Bab 1 pengenalan kpd teknologi pendidikan

of 29/29
Facuty of Technical and Vocational Education University Tun Hussein Onn Malaysia
 • date post

  22-Jan-2018
 • Category

  Education

 • view

  127
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Bab 1 pengenalan kpd teknologi pendidikan

 1. 1. Facuty of Technical and Vocational Education University Tun Hussein Onn Malaysia
 2. 2. Berasal dari perkataan greek technologia", "" yg bermaksud sesuatu perlakuan yang sistematik dalam sesuatu bidang seni Sumber: wikipedia
 3. 3. Applikasi saintifik secara sistematik ATAU kesatuan ilmu yang lain kepada praktis tugas Galbraith (1967)
 4. 4. Takrif awal Teknologi Pendidikan Teknologi pendidikan adalah adalah sesuatu yang komplek, proses bersepadu yang melibatkan orang, prosedur, idea, peranti dan peraturan untuk menganalisa masalah dan mencadang, melaksana, menilai dan mengurus penyelesaian kepada masalah yang melibatkan segala aspek dalam pembelajaran(AECT, 1977).
 5. 5. Apakah teknologi? Apakah pengajaran? Apakah teknologi pengajaran? Apakah teknologi pendidikan? Apakah reka bentuk pengajaran?
 6. 6. The systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks (Galbraith, 1967) Technology is not a tool- it is an art or science of how to use a tool for a purpose (Evan & Nation , 2000)
 7. 7. Membina manusia yang lebih baik (Wan Zah Wan Ali, 2000) Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka yang berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar, memastikan perubahan kefahaman yang menggalakkan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran. (Ramsden, 1993 et al)
 8. 8. Satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta mereka bentuk, menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah- masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal (Yusuf Hashim, 1998)
 9. 9. Aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan (BTP, 1991)
 10. 10. Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan reka bentuk, pengembangan, penggunaan, pengurusan dan penilaian proses dan sumber untuk pembelajaran (Yusup Hashim 1998).
 11. 11. Teori & Amalan PenggunaanPengembangan Reka Bentuk Pengurusan Penilaian
 12. 12. Teori: ialah pengetahuan saintifik yang teruji. Ianya mengandungi konsep, konstruk, prinsip dan saranan yang menyumbang kepada pembinaan pengetahuan baru.
 13. 13. Amalan: ialah proses aplikasi konsep, konstruk, prinsip dan saranan untuk menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang terancang.
 14. 14. Reka Bentuk: mengandungi reka bentuk sistem pengajaran, mesej/maklumat, strategi pengajaran dan penentuan ciri-ciri dan keperluan pembelajaran.
 15. 15. Pengembangan: mengendungi teknologi cetak, teknologi pandan dengar, teknologi berasaskan komputer dan teknologi bersepadu.
 16. 16. Penggunaan: mengandungi penggunaan media, penyerapan inovasi, pelaksanaan dan institutionalisasi dan polisi dan peraturan
 17. 17. Pengurusan mengandungi pengurusan projek, pengurusan sumber, pengurusan sistem penyampaian dan pengurusan maklumat.
 18. 18. Penilaian: mengandungi analisis masalah, pengukuran rujukan kriteria, penilaian formatif dan penilaian sumatif.
 19. 19. Mempertingkatkan kualiti pengajaran yang kita laksanakan semata-mata untuk mengoptimumkan pembelajaran pelajar Penggunaan alat/media menimbulkan beberapa implikasi: Melicinkan proses P&P Menjimatkan masa, tenaga & ruang Mengelakkan kebosanan pelajar Mengelakkan berlakunya salah tafsir Membetulkan kekeliruan Merangsang pengalaman pelajar
 20. 20. Motivasi Menarik minat pelajar Mengikat pelajar melalui hasil kerja Meningkat persepsi kawalan Unique instructional capabilities Menghubungkan pelajar kepada sumber maklumat Membantu pelajar visualize masalan dan penyelesaian Menjejak progres pelajar Menghubung pelajar kepada alat2 pembelajaran
 21. 21. Sokongan kepada pendekatan baru Pembelajaran kooperatif Pembelajaran kolaboratif Berkongsi kepintaran Penyelesaian masalah dan kemahiran peringkat tinggi
 22. 22. Meningkatkan Produktiviti Guru Banyak masa untuk berkerja dengan murid2 dengan membantu hasil mereka dan merekod tugasan mereka. Menyediakan maklumat dengan lebih tepat dan cepat Membenarkan guru menghasilkan lebih perhatian kepada material mesera pelajar dengan lebih cepat.
 23. 23. Memerlukan kemahiran untuk era maklumat Literasi teknologi Literasi maklumat Literasi visual
 24. 24. Satu proses yang bersistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran (Dick & Reiser, 1989) Mencipta spesifikasi pengajaran dengan terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyelenggaraan suatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran (Richey, 1986)
 25. 25. Reka bentuk pengajaran ialah satu pendekatan sistematik bagi seluruh proses pengajaran yang melibatkan: Mereka bentuk (deisgn) Membina Menilai dan Menggunakannya (Gustafson, 1991)
 26. 26. Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Merekabentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem (Richey, 1986)
 27. 27. RP terbahagi kepada tiga komponen: Berorientasikan bilik darjah Berskala kecil, bertumpu bagi satu masa pembelajaran- cth model ASSURE Berorientasikan produk- cth Reigeluth (1990) Berorientasikan sistem Berskala besar dan melibatkan perancangan jangka panjang- cth Dick & Carey (1979) (Gustafon, 1991)
 28. 28. Selain mewujudkan pengajar yang kompeten, tumpuan utama RP ialah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap membantu mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar sekaligus membantu pembinaan disiplin yang positif.
 29. 29. Terima Kasih