ARI e-Newsletter May 2014

of 9 /9
Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο Σειρά 5, Τεύχος 3, Μάιος 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1 Δρ Δώρα Χειμωνίδου Διευθύντρια ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τι θα διαβάσετε Χαιρετισμός Διευθύντριας ΙΓΕ 1 Υπογραφή μνημονίου μεταξύ ΙΓΕ και Πανεπιστημίου Λευκωσίας 2 Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος ARIMNET2 (FP7 – ERANET 2013- RTD) 2 SmartFarmer – Ανάλυση αναγκών για τις υπερτροφές στην Κύπρο 3 Επιστημονική συνάντηση στην Αθήνα στα Πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας 3 Πρόγραμμα “Adapting Agriculture to Climate Change: Collecting, Protecting and Preparing Crop Wild Relatives” 4 Συμμετοχή του ΙΓΕ στο Πρόγραμμα «UGreenS» 4 Δενδροφύτευση κυπριακών ελαιών για τη δημιουργία του «Ελαιώνα της Γνώσης» 5 Συμμετοχή στη συνάντηση της ομάδας εργασίας για την καταγραφή και διαχείριση πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Εστιακού Σημείου για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους 5 Παρουσίαση του αποδεικτικού αγρού του Τμήματος Γεωργίας 6 Νέα μοριακή μέθοδος ταυτοποίησης και διαχωρισμού των ιοειδών Citrus exocortis και Ηοp stunt viroids, που σχετίζονται με τις ασθένειες του εξοκόρτη και της καχεξίας στα εσπεριδοειδή 6 Διάλεξη με τίτλο: Ιοειδή, τα μικροσκοπικά αλλά δυναμικά παθογόνα των φυτών 7 Ημερίδα για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου 7 Χαιρετισμός Διευθύντριας ΙΓΕ Αγαπητοί αναγνώστες, Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο νέο τεύχος του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (e-Newsletter) το οποίο καλύπτει την περίοδο Φεβρουαρίου–Απριλίου 2014. Πιστεύουμε ότι θα βρείτε νέα και ενδιαφέροντα θέματα, που σχετίζονται με δραστηριότητες του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών. Καλή ανάγνωση!

description

This edition of the ARI e-Newsletter covers topics for the period February-April 2014.

Transcript of ARI e-Newsletter May 2014

Page 1: ARI e-Newsletter May 2014

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο Σειρά 5, Τεύχος 3, Μάιος 2014

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1

Δρ Δώρα Χειμωνίδου Διευθύντρια

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Τι θα διαβάσετε

Χαιρετισμός Διευθύντριας ΙΓΕ 1

Υπογραφή μνημονίου μεταξύ ΙΓΕ και Πανεπιστημίου Λευκωσίας 2

Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος ARIMNET2 (FP7 – ERANET 2013- RTD) 2

SmartFarmer – Ανάλυση αναγκών για τις υπερτροφές στην Κύπρο 3

Επιστημονική συνάντηση στην Αθήνα στα Πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας 3

Πρόγραμμα “Adapting Agriculture to Climate Change: Collecting, Protecting and Preparing Crop Wild Relatives” 4

Συμμετοχή του ΙΓΕ στο Πρόγραμμα «UGreenS» 4

Δενδροφύτευση κυπριακών ελαιών για τη δημιουργία του «Ελαιώνα της Γνώσης» 5

Συμμετοχή στη συνάντηση της ομάδας εργασίας για την καταγραφή και διαχείριση πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Εστιακού Σημείου για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους 5

Παρουσίαση του αποδεικτικού αγρού του Τμήματος Γεωργίας 6

Νέα μοριακή μέθοδος ταυτοποίησης και διαχωρισμού των ιοειδών Citrus exocortis και Ηοp stunt viroids, που σχετίζονται με τις ασθένειες του εξοκόρτη και της καχεξίας στα εσπεριδοειδή 6

Διάλεξη με τίτλο: Ιοειδή, τα μικροσκοπικά αλλά δυναμικά παθογόνα των φυτών 7

Ημερίδα για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου 7

Χαιρετισμός Διευθύντριας ΙΓΕ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο νέο τεύχος του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (e-Newsletter) το οποίο καλύπτει την περίοδο Φεβρουαρίου–Απριλίου 2014. Πιστεύουμε ότι θα βρείτε νέα και ενδιαφέροντα θέματα, που σχετίζονται με δραστηριότητες του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Καλή ανάγνωση!

Page 2: ARI e-Newsletter May 2014

Σειρά 5, Τεύχος 3, Μάιος 2014 Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 2

Υπογραφή μνημονίου μεταξύ ΙΓΕ και Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Στις 5 Μαρτίου 2014 υπογράφτηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και διερευνήθηκαν οι προοπτικές για μελλοντικές συνεργασίες.

Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος ARIMNET2 (FP7 – ERANET 2013- RTD)

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) εκπροσωπεί την Κύπρο στο πρόγραμμα συνεργασίας του 7ου

Προγράμματος

Πλαισίου ARIMNET2 “Coordination of Agricultural Research in the Mediterranean”, που άρχισε το Δεκέμβριο του

2013. Το πρόγραμμα έχει σκοπό το συντονισμό της γεωργικής έρευνας στη λεκάνη της Μεσογείου και σ αυτό

συμμετέχουν 15 Μεσογειακές χώρες (νέες χώρες η Μάλτα, Κροατία και Σλοβενία). Στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2014

πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off meeting) του προγράμματος στη Ρώμη.

Από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στη συνάντηση συμμετείχαν οι Δρ Μαρίνος Μάρκου, Πρώτος Λειτουργός

Γεωργικών Ερευνών και Δρ Βασίλης Βασιλείου, Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης έγινε παρουσίαση από τον κ. Francois Constantin της Μόνιμης Επιτροπής

Γεωργικής Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προοπτικές που αφορούν τον συντονισμό των ερευνητικών

δράσεων στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. Ακολούθησε λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος ARIMNet2 από τη

συντονίστρια Dr. Florence Jacquet, τον σκοπό και τους στόχους του έργου, τις χώρες, οργανισμούς και άλλους φορείς

που συμμετέχουν, κ.ά. Στη συνέχεια, έγιναν σύντομες παρουσιάσεις από τους υπεύθυνους της κάθε Δέσμης

Εργασίας, όπου αναφέρθηκαν οι στόχοι, η μεθοδολογία, τα παραδοτέα και τα χρονοδιαγράμματα για κάθε μια από

αυτές. Ακολούθησαν δύο παράλληλες συνεδρίες (parallel sessions), στις οποίες συζητήθηκαν σε βάθος ζητήματα που

αφορούν τις Δέσμες Εργασίες WP1: Developing an Integrated Strategic Research Agenda και WP3: Monitoring, follow-

up and impact assessment of calls and funded research projects.

Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης έγινε παρουσίαση από τον Δρ Jose Bonfim από το Ίδρυμα Επιστημών και Τεχνολογίας (FCT) της Πορτογαλίας, για τη δυναμική και προοπτικές της Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας, μέσα από τις εμπειρίες προηγούμενων ή και υφιστάμενων συνεργασιών, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρω-Μεσογειακής περιοχής. Ακολούθησαν δύο παράλληλες συνεδρίες όπου συζητήθηκαν επιμέρους ζητήματα των Δεσμών Εργασίας WP2: Preparation and Launching of Joint Calls for Transnational, WP6: Outreach and Communication, WP4: Implementing joint activities και WP5: From Research to Innovation. Μετά οι ομάδες συναντήθηκαν και συμφώνησαν στα θέματα που συζητήθηκαν για όλες τις Δέσμες Εργασίας, ετοιμάζοντας και ημερολόγιο με τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν τις προγραμματισμένες εργασίες τους επόμενους μήνες ανά Δέσμη Εργασίας.

Page 3: ARI e-Newsletter May 2014

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο Σειρά 5, Τεύχος 3, Μάιος 2014

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 3

SmartFarmer – Ανάλυση αναγκών για τις υπερτροφές στην Κύπρο

Το έργο SmartFarmer «Βελτίωση δεξιοτήτων για «Έξυπνες» Καλλιέργειες ως ένα

καινοτόμο εργαλείο Αγροτικής και Οικονομικής ανάπτυξης» στοχεύει στη δημιουργία

και ανάπτυξη ενός προγράμματος

εκπαίδευσης, μιας μακροπρόθεσμης

ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπερτροφών

(superfoods) και ενός εγχειριδίου (guide

book). Τα πιο πάνω αποσκοπούν στο να

ενισχυθεί η διάδοση και η μεταφορά της

γνώσης και της καινοτομίας στις αγροτικές

περιοχές που εξειδικεύονται στην καλλιέργεια

επιλεγμένων υπερτροφών (π.χ. goji berries, blueberries κλπ).

Στο πλαίσιο του έργου SmartFarmer (http://www.smartfarmerproject.eu),

ξεκίνησαν οι εργασίες από όλους τους εταίρους σχετικά με την Ανάλυση Αναγκών (Needs Analysis). Όσον αφορά την

ανάλυση αναγκών στην Κύπρο, με σκοπό τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε

παραγωγούς και Μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις (SME’s) που ασχολούνται με την παραγωγή, μεταποίηση και

εμπορία υπερτροφών (superfoods). Ως εκ τούτου συλλέχθηκαν συνολικά 28 ερωτηματολόγια για την ποσοτική

ανάλυση και πραγματοποιήθηκαν 10 συνεντεύξεις για την ποιοτική ανάλυση. Η συλλογή των πρωτογενών

δεδομένων έγινε σε συνεργασία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

(εταίροι του έργου από την Κύπρο). Θα ακολουθήσει η επεξεργασία των δεδομένων και η ετοιμασία σχετικής

έκθεσης.

Επιστημονική συνάντηση στην Αθήνα στα Πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας

Στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώθηκε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου στις 23 Απριλίου 2014 στην Αθήνα από το Joint Research Center (JRC) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων της Ελλάδας. Το θέμα της συνάντησης ήταν “Scientific support to Agriculture: Competitiveness, quality and sustainability” και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών έλαβε πρόσκληση εκπροσώπησης στο ανώτατο επίπεδο με ομιλία από τη Διευθύντρια ΙΓΕ Δρ Δώρα Χειμωνίδου. Συμμετείχε επίσης η Δρ Διονυσία Φασούλα, ΛΓΕ Α’. Η ομιλία της Διευθύντριας στην ενότητα του συνεδρίου “The plant-omics revolution and its implications in plant breeding and cultivation” αναφέρθηκε στο σύνολο της προσφοράς του ΙΓΕ στην Κύπρο και επίσης στις διεθνώς καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες της Προγνωστικής Φαινοτύπισης (Prognostic whole-plant Field Phenotyping) που αναπτύσσει το ΙΓΕ στο Σταθμό Ζυγίου.

Page 4: ARI e-Newsletter May 2014

Σειρά 5, Τεύχος 3, Μάιος 2014 Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 4

Πρόγραμμα “Adapting Agriculture to Climate Change: Collecting, Protecting and Preparing Crop Wild Relatives”

Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα

“Adapting Agriculture to Climate Change: Collecting, Protecting and Preparing Crop Wild Relatives”. Το Πρόγραμμα

χρηματοδοτείται από το Global Crop Diversity TRUST και έχει

διάρκεια δύο χρόνια (Φεβρουάριος 2014 – Δεκέμβριος 2015).

Σκοπός του Προγράμματος είναι η συλλογή και διατήρηση 193

καταχωρήσεων σπόρων από 35 ιθαγενή φυτά της κυπριακής

χλωρίδας που είναι άγριοι συγγενείς σημαντικών

καλλιεργούμενων ειδών. Οι άγριοι συγγενείς των

καλλιεργούμενων ειδών θεωρούνται σημαντική πηγή γονιδίων για

αντιμετώπιση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων και στην

προσαρμογή των νέων ποικιλιών στην κλιματική αλλαγή. Οι

καταχωρήσεις των σπόρων θα διατηρούνται στην Τράπεζα

Γενετικού Υλικού του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, στην

Τράπεζα Γενετικού Υλικού της ICARDA και στη Millennium Seed

Bank, Royal Botanical Garden, KEW. Το ΙΓΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα με το Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών, κ.

Άγγελο Κυρατζή.

Συμμετοχή του ΙΓΕ στο Πρόγραμμα «UGreenS»

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών συμμετέχει στο Πρόγραμμα με τίτλο

«Urban Greening Systems for the Mediterranean Region (UGreenS)» στο

οποίο συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο Frederick. Το Πρόγραμμα

εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης “Leonardo

Da Vinci – Transfer of Innovation”.

Το Πρόγραμμα «UGreenS» στοχεύει στην ανάλυση, υιοθέτηση και μεταφορά γνώσης, από χώρες οι οποίες κατέχουν την

τεχνογνωσία όπως Ισπανία και Ελλάδα, σε άλλες Μεσογειακές χώρες όπως Κύπρος και Μάλτα μέσω της δημιουργίας και

της ανάπτυξης εκπαιδευτικού Προγράμματος που αφορά τις Τεχνολογίες Αστικού Πρασίνου (Urban Greening

Technologies). Οι τεχνολογίες Αστικού Πρασίνου, χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως πράσινα δώματα (φυτοδώματα, green

roofs) και κρεμαστών κήπων (living walls) οι οποίες και έχουν τη δυνατότητα να μετριάσουν τις επιπτώσεις φαινομένων

της αστικής θερμικής νησίδας (urban heat island). Επιπλέον, θα δημιουργήσει το Πλαίσιο και τη βάση για την περαιτέρω

ανάπτυξη αυτών των νέων μεθόδων και τεχνολογιών για το μέλλον. Το Πρόγραμμα θα βοηθήσει την ανάπτυξη της

γνώσης και επιδεξιοτήτων των ατόμων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας

καθώς και σε γραφεία που εκτελούν χρέη συμβούλων σε Περιβαλλοντικά/ενεργειακά θέματα στις χώρες που

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας στην αειφόρο οικοδόμηση και

ανάπτυξη.

Στο Πρόγραμμα “UGreenS” συμμετέχουν 9 εταίροι από 4 χώρες της Ε.Ε. (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία και Μάλτα) και έχει διάρκεια 24 μήνες. Το ΙΓΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα με τη Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών, κ. Λουκία Βασιλείου.

Page 5: ARI e-Newsletter May 2014

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο Σειρά 5, Τεύχος 3, Μάιος 2014

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 5

Δενδροφύτευση κυπριακών ελαιών για τη δημιουργία του «Ελαιώνα της Γνώσης»

Δενδροφύτευση κυπριακών ελαιών για τη δημιουργία του «Ελαιώνα της Γνώσης» διοργανώθηκε από το

Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Δασών (21η Μαρτίου) στο χώρο της

Πανεπιστημιούπολης. Η δενδροφύτευση έγινε με την υποστήριξη του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου

Γεωργικών Ερευνών και εντάσσεται στο πλαίσιο της

περιβαλλοντικής ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην εκδήλωση

συμμετείχαν φοιτητές, καθηγητές και τα μέλη του

διοικητικού προσωπικού, που μαζί με τον πρύτανη,

καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, φύτεψαν τα

δενδρύλλια στον «Ελαιώνα της Γνώσης». Μεταξύ άλλων

παραβρέθηκαν ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής

πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

Περιβάλλοντος κ. Αδάμος Αδάμου και κ. Γιώργος

Περδίκης - αντίστοιχα, εκπρόσωποι του Τμήματος

Γεωργίας και του Τμήματος Δασών, και ο κοσμήτορας

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου,

καθηγητής Ανδρέας Αδάμ. Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών εκπροσώπησαν εκ μέρους της Διευθύντριας ο Δρ

Δαμιανός Νεοκλέους και ο Δρ Αναστάσης Χρίστου.

Συμμετοχή στη συνάντηση της ομάδας εργασίας για την καταγραφή και διαχείριση πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Εστιακού Σημείου για

τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους

Στις 4-6 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη

επιστημονική συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού

Εστιακού Σημείου για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους (ERFP),

με θέμα την καταγραφή και διαχείριση δεδομένων για τις

ντόπιες φυλές ζώων στις χώρες της Ευρώπης. Στη συνάντηση

συμμετείχε η Δρ Γεωργία Χατζηπαύλου, η οποία τελεί ως

εθνικός συντονιστής ζωικών γενετικών πόρων στο ERFP και στον

Παγκόσμιο Οργανισμό για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (FAO). Η

συνάντηση αυτή κρίθηκε σκόπιμη κυρίως για συζήτηση νέων

δεδομένων σχετικά με την κατηγοριοποίηση των ντόπιων και

εξωτικών φυλών αγροτικών ζώων στην Ευρώπη και την

ενημέρωση της πλατφόρμας EFABIS, στην οποία συμμετέχει και

η Κύπρος, με τα σχετικά στοιχεία, πριν τις 30 Απριλίου 2014.

Συζητήθηκαν επίσης κάποιες προσθήκες στην πλατφόρμα

EFABIS αλλά και περαιτέρω ενέργειες των μελών της ομάδας εργασίας για ενθάρρυνση και αρωγή προς τις χώρες-

μέλη του ERFP, οι οποίες δε συμμετέχουν επαρκώς στην τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Εστιακού Σημείου ή

του FAO για την κατάσταση των πληθυσμών των ντόπιων και εξωτικών φυλών αγροτικών ζώων στις χώρες τους.

Page 6: ARI e-Newsletter May 2014

Σειρά 5, Τεύχος 3, Μάιος 2014 Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 6

Ποικιλία ΙΓΕ

Εισαγόμενη

Παρουσίαση του αποδεικτικού αγρού του Τμήματος Γεωργίας

Στις 11 Απριλίου έγινε στο Κιβισίλι Λάρνακας η παρουσίαση του αποδεικτικού αγρού του Τμήματος Γεωργίας. Παρόντες στην παρουσίαση ήταν Λειτουργοί του Τ.Γ, εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωση Σιτοπαραγωγών (ΠΟΣ) και ανεξάρτητοι γεωργοί. Το ΙΓΕ εκπροσώπησε ο κ. Ανδρέας Παλλίδης, γενετιστής, υπεύθυνος του προγράμματος βελτίωσης σιταριού. Στον αποδεικτικό ήταν φυτεμένες επτά ποικιλίες μαλακού σιταριού από την Κύπρο και το Εξωτερικό. Οι κυπριακές ποικιλίες ήταν οι Γαύδος, Μάλλουρα, Αχέλεια και Γιόλου, όλες από το πρόγραμμα βελτίωσης σιταριού του ΙΓΕ. Οι υπόλοιπες τρείς ήταν εισαγόμενες από διάφορες χώρες. Η βροχόπτωση στην περιοχή ήταν 139 μμ, δηλαδή το 40% της κανονικής για την περιοχή, και παρ’ όλα αυτά οι ποικιλίες Αχέλεια και Γαύδος έλκυσαν το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων οι οποίοι δήλωσαν την πρόθεση τους να τις καλλιεργήσουν.

Νέα μοριακή μέθοδος ταυτοποίησης και διαχωρισμού των ιοειδών Citrus exocortis και Ηοp stunt viroids, που σχετίζονται με τις ασθένειες

του εξοκόρτη και της καχεξίας στα εσπεριδοειδή

Στα Eργαστήρια Φυτοπαθολογίας του Kλάδου Φυτοπροστασίας του ΙΓΕ αναπτύχθηκε πρόσφατα μια νέα τεχνική για την ταυτόχρονη ανίχνευση δύο σημαντικών ιοειδών. Η μέθοδος χρησιμοποιεί ειδικούς DNA ανιχνευτές, που σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε να προσδένονται στο γενετικό υλικό των ιοειδών Citrus exocortis viroid (CEVd) και Hop stunt viroid (HSVd) και να δίνουν θετική χρωματική αντίδραση μέσα από τα συστήματα αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης πραγματικού χρόνου. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η νέα μέθοδος παρουσιάζει υψηλότερη ευαισθησία, αξιοπιστία

και ταχύτητα, έναντι άλλων διαγνωστικών τεχνικών. Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα για έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση, καθώς και για ποσοτικοποίηση των δύο παθογόνων στους ιστούς των ξενιστών. Η υιοθέτηση της νέας εργαστηριακής δοκιμής θα συμβάλει στον αποτελεσματικότερο φυτοπαθολογικό έλεγχο του πολλαπλασιαστικού υλικού και στην πρόληψη της διάδοσης των δύο ασθενειών, ειδικά στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών. Η εργασία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Journal of Virological Methods.

Βιβλιογραφική πηγή:

Papayiannis, L.C. 2014. Diagnostic real-time RT-PCR for the simultaneous detection of Citrus exocortis viroid and Hop stunt viroid. Journal of Virological Methods 196:93-99.

Page 7: ARI e-Newsletter May 2014

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο Σειρά 5, Τεύχος 3, Μάιος 2014

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 7

Διάλεξη με τίτλο: Ιοειδή, τα μικροσκοπικά αλλά δυναμικά παθογόνα των φυτών

Τα ιοειδή είναι τα μικρότερα και τα πιο απλά παθογόνα των φυτών που γνωρίζουμε σήμερα. Παρά το υπέρ-μικροσκοπικό τους μέγεθος, είναι ικανά να αναπαράγονται σε ευπαθείς ξενιστές και σε κάποιες περιπτώσεις να προκαλούν σημαντικές ασθένειες. Tα τελευταία 30 χρόνια, ο Kλάδος Φυτοπροστασίας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών έχει συμμετάσχει σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την ανίχνευση, το χαρακτηρισμό, την εξυγίανση και την αντιμετώπιση ιοειδών σε εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλια, λαχανοκομικά και ανθοκομικά φυτά. Τα αποτελέσματα των πειραματικών εργασιών του Kλάδου Φυτοπροστασίας παρουσιάστηκαν από το Δρ Λάμπρο Παπαγιάννη σε διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2014.

Ημερίδα για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου

Στις 23 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο: «Βιο-

οικολογική και μοριακή μελέτη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου Rhynchophorus

ferrugineus και του Paysandia archon των φοινικοειδών», που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Η ημερίδα έγινε σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό όπου

παρευρέθηκαν και παρουσίασαν τα αποτελέσματα

τους όλοι οι Συνεργαζόμενοι Φορείς που

συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τόσο από την Κύπρο

(Τμήμα Γεωργίας της Κύπρου (Συνεργαζόμενος

Φορέας 1), όσο και από το εξωτερικό (ΤΕΙ Κρήτης

(Συνεργαζόμενος Φορέας 2), Μπενάκειο

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Συνεργαζόμενος Φορέας

3) και Τμήμα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας,

Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Ισπανίας

(Βαρκελώνη) (Συνεργαζόμενος Φορέας 4)). Πέραν της

παρουσίασης των ερευνητικών αποτελεσμάτων όλοι

οι εξωτερικοί συνεργάτες από την Ελλάδα και την

Ισπανία, δύο χώρες που αντιμετωπίζουν διαχρονικά πολύ σοβαρά προβλήματα από τα δύο υπό μελέτη έντομα στα

φοινικοειδή, μετέφεραν στο ακροατήριο τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους, για την υφιστάμενη κατάσταση και

την αντιμετώπιση αυτών των εντόμων στις χώρες τους.

Στην ημερίδα προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν αρκετοί Δήμοι από την ελεύθερη Κύπρο, καθώς επίσης γεωπόνοι

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται με το αστικό πράσινο, αλλά και επαγγελματίες κηπουροί.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο Συντονιστή του Έργου Δρ Βασίλη Βασιλείου (τηλ. 22403120,

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]), ενώ πληροφορίες σχετικά με το όλο έργο μπορείτε να βρείτε στην

ιστοσελίδα: http://rpw-pa.ari.gov.cy

Page 8: ARI e-Newsletter May 2014

Σειρά 5, Τεύχος 3, Μάιος 2014 Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 8

Γνωρίστε το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών μέσα από το Διαδίκτυο

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) αξιοποιεί τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και ειδικότερα τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Με στόχο την άμεση παροχή πληροφοριών για τις ερευνητικές μας δραστηριότητες και τη μεταφορά γνώσης προς όλους τους ενδιαφερομένους έχουμε δημιουργήσει το δικό μας προφίλ στις πιο κάτω ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Σας περιμένουμε!

Είμαστε στο Facebook!

Στο https://www.facebook.com/ARICyprus, βρίσκεται η σελίδα του ΙΓΕ στο Facebook, όπου θα βρίσκετε διάφορες ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες συνδέσεις και πληροφορίες για το έργο του ΙΓΕ.

Ακολουθείστε μας στο Twitter @ari_rd

Στο https://twitter.com/ari_rd, βρίσκεται το μικροϊστολόγιο του ΙΓΕ, όπου θα βρίσκετε διάφορες ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες συνδέσεις και συνοπτικές πληροφορίες.

Διαβάστε άρθρα στο Ιστολόγιο μας!

Στο http://blog.ari.gov.cy/ θα βρείτε διάφορα άρθρα από Λειτουργούς του ΙΓΕ, αναφορικά με τις ερευνητικές τους δραστηριότητες και ενδιαφέροντα.

Διαβάστε τις εκδόσεις μας στο Issuu!

Στο http://issuu.com/ari-rd, μπορείτε να βρείτε σε μορφή περιοδικού τη διετή ανασκόπηση του έργου του ΙΓΕ (Review), τα Ενημερωτικά Δελτία, και το e-Newsletter.

Παρακολουθείστε διαλέξεις μας στο Youtube!

Στο http://www.youtube.com/user/aricyprus, μπορείτε να βρείτε οπτικογραφημένο υλικό από διάφορες διαλέξεις που διεξάγονται στο ΙΓΕ

Δείτε τις παρουσιάσεις μας στο SlideShare!

Στο http://www.slideshare.net/ARIWebinars, μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες από διάφορες διαλέξεις που διεξάγονται στο ΙΓΕ.

Page 9: ARI e-Newsletter May 2014

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο Σειρά 5, Τεύχος 3, Μάιος 2014

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 9

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Θυρ. 22016

1516 Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22403100

Fax:+357 22316770

E-mail: [email protected]

Το Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ. Αν επιθυμείτε να σας το στέλνουμε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] Επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο http://www.ari.gov.cy

Το Ινστιτούτο Γεωργικών

Ερευνών, Τμήμα του

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών

Πόρων και Περιβάλλοντος,

ιδρύθηκε το 1962 με

συνεργασία του Ταμείου

Αναπτύξεως και του

Οργανισμού Τροφίμων και

Γεωργίας των Ηνωμένων

Εθνών.