Diabetes Mellitus

download Diabetes Mellitus

of 14

 • date post

  24-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  3

Embed Size (px)

description

diabetes presentation

Transcript of Diabetes Mellitus

 • Diabetes mellitus

 • Od inzulina zavisni diabetes mellitus

  Izostaje produkcija inzulina u pankreasu.

  Kod ovog oboljenja izostaje produkcija inzulina u pankreasu zbog defakta -elija pankresa ili zbog izostanka -elija. -elije su unitene usljed autoimunskog procesa.

 • Od inzulina zavisni diabetes mellitus

 • Nivo inzulina u krvi se ne poveava kao odgovor na povien nivo glukoze u krvi.

  Odnos inzulin/glukagon u krvi ne poveava se ak i kada dijetarna glukoza iz crijeva dospije u krv, pa jetra ostaje glukoneogenetina i ketogenetina. U jetri se i dalje, pod djelovanjem glukagona, odvijaju glukoneogeneza i ketogeneza. Poto se u jetri, djelovanjem glukagona, kontinuirano odvija glukoneogeneza iz aminokiselina koje potiu od miinih proteina, jetra doprinosi hiperglikemiji i u stanju sitosti.* Za glukoneogenezu se troi oksalacetat.

 • Glukagon stimulira lipolizu u masnom tkivu.

  Velike koliine masnih kiselina, vezane na albumin krvne plazme, dospjevaju u jetru.

  *Glukoneogeneza troi oksalacetat, pa je nedovoljno oksalacetata da bi se sav acetil-CoA nastao -oksidacijom masnih kiselina uveo u citratni ciklus.

  Aktivira se proces ketogeneze.

  Rezultat pojaane lipolize u adipoznom tkivu i ubrzane oksidacije masnih kiselina u jetri je ketoacidoza.

 • Usljed izostanka inzulina, koji stimulira procese glikolize, glikogeneze i lipogeneze, jetra ne moe na odgovarajui nain puferovati nivo glukoze u krvi.

  Hiperglikemiji doprinosi i nemogunost miinih i adipoznih elija da prihvate glukozu iz krvi, usljed izostanka inzulina.

 • Usporeno je metaboliziranje VLDL lipoproteina i hilomikrona usljed nedostatka inzulina.

  Sinteza lipoprotein lipaze je zavisna od inzulina i broj molekula lipoprotein lipaze na endotelu kapilara zavisi od nivoa inzulina u krvi.

  Kod nedostatka inzulina, smanjen je broj molekula lipoprotein lipaze, pa je i katabolizam hilomikrona i VLDL lipoproteina sporiji.

  * Pri elektroforezi serumskih lipoproteina poveana je frakcija pre -lipoproteina i pojavljuje se frakcija hilomikrona.

 • Gojaznost i rezistentnost na inzulin

  Debljina esto uzrokuje izvjestan stupanj rezistentnosti na inzulin.

  Rezistentnost na inzulin je slabo pojanjen fenomen u kome tkiva koja su normalno osjetljiva na inzulin ne odgovaraju na inzulin. Kod nekih osoba broj odnosno afinitet inzulinskih receptora je reduciran, dok druge osobe imaju normalan afinitet vezivanja inzulina, ali abnormalne postreceptorske odgovore, kao to je aktiviranje transpotra GLUT transportera prema plazma membrani.

 • to je vea koliina tjelesnih masti, vea je rezistentnost na inzulin elija koje su normalno osjetljive na inzulin.

  Novija istraivanja sugeriraju da rezistentnosti na inzulin doprinosi visoka ekspresija TNF- (faktora tumorske nekroze-) u elijama masnog tkiva gojaznih osoba. to je vea masa adipoznog tkiva, vea je produkcija TNF- u adipocitima.TNF- djeluje tako da slabi funkciju inzulinskog receptora.

  Sve dok -elije pankreasa proizvode dovoljno inzulina da bi se nadvladala rezistentnost na inzulin, gojazne osobe e imati relativno normalan nivo glukoze i lipoproteina u krvi.

  Kod gojaznih osoba, nivoi inzulina u krvi su znatno povieni.

 • Rezistentnost na inzulin, u sluaju gojaznosti, moe voditi nastanku od inzulina neovisnog diabetes mellitusa.

 • Od inzulina neovisni diabetes mellitus

  Gojaznost esto predhodi razvoju od inzulina neovisnog diabetes mellitusa i ini se da je glavni faktor koji doprinosi nastanku ovog tipa diabetesa.

  Od inzulina neovisni diabetes mellitus karakteriziraju:

  hiperglikemija esto povieni triacilgliceroli. Ketoacidoza, karakteristina za od inzulina zavisni tip diabetes mellitus, nije opaena.

 • Od inzulina neovisni diabetes mellitus

 • Povieni nivoi VLDL vjerovatno su posljedica poveane sinteze triacilglicerola u jetri koju stimuliraju hiperglikemija i hiperinzulinemija.

  Hiperglikemija je najveim dijelom posljedica slabog prihvatanja glukoze u periferna tkiva.

  Nivoi inzulina su povieni, ali ne toliko kao kod gojaznih osoba koje nisu dijabetine. To znai da bolest ne uzrokuje samo rezistentnost na inzulin, nego i poremeena funkcija -elija pankreasa, koja dovodi do relativnog deficita inzulina.

 • Kada se radi o gojaznim dijabetiarima, bolest se esto moe kontrolirati dijetom. Sa gubitkom teine poveava se broj inzulinskih receptora i otklanjaju postreceptorske abnormalnosti, to poveava osjetljivost na inzulin i toleranciju na glukozu.