DFNI ProDuct AwArDs 2010 Βήμα Τριπλή παγκόσμια διάκριση ... · Το...

1
Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου Το ολοκαίνουργιο «Allure of the Seas» της Royal Caribbean, το με- γαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κό- σμου, επαναπροσδιορίζει την έννοια της κρουαζιέρας, φτάνει τη διασκέδαση στο απόγειό της και σηματοδοτεί έτσι την έναρξη μίας νέας γενιάς κρουαζιερόπλοιων. Οι 37 διαφορετικές κατηγορίες κα- μπίνων ικανοποιούν όλες τις απαι- τήσεις των επιβατών, έχοντας η καθεμία το δικό της στυλ και «άπο- ψη» όσον αφορά στη χαλάρωση και τη ξεκούραση. Ταυτόχρονα, όλες οι κατηγορίες καμπίνων υπη- ρετούν πιστά τον απαράβατο κανό- να πολυτέλειας και άνεσης που χαρακτηρίζει τη Royal Caribbean. Η ΒΡ Ελληνική Α.Ε., μία από τις «Strongest Companies in Greece» Η BP Ελληνική Α.Ε. εντάχθηκε στις «Strongest Companies in Greece» της ICAP Group, ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτι- κή ικανότητά της είναι πραγματι- κά υψηλή. Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστολη- δευτερα 31 ιανουαριου 2011 ΗΜΕΡΗΣΙΑ A2 [12] << Αντι-βακτηριδιακά μαντίλια Wet Hankies Τα υγρά μα- ντήλια Wet Hankies της ΜΕΓΑ Α.Ε. διατίθενται τώρα με ακόμη πιο ενισχυμένη αντιβακτηριδιακή δράση. Χάρη στο συνδυασμό αιθυλικής αλκοό- λης και επιπλέον αντισηπτικού παράγοντα εξουδετερώνουν το 99,9% των μικροβίων. Αποδεδειγ- μένα καταπολεμούν τον ιό Η1Ν1. Δύο καινούριες διακρίσεις για το «Μεγάλη Βρεταννία» Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταν- νία» συμπεριλαμβάνεται για ακό- μα μία χρονιά στις δύο πιο γνωστές λίστες με τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, των περι- οδικών Condé Nast Traveler (ΗΠΑ) και Travel + Leisure. Το περιοδικό Condé Nast Traveler επέλεξε το πολυτελές και ιστορι- κό ξενοδοχείο της Αθήνας σαν ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και παγκοσμίως, ενώ το περιοδικό Travel + Leisure το συμπεριέλαβε στη λίστα του «World’s best hotels 500». Επιχειρηματική πρόταση με τη βοήθεια της New Business Άλλη μία επιχειρηματική πρότα- ση έκανε τα πρώτα της βήματα στο Franchise, με τη βοήθεια της New Business. Η εταιρεία ΔΙΑΚ, πρωτοπόρος στη Διαχείριση Κτη- ρίων τις τελευταίες δύο δεκαετί- ες, βρίσκεται τους τελευταίους μήνες στη διάθεση όλων των εν δυνάμει επιχειρηματιών που ενδι- αφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε έναν ιδιαίτερα ελκυστικό κλά- δο, επενδύοντας προσιτά κεφά- λαια. Τ ρεις διακρίσεις απέσπασε η Folli Follie στα Παγκόσμια Βραβεία Duty-Free News International (DFNI) 2010: «Best Watches Marketing Campaign» στην κατη- γορία ρολογιών για τις ασιατικές αερογραμ- μές και «Best New Jewellery Store» για το κατάστημα της Folli Follie στον Διεθνή Αε- ρολιμένα του Χονγκ Κονγκ. Επίσης, το βραβείο «Best New Beauty Store» απέσπασε το νέο κατάστημα αρωμά- των, καλλυντικών & Folli Follie των Hellenic Duty Free Shops στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Στα ετήσια βραβεία του περιοδικού DFNI διακρίνονται τα καλύτερα καταστή- ματα και προϊόντα καθώς και οι καλύτερες πρακτικές marketing για τη χρονιά που πέρασε. Στο σχετικό κείμενο του DFNI ανα- φέρεται ότι στην Ασία οι έμποροι λιανικής χαρακτηρίζουν τη Folli Follie ως καινοτόμο brand, που κατανοεί τις ανάγκες της αγοράς αφορολογήτων ειδών, όπως με την πρόσφα- τη πρωτοβουλία της να προσφέρει σε μερικές από τις καλύτερες αερογραμμές προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά γι' αυ- τές, δηλώνοντας ότι η εταιρεία γνωρίζει τη σημασία αυτού και κάνει την ειδοποιό δια- φορά. ΕπΑΙνο << Επαινο, επίσης, απέσπασε η Folli Follie για το κατάστημά της στο αερο- δρόμιο του Χονγκ Κονγκ, ως το «Καλύτε- ρο Νέο Κατάστημα Κοσμημάτων». Το κατάστημα, συνολικού εμβαδού 28 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του αεροδρομίου και ο φωτεινός και φιλόξενος χώρος του προ- σφέρει μία άνετη ατμόσφαιρα στους πελά- τες του. Η Folli Follie διαθέτει μία πολύ ισχυρή παρουσία στο χώρο του travel retail, με σημεία πώλησης σε αναρίθμητα duty free αεροδρομίων ανά τον κόσμο, ενώ τα προ- ϊόντα της διατίθενται σε πτήσεις των κυρι- ότερων αεροπορικών εταιρειών. DFNI PRODUCT AWARDS 2010 Τριπλή παγκόσμια διάκριση του ομίλου Folli Follie Η Folli Follie διαθέτει μία πολύ ισχυρή παρουσία στο χώρο του travel retail, με σημεία πώλησης σε αναρίθμητα duty free αεροδρομίων ανά τον κόσμο Υστερα από λεπτομερείς ελέγχους... Το φωτοβολταϊκό πάρκο στη Δράμα πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA HELLAS ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σύνδεση του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού σταθμού που έχει κατασκευαστεί έως σήμερα στη χώρα μας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5 MWp, της εταιρείας «ενεργειακή Βογιατζή α.ε.», στο Βιομηχανικό Πάρ- κο δράμας. Η TÜV AUSTRIA HELLAS επιθεώρη- σε το έργο σε όλα τα στάδια κατασκευής του, από τα έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολόγου και μηχανολόγου μηχανικού έως και τη διασύνδεσή του με το δίκτυο μέσης τάσης της δεΗ. οι έλεγ- χοι που διεξήχθησαν ήταν λεπτομερείς τόσο στα παραλαμβανόμενα υλικά που εγκαταστάθηκαν στο έργο όσο και σε όλα τα στάδια της κατασκευ- ής του. Κύριος ανάδοχος του έργου ήταν η εται- ρεία Positive Energy. [ Βήμα επιχειρήσεων ] Η NorthgateArinso, εταιρεία υπηρε- σιών Ανθρώπινου Δυναμικού με 8.000 εργαζομένους και παρουσία σε 35 χώρες, επεκτείνεται στην ελ- ληνική αγορά προσφέροντας τις υπη- ρεσίες της μέσω της ICAP Group. Η NorthgateArinso εξειδικεύεται στην παροχή λογισμικών συστημάτων HR καθώς και υπηρεσιών outsourcing. ΤΗν ICAP GROUP επελεξε Η NORTHGATEARINSO για επεκΤασΗ σΤΗν ελλΗνικΗ αγορα

Transcript of DFNI ProDuct AwArDs 2010 Βήμα Τριπλή παγκόσμια διάκριση ... · Το...

Page 1: DFNI ProDuct AwArDs 2010 Βήμα Τριπλή παγκόσμια διάκριση ... · Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου Το ολοκαίνουργιο

Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου

Το ολοκαίνουργιο «Allure of the Seas» της Royal Caribbean, το με-γαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κό-σμου, επαναπροσδιορίζει την έννοια της κρουαζιέρας, φτάνει τη διασκέδαση στο απόγειό της και σηματοδοτεί έτσι την έναρξη μίας νέας γενιάς κρουαζιερόπλοιων. Οι 37 διαφορετικές κατηγορίες κα-μπίνων ικανοποιούν όλες τις απαι-τήσεις των επιβατών, έχοντας η καθεμία το δικό της στυλ και «άπο-ψη» όσον αφορά στη χαλάρωση και τη ξεκούραση. Ταυτόχρονα, όλες οι κατηγορίες καμπίνων υπη-ρετούν πιστά τον απαράβατο κανό-να πολυτέλειας και άνεσης που χαρακτηρίζει τη Royal Caribbean.

Η ΒΡ Ελληνική Α.Ε., μία από τις «Strongest Companies in Greece»

Η BP Ελληνική Α.Ε. εντάχθηκε στις «Strongest Companies in Greece» της ICAP Group, ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτι-κή ικανότητά της είναι πραγματι-κά υψηλή. Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστολη-

δευτερα 31 ιανουαριου 2011ΗΜΕΡΗΣΙΑA2 [12] <<

Αντι-βακτηριδιακά μαντίλια Wet Hankies

Τα υγρά μα-ντήλια Wet Hankies της ΜΕΓΑ Α.Ε. διατίθενται τώρα με ακόμη πιο ενισχυμένη

αντιβακτηριδιακή δράση. Χάρη στο συνδυασμό αιθυλικής αλκοό-λης και επιπλέον αντισηπτικού παράγοντα εξουδετερώνουν το 99,9% των μικροβίων. Αποδεδειγ-μένα καταπολεμούν τον ιό Η1Ν1.

Δύο καινούριες διακρίσεις για το «Μεγάλη Βρεταννία»

Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταν-νία» συμπεριλαμβάνεται για ακό-μα μία χρονιά στις δύο πιο γνωστές λίστες με τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, των περι-οδικών Condé Nast Traveler (ΗΠΑ) και Travel + Leisure. Το περιοδικό Condé Nast Traveler επέλεξε το πολυτελές και ιστορι-κό ξενοδοχείο της Αθήνας σαν ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και παγκοσμίως, ενώ το περιοδικό Travel + Leisure το συμπεριέλαβε στη λίστα του «World’s best hotels 500».

Επιχειρηματική πρόταση με τη βοήθεια της New BusinessΆλλη μία επιχειρηματική πρότα-ση έκανε τα πρώτα της βήματα στο Franchise, με τη βοήθεια της New Business. Η εταιρεία ΔΙΑΚ, πρωτοπόρος στη Διαχείριση Κτη-ρίων τις τελευταίες δύο δεκαετί-ες, βρίσκεται τους τελευταίους μήνες στη διάθεση όλων των εν δυνάμει επιχειρηματιών που ενδι-αφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε έναν ιδιαίτερα ελκυστικό κλά-δο, επενδύοντας προσιτά κεφά-λαια.

Τ ρεις διακρίσεις απέσπασε η Folli Follie στα Παγκόσμια Βραβεία Duty-Free

News International (DFNI) 2010: «Best Watches Marketing Campaign» στην κατη-γορία ρολογιών για τις ασιατικές αερογραμ-μές και «Best New Jewellery Store» για το κατάστημα της Folli Follie στον Διεθνή Αε-ρολιμένα του Χονγκ Κονγκ.

Επίσης, το βραβείο «Best New Beauty Store» απέσπασε το νέο κατάστημα αρωμά-των, καλλυντικών & Folli Follie των Hellenic Duty Free Shops στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Στα ετήσια βραβεία του περιοδικού DFNI διακρίνονται τα καλύτερα καταστή-ματα και προϊόντα καθώς και οι καλύτερες πρακτικές marketing για τη χρονιά που πέρασε. Στο σχετικό κείμενο του DFNI ανα-φέρεται ότι στην Ασία οι έμποροι λιανικής χαρακτηρίζουν τη Folli Follie ως καινοτόμο brand, που κατανοεί τις ανάγκες της αγοράς

αφορολογήτων ειδών, όπως με την πρόσφα-τη πρωτοβουλία της να προσφέρει σε μερικές από τις καλύτερες αερογραμμές προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά γι' αυ-τές, δηλώνοντας ότι η εταιρεία γνωρίζει τη σημασία αυτού και κάνει την ειδοποιό δια-φορά.

ΕπΑΙνο << Επαινο, επίσης, απέσπασε η Folli Follie για το κατάστημά της στο αερο-δρόμιο του Χονγκ Κονγκ, ως το «Καλύτε-ρο Νέο Κατάστημα Κοσμημάτων».

Το κατάστημα, συνολικού εμβαδού 28 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του αεροδρομίου και ο φωτεινός και φιλόξενος χώρος του προ-σφέρει μία άνετη ατμόσφαιρα στους πελά-τες του.

Η Folli Follie διαθέτει μία πολύ ισχυρή παρουσία στο χώρο του travel retail, με σημεία πώλησης σε αναρίθμητα duty free αεροδρομίων ανά τον κόσμο, ενώ τα προ-ϊόντα της διατίθενται σε πτήσεις των κυρι-ότερων αεροπορικών εταιρειών.

DFNI ProDuct AwArDs 2010

Τριπλή παγκόσμια διάκριση του ομίλου Folli Follie

Η Folli Follie διαθέτει μία πολύ ισχυρή παρουσία

στο χώρο του travel retail, με σημεία πώλησης σε

αναρίθμητα duty free αεροδρομίων ανά τον κόσμο

Υστερα από λεπτομερείς ελέγχους...

Το φωτοβολταϊκό πάρκο στη Δράμα πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA HELLAS

ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σύνδεση του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού σταθμού που έχει κατασκευαστεί έως σήμερα στη χώρα μας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5 MWp, της εταιρείας «ενεργειακή Βογιατζή α.ε.», στο Βιομηχανικό Πάρ-

κο δράμας. Η TÜV AUSTRIA HELLAS επιθεώρη-σε το έργο σε όλα τα στάδια κατασκευής του, από τα έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολόγου και μηχανολόγου μηχανικού έως και τη διασύνδεσή του με το δίκτυο μέσης τάσης της δεΗ. οι έλεγ-χοι που διεξήχθησαν ήταν λεπτομερείς τόσο στα παραλαμβανόμενα υλικά που εγκαταστάθηκαν στο έργο όσο και σε όλα τα στάδια της κατασκευ-ής του. Κύριος ανάδοχος του έργου ήταν η εται-ρεία Positive Energy.

[Βήμ

α επ

ιχειρή

σεων

]

Η NorthgateArinso, εταιρεία υπηρε-

σιών Ανθρώπινου Δυναμικού με

8.000 εργαζομένους και παρουσία

σε 35 χώρες, επεκτείνεται στην ελ-

ληνική αγορά προσφέροντας τις υπη-

ρεσίες της μέσω της ICAP Group. Η

NorthgateArinso εξειδικεύεται στην

παροχή λογισμικών συστημάτων HR

καθώς και υπηρεσιών outsourcing.

ΤΗν ICAP GrouP

επελεξε

Η NorthGAteArINso

για επεκΤασΗ

σΤΗν ελλΗνικΗ αγορα