Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s {...

14
1 ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» Μάθημα: «Πρόληψη του εγκλήματος και κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων» Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου Ακαδημαϊκό έτος : 2019-2020 Β΄ Εξάμηνο Η εργασία αναρτήθηκε με την συγκατάθεση της συγγραφέως Παρουσίαση του προγράμματος πρόληψης “ La Police de Sécurité du Quotidien – Η Αστυνομία της Ασφάλειας της Καθημερινότητας” Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Ιωάννα Μαριόλη Εισαγωγή: Το λανσάρισμα της ιδέας Τον Οκτώβριο του 2017 ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Gérard Collomb ανακοινώνει επίσημα ότι ξεκινά η υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου σχεδίου 1 και προεκλογική δέσμευση του προέδρου Emmanuel Macron που είχε εκλεγεί λίγους μήνες πριν, 2 η σύσταση της Αστυνομίας της Ασφάλειας της Καθημερινότητας (La Police de Sécurité du Quotidien). Η σύσταση του εν λόγω θεσμού, σύμφωνα με τα λεγόμενα του καθ΄ύλην αρμόδιου προέκυψε από την ανάγκη προστασίας ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και συγκεκριμένα αναφέρεται σε γυναίκες που σχολάνε αργά από τη δουλειά τους και διστάζουν να επιστρέψουν σπίτι μόνες, άτομα της τρίτης ηλικίας που δε βγαίνουν από το σπίτι όταν νυχτώσει. Επίσης, η στελέχωση του νέου θεσμού δε θα γίνει με νεοεισερχόμενους αλλά θα αντληθούν δυνάμεις από τους υπάρχοντες αστυνομικούς και χωροφύλακες. Οι άξονες πάνω στους οποίους φιλοδοξεί να ερείδεται το project είναι οι εξής: 1. Η Αστυνομία της Ασφάλειας της Καθημερινότητας θα διαμορφώνει τη δράση της ανάλογα με τα δεδομένα της εγκληματικότητας της περιοχής που δραστηριοποιείται και τούτο διότι από τα στατιστικά της εγκληματικότητας εν σχέσει με το είδος του αδικήματος και τις λεπτομέρειες τέλεσής του –ώρα, κατηγορία θυμάτων κλπ- προέκυψε ότι αυτά διέφεραν από περιοχή σε περιοχή. Για παράδειγμα, στο τουριστικό θέρετρο Rochelle παρατηρήθηκε ότι το 30% των αδικημάτων διαπραττόταν μεταξύ 23:00 και 06:00. 2. Η Αστυνομία της Ασφάλειας της Καθημερινότητας πρέπει να διαθέτει σύγχρονη και ασφαλή εξάρτηση, οχήματα και όπλα. Προς τούτο ο προϋπολογισμός για την εθνική αστυνομία θα αυξηθεί σε 150 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να καλύψει τις 1 https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-ministres-de-l-Interieur/Archives-Gerard-Collomb- mai-2017-octobre-2018/Interventions-du-ministre/Police-de-Securite-du-Quotidien-lancement-de-la- concertation 2 3.PSQ – Annonce par MI – dossier de presse – 08-02-18

Transcript of Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s {...

Page 1: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

1

ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

Μάθημα: «Πρόληψη του εγκλήματος και κοινωνική επανένταξη των

αποφυλακισθέντων»

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Ακαδημαϊκό έτος : 2019-2020 Β΄ Εξάμηνο

Η εργασία αναρτήθηκε με την συγκατάθεση της συγγραφέως

Παρουσίαση του προγράμματος πρόληψης

“ La Police de Sécurité du Quotidien – Η Αστυνομία της Ασφάλειας της Καθημερινότητας”

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Ιωάννα Μαριόλη

Εισαγωγή: Το λανσάρισμα της ιδέας

Τον Οκτώβριο του 2017 ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Gérard Collomb ανακοινώνει

επίσημα ότι ξεκινά η υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου σχεδίου1 και προεκλογική δέσμευση του

προέδρου Emmanuel Macron που είχε εκλεγεί λίγους μήνες πριν,2 η σύσταση της Αστυνομίας

της Ασφάλειας της Καθημερινότητας (La Police de Sécurité du Quotidien). Η σύσταση του εν

λόγω θεσμού, σύμφωνα με τα λεγόμενα του καθ΄ύλην αρμόδιου προέκυψε από την ανάγκη

προστασίας ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και συγκεκριμένα αναφέρεται σε γυναίκες

που σχολάνε αργά από τη δουλειά τους και διστάζουν να επιστρέψουν σπίτι μόνες, άτομα

της τρίτης ηλικίας που δε βγαίνουν από το σπίτι όταν νυχτώσει. Επίσης, η στελέχωση του

νέου θεσμού δε θα γίνει με νεοεισερχόμενους αλλά θα αντληθούν δυνάμεις από τους

υπάρχοντες αστυνομικούς και χωροφύλακες. Οι άξονες πάνω στους οποίους φιλοδοξεί να

ερείδεται το project είναι οι εξής:

1. Η Αστυνομία της Ασφάλειας της Καθημερινότητας θα διαμορφώνει τη δράση της

ανάλογα με τα δεδομένα της εγκληματικότητας της περιοχής που δραστηριοποιείται

και τούτο διότι από τα στατιστικά της εγκληματικότητας εν σχέσει με το είδος του

αδικήματος και τις λεπτομέρειες τέλεσής του –ώρα, κατηγορία θυμάτων κλπ-

προέκυψε ότι αυτά διέφεραν από περιοχή σε περιοχή. Για παράδειγμα, στο

τουριστικό θέρετρο Rochelle παρατηρήθηκε ότι το 30% των αδικημάτων

διαπραττόταν μεταξύ 23:00 και 06:00.

2. Η Αστυνομία της Ασφάλειας της Καθημερινότητας πρέπει να διαθέτει σύγχρονη και

ασφαλή εξάρτηση, οχήματα και όπλα. Προς τούτο ο προϋπολογισμός για την εθνική

αστυνομία θα αυξηθεί σε 150 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να καλύψει τις

1 https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-ministres-de-l-Interieur/Archives-Gerard-Collomb-mai-2017-octobre-2018/Interventions-du-ministre/Police-de-Securite-du-Quotidien-lancement-de-la-concertation 2 3.PSQ – Annonce par MI – dossier de presse – 08-02-18

Page 2: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

2

ανάγκες του νέου θεσμού. Εξάλλου είχε ήδη διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός των

σωμάτων επιβολής της τάξης (Αστυνομικών και Χωροφυλάκων) ήταν ελλιπής.

3. Η Αστυνομία της Ασφάλειας της Καθημερινότητας θα είναι πιο «συνδεδεμένη» υπό

την έννοια του on-line και ψηφιοποιημένη. Προς τούτο οι ένστολοι θα φέρουν tablet

και κάμερα ενσωματωμένη στη στολή τους.

4. Η Αστυνομία της Ασφάλειας της Καθημερινότητας εκτός του ότι θα είναι μίγμα

εθνικής αστυνομίας και χωροφυλακής θα συνεργάζεται και με τους τοπικούς φορείς,

δημάρχους, εμπόρους, δημοτική αστυνομία, κατοίκους κοκ προκειμένου να αυξήσει

την αποδοτικότητά της.

5. Η Αστυνομία της Ασφάλειας της Καθημερινότητας θα είναι επικεντρωμένη αμιγώς

στην αποστολή της και τη δημιουργία δεσμών με την τοπική κοινωνία που καλείται

να προστατεύσει. Προς τούτο θα αποφεύγονται άσκοπες γραφειοκρατικές εργασίες

και μακροπρόθεσμα, με τη θέσπιση της κατάλληλης νομοθεσίας, θα επιτευχθεί και

ελάφρυνση της ποινικής δικαιοσύνης για συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων. Για

παράδειγμα είχε καταγραφεί ότι 1,2 εκατομμύρια εργατοώρες Αστυνομικών είχαν

σπαταληθεί σε υποθέσεις χρήσης κάνναβης.

Ο υπουργός υπολογίζει ότι στο project αυτό θα απασχολούνται σε βάθος πενταετίας

10.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες και 1.850 από αυτούς θα προσληφθούν το έτος

2018. Ενώ απέστειλε σχετικό ερωτηματολόγιο σε όλους τους αστυνομικούς και

χωροφύλακες της χώρας. Ταυτόχρονα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι, κατά τη γνώμη του, το

εν λόγω project θα πατάξει κάθε έγκλημα, κάθε αδίκημα αλλά και κάθε

αντικοινωνικότητα. 3

Body worn video (Caméra-piéton)

Πηγή φωτογραφίας: https://www.sudouest.fr/2019/03/26/police-municipale-des-cameras-

pietons-pour-quoi-faire-5932303-10407.php

3 https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-ministres-de-l-Interieur/Archives-Gerard-Collomb-mai-2017-octobre-2018/Interventions-du-ministre/Police-de-Securite-du-Quotidien-lancement-de-la-concertation

Page 3: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

3

Ο τελευταίος αυτός όρος παραπέμπει ευθέως στην περιβαλλοντική εγκληματολογία

πρωτίστως και δη στην προσέγγιση των «σπασμένων τζαμιών»4 στην οποία θεμελιώθηκε η

πολιτική της μηδενικής ανοχής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους J. Q. Wilson and G. L. Kelling,

G.L. το 1982 στις ΗΠΑ οι «αντικοινωνικότητες» που εμφανίζονται σε μία περιοχή όπως η

επαιτεία, οι βανδαλισμοί και τα γκράφιτι ανοίγουν το δρόμο στην stricto sensu

εγκληματικότητα.5 Η προσέγγιση αυτή πήρε το όνομά της από την υπόθεση ότι όταν ένα

σπασμένο τζάμι δεν επιδιορθώνεται δημιουργεί την εντύπωση ότι οι κάτοικοι της εν λόγω

γειτονιάς δεν ενδιαφέρονται και έτσι εφόσον υπάρξει και επόμενο δημιουργείται πλέον η

πεποίθηση στους εγκληματίες ότι η ‘αταξία’ είναι ανεκτή.6 Η προσέγγιση αυτή συνδέθηκε με

την πολιτική της “μηδενικής ανοχής” που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε αρχικά στις ΗΠΑ

και δη στη Νέα Υόρκη και ακολούθως στο Ηνωμένο Βασίλειο.7 Η πολιτική αυτή υιοθέτησε

την ενεργητική παρουσία δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους με στόχο τους μικρό-

παραβάτες. Η προληπτική αυτή πρακτική φιλοδοξούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για

τους εγκληματίες. Σύμφωνα με τα στατιστικά της πόλης της Νέας Υόρκης πράγματι κατά την

περίοδο 1994-1996 η εγκληματικότητα μειώθηκε κατά 37% πλην όμως η μείωση αυτή δε

συνδέεται αμιγώς με την εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής8

Η μετατροπή της ιδέας σε project

Την 8 Φεβρουαρίου του 2018 τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που είχαν διανεμηθεί

στους Αστυνομικούς και Χωροφύλακες όλης της επικράτειας παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη

Τύπου με θέμα «Γιατί πρέπει να συσταθεί η Αστυνομία της Ασφάλειας της

Καθημερινότητας». Οι 70.057απαντήσεις από αστυνομικούς και χωροφύλακες μπήκαν στη

διαβούλευση αξιωματούχων, εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργάνων των δύο αυτών

σωμάτων, δημοτικής αστυνομίας, παραγόντων της ιδιωτικής αστυνομίας και μέσων

μεταφοράς, ενώσεων αιρετών, πανεπιστημιακών, επιχειρήσεων και εξειδικευμένων

αναλυτών, προκειμένου να υλοποιηθεί η Αστυνομία της Ασφάλειας της Καθημερινότητας.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις αυτές, το 74 % των ερωτηθέντων εκτιμά ότι τα δευτερεύοντα

καθήκοντά τους εμποδίζουν τη βασική αποστολή τους και το 73 % αυτών κρίνουν ότι οι

διοικητικές δραστηριότητές τους τους απομακρύνουν από το πεδίο δράσης και εύχονται να

ξαναεπικεντρωθούν στην καρδιά του επαγγέλματος των δυνάμεων της τάξης. Το 78 % των

ερωτηθέντων απάντησε ότι ελλείπουν τα νομικά μέσα για να δράσουν, το 70% εκτιμά ότι οι

δικαστικές καταδίκες δεν είναι αρκετά αυστηρές, το 68% ενδεικνύουν έλλειψη προσωπικού

και 66% υπογραμμίζουν ότι οι διαδικασίες είναι αρκετά περίπλοκες.9 Η έρευνα ξεκινά

4 Wagers M., Sousa W. and Kelling G. “Broken windows” σε «Environmental Criminology and Crime Analysis» RICHARD WORTLEY AND LORRAINE MAZEROLLE (επιμ.) Willan publishing UK 2008 σ.247 5 J. Q. Wilson and G. L. Kelling, G.L. ”Broken Windows”, Atlantic Monthly (March 1982) pp. 29-38. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/ 6 Ζαραφωνίτου Χ. «Υπάρχουν “ghettos” στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής», Εγκληματολογία 2/2012 σελ. 18 7 Ζαραφωνίτου Χ. «Ανασφάλεια και Επέκταση του κοινωνικού ελέγχου. Ποινικοποίηση των αντικοινωνικοτήτων και της αταξίας» σε «Ποινικός Λόγος» Τεύχος 4/2004 σ.2054 8 ZERO TOLERANCE POLICING: NEW AUTHORITARIANISM OR NEW LIBERALISM? Roger Hopkins Burke https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjej-Sz1qLpAhXSyqQKHYGeAcgQFjAFegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F30640452.pdf&usg=AOvVaw3a4QKs6lzvwZqIkUZXpDUP 9 https://www.cipdr.gouv.fr/lancement-psq/

Page 4: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

4

έχοντας δεδομένη την αύξηση από 60% σε 66% του αισθήματος ανασφάλειας των Γάλλων

πολιτών και ότι το 62% των Γάλλων επιλέγει το μέρος που θα ζήσει με γνώμονα το αίσθημα

της ασφάλειας. Με βάση τα δεδομένα της έρευνας διατυπώνονται οι εξής προτάσεις: 1. Να

καταστούν οι καταδικαστικές αποφάσεις και τα μέσα καταστολής πιο αποφασιστικά 2. Να

αναπτυχθεί η συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία 3. Να αυξηθεί η συμβολή των ίδιων των

κατοίκων στην επίτευξη της ασφάλειάς τους 4. Να απλοποιηθεί ο ποινικός κώδικας 5. Να

μειωθούν οι διοικητικές αρμοδιότητες 6. Να αναπτυχθούν οι διαδικασίες on line 7. Να

βελτιωθεί η υποδοχή των θυμάτων 7. Να διατίθεται περισσότερος χρόνος για τη δημιουργία

δεσμών με τους κατοίκους της περιοχής που προστατεύουν 8. Να δοθεί μεγαλύτερη

αυτονομία στους τοπικούς φορείς.

Αντίστοιχα διατυπώθηκαν και οι άξονες στους οποίους ερείδεται η δημιουργία και η δράση

της Αστυνομίας της Ασφάλειας της Καθημερινότητας ως εξής:

1. Μια αστυνομία και μια χωροφυλακή αξιοσέβαστες. Ενδεικτικό το σχόλιο ενός

ερωτηθέντος που αναπαράγουμε αυτολεξεί: «Σε κάποιες γειτονιές, δε σέβονται πια

τη στολή. Καθημερινά, οι προσβολές και οι επιθέσεις πολλαπλασιάζονται. Και επίσης,

οι άνθρωποι έρχονται συχνά στους χώρους που εργαζόμαστε και τις δύσκολες

συνθήκες. Προφανώς, αυτό δεν εμπνέει ούτε σεβασμό ούτε εμπιστοσύνη». Σε αυτή

τη βάση, θα θεσπιστούν μέτρα για την προστασία των αστυνομικών και των

χωροφυλάκων από το ίδιο το Κράτος και συγκεκριμένα: 1. αποτελεσματικές τιμωρίες

για τις επιθετικές συμπεριφορές εναντίον τους, 2. κάθε παραβίαση του κώδικα

δεοντολογίας θα τιμωρείται, 3. θέση σε ισχύ νέων μέσων για την επίτευξη της

ανωνυμίας της καταγγελίας, 4. βελτίωση των παροχών ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης, 5. αποτελεσματική ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση

διαχείρισης άγχους και κρίσεων σε αστυνομικούς και χωροφύλακες, 6. Διάθεση

ποσού 196εκ.ευρώ το χρόνο για ακίνητα της αστυνομίας και 101εκ.ευρώ για ακίνητα

της χωροφυλακής, 150εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για εξοπλισμό των αστυνομικών

και 143εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τον εξοπλισμό των χωροφυλάκων, 30.000

νέα αυτοκίνητα και 70.000 νέα αλεξίσφαιρα γιλέκα και νέα μη θανατηφόρα όπλα πχ

taser, 7. Εντατικοποίηση της εκπαίδευσης για την επικοινωνία με τους κατοίκους της

περιοχής που προστατεύουν, 8. για τους χωροφύλακες: παροχή τηλεφωνικού

αριθμού και δια ζώσης επαφή με τη γειτονιά, 9. Για τους αστυνομικούς: γνωριμία με

το τοπικό περιβάλλον και συνδιαλλαγή με τον τοπικό πληθυσμό

2. Μια αστυνομία και μια χωροφυλακή με ανανεωμένες φιλοδοξίες, ήτοι κατάργηση

των δευτερεύοντων γραφειοκρατικών καθηκόντων τα οποία θα πραγματοποιούνται

από διοικητικό προσωπικό, 4.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες στο «πεδίο

δράσης», πρόσληψη 10.000 αστυνομικών και χωροφυλάκων έως το 2022, η

μεταφορά των κρατουμένων από τη φυλακή στο Δικαστήριο θα διενεργείται από την

σωφρονιστική διοίκηση, κατάργηση της αρμοδιότητας για τη διαδικασία γνησίου της

υπογραφής και αντικατάστασή με ηλεκτρονική μορφή, ενίσχυση των εξουσιών των

ανακριτών, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των τιμωριών με απομάκρυνση των

παραβατών από τη συγκεκριμένη γειτονιά με τη σύμφωνη γνώμη δικαστή,

εκσυγχρονισμός της ανάκρισης με εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών που θα

Page 5: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

5

δημιουργηθούν από κοινή ομάδα εργασίας υπουργείου Παιδείας και Δικαιοσύνης

σε ένα εύχρηστο πλαίσιο, επαναχάραξη των ποινικών διαδικασιών, παραχώρηση

αποκλειστικής αρμοδιότητας στους αξιωματούχους της δικαστικής αστυνομίας και

κατάργηση της απαίτησης για χορήγηση άδειας από τον Εισαγγελέα για την

παρέκταση αρμοδιότητας σε ολόκληρη την επικράτεια, παρέκταση αρμοδιοτήτων

και προνομίων της δικαστικής αστυνομίας,

3. Μια αστυνομία και μια χωροφυλακή on line, ήτοι διάθεση 110.000 tablets μέσω των

οποίων μεταξύ άλλων θα διενεργούνται οι εξακριβώσεις ταυτοτήτων σε ένα λεπτό

χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσει ο Αστυνομικός με άλλη αστυνομική

διεύθυνση, 10.000κάμερες ενσωματωμένες στις στολές, 826 ηλεκτρονικές

περιπολίες κατά του διαδικτυακού εγκλήματος, μάχη και ενάντια στο dark web,

ίδρυση ψηφιακής ταξιαρχίας με μία πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες θα έχουν

πρόσβαση 24/7, ηλεκτρονική υποβολή καταγγελιών, δημιουργία πλατφόρμας

αποκλειστικά για τα σεξουαλικά εγκλήματα και τα εγκλήματα τα σχετιζόμενα με το

φύλο.

4. Μια αστυνομία και μια χωροφυλακή δομημένες σύμφωνα με τις ανάγκες της

περιοχής που προστατεύουν, ήτοι μία νέα μέθοδος εφαρμοστέα σε 60 γειτονιές

μέχρι το 2020 σε ολόκληρη την επικράτεια οι οποίες επελέγησαν με δύο κριτήρια 1.

την ύπαρξη αξιοσημείωτης εγκληματικότητας και 2.τη σπουδαιότητα του

παράνομου εμπορίου και των αντικοινωνικοτήτων. Οι άξονες στους οποίους θα

δομηθεί η δράση της Αστυνομίας της Ασφάλειας της γειτονιάς έτσι ώστε να

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της γειτονιάς που υπηρετεί είναι: 1. Η ενισχυμένη

φυσική παρουσία της αστυνομίας και της χωροφυλακής με πεζές περιπολίες , 2. Η

αυξημένη επαφή της με τον τοπικό πληθυσμό, 3. Η στοχευμένη μάχη κατά του

οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών, 4. Η συντονισμένη δράση των

υπουργείων, 5. Η συνεργασία της με τους τοπικούς φορείς. Για παράδειγμα στο

Στρασβούργο, στη γειτονιά Le Neuhof - la Meinau που θα βρει εφαρμογή η

Αστυνομία της Ασφάλειας της καθημερινότητας έχει καταγραφεί η εξής

εγκληματικότητα: 9% διακίνηση ναρκωτικών, 26% εγκλήματα που αφορούν

οχήματα, 54% φθορές από εμπρησμούς. Η δράση θα περιλαμβάνει: Στόχευση κατά

του εμπορίου ναρκωτικών, παρατήρηση της εγκληματικότητας στις μεταφορές,

απλοποίηση της τοπικής συνεργασίας, δημιουργία ομάδων εργασίας με τον

πληθυσμό στις εν λόγω θεματικές. Για το σκοπό αυτό έχουν επιλεγεί 500 αστυνομικοί

και χωροφύλακες για 20 γεωγραφικά διαμερίσματα με δημογραφική αύξηση,

εντατική μετακίνηση αγαθών και προσώπων και μητροπόλεις με δυναμική

ανάπτυξη. Για παράδειγμα στο διαμέρισμα της Ain με 537.663 κατοίκους έχουν

καταγραφεί εγκλήματα κατά αγαθών και προσώπων και μία έντονη δημογραφική

αύξηση. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με βάση τη διαδραστικότητα με τον

πληθυσμό, την ασφάλεια των μετακινήσεων, τις συνοδείες σε επιχειρήσεις και

εργοστάσια. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί και στις γαλλικές αποικίες και

συγκεκριμένα τη Γαλλική Γουιάνα και στο νησί του Ινδικού Ωκεανού Μαγιότ καθώς

και στη Nouvelle Calédonie που αποτελεί σύμπλεγμα νησιών στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Επίσης προβλέπεται η αποκέντρωση της ανάπτυξης των στρατηγικών

καταπολέμησης του εγκλήματος, η αυτονομία στη λήψη των αποφάσεων σε

ζητήματα εσωτερικών υποθέσεων και η σύσταση 250 ταξιαρχιών και ομάδων

Page 6: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

6

επαφής με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς. Εκεί, η Αστυνομία της

Ασφάλειας της Καθημερινότητας θα ακούει, ακολούθως θα κατανοεί και με την

αυτονομία που της έχει παραχωρηθεί και την αποκέντρωση θα δρα και τέλος θα

εξετάζει την αποτελεσματικότητα της δράσης.

5. Μια αστυνομία και μια χωροφυλακή σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς

αιρετούς και μη, με την ιδιωτική και τη δημοτική αστυνομία. Σύσταση μίας

κοινοβουλευτικής επιτροπής ελέγχου προόδου της πιλοτικής εφαρμογής της

Αστυνομίας της Ασφαλούς Καθημερινότητας. 117 Δήμαρχοι έχουν ζητήσει να

εφαρμοστεί στις πόλεις τους το πιλοτικό πρόγραμμα. Θέσπιση κανόνων στη

συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία, ανάπτυξη συστημάτων

βιντεοπαρακολούθησης, περιστασιακή πρόληψη. Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού

σε θέματα ασφάλειας με εκπαιδευτικές ομιλίες σε σχολεία και Πανεπιστήμια,

ενίσχυση της επαγρύπνησης των κατοίκων, τοποθέτηση ενός ατόμου αναφοράς

ασφάλειας σε κάθε τοπικό συμβούλιο και συμβούλιο γειτονιάς, συστηματοποίηση

των αναφορών σε κάθε ταξιαρχία, υιοθέτηση από τους κατοίκους της νοοτροπίας της

συμμετοχικής ασφάλειας. Ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ κατοίκων και αστυνομίας

διά της ενίσχυσης της Εθνοφυλακής από την οποία θα αντληθούν 10.000 έφεδροι το

2020.

Ο απολογισμός του πιλοτικού προγράμματος θα λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2018. Η

ολοκλήρωση με επιτυχία του πιλοτικού θα σημάνει την εξέλιξή του δια της ιδρύσεως του

Εργαστηρίου της Αστυνομίας της Καθημερινής Ασφάλειας (LAB’PSQ). Εκεί θα συμμετέχουν

εκπρόσωποι των δυνάμεων επιβολής της τάξης, των συνδικάτων, των αιρετών, των

επιχειρήσεων, των ερευνητών, των πανεπιστημίων, των αξιωματούχων και των κατοίκων.

Στόχος του εργαστηρίου θα είναι να εξασφαλίσει την συνέχεια των νέας μεθόδου

αστυνόμευσης και ασφάλειας διά της εξέλιξης της ποιότητας αυτής.

Τα ως άνω πορίσματα και οι κατευθυντήριες δράσεις του project αποτυπώθηκαν σε

120σέλιδο έντυπο που διανεμήθηκε στη Συνέντευξη Τύπου για τη σύσταση της Αστυνομίας

της Ασφάλειας της Καθημερινότητας και της πιλοτικής εφαρμογής μίας νέας αντίληψης

αστυνόμευσης. Η φιλοσοφία του project είναι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης να είναι πιο

πολυπληθείς, επικεντρωμένες στην καρδιά του επαγγέλματος που είναι η ασφάλεια των

κατοίκων και όχι η γραφειοκρατία, το Κράτος να αυξήσει τον προϋπολογισμό για τις

υπηρεσίες των δυνάμεων επιβολής της τάξης και να τις προστατεύει από εξωτερικές

επιθέσεις και να ενισχύει το ηθικό αυτών. Το project θα εφαρμοστεί σε 15 γειτονιές το 2018

σε 15 επιπλέον το 2019 και σε επιπλέον 30 το 2020 στο οποίο οι συμμετέχοντες αστυνομικοί

και χωροφύλακες -600 μέχρι το 2019 και 1300 για το 2020- θα προσαρμόζονται στις ανάγκες

της εγκληματικότητας της περιοχής που προστατεύουν αναπτύσσοντας σχέσεις με τον τοπικό

πληθυσμό ενώ επιπλέον θα τους παρασχεθεί θεσμικά μεγαλύτερη ευχέρεια στο πεδίο

δράσης και βελτιωμένες διαδικασίες και χώροι υποδοχής των θυμάτων. Επιπλέον, θα

εισαχθεί ψηφιακή τεχνολογία τόσο στον εξοπλισμό των αστυνομικών και των χωροφυλάκων

όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες ενδουπηρεσιακά αλλά και προς τους πολίτες. Τέλος,

Page 7: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

7

στην αλυσίδα της συνεργασίας θα προστεθούν παράγοντες της κεντρικής πολιτικής σκηνής,

εκλεγμένοι τοπικοί άρχοντες και φυσικά οι ίδιοι οι πολίτες των εν λόγω γειτονιών.10

To Υπουργικό Συμβούλιο και τα πρώτα αποτελέσματα του project

Ένα έτος μετά, το υπουργικό συμβούλιο της 6 Φεβρουαρίου του 2019 είχε στην ημερήσια

διάταξη την εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με τη θέση σε λειτουργία της

Αστυνομίας της Ασφάλειας της Καθημερινότητας. Σύμφωνα με την περίληψη των πρακτικών

του Συμβουλίου δημοσιεύτηκε στο επίσημο site της γαλλικής κυβέρνησης τα αποτελέσματα

της δράσης της νέας Αστυνομίας είναι ορατά καθώς σύμφωνα με τα ετήσια στατιστικά που

δημοσιεύτηκαν την 31.1.2019 παρατηρείται μείωση σε ποσοστό 10% των ένοπλων ληστειών,

μείωση σε ποσοστό 7% των ληστειών, μείωση σε ποσοστό 2% των απλών κλοπών και μείωση

σε ποσοστό 6% των διαρρήξεων. Πράγματι 15 γειτονιές επωφελήθηκαν από την ύπαρξη

επιπλέον ομάδων απαρτιζομένων από 15 έως 30 αστυνομικούς και χωροφύλακες οι οποίοι

με πεζές περιπολίες και ομάδες επικοινωνίας που κυκλοφορούσαν με ποδήλατο έρχονταν

κοντά στους πολίτες. Τέθηκαν σε εφαρμογή επίσης πιλοτικά νέες δράσεις για εγκλήματα που

αφορούν το παράνομο εμπόριο, τα ναρκωτικά, τα όπλα, την πορνεία, τον καπνό έτσι ώστε

να βελτιωθούν οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες. Επίσης, οι υπηρεσιακές

πληροφορίες που συλλέγει η δικαστική αστυνομία για τις υποθέσεις ναρκωτικών τίθενται

στη διάθεση του νέου θεσμού ούτως ώστε να είναι πιο στοχευμένες οι έρευνές της. Επίσης,

ο νέος θεσμός αποτέλεσε αρωγό στην καταπολέμηση συγκεκριμένων ακραίων

συμπεριφορών όπως είναι οι κόντρες στην άσφαλτο με αυτοκίνητα και μηχανές. Το εν λόγω

επικίνδυνο φαινόμενο διασάλευε τη δημόσια ηρεμία και άρχισε να πατάσσεται σε αυτές τις

15 γειτονιές από τις 3 Αυγούστου 2018.

Επιπλέον, η νέα Αστυνομία περιπολούσε μαζί με κοινωνικούς λειτουργούς για να

επεμβαίνουν οι τελευταίοι στα περιστατικά της αρμοδιότητάς τους. Ταυτόχρονα, οι

Διοικητές των Αστυνομικών τμημάτων είχαν στη διάθεσή τους έναν αρμόδιο επικοινωνίας

για θέματα ασφαλείας ορισμένο από τους τοπικούς άρχοντες προκειμένου να ενημερώνουν

για τρέχοντα ζητήματα. Αντίστοιχα, οι βουλευτές Jean-Michel FAUVERGUE και Alice

THOUROT ως επιβλέπουσα επιτροπή της εξέλιξης του θεσμού συνέταξαν μία αναφορά για

περαιτέρω αξιοποίηση του θεσμού. Στο ίδιο πλαίσιο η ιδιωτική αστυνομία

ευαισθητοποιήθηκε και ενημερώθηκε για περιστατικά τρομοκρατίας. Επιπλέον, η

προγραμματισμένη αναδιάρθρωση της δικαιοσύνης θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της

ψηφιοποίησης της ποινικής διαδικασίας έτσι ώστε να ελαφρύνουν οι αρμοδιότητες των

υπηρεσιών έρευνας ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Η εξέλιξη του θεσμού θα συνεχιστεί για το έτος 2019 με τη δημιουργία επιπλέον 15 γειτονιών

στις οποίες θα αναπτύξει τη δράση του και την ίδρυση του Εργαστηρίου της Αστυνομίας της

Ασφάλειας της Καθημερινότητας ως εργαλείου για την περαιτέρω ισχυροποίηση του

θεσμού. Η φιλοδοξία στην οποία ερείδεται η ίδρυση του θεσμού ήτοι την εγκαθίδρυση του

αισθήματος ασφάλειας ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της εκάστοτε γειτονιάς με απώτερο

10 https://www.cipdr.gouv.fr/lancement-psq/

Page 8: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

8

στόχο τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των Γάλλων είναι αναγκαίο να αποτελέσει

πραγματικότητα. 11

Την 8 Φεβρουαρίου του έτους 2019 οι Γάλλοι είχαν την επέτειο του project και στη

συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε οι αρμόδιοι Υπουργοί παρουσίασαν τον σχετικό

απολογισμό ο οποίος δημοσιεύτηκε και στο επίσημο site του Υπουργείου Εσωτερικών. Εν

τοις πράγμασι, λοιπόν, αυξήθηκαν οι πεζές περιπολίες, οι ταξιαρχίες και οι ομάδες επαφής

με τον τοπικό πληθυσμό οι οποίες μετακινούνταν με ποδήλατο πράγματι αύξησαν την

αίσθηση εγγύτητας με τους κατοίκους ένθεν και ένθεν. Στο ίδιο κατέτειναν και οι

επικοινωνίες αυτές καθεαυτές με τους με εμπόρους και κατοίκους. Ταυτόχρονα, οι μικτές

περιπολίες απαρτιζόμενες από δημοτική αστυνομία και Αστυνομία της Ασφάλειας της

Καθημερινότητας αποδείχθηκαν πολύ πιο εύστοχες. Εξίσου βελτιωμένες εμφανίζονται και οι

υπηρεσίες υποδοχής θυμάτων με διαμόρφωση του ωραρίου με βάση τους ρυθμούς της

πόλης που εδρεύουν. Στα ηλεκτρονικά εργαλεία έρχεται να προστεθεί η πλατφόρμα Perceval

για τις απάτες που αφορούν αγορές και η πλατφόρμα για τα σεξουαλικά εγκλήματα βίας και

τα εγκλήματα που αφορούν το φύλο παρέχοντας άμεσο και πραγματικό αίσθημα

ασφάλειας.12

Ειδικότερα, τηρήθηκαν οι υποσχέσεις για:

- διάθεση 253 εκατομμυρίων ευρώ στην αστυνομία και τη χωροφυλακή το έτος 2018

και έχουν ήδη παραγγελθεί νέα οχήματα,

- δημιουργία 2.000 νέων θέσεων αστυνομικών, χωροφυλάκων και πληροφοριοδοτών,

- χορήγηση 80.000 tablets και smartphones και 9.400 καμερών ενσωματωμένων στις

στολές των Αστυνόμων της Ασφάλειας της Καθημερινότητας βελτιώνοντας και

κάνοντας πιο γρήγορη την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

- κατασκευή πλατφορμών υποβολής καταγγελιών διαθέσιμων 24/7.13

Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του ίδιου έτους διεξήχθη διαδικτυακά εθνική

έρευνα απευθυνόμενη στους πολίτες με τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους αναφορικά με

την αποτελεσματικότητα της νέας αστυνομίας.14

Η ίδρυση του Εργαστηρίου της Αστυνομίας της Ασφάλειας της Καθημερινότητας

Στις 24 Απριλίου του 2019, παρουσία εκπροσώπων της Αστυνομίας, της Χωροφυλακής, των

Υπουργείων, αιρετών, πανεπιστημιακών, ερευνητών και χορηγών ο Υπουργός Εσωτερικών

Christophe Castaner ίδρυσε επίσημα το Εργαστήριο της Αστυνομίας της Ασφάλειας της

11 https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-02-06/la-mise-en-uvre-de-la-police-de-securite-du-quotidien 12 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Police-de-securite-du-quotidien/La-police-de-securite-du-quotidien-un-an-apres 13 https://www.interieur.gouv.fr/Espace-presse/Dossiers-de-presse/Un-an-de-la-police-de-securite-du-quotidien 14http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Securite-publique/Enquete-de-satisfaction-Police-de-securite-du-quotidien-PSQ

Page 9: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

9

Καθημερινότητας. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία μίας ομάδας η οποία θα

ασχολείται αποκλειστικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια της καθημερινότητας και τη

βελτίωση της καθημερινότητας των Γάλλων διότι η φιλοσοφία της Αστυνομίας της

Ασφάλειας της Καθημερινότητας εδράζεται στη συνεργασία και την εμπιστοσύνη.

Το εν λόγω εργαστήριο θα λειτουργεί ως:

1. Παρατηρητήριο που θα επιβεβαιώνει, θα αναλύει και θα μετρά την

αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας της Ασφάλειας της καθημερινότητας έξω από

κουλτούρες αριθμών εστιάζοντας στην ποιότητα έναντι της ποσότητας και με

γνώμονα την εγγύτητα προς τους κατοίκους.

2. Τhink-tank για την εξέλιξη και προώθηση της διάθεσης για συνεργασία με τους

παράγοντες της ασφάλειας στη βάση μίας αποδοχής διευρυμένης και λειτουργικής.

Αυτό σημαίνει τη συμμετοχή των αιρετών, των χορηγών, των κοινωνικών φορέων

απάντων δε παρακινημένων από μία τοπική διακυβέρνηση συνυφασμένη με το

πνεύμα της ασφάλειας και της συνεχούς αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων

προς τους πολίτες υπηρεσιών

3. Θερμοκοιτίδα για τον εμπλουτισμό της δράσης των δυνάμεων ασφαλείας χάρη στην

παρατήρηση των πανεπιστημιακών, των ερευνητών και των επιστημόνων. Αυτή η

προσέγγιση που είναι 360 μοιρών θα προσφέρει μία νέα δυνατότητα στις δυνάμεις

ασφαλείας ούτως ώστε να πειραματιστούν με νέες μεθόδους και προσεγγίσεις

ασφάλειας.15

Η Αστυνομία της Ασφάλειας της καθημερινότητας αποτελεί τη βασική πολιτική της

πενταετίας 2017-2022 στην οποία δια των δημάρχων τους έχουν προθυμοποιηθεί να

συμμετάσχουν πολλές πόλεις. Οι Δήμαρχοι και οι υπόλοιποι αιρετοί, κατά τα λεγόμενα του

Υπουργού, πρέπει να είναι σταθερά διαθέσιμοι και συνεργάσιμοι για να εξακολουθήσει η

αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας της Ασφάλειας της Καθημερινότητας. 16

15 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lancement-du-Lab-de-la-Police-de-Securite-du-Quotidien 16 https://franceurbaine.org/actualites/police-de-securite-du-quotidien-le-lab-psq-est-lance

Page 10: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

10

Πηγή φωτογραφίας: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Lancement-du-Lab-de-la-Police-de-Securite-du-Quotidien

Αποτίμηση του θεσμού

Ο νέος αυτός θεσμός προσδίδει μία έκφανση κοινοτικοποίησης των κοινωνικών

προβλημάτων, νοοτροπία που δεν υιοθετεί γενικά η Γαλλία σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, τον

Καναδά και την Αγγλία όπου οι κάτοικοι με χαρά συνεργάζονται με την αστυνομία και

εφαρμόζουν στρατηγικές περιστασιακής πρόληψης. Είναι ενδεικτικό το παράδειγμα της

Μ.Βρεττανίας με το ευρύτατο δίκτυο ηλεκτρονικής επιτήρησης σε δημόσιους χώρους και

ακολούθως η εφαρμογή του προγράμματος υπό τον μεστό νοήματος τίτλο «εταίροι κατά του

εγκλήματος» στο οποίο συμμετείχαν πολίτες εθελοντές για την «επιτήρηση της γειτονιάς»

(neighborhood watch).

Στη Γαλλία αντίθετα η πρόληψη εδράζεται σε πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση των

συνθηκών ζωής μέσα από πολιτικές επανασύστασης του κοινωνικού ιστού δομημένου στην

αλληλεγγύη. Στη δεκαετία του 1980 μια τέτοια κοινωνικοπροληπτική πολιτική επιχειρήθηκε

να εφαρμοστεί δια του θεσμού των τοπικών συμβουλίων πρόληψης της εγκληματικότητας.

Η πολιτική αυτή έχασε στην πορεία τον αρχικό της στόχο υιοθετώντας στρατηγικές

ασφάλειας. Μάλιστα, το 1997 άρχισαν να εφαρμόζονται οι «τοπικές συμβάσεις ασφάλειας»,

στο πλαίσιο των οποίων ξανασυναντάμε ως στόχο την πάταξη των «αντικοινωνικοτήτων»,

ήτοι «τα μικρής βαρύτητας αδικήματα τα οποία λόγω της συχνότητάς τους δημιουργούν

συγκρούσεις μεταξύ των πολιτών». Τέτοια είναι η φασαρία από φωνές και μοτοσικλέτες, οι

βανδαλισμοί, η ρίψη απορριμμάτων κλπ. Το 1999 τα τοπικά συμβούλια πρόληψης της

εγκληματικότητας μετονομάστηκαν σε κοινοτικά συμβούλια πρόληψης και ασφάλειας ούτως

ώστε να συμβαδίζει ο σκοπός με την επωνυμία του θεσμού, δίνοντας και το όνομα εκτός

από τη χάρη κατά τη λαϊκή ρήση.17

17 Ζαραφωνίτου Χ. «Ανασφάλεια και Επέκταση του κοινωνικού ελέγχου. Ποινικοποίηση των αντικοινωνικοτήτων και της αταξίας» σε «Ποινικός Λόγος» Τεύχος 4/2004 σ.2050-2056

Page 11: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

11

Είκοσι χρόνια μετά, ο νέος θεσμός που παρουσιάσαμε ανωτέρω ναι μεν κοινοτικοποιεί το

πρόβλημα της ασφάλειας πλην όμως φέρνοντας τις δυνάμεις της τάξης κοντά στους πολίτες

και όχι το αντίθετο διατηρώντας το δημοκρατικό πνεύμα της γαλλικής κουλτούρας.

Τέλος, θα λέγαμε ότι η Αστυνομία της Ασφάλειας της Καθημερινότητας προσομοιάζει τρόπον

τινά -τουλάχιστον τύποις- με τον «αστυνομικό της γειτονιάς» της χώρας μας που τέθηκε σε

εφαρμογή διά του Προεδρικού Διατάγματος 254/2003 που εισήγαγε το άρθρο 74Α στο

Προεδρικό Διάταγμα 141/1991. Παραθέτουμε τα καθήκοντα του αστυνομικού της γειτονιάς

όπως περιγράφονται στο ως άνω προεδρικό διάταγμα για την εξεύρεση σχετικών

ομοιοτήτων: οι περιπολίες στη γειτονιά της αρμοδιότητάς του, η επικοινωνία με τους

κατοίκους και τους τοπικούς φορείς για ζητήματα ασφάλειας και αστυνόμευσης, η επίλυση

ζητημάτων αστυνομικής φύσεως, η παροχή βοήθειας και η συμπαράσταση στα θύματα, η

συμμετοχή σε εκδηλώσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος τοπικών φορέων, η καθημερινή

υποβολή αναφοράς στην Υπηρεσία για τα τοπικά προβλήματα και η εισήγηση διοργάνωσης

σχετικών διαλέξεων. (Ίδετε Παράρτημα) Επίσης, οι αστυνομικοί της γειτονιάς κυκλοφορούν

εποχούμενοι σε ξεχωριστά δίκυκλα, ασκούν αµιγώς προληπτικό έργο, ενεργώντας

κατασταλτικά µόνο όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές προσεγγίσεις, δεν απασχολούνται με

άλλα καθήκοντα, καταγράφουν την εγκληµατικότητα της «γειτονιάς» και τους παράγοντες

που την προκαλούν και την ενισχύουν και εισηγούνται λύσεις στην Υπηρεσία τους,

ενηµερώνονται καθηµερινά και πριν την ανάληψη της υπηρεσίας τους από το Α.Τ. για τα

τελευταία προβλήµατα, καταγγελίες, αδικήµατα και συµβάντα της «γειτονιάς» τους.18

Παράρτημα

"Άρθρο 74Α. Αστυνομικός της Γειτονιάς.

1. Η αποστολή του αστυνομικού της γειτονιάς συνίσταται στην προσέγγιση και διαρκή

επικοινωνία με τους πολίτες μιας χωροταξικά ορισμένης περιοχής (γειτονιά), την εμπέδωση

του αισθήματος ασφαλείας αυτών και τη δημιουργία αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και

συνεργασίας με την τοπική κοινωνία για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την

αντιμετώπιση γενικά προβλημάτων αστυνομικής φύσεως.

18http://www.astynomia.gr/index.php?Itemid=491&id=2769&lang=&option=ozo_content&perform=view «Θεσμικό πλαίσιο-Αρμοδιότητες»

Page 12: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

12

2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο Αστυνομικός της Γειτονιάς:

α. Περιπολεί στη γειτονιά του, έρχεται σε επικοινωνία με τους κατοίκους και τους

εκπροσώπους των τοπικών κοινωνικών φορέων, προσεγγίζει με ενδιαφέρον τα προβλήματά

τους, μεριμνά για την επίλυση. Και παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

β. Επιλαμβάνεται και επιλύει αστυνομικής φύσεως ζητήματα και συμβάντα στα πλαίσια των

καθηκόντων του και εν αδυναμία του απευθύνεται στην Υπηρεσία του ή σε άλλες

συναρμόδιες Υπηρεσίες για την άμεση ενεργοποίηση αυτών και την αντιμετώπισή τους.

Επίσης αναφέρει στην Υπηρεσία του, τα μείζονος σημασίας ζητήματα του γενικότερου

ενδιαφέροντος για την αντιμετώπισή τους.

γ. Παρέχει κάθε βοήθεια και συμπαράσταση σε παθόντες εγκληματικών πράξεων και

συλλέγει πληροφορίες και άλλα στοιχεία, ενημερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία του. Για την

εξέλιξη των υποθέσεών τους ενημερώνει τακτικά τους ενδιαφερόμενους.

δ. Συμμετέχει στις εκδηλώσεις τοπικών φορέων, και τις συναντήσεις των κατοίκων, όπου

συζητούνται προβλήματα αστυνομικής φύσεως που τους απασχολούν και σχετίζονται,

κυρίως, με την παραβατικότητα ανηλίκων και τη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών. Επίσης,

πραγματοποιεί τακτικές Επισκέψεις στα σχολεία της περιοχής και ενημερώνεται από τους

διευθυντές, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους συλλόγων γονέων για τα υφιστάμενα

προβλήματα αστυνομικής φύσεως και προωθεί τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

ε. Ενεργεί με αντικειμενικότητα και αμεροληψία και αποφεύγει συμπεριφορές και σχέσεις οι

οποίες ενδεχομένως θα προκαλέσουν δυσμενή σχόλια τόσο για τον ίδιο όσο και για την

Υπηρεσία και συμπαραστέκεται σε άτομα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και

αναξιοπαθούντες.

στ. Εισηγείται στην Υπηρεσία του τη διοργάνωση διαλέξεων, σε συνεργασία με τους φορείς

της γειτονιάς, για θέματα αντεγκληματικής πολιτικής.

ζ. Υποβάλλει καθημερινά στην Υπηρεσία του αναφορά για τα προβλήματα που απασχολούν

τη γειτονιά και τις ενέργειες που εκδηλώθηκαν για την επίλυσή τους.

η. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον στα πλαίσια της αποστολής, που του ανατίθεται, από το

διοικητή της Υπηρεσίας.

3. Καθήκοντα αστυνομικού γειτονιάς εκτελούν Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες και

Αστυφύλακες. Το προσωπικό αυτό, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του φέρει τις

προβλεπόμενες, από τον οικείο Κανονισμό, στολές υπηρεσίας με όλα τα προβλεπόμενα είδη

εξάρτυσης. Επιπλέον, επί του αριστερού ημιθωρακείου φέρει ειδική κονκάρδα με την

ένδειξη "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ", της οποίας ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής

καθορίζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου της

Ελληνικής Αστυνομίας".

*** Το άρθρο 74α προστέθηκε με το άρθρο 4 ΠΔ 254/2003, ΦΕΚ Α 232/7.10.2003.

Page 13: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

13

Βιβλιογραφία

Ζαραφωνίτου Χ. «Υπάρχουν “ghettos” στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική

αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής», Εγκληματολογία

2/2012

Ζαραφωνίτου Χ. «Ανασφάλεια και Επέκταση του κοινωνικού ελέγχου. Ποινικοποίηση των

αντικοινωνικοτήτων και της αταξίας» στο «Ποινικός Λόγος» Τεύχος 4/2004

Wagers M., Sousa W. and Kelling G. “Broken windows” σε «Environmental Criminology and

Crime Analysis» RICHARD WORTLEY AND LORRAINE MAZEROLLE (επιμ.) Willan publishing UK

2008

Ιστοσελίδες

http://www.astynomia.gr/index.php?Itemid=491&id=2769&lang=&option=ozo_content&pe

rform=view

https://www.cipdr.gouv.fr/lancement-psq/

https://franceurbaine.org/actualites/police-de-securite-du-quotidien-le-lab-psq-est-lance

https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-02-06/la-mise-en-uvre-de-la-

police-de-securite-du-quotidien

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Police-de-securite-du-quotidien/La-police-de-

securite-du-quotidien-un-an-apres

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lancement-du-Lab-de-la-

Police-de-Securite-du-Quotidien

https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-ministres-de-l-Interieur/Archives-Gerard-

Collomb-mai-2017-octobre-2018/Interventions-du-ministre/Police-de-Securite-du-

Quotidien-lancement-de-la-concertation

https://www.interieur.gouv.fr/Espace-presse/Dossiers-de-presse/Un-an-de-la-police-de-

securite-du-quotidien

J. Q. Wilson and G. L. Kelling, G.L. ”Broken Windows”, Atlantic Monthly (March 1982) pp. 29-

38. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/

http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-

population/Securite-publique/Enquete-de-satisfaction-Police-de-securite-du-quotidien-PSQ

3.PSQ – Annonce par MI – dossier de presse – 08-02-18

Page 14: Annonce par MI Police de... · r rts x X8 { |r | r | w x r x v| x r x sv r xv { r x XG r x r r s { { { Ayr I { sv r r s { x w íõõð -íõõò{xv { r { r x }{ x r sïó9 { { x {r

14

ZERO TOLERANCE POLICING: NEW AUTHORITARIANISM OR NEW LIBERALISM? Roger

Hopkins Burke

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjej-

Sz1qLpAhXSyqQKHYGeAcgQFjAFegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%

2Fpdf%2F30640452.pdf&usg=AOvVaw3a4QKs6lzvwZqIkUZXpDUP

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com