by Ling Siew Ching - Pengurusan KIKportalkik.uitm.edu.my/dokumen-pengguna/konvensyen/881...3...

of 49 /49
11/10/2016 1 εpsilon Mathematica Omada by Profesor Madya Dr. Ling Siew Eng Ling Siew Ching Nor Hazizah Binti Julaihi Dr. Liew Chin Ying Syah Runniza Binti Ahmad Bakri Profesor Madya Dr. Rosita Haji Suhaimi (Fasilitator) Pengenalan Organisasi UiTM (1) UiTM Malaysia 2

Embed Size (px)

Transcript of by Ling Siew Ching - Pengurusan KIKportalkik.uitm.edu.my/dokumen-pengguna/konvensyen/881...3...

 • 11/10/2016

  1

  psilon Mathematica Omada

  by

  Profesor Madya Dr. Ling Siew Eng

  Ling Siew Ching

  Nor Hazizah Binti Julaihi

  Dr. Liew Chin Ying

  Syah Runniza Binti Ahmad Bakri

  Profesor Madya Dr. Rosita Haji Suhaimi (Fasilitator)

  Pengenalan Organisasi UiTM (1)

  UiTM Malaysia

  2

 • 11/10/2016

  2

  Pengenalan Organisasi UiTM (2)

  3

  Pengenalan Organisasi UiTM

  (3)

  4

 • 11/10/2016

  3

  Sejarah Perkembangan UiTM (Sarawak) (1)

  Semenggok

  1987 - 1991

  Semariang

  1991 - 1997

  ITM

  Batu Lintang

  1973 - 1987

  5

  Samarahan 1

  1997 - kini

  Samarahan 2

  2013 - kini

  UiTM

  Mukah (baru)

  2014 - kini

  Mukah (lama)

  2002 - 2014

  Sejarah Perkembangan UiTM (Sarawak) (2)

  UiTM (Sarawak)

  Kampus Samarahan 2

  UiTM (Sarawak)

  Kampus Samarahan 1

  UiTM (Sarawak)

  Kampus Mukah

  6

 • 11/10/2016

  4

  Carta Organisasi UiTM

  7

  Carta Organisasi UiTM (Sarawak)

  8

 • 11/10/2016

  5

  UiTM Cawangan Sarawak

  9

  Borang Pendaftaran KIK

  10

 • 11/10/2016

  6

  11

  Pengenalan Kumpulan

  epsilon Mathematica Omada (Excellent Mathematics Group)

  Kumpulan e-MO terdiri daripada lima pensyarah dari Jabatan Sains Matemaik (JSM) yang sentiasa prihatin

  terhadap kualiti pengajaran matematik di UiTM Sarawak,

  berpandukan misi membudayakan penyelidikan dan visi

  menghasilkan alat bantu mengajar yang inovatif dan efektif.

  Kumpulan e-MO telah berjaya menghasilkan satu produk yang dikenali sebagai Retail Business Calculation Ruler

  (REBCAR). Penyertaan buat pertama kalinya di dalam

  konvensyen KIK UiTM Sarawak 2016 diharap dapat

  merealisasiknan misi dan visi kumpulan ini.

 • 11/10/2016

  7

  13

  Pengenalan Logo Kumpulan

  13

  14

  Prof. Madya Dr. Ling Siew Eng (Ketua)

  Ling Siew Ching

  (Pensyarah Kanan)

  Dr. Liew Chin Ying

  (Pensyarah Kanan)

  Nor Hazizah Julaihi

  (Pensyarah Kanan)

  Syah Runniza Ahmad

  Bakri

  (Pensyarah)

  Prof. Madya Dr. Rosita Haji Suhaimi (Fasilitator)

  Carta Organisasi Kumpulan e-MO

  14

 • 11/10/2016

  8

  15

  15

  Profail Kumpulan e-MO (1)

  16

  Profail Kumpulan e-MO (2)

  16

 • 11/10/2016

  9

  17

  17

  Profail Kumpulan e-MO (3)

  18

  Bil Ahli **

  Tempoh Projek (Jan 2015 - Ogos 2016)

  2015 2016

  J F M A M J J O S O N D J F M A M J J O 1 Prof. Madya Dr. Ling Siew Eng 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

  2 Dr. Liew Chin Ying 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

  3 Ling Siew Ching 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

  4 Nor Hazizah binti Julaihi 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

  5 Syah Runniza binti Ahmad Bakri - - - 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

  Jumlah 4 4 4 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 10

  Kekerapan Mesyuarat = Hari Selasa dan Jumaat Peratus Kehadiran = (114/117)*100%

  Tempoh Mesyuarat = Berbeza mengikut keperluan = 97.44%

  Sebab Tidak Hadir = Cuti Tanpa Gaji

  Tindakan = Pengerusi Mesyuarat memaklumkan perkembangan projek ketika

  memulakan mesyuarat 18

  Profail Kumpulan e-MO (4)

 • 11/10/2016

  10

  19

  Pencapaian e-MO Projek Pertama

  19

  Modus Operandi e-MO

  20

  Laksana (Do)

  Cadangan Penyelesaian Persediaan Pelaksanaan ( Uji perubahan dan buat

  kajian berskala kecil)

  Periksa (Check) -Ujilari

  Penyelesaian Analisa pencapaian projek

  (Semak ujian, analisis

  keputusan dan kenal pasti

  apa yang telah dipelajari)

  Bertindak (Act)

  Pemantauan projek Penyeragaman projek Penilaian projek

  Rancang (Plan)

  Kenal pasti masalah kajian data awal pemilihan projek penjelasan projek sasaran Projek Analisis Punca Masalah Kutipan Data Pengesahan punca

  masalah

 • 11/10/2016

  11

  Jadual Perancangan & Pelaksanaan Projek

  Aktiviti 2015 2016

  Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt

  Kenalpasti Masalah

  P

  Kajian Data Awal

  Pemilihan Projek

  Penjelasan Projek

  Sasaran Projek Analisa Punca Masalah

  Kutipan Data

  (sebelum projek)

  Pengesahan Punca

  Masalah

  Cadangan

  Penyelesaian D

  Persediaan

  Pelaksanaan

  Ujilari Penyelesaian C

  Analisa Pencapaian

  Pemantauan Projek

  A Penyeragaman Projek

  Penilaian Projek

  21 Perancangan Pelaksanaan

  Pelan Bertindak 3

  Pelan Bertindak 2

  BisApp Versi 2

  KIK

  MUKAH

  Pencapaian Keseluruhan

  KS1 & KS2

  BissApp Versi 1

  Kajian Kes Kajian Kes

  Pelan Bertindak 1

  Analisa Pencapaian

  BisApp Versi 3

  22

  Pengagihan Tugas Ahli-ahli

  22

 • 11/10/2016

  12

  BIL CIRI-CIRI

  AHLI KUMPULAN

  PURATA 1 2 3 4 5

  1 Kerjasama 6 6 7 7 8 6.8

  2 Penggunaan

  perisian komputer 7 7 7 6 6 6.6

  3 Disiplin 7 6 7 8 7 7

  4 Kefahaman 2 3 4 3 5 3.4

  5 Penglibatan 6 4 7 8 7 6.4

  6 Kepimpinan 6 5 4 7 6 5.6

  7 Kreativiti 6 6 4 6 6 5.6

  8 Pengurusan Masa 6 6 6 7 7 6.4

  Penilaian Ahli Kumpulan (sebelum projek)

  23

  Penilaian Ahli Kumpulan Sebelum Projek

  (Carta Radar)

  Skala Penilaian

  1-2 Sangat Lemah

  3-4 Lemah

  5-6 Sederhana

  7-8 Baik

  9-10 Cemerlang

  24

 • 11/10/2016

  13

  25

  No Masalah Cadangan

  1. Asas matematik sebilangan pelajar adalah lemah Pn. Ling SC

  2. Jabatan tidak mempunyai program sendiri Pn. Nor Hazizah

  3. Peratusan kegagalan yang tinggi bagi kod kursus

  MAT112 PM Dr. Ling SE

  4. Peratusan kegagalan yang tinggi bagi kod Kursus

  MAT183 Dr. Liew CY

  5. Pensyarah kurang terlibat dalam penyelidikan PM Dr. Ling SE

  6. Pensyarah kurang mahir menjalankan penyelidikan Pn. Syah Runniza

  Sumber:

  Percambahan fikiran dalam kumpulan.

  26

  Tanggungjawab: PM Dr. Ling Siew Eng

 • 11/10/2016

  14

  Kepentingan Tinggi

  Kepentingan Rendah

  Keparahan

  Tinggi

  Keparahan

  Rendah

  10

  10

  0

  0

  KEPENTINGAN KEPARAHAN SKALA

  Sangat Penting Sangat Parah 9 10

  Penting Parah 7 8

  Sederhana Sederhana 5 6

  Kurang Penting Kurang Parah 3 4

  Tidak Penting Tidak Parah 0 - 2

  27 Tanggungjawab: Nor Hazizah Julaihi

  Masalah

  Faedah

  Penjimatan

  Kos Operasi

  Memendek-

  kan Tempoh

  Operasi

  Meningkatkan

  Produktiviti

  Operasi

  Meningkatkan

  Kepuasan

  Pelanggan

  Penjanaan

  Pendapatan

  Jumlah

  Skor Pangkat

  Asas matematik sebilangan pelajar adalah lemah

  32 76 95 95 73 371/

  500 3

  Jabatan tidak mempunyai program sendiri

  66 32 42 78 35 253/

  500 6

  Peratusan kegagalan yang tinggi bagi kod kursus MAT112

  98 95 80 96 87 456/

  500 1

  Peratusan kegagalan yang tinggi bagi kod Kursus MAT183

  82 95 75 95 88 435/

  500 2

  Pensyarah kurang terlibat dalam penyelidikan

  74 81 68 73 72 368/

  500 4

  Pensyarah kurang mahir menjalankan penyelidikan

  66 73 66 69 60 334/

  500 5

  Relevansi SKALA

  Sangat Relevan 5 Lebih Relevan 4 Relevan 3 Kurang Relevan 2

  Tidak Relevan 1 28

  Jumlah skor Minimum =20 orang X 1 = 20 Maximum = 20 orang X 5 = 100

  Data dikumpul daripada 20 orang pensyarah Jabatan Sains Matematik

 • 11/10/2016

  15

  29

  30

  Analisa Faedah Kebaikan jika diselesaikan Keburukan jika tidak diselesaikan

  Peratusan

  kegagalan yang

  tinggi bagi kod

  kursus MAT112

  Meningkatkan keputusan pelajar Menjimatkan kos pengendalikan kelas

  bimbingan berlebihan

  Meningkatkan keyakinan pelajar kerana kursus ini ditawarkan pada semester 1

  Memudahkan pensyarah yang mengajar Memupuk minat mempelajari matematik

  Tidak minat belajar matematik Dropout kerana kursus ini turut

  diambil oleh pelajar aliran sastera dan

  merupakan kursus wajib lulus.

  Mencatakkan peratusan kegagalan tinggi sehingga ada program mencapai peratus

  kegagalan setinggi 80% (program BM118

  April 2015

  Peratusan

  kegagalan yang

  tinggi bagi kod

  Kursus MAT183.

  Meningkatkan keputusan Menjimatkan kos mengendalikan kelas

  bimbingan berlebihan

  Meningkatkan keyakinan pelajar -meningkatkan semangat pensyarah

  mengajar

  Tidak minat belajar matematik Peratusan kegagalan tinggi

  Asas matematik

  sebilangan pelajar

  adalah lemah.

  Boleh mengikuti pelajaran

  Meningkatkan keyakinan diri

  Tidak boleh mengikuti pelajaran

  Keyakinan diri rendah

  Tanggungjawab: Syah Runniza Ahmad Bakri

 • 11/10/2016

  16

  31

  Kesimpulan: Masalah kegagalan MAT 112 lebih

  serius berbanding dengan MAT 183

  Tanggungjawab: PM Dr. Ling Siew Eng

  Laporan Peperiksaan UiTM Cawangan Sarawak : Kursus

  MAT112 merupakan High Failure Rate course (sumber: Laporan peperiksaan HEA)

  Kampus

  Sesi

  KAMPUS

  Q KAMPUS

  Q5 KAMPUS

  Q3 JUMLAH

  PELAJAR JUMLAH

  LULUS JUMLAH

  GAGAL %

  LULUS %

  GAGAL

  SEMESTER OKTOBER 2013

  (SESI 20134) 1072 0 30 1102 782 320 70.96 29.04

  SEMESTER APRIL 2014 (SESI

  20142) 351 0 20 371 272 99 73.31 26.69

  SEMESTER OKTOBER 2014

  (SESI 20144) 413 0 40 453 333 120 73.5 26.5

  SEMESTER APRIL 2015 (SESI

  20152) 291 151 33 475 368 107 77.74 22.26

  Tanggungjawab: PM Dr. Ling Siew Eng 32

 • 11/10/2016

  17

  Peratusan Kegagalan

  Tinggi Kursus

  Business Mathematics

  (MAT112)

  33

  34

  PELANGGAN

  Pelajar gagal

  PENSYARAH

  Beban syarahan

  bertambah

  JABATAN

  Kos meningkat kerana

  kelas bimbingan dan

  syarahan sambilan

  Nama Jabatan terjejas

  Aduan fakulti meningkat

  kesan

  MASALAH

  Peratusan kegagalan tinggi kursus

  Business Mathematics (MAT112)

  DISEBABKAN

  Pelajar sukar memahami konsep dalam

  Business Mathematics

  Pelajar sukar mengingati formula yang banyak

  Perhitungan melibatkan banyak langkah dan

  memakan masa

  Tiada alat bantu pengajaran dan pembelajaran

  AKIBAT

  Peratusan kegagalan tinggi MAT112 dalam

  peperiksaan akhir semester

 • 11/10/2016

  18

  35

  Apa? (What?) Peratusan Kegagalan tinggi kursus Business Mathematics

  (MAT112) di UiTM Cawangan Sarawak.

  Bila? (When?)

  5 semester (April 2013, Oktober 2013, April 2014, September

  2014, April 2015)

  Siapa? (Who?) Pelajar-pelajar UiTM Sarawak, Kampus Samarahan yang

  mengambil kursus MAT112

  Di mana? (Where?) Di UiTM Sarawak, Kampus Samarahan

  Kenapa? (Why?)

  Konsep susah dipelajari

  Terlalu banyak formula perlu dihafal

  (sumber: laporan peperiksaan semester Jabatan Sains

  Matematik)

  Bagaimana (How) Kenalpasti punca masalah dan pilih penyelesaian yang

  dapat dilaksanakan oleh kumpulan -MO

  Semester Apr

  2013

  Oct

  2013

  Apr

  2014

  Sep

  2014

  Apr

  2015

  Peratusan kegagalan MAT

  112 40.4 29.4 26.0 30.89 22.05

  36

  Pelan Bertindak 1: Analisis 5W+1H

 • 11/10/2016

  19

  37

  Cadangan penyelesaian Anggaran Kos Implikasi kewangan

  Membangunkan manipulatif RM 200 untuk membeli bahan mentah

  Kos membeli bahan

  mentah untuk membuat

  pembaris dan roller.

  Membangunkan perisian RM 10,000 untuk professional fee

  Bayaran kepada pakar

  untuk membangunkan

  perisian

  Tanggungjawab: Nor Hazizah Julaihi

  Keputusan: Membangunkan Manipulatif untuk

  topik Matematik Peruncitan

  Alat Bantu Pengajaran dan Pembelajaran (P & P) untuk Topik

  mana akan dibangunkan dahulu?

  38

  Metodologi Kaji Selidik

  Tempoh masa Mac 2015

  Populasi 20 orang Pensyarah-pensyarah

  matematik UiTM Sarawak, Kampus

  Samarahan 1 dan 2 yang pernah

  mengajar kursus MAT112

  Kaedah

  Persampelan

  Census

  Responden 20 orang pensyarah matematik

  Instrumen Senarai semua topik kursus MAT112.

  Pensyarah pilih tajuk yang dianggap

  berpotensi dibangunkan alat bantu

  pengajaran dan pembelajaran

  Keputusan : Topik Peruncitan (Mathematics

  of Retailing) dipilih

  Tanggungjawab: Dr. Liew Chin Ying

 • 11/10/2016

  20

  Objektif Projek

  39

  Membangunkan alat bantu pengajaran dan pembelajaran.

  Alat bantu pengajaran dan pembelajaran yang dibangunkan dapat membantu

  pelajar mempelajari konsep dan formula

  Peruncitan dan boleh menyelesaikan

  masalah peruncitan dengan lebih cepat

  dan tepat berbanding penggunaan

  kalkulator.

  Sasaran Projek

  40

  Masa yang diambil untuk menyelesaikan masalah peruncitan dijimatkan sebanyak 20%

  berbanding penggunaan kalkulator.

  Skor markah untuk menyelesaikan masalah peruncitan meningkat sebanyak

  20% berbanding penggunaan kalkulator.

 • 11/10/2016

  21

  Kenapa perlu jimat 20%

  daripada masa

  Bil TOPIK JUMLAH MARKAH

  (pemberat)

  Peruntukan masa (minit) untuk

  menjawab soalan peperiksaan

  akhir

  1 Sequence 10 18

  2 Simple Interest 5 9

  3 Bank Discount & Promissorry Notes

  15 27

  4 Compound Interest 10 18

  5 Annuity 10 18

  6 Installment Purchase 10 18

  7 Trade and Cash Discounts

  10 18

  8 Mathematics of Retailing

  10 18

  9 Depreciation 10 18

  10 Personal Income Tax 10 18

  JUMLAH 100 180

  Kenapa skor perlu meningkat sebanyak 20%

  20% daripada masa (3.5 minit

  daripada 18 minit) dijimatkan.

  Jumlah masa keseluruhan daripada

  semua topik yang dijimatkan ialah

  35 minit dalam satu peperiksaan

  dan masa ini adalah sangat penting

  untuk menyemak penyelesaian

  kertas peperiksaan 3 jam.

  Peningkatan 20% daripada

  pemberat 10% dapat meningkatkan

  20% skor keseluruhan.

  Peningkatan 20% ini dapat

  meningkatkan gred keputusan

  sebanyak 4 aras (aras keputusan

  A+, A, A-, B+, B, B-,)

  41

  Terminologi Projek

  Kegagalan tinggi :

  Kelulusan kursus yang kurang

  daripada 80%

  MAT112 : Kod Kursus Business Mathematics yang ditawarkan di

  UiTM

  Business Mathematics :

  Kursus yang bernama Matematik

  Perniagaan

  Alat bantu pengajaran dan

  pembelajaran :

  Peralatan yang digunakan oleh

  pendidik dalam membantu proses

  pengajaran dan digunakan oleh

  pelajar dalam pembelajaran 42

 • 11/10/2016

  22

  43

  Purata masa yang

  digunakan untuk

  menyelesaikan masalah

  peruncitan mengikut

  aras kesukaran soalan

  sebelum menggunakan

  BisApp iaitu

  menggunakan

  kalkulator

  (Berdasarkan kepada

  50 orang responden)

  Masa untuk menjawab soalan sebelum BisApp diperkenalkan

  44

 • 11/10/2016

  23

  Purata skor yang digunakan untuk

  menyelesaikan masalah peruncitan

  mengikut aras kesukaran soalan sebelum

  menggunakan BisApp iaitu menggunakan

  kalkulator

  (Berdasarkan kepada 50 orang responden)

  Purata peratus skor tajuk peruncitan dalam Peperiksaan Akhir

  Kesemua skor adalah < 50% iaitu GAGAL 45

  Prestasi Pelajar sebelum BisApp diperkenalkan

  Databases: Keyword(s ) search:

  1. Patent and Trademark Office (USPTO)

  http://www.uspto.gov/patft/index.html

  1. Mathematical ruler: Not found

  2. Business ruler: Not found

  3. Retail ruler: Not found

  2. European Patent Office (EPO)

  http://worldwide.espacenet.com/

  1. Mathematical ruler: Not found

  2. Business ruler: Not found

  3. Retail ruler: Not found

  3. Intellectual Property Office of

  http://www.epatents.gov.sg

  1. Mathematical ruler: Not found

  2. Business ruler : Not found

  3. Retail ruler : Not found

  4. The Industrial Property Digital Library (IPDL, JPO)

  http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1175476102765

  1. Mathematical ruler : Not found

  2. Business ruler : Not found

  3. Retail ruler : Not found

  5. Others:

  http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf

  www.google.com/patents

  1. Mathematical ruler : Not found

  2. Business ruler : Not found

  3. Retail ruler: Not found 46

  Pangkalan Data yang telah disemak sebelum membangunkan alat bantu P & P untuk topik Peruncitan

  http://www.uspto.gov/patft/index.htmlhttp://worldwide.espacenet.com/http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1175476102765http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1175476102765http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1175476102765http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf

 • 11/10/2016

  24

  Apa? (What?) Mengenalpasti Penyebab Peratusan kegagalan tinggi kursus Business

  Mathematik (MAT112)

  Bila? (When?) March 2015

  Siapa? (Who?) Semua ahli kumpulan

  Di mana? (Where?) Di UiTM Sarawak, Kampus Samarahan 1

  Kenapa? (Why?) Analisis dan penilaian penyebab untuk mengenalpasti penyebab punca

  utama masalah Peratus Kegagalan tinggi kursus

  Bagaimana? (How?) Percambahan fikiran ahli-ahli kumpulan Analisis Ishikawa Menghasilkan rajah Ishikawa

  47

  Pelan Bertindak 2: Analisis 5W+1H

  Sumber:

  Brainstorming dalam kumpulan

  Laporan peperiksaan JSM

  Kuliah

  Berpusatkan

  Pensyarah

  Liputan WiFi

  Terhad

  Masalah Pensyarah

  Pensyarah baru

  kurang pengalaman

  Tidak pro-aktif

  Tidak komited

  Keliru konsep &

  formula

  Peralatan/Bahan Kaedah

  Manusia Persekitaran

  Bilik Kuliah

  Tidak Kondusif

  Nisbah

  Pensyarah:Pelajar

  yang Tinggi

  Jadual Waktu

  Padat

  Tutorial dan

  Bengkel

  Berpusatkan

  Peperiksaan

  iLearn Tiada

  Interaksi

  Bersemuka

  Nota dan Slaid

  Powerpoint

  Pensyarah Tidak

  Komprehensif

  Bahan

  Rujukan

  Dalam Talian

  Tiada

  Interaksi

  Bersemuka

  Tiada Alat Bantu

  Pengajaran &

  Pembelajaran

  Kurang Kepelbagaian

  Soalan Tutorial

  Saiz Kecil

  Papan putih rosak/usang

  Fasiliti kurang lengkap

  Beban syarahan

  berat

  Kurang alat bantu

  mengajar

  Ibu bapa

  Pelajar Kurang

  Memantau

  Masalah Pelajar

  Kurang alat

  bantu belajar

  Punca

  Masalah

  Tanggungjawab: Dr. Liew Chin Ying 48

  Rajah

  Ishikawa

  versi 1

  Buku Teks/Rujukan Sukar

  Memberi Penerangan

  Konsep Abstrak

  Perkhidmatan

  Internet Tidak

  Stabil

  Asas matemaitk

  lemah

  Mod

  Penyampaian

  Syarahan

  Chalk & Talk Peratusan

  Kegagalan

  Tinggi Kursus

  "Business Mathematics"

  (MAT112)

 • 11/10/2016

  25

  49

  50

 • 11/10/2016

  26

  51

  52

 • 11/10/2016

  27

  53

  54

 • 11/10/2016

  28

  Sumber:

  Percambahan fikiran dalam kumpulan.

  Laporan peperiksaan JSM.

  Peralatan/Bahan Kaedah

  Manusia Persekitaran

  Tiada Alat

  Bantu

  Pengajaran &

  Pembelajaran

  55

  Nota dan Slaid

  Powerpoint

  Pensyarah Tidak

  Komprehensif

  Buku Teks/Rujukan Sukar

  Memberi Penerangan

  Konsep Abstrak Mod

  Penyampaian

  Syarahan

  Chalk & Talk

  Kuliah

  Berpusatkan

  Pensyarah

  Keliru konsep &

  formula

  Masalah Pelajar

  Kurang alat bantu

  belajar

  Masalah Pensyarah

  Kurang alat bantu

  mengajar

  Tutorial dan

  Bengkel

  Berpusatkan

  Peperiksaan

  Peratusan

  Kegagalan

  Tinggi Kursus

  "Business Mathematics"

  (MAT112)

  Bil Faktor dan Punca Masalah Akibat

  1 Faktor Manusia Punca: Pelajar dan pensyarah kekurangan alat bantu penajaran dan pembelajaran

  Pelajar menghadapi kesukaran untuk memahami konsep yang dipelajari. Pelajar menghadapi masalah untuk menghafal kesemua formula dan

  mereka selalu keliru dengan formula-formula yang banyak. Akibat kekurangan alat bantu pembelajaran yang sesuai, pelajar

  menghadapi masalah untuk menvisualisasikan konsep yang abstrak.

  2 Faktor Kaedah Punca: Pengendalian kuliah dan tutorial kekurangan alat bantu pembelajaran dan pengajaran yang spesifik.

  Kekurangan alat bantu pengajaran dan pembelajaran yang spesifik yang boleh digunakan di dalam bilik kuliah merupakan salah satu faktor pensyarah menghadapi kesukaran dalam mengimplementasikan konsep pengajaran berpusatkan pelajar.

  3 Faktor Peralatan/Bahan Punca: Nota dan slaid powerpoint pensyarah, Buku teks/rujukan dan Kekurangan alat bantu pengajaran dan pelajaran

  Pelajar menghadapi masalah menvisualisasikan konsep yang abstrak serta melihat hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan. Selain itu, mereka menghadapi masalah untuk menghafal formula-formula yang berkaitan. Oleh itu, mereka menghadapi cabaran untuk menjawab soalan-soalan dengan jayanya.

  Berdasarkan teori perkembangan kognitif (Jerome S. Bruner, 1915 - 2016), pelajar yang tidak dapat menguasai pembelajaran dalam fasa pertama akan menghadapi masalah pembelajaran dalam fasa- fasa yang seterusnya.

  Kesimpulan: Kekurangan alat bantu P & P

 • 11/10/2016

  29

  Alat Bantu Pengajaran dan Pembelajaran (P & P) untuk Topik

  Mana akan Dibangunkan Dahulu?

  57

  Metodologi Kaji Selidik

  Tempoh masa Mac 2015

  Populasi 20 orang pensyarah matematik

  UiTM Sarawak, Kampus Samarahan

  1 dan 2 yang pernah mengajar

  kursus MAT112

  Kaedah

  Persampelan

  Census

  Responden 20 orang pensyarah matematik

  Instrumen Senarai kesemua topik yang

  dipelajari dalam kursus MAT112.

  Pensyarah pilih tajuk yang dianggap

  berpotensi dibangunkan alat bantu

  penajaran dan pembelajaran

  Keputusan : Topik Peruncitan (Mathematics of

  Retailing) dipilih

  Tanggungjawab: Dr. Liew Chin Ying

  58

 • 11/10/2016

  30

  Carta Alir sebelum menggunakan BisApp

  Menggunakan formula Menggunakan kalkulator

  Latihan dengan menghafal formula Menggunakan kalkulator

  Mengingat balik formula yang telah dihafal

  59

  Apa? (What?) Mencipta alat bantu pengajaran dan pembelajaran untuk tajuk peruncitan

  Bila? (When?)

  Percambahan fikiran di antara ahli-ahli kumpulan: 6 10hb Mac 2015 Cipta peralatan: 11-20hb Mac 2015 Kajian Kes: 21-24hb Mac 2015 Analisis dan laporan: 25-30hb Mac 2015

  Siapa? (Who?)

  Percambahan fikiran: Semua ahli kumpulan ahli-ahli Cipta peralatan: PM Dr Ling Siew Eng & Ling Siew Ching Kajian Kes: Nor Hazizah Julaihi Analisis dan laporan: Syah Runniza Ahmad Bakri

  Di mana? (Where?) Di UiTM Sarawak, Kampus Samarahan 1

  Kenapa? (Why?) Menghasilkan alat bantu pengajaran dan pembelajaran

  Bagaimana? (How?)

  Percambahan fikiran di antara ahli-ahli kumpulan tentang alat bantu pengajaran dan pembelajaran yang boleh dicipta serta hasil ciptaan

  yang dikehendaki

  Dua orang ahli ditugaskan untuk menghasilkan peralatan ini 60

  Pelan Bertindak 3: Analisis 5W+1H

 • 11/10/2016

  31

  Ujian Versi 1

  Metodologi Kajian Kes secara Kualitatif

  Tempoh masa 21-24hbMac 2015

  Populasi Pensyarah-pensyarah matematik dan pelajar-pelajar

  UiTM Sarawak, Kampus Samarahan 1 yang mengambil

  kursus MAT112 pada semester Disember 2014 Mac

  2015

  Kaedah persampelan Secara rawak

  Responden 10 orang pensyarah matematik dan 10 orang pelajar 61

  BisApp: Versi 1

  Pro Kontra Keputusan

  1. Boleh menghitung 6 pembolehubah peruncitan

  2. Formula diberi di atas BisApp

  3. Boleh menghitung beberapa pembolehubah peruncitan dengan serentak

  1. Sukar untuk

  menggerakkan

  penunjuk.

  2. Kualiti kurang baik

  Skala sukar dibaca

  Penurunan harga tidak

  dapat dihitung

  Versi ini boleh digunakan

  untuk pengajaran dan

  pembelajaran peruncitan

  tetapi terdapat beberapa

  kelemahan. Oleh itu,

  proses penambahbaikan

  versi ini perlu dilaksanakan

  62

  Analisis Ujilari BisApp Versi 1

 • 11/10/2016

  32

  Apa? (What?) Menambahbaik rekabentuk BisApp versi 1 ke versi 2

  Bila? (When?) Rekabentuk :April-Jun 2015

  (draf: sebelum 15 April 2015)

  Ujilari : Julai Oktober 2015

  Analisis data: November Disember 2015

  Siapa? (Who?) Rekabentuk :Ling Siew Eng, Ling Siew Ching

  Ujilari : Julai Nor Hazizah, Liew Chin Ying, Syah Runniza

  Analisis data: November Ling Siew Eng

  Di mana? (Where?) Di UiTM Sarawak, Kampus Samarahan

  Kenapa? (Why?) Meningkat kefleksibelan pembaris-pembaris dan keefisian

  BisApp

  Bagaimana?

  (How?)

  Tambah satu pembaris untuk penurunan harga dan

  semua pembaris boleh bergerak bebas kecuali pembaris

  skala utama.

  Dua reka bentuk: Bulatan dan segiempat tepat.

  63

  Pelan Bertindak 4: Analisis 5W+1H

  BisApp Versi 1 BisApp Versi 2

  Bilangan pembaris 3 4

  Penunjuk bacaan 3 anak panah

  menunjukkan 3

  bacaan

  3 jalur lutsinar

  menunjukkan 6

  bacaan

  Bilangan bacaan yang

  boleh dibaca serentak

  3 6

  Formula diperlukan untuk

  membuat perhitungan

  Ya Tidak

  64

  BisApp: Versi 2 (Draf)

 • 11/10/2016

  33

  Pro Kontra Cadangan penambahbaikan 1. Tiga batang

  pembaris boleh bergerak iaitu pembaris pertama, ketiga dan keempat.

  2. Boleh menghitung empat pembolehubah serentak.

  3. Boleh menghitung harga penurunan.

  1. Terlalu banyak manipulasi diperlukan iaitu gerak tiga batang pembaris dan tiga jalur.

  2. Tiada perbezaan di antara pembaris utama dan pembaris manipulatif.

  1. Mencipta satu lagi reka bentuk dalam bulatan.

  2. Jalur pertama dilekat pada pembaris ke-3 di mana garis hitam pada jalur bertindih dengan nombor 0 di pembaris ke 3.

  3. Jalur kedua dilekat pada pembaris ke-4 di mana garis hitam pada jalur bertindih dengan nombor 0 di pembaris ke 4.

  4. Sembilan bacaan serentak boleh dihasilkan di atas tiga jalur.

  65

  Percambahan fikiran(brainstorming) Reka Bentuk BisApp versi 2 (Draf)

  Tempat: Bilik B233 UiTM Samarahan 1

  Tarikh: 4-5-15

  Masa: 1000-1200

  BisApp dalam reka

  bentuk pembaris

  BisApp dalam reka bentuk

  bulatan

  Metodologi Kaji Selidik

  Tempoh masa Julai Oktober 2015

  Populasi Pensyarah-pensyarah matematik dan pelajar-pelajar UiTM Sarawak,

  Kampus Samarahan 1 yang mengambil kursus MAT112 pada

  semester Jun 2015 Oktober 2015

  Kaedah

  Persampelan

  Secara rawak

  Responden 12 orang pensyarah matematik dan 50 orang pelajar

  Instrumen 9 item persepsi terhadap BisApp dengan skala Likert 5 dan 2 item

  terbuka (open-ended)

  66

  BisApp: Versi 2

 • 11/10/2016

  34

  Cadangan penambahbaikan oleh responden

  1. Tambah skala GST

  2. Guna bahan yang lebih keras untuk membuat

  BisApp

  3. Guna pembaris yang lebih panjang

  4. Reka bentuk bulatan tidak boleh digunakan untuk

  nilai besar kerana skala sukar ditambah.

  Persepsi

  para pelajar

  Persepsi para

  pensyarah matematik

  67

  PERSEPSI BisApp: Versi 2

  68

  5W +

  1H

  Apa? (What?)

  Meningkatkan rekabentuk BisApp versi 2 ke versi 3

  Bila? (When?)

  Rekabentuk :Januari Februari 2016

  Ujilari : Mac- April 2016

  Analisis data: Mei Jun 2016

  Siapa (Who?)

  Rekabentuk :Ling Siew Eng, Ling Siew Ching

  Ujilari : Nor Hazizah, Liew Chin Ying, Syah Runniza

  Analisis data: November Ling Siew Eng

  Kenapa ?(Why?)

  Menambahbaik versi 2 BisApp ke versi 3 berdasarkan kepada komen-komen responden.

  Bagaimana? (How?)

  Skala GST 6% ditambah pada pembaris ke-2 iaitu pembaris utama.

  Menggunakan bahan yang lebih keras dan stabil untuk membuat BisApp

  Di mana? (Where?)

  Di UiTM Sarawak, Kampus Samarahan 1 dan 2

  Pelan Bertindak 5: Analisis 5W+1H

 • 11/10/2016

  35

  Metodologi 1. Kaji Selidik

  2. Pra - Pascal rekabentuk eksperimen

  Tempoh masa Rekabentuk :Januari Februari 2016 Ujilari : Mac- April 2016

  Analisis data: Mei Jun 2016

  Populasi Pensyarah-pensyarah matematik dan pelajar-pelajar UiTM

  Sarawak, Kampus Samarahan 1 yang mengambil kursus MAT112

  pada semester Disember 2015 April 2016

  Kaedah Persampelan Secara rawak

  Responden 20 orang pensyarah matematik dan 50 orang pelajar

  Instrumen 1. 9 item persepsi terhadap BisApp dengan skala Likert 5 dan 2 item terbuka (open-ended)

  2. Dua set kertas soalan

  69

  BisApp: Versi 3

  FAEDAH

  Penjimatan Kos Operasi

  Memendekkan Tempoh

  Operasi

  Meningkatkan Produktiviti

  Operasi

  Meningkatkan Kepuasan

  Pelanggan

  Penjanaan Pendapatan

  Jimat >20% masa dalam

  penyelesaian masalah pada

  setiap tahap kesukaran

  SASARAN PERTAMA

  TERCAPAI

  70

  Pencapaian Sasaran Pertama

 • 11/10/2016

  36

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Jumlah skor Sebelum menggunakanBisApp

  Jumlah skor selepas guna BisApp

  Peningkatan skor markah

  >20% dalam penyelesaian

  masalah

  SASARAN KEDUA

  TERCAPAI

  71

  FAEDAH

  Penjimatan Kos Operasi

  Memendekkan Tempoh

  Operasi

  Meningkatkan Produktiviti

  Operasi

  Meningkatkan Kepuasan

  Pelanggan

  Penjanaan Pendapatan

  32.4%

  Aras kesukaran soalan

  Pera

  tus

  pen

  cap

  aian

  Pencapaian Sasaran Kedua

  Menggunakan BisApp untuk memahami konsep Menggunakan BisApp untuk menghitung

  latihan dengan menggunakan BisApp membina formula tanpa menghafal

  membina formula berdasarkan pemahaman daripada latihan BisApp

  72

  Carta Alir selepas menggunakan BisApp

  Dapat menjawab soalan berkaitan secara congak

 • 11/10/2016

  37

  Cabaran projek dan Kaedah Mengatasi

  Bil Cabaran Kaedah Penyelesaian

  1 Pensyarah dan pelajar kurang

  mahir menggunakan BisApp

  Taklimat dan latihan berkala diberi

  2 Pengguna keliru dengan versi

  BisApp yang banyak

  Jadual perbandingan antara versi baru

  dan versi lama diberikan kepada

  pengguna setiap kali versi yang baru

  dicipta.

  3 Membuat prototaip yang

  berkualiti

  Meminta syarikat pengiklanan membuat

  prototaip kerana UiTM tidak mempunyai

  laser cutter.

  4 Penggunan BisApp semasa

  kuliah menganggu perancangan

  pengajaran yang ditetapkan

  oleh pihak UiTM.

  Perbincangan faedah penggunaan

  BisApp kepada pensyarah yang

  berkaitan supaya mereka yakim dengan

  faedah BisApp dalam pengajaran dan

  pembelajaran

  74

 • 11/10/2016

  38

  75

  Produk:

  BisApp

  Versi 1

  Versi 2 Versi 3

  Tempoh

  Pemantauan

  Mac 2015 Disember

  2015

  Jun

  2016

  Jadual Pemantauan Projek

  Pemantauan projek dibuat sebaik sahaja proses penambahbaikan dilaksanakan. Setiap maklumbalas yang diterima direkod dan diambil tindakan susulan.

  76

  Produk:

  BisApp

  Tindakan Susulan Tempoh

  Tindakan

  Versi 1 Menambahbaik rekabentuk BisApp versi 1 ke versi 2

  Tambah satu pembaris untuk penurunan harga

  dan semua pembaris boleh bergerak bebas

  kecuali pembaris skala utama.

  Dua reka bentuk: Bulatan dan segiempat tepat.

  April

  Jun 2015

  Versi 2 Menambahbaik rekabentuk BisApp versi 2 ke versi 3

  Skala GST 6% ditambah pada pembaris ke-2 iaitu

  pembaris utama.

  Menggunakan bahan yang lebih keras dan stabil

  untuk membuat BisApp

  Januari

  Februari

  2016

  Tindakan Susulan Projek

  Tindakan susulan diambil sebaik sahaja tamatnya tempoh setiap pemantauan. Penambahbaikan berterusan dibuat untuk menghasilkan projek yang berkualiti dan ciptaan nilai yang tinggi.

 • 11/10/2016

  39

  77

  Hakcipta

  (Copyright)

  Penyeragaman dalam menggunakan

  BisApp: Manual Penggunaan

  Sesi Latihan penggunaan BisApp

  kepada pensyarah dan pelajar

  78

 • 11/10/2016

  40

  79

  Gambarajah yang menunjukkan sembilan

  pembolehubah dalam BisApp

  Keseragaman Penggunaan BisApp di Sarawak

  80

  UiTM (Sarawak)

  Kampus Mukah

  Orang

  Awam

  UiTM

  (Sarawak)

  Kampus

  Samarahan 1

 • 11/10/2016

  41

  81

  Carta Pareto Sebelum menggunakan

  BisApp iaitu menggunakan

  kalkulator

  Carta Pareto Selepas menggunakan

  BisApp

  Carta bar berganda

  memperbandingkan masa

  yang diambil (dalam minit)

  untuk menyelesaikan

  masalah peruncitan

  mengikut kesukaran soalan 82

  FAEDAH

  Penjimatan Kos

  Operasi

  Memendekkan Tempoh

  Operasi

  Meningkatkan

  Produktiviti Operasi

  Meningkatkan

  Kepuasan Pelanggan

  Penjanaan Pendapatan

  0102030405060708090100

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Purata masa(menggunakan BissApp)

  Peratuslonggokan

  Pencapaian Projek

 • 11/10/2016

  42

  Carta Pareto Sebelum menggunakan

  BisApp iaitu menggunakan

  kalkulator

  Carta Pareto Selepas menggunakan

  BisApp

  Carta bar berganda

  memperbandingkan masa

  yang diambil (dalam minit)

  untuk menyelesaikan

  masalah peruncitan

  mengikut kesukaran soalan 83

  FAEDAH

  Penjimatan Kos

  Operasi

  Memendekkan Tempoh

  Operasi

  Meningkatkan

  Produktiviti Operasi

  Meningkatkan

  Kepuasan Pelanggan

  Penjanaan Pendapatan

  0102030405060708090100

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Purata masa(menggunakan BissApp)

  Peratuslonggokan

  Pencapaian dan Ciptaan Nilai : Faedah

  Persepsi para

  pensyarah matematik Persepsi para pelajar

  84

  FAEDAH

  Penjimatan Kos

  Operasi

  Memendekkan

  Tempoh Operasi

  Meningkatkan

  Produktiviti

  Operasi

  Meningkatkan

  Kepuasan

  Pelanggan

  Penjanaan

  Pendapatan

  Pencapaian dan Ciptaan Nilai : Faedah

 • 11/10/2016

  43

  85

  Pencapaian dan Ciptaan Nilai :

  Pengiktirafan Hakcipta

  86

  Pencapaian dan Ciptaan Nilai :

  Sokongan Rektor dan KPP

 • 11/10/2016

  44

  Semester Anggaran

  Pelajar Mengulang

  Implikasi

  bilangan kumpulan

  Implikasi

  Bilangan jam

  penggunaan bilik kuliah

  Disember - April

  2015 181 5 280

  Jun Oktober 2015 97 3 168

  Disember - April

  2016 51 2 112

  Jun Oktober 2016 26 1 56

  (Sumber: Laporan Peperiksaan Akhir Jabatan Sains Matematik UiTM Sarawak) 87

  Bila

  ngan Ja

  m P

  enggunaan

  Bilik

  kulia

  h B

  erkurang

  Bila

  ngan K

  um

  pula

  n P

  ela

  jar

  Mengula

  ng B

  erkurang

  Pencapaian dan Ciptaan Nilai :

  Impak kepada UiTM Sarawak

  Semester Bilangan

  Kelas

  Jumlah Jam

  Bimbingan

  Kos Pengendalian

  (RM)

  Disember - April

  2015 5 45 1,125.00

  Jun Oktober

  2015 5 30.25 1,512.50

  Disember - April

  2016 2 10.5 525.00

  (sumber : Laporan Penutup Aktiviti Bengkel Bimbingan Matematik Berkala

  Anjuran Jabatan Sains Matematik UiTM Sarawak) 88

  Untuk tempoh Disember 2014 sehingga April 2015 , bayaran honorarium ialah RM25 sejam manakala untuk tempoh Jun 2014 sehingga April 2015 , bayaran honorarium ialah RM50 sejam. (Sumber: Laporan Kewangan Jabatan)

  Kos p

  engendalia

  n

  Berkurang

  Bila

  ngan Ja

  m B

  imbin

  gan

  Berkurang

  Pencapaian dan Ciptaan Nilai :

  Impak kepada UiTM Sarawak

 • 11/10/2016

  45

  89

  Pencapaian dan Ciptaan Nilai :

  Penjimatan Kos

  Pengurangan Kos Utiliti (Elektrik)

  UiTM Sarawak

  Pengurangan kos kelas

  bimbingan

  Pengurangan kos syarahan sampingan

  Implikasi Pengurangan Jam Penggunaan Bilik Kuliah dan Kelas Bimbingan

  90

  Pencapaian dan Ciptaan Nilai :

  Impak kepada Masyarakat

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Persepsi 30 orang Peniaga Kecil

  terhadap BisApp

 • 11/10/2016

  46

  Peningkatan Morale: Perbandingan Penilaian Ahli

  Kumpulan sebelum dan selepas projek

  BIL CIRI-CIRI

  AHLI KUMPULAN

  PURATA 1 2 3 4 5

  1 Kerjasama 6 6 7 7 8 6.8

  10 10 10 10 10 10

  2 Penggunaan perisian komputer 7 7 7 6 6 6.6

  10 9 9 9 9 9.2

  3 Disiplin 7 6 7 8 7 7

  10 10 9 10 10 9.8

  4 Kefahaman 2 3 4 3 5 3.4

  10 8 9 7 9 8.6

  5 Penglibatan 6 4 7 8 7 6.4

  10 10 10 10 10 10

  6 Kepimpinan 6 5 4 7 6 5.6

  10 8 9 9 9 9

  7 Kreativiti 6 6 4 6 6 5.6

  10 10 9 9 9 9.4

  8 Pengurusan Masa 6 6 6 7 7 6.4

  10 10 9 10 10 9.8

  Sebelum

  Selepas 91

  Pencapaian dan Ciptaan Nilai :

  Impak kepada Ahli Kumpulan (Peningkatan Nilai)

  Skala Penilaian

  1-2 Sangat Lemah

  3-4 Lemah

  5-6 Sederhana

  7-8 Baik

  9-10 Cemerlang

  92

  Pencapaian dan Ciptaan Nilai :

  Impak kepada Ahli Kumpulan (Peningkatan Nilai)

  -Carta Radar-

 • 11/10/2016

  47

  Rancangan Pembangunan Kumpulan

  93

  BIL PROGRAM

  KEPERLUAN AHLI KUMPULAN

  PELAKSANAAN

  1 Bengkel Projek KIK Telah

  dilaksanakan

  pada 15/3/15

  2 Kursus Kemahiran

  Perisian Komputer

  Telah

  dilaksanakan

  pada 15/7/16

  (SPSS)

  3 Kursus

  Pengucapan Awam

  Telah

  dilaksanakan

  pada 30/9/16

  4 Kursus

  Pembangunan

  Kendiri

  Penerangan penggunaan BisApp kepada orang awam

  di Pameran Pendidikan di Summer Mall Kota

  Samarahan pada 25 26 Mei 2016

  94

 • 11/10/2016

  48

  Penglibatan dalam

  [email protected] MTDC 2016

  Sarawak di Hotel Pullman

  Kuching pada 19 Mei 2016

  95

  Penglibatan dalam pameran

  SIIDEx 2016 UiTM Sarawak

  pada 29-30 Januari 2016

  96

  Hasil Penulisan Berwasit Geran Penyelidikan

 • 11/10/2016

  49

  Terima Kasih

  97