλο, εισόδημα κ.τ.λ.), και ψυχογραφικά εισόδημα κ.τ.λ.), και ψυχογραφικά (lifestyle, αξίες κ.τ.λ.) αποτελούν (lifestyle, αξίες κ.τ.λ.) αποτελούν χαρακτηριστικά της 1ης βάσης. Η χαρακτηριστικά της 1ης βάσης. Η συμπεριφοριστική τμηματοποίηση, από συμπεριφοριστική τμηματοποίηση, από την άλλη, κατηγοριοποιεί με βάση τη την άλλη, κατηγοριοποιεί με βάση τη γνώση, τη στάση και την προηγούμενη γνώση, τη στάση και την προηγούμενη αγοραστική συμπεριφορά του αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή. Όσον αφορά στον τομέα καταναλωτή. Όσον αφορά στον τομέα της ηλεκτρονικής διαφήμισης και της ηλεκτρονικής διαφήμισης και ειδικότερα της κινητής διαφήμισης, ειδικότερα της κινητής διαφήμισης, πρόσφατες μελέτες προσδιορίζουν την πρόσφατες μελέτες προσδιορίζουν την ανάγκη για νέες και ευφυείς μεθόδους ανάγκη για νέες και ευφυείς μεθόδους ανακάλυψης των καθημερινών αναγκών ανακάλυψης των καθημερινών αναγκών και δραστηριοτήτων των καταναλωτώνκαι δραστηριοτήτων των καταναλωτών. .

Β)ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΒ)ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι εξωτερικοί παράγοντες έχουν αντίκτυπο στο πώς ο καταναλωτής Οι εξωτερικοί παράγοντες έχουν αντίκτυπο στο πώς ο καταναλωτής

αντιδρά σε ένα διαφημιστικό μήνυμα αντιδρά σε ένα διαφημιστικό μήνυμα (π.χ. να το προσέξει, να το κατανοήσει (π.χ. να το προσέξει, να το κατανοήσει και να δημιουργήσει θετική στάση έναντι και να δημιουργήσει θετική στάση έναντι του διαφημιζομένου προϊόντος). του διαφημιζομένου προϊόντος). Επομένως, οι περιστασιακοί παράγοντες Επομένως, οι περιστασιακοί παράγοντες όπως, η κατάσταση την ώρα της αγοράς όπως, η κατάσταση την ώρα της αγοράς και η μορφή επικοινωνίας επηρεάζουν και η μορφή επικοινωνίας επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Η κατάσταση την ώρα της αγοράς Η κατάσταση την ώρα της αγοράς προσδιορίζει το περιβάλλον που προσδιορίζει το περιβάλλον που λειτουργεί κατά την διάρκεια της αγοράς. λειτουργεί κατά την διάρκεια της αγοράς. Οι χρονικοί περιορισμοί και το Οι χρονικοί περιορισμοί και το περιβάλλον του καταστήματος περιβάλλον του καταστήματος συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την έννοια. Η μορφή επικοινωνίας είναι ο έννοια. Η μορφή επικοινωνίας είναι ο τρόπος με τον οποίο η διαφήμιση τρόπος με τον οποίο η διαφήμιση εμφανίζεται στον καταναλωτή. εμφανίζεται στον καταναλωτή.

Κάθε μέσο έχει διαφορετικά Κάθε μέσο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ικανότητες να χαρακτηριστικά και ικανότητες να διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες. διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες. Παραδείγματος χάριν, η τηλεόραση είναι, Παραδείγματος χάριν, η τηλεόραση είναι, γενικά, ένα καλό μέσο για προϊόντα που γενικά, ένα καλό μέσο για προϊόντα που απαιτούν μια οπτική απεικόνιση όπως, τα απαιτούν μια οπτική απεικόνιση όπως, τα αυτοκίνητα, οι νέες κινηματογραφικές αυτοκίνητα, οι νέες κινηματογραφικές ταινίες ή τα αθλητικά παπούτσια. Το ταινίες ή τα αθλητικά παπούτσια. Το ραδιόφωνο είναι ένα αποτελεσματικό ραδιόφωνο είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για προϊόντα που απαιτούν ήχο – μέσο για προϊόντα που απαιτούν ήχο – νέες κυκλοφορίες CD ή night clubs. Τα νέες κυκλοφορίες CD ή night clubs. Τα περιοδικά είναι σημαντικά ως πηγές περιοδικά είναι σημαντικά ως πηγές πληροφόρησης, διότι ο αναγνώστης πληροφόρησης, διότι ο αναγνώστης μπορεί να διαβάζει με το δικό του ρυθμό μπορεί να διαβάζει με το δικό του ρυθμό και να μην έχει παθητικό ρόλο.και να μην έχει παθητικό ρόλο.

Page 29: Ergasia teliki ola

Γ) ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Αυτός ο παράγοντας αναφέρεται στον τομέα της

βιομηχανίας όπου το προϊόν ανήκει και στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προϊόντος. Η επιτυχία

της διαφημιστικής εκστρατείας επηρεάζεται από τη δυνατότητα του διαφημιζόμενου να συντονίσει την

εκστρατεία με άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ. Το έργο του διαφημιζόμενου γίνεται ακόμη πιο δύσκολο στα νέα

ψηφιακά κανάλια μιας και ο Έλληνας επιχειρηματίας, δείχνει αρκετό καιρό τώρα τη δυσπιστία και την

απροθυμία του να εντάξει στις μάρκετινγκ δραστηριότητές του νέες τεχνολογίες και μεθόδους διαφήμισης. Οι πιο

κοινές ενδείξεις της αδυναμίας στη σχέση μεταξύ διαφημιστή-διαφημιζομένου είναι οι αλλαγές στο account

management, στις στρατηγικές μάρκετινγκ και η δυσαρέσκεια με τα αποτελέσματα της διαφημιστικής

εκστρατείας. Αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν φυσικά να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Ο διαφημιστής οφείλει να «μεταφράσει» ικανοποιητικά στο διαφημιζόμενο τις δυνατότητες των καναλιών αυτών σε

διαφημιστικούς στόχους. Οι προσπάθειες έρευνας αγοράς, που στοχεύουν στην κατανόηση του κοινού-

στόχου πριν από την έναρξη εκστρατείας, είναι γνωστό πως επηρεάζουν την επιτυχία της τελευταίας. Από την

άλλη μεριά, όμως, τα κινητά τηλέφωνα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μοναδικό εργαλείο για τη στιγμιαία

ανατροφοδότηση από τονκαταναλωτή, για να γνωστοποιηθεί στο διαφημιζόμενο, ο τόπος και ο χρόνος

κατά τον οποίο το προϊόν καταναλώθηκε, με κουπόνια μέσα στα προϊόντα ή με διαφορετικές αφίσες σε

διαφορετικές τοποθεσίες.

Δ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ Δ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΥΝΗΜΑΜΥΝΗΜΑ

Η διατύπωση του μηνύματος θα Η διατύπωση του μηνύματος θα απαιτήσει τη λύση τεσσάρων απαιτήσει τη λύση τεσσάρων προβλημάτων: τι να πει (περιεχόμενο προβλημάτων: τι να πει (περιεχόμενο μηνυμάτων), πώς να το πει λογικά (δομή μηνυμάτων), πώς να το πει λογικά (δομή μηνυμάτων), πώς να το πει συμβολικά μηνυμάτων), πώς να το πει συμβολικά (ύφος και μορφή μηνυμάτων) αι ποιος (ύφος και μορφή μηνυμάτων) αι ποιος πρέπει να το πει (πηγή μηνυμάτων). Ο πρέπει να το πει (πηγή μηνυμάτων). Ο διαφημιστής θα πρέπει να επιλέξει τη διαφημιστής θα πρέπει να επιλέξει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσει για να γλώσσα που θα χρησιμοποιήσει για να αποσπάσει την προσοχή των αποσπάσει την προσοχή των καταναλωτών και για να διεγείρει το καταναλωτών και για να διεγείρει το ενδιαφέρον.Τα κουπόνια, οι εκπτώσεις ενδιαφέρον.Τα κουπόνια, οι εκπτώσεις και οι διαγωνισμοί χρησιμοποιούνται και οι διαγωνισμοί χρησιμοποιούνται ευρέως από τους διαφημιστές. ευρέως από τους διαφημιστές. Σύγκρουση απόψεων επικρατεί ως προς Σύγκρουση απόψεων επικρατεί ως προς το βέλτιστο αριθμό επαναλαμβανόμενων το βέλτιστο αριθμό επαναλαμβανόμενων μηνυμάτων διαφήμισης, όχι μόνο στο μηνυμάτων διαφήμισης, όχι μόνο στο κινητό μέσο, αλλά ακόμη και στα κινητό μέσο, αλλά ακόμη και στα παραδοσιακά κανάλια. παραδοσιακά κανάλια.

Page 30: Ergasia teliki ola

81,25%

18,75%

Προσέχετε τις διαφημίσεις στο facebook;

ΌΧΙ

ΝΑΙ

Page 31: Ergasia teliki ola

75,89%

24,11%

Όταν διαφημίζεται ένα site στην τηλεόραση το επισκέπτεστε;

ΌΧΙ

ΝΑΙ

Page 32: Ergasia teliki ola

29,73%

70,27%

Έχετε εντοπίσει υποσυνείδητα διαφημιστικά μηνύματα σε ταινίες/σειρές;

ΌΧΙ

ΝΑΙ

Page 33: Ergasia teliki ola
Page 34: Ergasia teliki ola

9,09%

40,91%42,73%

7,27%

0,00%

Πιστεύετε ότι επηρεάζεστε από τις διαφημίσεις;

Καθολου

Πολύ λιγο

Λιγο

Πολύ

Παρα πολύ

Page 35: Ergasia teliki ola

10,00%

90,00%

Πιστεύετε ότι οι διαφημίσεις παρουσιάζουν μόνο τα προτερήματα του προϊόντος;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Page 36: Ergasia teliki ola

27,78%

72,22%

Πιστεύετε ότι οι διαφημίσεις επηρεάζουν περισσότερα τους ανθρώπους που δεν είναι ιδιαίτερα μορφωμένοι;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Page 37: Ergasia teliki ola

19,64%

80,36%

Πιστεύετε ότι οι διαφημίσεις διαμορφώνουν καταναλωτικά πρότυπα και πρότυπα συμπεριφοράς;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Page 38: Ergasia teliki ola

76,36%

2,73%

20,00%

0,91%

Από που λαμβάνεται περισσότερα διαφημιστικά μηνύματα;

Τηλεοραση

Ραδιοφωνο

Διαδυκτιο

Δ.Ε.Χ

Page 39: Ergasia teliki ola

21,62%

25,23%

12,61%1,80%

12,61%

26,13%

Ποιες διαφημίσεις σας αρέσουν περισσότερο;

Τροφιμα

Ποτα

Παιχνιδια

Τραπεζες

Αυτοκινητα

τηλεπικοινωνίες

Page 40: Ergasia teliki ola

32,43%

12,61%

12,61%

11,71%

9,01%

21,62%

Τι είδους διαφημίσεις θυμάστε περισσότερο;

Τροφιμα

Ποτα

Παιχνιδια

περιποίησης, υγιεινής

Αυτοκινητα

τηλεπικοινωνίες

Page 41: Ergasia teliki ola

31,53%

21,62%11,71%

35,14%

Τι σας ελκύει περισσότερο σε μία διαφήμιση;

Soundtrack

ηθοποιοί

Σκηνικα

Σλογκαν

Page 42: Ergasia teliki ola

22,32%

16,96%

53,57%

7,14%

Από κάποιες διαφημίσεις που σας αρέσουν; συχνά επαναλαμβάνετε τα...

Σλογκαν

Τραγουδατε την μουσικη

Και τα δυο παραπανω

Κανενα από αυτά

Page 43: Ergasia teliki ola

0,89%

23,21%

65,18%

10,71%

Όταν ψωνίζετε, επιλέγετε προϊόντα που γνωρίζετε από τις διαφημίσεις;

Παντα

Τις περισσοτερες φορες

Μερικες φορες

Καθολου

Page 44: Ergasia teliki ola

26,79%

17,86%

55,36%

0,00%

Σε ποιο μέσο σας ενοχλεί περισσότερο η προβολή διαφημίσεων;

Τηλεοραση

Ραδιοφωνο

Διαδυκτιο

Δ.Ε.Χ

Page 45: Ergasia teliki ola

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΒΜΑΝΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΤΖΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Page 46: Ergasia teliki ola

Vine: Αλλαγή στον κόσμο της διαφήμισης έρχεται μέσα από τα βίντεο των έξι

δευτερολέπτων.

• Το Vine κυκλοφόρησε στο App store το 2013 και έφτασε στην πρώτη θέση στην κατηγορία των δωρεάν εφαρμογών με τα περισσότερα downloads .Δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να μοιράζεται βίντεο διάρκειας το πολύ 6 δευτερολέπτων. Αυτός ο τρόπος μετάδοσης εικόνας αποτελεί μια υπηρεσία πολύ ελκυστική .Οι διαφημιστικές εταιρείας το πρόσεξαν αμέσως.

• Οι έρευνες δείχνουν πως στη σύγχρονη εποχή το εύρος προσοχής του μέσου καταναλωτή είναι αρκετά μικρότερο από ότι τα προηγούμενα χρόνια, και ότι οι συνηθισμένες διαφημίσεις των 20-30 δευτερολέπτων δεν φέρνουν πια τα προσδοκώμενα conversion rates.

Page 47: Ergasia teliki ola

• Μεγάλα brands όπως τα GAP, η Pepsi, η Burberry, το Bacardi και άλλα άρχισαν να πειραματίζονται με την πλατφόρμα του Vine, ανεβάζοντας δημιουργικά βίντεο 6 δευτερολέπτων. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες δεν έμειναν μόνο στο Vine, αλλά συνδύασαν τα βίντεο με ένα tweet στις επίσημες σελίδες τους στο Twitter, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο ακόμα πιο πολύ τη διείσδυση τους.

Page 48: Ergasia teliki ola

Vine-Instagram • Το Instagram είναι μια δωρεάν εφαρμογή κοινοποίησης φωτογραφιών και βίντεο.

• Διαθέτει υποστήριξη βίντεο, με μορφή παρόμοια με αυτήν του Vine, αλλά το όριο εκεί είναι τα 15 δευτερόλεπτα.

• Έδειξε από την αρχή στους χρήστες του πως περίπου θα μοιάζει μία διαφήμιση, και πως αυτή διαφέρει από μία κανονική

φωτογραφία. Στη διαφήμιση, υπάρχει ένα ειδικό εικονίδιο στην

πάνω δεξιά γωνία, με την λέξη «Sponsored» δίπλα του.

Page 49: Ergasia teliki ola

• Παράδειγμα της χρήσης του επιπλέον χρόνου είναι το trailer της ταινίας «Jobs», το οποίο η εταιρεία παραγωγής δημιούργησε αποκλειστικά για την πλατφόρμα του Instagram.

Το Vine, το Instagram και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες που θα προκύψουν στο μέλλον, δημιουργούν νέους τρόπους και νέες πλατφόρμες για τις επιχειρήσεις. Τις αναγκάζουν να γίνουν πιο δημιουργικές, πιο άμεσες και να έρθουν πιο κοντά στους καταναλωτές των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, χωρίς πολλούς μεσάζοντες μακριά από τις παλιές, ψυχρές, μονόδρομες πλατφόρμες. Είναι μια μετάβαση ομολογουμένως ενδιαφέρουσα και συναρπαστική.

Page 50: Ergasia teliki ola

Άλλα μέσα διαφήμισης του μέλλοντος• Frock Advisor: Πρόκειται για διαδικτυακό κανάλι με περιοχόμενο

που αφορά τη μόδα, χρησιμοποιώντας ένα διαδραστικο περιβάλλον.

• Sian's Plan: Η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα στον χρήστη να προγραμματίσει τα γεύματά του, να κάνει τα απαραίτητα ψώνια και να βρει συνταγές μαγειρικής. Μέχρι στιγμής το ακολουθούν 5.000 άτομα.

• D2E: Είναι ένας ιστότοπος που συνδέει τους σχεδιαστές εξωτερικών χώρων, με αρχιτέκτονες, καταναλωτές και προμηθευτές.

• ParkYa: Η εφαρμογή για φορητές συσκευές προσπαθεί να διευκολύνει τους χρήστες να βρουν θέσεις για παρκάρισμα, και να πληρώσουν γι'αυτές χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό τους.

• Loylap: H εφαρμογή για φορητές συσκευές σχεδιάστηκε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να να αποστείλουν στους πελάτες τους πληροφορίες και βραβεία.

Page 51: Ergasia teliki ola

• FoneSense: Οι χρήστες κινητών τηλεφώνων, χάρη στο FoneSense πληρώνονται κάθε φορά που το τηλέφωνό τους χτυπάει, καθώς μπορούν να επιλέξουν έναν ήχο κλήσης διαφημιστικό μήνυμα.

Page 52: Ergasia teliki ola

• Prowlster: Το περιοδικό μόδας έχει γίνει ο τόπος συνάντησης σχεδιάστών που το χρησιμοποιούν σαν κανάλι πώλησης των προϊόντων τους.