charter party

of 30 /30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ COAL CHARTER PARTY - Μετάφραση Ναυλοσύμφωνου

Embed Size (px)

description

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝCOAL CHARTER PARTY Μετάφραση Ναυλοσύμφωνου

Transcript of charter party

Page 1: charter party

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

COAL CHARTER PARTY - Μετάφραση Ναυλοσύμφωνου

Page 2: charter party

RICHARDS BAY

ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ

….Λονδίνο, 5η Ιουλίου ……… 2002

Ναυλωτές Είναι αυτή η μέρα που από κοινού συμφωνείται μεταξύ των κ. ….….........,Και ως οι Ναυλωτές , και των κ. ……………………… , ως οι Ιδιοκτήτες٭ του Ιδιοκτήτες ικανού μηχανοκίνητου πλοίου ………………………………………………

( βλ .Όρο Νο.21٭ )Κατηγοριοποιήθηκε: Lloyds 100 A.1, ή ισάξιο και το ίδιο διατηρηθέντα κατά τη διάρκεια αυτού του Ναυλοσύμφωνου / Συμβολαίου.

Και όπως διαφορετικά περιγράφεται παρακάτω: Περιγραφή Τόνοι Νεκρού Βάρους (Θέρος): ………Σημαία: ……….Έτος Ίδρυσης: …...

Βύθισμα πλήρες έμφορτου πλοίου (Θέρος): ………………………………....Πλοίο Μεταφοράς Χύδην φορτίου με Αυτόματο Χαπιάρισμα :……………...Γερανοφόρο ή μη εξοπλισμένο:………………………………………………Αριθμός ανοιγμάτων: ……..Αριθμός αμπαριών:……………………………..Ταχύτητα (κατά προσέγγιση) :………….. Γέφυρα:………………………….Μηχανές:……………………………………………………………………...Ολικό μήκος Πλοίου: ………………………….Πλάτος :……………………

Μ/V “AQUAFAITH”GREEK 97 SD ST BC167,102 MT DWT 18,7 M SWLOA283 MOULDED BEAM 456,529,030 GR CFT9 HO 9 HA TPC 114 MTholds b/down628333, 748508, 751702, 751179, 750127, 750670, 752772,739023, 656716 CFTHA SZ N01 15.3X16M NOS2-9 15.3X20M

Όλες οι λεπτομέρειες κατά προσέγγιση

Οι ιδιοκτήτες επιβεβαιώνουν ότι το υπό εκτέλεση σκάφος:

Page 3: charter party

-είναι το περισσότερο 20 ετών σε ηλικία-δεν υπέστη μεγάλες μηχανικές βλάβες, ατυχήματα, δε συμπεριλήφθη σε μαύρη λίστα τους τελευταίους 12 μήνες και τα τελευταία τρία φορτία και οι λεπτομέρειες των Ναυλωτών θα δοθούν κατά την πρόταση.-είναι μονού καταστρώματος, χωρίς δικά του μέσα φορτοεκφόρτωσης , πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου με ικανότητα να πραγματοποιήσει αυτόματο χαπιάρισμα - έχει καταταχθεί στην Υψηλότερη κλάση από το Lloyds (ή ισάξια) και θα παραμείνει σε αυτή τη κατηγορία καθ΄ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου ταξιδίου-είναι κατάλληλο από όλες τις πλευρές για το εμπόριο και τα λιμάνια και για τις ονομαζόμενες αποβάθρες σε όλες τις περιπτώσεις (η λέξη κατάλληλο περιλαμβάνει- αλλά δεν περιορίζεται στη- τεκμηρίωση / πιστοποίηση και στη φυσική κατάσταση/ καταλληλότητα) και οι Ιδιοκτήτες επιβεβαιώνουν ότι είναι εξοικειωμένοι με το εμπόριο.-θα παρέχουν επαρκές εκτόπισμα κατά την επιβίβαση , χωρίς χρέωση , για την ασφάλεια των διαδικασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης -διαθέτει καθαρά, απαρακώλυτα και εύκολα προσβάσιμα ανοίγματα φορτίου -είναι κατάλληλο για εκφόρτωση με άρπαγη του Παραλήπτη / εξοπλισμό εκφόρτωσης-δεν εμποδίζεται (π. χ . ένεκα κανενός προηγούμενου εμπορίου) από την οφειλή και την κανονική εκτέλεση που υπόκειται στο συγκεκριμένο Ναυλοσύμφωνο-είναι ασφαλισμένο με πλήρη κάλυψη με τo P & I Club που είναι μέλος της διεθνούς λέσχης των P & I Clubs.-είναι πλήρως ασφαλισμένο για τους κινδύνους του πυθμένα και των μηχανών και κατά της ολικής απώλειας-είναι επανδρωμένο σύμφωνα με τα έγγραφα ασφαλούς επάνδρωσης που έχουν εκδοθεί από το Κράτος Σημαίας.-είναι συμμορφωμένο με το καταστατικό και της απαιτήσεις κλάσης περιλαμβανομένου- χωρίς να περιορίζεται- της Γραμμής Φορτώσεως , της σύμβασης Solas και Marpol-είναι συμμορφωμένο με τις τελευταίες απαιτήσεις / προϋποθέσεις όπως αυτές διατυπώθηκαν στoυς Ναυτιλιακούς Κανονισμούς Τερματικού σταθμού Κάρβουνου του Richards Bay (αυτό περιλαμβάνει –χωρίς να περιορίζεται- στη κατάσταση των αμπαριών υποδοχής φορτίου)

Οι τελευταίοι κανονισμοί του Richards Bay Coal Terminal Company Limited ( παράγραφοι 1 και 2 ) αντίστοιχα με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτά, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι πλήρως ενσωματωμένα στο

Page 4: charter party

συγκεκριμένο ναυλοσύμφωνο και ότι αποτελούν μέρος αυτού .Τυχόν γενομένης αντίφασης μεταξύ των όρων του Ναυλοσυμφώνου και των προαναφερθέντων ναυτιλιακών κανονισμών του Richards Bay Coal Terminal, οι κανονισμοί του Richards Bay Coal Terminal υπερισχύουν των άλλων.

Ούτε οι Ιδιοκτήτες / Ιδιοκτήτες Χρονοναύλωσης / μάνατζερς του πλοίου / πλήρωμα και/ή το πλοίο επηρεάζονται από εμπορικό αποκλεισμό από τα Ηνωμένα Έθνη.

Διεθνής Ένωση Εργατών στις Μεταφορές- Ρήτρα:

Οι Ιδιοκτήτες εγγυώνται πως οι ελάχιστες συνθήκες / όροι απασχόλησης πληρώματος θα είναι ,πριν την εμφάνιση του πλοίου για φόρτωση και για την διάρκεια του ταξιδίου , σε συμμόρφωση με τους θεσπισμένους όρους και κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης Εργατών στις Μεταφορές ( I.T.F) ή αντίστοιχη αξιόπιστη συμφωνία εμπορικής ένωσης , αποδεκτή από την I.T.F.

Κάθε χρόνος ( περιλαμβανομένου του χρόνου στις επισταλίες ) που χάνεται εξαιτίας διαφορών με τους ντόπιους εργάτες και/ή με τους λιμενικούς οργανισμούς ή παρεμφερείς, δεν θα υπολογίζεται και όλα τα επιπλέον έξοδα εξ αυτών θα επιβαρύνουν τους Ιδιοκτήτες.

BIMCO Standard ISM Ρήτρα:

Για ταξίδι και Χρονοναυλοσύμφωνα (τροποποιημένο)- Από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ από το Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης ( ISM Code) σε σχέση με το πλοίο και μετέπειτα στη διάρκεια της κάλυψης κάτω από αυτό το Ναυλοσύμφωνο, οι Ιδιοκτήτες θα πρέπει να μεριμνήσουν ότι αμφότερα το πλοίο και η «εταιρεία» ( όπως ορίζεται από το κώδικα ISM ) είναι συμμορφωμένα με τις απαιτήσεις του ISM Code. Οι Ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίσουν ένα αντίγραφο από το σχετικό έγγραφο συμμόρφωσης ( DOC) και του πιστοποιητικού ασφάλειας ( SMC) στους Ναυλωτές ή στον ανάδοχό τους , συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να περιορίζεται ,στο Richards Bay Coal Terminal και/ή στο SAMSA. Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα σταλεί με fax στους Ναυλωτές νωρίτερα από την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι φόρτωσης.

Εκτός από όπως ειδάλλως παρέχεται σε αυτό το ναυλοσύμφωνο ,απώλεια ,ζημιά , δαπάνη ή καθυστέρηση προκαλούμενη

Page 5: charter party

από αποτυχία από τη μεριά των Ιδιοκτητών ή της «εταιρείας» να συμμορφωθούν με το ISM Code θα είναι σε απολογισμό των Ιδιοκτητών .

Θέση Τώρα πρώην μόνιμη δεξαμενή Guangzhou 20-22 Ιουλίου 2002 …………….και αναμένεται να φορτώσει με βάση αυτό το Ναυλοσύμφωνο , περίπου στις 8-9 Αυγούστου 2002 , καλώς εχόντων των πραγμάτων , χωρίς εγγύηση…….

ΛιμάνιΦόρτωσης 1. Το αναφερόμενο πλοίο που είναι στεγανό , σταθερό και ισχυρό και με

κάθε τρόπο κατάλληλο για το ταξίδι , θα πρέπει , με κάθε πρόσφορη επίσπευση , να πλεύσει και να προχωρήσει στο Richards Bay (Natal, Δημοκρατία Νότιας Αφρικής) , και εκεί να φορτώσει σε ασφαλή αποβάθρα, πάντα με ασφαλή επίπλευση , ( στις εφαρμοσμένες αποβάθρες της Richards Bay Coal Terminal Company) όπως έχει διαταχθεί.

Αν χρειαστεί το πλοίο να στρεβλωθεί / μετακινηθεί στις Εφαρμοσμένες Αποβάθρες , το κόστος επιβαρύνονται οι Ιδιοκτήτες αλλά ο χρόνος που δαπανείται υπολογίζεται ως χρόνος αναμονής .

Πλήρες και ακέραιο φορτίο ( για το σκοπό αυτού του ναυλοσυμφώνου)-Φορτίο Κάρβουνο, χύδην, 150,000 μετρικοί τόνοι 10% περισσότερο ή λιγότερο σε

επιλογή των Ιδιοκτητών ( εκτιμώμενη πρόσληψη 156,000 μετρικοί τόνοι χωρίς εγγύηση)………………………………………………………………..

Μέγεθος και δίχως να ξεπερνά αυτό που λογικά το πλοίο μπορεί να στοιβάσει και να μεταφέρει στα άρμενα , στα ξάρτια, στον εξοπλισμό και στην επίπλωση. Οι Ναυλωτές έχουν την επιλογή να μεταφέρουν ένα απεριόριστο αριθμό διαφορετικών κατηγοριών φορτίου ,με προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να διαχωριστούν μέσα στα φυσικά περιθώρια του πλοίου και ότι αυτό δεν περιορίζει τη συνολική πρόσληψη του πλοίο.

Σε περίπτωση που το πλοίο καθυστερήσει στο λιμάνι φόρτωσης λόγω μη ετοιμότητας του φορτίου των Ναυλωτών για φόρτωση , οι Ναυλωτές θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για κάθε χρόνο που δαπανάται/ χάνεται στην αναμονή.

Στην περίπτωση που χρόνος δαπανάται / χάνεται στη φόρτωση / εκφόρτωση σε λιμάνι αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των Ναυλωτών , αυτοί θα είναι πλήρως υπεύθυνοι.Το φορτίο πάντα να φορτώνεται , μεταφέρεται και να εκφορτώνεται βάσει των συστάσεων του ΙΜΟ.

Page 6: charter party

ΕλεύθεροΦορτοεκ- φορτωτικών &τακτο-ποήσεως Το αναφερόμενο φορτίο να τοποθετηθεί παραπλεύρως και να φορτωθεί και

να ισοσταθμιστεί με στόμια εκροών (οποιοδήποτε άλλο χαπιάρισμα εκτός από χαπιάρισμα με στόμια θα είναι στα έξοδα, στο χρόνο και το κίνδυνο υπό ευθύνη των Ιδιοκτητών) μέσα στο πλοίο ,αδαπάνως στο πλοίο και έτσι φορτωμένο πρέπει παρευθύς να προχωρήσει με κάθε πρόσφορη επιτάχυνση σε ένα ασφαλές μόλο στο Rotterdam, ή κατά επιλογή των Ναυλωτών σε ένα ασφαλές μόλο στο Gijon ή σε έναν ασφαλές μόλο στο Hunderston

Εκφόρτωση ( Hunderston d/a ως το μέγιστο 160,000 USD σε λογαριασμό των Ιδιοκτητών)

Λιμάνι και εκεί να παραδώσει το φορτίο αδαπάνως για το πλοίο σε ένα ασφαλές μόλο , πάντα πλεούμενο .Οι Ναυλωτές πρέπει να δηλώσουν το λιμάνι εκφόρτωσης πριν από την φόρτωση.

Φορτίο 2. ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ, να πληρωθεί στο ποσοστό 5.80 U.S $ με αρχικό επιτόκιο Rotterdam……………………………………………………………………..

Ναύλος 5.75 U.S $ Ελεύθερο φορτοεκφορτωτικών & τακτοποιήσεως με αρχικό επιτόκιο Gijon –Τ1-Τ0 περιορισμένο να δεχτεί εισαγωγή που διαιρείται από το ποσοστό της απαλλαγής ,μετέπειτα στον λογαριασμό των Ναυλωτών.6.10 U.S $ Ελεύθερο φορτοεκφορτωτικών & τακτοποιήσεως με αρχικό επιτόκιο Hunterston………………………………………………………....... όλα ανά μετρικό τόνο (των 1000 κιλών) ελεύθερο φορτοεκφορτωτικών & τακτοποιήσεως, στο βάρος που αναφέρει η Φορτωτική , πλήρες από όλες τις χρεώσεις των Λιμένων, τα Πλοηγικά και Λιμενικά Τέλη, Φόρους και Προξενικά Προνόμια στο πλοίο.(και κατά την ρήτρα 14)

Πληρωμή Ναύλου Ο Ναύλος θα πρέπει να καταβληθεί όπως ακολούθως:

95% (ενενήντα-πέντε τοις εκατό) του ναύλου της θαλάσσιας μεταφοράς να καταβληθεί 7 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής της φορτωτικής και της παράδοσης της αυθεντικής Φορτωτικής και της αναχώρησης από το λιμάνι φόρτωσης. Το οφειλόμενο ποσό πρέπει να είναι πληρωτέο μαζί με την αποζημίωση από τις επισταλίες / σταλίες μετά από τη σωστή και πραγματική παράδοση του φορτίου με έγγραφα χρόνου φορτοεκφορτώσεων και όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα παραδομένα στους Ναυλωτές.

Page 7: charter party

Ο Ναύλος θα πρέπει να θεωρηθεί κερδισμένος με την ολοκλήρωση της φόρτωσης , μεταφοράς και / ή αν το φορτίο χάθηκε ή όχι.

ΠαρακρατήσειςΝαύλου

Οι Ναυλωτές έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν από το ενενήντα-πέντε τοις εκατό καταβαλλόμενο ναύλο , όλες τις προμήθειες σε αντιστοιχία προς αυτό το Ναυλοσύμφωνο και το από κοινού συμφωνημένο χρηματικό ποσό για γρήγορη διεκπεραίωση στο λιμάνι φόρτωσης (αν υπήρξε) και τις χρεώσεις του πλοίου στο λιμάνι φόρτωσης.

Προμήθεια Οι Ιδιοκτήτες συμφωνούν να καταβάλλουν προμήθεια 6% του ολικού ποσού Ναύλου, του Νεκρού Ναύλου ,και την αποζημίωση για Επισταλίες (αν υπάρξουν) στους Ναυλωτές (για τη διαίρεση με τα υπόλοιπα, όπως έχει συμφωνηθεί) το οποίο θεωρείται κερδισμένο με την ολοκλήρωση της φόρτωσης και παρακρατείται από το Ναύλο , όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Δικαιούχοι Ναύλου Ο Ναύλος να πληρωθεί στους :

Πίστωση:……………………………………………………………………...Με: ……………………………………………………………………………

Σταλίες &Ακύρωση 3. Σταλίες για τη φόρτωση να μην υπολογιστούν πριν τις 5 Αυγούστου

2002…………………………………………………………………………...και αν το πλοίο δεν είναι έτοιμο για φόρτωση ως τις 19 Αυγούστου 2002……………………………………………………………………….......Αν οποιαδήποτε εσκεμμένη παραποίηση έχει γίνει αναφορικά με το μέγεθος, τη θέση ή τη κατάσταση του πλοίου , οι Ναυλωτές έχουν την επιλογή της ακύρωσης του αντίστοιχου)٭ μοναδικού ) ταξιδίου ,τέτοια επιλογή πρέπει να δηλώνεται το αργότερο πριν το πλοίο δώσει ειδοποίηση ετοιμότητας .Σε)٭ περίπτωση των περισσοτέρων από ένα ταξίδι κάτω από αυτό το Ναυλοσύμφωνο, η ακύρωση πρέπει να αναφέρεται στο ταξίδι υπό αμφισβήτηση και πρέπει να μη σημαίνει ακύρωση άλλου οποιουδήποτε μέρους αυτού του Συμβολαίου, που βρίσκεται προς εξέλιξη. Το Συμβόλαιο πρέπει να συνεχιστεί /επαναληφθεί για το επόμενο προγραμματισμένο ταξίδι.)

Page 8: charter party

Φόρτωση 4. ΤΟ φορτίο θα φορτωθεί στο μέσο όρο της Κλίμακας Φόρτωσης ( 18 ώρες αλλαγή κατεύθυνσης εκτός αν αρχίσει νωρίτερα οπότε ο πραγματικός

Ρυθμός χρόνος που χρησιμοποιήθηκε μετράει) …….. μετρικοί τόνοι για κάθε επιτρεπτή από τον καιρό ημέρα εργασίας των 24 συνεχόμενων ωρών , Σάββατα, Κυριακές και Αργίες ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ (αλλά εξαιρούμενης της 25ης Δεκεμβρίου) με την προϋπόθεση ότι το πλοίο μπορεί να δεχτεί πρόσληψη σε αυτό το μέσο όρο και εφόσον το πλοίο είναι πάντα πλήρως και εξ΄ ολοκλήρου διαθέσιμο στους Ναυλωτές για αυτόν το σκοπό. Αποτυγχάνοντας σε αυτό, ο χρόνος που έχει δοθεί για φόρτωση θα πρέπει να επεκταθεί αναλογικά.

( Αν η φόρτωση θα πρέπει να διακοπεί εξαιτίας ανεπαρκούς χωρητικότητας των αντλιών έρματος σε σχέση με τη χωρητικότητα της φόρτωσης , οποιοσδήποτε τέτοιος χρόνος που χάθηκε ΔΕΝ θα πρέπει να μετρηθεί ως σταλία. .Οι Ιδιοκτήτες εγγυώνται ότι οποιεσδήποτε τέτοιες διακοπές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 ώρες το μέγιστο).

Χρονικό Ο χρόνος έναρξης , υπόκειται πάντα στις αναφερόμενες κάτωθι ρήτρες ,Διάστημα 18 ώρες μετά αφού έχει δοθεί η Ειδοποίηση Ετοιμότητας από τον Πλοίαρχο Φόρτωσης πιστοποιώντας ότι το πλοίο έχει φτάσει και είναι από όλες τις απόψεις

έτοιμο για φόρτωση , είτε είναι σε αποβάθρα είτε όχι ˙ τέτοια ειδοποίηση μπορεί να δοθεί σε οποιαδήποτε ώρα , Σάββατα, Κυριακές και Αργίες περιλαμβανόμενες (αλλά εξαιρουμένης της 25ης Δεκεμβρίου). Ο χρόνος ειδοποίησης , αν χρησιμοποιήθηκε για φόρτωση, να υπολογισθεί ως σταλία αλλά μόνο ο πραγματικός χρόνος που χρησιμοποιήθηκε να μετρηθεί. Όλες οι Ειδοποιήσεις να δοθούν εγγράφως ή μέσω τηλεγραφήματος από τον Πλοίαρχο στον Πράκτορα των Ναυλωτών. Αν Ειδοποίηση δοθεί πέρα των κανονικών ωρών εργασίας , ο Πλοίαρχος να επιβεβαιώσει μετέπειτα το ίδιο εγγράφως κατά τη νωρίτερη έναρξη των εργασιακών ωρών .Οποιοσδήποτε χρόνος χαθεί ακολούθως από το πλοίο που δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις για Ελεύθερη Προσάραξη ή την ετοιμότητα για φόρτωση από όλες τις απόψεις , περιλαμβανομένου του Πιστοποιητικού του Ναυτιλιακού Επιθεωρητή (και αποδεκτό Πιστοποιητικό απελευθέρωσης αερίων για Ο.Β.Ο πλοία ) ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο για τον οποίο είναι υπεύθυνο το πλοίο , ΔΕΝ θα πρέπει να υπολογισθεί ως χρόνος Ειδοποίησης, ή ως χρόνος που επιτρέπεται για φόρτωση.Ο χρόνος που δαπανάται για να αποπλεύσει από το αγκυροβόλι στην αποβάθρα φόρτωσης ΔΕΝ θα μετρηθεί ως σταλία.

Page 9: charter party

Εκφόρτωση Ρυθμός 5. Το φορτίο θα ξεφορτωθεί στο μέσο όρο των 25,000 μετρικών τόνων με

αρχική βάση εκφόρτωσης το Rotterdam ή Gijon και των 45,000 μετρικών τόνων με αρχική βάση εκφόρτωσης το Hunderston για κάθε με τον καιρό ημέρα εργασίας των 24 συνεχόμενων ωρών , Σάββατα, Κυριακές και Αργίες ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ , με την προϋπόθεση ότι το πλοίο μπορεί να παραδώσει σε αυτή τη κλίμακα και εφόσον το πλοίο είναι πάντα πλήρως και εξ’ ολοκλήρου διαθέσιμο στους Παραλήπτες για το σκοπό αυτό. ( 12 ώρες αλλαγή κατεύθυνσης εκτός αν αρχίσει νωρίτερα οπότε ο πραγματικός χρόνος που χρησιμοποιήθηκε μετράει). Αποτυγχάνοντας σε αυτό, ο χρόνος που έχει δοθεί για φόρτωση θα πρέπει να επεκταθεί αναλογικά.

ΕκφόρτωσηΣταλίες (SHINC or Ο χρόνος έναρξης , υπόκειται πάντα στις αναφερόμενες κάτωθι ρήτρες,SHEX) 12 ώρες μετά την έγγραφη υποβολή της Ειδοποίησης Ετοιμότητας μέσω

telex ή fax και της παραλαβής της από τους Ναυλωτές/ Πράκτορα Παραληπτών, αφού το πλοίο είναι σε Ελεύθερη Προσάραξη και έτοιμο από όλες τις απόψεις να ξεφορτώσει (με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά , περιλαμβανομένου αποδεκτού Πιστοποιητικού απελευθέρωσης αερίων για Ο.Β.Ο πλοία ), είτε είναι σε αποβάθρα είτε όχι. Ο χρόνος ειδοποίησης , αν χρησιμοποιήθηκε, να υπολογισθεί ως σταλία αλλά μόνο ο πραγματικός χρόνος που χρησιμοποιήθηκε να μετρηθεί. Τέτοια Ειδοποίηση να υποβληθεί σε συνηθισμένες ώρες εργασίας. Σε περίπτωση συμφόρησης το πλοίο επιτρέπεται να υποβάλλει Ειδοποίηση Ετοιμότητας είτε είναι σε λιμάνι ή όχι, είτε είναι σε ελεύθερη προσάραξη ή όχι ,είτε είναι σε αποβάθρα ή όχι, είτε οι δασμοί έχουν ξεκαθαριστεί ή όχι.Ο χρόνος που δαπανάται για να αποπλεύσει από το αγκυροβόλι στην αποβάθρα ΔΕΝ θα μετρηθεί ως σταλία..

Επισταλίες& 6. Στο λιμάνι φόρτωσης , οι Ναυλωτές πρέπει να πληρώσουν αποζημίωση Διεκπεραί- αργοπορίας, αν έχει προκύψει, προς ... US$ 10,000 ανά τρέχουσα ημέρα ή ωση αναλογικά για το μέρος επ’ αυτής. Για όλο το χρονικό διάστημα αναμονής

που σώθηκε , με όλες τις ημέρες αναμονής υπολογισμένες στο Βάρος Φορτωτικής ,οι Ιδιοκτήτες να πληρώσουν στους Ναυλωτές τη Διεκπεραίωση προς US$ …..5,000 ανά τρέχουσα ημέρα ή αναλογικά για το μέρος επ’ αυτής.Στο λιμάνι εκφόρτωσης , οι Ναυλωτές / Παραλήπτες πρέπει να καταβάλουν αποζημίωση αργοπορίας , αν έχει προκύψει, προς US$ ……10,000 ανά τρέχουσα ημέρα ή αναλογικά για το μέρος επ’ αυτής. Για όλο το χρονικό διάστημα αναμονής που σώθηκε , με όλες τις ημέρες αναμονής

Page 10: charter party

υπολογισμένες στο Βάρος Φορτωτικής ,οι Ιδιοκτήτες να πληρώσουν στους Παραλήπτες τη Διεκπεραίωση προς US$ …..5,000 ανά τρέχουσα ημέρα ή αναλογικά για το μέρος επ’ αυτής.

Απεργίες& 7. ΑΠΕΡΓΙΕΣ ή ανταπεργίες ή οποιαδήποτε ατυχήματα ή μηχανικές βλάβες Ανωτέρα βία ή διακοπές , στο Σιδηρόδρομο, ή στα σημεία φόρτωσης / εκφόρτωσης και/ή

στο Ποταμό και/ή στο Κανάλι , εξαιτίας του καιρού ή οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας που θα συμβούν πέρα από το δυνατό έλεγχο των Ναυλωτών/ Παραληπτών ή Ιδιοκτήτων / Αποδεκτών, οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν απευθείας το φορτίο για το οποίο το πλοίο είναι στελεχωμένο ή τη φόρτωση /εκφόρτωση του πλοίου να αποκλείονται πάντα εκτός αν το πλοίο είναι ήδη σε αργοπορία.Οι Ναυλωτές δεσμεύονται να συμβουλεύουν άμεσα τους Ιδιοκτήτες, εγγράφως, για τέτοιου είδους περιπτώσεις και επιπλέον χωρίς δέσμευση , να υποδεικνύουν το εύρος σε χρόνο αυτής της περίστασης.Στο λιμάνι φόρτωσης , στη περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα και επηρεάσει άμεσα το φορτίο/ πλώρη του συγκεκριμένου πλοίου συνεχόμενα για περίοδο των εφτά ημερών από τη στιγμή που το πλοίο έχει πιστοποιηθεί ότι είναι έτοιμο για φόρτωση σε σχέση με τους όρους αυτού του Ναυλοσυμφώνου , το ταξίδι αυτό να θεωρηθεί αλυσιτελές και άκυρο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει φορτωθεί κανένα φορτίο.Στη περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα συμβεί αφού οποιοδήποτε φορτίο έχει φορτωθεί και συνεχίζεται για περίοδο εφτά τρεχουσών ημερών, οι Ιδιοκτήτες έχουν την επιλογή να σαλπάρουν με όσο φορτίο είναι στο πλοίο ,το οποίο φορτίο να πληρωθεί σύμφωνα με το Ναυλοσύμφωνο ως προς το μέρος της ποσότητας που είναι στο πλοίο μόνο και να πραγματοποιηθεί το ταξίδι σύμφωνα με τους όρους του Ναυλοσυμφώνου , ή να παραμείνει το καράβι ωσότου η φόρτωση ξαναρχίσει.Αν οι Ιδιοκτήτες διαλέξουν να προχωρήσουν με όση ποσότητα Κάρβουνου είναι στο πλοίο , αυτοί θα έχουν και την επιλογή να φορτώσουν επιπρόσθετο φορτίο.Στο ενδεχόμενο που κάποιο από τα προαναφερόμενα συμβεί όταν το πλοίο είναι ήδη σε αργοπορία και με την προϋπόθεση ότι καθόλου φορτίο δεν έχει φορτωθεί , οι Ναυλωτές οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια τέτοιων περιστατικών και μετά το πέρας τριών ημερών από την έναρξη αυτών, μπορούν να δώσουν ειδοποίηση τριών ημερών ότι είναι προετοιμασμένοι να ακυρώσουν το ταξίδι όσο αφορά στον όσο χρόνο χάθηκε εξαιτίας αυτού/-ών του/ών περιστατικού/ών ,όμως οι Ναυλωτές πρέπει να πληρώσουν αποζημίωση αργοπορίας μέχρι τη λήξη τέτοιας προθεσμίας μόνο. Άμα τη

Page 11: charter party

λήψει τέτοιας ειδοποίησης , το πλοίο μπορεί είτε ευθύς να αποπλεύσει ή μέσα σε 24 ώρες οι Ιδιοκτήτες πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως τους Ναυλωτές για την πρόθεση τους να παραμείνουν μέχρι τη λήξη του περιστατικού και έπειτα οι Ναυλωτές είναι υποχρεωμένοι να φορτώσουν το πλοίο αμέσως μετά το τέλος αυτού του περιστατικού.

Ειδοποιήσεις 8. Οι Ιδιοκτήτες / Πλοίαρχος να δώσουν στον Πράκτορα των Ναυλωτών στο Richards Bay ( διεύθυνση τηλεγραφήματος Richards Bay) σε προσδιορισμό,

15, 10, 7, και 5 μέρες και 48 και 24 συνεχείς ώρες ειδοποίηση Π.Χ.Α (Προβλεπόμενος χρόνος άφιξης).

Στοιβαδόροι &Πράκτορες 9. ΟΙ ΣΤΟΙΒΑΔΟΡΟΙ στο Richards Bay να προσληφθούν από τους

Ναυλωτές σε δικά τους έξοδα. Οι Στοιβαδόροι στο/α λιμάνι/α εκφόρτωσης να προσληφθούν από τους Παραλήπτες σε δικά τους έξοδα.

Οι στοιβαδόροι και η στοιβασία να παραμείνουν κάτω από την ευθύνη του Πλοιάρχου κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση. Οι Στοιβαδόροι /Λιμενεργάτες για την ισοστάθμιση θα πρέπει να θεωρούνται στην υπηρεσία των Ιδιοκτητών και οι Ναυλωτές / Μεταφορείς / Παραλήπτες /Αποδέκτες ΔΕΝ είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αμέλεια ,αθέτηση ή λάθος στη κρίση των Στοιβαδόρων / Λιμενεργατών που εργάζονται στη φόρτωση/ εκφόρτωση.Το πλοίο παραδίδεται στον Πράκτορα των Ναυλωτών στο Richards Bay,………….και στους Πράκτορες των Ναυλωτών …………….στο λιμάνι εκφόρτωσης.Και στις δυο περιπτώσεις οι Ιδιοκτήτες πρέπει να πληρώσουν τα έξοδα τελωνείου.

Εκφόρτωση 10.Οποιαδήποτε εκφόρτωση με φορτηγίδες ή με ελάφρυνση από το έμφορτοΜε φορτηγί- πλοίο στο/α λιμάνι/α εκφόρτωσης να είναι στα έξοδα των Παραληπτών και Δες ο χρόνος να μετρηθεί ως σταλία.

Αλλά αν το μεταφορικό πλοίο χρειαστεί εξοπλισμό μαουνών για δικό του λογαριασμό , εάν για οποιοδήποτε λόγο είναι ανίκανο να εισέλθει στο λιμάνι εκφόρτωσης /αποβάθρα ,εξαιτίας του μεγέθους /βυθίσματος κτλ, τότε ομοίως να υπολογιστούν σε λογαριασμό των Ιδιοκτητών και ο χρόνος να ΜΗΝ υπολογιστεί. Ο χρόνος που θα χρειαστεί να γυρίσει από το αγκυροβόλι / τόπος ελάφρυνσης στην αποβάθρα εκφόρτωσης να μη μετρηθεί ως σταλία.

Εκφόρτωση 11.Το πλοίο είναι εγγυημένα κατάλληλο για εκφόρτωση από τις άρπαγες

Page 12: charter party

Με αρπάγη των Παραληπτών. Το κάρβουνο να φορτωθεί στα κατώτερα αμπάρια μόνο.Να μην φορτωθεί καθόλου κάρβουνο σε οποιεσδήποτε περιοχές μη ευκόλως προσβάσιμες από τις άρπαγες των Παραληπτών αλλά αν τυχόν φορτωθεί κάρβουνο σε τέτοιου είδους περιοχές ,τότε το επιπλέον κόστος / χρόνος που επέσυραν στο λιμάνι φόρτωσης είναι σε λογαριασμό των Ιδιοκτητών. Ακόμα ,οποιαδήποτε επιπλέον ισοστάθμιση (πέρα από την ισοστάθμιση με στόμια εκροών) απαραίτητη εξαιτίας της κατασκευής του πλοίου είναι σε λογαριασμό των Ιδιοκτητών. Επιπρόσθετα, οποιοδήποτε παραπάνω κόστος και/ή χρόνος από αυτό της κανονικής εκφόρτωσης με αρπάγη είναι σε απολογισμό των Ιδιοκτητών.Βαθιές δεξαμενές , σήραγγες και όλος ο υπόλοιπος εφοδιασμός μέσα στα αμπάρια του πλοίου να είναι κατάλληλα προστατευμένα ενάντια σε ζημιά από τις άρπαγες των Στοιβαδόρων, αποτυγχάνοντας τυχόν σε αυτό οι Ιδιοκτήτες θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις συνέπειες. Οποιαδήποτε διένεξη που αφορά ζημιά από τη στοιβασία να επιλυθεί άμεσα μεταξύ των Ιδιοκτητών και των Στοιβαδόρων και όσος χρόνος χρειάστηκε για την επισκευή τέτοιας ζημιάς να μη υπολογιστεί ως σταλία.

Υπερωρίες 12.Η υπερωριακή απασχόληση θα πρέπει να είναι για λογαριασμό του μέρους που διέταξε αυτής.Αν έχει διεταχθεί από τους Χειριστές του Τερματικού Σταθμού/ Λιμενική Αρχή ή τους Εκπροσώπους τους, τότε το πραγματικό κόστος της υπερωριακής απασχόλησης θα πρέπει να είναι για λογαριασμό των Ναυλωτών .Η υπερωριακή απασχόληση των αξιωματικών και του πληρώματος θα πρέπει πάντα να είναι για λογαριασμό των Ιδιοκτητών.

Φορτωτικές 13.Οι Φορτωτικές θα πρέπει να προετοιμάζονται σύμφωνα με το Πιστοποιητικό έκθεσης Βάρους Βυθίσματος ή όπως διαφορετικά απαιτηθεί από τους Ναυλωτές , να εκδίδονται από ανεξάρτητο Επιθεωρητή και θα πρέπει να υπογράφονται από τον Πλοίαρχο/τους Πράκτορες, Φορτίο και Συνθήκες όσον αφορά αυτό το Ναυλοσύμφωνο , τέτοιες φορτωτικές να υπογράφονται εγκαίρως και μέσα σε 24 ώρες αφότου το πλοίο έχει φορτωθεί.

Τέλη/Φόροι 14.Όλοι οι φόροι και/ή τα τέλη στο λιμάνι φόρτωσης και/ή στο λιμάνι εκφόρτωσης για το πλοίο και/ή για το ναύλο συμπεριλαμβανομένου και του φόρου ναύλου της Ν. Αφρικής να είναι σε λογαριασμό των Ιδιοκτητών.Όλοι οι φόροι και/ή τα τέλη στο λιμάνι φόρτωσης και/ή στο λιμάνι εκφόρτωσης για το πλοίο και/ή για το φορτίο να είναι σε λογαριασμό των Ναυλωτών.

Page 13: charter party

Ανοίγματα 15.Όλα τα ανοίγματα και τα κλεισίματα των καταπακτών και η μετακίνηση /&Φώτα αντικατάσταση των δοκών και στα λιμάνια φόρτωσης και στα λιμάνια

εκφόρτωσης να είναι σε λογαριασμό των Ιδιοκτητών και ο χρόνος να μη μετράται ως σταλία. Το πλοίο να παρέχει φώτα για νυχτερινή εργασία όπως απαιτείται.

Αξιοπλούν 16.Το πλοίο να αφήνεται σε αξιόπλοη ισοστάθμιση προς ικανοποίηση του Χαπιάρισμα Πλοιάρχου για να προχωρήσει μεταξύ όλων των αποβάθρων/λιμένων στο

πλαίσιο αυτού του Ναυλοσύμφωνου.

Εξαιρέσεις 17.Ανωτέρα βία, Εχθροί ,οι περιορισμοί των Πριγκίπων και των Κυβερνητών, ή των Ανθρώπων , περιλαμβανομένης της παρέμβασης από Κυβερνητικές Αρχές ή των Λειτουργών τους και οι Θαλάσσιοι Κίνδυνοι , θα πρέπει αμοιβαίως να εξαιρούνται.

Διαιτησία 18.Όλες οι αντιπαραθέσεις από χρόνο σε χρόνο που θα προκύψουν υπό αυτό το Ναυλοσύμφωνο /Συμβόλαιο ή από ανεξάρτητο ταξίδι θα πρέπει , εκτός αν οι δυο πλευρές συμφωνήσουν μέσα σε 6 μήνες από τη τελική εκφόρτωση βάση ενός Διαιτητή, να παραπεμφθούν σε τελική Διαιτησία των δυο Διαιτητών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι μέλη του Ινστιτούτου Διαιτητών του Λονδίνου, ένας Διαιτητής οριζόμενος από κάθε αντίπαλο μέρος ,οι οποίοι Διαιτητές θα έχουν την εξουσία να διορίσουν Επιδιαιτητή. Οποιαδήποτε απαίτηση θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως και ο Διαιτητής του Ενάγοντα θα πρέπει να διοριστεί μέσα σε 6 μήνες από τη τελική εκφόρτωση και όπου αυτή η παροχή δεν συμμορφώνεται , η απαίτηση πρέπει να κρίνεται περιορισμένη. Καμία αξίωση δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί ή να ακυρωθεί με τη βάση ότι κανένας από τους Διαιτητές δεν έχει τα παραπάνω προσόντα εκτός αν η ένσταση στις πράξεις του γίνει πριν την εκχώρηση της αξίωσης. Να εφαρμόζεται ο Αγγλικός Νόμος.

Αβαρία 19.Η Αβαρία, αν υπάρξει, να διευθετηθεί σε μέρος συμφωνημένο με τους Ασφαλιστές του φορτίου ,σύμφωνα με τους κανόνες York –Antwerp Rules όπως τροποποιήθηκαν το 1994 ή με τις μετέπειτα τροποποιήσεις. Αν το πλοίο παρεκκλίνει από το κανονικά σχεδιασμένο ταξίδι του συγκεκριμένου Ναυλοσυμφώνου ,ο Πλοίαρχος/οι Ιδιοκτήτες θα πρέπει να ειδοποιήσουν τους Ναυλωτές αυτού χωρίς καθυστέρηση.

Κατάσχεση 20.Η υποχρέωση των Ναυλωτών θα πρέπει να πάψει εκτός από τη πληρωμή Φορτίου/ του Ναύλου , μόλις το φορτίο έχει μεταφερθεί και ο Ναύλος, ο Νεκρός

Page 14: charter party

Απαλλαγή Ναύλος και οι Σταλίες (αν υπήρξαν) έχουν πληρωθεί ˙ οι Ιδιόκτητες έχουν το δικαίωμα κατάσχεσης του φορτίου για το υπόλοιπο του Ναύλου, των

Σταλιών (αν υπήρξαν) και της «Αβαρίας».

ΕμπορικοίΙδιοκτήτες

21.Η λέξη «Ιδιοκτήτες» είναι κατανοητό ότι επίσης περιλαμβάνει Εμπορικούς Ιδιοκτήτες και /ή Ελεγκτές Χρονοναύλωσης ή τους Μάνατζερς του /-ών πλοίου/-ών.

Προστατευ- 22.Η P&I Ρήτρα για ανεφοδιασμό και οι Ρήτρες 1 και 2 Κινδύνων Πολέμου κοί όροι του Ναυτικού Επιμελητηρίου θεωρούνται ενσωματωμένες σε αυτό το

Ναυλοσύμφωνο. Όλες οι Φορτωτικές που εκδίδονται υπό αυτό το Ναυλοσύμφωνο / Συμβόλαιο πρέπει να περιλαμβάνουν τις ρήτρες General Clause Paramount ,New Jason Clause, και τη νέα Ρήτρα Συγκρούσεως (Both-To-Blame Collision Clause).

Υπενοικίαση 23.Οι Ναυλωτές έχουν το δικαίωμα της υπενοικίασης του πλοίου ολικώς ή μερικώς ,παραμένοντας οι ίδιοι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των όρων και των συνθηκών αυτού του Ναυλοσυμφώνου.

Όλες οι επιπρόσθετες ρήτρες Νο 1 ως 21 , όπως επισυνάπτονται, θεωρούνται ότι ενσωματώνονται σε αυτό το Ναυλοσύμφωνο.

ΟΙ ΝΑΥΛΩΤΕΣ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Page 15: charter party

Επιπρόσθετες Ρήτρες Στο Ναυλοσύμφωνο Της 5ης Ιουλίου 2002 για το

M/V “AQUAFAITH”

1. Τύπος πλοίου: Το πλοίο είναι ένα σύγχρονο μονού καταστρώματος σκάφος μεταφοράς χύδην φορτίου με κύτη που μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτόματο χαπιάρισμα φορτίου χωρίς καθόλου εμπόδια και είναι εγγυημένα κατάλληλο για εκφόρτωση με μηχανική ισοστάθμιση. Οι Ιδιοκτήτες θα είναι υπόλογοι για χάσιμο χρόνου και απώλεια αποζημίωσης επιταχύνσεως και για όσα επιπλέον έξοδα προκύψουν, με αιτία ότι το φορτίο είναι απρόσβατο στις μηχανικές άρπαγες και στα μηχανικά μέσα ισοστάθμισης που κανονικά χρησιμοποιούνται για την εκφόρτωση των πλοίων αυτών και για όλα τα επιπλέον έξοδα εκφόρτωσης ξανά και ξανά στην εκφόρτωση ενός μονού καταστρώματος πλοίου με αυτόματο χαπιάρισμα.Η εκτελούμενη χωρητικότητα του πλοίου να είναι το μέγιστο 20 χρονών σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για πλοία που εκφορτώνουν στο Rotterdam.

2. Διεγράφη.

3. Διευθέτηση επισταλιών: Αν προκύψουν επισταλίες στο λιμάνι εκφόρτωσης οι Ιδιοκτήτες πρέπει να προάγουν την απαίτηση τους για υπερ-αναμονή μέσα σε ένα μήνα αφότου το πλοίο έχει σαλπάρει από το λιμάνι υπό αμφισβήτηση , με την προϋπόθεση ότι τα κατάλληλα έγγραφα έχουν παραλειφθεί.

4. Εξαερισμός:

Page 16: charter party

Επιπρόσθετες Ρήτρες Στο Ναυλοσύμφωνο Της 5ης Ιουλίου 2002 για το

M/V “AQUAFAITH”

Ο Πλοίαρχος απαιτείται να επιβεβαιώνει σε όλο το χρονικό διάστημα στο αγκυροβόλι ή κατά την προσέλευση από το αγκυροβόλι στην αποβάθρα εκφόρτωσης ή στην αποβάθρα εκφόρτωσης όλα τα εξαρτήματα φορτίου και το κύκλωμα πρόσβασης στα κύτη να είναι πλήρως εξαερισμένα και ελεύθερα από αέριο αναδυόμενο από το φορτίο.

5. Μετατόπιση από το αγκυροβόλι : Η μετατόπιση από το αγκυροβόλι στην αποβάθρα να είναι στα έξοδα του Ιδιοκτήτη και ο χρόνος της μετατόπισης ή της αναμονής για το δέσιμο, πιλοτάρισμα ή ρυμούλκηση ωσότου είναι να έχει δεθεί με ασφάλεια στην αποβάθρα που έχει οριστεί από του Ναυλωτές , να μη μετρηθεί ως σταλία ακόμα και αν το πλοίο είναι ήδη σε καθυστέρηση.

6. Διεγράφη.

7. Σκάλες αμπαριών: Οι σκάλες των αμπαριών πρέπει να κρατούνται σε καλή συντήρηση ,ώστε να συμμορφώνονται με την ασφαλή Υγεία & Πρόνοια στην Εργασία (1989). Αν το πλοίο αποτύχει να συμμορφωθεί , η σταλία θα παύσει να μετράει ακόμα και είναι ήδη σε καθυστέρηση και αυτό θα παραμείνει η περίπτωση ωσότου το σκάφος επηρεάζεται από τις επισκευές.

8. Ανικανότητα για εκφόρτωση:Οποιοσδήποτε χρόνος χαθεί ως αποτέλεσμα της ανικανότητας του πλοίου να εκφορτώσει το φορτίο εξαιτίας μηχανικής του βλάβης να μην μετρηθεί ως σταλία .

Page 17: charter party

Επιπρόσθετες Ρήτρες Στο Ναυλοσύμφωνο Της 5ης Ιουλίου 2002 για το

M/V “AQUAFAITH”

9. Διεγράφη.

10. Τέλη: Το πλοίο πρέπει να πληρώσει και να επωμιστεί όλες τις λιμενικές χρεώσεις , τους φόρους τοννάζ ,τα τέλη φωτισμού, και όλους τους υπόλοιπους φόρους ,επιβολές και χρεώσεις ,οι οποίοι είναι συνήθως πληρωτέοι σε ή όσον αφορά το σκάφος στο/-α λιμάνι/-ια εκφόρτωσης.

11. Σταλίαι: Οι σταλίες δεν πρέπει να περιλαμβάνουν το χρόνο όταν επίσημοι έλεγχοι βυθίσματος και επιθεωρήσεις διεξάγονται.

12. Αποδοχές πληρώματος: Οποιαδήποτε καθυστέρηση και /ή επιπλέον έξοδα που λαμβάνουν χώρα λόγω ότι οι αποδοχές του πληρώματος του πλοίου δεν συμφωνούν με αυτές που έχουν διατυπωθεί από τη Διεθνή Ένωση Εργατών στις Μεταφορές (I.T.F) να είναι σε απολογισμό των Ιδιοκτητών να έρθουν σε αξιόπιστη συμφωνία αποδεκτή από την I.T.F .

13. Προηγούμενο εμπόριο: Οι Ιδιοκτήτες πρόκειται να εγγυηθούν ότι το πλοίο δεν εμποδίζεται από κάποια οφειλή και από την κανονική λειτουργία υπό αυτό το Ναυλοσύμφωνο λόγω του προηγούμενου εμπορίου που εκτελούσε το πλοίο.

14. P & I Club:

Page 18: charter party

Επιπρόσθετες Ρήτρες Στο Ναυλοσύμφωνο Της 5ης Ιουλίου 2002 για το

M/V “AQUAFAITH”

Οι Ιδιοκτήτες εγγυώνται ότι το πλοίο είναι εισηγμένο με P & I Club κάλυψη για απώλεια φορτίου και ζημιά ,κίνδυνο πολέμου και μόλυνση, και έτσι θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου.

15. Ζημιά από τους Στοιβαδόρους: Ζημιά από τους στοιβαδόρους πρέπει να διευθετηθεί άμεσα μεταξύ των Ιδιοκτητών και των Στοιβαδόρων χωρίς καμία υποχρέωση για τους Ναυλωτές , αλλά οι Ναυλωτές πρέπει να κάνουν τα μέγιστα για να βοηθήσουν τους Ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν αυτές τις ζημιές. Ο χρόνος για τις επισκευές να μη μετρηθεί ως σταλία.

16. Διεγράφη.

17. Για τα Λιμάνια Εκφόρτωσης: Οι Μεγάλες Αργίες είναι πάντα εξαιρούμενες από τις σταλίες, εκτός αν χρησιμοποιήθηκαν ,όταν ο πραγματικός χρόνος που χρησιμοποιήθηκε μετράει.Όποτε οι Μεγάλες Αργίες δεν καθορίζονται οπουδήποτε στο Ναυλοσύμφωνο , οι Αργίες που συγκαταλέγονται στο Ημερολόγιο Αργιών του BIMCO για το σχετικό λιμάνι εκφόρτωσης να ισχύουν.Οι όροι για τις Κυριακές και Αργίες που περιλαμβάνονται είναι πάντα καθορισμένο να είναι επιτρεπτές από τον καιρό εργάσιμες ημέρες.Ειδοποίηση Ετοιμότητας δεν πρέπει να δοθεί κατά την διάρκεια εξαιρούμενης περιόδου , εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά στο Ναυλοσύμφωνο.

18. Διεγράφη.

Page 19: charter party

Επιπρόσθετες Ρήτρες Στο Ναυλοσύμφωνο Της 5ης Ιουλίου 2002 για το

M/V “AQUAFAITH”

19. Διεγράφη

20. L . M . A . A . Μικρές Απαιτήσεις: Παρά τίποτα που περιλαμβάνεται στην Ρήτρα Διαιτησίας 1 στο αντίθετο, πρέπει ούτε η αξίωση ούτε η αντίθετη αξίωση να υπερβεί

τα 50,000 US $ αποκλειστικό του τόκου στο ποσό που απαιτείται. Τα έξοδα της διαιτησίας και τα νομικά έξοδα , αν υπήρξαν, είναι δια του παρόντος συμφωνημένο η διαμάχη να διοικηθεί από την Διαδικασία Μικρών Απαιτήσεων της Ένωσης Ναυτιλιακών Διαιτητών του Λονδίνου (L.M.A.A.)

21. Ρήτρα μη Αφαίρεσης: Οι Ναυλωτές δεν πρέπει να αφαιρέσουν, συμψηφίσουν ή να παρακρατήσουν από το ναύλο άλλη οφειλή ,οποιαδήποτε ποσά ή απαιτήσεις οι οποίες δεν είναι σαφώς και συγκεκριμένως επιτρεπόμενες από τους όρους αυτού του Ναυλοσυμφώνου, συμπεριλαμβάνοντας ποσά ή απαιτήσεις ισχυριζόμενες ότι βασίζονται σε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα για συμψηφισμό. Στη περίπτωση που οι Ναυλωτές αφαιρέσουν ,συμψηφίσουν ή παρακρατήσουν από το ναύλο οποιαδήποτε ποσά ή απαιτήσεις οι οποίες δεν είναι σαφώς και συγκεκριμένως επιτρεπόμενες από τους όρους αυτού του Ναυλοσυμφώνου τότε, επιπλέον στα υπόλοιπα δικαιώματα και κεκτημένα τους ,οι Ιδιοκτήτες μπορούν αμέσως να ενδυναμώσουν τα δικαιώματα τους για το ότι ο ναύλος λανθασμένα αφαιρέθηκε, μέσω απαίτησης σε διαιτησία , και οι Ναυλωτές θα πρέπει να πληρώσουν το ποσό που τους αποδόθηκε ως ναύλος σε όποια τέτοια διαιτησία , συν τόκο 12 % επί του

Page 20: charter party

Επιπρόσθετες Ρήτρες Στο Ναυλοσύμφωνο Της 5ης Ιουλίου 2002 για το

M/V “AQUAFAITH”

ναύλου (εκτός αν οι διαιτητές αποδώσουν τόκο μεγαλύτερο) και συν όλα τα κόστη και έξοδα σχετιζόμενα με την αμοιβή , συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών και εξόδων των δικηγόρων και διαιτητών που αντιπροσωπεύουν τους Ιδιοκτήτες.

Page 21: charter party