Aukso nanodalelių ir π-π konjuguoto polimero polipirolo taikymas

Click here to load reader

 • date post

  31-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  245
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Aukso nanodalelių ir π-π konjuguoto polimero polipirolo taikymas

 • VILNIAUS UNIVERSITETAS

  FIZINI IR TECHNOLOGIJOS MOKSL CENTRO

  CHEMIJOS INSTITUTAS

  JAROSLAV VORONOVI

  AUKSO NANODALELI IR - KONJUGUOTO

  POLIMERO POLIPIROLO TAIKYMAS GLIUKOZS

  BIOLOGINIUOSE JUTIKLIUOSE

  Daktaro disertacija

  Fiziniai mokslai, chemija (03 P)

  Vilnius, 2014 metai

 • 2

  Disertacija buvo ruoiama 2009 2013 metais Vilniaus universitete, Chemijos

  fakultete, Analizins ir aplinkos chemijos katedroje.

  Moksliniai vadovai:

  doc. dr. Almira Ramanaviien (Vilniaus universitetas, fizikiniai

  mokslai, chemija 03 P) (nuo 2010-11-23 iki 2013-09-30)

  prof. habil. dr. Arnas Ramanaviius (Vilniaus universitetas,

  fizikiniai mokslai, chemija 03 P) (nuo 2009-10-01 iki 2010-11-22)

 • 3

  TURINYS

  SANTRUMPOS ........................................................................................................................ 5

  1 VADAS ............................................................................................................................ 7

  2 LITERATROS APVALGA ....................................................................................... 11

  2.1 Pagrindiniai jutikli tipai ......................................................................................... 11

  2.2 Gliukozs biologiniai jutikliai ................................................................................. 12

  2.2.1 Gliukozs biologini jutikli signalo vertikliai ............................................... 12

  2.2.2 Elektrocheminiai gliukozs biologiniai jutikliai ............................................. 13

  2.3 Amperometriniai tyrimo metodai ............................................................................ 16

  2.4 Elektron pernaos tarpininkai ................................................................................ 18

  2.4.1 Daniausiai naudojami elektron pernaos tarpininkai ................................... 19

  2.5 Gliukozs oksidaz .................................................................................................. 20

  2.5.1 Ferment imobilizavimo bdai ....................................................................... 21

  2.6 - konjuguoti polimerai ......................................................................................... 23

  2.6.1 Polipirolo monomeras - pirolas ....................................................................... 23

  2.6.2 Polipirolas ....................................................................................................... 24

  2.7 Aukso nanodalels .................................................................................................. 27

  2.7.1 Aukso nanodaleli sintez vandeninje ir organinje terpje ......................... 27

  2.7.2 Aukso nanodaleli koloidinio tirpalo stabilumas ............................................ 31

  2.7.3 Aukso nanodaleli panaudojimas biologiniuose jutikliuose ........................... 36

  3 TYRIM APVALGA IR DARBO METODOLOGIJA ............................................... 41

  3.1 Reagentai ir mediagos ........................................................................................... 41

  3.2 Matavimo ranga ..................................................................................................... 42

  3.2.1 Elektrochemini tyrim ranga ir elektrodai ................................................... 42

  3.2.2 Atomini jg mikroskopas ............................................................................ 43

  3.2.3 UV-vis spektrofotometras ............................................................................... 45

  3.3 Eksperimentins procedros ................................................................................... 45

  3.3.1 Aukso nanodaleli sintez ............................................................................... 45

  3.3.2 Anglies elektrodo paviriaus paruoimas bei jo modifikavimas gliukozs

  oksidaze ir aukso nanodalelmis ..................................................................................... 47

  3.3.3 Anglies elektrodo padengimas chemikai susintetintu polipirolo sluoksniu ... 48

  3.3.4 Amperometriniai matavimai ........................................................................... 50

  4 TYRIM REZULTATAI IR J APTARIMAS ............................................................. 51

  4.1 Gliukozs biologinis jutiklis naudojant elektrod modifikuot gliukozs oksidaze ir

  aukso nanodalelmis ........................................................................................................... 51

  4.1.1 Aukso nanodaleli (13,0 nm) takos gliukozs biologinio jutiklio analiziniam

  signalui tyrimas ............................................................................................................... 51

  4.1.2 Gliukozs biologinio jutiklio modifikuoto aukso nanodalelmis ir gliukozs

  oksidaze tyrimas AFM .................................................................................................... 56

  4.1.3 Gliukozs biologinio jutiklio modifikuoto aukso nanodalelmis ir gliukozs

  oksidaze stabilumo tyrimas ............................................................................................. 58

  4.2 Skirtingo dydio aukso nanodaleli takos gliukozs amperometriniam nustatymui

  tyrimas ................................................................................................................................. 59

 • 4

  4.3 Aukso nanodaleli esani tirpale takos gliukozs elektrocheminiam nustatymui

  tyrimas ................................................................................................................................. 62

  4.4 13,0 nm aukso nanodaleli bei - konjuguoto polimero polipirolo taikymas

  gliukozs biologiniame jutiklyje ......................................................................................... 70

  4.4.1 Gliukozs biologinio jutiklio modifikuoto aukso nanodalelmis, gliukozs

  oksidaze, bei - konjuguoto polimero polipirolo sluoksniu tyrimas AJM .................... 74

  4.5 Skirtingo dydio aukso nanodaleli bei - konjuguoto polimero polipirolo takos

  gliukozs amperometriniam nustatymui tyrimas ................................................................ 75

  4.6 Elektrochemikai susistetinto - konjuguoto polimero polipirolo taikymas

  biologiniuose jutikliuose ..................................................................................................... 77

  4.7 Gliukozs oksidazi iskirt i skirting pelsini grybeli bei vairi elektron

  pernaos tarpinink atranka efektyviam gliukozs amperometriniam nustatymui ............. 81

  IVADOS ............................................................................................................................... 90

  PUBLIKACIJOS DISERTACIJOS TEMA ............................................................................ 92

  KITOS AUTORIAUS PUBLIKACIJOS NETRAUKTOS DISERTACIJ....................... 92

  PRANEIM MOKSLINSE KONFERENCIJOSE TEZS ............................................... 93

  LITERATRA ........................................................................................................................ 96

 • 5

  SANTRUMPOS

  -MF -metilferocenmetanolis

  AJM atomini jg mikroskopas

  AuND aukso nanodalels

  CV ciklin voltamperometrija

  DLVO Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek dsnis

  ELP elektrai laids polimerai

  EPT elektron pernaos tarpininkas

  FAD flavino adenino dinukleotidas

  FC ferocenas

  FCA ferocenkarboksilin rgtis

  FCAld ferocenkarboksialdehidas

  FMS N-metilfenazino metosulfatas

  GA glutaro aldehidas

  Glu gliukoz

  GOx gliukozs oksidaz

  GOxP.adametzii gliukozs oksidaz iskirta i Penicillium adametzii pelsini grybeli

  GOxP. funiculosum gliukozs oksidaz iskirta i Penicillium funiculosum pelsini

  grybeli

  GOxA.niger gliukozs oksidaz iskirta i Aspergillus niger pelsini grybeli

  GR grafito elektrodas

  GR/GOx grafito elektrodas modifikuotas GOx

  GR/AuND/GOx grafito elektrodas modifikuotas AuND, o po to GOx

  GR/GOx/AuND grafito elektrodas modifikuotas GOx, o po to AuND

  GR/GOx/PPy grafito elektrodas modifikuotas GOx ir PPy sluoksniu

  GR/GOx/AuND/PPy grafito elektrodas modifikuotas GOx, AuND ir PPy sluoksniu

  ITO indio alavo oksidas

  Imax maksimalus srovs stipris

  KM Michaelis konstanta

  Py pirolas

  PPy polipirolas

  PPR paviriaus plazmono rezonansas

  Pt platina

  Pt/PPy platinos elektrodas modifikuotas PPy

 • 6

  Pt/PPy/GOx platinos elektrodas modifikuotas PPy ir GOx

  QCM kvarco kristalo mikrogravimetrins svarstykls

  SAM savitvarkis monosluoksnis

  SEM skenuojantis elektroninis mikroskopas

  TCNQ tetracianochinodimetanas

  TOAB tetraoktilamonio bromidas

  TTF tetratiofulvalenas

  Vmax maksimalus fermentins reakcijos greitis

 • 7

  1 VADAS

  Biologiniai jutikliai yra labai svarbi iuolaikins analizins chemijos

  priemon. Naujos kartos elektrocheminiai biologiniai jutikliai isprendia

  tokias svarbias analizini sistem problemas, kaip specifikumas, stabilumas

  bei atrankumas [1]. Analiz panaudojant biologinius jutiklius yra greita,

  paprasta ir pigi [2]. Labai plaiai ir skmingai naudojami amperometriniai

  biologiniai jutikliai modifikuoti vairiais elektroaktyviais junginiais, fermentais

  bei nanodalelmis.

  Fermentas gliukozs oksidaz (GOx) iskirtas i pels