De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

of 22 /22
De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test: Ontwikkelingen sinds 2000 NIP 12 september 2013

Embed Size (px)

description

De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test: Ontwikkelingen sinds 2000 NIP 12 september 2013 Marise Born [email protected]. Schmidt& Hunter 1998 : Onderzoeksresultaten geïntegreerd van 85 jaar. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Page 1: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Ontwikkelingen sinds 2000NIP 12 september 2013

Marise Born [email protected]

Page 2: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

MetingValiditeit (r)Gecorrigeer

dMultipele

R ΔR % toename

Intelligentie .51

Work sample .54 .63 .12 24%

Interview (< struc) .38 .55 .04 8%

Interview (> struc) .51 .63 .12 24%

ACM .37 .53 .02 4%

Integriteit .41 .65 .14 27%

Conscientieusheid .31 .60 .09 18%

Schmidt& Hunter 1998: Onderzoeksresultaten geïntegreerd van 85

jaar

Page 3: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

SWOT-analyseKolk, Born & Van der Flier,

De Psycholoog (2000)

• Sterktes: voorspellende kracht• Zwaktes: interne begripsvaliditeit• Kansen: onafhankelijkheid/ aantal

dimensies (overload), procedurele aanpassingen (beoordelingsmoment)

• Bedreigingen: het ‘situatieve’ AC, hoge kosten (-> ‘uitkleden’ AC?)

Page 4: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Het eigen onderzoek 10 jaar geleden

Page 5: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Het eigen onderzoek 10 jaar geleden

Page 6: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Anno 2013

1. Moderne technologie en opkomst nieuwe multimediale selectiemiddelen:• situationele beoordelingstests • Webcamtests

2. Doorlopend onderzoek naar het AC

Page 7: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Anno 2013: 1. Moderne technologie

Page 8: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Situationele beoordelingstest

(Situational Judment Test SJT)

Page 9: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Webcamtest

Page 10: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Populariteit multimediatests?

• Technologische ontwikkeling (internet, multimedia)

• Reacties van kandidaten(functierelevantie, rechtvaardigheidspercepties)

Page 11: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Kenmerken multimediatests

1)Simulaties waarin belangrijke aspecten van de baan worden gepresenteerd

2)Videoclips om situaties te presenteren

Page 12: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Kenmerken multimediatests3) Antwoordformat meerkeuze (SJT)

of open vragen (webcamtest) 4) Scoringsmethoden. SJTs:

vergeleken met antwoorden referentiegroep (automatisch). Webcamtest achteraf beoordeeld door experts

Page 13: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

AC Multimedia SJT Webcam

Afnamegemak Laag Hoog Hoog

Realisme situaties & responsen Hoog Hoog Hoog

Adverse impact Gemiddeld Laag Laag

Predictieve validiteit Relatief Hoog Relatief Hoog Relatief Hoog

Standaardisatie Laag-gemiddeld Hoog Hoog

Kandidaat-reacties Positief Positief Positief

Kosten Hoog Ontwikk: hoog, Afname : gemidd,Beoordelen: laag

Hoog; Afname: gemidd

Oostrom, Born, & Van der Molen (2013)

Page 14: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Onderzoek multimediatestsSJT review door Christian et al. (2010)

Concept Percentage

1 Leiderschap 37.50%2 Heterogeen 33.09%3 Interpersoonlijke

vaardigheden12.50%

4 Persoonlijkheids-trekken

9.56%

5 Restcategorie 7.35%

Page 15: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Christian et al. (2010)

Page 16: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Onderzoek multimediatestsOostrom et al. (2010)

– Webcamtest toegevoegde waarde boven kennistest bij voorspellen effectiviteit werkadviseurs

Oostrom et al. (2011)– Webcamtest toegevoegde waarde boven

cognitieve capaciteitentest en persoonlijkheid bij voorspellen studiesucces

Christian et al. (2010)– Video-SJT voorspelt beter dan papieren SJT

Page 17: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Anno 2013

2. Doorlopend onderzoek naar het AC:

• Model van Jackson et al. (2010):TBAC vs DBAC

• Kuncel & Sackett (in press, JAP): 1 algemene AC-factor?

Page 18: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Jackson et al. (2010): TBAC

Page 19: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Kuncel & Sackett (in press, JAP)

1 algemene AC-factor- Kolk et al., 2004 -> geen triad?

• ATIC (e.g., Konig et al., 2007): Ability to identify criteria?– Kolk et al., 2004 -> niet-transparant AC?

• Test wiseness?• Bepaald door traditionele intelligentie-

en persoonlijkheidsfactoren?

Page 20: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

Uitstapje:

• Video CV(Hiemstra, 2013)

• Social Network Sites

(Facebook)Identity claimsBehavioural residues

Page 21: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test:

De toekomstAC en multimediatests:

richt je op het concept, niet op de methode.

SJT/Webcam: - Veelal sociale en

leiderschaps-vaardigheden

- Te voorspellen werkgedrag: contextual en managerial

Page 22: De SWOT van het Assessment Center, de opkomst van de Situational Judgement Test: