Al-Alamiyah Magazine Issue 253 - 8/2011

download Al-Alamiyah Magazine Issue 253 - 8/2011

of 48

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Al-Alamiyah Magazine Issue 253 - 8/2011

Transcript of Al-Alamiyah Magazine Issue 253 - 8/2011

 • uAM* UI* s d??????F??? W???K??????* w???? UNU d??E?? U??N?? d????C????U???? d??????F??? W?????K??????????* s??????????

  ````j````G ````````````````dG ``````Y Q````````````J c I`````Z - ````````````dG ``````e``````SEG (253) O``````````dG - ````H````Y `````````T hdGh ddG dG - LQ

  ``````G ````e G ````Y .O

  j``dG ```T `` `````S.O

  Q`````edG `````LQ

  66722880 dG e

  gQGUEG e IQGOEG SCGJ aGG 2010 ``j``e 10 ````Mh `g 1431 hCG iO````````L 26````````````G ````````````````S````````L ````````````````S````````j

  (2020 )

  wuJ dL_ N WOFL dF w WdO WON XU WLEMLK WUF WONK 38 ??? UL gU vK rO c?? bbF WON X{d dL_ VOKB N UOFL WOdF iF d w WdO UNFUA UNb~ UNUuD s

  rUF u W 136 w UNU UNUL UH gU vK rO c dFL UOUF w U UL WFU dI w p UOId uO XuJ w WOId WuLL UC sORL s nOH uC UOuuMJ uKFK ZOK qO bIH b WUMB U Wd wUuKb pK U dFL WOId WuLL dH iF WOU

  UA U WON U db VzU rNUI w q w?? WON WUA wU~ `dB w?? U??A?? U?? d WdO UNUM ou UO w wQ UFL c UUMLU UH dLRL vK WOU UNd v dOA XuJK wU dO tu UO WOMu lUAL s bbF cHM rUF u W 136 w qLF WON sOUL dIH UUF nOH q sWuLM WdO

  uJ UJM UU{ uNL UNOK d bM dLRL v UA U?? UH tF q~u WOL_ s UUL uM l?? U{u UDFL bK c w dO d t UO tOK

  wuJ dL_ N WOFL l WIO UF jd WON ULO WU w WON WOFL UF w p?? vK b?? UA UN WON UL UU UUCO d s sOUM VUJL s b?? ?? s qLF UOId w l?? wU U b UdO UdOO dOM sOM u w WOU q~uK dO WOL UOId uO UH dF w UNUAL

  XuJK wU tu d WOId_ WuLL dH l u dL_ N w{dF w WdO WON WUA dc WOuJ URL s bbF WUA sL{ U?? UOId

  wMu rN wU QAU WOMFL

  G :

  1013

  : G

  Q

  hdGh ddG dG - LQ (253) OdG 4

 • 20

  l UFU WOuJ sOLKFL WOFL WFU bI UB WM XLE tK b WdO WON fOz WUd uF UdN WOMODKH WOU

  bzUF UM dBM XuJK dJ UF X uFL vK XuJK rdbI rdJ mU s UdNL w uUAL d U qJA sODK UM_ WOMODKH WOCIK uMFL UL rb U Wu_ bL_ U~ aOA dO_ uL VU~ nu uML UL UOK hOB YO s WUB WLI w U Ud sODK

  WOMODKH WOCI rb tKU ~ sODK WM UA UdNL w qL U tU s w tUJL dR s bIL XO dF ULN tLK w UeOU s UI w WDA_ c v dOA u bF Uu be uKI w UOFL ULEML pK p s bF Ud dGL v Ud q tUJL UO U_ u_ c WUM q w tdBM d w U t_ u???_ uHM hd bIL XO vB_

  WU UUL wu sODK WM w WKL WdO WON v tKU U XO Wb w bN Q r uO v 1988 U cML bIU U~U bU U WUH WOLOKF WO~ WU rbI s tK bIL WuN vK UUH UbU vB_ s bN U rOd dOIH d_ s bI U q c v U wU wUL oKDM s WO

  UL vB_ U V sOLKFL WOFL bI UB WMK dJ mU s tKU d?? uF s vK bOQ WOCI dBM UuN UNUL vK WOuJ

  UA s sODK q_UM eMF U sOLKFL WOFL bI UB WM fOz U b

  .

  U U J K U U E

  :

  e UD vK dHL UBK WU dc w sOOMODKH sO bL r_ WUu ddI U U WUD bF s wUF UDI d???_ s d???? m??K?? u????_ w?? b??e???? U??H???? 45%e wU UI bLF UL U bIM 34% s fU tU q e UD d_ ddI UqUJ d u d wKOzd UB

  W U??? w?? V UB c?? v?? U??? UJ `{ u_ nF{ dO qJA WUD rUL be s qLF s w r sL e?? wU nBM w WL w sOM UU 15 s UL UF s _ nBM w tM 2010 U s q w b w qLF d vK VKD s

  UNML UB s b w 45.2% UNbF WUD UDI wUF

  rUF w WUD Uu vK uK XCH WOIOI u_ WUu b UL 34.5% WM 2010 U?? s?? wU nBM X{d UbM 2006 s _ nBM w tOK XU

  e vK UB qOzd c d???_ rU bL fOU fd U?? uKJA sc u Ue dO UU r WL uOK 1.5 rb mU e UJ wK

  sdCL d lM~ s WUO oDM rN VFB s fOU U wCI U??M?? s?? dO b?? U??I?? bLF U???? U vK sUI U_ s U vK

  lb dI w gOFU rNLEF gOF uOK 1.5 vK e UJ b be bLL juL d vK qDL UDI qU uD 2005 U w UOKF e UB b?? duKO 40 w b WOzc b d_ WU du sJL T??u?? U??D?? U??D??I??U?? b??u?? e??? Wb dUFL qF U sA w UNb

  UD vK dHL UBK WU dc w e

  G

  UF sO_ wd tK U sL b ub wLU_ wLKF Y UU s WU U WUF WU UO{Ud U uN UNU XuJ u vK ud UK s bbFU uC WOU_ WOd WOKJ oU bOL

  wIOD rOKFK WUF WONU WUOI nOQ U w u UU sL b ubK UL UU 15 vK be uM WOd WOU WOIOu VJ WdO UOBAK WOuuL tUHR p s v bI UDF cU rN uNAL XuJ q s WML sOMLK q UCO U_ bK s ud t b~

  sLb bL WOB Ub r U w sOOuJ Ud lL WOFA WMK U??D?? dO U??A??L?? UJ u UJM Tu sO UUD WOuJ dO WMOH

  tUu tMOUC r_ qOK d w tUM cU?? nd??F

  WUD dOJ lDI s WH~ 900 u w UJ lI u W v?? nRL tL qOL wM d??? d??U?? aU v?? tO dOA U????J?? b?? sO rbI WOz 1954 U??? w?? U??d?????? lL WOFA W??M????K?? U??A??

  52

  .

  G

  weL bO q?OK d???

  XuJ WKL s bb WKd cOHM WdO WON bF ed UUCOH d s wUU VFA WU rJF c w UL WOLM U w qLF vK WKdL c ndA b UU w WON VJ db U U

  WOKL WOUU WOuJ URL s b Ue

  Uu w WOKL UuJ t tu VI ndA U jOD q u sORL l YUK l??_ WOUU WKdL UN d bF WKIL WKdL w WON lUAL

  rJF XuJ WKL s v_ bM w???? s?? q?? WuJ w?? sOR ndA vI XKL b?? UHK u?? U??d??D?? UN YU UuK uJ WDK wR l UI We rOKF WB WKLL WIU dH w VJL U UN dF

  sOuJML UUF nOH v WUN d s bbF w UI b rUI sc sORLK UU VJ db `{ WUN rJF XuJ WKL s WOU WKdL cOHM WON WON v dOA UL UOKL b v WU s UI U WOzcG dD P WIU WKdL w sOuJML F d U U dH WOe c s UM_ s bbF rOd UM WKIL WKdL w eF UN W_

  WuLM lUAL s UdO WKUJL dI bL sORL l?? t??U??I?? ??? W????O??N?? VJ d??b?? o??H?? b??? VJ be U w WOLd dzb UO vK sOOUU bL WOB edL r sU s U??b?? WON VJ db lUO WuLM WO lUAL UdI dCL ZUd qLF wULA rOK UM WuJ v tU WON

  UL U UOKLF b q WU dF tH

  UHKWOUL RAK Ud be eeFb d~U sOOF uFL tKb WON fOz d ULN vML WOLUF doObK Ud qLFK U c UI b rOd oU VdLK

  b oOu s be

  1824 15

  dOj e hCG jc ffO 7 : G hOh jdGkjeCG kGQhO 35 : dG AfCG bH

  22274000 : Jg22274083 : ca

  jdG 13035 jdG edG - IdG 3434 .U : jdG GdGal-alamiya.iico.net : hdEG bG

  alamiyiah@yahoo.com : hdEG jdG

  a 500 : jdG`````````jQ 7 : jOdG````````````gGQO 7 : GQeEG

  H 700 : oYa 700 : jdG

  .kjc kGQjO 15 : jdGkjeCG kGQhO 35 :dG AfCG bH

  :cdG h SDd

  : OGaCd

  :

  .

  G

  hdGh ddG dG - LQ (253) OdG5

 • hdGh ddG dG - LQ (253) OdG 6

 • hdGh ddG dG - LQ (253) OdG7

 • www.aw

  qaf.o

  rg.kw

 • G

  Y hCG jah hCG Gah jG dG J CG hO j Oj jaCG GPh SBG ah Ga ,HQeh VQCG Qe e Oah bh ,Ggh ajSG hdG e HGQh JdG jeCG e dKh ah ch,iNCG jdG jG G Y jCG eCG j e ,Ic YLhCGh eBGh ,L eg eM JCj OadG g e J GdG H CG M, G H dG LG ie j

  .dG IG e fOCG G OLh Y e

  SDG OQGe e cCG G LMG CG dG dGh ,cCG hCG bCG hCG jS Y N d jN SDe a,jG IjL LMG jCG Ea K eh ,dhh e T JeGdGh QGdG fU Oj b dG g h ,GjL jh Y J b GHCG d cdG jh,feEG H J e H G

  .iNCG jN

  e jQe ebEG EG LMh eSEG OadG Ic J jCG G fGe J bh,NBG j LG e FGT

  .OadG g e H AadG Y jG

  J d AdG H EG AL fCG OadG g e IQjd RHCG aGdG dG jQG e GOY ah c M bh ,gGTh CGh fM Lh bh OH EG Oj CG eBG,gZh adGh jdGh dGh Mh , GdGh UdG IYe Y jdG HCGO bh,d e J UCG M dhDGh IOdG H jdG jG G dG OadG Ic Qj e Gg dh ,dG AfCG fl T GS Ph dG eQ T UN jdG H Lh J JGcRh JbU GNEG G gCG e dG OYG M,G M YG GdGh LCG ZQh eCG G SGe

  .SEG HOCG

  G gCGh G GeCG J S jG G CG Gh CG J eCG M dh ,LfEGh ffEG jQG e LGJh dG e eJ e S LMG ac J dG Lh K eh , eSEGh HdG hdG e jdG dG

  .jRG LMG Yd iNCG aGhQ

  ebEGh dGh LfEG dG H j CGH G dG e j CG Yfh e QJ Ggh ,G dG jQe dG Ia fc h,JYGJ Y dGh dG IUfi bdG he ebE G e e G VGbEG Y J G me T e djh ,JSCGh G Y dH Oj U YCG LQ Y fEa ,Y MUh e T EG IYd Gj CGh ,jQG g GSQj CG fGH gcCG eh ,G jOH fj fi QahdG Hh ,Ic dhD a ae ij LP UCGh fG CG H ,jGgh N dO IQOGh dG fN G LGh RdG IFGO e AGdG GNEGh dG

  .hDhdG dGh dG IH SMEGh fEGh Y JGP de OQGe J CG IG hdG Y dP fL EG G Y dG e j a,gZh LfEG jQGh bdG J e QH d ,GYe Y d fe dhO EG gj CG Y Y Gg ,Ic Se QKBG hO fEG j e QH ddG G a SCG JGP jQe AH SDeh OGaCG QJ d Y USh jYQ fi S M fEa G e dH dh dG Y jG ZQ fCG UN ,gQfGh HdG Jh M jdG G LQh AjKCG J d e dhO CG Ea AGdGh LfEG jQG Ad dGeCG GLj CG gGdG dG Y fU fEG AH j dG GH gh ,gCdGh jQdGh e RJh bdG XJ dG jQG SDj dch dG

  .LG e j

  G

  hdGh ddG dG - LQ (253) OdG9

 • ) 0202(

  01 GdO )352( QL - Gd Gdd hGdh

 • WOOd UND WFd s?? WdO WON XN WD dA sL{ p UNzu W UNLE UNLbI r 2020 WdO WON W oOI WOuM

  dO_ WON fK UL v bM WON uFL tK b WON fOz U b v `zuK rEM w Yb duD WLN qL od XHK UL c w WBBL UdA WUAL cHML WdA bUL WON wR s bL U???? bL e???? l?? dALU WUFH b vK dO b qLF od U b dN WF

  sOKUF UNUA WON wR l UFU dN b?? b vK eOd r?? WHKL qLF b?? w d l??u?? qOK UNbI w wQ U??? UM sdA UL rOI WUd Wd WMLC WOOd WD rOOI wHOu nOu WOLOEM qUON _ dR

  WOb Zd _ WHJL UIK s b XLE WON uFL U{ UOFL wKL iF l dAL w UA qLF odH sOdL s b?? rUF u?? WuM oUM s WdO UNOHu WON w?? WBBL U????K?? w??R???? d??J?? uu rNU rNd rNUOzd s?? UH p??? WON X???? UL d??O???? qLF qIL rNdA vK

  db l??? n??U??N?? d???? U??U??L???? s??? b???? nOuK qL b??I?? r??U??F?? u?? WOU UNUJWOuD W??d??O?? U????O?? U????R?? b??? l?? U??F????U?? w??H??O??u?? bL WUA WdA l qLF od WON fOz lU WU{U bb qLF WLE `zu s dO b wzUN qJA vK UN{d r YO WONU Wb WOOd UNu v c rN uOu 16 w bIFML fK UL U_ v WON w dO qLF dO l w wb dAL WON b UNKL b WU UNd UNU duD WuLM UNDA dF UFL WdA sOLKL q w WdO rUF u U WCNM s WOU UNUdA

  hdGh ddG dG - LQ (253) OdG11

 • XuJ Wd s Ud WdO WON XIK s d?? WL s U UULOdK F hBL Tamiflu uKHOU w UNM UUN Wuzd UUN euKH_ UUCO d s wUU VFA WU WKL sL{ p WOK UNUOb 2010 WdO WON UUd w rJF XuJ bL_ U aOA dO_ uL s UNOu bF UUCOH UO cM UB dU

  WOUU rOU_ s

  WdO WON XuJ Wd s?? b?? Vd bL WUF U????F?? d??b?? r???{ U ??A???? b??L???? W??d??A?? VO ULOK WON U db bu UI w

  sb fL

  WdAK WOU UL sb fL sL Wu