by Ling Siew Ching - Pengurusan Disiplin 7 6 7 8 7 7 4 Kefahaman 2 3 4 3 5 3.4 5 Penglibatan 6 4 7 8...

download by Ling Siew Ching - Pengurusan Disiplin 7 6 7 8 7 7 4 Kefahaman 2 3 4 3 5 3.4 5 Penglibatan 6 4 7 8 7 6.4 6 Kepimpinan 6 5 4 7 6 5.6 7 Kreativiti 6 6 4 6 6 5.6 8 Pengurusan Masa 6

of 49

 • date post

  12-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of by Ling Siew Ching - Pengurusan Disiplin 7 6 7 8 7 7 4 Kefahaman 2 3 4 3 5 3.4 5 Penglibatan 6 4 7 8...

 • 11/10/2016

  1

  psilon Mathematica Omada

  by

  Profesor Madya Dr. Ling Siew Eng

  Ling Siew Ching

  Nor Hazizah Binti Julaihi

  Dr. Liew Chin Ying

  Syah Runniza Binti Ahmad Bakri

  Profesor Madya Dr. Rosita Haji Suhaimi (Fasilitator)

  Pengenalan Organisasi UiTM (1)

  UiTM Malaysia

  2

 • 11/10/2016

  2

  Pengenalan Organisasi UiTM (2)

  3

  Pengenalan Organisasi UiTM

  (3)

  4

 • 11/10/2016

  3

  Sejarah Perkembangan UiTM (Sarawak) (1)

  Semenggok

  1987 - 1991

  Semariang

  1991 - 1997

  ITM

  Batu Lintang

  1973 - 1987

  5

  Samarahan 1

  1997 - kini

  Samarahan 2

  2013 - kini

  UiTM

  Mukah (baru)

  2014 - kini

  Mukah (lama)

  2002 - 2014

  Sejarah Perkembangan UiTM (Sarawak) (2)

  UiTM (Sarawak)

  Kampus Samarahan 2

  UiTM (Sarawak)

  Kampus Samarahan 1

  UiTM (Sarawak)

  Kampus Mukah

  6

 • 11/10/2016

  4

  Carta Organisasi UiTM

  7

  Carta Organisasi UiTM (Sarawak)

  8

 • 11/10/2016

  5

  UiTM Cawangan Sarawak

  9

  Borang Pendaftaran KIK

  10

 • 11/10/2016

  6

  11

  Pengenalan Kumpulan

  epsilon Mathematica Omada (Excellent Mathematics Group)

  Kumpulan e-MO terdiri daripada lima pensyarah dari Jabatan Sains Matemaik (JSM) yang sentiasa prihatin

  terhadap kualiti pengajaran matematik di UiTM Sarawak,

  berpandukan misi membudayakan penyelidikan dan visi

  menghasilkan alat bantu mengajar yang inovatif dan efektif.

  Kumpulan e-MO telah berjaya menghasilkan satu produk yang dikenali sebagai Retail Business Calculation Ruler

  (REBCAR). Penyertaan buat pertama kalinya di dalam

  konvensyen KIK UiTM Sarawak 2016 diharap dapat

  merealisasiknan misi dan visi kumpulan ini.

 • 11/10/2016

  7

  13

  Pengenalan Logo Kumpulan

  13

  14

  Prof. Madya Dr. Ling Siew Eng (Ketua)

  Ling Siew Ching

  (Pensyarah Kanan)

  Dr. Liew Chin Ying

  (Pensyarah Kanan)

  Nor Hazizah Julaihi

  (Pensyarah Kanan)

  Syah Runniza Ahmad

  Bakri

  (Pensyarah)

  Prof. Madya Dr. Rosita Haji Suhaimi (Fasilitator)

  Carta Organisasi Kumpulan e-MO

  14

 • 11/10/2016

  8

  15

  15

  Profail Kumpulan e-MO (1)

  16

  Profail Kumpulan e-MO (2)

  16

 • 11/10/2016

  9

  17

  17

  Profail Kumpulan e-MO (3)

  18

  Bil Ahli **

  Tempoh Projek (Jan 2015 - Ogos 2016)

  2015 2016

  J F M A M J J O S O N D J F M A M J J O 1 Prof. Madya Dr. Ling Siew Eng 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

  2 Dr. Liew Chin Ying 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

  3 Ling Siew Ching 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

  4 Nor Hazizah binti Julaihi 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

  5 Syah Runniza binti Ahmad Bakri - - - 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

  Jumlah 4 4 4 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 10

  Kekerapan Mesyuarat = Hari Selasa dan Jumaat Peratus Kehadiran = (114/117)*100%

  Tempoh Mesyuarat = Berbeza mengikut keperluan = 97.44%

  Sebab Tidak Hadir = Cuti Tanpa Gaji

  Tindakan = Pengerusi Mesyuarat memaklumkan perkembangan projek ketika

  memulakan mesyuarat 18

  Profail Kumpulan e-MO (4)

 • 11/10/2016

  10

  19

  Pencapaian e-MO Projek Pertama

  19

  Modus Operandi e-MO

  20

  Laksana (Do)

  Cadangan Penyelesaian Persediaan Pelaksanaan ( Uji perubahan dan buat

  kajian berskala kecil)

  Periksa (Check) -Ujilari

  Penyelesaian Analisa pencapaian projek

  (Semak ujian, analisis

  keputusan dan kenal pasti

  apa yang telah dipelajari)

  Bertindak (Act)

  Pemantauan projek Penyeragaman projek Penilaian projek

  Rancang (Plan)

  Kenal pasti masalah kajian data awal pemilihan projek penjelasan projek sasaran Projek Analisis Punca Masalah Kutipan Data Pengesahan punca

  masalah

 • 11/10/2016

  11

  Jadual Perancangan & Pelaksanaan Projek

  Aktiviti 2015 2016

  Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt

  Kenalpasti Masalah

  P

  Kajian Data Awal

  Pemilihan Projek

  Penjelasan Projek

  Sasaran Projek Analisa Punca Masalah

  Kutipan Data

  (sebelum projek)

  Pengesahan Punca

  Masalah

  Cadangan

  Penyelesaian D

  Persediaan

  Pelaksanaan

  Ujilari Penyelesaian C

  Analisa Pencapaian

  Pemantauan Projek

  A Penyeragaman Projek

  Penilaian Projek

  21 Perancangan Pelaksanaan

  Pelan Bertindak 3

  Pelan Bertindak 2

  BisApp Versi 2

  KIK

  MUKAH

  Pencapaian Keseluruhan

  KS1 & KS2

  BissApp Versi 1

  Kajian Kes Kajian Kes

  Pelan Bertindak 1

  Analisa Pencapaian

  BisApp Versi 3

  22

  Pengagihan Tugas Ahli-ahli

  22

 • 11/10/2016

  12

  BIL CIRI-CIRI

  AHLI KUMPULAN

  PURATA 1 2 3 4 5

  1 Kerjasama 6 6 7 7 8 6.8

  2 Penggunaan

  perisian komputer 7 7 7 6 6 6.6

  3 Disiplin 7 6 7 8 7 7

  4 Kefahaman 2 3 4 3 5 3.4

  5 Penglibatan 6 4 7 8 7 6.4

  6 Kepimpinan 6 5 4 7 6 5.6

  7 Kreativiti 6 6 4 6 6 5.6

  8 Pengurusan Masa 6 6 6 7 7 6.4

  Penilaian Ahli Kumpulan (sebelum projek)

  23

  Penilaian Ahli Kumpulan Sebelum Projek

  (Carta Radar)

  Skala Penilaian

  1-2 Sangat Lemah

  3-4 Lemah

  5-6 Sederhana

  7-8 Baik

  9-10 Cemerlang

  24

 • 11/10/2016

  13

  25

  No Masalah Cadangan

  1. Asas matematik sebilangan pelajar adalah lemah Pn. Ling SC

  2. Jabatan tidak mempunyai program sendiri Pn. Nor Hazizah

  3. Peratusan kegagalan yang tinggi bagi kod kursus

  MAT112 PM Dr. Ling SE

  4. Peratusan kegagalan yang tinggi bagi kod Kursus

  MAT183 Dr. Liew CY

  5. Pensyarah kurang terlibat dalam penyelidikan PM Dr. Ling SE

  6. Pensyarah kurang mahir menjalankan penyelidikan Pn. Syah Runniza

  Sumber:

  Percambahan fikiran dalam kumpulan.

  26

  Tanggungjawab: PM Dr. Ling Siew Eng

 • 11/10/2016

  14

  Kepentingan Tinggi

  Kepentingan Rendah

  Keparahan

  Tinggi

  Keparahan

  Rendah

  10

  10

  0

  0

  KEPENTINGAN KEPARAHAN SKALA

  Sangat Penting Sangat Parah 9 10

  Penting Parah 7 8

  Sederhana Sederhana 5 6

  Kurang Penting Kurang Parah 3 4

  Tidak Penting Tidak Parah 0 - 2

  27 Tanggungjawab: Nor Hazizah Julaihi

  Masalah

  Faedah

  Penjimatan

  Kos Operasi

  Memendek-

  kan Tempoh

  Operasi

  Meningkatkan

  Produktiviti

  Operasi

  Meningkatkan

  Kepuasan

  Pelanggan

  Penjanaan

  Pendapatan

  Jumlah

  Skor Pangkat

  Asas matematik sebilangan pelajar adalah lemah

  32 76 95 95 73 371/

  500 3

  Jabatan tidak mempunyai program sendiri

  66 32 42 78 35 253/

  500 6

  Peratusan kegagalan yang tinggi bagi kod kursus MAT112

  98 95 80 96 87 456/

  500 1

  Peratusan kegagalan yang tinggi bagi kod Kursus MAT183

  82 95 75 95 88 435/

  500 2

  Pensyarah kurang terlibat dalam penyelidikan

  74 81 68 73 72 368/

  500 4

  Pensyarah kurang mahir menjalankan penyelidikan

  66 73 66 69 60 334/

  500 5

  Relevansi SKALA

  Sangat Relevan 5 Lebih Relevan 4 Relevan 3 Kurang Relevan 2

  Tidak Relevan 1 28

  Jumlah skor Minimum =20 orang X 1 = 20 Maximum = 20 orang X 5 = 100

  Data dikumpul daripada 20 orang pensyarah Jabatan Sains Matematik

 • 11/10/2016

  15

  29

  30

  Analisa Faedah Kebaikan jika diselesaikan Keburukan jika tidak diselesaikan

  Peratusan

  kegagalan yang

  tinggi bagi kod

  kursus MAT112

  Meningkatkan keputusan pelajar Menjimatkan kos pengendalikan kelas

  bimbingan berlebihan

  Meningkatkan keyakinan pelajar kerana kursus ini ditawarkan pada semester 1

  Memudahkan pensyarah yang mengajar Memupuk minat mempelajari matematik

  Tidak minat belajar matematik Dropout kerana kursus ini turut

  diambil oleh pelajar aliran sastera dan

  merupakan kursus wajib lulus.

  Mencatakkan peratusan kegagalan tinggi sehingga ada program mencapai peratus

  kegagalan setinggi 80% (program BM118

  April 2015

  Peratusan

  kegagalan yang

  tinggi bagi kod

  Kursus MAT183.

  Meningkatkan keputusan Menjimatkan kos mengendalikan kelas

  bimbingan berlebihan

  Meningkatkan keyakinan pelajar -meningkatkan semangat pensyarah

  mengajar

  Tidak minat belajar matematik Peratusan kegagalan tinggi

  Asas matematik

  sebilangan pelajar

  adalah lemah.

  Boleh mengikuti pelajaran

  Meningkatkan keyakinan diri

  Tidak boleh mengikuti pelajaran

  Keyakinan diri rendah

  Tanggungjawab: Syah Runniza Ahmad Bakri

 • 11/10/2016

  16

  31

  Kesimpulan: Masalah kegagalan MAT 112 lebih

  serius berb