amthaipaper november 2010

of 24 /24
35 th issue November 2010 By: Joe Black Í â ¹ ÁÒ È Ã Ñ ³ Â È Ô ¢ Ã Ô ¹ page 15 amthaistar Í‹Ò¹μ‹Í˹ŒÒ 7. 16 Í‹Ò¹μ‹Í˹ŒÒ 7 ਌ҪÒÂÇÔÅàÅÕ èÂÁ áÅÐष »ÃСÒÈÇѹ ÍÀÔàÉ¡ÊÁÃÊ 29 àÁÉÒ¹ ¾.È. 2554 ·Õ è ÇÔËÒÃàÇÊÁÔ¹ÊàμÍà áͺºÕé ¡ÃاÅ͹´Í¹ amthaiexclusive interview r SantaClaus is coming to town continue page 8,16 Interview with Sam Sangha, the owner of Asiana Ltd. (Oriental Food & Beverages Industry in the UK) ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡Ç‹Ò 3 ËÁ× è¹¤¹ ÍÍ¡ÁÒ»ÃзŒÇ§ÃÑ°ºÒÅ àÁ×èÍÇѹ·Õè 09 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒªÒÇÍѧ¡ÄÉ¡Ç‹Ò 3 ËÁ×蹤¹ÍÍ¡ÁÒà´Ô¹¢ºÇ¹ »ÃзŒÇ§·Õè˹ŒÒμÖ¡ÃÑ°ÊÀÒÍѧ¡ÄÉ House of Parliament à¾×èͤѴ¤ŒÒ¹ ÊÊ. ã¹ÊÀÒ·Õè ¡ÓÅѧ¨ÐâËÇμãËŒ¡Ñºá¼¹¡ÒâÖ鹤‹Òà·ÍÁ¨Ò¡à´ÔÁ »‚ÅÐ £3,290 ໚¹»‚ÅÐ £9,000 Í‹ҧäáçμÒÁÃÑ°ºÒÅä´ŒÃѺàÊÕ§¢ŒÒ§ÁÒ¡¡Ñºá¼¹·Õè¨Ð¢Ö鹤‹Òà·ÍÁä»à»š¹·ÕèàÃÕºÌÍÂáÅŒÇã¹ ª‹Ç§àÂç¹Çѹà´ÕÂǡѹ Congratulations to William & Kate The earliest November snowfall in UK for 17 years μÔ´μÒÁ©ºÑºË¹ŒÒ ¼ÙŒä´ŒÃѺà¤Ã×èͧÃҪ ÍÔÊÃÔÂÒÀà 㹰ҹзӹغÓÃا¾Ãоط¸ ÈÒÊ¹Ò àÁ×èÍÇѹ·Õè 5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á·Õ輋ҹÁÒ ·Õè ÇÑ´¾Ø·¸»·Õ» ÇÔÁàºÔŴѹ In English 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24 Nov for web.indd 1 10/12/2553 23:09:15

Embed Size (px)

description

amthaipaper november 2010

Transcript of amthaipaper november 2010

 • 1amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008news roundup

  35th issueNovember 2010

  By: Joe Black

  page 15

  continue page 10

  amthaistar

  7. 16 7

  29 .. 2554

  amthaiexclusive interview

  r

  SantaClausis comingto town

  continue page 8,16

  Interview with Sam Sangha, the owner of Asiana Ltd. (Oriental Food & Beverages Industry in the UK)

  3 09 2553 3 House of Parliament . 3,290 9,000

  Congratulationsto William & Kate

  The earliestNovember snowfallin UK for 17 years

  5

  In Engl

  ish

  2, 4, 5,

  8, 9, 10

  , 11,

  12, 14,

  16, 17,

  21,

  22, 23,

  24

  Nov for web.indd 1 10/12/2553 23:09:15

 • 2 amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008 technology2 amthaipaperwww.amthai.co.uk / November 2010 of cial event highlights

  amthainational day

  amthailoy kratong

  amthai

  amthai

  The 83rd Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the King of Thailand & National day at the Royal Thai Embassy, London was held on Friday 3rd December 2010. Around 200-300 honorary guests attended the reception

  which comprised of the representative of Queen Elizabeth II, the UK foreign services, diplomatic corps and Thai com-munity from business sector, etc. At 14.00 hrs, there was a candle light ceremony singing for the King.

  On Sunday 21st November, several thousands of Thai-British residents in the UK attended Loy Kratong festival at the Bhudhapadipa Temple. On the stage, there were Thai beauty contest, various shows of Thai traditional performances,

  etc. Also, Thai restaurants and supermar-kets had stalls there. Most people have enjoyed the celebration of annual festival including oating away colourful vessels (Kra Thong) on the pond.

  Nov for web.indd 2 10/12/2553 23:09:22

 • 3amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008news roundup 3amthaipaperwww.amthai.co.uk / November 2010politics

  amthaiteamHonorary Consultant

  H.E. Mr. Kitti Wasinondh,Thai Ambassador to the Uk

  Boonchai Charassangsomboon,Minister (Economics & Financial)

  Police Major General Amnuay Nimmano,Deputy Metropolitan Police Commissioner

  Police Major General Vichai Sangprapai,Metropolitan Police Division 1 Commander

  EditorSittikorn Meesukul

  DirectorRamida Vijitphan

  Operations ManagerCharlie Ercilla

  Co-Editor in GeneralPasha Prabpal, JongJin Jitjang,

  Editorial TeamJ Wichiratheep,

  Pongsatorn Sobsathien, Patcharin Hayes, Pukchanok Pattanatabud,

  Distribution/Advertising ManagerCharlie Ercilla, Panida Sutatchutoe,

  Nawin SattawatkulPhotographers

  Charlie Ercilla,Ramida Vijitphan,

  Anekapol LertromyanandaContributors

  Jelert Jesadawal,Sermsak Narinwong,

  Dr.Kriengsak Chaleonwongsak,Fang Feng Ting,

  Muanfun Tharanatham,Suchard Panakitsuwan,

  Dr.Phitoon Triwichitkasem,Art Director

  Ramida VijitphanGraphic DesignersChanwut Sangsok,

  Anekapol Lertromyananda,Kanittha Mairaing, Vilasinee Israbhakdi,

  Anan BuranapattanaContact for Advertising/Editorial

  0788 635 9750, 0785 2771 709,0794 1647 886

  [email protected] for Membership/Discount Card

  Charlie Ercilla, Sitthi Nithiwannaratch0794 1647 886, 0786 6920 131

  [email protected],www.amthai.co.uk

  24 2553 18.00. 2538 1 2 . . 2 25 2553

  190 2550 - 2 2 6 .. . 8 3 2553 ..

  amthaipolitics

  20

  :

  2 1) 3 .. 400 375 .. 80 125 2) .190 2 2 2550 (.) . 71,543 ..2540 102 .. 2 2 2 2 2 2 190

  - - - -

  ( - )

  - - - -

  ( - )

  Nov for web.indd 3 10/12/2553 23:09:29

 • 4 amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008 technology4 amthaipaperwww.amthai.co.uk / November 2010 economics

  Professors Peter Diamond, Dale Montensen and Christopher Pizaridez, winners of 2010s Nobel Prize in Economics, have developed a job seeking theory and developed labor market analysis tools to answer certain ques-tions about the high rate of unemployment in the midst of major recruitment searches, while also analyzing the effect of economic policies on the unemployed.

  The work of these three Nobel Prize economists answers key economics questions in general, clari es factors affect-ing unemployment and its development, and is useful to unemployment policy formulation. The Theory of Job Seeking can be applied to the Theories of Finance, Public Economics, Regional Economics and the Theory of Family Economics, being applicable to other types of market analysis as well.

  The core principle to the Theory of Job Seeking is that job seekers have high costs in their search for work due to the hiring process of employers being a matching process. Dissatisfaction with a candidates quali cations or unsuccessful wage agree-ments between employers and job seekers may result in a situation of no employment, and the need for continuous repetition of this process between employers and employees. Job seeking then takes a long time, despite there being many job vacancies as well as many unemployed workers. This phenomenon does not conform to the market mechanism view of classical economists who believe that buyers and sellers can engage in immediate trade matches at no cost where complete information is available regarding goods and services price. Additionally, resources will be most effectively used when the price is determined by the market mechanism which

  leads to equilibrium or a situation of no excess demand or remaining supply.

  These three Nobel Prize economists have applied the Theory of Job Seeking to develop the Decision Making Process (DMP) model, which is a popular tool in analyzing unemployment, wage levels and job vacan-cies, including unemployment and its impacts due to other factors such as unemployment insurance bene ts, real interest rates, job agency performance, the cost of labor sup-ply, and others.

  From the work of the three Nobel Prize econo-mists mentioned above, I see that Thailand could bene t by applying this theory to its national labor policies and other public poli-cies. I would therefore like to make a policy recommendation, as follows:

  Signal a standard for products and services Many problems exist for Thailand where labor market information is still imperfect. I always

  hear entrepreneurs complain that employ-ers demand labor, but cannot nd workers. One cause for this is that overall labor quality does not match labor requirements. In other cases, for example, the Real Estate market and the services market, buyers must be matched with sellers, or require specialized expertise in checking product and service quality before a buyer decides to trade costly goods, or a previously unseen product or service. Sometimes, however, information about employers and job seekers does not exist, or is inadequate.

  I therefore propose that the Government set workers skill standards across various professions and establish an Institute that can test and certify standard skills, including skills used in the development of skill training courses, with support also provided for the private sector in skill training. Workers who pass a skill training test will be certi ed by a reliable well-known Institute where their name will be recorded on a database along with their work skill level and their contact information. Employers can then search this database, and in effect be sent a signal about the skills of every worker, thus causing the labor supply cost and the job seeking period to decrease, while also raising workers skill levels. Such concepts can also be applied in other markets, for example, when setting housing project standards, or certifying other service providers, etc.

  Develop labor market analysis toolsCurrent labor policies, especially on minimum wage are a result of negotiations by the Tripartite Central Wage Committee. Although minimum wage guidelines speci cally state that various committees considered theissue by looking at a variety of related factors,

  they did not have the necessary analytical tools to provide ne answers in a scienti c way about appropriate wage rates and the impact of wage determination at different levels. Changes to social security bene ts were also raised, especially regarding unem-ployment insurance that regularly correlates to political momentum rather than academic analysis. These processes may not be able to maximize bene ts, either for workers or for the economy as a whole.

  I propose that it is an essential necessity for the Ministry of Labor to develop appropriate tools to analyze the labor market, and espe-cially to formulate economic models that can analyze the impacts from labor policies and other policies. You can read more about such ideas in an article I published on my website on December 11, 2005, How to set the minimum wage for the most bene t.Finally, my proposal on the Theory of Job Seeking is just one example of applying knowledge in order to resolve a problem and develop the country. In the past, one important factor driving the development process in many countries was that they could produce and apply knowledge to national develop-ment. Therefore, it seems a loss if we learn that such knowledge exists in the world, but we cannot apply it as a real concept in our own country.

  Article published in Daily News Online, Friday 15th October 2010; Article Column: Concepts of Dr Dan.

  Dr Kriengsak Chareonwongsak Senior Fellow, Harvard Kennedy

  School, Harvard University [email protected], http://www.kriengsak.com

  amthai

  Theory of Job Seeking:A Proposal for Thailand

  amthaievent highlights WTM days by TAT

  Launching Taxi 8 (.) ..

  Amazing Thailand Always Amazes You World Travel Market 2010 Excel Exhibition Centre World Travel Market 2010 8

  World Travel Market WTM 2010 8-11 2553 .

  World Travel Market 2010 Excel WTM . 115 2 31 14

  Nov for web.indd 4 10/12/2553 23:09:31

 • 5amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008news roundup

  One of the best orientalsupermarket in London China Town

  One of the best orientalsupermarket in London China Town

  New Loon Moon SupermarketNew Loon Moon Supermarket

  New Loon Moon Supermarket9a Gerrard Street, London W1D 5PN, UK

  Tel: 020 7734 3887 Fax: 020 7439 8880

  New Loon Moon Supermarket9a Gerrard Street, London W1D 5PN, UK

  Tel: 020 7734 3887 Fax: 020 7439 8880

  Nov for web.indd 5 10/12/2553 23:09:37

 • 6 amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008 technology6 amthaipaperwww.amthai.co.uk / November 2010 royalty

  amthairroooyyyaaallttyy

  The Monarchic Institution in Thailand

  : ( ) ( - ) . .

  . . . . . . . -

  .. .. .. ( ) (-)

  royaltyarticle

  S. Narinwong

  Phra Ramathibodi 1, reigned in the Ayut-thaya kingdom only 20 years, he then passed away at the age of 55. Then, his Son, Phra Ramesuon reigned in Ayutthaya as the second king, but only for a short time, when Phra Boromrajathiraj 1 or Khun Louang Pa-ngou (his uncle) came to Ayutthaya, Phra Ramesuon offered his throne to him and Phra Ramesuon went back to rule Lopburi or La-vo for 18 years. Phra Boromrajathiraj 1 was the third king of the Ayutthaya kingdom and the rst king of the Supannabhummi dynasty. The reason that Phra Ramesuon gave the reign to Phra Boromrajathiraj 1 was because when he went to war in Nakon Thom, Cambodia, he could not win the war, so Phra Boromrajathiraj 1 went to help him and won the war. For this reason Phra Ramesuon offered him the throne, but hoped that when Phra Boromrajathiraj 1 had nished his reign, he would be back to reign the Ayutthaya kingdom again.

  () () .. ()

  ()

  From around the middle of the 18 century to nearly the end of the19 century, there were many kingdoms in Siam (Thailand) such as Sukhothai, Lanna, Lanchang, these kingdoms were independent, but no re-gion had complete power over the other. Ayothaya was the breadbasket, or rich in resources, so that Phraya U-Thong cre-ated Ayutthaya as the capital of Ayutthaya kingdom in 1350. He also reigned in the name of Phra Ramathibodi 1, or Phra Jaao U-Thong as the rst king of Ayutthaya capital, he was also the rst king of the U-Thong dynasty. The U-Thong dynasty had 3 kings, Phra Ramathibodi 1, Phra Ramesuon and Phra Ramrajathiraj.

  he Thai kingdom, or Siam with its capital Ayutthaya lasted over 400

  years. In the beginning of the period, there were two dynasties, U-Thong dynasty (the Gold Cradle) and Supannabhummi dynasty (the Golden Land). These two dynasties had to ght for their power, but at the same time they were related to each other by marriage. This meant that Phra Ramathibodi 1 had two wives, there was the Princess of Supanburi, she

  had a brother called Khun Louang Pa-ngua, who later became the third king of Ayutthaya, he was also the rst king of Supannabhummi dynasty. And the other wife was the Princess of La-vo who had one Son called Phra Ramesuon, who later became the second king of Ayutthaya, in the U-Thong dynasty.

  In the re ign of King Ramathibodi 1, he enlarged the kingdom by war and increased his power by the mar-riage relationship; at the same time he ruled the kingdom to make his people happy and prosper-

  ous. The Royal decrees were: the act of legislation concerning witnesses, the act of legislation concerning Royal punishment, the act of legislation concerning criminal law and so on.

  During the reign of Phra Ramathibodi 1, people had various beliefs such as Buddhism, Braminism or Hinduism includ-ing ancestor worship. So that the king was Deva-Raja or divinity, as well as Dhamma-Raja. During his period of rul-ing the kingdom he supported Buddhism by creating Budthaisawan temple in 1333 and Wat Pa-keaw in 1357, as well as creating Phra Ram temple in 1369.

  / Phra Ramathibodi 1 Monument

  / Khun Louang

  Pa-ngua

  aaaaaaaamtamtmtmtmmmmmthhhhhhhaaai

  aaaaaaaamtamtmtmtmmmmmthhhhhhhaaai

  Do you want to apply for Inde nite Stay or British Passport?We can help you to pass the test.Do you want to apply for Inde nite Stay or British Passport?We can help you to pass the test.

  Life in the UK !Call us now ! Tel: 020 8279 0719 www.intelligenttrainingacademy.com

  ESO L Citizenship classes Life in the UK Test Training English Language Classes ESOL Certi cate accepted by Home Of ce Only speaking & listening Test

  Computer Course for Beginners Week End Classes We have helped many people

  Join us for a wonderful Sunday with God and with one another.

  @ 1.30pm @ The Old Cinema,University of Westminster309 Regent Street, London W1B 2UW[next to Oxford Circus station]

  www.hopelondon.org

  Nov for web.indd 6 10/12/2553 23:09:51

 • 7amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008news roundup 7amthaipaperwww.amthai.co.uk / November 2010news round up

  amthainews round up 29 2554

  16 29 1981 2544 2550 43

  18 (11 ..) 43 20 51.6

  .. 65.8 .. 1740 40 .

  By: Diamond Heart

  amthai

  amthai

  amthai

  . 2 3 3,200 9,000 1,000 32 2 15 3 2

  4 380 380 6

  747 747 15 380 560 853 2007 - 380 90 2 3 7,000-8,000 350-400 378 amthai

  amthai

  Nov for web.indd 7 10/12/2553 23:10:03

 • 8 amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008 technologyamthai exclusive interview8 amthaipaperwww.amthai.co.uk / November 2010

  at other locations as well.

  Amthai: Which areas are you planning on distributing your beer to?Sam: Were pretty strong in all areas naturally, to be honest with you. We do well in Scotland, and a 50 60 mile radius of Nottingham. Were also strong in restaurants.

  Amthai: What sort of restaurants? Chinese, Thai...?Sam: Thai, yes. But not Indian only Oriental food. Within a 50 60 mile radius of Nottingham, we supply takeaways and restaurants. We supply wholesalers, and then they do the distribution. But if Im a wholesaler, I cannot supply restaurants and takeaways in little areas. So there is a con ict. So I will nd a distributor and

  give the account to him. We do Belfast and Limerick as well.

  Amthai: Are you competitive with your prices?Sam: Were very competitive. We compete with everybody, no problem.

  Were importing directly from the factories and

  arent buying from a middle man. For example,

  we must h a v e

  bought hundreds of cases of pineapple from Vietnam last year. We have our own brand of fortune cookies.

  Amthai: Whats the name of the brand?Sam: Beijing Gold.

  Amthai: So whats your turnover per year?

  Sam: 15 million. We plan on expanding in London next quarter. Asiana has been running for over ve and a half years now. This time, were doing things differ-ently trying to develop some brands. Business is OK. As long as you have a good relationship with your contacts and youre honest, you will make business. We are playing a long term business plan in the market.

  Amthai: What makes Siam Gold beer special?Sam: Siam Gold Beer has less sugar in it than other beers. The reason for that is if you have hot, spicy or tangy food, and you add sugar to that, it makes it burn even more. A lot of beers have sugar in them, but our beer has less sugar. So when youre actually eating Oriental food, it doesnt give you that burning feeling. What happens normally is that people blame the food. Its not the food, its the beer! The chef gets the blame, but its actually how much sugar is in the beer. We did a lot of research, a lot of research into making beer smoother with Oriental food. Our beer compliments Indian food as well, because Indian food is spicy. Because if your beer has too much sugar content, you get a burning sensation on your tongue.

  Amthai: What is the alcoholpercentage?Sam: 4.8%.

  Amthai: What about gas?Sam: What happens also is if you have

  avours like garlic and chilli, and the beer has too much gas, youre burp-

  ing afterwards. Youre bringing the food up. Then youre thinking, Oh, the foods not good. Its not the food, its the beer! Its the beer that makes it like that. Some beers are just very gassy. Its like Cobra Beer, which is an Indian beer but is brewed in Europe to an Indian recipe, which has become the No. 1 beer here.

  Amthai: Theyve done really well, like Tiger Beer.Sam: Were having interest in Siam Gold beer from Australia and the far east, so Im setting up meetings with some of the breweries there. In the US market and the Australian market, it will be brewed over there. But to be honest with you, the European breweries are the real markets for making beer.

  Amthai: But arent other companies brewing in Scotland now?Sam: If you saw the breweries in the far east quite disappointing. The quality is not there. If you like wine, you know there is good wine and bad wine. Beer is the same. We know for sure that the quality of our beer is very good. Its made to a very high standard. Location is something we can look at later on.

  Amthai: If you go internationally, will you start from the UK, then go back to Thailand? Sam: Were only just starting out. Its just waiting to grow weve got so much experience ourselves in the industry, and when you check the quality of the beer, you know we have a superior product. Its very important that youre con dent in your product.

  Amthai: How are you planning on expanding?Sam: What we want to do is we dont want to copy the others, we dont want to copy Singha or Chang; we want to be different. Our beer is sort of a sexy beer, and can end up in the bars and restaurants, even in mainstream bars and restaurants even English bars are taking it. We want to be different from them.

  amthaiexclusive interview

  Few years ago, Asiana Ltd. has decided to launch the alternative and affordablydelicious Thai beer so-called Siam Gold. This product, they claim it is low-car-bonated beer which considered as good combination with Thai food. Specially it has been developed to complement Thai cuisine.

  Because Thai food business in the UK has been rapid growth and becoming more popular in the last decade. Siam Gold Beer has been in focus as one of alternative Thai branded premium beers selling in the UK and Europe.

  On this issue, amthaipaper has an opportunity to visit Nottingham city to meet up with Sam Sangha, the owner of Asiana Ltd. and the owner of branded premium beers: Siam Gold and Beijing Gold and his management team. Firstly, Asiana Ltd. will be in focus as we would like to know more about how they make this new premium brand of the Thai beer.

  Amthai: When did you start your business?Sam: Ive got 30 years of knowledge in the Oriental business. I was born in northern India, but came to England with my family in 1966. In 1978, my mother and father started a cash and carry business. I recently sold my share in it. We started from 0, but now our yearly turnover was millions per year. To grow a business this far, it re ects something about us. Busi-nesses are all about relationships, contacts, and what you have out there. When youre successful, youre at the top. You rule, and you should never forget that. You should never think that youre too big to talk to anyone. The larger you get, the more humble you should become.

  Amthai: How did you expand Asianas warehouse in Nottingham?Sam: First we had a small one, then we bought a bigger warehouse, and then we bought a store in the city centre. We opened one in Peterborough, we opened one in Leicester, and now were looking

  continue page 16

  Ankur Joshi, Marketing Manager

  Sandy Lathia, Purchasing Manager

  Staff

  Sam Sangha, The Owner

  Interview with Sam Sangha,the owner of Asiana Ltd. (Oriental Food & Beverages Industry in the UK)

  Interview/Edited by Ramida Vijitphan Text by Ramon Chiratheep

  Nov for web.indd 8 10/12/2553 23:10:06

 • 9amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008news roundup

  Nov for web.indd 9 10/12/2553 23:10:07

 • 10 amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008 technologyamthai Talk10 amthaipaperwww.amthai.co.uk / November 2010amthaiTalkChang

  amthaiTalk

  amthaiTalk

  amthai

  amthai

  amthai

  amthai

  Last week Everton Football Club an-nounced the biggest shirt sponsorship deal in its history. The Blues nalized a new three-year extension to their current deal with Chang Beer putting pen to paper in Bangkok last week. The agreement will take Changs sponsorship of the Blues through to 2014 and could be worth in excess of 12m to the Club.

  To help mark the deal, star mid elder Marouane Fellaini ew to Thailand as part of a senior delegation from Goodison, and spent the day meeting Chang o cials and members of the Clubs burgeoning army of Thai supporters.

  The Chang logo has been emblazoned upon Everton Blue since 2004 and the partnership is now the longest-running shirt sponsorship deal in the Premier League.Everton Chief Executive Robert Elstone, also in Bangkok, said: We are delighted to be signing a new three-year exten-sion with Chang. We consider Chang to be very much a part of the extended Everton family. We are proud of what we have achieved in our time together and to have contributed to the develop-ment of young Thai footballers and the coaching infrastructure. Thai Bev has harnessed the years of accumulated expertise in our Academy and used it to

  deliver their own agenda on the ground in Thailand. We are extremely excited about the new contract and look forward to work-ing with our Thai colleagues to further develop the relationship. Charlie Jitcha-roongphorn, Deputy Managing Director of Thai Beverage Marketing Co Ltd, said: Chang has been a major sponsor of Everton for seven consecutive seasons. Over the course of these seven years, our partnership has been nothing short of truly ful lling and rewarding. The Chang logo on the shirts of Everton

  players has successfully launched the brand into international fame and the partnership enables us to contribute to the development of Thai footballers in many ways. So, we have decided to extend our sponsorship contract with them for the fourth time, which will run well into 2014.

  As part of the trip the Everton delegation will visit the Thai Bev Academy and meet with a group of Thai Everton supporters to celebrate the Blues ever-growing fan base in Thailand. amthai

  Everton FC extend Chang partnership

  Changs New Look with New Packaging

  Halloween @ Thai Square Trafalgar

  Chang lovers will soon be able to enjoy the refreshing uplifting, well balanced, taste of this authentic Thai beer, in a brand new environmentally friendly light weight bottle, still offering the same great taste.

  The beautiful authentically Thai bottle also gets new visually more powerful and dynamic outer for the twenty four and

  six packs. The new packaging not only communicates the brand heritage but also makes it more visually more impactful in retail and off trade.

  Donna Harrison, Marketing Manager for Chang UK comments; We are very ex-cited about the brand new bottle and the new packaging. Both showcase

  the Thai authenticity of this multi-award winning beer. The increasing popularity of this premium beer has more recently been con rmed with the brand scoping its third gold at the 2010 Monde Selec-tion. This means the genuinely imported beer will qualify for the prestigious inter-national high-quality award, proving its global appeal.

  15 . InterBev (Chang Beer) mixologist training session , ,

  Ghosts and ghouls, witches and vam-pires ocked to celebrate a bloody Halloween at Thai Square Trafalgar making

  the most of the witching hour. Party go-ers descended into the crypt at Thai Square to join in the fun as many arrived with

  fangs and covered in blood to take part in the fancy dress competition to win prizes including champagne, dinner for 2, bottles

  of whiskey and with a special prize draw to win box tickets to see Everton at Goodison Park courtesy of Chang Beer.

  Nov for web.indd 10 10/12/2553 23:10:08

 • 11amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008news roundup

  Nov for web.indd 11 10/12/2553 23:10:09

 • 12 amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008 technologyamthai lunch 201012 amthaipaperwww.amthai.co.uk / October 2010FORSALE

  FANTASTIC RESTAURANT31 University Rd Belfast BT7 1NA UK

  4 storey end terrace freehold licensed property Eye catching, prominent corner position Situated in the Queens University Quarter Popular eating out area of Belfast 3,880 sq ft

  4 freehold Queen University Belfast 3,880 136 3 4 / / 2 1.695m -

  4 4

  "brochure available on request" "viewing by arrangement" "all offers considered""" " " ""

  Contact Khun Suthat for viewings and brochure028 9024 7722 or 077 88542 738

  brochure028 9024 7722 077 88542 738

  136 covers on 3 floors Office/storage/ ancillary accommodation on 4th floor 2 car parking spaces to rear of property 1.695m all offers considered

  Nov for web.indd 12 10/12/2553 23:10:14

 • 13amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008news roundup 13amthaipaperwww.amthai.co.uk / March 2010amthai festival 2010 13amthaipaperwww.amthai.co.uk / September 2010

  94 Caledonian Road, London N1 9 DNTel. : 0207 837 6122 Fax : 0207 837 6122 Mobile : 0774 882 6513

  www.kapookuk.co.uk email : [email protected] 11.00 am - 19.00 pm

  Saturday 11.00 am - 17.00 pm

  ...

  1 UK

  2

  **

  1 A4

  ...

  ...

  110 Old Street, London EC1V 9BD Telephone 020 7490 5230 E-mail [email protected] Monday - Friday Lunch 12.00- 3.00 pm Dinner 5.30 pm - 11.00 pm Saturday - Sunday Dinner 5.30 pm - 11.00 pm 7 days a week including Bank Holidays

  full timeHeart in hand cores endroad Buckinghamshire SI 8 5 Hh

  Nov for web.indd 13 10/12/2553 23:10:18

 • 14 amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008 technology14 amthaipaperwww.amthai.co.uk / November 2010 event highlights

  4 amthaievent highlights

  To celebrate the 50th Anniversary of the State Visit to the United Kingdom of Their Majesties The King and Queen of Thai-land presided by HRH Princess Ubolratana jointly organised by Tourism of Thailand & The Royal Thai Embassy Monday 8th November 2010

  The Princess Ubolratana Rajakanja joined TAT in promoting Thailand as a tourist destination .The exhibition was held in Excel located in Londons Royal Docks were countries from all over the word promote there hotels ,airlines ,spas and everything to do with tourism and travel and section of excel was converted into a Thai village promoting Thai tourism and holiday resorts in Thailand .

  The princess also gave out awards to a group of people selected by T.A.T for out-standing work in tourism.

  In the evening a selection of V.I.P guests invited by the Thai Embassy enjoyed a Royal Gala meal at Claridges Hotel in Bond Street with the princess .The royal host was the Ambassador of Thailand HE Kitti Wasinondh and his wife Nutchanart Wasinondh.

  The evening had lm clips of The Royal

  Thai Night Gala Dinner

  8 2553 Thai Night Gala Dinner Claridges 50

  150

  The Thai night Gala Dinner at Claridges on 8th November

  amthai

  Princess albums as she is a talented singer in her own right and a preview of her new movie that will be released in Thailand Cinemas soon.

  There was singing from various famous Thai artists then after the main course a performance for the princess of Thailand to celebrate the 50th anniversary of his Majestys visit to London by The Thai

  Dance Academy they performed the Amaz-ing Thailand Dance. Then they performed a nale with all the dancers from the rst and second dance. amthai

  WTM days by TAT

  Nov for web.indd 14 10/12/2553 23:10:26

 • 15amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008news roundup 15amthaipaperwww.amthai.co.uk / November 2010fashion

  amthaifashiononooooooiooihihihhhhhhhhh

  Street Fashion comment

  s

  earth tones

  legging

  legging

  Surrey Guildford

  Wandee RuangcharunOccupation: ChefAge: 37

  Jaratsri DangrojanaOccupation: Head chefAge: 48

  Paweena Makyod (taktan)Occupation: StudentAge: 25

  Arissara Sricharo (Elf)Occupation; StudentAge: 18

  07941 64788607886 2311290788 6514799

  By: By: By: Gift Ungphakorn

  amthai

  Advertise on amthaipaper

  UK Contact: in English 07941 647886 07886 359750 in Thai 07886 514799

  e-mail: [email protected]

  Nov for web.indd 15 10/12/2553 23:10:34

 • 16 amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008 technology16 amthaipaperwww.amthai.co.uk / November 2010 education

  amthaieducation : By: www.thaivoice.com

  9,000 .. 2012

  Gareth Thomas Labour David Willets 21,000 3,290 20,000 40,000 Aaron Porter National Union of Students L ibera l Democrats .. 1998 2006 1,250 .. 2006

  3,290 EU 1,820 3,290 3

  21,000 0 South Carolina University of South Carolina

  Lady

  Gaga and the Soc io logy of

  Fame

  Math ieu Deflem

  Deflem Facebook 10 6 Twitter Deflem 30 Deflem amthai

  We dont want to be following their exact business plan. And thats why we decided to go down the charity route, so we can give something back to the charities and communities, rather than spendinghundreds and thousands of pounds just to sponsor a foot-ball team. Were also d o i n g a

  sponsorship with a restaurant in Swindon today. There are massive queues happen-ing around there. I think were charging 5 worth of drinks, but giving a free dinner.

  Amthai: Oh, thats interesting; people will queue for the drinks.Sam: Were currently focusing on getting our brand recognised. We actually dont make any money during the brand-building exercises.

  amthaiexclusive interviewInterview with Sam Sangha,

  the owner of Asiana Ltd.(Oriental Food & Beverages Industry in the UK)

  continue from page 8

  amthai

  Key facts: Asiana has four sites, two in Notting-ham, one in Peterborough and a fourth inLeicester. Three of the sites (NottinghamPeterborough and Leicester) are avail-able for our customers to visit, shop andcollect goods. Asianas head o ce andnational distribution centre is based inNottingham. Asiana has been recognised as oneof the fastest growing companies withinthe UK. They have received several awards: - Asiana Ethnic Business of the NewYear Award 2005 - Asiana EMDA High Growth Pro-gramme 2006 - Asiana UKTI Winner of InternationaBusiness Communication Award 2008-2009 Siam Gold Beer is continuing to growat a stable and fast pace and theirfuture plans include opening more depotsthroughout the UK.

  For more information on Siam Gold Beervisit www.siamgoldbeer.co.uk Contact: Tel no. 0115977188, 0795 0179321

  Sandy Lathia, Purchasing Manager

  Amthai: But brand-building exercises are good for helping lots of people remember you.Amthai: What will make your product a success?Sam: Our aim is that anything we develop must be theNo. 1. quality. The people who are investing their money in our products and our products are going to be con-cerned about their own interests as well.

  Interview/Edited by Ramida Vijitphan Text by Ramon Chiratheep

  Sam Sangha, The Owner

  Nov for web.indd 16 10/12/2553 23:10:36

 • 17amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008news roundup 17amthaipaperwww.amthai.co.uk / November 2010thinking

  . email

  100 The Ascent of Money () Clinton

  I Wayne: Thinking Aloud November 2010Its the economy, stupid False Economy Alan Beattie ..Financial Times (the abuse of public office for private gain)

  ( )

  amthai

  Nov for web.indd 17 10/12/2553 23:10:36

 • 18 amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008 technology18 amthaipaperwww.amthai.co.uk / November 2010 event highlights

  amthaivisitors 28 .. () (ATBUK) Grosvenor House, Park Lane

  Thai House

  amthai

  amthaievent highlights

  ORA 26 300

  Dame Kelly

  Holmes , Aggie McKenzie How Clean is your House, Amy Lame BBC Radio Executive Chef

  Head Chef ... ORA, 6 Little Portland Street (off Great Portland Street behind Top Shop, Oxford Circus) London W1W 7JE. Tel: 020 7637 0125 email : [email protected] Oxford Circus

  ORA restaurant grand opening

  Aggie McKenzie ()

  Sarah Cawood

  Ali Bastian Andy Akinwolere and Gemma Bissix

  Thai Origin High Street Kensington .

  amthaitalk

  amthai

  amthai

  (

  )

  Nov for web.indd 18 10/12/2553 23:10:38

 • 19amthaipaperwww.amthai.co.uk / January 2008news roundup 19amthaipaperwww.amthai.co.uk / October 2010sport

  amthaisport:football

  amthai

  RQPONMLKJIHGNFEGPGD#3CGFBA/(1"20!"!#[email protected]?>RQP=FFSU\C]>NSF6N^>H5S_>NSNSRU]L!,1-,1/%%1-,$-,

  8:78G\^>H5SJKD*$1/%%1-,$-,

  J;>PHGNNK8RCK][email protected]>KJNG=ODBW

  N>[email protected]@D;GUCQ]NKLTQ>]NKL-20'%&]:XRC8KJI! !

  ! "$!023456#5%!&6%262!'!(4)66

  UCQ]NKLTQ>]NKL-)'%&]:XRC8KJI! (626*+!

  ! 456#5,,-%!&6%262!'!(4)66

  UCQ]NKLTQ>]NKLOYZPVQGPF>[email protected]++(0/%.'%&]:XRC8KJI! &6,,-!

  ! 456#5,,-%%!+&1$20!&6%262!'!(4)66

  8NI7KF8:78G>BF=FV[EGHK