e-mail: [email protected] www: μP S P W ystemy...

of 119 /119
μP e-mail: [email protected] www: mikrosys.prz.edu.pl Systemy Pomiarowe Wielkości Fizycznych wykład cz.I 15 godz. prof. dr hab inż. Adam Kowalczyk bud. A pok 206 wykład cz.II 15 godz. mgr inż. Kazimierz Brydak bud. A sala 204 (laboratorium A208) (17) 865-1438 Materiały do wykładu cz II 2019-02-05

Embed Size (px)

Transcript of e-mail: [email protected] www: μP S P W ystemy...

 • μP e-mail: [email protected]

  www: mikrosys.prz.edu.pl

  Systemy

  Pomiarowe

  Wielkości

  Fizycznych wykład cz.I 15 godz.

  prof. dr hab inż. Adam Kowalczyk bud. A pok 206 wykład cz.II 15 godz.

  mgr inż. Kazimierz Brydak bud. A sala 204 (laboratorium A208) (17) 865-1438

  Materiały do wykładu cz II

  2019-02-05

  mailto:[email protected]:///C:/Users/kaziob/Documents/Dokuments_KMiSD/_Dydaktyka/SPWF/mikrosys.prz.edu.pl

 • SYSTEM POMIAROWY

  Systemem pomiarowym jest zbiór środków technicznych podporządkowanych wspólnemu celowi i ogólnemu algorytmowi działania, przeznaczony do automatycznego uzyskiwania informacji bezpośrednio z obiektu w celu przekształcenia, pomiaru, przetworzenia, utrwalenia i przedstawienia w formie dostosowanej do wykorzystania

  przez człowieka oraz dla wprowadzenia do zautomatyzowanego urządzenia sterującego.

  Cyfrowym systemem pomiarowym jest jednostek funkcjonalnych, współpracujących ze sobą według określonego algorytmu, połączonych układem przesyłania informacji, tzw. systemem interfejsu, przeznaczony do

  automatycznego uzyskiwania, przetwarzania, rejestracji i prezentacji w pożądanej formie informacji pomiarowych.

  Cechą charakterystyczną systemów pomiarowych jest algorytmizacja procesów pomiarowych oraz współdziałanie (integracja) sprzętu i oprogramowania.

  badawczepomiarowo-

  diagnostyczne

  Systemy pomiarowe

  pomiarowo-kontrolne

  Rys.1. Klasyfikacja systemów pomiarowych

 • Systemy badawcze stosowane są w pomiarach naukowych, do empirycznej weryfikacji hipotez naukowych. Systemy te są wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki, jak: elektronika, fizyka, chemia, mechanika, biologia, medycyna.

  Systemy pomiarowo-kontrolne używane są w przemyśle do automatyzacji procesów technologicznych. W systemach takich stosuje się zwykle znaczne ilości czujników rozmieszczonych na całym kontrolowanym obiekcie i przetworników formujących sygnały wykorzystywane dalej przez regulatory sterujące procesem technologicznym.

  Systemy pomiarowo-diagnostyczne służą do detekcji i lokalizacji uszkodzeń. Celem diagnozowania jest nie tylko stwierdzenie stanu obiektu, ale często również wskazanie uszkodzonego elementu.

 • Konfiguracje systemów pomiarowych

  Konfiguracja systemu pomiarowego jest to sposób połączeń jednostek funkcjonalnych w systemie pomiarowym. Konfiguracja określa układ dróg przepływu informacji w systemie oraz magistral sterowania. Zwykle są stosowane trzy podstawowe konfiguracje systemów pomiarowych: gwiazdowa, magistralowa i pętlowa, a także ich kombinacje.

  Kontrolerprocesu

  Jednostkafunkcjonalna 1

  Jednostkafunkcjonalna 2

  Jednostkafunkcjonalna 3

  Jednostkafunkcjonalna 4

  Jednostkafunkcjonalna N

  Rys.2. Konfiguracja gwiazdowa systemu pomiarowego

  Kontrolerprocesu

  M A G I S T R A L A

  Jednostkafunkcjonalna 1

  Jednostkafunkcjonalna 2

  Jednostkafunkcjonalna 3

  Jednostkafunkcjonalna 4

  Jednostkafunkcjonalna N

  Rys.3. Konfiguracja magistralowa systemu pomiarowego

 • Kontrolerprocesu

  Jednostkafunkcjonalna 1

  Jednostkafunkcjonalna 2

  Jednostkafunkcjonalna 3

  Jednostkafunkcjonalna 4

  Jednostkafunkcjonalna N

  Rys.4. Konfiguracja pętlowa systemu pomiarowego

 • Mikroprocesorowe Systemy Pomiarowe

  Podstawowe jednostki funkcjonalne:

  czujniki pomiarowe

  blok(i) akwizycji danych pomiarowych

  kontroler systemu (jedno lub wieloprocesorowy) - jednostki procesorów – procesor jednostki centralnej (CPU – ang.) - jednostki wejścia/wyjścia (WE/WY) - jednostki pamięci (pamięć instrukcji programu, pamięć danych) - szyny (magistrale) systemowe (t.j. szyna adresu, szyna danych, szyna sterująca)

  blok komunikacji z użytkownikiem

  blok akwizycji sygnałów

  blok przetwarzania danych

  blok generacji sygnałów

 • Blok generacji sygnałów

  Obiektpomiarowy

  Czujnikipomiarowe

  Blokakwizycjisygnałów

  Blokprzetwarzania

  sygnałów

  K O N T R O L E R

  Blok komunikacji z użytkownikiem

  Operator systemu

  C/A, C/C Sygnały pomiarowe A/A A/C C/C

  Rys.5. Struktura systemu pomiarowego

  Prz

  ełąc

  znik

  ka

  nał

  ów Wejściowy

  układ formujący

  Układ próbkująco-pamiętający

  Przetwarzanie A/C

  Sygn

  ały

  po

  mia

  row

  e

  Blok przetwarzania danych

  Rys.6. Konfiguracja bloku akwizycji

 • Jednostki funkcjonalne realizowane są sprzętowo, sprzętowo-programowo lub tylko programowo. Realizacje sprzętowe są najdroższe, zapewniają jednak największą szybkość działania. Przykładem realizacji pewnego zbioru bloków funkcjonalnych może być multimetr cyfrowy jako samodzielny przyrząd pomiarowy. Najtańsze są rozwiązania programowe realizowane zwykle przy pomocy komputera pełniącego równocześnie funkcje kontrolera systemu, jednak szybkość takich rozwiązań jest zwykle mała. Przykładem takiego rozwiązania jest procedura programowa wykonywana przez komputer PC i realizująca funkcję bloku przetwarzania danych. Kompromisem cenowo-szybkościowym są rozwiązania sprzętowo programowe, w których część funkcji jest realizowana przez sprzęt, a pozostała część przez program komputera. Przykładem takiej koncepcji są wirtualne przyrządy pomiarowe.

 • Przełączniki,

  przyciski, ...

  . . . . .

  . . . . .

  . . . . .

  Mikroprocesor

  +

  procesor numeryczny

  RAM

  (EEPROM)

  ROM

  (FLASH

  ROM)

  Dysk

  optyczny

  R/W

  Dysk

  elastyczne

  Monitor

  ekranowy

  (graficzny)

  Drukarka

  (laserowa,

  atram.,

  term.)

  Plotter

  Klawiatura

  Myszka

  Interfejs

  sieciowe

  (ethernet)

  Interfejs

  komunikacyjny

  (RS232,

  RS485..)

  Przełączniki,przyciski,

  ...Przetworniki C/A

  Cyfrowe (dwustanowe) wejścia i wyjścia

  Analogowe wyjścia (sygnały napięciowe lub/i prądowe)

  Przetworniki A/C

  Ogólny schemat mikroprocesorowego systemu pomiarowego

  Analogowe wejścia (sygnały napięciowe lub/i prądowe)

  Przetworniki A/Cpomocnicze

  (np. pomiar zimnych końców termopar)

  Analogowe wejścia (sygnały napięciowe lub/i prądowe)

 • Jednostki wejścia/wyjścia

  Przykładowy układ blokowy interfejsu urządzeń WE/WY cyfrowych dwukierunkowych - dedykowanych w procesie prgramowania trybu pracy jednostki

  Bufor trzy- stanowy:

  (tabela stanów)

  8-bitowa wewnętrzna magistrala danych

  Rejestr sterujący

  Rejestr statusu

  PORT

  B

  PORT

  C

  PORT

  A

  4 8 8 4

  OUT

  INP

  XX

 • JEDNOSTKI PAMIĘCI

  pamięci półprzewodnikowe

  Pamięć o dostępie swobodnym RAM (random

  access memory), R/W

  Pamięć tylko do odczytu - ROM

  statyczne (flip-flop),

  dynamiczne (pojemnościowe)

  programowane maską (ROM),

  programowane przez użytkownika (PROM),

  kasowalne PROM (EPROM),

  przeprogramowywane elektrycznie (EAROM)

  adresowanie pamięci (metody):

  adresowanie bezpośrednie,

  adresowanie pośrednie,

  adresowanie indeksowe,

  adresowanie rejestrowe,

  stronicowanie pamięci,

  . . . . . . . .

  hierarchia urządzeń pamięciowych:

  AKUMULATOR

  REJESTRY ROBOCZE

  PAMIĘĆ PODRĘCZNA

  RAM / ROM

  Dyski Twarde

  (magnetyczne)

  Dyski Optyczne Pamięci

  taśmowe

  (streamer)

  Dyski elastyczne

 • organizacja wewnętrzna pamięci:

  monitor ROM,

  rozszerzenie ROM

  obszar roboczy klawiatury, displeya, urządzeń peryferyjnych, .....

  podstawowa pamięć RAM,

  rozszerzona pamięć RAM,

  obszary wolne,

  obszary rezerwowane

  obszary wymiany z innymi urządzeniami np. DMA (direct memory access)

  . . . . . . . .

 • Procesor jednostki centralnej: zadania procesora:

  operacje transferu danych,

  operacje arytmetyczne,

  operacje logiczne,

  operacje skoków, odgałęzień,

  obsługa stosu, WE/WY, operacje sterowania grupowego,

  podzespoły procesora:

  licznik programu,

  dekoder instrukcji,

  moduł zegarowy i sterujący,

  moduł jednostki arytmetyczno-logicznej ALU,

  zbiór rejestrów roboczych,

  ........

  mikroprocesory jednoukładowe (zawierające ROM, RAM, WE/WY cyfr. i analogowe, wewn. generator sygn. zegarowych, ...)

  mikroprocesory zorientowane do ściśle wyznaczonych zadań (kontrolery),

  mikroprocesory bitowo-okrojone ( do prac wielo-sekcyjnych),

  .........

  przykład architektury mikroprocesora:

  (uproszczony schemat blokowy zawierający jednostkę ALU, Akumulator, rejestry robocze, szynę danych we, szynę danych wy, moduł zegarowo/sterujący,

  ......)

 • a. Architektura Von Neumanna (pojedyncza pamięć)

  PAMIĘĆ

  PROGRAMU

  i

  PAMIĘĆ

  DANYCH

  JEDNOSTKA

  CENTRALNA

  CPU

  SZYNA ADRESOWA

  b. Architektura Harvardzka (podwójna pamięć)

  SZYNA DANCH

  c. Architektura super-Harvardzka (podwójna pamięć, pamięć

  podręczna instrukcji, kontroler WE/WY)

  CPU

  SZYNA PROGR.

  PAMIĘĆ

  DANYCH

  DANE

  PAMIĘĆ

  PROGRAMU

  instrukcje i

  drugorzędne dane

  instrukcje pam.

  podręcznej

  SZYNA

  ADR. DANYCH SZYNA

  ADR. PROGR.

  Kontroler

  I/O

  Urządzenie I/O

  np. przetwornik

  A/C

  PAMIĘĆ

  PROGRAMU

  JEDNOSTKA

  CENTRALNA

  CPU

  PAMIĘĆ

  DANYCH

  SZYNA ADR.

  PROGRAMU

  SZYNA KODU

  PROGRAMU

  SZYNA ADR.

  DANYCH

  SZYNA DANCH

  SZYNA DANYCH

 • Architektura procesorów Intel 80C51

  Organizacja pamięci

  Oscylator

  CPU

  Kontrolerprzerwań

  Przerwania zewnętrzne

  Pamięć ROM(4kB)

  Pamięć RAM(128B / 256B)

  Licznik/Zegar T0

  Licznik/Zegar T1

  We0

  We1

  Kontrolermagistrali

  Porty We /Wy

  P0 P2 P3P1Adresy/dane

  TxD RxD

  SIO

  System przerwań (wektor przerwań): Dołączenie zewnętrznej pamięci programu.

  Organizacja pamięci programu:

  0000H

  0003H

  000BH

  0013H

  001BH

  0023H

  Reset

  IRQ0

  IRQ1

  IRQ2

  IRQ3

  IRQ4

  80C51

  P0

  P2

  P1

  P3

  ALE

  OE

  ADDR Latch

  EPROM

 • EA=1

  Wewn.

  x kB

  FLASH/EE

  EA=0

  Zewn.

  x kB

  01FFFh

  0000h

  PSEN

  0FFFFh

  Przestrzeń pamięci

  programu ROM

  Zewn.

  EPROM

  62kB kodu

  użytko-

  wnika 56 kB

  0000h

  0FFFFh

  Organizacja pamięci programu ROM

  FLASH/EE (big memory)

  0DFFFh

  0E000h

  0F7FFh

  6 kB

  0F800h 2 kB

  obszar kodu programu

  ładującego użytkownika

  obszar kodu programu

  użytkownika

  obszar kodu programu

  ładującego producenta

 • Organizacja pamięci danych

  Model programowy mikrosystemu

  Obszar

  zewnętrznej

  pamięci danych

  (24-bit adres)

  000000h

  0FFFFFFh 0FFFFFFh

  000000h

  2 kB wewn.

  pamięci danych

  Obszar

  zewnętrznej

  pamięci danych

  (24-bit adres)

  CFG8xx.0=0 CFG8xx.0=1

  62kB reprogr.

  nieulotnej

  pamięci

  programu

  FLASH/EE

  Rdzeń

  8051/52

  2304 bajty

  RAM

  obszar 128-

  bajtów

  rejestrów

  specjalnych

  SFR

  4 kB reprogr.

  nieulotnej

  pamięci danych

  FLASH/EE

  8-kanałowy

  12-bitowy

  przetwornik

  A/C

  inne urządzenia

  peryferyjne:

  czujnik temp.

  2 x 12-bit C/A

  WDT

  PSM

  TIC

 • INSTRUKCJE PROGRAMOWE MIKROPROCESORA I80C51 Tryby adresowania

  Natychmiastowe (immediate) dotyczy argumentu umieszczonego w kodzie instrukcji (instrukcja z operandem bezpośrednim)

  Rejestrowe bezpośrednie (register direct) wskazuje jeden z rejestrów procesora jako miejsce operandu (w kodzie instrukcji podawany jest numer tego rejestru)

  Bezpośredni (direct) – związany z adresowaniem danych w pamięci, efektywny adres operandu podany jest bezpośrednio w kodzie instrukcji (bezpośrednio mogą być tylko wewn. pamięć RAM i obszar rejestrów SFR)

  Rejestrowy pośredni (register indirect) – adres komórki pamięci przechowującej dany operand odczytywany jest z rejestru procesora (przy wykorzystaniu rejestrów R0, R1 wybranego banku rejestrów - możliwe adresowanie pamięci RAM wewn. i zewn.)

  Pośrednie- zawartością rejestru bazowego i indeksowego - do 16-bitowego adresu bazowego (DPTR lub PC) jest dodawana 8-bitowa zawartość akumulatora A.

  Instrukcje arytmetyczne:

  ADD A,#127 ; adresowanie natychmiastowe

  ADD A,R7 ; adresowanie rejestrowe bezpośrednie

  ADD A,7FH ; bezpośrednie

  ADD A,@R0 ; adresowanie pośrednie

 • MIKROKONTROLERY ANALOGOWE – MIKROKONWERTERY (Analog Devices – ADuC8xx, ADuC70xx)

  Przykład mikrokontrolera z 10-bitowym przetwornikiem A/C

  model: 80C552 / 83C552 (Philips, NXP) http://www.nxp.com/documents/data_sheet/80C552_83C552.pdf

  http://www.nxp.com/documents/data_sheet/80C552_83C552.pdf

 • Główne moduły mikrokontrolera:

  - rdzeń sytemu 8051 - rozbudowana pamięć programu, - rozbudowana pamięć danych - zestaw liczników z modulacją szerokości impulsów PWM, - moduł 8-kanałowego przetwornika A/C o rozdzielczości 10-bit z niezależnym zasilaniem i zewnętrznym źródłem napięcia referencyjnego, - moduł kontrolera komunikacyjnego I2C, - system nadzorcy systemu (watchdog – dodatkowy moduł licznika L3), - dodatkowy moduł 16-bitowego zegara/licznika L2 współpracującego z 3 16-bitowymi komparatorami i 4-ma rejestrami typu „zatrzask” z możliwością sprzętowego sterowania

  liniami dodatkowego portu WE/WY – P4,

  - rozszerzony zestaw portów WE/WY – porty P4 i P5

 • SPECJALIZOWANE MODUŁY ZEGARÓW/LICZNIKÓW

  CTI0 CTI1 CTI2 CTI1 CTI3

  CT0I CT1I Int Int CT2I CT2I Int

  przerwanie od 8-bitowego

  przepełnienia

  przerwanie od 16-bitowego przepełnienia

  off

  fosc

  T2

  RT2

  T2ER zezwolenie zewn.

  zerowania

  R

  R

  R

  R

  R

  R

  T

  T

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  TG

  TG

  P4.0

  P4.1

  P4.2

  P4.3

  P4.4

  P4.5

  P4.7

  P4.6

  STE RTE

  S = set

  R = reset

  T = toglle

  TG = toglle status

  I/O Port 4

  Int Int Int

  T2 SFR address: TML2 = lower 8 bits

  TMH2 = higher 8 bits

  Prescaler T2 Licznik

  CT0

  Int

  magistrala 16-bitowa

  CT1 CT2 CT3

  1/12

  CM0 (S) CM1 (R) CM2 (T)

  COMP COMP COMP

  Port P4

  Schemat blokowy układu zegara/licznika 2 mikrokontrolera 80C552 Philips

  T2 Licznik - zegar licznik 16 bitowy, dostęp 8-bitowy: rejestry TML2, TMH2

  COMP - komparator cyfrowy 16-bitowy (1-arg: Licznik L2, 2-arg: rejestr CMi)

  CM0, CM1, CM2 - rejestry 16 bitowe, dostęp 8-bitowy, CMLi, CMHi

  STE, RTE - rejestry warunkujące działanie wybranych linii portu P4 na skutek cyfrowej komparacji CMi,

  CT0, CT1, CT2, CT3 - rejestry 16 bitowe, na skutek zdarzenia (opadające zbocze, narastające zbocze sygnału CTiI ) do rejestru wpisywana jest 16-bitowa,

  bieżąca zawartość, licznika L2 CTIi - jednobitowe wskaźniki zdarzenia i

  IRQi - przepełnienie 8 i 16 bitowe licznika L2

 • Rejestr sterujący zegara/licznika 2 mikrokontrolera 80C552 Philips (TM2CON)

 • Pomiar częstotliwości metodami cyfrowymi (zliczanie liczby impulsów)

  a. Metoda bezpośrednia pomiaru częstotliwości: 𝒇𝒙 =𝑵𝒇𝒘𝒛

  𝒌

  Układ formujący

  Bramka

  Generator wzorcowy

  Licznikfx

  N impulsów

  fwzDzielnik 1/k

  fwz/k fx = Nfwzk

  a. Metoda pośrednia pomiaru częstotliwości (pomiar okresu Tx)

  Generator wzorcowy

  Bramka

  Układ formujący

  Licznik

  fx

  N impulsówfwz/kDzielnik

  fwz k

  Tx = N k Twz fx

 • Programowane moduły zliczające w pomiarach interwału czasu,

  okresu i częstotliwości

  CTI0 INT

  1/12 Dzielnik wstępny

  1/2/4/8 T2H T2L

  fosc=11,0592MHz

  PRZERWANIE (INT): 16 bitowe przepełnienie licznika L2

  wewnętrzna 16 bit. magistrala danych

  fx

  CTL0

  CTH0

  moduł licznika L2

  rejestr licznika L2

  rejestr CT0 licznika L2

  jednobitowy wskaźnik wpisu do rejestru CT0 licznika L2

  badany sygnał

  Schemat blokowy struktury układu do pomiaru okresu i częstotliwości przy wykorzystaniu struktury układu licznikowego L2.

  N1 N2

  Sygnał fosc

  t

  65533

  65534

  65535

  25537

  25538

  25539

  00000

  00001

  00002

  Bieżący stan

  licznika L2 INT14 Przepełnienie licznika L2

  INT14

  Przepełnienie licznika L2

  Sygnał fx

  +

  Przerwania

  Stan licznika L2 rejestrowany w rejestrze CT0 (CTH0, CTL0)

  t

  długość słowa licznika L2: N (16)

  Pojemność licznika L2: N2 (65536)

 • Liczba przepełnień licznika L2 (zgłoszonych przerwań od L2): Nirq

  Okres sygnału fx (interwał czasu τx):

  Nirqoscx NNNTT 212 Częstotliwość fx:

  x

  xT

  f1

 • Program pomiaru okresu (częstotliwości) - PB552

  #include

  #include

  idata union {

  struct { char hi, lo; } byte;

  unsigned int word;

  } N1, N2;

  idata unsigned N;

  idata unsigned long LN;

  static idata unsigned char irq;

  float Tosc,Tx,Fx;

  void T2_int() interrupt 14

  {

  irq++;

  T20V=0;

  }

  main()

  {

  TM2CON=0x81;

  CTCON=0x01;

  Tosc=12.0/11059200.0;

  EA=1;

  while (1)

  {

  CTI0=0;

  while (CTI0==0);

  N1.byte.hi=CTH0; N1.byte.lo=CTL0; /* odbierz wartosc T2 */

  /* oczekujemy na drugie zbocze i zliczamy przepelnienia */

  T20V=0; ET2=1;

  CTI0=0;

  while (CTI0==0);

  ET2=0; /* zablokuj zglaszanie przerwan od przepelnien T2 */

  N2.byte.hi=CTH0; N2.byte.lo=CTL0; /* odbierz wartosc N2 */

  N=N2.word-N1.word;

  if (N2.word < N1.word) irq--;

 • LN=N+irq*65536L;

  Tx=LN*Tosc;

  Fx=1.0/Tx;

  printf("\nN1=%5u N2=%5u i=%bu", N1.word, N2.word, irq);

  printf(" N=%8Lu Tx=%.7f Fx=%5.5f", LN, Tx, Fx);

  irq=0;

  }

  }

 • Ogólny schemat blokowy przetwornika A/C 80C552 Philips wraz z obwodami wejściowymi

 • Schemat blokowy modułu przetwornika A/C mikrokontrolera 80C552 Philips

  ADC.1 ADC.0 ADEX ADCI ADCS AADR2

  AADR1

  AADR0

  7 6 5 4 3 2 1 0

  ADC.9 ADC.8 ADC.7 ADC.6

  ADC.5

  ADC.4

  ADC.3

  ADC.2

  ADCON

  ADCH

  Rejestry SFR

  BIT Symbol Funkcja

  ADCON.7 ADC.1 Pierwszy bit wartości konwersji A/C

  ADCON.6 ADC.0 Drugi bit wartości konwersji A/C

  ADCON.5 ADEX

  Blokada zewnętrznego startu konwersji przez STADC: 0 = konwersja nie może być uruchomiona zewnętrznym sygnałem STADC (pin STADC); 1 = konwersja może być uruchomiona zewnętrznym sygnałem STADC

  ADCON.4 ADCI Flaga przerwania od przetwornika A/C. Flaga ta jest ustawiana gdy wynik konwersji jest gotowy do odczytu. Flaga musi być zerowana programowo.

  ADCON.3 ADCS

  Start i status przetwarzania. Ustawienie tego bitu rozpoczyna konwersję. Musi być on ustawiany programowo lub poprzez zewnętrzny sygnał (pin STADC). Bit ADCS pozostaje 1 w czasie procesu przetwarzania, gdy konwersja zostaje zakończona ADCS

 • zostaje resetowany równocześnie z pojawieniem się przerwania i flagi ADCI. ADCS nie może być zerowany programowo.

  - / / - ADCI ADCS

  ADCI ADCS OPERACJA

  0 0 1 1

  0 1 0 1

  PRZETWORNIK A/C WOLNY, KONWERSJA MOŻE SIĘ ROZPOCZĄĆ, PRZETWORNIK A/C ZAJĘTY, BLOKADA STARTU NOWEJ KONWERSJI, KONWERSJA ZAKOŃCZONA, BLOKADA STARTU NOWEJ KONWERSJI, Stan nie możliwy.

  ADCON.2 ADCON.1 ADCON.0

  AADR2 AADR1 AADR0

  Wybór wejścia analogowego. Bity te kodują binarnie jedno z 8 wejść analogowych portu P5 jako wybrane do procesu konwersji. Mogą być ustawiane tylko gdy ADCI i ADCS są w stanie niskim.

 • REFREF

  REFinN

  AVAV

  AVV2Rezultat

  N – dł. słowa przetwornika,

  AVREF-

  AVREF+ - napięcia referencyjne przetwornika

  REFREFREFNin AVAVAVV 2Rezultat

 • jeżeli: ][0 VAVREF

  REFNin AVV 2

  Rezultat

 • Przykład algorytmu konwersji wyniku przetwarzania A/C przy parametrach:

  wartości zadane sprzętowo:

  N=10;

  ][0 VAVREF ;

  ][5.2 VAVREF odpowiadające im deklaracje programowe:

  float Vin, AVRef;

  AVRef=2.5;

  Vin=(float)((256*ADCH+(ADCON&0xC0))>>6)*AVRef/1024;

  Przykład uproszczonego algorytmu konwersji wyniku przetwarzania A/C (bez stosowania arytmetyki liczb zmiennoprzecinkowych), wynik konwersji jest liczbą typu int reprezentującą

  wartość napięcia wejściowego w [mV] :

  N=10; ][0 VAVREF ; ][12.5 VAVREF /* uwaga: (5.12/1024)*1000 = 5 */

  int Vin;

  Vin=5*((256*ADCH+(ADCON&0xC0))>>6);

 • Przykład algorytmu obsługi wielokanałowego przetwornika A/C z wyzwalaniem sprzętowym serii pomiarów (sygnał wyzwalający STADC – przepełnienie 16-bitowe modułu zegara/licznika

  L2). Obsługa przetwornika, rejestru kontrolno sterującego ADCON – w trybie przeglądania, zastosowano również uproszczony sposób konwersji wyników przy zastosowaniu źródła napięcia

  referencyjnego AVRef=5.12V. Wyniki konwersji przekazywane są kanałem transmisji szeregowej do zewnętrznego odbiornika . /*************************************************************

  * Moduł: adc_pol.c

  * Aplikacja: Programu demonstracyjny obsługi przetwornika ADC

  * mikrokontroler typu: 8xC552

  * Obsługa przetwornika w trybie przeglądania

  * UWAGA:

  * Kanały są skanowane kolejno po narastającym zboczu sygnału STADC,

  * Sygnał jest podłączony do P4.7i jest powtarzany z okresem repetycji

  * co 1.14ms. Okres ten jest kontrolowany przez moduł zegara/licznika T2.

  * Rezultaty przetwarzania przekazywane są kanałem transmisji szeregowej UART.

  **************************************************************************/

  #define ADEX 0x20

  #define ADCI 0x10

  #define ADCS 0x08

  void write_UART (unsigned int *ptr, unsigned int k);

  void main(void)

  {

  unsigned int conversion, result_ADC[8];

  unsigned char ADC_Channel;

  S0CON=0x40; /* 8 bits, no parity, 1 STOP bit */

  TH1=TL1=0xFD; /* 19200 Baud @11.0592MHz */

  PCON=0x80;

  TMOD=0x20;

  TR1=1;

  TM2CON=0x0D; /* źródło sygn. zegarowego T2: osc/96 */

  RTE=0x80; /* okres przepełnień: 0.569ms

  P4.7 zmienia stan na przeciwny co każde 0.569ms

  ADC konwersja narastającym zboczem sygnału STADC

  P4.7/STADC: 1.14ms szybkość konwersji

  */

  conversion=0;

  while (1)

  {

  for (ADC_Channel=0; ADC_Channel < 8; ADC_Channel++)

  {

  ADCON=0; /* ADCI i ADCS są zerowane */

  ADCON=ADC_Channel; /* przed wybraniem numeru kanału ADC */

  if (ADC_Channel==0)

  ADCON=ADEX; /* ADC0: zewnętrzny start konwersji T2 */

  else

  ADCON=ADCON | ADCS; /* ADC1..ADC7: programowy start */

  while((ADCON&ADCI)==0); /* Czekaj na zakończenie konwersji

  sprawdzając ADCI */

  result_ADC[ADC_Channel]=5*((256*ADCH+(ADCON&0xC0))>>6);

  /* Oblicz 10–bitowy binarny rezultat przetwarzania dla Uref=5.12V */

  }

  write_UART(&result_ADC, conversion++); /* Wyprowadzenie rezulatu do modułu UART */

  if (conversion==10000)

  conversion=0;

 • }

  }

 • Schemat zastępczy obwodów wejściowych przetwornika A/C

 • Charakterystyka przetwarzania i charakterystyka błędu kwantowania

 • Mikroprocesory Motorola - MC68HC11A8

  Hardware Features

  8 Kbytes of ROM

  512 Bytes of EEPROM

  256 Bytes of RAM (All Saved During Standby) Relocatable to Any 4K Boundary

  Enhanced 16-Bit Timer System: — Four Stage Programmable Prescaler — Three Input Capture Functions — Five Output Compare Functions

  8-Bit Pulse Accumulator Circuit

  Enhanced NRZ Serial Communications Interface (SCI)

  Serial Peripheral Interface (SPI)

 • Eight Channel, 8-Bit Analog-to-Digital Converter

  Real Time Interrupt Circuit

  Computer Operating Properly (COP) Watchdog System

  Available in Dual-In-Line or Leaded Chip Carrier Packages Software Features

  Enhanced M6800/M6801 Instruction Set

  16 x 16 Integer and Fractional Divide Features

  Bit Manipulation

  WAIT Mode

  STOP Mode

 • Mikrokontroler analogowy (mikrokonwerter) ADuC812

  Rys. Schemat blokowy mikrokonwertera ADuC812

  CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:

  Analogowe WE/WY: 8-kanałow, Wysoka dokładnośc przetwarzania 12-Bit C/A Źródło napięcie refencyjnego wewnątrz chpiu, 100 ppm/_C Wysoka prędkośc przetwarzania A/C 200 kprb/s Kontroler DMA wykorzystywany w procesie przetwarzania A/C do zapamiętywania wyników w pamięci RAM 2 x 12-Bit ptrzetworniki C/A z wyjściem napięciowym Wbudowany czujnik temeratury (On-Chip)

  Pamięć: Pamięć programu: 8K Bytes (On-Chip) Flash/EE Pamięć danych: 640 Bytes (On-Chip) Flash/EE Pamieć danych RAM: 256 Bytes (On-Chip) Pamięć danych zewnętrzna: do 16MB Pamięć programu zewnętrzna: do 64KB

  Rdzeń systemu kompatybilny 8051 Zegar systemowy: 12 MHz (nominalnie) 16 MHz Max 3 moduły 16-Bit zegar/licznik Port 3 – o zwiększonej obciążalności 9 wektorów przerwań, 2 poziomy priorytetów

  Zasilanie: 3 V lub 5 V

 • Tryby pracy: Normal, Idle, and Power-Down

  Urządzenia peryferyjne( On-Chip): moduł transmisji szeregowych: UART and SPI® Serial I/O 2-Wire (400 kHz I2C® Compatible) Serial I/O Watchdog Timer Monitor napięcia zasilania

 • Architektura pamięci mikrokonwerterów:

  Rys. Pamięć programu. Rys. Pamięć danych

  Rys. Model programowy mikrokonwertera

 • Rys. Funkcja przetwarzania (statyczna) Rys. Format rezultatu przetwarzania A/C

 • Podstawowe problemy programowej obsługi przetworników A/C (na przykładzie programowania mikrokonwertera ADuC812)

  wybrane rejestry sterujące przetwornika A/C ( AduC812)

  zasady obsługi programowo-sprzętowej przetwornika A/C,

  programowanie rejestrów specjalnych (SFR) przetwornika

  dostęp bitowy i bajtowy do rejestrów specjalnych przetwornika

  programowa inicjalizacja pracy przetwornika A/C

  podstawowe problemy kalibracji przetworników A/C

  zasady obsługi programowo-sprzętowej przetworników A/C

  ADCCON1

  MD1 MD0 Tryb aktywowania przetwornika:

  0 0 ADC powered down

  0 1 ADC normal mode

  1 0 ADC powered down if not executing a conversion cycle

  1 1 ADC standby if not executing a conversion cycle

  CK1 CK0 MCLK Dzielnik częstotliwości systemowej (przetwornik wymaga 17 taktów zegara systemowego)

  0 0 1

  0 1 2

  1 0 4

  1 1 8

  AQ1 AQ0 ADC Clks Liczba taktów układu wzmacniacza podtrzymującego sygnał wejściowy (Track-Hold)

  0 0 1

  0 1 2

  1 0 4

  1 1 8

  T2C Bit zezwolenia wyzwalania przetwornika sygnałem przepełnienia zegara/licznika L2

  EXC Bit zezwolenia wyzwalania przetwornika zewnętrznym sygnałem CONVST(sygnał aktywny LOW, min. czas utrzymania sygnału > 100ns)

  ADCCON2

  ADCI: bit przerwania przetwornika, sygnalizuje zakończenie konwersji pojedynczej lub bloku DMA DMA: bit zezwala na tryb przetwarzania DMA CCONV: bit zezwolenia na tryb ciągły (ang. continuous) przetwornika

  SCONV: bit startu pojedynczej konwersji (jest automatycznie kasowany po zakończeniu cyklu konwersji)

  CS3..CS1: bity wyboru kanału multipleksera, CS3 CS2 CS1 CS0 CH#

  0 0 0 0 0

 • 0 0 0 1 1

  0 0 1 0 2

  0 0 1 1 3

  0 1 0 0 4

  0 1 0 1 5

  0 1 1 0 6

  0 1 1 1 7

  1 0 0 0 Temp Sensor

  1 1 1 1 DMA STOP

  ADCCON3

  BUSY: status zajętości przetwornika podczas konwersji (automatycznie zerowany po zakończeniu konwersji lub kalibracji)

 • Wewnętrzna struktura przetwornika A/C

  Wyzwalanie pomiaru przetwornika A/C wyzwalanie programowe

  wyzwalanie sprzętowe o tryb pracy ciągły o wyzwalanie zewnętrznym źródłem pobudzającym (generator zewn.) o wyzwalanie wewnętrznym źródłem pobudzającym (generator modułu L2)

  tryby mieszany

  Systemowa obsługa przetwornika A/C obsługa programowa metodą „podglądania” stanu rejestrów kontrolnych przetwornika

  (ang. pooling)

  obsługa programowa z wykorzystaniem systemu przerwań

  obsługa programowo-sprzętowa z bezpośrednim przekazywaniem danych do pamięci danych systemu (tryb pracy DMA)

  Tryb DMA pracy przetwornika prekonfigurowanie zewnętrznej pamięci RAM mikrokonwertera

  (wstępne inicjowanie zawartości pamięci RAM – docelowego transferu danych)

 • Rys. Pamięć przed konwersją A/C Rys. Pamięć po wykonaniu cyklu przetwarzania DMA

  Rys. Cykl przetwarzania DMA (mikrooperacje procesora)

 • Algorytm obsługi przetwornika w trybie DMA:

  1. Wyłącz zasilanie przetwornika (tryb power down: MD1 i MD0 ustawione na 0 w rejestrze ADCCON1) 2. Adres wskaźnika przesyłanych danych ustawić na początek obszaru danych, wskaźnik danych określany jest 24-bitowo w rejestrach DMAL, DMAH i DMAP (DMAL musi być wpisany jako

  pierwszy, potem kolejno DMAH i DMAP)

  3. Przygotować zewnętrzną pamięć danych...określić numery przetwarzanych kanałów pomiarowych oraz wielkość bloku danych (całkowitą liczbę próbek przetwarzanych sygnałów) 4. Przeprowadzić inicjalizację rejestrów ADC SFRs w następującej kolejności:

  a. w ADCCON2 ustaw tryb DMA ( MOV ADCCON2, #40H; DMA ) b. w ADCCON1ustaw parametry czasowe konwersji i włącz zasilanie przetwornika c. proces konwersji DMA może być wyzwalany sygnałem startu poj. konwersji, z układu licznika L2 lub sygnałem zewn.

 • // Zaawansowany przyklad obslugi przetwornika A/C z sprzętowym // wyzwalaniem startu przetwarzania z obsługą w trybie DMA #include // predefiniowane symbole ADuC812 #include #define DMACOUNT 100 // liczba AD odczytow do wykonania #define DMACHAN 0x0 // nr kanału // ZMIENNE DEFINIOWANE W WEWNETRZNEJ PAMIECI RAM idata int xdata *ptr; idata int num; bdata bit C; // SEGMENT PAMIECI ZEWNETRZNEJ DO PRZESLAN DMA xdata int DMASTART[ DMACOUNT + 1]; // lokacja dla wyników przeslan DMA void end_of_adc(void) interrupt 6 { // int_6*8+3 = 51dec = 33hex = ADCI CCONV=0; // stop konwersji AC C=0; } // zeruje C wskazujac koniec przeslan DMA main() { int i; // KONFIGURACJA portu transmisji szeregowej - UART SCON = 0x52; // 8bit, noparity, 1stopbit TMOD = 0x20; // konfiguracja Timer1.. TH1 = 0xFD; // ..dla 9600baud.. TR1 = 1; // PRE-KONFIGURACJA zewnetrznej RAM dla DMA w pojedynczym kanale for(i=0; i

 • while (C); EA=0; EADC=0; // wynik przetwarzania ADC jest juz dostepny w RAM // wydruk kontrony zawartosci pamieci RAM for(i=0; i

 • PODSTAWOWE PARAMETRY PRZETWORNIKÓW A/C I C/A

  Metoda przetwarzania A/C

  Rozdzielczość, Długość słowa kodowego, metoda kodowania

  Zakres przetwarzania, napięcie referencyjne, maksymalne napięcia wejściowe

  Liczba kanałów przetwarzania, sposób sprzężenia sygnałów wejściowych

  Szybkość przetwarzania (próbki/s)

  Charakterystyka wzmacniaczy wejściowych o impedancja wejściowa (stanu włączenia, stanu wyłączenia, stanu przeciążenia) o prąd polarycji obw. wejściowych o wsp. tłumienia sygnałów współbieżnych CMMR o charakterystyki dynamiczne i czasy ustalania sygn. wejściowych dla poszcz. wzmocnień

  Rozmiar bufora FIFO

  Metody wyzwalania

  Metody transferu danych (DMA, przerwania)

  System rejestrów kontrolno-sterujących (pamięć)

  warunki otoczenia (pracy)

  stabilność (czas wygrzewania, ..)

  błędy przetwarzania o nieliniowość całkowa (ang. integral nonlinearity) o nieliniowość różniczkowa (ang. differential nonlinearity) o przesunięcie zera (ang. offset error) o błąd wzmocnienia (ang. gain error) o stosunek sygnału do szumu (ang. signal to (noise + distortion) ratio ) o dokładność względna (ang. relative accuracy) o czas ustalania napięcia wyjściowego (ang. voltage output settling time) o zakłócenia szpilkowe sygnału wyjściowego (glittch) (ang. digital-to-analog glitch impulse)

 • BŁĘDY PRZETWARZANIA PRZETWORNIKÓW A/C

  Przetworniki A/C

  Nieliniowość całkowa (ang. integral nonlinearity) : Max odchylenie dowolnego kodu od linii łączącej punkty końcowe charakterystyki przetwarzania przetwornika A/C (określana w bitach, częściach ułamkowych bitów) np. ±0.3LSB)

  Nieliniowość różniczkowa (ang. differential nonlinearity):

  Największa zmierzona różnica pomiędzy dwoma sąsiednimi poziomami sygnału analogowego przy zmianie słowa kodowego o 1 wyrażona (określana w bitach, częściach ułamkowych bitów)

  np. ±0.3LSB

  Przesunięcie zera (ang. offset error):

  Przesunięcie charakterystyki przetwarzania od punktu zerowego przy zerowej wartości sygnału wejściowego (określana w bitach, częściach ułamkowych bitów) np. ±4LSB

  Błąd wzmocnienia (ang. gain error): Przesunięcie charakterystyki przetwarzania od końcowego punktu przy sygnale wejściowym pełnego zakresu pomiarowego (po uprzedniej adjustacji przesunięcia zera) (określana w bitach,

  częściach ułamkowych bitów) np. ±2LSB

 • Stosunek sygnału do szumu (ang. signal to (noise + distortion) ratio ):

  Stosunek sygnału do szumu określa się dla sygnału sinusoidalnego o max. amplitudzie, stosunek częstotliwości fali sinusoidalnej do częstotliwości próbkowania powinien być liczbą

  niewymierną.

  Teoretyczna wartość stosunku sygnał szum dla N-bitowego przetwornika:

  dBNNS )76.102.6()/( max Dla N=12 → S/N=74dB

 • Całkowite zniekształcenia harmoniczne (ang. total harmonic distortion)

  Całkowite zniekształcenia harmoniczne to stosunek sumy wartości średniokwadratowych harmonicznych do sygnału podstawowego.

  Przetworniki C/A

  Dokładność względna (ang. relative accuracy)

  Dokładność względna jest mierzona jako max odchylenie punktów charakterystyki przetwarzania od linii prostej przechodzącej przez punkt końcowy charakterystyki przetwarzania C/A,

  odniesioną do napięcia pełnego zakresu przetwarzania i wyrażona w procentach. Pomiar powinien być dokonywany po przeprowadzeniu adjustacji błędu przesunięcia zera i błędu pełnej skali

  przetwornika.

  Czas ustalania napięcia wyjściowego (ang. voltage output settling time)

  Jest to wartość czasu upływającego do momentu osiągnięcia specyfikowanego poziomu napięcia wyjściowego na skutek zmiany na wejściu odpowiadającej pełnemu zakresowi.

  Zakłócenia szpilkowe sygnału wyjściowego (glittch) (ang. digital-to-analog glitch impulse)

  Powstają w wyniku stanów przejściowych zmiany słów kodowych. Określane powierzchnią obszaru szpilek w nV/s.

  Przetwornik C/A mikrokontrolera analogowego ADuC812 ADuC812 jest wyposażony w dwa 12-bitowe napięciowe przetworniki C/A. Każdy z nich posiada wyjściowy bufor napięciowy typu „rail-to-rail” (wyjście od szyny do szyny zasilającej) obciążany do

  wartości 10kΩ/100pF. Każdy niezależnie może pracować w zakresie 0V do VREF (wewnętrzne źródło 2.5V) i 0V do AVDD. Każdy z nich może pracować w trybie 8 lub 12-bitowym. Przetworniki

  wykorzystują wspólnie jeden rejestr kontrolny DACCON oraz 4 rejestry danych, DAC1H, DAC1L, DAC0H, DAC0L. Mogą pracować w trybie 12-bitowym asynchronicznym w którym wartośc

  wyjściowa napięcia przetwornika C/A uaktualniana jest po wpisaniu danej do DACL – dlatego ważana jest kolejność wpisywania danych, najpierw cz. starsza DACH, a potem, młodsza DACL.

  DACCON (wartość pocz. 04H, brak adresowania bitowego)

  MODE RNG1 RNG0 CLR1 CLR0 SYNC PD1 PD0

  Alokacja

  bitowa

  Mnemo

  nic bitu

  Opis

  DACCON.7 MODE DAC MODE bit umieszcza nadrzędny działający tryb dla obu DACs

  „1” = 8-bit tryb (pisz 8bitowy do DACxL SFR).

  „0” = 12-bit tryb.Bitowy wybór zakresu DAC1.

  DACCON.6 RNG1 Bit wyboru zakresu przetwornika . DAC1 „1” =DAC1 zakres 0-VDD.

  „0” = DAC1 zakres 0-VREF.

  U

  t

  szpilka napięciowa o

  najw. polu

  powierzchni

  UFS

 • DACCON.5 RNG0 Bit wyboru zakresu przetwornika . DAC0. „1” =DAC0 zakres 0-VDD.

  „0” = DAC0zakres 0-VREF.

  DACCON.4 CLR1 Bit zerowania DAC1

  „0” =DAC1 wyjście wymusza do 0V.

  „1” = DAC1 wyjście normalne.

  DACCON.3 CLR0 Bit zerowania DAC0

  „0” =DAC0 wyjście wymusza do 0V.

  „1” = DAC0 wyjście normalne.

  DACCON.2 SYNC Bit uaktualnienia synchronicznego

  „1” – wyjścia przetworników są aktywowane wpisem danej do DACxL.

  Użytkownik może uaktualniać rejestry DACxL/H podczas SYNC=0.

  Uaktualnie jednoczesne wyjść nastąpi po wpisaniu do SYNC=1.

  DACCON.1 PD1 Bit Power-Down

  „1” = Power-On DAC1.

  „0” = Power-Off DAC1

  DACCON.0 PD0 Bit Power Down.

  „1” = Power-On DAC0

  „0” = Power-Off DAC0

  Architektura przetwornika C/A zawiera drabinkę rezystancyjną współpracującą ze buforowym wzmacniaczem wyjściowym (funkcjonalny ekwiwalent pokazany jest na rys.). Szczegóły

  architektury są opatentowane U.S. Patent Number 5969657. Zasada tej architektury gwarantuje monotoniczność i znakomitą różnicową liniowość.

 • Przykładowy program generujący falę sinusoidalną

  chwilowe wartości amplitudy (1 okres – 64 próbki) przechowywane są w pamięci kodu programu

  #include

  #include

  sbit LED = 0x0B4;

  void main (void)

  {

  unsigned code values[64][2]={{0x07, 0xFF},{0x08, 0xC8},{0x09, 0x8E},{0x0A, 0x51},{0x0B, 0x0F},

  {0x0B, 0xC4},{0x0C, 0x71},{0x0D, 0x12},{0x0D, 0xA7},{0x0E, 0x2E},

  {0x0E, 0xA5},{0x0F, 0x0D},{0x0F, 0x63},{0x0F, 0xA6},{0x0F, 0xD7},

  {0x0F, 0xF5},{0x0F, 0xFF},{0x0F, 0xF5},{0x0F, 0xD7},{0x0F, 0xA6},

  {0x0D, 0x12},{0x0C, 0x71},{0x0B, 0xC4},{0x0B, 0x0F},{0x0A, 0x51},

  {0x09, 0x8E},{0x08, 0xC8},{0x07, 0xFF},{0x07, 0x36},{0x06, 0x70},

  {0x05, 0xAD},{0x04, 0xEF},{0x04, 0x3A},{0x03, 0x8D},{0x02, 0xEC},

  {0x02, 0x57},{0x01, 0xD0},{0x01, 0x59},{0x00, 0xF1},{0x00, 0x9B},

  {0x00, 0x58},{0x00, 0x27},{0x00, 0x09},{0x00, 0x00},{0x00, 0x09},

  {0x00, 0x27},{0x00, 0x58},{0x00, 0x9B},{0x00, 0xF1},{0x01, 0x59},

  {0x01, 0xD0},{0x02, 0x57},{0x02, 0xEC},{0x03, 0x8D},{0x04, 0x3A},

  {0x04, 0xEF},{0x05, 0xAD},{0x06, 0x70},{0x07, 0x36}};

  DACCON = 0x0D; //DAC0 on 12-bit Asynchronous

  DAC0H = 0x08; //DAC0 mid scale

  DAC0L = 0x00;

  while (1)

  {

  int i, j;

  for ( i = 0 ; i < 64; i++)

  {

  DAC0H = values[i][0];

  DAC0L = values[i][1];

  for (j=0; j< 3000; j++) ; /* */

  }

  LED ^= 1;

  }

  }

 • MIKROKONWERTERY – Przetworniki inteligentne smart transducer

  W ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się postęp w dziedzinie czujników

  inteligentnych. IEEE oraz NIST opracowały normę, która obejmuje funkcje

  i zasady transmisji sygnału.

  Przetworniki wykonane zgodnie z normą 1451 są przetwornikami nowej

  generacji, przystosowanymi do pracy w sieci, o możliwościach

  niespotykanych w dotychczasowych rozwiązaniach. Są niezależne od

  rozwiązań konstrukcyjnych sprzętu i sieci.

  Sygnał cyfrowy zawiera informacje o wartości mierzonej wielkości, jej

  jednostce SI i symbolu przetwornika, może być także sygnałem sterującym.

  IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

  NIST National Intitute of Standards and Technology (dawne National Bureau of Standards - NBS)

  Termin: „czujniki inteligentne” ? ... czy układy pomiarowe zdolne są do podejmowania decyzji ?

  Od czujnika wymaga się znacznie mniej.

  W j. angielskim takie czujniki nazywane są smart sensors lub intelligent sensors.

  W roku 1992 prof. Ryszard Jachowicz znając poglądy środowisk metrologów zarówno polskich jak i zachodnich zaproponował na konferencji COE’92

  następującą definicję czujnika inteligentnego:

  Czujnik inteligentny jest elementem pomiarowym przekazującym

  informację o mierzonej wielkości w postaci cyfrowej, który komunikuje

  się z zewnętrznym cyfrowym systemem pomiarowym (komputerem) w

  oparciu o standardowy protokół komunikacji i z użyciem

  standardowego interfejsu

  W opracowanej normie IEEE 1451 obejmującej sprzęgi przetworników (Smart Transducer Interface Standard For Sensors And Actuators) przyjęta jest inna definicja, obejmująca wszystkie przetworniki, zarówno czujniki jak i organy wykonawcze lub wzbudzające. Wspólne traktowanie czujników i organów wykonawczych wprowadza nowe podejście do sygnału pomiarowego zgodne z treścią tej normy. Sygnały pomiarowe maja taki sam charakter, co sygnały sterujące, są przesyłane po tych samych magistralach i mogą być użyte do sterowania.

  POSTĘP W DZIEDZINIE CZUJNIKÓW INTELIGENTNYCH

 • Jednym z pierwszych układów jest produkowany seryjnie czujnik inteligentny Eμ358A. Ma on czujnik pierwotny wykonany w technologii IS-FET

  zintegrowany ze wzmacniaczem.

  Różne typy czujników inteligentnych nowszej generacji zawierają obecnie cztery podstawowe układy toru przetwarzania sygnałów:

  wzmacniacz dopasowujący (kondycjonujący)

  przetwornik analogowo-cyfrowy

  mikroprocesor 4-bitowy (8-bitowy)

  nadajnik transmisji szeregowej

  Wszystkie części toru pomiarowego można wykonać w jednej strukturze scalonej ?

  Typowy dla początku lat dziewięćdziesiątych czujnik inteligentny zawierał trzy układy scalone:

  część analogową wraz z przetwornikiem A/C

  mikroprocesor

  część cyfrową.

  Rys. Łączenie zespołu czujników inteligentnych z wykorzystaniem

  łącza RS 485 i dodatkowych przewodów zasilających

  CZUJNIK INTELIGENTNY WEDŁUG NOWEJ NORMY

  Mikrokomputer Zasilacz Czujnik

  1

  Czujnik

  2

  inne

  czujniki

  Rs485

 • Rys. Czujnik inteligentny według IEEE 1451.2. NCAP- sprzęg między czujnikiem a siecią. Moduł sprzęgu czujnika inteligentnego - STIM może

  zawierać wiele różnych czujników i musi posiadać pamięć nieulotną TEDS zawierającą szczegółowy zapis struktury STIM.

  NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA NORMY

  Norma obejmuje następujące zagadnienia:

  P1451.1 - normalizacja programów potrzebnych dla pracy NCAP, między innymi: - współpracy ze STIM - dostępu do TEDS - adresowania - sterowania przesyłaniem informacji - komunikacji między przetwornikami a siecią

  P1451.2 – normalizacja zarówno sprzętu jak i programów związanych z pracą STIM. Norma rozróżnia następujące typy przetworników w zależności od charakteru ich sygnałów:

  - czujniki - organy wykonawcze - czujniki kolejności zdarzeń - przetworniki próbkujące (wysyłające serie danych) - inne

  Function

  block

  Transducer

  block

  Network capable

  Application procesor

  (NCAP)

  Adres

  logic

  A/D

  converter

  D/A converter

  Discrete

  I/O

  ?

  Transducer electronic

  data sheet

  (TEDS)

  Smart transducer

  interface module

  (STIM)

  Transducer

  Transducer

  Transducer

  Transducer

  Signal isolator

  Signal

  isolator

  Buffered

  analog

  output

  Smart sensor per IEEE P 1451 definition (15 july 1996) output

  Net

  wo

  rk

  Buffered analog

  output

 • Realizowane funkcje:

  - adresowanie - przesyłanie danych - przechowywanie informacji o wszystkich przetwornikach i dostępie do nich - identyfikacja - status - sterowanie całym STIM oraz poszczególnymi torami pomiarowymi - przełączanie - przerwania

  Inne funkcje (dodatkowe): kalibracja, autokalibracja itp.

  Oddzielny rozdział jest poświęcony jest pamięci TEDS, która zawiera poza danymi układu także funkcje matematyczne przydatne przy korekcji sygnału.

  Znormalizowane jest również zasilanie (4,5 – 5,5 V) (3V), pobór prądu przez STIM (nie więcej niż 75 mA ) oraz złącze między NCAP a STIM

  (dziewięciostykowe).

  P1451.3 - komunikację dla systemów rozproszonych

  P1451.4 - komunikację o charakterze mieszanym, np. przesyłanie niektórych cyfrowych danych dotyczących czujników analogowych.

  Z rys.3 wynika, że każdy czujnik inteligentny (mogący zawierać w sobie kilka czujników pierwotnych), ma własny, bardzo rozbudowany układ cyfrowy.

  Jest to oczywiście rozwiązanie nadmiarowe, ale umożliwiające uproszczenie zarówno układów sterujących systemem, jak i szybsze ich działanie.

  PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW W CZUJNIKACH WEDŁUG NOWEJ NORMY

  Dla wytworzenia sygnału dostosowanego do przesyłania w sieci oraz do wykorzystania przez współpracujące urządzenia niezbędne jest wielokrotne

  przetwarzanie sygnału. Norma nie stawia warunków na przetwarzanie analogowe, więc na schematach funkcjonalnych nie jest ono wyodrębnione.

  Kalibracja i korekcja sygnału odbywa się przy użyciu informacji zapisanych w TEDS, a więc korygowany jest sygnał cyfrowy. Przy korekcji sygnału

  może być wykorzystany sygnał z innego przetwornika.

  Wyjściowy sygnał pomiarowy zawiera (w/g normy) trzy składniki:

  wartość wielkości mierzonej

  jednostkę

  symbol lub numer porządkowy przetwornika

 • Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Arkusz danych przetworników elektronicznych

  Elektroniczna karta katalogowa przetwornika

  Przetwornik

  TransducerElectronic Data

  Sheet (TEDS)

  Tryb mieszany interfejsu

  (analogowo-cyfrowy)

  0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 01 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 00 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1

 • (Rysunki zaczerpnięto z pracy: Roman Wyżgolik; Politechnika Śląska,Instytut automatyki, Zakład systemów pomiarowych; Tytuł: IEEE 1451 – interfejs przetwornika inteligentnego)

  Rys. Przetwarzanie sygnału w czujnikach inteligentnych

  a) tor sygnału pomiarowego, b) tor sygnału sterującego

  Czujnik Przetwornik

  A/C

  Układ

  adresujący NCAP TEDS

  Wzmacniacz

  separujący

  Sieć

  NCAP Układ

  adresujący

  Przetwornik

  C/A

  Organ

  wykonawczy

  Wzmacniacz

  separujący

  Wielkość wyjściowa

  (np. prąd, siła,

  moment obrotowy)

  Sieć

  a)

  b)

 • Liczba użytych jednocześnie czujników może być bardzo wielka. W przykładzie przedstawionym na rys. zastosowano 16 magistral, przy czym do każdej

  z nich można przyłączyć 255 czujników.

  Rys. System czujników inteligentnych badany w Boeing Commertial Airplan Co.

  Host procesor

  Networked

  snsor

  Networked

  snsor

  Networked

  snsor

  Networked

  snsor

  Networked

  snsor

  Networked

  snsor

  Networked

  snsor

  Networked

  snsor

  Networked

  snsor

  Networked

  snsor

  Network

  HUB

  Bus 1

  Bus 2 Bus 3

  Bus16 Host

  controller

 • Szablony TEDS

  (Rysunki zaczerpnięto z pracy: Roman Wyżgolik; Politechnika Śląska,Instytut automatyki, Zakład systemów pomiarowych; Tytuł: IEEE 1451 – interfejs przetwornika inteligentnego)

 • KORZYŚCI Z WPROWADZENIA NORMY

  Najważniejsze zalety normalizacji w dziedzinie czujników inteligentnych to zwiększenie możliwości ich stosowania, a mianowicie:

  wykorzystywanie znacznie większej niż dotąd liczby czujników w jednym systemie pomiarowym współpracy między systemami zawierającymi różne czujniki, nawet produkowanych przez różne firmy transmisji na odległość niezależnej od rodzaju sieci stosowania w systemach rozproszonych wykorzystania tych samych sygnałów do sterowania brak zależności pracy systemów od rozwiązań sprzętowych.

  PODSUMOWANIE

  Ze względu na stosowane technologie i związaną z tym miniaturyzację czujniki inteligentne, mimo niespotykanych dotąd możliwości, będą miały małe

  wymiary i względnie niewielką cenę.

  Sygnały pomiarowe tych czujników będą dostarczały więcej niż dotychczas informacji, ponieważ będą zawierały także jednostkę oraz symbol

  identyfikacyjny czujnika. Będą mogły być skorygowane ze względu na wielkości wpływowe, możliwa jest również kalibracja. Przydatne są bezpośrednio w

  układów sterujących. Transmisja danych będzie szybka i niezależna od sieci.

  Mimo zastosowania techniki cyfrowej, dla użytkowników są dostępne również sygnały analogowe.

 • Podstawy akwizycji danych pomiarowych

  Konfiguracja systemów akwizycji danych

  Kontroler

  procesu

  Proces technolo

  -giczny C/A

  C/A A/C

  A/C

  System akwizycji danych z przetwarzaniem A/C i C/A w pojedynczych kanałach

  Rejestr Adresu

  Dekoder adresu

  Adresu

  Kan.1

  Kan.M

  Wejścia

  analogowe

  RON

  RON

  MUX

  RL

  Bufor, PP,

  Wzm., A/C

  Sygn.

  zegarowy

  Adres

  Kanału Pom.

  Podstawowe parametry multipleksera:

  czas kluczowania: 50ns do >1s

  rezystancja stanu włączenia: 25 do setek

  rezystancja włączenia modulowana (RON zmienia się od poziomu sygnału)

  rezystancja izolacji: 50 do 90 dB

  zabezpieczenia przepięciowe

  Nowe trendy w konstrukcjach multiplekserów:

  Trench Isolation gives high speed, latch-up protection, and low-voltage operation

  ADG511, ADG512, ADG513: +3.3V, +5V, 5V specified Ron < 50 @ 5V

  Switching Time:

 • MUX

  tmux

  SAR A/C

  (bez PP)

  tmux

  FDP Kan.1

  Kan.M

  fwe

  Sygnał zmiany

  kanału Sygnał zmiany wzmocnienia

  FDP twzm

  fs Sygnał startu konwersji A/C

  N

  tkonw

  fwe fwe

  22

  1

  wzmmuxkonw

  s

  tttf

  konw

  Nwe tf

  2

  1

  dla przykładu: jeśli N=12 i tkonw=20s to wtedy fwe=4Hz

  Skąd to ? :

  Jeżeli przetwornik A/C nie posiada układów próbkująco-pamiętających (PP) to dla zapewnienia dokładności przetwarzania na poziomie 1LSB:

  konwt

  LSB

  dt

  dv 1

  max

  Przy max. amplitudzie sygnału sinusoidalnego zapewniającego przetwarzanie przy pełnej skali 2

  2N lub 12 N

  maks. szybkość zmian sygnału wejściowego:

  NN ff

  dt

  dv222 max

  1

  max

  max

  Biorąc pod uwagę te dwa równania możemy określić fmax,

  konw

  N tf

  2

  1max

  Dla przykładu przy tkonw=20s (co odpowiada częstości próbkowania 50kPS), i 12-bitowej rozdzielczości przetwornika maks. częstotliwość sygnału wejściowego jest limitowana do 4Hz.

  Modyfikacja układu pomiarowego przez dodanie układu PP (próbkujaco-pamiętającego) pozwala zwiększyć zakres dynamiki sygnałów wejściowych.

  V(t)

  t

  V

  t

 • MUX

  tmux

  FDP1 Kan.1

  Kan.M

  Sygnał zmiany kanału Sygnał zmiany

  wzmocnienia

  FDPM twzm

  fs Sygnał startu konwersji A/C

  N

  fwe

  A/C

  tkonw

  PP

  takw

  Sygnał startu podtrzymania fwe

  Ogólnie:

  konwakwpgamux tttt 22

  dlatego:

  konwakw

  stt

  f

  1

  dla przykładu: jeśli takw=1µs, tkonw=9µs, wtedy fs=100kPs

  oraz: M

  ff swe

  2

  Próbkuj /

  Zbieraj

  Trzymaj

  Próbkuj /

  Zbieraj

  takw tkonw

  Dane

  ważne

  Konwersja A/C

  Dane

  ważne

  Zmiana kanału

  i wzmocn.

  Stan przejść. Mult./Wzm.

  1/fs

  A/C

  Mult/Wzm

  PP

  Typowy diagram czasowy dla systemu akwizycji multipleksowanych danych z użyciem PP

  FDP

 • Kwantowanie i kodowanie

  x1

  -UFS

  x2 x3 x4

  x5 x6 x7 x8 x9

  y6

  y7

  y8

  y5

  y4

  y3

  y2

  y1

  +UF

  S

  xa

  yi

  Q

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

  e=xa-yi

  Q

  xa

  x1

  -UFS

  x2 x3 x4 x5

  x6 x7 x8 x9

  y6

  y7

  y8

  y5

  y4

  y3

  y2

  y1

  +UFS

  xa

  yi

  Q

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

  e=xa-yi

  xa

  Q

  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8

  yi

  y2

  y3

  y4

  y5

  y6

  y7

  y8

  111

  110

  101

  100

  011

  010

  001

  000

  Rysunek 2. a) Charakterystyka przejściowa kwantyzatora równomiernego i b)

  przebieg zmian błędu kwantyzacji

 • Reprezentacje cyfrowe wielkości analogowych (liczbowe kody binarne)

  słowa kodowe 110 NaaaA o długości N bitów, przy czym 1,2,1,0,1,0 Niai poszczególnym bitom przypisuje się wagi,

  MSB – bit najbardziej znaczący (największa waga) aN-1 LSB – bit najmniej znaczący (najmniejsza waga) a0 UFS – napięcie pełnej skali przetwarzania

  D – wartość liczbowa reprezentowana przez słowo kodowe

  Ua – wartość napięcia reprezentowana przez słowo kodowe

  a). Przy zapisie słowa kodowego z użyciem liczb ułamkowych

  wagi bitów posiadają wartości: iNi

  b

  2

  1

  b). Przy zapisie słowa kodowego z użyciem liczb całkowitych

  wagi bitów posiadają wartości: i

  ib 2

  Słowo kodowe (wyjściowe słowo przetwornika)

  i

  N

  i

  iabD

  1

  0

  a). DUU FSa b). NFS

  a

  DUU

  2

  (w naszych rozważaniach proponuję przyjąć sposób b. )

  Wagi bitów słowa kodowego

  ai 7 6 5 4 3 2 1 0 ∑

  bi=2i 128 64 32 16 8 4 2 1 255

  bi=

  iN2

  1 2

  1

  4

  1

  8

  1

  16

  1

  32

  1

  64

  1

  128

  1

  256

  1

  256

  255

  kody unipolarne: reprezentacja napięć z przedziału (0, UFS)

  kody bipolarne: reprezentacja napięć z przedziału (-UFS, +UFS)

 • Kody binarne przetworników A/C

  naturalny kod binarny

  1

  0

  N

  i

  iiabD

  kod uzupełnień do dwóch

  2

  0

  11

  N

  i

  NNii ababD

  kod binarny przesunięty

  1

  0

  1

  N

  i

  Nii babD

  kod znak-moduł

  1

  0

  1

  N

  i

  iiN abazD

  11

  01

  1

  1

  1

  N

  N

  Nadla

  adlaaz

  kody dwójkowo-dziesiętne (dziesiętno-binarne) (BCD, CCD, ...)

  o pozycyjne

  o symboliczne

 • Przykład binarnych kodów prostych Wartość

  reprezentowana przez kod

  DUU FSa

  Naturalny kod binarny

  Kod uzupełnień do 2

  Kod binarny przesunięty

  Kod znak-moduł

  01234567 aaaaaaaa 01234567 aaaaaaaa 01234567 aaaaaaaa 01234567 aaaaaaaa

  QU FS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

  QUFS 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0

  QUFS 21 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1

  FSU21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

  QU FS 21 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

  Q 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

  0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  –0 — 1 0 0 0 0 0 0 0

  Q — 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1

  QUFS 21 — 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

  FSU21 — 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

  QUFS 21 — 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

  QU FS 2 — 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0

  QUFS — 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  FSU — 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

 • Pomiary wartości DC/RMS

  Poziom DC sygnału analogowego

  DC wartość średnia

  UDC =1

  t2 − t1∫ 𝑢(𝑡)

  𝑡2

  𝑡1

  𝑑𝑡

  dla sygnału analogowgo

  dla sygnału cyfrowego

  RMS wartość skuteczna

  URMS = √1

  kT∫ 𝑢(𝑡)2

  𝑘𝑇

  0

  𝑑𝑡 IRMS = √1

  kT∫ 𝑖(𝑡)2

  𝑘𝑇

  0

  𝑑𝑡

  dla sygnału analogowego, gdzie: T-okres sygnału, k-wielokrotność okresu 1,2, 3, …

 • 𝑈𝑅𝑀𝑆 = √1

  𝑁∑ (𝑢𝑖)

  2

  𝑖=𝑁−1

  𝑖=0

  IRMS = √1

  𝑁∑ (𝑖𝑖)

  2

  𝑖=𝑁−1

  𝑖=0

  dla sygnału cyfrowego, gdzie N-liczba próbek odpowiadająca wielokrotności próbkowanego okresu kT

  FFT transformata Fouriera

  Relacje parametrów próbkowania w dziedzinie czasu i częstotliwości

 • Podstawowe wiadomości i właściwości filtrów cyfrowych

  Filtry cyfrowe występują jako jeden z dwóch typów:

  SOI (z ang. FIR - Finite Impulse Response) - filtry o Skończonej Odpowiedzi Impulsowej

  NOI (z ang. IIR - Infinite Impulse Response) - filtry o Nieskończonej Odpowiedzi Impulsowej Jedną z najprostszych postaci jest filtr typu SOI nazywanymi również filtrem nierekursywnym. Filtr ten do uzyskania próbki sygnału wyjściowego

  wykorzystuje próbkę bieżącą i próbki przeszłe sygnału wejściowego, nie korzysta z żadnych przeszłych próbek sygnału wyjściowego.

  Na rys.1 przedstawiony został przykładowy schemat blokowy filtru nierekursywnego.

  x(n-N-1)

  x(n-3)

  x(n-2

  x(n-1)

  x(n)

  Rys. 1. Schemat blokowy filtru nierekursywnego

  Można to również zapisać równaniem ogólnym:

  1

  0

  )()()(N

  k

  k knxnbny

  gdzie: x(n) oznacza sygnał wejściowy, y(n) – sygnał wyjściowy, N – to rząd filtru, zaś bk(n) to współczynniki filtru SOI.

  Ogromnymi zaletami tych filtrów są: prostota projektowania, stabilność (filtry te się nie wzbudzają) oraz możliwość uzyskania liniowej charakterystyki

  fazowo-częstotliwościowej, co nie powoduje zniekształceń sygnału. Cecha ta jest bardzo znacząca w wielu zastosowaniach m.in. w pomiarach biomedycznych.

  Wadą jednakże tych filtrów jest duża złożoność obliczeniowa w porównaniu z filtrami rekursywnymi. Bardziej obrazowo można to wytłumaczyć następująco:

 • aby filtr nierekursywny posiadał stromą charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową, szybko przechodził z pasma przejściowego do pasma zaporowego,

  wymagana będzie znaczna ilość współczynników. Liczba ich będzie znacznie większa, niż w przypadku filtrów rekursywnych o podobnej stromości zboczy.

  Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej NOI (z ang. Infinite Impulse Response - IIR) różnią się od filtrów SOI tym, iż posiadają pętlę sprzężenia

  zwrotnego. Próbki sygnału wyjściowego filtru zależą od próbek sygnału wejściowego i poprzednich próbek sygnału wyjściowego. Można to zapisać równaniem

  ogólnym o postaci:

  1

  0

  )()()(N

  k

  kk knyanxny

  gdzie: x(n) oznacza sygnał wejściowy, y(n) – sygnał wyjściowy, N – to rząd filtru, ak(n) – współczynniki filtru NOI.

  Wielką zaletą filtrów rekursywnych jest możliwość uzyskania bardzo stromych charakterystyk amplitudowo- częstotliwościowych przy niewielkiej liczbie

  współczynników. We wszystkich systemach ze sprzężeniem zwrotnym tak i w filtrach NOI, mogą na wyjściu wystąpić niestabilności i oscylacje o nieskończonym

  czasie trwania.

  y(n-N-1)

  y(n-3)

  y(n-2)

  y(n- 1)

  y(n)

  Rys. 2. Schemat blokowy filtru rekursywnego

  Filtry cyfrowe rekursywne i nierekursywne różnią się dość znacznie między sobą. Podstawową różnicą (obok różnic strukturalnych) jest ilość wykonywanych

  obliczeń, gdzie w przypadku filtru NOI ich liczba jest znacznie mniejsza, niż w przypadki filtrów SOI.

  Filtry SOI natomiast posiadają dużą stabilność łatwość projektowania oraz liniową charakterystykę fazowo – częstotliwościową.

 • PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW INFORMACYJNYCH, STERUJĄCYCH I PROGRAMUJĄCYCH (w systemach pomiarowych)

  sygnały informacyjne – niosą informację o wielkościach mierzonych,

  sygnały organizacyjne – adresy, rozkazy i sygnały kontrolne systemu pomiarowego.

  Sposoby przesyłania informacji:

  Impulsowe

  Sygnały w systemach

  pomiarowych

  Informacyjne (dane) Organizacyjne (adresy, rozkazy)

  ANALOGOWE DYSKRETNE

  Napięciowe

  Standardowe Z rozdziałem częstotliwościowym

  Z rozdziałem

  czasowym

  Kodowe

  Prądowe Potencjałowe

  Naturalne

  D1 DN

  1 Wy IS

  We

  szeregowy

  równoległy

  D1 DN

  N1

  N2

  N3

  N4

  11

  12

  13

  14

  We

  WY

 • Synchroniczne przesyłanie danych (przykład)

  N O Dane

  Impulsy

  zegarowe

  Magistrala

  Dane

  Impulsy

  zegarowe

  Odbiór

  1 0 1 1 0

  diagram czasowy

  N

  O

  Dane

  Impulsy

  zegarowe

  Magistrala

  0 1

  2 3 4 5 6 7

  Dane

  0

  1

  .

  .

  7

  Tz

  Tz

  RÓWNOLEGŁE

  SZEREGOWE

 • Asynchroniczne przesyłanie danych

  (metoda start-stopowa)

  N O Dane

  Generator

  nadajnika

  Linia danych

  Generator

  odbiornika LSB MSB Par. 1, 1½,2

  diagram czasowy

  START 1 2 3 4 5 6 7 8 P STOP

  RS-232-C

  Schemat blokowy konfiguracji interfejsu w trybie dwukierunkowym (full duplex)

 • INTERFEJS SZEREGOWY DLA PROGRAMOWALNEJ APARATURY POMIAROWEJ (Standard IEEE 1174 )

  Standard IEEE 1174 definiuje sposób implementacji popularnego interfejsu szeregowego RS 232 dla potrzeb sprzętu pomiarowego przeznaczonego do budowy systemów pomiarowych.

  Rys. 1. Wzajemne relacje standardów łączy interfejsowych aparatury pomiarowej.

  Rys.2. Połączenie „null modem”.

  Oznaczenia:

  TxD - Transmit Data (transmisja danych)

  RxD - Receive Data (odbiór danych)

  DTE - Data Terminal Equipment (urządzenie końcowe danych, np. komputer)

  DCE - Data Circuit-terminating Equipment (urządzenie komunikacji danych, np. modem)

  DSR - Data Set Ready (gotowość odbioru danch)

  RTS - Request to Send Data (gotowość portu - żądanie transmisji)

  CTS - Clear to Send Data (sygnał kasowania transmisji)

  DCD - Data Carrier Detected (sygnalizacja wykrycia nośnej)

  IEEE 1174

  GPIB VXI

  Kontroler IEEE 488 . 2

  Rozkazy i zapytania SCPI

  Aplikacja pomiarowa

  Kontroler

  Aplikacja

  Komunikaty SCPI

  Sk ł adnia i struktury danych

  P o ł ą c z e n i e f i z y c z n e

  Urządzenie

  IEEE 1174

  GPIB VXI

  Kontroler IEEE 488 . 2

  Rozkazy i zapytania SCPI

  Aplikacja pomiarowa

  DCE DTE

  DTE

  DCE DTE

  DTE

 • SCPI - Standard Commands for Programmable Instruments (język programowania przyrządów pomiarowych)

  W połączeniu z modemami wykorzystuje się protokół CTS/RTS. Urządzenie końcowe DTE wysyłając dane musi uzyskać od swojego modemu DCE potwierdzenie nawiązania połączenia z

  oddalonym modemem. Wystawia więc sygnał RTS - żądając w ten sposób od swojego modemu nawiązania komunikacji z oddalonym DCE. Modem potwierdza nawiązanie łączności wystawiając

  sygnał CTS skierowany do swojego DTE w stan ON. Oznacza to, że DTE może transmitować dane.

  Linie danych (logika ujemna)

  1 logiczna od -15V do -3V

  0 logiczne od +15V do +3V

  Linie sterujące (logika dodatnia)

  1 logiczna od +15V do +3V

  0 logiczne od -15V do -3V

  Protokoły sterowania przepływem danych

  Do sterowania przepływem danych standard IEEE 1174 wykorzystuje dwa podstawowe protokóły:

  1. Sterowanie sprzętowe, używające obwodu CTS/RFR 2. Sterowanie programowe, używające znaków XON/XOFF.

  Rys.3. Sprzętowe sterowanie przepływem danych (RFR - Ready For Receiving)

  Procedura sprzętowa używa obwodu RFR oraz obwodu CTS. Przez kabel „null modem” obwód RFR jednego urządzenia jest połączony z obwodem CTS

  drugiego. Urządzenie DTE odbierające dane obwodem RxD może ustawić :

  RFR=ON w celu zasygnalizowania oddalonemu DTE, że jest zdolne do przyjmowania danych.

  DTE DTE Dane Dane

  2

  3

  RxD 2

  3

  7

  8 CTS 8 CTS

  7 RFR RFR

  RxD

  TxD TxD

  DTE DTE

 • RFR=OFF w celu zatrzymania wysyłania danych przez oddalone DTE. Ustawienie RTS w stanie OFF musi nastąpić przed przepełnieniem bufora

  wejściowego. Urządzenie musi mieć możliwość odebrania jeszcze przynajmniej 6 znaków.

  Urządzenie DTE zdolne do transmitowania danych przez obwód TxD monitoruje z kolei swój obwód CTS. Stan :

  CTS=ON oznacza możliwość nadawania danych.

  CTS=OFF oznacza konieczność natychmiastowego wstrzymania nadawania. Zwłoka czasowa pomiędzy pojawieniem się stanu OFF a przerwaniem

  transmisji dopuszcza wysłanie maksymalnie 4 znaków.

  (Standardy implementacyjne jak RS 232 często nie wykorzystują obwodu RFR tylko obwód RTS. Uwzględniając potrzeby bezpośredniej komunikacji DTE-DTE najnowsze rewizje standardu RS 232

  pozwalają zastąpić obwód RTS przez RFR, gdy jest wymagane sterowanie przepływem danych. Standard IEEE 1174 używa tego obwodu i wymaga jego implementacji w celu zapewnienia

  możliwości sprzętowego sterowania przepływem danych)

  Rys.4. Programowe sterowanie przepływem danych.

  Programowe sterowanie przepływem danych

  Metoda wykorzystuje specjalne znaki XON i XOFF kodu ASCII przesyłane obwodami TxD i RxD używanymi do przesyłania zwykłych danych. XON jest

  znakiem sterującym DC1 (11HEX) a XOFF znakiem DC3 (13HEX). Urządzenie DTE odbierające dane przez obwód RxD może wysłać swoim obwodem TxD

  znak :

  XOFF w celu powstrzymania wysyłania danych przez oddalone DTE. Wysłanie XOFF musi nastąpić przed przepełnieniem swojego bufora wejściowego.

  Po wysłaniu znaku XOFF urządzenie musi mieć możliwość odebrania jeszcze przynajmniej 60 znaków (nadawca musi mieć czas zdekodować i

  zaakceptować polecenie wstrzymania transmisji, parametr ten można uzależnić od szybkości transmisji i urządzeń współpracujących).

  XON w celu wznowienia uprzednio zatrzymanej transmisji.

  Urządzenie DTE nadające dane, które odebrało przez obwód RxD polecenie :

  XOF zawiesza nadawanie. Po pojawieniu się rozkazu XOF w czasie transmisji ciągu znaków, nadawca może nadać jeszcze maksymalnie 30 znaków.

  XON może wznowić zawieszony transfer danych.

  Podczas transmisji istnieje możliwość nadawania i odbioru danych w tym samym czasie, wobec czego komunikaty XON/XOFF wysłane są wewnątrz

  strumienia zwykłych danych. Z tego powodu sterowanie znakowe może być stosowane tylko w przypadku przekazywania danych tekstowych a nie binarnych

  (dla danych binarnych należy wykorzystywać metodę sprzętową RFR/CTS).

  DTE DTE

  TxD

  RxD XOFF

  XON Dane

  DTE 2

  3

  RxD 2

  TxD 3

 • Interfejs Komunikacyjny IEE488

  IEE-488.2

  IEE-488.1

  IEC-625 IEE-488 GPIB HP-IB

 • SH - Inicjator współpracy (ang. Source Handshake)

  AH - Akceptor współpracy (ang. Acceptor Handshake)

  T - Nadawca (ang. Talker)

  L - Odbiorca (ang. Listner)

  SR - Żądanie obsługi (ang. Service Request)

  DC - Zerowanie urządzenia (ang. Device Clear)

  DT - Wyzwalanie urządzenia (ang. Device Trigger)

  RL - Zdalny/Lokalny (ang. Remote/Local)

  PP - Kontrola równoległa (ang. Parallel Poll)

  C - Kontroler (ang. Controller)

  Funkcje interfejsu

 • wszystkie gotowe

  bajt informacyjny N

  ważny

  żaden nie jest gotowy

  wszystkie potwierdziły

  nieważny

  10

  1

  2

  2

  5

  3

  4 6

  8

  7

  9

  11

  13

  DIO

  1-8

  D

  AV

  N

  RF

  D

  ND

  AC

  niektóre potwierdziły

  żaden nie potwierdził

  bajt informacyjny N+1

  14 17

  wszystkie

  gotowe

  niektóre

  gotowe

  niektóre

  gotowe

  12 16

  15

  ważny

  wszystkie potwierdziły

  18 19 22

  23

  20

  21

  23

  23

  t

  t

  t

  t

  Diagram czasowy sygnałów przy wymianie informacji za

  pomocą magistrali IEC-625 (konwencja logiczna ujemna)

  KLASYFIKACJA KOMUNIKATÓW STANDARDU IEC-625

  Komunikaty IEC-625

  Zdalne Lokalne

  Przesyłane po

  magistrali IEC-625

  Przesyłane od funkcji interfejsu do funkcji

  urządzenia i na odwrót

  Wieloliniowe

  (grupowe)

  Jednoliniowe

  (pojedyncze)

  Instrukcje

  sterujące

  Dane

  Do funkcji

  interfejsu

  Z funkcji

  interfejsu

 • STANDARD SCPI

  (STANDARD COMMANDS FOR PROGRAMMABLE INSTRUMENTS)

  W strukturze systemów kontrolno-pomiarowych "komunikacja" pomiędzy urządzeniami realizowana jest za pośrednictwem komunikatów SCPI.

  Historia: Hewlett-Packard –metajęzyk TMSL (Test & Measurement Systems Language)

  SCPI jest normą która określa środowisko programowe oraz język do sterowania urządzeniami pomiarowo-kontrolnymi i interpretacji danych. Standard umożliwia ujednolicenie sterowania

  urządzeniami pochodzącymi od różnych wytwórców. Stanowi warstwę programową normy IEEE-4888.2 interfejsu systemowego.

  urządzenie SCPI m

  Interfejsy komunikacyjne

  RS-232

  RS-485 (422)

  IEE-488

  Ethernet

  Język SCPI Model urządzenia SCPI (podstawowe bloki funkcjonalne)

  Budowa rozkazów i reguły syntaktyczne języka SCPI

  ATE – Automatic Test Equipment

  Rys. Ogólny i prosty schemat komunikacji w systemie ATE zgodny ze standardem SCPI

  Model urządzenia SCPI

  Port

  komunikacyjny

  Driver

  komunikacyjny

  Aplikacja (Program)

  Magistrala

  komunikacyjna

  IEEE488, RS-232, RS485, Ethernet, itp

  Kontroler

  Interfejs komunikacyjny

  Bufor WE/WY

  Dekoder rozkazów

  Urządzenie

  Procesor SCPI (parser)

  Sterowanie urządzenia

  Odpowiedź

  urządzenia

  ":MEAS:VOLT:DC?"

  Komunikat aplikacji Rozkaz SCPI

  Odpowiedź "1.573E-3"

 • Rys. Model urządzenia SCPI.

  Podstawowe podsystemy funkcjonalne urządzeń pomiarowych:

  ROUTe steruje podłączeniem syganłu wejściowego lub wyjściowego,

  INPut – określa własności portów wejściowych przetwornika, spełnia funkcje kondycjonowania sygnału przed jego przetworzeniem w bloku SENSe (tłumienie, wzmacnianie,

  filtracja itp.), dopasowuje rodzaj sprzężenia sygnału (DC, AC), konfiguruje pomiarowe obwody wejściowe (impedancja wejściowa, symetryczne, niesymetryczne pływające wejście

  itp.),

  SENse blok przetwarzania sygnału na dane w reprezentacji wewnętrznej przyrządu, wybór funkcji pomiarowej, metody pomiaru, własności przetwornika (zakres, rozdzielczość),

  sposobu akwizycji danych, (SENSe zawiera 22 podsystemów),

  CALCulate – podsystem wykonywania operacji obliczeniowych zebranych w podsystemie SENSe lub wykonywanie operacji obliczeniowych przed wygenerowaniem sygnału przez

  podsystem SOURce (obliczenia: zmiana jednostek, skali pomiarowej, transformata FOURIERA, obliczenia statystyczne, różniczkowanie, całkowanie, przetwarzanie wektorów i

  danych zespolonych, transformacje w domenie czasu i częstotliwości itp.),

  TRIGer – realizuje proces wyzwolenia pomiaru sygnału wejściowego lub generacji sygnału wyjściowgo (synchr. działania przyrządu z funkcjami wewnętrznymi przyrządu i/lub

  sygnałami zewnętrznymi pochodzącymi z innych przyrządów),

  DISPlay – prezentacja informacji pomiarowych graficznie i tekstowo, statusu przyrządu, statusu interfejsów itp., sterowanie terminalem (intensywność, jasność …,

  FORMat – konwersja danych, dostosowanie do innych przyrządów

  SOURce – podsystem przetwarzania C/A oraz generacji sygnałów analogowych na podstawie dostarczonych danych.

  OUTPut – podsystem poleceń sterujących kondycjonowaniem sygnału dostarczonego do portu wyjściowego urządzenia (tłumienie, wzmocnienie, filtracja sygnału, sposób sprzężenia

  (AC, DC), offset, dołączania lub odłączania sygnału. MEMory – zapamiętywanie danych,

  OUTput – określa własności portów wyjściowych (tłumienie, imedancja, filtracja, sposób sprzężenia, offset, sposób zabezpieczenia wyjścia itp.),

  STATus - obsługa systemu raportowania statusu urządzeń SCPI.

  SYSTem - podsystem globalnych konfiguracji takich jak czas, data, ochrona pewnych zasobów urządzenia. Pozwala też uzyskiwać informacje o błędach działania urządzenia

  gromadzonych w kolejce błędów (zapytanie SYST:ERR?).

  Drzewa poleceń SCPI

  INPut SENSe CALCulate

  Pomiar sygnałów

  ROUTe FORMat

  TRIGer MEMory

  DISPlay

  Magistrale danych

  SOURce CALCulate OUTput FORMat ROUTe

  CALibration DIAGnostic SYSTem

  Generacja sygnałów

  Magistrale sygnałowe

 • SCPI grupuje polecenia w 28 podstawowych podsystemach. Polecenia danej grupy sterują zasobami funkcjonalnymi odpowiadającego podsystemu funkcjonalnego urządzenia.

  Język SCPI tworzy strukturę hierarchiczną, w której podobne funkcje programujące są zgrupowane pod określonym węzłem. Uogólniony model urządzenia wyszczególnia bloki funkcjonalne

  odpowiedzialne za specyficzne funkcje urządzenia, np. SENSe - funkcje pomiarowe, SOURCE - funkcje generacji sygnału, TRIGGER - funkcje wyzwolenia działania, CALIBRATION - funkcje

  kalibracji urządzenia itd. Z każdym blokiem jest związane osobne drzewo poleceń programujących. Korzenie tych drzew noszą nazwy odpowiadających im podsystemom urządzenia ( SENSe,

  SOURce, TRIGger, CALibration itd.) i pod każdym z nich są zgrupowane polecenia programujące danego podsystemu.

  :SENSe:VOLTage:RANGe:AUTO ( automatyczne dobieranie podzakresu przetwornika pomiaru napięcia )

  SENSe TRIGer SOURce

  VOLTage CURRent

  … … … … …

 • SCPI zakłada zgodność urządzeń ze specyfikacją IEEE 488.2. Polecenia wspólne IEEE 488.2 są zatem dodatkowym podzbiorem poleceń urządzeniowych SCPI z tym, że tylko 13 z nich urządzenia zgodne z SCPI muszą obowiązkowo stosować. Są to:

  *CLS - Zerowanie systemu statusowego. *ESE - Ustawienie maski standardowego rejestru zdarzeń. *ESE? - Zapytanie o maskę standardowego rejestru zdarzeń. *ESR? - Zapytanie o zawartość standardowego rejestru zdarzeń. *IDN? - Zapytanie o dane identyfikacyjne. *OPC - Zgłoszenie wykonania operacji bitem OPC. *OPC? - Zgłoszenie wykonania operacji odpowiedzią '1'. *RST - Zerowanie urządzenia. *SRE - Ustawienie maski rejestru statusowego. *SRE? - Zapytanie o maskę rejestru statusowego. *STB? - Zapytanie o zawartość rejestru statusowego. *TST? - Wykonaj testowanie i podaj wynik testowania. *WAI - Czekaj na zakończenie operacji nakładkowych.

 • Architektura systemów pomiarowych - interfejsy

  RT RT

  Nadajnik/

  odbiornik RX TX

  Nadajnik/

  odbiornik Rx Tx

  Nadajnik/

  odbiornik Rx Tx

  MIKROPROCESOR

  Aplikacja +

  protokół

  komunikacyjny

  Układ

  specjalizowany

  realizujący

  protokół

  MIKROPROCESOR

  APLIKACJA

  Protokół

  komunikacyjny

  Węzeł A Węzeł B

  Węzeł C

  SEGMENT SIECI PRZEMYSŁOWEJ

  Rys. Struktury węzłów sieci przemysłowych

  PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE (wybrane)

  CAN (Controller Area Network – BOSCH – ISO 11898)

  INTERBUS-S (Phoenix Contact)

  LONWORKS

  PROFIBUS

 • A/C

  Węzeł

  anal. 1

  Węzeł

  anal. n

  4-20 mA 4-20 mA

  ARCHITEKTURA MULTIPLEKSEROWA

  A/C

  Węzeł anal. 1

  Węzeł anal. n

  4-20 mA 4-20 mA

  Węzeł 2

  Węzeł n

  ARCHITEKTURA MIESZANA

  (SIECIOWO-MULTIPLEKSEROWA)

  Protokół komunikacyjny

  ARCHITEKTURA SIECIOWA

 • MAC-1060

  #1

  Isolated

  COM GND

  TXD+

  TXD-

  RXD+

  RXD-

  Isolation

  Barrier

  PWR

  GND

  Opto

  Coupler

  DATA

  OUTPUT

  DATA

  INPUT

  HOST

  COMPUTER

  TXD+

  TXD-

  RXD+

  RXD-

  MAC-1060

  #2

  Isolated

  COM GND

  TXD+

  TXD-

  RXD+

  RXD-

  Isolation

  Barrier

  PWR

  GND

  Opto

  Coupler

  MAC-1060

  #8

  Isolated

  COM GND

  TXD+

  TXD-

  RXD+

  RXD-

  PWR

  GND

  Opto

  Coupler

  Connected

  to earth ground

  Termination

  Resistor RS - 232C

  RS - 232C

  HOST

  RS-485

  full duplex

 • DATA

  OUTPUT

  DATA

  INPUT

  HOST

  COMPUTER MAC-1060

  Isolated

  COM GND

  TXD+

  TXD-

  RXD+

  RXD-

  TXD+

  TXD-

  RXD+

  RXD-

  Isolation

  Barrier

  Connected

  to earth ground

  Opto

  Coupler

  PWR

  GND

  Opto

  Coupler

 • Akwizycja Danych Pomiarowych (ADP) Data Acquisition (DAQ)

  Dokumentacje produktów NI:

  NI-DAQ for Windows

  NI-DAQmx for Linux

  NI-DAQmx Base

  LabVIEW

  LabWindows/CVI

  Measurement Studio

  ANSI C without NI Application Software

  .NET Languages without NI Application Software

  Device Documentation and Specifications

  Przegląd Systemów ADP (DAQ) Typowy system akwizycji danych pomiarowych:

 • 1. Czujniki i przetworniki podstawowych wielkości fizycznych

  2. Blok akcesoriów przyłączeniowych sygnałów pomiarowych

  3. Moduły SCXI

  4. Obudowa SCXI 5. Okablowanie 6. Urządzenia ADP (kontroler

  magistral SCXI) 7. Komputer (mikrokomputer)

 • SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH 107

  Urządzenia ADP (DAQ Hardware)

  Urządzenia ADP dokonują digitalizacji sygnałów analogowych (kwantowanie

  i próbkowanie), konwersji C/A do generacji wyjściowych sygnałów

  analogowych, pomiarów, obsługi cyfrowych sygnałów WE/WY sterowania.

  DAQ-STC Urządzenia NI wykorzystują kontroler sterowania czasem (STC system timing controller ) do zadań sterowania funkcjami pomiarowymi. AQ-STC zawiera następujące grupy sterujące:

  • AI—dwa 24-bit, dwa 16-bit liczniki • AO—trzy 24-bit, jeden 16-bit licznik • Zadania ogólnego przeznaczenia zegar/licznik – dwa 24-bit liczniki

  Niezależna konfiguracja każdej grupy liczników z rozdzielczością czasu 50ns lub 10s. DAQ-STC wykorzystuje linie PFI do wprowadzania zewnętrznych sygnałów uzależnień czasowych i wyzwalania lub generuje sygnały zegarowe i wyzwalające dla urządzeń zewnętrznych.

  Układy kalibracji Kalibracja jest procesem adjustacji przyrządów i urządzeń w celu zmniejszenia błędów pomiarowych. Bez procesu kalibracji rezultaty pomiarów podlegają dryftowi w funkcji czasu i temperatury.

  Internal or Self-Calibration

  External Calibration

 • SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH 108

  Kondycjonowanie sygnałów Wiele czujników i przetworników wymaga kondycjonowania sygnałów zanim system

  kontrolno-pomiarowy skutecznie i dokładnie dokona pomiaru sygnału. Sygnały obejmują: napięcia i prądy stałe, napięcia i prądy zmienne, częstotliwość, ładunek elektryczny itp. Współpracują z układami pomiarowymi czujników typu: akcelerometry, termopary, termistory, termorezystory, tensometry, układy mostkowe tensometrów, układy LVDT i RVDT.

  LVDT (ang. Linear Variable Differential Transformer) Czujnik przemieszczeń liniowych, transformatorowy w układzie różnicowym z przesuwanym rdzeniem. RVDT (ang. Rotary Variable Differential Transformer) Czujnik przemieszczeń kątowych, napięcie wyjściowe AC jest liniowo proporcjonalne do kata obrotu wału (bezszczotkowy)

  Sygnał dostarczany na zaciski wejściowe kondycjonera może podlegać przetwarzaniu:

  wzmocnienie sygnału,

  tłumienie sygnału,

  linearyzacja

  filtracja sygnału (ograniczanie pasma sygnału),

  izolacja elektryczna,

  jednoczesne próbkowanie,

  multipleksowanie sygnału.

  Wiele przetworników wymaga wzbudzenia poprzez doprowadzenie do nich prądów lub

  napięć, podłączenia w układzie mostków, procesu linearyzacji charakterystyki statycznej.

  W związku z tym systemy pomiarowe, najczęściej oparte na komputerach, zawierają pewną

  formę kondycjonowania sygnału bezpośrednio w urządzeniach DAQ w formie dodatków

  typu plug-in.

  Analog Devices jest liderem w produkcji i opracowywaniu podsystemów wstępnego

  przetwarzania sygnałów: podsystemy serii :

  o 1B o 3B o 5B * o 6B o 7B

 • SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH 109

  Rys. Moduł 1B21 – konwerter napięcie–prąd z izolacją elektryczną

  Rys. Schemat blokowy modułu 5B37 (moduł termoparowy)

 • SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH 110

  Analogowe wejścia AI

  Rys. Schemat blokowy obwodów analogowych wejść systemów ADP.

  Obwody analogowych wejść

  Mux Każde urządzenie z serii E posiad pojedynczy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC).

  Multiplekser (MUX) podłącza jeden z kanałów AI do ADC poprzez wzmacniacz

  programowany NI-PGIA. MUX daje także możliwość korzystania z trzech różnych

  konfiguracji wejściowego terminala analogowego.

  Instrumentation Amplifier (NI-PGIA) The NI programmable gain instrumentation amplifier (NI-PGIA) is a measurement and instrument class amplifier that

  guarantees minimum settling times at all gains. The NI-PGIA can amplify or attenuate an AI signal to ensure that you

  use the maximum resolution of the ADC. E Series devices use the NI-PGIA to deliver full 16- and 12-bit accuracy when

  sampling multiple channels at high gains and fast rates. E Series devices can sample channels in any order at the

  maximum conversion rate, and you can individually program each channel with a different input polarity and range, as

  discussed in the Input Polarity and Range section.

  A/D Converter The analog-to-digital converter (ADC) digitizes the AI signal by converting the analog voltage into a digital number.

  AI FIFO A large first-in-first-out (FIFO) buffer holds data during A/D conversions to ensure that no data is lost. E Series

  devices can handle multiple A/D conversion operations with DMA, interrupts, or programmed I/O.

  Analog Trigger Refer to the Analog Input Triggering section for information about the trigger circuitry of E Series devices.

  AI Timing Signals Refer to the Analog Input Timing Signals section for information about the analog input timing signals available on E

  Series devices.

 • SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH 111

  Polaryzacja sygnałów wejściowych i zakres Konfiguracja złącza analogowego wejścia

  To be flexible enough to interface wi