Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este...

15
Originalbetriebsanleitung Seilhebezug Q Instrucţiuni de utilizare originale Maşină de ridicat cu cablu e Оригинално упътване за употреба Въжен скрипец z Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Παλάγκο Z Orijinal Kullanma Talimatı Elektrikli Vinç BT-EH 250 BT-EH 300 BT-EH 500 BT-EH 600 BT-EH 1000 Art.-Nr.: 22.551.17 I.-Nr.: 01017 Art.-Nr.: 22.553.13 I.-Nr.: 01017 Art.-Nr.: 22.555.11 I.-Nr.: 01017 Art.-Nr.: 22.557.11 I.-Nr.: 01017 Art.-Nr.: 22.557.15 I.-Nr.: 01017 Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:23 Uhr Seite 1

Transcript of Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este...

Page 1: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

� OriginalbetriebsanleitungSeilhebezug

Q Instrucţiuni de utilizare originaleMaşină de ridicat cu cablu

e Оригинално упътване за употребаВъжен скрипец

z Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσηςΠαλάγκο

Z Orijinal Kullanma TalimatıElektrikli Vinç

BT-EH 250BT-EH 300BT-EH 500BT-EH 600BT-EH 1000

Art.-Nr.: 22.551.17 I.-Nr.: 01017

Art.-Nr.: 22.553.13 I.-Nr.: 01017

Art.-Nr.: 22.555.11 I.-Nr.: 01017

Art.-Nr.: 22.557.11 I.-Nr.: 01017

Art.-Nr.: 22.557.15 I.-Nr.: 01017

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:23 Uhr Seite 1

Page 2: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

3

1

2

1 1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

14

13

12

3

9

BT-EH 1000:

11

10

15

16

10

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:23 Uhr Seite 3

Page 3: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

4

4 5

6 7

1

8 915

6

16

1 1

6

615

16

16

16

15

4

15

2

8

5

7

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:23 Uhr Seite 4

Page 4: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

5

10

9

BT-EH 1000:

11

10

910

11

10

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:23 Uhr Seite 5

Page 5: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

� Atenţie!La utilizarea aparatelor trebuie respectate câtevamăsuri de siguranţă, pentru a evita accidentele şidaunele. De aceea, citiţi cu grijă instrucţiunile deutilizare/indicaţiile de siguranţă. Păstraţi acestemateriale în bune condiţii, pentru ca aceste informaţiisă fie disponibile în orice moment. Dacă predaţiaparatul altor persoane, înmânaţi-le şi acesteinstrucţiuni de utilizare /indicaţii de siguranţă. Nu neasumăm nici o răspundere pentru accidente saudaune care rezultă din nerespectarea acestorinstrucţiuni de utilizare şi a indicaţiilor de siguranţă.

1. Indicaøii de siguranøå

� AVERTIZARE!Citiţi indicaţiile de siguranţă şi îndrumările.Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă şi aîndrumărilor poate avea ca urmare electrocutare,incendiu şi/sau răniri grave.Păstraţi pentru viitor toate indicaţiile desiguranţă şi îndrumările.

1. Controlaţi întotdeauna dacă tensiunea din reţeacorespunde cu tensiunea indicată pe plăcuţa deidentificare. Pentru cazul în care tensiunea dinreţea nu este adecvată, acest lucru poate ducela funcţionarea anormală a maşinii şi la rănireapersoanelor.

2. Alimentarea cu energie electrică trebuie să fielegată la pământ şi trebuie să fie asigurată cu uncomutator de protecţie împotriva curenţilorvagabonzi.

3. Este interzisă ridicarea sarcinilor care depăşescsarcina nominală a aparatului.

4. Utilizaţi aparatul numai în scopul indicat. Nuridicaţi niciodată persoane cu maşina de ridicatcu cablu.

5. Nu trageţi niciodată de cablu pentru a scoateştecherul din priză. Menţineţi cablul la distanţăde căldură, ulei şi muchii ascuţite.

6. Nu încercaţi niciodată să ridicaţi sarcini fixe saublocate.

7. Scoateţi ştecherul din priză atunci când maşinade ridicat cu cablu nu este utilizată.

8. Ţineţi copiii şi persoanele neautorizate ladistanţă faţă de utilaj.

9. Este interzisă tragerea laterală a sarcinilor, sautragerea acestora dintr-o parte. Evitaţi oscilareasarcinii.

10. Asiguraţi-vă că cârligul se mişcă în aceeaşidirecţie cu cea indicată pe întrerupătorul decomandă.

11. Controlaţi în mod regulat maşina de ridicare cucablu pentru a nu prezenta deteriorări. Pupitrulde comandă trebuie să fie în stare bună.

12. Lucrările de reparaţii şi întreţinere trebuieefectuate numai de către electricieni calificaţi, înateliere autorizate de specialitate. Reparaţiile potfi efectuate numai de către un electrician, în cazcontrar pot rezulta accidente pentru exploatator.

13. Evitaţi pornirea şi oprirea rapidă (regimul defuncţionare cu viteză de tastare).

14. Fiţi întotdeauna atenţi la operarea maşinii deridicat cu cablu.

15. Nu staţionaţi şi nu lucraţi sub sarcinasuspendată.

2. Descrierea aparatului (Fig. 1-2)

1. Etrier de fixare2. Ochet de fixare pentru cârlig3. Tambur4. Pârghie pentru lungimea maximă a cablului5. Pârghie a mecanismului automat de oprire6. Cablu de oţel7. Greutate de deconectare8. Cârlig9. Comutator de oprire de urgenţă:10. Buton11. Telecomandă12. Cablu de alimentare13. Cablu de comandă14. Motor15. Rolă de ghidaj16. Cârlig suplimentar

3. Cuprinsul livrării

� Deschideţi ambalajul şi scoateţi aparatul cu grijă.� Îndepărtaţi ambalajul, precum şi siguranţele de

ambalare şi de transport (dacă există).� Verificaţi dacă livrarea este completă.� Controlaţi aparatul şi accesoriile dacă nu prezintă

pagube de transport.� Păstraţi ambalajul după posibilitate, până la

expirarea duratei de garanţie.

ATENŢIEAparatul şi ambalajul nu sunt jucării pentrucopii! Copiilor le este interzis să se joace cupungi din material plastic, folii şi piese mici!Există pericolul de înghiţire şi sufocare!

� Instrucţiuni de utilizare originale � Indicaţii de siguranţă

11

RO

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:24 Uhr Seite 11

Page 6: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

4. Utilizarea conform scopului

Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentruridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise înfuncţie de randamentul utilajului.

Maşina se va utiliza numai conform scopului pentrucare este concepută. Orice altă utilizare nu este înconformitate cu scopul. Pentru pagubele sauvătămările rezultate în acest caz este responsabilutilizatorul/operatorul şi nu producătorul.

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că maşinile noastrenu sunt construite pentru utilizare în domeniilemeşteşugăreşti şi industriale. Noi nu preluăm nici ogaranţie atunci când aparatul este folosit înîntreprinderile meşteşugăreşti sau industriale ori înscopuri similare.

5. Date tehnice

BT-EH 250Tensiune (V) 230 V ~ 50 HzIntensitate nominală (A) 2,2Putere (W) 500Modul de funcţionare S3 20%:10 minSarcina nominală (kg) 125 / 250Înălţimea de ridicare (m) 11,5 / 5,7Viteza nominală (m/min) 8 / 4Diametrul cablului de oţel (mm) 3,0Rezistenţa la tracţiune a cablului de oţel (N/mm2) 1870Clasa de izolare BClasa de protecţie IP 54Clasa mecanismului de antrenare M1Greutatea nominală (kg) 10,5

BT-EH 300Tensiune (V) 230 V ~ 50 HzIntensitate nominală (A) 2,4Putere (W) 550Modul de funcţionare S3 20%:10 minSarcina nominală (kg) 150 / 300Înălţimea de ridicare (m) 11,5 / 5,7Viteza nominală (m/min) 8 / 4Diametrul cablului de oţel (mm) 3,0Rezistenţa la tracţiune a cablului de oţel (N/mm2) 1870Clasa de izolare BClasa de protecţie IP 54Clasa mecanismului de antrenare M1Greutatea nominală (kg) 11

BT-EH 500Tensiune (V) 230 V ~ 50 HzIntensitate nominală (A) 4,0Putere (W) 900Modul de funcţionare S3 25%:10 minSarcina nominală (kg) 250 / 500Înălţimea de ridicare (m) 11,5 / 5,7Viteza nominală (m/min) 8 / 4Diametrul cablului de oţel (mm) 4,2Rezistenţa la tracţiune a cablului de oţel (N/mm2) 1770Clasa de izolare BClasa de protecţie IP 54Clasa mecanismului de antrenare M1Greutatea nominală (kg) 16,5

BT-EH 600Tensiune (V) 230 V ~ 50 HzIntensitate nominală (A) 4,6Putere (W) 1050Modul de funcţionare S3 20%:10 minSarcina nominală (kg) 300 / 600Înălţimea de ridicare (m) 11,5 / 5,7Viteza nominală (m/min) 8 / 4Diametrul cablului de oţel (mm) 4,5Rezistenţa la tracţiune a cablului de oţel (N/mm2) 1770Clasa de izolare BClasa de protecţie IP 54Clasa mecanismului de antrenare M1Greutatea nominală (kg) 17,5

BT-EH 1000Tensiune (V) 230 V ~ 50 HzIntensitate nominală (A) 7,4Putere (W) 1600Modul de funcţionare S3 25%:10 minSarcina nominală (kg) 500 / 999Înălţimea de ridicare (m) 11,5 / 5,7Viteza nominală (m/min) 8 / 4Diametrul cablului de oţel (mm) 5,6Rezistenţa la tracţiune a cablului de oţel (N/mm2) 1770Clasa de izolare BClasa de protecţie IP 54Clasa mecanismului de antrenare M1Greutatea nominală (kg) 31

Modul de funcţionare S3 - 25% - 10 min: S3 = regimde oprire fără influenţă asupra procesului de pornire.Aceasta înseamnă că într-un interval de 10 mintimpul de funcţionare este de maxim 25% (2,5 Min).

12

RO

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:24 Uhr Seite 12

Page 7: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

13

RO� Utilizaţi numai aparate în stare ireproşabilă.� Întreţineţi şi curăţaţi aparatul cu regularitate.� Adaptaţi modul dvs. de lucru aparatului.� Nu suprasolicitaţi aparatul.� Dacă este necesar, lăsaţi aparatul să fie verificat.� Decuplaţi aparatul, atunci când acesta nu este

utilizat.� Purtaţi mănuşi!

6. Înainte de punerea în funcţiune

� Asiguraţi-vă înainte de racordare că datele de peplăcuţa de identificare corespund datelor dinreţea.

� Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză,înainte de a efectua setări la aparat.

� Maşina de ridicat cu cablu nu este destinatătransportului maselor fierbinţi şi/sau topite, deasemenea maşina de ridicat cu cablu nu esteconcepută pentru utilizarea la temperaturi joaseşi în medii agresive.

� Grupa mecanică este M1.� Durata de utilizare a maşinii de ridicat cu cablu

este de circa 8000 cicluri (excl. Componentelede uzură). După ce utilajul a efectuat 8000cicluri, toate componentele mecanice trebuiecontrolate şi recondiţionate.

� Citiţi şi înţelegeţi manualul de utilizare înainte dea utiliza maşina de ridicat cu cablu.

� Asiguraţi-vă că operatorul este familiarizat cumodul de funcţionare al utilajului şi cu modul încare acesta trebuie operat.

� Utilizatorul trebuie să opereze întotdeauna înconformitate cu instrucţiunile de utilizare.

� Maşina de ridicat nu este prevăzută pentruutilizarea de durată. Modul de funcţionare este:regim de oprire fără influenţă asupra procesuluide pornire.

� Puterea nominală a utilajului nu variază în funcţiede poziţia încărcăturii.

6.1 DespachetareDupă deschiderea ambalajului vă rugăm săinspectaţi cadrul, cablul de oţel, cârligele şimecanismul electric de control, pentru a nu prezentadaune rezultate în timpul transportului.

6.2 Montaj (Fig. 5)Maşina de ridicat cu cablu este echipată cu douăetriere de fixare (1), cu care trebuie fixată pe o ţeavăpatrată. Dimensiunile consolei trebuie să fieconforme cu mărimea etrierelor de fixare (1) şitrebuie să suporte o greutate egală cu dublul sarciniinominale. Vă recomandăm să luaţi legătura cu untehnician calificat.

Toate şuruburile trebuie strânse corect. Înainte depunerea în funcţiune, ancorarea consolei trebuieverificată de către un tehnician calificat.

6.3 Funcţia de palan (Fig. 6 – 9)Maşina de ridicat cu cablu este echipată cu o rolăde ghidaj (15) şi un cârlig suplimentar (16). Lautilizarea corectă, maşina de ridicat cu cablu poateridica sarcina dublă.Montaţi rola de ghidaj (15) şi cârligul suplimentar (16)aşa cum este reprezentat în figura 6-8. Cârligulmontat fix (8) trebuie să fie agăţat în ochetul defixare (2) (Fig. 9).Sarcina este ridicată acum cu ajutorul a două cabluridin oţel, maşina de ridicat cu cablu poate ridicaacum o sarcină dublă.

7. Operare

7.1 Indicaţii de exploatare1. Înainte de prima utilizare îndepărtaţi banda

adezivă de pe tambur (3).2. Valoarea emisiei de zgomot evaluată A la poziţia

operatorului este mai mică de 70 dB.3. Tensiunea de alimentare: 230 V ± 10%, 50 Hz ±

1%.4. Maşina de ridicat cu cablu trebuie utilizată la

temperaturi ale mediului cuprinse între 0 °C şi 40°C şi o umiditate relativă sub 85%. Înălţimeapeste nivelul mării: max. 1000 m.

5. Pentru transport şi depozitare temperaturatrebuie să se situeze între -25 °C şi 55 °C.Temperatura maximă admisă nu trebuie sădepăşească 70 °C.

6. Utilizatorul trebuie să ridice sarcina de la sol cucea mai redusă viteză posibilă. Cablul trebuie săfie întins atunci când este ridicată sarcina.

7. Motorul (14) maşinii de ridicat cu cablu esteechipată cu un întrerupător cu termostat. Întimpul funcţionării maşinii de ridicat cu cablu sepoate ajunge la oprirea motorului (14), acestaporneşte automat din nou după ce se răceşte.

8. Maşina electrică de ridicat cu cablu nu esteechipată cu un limitator de putere nominală. Deaceea nu încercaţi să ridicaţi sarcina atunci cândprotecţia de supraîncălzire limiteazăfuncţionarea. În acest caz, sarcina depăşeşteputerea nominală a maşinii de ridicat cu cablu.

9. Nu lăsaţi niciodată sarcini suspendatenesupravegheate, fără a lua măsurile desiguranţă corespunzătoare.

10. Asiguraţi aparatul cu o siguranţă de 10 A sau cuun întrerupător de protecţie împotriva curenţilorvagabonzi de 10 A, pentru a proteja circuitulelectric.

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:24 Uhr Seite 13

Page 8: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

11. Nu utilizaţi manetele(4/5) ca şi dispozitive pentruoprirea de rutină. Aceste manete au doar rol dedispozitive de oprire în caz de urgenţă.

12. Înainte de a începe, asiguraţi-vă că cablul deoţel (6) este înfăşurat corect pe tambur (3) şi cădistanţa între bucle este mai mică decâtgrosimea cablului (Fig. 3).

13. Asiguraţi-vă că încărcătura este asigurată corectîn cârlig (8) respectiv la regimul de acţionare tippalan în cârligul suplimentar (16) şi păstraţiîntotdeauna distanţa faţă de sarcină şi cablul deoţel (6).

7.2. Funcţionare (Fig. 9)� Verificaţi dacă întrerupătorul de oprire de

urgenţă (9) este apăsat. Rotiţi întrerupătorul roşude oprire în sens orar pentru a-l debloca.

� Apăsaţi butonul ▲ (10) pentru a ridica sarcina.� Apăsaţi butonul ▼ (10) pentru a coborî sarcina.� Pârghia mecanismului automat de oprire (5):

Atunci când înălţimea maximă de ridicare esteatinsă, greutatea de deconectare (7) apasămaneta (5) în sus. Prin aceasta este acţionatîntrerupătorul de capăt de cursă şi sarcina nupoate fi ridicată mai departe.

� Pârghie pentru lungimea maximă a cablului (4):Atunci când sarcina a atins poziţia inferioarămaximă, este acţionat un întrerupător de capătde cursă care blochează coborârea sarcinii.Acest întrerupător de capăt de cursă împiedicăde asemenea funcţionarea maşinii de ridicat cucablu în direcţie greşită (cârligul se mişcă în senscontrar direcţiei indicate pe pupitrul decomandă).

� Atunci când este acţionat întrerupătorul pentruoprirea de urgenţă (9), maşina de ridicat cucablu se opreşte.

� În caz de urgenţă acţionaţi imediat întrerupătorulde oprire de urgenţă (9) pentru a opri maşina deridicat cu cablu. Operarea maşinii de ridicat cucablu nu este posibilă atunci când întrerupătorulde oprire de urgenţă a fost acţionat.

8. Curåøirea, întreøinerea μi comandapieselor de schimb

Scoateøi μtecherul înaintea începerii lucrårilor de curåøire.

8.1 Curåøirea� Påstraøi curate dispozitivele de protecøie, μliøele

de aerisire μi carcasa maμinii. Îtergeøi aparatul cuo cârpå curatå sau suflaøi praful cu aer subpresine la o presine micå.

� Noi recomandåm curåøirea aparatului imediatdupå fiecare folosire.

� Curåøaøi aparatul cu o cârpå umedå μi puøinsåpun lichid. Nu folosiøi detergenøi sau solvenøi;aceμtia pot ataca piesele din material plastic aleaparatului. Fiøi atenøi så nu intre apå în interiorulaparatului.

8.2 ÎntreţinereAtenţie! Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina nueste conectată la reţeaua electrică, atunci cândefectuaţi lucrările de întreţinere ale maşinii.� Mai jos: Un ciclu corespunde unei mişcări de

ridicare şi coborâre a sarcinii. Verificareaperiodică reprezintă o verificare după 100 cicluri.

� Verificaţi periodic dacă întrerupătoarele de capătde cursă ale maşinii de ridicat cu cablufuncţionează corect. Verificarea se realizează înmodul următor: Atunci când cablul atingeînălţimea maximă de ridicare, este acţionatăpârghia mecanismului automat de oprire (5).Motorul (14) trebuie să se oprească acum.(verificare fără sarcină)Atunci când cablul de oţel (6) este derulat lamaxim, este acţionată pârghia pentru lungimeamaximă a cablului (4). Motorul (14) trebuie să seoprească acum.

� Verificaţi periodic cablul de reţea (12) şi cablulde comandă (13).

� La fiecare 200 cicluri, cablul de oţel (6) şi rola deghidaj (15) trebuie lubrifiate.

� La fiecare 30 de cicluri trebuie controlat cf. figurii4, dacă întreg cablul din oţel (6) este în starebună. Dacă este deteriorat, acesta trebuieînlocuit cu un cablu de oţel corespunzător, înconformitate cu datele tehnice.

� Verificaţi la fiecare 1000 cicluri, dacă şuruburileetrierelor de fixare (1) şi ale rolei de ghidaj (15)sunt bine strânse.

� Verificaţi la fiecare 1000 cicluri, dacă stareacârligelor (8/16) şi a rolei de ghidaj (15) estebună.

� Înainte de fiecare utilizare a maşinii de ridicat cucablu controlaţi dacă întrerupătorul de oprire deurgenţă (9) şi butonul (10) sunt în stare perfectăde funcţionare.

� Verificaţi sistemul de frână la fiecare 1000 cicluri.Dacă motorul (14) emite zgomote neobişnuitesau nu poate ridica sarcina nominală, esteposibi l ca sistemul de frânare să trebuiascărecondiţionat:- Înlocuiţi componentele deteriorate sau uzate şipăstraţi documentaţia de întreţinere aferentă.- Pentru lucrări de întreţinere în afara planuluiadresaţi.-vă unui centru de service autorizat.

14

RO

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:24 Uhr Seite 14

Page 9: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

8.3 Comanda pieselor de schimb:La comanda pieselor de schimb trebuiescmenøionate urmåtoarele date;� Tipul aparatului� Numårul articolului aparatului� Numårul Ident al aparatului� Numårul piesei de schimb necesare Preøurile actuale μi informaøii suplimentare gåsiøi lawww.isc-gmbh.info

9. Lagăr

Depozitaţi aparatul şi accesoriile acestuia la locîntunecos, uscat şi ferit de îngheţ, precum şiinaccesibil copiilor. Temperatura de depozitareoptimă este între 5 şi 30 ˚C. Păstraţi aparatul electricîn ambalajul original.

10. Îndepårtarea μi reciclarea

Aparatul se gåseμte într-un ambalaj pentru a sepreveni deteriorårile pe timpul transportului. Acestambalaj este o resurså μi deci refolosibil μi poate fisupus unui ciclu de reciclare. Aparatul μi auxiliarii acestuia sunt fabricaøi dinmateriale diferite cum ar fi de exemplu metal μimaterial plastic. Piesele defecte se vor preda la uncentru de colectare pentru deμeuri speciale.Interesaøi-vå în acest sens în magazinele despecialitate sau la administraøia localå!

15

RO

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:24 Uhr Seite 15

Page 10: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

31

k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel

t explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product

p déclare la conformité suivante selon la directive CE et lesnormes concernant l’article

C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE ele norme per l’articolo

N verklaart de volgende overeenstemming conform EUrichtlijn en normen voor het product

m declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva ynormas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo

l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv ochstandarder för artikeln

q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardienvaatimukset

. tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditelej vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice

EU a norem pro výrobekX potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

izdelekW vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

EÚ a noriem pre výrobokA a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a

következő konformitást jelenti ki

P deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu znastępującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

e декларира съответното съответствие съгласноДиректива на ЕС и норми за артикул

H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiemG apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės

normomsQ declară următoarea conformitate conform directivei UE

şi normelor pentru articolulz δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόνB potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU

i normama za artiklf potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU

i normama za artikl4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i

normama za artikal T следующим удостоверяется, что следующие

продукты соответствуют директивам и нормам ЕС1 проголошує про зазначену нижче відповідність

виробу директивам та стандартам ЄС на виріб5 ја изјавува следната сообрзност согласно

ЕУ-директивата и нормите за артиклиZ Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince

aşağıda açıklanan uygunluğu belirtirL erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet

og standarder for artikkelE Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

KonformitätserklärungISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Seilhebezug BT-EH 250 (Einhell)

Standard references: EN 14492-2; EN 60204-32; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

x

2009/105/EC2006/95/EC2006/28/EC2005/32/EC2004/108/EC2004/22/EC1999/5/EC97/23/EC90/396/EC89/686/EC_96/58/EC

Landau/Isar, den 25.03.2010

First CE: 07 Archive-File/Record: 2255117-31-4155050-07Art.-No.: 22.551.17 I.-No.: 01017 Documents registrar: Protschka Daniel Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Weichselgartner/General-Manager Wentao/Product-Management

x 2006/42/EC

2004/26/ECEmission No.:

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex IVNotified Body:Notified Body No.:Reg. No.:

Annex VAnnex VINoise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)P = KW; L/Ø = cmNotified Body:

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:24 Uhr Seite 31

Page 11: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

32

k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel

t explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product

p déclare la conformité suivante selon la directive CE et lesnormes concernant l’article

C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE ele norme per l’articolo

N verklaart de volgende overeenstemming conform EUrichtlijn en normen voor het product

m declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva ynormas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo

l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv ochstandarder för artikeln

q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardienvaatimukset

. tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditelej vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice

EU a norem pro výrobekX potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

izdelekW vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

EÚ a noriem pre výrobokA a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a

következő konformitást jelenti ki

P deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu znastępującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

e декларира съответното съответствие съгласноДиректива на ЕС и норми за артикул

H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiemG apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės

normomsQ declară următoarea conformitate conform directivei UE

şi normelor pentru articolulz δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόνB potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU

i normama za artiklf potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU

i normama za artikl4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i

normama za artikal T следующим удостоверяется, что следующие

продукты соответствуют директивам и нормам ЕС1 проголошує про зазначену нижче відповідність

виробу директивам та стандартам ЄС на виріб5 ја изјавува следната сообрзност согласно

ЕУ-директивата и нормите за артиклиZ Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince

aşağıda açıklanan uygunluğu belirtirL erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet

og standarder for artikkelE Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

KonformitätserklärungISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Seilhebezug BT-EH 300 (Einhell)

Standard references: EN 14492-2; EN 60204-32; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

x

2009/105/EC2006/95/EC2006/28/EC2005/32/EC2004/108/EC2004/22/EC1999/5/EC97/23/EC90/396/EC89/686/EC_96/58/EC

Landau/Isar, den 25.03.2010

First CE: 07 Archive-File/Record: 2255117-31-4155050-07Art.-No.: 22.553.13 I.-No.: 01017 Documents registrar: Protschka Daniel Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Weichselgartner/General-Manager Wentao/Product-Management

x 2006/42/EC

2004/26/ECEmission No.:

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex IVNotified Body:Notified Body No.:Reg. No.:

Annex VAnnex VINoise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)P = KW; L/Ø = cmNotified Body:

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:24 Uhr Seite 32

Page 12: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

33

k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel

t explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product

p déclare la conformité suivante selon la directive CE et lesnormes concernant l’article

C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE ele norme per l’articolo

N verklaart de volgende overeenstemming conform EUrichtlijn en normen voor het product

m declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva ynormas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo

l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv ochstandarder för artikeln

q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardienvaatimukset

. tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditelej vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice

EU a norem pro výrobekX potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

izdelekW vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

EÚ a noriem pre výrobokA a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a

következő konformitást jelenti ki

P deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu znastępującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

e декларира съответното съответствие съгласноДиректива на ЕС и норми за артикул

H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiemG apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės

normomsQ declară următoarea conformitate conform directivei UE

şi normelor pentru articolulz δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόνB potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU

i normama za artiklf potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU

i normama za artikl4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i

normama za artikal T следующим удостоверяется, что следующие

продукты соответствуют директивам и нормам ЕС1 проголошує про зазначену нижче відповідність

виробу директивам та стандартам ЄС на виріб5 ја изјавува следната сообрзност согласно

ЕУ-директивата и нормите за артиклиZ Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince

aşağıda açıklanan uygunluğu belirtirL erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet

og standarder for artikkelE Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

KonformitätserklärungISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Seilhebezug BT-EH 500 (Einhell)

Standard references: EN 14492-2; EN 60204-32; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

x

2009/105/EC2006/95/EC2006/28/EC2005/32/EC2004/108/EC2004/22/EC1999/5/EC97/23/EC90/396/EC89/686/EC_96/58/EC

Landau/Isar, den 25.03.2010

First CE: 07 Archive-File/Record: 2255117-31-4155050-07Art.-No.: 22.555.11 I.-No.: 01017 Documents registrar: Protschka Daniel Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Weichselgartner/General-Manager Wentao/Product-Management

x 2006/42/EC

2004/26/ECEmission No.:

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex IVNotified Body:Notified Body No.:Reg. No.:

Annex VAnnex VINoise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)P = KW; L/Ø = cmNotified Body:

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:24 Uhr Seite 33

Page 13: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

34

k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel

t explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product

p déclare la conformité suivante selon la directive CE et lesnormes concernant l’article

C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE ele norme per l’articolo

N verklaart de volgende overeenstemming conform EUrichtlijn en normen voor het product

m declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva ynormas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo

l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv ochstandarder för artikeln

q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardienvaatimukset

. tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditelej vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice

EU a norem pro výrobekX potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

izdelekW vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

EÚ a noriem pre výrobokA a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a

következő konformitást jelenti ki

P deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu znastępującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

e декларира съответното съответствие съгласноДиректива на ЕС и норми за артикул

H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiemG apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės

normomsQ declară următoarea conformitate conform directivei UE

şi normelor pentru articolulz δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόνB potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU

i normama za artiklf potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU

i normama za artikl4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i

normama za artikal T следующим удостоверяется, что следующие

продукты соответствуют директивам и нормам ЕС1 проголошує про зазначену нижче відповідність

виробу директивам та стандартам ЄС на виріб5 ја изјавува следната сообрзност согласно

ЕУ-директивата и нормите за артиклиZ Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince

aşağıda açıklanan uygunluğu belirtirL erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet

og standarder for artikkelE Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

KonformitätserklärungISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Seilhebezug BT-EH 600 (Einhell)

Standard references: EN 14492-2; EN 60204-32; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

x

2009/105/EC2006/95/EC2006/28/EC2005/32/EC2004/108/EC2004/22/EC1999/5/EC97/23/EC90/396/EC89/686/EC_96/58/EC

Landau/Isar, den 25.03.2010

First CE: 07 Archive-File/Record: 2255117-31-4155050-07Art.-No.: 22.557.11 I.-No.: 01017 Documents registrar: Protschka Daniel Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Weichselgartner/General-Manager Wentao/Product-Management

x 2006/42/EC

2004/26/ECEmission No.:

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex IVNotified Body:Notified Body No.:Reg. No.:

Annex VAnnex VINoise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)P = KW; L/Ø = cmNotified Body:

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:24 Uhr Seite 34

Page 14: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

35

k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel

t explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product

p déclare la conformité suivante selon la directive CE et lesnormes concernant l’article

C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE ele norme per l’articolo

N verklaart de volgende overeenstemming conform EUrichtlijn en normen voor het product

m declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva ynormas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo

l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv ochstandarder för artikeln

q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardienvaatimukset

. tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditelej vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice

EU a norem pro výrobekX potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

izdelekW vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

EÚ a noriem pre výrobokA a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a

következő konformitást jelenti ki

P deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu znastępującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

e декларира съответното съответствие съгласноДиректива на ЕС и норми за артикул

H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiemG apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės

normomsQ declară următoarea conformitate conform directivei UE

şi normelor pentru articolulz δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόνB potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU

i normama za artiklf potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU

i normama za artikl4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i

normama za artikal T следующим удостоверяется, что следующие

продукты соответствуют директивам и нормам ЕС1 проголошує про зазначену нижче відповідність

виробу директивам та стандартам ЄС на виріб5 ја изјавува следната сообрзност согласно

ЕУ-директивата и нормите за артиклиZ Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince

aşağıda açıklanan uygunluğu belirtirL erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet

og standarder for artikkelE Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

KonformitätserklärungISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Seilhebezug BT-EH 1000 (Einhell)

Standard references: EN 14492-2; EN 60204-32; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

x

2009/105/EC2006/95/EC2006/28/EC2005/32/EC2004/108/EC2004/22/EC1999/5/EC97/23/EC90/396/EC89/686/EC_96/58/EC

Landau/Isar, den 25.03.2010

First CE: 07 Archive-File/Record: 2255713-04-4155050Art.-No.: 22.557.15 I.-No.: 01017 Documents registrar: Protschka Daniel Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Weichselgartner/General-Manager Wentao/Product-Management

x 2006/42/EC

2004/26/ECEmission No.:

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex IVNotified Body:Notified Body No.:Reg. No.:

Annex VAnnex VINoise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)P = KW; L/Ø = cmNotified Body:

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:24 Uhr Seite 35

Page 15: Anleitung BT EH 250 1000 SPK5:4. Utilizarea conform scopului Maşina de ridicat cu cablu este utilizată pentru ridicarea şi coborârea sarcinilor în spaţii închise în funcţie

36

k Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge-rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

e Само за страни от EС

Не изхвърляйте електрически уреди в домашния боклук.

Съгласно Европейската директива 2002/96/ЕС за електрически и електронни стари уреди и превръщането й в национално право, употребяваните електрически уреди трябва да се предаватразделно събрани и в съобразен с околната среда пункт за оползотворяване на отпадъци.

Алтернатива на поканата за обратно изпращане с цел рециклиране:Собственикът на електроуреда е алтернативно задължен вместо да ґо изпрати обратно, да съдейства за съобразното му оползотворяване в случай на отказ от собствеността. За целта старият уред може да се предостави и на събирателен пункт, който извършва отстраняване по смисъла на Закона за кръґовратната икономика и Закона за отпадъците. Това не се отнася до прибавени към старите уреди части и помощни средства без ел. съставни части.

Q Numai pentru øåri din UE

Nu aruncaøi uneltele electrice în gunoiul menajer.

Conform liniei directoare europene 2002/96/CE referitoare la aparatele electrice μi electronice vechi μi aplicarea ei în dreptul naøional, aparatele electrice uzate trebuiesc adunate separat μi supuse unei reciclåri favorabile mediului înconjuråtor.

Alternativå de reciclare la solicitarea de înapoiere a aparatelor electrice: Proprietarul aparatului electric este alternativ, în locul înapoierii aparatului, obligat de cooperare la valorificarea corespunzåtoare a acestuia în cazul încetårii raportului de proprietate. Aparatul vechi poate fi predat μi la o secøie de preluare care va efectua îndepårtarea lui în conformitatea cu legea naøionalå referitoare la reciclare μi deμeuri. Aici sunt excluse accesoriile μi piesele auxiliare ale aparatului vechi fårå componente electrice.

Anleitung_BT_EH_250_1000_SPK5:_ 08.06.2010 14:24 Uhr Seite 36