CHRISTMAS 2017...

CHRISTMAS 2017 ®§®Œ®â„¢®£®¤®®¥®â€œ®â€¢®â€Œ®â€Œ®â€ CHRISTMAS 2017 ®§®Œ®â„¢®£®¤®®¥®â€œ®â€¢®â€Œ®â€Œ®â€
CHRISTMAS 2017 ®§®Œ®â„¢®£®¤®®¥®â€œ®â€¢®â€Œ®â€Œ®â€ CHRISTMAS 2017 ®§®Œ®â„¢®£®¤®®¥®â€œ®â€¢®â€Œ®â€Œ®â€
CHRISTMAS 2017 ®§®Œ®â„¢®£®¤®®¥®â€œ®â€¢®â€Œ®â€Œ®â€ CHRISTMAS 2017 ®§®Œ®â„¢®£®¤®®¥®â€œ®â€¢®â€Œ®â€Œ®â€
CHRISTMAS 2017 ®§®Œ®â„¢®£®¤®®¥®â€œ®â€¢®â€Œ®â€Œ®â€ CHRISTMAS 2017 ®§®Œ®â„¢®£®¤®®¥®â€œ®â€¢®â€Œ®â€Œ®â€
download CHRISTMAS 2017 ®§®Œ®â„¢®£®¤®®¥®â€œ®â€¢®â€Œ®â€Œ®â€ CHRISTMAS 2017 ®§®Œ®â„¢®£®¤®®¥®â€œ®â€¢®â€Œ®â€Œ®â€

of 4

 • date post

  16-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CHRISTMAS 2017...

 • The Hellenic Community of Ottawa

  Dormition of the Virgin Mary

  Greek Orthodox Church Protopresbyter

  Fr. Alex Michalopulos

  Church office: 613-225-8016 ext. 222

  Father Alex’s personal line: ext. 230

  Life threatening emergency answering service: 239-4736

  Community office: 613-225-8016 ext. 221

  Website: www.helleniccommunity.com

  Ελληνική Κοινότητα Οττάβας

  Ορθόδοξος Ιερός Ναός

  Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πρωτοπρεσβύτερος

  Πατήρ Αλέξανδρος Μιχαλόπουλος

  Γραφείο Ιερού Ναού: 613-225-8016 εσωτ. 222

  Προσωπική γραμμή π. Αλέξανδρου: εσωτ. 230

  Επείγοντα περιστατικά: 613-239-4736

  Γραφείο Κοινότητας: 613-225-8016 εσωτ. 221

  Ιστοσελίδα: www.helleniccommunity.com

  CHRISTMAS 2017 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ *************************************************************************

  Prepared under Ecclesiastical Supervision

  Father Alex,

  the Board of Directors,

  the Greek Ladies Philoptochos

  Society, the Choir, the Sunday

  School and the Youth Groups

  wish you all a

  Blessed Christmas

  and

  Happy New Year

  Ο πατήρ Αλέξανδρος,

  τα μέλη του Διοικητικού

  Συμβουλίου της Κοινότητας,

  η Φιλόπτωχος Αδελφότης, η

  Χορωδία, το Κατηχητικό

  Σχολείο και η Νεολαία

  σας εύχονται

  Καλά Χριστούγεννα και

  Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

  Church Calendar

  Sunday, December 24th - Sunday before the Nativity

  -Morning: Matins 9:15 a.m., Divine Liturgy 10:15 α.m.

  -Evening: Matins 9:15 p.m., Christmas Divine Liturgy 10:30 p.m.

  Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο

  Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου - Κυριακή προ της του Χριστού Γεννήσεως

  -Πρωί Όρθρος 9.15 π.μ., Θεία Λειτουργία 10.15 π.μ. (πρωί)

  -Βράδυ Όρθρος 9.15 μ.μ., Θ. Λειτουργία Χριστουγέννων 10.30 μ.μ. (βράδυ)

  Amazing Faith

  How amazing this thing called faith. For example, how amazing that the shepherds,

  when the heavens were opened and the angels sang, could have believed that a Saviour was

  born in Bethlehem and would be found in a cave among animals. How amazing! How unbeliev-

  able! They should have said, “How can this be? Why should God open the heavens so that

  angels should sing to lowly shepherds? Surely, if God had an announcement to make, He would

  make it to Herod or to the high priest, not to us.” How astonishing that the shepherds should

  have believed that they would find God’s Son being born not in a palace but in a stable? Yet

  they believed!

  How amazing that the Wise Men believed when they came to Jerusalem and found no

  festivities for the birth of a prince. All was still. There would have been more commotion if a

  calf or lamb had been born. The Wise Men might well have gone home. Instead, they inquired

  and searched the Scriptures, and did not hesitate to go to tiny Bethlehem. How amazing that

  they should believe that the Prince of Peace, the Wonderful Counselor, the Saviour of the world,

  the Promised Messiah, would be born in a backwoods village instead of at Rome or Athens!

  Yet they believed! Fr. Anthony Coniaris, Daily Vitamins for Spiritual Growth, vol. 1, page 366

  Αξιοθαύμαστη πίστη

  Πόσο θαυμάσιο είναι αυτό που λέγεται «πίστη!». Πόσο αξιοθαύμαστη είναι η πίστη

  των βοσκών που προσκύνησαν το νεογέννητο Χριστό που όταν είδαν ανοιχτούς τους ουρανούς

  κι άκουσαν τους αγγέλους να ψάλλουν πίστεψαν, δίχως τον παραμικρό ενδοιασμό, ότι εκεί

  κοντά τους, σε μια φάτνη τής Βηθλεέμ, γεννιόταν ο Σωτήρας του κόσμου. Ούτε καν

  αναρωτήθηκαν: «Μα πώς είναι δυνατόν ο Θεός να φανερώνει σ’ εμάς τη γέννηση του Υιού του

  και όχι στο βασιλιά Ηρώδη ή τους Αρχιερείς;». Όσο κι αν φαινόταν απίστευτο το να γεννηθεί ο

  Υιός τού Θεού μέσα σε μια ταπεινή φάτνη και όχι σε ένα παλάτι, εκείνοι το πίστεψαν!

  Πόσο αξιοθαύμαστη είναι η πίστη των Τριών Μάγων! Όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα

  δεν βρήκαν γιορτές που, όπως συνηθίζοταν, ανήγγειλαν σημαντικά γεγονότα και που θα έπρεπε

  και τώρα να αναγγείλουν τη γέννηση ενός πρίγκηπα. Αντί, όμως, να επιστρέψουν στο τόπο

  τους, έμειναν εκεί. Ζήτησαν και βρήκαν παλιές Γραφές που επεβεβαίωναν τη γέννηση ενός

  Μεσσία κι ύστερα ακολούθησαν το δρόμο προς την ασήμαντη Βηθλεέμ. Φαινόταν απίστευτο

  πως ο Πρίγκηπας της ειρήνης και Σωτήρας του κόσμου γεννήθηκε σ’ ένα ταπεινό χωριό αντί να

  γεννηθεί στη Ρώμη ή την Αθήνα κι, όμως, εκείνοι το πίστεψαν!

  Πατήρ Αντώνιος Κονιάρης «Καθημερινές Βιταμίνες για Πνευματική Ανάπτυξη» Κεφ. 1, σελ. 366

 • Απόστολος: Επιστολή Παύλου - Προς Γαλάτας 4:4-7

  Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι.

  Στίχ. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.

  Ἀδελφοί, ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ,

  γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν

  υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ

  εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον, Ἀββᾶ, ὁ πατήρ. Ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλʼ υἱός· εἰ δὲ

  υἱός, καὶ κληρονόμος θεοῦ διὰ Χριστοῦ.

  Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίον 2:1-12

  Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐν ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ

  βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ῾Ιεροσόλυμα λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ

  τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ

  ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. ᾿Ακούσας δὲ ῾Ηρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα

  ῾Ιεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ

  ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ἐν Βηθλεὲμ τῆς

  ᾿Ιουδαίας· οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου· καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ ᾿Ιούδα, οὐδαμῶς

  ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ

  τὸν λαόν μου τὸν ᾿Ισραήλ. Τότε ῾Ηρῴδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσε παρ᾿

  αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε·

  πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι,

  ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ

  ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ

  παιδίον· ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρ